A következő adatokra kerestünk:

Cikkek (1328 találat):

1896/május: A hőmérő története
1897/március: Hogyan mérik az esőt?
1897/április: Mi mindent mutat a hőmérő?
1898/február: A magyar gép
1898/március: Telegrafozás vezető drót nélkül
1898/március: A Segner-kerék
1899/március: A légkör újonnan felfedezett gázairól
1899/június: Jedlik elektromágneses gépe
1899/október: Bunsen
1900/december: A rezgések
1901/június: Köd,- felhő- és esőképződés
1901/szeptember: A légnemű testek folyósításáról
1902/február: A hő fizikai elmélete
1902/október: Heller Ágost
1902/október: Az egyensúly a lejtőn
1903/szeptember: Az energia átalakulása és Maxwell démonja
1904/szeptember: A gőzgép története 1.
1904/október: A gőzgép története II.
1904/december: A többfolyadékos gőzgépek hatásfoka
1905/szeptember: Antolik Károly
1905/december: A gőzturbinák
1906/szeptember: Középiskolai fizikai gyakorlatok
1906/október: A léggépek és explóziós mótorok 1.
1906/november: A léggépek és explóziós mótorok 2.
1906/december: Az emelő törvényéről
1907/január: A fény fizikai elmélete
1907/január: Csillagászati számítások
1907/december: A világító eszközök fejlődése
1908/február: Lord Kelvin-William Thomson
1908/október: Than Károly
1908/október: Becquerel és a rádióaktivitás
1908/december: A henger és a gömb tehetetlenségi momentumának elemi úton való meghatározása
1909/január: Mai felfogásunk a rádióaktív jelenségek mibenlétéről
1909/január: A hűtő és fagyasztó gépek
1909/március: Az elektromosság fizikai elmélete (II.)
1909/április: Az elektromosság fizikai elmélete (I.)
1909/szeptember: A mathematikai inga lengési idejének egy új képlete az amplitudo tekintetbe vételével
1909/december: Egy fizikai probléma
1910/február: A forgó test szöggyorsulásának és a fizikai inga lengési idejének kiszámítása
1910/április: Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai
1910/december: Az elektromágneses fényelmélet
1911/március: A deformáció tovaterjedési sebessége rugalmas közegben
1911/június: A torziós lengések ideje
1911/december: Archimedesnek egy eddigelé ismeretlen műve
1911/december: A hatás és ellenhatás elve
1912/február: A fizikai alapfogalmak kialakulása (az energia fogalmának kialakulása)
1912/június: A folyadékoszlop helyzeti energiája
1912/december: Feladatok a földrajzi hely- és csillagászati időmeghatározások köréből 1.
1912/december: Melde-féle barometer
1913/január: Feladatok a földrajzi hely- és csillagászati időmeghatározások köréből 2.
1913/március: Feladatok a földrajzi hely- és csillagászati időmeghatározások köréből 3.
1913/június: Feladatok a földrajzi hely- és csillagászati időmeghatározások köréből 4.
1913/szeptember: A hipotézisek szerepe a tudományban
1913/szeptember: Az újabb sugarakról 1.
1913/november: Az újabb sugarakról 2.
1914/január: Gömbi lencsék görbületeinek meghatározása
1914/február: Feladatok a földrajzi hely- és csillagászati időmeghatározás köréből
1914/március: Az első léggömb kisérletek Magyarországon
1914/április: A tengervíz sűrűségének változása a mélységgel
1925/február: A kristálydetektorok
1925/március: Az atomok világában 1.
1925/március: Az elektroncső 1.
1925/április: Az elektroncső 2.
1925/április: A ,,helyéről kiszorított folyadék" Archimedesi törvényéről
1925/május: Az elektroncső 3.
1925/május: Az elnyelési színkép
1925/szeptember: Az atomok világában 2.
1925/október: Az atomok világában 3.
1925/október: Egyszerű eljárás a megtörött fénysugár megszerkesztésére
1925/november: Az atomok világában 4.
1925/november: "1925. évi ""Eötvös Loránd"" fizikai tanulóverseny 1."
1925/december: Az atomok világában 5.
1926/február: Rádió-hallgatókról
1926/március: Önindukció kiszámítása és mérése.
1926/április: Könyvszemle: Az Aviatika
1926/május: Elektromos vezetők igen alacsony hőmérsékleten
1926/október: Hőskálák
1926/november: A VIII. Károly Irén fizikai tanulóverseny feladatai
1926/november: A VIII. Károly Irén fizikai tanulóverseny eredménye
1926/december: A lejtőn való esés problémáiból
1927/január: Az elektronlökések módszere
1927/január: 1926. A VIII. Károly Irén fizikai tanulóverseny
1927/március: A röntgenszpektrográfiáról
1927/szeptember: Piero Bianchi: Alessandro Volta.
1927/szeptember: Az 1927. évi V. országos középiskolai tanulmányi verseny fizikai tételei
1927/november: Az időmérés egyszerű elve és végrehajtása 1.
1927/november: 1927. A IX. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 1.
1927/november: 1927. A IX. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 2.
1927/december: Isaac Newton 1642--1727
1927/december: Az időmérés egyszerű elve és végrehajtása 2.
1928/január: Az időmérés egyszerű elve és végrehajtása 3. (Befejező közlemény)
1928/január: 1927. A IX. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 2.
1928/február: A hintázás mechanikája
1928/május: A diatonikus hangskála a hegedűn
1928/szeptember: Az 1928. évi VI. országos középiskolai tanulmányi verseny - 2.
1928/október: Kitérő egyenesekben ható két erő összetétele
1928/december: A kerékpározásról
1928/december: 1928. A X. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 1.
1929/január: 1928. A X. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 2.
1929/február: 1928. A X. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 3.
1929/április: Dr. Károly Irén József (Nekrológ)
1929/április: Drótvastagságmérés fényinterferencia segítségével
1929/május: A föld gömbalakjának és valódi mozgásának felfedezése
1929/szeptember: Az 1929.évi VII. országos középiskolai tanulmányi verseny - 2.
1929/október: Az izokrón utak törvénye a hajításnál.
1929/december: 1929. A XI. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 1.
1930/február: 1929. A XI. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 2.
1930/április: A biztosítékok működése
1930/szeptember: Az 1930. évi VIII. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny - 2.
1930/november: 1930. A XII. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 1.
1930/december: 1930. A XII. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 2.
1931/január: 1930. A XII. Károly Irén fizikai tanulóverseny - 3.
1931/december: 1931. A XIII. Károly Irén fizikai tanulóverseny -1.
1932/január: 1931. A XIII. Károly Irén fizikai tanulóverseny -2.
1932/február: Elektromos mértékrendszerek 1.
1932/március: Elektromos mértékrendszerek 2.
1932/április: A munka egységei
1932/május: A prizmatoidokról
1932/szeptember: Az 1932. évi OKTV-n Lengyel Sándor pályanyertes dolgozata a természettanból - 1932.
1933/január: 1933. A XIV. Károly Irén fizikai tanulóverseny tételei
1933/szeptember: Az 1933. évi XI. országos középiskolai tanulmányi verseny fizika feladatai és eredménye
1933/október: Galilei a dinamika alapelveiről
1933/november: 1933. A XV. Károly Irén tanulóverseny tételei - 1.
1933/november: 1933. A XV. Károly Irén tanulóverseny eredménye
1934/január: 1933. A XV. Károly Irén tanulóverseny tételei - 2.
1934/április: Könyvismertetés. Mikola Sándor: A fizika gondolatvilága
1934/szeptember: Az 1934. évi XII. országos középiskolai tanulmányi verseny fizika tételei és eredménye
1934/november: 1934. A XVI. Károly Irén fizikai tanulóverseny eredménye
1935/január: A mágneses tér hatása a fényre. Fordította Elek Tibor
1935/szeptember: Az 1935. évi XIII. országos középiskolai tanulmányi verseny természetteni feladatai és eredménye
1935/december: Egy fizikai kísérlet
1936/január: 1935. A XVII. Károly Irén fizikai tanulóverseny tételei
1936/február: Az 546. és 547. fizikai feladatok megoldásához
1936/szeptember: Az 1936. évi XIV.országos középiskolai tanulményi verseny természettani tételei és eredménye
1936/szeptember: Megjegyzések egy hajítási problémához
1936/november: 1936. A XVIII. Károly Irén fizikai tanulóverseny eredménye
1936/november: 1936. A XVIII. Károly Irén fizikai tanulóverseny tételei és eredménye - 1.
1937/január: 1936. A XVIII. Károly Irén fizikai tanulóverseny tételei - 2.
1937/szeptember: Az 1937. évi XV. országos középiskolai tanulmányi verseny természettani tételei és eredményei
1937/november: A XIX. Károly Irén fizikai tanuló verseny tételei
1937/december: Lord Rutherford
1938/január: 1937. A XIX. Károly Irén fizikai tanulóverseny tételei - 2.
1938/május: A vonalas villámok
1938/szeptember: Az 1938. évi XVI. országos középiskolai tanulmányi verseny természettani tételei és eredménye
1938/november: Az 1938. évi XVI. országos középiskolai tanulmányi verseny fizikai tételének megoldása
1938/december: A Br. Eötvös Loránd matematikai és a Károly Irén fizikai tanulóverseny eredménye
1939/január: 1938. A XX. Károly Irén fizikai tanulóverseny tételei
1953/március: 1952. Eötvös Loránd fizikai tanulóverseny
1953/szeptember: 1953. évi Eötvös Loránd fizikai tanulóverseny
1959/szeptember: Beköszöntő
1959/szeptember: A hajlításról
1959/szeptember: Kidolgozott mintafeladatok
1959/szeptember: Kérdezz -- felelek!
1959/szeptember: Egy érdekes új bemutató kísérlet
1959/október: Az impulzusról
1959/október: 1959. évi fizika OKTV feladatainak megoldása
1959/november: Emlékezés Károly Irénre
1959/november: Sebességfeladatok megoldása vektorösszegzés segítségével
1959/november: Határfelületek vizsgálatának nyomában
1959/november: Pályázat (felületi feszültség mérésére)
1959/november: A bolygómozgás területi elvének egyszerű levezetése
1960/január: Kérdezz -- felelek!
1960/január: 1959. szeptemberi pályázat eredménye
1960/február: Tömeg és súly
1960/február: Kérdezz - felelek!
1960/február: 1959. évi fizika OKTV feladatai (folytatás)
1960/április: A forgómozgásról. Impulzusnyomaték
1960/április: 1959. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1960/április: Pályázat: Folyadékok törésmutatójának mérése
1960/május: Az 1959. novemberi számban (a felületi feszültség mérésére) hirdetett pályázat eredménye
1960/szeptember: Súrlódásmentesen érintkező testekről
1960/szeptember: Kérdezz - felelek!
1960/szeptember: Valószínűségszámítási feladat csillólámpával
1960/szeptember: Megjegyzés a 24. fizika feladat megoldásához
1960/szeptember: Könyvszemle
1960/szeptember: Egy fizika feladat (kerékpáros gurulás vizsgálata)
1960/október: 1960. évi fizika OKTV feladatai
1960/október: Az 1960. áprilisi számban (folyadékok törésmutatójának mérésére) hirdetett pályázat eredménye
1960/november: A forgómozgásról. Centrifugális és Coriolis-erők
1960/november: Zene és matematika I. A pythagorasi skála keletkezése
1960/november: Pályázat: Oldatok elektromos ellenállásának függése a töménységtől
1960/november: Az 1959-60. évi fizika pontverseny eredménye
1960/december: A burkológörbékről
1960/december: Szakköröknek (témakörök)
1961/január: Súlypont, első- és másodrendű nyomatékok I.
1961/február: A kerékpár-feladatra érkezett megoldásokból
1961/február: Súlypont, első- és másodrendű nyomatékok II.
1961/február: 1960. évi Eötvös Loránd fizikaverseny
1961/február: Kísérletezzünk jelfogókkal
1961/február: Pályázat: Minimálfelületek kialakulása szappanhártyákkal
1961/március: Áramlástani feladatok
1961/április: Bonyolultabb áramköri problémák megoldása a Kirchhoff-tételek segítségével
1961/április: Kísérletek szignálgenerátorral
1961/április: Kérdezz - felelek!
1961/május: Az elektrolit oldatok elektromos vezetőképessége
1961/május: Pályázat eredménye (Az oldatok vezetőképességéről)
1961/szeptember: Tanulmányozzunk mozgásokat!
1961/szeptember: A vízhullámokról
1961/szeptember: Kísérleti pályázat: Minimálfelületek kialakulása szappanhártyáknál
1961/szeptember: Tanulságos szemelvények
1961/szeptember: Kérdezz - felelek!
1961/október: 1961. évi fizika OKTV feladatai
1961/október: Lineáris hálózatokról
1961/november: A rugó rezgésidejének meghatározása
1961/november: Zene és matematika II. A harmonikus dur-skála keletkezése
1961/november: Az 1960-61. évi fizika pontverseny eredménye
1961/december: Pontrendszer szabad mozgása nehézségi erőtérben
1961/december: Kérdezz - felelek!
1962/január: 1961. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1962/január: Egyenáramú villamos motorokról
1962/január: Kérdezz - felelek!
1962/január: Szappanhártyák minimálfelületei
1962/január: A szappanhártyák minimálfelületeiről szóló pályázat eredménye
1962/január: Merev test forgómozgása
1962/március: Fizikai rendszerek mozgása
1962/március: Rövid időközök mérése
1962/április: A nemzetközi gyakorlati hőskála
1962/április: Mégis vannak nemesgáz-vegyületek
1962/május: A fizika törvényeiről
1962/május: Erőterek szemléletes ábrázolása
1962/május: Kérdezz - felelek!
1962/május: Pályázat (Ízzólámpák karakterisztikája)
1962/szeptember: Hajítási feladatok megoldása szerkesztéssel
1962/szeptember: Megjegyzések az elektromágneses indukció kérdéséhez
1962/szeptember: Pályázat II. osztályos tanulók részére
1962/szeptember: Pályázat eredménye (Párhuzamos rezgőkörök)
1962/október: 1962. évi fizika OKTV feladatai és eredménye
1962/október: Statikailag határozatlan feladatok megoldása
1962/november: Mesterséges égitestek mozgásával kapcsolatos problémák és feladatok
1962/november: Zene és matematika III. A temperálás
1962/november: Az 1961-62. évi fizika pontverseny eredménye
1962/december: Analóg számológépek
1962/december: Az izzólámpa-karakterisztika pályázat eredménye
1962/december: Pályázat az elektroncsövekről
1963/január: Az 1962. évi Eötvös Loránd fizikai verseny
1963/január: Mesterséges holdak megfigyelése szabad szemmel
1963/február: Változó sebességű körmozgás
1963/március: Hullámok interferenciája. Koherencia
1963/május: Gép és energia
1963/május: Ultranagyfrekvenciás csillapítatlan rezgések előállításáról
1963/május: Pályázat eredménye (Elektroncsövekről)
1963/szeptember: Kérdezz - felelek!
1963/szeptember: Tanulságos szemelvények
1963/szeptember: Pályázat (Ellenállásmérés)
1963/október: 1963. évi fizika OKTV feladatai
1963/november: Váltóáramú ellenállások tárgyalása komplex számokkal
1963/november: Pályázat (Rugó rezgése)
1963/november: Az 1962-63. évi fizika pontverseny eredménye
1964/január: Kérdezz - felelek!
1964/február: 1963. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1964/február: Pályázat (Kristálynövekedési kísérletek)
1964/március: A görbületi sugárról
1964/március: Megjegyzés a 318. fizika feladat megoldásához
1964/március: 1963. évi szeptemberi számban hirdetett ellenállásmérési pályázat eredménye
1964/április: Helyesbítés a 365. fizika feladathoz
1964/május: A rezgésidő mérési pályázat eredménye
1964/május: Pályázat (Mikola cső)
1964/szeptember: Térbeli látás és térláttató kép
1964/október: 1964. évi fizika OKTV feladatai
1964/október: Pályázat eredménye (Kristálynövekedés)
1964/november: Néhány szó a reális gázokról
1964/november: Az 1963-64. évi fizika pontverseny eredménye
1964/november: Pályázat eredménye (Mikola-cső)
1964/december: Torziós jelenségek és méréstechnikai alkalmazásaik
1964/december: Kísérleti pályázat (Torziós jelenségek)
1965/január: Az elektronoptika alapjai és néhány alkalmazása
1965/január: Megjegyzés az 1964. évi OKTV I. fordulójának 3. feladatához
1965/február: 1964. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1965/február: A dinamikai példák megoldásáról
1965/március: Súlyozott átlagok a fizikában
1965/március: Pályázat a közegellenállásról
1965/május: Egyszerű kísérleti berendezés egyenletesen gyorsuló mozgások vizsgálata
1965/május: Megjegyzés a 479. fizika feladathoz
1965/szeptember: A belső súrlódás
1965/szeptember: Pályázat a folyadékok belső súrlódásáról
1965/szeptember: Megjegyzés a 77. fizika gyakorlathoz
1965/szeptember: Pályázat eredménye (Torziós jelenségek)
1965/szeptember: A Központi Tudományos Szakkör 1964-65. évi munkája
1965/október: 1965. évi fizika OKTV feladatai
1965/október: A közegellenállás pályázat eredménye
1965/október: Pályázat a Mikola-csőről
1965/november: A Brown-mozgás
1965/november: Megjegyzés a 469. fizika feladat megoldásához
1965/november: Az 1964-65. évi fizika pontverseny eredménye
1965/november: Kiegészítés a közegellenállásról szóló pályázathoz
1965/december: A tehetetlenségi nyomaték és mérése
1965/december: Pályázat (Tehetetlenségi nyomaték meghatározása)
1966/január: Termoelektromos jelenségek I.
1966/január: Páyázati eredmény (Gyorsuló mozgás vizsgálata)
1966/február: 1965. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1966/március: Termoelektromos jelenségek II.
1966/március: Pályázat eredménye (A folyadékok belső súrlódása)
1966/március: 1965-66. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1966/április: Kérdezz - felelek!
1966/május: A Poison-féle számról
1966/szeptember: Kérdezz - felelek!
1966/szeptember: A tehetetlenségi nyomaték mérésével kapcsolatos pályázatunk eredménye
1966/szeptember: Pályázat rugalmassági tényező tanulmányozására
1966/szeptember: Pályázat feszültségszabályozók tanulmányozására
1966/szeptember: Központi Tudományos Szakkörök 1965-66. tanévi munkája
1966/szeptember: Rövid hírek
1966/október: Az 1966. évi fizikai tanulmányi verseny feladatai
1966/november: Vektorok szorzása
1966/november: Kérdezz - felelek!
1966/november: Az 1965-66. évi fizika pontverseny eredménye
1966/december: Kérdezz - felelek!
1966/december: A hő atomjai
1967/január: A sport fizikai alapjai I.
1967/február: Az ütközési együtthatóról
1967/március: A sport fizikai alapjai II.
1967/március: Pályázat eredmény (Feszültségszabályozók)
1967/március: Fizika feladatmegoldó délutánok vidéki városokban
1967/április: Munkadiagramok
1967/április: Kiegészítés a 606. fizika feladat megoldásához
1967/április: Pályázat eredmény (Rugalmassági tényező)
1967/április: 1966-67. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1967/május: Fizikai mérésekről
1967/május: Pályázat a nehézségi gyorsulás meghatározására
1967/szeptember: Az 1967. évi (1.) Nemzetközi Fizikai Verseny
1967/szeptember: Megjegyzés a 635. fizika feladathoz
1967/szeptember: 1967. Az Ifjúsági Fizikai Kör Tavaszi Ankétja
1967/október: Az 1967. évi fizika OKTV feladatai és eredménye
1967/október: Megjegyzés az inga lengésidejéről a 645. fizika feladattal kapcsolatban
1967/október: Szovjet tudományos és műszaki kiállítás
1967/november: Az 1967. évi (első) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1967/november: A vastag lencsék
1967/november: Pályázat a vastag lencsékről
1967/november: Pályázat eredmény (A nehézségi gyorsulás meghatározása)
1967/november: Az 1966-67. évi fizika pontverseny eredménye
1967/november: Feladatmegoldó délutánok az 1966-67-es tanévben
1967/december: Kérdezz -felelek!
1968/január: Kérdezz - felelek!
1968/február: 1967. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1968/március: 1967-68. Az Ifjúsági fizikai Kör Téli Ankétja
1968/május: Testek gördülése, haladó és forgómozgás együttes fellépése I.
1968/május: Pályázat a fajlagos ellenállás hőmérséklettől való függésének megvizsgálására
1968/május: Pályázat eredmény (Vastag lencsék)
1968/szeptember: A KÖMAL Fizika Rovatának 10. éve elé
1968/szeptember: Az 1968. évi (2.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1968/szeptember: Testek gördülése, haladó és forgómozgás együttes fellépése II. Dinamikai jellemzés
1968/szeptember: 1968. Az Ifjúsági Fizikai Kör Tavaszi Ankétja
1968/október: Az 1968. évi fizika OKTV feladatai
1968/november: Az 1968. évi (2.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1968/november: Váltóáramú áramkörök számítása
1968/november: Az 1967-68. évi fizika pontverseny eredménye
1968/november: Pályázat II. osztályos tanulók részére (Oldatok fajsúlya)
1968/november: Pályázat III. és IV. osztályos tanulók részére (A fényelnyelés tanulmányozása)
1968/december: Pályázat eredmény (Az ellenállás hőmérsékletfüggése)
1969/január: Testek gördülése, a haladó és forgómozgás együttes fellépése III. Energetikai jellemzés
1969/február: 1968. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1969/március: Az izotermális változás
1969/március: Rövid hírek
1969/május: Az I. és II. főtétel
1969/május: Pályázat eredmény (Oldatok fajsúlya)
1969/május: Pályázat eredmény (A fényelnyelés tanulmányozása)
1969/május: A Reynolds-szám I.
1969/május: Pályázat (A Reynolds-szám vizsgálata)
1969/szeptember: Az 1969. évi (3.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1969/szeptember: Félvezetők és automatizálás I.
1969/szeptember: Pályázat félvezetőkkel végzett kísérletsorozatról I. (Termisztorok vizsgálata)
1969/szeptember: Rövid hírek
1969/október: Az 1969. évi fizika OKTV feladatai
1969/november: Az 1969. évi (3.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1969/november: Félvezetők és automatizálás II.
1969/november: Pályázat félvezetőkkel végzett kísérletsorozatról II. (Belső fényelektromos hatás vizsgálata)
1969/november: A Reynolds-szám II.
1969/november: Pályázat eredmény (Reynolds-szám vizsgálata)
1969/november: Az 1968-69. évi fizika pontverseny eredménye
1970/február: 1969. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1970/február: Félvezetők és automatizálás III.
1970/február: Pályázat félvezetőkkel végzett kísérletsorozatról III. (Félvezető diódák vizsgálata)
1970/február: Kísérletek termisztorokkal
1970/március: 1969-70. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1970/április: Fényelektromos jelenségek félvezetőkben
1970/május: Pályázat (Radioaktív anyagok a természetben)
1970/szeptember: Az 1970. évi (4.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1970/szeptember: Megmaradási tételek a klasszikus mechanikában
1970/szeptember: Félvezető pályázatunkról
1970/szeptember: Pályázat (félvezetők) végeredménye
1970/szeptember: Rövid hírek
1970/október: Az 1970. évi fizika OKTV feladatai
1970/november: Az 1970. évi (4.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1970/november: Az 1969-70. évi fizika pontverseny eredménye
1971/február: 1970. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1971/február: Pályázat kristályok növesztésére
1971/február: Rövid hírek
1971/május: Pályázat eredmény (Radioaktív anyagok a természetben)
1971/szeptember: Az 1971. évi (5.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1971/szeptember: Sztatikai feladatok megoldása I.
1971/szeptember: Rövid hírek
1971/október: Az 1971. évi fizika OKTV feladatai
1971/november: Az 1971. évi (5.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1971/november: Sztatikai feladatok megoldása II.
1971/november: A fizikai kísérletezés műhelytitkaiból
1971/november: Kísérleti pályázatok (Természetes és zenei hangok elemzése. Átmeneti jelenségek a fizikában.)
1971/november: Az 1970-71. évi fizika pontverseny eredménye
1971/december: A hologram
1971/december: Rövid hírek
1972/február: 1971. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1972/február: Mikola Sándor emléknap
1972/február: Pályázat (Fizikai jelenségek megfigyelése fényképezés segítségével)
1972/március: 1971-72. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1972/május: Kristályok növesztérére és tulajdonságaik vizsgálatára hirdetett pályázatunk eredménye
1972/május: Beszámoló új pályázataink első fordulójáról (Természetes és zenei hangok elemzése. Átmeneti jelenségek a fizikában.)
1972/szeptember: Az 1972. évi (6.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1972/szeptember: A súrlódásról
1972/szeptember: Rövid hírek
1972/október: 1972. évi fizika OKTV feladatai
1972/november: Az 1972. évi (6.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1972/november: Kepler-mozgás -- Gravitációs törvény
1972/november: Az 1971-72. évi fizika pontverseny eredménye
1972/december: Integrált áramkörök
1973/február: 1972. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1973/március: Az ELTE Diákkörének 3. Problémamegoldó Versenye
1973/március: Archimedes törvénye
1973/március: Még egy gondolat az úszó testekről
1973/március: 1972-73. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1973/május: Kísérleti pályázatok eredménye
1973/szeptember: A relativisztikus időskála
1973/szeptember: 1973. Az Ifjúsági Fizikai Kör Tavaszi Ankétja
1973/szeptember: Kísérleti pályázat eredménye (A fizikai jelenségek fényképezése)
1973/szeptember: Beszámoló szabad témájú kísérleti pályázatunk I. fordulójáról
1973/október: 1973. évi fizika OKTV feladatai
1973/október: Megjegyzés az 1076. fizika feladat megoldásához
1973/november: A relativisztikus távolságmérés
1973/november: A fényképezés alapfolyamata
1973/november: Az 1972-73. évi fizika pontverseny eredménye
1973/december: A téridő
1973/december: 1974-75. ATOMKI pályázat
1974/január: Kiegészítés az 1972-73. évi fizika pontverseny eredményéhez
1974/január: Az Ifjú Természettudósok 3. Európai Találkozója
1974/február: 1973. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1974/február: Az ELTE Fizikus Diákkörének 4. Problémamegoldó Versenye
1974/március: 1973-74. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1974/április: Az 1973-74. évi kísérleti pályázat eredménye
1974/szeptember: Az 1974. évi (7.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1974/szeptember: Kísérleti pályázat eredménye (A fényképezés alapfolyamatainak vizsgálata)
1974/szeptember: 1974. Az Ifjúsági Fizikai Kör Tavaszi Ankétja
1974/október: A részecskefizika mai problémái
1974/október: 1974. évi fizika OKTV feladatai
1974/november: Az 1974. évi (7.) Nemzetközi Fizikai diákolimpia feladatai
1974/november: A tömeg fogalma a relativitáselméletben
1974/november: Az 1973-74. évi fizika pontverseny eredménye
1974/december: Tömeg és energia
1974/december: 1975-76. ATOMKI pályázat
1974/december: Ifjú természettudósok találkozója Wuppertalban
1975/február: 1974. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1975/február: 1974-75. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1975/február: 1974. évi Ortvay Rudolf Problémamegoldó Verseny
1975/március: Meteorológiai pályázat
1975/március: Az 1974-75-ös évi pontverseny állása ....
1975/április: Az 1974-75. évi kísérleti pályázat eredménye
1975/szeptember: Kunfalvi Rezső köszöntése
1975/szeptember: Kitüntetések (Vermes Miklós és Kunfalvi Rezső)
1975/szeptember: Az 1975. évi (8.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1975/szeptember: Sztatikailag határozatlan feladatok
1975/szeptember: ATOMKI pályázat
1975/szeptember: 1975. Az Ifjúsági Fizikai Kör Tavaszi Ankétja és munkája az 1974/75-ös tanévben
1975/október: 1975. évi fizika OKTV feladatai
1975/november: Az 1975. évi (8.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1975/november: Az 1974-75. évi fizika pontverseny eredménye
1976/február: 1975. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1976/február: 1975-76. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1976/február: 1975. évi Ortvay Rudolf Problémamegoldó Verseny
1976/április: Az 1975-76. évi kísérleti pályázat eredménye
1976/május: Megjegyzés az 1976-77. évi kísérleti pályázattervekhez
1976/szeptember: Az 1976. évi (9.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1976/szeptember: 1976. Az Ifjúsági Fizikai Kör Tavaszi Ankétja
1976/október: 1976. évi fizika OKTV feladatai
1976/november: Az 1976. évi (9.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1976/november: Az 1975-76. évi fizika pontverseny eredménye
1976/december: A nemzetközi mértékegységrendszer (SI)
1977/január: A termodinamika alapjai
1977/február: 1976. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1977/február: 1976-77. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1977/március: 1976. évi Ortvay Rudolf Problémamegoldó Verseny
1977/április: Megjegyzés egy megjegyzéshez
1977/április: 1976-77. évi kísérleti pályázat eredménye
1977/szeptember: Az 1977. évi (10.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1977/szeptember: 1977. Az Ifjúsági Fizikai Kör Tavaszi Ankétja
1977/október: 1977. évi fizika OKTV feladatai
1977/november: Az 1977. évi (10.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1977/november: Az 1976-77. évi fizika pontverseny eredménye
1978/február: 1977. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1978/február: 1977. évi Ortvay Rudolf Problémamegoldó Verseny
1978/február: 1977-78. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1978/május: Az 1977-78. évi kísérleti pályázat eredménye
1978/szeptember: Fizikafeladatok megoldása zsebszámológéppel
1978/szeptember: 1978. Finn-magyar fizikus diáktalálkozó Debrecenben
1978/szeptember: 1978. Az Ifjúsági Fizikai Kör Tavaszi Ankétja
1978/október: 1978. évi fizika OKTV feladatai
1978/november: 1978. A finn-magyar fizikus diáktalálkozó feladatai
1978/november: Az 1977-78. évi fizika pontverseny eredménye
1979/február: 1978. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1979/március: Az 1978-79. évi fizika pontverseny állása a novemberi szám feladatainak elbírálása után
1979/március: 1978. évi Ortvay Rudolf Problémamegoldó Verseny
1979/március: 1978-79. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1979/március: Könyvek
1979/május: Az 1978-79. évi kísérleti pályázat eredménye
1979/szeptember: Az 1979. évi (11.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1979/szeptember: 1979. Az Ifjúsági Fizikai Kör Tavaszi Ankétja
1979/október: 1979. évi fizika OKTV feladatai
1979/november: Az 1979. évi (11.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1979/november: Az 1978-79. évi fizika pontverseny eredménye
1980/február: 1979. Beszámoló az Eötvös Loránd Fizikai Versenyről
1980/március: 1979-80. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1980/április: 1979. évi Ortvay Rudolf Problémamegoldó Verseny
1980/május: Az 1979. évi kísérleti pályázat eredménye
1980/szeptember: 1980. Nemzetközi fizikai verseny Finnországban
1980/október: 1980. évi fizika OKTV feladatai
1980/november: 1980. A Nemzetközi Fizikaverseny (Helsinki) feladatainak megoldása
1980/november: Az 1979-80. évi fizika pontverseny eredménye
1981/február: 1980. Eötvös Loránd Fizikaverseny
1981/február: Az 1980. évi Ortvay Rudolf Problémamegoldó Verseny
1981/március: Az 1980-81. évi fizika pontverseny állása a novemberi szám feladatainak elbírálása után
1981/április: Az 1980-81. évi kísérleti pályázat eredménye
1981/április: 1980-81. Az Ifjúsági Fizikai Kör 36. Téli Ankétja
1981/április: Áprilisi tallózás
1981/május: Megjegyzés a 1679. fizika feladathoz
1981/szeptember: Az 1981. évi (12.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1981/szeptember: 1980-81. Az Ifjúsági Fizikai Kör (37.) Tavaszi Ankétja
1981/szeptember: Az 1981. évi Mikola Sándor Emlékverseny Sopronban
1981/október: 1981. évi fizika OKTV feladatai
1981/november: Az 1981. évi (12.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1981/november: Az 1980-81. évi fizika pontverseny eredménye
1981/december: Az ozmózisnyomás (Megjegyzés a 39. mérési feladathoz)
1982/január: Az optikai feladatok megoldásáról
1982/február: 1981. Beszámoló az Eötvös Loránd Fizikaversenyről
1982/március: Megjegyzés a Snellius--Descartes-törvény levezetéséhez
1982/március: 1981-82. Az Ifjúsági Fizikai Kör Téli Ankétja
1982/március: 1981. évi Ortvay Rudolf Problémamegoldó Verseny
1982/április: Az 1981-82. évi kísérleti pályázat eredménye
1982/szeptember: Hogyan lettem (kísérleti) fizikus?
