Cím: Az 1989. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
Füzet: 1989/november, 363 - 367. oldal  PDF file
Témakör(ök): Arany Dániel

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Kezdők
 


A döntőben az általános tantervű osztályok tanulói 122 dolgozatot adtak be.
Mindhárom feladat megoldásáért
 

I. díjat és 1300 Ft jutalmat kapott:
Imreh Csanád (Szeged, Ságvári Endre Gyak. Általános Isk., 8. o. t., tanárai: Tamás Ila, Tóth Ferencné).
Az 1. és 2. feladat hibátlan, a 3. feladat lényegében helyes megoldásáért
II. díjat és 1000 Ft jutalmat kapott:
Molnár-Sáska Gábor (Budapest, Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk., 8. o. t., tanára : Fürst Istvánné).
 

Mindhárom feladat lényegében jó megoldásáért
 

III. díjat és 700 Ft jutalmat kaptak:
Bujtor Balázs (Budapest, ELTE Ságvári Endre Gyak. Gimn., tanára: Mohay Péter)
Gellér Sándor (Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimn., tanára: Pósfay Péter).
 

Két feladat lényegében helyes megoldásáért és további részeredményekért
 

I. dicséretben és 200 Ft-os könyvutalványban részesültek:
 

Csermely Zoltán (Szeged, Radnóti M. Kísérleti Gimn., 8. o. t., tanára: Mike János), Faragó Gergely (Bp., IV., Nyár u., Ált. Isk., 8. o. t., tanára : Cserlyés Tiborné), Győry Máté (Debrecen, KLTE Gyak. Ált. Isk., 8. o. t., tanára: Krakk Ferenc), Lente Gábor (Eger, Gárdonyi G. Gimn., tanára: Csák György), Pór Attila (Bp., Kölcsey F. Gimn., tanára: Bátorfi Józsefné), Risbjerg Anna Bp., Liszt F. Ének-zene tagozatos Ált. Isk., 8. o. t., tanára : Molnár Anna), Zsák András(Mosonmagyaróvár, Kossuth L. Gimn., tanára: Gulyás Ferencné).
 

Két feladat lényegében helyes megoldásáért vagy egy feladat teljes megoldásért és a másik kettőben elért jelentős részeredményekért
 

II. dicséretben és 100 Ft-os könyvutalványban részesültek:
 

Csörnyei Marianna (Bp., II. Budenz úti Ált. Isk., 7. o.t, tanára: Montágh Balázs), Farkas Ádám(Bp., ELTE Ságvári E. Gyak. Gimn., tanára: Mohay Péter), Kirschner Norbert (Tata, Eötvös J. Gimn., tanára: Ádámné Dúcz Vilma), Klinszky Gyula (Bp., Móricz Zs. Gimn., tanára: Szászné Simon Judit), Kotnyek Balázs (Bp., Jedlik Á. Gimn., tanára: dr. Sebestyén Zoltánné), Kovács Sándor Lóránt (Leninváros, Kun B. Gimn., tanára: Horváth Józsefné), Molnár Dénes (Debrecen, KLTE Gyak. Gimn., tanára: Bíró Lajos és dr. Szekanecz Zoltánné), Németh Róbert (Sopron, Belvárosi Ált. Isk., 8. o. t., tanára: Vörös Zoltánné), Pintér Zoltán (Szombathely, Kanizsai D. Gimn. Tanára: Sándor Endre), Pizág Anetta (Bp., Pais D. Ált. Isk., 7. o. t., tanára: Kovács Gyula), Sarang Attila (Eger, Gárdonyi G. Gimn., tanára: dr. Abkarovits Endréné), Stőhr Lóránt (Bp., ELTE Apáczai Csere J. Gyak. Gimn., tanára: Moró Károly), Szauter Ákos (Székesfehérvár, Vasvári P. Gimn., tanára: Horváth József).
*

A döntőben a speciális tantervű osztályok tanulói 68 dolgozatot adtak be.
Mindhárom feladat megoldásáért és általánosító megjegyzésekért
 

I. díjat és 1500 Ft jutalmat kapott:
Szűts Dávid (Bp., Fazekas Mihály Gyak. Gimnázium, tanárai : Surányi László és Pataki János)
Mindhárom feladat megoldásáért
 

II. díjat és 1300 Ft jutalmat kapott:
Lakos Gyula (Budapest, Fazekas Mihály Gyak. Gimnázium, tanárai : Surányi László és Pataki János)
Matolcsi Máté (Budapest, Fazekas Mihály Gyak. Gimnázium, tanárai : Surányi László és Pataki János)
Perlaki Tamás (Debrecen, Fazekas Mihály Gimnázium, tanára : Csarkó Tibor)
Szegedy Balázs (Budapest, Fazekas Mihály Gyak. Gimnázium, tanárai : Surányi László és Pataki János)
Szendrői Balázs (Budapest, Fazekas Mihály Gyak. Gimnázium, tanárai: Surányi László és Pataki János) .
Újváry-Menyhárt Zoltán (Budapest, Fazekas Mihály Gyak. Gimnázium, tanárai: Surányi László és Pataki János)
Virág Bálint (Budapest, Fazekas Mihály Gyak. Gimnázium, tanárai : Surányi László és Pataki János)
 

