Cím: A 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
Szerző(k):  Eisenberger András ,  Kiss Viktor ,  Korándi Dániel ,  Kornis Kristóf ,  Lovász László Miklós ,  Tomon István 
Füzet: 2008/október, 387 - 394. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Nemzetközi Matematikai Diákolimpia

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is közöljük a nyári matematikai diákolimpia feladatainak a megoldásait; lényegében úgy, ahogyan a legilletékesebbek, a magyar csapat tagjai leírták. Közreműködésüket köszönjük és ezúton is gratulálunk eredményeikhez.

 
A szerkesztőség
 

1. A hegyesszögű ABC háromszög magasságpontja H. Az a H-n átmenő kör, amelynek középpontja a BC szakasz felezőpontja, a BC egyenest A1-ben és A2-ben metszi. Hasonlóan, az a H-n átmenő kör, amelynek középpontja a CA szakasz felezőpontja, a CA egyenest B1-ben és B2-ben metszi, az a H-n átmenő kör pedig, amelynek középpontja az AB szakasz felezőpontja, az AB egyenest C1-ben és C2-ben metszi. Bizonyítsuk be, hogy az A1, A2, B1, B2, C1, C2 pontok egy körön fekszenek.
 

Kornis Kristóf megoldása. Legyenek rendre ka, kb, kc az A1A2, B1B2, C1C2 átmérőjű körök; FAB, FBC, FCA rendre az AB, BC, CA szakaszok felezőpontjai. Két kör hatványvonala nyilvánvalóan merőleges a középpontjaikat összekötő egyenesre. Emiatt ka és kb hatványvonala, és CH is merőleges FBCFAC-re, de mivel mindkettőnek eleme H, e két egyenes egybeesik, azaz a C pontnak a ka és kb körökre vonatkozó hatványa megegyezik. Vagyis
CA1CA2=CB1CB2.

 
 

Azaz A1, A2, B1, B2 egy körön fekszenek, melynek középpontja az A1A2 és a B1B2 szakaszok felezőmerőlegeseinek metszéspontja. Ezek a felezőmerőlegesek viszont éppen egybeesnek az oldalfelező merőlegesekkel, azaz az A1A2B1B2 kör középpontja O, ha O a körülírt kör középpontja, tehát
OA1=OA2=OB1=OB2.
Hasonlóan bizonyíthatjuk, hogy
OA1=OA2=OC1=OC2OA1=OA2=OB1=OB2==OC1=OC2.

 
2. (a) Mutassuk meg, hogy az
x2(x-1)2+y2(y-1)2+z2(z-1)21
egyenlőtlenség teljesül minden olyan, 1-től különböző xyz valós számok esetén, amelyekre xyz=1.
(b) Mutassuk meg, hogy van végtelen sok olyan, 1-től különböző racionális számokból álló x,y,z számhármas, amelyre xyz=1, és amelyre a fenti egyenlőtlenségben az egyenlőség esete áll fenn.
 

Korándi Dániel megoldása. Legyen a=x1-x, b=y1-y, c=z1-z.
abc=xyz(1-x)(1-y)(1-z)=1(1-x)(1-y)(1-z)==(a+1)(b+1)(c+1),
azaz
(a+1)(b+1)(c+1)-abc=ab+ac+bc+a+b+c+1=0.(1)

Ugyanakkor
(a+b+c+1)2=a2+b2+c2+1+2(ab+ac+bc+a+b+c)=(2)=a2+b2+c2-1.
Azt kaptuk tehát, hogy a2+b2+c2-10, a feladat (a) része pedig pont ezt kérdezi.
A (b) rész végtelen sok olyan (x,y,z) racionális számokból álló hármast keres, amire xyz=1 és felhasználva (2)-t, a+b+c+1=0. (1) szerint a+b+c+1=0 akkor és csak akkor teljesül, ha ab+ac+bc=0, ami ekvivalens 1a+1b+1c=0-val, mivel abc0. (xy, z egyike sem 0, mivel a szorzat 1. Ekkor viszont a, b, c sem lehet 0.) Visszaírva a, b, c értékét:
1-xx+1-yy+1-zz=0.
3-at hozzáadva mindkét oldalhoz:
1x+1y+1z=yz+xz+xz=3.
Azaz olyan számhármasokat keresünk, amire xyz=1 és xy+xz+yz=3, valamint x,y,z1.
Írjunk be x helyébe 1yz-t. 1z+1y+yz=3 racionális megoldásait keressük. Szorozva yz-vel egy másodfokú egyenletet kapunk y-ra:
z2y2+(1-3z)y+z=0.
Olyan racionális z-t keresünk, amire ennek az egyenletnek a gyökei is racionálisak, ehhez az kell, hogy a diszkrimináns egy racionális szám négyzete legyen:
D=(1-3z)2-4z3=-4z3+9z2-6z+1=(z-1)(-4z2+5z-1)==(z-1)2(1-4z).