1982/szeptember: Az 1982. évi (23.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1982/szeptember: 1981-82. Országos Fizikaverseny a középiskolák I. és II. osztálya számára
1982/szeptember: Pályázat a kísérleti fizika köréből
1982/október: 1982. évi fizika OKTV feladatai
1982/november: Az 1982. évi (23.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1982/november: Az 1981-82. évi fizika pontverseny eredménye
1983/február: 1982. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1983/február: 1982-83. Az Ifjúsági Fizikai Kör (39.) Téli Ankétja
1983/április: 1982-83. évi kísérleti pályázat eredménye
1983/április: Beszámoló a pécsi fizika vetélkedőről
1983/szeptember: A 25. esztendő köszöntése
1983/szeptember: Akik a Lap olvasásával kezdték
1983/szeptember: Az 1983. évi (14.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1983/szeptember: Az 1982-83. évi fizika pontverseny eredménye
1983/október: A természet játékai - Tenyésztőreaktor
1983/október: 1983. évi fizika OKTV feladatai
1983/október: 1983. Beszámoló az I. és II. osztályos Országos Fizikaversenyről
1983/október: Akik a Lap olvasásával kezdték
1983/november: A természet játékai - Szaporodás
1983/november: Az 1983. évi (14.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1983/november: Budapesten járt Wigner Jenő
1983/november: Akik a Lap olvasásával kezdték
1983/november: Az 1982-83. évi fizika pontverseny összesített eredménye
1983/december: A természet játékai - Káosz
1983/december: Akik a Lap olvasásával kezdték
1984/január: Akik a Lap olvasásával kezdték
1984/február: 1983. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1984/február: Akik a Lap olvasásával kezdték
1984/február: Szivárványgyűrűk
1984/február: 1983-84. Beszámoló a Téli Fizikai Ankétról
1984/március: Akik a Lap olvasásával kezdték
1984/április: Akik a Lap olvasásával kezdték
1984/április: Az 1983-84. évi kísérleti pályázat eredménye
1984/április: Az 1983--84. évi fizika pontverseny állása a decemberi szám feladatainak elbírálása után
1984/május: Pár szó a Fizika Rovat eltelt 25 évéről
1984/május: 1984. Beszámoló a Tavaszi Fizikai Ankétról
1984/május: A fizika TOTÓ megoldása
1984/szeptember: Az 1984. évi (15.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1984/szeptember: Az 1983-84. évi fizika pontverseny eredménye
1984/október: 1984. évi fizika OKTV II. és III. kategóriájának feladatai
1984/október: Az 1984. évi tanulmányi verseny eredménye
1984/október: Néhány szempont fizika feladatok megoldásához
1984/november: Az 1984. évi (15.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1984/november: Néhány szempont kísérleti feladatok megoldásához
1984/november: 1984. Beszámoló az I. és II. osztályosok Országos Fizikaversenyéről
1984/november: Az 1983-84. évi fizika pontverseny összesített eredménye
1984/december: A gravitáció I.
1985/január: A gravitáció II.
1985/január: Milyenek a hópelyhek?
1985/február: 1984. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1985/február: 1984-85. Beszámoló a Téli Ifjúsági Fizikai Ankétról
1985/március: Hogyan fog egy fizikus oroszlánt?
1985/március: Közelítő számítások a fizikában
1985/március: Az Eötvös- verseny 2. feladatához kapcsolódó feladat
1985/április: Az 1984-85. évi kísérleti pályázat eredménye
1985/május: Ki miben tudós? -- 1985
1985/május: Az elektromágneses kölcsönhatás
1985/szeptember: Az 1985. évi (16.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1985/szeptember: Az 1984-85. évi fizika pontverseny eredménye
1985/szeptember: Megjegyzés az 1976. fizika feladat megoldásához, avagy Kolumbusz tojása
1985/szeptember: Kísérleti fizika pályázat (ATOMKI)
1985/október: 100 éve született Niels Bohr
1985/október: 1985. évi fizika OKTV feladatai
1985/október: 1985. Az I. és II. osztályosok Országos Fizikaversenye
1985/november: Kunfalvi Rezső és Vermes Miklós köszöntése
1985/november: Az 1985. évi (16.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1985/november: Az 1984-85. tanévi fizika pontverseny összesített eredménye
1986/február: 1985. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1986/február: 1985-86. Beszámoló a Téli ifjúsági Fizikai Ankétról
1986/március: Kristályok és kvázikristályok
1986/március: Nem megoldható feladatok
1986/március: Pontversenyen kívüli feladat
1986/április: Itt a Halley!
1986/április: 1986. Kísérleti pályázat
1986/szeptember: Az 1986. évi (17.) Nemzeközi Fizikai Diákolimpia
1986/szeptember: Fizika felvételi feladatok (1986)
1986/szeptember: Kísérleti pályázat
1986/október: 1986. évi fizika OKTV feladatai
1986/október: Az 1985-86. évi fizika pontverseny eredménye
1986/november: A magyar elméleti fizika megalapítója, Ortvay Rudolf
1986/november: Az 1986. évi (17.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1986/november: Fizika írásbeli érettségi-felvételi feladatok, 1986
1986/november: Az 1985-86. tanévi fizika pontverseny összesített eredménye
1986/december: A rendezetlen kapcsolatok fizikája - A perkolációs modell
1986/december: 1986. Beszámoló az Országos Tehetségkutató Fizikaversenyről
1987/január: Szingularitások a fizikában
1987/január: A VII. Öveges József Emlékverseny feladatai
1987/február: 1986. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1987/március: 1986-87. Beszámoló a Téli Ifjúsági Fizikai Ankétról
1987/szeptember: Az 1987. évi (18.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1987/szeptember: Az 1986-87. évi fizika pontverseny eredménye
1987/szeptember: Kísérleti pályázat
1987/október: 1987. évi fizika OKTV
1987/november: Az 1987. évi (18.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1987/november: Az 1986-87. tanévi fizika pontverseny összesített eredménye
1987/december: 1987. Beszámoló a Mikola-versenyről
1988/január: A mechanika alkalmazása a geometriában (Részlet)
1988/január: Erők egyensúlya - energia minimuma (Megjegyzések B. J. Kogan cikkéhez)
1988/január: A VIII. Öveges József Emlékverseny fizika feladatai
1988/február: 1987. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1988/március: 1987-88. Beszámoló a 45. Téli Ifjúsági Fizikai Ankétról
1988/május: Richard P. Feynman (1918-1988)
1988/szeptember: Az 1988. évi (19.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1988/szeptember: Az 1987-88. évi fizika pontverseny eredménye
1988/október: 1988. évi fizika OKTV
1988/október: 1987-88. Kísérleti pályázat
1988/november: Az 1988. évi (19.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatainak megoldása
1988/november: Az 1988. évi (19.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia kísérleti feladatainak ismertetése
1988/november: 1988. évi Mikola-verseny
1988/november: Az 1987-88. tanévi fizika pontverseny összesített eredménye
1989/január: A gázmolekulák közepes szabad úthossza
1989/január: Bolyai Farkas Fizikaverseny I. forduló
1989/február: Bolyai Farkas Fizikaverseny II. forduló
1989/március: 1988-89. Beszámoló a Téli Ifjúsági Fizikai Ankétról
1989/március: Bolyai Farkas Fizikaverseny III. forduló
1989/április: A fény kettős természete
1989/április: Szilárd testek sűrűségmérése Bakusinszkij-módszerrel
1989/április: Bolyai Farkas Fizikaverseny IV. forduló
1989/május: Mitől lézer a lézer?
1989/május: Az 1988-89. tanévi fizika pontverseny állása...
1989/május: Bolyai Farkas Fizikaverseny V. forduló
1989/szeptember: Az 1989. évi (20.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1989/szeptember: Az 1988-89. évi fizika pontverseny eredménye
1989/szeptember: ATOMKI Középiskolás Pályázat
1989/október: 1989. évi fizika OKTV
1989/október: 1988. évi Eötvös Loránd Fizikaverseny
1989/október: A Bolyai Farkas Fizikaverseny eredménye
1989/november: Az 1989. évi (20.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1989/november: 1989. évi Mikola-verseny
1989/november: 1989. évi Fényes Imre Fizikaverseny
1989/november: Az 1988-89. tanévi fizika pontverseny összesített eredménye
1989/december: Folyadékkristályok
1990/február: Az 1989. évi Eötvös-verseny
1990/március: 1989-90. Beszámoló a Téli Ifjúsági Fizikai Ankétról
1990/április: Mechanikai kísérletek a gravitációval és a Föld forgásával kapcsolatban
1990/május: A modern optika néhány kérdése
1990/szeptember: Emlékezés Bodó Zalánra
1990/szeptember: Vermes Miklós (1905-1990)
1990/szeptember: Az 1990. évi (21.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1990/október: 1989-90. Beszámoló a fizika OKTV feladatairól
1990/október: Mire használható a Lenz-törvény?
1990/november: 1990. A 21. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1990/november: 1990. Mikola-verseny
1990/november: 1990. Ifjú Fizikusok Nemzetközi Vetélkedője
1990/december: Az 1989-90. tanévi fizika pontverseny összesített eredménye
1991/január: A szivárvány
1991/január: Budó Ágoston Fizikaverseny
1991/február: 1990. Beszámoló az Eötvös-versenyről
1991/március: A gejzír
1991/március: Az 1990-91-es tanévi fizika pontverseny állása
1991/április: A pozitron
1991/április: 1990-91. Beszámoló a Téli Fizikai Ankétról
1991/szeptember: Az 1991. évi (22.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1991/szeptember: 1991. ATOMKI Középiskolás Pályázat
1991/szeptember: Az 1990-91. tanévi fizika pontverseny végeredménye. I.
1991/október: Hetvenöt éve történt
1991/október: 1991. Beszámoló a komandói táborról
1991/október: Az 1990-91. tanévi fizika pontverseny végeredménye. II.
1991/november: 1991. A 22. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1991/november: Az 1990-91. tanévi fizika pontverseny végeredménye. III.
1991/december: 1991. Magyar siker az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén
1991/december: 1992. Az Ifjú Fizikusok V. Nemzetközi Versenyének feladatai
1991/december: Az 1990-91. tanévi fizika pontverseny összesített eredménye
1992/február: A vízhullámok
1992/március: 1991. Beszámoló az Eötvös-versenyről
1992/március: 1991-92. Beszámoló a 49. Téli Fizikai Ankétról
1992/március: Tájékoztató a 35. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankétról és Eszközkiállításról
1992/április: Egy fizikai kísérlet
1992/május: 1991. Beszámoló a fizika OKTV-ről
1992/szeptember: Az 1992. évi (23.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1992/szeptember: Fizikaversenyek az országban
1992/szeptember: 1992. ATOMKI Középiskolás Pályázat
1992/szeptember: Az 1991-92. tanévi fizika pontverseny eredménye. I.
1992/október: Az 1991-92. tanévi fizika pontverseny eredménye. II.
1992/október: 1991-92. Beszámoló a fizika OKTV-ről
1992/október: 1992. Beszámoló a komandói táborozásról
1992/október: Olimpiai levelezési feladat megoldása
1992/november: 1991-92. évi fizika OKTV II. fordulójának feladatai
1992/november: Az 1992. évi (23.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1992/december: Az 1991-92. tanévi pontverseny összesített eredménye
1993/január: 1993. Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
1993/február: Beszámoló a kalinyingrádi fizikaversenyről
1993/február: 1992-93. Beszámoló az 50. Téli Ifjúsági Fizikai Ankétról
1993/március: Az I. Latinamerikai Fizikai Diákolimpia feladatai
1993/április: 1992. évi Eötvös-verseny
1993/április: Az 1992-93. tanévi fizika pontverseny állása a decemberi szám feladatainak elbírálása után
1993/május: Relativisztikus impulzus, relativisztikus mozgási energia
1993/május: Forgási egyenlet tetszőleges tengelyre
1993/szeptember: Az 1993. évi (24.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1993/szeptember: 1994. Fizikusnapok (Középiskolás Fizika Pályázat)
1993/szeptember: Az 1992-93-as iskolai évi fizika pontverseny eredménye. I.
1993/szeptember: A mérési feladatok megoldásáról
1993/október: Az 1992-93-as iskolai évi fizika pontverseny eredménye. II.
1993/október: Komandó '93
1993/október: 1993. Ifjú Kutatók Konferenciája, Minszk
1993/november: Az 1992-93-as tanévi fizika pontverseny összesített eredménye
1993/november: 1993. A 24. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiai feladatainak megoldása
1993/november: 1992-93. Beszámoló a fizika OKTV-ről
1993/november: 1993. Beszámoló a Mikola Sándor fizikaversenyről
1993/november: 1993. Fizikaversenyek Sopronban
1993/december: Arcképcsarnok: Budó Ágoston
1993/december: Arcképcsarnok: Két barát (Bayer István és Gáspár Rezső)
1993/december: Arcképcsarnok: Matematikából versenyző fizikusok (Nagy Elemér, Tarnóczy Tamás, Hoffman Tibor)
1993/december: Arcképcsarnok: Tisza László
1993/december: Betyárból lesz a legjobb pandúr
1993/december: Hogyan lettem fizikus?
1993/december: Hogyan ismerkedtem meg a kísérleti fizikával
1993/december: Verseny és fizika: a példamegoldásoktól a kutatásig
1994/február: 1994. Ifjú Fizikusok VII. Nemzetközi Versenye
1994/február: Bemutatjuk testvérlapjainkat
1994/március: Fizikaóra a városban
1994/március: Az 1993-94-es tanévi fizika pontverseny állása
1994/április: Tehetséggondozás a fizikatagozatos osztályokban a 70-es években
1994/április: Intellektuális Maraton `93
1994/április: 1993-94. Beszámoló az 51. Téli Ifjúsági Fizikai Ankétról
1994/április: 1994. Fizika TOTÓ a Téli Ankéton
1994/április: 1993. Beszámoló az Eötvös-versenyről
1994/augusztus: Roland Eötvös Physical Society
1994/augusztus: The Eötvös Competition
1994/szeptember: Az 1994. évi (25.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1994/szeptember: Az 1993-94. évi fizika pontverseny végeredménye. I.
1994/szeptember: 1995. Fizikusnapok (Középiskolás Fizika Pályázat)
1994/október: Az 1993-94. tanévi fizika pontverseny végeredménye. II.
1994/október: 1994. Ifjú Kutatók III. Nemzetközi Konferenciája
1994/november: 1993-94. Beszámoló a fizika OKTV-ről
1994/november: Az 1994. évi (25.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1994/november: Az 1993-94. tanévi fizika pontverseny összesített eredménye
1994/december: 1994. Ifjú Fizikusok Nemzetközi versenye
1995/január: A feszültségi rezonanciáról
1995/január: 1994. Beszámoló a Mikola Sándor Fizikaversenyről
1995/január: 1994. Fizikaversenyek Sopronban
1995/január: Kanizsai Fizikus Napok
1995/február: 1994-95. Beszámoló a Téli Fizikai Ankétról
1995/február: Fizika TOTÓ a Téli Ankéton
1995/március: A kényszerrezgés egyszerű vizsgálata
1995/április: Wigner Jenő (1902-1995)
1995/április: 1994. Centenáriumi Eötvös-verseny
1995/április: Az 1994-95-ös tanévi fizika pontverseny állása
1995/május: A' gyönyörű természet' tudománnya (Szemelvények egy régi fizikakönyvből)
1995/szeptember: Az 1995. évi Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1995/szeptember: Az 1994-95-ös tanévi fizika pontverseny végeredménye
1995/szeptember: 1996. Fizikusnapok (Középiskolás Fizika Pályázat)
1995/október: Az 1995. évi (26.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
1995/október: A mérési feladatok megoldásáról I.
1995/november: Az 1994-95-ös tanév fizika pontversenyének összesített eredménye
1995/november: Az 1995. évi (26.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása II.
1995/november: A mérési feladatok megoldásáról II.
1995/november: 1995. Nyári Fizika Tábor - Nagykanizsa
1995/december: 1995. Ifjú Fizikusok VIII. Nemzetközi Versenye
1995/december: 1995. Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája
1996/január: Miért látszik színesnek a CD lemez?
1996/február: 1996. Beszámoló a fizika OKTV-ről
1996/március: 1995-96. Beszámoló a Téli Matematika és Fizika Ankétról
1996/március: 1995. Matematika és fizika TOTÓ eredménye
1996/március: Kiss Lajos (1939-1995)
1996/április: 1995. Beszámoló az Eötvös-versenyről
1996/április: Cseppképződés vékony folyadékszálakon
1996/április: Az 1995-96-os fizika pontverseny eredménye
1996/május: Mikor mekkora kalapácsot használjunk?
1996/szeptember: Az 1996. évi (27.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1996/szeptember: Az 1995-96-os tanévi fizika pontverseny eredménye I.
1996/szeptember: Fizikusok emlékét őrző versenyek
1996/szeptember: Rendhagyó fizikaórák (Felhívás)
1996/október: Az 1995-96-os tanévi fizika pontverseny végeredménye II.
1996/október: Nagy László Fizikaverseny
1996/október: First Step to Nobel Prize in Physics (Pályázati felhívás)
1996/október: 1996. Nyári Fizikai Tábor - Nagykanizsa
1996/november: Az 1995-96-os tanév fizika pontversenyének összesített eredménye
1996/november: Az 1996. évi (27.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1996/december: 1996. Ifjú Fizikusok IX. Nemzetközi Versenye
1997/január: Beszámoló az 1995-96. tanévi fizika OKTV-ről
1997/január: 1996. Zemplén Győző Fizikaverseny eredménye
1997/február: 1996. Matematika és fizika TOTÓ a Téli Ankéton
1997/február: 1996-97. Beszámoló a Téli Ifjúsági Matematika és Fizika Ankétról
1997/március: 1996. A matematika és fizika TOTÓ eredménye
1997/március: 1996. Beszámoló az Eötvös-versenyről
1997/április: Az 1996-97-es tanévi fizika pontverseny állása
1997/április: The Problems of the 1996 Eötvös Contest
1997/május: Programajánlatok a szünidőre
1997/május: Egy OKTV eredménytől Britanniáig
1997/május: Megjegyzés a 3003. fizika feladat megoldásához
1997/szeptember: Az 1997. évi (28.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
1997/szeptember: Az 1996-97. évi fizika pontverseny végeredménye
1997/szeptember: Madas László (1910-1997)
1997/szeptember: Felhívás az Eötvös Versenyre
1997/szeptember: III. KöMaL nyári fizikatábor - Pacsa, 1997
1997/október: Matematikán innen, fizikán túl...
1997/október: Fejezetek a magyar telefónia történetéből
1997/október: Az 1997. évi (28.) Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1997/október: 1997. Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája
1997/október: 1997. Jedlik Ányos Fizikaverseny
1997/november: 1997. Nemzetközi Matematika-Fizika Szaktábor Szegeden
1997/november: Az 1996-97-es tanév fizika pontversenyének összesített eredménye
1997/november: Csillagászati újdonságok, érdekességek
1997/november: Gammakitörések
1997/november: A Fényes Emlékverseny mérési feladatairól
1997/december: 1997. Ifjú Fizikusok XI. Nemzetközi Versenye (versenykiírás - versenybeszámoló)
1997/december: Fejezetek a magyar telefónia történetéből. 2. kapcsolás: 1911-1990
1997/december: Fényi Gyula
1997/december: Gravitációs lencsék - egy fontos érv Einstein általános relativitáselmélete mellett
1998/január: Beszámoló az 1997. évi Eötvös versenyről
1998/január: Fekete lyukak
1998/január: 100 éves az elektron - ELFT - Ericsson pályázat
1998/február: Száz éve született Szilárd Leó
1998/február: Beszámoló az 1996-97. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyről
1998/február: Csillagászati újdonságok
1998/február: Kvazárok- a Kozmosz kannibáljai
1998/március: Beszámoló az 1997. évi Téli Ifjúsági Ankétról
1998/március: A matematikai és fizikai TOTÓ eredménye
1998/március: Forgásfelületek szappanhártyából (Charles Delaunay tételéről)
1998/március: A csillagok fényessége - A Kuiper öv
1998/március: Mi újság a Marson? - Elméletek a Hold keletkezéséről - Fényes, nappali tűzgömb Amerika felett
1998/március: Infravörös csillagászat
1998/április: Az 1997-98-as tanévi fizika pontverseny állása
1998/április: A szupernóvák
1998/április: Csillagászati újdonságok (Élet a Marson? A Tempel-Tuttle üstökös és a Leonidák. A NEAR szonda földközelben. Megérkezett a lökéshullám.)
1998/május: A középiskolák sorrendje a fizika tárgyban elért eredmények tükrében
1998/május: Csillagászati újdonságok
1998/május: Naprendszerkutatás
1998/szeptember: Kunfalvi Rezső (nekrológ)
1998/szeptember: Kimagasló eredmény a XXIX, Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
1998/szeptember: Eötvös-verseny kiírás
1998/szeptember: Az 1997-98-as tanévi fizika pontverseny végeredménye
1998/szeptember: Közvéleménykutatás
1998/október: A 29. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1998/október: Közlemény (a fizika pontverseny végeredményének módosítása)
1998/október: Csillagászati újdonságok
1998/október: Naprendszerek kívüli bolygók
1998/október: Ifjú űrkutatók kalandjai, avagy beszámoló az 1998-as györi űrtáborról
1998/november: Az 1997-98-as tanévi fizika pontverseny összesített eredménye
1998/november: A szferikus csillagászat alapfogalmai I.
1998/november: Csillagászati újdonságok (Új kisbolygó-osztály? Galaxisunk magja. Új színképosztály.)
1998/november: A 29. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1998/november: Pályázat kísérleti fizikából
1998/november: IV. KöMaL Nyári Tábor - Pacsa, 1998. június
1998/december: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
1998/december: A szférikus csillagászat alapfogalmai II.
1998/december: Csillagászat (A Hold sarki vízkészlete. A rádiócsillagászat megmaradása.)
1998/december: Visszapillantó tükör: Az Égi Testek Influxusairól
1999/január: Az 1997/98. tanévben megrendezett fizika OKTV II. fordulójának feladatmegoldásai
1999/január: Csillagászat. Újdonságok.
1999/január: Új típusú neutroncsillagok: a magnetárok
1999/január: A gyönyörű természet tudománya
1999/február: A gyönyörű természet tudománya
1999/február: Lekéstem a csillaghullást
1999/február: Központban a Nap
1999/március: Beszámoló az 1998. évi Eötvös-versenyről
1999/március: Csillagászati újdonságok
1999/március: Rádiócsillagászat
1999/március: Problems of the 1998 Eötvös Physics Competition
1999/április: Az 1998-99-es tanévi fizika pontverseny állása a szeptember-decemberi feladatok feldolgozása után
1999/április: Csillagászati újdonságok
1999/április: Kozmológia
1999/április: Könyvismertetés (Rákóczi Ferenc: Életünk a légkör)
1999/május: METROPOLIS-DÍJ a KöMaL-ban 1999-től
1999/május: Csillagászati újdonságok
1999/május: Teljes napfogyatkozás - 1999. augusztus 11.
1999/május: Pályázati felhívás (First Step to Nobel Prize)
1999/szeptember: Beszámoló a XXX. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiáról
1999/szeptember: Az 1998-99-es tanévi fizika pontverseny végeredménye
1999/szeptember: Pályázat kisérleti fizikából
1999/október: A 30. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
1999/október: Fogyatkoztunk!
1999/október: A természet camera obscurája
1999/október: Csillagászati újdonságok
1999/október: V. KöMaL Nyári Fizika Tábor - Pacsa, 1999.
1999/november: A 30. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1999/november: Szilárd Leó Nukleáris Tanulmányi Verseny
1999/november: Az 1998-99-es tanév fizika pontversenyének összesített eredménye
1999/november: Csillagászat (Szupenóva-nyomok a tengerek felekén? A marskutatás híreiből.)
1999/december: IX. Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny 1999/2000-es tanév
1999/december: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
1999/december: Csillagászat (Mikor kezdődik a 21. század? Új eredmények a Titán kutatásában.)
2000/január: Pályaválasztók figyelmébe (Szegedi Tudományegyetem)
2000/január: Az 1998/99. tanévben megrendezett FIZIKA OKTV II. fordulójának feladatmegoldásai
2000/január: Természeti Tudomány a Köznépnek
2000/február: Téli Ifjúsági Ankét '99
2000/február: Kepler egyenlete
2000/március: A matematikai és fizikai totó eredménye
2000/április: Az 1999/2000-es tanévi fizika pontverseny állása a szeptember-novemberi feladatok feldolgozása után
2000/április: Beszámoló az 1999. évi Eötvös-versenyről
2000/április: Az elektromágnes húzóerejéről
2000/április: Problems of the 1999 Eötvös Physics Competition
2000/május: Bicentenáriumi Jedlik Ányos fizikaverseny, Győr
2000/május: A refrakció
2000/szeptember: Beszámoló a XXXI. Nemzetközi Fizikai diákolimpiáról
2000/szeptember: Az 1999-2000-es tanévi fizika pontverseny végeredménye
2000/szeptember: Felhívás: Tehetséggondozás a BME Fizikai Intézetében
2000/október: A XXXI. Nemzetközi Fizikai diákolimpia feladatai
2000/október: VI. KöMaL Nyári Tábor - Pacsa, 2000.
2000/november: Az 1999-2000-es tanév fizika pontversenyének összesített eredménye
2000/november: A 31. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2000/december: A BME Fizikai intézetének közleménye pályaválasztóknak
2000/december: Az ELTE Fizikai Tanszékcsoportjának közleménye pályaválasztók számára
2000/december: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2000/december: A csillagok tömege
2001/január: Az 1999/2000. tanévben megrendezett fizika OKTV II. fordulójának feladatmegoldásai
2001/február: A kölcsönös indukció
2001/március: Beszámoló a 2000. évi Eötvös-versenyről
2001/május: A 2000/2001-es tanévi fizika pontverseny állása a szeptemberi-januári feladatok feldolgozása után
2001/május: Számítógépes szimuláció a 31. Orvtay Rudolf Fizika Problémamegoldó Verseny egyik feladatához
2001/szeptember: Pályázati felhívás - az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány `Az év kiemelkedő fiatal műszaki alkotója` cím elnyeréséért pályázatot hirdet
2001/szeptember: Számítástechnika szakkör a BME Matematikai Intézetében - Felhívás
2001/szeptember: Beszámoló a 32. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiáról
2001/szeptember: Olimpiai levelezés - OLI.1.
2001/szeptember: Eötvös-verseny
2001/szeptember: Felhívás! Tehetséggondozás a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetében
2001/október: A 32. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia Feladatai
2001/október: Az Északi Hajnal
2001/október: Pályázat kísérleti fizikából
2001/október: Olimpiai levelezés - OLI.2.
2001/november: Simonyi Károly (1916-2001)
2001/november: A 32. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2001/november: Pontversenyen kívüli feladat
2001/november: Olimpiai levelezés - OLI.3.
2001/november: Plazmahíd - mágnespilléreken
2001/november: XI. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs verseny (2001/2002-es tanév)
2001/december: Az elektrosztatikus mező újabb érdekes tulajdonságai
2001/december: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2001/december: Fizika az Eötvos Loránd Tudományegyetemen - Információ pályaválasztóknak
2001/december: Olimpiai levelezés - OLI.4.
2001/december: Nagyenergiájú ütközések
2001/decemberi melléklet: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2002/január: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/9. sz. feladataihoz
2002/január: Olimpiai levelezés - OLI.5.
2002/január: Végzős tanulók figyelmébe
2002/január: Könyvismertetés
2002/január: Matematika, fizika, kémia, építészet...
2002/február: A 2000/2001. tanévi fizika OKTV II. fordulójának feladatmegoldásai
2002/február: Olimpiai levelezés - OLI.6
2002/március: A 2001. évi Eötvös-verseny
2002/március: Olimpiai levelezés - OLI.7.
2002/március: Szivárvány az égen - és egy tálca gyöngyön
2002/április: Szappanhártyák
2002/április: Áprilisi pótfeladat
2002/április: Olimpiai levelezés
2002/május: A háromszögek súlypontjáról
2002/május: Olimpiai levelezés - OLI.9.
2002/május: Fényelhajlás fraktálon
2002/szeptember: KöMaL 2002-2003 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny - Versenykiírás
2002/szeptember: Kiemelkedő siker a 33. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2002/szeptember: Kunfalvi Rezső Emlékverseny
2002/szeptember: Szakkörök szeptembertől
2002/szeptember: Felhívás! Tehetséggondozás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézetében
2002/szeptember: Eötvös-verseny
2002/szeptember: Megoldotta: Kandó Kálmán
2002/október: Pályázat kísérleti fizikából
2002/október: A 33. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai
2002/október: VII. Nyári Fizika Tábor - Pacsa, 2002
2002/november: A 33. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2002/november: 100 éve született Wigner Jenő
2002/november: P.A.M. Dirac (1902-1984)
2002/december: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2002/december: Pályázati felhívás az Ifjú Fizikusok 16. Nemzetközi Versenyére
2002/december: Közlemény
2002/szeptemberi melléklet: A 2001-2002-es tanévi pontverseny végeredménye, FIZIKA
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002-es tanév fizika pontversenyeinek összesített eredménye
2002/decemberi melléklet: Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány 2002. évi pályázata
2002/decemberi melléklet: Egyetemek pályaválasztási hirdetései
2002/decemberi melléklet: Interesting new characteristics of the electrostatic field
2003/február: Dirac és a kókuszdió
2003/március: A matematika és fizika totó eredménye (2002.évi Téli Ankét)
2003/március: A 2002. évi Eötvös-verseny
2003/április: A 2002/2003. tanévi pontverseny állása, fizika
2003/április: A 2001/2002. tanévi fizika OKTV II. fordulójának feladatmegoldásai
2003/május: Kapcsolatok
2003/szeptember: A 2002-2003-as tanévi pontversenyek végeredménye, fizika
2003/szeptember: KöMaL 2003-2004. évi matematika-fizika-számítástechnika pontverseny, versenykiírás
2003/szeptember: Beszámoló a 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiáról
2003/szeptember: Kunfalvi Rezső Emlékverseny
2003/szeptember: Szakkörök szeptembertől
2003/szeptember: Pályázat kísérleti fizikából
2003/szeptember: Felhívás!
2003/szeptember: Eötvös-verseny
2003/október: A 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2003/október: A munkára fogott véletlen I. rész
2003/október: Román-magyar előolimpiai verseny
2003/október: VIII. Nyári Fizika tábor - Békéscsaba, 2003
2003/november: A 2002-2003-as tanév fizika pontversenyének összesített eredménye
2003/november: A munkára fogott véletlen II. rész
2003/november: A 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatainak megoldása
2003/december: A BME Fizikai Intézetének közleménye
2003/december: A 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia mérési feladata: Lézerdióda és nematikus folyadékkristály optikai tulajdonságai
2003/december: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2003/októberi melléklet: The centre of gravity of a triangle
2003/októberi melléklet: Solutions to the problems of the Eötvös Competition of 2002
2004/január: Fizikatanulás az ELTE Természettudományi Karán
2004/január: A Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2004/január: Érdekességek a glicerin fagyásáról
2004/február: Fizika oktatása az ELTE Természettudományi Kar különböző szakjain
2004/február: Végzős tanulók figyelmébe!
