Cím: Rátz László Vándorgyűlés - 1993.
Szerző(k):  Scharnitzky Viktor 
Füzet: 1993/október, 298 - 299. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

Rátz László Vándorgyűlés

 

A Bolyai János Matematikai Társulat a XXXIII. Rátz László Vándorgyűlést 1993. július 6. és 9. között rendezte meg Szolnokon, több mint 600 résztvevővel, akik közül többen a környező országokból érkeztek.
A Társulat elnökének megnyitója után osztották ki a Beke Manó Emlékdíjakat.
Az emlékdíj I. fokozatában részesült
DR. PINTÉR LAJOS docens, JATE, Bolyai Intézet, Szeged.
 

Az emlékdíj II. fokozatát kapta

HASMANN KÁROLYNÉ vezető tanítónő, FPI, Főv. Fazekas M. Gyak. Ált. Isk.;
KÁROLYI KÁROLY tanár, Általános Iskola, Bátaszék;
DR. PINTÉR FERENC tanár, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa;
SZABÓ KATALIN tanár, Batsányi János Gimnázium, Csongrád;
SZEGHŐ LÁSZLÓNÉ nyugdíjas tanár, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Baja.
A díjkiosztás után két plenáris előadás hangzott el. A vándorgyűlés következő három napján a résztvevők három (alsó tagozat, felső tagozat, középiskolai) szekcióban és a felsőoktatási ankéton gyarapíthatták ismereteiket, mondhatták el véleményüket. Az idén összesen 28 előadás hangzott el, három feladatmegoldó szeminárium működött, két ankét zajlott le (az egyikben a 6, ill. 8 osztályos gimnázium problémáiról esett szó), számos, a matematika tanításában felhasználható programot mutattak be.
A szakmai programhoz tartozott a Fejér Lipót és Riesz Frigyes életéről és munkásságáról készített videofelvételek bemutatása, illetve a 100 éves KöMaL tiszteletére rendezett kiállítás, amely több tucat dokumentum segítségével mutatta be a folyóirat történetét.
A jövő évi vándorgyűlés Pécsett lesz.