Cím: A 2009. évi Beke Manó Emlékdíjasok
Füzet: 2009/október, 398 - 399. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A 2009. évi Beke Manó Emlékdíj bizottság körültekintő mérlegelés után az alábbi határozatot hozta:

 
A Beke Manó díj második fokozatában részesül Bartalovicsné Orosz Iringó.
1965-ben a Felsőfokú Tanítóképző Intézetben szerzett diplomát, majd a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika, műszaki szakját végezte el. Ezután Nagykovácsiban és Budakeszin tanított két-két évet, majd a XI. kerületi Mérnök Utcai Általános Iskolában, ahol nyugdíjazásáig tanított.
Itt rendszeresen tartott bemutató órákat, továbbképzéseket. 20 éven keresztül vezető tanárként dolgozott az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán. A tanítási módszereiben tudatosan alkalmazta a Varga Tamás által irányított komplex tanítási kísérletben, illetve az 1978-tantervben megjelenő módszertani alapelveket, tanárjelöltjeit igyekezett ebben a szellemben nevelni.
 
A Beke Manó díj második fokozatában részesül Horváth Gertrud.
1977-ben szerezte meg matematika‐fizika szakos középiskolai tanári diplomáját a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1986 óta, 21 éve tanít jelenlegi munkahelyén, a mátrafüredi Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolában. Hosszú évek óta a természettudományi, néhány éve a matematika‐informatika munkaközösség vezetője
Ismereteinek bővítése céljából szívesen vesz részt továbbképzéseken. Részt vett matematika szakon a közép és emelt szintű érettségin vizsgáztató pedagógusok továbbképzésén. Többször vállalt vizsgáztatói megbízást.
 
A Beke Manó díj második fokozatában részesül Király László.
1961-ben a Győri Tanítóképző Intézetben tanítói, majd 1970-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem nappali tagozatán matematika‐fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Tanári pályáját a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskolában kezdte. 1980-tól 2000-ig a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban tanított. 1985-től 1999-ig szakfelügyelői, majd szaktanácsadói megbízást kapott. A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet támogatásával több, mint egy évtizeden át a nyári szünetben szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók részére feladatmegoldó tréningeket szervezett.
2000-től nyugdíjba vonulásáig zalaegerszegi Mindszenty Józsefről elnevezett 12 évfolyamos egyházi iskola igazgatója, segítette a szociálisan hátrányos helyzetű és a testi fogyatékossággal rendelkező tanulók integrált oktatását. Nyugdíjazása után a veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tanáraként kezdeményezte és megszervezte egy tehetséggondozó alapítvány és munkaközösség létrehozását.
 
A Beke Manó díj második fokozatában részesül Konrád Ágnes.
Konrád Ágnes 1989-ben szerzett tanítói oklevelet. Ezt követően számos tanfolyamot és továbbképzést elvégzett. 1999-ben került az ELTE TÓFK Gyakorló Iskolájába, ahol azóta vezetőtanárként, munkaközösség-vezetőként látja el feladatait.
Iskolán kívül is aktívan vesz részt a matematika tanítása során elért eredményeinek ismertetésében. Konferenciákon, vándorgyűléseinken továbbképzéseket vezet, előadásokkal, szemináriumokkal segíti a jó tanítási gyakorlat terjesztését. Fontos résztvevője volt az alsó tagozatos matematika képességfejlesztő program kidolgozásának: sok eredeti, és a gyakorlatban kipróbált módszerrel, eszközzel, programmal gazdagította a magyar matematikatanítást.
 
A Beke Manó díj második fokozatában részesül Paróczay József.
1979-ben Szombathelyen a tanárképző főiskolán végzett matematika‐testnevelés szakon és ekkor kezdett tanítani Budapesten a Kavics-közi Általános Iskolában, ahonnan 1987-ben az Egressy úti Általános Iskolába hívták. Itt tevékenyen részt vett a matematika tagozat beindításában, valamint matematika szakos tanárjelöltek 10 hetes gyakorlatának vezetésében.
1994-2001 között a budapesti Szent István Gimnáziumban tanított, speciális matematika tagozatos osztályokat is. A tanítás mellett a Szegedi Tudományegyetemen matematika középiskolai tanári diplomát szerzett. 2001-től a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban általános iskolai és gimnáziumi osztályokban egyaránt tanítja a matematikát.
2000 óta több matematika tankönyv szakmai szerkesztője, társ szerzője. 2004 óta a Varga Tamás országos matematika verseny fővárosi szervezője.
 
A Beke Manó díj második fokozatában részesül Dr. Rozgonyi Tibor.
1975-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika‐fizika szakán. 1976-tól a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Matematika Tanszékének oktatója.
Évekig vezette a főiskolások felkészítését az évente megrendezésre kerülő feladatmegoldó versenyekre, ahol hallgatói nagyon sikeresen szerepeltek. Többször volt a versenybizottság titkára. Tehetséggondozó szakköröket vezet és társszerzőként feladatgyűjteményt állított össze tehetséges hallgatók számára. Rendszeresen vállal gyakorló pedagógusoknak továbbképző előadásokat.
 
A Beke Manó díj második fokozatában részesül Szabó István.
1981-ben szerzett középiskolai matematika‐fizika szakos tanári diplomát Szegeden a József Attila Tudományegyetemen. Ezt követően kis megszakítással a Katona József Gimnázium tanára, 2001. szeptember 1-től az intézmény igazgatója.
1999-ben bekapcsolódott az országos Zrínyi Ilona Matematikaverseny szervezői munkájába.
2005-től az ABACUS matematikai lapok egyik felelős szerkesztője, részt vesz a lektori munkában.