2004/március: A 2003. évi Eötvös-verseny
2004/március: Kiegészítések az Eötvös-verseny 2. feladatának megoldásához
2004/április: A Chladni-féle porábráktól a nanofizikáig
2004/szeptember: Sikeres szereplés a 35. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2004/szeptember: VII. román-magyar előolimpiai fizikaverseny
2004/szeptember: Eötvös-verseny
2004/szeptember: Felhívás! Tehetséggondozás a BME Fizikai Intézetében
2004/szeptember: Pályázat kisérleti fizikából
2004/október: A 35. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2004/október: Kunfalvi Rezső Emlékverseny - Diákolimpiai válogatóverseny I. forduló
2004/október: VII. román-magyar előolimpiai fizikaverseny
2004/október: IX. Nyári Fizika Tábor - Békéscsaba, 2004
2004/november: A 2003-2004-es tanév fizika pontversenyeinek összesített eredménye
2004/november: 35. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2004/november: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2004/december: Gratulálunk Bor Zsoltnak!
2004/december: Egy fizika feladat megoldása "a Könyvből"
2004/szeptemberi melléklet: A 2003-2004-es tanévi fizika pontverseny végeredménye
2004/februári melléklet: Mathematics and Physics quiz
2005/január: Mérnök-fizikus szak a Műegyetemen
2005/január: Fizika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
2005/január: Végzős tanulók figyelmébe
2005/január: Matematika és fizika totó a 2004. évi Őszi Ankéton
2005/március: Sz. G. Gingyikin: Történetek fizikusokról és matematikusokról
2005/március: Beszámoló a 2004. évi Eötvös-versenyől
2005/április: A hajlításról
2005/május: Könyvismertetés (Horváth Gábor: A geometriai optika biológiai alkalmazása)
2005/május: Merre esik az alma a fájától?
2005/szeptember: KöMaL 2005-2006 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny Versenykiírás
2005/szeptember: 100 éve született Kunfalvi Rezső
2005/szeptember: Kunfalvi Rezső, a Fizikai Diákolimpia atyja
2005/szeptember: Kunfalvi Rezső Emlékverseny
2005/szeptember: Kimagasló siker a 36. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2005/szeptember: Felhívás! Tehetséggondozás a BME Fizikai Intézetében
2005/szeptember: Pályázat kísérleti fizikából
2005/október: A 36. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2005/október: Kunfalvi Rezső emlékverseny
2005/október: 2005. évi román-magyar előolimpiai fizikaverseny
2005/október: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2005/október: X. Nyári Fizika Tábor - békéscsaba, 2005
2005/november: Mikor ugorjunk ki a hintából, hogy a legmesszebb érjünk a talajra?
2005/december: Egy érdekes légköri jelenség - a glória
2005/december: Uszodai fényvarázs
2005/áprilisi melléklet: A 2004/2005. tanévi pontverseny állása, fizika
2006/február: Diákköri dolgozatok
2006/február: Dr. Szegedi Ervin emlékére
2006/március: Beszámoló a 2005. évi Eötvös-versenyről
2006/március: Megjegyzések a 2005. évi Eötvös-verseny 2. és 3. feladatának megoldásához
2006/április: A transzformátor mechanikai hasonmása
2006/április: A csúszókorong (curling) fizikája
2006/május: DIÁKKÖRI DOLGOZATOK
2006/szeptember: KöMaL 2006-2007 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny
2006/szeptember: Aranyos ezüst csapat a 37. Nemzetközi Fizika Diákolimpián
2006/szeptember: Felhívás - Tehetséggondozás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Intézetében
2006/szeptember: Kunfalvi Rezső Emlékverseny
2006/szeptember: IX. Román-magyar előolimpiai fizikaverseny
2006/szeptember: Pályázat kísérleti fizikából
2006/szeptember: Eötvös-verseny
2006/október: Gravitációs hullámok - DVD-n
2006/október: A 37. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2006/október: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2006/október: XI. Nyári Fizika Tábor - Békéscsaka, 2006
2006/november: A 37. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai II.
2006/december: A jövő Nobel-díjas fizikusa
2006/december: Könyvismertetés
2006/decemberi melléklet: Kétszintű fizikus képzés a Műegyetemen
2007/január: A tehetetlenségi nyomatékról
2007/január: Pályázati felhívás
2007/január: Fizika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
2007/május: Tornádómodell kísérleti vizsgálata
2007/szeptember: KöMaL Tesztverseny -- Versenykiírás
2007/szeptember: KöMaL 2007--2008 matematika--fizika--számítástechnika pontverseny, versenykiírás
2007/szeptember: Szép siker a 38. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2007/szeptember: Felhívás!
2007/szeptember: X. Román--magyar előolimpiai fizikaverseny elméleti feladatai
2007/szeptember: Görbe László: Kovács Mihály piarista tanár (Könyvajánló)
2007/szeptember: Előadássorozat -- főleg középiskolásoknak -- az ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézetében
2007/szeptember: Eötvös-verseny
2007/szeptember: XII. Nyári Fizika Tábor -- Békéscsaba, 2007
2007/október: A 38. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2007/október: Kunfalvi Rezső fizikai diákolimpiai válogatóverseny
2007/október: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2007/november: A 38. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2007/november: Könyvismertetés
2007/december: Varga István
2007/december: Fizikusképzés a Műegyetemen
2007/december: Fizika az ELTE-n
2007/szeptemberi melléklet: A 2006-2007-es tanévi pontversenyek végeredménye, fizika
2008/január: Matematika és fizika totó a 2007. évi Őszi Ankéton
2008/január: Matematika és fizika totó megoldása
2008/január: KöMaL Ifjúsági Ankét 2007
2008/február: A lécháromszög mint fizikai inga
2008/március: Beszámoló a 2007. évi Eötvös-versenyről
2008/március: Gondolatok a 2007. évi Eötvös-verseny harmadik feladatával kapcsolatban, avagy mire jó a mátrixoptika?
2008/április: Áprilisi feladatok
2008/május: A lyukas dob hangjai
2008/május: Áprilisi feladatok megoldása
2008/szeptember: Eredményes szereplés a 39. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2008/szeptember: Tehetséggondozás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézetében
2008/szeptember: 11. Román--magyar előolimpiai fizikaverseny feladatai
2008/szeptember: Eötvös-verseny (meghirdetése)
2008/október: KöMaL Tesztverseny -- Versenykiírás
2008/október: A 39. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2008/október: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2008/november: A 39. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2008/november: Kísérleti feladat
2008/november: Kunfalvi Rezső fizikai diákolimpiai válogatóverseny
2008/november: XIII. Nyári Fizika Tábor -- Bükkszentkereszt, 2008
2008/november: Fizikából kitűzött feladatok (válogatás Varga István feladataiból)
2008/december: Fizikusképzés a Műegyetemen
2008/december: Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, alias CERN
2008/december: Kunfalvi Rezső fizikai diákolimpiai válogatóverseny
2008/szeptemberi melléklet: A 2007--2008-as tanévi pontversenyek végeredménye, fizika
2009/március: Beszámoló a 2008. évi Eötvös-versenyről
2009/április: Hőfelvétel vagy hőleadás?
2009/április: Áprilisi pótfeladat
2009/szeptember: Szép siker a 40. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2009/szeptember: 12. Román--magyar előolimpiai fizikaverseny
2009/szeptember: Kunfalvi Rezső fizikaverseny
2009/október: A 40. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2009/október: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2009/október: XIV. Nyári Fizika Tábor
2009/október: Bolyai Farkas írta egykoron a Holdról
2009/november: A 40. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2009/november: Kísérleti feladat
2009/december: Matematika és fizika totó
2009/december: Matematika és fizika totó megoldása
2009/szeptemberi melléklet: A 2008--2009-es tanévi pontversenyek végeredménye, fizika
2010/február: Félszáz éves jubileum
2010/március: Beszámoló a 2009. évi Eötvös-versenyről
2010/március: Lehet egy közelítéssel kevesebb?
2010/április: Áprilisi feladat
2010/május: Kedves jelenlegi és leendő fizikatanárok!
2010/szeptember: "Aranyeső" a 41. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2010/szeptemberi melléklet: A 2009-2010-es tanévi pontversenyek végeredménye, fizika
2011/április: Fizika Világbajnokság válogató versenyének feladatai
2011/szeptember: Eötvös-díj Gnädig Péternek
2011/szeptember: Sikeres szereplés a 42. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2011/szeptember: A Kunfalvi Rezső fizikaverseny elméleti feladatai
2011/szeptember: A vízgőz adiabatái
2011/szeptember: Akikről a fizikaversenyeket elnevezték
2011/október: A 42. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2011/november: A 42. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2011/december: Két párhuzamosan kapcsolt ideális tekercs eredő induktivitása
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tanévi pontversenyek végeredménye, fizika
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2011/novemberi melléklet: A 2010--2011-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2012/január: Összetett rezgések I. rész
2012/szeptember: A Kunfalvi Rezső olimpiai válogatóverseny elméleti feladatai
2012/szeptember: Román-magyar előolimpiai fizikaverseny
2012/szeptemberi melléklet: A 2011-2012-es tanévi pontversenyek végeredménye, fizika
2013/április: Szélerőművek hatásfoka
2013/április: Áprilisi pótfeladat. 1.
2013/április: Áprilisi pótfeladat. 2.
2013/november: A 44. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiai feladatainak megoldása
2013/szeptemberi melléklet: A 2012-2013-es tanévi pontversenyek végeredménye, fizika
2014/március: Beszámoló a 2013. évi Eötvös-versenyről
2014/április: Áprilisi pótfeladat
2014/május: Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny, 2014.
2014/szeptember: Négy érem a 45. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2014/október: A 45. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2014/október: Versenyfelhívás a 2015-ös Ifjú Fizikusok Nemzertközi Versenyének (IYPT) magyarországi fordulójára (HYPT)
2014/szeptemberi melléklet: A 2013-2014-es tanévi pontversenyek végeredménye, fizika
2015/szeptember: Öt érem a 46. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2015/szeptember: Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny
2015/szeptember: Versenyfelhívás a 2016-os Ifjú Fizikusok Nemzetközi versenyének magyarországi fordulójára
2015/szeptember: Magyar siker az 1000 mosoly országában
2015/október: Megoldásvázlatok a 2015/6. sz. emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2015/november: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2015/november: Nyári Fizika Tábor
2015/december: A gravitációs többtestprobléma két speciális esetre
2015/december: Megoldásvázlatok a 2015/8. sz. emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2016/január: Beszámoló a 2015. évi Eötvös-versenyről
2016/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2016/február: A hídkapcsolás eredő ellenállása és áramerősségei
2016/február: Megoldásvázlatok a 2016/1. sz. emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2016/február: Major János (1945-2015) Három generáció a KöMaL-nál
2016/március: Fénytani pályázat eredménye
2016/március: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2016/május: Lezárult a Fény Éve 2015 -- az eredmények tovább élnek
2016/május: Hengerlencsék képalkotása és a Fermat-elv
2016/május: Mekkora egy fekete lyuk? Karl Schwarzschild (1873-1916. május 11.) emlékére
2016/szeptember: Szép siker a 47. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2016/szeptember: Válogatás az olimpiai felkészítő versenyek feladataiból
2016/szeptember: Versenyfelhívás a 2017-es Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyének (YPPT) magyarországi fordulójára
2016/szeptember: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2016/október: A 47. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2016/október: A ,,kerékpárdinamó''
2016/október: Megoldásvázlatok a 2016/6. sz. emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2016/november: A 47. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatainak megoldása
2016/november: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2016/december: A 47. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia kísérleti feladatainak megoldása
2016/december: Megoldásvázlatok a 2016/8. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2017/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2017/február: Beszámoló a 2016. évi Eötvös-versenyről
2017/február: Megoldásvázlatok a 2017/1. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2017/április: Az impulzusmomentum megmaradásának demonstrálása az ember közreműködésének teljes kiküszöbölésével
2017/április: Megoldásvázlatok a 2017/3. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2017/május: Emlékezés Nagy Lászlóra (1931--1987)
2017/május: Rugalmas testek ütközése
2017/szeptember: Sikeres szereplés a 48. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2017/szeptember: Beszámoló az 1. Európai Fizikai Diákolimpiáról
2017/szeptember: Tehetséggondozás: Mérési szakkör a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézetében
2017/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2017/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2017. Dombóvár
2017/október: Pontversenyen kívüli feladat
2017/november: Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO)
2017/november: Megoldásvázlatok a 2017/7. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2017/december: Minden teljesítmény mögött ott áll egy kiváló tanár
2017/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2018/január: Megoldásvázlatok a 2017/9. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2018/február: Ericsson-díj 2018
2018/február: Fizika becslési verseny Sárospatakon
2018/február: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2018/március: Beszámoló a 2017. évi Eötvös-versenyről
2018/március: Megoldásvázlatok a 2018/2. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2018/április: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2018/május: Feynman professzor a matematika és a fizika kapcsolatáról
2018/május: Megoldásvázlatok a 2018/94. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2018/szeptember: Négy érem a 49. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián (Lisszabon, Portugália, 2018. július 21-29.)
2018/szeptember: A 2. Nemzetközi Európai Fizikai Diákolimpia (EuPhO) elméleti feladatai
2018/szeptember: A 2018. évi Kunfalvi Rezső olimpiai válogatóverseny néhány elméleti feladata
2018/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2018. Dombóvár
2018/október: Versenyfelhívás
2018/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2018/november: Segner János András, a turbina atyja
2018/november: Feynman és a legkisebb hatás elve
2018/november: Megoldásvázlatok a 2018/7. sz. emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2018/december: Akik a nagy teljesítmény mögött állnak
2018/december: Variációs elvek a klasszikus és a kvantumfizikában
2019/január: Síkbeli elektromos vezetési problémák I. rész
2019/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2019/február: ERICSSON-DÍJ, 2019
2019/február: Síkbeli eketromos vezetési problémák II. rész
2019/február: Megoldásvázlatok a 2019/1. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2019/március: Beszámoló a 2018. évi Eötvös-versenyről
2019/március: A Huygens-féle cikloisinga
2019/április: A 2019. évi Kunfalvi Rezső olimpiai válogatóverseny elméleti feladatai
2019/május: A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiáról
2019/szeptember: Beszámoló a 3. Európai Fizikai Diákolimpiáról
2019/szeptember: Nemzetközi csillagászati verseny és diákolimpiai válogató középiskolásoknak 2019-2020
2019/szeptember: Eötvös-verseny
2019/október: Kapacitások összetett rendszerekben
2019/október: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2019/október: Beszámoló a 13. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiáról
2019/november: Jelentés a 2019. évi Ericsson-díjazottakról
2019/november: Nyári matematika- és fizikatábor 2019. Dombóvár
2019/december: ERICSSON-DÍJ 2020
2020/február: Rátz Tanár Úr Életműdíjak átadása 2019 decemberében
2020/február: Beszámoló a 2019. évi Eötvös-versenyről
2020/március: A mérési pontverseny lelkivilága
2020/május: Vezető henger mozgása homogén mágneses térben
2020/szeptember: Beszámoló a 2020. évi Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóversenyről
2020/szeptember: A 2020. évi Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny elméleti feladatai
2020/szeptember: Tehetséggondozás. Mérési szakkör a BME Fizikai Intézetében
2020/szeptember: Anharmonikus rezgések periódusideje
2020/szeptember: Eötvös-verseny
2020/október: A 2020.évi Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny elméleti feladatainak megoldása
2020/október: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye. Versenyfelhívás és beszámoló
2020/november: Beszámoló a 4. Európai Fizikai Diákolimpiáról
2020/december: Beszámoló a 2020. évi Eötvös-versenyről
2021/március: Tichy Géza (1945-2021)
2021/március: Ellenállásszalagok
2021/március: Kedves Olvasóink!
2021/május: Tájéloztatás nyári KöMaL fizikatáborról
2021/szeptember: Kiemelkedő siker az 51. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2021/szeptember: Tehetséggondozás. Mérési szakkör a BME Fizikai Intézetében
2021/szeptember: A Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny 1. elméleti foordulójának feladatai
2021/szeptember: Az ütközés hatásfokának és ütközési számának összefüggése
2021/szeptember: Eötvös-verseny
2021/október: A Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny 1. elméleti foordulójában szereplő feladatok megoldása
2021/október: Beszámoló az 5. Európai Fizikai Diákolimpiáról
2021/október: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2021/november: Európai Természettudományos Diákolimpia Szegeden (EOES 2021)
2021/december: Sokszög alakú keret tehetetlenségi nyomatéka és lengésideje
2022/január: Fizika alapszak és fizikatanár-képzés az ELTE TTK Fizikai Intézetében
2022/január: A kúpingáról
2022/február: Rátz Tanár Úr Életműdíjak átadása 2021 decemberében
2022/február: Felhívás a Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóversenyre
2022/május: Könyvismertetés. John D. Barrow: 100 alapvető dolog a matematikáról és a művészetekről, AMIRŐL NEM TUDTUK, hogy nem tudjuk)
2022/szeptember: A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiáról és válogatóversenyéről, az Athletica Galacticáról
2022/szeptember: Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny 1. elméleti forduló
2022/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2022. Dombóvár
2022/október: Beszámoló a 6. Európai Fizikai Diákolimpiáról
2022/október: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye
2022/november: A röntgenszórás, más néven Bragg-reflexió
2022/december: Fizika alapszak és fizikatanár-képzés az ELTE TTK Fizikai Intézetében
2022/december: Térből síkba visszalépés fizikai problémák megoldásánál I. rész (tüköráramok)
2023/január: Sikeres KöMaL-rendezvény az ELTE-n
2023/január: Térből síkba visszalépés fizikai problémák megoldásánál II. rész (konform leképezések)
2023/február: Beszámoló a 2022. évi Eötvös-versenyről
2023/április: Hol él a kvantumbit? Utazás a dimenziók között
2023/május: Egy hajdani KöMaL-pályázat emléke
2023/szeptember: Őt bronzérem az 53. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
2023/szeptember: Brazília várja a csillagászat fiatal bajnokait 2024 augusztusában a nemzetközi diákolimpián
2023/október: KöMaL nyári tábor 2023
2023/október: Beszámoló a 7. Európai Fizikai diákolimpiáról
2023/december: Tanulságos hibák országos és nemzetközi fizikaversenyeken
2024/január: Fizika alapszak és fizikatanár-képzés az ELTE TTK Fizikai Intézetében
2024/január: Beszámoló a 2023. évi Eötövs-versenyről
2024/február: Felhívás az idei Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóversenyre
2024/április: Komplex számok a fizikában I. rész: A komplex számok mechanikai alkalmazásai
2024/május: Komplex számok a fizikában II. rész: Váltóáramú feladatok megoldása komplex számokkal
2024/május: Matematikai eredmények -- fizikai megfontolásokkal

Feladatok (7918 találat):

cff0310 feladat dekódolása nem sikerült.
CFG0119 feladat dekódolása nem sikerült.
cff0310 feladat dekódolása nem sikerült.
CFG0119 feladat dekódolása nem sikerült.
1962/december: cff03101966/május: CFG01191995/április: F.30671995/október: N.78
1995/november: N.812004/május: A.3492004/november: B.37702011/október: B.4383
2016/március: B.47852016/október: B.4813
1893/december: 11. matematika feladat
1893/december: 12. matematika feladat
1893/december: 13. matematika feladat
1894/január: 29. matematika feladat
1894/január: 30. matematika feladat
1894/január: 31. matematika feladat
1894/március: 46. matematika feladat
1894/április: 61. matematika feladat
1895/január: 102. matematika feladat
1895/január: 105. matematika feladat
1895/január: 106. matematika feladat
1895/március: 116. matematika feladat
1896/január: 182. matematika feladat
1896/január: 183. matematika feladat
1896/május: 221. matematika feladat
1896/május: 222. matematika feladat
1896/május: 223. matematika feladat
1896/június: 235. matematika feladat
1896/június: 236. matematika feladat
1896/október: 259. matematika feladat
1896/október: 260. matematika feladat
1896/december: 282. matematika feladat
1896/december: 285. matematika feladat
1896/december: 288. matematika feladat
1897/január: 311. matematika feladat
1897/január: 312. matematika feladat
1897/március: 340. matematika feladat
1897/március: 341. matematika feladat
1897/április: 357. matematika feladat
1897/szeptember: 395. matematika feladat
1897/szeptember: 396. matematika feladat
1897/november: 432. matematika feladat
1897/december: 457. matematika feladat
1897/december: 458. matematika feladat
1898/január: 470. matematika feladat
1898/január: 471. matematika feladat
1898/január: 472. matematika feladat
1898/március: 511. matematika feladat
1898/április: 528. matematika feladat
1898/november: 615. matematika feladat
1898/november: 621. matematika feladat
1898/november: 622. matematika feladat
1898/december: 635. matematika feladat
1898/december: 636. matematika feladat
1898/december: 639. matematika feladat
1899/február: 669. matematika feladat
1899/február: 670. matematika feladat
1899/március: 683. matematika feladat
1899/június: 712. matematika feladat
1899/szeptember: 725. matematika feladat
1899/szeptember: 730. matematika feladat
1899/október: 745. matematika feladat
1899/október: 748. matematika feladat
1899/november: 761. matematika feladat
1899/december: 778. matematika feladat
1900/november: 875. matematika feladat
1900/december: 891. matematika feladat
1900/december: 892. matematika feladat
1901/november: 980. matematika feladat
1901/december: 992. matematika feladat
1902/január: 1010. matematika feladat
1902/április: 1043. matematika feladat
1902/október: 1071. matematika feladat
1902/december: 1104. matematika feladat
1902/december: 1105. matematika feladat
1902/december: 1107. matematika feladat
1902/december: 1110. matematika feladat
1903/február: 1133. matematika feladat
1903/február: 1134. matematika feladat
1903/február: 1135. matematika feladat
1903/február: 1136. matematika feladat
1903/február: 1137. matematika feladat
1903/február: 1138. matematika feladat
1903/február: 1139. matematika feladat
1903/február: 1140. matematika feladat
1903/február: 1141. matematika feladat
1903/február: 1143. matematika feladat
1903/február: 1144. matematika feladat
1903/március: 1155. matematika feladat
1903/március: 1156. matematika feladat
1903/március: 1157. matematika feladat
1903/március: 1158. matematika feladat
1903/március: 1160. matematika feladat
1903/szeptember: 1183. matematika feladat
1903/szeptember: 1184. matematika feladat
1903/szeptember: 1185. matematika feladat
1903/szeptember: 1186. matematika feladat
1903/december: 1223. matematika feladat
1903/december: 1224. matematika feladat
1903/december: 1225. matematika feladat
1903/december: 1226. matematika feladat
1903/december: 1227. matematika feladat
1904/január: 1242. matematika feladat
1904/január: 1243. matematika feladat
1904/január: 1244. matematika feladat
1904/január: 1245. matematika feladat
1904/február: 1257. matematika feladat
1904/február: 1258. matematika feladat
1904/március: 1271. matematika feladat
1904/március: 1272. matematika feladat
1904/március: 1273. matematika feladat
1904/március: 1274. matematika feladat
1904/március: 1275. matematika feladat
1904/március: 1276. matematika feladat
1904/december: 1341. matematika feladat
1905/március: 1383. matematika feladat
1905/március: 1384. matematika feladat
1905/március: 1385. matematika feladat
1905/április: 1398. matematika feladat
1905/április: 1399. matematika feladat
1905/április: 1400. matematika feladat
1905/szeptember: 1413. matematika feladat
1905/szeptember: 1414. matematika feladat
1905/szeptember: 1415. matematika feladat
1905/szeptember: 1416. matematika feladat
1905/szeptember: 1417. matematika feladat
1905/október: 1431. matematika feladat
1905/október: 1432. matematika feladat
1905/december: 1460. matematika feladat
1905/december: 1461. matematika feladat
1905/december: 1462. matematika feladat
1906/december: 664. matematika gyakorlat
1906/december: 667. matematika gyakorlat
1906/december: 669. matematika gyakorlat
1907/március: 698. matematika gyakorlat
1908/december: 1773. matematika feladat
1908/december: 1774. matematika feladat
1908/december: 1775. matematika feladat
1908/december: 1776. matematika feladat
1908/december: 1777. matematika feladat
1909/január: 1789. matematika feladat
1909/január: 1790. matematika feladat
1909/január: 1791. matematika feladat
1909/január: 1792. matematika feladat
1909/január: 1793. matematika feladat
1909/március: 1818. matematika feladat
1909/március: 1819. matematika feladat
1909/november: 1874. matematika feladat
1911/január: 2015. matematika feladat
1911/március: 1079. matematika gyakorlat
1911/március: 1080. matematika gyakorlat
1911/április: 2050. matematika feladat
1911/szeptember: 2076. matematika feladat
1911/október: 2091. matematika feladat
1911/november: 2099. matematika feladat
1911/november: 2100. matematika feladat
1911/december: 2118. matematika feladat
1912/március: 2160. matematika feladat
1912/október: 2198. matematika feladat
1912/december: 2244. matematika feladat
1913/január: 2252. matematika feladat
1913/február: 2260. matematika feladat
1913/november: 2341. matematika feladat
1913/november: 1325. matematika gyakorlat
1913/november: 2344. matematika feladat
1914/február: 2386. matematika feladat
1925/február: 8. matematika gyakorlat
1925/február: 1. fizika feladat
1925/február: 2. fizika feladat
1925/február: 3. fizika feladat
1925/február: 4. fizika feladat
1925/február: 5. fizika feladat
1925/február: 6. fizika feladat
1925/február: 7. fizika feladat
1925/február: 8. fizika feladat
1925/március: 19. matematika gyakorlat
1925/március: 31. matematika feladat
1925/március: 9. fizika feladat
1925/március: 10. fizika feladat
1925/március: 11. fizika feladat
1925/március: 12. fizika feladat
1925/március: 13. fizika feladat
1925/március: 14. fizika feladat
1925/március: 15. fizika feladat
1925/március: 16. fizika feladat
1925/április: 44. matematika feladat
1925/április: 17. fizika feladat
1925/április: 18. fizika feladat
1925/április: 19. fizika feladat
1925/április: 20. fizika feladat
1925/április: 21. fizika feladat
1925/április: 22. fizika feladat
1925/április: 23. fizika feladat
1925/május: 46. matematika gyakorlat
1925/május: 24. fizika feladat
1925/május: 25. fizika feladat
1925/május: 26. fizika feladat
1925/május: 27. fizika feladat
1925/május: 28. fizika feladat
1925/május: 29. fizika feladat
1925/szeptember: 30. fizika feladat
1925/szeptember: 31. fizika feladat
1925/szeptember: 32. fizika feladat
1925/szeptember: 33. fizika feladat
1925/szeptember: 34. fizika feladat
1925/október: 66. matematika gyakorlat
1925/október: 35. fizika feladat
1925/október: 36. fizika feladat
1925/október: 37. fizika feladat
1925/október: 38. fizika feladat
1925/október: 39. fizika feladat
1925/október: 40. fizika feladat
1925/október: 41. fizika feladat
1925/november: 42. fizika feladat
1925/november: 43. fizika feladat
1925/november: 44. fizika feladat
1925/november: 45. fizika feladat
1925/november: 46. fizika feladat
1925/november: 47. fizika feladat
1925/november: 48. fizika feladat
1925/december: 49. fizika feladat
1925/december: 50. fizika feladat
1925/december: 51. fizika feladat
1925/december: 52. fizika feladat
1925/december: 53. fizika feladat
1925/december: 54. fizika feladat
1926/január: 55. fizika feladat
1926/január: 56. fizika feladat
1926/január: 57. fizika feladat
1926/január: 58. fizika feladat
1926/január: 59. fizika feladat
1926/január: 60. fizika feladat
1926/február: 61. fizika feladat
1926/február: 62. fizika feladat
1926/február: 63. fizika feladat
1926/február: 64. fizika feladat
1926/február: 65. fizika feladat
1926/február: 66. fizika feladat
1926/március: 149. matematika feladat
1926/március: 67. fizika feladat
1926/március: 68. fizika feladat
1926/március: 69. fizika feladat
1926/március: 70. fizika feladat
1926/március: 71. fizika feladat
