Cím: Szolnoki mozaikok
Szerző(k):  Oláh Vera 
Füzet: 1993/október, 299 - 300. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Szolnoki mozaikok
 

A matematikatanárok évente megrendezett vándorgyűlésének névadója Rátz László budapesti főgimnáziumi tanár volt, aki 1897-ben átvette Arany Dánieltől a Középiskolai Mathematikai Lapok szerkesztését. Az első 10 év válogatott feladatait és megoldásait könyv formájában is megjelentette.
Az idei szolnoki vándorgyűlésen több érdekes előadás is elhangzott, hadd említsek meg közülük néhányat, melyeken részt vettem.
A régi időknél maradva Kántor Sándorné mutatott be néhány "gyöngyszemet'' a debreceni Református Kollégiumból. Eredeti XVI ‐ XVII. századbeli aritmetika és geometria könyvek fénymásolatait csodálhattuk meg. Ő rendezte a kiállítást is lapunk 100. éves fennállása alkalmából, külön hangsúlyt helyezve a KöMaL győri kapcsolataira.
Laczkovich Miklós háromszögeknek egybevágó háromszögekre való felbontásán túl arra a kérdésre is kitért, mely sokszögek bonthatók fel 4 egybevágó, az eredetihez hasonló részre.
Erdős Pál, világhírű matematikusunk, akinek az idén ünnepeltük 80. születésnapját, jellemző egyéni előadói stílusában néhány megoldatlan és néhány már megoldott problémával kápráztatta el hallgatóságát.
Itt említem meg, hogy az idei év a kerek évfordulók éve: Szőkefalvi-Nagy Béla professzor úr, akit a vándorgyűlésen videofelvételen láthattunk, szintén idén töltötte be 80. évét, Surányi János professzor úr , lapunk egykori főszerkesztője pedig 75 éves lett, vele személyesen találkozhattunk. Szerkesztőségünk nevében mindannyiuknak szívből gratulálok.
Természetesen a Rátz László Vándorgyűlésen szót kapott az ifjúság is: például Holló-Szabó Ferenc főiskolai tanársegéd színezésekkel, sejtautomatákkal, fraktálokkal foglalkozó mutatós előadása nagy visszhangot váltott ki.
Sokakat vonzottak a szép számban megjelent számítógépek is, különös tekintettel a matematika tanításában használható programokra. Könyveket és programcsomagokat is lehetett vásárolni vagy rendelni. Mára az iskolák egy részének jelentős számítógépparkja van, az elterjedt IBM-eken kívül már a Macintosh PC-k is megjelentek az oktatásban.
A vándorgyűléshez kapcsolódóan rendezte meg egynapos összejövetelét a MAT-KAPOCS, az Alkotó, Kísérletező Matematika Tanárok Országos Szervezete, mely nemrég alakult, s céljául tűzte ki többek között egy országos számítógépes információs hálózat kiépítését tagjai között. A jelenlévők nagy érdeklődést mutattak az egyesület iránt, reméljük, a "mat-kapocs'' már idén együtt tud működni a tanárokkal.
Oláh Vera