Cím: 10 éves az Alpha
Szerző(k):  Fried Ervinné 
Füzet: 1976/december, 194 - 195. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az NDK ifjúsági matematikai folyóirata, az Alpha, januárban ünnepeli megindulásának 10. évfordulóját. Ez alkalomból kívánjuk nagy vonalakban megismertetni olvasóinkkal a lap célját, az ott folyó munkát. Mint azt egy személyes beszélgetés alkalmával a lap főszerkesztője, J. Lehmann elvtárs elmondta, pedagógiai munkássága egyik legfőbb céljának tekinti a matematikát minél szélesebb tömegekkel megismertetni és megszerettetni. Az Alpha nemcsak közép- és általános iskolásoknak szól, hanem műkedvelőknek is. A színes szórakoztató rovatok képekkel illusztrált tréfás feladatai, az "In freien Stunden alpha heiter'' c. rovat ezt a célt szolgálja. Természetesen emellett a lap komoly matematikai ismereteket is tartalmaz. Számos cikk jelenik meg benne a matematika különböző területeiről. Ezek címjegyzékét és megjelenési helyét mellékelten közöljük, ezért most csak néhányat emelnék ki közülük. *

 

Dr. E. Schröder: Bestimmung des Schwerpunktes eines Dreiseits (76/4).
J. Lehmann: Ungleichungen im Bereich der nat. Zahlen (73/1).
A. N. Kolmogorov: Was ist eine Funktion? (71/4),
G. Strommer: Der Euclides Danicus von Mohr (74/2).
L. Lovász‐J. Pelikán: Geometrische Kombinatorik (71/6).
 

A cikkek szerzői jórészt az NDK-ban tanító egyetemi és főiskolai tanárok, de örömmel fedezhetünk fel köztük magyar szerzőket is a külföldiek között. A cikkek között olvashatjuk a mi lapunkból átvett, Strommer Gy. Euklides Danicus című írást is.
 

A lap matematikusok életrajzai közül is közölt már jó néhányat, többek között Reiman I. Bolyai Jánosról szóló cikkét.
 

Természetesen a lapban helyet kapnak a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiákról szóló beszámolók is csakúgy, mint az NDK-ban folyó legkülönbözőbb területi versenyek feladatai és megoldásai. A szerkesztőség időnként versenyfeladatokat tűz ki matematikából, fizikából, kémiából a Wer löst mit? Alpha, Wettbewerb című rovatában. A helyes megoldók nevét évente egyszer közlik.
 

Érdekesek azok a közlemények, cikkek, feladatok, amelyek a matematikának más tudományágakkal való kapcsolatáról szólnak matematika‐biológia, matematika‐kémia, matematika‐fizika címmel.
 

Szerkesztőségünk több éve áll kapcsolatban az Alpha szerkesztőségével, rendszeresen tanulmányozzuk egymás folyóiratát, válogatunk a feladatok közül. Mostani számunkban megjelentetünk fordításban egy cikket, azzal a céllal, hogy olvasóink tartalmában is jobban megismerjék az NDK lapját.
 

Az évforduló alkalmával kívánunk a főszerkesztő Lehmann elvtársnak és valamennyi munkatársának eredményes munkát, terveik megvalósítását és gyümölcsöző együttműködést.
*Amennyiben olvasóink a cikkjegyzékben közölt cikkek bármelyikét szeretnék elolvasni vagy az Alphát közelebbről megismerni, kérésükkel forduljanak Szerkesztőségünkhöz.