Cím: Az 1999-2000-es tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
Füzet: 2000/november, 449 - 453. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb (KöMaL pontverseny is)

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

   A, B pontv.   C pontv.  Összesen    benevezett értékelt  benevezett értékelt  benevezett értékelt   1‐8. osztályosok:    72    43    114    31    132    57   9. osztályosok:    393    203    602    96    737    254   10. osztályosok:    416    207    424    66    608    234   11. osztályosok:    329    171    283    84    482    216   12. osztályosok:    187    114    201    72    306    158   Összesen:    1397    738    1624    349    2265    919  

Az alábbiakban azokat az iskolákat soroljuk fel, amelyeknek volt a 2000/6. számban közölt végeredményben felsorolt diákja. Az iskola neve után álló két számpár az A és B pontverseny, illetve a C pontverseny végeredményében szereplő tanulók számát és az általuk szerzett összpontszámot jelzi. A számok után a felsorolt tanulók szaktanárainak neve áll, ahogyan azt a nevezési lapokról kiírtuk. Az esetleges névelírásokért szíves elnézésüket kérjük.
 


Ajka: Bródy Imre Gimn. (‐), (1,164), Tulokné Mohacsek Ildikó; Aszód: Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola (1,16), (‐), Gyárfás István; Baja: III. Béla Gimn. (2,174), (2,307), Funták Andor, Királyné Nagy Éva, Sasfalvi Ildikó; Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája (‐), (1,87), Cseh Gabriella; Békéscsaba: 10. sz. Általános Iskola (1,164), (1,169), Pádi Zoltán; Rózsa Ferenc Gimnázium (8,641), (4,638), Kovács Tibor, Nagy Sándor, Szabó Zsófia, dr. Végh Lászlóné; Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola (‐), (1,148), Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola (1,20), (‐), dr. Szabó Jánosné; Tevan Andor Gimn. (1,42), (‐), Szakál Károlyné; Bonyhád: Petőfi Sándor Evangélikus Gimn. (36,2799), (‐), Hohl Árpád, Jakab Tamás, dr. Katz Sándor, Klészátl Melinda, Kovács Szabolcs; Budapest: Arany János Gimnázium (1,69), (1,196), Göndör András, Spisák Andor; Árpád Gimn. (21,942), (2,237), Besnyőné Titter Beáta, Gyimesi Róbert, Koncz Levente, Meszlényiné Róka Ágnes, Mezei István, Mikusi Imre, Mikusi Imréné, Sedvó János, Vajda István; BME Nemzetközi Gimnázium (‐), (1,94), Kajtár Lászlóné; Babits Mihály Gimnázium (1,24), (‐), Lőrincz Margit; Bartók Béla Zeneművészeti Szki. (1,45), (1,92), ‐; Baár-Madas Református Gimn. (1,31), (1,216), Laczik István; Berzsenyi Dániel Gimnázium (28,2023), (4,493), Bánhegyi László, Erben Péter, Gál Györgyné, Hubert Györgyné, Kévés Rita, Nemecskó István, dr. Ökördi Péterné, dr. Urbán János; Budai Ciszterci Szent Imre Gimn. (2,53), (‐), Barcza István, Horváth Ágnes; Deutsche Schule (‐), (1,197), Susanne Poetke; ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium (16,1274), (12,1617), Drozdy Győzőné dr., Falta Zoltán, dr. Korányi Erzsébet, Pető Sándor, Sparingné Köves Ildikó, Székely Péter, Tóth Attila; ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola (5,399), (4,489), Fazakas Ágnes, Harró Ágota, Hegyi Györgyné, dr. Papp Györgyné, Széplaki Györgyné; Eötvös József Gimnázium (6,543), (2,211), Balga Attila, Gyengéné Beé Andrea, Halász Ágnes, Schmieder László Tamás; Fasori Evangélikus Gimn. (4,413), (2,361), Laczkó László, Nagy-Baló András, Tobisch Márta; Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium (96,9708), (17,2667), Beleznay Ferenc, Dobos