Cím: Mérőlapok felvételire - 1983. - I.
Szerző(k):  Solti Lajos 
Füzet: 1983/december, 200. oldal  PDF file
Témakör(ök): Felvételi előkészítő feladatsor

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az 1983-as évben új felvételi rendszer kezdődött. Ennek egyik lényeges eleme, hogy a gimnáziumokból jelentkezőknek a III. és IV. osztályban év végén szerzett matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika (biológia, kémia, földrajz, másik idegen nyelv - a tanuló választása szerint) érdemjegyei kerülnek beszámításra.
A felvételi vizsga összpontszámát a fent említett "hozott pontok'' és a felvételi pontok összege adja. Így a hozott pontok száma maximum 60, a szerezhető (írásbeli és szóbeli együtt) 60, azaz összesen maximum 120 pont.
Matematikából közös érettségi-felvételi vizsgák lesznek, ezek 8, fokozatosan nehezedő feladatból állnak.
Ehhez hasonló az alábbi feladatsor. Tanácsoljuk a megoldóknak, hogy a megoldást időre végezzék el. A megoldásra és leírásra fordítható idő összesen 180 perc.

 

*

 

1) Igaz-e, hogy (43-3)(3+81+27) nagyobb, mint 41+log23?
2) Egy 4 cm sugarú körbe írt háromszög egyik oldala 6 cm, egyik szöge 20. Mekkora a legnagyobb oldala?
3) Határozzuk meg a sin(x-1)=sin(π-1) egyenlet legkisebb pozitív gyökét !
4) Szabályos hatszögalapú egyenes hasáb két testátlója 24 cm és 25 cm. Hány cm3 a térfogata?
5) Az ABCD négyzetnek nincs közös pontja síkjának egy e egyenesével. A négyzet csúcsainak e-től mért távolsága rendre a,b,c,d. Igazoljuk, hogy a+c=b+d!
6) Milyen a értékek mellett van gyöke a
(8-2a-a2)ctgx=tgx  egyenletnek?

7) Oldjuk meg a x-3+7x-1=7-x egyenletet !
8) Igazoljuk, hogy 7n-14 és 5n+312 nem lehetnek egyszerre egész számok, ha n egész szám.