Cím: 1990. Ifjú Fizikusok Nemzetközi Vetélkedője
Szerző(k):  Skrapits Lajos 
Füzet: 1990/november, 429 - 431. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb (KöMaL pontverseny is)

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Magyarország középiskolás csapata június 7‐14 között másodszor vett részt a Moszkvában immár harmadik alkalommal megrendezett ,,Ifjú Fizikusok Nemzetközi Vetélkedője'' elnevezésű versenyen.
A fogadó fél csapatain kívül a következő országok középiskolásai mérték össze tudásukat: Bulgária, Csehszlovákia, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, NSZK.
Megörökítés céljából a tavalyi magyar csapat névsora: Antal Csaba, Felső Gábor, Hornig Rudolf, Lévai Ákos, Szabó Szilárd, mind IV. o. tanulók (ELTE Apáczai Csere János Gimn.), kísérő tanár Zsigri Ferenc.
Az idei csapat tagjai: Csilling Ákos, Dömötör Ákos, Németh István IV. o. (Budapest, Fazekas Mihály Gimnázium), Czirók András III. o. (Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium), Daruka István III. o. (Karcag, Gábor Áron Gimnázium), kísérő tanár Szabó Katalin (Bp., Fazekas M. Gimn.).
A versenyt először 12 évvel ezelőtt ,,belső használatra'' a Kvant című szovjet fizikai-matematikai folyóiratban hirdették meg azzal a céllal, hogy az ország fizikában tehetséges középiskolásait közös ,,kutatásra'', csapatmunkára serkentsék. Egy-egy csapat tagjai ugyanabból az iskolából kerülhettek ki.
A Kvant augusztusi számában minden évben megjelent 17 probléma, és a benevezett csapatok körülbelül fél év leforgása alatt a feladatok megoldásaival sorban városi, területi és köztársasági selejtezőkön vettek részt. A legjobbak ezek után jogot szereztek az országos döntőre. A verseny rangját az is jelzi, hogy idén a szovjet közoktatási minisztérium döntése alapján a döntőben legjobban szerepelt harminc diák felvételi nélkül jutott be a moszkvai Lomonoszov Egyetem fizikus szakára.
Ez a ‐ már hagyománnyal rendelkező ‐ verseny először 1988-ban vált nemzetközivé. Ezen magyarok még nem vettek részt. 1989-ben azután minket is meghívtak, de a felkészülésre mindössze egy-másfél hónap maradt. Mivel országos ,,mozgósításra'' már nem volt idő, ezért a Nemzetközi Fizikai Olimpiára készülő diákok közül a budapesti Apáczai Csere János Gimnázium öttagú csapatával utaztunk a vetélkedőre.
Az ez évi versenyre már országos ,,pályázatot'' írtunk ki oly módon, hogy a Kvant feladatait a felhívással együtt megjelentettük a KöMaL-ban, és felhívtuk az érdeklődőket, hogy a közölt feladatok közül lehetőleg minél többnek a megoldását küldjék be. A pályázóknak mindössze egy hónapnyi idő jutott a megoldásokra. A rövid idő ellenére kilenc tanulótól kaptunk megoldásokat; a már felsoroltakon kívül az alábbi versenyzőktől: Boncz András és Török János (Zalaegerszeg), Hunyadi Mátyás (Debrecen), Molnár Ingo (Gyöngyös).
A csehszlovák szervezők pénzügyi nehézségek miatt visszaléptek, ezért a szovjet fél harmadszor is vállalta a vetélkedő megrendezését.
Csapatunk igen magas színvonalú versenyen a negyedik helyen végzett, és egyik tanulónk, Csilling Ákos elnyerte a ,,legkiválóbb külföldi versenyző'' különdíjat.
A résztvevők egyöntetű véleménye szerint a nemzetközi vetélkedőknek ezt a formáját, amely az olimpiák egyéni küzdelmétől eltérően csapatverseny, érdemes ‐ minél több európai ország bevonásával ‐ rendszeresen megrendezni. E nemes verseny megérdemelne nagyobb hazai és nemzetközi támogatást.
Az 1991. évi nemzetközi verseny helyéről és időpontjáról még nem született döntés, a hazai válogatóversenyt ennek ellenére megrendezzük.

 

A válogatóverseny feladatai

 
  Mottó:  ‐  Ez fekete ribizli?
  ‐  Nem, piros.

  ‐  Hát akkor miért fehér?