Mivel y racionális, azért (z-1)2 egy racionális szám négyzete, így szükséges, hogy 1-4z is egy racionális szám négyzete legyen. Ehhez viszont tetszőleges racionális q-ra elég z=1-q24-et választani. Ekkor y is racionális lesz, s így x=1yz is. Tehát van végtelen sok racionális megoldás. Ezzel igazoltuk a (b) részt is.
 
3. Bizonyítsuk be, hogy van végtelen sok olyan n pozitív egész szám, amelyre (n2+1)-nek van olyan prímosztója, ami nagyobb, mint 2n+2n.
 

Lovász László Miklós megoldása. A bizonyítandó állítás következik az alábbi állításból:
Végtelen sok p prím van, amihez létezik olyan n, hogy
2n+2n<p,éspn2+1.

Ha ugyanis csak véges sok megfelelő n lenne, akkor, mivel (n2+1)-nek véges sok különböző prímosztója van, csak véges sok megfelelő p lenne.
Ismert, hogy végtelen sok p=4k+1 alakú prím van, és hogy ezekre létezik olyan n, amire pn2+1. Legyen p>20 egy 4k+1 alakú prím. Nyilván létezik ekkor ilyen n a (0,p) intervallumban1. Ha n>p2, akkor p-n<p2, így
(p-n)2+1n2+10(p).
Tehát van megfelelő pozitív egész n, amire n<p2, vagyis 2n<p.
Legyen n=p-k2. Mivel p páratlan, k>0:
(p-k2)2+10(p),(p-k)2+40(p),k2+40(p).
k2>0,4>0k2+4>0, tehát k2+4p, amiből kp-4. Ekkor tehát
n=p-k2p-p-42,
vagyis
2np-p-4,2n+p-4p,p-42n+p-4-4.
Mivel p>20, p-4>4, amiből p-4>2np-4>2n. Azt kaptuk tehát, hogy
pp-4+2n>2n+2n.

Tehát ha p elég nagy, létezik hozzá megfelelő n, így mivel végtelen sok 4k+1 alakú prím van, végtelen sok megfelelő p van, és ezért végtelen sok megfelelő n van.
 
4. Határozzuk meg az összes olyan f:(0,)(0,) függvényt (f tehát a pozitív valós számok halmazából a pozitív valós számok halmazába képez), amelyre
(f(w))2+(f(x))2f(y2)+f(z2)=w2+x2y2+z2
teljesül, valahányszor w, x, y, z olyan pozitív valós számok, amelyekre fennáll: wx=yz.
 

Kiss Viktor megoldása. Helyettesítsük be w=x=y=z=1-et. Teljesül az wx=yz feltétel, tehát
2f2(1)2f(1)=12+1212+12=1.

f(1)>0, tehát egyszerűsíthetünk vele, kapjuk, hogy f(1)=1. Ezután helyettesítsünk be w=1, x=a, y=z=a-t, ahol a tetszőleges pozitív valós szám. Teljesül, hogy wx=yz, tehát
f2(1)+f2(a)2f(a)=1+f2(a)2f(a)=1+a22a.

