Cím: Cikkek az Alpha eddig megjelent számaiból (fordította és összeállította Bakos Tibor)
Füzet: 1976/december, 201 - 202. oldal  PDF file
Témakör(ök): Szakmai cikkek

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Tárgykörök szerinti csoportosításban közöljük a cikkek címét (néhol kiegészítéssel), a megjelenés helyét(az évszám utolsó két számjegyét és a füzet sorszámát), valamint a szerző nevét.

 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, függvények: Mi egy fügvény? (70/6, 71/2 és 4, A. N. Kolmogorov). ‐ Abszolút értékekre vonatkozó egyenletek (69/6 és 70/6,W. Träger). ‐ Egyenlőtlenségek faktoriálisokra (70/4, V. I. Levin). ‐ Egy Cauchy‐féle egyenlőtlenség kétféle bizonyítása (72/2, W. Dziadek). ‐ Egyelőtlenségek a természetes számok tartományában (73/1, J. Lehmann). ‐ Egyenlőtlenségek (74/5, H. D. Gronau). ‐ Lineáris rendszerek leírása operátorokkal 75/3, L. Berg). Rekurziós formulák ‐ speciális operátoregyenletek (75/4, L. Berg). ‐ A klaszikus és a modern variációszámítás néhány elemi alapvonása (74/1, R. Klötzler). ‐ Elemi számsorozatok (68/3‐6, H. Lohse).
 

Számelmélet, egész számok problémái: Számolás a maradékokkal (69/3‐6 és 70/1‐2, G. Lorenz). ‐ Péntek ‐ tizenharmadika (70/5, G. Hofmann). ‐ Oszthatóság 7-tel (71/4, E. Naumann). ‐ Igaz-e vagy hamis ‐ hogyan bizonyítsuk? (75/5, M. Rehm). ‐ Oszthatósági kapcsolatok (74/4, K. Becker). ‐ A binomiális együtthatók aritmetikája (73/2‐3, D. B. Fuchs). ‐ Prímszámok (73/5, A. D. Bendukidze). ‐ Törzstényezős felbontásokkal dolgozunk (74,5, W. Träger). ‐ Diophantoszi egyenletek (72/5, H. Menzer). ‐ Rácspontok (73/3‐4, M. Günther).
Kombinatorika: Geometriai kombinatorika (71/6, Lovász László ‐ Pelikán József). ‐ Milyen lehetőségek vannak, és hány? (71/6, 72/2‐3, W. Türke). ‐ Egy térkép összehajtogatása (74/6, H. F. Lunnon, C. P. Helmholz). ‐ Izomér (kémiai) vegyületek száma (76/4, W. Renneberg).
 