III. díjat a bizottság nem adott ki.
 

Két feladat megoldásáért
 

I. dicséretet és 200 Ft értékű könyvutalványt kapott:
Álmos Attila (Bp., Berzsenyi D. Gimn., tanárai: dr. Ökördi Péterné és dr. Urbán János), Burányi Róbert (Győr, Révai M. Gimn., tanárai: Zsebők Ottó és Szabó Rudolfné), Fegyó Tibor (Bp., Fazekas M. Gyak. Gimn., tanárai: Surányi László és Pataki János), Kallós Béla (Nyíregyháza, Krúdy Gy. Gimn., tanárai: Kiss Sándor, Róka Sándor és Tóth István), Reiff Ádám (Szolnok, Verseghy F. Gimn., tanárai: Béres Jenő és Pécsi István), Salamon András (Zalaegerszeg, Zrínyi M. Gimn., tanárai: Csiszár Mária és Pálovics Róbert).
 

Egy feladat teljes és egy feladat lényegében helyes megoldásáért
 

II. dicséretet és 100 Ft értékű könyvutalványt kapott
Varjú Katalin (Szeged, Radnóti M. Kísérleti Gimn., tanárai: Mike János és Vincze István)
*

A döntőben a szakközépiskolák tanulói 40 dolgozatot adtak be.
Az első feladatra adott két megoldásért, a második feladat szép megoldásáért
 

I. díjban és 1000 Ft jutalomban részesült:
Kocsis Attila (Szeged, Déri Miksa Ipari Szakközépiskola, tanára : Dr. Kovácsné Dr. Buzai Klára)
 

Mindhárom feladat jó megoldásáért
 

II. díjban és 700 Ft jutalomban részesült:
Csizmadia Zoltán (Szeged, Kőrösy József Közgazd. Szakközépiskola, tanára : Szalai Éva)
 

Két feladat teljes és egy feladat lényegében jó megoldásáért
 

III. díjban és 500 Ft jutalomban részesült:
Palkovics Ferenc (Székesfehérvár, Ságvári Endre Műszaki Szakközépiskola, tanára : Theiszné Jáhn Erzsébet)
Seláf Szabolcs (Székesfehérvár, Ságvári Endre Műszaki Szakközépiskola, tanára : Theiszné Jáhn Erzsébet)
Végső Viktor (Nyíregyháza, Vásárhelyi Pál Építőip. Szakközépiskola, tanára : Bálint Lászlóné)
 

Két feladat jó megoldásáért és egy feladatban elért részeredményéért
 

I. dicséretben és 200 Ft-os könyvutalványban részesült:
Kovács Nándor (Paks, PAV Energ. Szakképzési Int., tanára: Árokszállási Eszter), Kertes Gábor (Paks, PAV Energ. Szakképzési Int., tanára: Árokszállási Tibor), Fehér Zsolt (Szeged, Kőrösi J. Közg. Szki., tanára: Szalai Éva), Márton Attila (Bp., Hámán K. Közg. Szki., tanára: Kovács Lászlóné)
 

Haladók
 

A döntőben az általános tantervű osztályok tanulói 67 dolgozatot adtak be.
Mindhárom feladat teljes és elegáns megoldásáért, további általánosításért és értékes megjegyzéseikért
 

I. díjat és 1800 Ft jutalmat kaptak:
Kósa Tamás (Budapest, ELTE Ságvári Endre Gyak. Gimnázium, tanára : Kovács Károly)
Maróti Miklós (Szeged, Radnóti Miklós Gimnázium, tanára : Mike János)
 

Mindhárom feladat igen elegáns megoldásáért és további megjegyzéseiért
 

II. díjat és 1200 Ft jutalmat kapott:
Sulák Katalin (Székesfehérvár, Vasvári Pál Gimnázium, tanára : Juhász László)
 

Mindhárom feladat teljes megoldásáért
 

III. díjat és 800 Ft jutalmat kapott:
Járai Antal (Budapest, ELTE Ságvári Endre Gyak. Gimnázium, tanára : Kovács Károly)
 

Mindhárom feladat lényegében helyes megoldásáért
 

I. dicséretet és 400 Ft jutalmat kaptak:
Battyányi Péter (Berettyóújfalu, Arany J. Gimn., tanárai: Körtvélyesi János és Kapornai Judit), Bodor András (Bp., Apáczai Cs. J. Gimn., tanára: Tóth Attila), Falus Péter (Bp., ELTE Ságvári E. Gyak. Gimn., tanárai: Dr. Gerőcs László és Kovács Károly), Hornay Csaba (Bp., Piarista Gimn,. tanára: Albert András), Jelenfi Ivett (Szentes, Horváth M. Gimn., tanára: Kiss HajdúTeréz), Körmöczi Csaba (Kecskemét, Katona J. Gimn., tanárai: Horti Attila, Szablics Bálintné és Vértessy Éva), Kullmann Tamás (Bp., Piarista Gimn., tanára: Nyeste Pál), Nagy Benedek (Debrecen, KLTE Gyak. Gimn., tanára: Mucsa János), Telbisz Tamás (Bp., Piarista Gimn., tanára: Nyeste Pál).
 