  ‐  Mert még zöld.   1. ,,Agyald ki magad''
Javasoljatok (állítsatok össze) olyan kísérletsorozatot, amellyel szemléletesen demonstrálhatjátok a hanghullámok fizikai természetét és a hang sajátosságait.
2. ,,Találós kérdés''
Ha csészealjban levő vízbe gyertyáról olvadt paraffint csepegtetünk, különböző ‐ például ,,lencse'', ,,papucs'', ,,tintapacni'' ‐ alakú megdermedt formákat kapunk. Vizsgáljátok meg, hogyan függ a megdermedt cseppek alakja esési magasságuktól.
3. ,,Gejzír''
Merítsünk vízbe nagy teljesítményű, üreges hengeralakú kerámiaellenállást úgy, hogy szimmetriatengelye függőlegesen álljon, és az ellenállás felső lapja a víz felszíne felett, vagy alatt legyen. Ha az ellenálláson elektromos áram folyik, akkor az ellenállás ‐ a gejzírhez hasonlóan ‐ periódikusan forró vizet lövell a magasba. Tanulmányozzátok és vizsgáljátok meg kísérletileg, hogyan függ a gejzírkitörés periódusa az ellenállásnak a feszültségforrásból felvett teljesítményétől.
4. ,,Öngerjedés''
Kezdő rock-együttesek koncertjein néha erős búgás hallhatő, amikor a mikrofon közel kerül a mikrofon jelét felerősítve sugárzó hangszóróhoz. Hogyan függ a keletkező hangrezgés frekvenciája és amplitúdója a mikrofon és a hangszóró egymástól való távolságától és kölcsönös irányítottságuktóI?
5. ,,Kozmikus emlékmű''
Valamely szupercivilizáció olyan kozmikus emlékművet akar létesíteni, amely ‐ a külvilágtól elszigetelt ‐ három bolygóból álló rendszer, s amelyben az egyik bolygónak közelítőleg egyenlőoldalú háromszög alakú pályán kell mozognia. Milyen tömeg- és sebességarányokat ajánlotok a számukra? Ugyancsak készítsetek közel négyzet alakú pálya megvalósításához szükséges tervet is.
6. ,,Sugárzásmérő''
Készítsetek olyan eszközt, amely a sugárzás szintjét méri. Ennek segítségével határozzátok meg a köznapi életben használt sugárforrások sugárzását.
7. ,,A futó''
Becsüljétek meg az ember maximális futási sebességét. Vessétek ezt össze az elért eredményekkel. Véleményetek szerint mennyi lesz a 100 méteres futás világrekordja 2000-ben?
8. ,,Fénykép a tv ernyőjéről''
Televíziós kép fényképezése révén tanulmányozhatjuk a fényképezőgép zárjának a mozgását és zársebességét. Ezzel a módszerrel mérjétek meg fényképezőgépetek expozíciós idejének és zársebességének pontos értékét.
9. ,,Passzív propeller''
Ha egy almához gyufaszállal kemény papírból készült passzív propellert erősítetek, a több emeletes ház erkélyéről leejtett alma simán száll alá lent lévő barátotok kezébe. Magyarázzátok meg az ilyen típusú ejtőernyő elvét és tanulmányozzátok a közegellenállási erő függését a sebességtől és a propellerlapátok méretétől.
10. ,,Fúvós puska''
Fúvócsőből tűre felfűzött két kerek habszivacsdarabból álló lövedéket lövünk ki. Adjuk meg az ilyen lövedékkel történő lövésekhez a cső optimális méretét. Milyen maximális lövedéksebességet sikerült elérnetek?
11. ,,Aranykocka''
Színaranyból készült kocka alakú bolygó kering a Nap körül úgy, hogy mindig ugyanaz a lapja fordul a Nap felé. Becsüljétek meg a bolygó lapjai közötti hőmérséklet-különbséget.
12 ,,Hajócska''
Folyékony elektrolit felszínén könnyű hajócska úszik. Ha az elektrolitban áram folyik, a hajócska elkezd mozogni. Becsüljétek meg a hajócska sebességét.
13. ,,Fakocka''
Nagyobb fadarabból kockát vágtunk ki. A kocka élhossza sokkal kisebb annak a fatörzsnek az átmérőjénél, amelyből a kockát kivágtuk. Javasoljatok olyan eljárást, amellyel meghatározható a szálak iránya a kockában. (A szálak pozitív irányának a fa gyökerétől a teteje felé mutató irányt vesszük).
14. ,,Hold''
Határozzátok meg kísérletileg a Holdnak a Nap által megvilágított és megnem világított részei fényerősségének (megvilágítottságának) az arányát a Hold különböző fázisaiban. Vessétek ezt össze elméleti becsléseitekkel.
15. ,,Siklóhajó''
Készítsetek siklóhajót, amelynek mozgatására egy darabka szappan szolgál. Siklóhajótoknak két versenyben kell győznie: időre menő versenyben 50cm-es távon, valamint adott irányban történő távsiklásban (mindkét versenyre külön-külön hajó is készíthető). A siklóhajó lineáris mérete maximálisan 6,28cm lehet. A második versenyben a hajó nem vihet magával 0,5 grammnál több szappant.
16. ,,Naplemente''
Napnyugtakor a Nap vörösnek látszik. Milyen színűnek látszik a Hold, a Vénusz, egy fényes csillag, amikor a horizont közelében tartózkodnak.
17. ,,Mottó''
A vetélkedő feladatainak mottója, véleményünk szerint, alapja lehet komoly kutatásnak és kedves tréfának is. Várunk tőletek ilyent is, olyant is.