Cím: Ez nem véletlen (2. közlemény)
Füzet: 1986/január, 1 - 2. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb (KöMaL pontverseny is)

Akinek már sikerült megfejtenie az előző számunkban közölt titkos szöveget, azt ‐ irodalmi mű részletéről lévén szó ‐ nyilván izgatja a folytatás. Akik pedig még nem ismerik a kulcsot, azok számára már remélhetőleg elegendő támpontot ad az újabb részlet. Nos, a történet így folytatódik :
 

GCKCKDTCVD RWVWFOUDVW OQVKZOMROD ZWVJDLPMOM
OFODCACQTC UUJCKDROAM DZODTOAYCU OLDLYFDKOI

ODHWKMDCFD LYFDKOIODH.
 

A megfejtett teljes szöveg továbbra is beküldhető.
Ami a pályázatunkban közölt számpárokat illeti, azok kapcsolata valóban nem véletlen. Karinthy Frigyes "A cirkusz'' című novellája (ld. Irodalmi szöveggyűjtemény I. 43‐48. oldal) alapján állítottuk elő a számpárokat, mégpedig a következő módon. A novella első szavától kezdve minden tizedik szóban megszámoltuk a magánhangzókat ‐ ez volt az X ‐a szó összes betűinek száma pedig az Y. (A kétjegyű betűket duplán számoltuk.) Az X,Y párokat előfordulásuk sorrendjében tüntettük fel. Így a 31‐45 számpárok:
 


i313233343536373839404142434445Xi572242111241422Yi111564751245841165
 

A lehetséges tippelési módszerekről a pályázat értékelésekor írunk majd.
Most pedig újabb feladat következik.
Fellapoztuk Hugo Steinhaus: Matematikai kaleidoszkóp (Gondolat Kiadó, 1984) című könyvének egyik oldalát. Az ezen az oldalon kezdődő első szóval kezdve 101 egymás utáni szóban megszámoltuk a betűk számát (a kétjegyű betűket két betűként számolva, az ábrák esetleges szövegét, a képleteket és a számokat pedig ‐ ha voltak eközben ‐ figyelmen kívül hagytuk). Így 101 darab számot kaptunk, ezeket X1, X2, ..., X101 jelöli.
A pályázóktól a talált szavak hosszára jellemző A és N számok beküldését kérjük. Ezek alapján minden esetben kiszámolunk két összeget, ezek a következők:
ABSZOLÚT = |X1-A|+|X2-A|+...+|X101-A|, illetve
NÉGYZETES = (X1-N)2+(X2-N)2+...+(X101-N)2.
Látszik, hogy mindkét összeg valamilyen értelemben a tippek eltérését méri a tényleges betűhosszaktól. A cél ezután már nyilvánvaló: A-t és N-et úgy kellene megadnotok, hogy ABSZOLÚT, illetve NÉGYZETES a lehető legkisebb legyen. A legkisebb összegeket elérő pályázók között a Gondolat Kiadó kiadványait sorsoljuk ki.
Az A és N számokat minden indoklás nélkül is beküldhetitek. Várjuk azonban véleményeteket arról, hogy miképpen lehet ezeket a számokat az Xi-k pontos ismerete nélkül "jól'' megválasztani. A legalaposabb indoklást beküldők külön jutalomban részesülnek.