Cím: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
Szerző(k):  MATFUND Alapítvány kuratóriuma 
Füzet: 2006/február, 104 - 105. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok közhasznú alapítványa, a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány alapító okirata szerinti célja a lap megjelentetése és országos levelező pontversenyének támogatása, széleskörű nemzetközi elterjesztése az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával.
Az alapítvány 2005-ben a korábbi évekénél több munkatárssal több feladatot végzett.
Részt vettünk a KöMaL informatikai pályázatában a http://versenyvizsga.hu portál és a lap elektronikus archívumának adatbázis karbantartásában és fejlesztésében.
Megjelentettük az ,,Irány a Nobel-díj'' KöMaL CD 1994‐2003 kiadványt. A szoftver előállítási költségeinek egy részét és a CD sokszorosítását az alapítvány fizette. Ehhez felhasználtuk a Budapest Bank 2004. évi pályázatán nyert 200 000 Ft-ot is. A CD-k értékesítéséből 2005-ben több, mint hatszázezer forint bevételhez jutottunk. A CD későbbi teljessé tételéhez másik négy társszervezettel együtt elnyertük a Foglakoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési programjának (HEFOP/2004/2.3.1-1/1.) pályázatát Digitális tartalom előállítása alternatív foglalkoztatással mozgássérültek és megváltozott munkaképességűek számára címmel. Ennek keretében a konzorciumot vezető Magyar Tartalomipari Szövetség a Motiváció Alapítvánnyal, a Székesfehérvári Regionális Központtal, a Matfund Alapítvánnyal és a Profi-Média Kft.-vel a 2005 márciusától 2006 decemberéig tartó projektben 24 hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, korábban munkanélküli férfit és nőt képez ki számítógép-kezelésre (ECDL vizsgával) és digitalizálási szakmunkára. A dolgozókat 2005. június 1. óta a Profi-Média Kft. távmunkában foglalkoztatja, feladatuk: a KöMaL archívumának feltöltése (1975-től 1993-ig), a korábban beszkennelt anyagok digitalizálása. Ahhoz, hogy ezt a munkát végezhessék, 1 hónapos intenzív bentlakásos képzés és az azt követő távtanulás, mentorálás, tutorálás segítségével a dolgozók megtanulták a számítógép-kezelést, az internet, az e-mail és a Skype (telefonos) programok használatát, a szövegszerkesztés (táblázatkezelés) és a LaTeX szerkesztőprogram alapjait, különös tekintettel a matematikai képletek szerkesztésére. Minden dolgozó a lakására kihelyezett számítógépen internetes kapcsolatban a KöMaL archívumát kezelő szerver gépbe szinkronizálja a Középiskolai Matematikai Lapok egy-egy havi számának cikkeit és feladatait LaTeX formátumban (ebből a az archívum adatbáziskezelő rendszerének kidolgozója ‐ dr. Makay Géza, az SZTE docense ‐ által fejlesztett konvertáló az internetes megjelenítéshez megkívánt MathML formátumot hoz létre). Az elkészült évfolyamokkal a 2005-ben kiadott KöMaL CD a jövőben folyamatosan frissíthető lesz.
A Matfund Alapítvány a fenti munkákhoz kapcsolódó tananyagok, szoftverek megírására alvállalkozó cégeket bízott meg, a feladatok koordinálását, a tutorálást, ellenőrzést a KöMaL szerkesztőségének néhány munkatársa vállalta. Előlegként a projekt megvalósítására 2 887 074 Ft-ot kapott az alapítvány, ezt az összeget el is költöttük. A pályázat összes tervezett költségét (negyedévenkénti elszámolást követően, amennyiben az irányító hatóságok mindent rendben találnak) az alapítvány visszakapja. Az érdeklődők a http://digitalizator.hu honlapján tájékozódhatnak a részletekről.
A MATFUND kuratóriuma 2005-ben tartott ülésein döntött az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, illetve kutatásra fordítható ösztöndíjak adományozásáról; általános- és középiskolai tanárok Ericsson-díjairól, egyéb tanári kutatói ösztöndíjakról, a felsőfokú tanulmányokat folytatók Fiatal kutatói díjairól, a KöMaL 2004/2005. tanévi versenyén legjobb eredményt elért általános- és középiskolai tanulók ösztöndíjairól és könyvjutalmakról. A novemberi díjkiosztón ezen kívül a Typotex Kft., a HVG Kiadó, az Akkord Kiadó valamint Lajos Tamás könyveket, az Euro-Profil Kft. és a Profi-Média Kft. számítástechnikai eszközöket (szoftvereket) adott át a matematikából, fizikából vagy informatikából eredményesen versenyzők és tanáraik részére. Az alapítvány hozzájárult a KöMaL nyári fizika tábor és az Ifjúsági Ankét megrendezéséhez, 100 000 Ft-tal támogatta a Pázmány-Eötvös Alapítványt a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésében.
Az alapítványi célok megvalósulásához támogatóink ‐ akiknek köszönetünket fejezzük ki ‐ a következő összegekkel járultak hozzá:

 
  Ericsson Magyarország Kft.  3 450 000 forinttal,  Metropolis Alapítvány (USA)  1 250 dollárral,Fővárosi Önkormányzat  Kulturális  Bizottsága (pályázat)  200 000 forinttal,  Nemzeti Civil Alap  (pályázat)  179 000 forinttal,Mobilitás, Gyermek- és Ifjúsági  Alapprogram  (pályázat)  250 000 forinttal,  Magánszemély támogatóink  95 000 forinttal.
 

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok ezúton szeretné megköszönni az
 
1 768 997 Ft támogatást,
 
amelyet alapítványa a 2005-ös személyi jövedelemadók bevallásakor felajánlott 1%-okból kapott.
 
A KöMaL versenyek díjazását és az Ifjúsági Ankétokat továbbra is a MATFUND Alapítvány támogatja.

 
Az alapítvány a 2004-es személyi jövedelemadók 1%-ának teljes összegét középiskolások díjazására, egyetemi hallgatók Fiatal Kutatói Díjaira és középiskolákban, illetve főiskolákon, egyetemeken kutató tanárok részére adományozott ösztöndíjakra fordította.
Kérjük, hogy 2006-ban mindazok, akik ilyen módon szeretnének hozzájárulni a KöMaL kiadásához, internetes fejlesztéseihez, a KöMaL CD frissítéséhez, a versenyzők és tanáraik díjazásához, vagy az Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét megrendezéséhez, adóbevallásukhoz mellékelt nyilatkozatukban a
 
MATFUND Alapítvány 18157444‐1‐41
 
adószámát szíveskedjenek megadni.