Cím: Rövid hírek
Füzet: 1972/szeptember, 45 - 46. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az Ifjúsági Fizikai Kör tavaszi ankétja
 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ifjúsági Fizikai Köre és a Középiskolai Matematikai Lapok Fizika Rovata a szokásos tavaszi ankétot 1972. ápr. 5‐7. tartotta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Szilárdtestfizikai Tanszék előadótermében. Az ankéton 80 budapesti és 50 vidéki tanuló vett részt. A Lapok fizikai pontversenyében kiemelkedő helyezést elérő vidéki tanulók költségeit a Művelődésügyi Minisztérium és a Fizikai Társulat fedezte. Az első két napon egyetemi oktatók és hallgatók tartottak előadásokat: dr. Károlyházi Frigyes: "Gravitációs kollapszusok'', Schuster Ferenc: "Elektronoptika'', Sailer Kornél:  "A dinamika alaptörvényei'' címmel. Az előadásokat szemináriumszerű foglalkozás keretében, kisebb csoportokban feladatmegoldás követte Gnädig Péter, Maróti Péter, Mihály László, Sailer Kornél, Sasvári László és Tichy Géza vezetésével. A harmadik napon a résztvevők ellátogattak a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Elektroncső és Félvezető tanszékére. A "nyílt napon'' dr. Valkó Iván Péter egyetemi tanár, a tanszék vezetője nyitotta meg a programot, melyben a tanszék teljes kollektívája közreműködött. A változatos, egyidejű bemutatások és előadások között mindenki érdeklődése szerint választhatott. A tanszék oktatói ismertették a tanszék munkáját, különféle érdekes, műszaki tárgyú filmeket vetítettek, rövid előadásokat tartottak az elektronika fejlődéséről és távlatairól, modern félvezetős eszközökről, azok előállításának technológiájáról. A bemutatások között szerepelt hologram, fémek vákuumpárologtatása, kísérletek nagyfrekvenciás tápvonalak viselkedésétől, modern elektroncsövek, tranzisztorok és integrált áramkörök gyártásáról, berendezés a Hall-effektus kimutatására, továbbá tranzisztorkarakterisztika felvételére. A rendkívül tanulságos és érdekes délelőttért a Kör nevében Gács Lajos titkár mondott köszönetet.
A Kör a következő ankétot az 1972/73-as tanévben a téli szünetben tartja. Az előadásokon a tagokon kívül bárki részt vehet. Meghívó a Társulat titkárságánál igényelhető.
 

Az Ifjúsági Fizikai Kör munkája az 1971/72-es tanévben
 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ifjúsági Fizikai Köre az 1971/72-es tanévben kéthetenként, rendszerint szerdán tartotta üléseit. Ezeken minden érdeklődő részt vehetett, kívánságra a Társulat titkársága meghívót küldött és a jövőben is fog küldeni.
A Kör munkáját Mihály László patronálta, a titkári teendőket Gács Lajos, majd Kovács Balázs látta el.
Az összejöveteleken nagyrészt a Kör tagjai tartottak előadásokat. Ebben a tanévben az előadások témái a fizika legkülönbözőbb területeit érintették. Időrendi sorrendben a következő előadások hangzottak el:
Tichy Géza: Az elektromágneses tér; Mihály László:  Elektromágneses feladatok; Mihály György: Egyenáramú hálózatok; Gács Lajos: Váltakozó áramú hálózatok; Szabó Zoltán: Sztatikai feladatok; Kovács Balázs: Sztatika; Dvorák Cecília: Rugalmas rezgések; Gács Lajos.: Modern félvezető eszközök; Éber Nándor: Töltött részecskék mozgása elektromágneses térben; Tichy-Rács Ádám: Atomszerkezet; Nagy Péter: Számítógépek alkalmazása fizikai problémák megoldásában; Tóth-Pál Zsolt: Radioaktivitás; Dávid Gábor: Holográfia; Tichy Géza: A Bohr-féle atommodell; Jagasics Zoltán: A csillagászati kutatások új megfigyelései; Szabó Zoltán és Tegze Miklós: A fény kettős természete; Palásthy Béla: Csillagok keletkezése és fejlődése. Neutroncsillagok.
Az üléseken átlag 50‐60 tag jelent meg, akadtak olyanok is, akik Egerből vagy Miskolcról jártak fel rendszeresen. A téli és a tavaszi szünetben rendezett 3‐3 napos ankéton 50‐50 vidéki tanuló is részt vett. Az ankétokról külön számoltunk be.
A jövő tanévben a programon 4‐5 előadásból álló sorozatok szerepelnek a mechanika, elektrodinamika és a relativitáselmélet köréből.
 

A X. Országos Diákköri Konferencián lapunk több régi olvasója és munkatársa nyerte el önálló kutató jellegű munkával készült dolgozatával a Művelődésügyi Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, a KISZ KB, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Műszaki Fizikai Kutató Intézet és a Hajdúsági Iparművek által kitűzött 1‐2000 Ft értékű díjakat. Örömmel olvastuk Szalay A. Sándor, Mihály László, Szabó György, Takács László, Csernai László, Turmezey Tibor, Szőkefalvi-Nagy Ágnes nevét. További sikereket kívánunk!
 

Fizikai jelenségek megfigyelése fényképezés segítségével címmel a MTA Atommagkutató Intézete és a KML szerkesztősége kísérleti pályázatot hirdetett. Az első rész beküldésének határideje 1972. máj. 15-én járt le.
A beérkezett 13 tervről az a benyomásunk, hogy ismét sok szép és értékes munka van készülőben. A pályázók a mechanikától az atomfizikáig a legkülönbözőbb témákkal és technikai megoldásokkal foglalkoznak. Minden érdekeltnek rövid bírálatot küldtünk, általában pedig tanácsoltuk, hogy gondosan tanulmányozzák át lapunk májusi számában a korábbi pályázatokkal kapcsolatos észrevételeinket. Legtöbb esetben a téma leszűkítését ajánlottuk. Kellő tájékozódás után legcélszerűbb egyetlen témára koncentrálni, azzal azonban elmélyültebben foglalkozni. A kész pályázatok beküldésének határideje 1973. márc. 15. A részletes feltételeket a KML 1972. februári számában találjuk. Pályázatot olyanoktól is elfogadunk, akik előzetes tervet nem küldtek.