Cím: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2008. évi beszámolója
Szerző(k):  Oláh Vera 
Füzet: 2009/március, 140 - 141. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok közhasznú alapítványa, a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány alapító okirata szerinti célja a lap megjelentetése és országos levelező pontversenyének támogatása, széleskörű nemzetközi elterjesztése az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával.
Az alapítvány 2007 óta a KöMaL kiadója. A Bolyai János Matematikai Társulattal és az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal, a lap gazdáival kötött szerződés alapján a KöMaL és kapcsolódó kiadványai elektronikus és papíralapú megjelentetése, a versenyek lebonyolítása és díjazása, a rendezvények szervezése az alapítvány feladata. Ezen kívül a matematikában, fizikában elért eredményes kutatásokért diákoknak és tanároknak ösztöndíjak adományozása is az alapítvány közhasznú tevékenysége. Az alapítvány ‐ szponzorai révén ‐ 2008-ban támogatni tudta a Középeurópai Matematikai Diákolimpiára, a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára való felkészülést és az Eötvös-versenyt. A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítványt a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács felvette tagjai közé, továbbá ,,Tehetségpont''-ként is regisztrálta.
Az alapítvány sikeresen vett részt a Nemzeti Civil Alap, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatain a KöMaL megjelentetésének, működési költségeinek és országos versenyeinek támogatására.
Az Ericsson Magyarország Kft. 2008-ban is nagylelkűen támogatta a KöMaL kiadását, valamint az Ericsson-díjak kiosztását a matematikát, fizikát legjobban népszerűsítő és a tehetséggondozásban kiemelkedő tanárok részére. A Nicolas Metropolis alapítvány idén utolsó alkalommal ‐ ezúttal azonban több mint 5 millió forinttal ‐ járult hozzá a KöMaL versenyében legjobban szereplők díjazásához, a következő évi KöMaL Ankét megrendezéséhez és a KöMaL elektronikus archívumának elkészüléséhez.
2008-ban megkaptuk a 2006-ban lezárult HEFOP/2004/2.3.1-1/1. pályázatunk eddig ki nem fizetett részét.
A MATFUND kuratóriuma 2008-ban tartott ülésein döntött az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra illetve kutatásra fordítható ösztöndíjak adományozásáról; általános- és középiskolai tanárok Ericsson-díjairól, egyéb tanári kutatói ösztöndíjakról, a felsőfokú tanulmányokat folytatók Fiatal kutatói díjairól, a KöMaL 2007/2008. tanévi versenyén legjobb eredményt elért általános- és középiskolai tanulók ösztöndíjairól és könyvjutalmakról. A november közepén megtartott kétnapos Ifjúsági Ankét díjkiosztójára a Vince Kiadó, a Talentum Kiadó és dr. Appel György könyveket, a Casio Magyarország Kft. grafikus kalkulátorokat ajánlott fel a matematikából, fizikából vagy informatikából eredményesen versenyzők és tanáraik részére. A rendezvényt az ELTE támogatta.
Az alapítvány pénzügyi helyzete továbbra is stabil: a 2008. év elejei 17,5 millió forintról 2008 végére 21,3 millió forintra növekedett, összes bevételünk 40 millió forint, kiadásunk 35 millió forint. 2008-ban aláírt, 2009-ben elszámolásra kerülő pályázatainkból további 8 millió forintra számíthatunk.
Az alapítványi célok megvalósulásához támogatóink ‐ akiknek köszönetünket fejezzük ki ‐ a következő összegekkel járultak hozzá:

 
  Ericsson Magyarország Kft.5 450 000 forinttal,  Metropolis Alapítvány (USA)5 102 576 forinttal,  Kutatási és Techn. Innov. Alap (pályázat)5 000 000 forinttal,  Nemzeti Civil Alap (pályázat)800 000 forinttal,  Nemzeti Szakképzési Intézet (pályázatok)2 400 000 forinttal,  HEFOP (pályázat)2 130 337 forinttal,  Infosyscon Kft.100 000 forinttal,  Infoware Zrt.100 000 forinttal,  Emeric Invest Kft.100 000 forinttal,  APEH SZJA 1%-okból2 377 864 forinttal,  Magánszemély támogatóink212 000 forinttal.
 

Alapítványunk 2009-ban is számít a pályázatokra és támogatókra, mivel azok nélkül nem tudnánk a KöMaL-t kiadni. Nagy segítség minden évben a személyi jövedelemadók 1%-ából származó összeg.
Kérjük, hogy 2009-ben mindazok, akik szeretnének hozzájárulni a KöMaL kiadásához, elektronikus fejlesztéseihez, magyar vagy nemzetközi versenyekhez, a versenyzők és tanáraik díjazásához vagy a KöMaL Ifjúsági Ankét megrendezéséhez, adóbevallásukhoz mellékelt nyilatkozatukban a MATFUND Alapítvány 18157444-2-41 adószámát szíveskedjenek megadni.
 

2009. február 27.