Cím: A Budapesti Műszaki Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
Füzet: 2004/január, 35. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

MATEMATIKUS KÉPZÉS A BME-N
 

A világ rangos műszaki egyetemeinek gyakorlatát követve és saját jó hagyományát felelevenítve, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kara 1997-ben beindította a matematikus képzést. A képzést a Kar Matematika Intézete gondozza.
Olyan szakembereket képzünk, akik érzékenyek a gyakorlati problémák iránt és képesek alkotó módon felhasználni ismereteiket; akik, amellett, hogy a matematika elvont területein otthonosan mozognak, kommunikálni és együttműködni tudnak a matematikán kívüli szakemberekkel is. Előreláthatóan az Európához csatlakozó, fejlődő magyar gazdaságnak szüksége lesz ilyen szakemberekre. Matematikus képzésünk szervesen illeszkedik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó alkalmazás-orientált tudományos képzés széles spektrumába, mely a klasszikus mérnökképzés mellett felölel olyan matematika-igényes új területeket is, mint informatika, közgazdaságtudomány, anyagtudomány, gazdasági tervezés-elemzés, műszaki management, rendszerelmélet stb.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem matematikus szakát elsősorban azoknak a végzős gimnazistáknak ajánljuk, akik amellett, hogy szeretik és tudják a matematikát, indíttatást éreznek magukban a matematika alkalmazásai iránt is. A matematikai modellalkotás és elemzés egyre inkább szerves részét képezi a műszaki, gazdasági és természettudományos tevékenység kreatív ágainak. E tevékenység jól képzett, invenciózus, mozgékony elméjű fiatal matematikusokat igényel. Az ilyen szakemberek iránti társadalmi igény látványosan növekszik.
 
HA E KIHÍVÁSOKBAN LÁTSZ FANTÁZIÁT,
JELENTKEZZ A BME MATEMATIKUS SZAKÁRA!
 

A szak felvételi rendszere megegyezik a műszaki felsőoktatás felvételi rendszerével, melynek részletes leírása megtalálható a hivatalos Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban. A középiskolai matematika és/vagy fizika versenyeken kimagaslóan jó eredményt elért jelentkezők mentesülnek a felvételi kötelezettség alól. Felvételi ponthatárunk 1999 óta folyamatosan a legmagasabb volt az ország matematikus szakjai között. (Az elmúlt négy évben a felvételi ponthatárok a következő képpen alakultak: 2000: 112; 2001: 108; 2002: 118; 2003: 117. Ebbe természetesen a nyelvi pontok is beleértendők.)
A szak képzési rendje nagy vonalakban a következő: Az 1.‐5. félévben a modern matematika alapismereteinek elsajátítása folyik, a tudományegyetemi matematikus képzéssel lényegében azonos tematikával. A 6.‐10. félévben a hallgatók szakirányú képzést kapnak. A választható négy fő szakirány:
Algebra és számítástudomány: a számítástudomány logikai alapjai, kriptográfia, kódelmélet, computer algebra;
Analízis és alkalmazásai: dinamikai rendszerek, differenciálegyenletek, biomatematika, matematikai fizika;
Operációkutatás és alkalmazásai: lineáris, nemlineáris és sztochasztikus programozás, kombinatorikus optimalizálás;
Sztochasztikus matematika és alkalmazásai: pénzügyi és tőzsdei folyamatok matematikája, biztosítási matematika, matematikai statisztika, információelmélet.

A választott fő szakirány tárgyai mellett a hallgatók mellékszakirányok és témacsoportok keretében a matematika egyéb területein is alapos tájékozottságot nyernek.
Végzett hallgatóink számára folyamatban van a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán folyó műszaki menedzser szak gyorsított elvégzése rendjének kidolgozása is.
Kollégiumi elhelyezkedés: vidéki diákjaink döntő többsége részére a BME kollégiumaiban elhelyezés biztosítható.
Posztgraduális matematikus képzés a BME-n: végzős diákjaink, a műszaki vagy gazdasági életben való elhelyezkedés mellett természetesen részt vehetnek az egyetemünkön folyó doktorandusz (PhD) képzésben is, a Matematika Intézet Doktori Iskolájának keretében.
Bővebb információ szerezhető a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézet titkárságán, a 463-2762 budapesti telefonszámon, illetve intézetünk internetes honlapján: http://math.bme.hu.
 
Szeretettel várjuk kedves leendő diákjainkat.
 

BME TTK Matematika Intézet