Két feladat kifogástalan megoldásáért és a harmadikban elért részeredményekért
 

II. dicséretben és 200 Ft jutalomban részesültek:
Bakos Tamás (Eger, Gárdonyi G. Gimn., tanára : Csák György), Földváry Lóránt (Bp., I. István Gimn., tanára: Halek Tamás), Gellért Anna (Bp., ELTE Radnóti M. Gyak. Gimn., tanára: Karamán Ferencné), Klein Péter (Eger, Gárdonyi G. Gimn,, tanára : Csák György), Koncz Levente (Bp., Árpád Gimn., tanára: Mikusi Imre), Laki Tamás (Baja, III. Béla Gimn., tanára: Sípos János), Molnár Pál (Bp., Fazekas M. Gyak. Gimn., tanára: Solti Lajos), Pataki Miklós (Baja, III. Béla Gimn., tanára: Berger József), Szemes Marianne (Makó, József A. Gimn., tanára: Góg Mihály).
*

A döntőben a speciális tantervű osztályok tanulói 53 dolgozatot adtak be.
Három feladat teljes megoldásáért, második feladatra adott második megoldásért és további értékes megjegyzésekért
 

I. díjat és 1800 Ft jutalmat kapott:
Boncz András (Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium, tanárai : Csiszár Mária és Németh László)
 

Három feladat lényegében helyes megoldásáért
 

II. díjat és 1400 Ft jutalmat kaptak:
Hegedűs László (Budapest, Fazekas Mihály Gyak. Gimnázium, tanárai : Vincze Márta és Kőváry Károly)
Jelencsics Mikolt (Budapest, Árpád Gimnázium, tanárai : Mikusi Imre és Vajda István)
Nagypál Éva (Szeged, JATE Ságvári Endre Gyak. Gimnázium, tanárai: Dr. Pintér Lajosné és Tarcsay Tamás)
 

Két feladat teljes és egy feladat hiányos megoldásáért
 

III. díjat és 1000 Ft jutalmat kapott:
Barabás Gyula (Nyíregyháza, Krúdy Gyula Gimnázium, tanárai: Balogh Emil és Kiss Sándor)
 

Két feladat teljes megoldásáért és a harmadikban elért részeredményért
I. dicséretet és 500 Ft jutalmat kaptak :
Jónap Richárd (Miskolc, Földes F. Gimn., tanárai: Szabó Kálmán és Pirkó Béla), Kiss István (Bp., I. István Gimn., tanárai: Nagy Gyula és Rácz János), Mikulás Imre (Nyíregyháza, Krúdy Gy. Gimn., tanárai: Balogh Emil és dr. Kiss Sándor).
 

Két feladat teljes megoldásáért
 

II. dicséretet és 300 Fi jutalmat kaptak:
Czirók András (Miskolc, Földes F. Gimn., tanárai: Szabó Kálmán és Pirkó Béla), Kiss Gyula (Zalaegerszeg, Zrínyi M. Gimn., tanárai: Csiszár Mária és Németh László), Kovács Flórián (Bp., Árpád Gimn., tanárai: Mikusi Imre és Vajda István), Pócsik Márta (Bp., Fazekas M. Gyak. Gimn., tanárai: Vincze Márta és Kőváry Károly).
*

A döntőben a szakközépiskolák tanulói 27 dolgozatot adtak be.
Egy feladat hibátlan és két feladat lényegében jó megoldásáért
 

I. díjat és 1400 Ft jutalmat kapott:
Jakó Attila (Budapest, Latinca Sándor Szakközépiskola, tanára: Dunajszki Zsuzsanna)
 

Egy feladat hibátlan és egy feladat lényegében jó megoldásáért
 

II. díjat és 900 Ft jutalmat kapott:
Simon Tamás (Győr, Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola, tanárai: Horváth László és Szekér Sarolta)
 

Egy feladat hibátlan megoldásáért és értékelhető részeredményekért, illetve általánosításért
 

III. díjat és 600 Ft jutalmat kaptak:
Horváth László (Székesfehérvár, Ságvári E. Műszaki Szakközépiskola, tanára : Hódiné Jeges Mariann)
Terbe István (Budapest, Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola, tanára : Miskolci István)
Váczi Pál (Paks, Energetikai Szakképzési Intézet, tanárai: Torma Béla és Staubingerné Kemler Anikó)
 

Egy feladat lényegében jó megoldásáért és részeredményekért illetve általánosításokért
Dicséretet és 300 Ft jutalmat kaptak:
Jakus László (Bp., Hámán K. Közg. Szki., tanára: Zala Györgyné), Koskocsák Mihály (Bp., Hunfalvy J. Szki., tanára: Pittmann Katalin), Vladár András (Paks, Energetikai Szakképzési Intézet, tanárai: Torma Béla és Straubingerné Kemler Anikó).