Cím: Lugosi Erzsébet visszaemlékezése
Szerző(k):  Lugosi Erzsébet 
Füzet: 1994/április, 157 - 158. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Lugosi Erzsébet 1982 és 1992 között a Fizika Rovat szerkesztője, majd a lap főszerkesztője volt. Így ír a lappal való kapcsolatáról:
Mindössze egy éves matematikus diplomával kezdtem el a Fizika Rovat szerkesztését. Miért vállaltam el ezt a feladatot? Azért, mert nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy Kunfalvi Rezső, akinek köszönhető, hogy 1959 után a KöMaL-ban ismét helyet kapott a fizika, felajánlotta számomra ezt a lehetőséget. Még amikor diákként oldottam meg a példákat (be kell vallanom, hogy csak matematikából) álmodoztam arról, hogy talán majd dolgozhatok is a Lapnál. Nos, nem tudtam nemet mondani, amikor arról volt szó, hogy ez az álom valósággá válik. Megvolt-e a megfelelő tudásom a fizika rész szerkesztéséhez? Nem. Egyetemista koromban rendszeresen javítottam a beérkezett dolgozatokat fizikából. Ez nagy segítség volt, hiszen a középiskolás feladatokat elég alaposan kiismertem. Ennél bővebb ismereteim nemigen voltak. Szerettem volna megszerezni második diplomaként fizikatanári a diplomát, de ez akkor nem volt lehetséges.
A hiányzó szakmai tudást talán némileg pótolta a lelkesedésem. Mint a legtöbb fiatal, aki úgy érzi, nagy lehetőséget kapott, én is próbáltam megtalálni a javítási lehetőségeket. Mivel matematikus vagyok, természetes, hogy maximális figyelmet szenteltem az újság matematika részének is, és akaratlanul is összehasonlítottam a két részt egymással. Érdekes volt, hogy például amíg a matematika rész meg sem említette az integrál fogalmát, addig a fizikában egy-egy példa megoldása sokkal egyszerűbb lehetett volna, ha a diákok ismerik az alkalmazandó integrálási szabályokat. Ilyen apróbb ellentmondások erősítették azt a véleményemet, hogy a Lap két részét közelebb kell hozni egymáshoz...Nagyon sok kiváló tudóst lehetne felsorolni, akik matematikában és fizikában egyaránt kiváló eredményeket értek el. Határozott meggyőződésem, hogy az igazán nagyszerű eredmények eléréséhez széles látókör szükséges. A jelentősebb felfedezések igen gyakran valamely határterületen folytatott kutatásból fakadnak. Ezért is kívánom azt, hogy a jövőben az újság matematika és fizika része még több ponton kapcsolódjon egymáshoz, a matematikusok és fizikusok gyakran találjanak módot a beszélgetésre, együtt gondolkodásra, az olvasóknak minél több lehetősége legyen a matematika és fizika szépségeinek együttes élvezésére.

Lugosi Erzsébet