f(a) és a is pozitív, tehát szorozhatunk velük, kapjuk, hogy
a(1+f2(a))=f(a)(1+a2),
azaz
f2(a)a-f(a)(1+a2)+a=0.
Ez másodfokú egyenlet f(a)-ra, megoldásai a következők:
f(a)=1+a2±(1+a2)2-4a22a=1+a2±1+a4-2a22a.
Ha a1, akkor
f(a)=1+a2±(a2-1)22a=1+a2±(a2-1)2a=avagy1a.
Ha a<1, akkor
f(a)=1+a2±(1-a2)22a=1+a2±(1-a2)2a=avagy1a.
Tehát megkaptuk, hogy f(a) értéke tetszőleges a-ra a vagy 1a. Tegyük fel, hogy létezik a,b1, hogy
f(a)=aésf(b)=1b.
Helyettesítsünk be w=a, x=b, y=1, z=ab-t.
I. eset: f(a2b2)=a2b2. Ekkor
f2(a)+f2(b)f(12)+f(a2b2)=a2+1b21+a2b2=a2+b21+a2b2,
ami nem lehet, hiszen b1 és pozitív, tehát b21b2.
II. eset: f(a2b2)=1a2b2. Ekkor
f2(a)+f2(b)f(12)+f(a2b2)=a2+1b21+1a2b2=a4b2+a2a2b2+1=a2+b21+a2b2,
ami csak akkor teljesülhetne, ha a4=1 teljesülne (hiszen a pozitív), de ez nem igaz. Tehát megkaptuk, hogy vagy minden a1-re f(a)=a, vagy minden a1-re f(a)=1a (mivel f(1)=1, azért a két szóba jövő függvény az f(x)=x és az f(x)=1x). Most belátjuk, hogy mindkét függvény teljesíti a feladat feltételeit. Ha az f(x)=x-et tekintjük, akkor
f2(w)+f2(x)f(y2)+f(z2)=w2+x2y2+z2
triviálisan teljesül.
Ha f(x)=1x, akkor
f2(w)+f2(x)f(y2)+f(z2)=1w2+1x21y2+1z2|w2x2y2z2x2y2z2+w2y2z2z2x2w2+y2x2w2=(x2+w2)y2z2(y2+z2)x2w2=x2+w2y2+z2(hiszen  wx=yz).
Tehát csak az f(x)=x és f(x)=1x függvények teljesítik a feladat feltételeit, és ezek valóban teljesítik azokat.
 
5. Legyenek n és k pozitív egészek, amelyekre kn és k-n páros szám. Adott 2n lámpa, amelyek 1-től 2n-ig vannak számozva, és amelyek mindegyike be(kapcsolt) vagy ki(kapcsolt) állapotban lehet. Kezdetben mindegyik lámpa ki állapotban van. Lépések egy sorozatát tekintjük: egy lépés abból áll, hogy valamelyik lámpa állapotát megváltoztatjuk (be-ről ki-re vagy ki-ről be-re).
Legyen N az olyan, k lépésből álló sorozatok száma, amelyek eredményeképpen az 1-től n-ig számozott lámpák bekapcsolt, az (n+1)-től 2n-ig számozott lámpák pedig kikapcsolt állapotban lesznek.
Legyen M az olyan, k lépésből álló sorozatok száma, amelyek eredményeképpen az 1-től n-ig számozott lámpák bekapcsolt, az (n+1)-től 2n-ig számozott lámpák pedig kikapcsolt állapotban lesznek, és a sorozatban az (n+1)-től 2n-ig számozott lámpák semelyikét sem kapcsoljuk be semmikor.
Határozzuk meg az N/M hányados értékét.
 

Eisenberger András megoldása. N/M=2k-n.
Alkossunk egy megfeleltetést úgy, hogy minden M-beli sorozatot 2k-n db N-belinek feleltetünk meg úgy, hogy minden N-belit pontosan egyszer kapjunk meg.
Vegyünk egy M-beli m sorozatot. (Ebben a sorozatban tehát 1-től n-ig minden lámpát páratlan sokszor kapcsoltunk át.) Induljunk el sorban a sorozat lépésein. Amikor olyan lámpát kapcsolnánk át (legyen az i. lámpa), amit m szerint még egy későbbi lépésben is kapcsolunk majd, akkor kétféleképp folytathatjuk: az i. lámpát vagy az (n+i). lámpát kapcsoljuk, ezután tovább megyünk a következő lépésre. Ha nem ilyen a lépés, tehát m-ben már többször nem kapcsolnánk ezt a lámpát, akkor megnézzük, hogy eddig hányszor kapcsoltuk az i. lámpát. Ha páros sokszor, akkor most is az i. lámpát kapcsoljuk, ha páratlan sokszor, akkor az (n+i). lámpát (itt tehát nincs választásunk). Ezzel a módszerrel a végén az i. lámpa biztosan be lesz kapcsolva, az (n+i). pedig biztosan ki, mivel az eredeti sorozatban és most is az i. páratlan sokszor szerepelt, így most az (n+i). lámpát biztosan páros sokszor kapcsoltuk. Mindamellett az eredeti sorozathoz hasonlóan k lépést hajtottunk végre, ezért az így kapott sorozat N eleme.
A sorozat alkotása során az első n lámpát legalább egyszer kapcsoltuk, így n olyan lépés volt, amikor valamelyiket utoljára kapcsoltuk, tehát a maradék (k-n) lépés volt az a fajta, ahol választásunk volt. Vagyis az M minden eleméhez az N-nek 2k-n elemét rendeltük. Már csak azt kell megmutatnunk, hogy N minden elemét pontosan egyszer kaptuk meg. Ez azért igaz, mert ha veszünk egy sorozatot N-ből, és minden olyan kapcsolás helyett, ahol az (n+i). lámpát kapcsolnánk, az i. lámpát kapcsoljuk, akkor megkapjuk M-nek azt az egyetlen sorozatát, amiből ezt az N-beli sorozatot kaphatjuk. És az is egyértelmű, hogy melyik döntésnél hogyan kell dönteni ahhoz, hogy ezt kaphassuk.
 