Sándor, Fazakas Tünde, Hámori Veronika, Hraskó András, Laczkó László, Montágh Balázs, Orosz Gyula, Pataki János, Pogáts Ferenc, Pósa Lajos, Solti Lajos, Surányi László, Szászné Simon Judit, Táborné Vincze Márta, Thiry Imréné; Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskola (1,28), (1,104), Angyal Mária; IMNN Szent Margit Gimnázium (3,130), (2,221), dr. Holczmann Józsefné, Kovácsné Ábrahám Mariann; Jedlik Ányos Gimn. (8,368), (9,663), dr. Sebestyén Zoltán, dr. Sebestyén Zoltánné; József Attila Általános Iskola és Gimnázium (1,20), (‐), Barlainé N. Ágnes; Karinthy Frigyes Gimn. (1,43), (‐), Magyar Bernadette; Kispesti Deák Ferenc Gimn. (1,123), (1,130), Fencz Györgyné; Kölcsey Ferenc Gimnázium (1,20), (‐), Dugasz János; Könyves Kálmán Gimnázium (‐), (1,176), Kovács Csaba; Kürt Alapítványi Gimnázium (1,35), (6,930), Wágner Tamás; Móricz Zsigmond Gimnázium (2,280), (2,405), Hegedűs Zoltánné, Varga Péter; Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1,49), (2,197), Ákos Pálné, Kovács Kálmánné; Németh László Gimn. (2,183), (‐), Holló Gábor; Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimn. és Szki. (1,53), (‐), Simoncsicsné Haász Judit; Piarista Gimn. (1,34), (4,394), Futó Béla, dr. Urbán János, Vízhányó Zsolt; Puskás Tivadar Hiradástechnikai Szakközépiskola (1,48), (‐), Blastik István; Szent István Gimn. (51,3122), (4,536), Halek Tamás, Juhász István, Lászlóné Sergyán Stefánia, Magyar Zsolt, Paróczay József, Rácz János; Szent László Gimn. (1,16), (‐), Tóthné Virág Annamária; Szerb Antal Gimnázium (‐), (1,167), Gyulay Éva; Szilágyi Erzsébet Gimnázium (‐), (1,65), Horváth Eszter; Szlovák Gimnázium (1,23), (‐), Veres Vlatislava; Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium (‐), (1,167), Zombori Natasa; Toldy Ferenc Gimnázium (1,115), (‐), Bartha Béláné; Trefort Á. Kéttannyelvű Műsz. Szki. és Gimn. (‐), (1,88), Horváth Zsuzsa; Veres Pálné Gimn. (‐), (2,258), Fodor Csaba, Zalán Péterné; Veres Péter Gimn. (17,1138), (9,1086), Kötél Tamás, Márton Gábor, Rácz Mihályné, Simon János, Számadó László, Varga Mária; Városligeti Általános Iskola (1,40), (‐), Lórántné H. Rita; Városmajori Gimn. (2,150), (1,147), Kovács Károlyné, Pintér László; Vörösmarty Mihály Gimnázium (1,45), (‐), Károly Ildikó; Budaörs: I. sz. Általános Iskola (1,16), (‐), Munkácsiné Szentannai Ágota; Illyés Gyula Gimnázium (1,31), (1,189), Inges János, Tollner József; Cegléd: Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (‐), (2,240), Tóthné Palásti Zita; Csongrád: Batsányi János Gimnázium (3,71), (‐), Bottyán István, Erdélyi Péterné; Csorna: Hunyadi János Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (‐), (2,159), Wekszli Árpádné; Csurgó: Nagyváthy János Középisk. (1,169), (1,179), Kiss Balázs; Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma (5,665), (‐), dr. Bélteky Károly, Bíró Erzsébet, Bíró Lajos, Kovács Gábor; Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (‐), (2,215), dr. Bajza Istvánné; Fazekas Mihály Gimnázium (19,1335), (7,1099), Balázs Tivadar, Lakatos Tibor, Nagy Mária, Remeténé Orvos Viola; Tóth Árpád Gimn. (3,190), (4,590), Dóry Zoltánné, Kovács Ákos, dr. Makai Imréné, Palatinszky Anna; Dombóvár: Illyés Gyula Gimnázium (10,599), (‐), Freller Miklós, Mesterházyné dr. Illés Ágnes, Stettner Eleonóra; Dunaújváros: Széchenyi István Gimnázium (1,27), (‐), Molnár Zoltánné; Eger: Dobó István Gimnázium (2,46), (1,137), Homolyáné Nagy Irma, Kissné Szucsich