1926/március: 72. fizika feladat
1926/március: 73. fizika feladat
1926/április: 74. fizika feladat
1926/április: 75. fizika feladat
1926/április: 76. fizika feladat
1926/április: 77. fizika feladat
1926/április: 78. fizika feladat
1926/május: 79. fizika feladat
1926/május: 80. fizika feladat
1926/május: 81. fizika feladat
1926/május: 82. fizika feladat
1926/május: 83. fizika feladat
1926/május: 84. fizika feladat
1926/szeptember: 85. fizika feladat
1926/szeptember: 86. fizika feladat
1926/szeptember: 87. fizika feladat
1926/szeptember: 88. fizika feladat
1926/szeptember: 89. fizika feladat
1926/szeptember: 90. fizika feladat
1926/október: 91. fizika feladat
1926/október: 92. fizika feladat
1926/október: 93. fizika feladat
1926/október: 94. fizika feladat
1926/november: 49. matematika ábrázoló geometria feladat
1926/november: 95. fizika feladat
1926/november: 96. fizika feladat
1926/november: 97. fizika feladat
1926/november: 98. fizika feladat
1926/november: 99. fizika feladat
1926/november: 100. fizika feladat
1926/december: 101. fizika feladat
1926/december: 102. fizika feladat
1926/december: 103. fizika feladat
1926/december: 104. fizika feladat
1926/december: 105. fizika feladat
1926/december: 106. fizika feladat
1927/január: 203. matematika gyakorlat
1927/január: 107. fizika feladat
1927/január: 108. fizika feladat
1927/január: 109. fizika feladat
1927/január: 110. fizika feladat
1927/január: 111. fizika feladat
1927/február: 59. matematika ábrázoló geometria feladat
1927/február: 112. fizika feladat
1927/február: 113. fizika feladat
1927/február: 114. fizika feladat
1927/február: 115. fizika feladat
1927/február: 116. fizika feladat
1927/március: 117. fizika feladat
1927/március: 118. fizika feladat
1927/március: 119. fizika feladat
1927/március: 120. fizika feladat
1927/március: 121. fizika feladat
1927/március: 122. fizika feladat
1927/április: 123. fizika feladat
1927/április: 124. fizika feladat
1927/április: 125. fizika feladat
1927/április: 126. fizika feladat
1927/április: 127. fizika feladat
1927/április: 128. fizika feladat
1927/május: 129. fizika feladat
1927/május: 130. fizika feladat
1927/május: 131. fizika feladat
1927/május: 132. fizika feladat
1927/május: 133. fizika feladat
1927/május: 134. fizika feladat
1927/május: 135. fizika feladat
1927/szeptember: 136. fizika feladat
1927/szeptember: 137. fizika feladat
1927/szeptember: 138. fizika feladat
1927/szeptember: 139. fizika feladat
1927/szeptember: 140. fizika feladat
1927/szeptember: 141. fizika feladat
1927/október: 142. fizika feladat
1927/október: 143. fizika feladat
1927/október: 144. fizika feladat
1927/október: 145. fizika feladat
1927/október: 146. fizika feladat
1927/október: 147. fizika feladat
1927/november: 148. fizika feladat
1927/november: 149. fizika feladat
1927/november: 150. fizika feladat
1927/november: 151. fizika feladat
1927/november: 152. fizika feladat
1927/november: 153. fizika feladat
1927/december: 293. matematika gyakorlat
1927/december: 154. fizika feladat
1927/december: 155. fizika feladat
1927/december: 156. fizika feladat
1927/december: 157. fizika feladat
1927/december: 158. fizika feladat
1927/december: 159. fizika feladat
1927/december: 328. matematika feladat
1928/január: 160. fizika feladat
1928/január: 161. fizika feladat
1928/január: 162. fizika feladat
1928/január: 163. fizika feladat
1928/január: 164. fizika feladat
1928/január: 165. fizika feladat
1928/február: 166. fizika feladat
1928/február: 167. fizika feladat
1928/február: 168. fizika feladat
1928/február: 169. fizika feladat
1928/február: 170. fizika feladat
1928/február: 171. fizika feladat
1928/március: 172. fizika feladat
1928/március: 173. fizika feladat
1928/március: 174. fizika feladat
1928/március: 175. fizika feladat
1928/március: 176. fizika feladat
1928/március: 177. fizika feladat
1928/április: 178. fizika feladat
1928/április: 179. fizika feladat
1928/április: 180. fizika feladat
1928/április: 181. fizika feladat
1928/április: 182. fizika feladat
1928/április: 183. fizika feladat
1928/május: 184. fizika feladat
1928/május: 185. fizika feladat
1928/május: 186. fizika feladat
1928/május: 187. fizika feladat
1928/május: 188. fizika feladat
1928/május: 189. fizika feladat
1928/szeptember: 190. fizika feladat
1928/szeptember: 191. fizika feladat
1928/szeptember: 192. fizika feladat
1928/szeptember: 193. fizika feladat
1928/szeptember: 194. fizika feladat
1928/szeptember: 195. fizika feladat
1928/október: 196. fizika feladat
1928/október: 197. fizika feladat
1928/október: 198. fizika feladat
1928/október: 199. fizika feladat
1928/október: 200. fizika feladat
1928/október: 201. fizika feladat
1928/november: 202. fizika feladat
1928/november: 203. fizika feladat
1928/november: 204. fizika feladat
1928/november: 205. fizika feladat
1928/november: 206. fizika feladat
1928/november: 207. fizika feladat
1928/december: 208. fizika feladat
1928/december: 209. fizika feladat
1928/december: 210. fizika feladat
1928/december: 211. fizika feladat
1928/december: 212. fizika feladat
1928/december: 213. fizika feladat
1929/január: 214. fizika feladat
1929/január: 215. fizika feladat
1929/január: 216. fizika feladat
1929/január: 217. fizika feladat
1929/január: 218. fizika feladat
1929/január: 219. fizika feladat
1929/február: 220. fizika feladat
1929/február: 221. fizika feladat
1929/február: 222. fizika feladat
1929/február: 223. fizika feladat
1929/március: 224. fizika feladat
1929/március: 225. fizika feladat
1929/március: 226. fizika feladat
1929/március: 227. fizika feladat
1929/március: 228. fizika feladat
1929/március: 229. fizika feladat
1929/április: 230. fizika feladat
1929/április: 231. fizika feladat
1929/április: 232. fizika feladat
1929/április: 233. fizika feladat
1929/április: 234. fizika feladat
1929/április: 235. fizika feladat
1929/május: 236. fizika feladat
1929/május: 237. fizika feladat
1929/május: 238. fizika feladat
1929/május: 239. fizika feladat
1929/május: 240. fizika feladat
1929/május: 241. fizika feladat
1929/szeptember: 504. matematika feladat
1929/szeptember: 242. fizika feladat
1929/szeptember: 243. fizika feladat
1929/szeptember: 244. fizika feladat
1929/szeptember: 245. fizika feladat
1929/szeptember: 246. fizika feladat
1929/október: 463. matematika gyakorlat
1929/október: 466. matematika gyakorlat
1929/október: 515. matematika feladat
1929/október: 247. fizika feladat
1929/október: 248. fizika feladat
1929/október: 249. fizika feladat
1929/október: 250. fizika feladat
1929/október: 251. fizika feladat
1929/október: 252. fizika feladat
1929/november: 253. fizika feladat
1929/november: 254. fizika feladat
1929/november: 255. fizika feladat
1929/november: 256. fizika feladat
1929/november: 257. fizika feladat
1929/november: 258. fizika feladat
1929/december: 259. fizika feladat
1929/december: 260. fizika feladat
1929/december: 261. fizika feladat
1929/december: 262. fizika feladat
1929/december: 263. fizika feladat
1929/december: 264. fizika feladat
1930/január: 265. fizika feladat
1930/január: 266. fizika feladat
1930/január: 267. fizika feladat
1930/január: 268. fizika feladat
1930/január: 269. fizika feladat
1930/január: 270. fizika feladat
1930/február: 505. matematika gyakorlat
1930/február: 271. fizika feladat
1930/február: 272. fizika feladat
1930/február: 273. fizika feladat
1930/február: 274. fizika feladat
1930/február: 275. fizika feladat
1930/február: 276. fizika feladat
1930/március: 277. fizika feladat
1930/március: 278. fizika feladat
1930/március: 279. fizika feladat
1930/március: 280. fizika feladat
1930/március: 281. fizika feladat
1930/március: 282. fizika feladat
1930/április: 283. fizika feladat
1930/április: 284. fizika feladat
1930/április: 286. fizika feladat
1930/április: 287. fizika feladat
1930/április: 285. fizika feladat
1930/május: 288. fizika feladat
1930/május: 289. fizika feladat
1930/május: 290. fizika feladat
1930/május: 291. fizika feladat
1930/május: 292. fizika feladat
1930/május: 539. matematika gyakorlat
1930/szeptember: 293. fizika feladat
1930/szeptember: 294. fizika feladat
1930/szeptember: 295. fizika feladat
1930/szeptember: 296. fizika feladat
1930/szeptember: 297. fizika feladat
1930/október: 298. fizika feladat
1930/október: 299. fizika feladat
1930/október: 300. fizika feladat
1930/október: 301. fizika feladat
1930/október: 302. fizika feladat
1930/október: 303. fizika feladat
1930/november: 304. fizika feladat
1930/november: 305. fizika feladat
1930/november: 306. fizika feladat
1930/november: 307. fizika feladat
1930/november: 308. fizika feladat
1930/november: 309. fizika feladat
1930/december: 310. fizika feladat
1930/december: 311. fizika feladat
1930/december: 312. fizika feladat
1930/december: 313. fizika feladat
1930/december: 314. fizika feladat
1930/december: 315. fizika feladat
1931/január: 316. fizika feladat
1931/január: 317. fizika feladat
1931/január: 318. fizika feladat
1931/január: 319. fizika feladat
1931/január: 320. fizika feladat
1931/január: 321. fizika feladat
1931/február: 322. fizika feladat
1931/február: 323. fizika feladat
1931/február: 324. fizika feladat
1931/február: 325. fizika feladat
1931/február: 326. fizika feladat
1931/február: 327. fizika feladat
1931/március: 328. fizika feladat
1931/március: 329. fizika feladat
1931/március: 330. fizika feladat
1931/március: 331. fizika feladat
1931/március: 332. fizika feladat
1931/április: 333. fizika feladat
1931/április: 334. fizika feladat
1931/április: 335. fizika feladat
1931/április: 336. fizika feladat
1931/április: 337. fizika feladat
1931/május: 338. fizika feladat
1931/május: 339. fizika feladat
1931/május: 340. fizika feladat
1931/május: 341. fizika feladat
1931/május: 342. fizika feladat
1931/szeptember: 343. fizika feladat
1931/szeptember: 344. fizika feladat
1931/szeptember: 345. fizika feladat
1931/szeptember: 346. fizika feladat
1931/szeptember: 347. fizika feladat
1931/október: 348. fizika feladat
1931/október: 349. fizika feladat
1931/október: 350. fizika feladat
1931/október: 351. fizika feladat
1931/október: 352. fizika feladat
1931/november: 353. fizika feladat
1931/november: 354. fizika feladat
1931/november: 355. fizika feladat
1931/november: 356. fizika feladat
1931/november: 357. fizika feladat
1931/december: 358. fizika feladat
1931/december: 359. fizika feladat
1931/december: 360. fizika feladat
1931/december: 361. fizika feladat
1931/december: 362. fizika feladat
1931/december: 363. fizika feladat
1932/január: 364. fizika feladat
1932/január: 365. fizika feladat
1932/január: 366. fizika feladat
1932/január: 367. fizika feladat
1932/január: 368. fizika feladat
1932/január: 369. fizika feladat
1932/február: 370. fizika feladat
1932/február: 371. fizika feladat
1932/február: 372. fizika feladat
1932/február: 373. fizika feladat
1932/február: 374. fizika feladat
1932/március: 375. fizika feladat
1932/március: 376. fizika feladat
1932/március: 377. fizika feladat
1932/március: 378. fizika feladat
1932/március: 379. fizika feladat
1932/március: 380. fizika feladat
1932/április: 381. fizika feladat
1932/április: 382. fizika feladat
1932/április: 383. fizika feladat
1932/április: 384. fizika feladat
1932/április: 385. fizika feladat
1932/május: 386. fizika feladat
1932/május: 387. fizika feladat
1932/május: 388. fizika feladat
1932/május: 389. fizika feladat
1932/május: 390. fizika feladat
1932/szeptember: 391. fizika feladat
1932/szeptember: 392. fizika feladat
1932/szeptember: 393. fizika feladat
1932/szeptember: 394. fizika feladat
1932/szeptember: 395. fizika feladat
1932/október: 750. matematika gyakorlat
1932/október: 396. fizika feladat
1932/október: 397. fizika feladat
1932/október: 398. fizika feladat
1932/október: 399. fizika feladat
1932/október: 400. fizika feladat
1932/november: 401. fizika feladat
1932/november: 402. fizika feladat
1932/november: 403. fizika feladat
1932/november: 404. fizika feladat
1932/november: 405. fizika feladat
1932/december: 406. fizika feladat
1932/december: 407. fizika feladat
1932/december: 408. fizika feladat
1932/december: 409. fizika feladat
1932/december: 410. fizika feladat
1932/december: 411. fizika feladat
1933/január: 412. fizika feladat
1933/január: 413. fizika feladat
1933/január: 414. fizika feladat
1933/január: 415. fizika feladat
1933/január: 416. fizika feladat
1933/január: 417. fizika feladat
1933/február: 418. fizika feladat
1933/február: 419. fizika feladat
1933/február: 420. fizika feladat
1933/február: 421. fizika feladat
1933/február: 422. fizika feladat
1933/február: 423. fizika feladat
1933/március: 424. fizika feladat
1933/március: 425. fizika feladat
1933/március: 426. fizika feladat
1933/március: 427. fizika feladat
1933/március: 428. fizika feladat
1933/március: 429. fizika feladat
1933/április: 430. fizika feladat
1933/április: 431. fizika feladat
1933/április: 432. fizika feladat
1933/április: 433. fizika feladat
1933/április: 434. fizika feladat
1933/május: 435. fizika feladat
1933/május: 436. fizika feladat
1933/május: 437. fizika feladat
1933/május: 438. fizika feladat
1933/szeptember: 439. fizika feladat
1933/szeptember: 440. fizika feladat
1933/szeptember: 441. fizika feladat
1933/szeptember: 442. fizika feladat
1933/szeptember: 443. fizika feladat
1933/október: 444. fizika feladat
1933/október: 445. fizika feladat
1933/október: 446. fizika feladat
1933/október: 447. fizika feladat
1933/október: 448. fizika feladat
1933/november: 449. fizika feladat
1933/november: 450. fizika feladat
1933/november: 451. fizika feladat
1933/november: 452. fizika feladat
1933/november: 453. fizika feladat
1933/december: 454. fizika feladat
1933/december: 455. fizika feladat
1933/december: 456. fizika feladat
1933/december: 457. fizika feladat
1933/december: 458. fizika feladat
1933/december: 459. fizika feladat
1934/január: 460. fizika feladat
1934/január: 461. fizika feladat
1934/január: 462. fizika feladat
1934/január: 463. fizika feladat
1934/január: 464. fizika feladat
1934/január: 465. fizika feladat
1934/február: 466. fizika feladat
1934/február: 467. fizika feladat
1934/február: 468. fizika feladat
1934/február: 469. fizika feladat
1934/február: 470. fizika feladat
1934/március: 471. fizika feladat
1934/március: 472. fizika feladat
1934/március: 473. fizika feladat
1934/március: 474. fizika feladat
1934/március: 475. fizika feladat
1934/április: 476. fizika feladat
1934/április: 477. fizika feladat
1934/április: 478. fizika feladat
1934/április: 479. fizika feladat
1934/április: 480. fizika feladat
1934/május: 481. fizika feladat
1934/május: 482. fizika feladat
1934/május: 483. fizika feladat
1934/május: 484. fizika feladat
1934/május: 485. fizika feladat
1934/szeptember: 486. fizika feladat
1934/szeptember: 487. fizika feladat
1934/szeptember: 488. fizika feladat
1934/szeptember: 489. fizika feladat
1934/szeptember: 490. fizika feladat
1934/október: 491. fizika feladat
1934/október: 492. fizika feladat
1934/október: 493. fizika feladat
1934/október: 494. fizika feladat
1934/október: 495. fizika feladat
1934/november: 496. fizika feladat
1934/november: 497. fizika feladat
1934/november: 498. fizika feladat
1934/november: 499. fizika feladat
1934/november: 500. fizika feladat
1934/december: 501. fizika feladat
1934/december: 502. fizika feladat
1934/december: 503. fizika feladat
1934/december: 504. fizika feladat
1934/december: 505. fizika feladat
1935/január: 506. fizika feladat
1935/január: 507. fizika feladat
1935/január: 508. fizika feladat
1935/január: 509. fizika feladat
1935/január: 510. fizika feladat
1935/február: 511. fizika feladat
1935/február: 512. fizika feladat
1935/február: 513. fizika feladat
1935/február: 514. fizika feladat
1935/február: 515. fizika feladat
1935/március: 516. fizika feladat
1935/március: 518. fizika feladat
1935/március: 517. fizika feladat
1935/március: 519. fizika feladat
1935/március: 520. fizika feladat
1935/április: 521. fizika feladat
1935/április: 522. fizika feladat
1935/április: 523. fizika feladat
1935/április: 524. fizika feladat
1935/április: 525. fizika feladat
1935/május: 526. fizika feladat
1935/május: 527. fizika feladat
1935/május: 528. fizika feladat
1935/május: 529. fizika feladat
1935/május: 530. fizika feladat
1935/szeptember: 531. fizika feladat
1935/szeptember: 532. fizika feladat
1935/szeptember: 533. fizika feladat
1935/szeptember: 534. fizika feladat
1935/szeptember: 535. fizika feladat
1935/október: 536. fizika feladat
1935/október: 537. fizika feladat
1935/október: 538. fizika feladat
1935/október: 539. fizika feladat
1935/október: 540. fizika feladat
1935/november: 541. fizika feladat
1935/november: 542. fizika feladat
1935/november: 543. fizika feladat
1935/november: 544. fizika feladat
1935/november: 545. fizika feladat
1935/december: 546. fizika feladat
1935/december: 547. fizika feladat
1935/december: 548. fizika feladat
1935/december: 549. fizika feladat
1935/december: 550. fizika feladat
1936/január: 551. fizika feladat
1936/január: 552. fizika feladat
1936/január: 553. fizika feladat
1936/január: 554. fizika feladat
1936/január: 555. fizika feladat
1936/február: 556. fizika feladat
1936/február: 557. fizika feladat
1936/február: 558. fizika feladat
1936/február: 559. fizika feladat
1936/február: 560. fizika feladat
1936/március: 1070. matematika gyakorlat
1936/március: 561. fizika feladat
1936/március: 562. fizika feladat
1936/március: 563. fizika feladat
1936/március: 564. fizika feladat
1936/március: 565. fizika feladat
1936/április: 566. fizika feladat
1936/április: 567. fizika feladat
1936/április: 568. fizika feladat
1936/április: 569. fizika feladat
1936/április: 570. fizika feladat
1936/május: 1231. matematika feladat
1936/május: 571. fizika feladat
1936/május: 572. fizika feladat
1936/május: 573. fizika feladat
1936/május: 574. fizika feladat
1936/május: 575. fizika feladat
1936/szeptember: 576. fizika feladat
1936/szeptember: 577. fizika feladat
1936/szeptember: 578. fizika feladat
1936/szeptember: 579. fizika feladat
1936/szeptember: 580. fizika feladat
1936/október: 581. fizika feladat
1936/október: 582. fizika feladat
1936/október: 583. fizika feladat
1936/október: 584. fizika feladat
1936/október: 585. fizika feladat
1936/október: 1109. matematika gyakorlat
1936/november: 586. fizika feladat
1936/november: 587. fizika feladat
1936/november: 588. fizika feladat
1936/november: 589. fizika feladat
1936/november: 590. fizika feladat
1936/december: 1130. matematika gyakorlat
1936/december: 591. fizika feladat
1936/december: 592. fizika feladat
1936/december: 593. fizika feladat
1936/december: 594. fizika feladat
1936/december: 595. fizika feladat
1937/január: 596. fizika feladat
1937/január: 597. fizika feladat
1937/január: 598. fizika feladat
1937/január: 599. fizika feladat
1937/január: 600. fizika feladat
1937/február: 601. fizika feladat
1937/február: 602. fizika feladat
1937/február: 603. fizika feladat
1937/február: 604. fizika feladat
1937/február: 605. fizika feladat
1937/március: 1159. matematika gyakorlat
1937/március: 606. fizika feladat
1937/március: 607. fizika feladat
1937/március: 608. fizika feladat
1937/március: 609. fizika feladat
1937/március: 610. fizika feladat
1937/április: 611. fizika feladat
1937/április: 612. fizika feladat
1937/április: 613. fizika feladat
1937/április: 614. fizika feladat
1937/április: 615. fizika feladat
1937/május: 616. fizika feladat
1937/május: 617. fizika feladat
1937/május: 618. fizika feladat
1937/május: 619. fizika feladat
1937/május: 620. fizika feladat
1937/szeptember: 1191. matematika gyakorlat
1937/szeptember: 1192. matematika gyakorlat
1937/szeptember: 621. fizika feladat
1937/szeptember: 622. fizika feladat
1937/szeptember: 623. fizika feladat
1937/szeptember: 624. fizika feladat
1937/szeptember: 625. fizika feladat
1937/október: 1202. matematika gyakorlat
1937/október: 626. fizika feladat
1937/október: 627. fizika feladat
1937/október: 628. fizika feladat
1937/október: 629. fizika feladat
1937/október: 630. fizika feladat
1937/november: 631. fizika feladat
1937/november: 632. fizika feladat
1937/november: 633. fizika feladat
1937/november: 634. fizika feladat
1937/november: 635. fizika feladat
1937/november: 1212. matematika gyakorlat
1937/december: 1385. matematika feladat
1937/december: 636. fizika feladat
1937/december: 637. fizika feladat
1937/december: 638. fizika feladat
1937/december: 639. fizika feladat
1937/december: 640. fizika feladat
1938/január: 641. fizika feladat
1938/január: 642. fizika feladat
1938/január: 643. fizika feladat
1938/január: 644. fizika feladat
1938/január: 645. fizika feladat
1938/február: 646. fizika feladat
1938/február: 647. fizika feladat
1938/február: 648. fizika feladat
1938/február: 649. fizika feladat
1938/február: 650. fizika feladat
1938/március: 651. fizika feladat
1938/március: 652. fizika feladat
1938/március: 653. fizika feladat
1938/március: 654. fizika feladat
1938/március: 655. fizika feladat
1938/április: 656. fizika feladat
1938/április: 657. fizika feladat
1938/április: 658. fizika feladat
1938/április: 659. fizika feladat
1938/április: 660. fizika feladat
1938/május: 661. fizika feladat
1938/május: 662. fizika feladat
1938/május: 663. fizika feladat
1938/május: 664. fizika feladat
1938/május: 665. fizika feladat
1938/szeptember: 1281. matematika gyakorlat
1938/szeptember: 666. fizika feladat
1938/szeptember: 667. fizika feladat
1938/szeptember: 668. fizika feladat
1938/szeptember: 669. fizika feladat
1938/szeptember: 670. fizika feladat
1938/október: 671. fizika feladat
1938/október: 672. fizika feladat
1938/október: 673. fizika feladat
1938/október: 674. fizika feladat
1938/október: 675. fizika feladat
1938/november: 676. fizika feladat
1938/november: 677. fizika feladat
1938/november: 678. fizika feladat
1938/november: 679. fizika feladat
1938/november: 680. fizika feladat
1938/december: 681. fizika feladat
1938/december: 682. fizika feladat
1938/december: 683. fizika feladat
1938/december: 684. fizika feladat
1938/december: 685. fizika feladat
1939/január: 686. fizika feladat
1939/január: 687. fizika feladat
1939/január: 688. fizika feladat
1939/január: 689. fizika feladat
1939/január: 690. fizika feladat
1939/február: 691. fizika feladat
1939/február: 692. fizika feladat
1939/február: 693. fizika feladat
1939/február: 694. fizika feladat
1939/február: 695. fizika feladat
1939/március: 696. fizika feladat
1939/március: 697. fizika feladat
1939/március: 698. fizika feladat
1939/március: 699. fizika feladat
1939/március: 700. fizika feladat
1939/május: 1512. matematika feladat
1939/május: 701. fizika feladat
1939/május: 702. fizika feladat
1939/május: 703. fizika feladat
1939/május: 704. fizika feladat
1939/május: 705. fizika feladat
1950/március: 192. matematika feladat
1950/május: 212. matematika feladat
1950/május: 216. matematika feladat
1950/május: 220. matematika feladat
1950/május: 225. matematika feladat
1950/október: 249. matematika feladat
1951/március: 277. matematika feladat
1951/május: 307. matematika feladat
1952/május: 456. matematika feladat
1952/szeptember: 467. matematika feladat
1953/január: 513. matematika feladat
1954/március: 598. matematika feladat
1954/április: 198. matematika gyakorlat
1954/április: 610. matematika feladat
1954/szeptember: 215. matematika gyakorlat
1954/november: 641. matematika feladat
1955/március: 261. matematika gyakorlat
1955/március: 267. matematika gyakorlat
1955/november: 714. matematika feladat
1955/december: 315. matematika gyakorlat
1955/december: 723. matematika feladat
1956/május: 759. matematika feladat
1956/november: 787. matematika feladat
1957/január: 799. matematika feladat
1957/január: 804. matematika feladat
1957/szeptember: 434. matematika gyakorlat
1958/szeptember: 917. matematika feladat
1959/szeptember: 4. fizika feladat
1959/szeptember: 5. fizika feladat
1959/szeptember: 6. fizika feladat
1959/szeptember: 7. fizika feladat
1959/szeptember: 8. fizika feladat
1959/szeptember: 1. fizika feladat
1959/szeptember: 2. fizika feladat
1959/szeptember: 3. fizika feladat
1959/szeptember: 9. fizika feladat
1959/október: 10. fizika feladat
1959/október: 11. fizika feladat
1959/október: 12. fizika feladat
1959/október: 13. fizika feladat
1959/október: 14. fizika feladat
1959/október: 15. fizika feladat
1959/október: 16. fizika feladat
1959/október: 17. fizika feladat
1959/október: 18. fizika feladat
1959/november: 19. fizika feladat
1959/november: 20. fizika feladat
1959/november: 21. fizika feladat
1959/november: 22. fizika feladat
1959/november: 23. fizika feladat
1959/november: 24. fizika feladat
1959/november: 25. fizika feladat
1959/november: 26. fizika feladat
1959/december: 27. fizika feladat
1959/december: 28. fizika feladat
1959/december: 29. fizika feladat
1959/december: 30. fizika feladat
1959/december: 31. fizika feladat
1959/december: 32. fizika feladat
1959/december: 33. fizika feladat
1959/december: 34. fizika feladat
1960/január: 35. fizika feladat
1960/január: 36. fizika feladat
1960/január: 37. fizika feladat
1960/január: 38. fizika feladat
1960/január: 39. fizika feladat
1960/január: 40. fizika feladat
1960/január: 41. fizika feladat
1960/január: 42. fizika feladat
1960/február: 43. fizika feladat
1960/február: 44. fizika feladat
1960/február: 45. fizika feladat
1960/február: 46. fizika feladat
1960/február: 47. fizika feladat
1960/február: 48. fizika feladat
1960/február: 49. fizika feladat
1960/február: 50. fizika feladat
1960/április: 51. fizika feladat
1960/április: 52. fizika feladat
1960/április: 53. fizika feladat
1960/április: 54. fizika feladat
1960/április: 55. fizika feladat
1960/április: 56. fizika feladat
1960/április: 57. fizika feladat
1960/április: 58. fizika feladat
1960/április: 59. fizika feladat
1960/április: 60. fizika feladat
1960/április: 61. fizika feladat
1960/április: 62. fizika feladat
1960/május: 63. fizika feladat
1960/május: 64. fizika feladat
1960/május: 65. fizika feladat
1960/május: 66. fizika feladat
1960/május: 67. fizika feladat
1960/május: 68. fizika feladat
1960/május: 69. fizika feladat
1960/május: 70. fizika feladat
1960/május: 71. fizika feladat
1960/szeptember: 72. fizika feladat
1960/szeptember: 73. fizika feladat
1960/szeptember: 74. fizika feladat
1960/szeptember: 75. fizika feladat
1960/szeptember: 76. fizika feladat
1960/szeptember: 77. fizika feladat
1960/szeptember: 78. fizika feladat
1960/szeptember: 79. fizika feladat
1960/szeptember: 80. fizika feladat
1960/október: 81. fizika feladat
1960/október: 82. fizika feladat
1960/október: 83. fizika feladat
1960/október: 84. fizika feladat
1960/október: 85. fizika feladat
1960/október: 86. fizika feladat
1960/október: 87. fizika feladat
1960/október: 88. fizika feladat
1960/október: 89. fizika feladat
1960/november: 90. fizika feladat
1960/november: 92. fizika feladat
1960/november: 93. fizika feladat
1960/november: 94. fizika feladat
1960/november: 91. fizika feladat
1960/november: 95. fizika feladat
1960/november: 96. fizika feladat
1960/november: 97. fizika feladat
1960/november: 98. fizika feladat
1960/november: 99. fizika feladat
1960/november: 100. fizika feladat
1960/december: 101. fizika feladat
1960/december: 102. fizika feladat
1960/december: 103. fizika feladat
1960/december: 100. fizika feladat
1960/december: 104. fizika feladat
1960/december: 105. fizika feladat
1960/december: 106. fizika feladat
1960/december: 107. fizika feladat
1960/december: 108. fizika feladat
1961/január: 109. fizika feladat
1961/január: 110. fizika feladat
1961/január: 111. fizika feladat
1961/január: 112. fizika feladat
1961/január: 113. fizika feladat
1961/január: 114. fizika feladat
1961/január: 115. fizika feladat
1961/január: 116. fizika feladat
1961/január: 117. fizika feladat
1961/január: 118. fizika feladat
1961/február: 119. fizika feladat
1961/február: 120. fizika feladat
1961/február: 121. fizika feladat
1961/február: 122. fizika feladat
1961/február: 123. fizika feladat
1961/február: 124. fizika feladat
1961/február: 125. fizika feladat
1961/február: 126. fizika feladat
1961/február: 127. fizika feladat
1961/február: 128. fizika feladat
1961/február: 129. fizika feladat
1961/február: 130. fizika feladat
1961/március: 131. fizika feladat
1961/március: 132. fizika feladat
1961/március: 133. fizika feladat
1961/március: 134. fizika feladat
1961/március: 135. fizika feladat
1961/március: 136. fizika feladat
1961/március: 137. fizika feladat
1961/március: 138. fizika feladat
1961/március: 139. fizika feladat
1961/március: 140. fizika feladat
1961/március: 141. fizika feladat
1961/március: 142. fizika feladat
1961/április: 143. fizika feladat
1961/április: 144. fizika feladat
1961/április: 145. fizika feladat
1961/április: 146. fizika feladat
1961/április: 147. fizika feladat
1961/április: 148. fizika feladat
1961/április: 149. fizika feladat
1961/április: 150. fizika feladat
1961/április: 151. fizika feladat
1961/április: 152. fizika feladat
1961/április: 153. fizika feladat
1961/április: 154. fizika feladat
1961/május: 155. fizika feladat
1961/május: 156. fizika feladat
1961/május: 157. fizika feladat
1961/május: 158. fizika feladat
1961/május: 159. fizika feladat
1961/május: 160. fizika feladat
1961/május: 161. fizika feladat
1961/május: 162. fizika feladat
1961/május: 163. fizika feladat