Valószinűségszámítás: Valószínűségszámítás és tudományos‐technikai haladás (75/1, B. Gnyedenko). ‐ Véletlen és valószínűség (75/5, P. Henkel‐G. Schmidt).
Síkmértan: Fejér Lipót bizonyítása a háromszögbe írt minimális kerületű háromszögről (69/3, Th. Scholl). ‐ Szerkesztési feladatok megoldásmenete (70/2, H. Titze). ‐ Szerkesztések határolt papírlapon (76/3, Th. Scholl). ‐ Díszítmények szimmetriái (70/3‐4, R. Bittner). ‐ Az ellipszis, mint a kör vetülete (72/3, E. Schröder). ‐ Az inverzió (tükrözés körre); (73/3, Ch. Meinel). ‐ Egy nehezebb feladat körívekkel határolt idomokról (73/4, R. Lüders). - Két rokon geometriai feladat (a kecskelegeltetés); (76/2, H. Karl). ‐ Az aranymetszés és a pi szám (74/3, Ch. Meinel). ‐ A parabola alatti terület, integrál nélkül (76/3, M. Wilde).
Gráfok elmélete: A gráf (72/4, J. I. Churgin könyvéből mutatvány). ‐ A gráfok elméletéből (72/6, 73/1, 72/2, 73/4, W. Vosz). ‐ A Ramsey‐féle számok (71/3, J. Sedlacek). ‐ Gráfok a nyelvtudományban (75/2, H. Küstner).
Nomográfia: Nomogramok helyettesítik, ellenőrzik számításainkat (70/2‐5, W. Träger).
Térgeometria: TV‐fotball‐labda ‐ szabályos poliéderek (69/1, E. Schröder). ‐ Euler poliédertétele (69/2, H. Günther). ‐ A tetraéder világában (71/5, 74/2 és 4, G. Geise). ‐ Stereografikus vetítés (74/4‐5, E. Schröder). ‐ Meghatározzuk a Föld rádiuszát (75/4, W. Träger). ‐ Pontos a térkép? (74/1, K. Sandner). ‐ Megállapítjuk városunk földrajzi koordinátáit (74/3, L. Müller, D. Neumann, H. Pietzsch, tanulók). ‐ Kerékpárok "macskaszemek'' (70/1, E Sehröder). ‐ Egy kis elfordítás célhoz visz (70/5, E. Schröder). ‐ Építészkiképzés és ábrázoló geometria (centrális vetítés, 72/5‐6, E. Kühn).
Halmazok: Halmazokkal kezdődik (67/1, W. Walsch‐H. Lohse). ‐ Műveleteket végzünk halmazokkal (67/2, W. Walsch). ‐ Leképezéseket vizsgálunk (67/3, W. Walsch). ‐ Halmazelméleti feladatokat oldunk meg (67/4, W. Walsch). ‐ Kételemű halmazok, rendezett párok (69/2, H. Tiede).
Logika: Szükséges vagy elégséges ‐ ez itt a kérdés (68/2, M. Rehm; feladatokkal). ‐ Szükséges vagy elégséges ‐ ez itt a kérdés (75/2, L. Flade; 5‐6. oszt.). ‐ Az itt a bizonyítandó, hogy szükséges és elegendő (75/3, E. Schröder). ‐ Matematikai logika kezdőknek (70/3, Varga Tamás könyvéből mutatvány). ‐ Útkereszteződés ‐ megadni az elsőbbséget! (70/5, 74/5, 75/1, W. Träger). ‐ Kis szavak‐nagy a hatásuk (72/5, 6, 73/1, 2, L. Flade).
Bizonyítási eljárások: A teljes indukció (67/2, 3, W. Stoye). ‐ A Dirichlet‐féle skatulya‐elv (75/1, G Hesse, Th. Scholl). ‐ Igaz-e vagy hamis ‐ hogyan bizonyítsuk? (75/5, M. Rehm). ‐ Mozgatással jobban megy (76/3, E. Quaisser).
A matematika története: Ókori matematikai vetélkedés (68/6, M. Otto). ‐ Marx Károly "Matematikai kéziratai'' (68/6, R. Sperl). ‐ A matematika kezdetei (70/1, H. Wuszing könyvéből). ‐ Matematika V. I. Lenin családjában (70/1, G. N. Volkov). ‐ Régi matematikakönyvekben lapozgatva (73/2, J. Lehmann). ‐ Mohr " Euclides Danicus'' c. munkája (74/2, Strommer Gyula).
Életrajzok, bemutatások: G. W. Leibniz (67/2, W. Purkert). ‐ L. Euler (67/4, H. Bernhardt). ‐ G. Monge (67/4, E. Schröder). ‐ A. J. Hincsin (67/5, H. Bernhardt‐A. Artisov‐E. Muromceva). ‐ A. F. Möbius (68/4, H. Wuszing). ‐ L. D. Landau (69/1, B. Zimmermann). ‐ E. Galois (69/4, E. Hertel‐O. Stamfort). ‐ M. Stifel (69/6, J. Schwarz). ‐ A. O. Gelfond (69/6, H. Boll): ‐ Bolyai János (70/3, Reiman I.). ‐J. Steiner (70/4, E. Schröder). ‐ L. Sz. Pontrjagin (70/5, R. Schönberg). ‐ A. Dürer (70/6, 71/2 és 4, E. Schröder). ‐ Olga A. Ladisenszkaja (71/1 és 4, J. Szenkjevics). - S. Ramanujan (71/5, 72/1‐2, V. Levin). - J. Kepler (71/6, Th. Riedrich). - N. Copernicus (72/5‐6, 73/1, H. Wuszing). ‐ A. Ljapunov (73/5, L. Boll). ‐ N. I. Lobacsevszkij (73/6, A. Halameisar‐B. A. Rosenfeld). ‐ S. Banach ‐ matematikai élet a lvov-i Skót Kávéházban (74/1, J. Lehmann). ‐ B. Pascal (74/6, Sz. G. Gindikin). ‐ Emmy Noether (75/3, H. Wuszing). ‐ R. Descartes (76/1, K. H. Kannegieszer). ‐ Abu Raihan Biruni (76/2, A. J. Halameisar‐B. A. Rosenfeld). Pályaválasztáshoz szakmák ismertetése: Földmérő‐mérnök (67/3, W. Zill), ill. szakmunkás, kartográfus (71/1). ‐ Alkalmazott matematikusként Dubnában (67/6, G. Laszner). ‐ Elektronikus adatfeldolgozás (68/2‐3, Ch. Papendorf), ehhez tárgyi ismeretek (69/1‐6, J. Frormann). ‐ Matematikus‐technikus‐asszisztens (68/4, G. Paulin). ‐ Programozó mérnök (68/5, W. Leupold). ‐ Számítástechnika, adatfeldolgozás (68/6, J. Lötzsch‐G. Seifert). ‐ Speciális osztályok (69/2). ‐ Építészeti rajzoló (69/5 és 76/2). ‐ Mérnökképzés (70/5 és 6, 72/5). ‐ Geofizikus (73/1). ‐ Alkalmazott matematikus (69/6; 74/5). ‐ Mezőgazdasági mérnök (76/3, H. Bausch‐E. Schneider).
Egyéb: A max (a, b) és min (a, b) műveletek törvényei (72/1, K. Csimov). ‐ A valós számok legfontosabb tulajdonsága (75/6, 76/1‐2, H. Lemke‐W. Stoye). ‐ Feladatok racionális számokkal (76/2, H. Seibt). ‐ Matematika a társadalmi tervezésben (74/3, 4, B. Noack). Az állami matematikai‐fizikai "Salon'' Drezdában (speciális kiállítás; 69/2, H. Grötzsch).