Cím: A Középiskolai Mathematikai Lapok jutalomdíjai - 1901.
Füzet: 1901/június, 238 - 239. oldal  PDF file
Témakör(ök): Egyéb (KöMaL pontverseny is)

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Lapunk szeptemberi füzetében jeleztük, hogy legügyesebb és legbuzgóbb megfejtőinket ez évben is nehány jutalomdíjjal tüntetjük ki. A beküldött megoldások figyelmes átnézése után, jutalomdíjainkat ‐ a külömbözó iskolákra és osztályokra való tekintettel ‐ a következő előfizetőink kapták meg: Bayer Béla, főgymnasiumi VIII. o. t., Losoncz, Tóbiás J. László, főreáliskolai VIII. o. t., Szeged (különös tekintettel az ábrázoló mértanra), König Dénes, főgymnasiumi VII. o. t., Budapest, Gyakorló főgymn., Szmodics Hildegárd, főgymnasiumi VII. o. t., Kaposvár, Deutsch Imre, főreáliskolai VI. o. t., Győr, Hirschfeld Gyula, főreáliskolai VI. o. t., Pécs.
A 10 ‐ 10 koronát kitevő jutalomdíjakat június hó elsején küldöttük el.