1961/május: 164. fizika feladat
1961/május: 165. fizika feladat
1961/május: 166. fizika feladat
1961/szeptember: 167. fizika feladat
1961/szeptember: 168. fizika feladat
1961/szeptember: 169. fizika feladat
1961/szeptember: 170. fizika feladat
1961/szeptember: 171. fizika feladat
1961/szeptember: 172. fizika feladat
1961/szeptember: 173. fizika feladat
1961/szeptember: 174. fizika feladat
1961/szeptember: 175. fizika feladat
1961/szeptember: 176. fizika feladat
1961/szeptember: 177. fizika feladat
1961/szeptember: 178. fizika feladat
1961/október: 179. fizika feladat
1961/október: 180. fizika feladat
1961/október: 181. fizika feladat
1961/október: 182. fizika feladat
1961/október: 183. fizika feladat
1961/október: 184. fizika feladat
1961/október: 185. fizika feladat
1961/október: 186. fizika feladat
1961/október: 187. fizika feladat
1961/október: 188. fizika feladat
1961/október: 189. fizika feladat
1961/október: 190. fizika feladat
1961/november: 191. fizika feladat
1961/november: 192. fizika feladat
1961/november: 193. fizika feladat
1961/november: 194. fizika feladat
1961/november: 195. fizika feladat
1961/november: 196. fizika feladat
1961/november: 197. fizika feladat
1961/november: 198. fizika feladat
1961/november: 199. fizika feladat
1961/november: 200. fizika feladat
1961/november: 201. fizika feladat
1961/november: 202. fizika feladat
1961/december: 203. fizika feladat
1961/december: 204. fizika feladat
1961/december: 205. fizika feladat
1961/december: 206. fizika feladat
1961/december: 207. fizika feladat
1961/december: 208. fizika feladat
1961/december: 209. fizika feladat
1961/december: 210. fizika feladat
1961/december: 211. fizika feladat
1961/december: 212. fizika feladat
1961/december: 213. fizika feladat
1961/december: 214. fizika feladat
1962/január: 215. fizika feladat
1962/január: 216. fizika feladat
1962/január: 217. fizika feladat
1962/január: 218. fizika feladat
1962/január: 219. fizika feladat
1962/január: 220. fizika feladat
1962/január: 221. fizika feladat
1962/január: 222. fizika feladat
1962/január: 223. fizika feladat
1962/január: 224. fizika feladat
1962/január: 225. fizika feladat
1962/január: 226. fizika feladat
1962/március: 227. fizika feladat
1962/március: 228. fizika feladat
1962/március: 229. fizika feladat
1962/március: 230. fizika feladat
1962/március: 231. fizika feladat
1962/március: 232. fizika feladat
1962/március: 233. fizika feladat
1962/március: 234. fizika feladat
1962/március: 235. fizika feladat
1962/március: 236. fizika feladat
1962/március: 237. fizika feladat
1962/március: 238. fizika feladat
1962/április: 239. fizika feladat
1962/április: 240. fizika feladat
1962/április: 241. fizika feladat
1962/április: 242. fizika feladat
1962/április: 243. fizika feladat
1962/április: 244. fizika feladat
1962/április: 245. fizika feladat
1962/április: 246. fizika feladat
1962/április: 247. fizika feladat
1962/április: 248. fizika feladat
1962/április: 249. fizika feladat
1962/április: 250. fizika feladat
1962/május: 251. fizika feladat
1962/május: 252. fizika feladat
1962/május: 253. fizika feladat
1962/május: 254. fizika feladat
1962/május: 255. fizika feladat
1962/május: 256. fizika feladat
1962/május: 257. fizika feladat
1962/május: 258. fizika feladat
1962/május: 259. fizika feladat
1962/május: 260. fizika feladat
1962/május: 261. fizika feladat
1962/május: 262. fizika feladat
1962/szeptember: 263. fizika feladat
1962/szeptember: 1. fizika gyakorlat
1962/szeptember: 2. fizika gyakorlat
1962/szeptember: 3. fizika gyakorlat
1962/szeptember: 4. fizika gyakorlat
1962/szeptember: 264. fizika feladat
1962/szeptember: 265. fizika feladat
1962/szeptember: 266. fizika feladat
1962/szeptember: 267. fizika feladat
1962/szeptember: 268. fizika feladat
1962/szeptember: 269. fizika feladat
1962/szeptember: 270. fizika feladat
1962/szeptember: 271. fizika feladat
1962/szeptember: 272. fizika feladat
1962/szeptember: 273. fizika feladat
1962/szeptember: 274. fizika feladat
1962/október: 5. fizika gyakorlat
1962/október: 6. fizika gyakorlat
1962/október: 7. fizika gyakorlat
1962/október: 8. fizika gyakorlat
1962/október: 275. fizika feladat
1962/október: 276. fizika feladat
1962/október: 277. fizika feladat
1962/október: 278. fizika feladat
1962/október: 279. fizika feladat
1962/október: 280. fizika feladat
1962/október: 281. fizika feladat
1962/október: 282. fizika feladat
1962/október: 283. fizika feladat
1962/október: 284. fizika feladat
1962/október: 285. fizika feladat
1962/október: 286. fizika feladat
1962/november: 9. fizika gyakorlat
1962/november: 10. fizika gyakorlat
1962/november: 11. fizika gyakorlat
1962/november: 12. fizika gyakorlat
1962/november: 287. fizika feladat
1962/november: 288. fizika feladat
1962/november: 289. fizika feladat
1962/november: 290. fizika feladat
1962/november: 291. fizika feladat
1962/november: 292. fizika feladat
1962/november: 293. fizika feladat
1962/november: 295. fizika feladat
1962/november: 296. fizika feladat
1962/november: 297. fizika feladat
1962/november: 298. fizika feladat
1962/november: 294. fizika feladat
1962/december: 13. fizika gyakorlat
1962/december: 14. fizika gyakorlat
1962/december: 15. fizika gyakorlat
1962/december: 16. fizika gyakorlat
1962/december: 299. fizika feladat
1962/december: 300. fizika feladat
1962/december: 301. fizika feladat
1962/december: 302. fizika feladat
1962/december: 303. fizika feladat
1962/december: 304. fizika feladat
1962/december: 305. fizika feladat
1962/december: 306. fizika feladat
1962/december: 307. fizika feladat
1962/december: 308. fizika feladat
1962/december: 309. fizika feladat
1963/január: 17. fizika gyakorlat
1963/január: 18. fizika gyakorlat
1963/január: 19. fizika gyakorlat
1963/január: 20. fizika gyakorlat
1963/január: 311. fizika feladat
1963/január: 312. fizika feladat
1963/január: 313. fizika feladat
1963/január: 314. fizika feladat
1963/január: 315. fizika feladat
1963/január: 316. fizika feladat
1963/január: 317. fizika feladat
1963/január: 318. fizika feladat
1963/január: 319. fizika feladat
1963/január: 320. fizika feladat
1963/január: 321. fizika feladat
1963/január: 322. fizika feladat
1963/február: 21. fizika gyakorlat
1963/február: 22. fizika gyakorlat
1963/február: 23. fizika gyakorlat
1963/február: 24. fizika gyakorlat
1963/február: 323. fizika feladat
1963/február: 324. fizika feladat
1963/február: 325. fizika feladat
1963/február: 326. fizika feladat
1963/február: 327. fizika feladat
1963/február: 328. fizika feladat
1963/február: 329. fizika feladat
1963/február: 330. fizika feladat
1963/február: 331. fizika feladat
1963/február: 332. fizika feladat
1963/február: 333. fizika feladat
1963/február: 334. fizika feladat
1963/március: 25. fizika gyakorlat
1963/március: 26. fizika gyakorlat
1963/március: 27. fizika gyakorlat
1963/március: 28. fizika gyakorlat
1963/március: 29. fizika gyakorlat
1963/március: 30. fizika gyakorlat
1963/március: 31. fizika gyakorlat
1963/március: 32. fizika gyakorlat
1963/március: 335. fizika feladat
1963/március: 336. fizika feladat
1963/március: 337. fizika feladat
1963/március: 338. fizika feladat
1963/március: 339. fizika feladat
1963/március: 340. fizika feladat
1963/március: 341. fizika feladat
1963/március: 342. fizika feladat
1963/március: 343. fizika feladat
1963/március: 344. fizika feladat
1963/március: 345. fizika feladat
1963/március: 346. fizika feladat
1963/március: 347. fizika feladat
1963/március: 348. fizika feladat
1963/március: 349. fizika feladat
1963/március: 350. fizika feladat
1963/március: 351. fizika feladat
1963/március: 352. fizika feladat
1963/március: 353. fizika feladat
1963/március: 354. fizika feladat
1963/március: 355. fizika feladat
1963/március: 356. fizika feladat
1963/március: 357. fizika feladat
1963/március: 358. fizika feladat
1963/május: 33. fizika gyakorlat
1963/május: 34. fizika gyakorlat
1963/május: 35. fizika gyakorlat
1963/május: 36. fizika gyakorlat
1963/május: 359. fizika feladat
1963/május: 360. fizika feladat
1963/május: 361. fizika feladat
1963/május: 362. fizika feladat
1963/május: 363. fizika feladat
1963/május: 364. fizika feladat
1963/május: 365. fizika feladat
1963/május: 366. fizika feladat
1963/május: 367. fizika feladat
1963/május: 368. fizika feladat
1963/május: 369. fizika feladat
1963/május: 370. fizika feladat
1963/szeptember: 37. fizika gyakorlat
1963/szeptember: 38. fizika gyakorlat
1963/szeptember: 39. fizika gyakorlat
1963/szeptember: 40. fizika gyakorlat
1963/szeptember: 371. fizika feladat
1963/szeptember: 372. fizika feladat
1963/szeptember: 373. fizika feladat
1963/szeptember: 374. fizika feladat
1963/szeptember: 375. fizika feladat
1963/szeptember: 376. fizika feladat
1963/szeptember: 377. fizika feladat
1963/szeptember: 378. fizika feladat
1963/szeptember: 379. fizika feladat
1963/szeptember: 380. fizika feladat
1963/szeptember: 381. fizika feladat
1963/szeptember: 382. fizika feladat
1963/október: 41. fizika gyakorlat
1963/október: 42. fizika gyakorlat
1963/október: 43. fizika gyakorlat
1963/október: 44. fizika gyakorlat
1963/október: 383. fizika feladat
1963/október: 384. fizika feladat
1963/október: 385. fizika feladat
1963/október: 386. fizika feladat
1963/október: 387. fizika feladat
1963/október: 388. fizika feladat
1963/október: 389. fizika feladat
1963/október: 390. fizika feladat
1963/október: 391. fizika feladat
1963/október: 392. fizika feladat
1963/október: 393. fizika feladat
1963/október: 394. fizika feladat
1963/november: 45. fizika gyakorlat
1963/november: 46. fizika gyakorlat
1963/november: 47. fizika gyakorlat
1963/november: 48. fizika gyakorlat
1963/november: 395. fizika feladat
1963/november: 396. fizika feladat
1963/november: 397. fizika feladat
1963/november: 398. fizika feladat
1963/november: 399. fizika feladat
1963/november: 400. fizika feladat
1963/november: 401. fizika feladat
1963/november: 402. fizika feladat
1963/november: 403. fizika feladat
1963/november: 404. fizika feladat
1963/november: 405. fizika feladat
1963/november: 406. fizika feladat
1963/december: 49. fizika gyakorlat
1963/december: 50. fizika gyakorlat
1963/december: 51. fizika gyakorlat
1963/december: 407. fizika feladat
1963/december: 408. fizika feladat
1963/december: 409. fizika feladat
1963/december: 410. fizika feladat
1963/december: 411. fizika feladat
1963/december: 412. fizika feladat
1963/december: 413. fizika feladat
1963/december: 414. fizika feladat
1963/december: 415. fizika feladat
1964/január: 52. fizika gyakorlat
1964/január: 53. fizika gyakorlat
1964/január: 416. fizika feladat
1964/január: 417. fizika feladat
1964/január: 418. fizika feladat
1964/január: 419. fizika feladat
1964/január: 420. fizika feladat
1964/január: 421. fizika feladat
1964/január: 422. fizika feladat
1964/január: 423. fizika feladat
1964/január: 424. fizika feladat
1964/február: 54. fizika gyakorlat
1964/február: 55. fizika gyakorlat
1964/február: 56. fizika gyakorlat
1964/február: 425. fizika feladat
1964/február: 426. fizika feladat
1964/február: 427. fizika feladat
1964/február: 428. fizika feladat
1964/február: 429. fizika feladat
1964/február: 430. fizika feladat
1964/február: 431. fizika feladat
1964/február: 432. fizika feladat
1964/február: 433. fizika feladat
1964/március: 57. fizika gyakorlat
1964/március: 58. fizika gyakorlat
1964/március: 59. fizika gyakorlat
1964/március: 434. fizika feladat
1964/március: 435. fizika feladat
1964/március: 436. fizika feladat
1964/március: 437. fizika feladat
1964/március: 438. fizika feladat
1964/március: 439. fizika feladat
1964/március: 440. fizika feladat
1964/március: 441. fizika feladat
1964/március: 442. fizika feladat
1964/április: 60. fizika gyakorlat
1964/április: 61. fizika gyakorlat
1964/április: 62. fizika gyakorlat
1964/április: 443. fizika feladat
1964/április: 444. fizika feladat
1964/április: 445. fizika feladat
1964/április: 446. fizika feladat
1964/április: 447. fizika feladat
1964/április: 448. fizika feladat
1964/április: 449. fizika feladat
1964/április: 450. fizika feladat
1964/április: 451. fizika feladat
1964/május: 63. fizika gyakorlat
1964/május: 64. fizika gyakorlat
1964/május: 452. fizika feladat
1964/május: 453. fizika feladat
1964/május: 454. fizika feladat
1964/május: 455. fizika feladat
1964/május: 456. fizika feladat
1964/május: 457. fizika feladat
1964/szeptember: 65. fizika gyakorlat
1964/szeptember: 66. fizika gyakorlat
1964/szeptember: 67. fizika gyakorlat
1964/szeptember: 458. fizika feladat
1964/szeptember: 459. fizika feladat
1964/szeptember: 460. fizika feladat
1964/szeptember: 461. fizika feladat
1964/szeptember: 462. fizika feladat
1964/szeptember: 463. fizika feladat
1964/szeptember: 464. fizika feladat
1964/szeptember: 465. fizika feladat
1964/október: 68. fizika gyakorlat
1964/október: 69. fizika gyakorlat
1964/október: 70. fizika gyakorlat
1964/október: 466. fizika feladat
1964/október: 467. fizika feladat
1964/október: 468. fizika feladat
1964/október: 469. fizika feladat
1964/október: 470. fizika feladat
1964/október: 471. fizika feladat
1964/október: 472. fizika feladat
1964/október: 473. fizika feladat
1964/november: 71. fizika gyakorlat
1964/november: 72. fizika gyakorlat
1964/november: 73. fizika gyakorlat
1964/november: 474. fizika feladat
1964/november: 475. fizika feladat
1964/november: 476. fizika feladat
1964/november: 477. fizika feladat
1964/november: 478. fizika feladat
1964/november: 479. fizika feladat
1964/november: 480. fizika feladat
1964/november: 481. fizika feladat
1964/november: 482. fizika feladat
1964/december: 74. fizika gyakorlat
1964/december: 75. fizika gyakorlat
1964/december: 76. fizika gyakorlat
1964/december: 483. fizika feladat
1964/december: 484. fizika feladat
1964/december: 485. fizika feladat
1964/december: 486. fizika feladat
1964/december: 487. fizika feladat
1964/december: 488. fizika feladat
1964/december: 489. fizika feladat
1964/december: 490. fizika feladat
1964/december: 491. fizika feladat
1965/január: 77. fizika gyakorlat
1965/január: 78. fizika gyakorlat
1965/január: 79. fizika gyakorlat
1965/január: 492. fizika feladat
1965/január: 493. fizika feladat
1965/január: 494. fizika feladat
1965/január: 495. fizika feladat
1965/január: 496. fizika feladat
1965/január: 497. fizika feladat
1965/január: 498. fizika feladat
1965/január: 499. fizika feladat
1965/január: 500. fizika feladat
1965/február: 80. fizika gyakorlat
1965/február: 81. fizika gyakorlat
1965/február: 82. fizika gyakorlat
1965/február: 501. fizika feladat
1965/február: 502. fizika feladat
1965/február: 503. fizika feladat
1965/február: 504. fizika feladat
1965/február: 505. fizika feladat
1965/február: 506. fizika feladat
1965/február: 507. fizika feladat
1965/február: 508. fizika feladat
1965/február: 509. fizika feladat
1965/március: 85. fizika gyakorlat
1965/március: 86. fizika gyakorlat
1965/március: 87. fizika gyakorlat
1965/március: 510. fizika feladat
1965/március: 511. fizika feladat
1965/március: 512. fizika feladat
1965/március: 513. fizika feladat
1965/március: 514. fizika feladat
1965/március: 515. fizika feladat
1965/március: 516. fizika feladat
1965/március: 517. fizika feladat
1965/április: 88. fizika gyakorlat
1965/április: 89. fizika gyakorlat
1965/április: 90. fizika gyakorlat
1965/április: 518. fizika feladat
1965/április: 519. fizika feladat
1965/április: 520. fizika feladat
1965/április: 521. fizika feladat
1965/április: 522. fizika feladat
1965/április: 523. fizika feladat
1965/április: 524. fizika feladat
1965/április: 525. fizika feladat
1965/április: 526. fizika feladat
1965/május: 91. fizika gyakorlat
1965/május: 92. fizika gyakorlat
1965/május: 93. fizika gyakorlat
1965/május: 527. fizika feladat
1965/május: 528. fizika feladat
1965/május: 529. fizika feladat
1965/május: 530. fizika feladat
1965/május: 531. fizika feladat
1965/május: 532. fizika feladat
1965/május: 533. fizika feladat
1965/május: 534. fizika feladat
1965/szeptember: 94. fizika gyakorlat
1965/szeptember: 95. fizika gyakorlat
1965/szeptember: 96. fizika gyakorlat
1965/szeptember: 535. fizika feladat
1965/szeptember: 536. fizika feladat
1965/szeptember: 537. fizika feladat
1965/szeptember: 538. fizika feladat
1965/szeptember: 539. fizika feladat
1965/szeptember: 540. fizika feladat
1965/szeptember: 541. fizika feladat
1965/szeptember: 542. fizika feladat
1965/szeptember: 543. fizika feladat
1965/október: 97. fizika gyakorlat
1965/október: 98. fizika gyakorlat
1965/október: 99. fizika gyakorlat
1965/október: 544. fizika feladat
1965/október: 545. fizika feladat
1965/október: 546. fizika feladat
1965/október: 547. fizika feladat
1965/október: 548. fizika feladat
1965/október: 549. fizika feladat
1965/október: 550. fizika feladat
1965/október: 551. fizika feladat
1965/november: 100. fizika gyakorlat
1965/november: 101. fizika gyakorlat
1965/november: 99. fizika gyakorlat
1965/november: 552. fizika feladat
1965/november: 553. fizika feladat
1965/november: 554. fizika feladat
1965/november: 555. fizika feladat
1965/november: 556. fizika feladat
1965/november: 557. fizika feladat
1965/november: 558. fizika feladat
1965/november: 559. fizika feladat
1965/november: 560. fizika feladat
1965/december: 102. fizika gyakorlat
1965/december: 103. fizika gyakorlat
1965/december: 104. fizika gyakorlat
1965/december: 561. fizika feladat
1965/december: 562. fizika feladat
1965/december: 563. fizika feladat
1965/december: 564. fizika feladat
1965/december: 565. fizika feladat
1965/december: 566. fizika feladat
1965/december: 567. fizika feladat
1965/december: 568. fizika feladat
1965/december: 569. fizika feladat
1965/december: 570. fizika feladat
1966/január: 105. fizika gyakorlat
1966/január: 106. fizika gyakorlat
1966/január: 107. fizika gyakorlat
1966/január: 571. fizika feladat
1966/január: 572. fizika feladat
1966/január: 573. fizika feladat
1966/január: 574. fizika feladat
1966/január: 575. fizika feladat
1966/január: 576. fizika feladat
1966/január: 577. fizika feladat
1966/január: 578. fizika feladat
1966/január: 579. fizika feladat
1966/február: 108. fizika gyakorlat
1966/február: 109. fizika gyakorlat
1966/február: 110. fizika gyakorlat
1966/február: 580. fizika feladat
1966/február: 581. fizika feladat
1966/február: 582. fizika feladat
1966/február: 583. fizika feladat
1966/február: 584. fizika feladat
1966/február: 585. fizika feladat
1966/február: 586. fizika feladat
1966/február: 587. fizika feladat
1966/február: 588. fizika feladat
1966/március: 111. fizika gyakorlat
1966/március: 112. fizika gyakorlat
1966/március: 113. fizika gyakorlat
1966/március: 589. fizika feladat
1966/március: 590. fizika feladat
1966/március: 591. fizika feladat
1966/március: 592. fizika feladat
1966/március: 593. fizika feladat
1966/március: 594. fizika feladat
1966/március: 595. fizika feladat
1966/március: 596. fizika feladat
1966/március: 597. fizika feladat
1966/április: 114. fizika gyakorlat
1966/április: 115. fizika gyakorlat
1966/április: 116. fizika gyakorlat
1966/április: 598. fizika feladat
1966/április: 599. fizika feladat
1966/április: 600. fizika feladat
1966/április: 601. fizika feladat
1966/április: 602. fizika feladat
1966/április: 603. fizika feladat
1966/április: 604. fizika feladat
1966/április: 605. fizika feladat
1966/május: 117. fizika gyakorlat
1966/május: 118. fizika gyakorlat
1966/május: 606. fizika feladat
1966/május: 607. fizika feladat
1966/május: 608. fizika feladat
1966/május: 609. fizika feladat
1966/május: 610. fizika feladat
1966/május: 611. fizika feladat
1966/május: 612. fizika feladat
1966/május: 613. fizika feladat
1966/szeptember: 120. fizika gyakorlat
1966/szeptember: 121. fizika gyakorlat
1966/szeptember: 122. fizika gyakorlat
1966/szeptember: 614. fizika feladat
1966/szeptember: 615. fizika feladat
1966/szeptember: 616. fizika feladat
1966/szeptember: 617. fizika feladat
1966/szeptember: 618. fizika feladat
1966/szeptember: 619. fizika feladat
1966/szeptember: 620. fizika feladat
1966/szeptember: 621. fizika feladat
1966/szeptember: 622. fizika feladat
1966/október: 123. fizika gyakorlat
1966/október: 124. fizika gyakorlat
1966/október: 125. fizika gyakorlat
1966/október: 623. fizika feladat
1966/október: 624. fizika feladat
1966/október: 625. fizika feladat
1966/október: 626. fizika feladat
1966/október: 627. fizika feladat
1966/október: 628. fizika feladat
1966/október: 629. fizika feladat
1966/október: 630. fizika feladat
1966/október: 631. fizika feladat
1966/november: 126. fizika gyakorlat
1966/november: 127. fizika gyakorlat
1966/november: 128. fizika gyakorlat
1966/november: 632. fizika feladat
1966/november: 633. fizika feladat
1966/november: 634. fizika feladat
1966/november: 635. fizika feladat
1966/november: 636. fizika feladat
1966/november: 637. fizika feladat
1966/november: 638. fizika feladat
1966/november: 639. fizika feladat
1966/november: 640. fizika feladat
1966/december: 129. fizika gyakorlat
1966/december: 130. fizika gyakorlat
1966/december: 131. fizika gyakorlat
1966/december: 641. fizika feladat
1966/december: 642. fizika feladat
1966/december: 643. fizika feladat
1966/december: 644. fizika feladat
1966/december: 645. fizika feladat
1966/december: 646. fizika feladat
1966/december: 647. fizika feladat
1966/december: 648. fizika feladat
1966/december: 649. fizika feladat
1966/december: 650. fizika feladat
1967/január: 132. fizika gyakorlat
1967/január: 133. fizika gyakorlat
1967/január: 134. fizika gyakorlat
1967/január: 651. fizika feladat
1967/január: 652. fizika feladat
1967/január: 653. fizika feladat
1967/január: 654. fizika feladat
1967/január: 655. fizika feladat
1967/január: 656. fizika feladat
1967/január: 657. fizika feladat
1967/január: 658. fizika feladat
1967/január: 659. fizika feladat
1967/január: 660. fizika feladat
1967/január: 661. fizika feladat
1967/február: 135. fizika gyakorlat
1967/február: 136. fizika gyakorlat
1967/február: 137. fizika gyakorlat
1967/február: 662. fizika feladat
1967/február: 663. fizika feladat
1967/február: 664. fizika feladat
1967/február: 665. fizika feladat
1967/február: 666. fizika feladat
1967/február: 667. fizika feladat
1967/február: 668. fizika feladat
1967/február: 669. fizika feladat
1967/február: 670. fizika feladat
1967/február: 671. fizika feladat
1967/február: 672. fizika feladat
1967/március: 138. fizika gyakorlat
1967/március: 139. fizika gyakorlat
1967/március: 140. fizika gyakorlat
1967/március: 674. fizika feladat
1967/március: 675. fizika feladat
1967/március: 676. fizika feladat
1967/március: 677. fizika feladat
1967/március: 678. fizika feladat
1967/március: 679. fizika feladat
1967/március: 680. fizika feladat
1967/március: 681. fizika feladat
1967/március: 682. fizika feladat
1967/április: 141. fizika gyakorlat
1967/április: 142. fizika gyakorlat
1967/április: 143. fizika gyakorlat
1967/április: 683. fizika feladat
1967/április: 684. fizika feladat
1967/április: 685. fizika feladat
1967/április: 686. fizika feladat
1967/április: 687. fizika feladat
1967/április: 688. fizika feladat
1967/április: 689. fizika feladat
1967/április: 690. fizika feladat
1967/április: 691. fizika feladat
1967/május: 144. fizika gyakorlat
1967/május: 145. fizika gyakorlat
1967/május: 146. fizika gyakorlat
1967/május: 692. fizika feladat
1967/május: 693. fizika feladat
1967/május: 694. fizika feladat
1967/május: 695. fizika feladat
1967/május: 696. fizika feladat
1967/május: 697. fizika feladat
1967/május: 698. fizika feladat
1967/május: 699. fizika feladat
1967/május: 700. fizika feladat
1967/május: 701. fizika feladat
1967/szeptember: 147. fizika gyakorlat
1967/szeptember: 148. fizika gyakorlat
1967/szeptember: 149. fizika gyakorlat
1967/szeptember: 702. fizika feladat
1967/szeptember: 703. fizika feladat
1967/szeptember: 704. fizika feladat
1967/szeptember: 705. fizika feladat
1967/szeptember: 706. fizika feladat
1967/szeptember: 707. fizika feladat
1967/szeptember: 708. fizika feladat
1967/szeptember: 709. fizika feladat
1967/szeptember: 710. fizika feladat
1967/október: 150. fizika gyakorlat
1967/október: 151. fizika gyakorlat
1967/október: 152. fizika gyakorlat
1967/október: 711. fizika feladat
1967/október: 712. fizika feladat
1967/október: 713. fizika feladat
1967/október: 714. fizika feladat
1967/október: 715. fizika feladat
1967/október: 716. fizika feladat
1967/október: 717. fizika feladat
1967/október: 718. fizika feladat
1967/október: 719. fizika feladat
1967/november: 153. fizika gyakorlat
1967/november: 154. fizika gyakorlat
1967/november: 155. fizika gyakorlat
1967/november: 720. fizika feladat
1967/november: 721. fizika feladat
1967/november: 722. fizika feladat
1967/november: 723. fizika feladat
1967/november: 724. fizika feladat
1967/november: 725. fizika feladat
1967/november: 726. fizika feladat
1967/november: 727. fizika feladat
1967/december: 156. fizika gyakorlat
1967/december: 157. fizika gyakorlat
1967/december: 158. fizika gyakorlat
1967/december: 728. fizika feladat
1967/december: 729. fizika feladat
1967/december: 730. fizika feladat
1967/december: 731. fizika feladat
1967/december: 732. fizika feladat
1967/december: 733. fizika feladat
1967/december: 734. fizika feladat
1968/január: 159. fizika gyakorlat
1968/január: 160. fizika gyakorlat
1968/január: 161. fizika gyakorlat
1968/január: 735. fizika feladat
1968/január: 736. fizika feladat
1968/január: 737. fizika feladat
1968/január: 738. fizika feladat
1968/január: 739. fizika feladat
1968/január: 740. fizika feladat
1968/január: 741. fizika feladat
1968/január: 742. fizika feladat
1968/február: 162. fizika gyakorlat
1968/február: 163. fizika gyakorlat
1968/február: 164. fizika gyakorlat
1968/február: 743. fizika feladat
1968/február: 744. fizika feladat
1968/február: 745. fizika feladat
1968/február: 746. fizika feladat
1968/február: 747. fizika feladat
1968/február: 748. fizika feladat
1968/február: 749. fizika feladat
1968/február: 750. fizika feladat
1968/március: 165. fizika gyakorlat
1968/március: 166. fizika gyakorlat
1968/március: 167. fizika gyakorlat
1968/március: 751. fizika feladat
1968/március: 752. fizika feladat
1968/március: 753. fizika feladat
1968/március: 754. fizika feladat
1968/március: 755. fizika feladat
1968/március: 756. fizika feladat
1968/március: 757. fizika feladat
1968/március: 758. fizika feladat
1968/április: 168. fizika gyakorlat
1968/április: 169. fizika gyakorlat
1968/április: 170. fizika gyakorlat
1968/április: 758. fizika feladat
1968/április: 759. fizika feladat
1968/április: 760. fizika feladat
1968/április: 761. fizika feladat
1968/április: 762. fizika feladat
1968/április: 763. fizika feladat
1968/április: 764. fizika feladat
1968/április: 765. fizika feladat
1968/május: 171. fizika gyakorlat
1968/május: 172. fizika gyakorlat
1968/május: 173. fizika gyakorlat
1968/május: 766. fizika feladat
1968/május: 767. fizika feladat
1968/május: 768. fizika feladat
1968/május: 769. fizika feladat
1968/május: 770. fizika feladat
1968/május: 771. fizika feladat
1968/május: 772. fizika feladat
1968/szeptember: 174. fizika gyakorlat
1968/szeptember: 175. fizika gyakorlat
1968/szeptember: 176. fizika gyakorlat
1968/szeptember: 773. fizika feladat
1968/szeptember: 774. fizika feladat
1968/szeptember: 775. fizika feladat
1968/szeptember: 776. fizika feladat
1968/szeptember: 777. fizika feladat
1968/szeptember: 778. fizika feladat
1968/szeptember: 779. fizika feladat
1968/szeptember: 780. fizika feladat
1968/szeptember: 781. fizika feladat
1968/október: 177. fizika gyakorlat
1968/október: 178. fizika gyakorlat
1968/október: 179. fizika gyakorlat
1968/október: 782. fizika feladat
1968/október: 783. fizika feladat
1968/október: 784. fizika feladat
1968/október: 785. fizika feladat
1968/október: 786. fizika feladat
1968/október: 787. fizika feladat
1968/október: 788. fizika feladat
1968/október: 789. fizika feladat
1968/október: 790. fizika feladat
1968/november: 180. fizika gyakorlat
1968/november: 181. fizika gyakorlat
1968/november: 182. fizika gyakorlat
1968/november: 791. fizika feladat
1968/november: 792. fizika feladat
1968/november: 793. fizika feladat
1968/november: 794. fizika feladat
1968/november: 795. fizika feladat
1968/november: 796. fizika feladat
1968/november: 797. fizika feladat
1968/november: 798. fizika feladat
1968/november: 799. fizika feladat
1968/december: 183. fizika gyakorlat
1968/december: 184. fizika gyakorlat
1968/december: 185. fizika gyakorlat
1968/december: 800. fizika feladat
1968/december: 801. fizika feladat
1968/december: 802. fizika feladat
1968/december: 803. fizika feladat
1968/december: 804. fizika feladat
1968/december: 805. fizika feladat
1968/december: 806. fizika feladat
1968/december: 807. fizika feladat
1968/december: 808. fizika feladat
1969/január: 186. fizika gyakorlat
1969/január: 187. fizika gyakorlat
1969/január: 188. fizika gyakorlat
1969/január: 809. fizika feladat
1969/január: 810. fizika feladat
1969/január: 811. fizika feladat
1969/január: 812. fizika feladat
1969/január: 813. fizika feladat
1969/január: 814. fizika feladat
1969/január: 815. fizika feladat
1969/január: 816. fizika feladat
1969/január: 817. fizika feladat
1969/február: 189. fizika gyakorlat
1969/február: 190. fizika gyakorlat
1969/február: 191. fizika gyakorlat
1969/február: 818. fizika feladat