Éva, dr. Pappné Balázs Judit; Gárdonyi Géza Gimnázium (1,115), (5,539), Csák György; Lenkey János Általános Iskola (1,12), (‐), ‐; Neumann János Közgazdasági Szakközépisk. és Gimn. (1,28), (1,141), Verébné Sós Györgyi; Pásztorvölgyi Általános Isk. és Gimn. (3,88), (1,194), Hevesi Zoltán; Szilágyi Erzsébet Gimnázium (4,104), (‐), Bíró Bálint, Gönczi Sándor; Esztergom: Dobó Katalin Gimn. (‐), (3,468), Csathó Béla, Takács Anikó; Szent István Gimnázium (‐), (2,174), Posch Istvánné, dr. Vágvölgyi Károly; Érd: Vörösmarty Mihály Gimnázium (1,33), (‐), Vörösné Balogh Janka; Fehérgyarmat: Zalka Máté Gimnázium (2,134), (2,341), Peterman Istvánné; Fonyód: Magyar Bálint Ált. Isk. (‐), (1,106), Kasal Lászlóné; Mátyás Király Gimnázium és Szakközépiskola (8,330), (‐), Bödör Márta, Németh László; Gyomaendrőd: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (‐), (3,360), Hornok Tamásné, Tóthné Szakálos Margit; Gödöllő: Török Ignác Gimn. (1,29), (2,270), Balogh Nobert, Vancsóné Thuróczy Erzsébet, Veszelyné Fábri Zsuzsa; Gyöngyös: Berze Nagy János Gimn. (3,222), (1,187), Hejjel László, Kissné Császár Erzsébet; Győr: Bercsényi Miklós Gimn. (1,76), (1,84), Honti Dénes, Nagyné Szabó Jolán; Czuczor Gergely Bencés Gimn. (6,543), (‐), Bárdos Oresztész, Csonka László, Laki Lászlóné; Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (‐), (2,165), Kovács Sándorné, Oross Tiborné; Kazinczy Ferenc Gimnázium (‐), (2,181), Dömötörné Horváth Erzsébet, Nikházy Lászlóné; Krúdy Gyula Gimn. és Vendéglátóipari Szki. (‐), (1,149), Csáki Katalin; Révai Miklós Gimn. (7,813), (3,493), Nagy Róbert, Pósa Lajos, Sántha Noémi, dr. Szijártó Miklósné, Zábrádiné Schmierer Emília, Zsebők Ottó; Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola (‐), (1,162), Szabó Zoltán; Gyula: Erkel Ferenc Gimnázium (3,79), (2,201), dr. Tóth István; Karácsonyi János Katolikus Gimn. (1,18), (‐), Tinger János; Hajdúböszörmény: Bocskai István Gimnázium (‐), (3,439), Kissné Horváth Ágnes, Pappné Balogh Erzsébet; Hajdúszoboszló: Hőgyes Endre Gimn. (1,230), (11,1522), Balla Éva, Csatóné Király Margit, Dankó Sándor, Deli Lajos, Károlyné Teleki Anikó, Oláh Józsefné; Hatvan: Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (2,91), (1,117), Kepics Ferenc, Nagyné Koncz Teréz; Heves: Eötvös József Középiskola (1,41), (7,796), Forgó János, Kis Tamás; Hódmezővásárhely: Bethlen Gábor Református Gimnázium (2,86), (2,269), Fejes Imréné, Kérdő Mártonné, Rischákné Kishalmi Rózsa; Eötvös József Szakközépiskola (1,44), (1,159), Baloghné Kovács Ágnes; Isaszeg: Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola (1,21), (‐), Borsa Edit; Jászberény: Liska József Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium (1,15), (‐), Búzásné Tábi Gizella; Kalocsa: Szent István Gimn. (1,39), (2,202), Szőke Imréné; Kaposvár: Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium (1,24), (‐), Veress Róbert; Táncsics Mihály Gimnázium (12,508), (2,274), Biczóné Lengyel Beáta, Drankovics József, dr. Iharos Csabáné, Kubatov Antal, Terlaky Edit; Kapuvár: Felsőbüki Nagy Pál Gimn. (1,39), (‐), Katyi Tímea; Kecskemét: Bolyai János Gimnázium (2,105), (‐), Varga József; Bányai Júlia Gimn. (12,449), (10,1291), Brenyó Mihály, Késmárki Andrásné, Óváriné Csabai Mária, Pálinkás Ilona, Szabó István, Varga József; Katona József Gimnázium (6,305), (5,618), Horti Attila, dr. Szablics Bálintné, Varga József; Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma (2,90), (‐), Gálfiné Makra Ildikó, dr. Horváth Alajosné, Szabó István; Piarista Gimn. (1,35), (‐), Fazekas József, Varga József; Kiskunfélegyháza: Móra Ferenc Gimnázium (1,137), (‐), Mohosné Kothencz Irén; Kiskunhalas: Bibó István Gimnázium (1,68), (1,101), Kállayné Vankó Erika; Kisvárda: Dolgozók Bessenyei György Gimnáziuma (1,84), (3,314), Nehéz Rudolf; Kisújszállás:, Móricz Zsigmond Gimn. Közgazdasági Szki. és Kollégium (1,20), (1,110), Ágotai László; Körmend: Kölcsey Ferenc Gimnázium (‐), (1,178), Soós Istvánné; Somogyi Béla Általános Iskola (1,14), (‐), László Zoltán; Kunszentmárton: József Attila Gimnázium (1,42), (‐), Paulovics Illés; Miskolc: Avasi Gimn. (1,30), (1,131), Pabis Györgyné; Földes Ferenc Gimn. (15,999), (3,348), Fejér Szabolcs, Gulyás Tibor, Héjj Márta, Kéri Henriett, Kovács Attiláné, Pirkó Béla, ifj. Szabó Kálmán, Vass Iván, Veres Pál; Monor: József Attila Gimnázium (9,152), (1,114), Kozákné Székely Ildikó; Mosonmagyaróvár: Kossuth Lajos Gimnázium (2,185), (2,341), Gulyás Ferencné, Józsáné Purgai Csilla, Kovács Zsuzsanna, Nagy Lajos, Vizkeleti Józsefné; Nagykanizsa: Batthyány Lajos Gimnázium (7,413), (4,531), Erdős Gábor, Martonné Németh Mária, dr. Pintér Ferenc, Zsovár Anita; Nyergesújfalu: Irinyi János Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (‐), (1,133); Nyíregyháza: Jókai Mór Református Általános Iskola (1,61), (‐), Szabó Katalin; Ócsa: Bolyai János Gimnázium (1,217), (1,184), Vigh Gyöngyi Noémi; Orosháza: Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola (‐), (1,99), Nagyné Dömötör Márta; Paks: Energetikai Szakképzési Intézet (1,23), (‐), Árokszállási Tibor; Móra Ferenc Általános Iskola (1,19), (‐), Fodor Árpádné; Vak Bottyán János Gimnázium (1,105), (1,164), dr. Müller János; Pannonhalma: Bencés Gimn. (5,187), (4,447), Binzberger Ákos, Feith Péter; Pápa: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma (4,138), (4,528), Bárdos Zoltán, Varga Mária; Türr István Gimn. (1,37), (1,123), Erdélyi Andrea; Pécs: Árpád Fejedelem Gimn. és Ált. Isk. (1,22), (‐), Porkoláb Tamás, dr. Poronyi Gábor; Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma (1,165), (‐), Tornyos Tivadarné; Janus Pannonius Gimnázium (1,149), (1,204), Kárpáti Ágnes, Polcz Katalin; Leöwey Klára Gimn. (1,90), (‐), Kiss Zoltán; Putnok: Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola (1,43), (1,127), Szilágyi Istvánné; Salgótarján: Bolyai János Gimnázium (1,68), (‐), Kelemen Gábor; Táncsics Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola (‐), (2,173), Jakubovicsné Kozma Margit, Petróczy Mária; Sárvár: Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola (1,220), (2,285), Tóth Jánosné; Siófok: Perczel Mór Gimn. (‐), (6,955), Schutzbach Mártonné; Sopron: Széchenyi István Gimnázium (3,168), (2,250), Lang Ágota, Vass Béláné; Szeged: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (7,675), (9,1622), dr. Dobi János, Konfárné Nagy Klára, Kovács István, dr. Némethné Varga Éva, Tarcsay Tamás, Vargáné dr. Nádházi Ágnes; Radnóti Miklós Kísérleti Gimn. és Ált. Isk. (17,1717), (5,777), Ábrahám Gábor, Kosztolányi József, Lancsa Jánosné, Mike János, Schultz János, Vincze István; Tömörkény István Gimn. (1,20), (‐), Rauscher Alexandra; Székesfehérvár: Ciszterci Szent István Gimnázium (2,117), (‐), Wolkensdorfer János; Teleki Blanka Gimn. (11,839), (5,789), Buday Endre, Mihályi Gyula, Ponácz Ferenc, Ponáczné Csuthy Márta, Sipos Imre, Siposné Tóth