Cím: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
Szerző(k):  Oláh Vera 
Füzet: 2007/március, 164 - 165. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok közhasznú alapítványa, a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány alapító okirata szerinti célja a lap megjelentetése és országos levelező pontversenyének támogatása, széleskörű nemzetközi elterjesztése az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával.
Az alapítvány 2006-ban több anyagi lehetőséggel rendelkezett, mint a korábbi években, és így a fenti céloknak megfelelően több feladatot végzett. Ketten főmunkaidőben, és az év során a projektek munkálataiban összesen 9-en megbízási díjjal végeztek munkát az alapítványnál.
Részt vettünk a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat pályázatainak megvalósításában a KöMaL előállításával és informatikai fejlesztéseivel kapcsolatban. Az alapítvány sikeresen pályázott a Nemzeti Civil Alapnál működési költségei egy részének fedezésére. Az Ericsson Magyarország Kft. jóvoltából ebben az évben is kiosztottuk az Ericsson-díjakat, a Nicolas Metropolis alapítvány pedig ismét hozzájárult a KöMaL versenyében legjobban szereplők elismeréséhez ösztöndíjaival. A MATFUND kuratóriuma 2006-ban tartott ülésein döntött az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, illetve kutatásra fordítható ösztöndíjak adományozásáról; általános- és középiskolai tanárok Ericsson-díjairól, egyéb tanári kutatói ösztöndíjakról, a felsőfokú tanulmányokat folytatók Fiatal kutatói díjairól, a KöMaL 2005/2006. tanévi versenyén legjobb eredményt elért általános- és középiskolai tanulók ösztöndíjairól és könyvjutalmakról. A november elején megtartott kétnapos Ifjúsági Ankét díjkiosztóján a MATFUND Alapítványon kívül a Nemzeti Tankönyvkiadó, a Vince Kiadó, a Typotex Kiadó, az Akkord Kiadó, és Lajos Tamás könyveket, a Casio grafikus kalkulátorokat ajánlott fel a matematikából, fizikából vagy informatikából eredményesen versenyzők és tanáraik részére. A rendezvényt támogatta az OM és az ELTE.
A 2006-os év során folytattuk a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési programjának (HEFOP/2004/2.3.1-1/1.) projektjét Digitális tartalom előállítása alternatív foglalkoztatással mozgássérültek és megváltozott munkaképességűek számára címmel. Ennek keretében a konzorciumot vezető Magyar Tartalomipari Szövetség a Motiváció Alapítvánnyal, a Székesfehérvári Regionális Központtal, a MATFUND Alapítvánnyal és a Profi-Média Kft.-vel közösen 2005 márciusától 2006 decemberéig 24 hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, korábban munkanélküli férfit és nőt képzett ki számítógép-kezelésre (többségük 2006 júniusára az ECDL összes moduljából levizsgázott) és digitalizálási szakmunkára. A dolgozókat 2005. június 1. óta a Profi-Média Kft. távmunkában foglalkoztatja, feladatuk: a KöMaL archívumának feltöltése (1975-től 1993-ig), a korábban beszkennelt anyagok digitalizálása. A pályázó konzorcium biztosította a távmunkához szükséges feltételeket, otthoni számítógépeket, hálózatot, folyamatos tutorálást és mentorálást. A pályázat által finanszírozott foglalkoztatást követően, 2006 júliusától a dolgozók közül 21-en további 1 éves munkaszerződést kaptak a Profi-Média Kft-től, és folytatták a KöMal digitalizálását. 2006 decemberére már az 1960-as években megjelent lapokat is feldolgozták, így várhatóan 2007-ben készen lesz az 1945 után megjelent archívum, a KöMaL teljes ,,új sorozata''. Az ábrák egy másik projekt keretében készülnek (nem a MATFUND részvételével), ha azok is az adatbázisba kerülnek, akkor fogjuk a teljes anyagot megjelentetni. A ,,Digitalizátor'' projekt során 2006-ban 4 alkalommal szerveztünk egynapos tutorálást, májusban pedig ‐ az ECDL vizsgák előtt ‐ 4 napos bentlakásos felkészítést. Az elvégzett munkákról a lapban és konferenciákon is beszámoltunk.
A projektben háromhavonként leadott pénzügyi és szakmai beszámolók alapján a monitoring mindent rendben talált és a projektet példaértékűnek tartják. Sajnos a pénzügyi utófinanszírozás igen lassan történik: ebben az évben összesen 5 178 560 Ft-ot utaltak át, miközben még tavalyról kifizetetlenül maradt a pályázatra általunk elköltött 2,3 millió Ft, 2006-ban pedig 6 millió forintot fordítottunk a HEFOP projektjére. Remélhetőleg a 2006. decemberi lezárást követően a hiányzó összegeket 2007-ben megkapjuk.
Az alapítvány pénzügyi helyzete ennek ellenére 2006. december végére javult: a 2006. január 1-jei nyitó vagyonához (10 844 038 Ft) képest 2006. december 31-én 13 614 873 Ft volt.
Az alapítványi célok megvalósulásához támogatóink ‐ akiknek köszönetünket fejezzük ki ‐ a következő összegekkel járultak hozzá:

 
  Ericsson Magyarország Kft.  3 450 000 forinttal,  Metropolis Alapítvány (USA)  1 500 dollárral,  Indotek Befektetési Rt.  100 000 forinttal,  Nemzeti Civil Alap (2005-ös pályázat)  121 000 forinttal,  Nemzeti Civil Alap (2006-os pályázat)  700 000 forinttal,  HEFOP pályázat  5 178 560 forinttal,  Munkaügyi Központ munkatapasztalati támogatás  359 100 forinttal,  APEH 1% (2005-ről)  4 667 forinttal,  APEH 1% 2006  2 134 046 forinttal,  Magánszemély támogatóink  217 000 forinttal.
 

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok tulajdonosai, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a 2006-os év folyamán megállapodtak abban, hogy 2007. január elsejétől a KöMaL összes kiadványának kiadását a MATFUND Alapítványra bízzák, alapítványunk ezt a megbízatást el is vállalta, az erről szóló szerződést aláírtuk. A kiadói tevékenység szintén az alapítvány alaptevékenysége lesz, az ehhez szükséges összeget a lapbevételeken túl szponzorok és pályázatok segítségével kívánjuk előteremteni.
 
A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok ezúton szeretné megköszönni a
 
2 134 046 Ft támogatást,
 
amelyet alapítványa a 2006-os személyi jövedelemadók bevallásakor felajánlott 1%-okból kapott.
 
A KöMaL versenyek díjazását és az Ifjúsági Ankétokat továbbra is a MATFUND Alapítvány támogatja.
2007. január 1-jétől a MATFUND Alapítvány lett a lap kiadója.

 
Az alapítvány a 2005-ös személyi jövedelemadók 1%-ának teljes összegét középiskolások díjazására, egyetemi hallgatók Fiatal Kutatói Díjaira és középiskolákban, illetve főiskolákon, egyetemeken kutató tanárok részére adományozott ösztöndíjakra fordította.
Kérjük, hogy 2007-ben mindazok, akik szeretnének hozzájárulni a KöMaL kiadásához, internetes fejlesztéseihez, a KöMaL CD frissítéséhez, a versenyzők és tanáraik díjazásához vagy a KöMaL Ifjúsági Ankét megrendezéséhez, adóbevallásukhoz mellékelt nyilatkozatukban a
 
MATFUND Alapítvány 18157444‐2‐41
 
adószámát szíveskedjenek megadni.