1969/február: 819. fizika feladat
1969/február: 820. fizika feladat
1969/február: 821. fizika feladat
1969/február: 822. fizika feladat
1969/február: 823. fizika feladat
1969/február: 824. fizika feladat
1969/február: 825. fizika feladat
1969/március: 192. fizika gyakorlat
1969/március: 193. fizika gyakorlat
1969/március: 194. fizika gyakorlat
1969/március: 826. fizika feladat
1969/március: 827. fizika feladat
1969/március: 828. fizika feladat
1969/március: 829. fizika feladat
1969/március: 830. fizika feladat
1969/március: 831. fizika feladat
1969/március: 832. fizika feladat
1969/március: 833. fizika feladat
1969/április: 195. fizika gyakorlat
1969/április: 196. fizika gyakorlat
1969/április: 197. fizika gyakorlat
1969/április: 834. fizika feladat
1969/április: 835. fizika feladat
1969/április: 836. fizika feladat
1969/április: 837. fizika feladat
1969/április: 838. fizika feladat
1969/április: 839. fizika feladat
1969/április: 840. fizika feladat
1969/április: 841. fizika feladat
1969/május: 198. fizika gyakorlat
1969/május: 199. fizika gyakorlat
1969/május: 200. fizika gyakorlat
1969/május: 842. fizika feladat
1969/május: 843. fizika feladat
1969/május: 844. fizika feladat
1969/május: 845. fizika feladat
1969/május: 846. fizika feladat
1969/május: 847. fizika feladat
1969/május: 848. fizika feladat
1969/május: 849. fizika feladat
1969/szeptember: 201. fizika gyakorlat
1969/szeptember: 202. fizika gyakorlat
1969/szeptember: 203. fizika gyakorlat
1969/szeptember: 850. fizika feladat
1969/szeptember: 851. fizika feladat
1969/szeptember: 852. fizika feladat
1969/szeptember: 853. fizika feladat
1969/szeptember: 854. fizika feladat
1969/szeptember: 855. fizika feladat
1969/szeptember: 856. fizika feladat
1969/szeptember: 857. fizika feladat
1969/szeptember: 858. fizika feladat
1969/október: 204. fizika gyakorlat
1969/október: 205. fizika gyakorlat
1969/október: 206. fizika gyakorlat
1969/október: 859. fizika feladat
1969/október: 860. fizika feladat
1969/október: 861. fizika feladat
1969/október: 862. fizika feladat
1969/október: 863. fizika feladat
1969/október: 864. fizika feladat
1969/október: 865. fizika feladat
1969/október: 866. fizika feladat
1969/október: 867. fizika feladat
1969/november: 207. fizika gyakorlat
1969/november: 208. fizika gyakorlat
1969/november: 209. fizika gyakorlat
1969/november: 868. fizika feladat
1969/november: 869. fizika feladat
1969/november: 870. fizika feladat
1969/november: 871. fizika feladat
1969/november: 872. fizika feladat
1969/november: 873. fizika feladat
1969/november: 874. fizika feladat
1969/november: 875. fizika feladat
1969/december: 210. fizika gyakorlat
1969/december: 211. fizika gyakorlat
1969/december: 212. fizika gyakorlat
1969/december: 876. fizika feladat
1969/december: 877. fizika feladat
1969/december: 878. fizika feladat
1969/december: 879. fizika feladat
1969/december: 880. fizika feladat
1969/december: 881. fizika feladat
1969/december: 882. fizika feladat
1969/december: 883. fizika feladat
1970/január: 213. fizika gyakorlat
1970/január: 214. fizika gyakorlat
1970/január: 215. fizika gyakorlat
1970/január: 884. fizika feladat
1970/január: 885. fizika feladat
1970/január: 886. fizika feladat
1970/január: 887. fizika feladat
1970/január: 888. fizika feladat
1970/január: 889. fizika feladat
1970/január: 890. fizika feladat
1970/január: 891. fizika feladat
1970/február: 216. fizika gyakorlat
1970/február: 217. fizika gyakorlat
1970/február: 218. fizika gyakorlat
1970/február: 892. fizika feladat
1970/február: 893. fizika feladat
1970/február: 894. fizika feladat
1970/február: 895. fizika feladat
1970/február: 896. fizika feladat
1970/február: 897. fizika feladat
1970/március: 219. fizika gyakorlat
1970/március: 220. fizika gyakorlat
1970/március: 221. fizika gyakorlat
1970/március: 898. fizika feladat
1970/március: 899. fizika feladat
1970/március: 900. fizika feladat
1970/március: 901. fizika feladat
1970/március: 902. fizika feladat
1970/március: 903. fizika feladat
1970/március: 904. fizika feladat
1970/április: 222. fizika gyakorlat
1970/április: 223. fizika gyakorlat
1970/április: 905. fizika feladat
1970/április: 906. fizika feladat
1970/április: 907. fizika feladat
1970/április: 908. fizika feladat
1970/április: 909. fizika feladat
1970/április: 910. fizika feladat
1970/április: 911. fizika feladat
1970/április: 912. fizika feladat
1970/május: 224. fizika gyakorlat
1970/május: 225. fizika gyakorlat
1970/május: 226. fizika gyakorlat
1970/május: 913. fizika feladat
1970/május: 914. fizika feladat
1970/május: 915. fizika feladat
1970/május: 916. fizika feladat
1970/május: 917. fizika feladat
1970/május: 918. fizika feladat
1970/május: 919. fizika feladat
1970/szeptember: 227. fizika gyakorlat
1970/szeptember: 228. fizika gyakorlat
1970/szeptember: 229. fizika gyakorlat
1970/szeptember: 920. fizika feladat
1970/szeptember: 921. fizika feladat
1970/szeptember: 922. fizika feladat
1970/szeptember: 923. fizika feladat
1970/szeptember: 924. fizika feladat
1970/szeptember: 925. fizika feladat
1970/szeptember: 926. fizika feladat
1970/szeptember: 927. fizika feladat
1970/október: 230. fizika gyakorlat
1970/október: 231. fizika gyakorlat
1970/október: 232. fizika gyakorlat
1970/október: 928. fizika feladat
1970/október: 929. fizika feladat
1970/október: 930. fizika feladat
1970/október: 931. fizika feladat
1970/október: 932. fizika feladat
1970/október: 933. fizika feladat
1970/október: 934. fizika feladat
1970/október: 935. fizika feladat
1970/október: 936. fizika feladat
1970/november: 233. fizika gyakorlat
1970/november: 234. fizika gyakorlat
1970/november: 235. fizika gyakorlat
1970/november: 937. fizika feladat
1970/november: 938. fizika feladat
1970/november: 939. fizika feladat
1970/november: 940. fizika feladat
1970/november: 941. fizika feladat
1970/november: 942. fizika feladat
1970/november: 943. fizika feladat
1970/november: 944. fizika feladat
1970/november: 945. fizika feladat
1970/december: 236. fizika gyakorlat
1970/december: 237. fizika gyakorlat
1970/december: 238. fizika gyakorlat
1970/december: 946. fizika feladat
1970/december: 947. fizika feladat
1970/december: 948. fizika feladat
1970/december: 949. fizika feladat
1970/december: 950. fizika feladat
1970/december: 951. fizika feladat
1970/december: 952. fizika feladat
1971/január: 239. fizika gyakorlat
1971/január: 240. fizika gyakorlat
1971/január: 241. fizika gyakorlat
1971/január: 953. fizika feladat
1971/január: 954. fizika feladat
1971/január: 955. fizika feladat
1971/január: 956. fizika feladat
1971/január: 957. fizika feladat
1971/január: 958. fizika feladat
1971/január: 959. fizika feladat
1971/február: 242. fizika gyakorlat
1971/február: 243. fizika gyakorlat
1971/február: 244. fizika gyakorlat
1971/február: 960. fizika feladat
1971/február: 961. fizika feladat
1971/február: 962. fizika feladat
1971/február: 963. fizika feladat
1971/február: 964. fizika feladat
1971/február: 965. fizika feladat
1971/február: 966. fizika feladat
1971/február: 967. fizika feladat
1971/február: 968. fizika feladat
1971/március: 245. fizika gyakorlat
1971/március: 246. fizika gyakorlat
1971/március: 247. fizika gyakorlat
1971/március: 969. fizika feladat
1971/március: 970. fizika feladat
1971/március: 971. fizika feladat
1971/március: 972. fizika feladat
1971/március: 973. fizika feladat
1971/március: 974. fizika feladat
1971/március: 975. fizika feladat
1971/április: 248. fizika gyakorlat
1971/április: 249. fizika gyakorlat
1971/április: 250. fizika gyakorlat
1971/április: 976. fizika feladat
1971/április: 977. fizika feladat
1971/április: 978. fizika feladat
1971/április: 979. fizika feladat
1971/április: 980. fizika feladat
1971/április: 981. fizika feladat
1971/április: 982. fizika feladat
1971/április: 983. fizika feladat
1971/május: 251. fizika gyakorlat
1971/május: 252. fizika gyakorlat
1971/május: 253. fizika gyakorlat
1971/május: 984. fizika feladat
1971/május: 985. fizika feladat
1971/május: 986. fizika feladat
1971/május: 987. fizika feladat
1971/május: 988. fizika feladat
1971/május: 989. fizika feladat
1971/május: 990. fizika feladat
1971/május: 991. fizika feladat
1971/szeptember: 254. fizika gyakorlat
1971/szeptember: 255. fizika gyakorlat
1971/szeptember: 256. fizika gyakorlat
1971/szeptember: 992. fizika feladat
1971/szeptember: 993. fizika feladat
1971/szeptember: 994. fizika feladat
1971/szeptember: 995. fizika feladat
1971/szeptember: 996. fizika feladat
1971/szeptember: 997. fizika feladat
1971/szeptember: 998. fizika feladat
1971/szeptember: 999. fizika feladat
1971/szeptember: 1000. fizika feladat
1971/október: 257. fizika gyakorlat
1971/október: 258. fizika gyakorlat
1971/október: 259. fizika gyakorlat
1971/október: 1001. fizika feladat
1971/október: 1002. fizika feladat
1971/október: 1003. fizika feladat
1971/október: 1004. fizika feladat
1971/október: 1005. fizika feladat
1971/október: 1006. fizika feladat
1971/október: 1007. fizika feladat
1971/október: 1008. fizika feladat
1971/november: 260. fizika gyakorlat
1971/november: 261. fizika gyakorlat
1971/november: 262. fizika gyakorlat
1971/november: 1009. fizika feladat
1971/november: 1010. fizika feladat
1971/november: 1011. fizika feladat
1971/november: 1012. fizika feladat
1971/november: 1013. fizika feladat
1971/november: 1014. fizika feladat
1971/november: 1015. fizika feladat
1971/november: 1016. fizika feladat
1971/november: 1017. fizika feladat
1971/december: 263. fizika gyakorlat
1971/december: 264. fizika gyakorlat
1971/december: 265. fizika gyakorlat
1971/december: 1018. fizika feladat
1971/december: 1019. fizika feladat
1971/december: 1020. fizika feladat
1971/december: 1021. fizika feladat
1971/december: 1022. fizika feladat
1971/december: 1023. fizika feladat
1971/december: 1024. fizika feladat
1972/január: 266. fizika gyakorlat
1972/január: 267. fizika gyakorlat
1972/január: 268. fizika gyakorlat
1972/január: 1025. fizika feladat
1972/január: 1026. fizika feladat
1972/január: 1027. fizika feladat
1972/január: 1028. fizika feladat
1972/január: 1029. fizika feladat
1972/január: 1030. fizika feladat
1972/január: 1031. fizika feladat
1972/január: 1032. fizika feladat
1972/február: 269. fizika gyakorlat
1972/február: 270. fizika gyakorlat
1972/február: 271. fizika gyakorlat
1972/február: 1033. fizika feladat
1972/február: 1034. fizika feladat
1972/február: 1035. fizika feladat
1972/február: 1036. fizika feladat
1972/február: 1037. fizika feladat
1972/február: 1038. fizika feladat
1972/február: 1039. fizika feladat
1972/február: 1040. fizika feladat
1972/február: 1041. fizika feladat
1972/március: 272. fizika gyakorlat
1972/március: 273. fizika gyakorlat
1972/március: 274. fizika gyakorlat
1972/március: 1042. fizika feladat
1972/március: 1043. fizika feladat
1972/március: 1044. fizika feladat
1972/március: 1045. fizika feladat
1972/március: 1046. fizika feladat
1972/március: 1047. fizika feladat
1972/március: 1048. fizika feladat
1972/március: 1049. fizika feladat
1972/április: 275. fizika gyakorlat
1972/április: 276. fizika gyakorlat
1972/április: 277. fizika gyakorlat
1972/április: 1050. fizika feladat
1972/április: 1051. fizika feladat
1972/április: 1052. fizika feladat
1972/április: 1053. fizika feladat
1972/április: 1054. fizika feladat
1972/április: 1055. fizika feladat
1972/április: 1056. fizika feladat
1972/május: 278. fizika gyakorlat
1972/május: 279. fizika gyakorlat
1972/május: 280. fizika gyakorlat
1972/május: 1057. fizika feladat
1972/május: 1058. fizika feladat
1972/május: 1059. fizika feladat
1972/május: 1060. fizika feladat
1972/május: 1061. fizika feladat
1972/május: 1062. fizika feladat
1972/május: 1063. fizika feladat
1972/szeptember: 281. fizika gyakorlat
1972/szeptember: 282. fizika gyakorlat
1972/szeptember: 283. fizika gyakorlat
1972/szeptember: 1064. fizika feladat
1972/szeptember: 1065. fizika feladat
1972/szeptember: 1066. fizika feladat
1972/szeptember: 1067. fizika feladat
1972/szeptember: 1068. fizika feladat
1972/szeptember: 1069. fizika feladat
1972/szeptember: 1070. fizika feladat
1972/szeptember: 1071. fizika feladat
1972/szeptember: 1072. fizika feladat
1972/október: 284. fizika gyakorlat
1972/október: 285. fizika gyakorlat
1972/október: 286. fizika gyakorlat
1972/október: 1073. fizika feladat
1972/október: 1074. fizika feladat
1972/október: 1075. fizika feladat
1972/október: 1076. fizika feladat
1972/október: 1077. fizika feladat
1972/október: 1078. fizika feladat
1972/október: 1079. fizika feladat
1972/október: 1080. fizika feladat
1972/november: 287. fizika gyakorlat
1972/november: 288. fizika gyakorlat
1972/november: 289. fizika gyakorlat
1972/november: 1081. fizika feladat
1972/november: 1082. fizika feladat
1972/november: 1083. fizika feladat
1972/november: 1084. fizika feladat
1972/november: 1085. fizika feladat
1972/november: 1086. fizika feladat
1972/november: 1087. fizika feladat
1972/november: 1088. fizika feladat
1972/december: 290. fizika gyakorlat
1972/december: 291. fizika gyakorlat
1972/december: 292. fizika gyakorlat
1972/december: 1089. fizika feladat
1972/december: 1090. fizika feladat
1972/december: 1091. fizika feladat
1972/december: 1092. fizika feladat
1972/december: 1093. fizika feladat
1972/december: 1094. fizika feladat
1972/december: 1095. fizika feladat
1972/december: 1096. fizika feladat
1973/január: 293. fizika gyakorlat
1973/január: 294. fizika gyakorlat
1973/január: 295. fizika gyakorlat
1973/január: 1097. fizika feladat
1973/január: 1098. fizika feladat
1973/január: 1099. fizika feladat
1973/január: 1100. fizika feladat
1973/január: 1101. fizika feladat
1973/január: 1102. fizika feladat
1973/január: 1103. fizika feladat
1973/január: 1104. fizika feladat
1973/február: 296. fizika gyakorlat
1973/február: 297. fizika gyakorlat
1973/február: 298. fizika gyakorlat
1973/február: 1105. fizika feladat
1973/február: 1106. fizika feladat
1973/február: 1107. fizika feladat
1973/február: 1108. fizika feladat
1973/február: 1109. fizika feladat
1973/február: 1110. fizika feladat
1973/február: 1111. fizika feladat
1973/február: 1112. fizika feladat
1973/február: 1113. fizika feladat
1973/március: 299. fizika gyakorlat
1973/március: 300. fizika gyakorlat
1973/március: 301. fizika gyakorlat
1973/március: 1114. fizika feladat
1973/március: 1115. fizika feladat
1973/március: 1116. fizika feladat
1973/március: 1117. fizika feladat
1973/március: 1118. fizika feladat
1973/március: 1119. fizika feladat
1973/március: 1120. fizika feladat
1973/március: 1121. fizika feladat
1973/március: 1122. fizika feladat
1973/április: 302. fizika gyakorlat
1973/április: 303. fizika gyakorlat
1973/április: 304. fizika gyakorlat
1973/április: 1123. fizika feladat
1973/április: 1124. fizika feladat
1973/április: 1125. fizika feladat
1973/április: 1126. fizika feladat
1973/április: 1127. fizika feladat
1973/április: 1128. fizika feladat
1973/április: 1129. fizika feladat
1973/április: 1130. fizika feladat
1973/április: 1131. fizika feladat
1973/május: 305. fizika gyakorlat
1973/május: 306. fizika gyakorlat
1973/május: 307. fizika gyakorlat
1973/május: 1132. fizika feladat
1973/május: 1133. fizika feladat
1973/május: 1134. fizika feladat
1973/május: 1135. fizika feladat
1973/május: 1136. fizika feladat
1973/május: 1137. fizika feladat
1973/május: 1138. fizika feladat
1973/május: 1139. fizika feladat
1973/május: 1140. fizika feladat
1973/szeptember: 308. fizika gyakorlat
1973/szeptember: 309. fizika gyakorlat
1973/szeptember: 310. fizika gyakorlat
1973/szeptember: 1141. fizika feladat
1973/szeptember: 1142. fizika feladat
1973/szeptember: 1143. fizika feladat
1973/szeptember: 1144. fizika feladat
1973/szeptember: 1145. fizika feladat
1973/szeptember: 1146. fizika feladat
1973/szeptember: 1147. fizika feladat
1973/szeptember: 1148. fizika feladat
1973/szeptember: 1149. fizika feladat
1973/szeptember: 1150. fizika feladat
1973/október: 311. fizika gyakorlat
1973/október: 312. fizika gyakorlat
1973/október: 313. fizika gyakorlat
1973/október: 1151. fizika feladat
1973/október: 1152. fizika feladat
1973/október: 1153. fizika feladat
1973/október: 1154. fizika feladat
1973/október: 1155. fizika feladat
1973/október: 1156. fizika feladat
1973/október: 1157. fizika feladat
1973/október: 1158. fizika feladat
1973/október: 1159. fizika feladat
1973/október: 1160. fizika feladat
1973/november: 314. fizika gyakorlat
1973/november: 315. fizika gyakorlat
1973/november: 316. fizika gyakorlat
1973/november: 1161. fizika feladat
1973/november: 1162. fizika feladat
1973/november: 1163. fizika feladat
1973/november: 1164. fizika feladat
1973/november: 1165. fizika feladat
1973/november: 1166. fizika feladat
1973/november: 1167. fizika feladat
1973/november: 1168. fizika feladat
1973/november: 1169. fizika feladat
1973/december: 317. fizika gyakorlat
1973/december: 318. fizika gyakorlat
1973/december: 319. fizika gyakorlat
1973/december: 1170. fizika feladat
1973/december: 1171. fizika feladat
1973/december: 1172. fizika feladat
1973/december: 1173. fizika feladat
1973/december: 1174. fizika feladat
1973/december: 1175. fizika feladat
1973/december: 1176. fizika feladat
1973/december: 1177. fizika feladat
1973/december: 1178. fizika feladat
1974/január: 320. fizika gyakorlat
1974/január: 321. fizika gyakorlat
1974/január: 322. fizika gyakorlat
1974/január: 1179. fizika feladat
1974/január: 1180. fizika feladat
1974/január: 1181. fizika feladat
1974/január: 1182. fizika feladat
1974/január: 1183. fizika feladat
1974/január: 1184. fizika feladat
1974/január: 1185. fizika feladat
1974/január: 1186. fizika feladat
1974/február: 323. fizika gyakorlat
1974/február: 324. fizika gyakorlat
1974/február: 325. fizika gyakorlat
1974/február: 1187. fizika feladat
1974/február: 1188. fizika feladat
1974/február: 1189. fizika feladat
1974/február: 1190. fizika feladat
1974/február: 1191. fizika feladat
1974/február: 1192. fizika feladat
1974/február: 1193. fizika feladat
1974/február: 1194. fizika feladat
1974/március: 326. fizika gyakorlat
1974/március: 327. fizika gyakorlat
1974/március: 328. fizika gyakorlat
1974/március: 1195. fizika feladat
1974/március: 1196. fizika feladat
1974/március: 1197. fizika feladat
1974/március: 1198. fizika feladat
1974/március: 1199. fizika feladat
1974/március: 1200. fizika feladat
1974/március: 1201. fizika feladat
1974/március: 1202. fizika feladat
1974/március: 1203. fizika feladat
1974/április: 329. fizika gyakorlat
1974/április: 330. fizika gyakorlat
1974/április: 331. fizika gyakorlat
1974/április: 1204. fizika feladat
1974/április: 1205. fizika feladat
1974/április: 1206. fizika feladat
1974/április: 1207. fizika feladat
1974/április: 1208. fizika feladat
1974/április: 1209. fizika feladat
1974/április: 1210. fizika feladat
1974/április: 1211. fizika feladat
1974/április: 1212. fizika feladat
1974/május: 332. fizika gyakorlat
1974/május: 333. fizika gyakorlat
1974/május: 334. fizika gyakorlat
1974/május: 1213. fizika feladat
1974/május: 1214. fizika feladat
1974/május: 1215. fizika feladat
1974/május: 1216. fizika feladat
1974/május: 1217. fizika feladat
1974/május: 1218. fizika feladat
1974/május: 1219. fizika feladat
1974/május: 1220. fizika feladat
1974/május: 1221. fizika feladat
1974/szeptember: 335. fizika gyakorlat
1974/szeptember: 336. fizika gyakorlat
1974/szeptember: 337. fizika gyakorlat
1974/szeptember: 1222. fizika feladat
1974/szeptember: 1223. fizika feladat
1974/szeptember: 1224. fizika feladat
1974/szeptember: 1225. fizika feladat
1974/szeptember: 1226. fizika feladat
1974/szeptember: 1227. fizika feladat
1974/szeptember: 1228. fizika feladat
1974/szeptember: 1229. fizika feladat
1974/szeptember: 1230. fizika feladat
1974/október: 338. fizika gyakorlat
1974/október: 339. fizika gyakorlat
1974/október: 340. fizika gyakorlat
1974/október: 1231. fizika feladat
1974/október: 1232. fizika feladat
1974/október: 1233. fizika feladat
1974/október: 1234. fizika feladat
1974/október: 1235. fizika feladat
1974/október: 1236. fizika feladat
1974/október: 1237. fizika feladat
1974/október: 1238. fizika feladat
1974/október: 1239. fizika feladat
1974/november: 341. fizika gyakorlat
1974/november: 342. fizika gyakorlat
1974/november: 343. fizika gyakorlat
1974/november: 1240. fizika feladat
1974/november: 1241. fizika feladat
1974/november: 1242. fizika feladat
1974/november: 1243. fizika feladat
1974/november: 1244. fizika feladat
1974/november: 1245. fizika feladat
1974/november: 1246. fizika feladat
1974/november: 1247. fizika feladat
1974/november: 1248. fizika feladat
1974/december: 344. fizika gyakorlat
1974/december: 345. fizika gyakorlat
1974/december: 346. fizika gyakorlat
1974/december: 1249. fizika feladat
1974/december: 1250. fizika feladat
1974/december: 1251. fizika feladat
1974/december: 1252. fizika feladat
1974/december: 1253. fizika feladat
1974/december: 1254. fizika feladat
1974/december: 1255. fizika feladat
1974/december: 1256. fizika feladat
1974/december: 1257. fizika feladat
1975/január: 347. fizika gyakorlat
1975/január: 348. fizika gyakorlat
1975/január: 349. fizika gyakorlat
1975/január: 1258. fizika feladat
1975/január: 1259. fizika feladat
1975/január: 1260. fizika feladat
1975/január: 1261. fizika feladat
1975/január: 1262. fizika feladat
1975/január: 1263. fizika feladat
1975/január: 1264. fizika feladat
1975/január: 1265. fizika feladat
1975/január: 1266. fizika feladat
1975/február: 350. fizika gyakorlat
1975/február: 351. fizika gyakorlat
1975/február: 352. fizika gyakorlat
1975/február: 1267. fizika feladat
1975/február: 1268. fizika feladat
1975/február: 1269. fizika feladat
1975/február: 1270. fizika feladat
1975/február: 1271. fizika feladat
1975/február: 1272. fizika feladat
1975/február: 1273. fizika feladat
1975/február: 1274. fizika feladat
1975/március: 353. fizika gyakorlat
1975/március: 354. fizika gyakorlat
1975/március: 355. fizika gyakorlat
1975/március: 1275. fizika feladat
1975/március: 1276. fizika feladat
1975/március: 1277. fizika feladat
1975/március: 1278. fizika feladat
1975/március: 1279. fizika feladat
1975/március: 1280. fizika feladat
1975/március: 1281. fizika feladat
1975/április: 356. fizika gyakorlat
1975/április: 357. fizika gyakorlat
1975/április: 358. fizika gyakorlat
1975/április: 1282. fizika feladat
1975/április: 1283. fizika feladat
1975/április: 1284. fizika feladat
1975/április: 1285. fizika feladat
1975/április: 1286. fizika feladat
1975/április: 1287. fizika feladat
1975/április: 1288. fizika feladat
1975/április: 1289. fizika feladat
1975/május: 359. fizika gyakorlat
1975/május: 360. fizika gyakorlat
1975/május: 361. fizika gyakorlat
1975/május: 1290. fizika feladat
1975/május: 1291. fizika feladat
1975/május: 1292. fizika feladat
1975/május: 1293. fizika feladat
1975/május: 1294. fizika feladat
1975/május: 1295. fizika feladat
1975/május: 1296. fizika feladat
1975/szeptember: 362. fizika gyakorlat
1975/szeptember: 363. fizika gyakorlat
1975/szeptember: 364. fizika gyakorlat
1975/szeptember: 1297. fizika feladat
1975/szeptember: 1298. fizika feladat
1975/szeptember: 1299. fizika feladat
1975/szeptember: 1300. fizika feladat
1975/szeptember: 1301. fizika feladat
1975/szeptember: 1302. fizika feladat
1975/szeptember: 1303. fizika feladat
1975/szeptember: 1304. fizika feladat
1975/szeptember: 1305. fizika feladat
1975/október: 365. fizika gyakorlat
1975/október: 366. fizika gyakorlat
1975/október: 367. fizika gyakorlat
1975/október: 1306. fizika feladat
1975/október: 1307. fizika feladat
1975/október: 1308. fizika feladat
1975/október: 1309. fizika feladat
1975/október: 1310. fizika feladat
1975/október: 1311. fizika feladat
1975/október: 1312. fizika feladat
1975/október: 1313. fizika feladat
1975/október: 1314. fizika feladat
1975/november: 368. fizika gyakorlat
1975/november: 369. fizika gyakorlat
1975/november: 370. fizika gyakorlat
1975/november: 1315. fizika feladat
1975/november: 1316. fizika feladat
1975/november: 1317. fizika feladat
1975/november: 1318. fizika feladat
1975/november: 1319. fizika feladat
1975/november: 1320. fizika feladat
1975/november: 1321. fizika feladat
1975/november: 1322. fizika feladat
1975/november: 1323. fizika feladat
1975/december: 371. fizika gyakorlat
1975/december: 372. fizika gyakorlat
1975/december: 373. fizika gyakorlat
1975/december: 1324. fizika feladat
1975/december: 1325. fizika feladat
1975/december: 1326. fizika feladat
1975/december: 1327. fizika feladat
1975/december: 1328. fizika feladat
1975/december: 1329. fizika feladat
1975/december: 1330. fizika feladat
1975/december: 1331. fizika feladat
1975/december: 1332. fizika feladat
1976/január: 374. fizika gyakorlat
1976/január: 375. fizika gyakorlat
1976/január: 376. fizika gyakorlat
1976/január: 1333. fizika feladat
1976/január: 1334. fizika feladat
1976/január: 1335. fizika feladat
1976/január: 1336. fizika feladat
1976/január: 1337. fizika feladat
1976/január: 1338. fizika feladat
1976/január: 1339. fizika feladat
1976/január: 1340. fizika feladat
1976/február: 377. fizika gyakorlat
1976/február: 378. fizika gyakorlat
1976/február: 379. fizika gyakorlat
1976/február: 1341. fizika feladat
1976/február: 1342. fizika feladat
1976/február: 1343. fizika feladat
1976/február: 1344. fizika feladat
1976/február: 1345. fizika feladat
1976/február: 1346. fizika feladat
1976/február: 1347. fizika feladat
1976/február: 1348. fizika feladat
1976/március: 380. fizika gyakorlat
1976/március: 381. fizika gyakorlat
1976/március: 382. fizika gyakorlat
1976/március: 1349. fizika feladat
1976/március: 1350. fizika feladat
1976/március: 1351. fizika feladat
1976/március: 1352. fizika feladat
1976/március: 1353. fizika feladat
1976/március: 1354. fizika feladat
1976/március: 1355. fizika feladat
1976/március: 1356. fizika feladat
1976/április: 383. fizika gyakorlat
1976/április: 384. fizika gyakorlat
1976/április: 385. fizika gyakorlat
1976/április: 1357. fizika feladat
1976/április: 1358. fizika feladat
1976/április: 1359. fizika feladat
1976/április: 1360. fizika feladat
1976/április: 1361. fizika feladat
1976/április: 1362. fizika feladat
1976/április: 1363. fizika feladat
1976/április: 1364. fizika feladat
1976/május: 386. fizika gyakorlat
1976/május: 387. fizika gyakorlat
1976/május: 388. fizika gyakorlat
1976/május: 1365. fizika feladat
1976/május: 1366. fizika feladat
1976/május: 1367. fizika feladat
1976/május: 1368. fizika feladat
1976/május: 1369. fizika feladat
1976/május: 1370. fizika feladat
1976/május: 1371. fizika feladat
1976/szeptember: 389. fizika gyakorlat
1976/szeptember: 390. fizika gyakorlat
1976/szeptember: 391. fizika gyakorlat
1976/szeptember: 1372. fizika feladat
1976/szeptember: 1373. fizika feladat
1976/szeptember: 1374. fizika feladat
1976/szeptember: 1375. fizika feladat
1976/szeptember: 1376. fizika feladat
1976/szeptember: 1377. fizika feladat
1976/szeptember: 1378. fizika feladat
1976/szeptember: 1379. fizika feladat
1976/szeptember: 1. fizika mérési feladat
1976/október: 392. fizika gyakorlat
1976/október: 393. fizika gyakorlat
1976/október: 394. fizika gyakorlat
1976/október: 1380. fizika feladat
1976/október: 1381. fizika feladat
1976/október: 1382. fizika feladat
1976/október: 1383. fizika feladat
1976/október: 1384. fizika feladat
1976/október: 1385. fizika feladat
1976/október: 1386. fizika feladat
1976/október: 2. fizika mérési feladat
1976/október: 1387. fizika feladat
1976/október: 1388. fizika feladat
1976/október: 1389. fizika feladat
1976/november: 395. fizika gyakorlat
1976/november: 396. fizika gyakorlat
1976/november: 397. fizika gyakorlat
1976/november: 1390. fizika feladat
1976/november: 1391. fizika feladat
1976/november: 1392. fizika feladat
1976/november: 1393. fizika feladat
1976/november: 1394. fizika feladat
1976/november: 1395. fizika feladat
1976/november: 1396. fizika feladat
1976/november: 3. fizika mérési feladat
1976/november: 1397. fizika feladat
1976/december: 398. fizika gyakorlat
1976/december: 399. fizika gyakorlat
1976/december: 400. fizika gyakorlat
1976/december: 1398. fizika feladat
1976/december: 1399. fizika feladat
1976/december: 1400. fizika feladat
1976/december: 1401. fizika feladat
1976/december: 4. fizika mérési feladat
1976/december: 1402. fizika feladat
1976/december: 1403. fizika feladat
1976/december: 1404. fizika feladat
1977/január: 401. fizika gyakorlat
1977/január: 402. fizika gyakorlat
1977/január: 403. fizika gyakorlat
1977/január: 1405. fizika feladat
1977/január: 1406. fizika feladat
1977/január: 1407. fizika feladat
1977/január: 1408. fizika feladat
1977/január: 1409. fizika feladat
1977/január: 1410. fizika feladat
1977/január: 1411. fizika feladat
1977/január: 5. fizika mérési feladat
1977/január: 1412. fizika feladat
1977/február: 404. fizika gyakorlat
1977/február: 405. fizika gyakorlat
1977/február: 406. fizika gyakorlat
1977/február: 1413. fizika feladat
1977/február: 1414. fizika feladat
1977/február: 1415. fizika feladat
1977/február: 1416. fizika feladat
1977/február: 1417. fizika feladat
1977/február: 1418. fizika feladat
1977/február: 1419. fizika feladat
1977/február: 6. fizika mérési feladat
1977/február: 1420. fizika feladat
1977/március: 407. fizika gyakorlat
1977/március: 408. fizika gyakorlat
1977/március: 409. fizika gyakorlat
