Cím: Matematikusképzés a BME-n
Füzet: 2000/január, 44. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A világ rangos műszaki egyetemeinek gyakorlatát követve és saját jó hagyományát felelevenítve a Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi Kara 1997-ben beindította a
matematikusképzést. A képzést a Kar Matematika Intézete gondozza.
Olyan szakembereket képzünk, akik érzékenyek a gyakorlati problémák iránt, és képesek alkotó módon felhasználni ismereteiket; akik amellett, hogy otthonosan mozognak a matematika elvont területein, tudnak kommunikálni és együttműködni a matematikán kívüli szakemberekkel is. Előreláthatóan az Európához csatlakozó, fejlődő magyar gazdaságnak szüksége lesz ilyen szakemberekre. Matematikus képzésünk szervesen illeszkedik a Budapesti Műszaki Egyetemen folyó alkalmazás-orientált tudományos képzés széles spektrumába, amely a klasszikus mérnökképzés mellett magában foglal olyan matematika-igényes új területeket is, mint az informatika, közgazdaságtudomány, anyagtudomány, gazdasági tervezés-elemzés, műszaki management, rendszerelmélet stb.
A Budapesti Műszaki Egyetem matematikus szakát elsősorban azoknak a végzős gimnazistáknak ajánljuk, akik, amellett, hogy szeretik és tudják a matematikát, indíttatást éreznek magukban a matematika alkalmazásai iránt is. A matematikai modellalkotás és elemzés egyre inkább szerves részét képezi a műszaki, gazdasági és természettudományos tevékenység kreatív ágainak. E tevékenység jól képzett, invenciózus, mozgékony elméjű fiatal matematikusokat igényel. Az ilyen szakemberek iránti társadalmi igény látványosan növekszik.

HA E KIHÍVÁSOKBAN LÁTSZ FANTÁZIÁT, JELENTKEZZ A BME MATEMATIKUS SZAKÁRA!

A szak felvételi rendszere megegyezik a műszaki felsőoktatás felvételi rendszerével, amelynek részletes leírása megtalálható a hivatalos Felsőoktatási felvételi tájékoztató-ban. Nyelvvizsgákért max. 12 többletpont kapható. A középiskolai matematika és/vagy fizika versenyeken kimagaslóan jó eredményt elért jelentkezők mentesülnek a felvételi kötelezettség alól. Az 1999-es felvételi ponthatárunk a legmagasabb volt az ország matematikus szakjai között.
A szak képzési rendje nagy vonalakban a következő: Az 1‐5. félévben a modern matematika alapismereteinek elsajátítása folyik, a tudományegyetemi matematikus képzéssel lényegében azonos tematikával. A 6‐10. félévben a hallgatók ún. modul rendszer keretében választhatnak alkalmazott- vagy elméletibb jellegű szakirányok között.
Elméleti jellegű szakosodás évtizedek óta megszokott a tudományegyetemeken; a BME Matematika Intézet ezenkívül új, alkalmazás-orientált képzési lehetőségeket is kínál. Íme néhány példa:
* sztochasztikus matematika és alkalmazásai: pénzügyi és tőzsdei folyamatok matematikája, biztosítási matematika, statisztika, információelmélet;
* diszkrét matematika és alkalmazásai: számítástudomány, operációkutatás, kriptográfia;
* matematikai analízis és alkalmazásai: dinamikai rendszerek, differenciálegyenletek, biomatematika, matematikai fizika;
* mérnöki alkalmazott matematika: rendszerelmélet, hírközléselmélet, gyártórendszerek.
Végzett hallgatóink számára folyamatban van a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán folyó műszaki menedzser szak gyorsított elvégzése rendjének kidolgozása is.
Kollégiumi elhelyezkedés: vidéki diákjaink részére a BME kollégiumaiban elhelyezés biztosítható.
Posztgraduális matematikus képzés a BME-n: végzős diákjaink, a műszaki vagy gazdasági életben való elhelyezkedés mellett természetesen részt vehetnek egyetemünkön folyó doktorandusz (PhD) képzésben is, a Matematika Intézet Doktori Iskolájának keretében.
Bővebb információ szerezhető a Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézet titkárságán, a 463-2762 budapesti telefonszámon, illetve intézetünk internetes honlapján: http://math.bme.hu
Szeretettel várjuk kedves leendő diákjainkat.
 Budapesti Műszaki Egyetem
Természettudományi Kar
Matematika Intézet