6. Legyen ABCD konvex négyszög, amelyben BABC. Jelölje ω1, ill. ω2 az ABC, ill. ADC háromszögek beírt körét. Tegyük fel, hogy létezik egy olyan ω kör, amelyik érinti a BA félegyenes A-n túli részét és a BC félegyenes C-n túli részét, továbbá érinti az AD és CD egyeneseket. Bizonyítsuk be, hogy az ω1 és ω2 körök közös külső érintői az ω körön metszik egymást.
 

Tomon István megoldása. Lemma: Ha egy ABCD négyszögnél létezik az ω kör, akkor
AB+AD=CB+CD.

Bizonyítás: Legyenek az ω kör érintési pontjai az oldalegyenesekkel az ábrán látható módon T1, T2, T3, T4. Ekkor felhasználva, hogy egy adott pontból a körhöz húzott érintőknek hossza megegyezik, azt kapjuk, hogy
BT4=BT1.(1)
Ezen kívül a következő egyenlőséglánc teljesül:
BT4=BC+CT4=BC+CT2=BC+CD+DT2=BC+CD+DT3==BC+CD+AT3-AD=BC+CD+AT1-AD==BC+CD+BT1-AD-AB.
Ezt összevetve (1)-gyel azt kapjuk, hogy BC+CD=AB+AD, s ezzel a Lemmát bebizonyítottuk.
 
 

Most térjünk rá a feladat bizonyítására. Húzzuk meg az ω1 kör AC-től különböző, AC-vel párhuzamos érintőjét, érintse ez ω1-et az E' pontban. ω1 és AC érintési pontja legyen E, ω2 és AC érintési pontja F, ezen kívül húzzuk meg az ω körnek az AC-vel párhuzamos érintőjét, amely elválasztja B-t ω-tól, érintse ez ω-t a H pontban.
Az ismert összefüggés alapján CE=-AB+BC+CA2 és AF=-CD+AD+AC2, tehát a Lemma alapján CE=AF. Ez azt jelenti, hogy F az ABC háromszög AC oldalához írt körnek az érintési pontja, tehát ha az AC-vel E'-n át húzott egyenest B-ből AC-be nyújtjuk, akkor E' az F-be kerül, így B, E', F egy egyenesen vannak, tehát B, E', F, H egy egyenesen vannak.
 
 

Legyen H' az ω1 és ω2 közös külső érintőinek metszéspontja. Ekkor a H'-ből az ω2-t az ω1 körbe nagyíthatjuk, s ekkor az F pont az E' pontba megy át, így H', F, E' egy egyenesen vannak. Vagyis B, E', F, H, H' egy egyenesen vannak, azaz nézzük csak azt, hogy B, F, H, H' egy f egyenesen vannak. Hasonlóan, ha D-t tekintjük a nyújtás középpontjának, akkor H, D, F', E egy egyenesen vannak. Tekintsük újra a H'-ből az ω2 nagyítását ω1-be. Ekkor az F' pont E-be megy át, így H', F', E egy egyenesen vannak. Tehát H', H, D, E egy e egyenesen vannak. A BABC feltétel biztosítja, hogy a BF egyenes nem azonos a DE egyenessel. Ezért az e és az f egyenesek különbözők, tehát csak egyetlen közös pontjuk van. Így szükségképpen H=H', s mivel H rajta van a körön, így H' is, s ezzel az állítást bebizonyítottuk.
1n  p szerinti osztási maradéka megfelelő lesz.