1977/március: 1421. fizika feladat
1977/március: 1422. fizika feladat
1977/március: 1423. fizika feladat
1977/március: 1424. fizika feladat
1977/március: 1425. fizika feladat
1977/március: 1426. fizika feladat
1977/március: 1427. fizika feladat
1977/március: 7. fizika mérési feladat
1977/április: 410. fizika gyakorlat
1977/április: 411. fizika gyakorlat
1977/április: 412. fizika gyakorlat
1977/április: 1428. fizika feladat
1977/április: 1429. fizika feladat
1977/április: 1430. fizika feladat
1977/április: 1431. fizika feladat
1977/április: 1432. fizika feladat
1977/április: 1433. fizika feladat
1977/április: 1434. fizika feladat
1977/április: 8. fizika mérési feladat
1977/május: 413. fizika gyakorlat
1977/május: 414. fizika gyakorlat
1977/május: 415. fizika gyakorlat
1977/május: 1435. fizika feladat
1977/május: 1436. fizika feladat
1977/május: 1437. fizika feladat
1977/május: 1438. fizika feladat
1977/május: 1439. fizika feladat
1977/május: 1440. fizika feladat
1977/május: 1441. fizika feladat
1977/május: 1442. fizika feladat
1977/május: 9. fizika mérési feladat
1977/szeptember: 416. fizika gyakorlat
1977/szeptember: 417. fizika gyakorlat
1977/szeptember: 418. fizika gyakorlat
1977/szeptember: 1443. fizika feladat
1977/szeptember: 1444. fizika feladat
1977/szeptember: 1445. fizika feladat
1977/szeptember: 1446. fizika feladat
1977/szeptember: 1447. fizika feladat
1977/szeptember: 10. fizika mérési feladat
1977/szeptember: 1448. fizika feladat
1977/szeptember: 1449. fizika feladat
1977/szeptember: 1450. fizika feladat
1977/október: 419. fizika gyakorlat
1977/október: 420. fizika gyakorlat
1977/október: 421. fizika gyakorlat
1977/október: 1451. fizika feladat
1977/október: 1452. fizika feladat
1977/október: 1453. fizika feladat
1977/október: 1454. fizika feladat
1977/október: 1455. fizika feladat
1977/október: 1456. fizika feladat
1977/október: 1457. fizika feladat
1977/október: 11. fizika mérési feladat
1977/október: 1458. fizika feladat
1977/november: 422. fizika gyakorlat
1977/november: 423. fizika gyakorlat
1977/november: 424. fizika gyakorlat
1977/november: 1459. fizika feladat
1977/november: 1460. fizika feladat
1977/november: 1461. fizika feladat
1977/november: 12. fizika mérési feladat
1977/november: 1462. fizika feladat
1977/november: 1463. fizika feladat
1977/november: 1464. fizika feladat
1977/november: 1465. fizika feladat
1977/december: 425. fizika gyakorlat
1977/december: 426. fizika gyakorlat
1977/december: 427. fizika gyakorlat
1977/december: 1466. fizika feladat
1977/december: 1467. fizika feladat
1977/december: 1468. fizika feladat
1977/december: 1469. fizika feladat
1977/december: 1470. fizika feladat
1977/december: 1471. fizika feladat
1977/december: 1472. fizika feladat
1977/december: 1473. fizika feladat
1977/december: 13. fizika mérési feladat
1978/január: 428. fizika gyakorlat
1978/január: 429. fizika gyakorlat
1978/január: 430. fizika gyakorlat
1978/január: 1474. fizika feladat
1978/január: 1475. fizika feladat
1978/január: 1476. fizika feladat
1978/január: 1477. fizika feladat
1978/január: 1478. fizika feladat
1978/január: 1479. fizika feladat
1978/január: 14. fizika mérési feladat
1978/január: 1480. fizika feladat
1978/február: 431. fizika gyakorlat
1978/február: 432. fizika gyakorlat
1978/február: 433. fizika gyakorlat
1978/február: 1481. fizika feladat
1978/február: 1482. fizika feladat
1978/február: 1483. fizika feladat
1978/február: 1484. fizika feladat
1978/február: 1485. fizika feladat
1978/február: 1486. fizika feladat
1978/február: 15. fizika mérési feladat
1978/február: 1487. fizika feladat
1978/február: 1488. fizika feladat
1978/március: 434. fizika gyakorlat
1978/március: 435. fizika gyakorlat
1978/március: 436. fizika gyakorlat
1978/március: 1489. fizika feladat
1978/március: 1490. fizika feladat
1978/március: 1491. fizika feladat
1978/március: 1492. fizika feladat
1978/március: 1493. fizika feladat
1978/március: 1494. fizika feladat
1978/március: 16. fizika mérési feladat
1978/április: 437. fizika gyakorlat
1978/április: 438. fizika gyakorlat
1978/április: 439. fizika gyakorlat
1978/április: 1495. fizika feladat
1978/április: 1496. fizika feladat
1978/április: 1497. fizika feladat
1978/április: 1498. fizika feladat
1978/április: 1499. fizika feladat
1978/április: 1500. fizika feladat
1978/április: 1501. fizika feladat
1978/április: 1502. fizika feladat
1978/április: 17. fizika mérési feladat
1978/április: 1503. fizika feladat
1978/május: 440. fizika gyakorlat
1978/május: 441. fizika gyakorlat
1978/május: 442. fizika gyakorlat
1978/május: 1504. fizika feladat
1978/május: 1505. fizika feladat
1978/május: 1506. fizika feladat
1978/május: 1507. fizika feladat
1978/május: 1508. fizika feladat
1978/május: 1509. fizika feladat
1978/május: 1510. fizika feladat
1978/május: 1511. fizika feladat
1978/május: 18. fizika mérési feladat
1978/május: 1512. fizika feladat
1978/szeptember: 443. fizika gyakorlat
1978/szeptember: 444. fizika gyakorlat
1978/szeptember: 445. fizika gyakorlat
1978/szeptember: 1513. fizika feladat
1978/szeptember: 1514. fizika feladat
1978/szeptember: 19. fizika mérési feladat
1978/szeptember: 1515. fizika feladat
1978/szeptember: 1516. fizika feladat
1978/szeptember: 1517. fizika feladat
1978/szeptember: 1518. fizika feladat
1978/szeptember: 1519. fizika feladat
1978/szeptember: 1520. fizika feladat
1978/szeptember: 1521. fizika feladat
1978/október: 446. fizika gyakorlat
1978/október: 447. fizika gyakorlat
1978/október: 448. fizika gyakorlat
1978/október: 1522. fizika feladat
1978/október: 1523. fizika feladat
1978/október: 1524. fizika feladat
1978/október: 1525. fizika feladat
1978/október: 1526. fizika feladat
1978/október: 1527. fizika feladat
1978/október: 1528. fizika feladat
1978/október: 1529. fizika feladat
1978/október: 1530. fizika feladat
1978/október: 20. fizika mérési feladat
1978/november: 449. fizika gyakorlat
1978/november: 450. fizika gyakorlat
1978/november: 451. fizika gyakorlat
1978/november: 1531. fizika feladat
1978/november: 1532. fizika feladat
1978/november: 1533. fizika feladat
1978/november: 1534. fizika feladat
1978/november: 1535. fizika feladat
1978/november: 1536. fizika feladat
1978/november: 1537. fizika feladat
1978/november: 1538. fizika feladat
1978/november: 21. fizika mérési feladat
1978/december: 452. fizika gyakorlat
1978/december: 453. fizika gyakorlat
1978/december: 454. fizika gyakorlat
1978/december: 1539. fizika feladat
1978/december: 1540. fizika feladat
1978/december: 1541. fizika feladat
1978/december: 1542. fizika feladat
1978/december: 1543. fizika feladat
1978/december: 1544. fizika feladat
1978/december: 1545. fizika feladat
1978/december: 22. fizika mérési feladat
1978/december: 1546. fizika feladat
1978/december: 1547. fizika feladat
1979/január: 455. fizika gyakorlat
1979/január: 456. fizika gyakorlat
1979/január: 457. fizika gyakorlat
1979/január: 1548. fizika feladat
1979/január: 1549. fizika feladat
1979/január: 1550. fizika feladat
1979/január: 1551. fizika feladat
1979/január: 1552. fizika feladat
1979/január: 1553. fizika feladat
1979/január: 1554. fizika feladat
1979/január: 1555. fizika feladat
1979/január: 1556. fizika feladat
1979/január: 23. fizika mérési feladat
1979/január: 1557. fizika feladat
1979/február: 458. fizika gyakorlat
1979/február: 459. fizika gyakorlat
1979/február: 460. fizika gyakorlat
1979/február: 1558. fizika feladat
1979/február: 1559. fizika feladat
1979/február: 1560. fizika feladat
1979/február: 1561. fizika feladat
1979/február: 1562. fizika feladat
1979/február: 1563. fizika feladat
1979/február: 1564. fizika feladat
1979/február: 24. fizika mérési feladat
1979/február: 1565. fizika feladat
1979/március: 461. fizika gyakorlat
1979/március: 462. fizika gyakorlat
1979/március: 463. fizika gyakorlat
1979/március: 1566. fizika feladat
1979/március: 25. fizika mérési feladat
1979/március: 1567. fizika feladat
1979/március: 1568. fizika feladat
1979/március: 1569. fizika feladat
1979/március: 1570. fizika feladat
1979/március: 1571. fizika feladat
1979/március: 1572. fizika feladat
1979/április: 464. fizika gyakorlat
1979/április: 465. fizika gyakorlat
1979/április: 466. fizika gyakorlat
1979/április: 1573. fizika feladat
1979/április: 1574. fizika feladat
1979/április: 1575. fizika feladat
1979/április: 1576. fizika feladat
1979/április: 1577. fizika feladat
1979/április: 1578. fizika feladat
1979/április: 26. fizika mérési feladat
1979/április: 1579. fizika feladat
1979/május: 467. fizika gyakorlat
1979/május: 468. fizika gyakorlat
1979/május: 469. fizika gyakorlat
1979/május: 1580. fizika feladat
1979/május: 1581. fizika feladat
1979/május: 1582. fizika feladat
1979/május: 1583. fizika feladat
1979/május: 1584. fizika feladat
1979/május: 27. fizika mérési feladat
1979/május: 1585. fizika feladat
1979/május: 1586. fizika feladat
1979/szeptember: 470. fizika gyakorlat
1979/szeptember: 471. fizika gyakorlat
1979/szeptember: 472. fizika gyakorlat
1979/szeptember: 1587. fizika feladat
1979/szeptember: 1588. fizika feladat
1979/szeptember: 1589. fizika feladat
1979/szeptember: 1590. fizika feladat
1979/szeptember: 1591. fizika feladat
1979/szeptember: 1592. fizika feladat
1979/szeptember: 28. fizika mérési feladat
1979/szeptember: 1593. fizika feladat
1979/október: 473. fizika gyakorlat
1979/október: 474. fizika gyakorlat
1979/október: 475. fizika gyakorlat
1979/október: 1594. fizika feladat
1979/október: 1595. fizika feladat
1979/október: 1596. fizika feladat
1979/október: 1597. fizika feladat
1979/október: 1598. fizika feladat
1979/október: 1599. fizika feladat
1979/október: 1600. fizika feladat
1979/október: 1601. fizika feladat
1979/október: 29. fizika mérési feladat
1979/november: 476. fizika gyakorlat
1979/november: 477. fizika gyakorlat
1979/november: 478. fizika gyakorlat
1979/november: 1602. fizika feladat
1979/november: 1603. fizika feladat
1979/november: 1604. fizika feladat
1979/november: 1605. fizika feladat
1979/november: 1606. fizika feladat
1979/november: 30. fizika mérési feladat
1979/november: 1607. fizika feladat
1979/november: 1608. fizika feladat
1979/december: 479. fizika gyakorlat
1979/december: 480. fizika gyakorlat
1979/december: 481. fizika gyakorlat
1979/december: 1609. fizika feladat
1979/december: 1610. fizika feladat
1979/december: 1611. fizika feladat
1979/december: 1612. fizika feladat
1979/december: 1613. fizika feladat
1979/december: 1614. fizika feladat
1979/december: 1615. fizika feladat
1979/december: 31. fizika mérési feladat
1980/január: 482. fizika gyakorlat
1980/január: 483. fizika gyakorlat
1980/január: 484. fizika gyakorlat
1980/január: 1616. fizika feladat
1980/január: 1617. fizika feladat
1980/január: 1618. fizika feladat
1980/január: 1619. fizika feladat
1980/január: 1620. fizika feladat
1980/január: 1621. fizika feladat
1980/január: 1622. fizika feladat
1980/január: 32. fizika mérési feladat
1980/január: 1623. fizika feladat
1980/február: 485. fizika gyakorlat
1980/február: 486. fizika gyakorlat
1980/február: 487. fizika gyakorlat
1980/február: 1624. fizika feladat
1980/február: 1625. fizika feladat
1980/február: 1626. fizika feladat
1980/február: 1627. fizika feladat
1980/február: 1628. fizika feladat
1980/február: 1629. fizika feladat
1980/február: 33. fizika mérési feladat
1980/február: 1630. fizika feladat
1980/február: 1631. fizika feladat
1980/március: 488. fizika gyakorlat
1980/március: 489. fizika gyakorlat
1980/március: 490. fizika gyakorlat
1980/március: 1632. fizika feladat
1980/március: 1633. fizika feladat
1980/március: 1634. fizika feladat
1980/március: 1635. fizika feladat
1980/március: 1636. fizika feladat
1980/március: 1637. fizika feladat
1980/március: 1638. fizika feladat
1980/március: 1639. fizika feladat
1980/március: 34. fizika mérési feladat
1980/március: 1640. fizika feladat
1980/április: 491. fizika gyakorlat
1980/április: 492. fizika gyakorlat
1980/április: 493. fizika gyakorlat
1980/április: 1641. fizika feladat
1980/április: 1642. fizika feladat
1980/április: 1643. fizika feladat
1980/április: 1644. fizika feladat
1980/április: 1645. fizika feladat
1980/április: 1646. fizika feladat
1980/április: 1647. fizika feladat
1980/április: 35. fizika mérési feladat
1980/május: 494. fizika gyakorlat
1980/május: 495. fizika gyakorlat
1980/május: 496. fizika gyakorlat
1980/május: 1648. fizika feladat
1980/május: 1649. fizika feladat
1980/május: 1650. fizika feladat
1980/május: 1651. fizika feladat
1980/május: 1652. fizika feladat
1980/május: 36. fizika mérési feladat
1980/május: 1653. fizika feladat
1980/szeptember: 497. fizika gyakorlat
1980/szeptember: 37. fizika mérési feladat
1980/szeptember: 498. fizika gyakorlat
1980/szeptember: 499. fizika gyakorlat
1980/szeptember: 1654. fizika feladat
1980/szeptember: 1655. fizika feladat
1980/szeptember: 1656. fizika feladat
1980/szeptember: 1657. fizika feladat
1980/szeptember: 1658. fizika feladat
1980/szeptember: 1659. fizika feladat
1980/szeptember: 1660. fizika feladat
1980/október: 500. fizika gyakorlat
1980/október: 501. fizika gyakorlat
1980/október: 502. fizika gyakorlat
1980/október: 1661. fizika feladat
1980/október: 1662. fizika feladat
1980/október: 1663. fizika feladat
1980/október: 1664. fizika feladat
1980/október: 1665. fizika feladat
1980/október: 38. fizika mérési feladat
1980/október: 1666. fizika feladat
1980/október: 1667. fizika feladat
1980/november: 503. fizika gyakorlat
1980/november: 504. fizika gyakorlat
1980/november: 505. fizika gyakorlat
1980/november: 1668. fizika feladat
1980/november: 1669. fizika feladat
1980/november: 1670. fizika feladat
1980/november: 1671. fizika feladat
1980/november: 1672. fizika feladat
1980/november: 1673. fizika feladat
1980/november: 1674. fizika feladat
1980/november: 39. fizika mérési feladat
1980/november: 1675. fizika feladat
1980/december: 506. fizika gyakorlat
1980/december: 507. fizika gyakorlat
1980/december: 508. fizika gyakorlat
1980/december: 1676. fizika feladat
1980/december: 1677. fizika feladat
1980/december: 1678. fizika feladat
1980/december: 1679. fizika feladat
1980/december: 1680. fizika feladat
1980/december: 1681. fizika feladat
1980/december: 40. fizika mérési feladat
1980/december: 1682. fizika feladat
1980/december: 1683. fizika feladat
1981/január: 509. fizika gyakorlat
1981/január: 510. fizika gyakorlat
1981/január: 511. fizika gyakorlat
1981/január: 1684. fizika feladat
1981/január: 1685. fizika feladat
1981/január: 1686. fizika feladat
1981/január: 1687. fizika feladat
1981/január: 1688. fizika feladat
1981/január: 1689. fizika feladat
1981/január: 41. fizika mérési feladat
1981/január: 1690. fizika feladat
1981/január: 1691. fizika feladat
1981/február: 512. fizika gyakorlat
1981/február: 513. fizika gyakorlat
1981/február: 514. fizika gyakorlat
1981/február: 1692. fizika feladat
1981/február: 1693. fizika feladat
1981/február: 1694. fizika feladat
1981/február: 1695. fizika feladat
1981/február: 1696. fizika feladat
1981/február: 42. fizika mérési feladat
1981/február: 1697. fizika feladat
1981/február: 1698. fizika feladat
1981/március: 515. fizika gyakorlat
1981/március: 516. fizika gyakorlat
1981/március: 517. fizika gyakorlat
1981/március: 1699. fizika feladat
1981/március: 1700. fizika feladat
1981/március: 1701. fizika feladat
1981/március: 43. fizika mérési feladat
1981/március: 1702. fizika feladat
1981/március: 1703. fizika feladat
1981/március: 1704. fizika feladat
1981/április: 518. fizika gyakorlat
1981/április: 519. fizika gyakorlat
1981/április: 520. fizika gyakorlat
1981/április: 1705. fizika feladat
1981/április: 1706. fizika feladat
1981/április: 1707. fizika feladat
1981/április: 1708. fizika feladat
1981/április: 1709. fizika feladat
1981/április: 44. fizika mérési feladat
1981/április: 1710. fizika feladat
1981/május: 521. fizika gyakorlat
1981/május: 522. fizika gyakorlat
1981/május: 523. fizika gyakorlat
1981/május: 1711. fizika feladat
1981/május: 1712. fizika feladat
1981/május: 1713. fizika feladat
1981/május: 1714. fizika feladat
1981/május: 1715. fizika feladat
1981/május: 45. fizika mérési feladat
1981/május: 1716. fizika feladat
1981/május: 1717. fizika feladat
1981/szeptember: 524. fizika gyakorlat
1981/szeptember: 525. fizika gyakorlat
1981/szeptember: 526. fizika gyakorlat
1981/szeptember: 1718. fizika feladat
1981/szeptember: 1719. fizika feladat
1981/szeptember: 1720. fizika feladat
1981/szeptember: 1721. fizika feladat
1981/szeptember: 1722. fizika feladat
1981/szeptember: 1723. fizika feladat
1981/szeptember: 1724. fizika feladat
1981/szeptember: 1725. fizika feladat
1981/szeptember: 46. fizika mérési feladat
1981/október: 527. fizika gyakorlat
1981/október: 528. fizika gyakorlat
1981/október: 529. fizika gyakorlat
1981/október: 1726. fizika feladat
1981/október: 1727. fizika feladat
1981/október: 1728. fizika feladat
1981/október: 1729. fizika feladat
1981/október: 47. fizika mérési feladat
1981/október: 1730. fizika feladat
1981/október: 1731. fizika feladat
1981/október: 1732. fizika feladat
1981/november: 530. fizika gyakorlat
1981/november: 531. fizika gyakorlat
1981/november: 532. fizika gyakorlat
1981/november: 1733. fizika feladat
1981/november: 1734. fizika feladat
1981/november: 1735. fizika feladat
1981/november: 1736. fizika feladat
1981/november: 1737. fizika feladat
1981/november: 1738. fizika feladat
1981/november: 1739. fizika feladat
1981/november: 1740. fizika feladat
1981/november: 1741. fizika feladat
1981/november: 48. fizika mérési feladat
1981/december: 533. fizika gyakorlat
1981/december: 534. fizika gyakorlat
1981/december: 535. fizika gyakorlat
1981/december: 1742. fizika feladat
1981/december: 1743. fizika feladat
1981/december: 1744. fizika feladat
1981/december: 1745. fizika feladat
1981/december: 1746. fizika feladat
1981/december: 1747. fizika feladat
1981/december: 1748. fizika feladat
1981/december: 1749. fizika feladat
1981/december: 49. fizika mérési feladat
1981/december: 1750. fizika feladat
1982/január: 536. fizika gyakorlat
1982/január: 537. fizika gyakorlat
1982/január: 538. fizika gyakorlat
1982/január: 1751. fizika feladat
1982/január: 1752. fizika feladat
1982/január: 1753. fizika feladat
1982/január: 1754. fizika feladat
1982/január: 1755. fizika feladat
1982/január: 50. fizika mérési feladat
1982/január: 1756. fizika feladat
1982/január: 1757. fizika feladat
1982/február: 539. fizika gyakorlat
1982/február: 540. fizika gyakorlat
1982/február: 541. fizika gyakorlat
1982/február: 1758. fizika feladat
1982/február: 1759. fizika feladat
1982/február: 1760. fizika feladat
1982/február: 1761. fizika feladat
1982/február: 1762. fizika feladat
1982/február: 1763. fizika feladat
1982/február: 1764. fizika feladat
1982/február: 51. fizika mérési feladat
1982/február: 1765. fizika feladat
1982/február: 1766. fizika feladat
1982/március: 542. fizika gyakorlat
1982/március: 543. fizika gyakorlat
1982/március: 544. fizika gyakorlat
1982/március: 1767. fizika feladat
1982/március: 1768. fizika feladat
1982/március: 1769. fizika feladat
1982/március: 1770. fizika feladat
1982/március: 1771. fizika feladat
1982/március: 1772. fizika feladat
1982/március: 1773. fizika feladat
1982/március: 52. fizika mérési feladat
1982/március: 1774. fizika feladat
1982/március: 1775. fizika feladat
1982/április: 545. fizika gyakorlat
1982/április: 546. fizika gyakorlat
1982/április: 547. fizika gyakorlat
1982/április: 1776. fizika feladat
1982/április: 1777. fizika feladat
1982/április: 1778. fizika feladat
1982/április: 1779. fizika feladat
1982/április: 1780. fizika feladat
1982/április: 1781. fizika feladat
1982/április: 53. fizika mérési feladat
1982/április: 1782. fizika feladat
1982/április: 1783. fizika feladat
1982/május: 548. fizika gyakorlat
1982/május: 549. fizika gyakorlat
1982/május: 550. fizika gyakorlat
1982/május: 1784. fizika feladat
1982/május: 1785. fizika feladat
1982/május: 1786. fizika feladat
1982/május: 54. fizika mérési feladat
1982/május: 1787. fizika feladat
1982/május: 1788. fizika feladat
1982/május: 1789. fizika feladat
1982/május: 1790. fizika feladat
1982/szeptember: 551. fizika gyakorlat
1982/szeptember: 552. fizika gyakorlat
1982/szeptember: 553. fizika gyakorlat
1982/szeptember: 1791. fizika feladat
1982/szeptember: 1792. fizika feladat
1982/szeptember: 1793. fizika feladat
1982/szeptember: 1794. fizika feladat
1982/szeptember: 1795. fizika feladat
1982/szeptember: 1796. fizika feladat
1982/szeptember: 55. fizika mérési feladat
1982/október: 554. fizika gyakorlat
1982/október: 555. fizika gyakorlat
1982/október: 556. fizika gyakorlat
1982/október: 1797. fizika feladat
1982/október: 1798. fizika feladat
1982/október: 1799. fizika feladat
1982/október: 1800. fizika feladat
1982/október: 1801. fizika feladat
1982/október: 56. fizika mérési feladat
1982/október: 1802. fizika feladat
1982/október: 1803. fizika feladat
1982/október: 1804. fizika feladat
1982/november: 557. fizika gyakorlat
1982/november: 558. fizika gyakorlat
1982/november: 559. fizika gyakorlat
1982/november: 1805. fizika feladat
1982/november: 1806. fizika feladat
1982/november: 1807. fizika feladat
1982/november: 57. fizika mérési feladat
1982/november: 1808. fizika feladat
1982/november: 1809. fizika feladat
1982/november: 1810. fizika feladat
1982/november: 1811. fizika feladat
1982/november: 1812. fizika feladat
1982/december: 560. fizika gyakorlat
1982/december: 561. fizika gyakorlat
1982/december: 562. fizika gyakorlat
1982/december: 1813. fizika feladat
1982/december: 1814. fizika feladat
1982/december: 1815. fizika feladat
1982/december: 58. fizika mérési feladat
1982/december: 1816. fizika feladat
1982/december: 1817. fizika feladat
1982/december: 1818. fizika feladat
1982/december: 1819. fizika feladat
1982/december: 1820. fizika feladat
1983/január: 563. fizika gyakorlat
1983/január: 564. fizika gyakorlat
1983/január: 565. fizika gyakorlat
1983/január: 1821. fizika feladat
1983/január: 1822. fizika feladat
1983/január: 1823. fizika feladat
1983/január: 1824. fizika feladat
1983/január: 1825. fizika feladat
1983/január: 59. fizika mérési feladat
1983/január: 1826. fizika feladat
1983/január: 1827. fizika feladat
1983/január: 1828. fizika feladat
1983/február: 566. fizika gyakorlat
1983/február: 567. fizika gyakorlat
1983/február: 568. fizika gyakorlat
1983/február: 1829. fizika feladat
1983/február: 1830. fizika feladat
1983/február: 60. fizika mérési feladat
1983/február: 1831. fizika feladat
1983/február: 1832. fizika feladat
1983/február: 1833. fizika feladat
1983/február: 1834. fizika feladat
1983/március: 61. fizika mérési feladat
1983/március: 569. fizika gyakorlat
1983/március: 570. fizika gyakorlat
1983/március: 571. fizika gyakorlat
1983/március: 1835. fizika feladat
1983/március: 1836. fizika feladat
1983/március: 1837. fizika feladat
1983/március: 1838. fizika feladat
1983/március: 1839. fizika feladat
1983/március: 1840. fizika feladat
1983/március: 1841. fizika feladat
1983/április: 62. fizika mérési feladat
1983/április: 572. fizika gyakorlat
1983/április: 573. fizika gyakorlat
1983/április: 574. fizika gyakorlat
1983/április: 1842. fizika feladat
1983/április: 1843. fizika feladat
1983/április: 1844. fizika feladat
1983/április: 1845. fizika feladat
1983/április: 1846. fizika feladat
1983/április: 1847. fizika feladat
1983/április: 1848. fizika feladat
1983/április: 1849. fizika feladat
1983/május: 63. fizika mérési feladat
1983/május: 575. fizika gyakorlat
1983/május: 576. fizika gyakorlat
1983/május: 577. fizika gyakorlat
1983/május: 1850. fizika feladat
1983/május: 1851. fizika feladat
1983/május: 1852. fizika feladat
1983/május: 1853. fizika feladat
1983/május: 1854. fizika feladat
1983/május: 1855. fizika feladat
1983/május: 1856. fizika feladat
1983/szeptember: 64. fizika mérési feladat
1983/szeptember: 1857. fizika feladat
1983/szeptember: 1858. fizika feladat
1983/szeptember: 1859. fizika feladat
1983/szeptember: 1860. fizika feladat
1983/szeptember: 1861. fizika feladat
1983/szeptember: 1862. fizika feladat
1983/szeptember: 1863. fizika feladat
1983/szeptember: 1864. fizika feladat
1983/szeptember: 1865. fizika feladat
1983/szeptember: 1866. fizika feladat
1983/október: 65. fizika mérési feladat
1983/október: 1867. fizika feladat
1983/október: 1868. fizika feladat
1983/október: 1869. fizika feladat
1983/október: 1870. fizika feladat
1983/október: 1871. fizika feladat
1983/október: 1872. fizika feladat
1983/október: 1873. fizika feladat
1983/október: 1874. fizika feladat
1983/október: 1875. fizika feladat
1983/október: 1876. fizika feladat
1983/október: 1877. fizika feladat
1983/november: 66. fizika mérési feladat
1983/november: 1878. fizika feladat
1983/november: 1879. fizika feladat
1983/november: 1880. fizika feladat
1983/november: 1881. fizika feladat
1983/november: 1882. fizika feladat
1983/november: 1883. fizika feladat
1983/november: 1884. fizika feladat
1983/november: 1885. fizika feladat
1983/november: 1886. fizika feladat
1983/november: 1887. fizika feladat
1983/december: 67. fizika mérési feladat
1983/december: 1888. fizika feladat
1983/december: 1889. fizika feladat
1983/december: 1890. fizika feladat
1983/december: 1891. fizika feladat
1983/december: 1892. fizika feladat
1983/december: 1893. fizika feladat
1983/december: 1894. fizika feladat
1983/december: 1895. fizika feladat
1983/december: 1896. fizika feladat
1984/január: 68. fizika mérési feladat
1984/január: 1897. fizika feladat
1984/január: 1898. fizika feladat
1984/január: 1899. fizika feladat
1984/január: 1900. fizika feladat
1984/január: 1901. fizika feladat
1984/január: 1902. fizika feladat
1984/január: 1903. fizika feladat
1984/január: 1904. fizika feladat
1984/január: 1905. fizika feladat
1984/január: 1906. fizika feladat
1984/január: 1907. fizika feladat
1984/február: 69. fizika mérési feladat
1984/február: 1908. fizika feladat
1984/február: 1909. fizika feladat
1984/február: 1910. fizika feladat
1984/február: 1911. fizika feladat
1984/február: 1912. fizika feladat
1984/február: 1913. fizika feladat
1984/február: 1914. fizika feladat
1984/február: 1915. fizika feladat
1984/február: 1916. fizika feladat
1984/március: 70. fizika mérési feladat
1984/március: 1917. fizika feladat
1984/március: 1918. fizika feladat
1984/március: 1919. fizika feladat
1984/március: 1920. fizika feladat
1984/március: 1921. fizika feladat
1984/március: 1922. fizika feladat
1984/március: 1923. fizika feladat
1984/március: 1924. fizika feladat
1984/március: 1925. fizika feladat
1984/március: 1926. fizika feladat
1984/április: 71. fizika mérési feladat
1984/április: 1927. fizika feladat
1984/április: 1928. fizika feladat
1984/április: 1929. fizika feladat
1984/április: 1930. fizika feladat
1984/április: 1931. fizika feladat
1984/április: 1932. fizika feladat
1984/április: 1933. fizika feladat
1984/április: 1934. fizika feladat
1984/április: 1935. fizika feladat
1984/április: 1936. fizika feladat
1984/május: 72. fizika mérési feladat
1984/május: 1937. fizika feladat
1984/május: 1938. fizika feladat
1984/május: 1939. fizika feladat
1984/május: 1940. fizika feladat
1984/május: 1941. fizika feladat
1984/május: 1942. fizika feladat
1984/május: 1943. fizika feladat
1984/május: 1944. fizika feladat
1984/május: 1945. fizika feladat
1984/május: 1946. fizika feladat
1984/május: 1947. fizika feladat
1984/szeptember: 73. fizika mérési feladat
1984/szeptember: 1948. fizika feladat
1984/szeptember: 1949. fizika feladat
1984/szeptember: 1950. fizika feladat
1984/szeptember: 1951. fizika feladat
1984/szeptember: 1952. fizika feladat
1984/szeptember: 1953. fizika feladat
1984/szeptember: 1954. fizika feladat
1984/szeptember: 1955. fizika feladat
1984/szeptember: 1956. fizika feladat
1984/október: 74. fizika mérési feladat
1984/október: 1957. fizika feladat
1984/október: 1958. fizika feladat
1984/október: 1959. fizika feladat
1984/október: 1960. fizika feladat
1984/október: 1961. fizika feladat
1984/október: 1962. fizika feladat
1984/október: 1963. fizika feladat
1984/október: 1964. fizika feladat
1984/október: 1965. fizika feladat
1984/október: 1966. fizika feladat
1984/október: 1967. fizika feladat
1984/november: 75. fizika mérési feladat
1984/november: 1968. fizika feladat
1984/november: 1969. fizika feladat
1984/november: 1970. fizika feladat
1984/november: 1971. fizika feladat
1984/november: 1972. fizika feladat
1984/november: 1973. fizika feladat
1984/november: 1974. fizika feladat
1984/november: 1975. fizika feladat
1984/december: 76. fizika mérési feladat
1984/december: 1976. fizika feladat
1984/december: 1977. fizika feladat
1984/december: 1978. fizika feladat
1984/december: 1979. fizika feladat
1984/december: 1980. fizika feladat
1984/december: 1981. fizika feladat
1984/december: 1982. fizika feladat
1984/december: 1983. fizika feladat
1984/december: 1984. fizika feladat
1984/december: 1985. fizika feladat
1985/január: 77. fizika mérési feladat
1985/január: 1986. fizika feladat
1985/január: 1987. fizika feladat
1985/január: 1988. fizika feladat
1985/január: 1989. fizika feladat
1985/január: 1990. fizika feladat
1985/január: 1991. fizika feladat
1985/január: 1992. fizika feladat
1985/január: 1993. fizika feladat
1985/január: 1994. fizika feladat
1985/január: 1995. fizika feladat
