Cím: Ericsson-díj tanároknak
Füzet: 1999/szeptember, 321. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások
Hivatkozás(ok):

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az Ericsson cég magyarországi Kutatás‐Fejlesztési Igazgatósága díjat alapít, amelyet általános- és középiskolai fizika- és matematikatanárok nyerhetnek el az alább részletezett versenyfeltételek szerint. A díjalapítás célja, hogy támogassa és erősítse a magyarországi természettudományos alapképzés világviszonylatban is kiemelkedő színvonalát, igényességét. Ennek köszönhető ugyanis, hogy a hazai műszaki és természettudományi diplomával rendelkezők tudása megfelelő szellemi értéket képvisel az igényes hazai és külföldi befektetők előtt, és vonzóvá teszi Magyarország bekapcsolását a távközlés és egyéb csúcstechnológiák nemzetközi kutatási fejlesztési láncába.
Az ERICSSON-DÍJAKAT minden évben két kategóriában osztják ki, első alkalommal 1999-ben, a következő kiírás alapján.

*1.,,Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" díj 
4 matematika- és 4 fizikatanár részére egyenként 200 000 Ft-tal járó díj, amelyet olyan tanárok kaphatnak, akiknek tanítványa az Oktatási Közlöny 1999. május 13-i számában meghirdetett országos matematika vagy fizika versenyeken vagy az adott évben a Nemzetközi Matematika vagy Fizika Diákolimpián vagy a Kürschák József matematikai tanulóversenyen vagy az Eötvös Loránd fizikaversenyen 1‐3. helyezést ér el. Lehetőség szerint a díjazottak között egy-egy általános iskolában, szakközépiskolában, gimnáziumban, illetve speciális tagozaton tanító és esetleg több versenyen több tanulóval eredményt elérő tanár legyen.
*2.,,Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért" díj 
4 matematika- és 4 fizikatanár részére egyenként 100 000 Ft-tal járó díj, amelyet olyan tanárok kaphatnak, akik tanítványaikkal az 1999‐2000. tanévben aktívan bekapcsolódnak a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyeibe (korábban iskolájukból egyáltalán nem vagy csak csekély eredménnyel versenyeztek a tanulók), vagy más módon járulnak hozzá a fizika és a matematika népszerűsítéséhez (szakkörök, szaktáborok szervezői, versenybizottságok tagjai stb.)
Az Ericsson Kutatás‐Fejlesztési Igazgatósága felkéri a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítványt, hogy kuratóriuma a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ajánlása alapján ‐ a fenti szempontok szerint elkészített listák figyelembevételével ‐ minden év december 1-ig hozzon döntést a díjazottak személyéről.
Az ERICSSON-DÍJAKAT a Bolyai Társulat, az Eötvös Társulat és a MATFUND Alapítvány közös rendezvényén, a decemberi matematikai és fizikai Téli Ifjúsági Ankéton adják át.