Krisztina; Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (1,106), (1,141), Nyeste János; Szekszárd: 5. Sz. Általános Iskola (1,17), (1,89), Honti Zoltánné; I. Béla Gimn. és Műszaki Szki. (‐), (1,94), dr. Pápáné Greszler Cecília; Garay János Gimn. (28,2636), (28,3708), Bayer József, Kertes Lázár, Pesti Gyula, Varjas Lászlóné; Szentendre: Ferences Gimn. (3,116), (‐), Adolf Géza, Luchterhand Irén, Tábiné Mikácsy Katalin; Móricz Zsigmond Gimnázium (3,199), (3,521), Herczeg Katalin; Szentes: Horváth Mihály Gimnázium (1,92), (1,178), Volosin Vlagyimir; Szolnok: Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola (3,253), (‐), Doroszlai Ágnes, Mátyási Józsefné, Veres Dénesné; Varga Katalin Gimn. (7,398), (6,790), Dalmadiné Nagy Ilona, Kiss László, Kovács Anita, Nagy Tibor, Szabó Győző; Verseghy Ferenc Gimn. (10,524), (4,620), Béres Jenő, Pécsi István, Pécsiné Röhri Zsuzsanna, Pogány Gyula, Szécsiné Festő Hegedűs Margit, Veres Dénes; Szombathely: Bolyai János Gyak. Ált. Isk. és Gimn. (1,109), (1,155), Hollerné Gazdag Ilona; Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola (‐), (1,92), László Sándor; Nagy Lajos Gimn. (2,134), (‐), Farkas Gellért, Peresztegi László; Premontrei Szt. Norbert Gimn. (‐), (3,268), Valaska Ferdinánd; Tamási: Béri Balogh Ádám Gimn. (5,139), (2,253), Kovács Zsuzsanna, Kurucz Gézáné, Witzlné Ulrich Anikó; Tata: Eötvös József Gimn. (7,630), (‐), Kovács Mária, Weszelovszky Éva; Tatabánya: Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (7,764), (6,839), Hajnal Károlyné, Kovácsné Schandl Ágnes, Lábszkiné Tatai Ilona, Magyariné Sárdinek Zsuzsanna, dr. Németh Imréné, Szabó Józsefné; Bárdos László Gimn. (1,97), (1,157), Kozmáné Tegez Rita; Törökbálint: Törökbálint Nagyközség Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola (1,25), (‐), Szomju László; Túrkeve: Ványai Ambrus Gimn. (1,22), (‐), Kórizsné Árvai Katalin; Vác: Boronkay György Műsz. Szki. (2,298), (2,283), Békesi Gábor, Fábián Gábor; Vásárosnamény: II. Rákóczi Ferenc Gimn. (1,30), (‐), Herczeg Péter; Veszprém: Ipari Szki. (‐), (1,195), Di Giovanni Szilárd; Lovassy László Gimn. (4,285), (3,447), Arnhoffer Mihály, Békefi Zsuzsa, Pálffy Zoltán, Varga Vince; Vetési Albert Gimn. (‐), (1,89), Kristóf Gábor; Zalaegerszeg: Zrínyi Miklós Gimnázium (26,1405), (1,154), Csiszár Mária, Horváth Attila, Kiss Zsolt, Németh László, Orbán Edit, Pálovics Róbert, Pálovicsné Tusnády Katalin, Vadvári Tibor, dr. Vajda István;
Ausztria̲, Linz: Akademisches Gymnasium (1,183), (1,154), Josef Holzmann; Norvégia̲, Oslo: Lycée Francais René Cassin (1,278), (‐), M. Mistral, M. Vianney; Románia̲, Kézdivásárhely: Nagy Mózes Líceum (3,166), (3,356), Egyed Géza, Nyáguly László; Sepsiszentgyörgy: Székely Mikó Kollégium (4,279), (3,472), Bíró Judit; Székelyudvarhely: Tamási Áron Gimnázium (3,179), (‐), Deák Imre, Kovács Lajos; Szlovákia̲, Dunaszerdahely: Magyar Tannyelvű Gimnázium (3,166), (‐), Bíró Gizella, Németh Mária, Penzinger Iván; Ipolyság: Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium (2,128), (1,127), Gubis Mária; Révkomárom: Selye János Gimn. (5,270), (2,252), Bukorné Both Emőke, Horváth Katalin, Keszegh István; Zseliz: Magyar Tannyelvű Gimn. (1,36), (‐), Kuczmann Imre; USA̲, Alexandria, Burden: Alexandria Monroe High-School (‐), (1,97), Mr. Lustig; Naperville: Waubonsic Valley High School (‐), (1,130); Ukrajna̲, Beregszász: Bethlen Gábor Gimnázium (2,285), (4,695), Balázsi Borbála, Hubenkó Erzsébet.