Cím: Tájékoztató az IMK-2000-ről
Füzet: 2000/február, 78 - 79. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A Miskolci Ifjúsági Matematikai Egyesület és a Bolyai János Matematikai Társulat Borsod Megyei Tagozata 2000. július 3‐7. között Ifjúsági Matematikai Kongresszust rendez középiskolás korú diákok számára, együttműködve a Miskolci Egyetem Matematikai Intézetével, a Herman Ottó Gimnáziummal és a Földes Ferenc Gimnáziummal.

Az Ifjúsági Matematikai Kongresszus-2000 Miskolc, a III. Európai Matematikai Kongresszus (3rd EMC) hivatalos kísérőrendezvénye. Szervezői szeretnék rendszeressé tenni a középiskolás korú diákok, tanáraik és más érdeklődők nyári szakmai találkozását. Az Ifjúsági Matematikai Kongresszusok története az Európai Matematikai Kongresszusokhoz kapcsolódik, először 1992-ben Párizsban, 1996-ban Miskolcon, 1998-ban pedig Potsdamban találkoztak az érdeklődök. A most már kétévenként sorra kerülő rendezvényeket nemzetközi matematikatábor és konferencia sorozattal egészítettük ki Miskolcon minden páratlan évben, így 1997 ben és 1999-ben.

A rendezvény programbizottsága: Körtesi Péter, Pelikán József, Cofman Judit, Klepp Ferenc, Nemetz Tibor, Bencze Mihály, Fritzsche Marlen.

A rendezvény szervezőbizottsága: Kálmán László, a BJMT helyi tagozatának elnöke, Szamosfalvy Jánosné, a Herman Ottó Gimnázium igazgatója, Veres Pál, a Földes Ferenc Gimnázium igazgatója, Dr. Szarka Zoltán, a BJMT helyi tagozatának alelnöke, Bakos Nóra, a Herman Ottó Gimnázium tanulója, Nagy Gábor, a Földes Ferenc Gimnázium tanulója, Sipos Ádám, a Földes Ferenc Gimnázium tanulója, Szabó Katalin, a Földes Ferenc Gimnázium tanulója.

A tervezett program: A meghívott előadók ‐ neves külföldi és hazai szakemberek ‐ a konferencia két hivatalos nyelvén, angolul és magyarul tartanak előadásokat. Lehetőségek szerint minden angol nyelvű előadást magyarra fordítunk. Az előadók a kb 1 órás előadás után az adott témakörben az érdeklődők számára feladatmegoldó foglalkozást is tartanak.
Minden résztvevő lehetőséget kap saját munkájának ‐ kiselőadás, számítógépes program, poszter, játék stb. ‐ ismertetésere.
A bemutatásra szánt anyagról előzetesen 2000. április 10-ig kérjük beküldeni a következőket:

*1. Egy rövid, lehetőleg angol nyelvű kivonatot (Abstract) az alábbiak szerint:
 

Cím 
Szerző(-k) neve 
Iskola, munkahely 
Szerző pontos címe
 A bemutatóra szánt anyag rövid (max. 1 oldal) ismertetése: 
‐ a matematika milyen fejezetéhez kapcsolódik a dolgozat 
‐ milyen kérdésekre tér ki 
‐ milyen eredményt tartalmaz 
‐ főbb hivatkozások

 

*2.A teljes anyagot (2‐8 oldal) angol vagy magyar nyelven, ami az előző felépítést követi, lehetőleg Word .rtf vagy .tex formátumban.
(A számítógépes programokat és posztereket nem kell előzetesen beküldeni, csak azok rövid leírását.)
Mindkét anyagot kinyomtatva kérjük beküldeni fénymásolásra alkalmas formában és lemezen is. A beküldött anyagokból egy angol nyelvű Abstracts kötet készül. A Pi folyóirat magyar. illetve angol különszáma adja közre a részletes anyagokat, a legjobb dolgozatok más folyóiratokban is megjelenhetnek (KöMaL angol különszáma, Polygon).
A bemutatóra szánt anyagok előadását 20-20 percesre tervezzük. Az ettől eltérő időigényt, számítógép, íráskivetítő vagy más eszköz használatát és a poszter bemutatásához szükséges feltételeket (poszter ívek száma, mérete) a végleges jelentkezési lapon kérjük jelezni.
A részvétel költségei

A rendezvény részvételi díja 18.000 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja:
‐ a szállásköltséget (6 éjszaka: vasárnap éjszakával kezdődően a következő hét péntek éjszakájával bezárólag) középiskolai vagy egyetemi kollégiumban 3‐5 ágyas szobákban
‐ a napi három étkezést (hétfőn reggelivel kezdve szombaton ebéddel zárva)
‐ a kirándulás költségeit
‐ a kiadványok, belépők, a városi közlekedés költségeit és a szervezési kiadásokat.
Azoknak, akik szállást, reggelit és vacsorát nem kérnek, a részvételi díj 12.000 Ft/fő (ebben benne van a hétfő esti közös vacsora és minden egyéb közös program).
Elegendő jelentkező esetén a hét végén fakultatív kirándulást szervezünk 2000. július 8‐9-én (szombat‐vasárnap). Ennek várható költsége további 4.000 Ft/fő.

A végleges jelentkezés módja és határideje
A végleges jelentkezéshez jelentkezési lap kérhető az alábbi címen. A végleges jelentkezési lapot kérjük pontosan kitölteni és 2000. május 31-ig visszaküldeni.
A befizetés teljesíthető átutalással: a Miskolci Ifjúsági Matematikai Egyesület Postabank és Takarékpénztár Rt.-nél vezetett (Budapest, József Nádor tér 1.) 11994002-02409254-00000000 számú számlájára, vagy a jelentkezési lapon igényelt csekk felhasználásával. A jelentkezés lemondása június 15-ig irásban történhet, ez esetben a befizetett összeg 70%-át küldjük vissza a postai költségek levonása után.
 
Dr. Körtesi Péter
Ifjúsági Matematikai Egyesület
3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 10.
Telefon: (46) 366-111/17-95 mellék
Fax: (46) 365-174