Cím: Megjegyzések a borító ábrájához
Szerző(k):  Bakos Tibor 
Füzet: 1989/november, 396 - 397. oldal  PDF file
Témakör(ök): Szakmai cikkek

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A két nézetben megrajzolt test az utolsó, a 92-ik, azoknak a konvex poliédereknek a listáján, amelyeknek minden lapjuk szabályos sokszög (tehát minden élük egyenlő hosszú).

 
 

A meglepően nagy létszám miatt rámutatunk, hogy jó néhány már lapunkban is szerepelt cikkben, feladatban. Legismertebb a listáról az 5 szabályos test ‐ úgynevezett Platon-féle testek. A következő együttes gyűjtőneve: Arkhimédész-féle félig szabályos testek, ezekben minden csúcs környezete (testszöglete) egybevágó. Ide 13 egyed és 2 típus tartozik. Lapunkban Bérczi Szaniszló cikke foglalkozott velük (1979. december). Közéjük tartozik a "tévéfocilabda'' is, 12 szabályos ötszög- és 20 szabályos hatszöglappal határolva. ‐ A kizárólag szabályos háromszögekkel határolt konvex poliédereket Bérczi Tamás cikke mutatta be az 1983. novemberi számban, a 3 platoni mellé további 5-öt. Az eddigiek számos gyakorlat és feladat témáját szolgáltatták.
A lista 91. tagját az 1986. decemberi szám borítójának hátoldalán láthatták olvasóink. Hat példányával hézagtalanul lehet körülzárni egy ugyanakkora élű kockát.
 
 

A testek változatos kombinációkat mutatnak különböző szimmetriaelemekből. A mostaninak csak 1 forgástengelye van és 3 szimmetriasíkja. Érdekessége viszont, hogy lapjai közt 3-,4-, 5- és 6-oldalúakat találunk.
Kérdésünk: A szabályos dodekaédernek hány lapjára lehet illeszteni "ikozaéder‐sapkát'', vagyis egyenlő élű ötoldalú gúlát, hogy a kiegészített test konvex maradjon, csupa szabályos lapokkal? Milyen szimmetriák maradnak meg a dodekaéderből?