Cím: Varga Tamás ( 1919 ‐ 1987)
Szerző(k):  Urbán János 
Füzet: 1988/január, 1. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

1987. november 1-jén, 68 éves korában meghalt Varga Tamás, Állami-díjas matematikus, a matematikatanítás módszertanának nemzetközi tekintélyű tudósa. Munkásságának központjában a matematikatanítás megújítása állt. Az "új matematika'' olykor formális vadhajtásaival szemben a tevékenység és a megismerés örömét, a matematika élményével való találkozást tekintette a legfontosabbnak a tudáshoz vezető út kezdetein. A mechanikus emlékezetre építő tanulási módszerekkel szemben vallotta, hogy az önálló gondolkodáson, a problémák megoldásán, az összefüggések, törvényszerűségek felfedezésén át vezet az út a matematika igazi megkedveléséhez, megértéséhez. Könyveiben, cikkeiben, előadásaiban, az általa vezetett kísérletek során azt igazolta, hogy a matematika tanulása-tanítása igazi örömet, intellektuális, esztétikai élvezetet nyújthat. A KÖMAL-nak azok az ifjú olvasói, akik az utóbbi tíz évben jártak általános iskolába, már az ő elgondolása, elvei nyomán juthattak el a matematika megismeréséhez és remélhetőleg megszeretéséhez.
Varga Tamás munkája nem ért véget az íróasztalánál, életművét nem csak az Egyesült Államoktól Lengyelországig kiadott könyvei őrzik. Pedagógusok nemzedékei, akikkel együtt dolgozott, diákok, akiket tanított, voltak a szó valódi értelmében vett munkatársai. Személyiségének emléke segítségükre lehet, hogy gazdagíthassák mindazt, amit Varga Tamás, a tudós létrehozott.