Cím: Emléküket őrizzük (1974. december)
Füzet: 1974/december, 218 - 219. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A Bolyai János Matematikai Társulat Emlékőrző Bizottsága, a Fővárosi Pedagógiai Intézet és a Oktatási Minisztérium támogatásával azzal a kéréssel fordult matematikai szakköröket (vagy tagozatos osztályokat, esetleg KISZ-alapszervezeteket) vezető kartársainkhoz, hogy nevezzék el ezeket egy-egy nekik ajánlott elhunyt nagy matematikusról.
A névadással kapcsolatban szép KISZ-feladatok is kínálkoznak: I. Könyvtári kutatás: lexikonok, folyóiratokban található megemlékezések alapján életrajzi és munkásságra vonatkozó adatok gyűjtése és ismertetése. 2. Sírhelyek, emléktáblák állapotának felderítése, ezek évenkénti látogatása (a Bolyai Társulat, ha erre jelzést kap, kész befizetni az elhanyagolt sírhelyek gondozására szükséges összeget, de tudvalevő, hogy ezt időnként ellenőrizni is kell). 3. Ha vannak a névadónak iskolai fokon érthető eredményei vagy népszerű munkái, ezek ismertetése a szakkörben. Pl. ha a névadó valamikor versenyhelyezett volt, foglalkozás a szóban forgó verseny feladataival. 4. Évfordulók megünneplése. 5. A névadóról ezentúl (pl. Lapunkban) megjelenő közlemények figyelemmel kísérése. 6. Közlemények beküldése lapunkhoz arról, ami iskolájukban a névadó emlékének ápolásával kapcsolatosan történt. Természetesen hálásan fogadjuk a kartársak további (esetleg általánosítható) ötleteit.
Elhunyt nagyjaink közül sokat a fasizmus pusztított el. Névadóként szerepelnek azok a fiatalok is, akikről ‐ már megindult alkotó munkájuk, új eredményeik alapján ‐ hihetjük, hogy nagyjaink közé nőttek volna, ha élni hagyják őket. Legalább a nevük éljen tovább, és példamutatásuk, hogy a legnyomasztóbb körülmények közt sem hagyták abba a szellemi tevékenységet, így őrizve meg embervoltukat az embertelenségben.
A Kartársak magukévá tették az ügyet. Eddig a következő névadókról érkezett értesítés (szakkör-, iskola- vagy munkaközösség-vezetőktől):

 


Elhunyt nagyjaink  
IskolaVállalók

Bauer Mihály   
  Bp., Berzsenyi D. Gimn.    Herczeg János  

Beke Manó   
  Bp., Petrik Lajos Szakközépiskola    Szerediné Loparits Éva  
(jövőre)  
Csillag Pál   
  Bp., Berzsenyi D. Gimn.    Pataki János  

Fejér Lipót   

Bp., Fazekas M. Gyak. G.  
  Kővári Károly  
Fekete Mihály     Dunaújváros, Münnich F. Gimn.    Baki Ágnes  
Geöcze Zoárd   

Bp., Teleki B. Gimn.  
  Somi Gyuláné  
Grünwald Géza     Nagykanizsa, Landler J. Gimn.    Pintér Ferenc  Hajós György     Bp., I. László Gimn.    Pálmai Loránd  Haar Alfréd     Bp., Berzsenyi D. Gimn.    Herczeg János  
Hunyadi Jenő   
  Eger, Gárdonyi G. Gimn.    Juhász Károlyné  

Jordán Károly   
  Bp., Eötvös J. Gimn.    Nagy Miklósné  

Kerékjártó Béla   
  Bp., Könyves Kálmán Gimn,    Tóth Istvánné  
König Dénes     Bp., Madách I. Gimn.    Dékány Vera  
König Gyula   
  Bp., Vörösmarty M. Gimn.    Gábos Ildikó  

Kürschák József   
  Bp., Fazekas M. Gyak. Gimn.    Reményi Gusztáv  

Lukács Ferenc   
  Bp., Bolyai J. Szakközépisk.    Bakó Zsuzsa  

Rados Gusztáv   
  Bp., József A. Gimn.    Ámon Ottó  

Rényi Alfréd   
  Bp., Berzsenyi D. Gimn.    Halmos Mari  

Rényi Kató   
  Bp., Móricz Zs. Gimn.    Némethy Katalin  

Riesz Frigyes   
  Bp., I. István Gimn.    Dr. Konorót Gyula  

Riesz Marcell   
  Hódmezővásárhely, Bethlen G. Gimn.    Horváth István  

Seres Iván   
  Bp., I. István Gimn.    Lasztóczy Gyula  

Szűcs Adolf   
  Bp., Fazekas M. Gyak. Gimn.    Vincze Márta  

Vályi Gyula   
  Miskolc, Földes F. Gimn.    Pirkó Béla  


 
Szegeden a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója, dr. Bánfalvi József tette magáévá az ügyet: iskolájának tagozatos osztályait a szegedi egyetem volt matematikaprofesszorairól nevezte el. Ezek közül csak Szőkefalvi-Nagy Gyula nem szerepel a fentiek közt is.
A debreceni Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumban Varga Ottó, az Általános Iskolában Szele Tibor emlékversenyt rendszeresített vándorserleggel. A debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban pedig szakkört neveztek el Kürschák Józsefről, aki rövid ideig ott tanított.
A tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium nemcsak szakkört nevezett el a város szülöttéről, Dienes Pálról, hanem emléktáblát is állított emlékének.
 


  A fasizmus fiatal  IskolaVállalókmatematikus áldozatai:  
Aczél Ervin   
  Szombathely, Nagy Lajos Gimn.    Heigl István  

Ádám István   
  Veszprém, Lovassy L. Gimn.    Knoll János  

Schweitzer Miklós   
  Bp., Szinyei Merse P. Gimn.    Földváry Vera
Sztrókayné  Krausz JózsefLázár DezsőSándor GyulaWaldapfel László}     Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimn.    Láng Hugó  


 
Az utolsó négy közül Láng Hugó kartárs eredetileg Lázár Dezsőt vállalta névadóul, de felajánlotta, hogy négy kiemelt szakkörük mindegyike vállalná egy-egy, a fasizmus áldozataként meghalt matematikus emlékének gondozását. Erre a fenti neveket ajánlotta az Emlékőrző Bizottság; ezúton is kérjük Láng Hugó kartársat, hogy a névadások megtörténtéről értesítse akár lapunkat, akár a Bolyai János Matematikai Társulatot.
Láng Hugó kartárs és szakköre Lázár Dezső emlékének ápolására már eddig is igen lelkes munkát végzett, és erről be is számolt az Emlékőrző Bizottságnak. Sikerült Lázár Dezső több volt iskolatársától, jóbarátjától visszaemlékezéseket, adatokat kapniuk életéről, munkásságáról. Barátai közé tartozott Erdős Pál is, és ő felajánlotta, hogy díjat alapít az iskolában Lázár Dezső emlékére. Az Emlékőrző Bizottság pedig arra kérte Láng Hugó kartársat, hogy ,,Lázár Dezső díj''-osztáskor minden alkalommal név szerint emlékezzenek meg a fasizmus minden nagy ígéretként indult fiatal matematikus áldozatáról, akiknek egyike volt Lázár Dezső is.