Cím: 1985-86. Beszámoló a Téli ifjúsági Fizikai Ankétról
Szerző(k):  Lugosi Erzsébet 
Füzet: 1986/február, 93 - 95. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A 43. Ifjúsági Fizikai Ankétot 1985. december 27. és 29. között, most is Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen rendeztük meg, az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal és a TIT Budapesti Szervezetével közösen. Az ankétra a KML legjobb feladatmegoldóit, az Ifjúsági Fizikai Kör tagjait, a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára készülő tanulókat, valamint Csongrád, Fejér, Győr-Sopron megye és Budapest fizika iránt érdeklődő tanulóit hívtuk meg. Így összesen 220 tanuló vett részt a rendezvényeken. A tanulók több mint fele 70 vidéki középiskolából érkezett. A budapesti iskolák közül 28-ból jöttek el a diákok a rendezvényekre. A vidéki tanulók számára a Művelődési Minisztérium ingyenes szállást biztosított, egy részüknek a vasúti költségét az ELFT megtérítette.
Az ankét délelőttjein a következő előadások hangzottak el:
 

Vermes Miklós: Geometriai fénytan
Abonyi Iván: Optika és a relativitáselmélet elemei
Radnai Gyula‐Suszter Ferenc: A fény mint hullám
 

A mérési feladatok megoldói közül Czigány Zsolt, Kereszty Marcell, Kucsera Itala, Liszka György, Muskáth Zsolt, Sárközi László és Sitku György ismertette egy-egy feldat megoldását.
A délutáni feladatmegoldó szemináriumokat Árkossy Ottó, Budai Patroklosz Zsolt, Czakó Ferenc, Gnädig Péter, Jávor Márta és Kotek Gyula, Kósa Tamás, Németh-Buhin Ákos, Oravecz Ferenc, Roboz András és Szép Jenő vezették.
 

Az ankét résztvevői a következő Fizika TOTÓ-t oldhatták meg:
 

1. A Halley üstökös mikor közelítette meg legjobban a Földet 1985-ben?
1) nov. 27-én,  2) nov. 28-án,  X) nov. 29-én.
 


2. 100 cm hosszúságú fonálingát vízszintesre kitérítünk, majd elengedjük. Az inga az elengedéstől számítva mennyi idő után megy át először a függőleges helyzeten?
1) 0,502 s múlva, 2) 0,568 s múlva,  X) 0,592 s múlva.
 

3. Minek a régebben használatos egysége az eötvös?
1) a nehézségi gyorsulás erősségének,
2) a nehézségi gyorsulás hely szerinti változásának,
X) a nehézségi gyorsulás idő szerinti változásának.
 

4. Az atmoszféra felső rétegében keletkezett müon bomlása előtt v=0,990c sebességgel 5,00 km távolságot tesz meg. Meddig él a müon saját vonatkoztatási rendszerében?
1) 16,7μs ideig, 2) 7,4μs ideig, X) 2,33μs ideig.
 

5. Warmer úr egy 1/8 négyzetláb alapterületű edénybe 3 inch magasságig vizet töltött, majd melegíteni kezdte. Mennyi hőt vett fel a víz, miközben hőmérséklete 60F-ről 150F-re emelkedett?
1) 185 kJ-t, 2) 134 kJ-t, X) 203 kJ-t.
 

6. Ki közölte a KML-ben megjelent 500. feladatot?
1) Babai László, 2) Holics László,  X) Vermes Miklós.
 

7. Mi a keresztnevük a következő fizikusoknak?
Torricelli1) Emanuel Tesla1) Anton2) Evangelista   2) Bojan3) Enrico   3) NikolaJoule1) James Prescott Nemetz1) Illés Aladár2) William 2) József János3) Joseph 3) Gábor Béla  
 

Mennyi a helyes keresztnevek előtt álló számok összege?
1) 7, 2) 9, X) 8.
 

8. Kb. hány molekula van köbcentiméterenként egy feltöltött szifonpatron belsejében?
1) 31020-61020 db, 2) 81020-1,21021 db, X) 61021-1022 db.
 

9. Egy Föld körül keringő műhold távolsága a földfelszíntől 500 km és 24000 km között változik. Mennyi a keringési ideje?
1) 3,5 h, 2) 7 h, X) 8 h.
 

10. Teljes napsütésben a napsugarakra merőlegesen felállítunk egy 1 m2-es fekete lapot. Mekkora teljesítménnyel melegíti a lapot a Nap?
1) 400 W-tal, 2) 700 W-tal,  X) 1,3 kW-tal.
 

11. Mikor jelent meg Galileinek a Siderius Nuntius c. műve?
1) 1604-ben, 2) 1610-ben,  X) 1618-ban.
 

12. A KML-ben megjelent 1889. feladatban mennyi a D jelű izzó teljesítményfelvétele, ha R=1,5Ω, és a telep kapocsfeszültsége 12 V?
1) 1,5 W, 2) 2,4 W,  X) 6 W.
 

13. Mennyi egy egyenes műanyag vonalzó Young modulusza?
1) 2200-3000 N/mm2, 2) 400-700 N/mm2, X) 900-1200 N/mm2.
 

13+1. Milyen messze van tőlünk az η Centauri?
1) 4 fényévre, 2) 130 fényévre,  X) 270 fényévre.
 

A TOTÓ-n telitalálatot ért el Fáncsik András, Kintli Lajos, Varga Tamás, Wolkensdorfer Péter, akik jó megoldásukért 1 éven át díjmentesen kapják a KML-t.
A TOTÓ megoldása: 1; X; 2; X; l; X; X; X; 2; X; 2; 1; 1; X.