Cím: Természeti Tudomány a Köznépnek
Szerző(k):  Fábián József 
Füzet: 2000/január, 55. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

*
Az úgy nevezett Thermometrumon, vagy Melegmérő ßzerßzámon is meg lehet azt látni, hogy a' meleg a' testeket kitágítja és felpuffaßztja, a' hideg pedig ößzßzébb nyomja. Áll az illyen eßzköz egy kis diónyi üveg golyóbisból és ahoz foglalt üveg tsőből, mellyből 'a levegő kiüzetvén, annyi veresre festett égett bor töltetik beleje, hogy a'golyóbison valami kevéssel fellyül érjen. Már ha meleg van ebbe az égett bor megdagadván fellyebb megyen, ha pedig hideg van, ößzßzébb megvén le felé ßzál, annak nyilván való jeléül és igasságáúl, hogy a'meleg a'testeket felpuffaßzatja, a' hideg pedig ößzve nyomja.


Mikor valamelly házban beteg fekszik, és ott a' gyertya homályosabban ég mint egyébkor, azt tartják a' babonázók, hogy az azt jelenti hogy a' beteg meg fog halni. De e' tsupa hijábavalóság. Megértettük oda fellyebb, hogy a' tűz táplálására levegő kívántatik, és hogy a' hol tißztátalan a' levegő, ott a' gyertya vagy elalßzik, vagy homályosan ég. Már tudnivaló, hogy az ollyan házban a' hol beteg fekßzik nem tißzta a' levegő; a' betegből kijövő sok roßzßz gőzölgések megveßztegetik azt, kivált ha ritkánn nyitogatják ki az ajtókat és ablakokat. Nintsen azért terméßzetibb dolog, mint az, hogy ott a' gyertya roßzßzul égjen. Ha megesik, hogy a' beteg meghal az ollyan helyen, annak nem a gyertya égése az oka, hanem vagy az, hogy a' nyavalya igen veßzedelmes volt és erőt vett a' betegen, vagy az, hogy a megromlott és megveßzett levegőbe bezáratva tartották; mert a friss levegő ßzinte ollyan ßzükséges a' betegnek mint az egésségesnek, és azt tőlök nagy kegyetlenség nélkűl meg nem tagadhatjuk.
 
FÁBIÁN JOS'EF
A' VERES-BERÉNYI
HELV. CONFESSIÓT TARTÓ EKLÉSIÁNAK
L. TANÍTÓJA


*Szemelvény A' Babonaságnak orvoslására és a' Köznép közzül való kiirtására ... című könyvből, az eredeti írásmód megtartásával. Nyomtattatott WESZPRÉMBEN, 1803-ban.