Cím: Kornis Ödön (nekrológ)
Füzet: 1900/december, 109. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb írások

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

+Kornis Ödön. Szomorú játéka a véletlennek, hogy éppen, midőn a mathematikai tanulóverseny ez évi díjait kiosztották, a tavalyi verseny kiváló győzőjét, Kornis Ödönt, tanárai és barátai ugyanaz nap kísérték utolsó útjára. Hogy szeretett tantárgyának, a mathematikának, ifjú létére mily jeles bajnoka veszett el benne, azt ezen lap olvasói tudják leginkább, kik lapunk hasábjain lépten-nyomon találkoztak szebbnél szebb megoldásaival. Mint néhai Maksay Zsigmond, a pécsi áll. főreáliskola korán elhunyt kitűnő tanárának és Hekinger István tanárnak egyik legkiválóbb tanítványa, már a középiskolában feltűnő mathematikai képességnek adta tanújelét. A Simson-féle egyenes alkalmazásáról írt dolgozatában oly önálló felfogást tanúsított, hogy méltán dicséretet nyert.
Tanulmányait a műegyetem gépészmérnöki szakosztályán folytatta; csakhamar itt is a legkiválóbbak közt foglalt helyet, a mit leginkább a halálakor megnyilatkozott impozáns részvét tanúsított.
A kiváló ifjú emlékét a Mathematikai és Physikai Társulat sem hagyja feledésbe merülni. Tudós elnöke az ez évi díjkiosztás alkalmával kegyelettel emlékezett meg róla.