1985/január: 1996. fizika feladat
1985/január: 1997. fizika feladat
1985/február: 78. fizika mérési feladat
1985/február: 1998. fizika feladat
1985/február: 1999. fizika feladat
1985/február: 2000. fizika feladat
1985/február: 2001. fizika feladat
1985/február: 2002. fizika feladat
1985/február: 2003. fizika feladat
1985/február: 2004. fizika feladat
1985/február: 2005. fizika feladat
1985/február: 2006. fizika feladat
1985/február: 2007. fizika feladat
1985/február: 2008. fizika feladat
1985/február: 2009. fizika feladat
1985/március: 79. fizika mérési feladat
1985/március: 2010. fizika feladat
1985/március: 2011. fizika feladat
1985/március: 2012. fizika feladat
1985/március: 2013. fizika feladat
1985/március: 2014. fizika feladat
1985/március: 2015. fizika feladat
1985/március: 2016. fizika feladat
1985/március: 2017. fizika feladat
1985/március: 2018. fizika feladat
1985/március: 2019. fizika feladat
1985/március: 2020. fizika feladat
1985/április: 80. fizika mérési feladat
1985/április: 2021. fizika feladat
1985/április: 2022. fizika feladat
1985/április: 2023. fizika feladat
1985/április: 2024. fizika feladat
1985/április: 2025. fizika feladat
1985/április: 2026. fizika feladat
1985/április: 2027. fizika feladat
1985/április: 2028. fizika feladat
1985/április: 2029. fizika feladat
1985/április: 2030. fizika feladat
1985/április: 2031. fizika feladat
1985/április: 2032. fizika feladat
1985/május: 81. fizika mérési feladat
1985/május: 2033. fizika feladat
1985/május: 2034. fizika feladat
1985/május: 2035. fizika feladat
1985/május: 2036. fizika feladat
1985/május: 2037. fizika feladat
1985/május: 2038. fizika feladat
1985/május: 2039. fizika feladat
1985/május: 2040. fizika feladat
1985/május: 2041. fizika feladat
1985/május: 2042. fizika feladat
1985/május: 2043. fizika feladat
1985/szeptember: 82. fizika mérési feladat
1985/szeptember: 2044. fizika feladat
1985/szeptember: 2045. fizika feladat
1985/szeptember: 2046. fizika feladat
1985/szeptember: 2047. fizika feladat
1985/szeptember: 2048. fizika feladat
1985/szeptember: 2049. fizika feladat
1985/szeptember: 2050. fizika feladat
1985/szeptember: 2051. fizika feladat
1985/szeptember: 2052. fizika feladat
1985/szeptember: 2053. fizika feladat
1985/szeptember: 2054. fizika feladat
1985/október: 83. fizika mérési feladat
1985/október: 2055. fizika feladat
1985/október: 2056. fizika feladat
1985/október: 2057. fizika feladat
1985/október: 2058. fizika feladat
1985/október: 2059. fizika feladat
1985/október: 2060. fizika feladat
1985/október: 2061. fizika feladat
1985/október: 2062. fizika feladat
1985/október: 2063. fizika feladat
1985/október: 2064. fizika feladat
1985/október: 2065. fizika feladat
1985/november: 84. fizika mérési feladat
1985/november: 2066. fizika feladat
1985/november: 2067. fizika feladat
1985/november: 2068. fizika feladat
1985/november: 2069. fizika feladat
1985/november: 2070. fizika feladat
1985/november: 2071. fizika feladat
1985/november: 2072. fizika feladat
1985/november: 2073. fizika feladat
1985/november: 2074. fizika feladat
1985/november: 2075. fizika feladat
1985/november: 2076. fizika feladat
1985/december: 85. fizika mérési feladat
1985/december: 2077. fizika feladat
1985/december: 2078. fizika feladat
1985/december: 2079. fizika feladat
1985/december: 2080. fizika feladat
1985/december: 2081. fizika feladat
1985/december: 2082. fizika feladat
1985/december: 2083. fizika feladat
1985/december: 2084. fizika feladat
1985/december: 2085. fizika feladat
1985/december: 2086. fizika feladat
1985/december: 2087. fizika feladat
1985/december: 2088. fizika feladat
1986/január: 86. fizika mérési feladat
1986/január: 2089. fizika feladat
1986/január: 2090. fizika feladat
1986/január: 2091. fizika feladat
1986/január: 2092. fizika feladat
1986/január: 2093. fizika feladat
1986/január: 2094. fizika feladat
1986/január: 2095. fizika feladat
1986/január: 2096. fizika feladat
1986/január: 2097. fizika feladat
1986/január: 2098. fizika feladat
1986/február: 87. fizika mérési feladat
1986/február: 2099. fizika feladat
1986/február: 2100. fizika feladat
1986/február: 2101. fizika feladat
1986/február: 2102. fizika feladat
1986/február: 2103. fizika feladat
1986/február: 2104. fizika feladat
1986/február: 2105. fizika feladat
1986/február: 2106. fizika feladat
1986/február: 2107. fizika feladat
1986/február: 2108. fizika feladat
1986/február: 2109. fizika feladat
1986/február: 2110. fizika feladat
1986/február: 2111. fizika feladat
1986/március: 88. fizika mérési feladat
1986/március: 2112. fizika feladat
1986/március: 2113. fizika feladat
1986/március: 2114. fizika feladat
1986/március: 2115. fizika feladat
1986/március: 2116. fizika feladat
1986/március: 2117. fizika feladat
1986/március: 2118. fizika feladat
1986/március: 2119. fizika feladat
1986/március: 2120. fizika feladat
1986/április: 89. fizika mérési feladat
1986/április: 2121. fizika feladat
1986/április: 2122. fizika feladat
1986/április: 2123. fizika feladat
1986/április: 2124. fizika feladat
1986/április: 2125. fizika feladat
1986/április: 2126. fizika feladat
1986/április: 2127. fizika feladat
1986/április: 2128. fizika feladat
1986/április: 2129. fizika feladat
1986/április: 2130. fizika feladat
1986/április: 2131. fizika feladat
1986/május: 90. fizika mérési feladat
1986/május: 2132. fizika feladat
1986/május: 2133. fizika feladat
1986/május: 2134. fizika feladat
1986/május: 2135. fizika feladat
1986/május: 2136. fizika feladat
1986/május: 2137. fizika feladat
1986/május: 2138. fizika feladat
1986/május: 2139. fizika feladat
1986/május: 2140. fizika feladat
1986/május: 2141. fizika feladat
1986/május: 2142. fizika feladat
1986/szeptember: 91. fizika mérési feladat
1986/szeptember: 2143. fizika feladat
1986/szeptember: 2144. fizika feladat
1986/szeptember: 2145. fizika feladat
1986/szeptember: 2146. fizika feladat
1986/szeptember: 2147. fizika feladat
1986/szeptember: 2148. fizika feladat
1986/szeptember: 2149. fizika feladat
1986/szeptember: 2150. fizika feladat
1986/szeptember: 2151. fizika feladat
1986/szeptember: 2152. fizika feladat
1986/október: 92. fizika mérési feladat
1986/október: 2153. fizika feladat
1986/október: 2154. fizika feladat
1986/október: 2155. fizika feladat
1986/október: 2156. fizika feladat
1986/október: 2157. fizika feladat
1986/október: 2158. fizika feladat
1986/október: 2159. fizika feladat
1986/október: 2160. fizika feladat
1986/október: 2161. fizika feladat
1986/november: 93. fizika mérési feladat
1986/november: 2162. fizika feladat
1986/november: 2163. fizika feladat
1986/november: 2164. fizika feladat
1986/november: 2165. fizika feladat
1986/november: 2166. fizika feladat
1986/november: 2167. fizika feladat
1986/november: 2168. fizika feladat
1986/november: 2169. fizika feladat
1986/november: 2170. fizika feladat
1986/november: 2171. fizika feladat
1986/november: 2172. fizika feladat
1986/november: 2173. fizika feladat
1986/december: 94. fizika mérési feladat
1986/december: 2174. fizika feladat
1986/december: 2175. fizika feladat
1986/december: 2176. fizika feladat
1986/december: 2177. fizika feladat
1986/december: 2178. fizika feladat
1986/december: 2179. fizika feladat
1986/december: 2180. fizika feladat
1986/december: 2181. fizika feladat
1986/december: 2182. fizika feladat
1986/december: 2183. fizika feladat
1986/december: 2184. fizika feladat
1987/január: 95. fizika mérési feladat
1987/január: 2185. fizika feladat
1987/január: 2186. fizika feladat
1987/január: 2187. fizika feladat
1987/január: 2188. fizika feladat
1987/január: 2189. fizika feladat
1987/január: 2190. fizika feladat
1987/január: 2191. fizika feladat
1987/január: 2192. fizika feladat
1987/január: 2193. fizika feladat
1987/január: 2194. fizika feladat
1987/január: 2195. fizika feladat
1987/február: 96. fizika mérési feladat
1987/február: 2196. fizika feladat
1987/február: 2197. fizika feladat
1987/február: 2198. fizika feladat
1987/február: 2199. fizika feladat
1987/február: 2200. fizika feladat
1987/február: 2201. fizika feladat
1987/február: 2202. fizika feladat
1987/február: 2203. fizika feladat
1987/február: 2204. fizika feladat
1987/február: 2205. fizika feladat
1987/február: 2206. fizika feladat
1987/február: 2207. fizika feladat
1987/március: 97. fizika mérési feladat
1987/március: 2208. fizika feladat
1987/március: 2209. fizika feladat
1987/március: 2210. fizika feladat
1987/március: 2211. fizika feladat
1987/március: 2212. fizika feladat
1987/március: 2213. fizika feladat
1987/március: 2214. fizika feladat
1987/március: 2215. fizika feladat
1987/március: 2216. fizika feladat
1987/március: 2217. fizika feladat
1987/március: 2218. fizika feladat
1987/március: 2219. fizika feladat
1987/április: 98. fizika mérési feladat
1987/április: 2220. fizika feladat
1987/április: 2221. fizika feladat
1987/április: 2222. fizika feladat
1987/április: 2223. fizika feladat
1987/április: 2224. fizika feladat
1987/április: 2225. fizika feladat
1987/április: 2226. fizika feladat
1987/április: 2227. fizika feladat
1987/április: 2228. fizika feladat
1987/április: 2229. fizika feladat
1987/április: 2230. fizika feladat
1987/április: 2231. fizika feladat
1987/május: 99. fizika mérési feladat
1987/május: 2232. fizika feladat
1987/május: 2233. fizika feladat
1987/május: 2234. fizika feladat
1987/május: 2235. fizika feladat
1987/május: 2236. fizika feladat
1987/május: 2237. fizika feladat
1987/május: 2238. fizika feladat
1987/május: 2239. fizika feladat
1987/május: 2240. fizika feladat
1987/május: 2241. fizika feladat
1987/május: 2242. fizika feladat
1987/szeptember: 100. fizika mérési feladat
1987/szeptember: 2243. fizika feladat
1987/szeptember: 2244. fizika feladat
1987/szeptember: 2245. fizika feladat
1987/szeptember: 2246. fizika feladat
1987/szeptember: 2247. fizika feladat
1987/szeptember: 2248. fizika feladat
1987/szeptember: 2249. fizika feladat
1987/szeptember: 2250. fizika feladat
1987/szeptember: 2251. fizika feladat
1987/szeptember: 2252. fizika feladat
1987/szeptember: 2253. fizika feladat
1987/október: 101. fizika mérési feladat
1987/október: 2254. fizika feladat
1987/október: 2255. fizika feladat
1987/október: 2256. fizika feladat
1987/október: 2257. fizika feladat
1987/október: 2258. fizika feladat
1987/október: 2259. fizika feladat
1987/október: 2259. fizika feladat
1987/október: 2260. fizika feladat
1987/október: 2261. fizika feladat
1987/október: 2262. fizika feladat
1987/október: 2263. fizika feladat
1987/november: 102. fizika mérési feladat
1987/november: 2265. fizika feladat
1987/november: 2266. fizika feladat
1987/november: 2267. fizika feladat
1987/november: 2268. fizika feladat
1987/november: 2269. fizika feladat
1987/november: 2270. fizika feladat
1987/november: 2271. fizika feladat
1987/december: 103. fizika mérési feladat
1987/december: 2272. fizika feladat
1987/december: 2273. fizika feladat
1987/december: 2274. fizika feladat
1987/december: 2275. fizika feladat
1987/december: 2276. fizika feladat
1987/december: 2277. fizika feladat
1987/december: 2278. fizika feladat
1987/december: 2279. fizika feladat
1988/január: 104. fizika mérési feladat
1988/január: 2280. fizika feladat
1988/január: 2281. fizika feladat
1988/január: 2282. fizika feladat
1988/január: 2283. fizika feladat
1988/január: 2284. fizika feladat
1988/január: 2285. fizika feladat
1988/január: 2286. fizika feladat
1988/január: 2287. fizika feladat
1988/február: 105. fizika mérési feladat
1988/február: 2288. fizika feladat
1988/február: 2289. fizika feladat
1988/február: 2290. fizika feladat
1988/február: 2291. fizika feladat
1988/február: 2292. fizika feladat
1988/február: 2293. fizika feladat
1988/február: 2294. fizika feladat
1988/február: 2295. fizika feladat
1988/március: 106. fizika mérési feladat
1988/március: 2296. fizika feladat
1988/március: 2297. fizika feladat
1988/március: 2298. fizika feladat
1988/március: 2299. fizika feladat
1988/március: 2300. fizika feladat
1988/március: 2301. fizika feladat
1988/március: 2302. fizika feladat
1988/április: 107. fizika mérési feladat
1988/április: 2303. fizika feladat
1988/április: 2304. fizika feladat
1988/április: 2305. fizika feladat
1988/április: 2306. fizika feladat
1988/április: 2307. fizika feladat
1988/április: 2308. fizika feladat
1988/április: 2309. fizika feladat
1988/április: 2310. fizika feladat
1988/április: 2311. fizika feladat
1988/május: 108. fizika mérési feladat
1988/május: 2312. fizika feladat
1988/május: 2313. fizika feladat
1988/május: 2314. fizika feladat
1988/május: 2315. fizika feladat
1988/május: 2316. fizika feladat
1988/május: 2317. fizika feladat
1988/május: 2318. fizika feladat
1988/május: 2319. fizika feladat
1988/szeptember: 109. fizika mérési feladat
1988/szeptember: 2320. fizika feladat
1988/szeptember: 2321. fizika feladat
1988/szeptember: 2322. fizika feladat
1988/szeptember: 2323. fizika feladat
1988/szeptember: 2324. fizika feladat
1988/szeptember: 2325. fizika feladat
1988/szeptember: 2326. fizika feladat
1988/szeptember: 2327. fizika feladat
1988/október: 110. fizika mérési feladat
1988/október: 2328. fizika feladat
1988/október: 2329. fizika feladat
1988/október: 2330. fizika feladat
1988/október: 2331. fizika feladat
1988/október: 2332. fizika feladat
1988/október: 2333. fizika feladat
1988/október: 2334. fizika feladat
1988/október: 2335. fizika feladat
1988/október: 2336. fizika feladat
1988/november: 111. fizika mérési feladat
1988/november: 2337. fizika feladat
1988/november: 2338. fizika feladat
1988/november: 2339. fizika feladat
1988/november: 2340. fizika feladat
1988/november: 2341. fizika feladat
1988/november: 2342. fizika feladat
1988/november: 2343. fizika feladat
1988/november: 2344. fizika feladat
1988/november: 2345. fizika feladat
1988/november: 2346. fizika feladat
1988/december: 112. fizika mérési feladat
1988/december: 2347. fizika feladat
1988/december: 2348. fizika feladat
1988/december: 2349. fizika feladat
1988/december: 2350. fizika feladat
1988/december: 2351. fizika feladat
1988/december: 2352. fizika feladat
1988/december: 2353. fizika feladat
1988/december: 2354. fizika feladat
1988/december: 2355. fizika feladat
1988/december: 2356. fizika feladat
1989/január: 113. fizika mérési feladat
1989/január: 2357. fizika feladat
1989/január: 2358. fizika feladat
1989/január: 2359. fizika feladat
1989/január: 2360. fizika feladat
1989/január: 2361. fizika feladat
1989/január: 2362. fizika feladat
1989/január: 2363. fizika feladat
1989/január: 2364. fizika feladat
1989/január: 2365. fizika feladat
1989/január: 2366. fizika feladat
1989/február: 114. fizika mérési feladat
1989/február: 2367. fizika feladat
1989/február: 2368. fizika feladat
1989/február: 2369. fizika feladat
1989/február: 2370. fizika feladat
1989/február: 2371. fizika feladat
1989/február: 2372. fizika feladat
1989/február: 2373. fizika feladat
1989/február: 2374. fizika feladat
1989/február: 2375. fizika feladat
1989/február: 2376. fizika feladat
1989/március: 115. fizika mérési feladat
1989/március: 2377. fizika feladat
1989/március: 2378. fizika feladat
1989/március: 2379. fizika feladat
1989/március: 2380. fizika feladat
1989/március: 2381. fizika feladat
1989/március: 2382. fizika feladat
1989/március: 2383. fizika feladat
1989/március: 2384. fizika feladat
1989/március: 2385. fizika feladat
1989/március: 2386. fizika feladat
1989/április: 116. fizika mérési feladat
1989/április: 2387. fizika feladat
1989/április: 2388. fizika feladat
1989/április: 2389. fizika feladat
1989/április: 2390. fizika feladat
1989/április: 2391. fizika feladat
1989/április: 2392. fizika feladat
1989/április: 2393. fizika feladat
1989/április: 2394. fizika feladat
1989/április: 2395. fizika feladat
1989/május: 117. fizika mérési feladat
1989/május: 2396. fizika feladat
1989/május: 2397. fizika feladat
1989/május: 2398. fizika feladat
1989/május: 2399. fizika feladat
1989/május: 2400. fizika feladat
1989/május: 2401. fizika feladat
1989/május: 2402. fizika feladat
1989/május: 2403. fizika feladat
1989/május: 2404. fizika feladat
1989/május: 2405. fizika feladat
1989/szeptember: 118. fizika mérési feladat
1989/szeptember: 2406. fizika feladat
1989/szeptember: 2407. fizika feladat
1989/szeptember: 2408. fizika feladat
1989/szeptember: 2409. fizika feladat
1989/szeptember: 2410. fizika feladat
1989/szeptember: 2411. fizika feladat
1989/szeptember: 2412. fizika feladat
1989/szeptember: 2413. fizika feladat
1989/szeptember: 2414. fizika feladat
1989/október: 119. fizika mérési feladat
1989/október: 2415. fizika feladat
1989/október: 2416. fizika feladat
1989/október: 2417. fizika feladat
1989/október: 2418. fizika feladat
1989/október: 2419. fizika feladat
1989/október: 2420. fizika feladat
1989/október: 2421. fizika feladat
1989/október: 2422. fizika feladat
1989/október: 2423. fizika feladat
1989/október: 2424. fizika feladat
1989/november: 120. fizika mérési feladat
1989/november: 2425. fizika feladat
1989/november: 2426. fizika feladat
1989/november: 2427. fizika feladat
1989/november: 2428. fizika feladat
1989/november: 2429. fizika feladat
1989/november: 2430. fizika feladat
1989/november: 2431. fizika feladat
1989/november: 2432. fizika feladat
1989/november: 2433. fizika feladat
1989/december: 121. fizika mérési feladat
1989/december: 2434. fizika feladat
1989/december: 2435. fizika feladat
1989/december: 2436. fizika feladat
1989/december: 2437. fizika feladat
1989/december: 2438. fizika feladat
1989/december: 2439. fizika feladat
1989/december: 2440. fizika feladat
1989/december: 2441. fizika feladat
1989/december: 2442. fizika feladat
1989/december: 2443. fizika feladat
1990/január: 122. fizika mérési feladat
1990/január: 2444. fizika feladat
1990/január: 2445. fizika feladat
1990/január: 2446. fizika feladat
1990/január: 2447. fizika feladat
1990/január: 2448. fizika feladat
1990/január: 2449. fizika feladat
1990/január: 2450. fizika feladat
1990/január: 2451. fizika feladat
1990/január: 2452. fizika feladat
1990/január: 2453. fizika feladat
1990/február: 123. fizika mérési feladat
1990/február: 2454. fizika feladat
1990/február: 2455. fizika feladat
1990/február: 2456. fizika feladat
1990/február: 2457. fizika feladat
1990/február: 2458. fizika feladat
1990/február: 2459. fizika feladat
1990/február: 2460. fizika feladat
1990/február: 2461. fizika feladat
1990/február: 2462. fizika feladat
1990/február: 2463. fizika feladat
1990/március: 124. fizika mérési feladat
1990/március: 2464. fizika feladat
1990/március: 2465. fizika feladat
1990/március: 2466. fizika feladat
1990/március: 2467. fizika feladat
1990/március: 2468. fizika feladat
1990/március: 2469. fizika feladat
1990/március: 2470. fizika feladat
1990/március: 2471. fizika feladat
1990/március: 2472. fizika feladat
1990/március: 2473. fizika feladat
1990/április: 125. fizika mérési feladat
1990/április: 2474. fizika feladat
1990/április: 2475. fizika feladat
1990/április: 2476. fizika feladat
1990/április: 2477. fizika feladat
1990/április: 2478. fizika feladat
1990/április: 2479. fizika feladat
1990/április: 2480. fizika feladat
1990/április: 2481. fizika feladat
1990/április: 2482. fizika feladat
1990/április: 2483. fizika feladat
1990/május: 126. fizika mérési feladat
1990/május: 2484. fizika feladat
1990/május: 2485. fizika feladat
1990/május: 2486. fizika feladat
1990/május: 2487. fizika feladat
1990/május: 2488. fizika feladat
1990/május: 2489. fizika feladat
1990/május: 2490. fizika feladat
1990/május: 2491. fizika feladat
1990/május: 2492. fizika feladat
1990/május: 2493. fizika feladat
1990/szeptember: 127. fizika mérési feladat
1990/szeptember: 2494. fizika feladat
1990/szeptember: 2495. fizika feladat
1990/szeptember: 2496. fizika feladat
1990/szeptember: 2497. fizika feladat
1990/szeptember: 2498. fizika feladat
1990/szeptember: 2499. fizika feladat
1990/szeptember: 2500. fizika feladat
1990/szeptember: 2501. fizika feladat
1990/szeptember: 2502. fizika feladat
1990/október: 128. fizika mérési feladat
1990/október: 2503. fizika feladat
1990/október: 2504. fizika feladat
1990/október: 2505. fizika feladat
1990/október: 2506. fizika feladat
1990/október: 2507. fizika feladat
1990/október: 2508. fizika feladat
1990/október: 2509. fizika feladat
1990/október: 2510. fizika feladat
1990/október: 2511. fizika feladat
1990/október: 2512. fizika feladat
1990/november: 129. fizika mérési feladat
1990/november: 2513. fizika feladat
1990/november: 2514. fizika feladat
1990/november: 2515. fizika feladat
1990/november: 2516. fizika feladat
1990/november: 2517. fizika feladat
1990/november: 2518. fizika feladat
1990/november: 2519. fizika feladat
1990/november: 2520. fizika feladat
1990/november: 2521. fizika feladat
1990/november: 2522. fizika feladat
1990/december: 130. fizika mérési feladat
1990/december: 2523. fizika feladat
1990/december: 2524. fizika feladat
1990/december: 2525. fizika feladat
1990/december: 2526. fizika feladat
1990/december: 2527. fizika feladat
1990/december: 2528. fizika feladat
1990/december: 2530. fizika feladat
1990/december: 2531. fizika feladat
1990/december: 2532. fizika feladat
1991/január: 131. fizika mérési feladat
1991/január: 2533. fizika feladat
1991/január: 2534. fizika feladat
1991/január: 2535. fizika feladat
1991/január: 2536. fizika feladat
1991/január: 2537. fizika feladat
1991/január: 2538. fizika feladat
1991/január: 2539. fizika feladat
1991/január: 2540. fizika feladat
1991/január: 2541. fizika feladat
1991/február: 132. fizika mérési feladat
1991/február: 2529. fizika feladat
1991/február: 2542. fizika feladat
1991/február: 2543. fizika feladat
1991/február: 2544. fizika feladat
1991/február: 2545. fizika feladat
1991/február: 2546. fizika feladat
1991/február: 2547. fizika feladat
1991/február: 2548. fizika feladat
1991/február: 2549. fizika feladat
1991/február: 2550. fizika feladat
1991/március: 133. fizika mérési feladat
1991/március: 2551. fizika feladat
1991/március: 2552. fizika feladat
1991/március: 2553. fizika feladat
1991/március: 2554. fizika feladat
1991/március: 2555. fizika feladat
1991/március: 2556. fizika feladat
1991/március: 2557. fizika feladat
1991/március: 2558. fizika feladat
1991/március: 2559. fizika feladat
1991/április: 134. fizika mérési feladat
1991/április: 2560. fizika feladat
1991/április: 2561. fizika feladat
1991/április: 2562. fizika feladat
1991/április: 2563. fizika feladat
1991/április: 2564. fizika feladat
1991/április: 2565. fizika feladat
1991/április: 2566. fizika feladat
1991/április: 2567. fizika feladat
1991/április: 2568. fizika feladat
1991/április: 2569. fizika feladat
1991/május: 135. fizika mérési feladat
1991/május: 2570. fizika feladat
1991/május: 2571. fizika feladat
1991/május: 2572. fizika feladat
1991/május: 2573. fizika feladat
1991/május: 2574. fizika feladat
1991/május: 2575. fizika feladat
1991/május: 2576. fizika feladat
1991/május: 2577. fizika feladat
1991/május: 2578. fizika feladat
1991/május: 2579. fizika feladat
1991/szeptember: 136. fizika mérési feladat
1991/szeptember: 2580. fizika feladat
1991/szeptember: 2581. fizika feladat
1991/szeptember: 2582. fizika feladat
1991/szeptember: 2583. fizika feladat
1991/szeptember: 2584. fizika feladat
1991/szeptember: 2585. fizika feladat
1991/szeptember: 2586. fizika feladat
1991/szeptember: 2587. fizika feladat
1991/szeptember: 2588. fizika feladat
1991/szeptember: 2589. fizika feladat
1991/október: 137. fizika mérési feladat
1991/október: 2590. fizika feladat
1991/október: 2591. fizika feladat
1991/október: 2592. fizika feladat
1991/október: 2593. fizika feladat
1991/október: 2594. fizika feladat
1991/október: 2595. fizika feladat
1991/október: 2596. fizika feladat
1991/október: 2597. fizika feladat
1991/október: 2598. fizika feladat
1991/november: 138. fizika mérési feladat
1991/november: 2599. fizika feladat
1991/november: 2600. fizika feladat
1991/november: 2601. fizika feladat
1991/november: 2602. fizika feladat
1991/november: 2603. fizika feladat
1991/november: 2604. fizika feladat
1991/november: 2605. fizika feladat
1991/november: 2606. fizika feladat
1991/november: 2607. fizika feladat
1991/december: 139. fizika mérési feladat
1991/december: 2608. fizika feladat
1991/december: 2609. fizika feladat
1991/december: 2610. fizika feladat
1991/december: 2611. fizika feladat
1991/december: 2612. fizika feladat
1991/december: 2613. fizika feladat
1991/december: 2614. fizika feladat
1991/december: 2615. fizika feladat
1992/január: 140. fizika mérési feladat
1992/január: 2616. fizika feladat
1992/január: 2617. fizika feladat
1992/január: 2618. fizika feladat
1992/január: 2619. fizika feladat
1992/január: 2620. fizika feladat
1992/január: 2621. fizika feladat
1992/január: 2622. fizika feladat
1992/január: 2623. fizika feladat
1992/január: 2624. fizika feladat
1992/január: 2625. fizika feladat
1992/február: 141. fizika mérési feladat
1992/február: 2626. fizika feladat
1992/február: 2627. fizika feladat
1992/február: 2628. fizika feladat
1992/február: 2629. fizika feladat
1992/február: 2630. fizika feladat
1992/február: 2631. fizika feladat
1992/február: 2632. fizika feladat
1992/február: 2633. fizika feladat
1992/február: 2634. fizika feladat
1992/február: 2635. fizika feladat
1992/március: 142. fizika mérési feladat
1992/március: 2636. fizika feladat
1992/március: 2637. fizika feladat
1992/március: 2638. fizika feladat
1992/március: 2639. fizika feladat
1992/március: 2640. fizika feladat
1992/március: 2641. fizika feladat
1992/március: 2642. fizika feladat
1992/március: 2643. fizika feladat
1992/március: 2644. fizika feladat
1992/március: 2645. fizika feladat
1992/április: 143. fizika mérési feladat
1992/április: 2646. fizika feladat
1992/április: 2647. fizika feladat
1992/április: 2648. fizika feladat
1992/április: 2649. fizika feladat
1992/április: 2650. fizika feladat
1992/április: 2651. fizika feladat
1992/április: 2652. fizika feladat
1992/április: 2653. fizika feladat
1992/április: 2654. fizika feladat
1992/április: 2655. fizika feladat
1992/május: 144. fizika mérési feladat
1992/május: 2656. fizika feladat
1992/május: 2657. fizika feladat
1992/május: 2658. fizika feladat
1992/május: 2659. fizika feladat
1992/május: 2660. fizika feladat
1992/május: 2661. fizika feladat
1992/május: 2662. fizika feladat
1992/május: 2663. fizika feladat
1992/május: 2664. fizika feladat
1992/szeptember: 145. fizika mérési feladat
1992/szeptember: 2665. fizika feladat
1992/szeptember: 2666. fizika feladat
1992/szeptember: 2667. fizika feladat
1992/szeptember: 2668. fizika feladat
1992/szeptember: 2669. fizika feladat
1992/szeptember: 2670. fizika feladat
1992/szeptember: 2671. fizika feladat
1992/szeptember: 2672. fizika feladat
1992/szeptember: 2673. fizika feladat
1992/szeptember: 2674. fizika feladat
1992/október: 146. fizika mérési feladat
1992/október: 2675. fizika feladat
1992/október: 2676. fizika feladat
1992/október: 2677. fizika feladat
1992/október: 2678. fizika feladat
1992/október: 2679. fizika feladat
1992/október: 2680. fizika feladat
1992/október: 2681. fizika feladat
1992/október: 2682. fizika feladat
1992/október: 2683. fizika feladat
1992/november: 147. fizika mérési feladat
1992/november: 2684. fizika feladat
1992/november: 2685. fizika feladat
1992/november: 2686. fizika feladat
1992/november: 2687. fizika feladat
1992/november: 2688. fizika feladat
1992/november: 2689. fizika feladat
1992/november: 2690. fizika feladat
1992/november: 2691. fizika feladat
1992/november: 2692. fizika feladat
1992/december: 148. fizika mérési feladat
1992/december: 2693. fizika feladat
1992/december: 2694. fizika feladat
1992/december: 2695. fizika feladat
1992/december: 2696. fizika feladat
1992/december: 2697. fizika feladat
1992/december: 2698. fizika feladat
1992/december: 2699. fizika feladat
1992/december: 2700. fizika feladat
1993/január: 149. fizika mérési feladat
1993/január: 2701. fizika feladat
1993/január: 2702. fizika feladat
1993/január: 2703. fizika feladat
1993/január: 2704. fizika feladat
1993/január: 2705. fizika feladat
1993/január: 2706. fizika feladat
1993/január: 2707. fizika feladat
1993/január: 2708. fizika feladat
1993/január: 2709. fizika feladat
1993/február: 150. fizika mérési feladat
1993/február: 2710. fizika feladat
1993/február: 2711. fizika feladat
1993/február: 2712. fizika feladat
1993/február: 2713. fizika feladat
1993/február: 2714. fizika feladat
1993/február: 2715. fizika feladat
1993/február: 2716. fizika feladat
1993/február: 2717. fizika feladat
1993/március: 151. fizika mérési feladat
1993/március: 2718. fizika feladat
1993/március: 2719. fizika feladat
1993/március: 2720. fizika feladat
1993/március: 2721. fizika feladat
1993/március: 2722. fizika feladat
1993/március: 2723. fizika feladat
1993/március: 2724. fizika feladat
1993/április: 152. fizika mérési feladat
1993/április: 2725. fizika feladat
1993/április: 2726. fizika feladat
1993/április: 2727. fizika feladat
1993/április: 2728. fizika feladat
1993/április: 2729. fizika feladat
1993/április: 2730. fizika feladat
1993/április: 2731. fizika feladat
1993/április: 2732. fizika feladat
1993/április: 2733. fizika feladat
1993/május: 153. fizika mérési feladat
1993/május: 2734. fizika feladat
1993/május: 2735. fizika feladat
1993/május: 2736. fizika feladat
1993/május: 2737. fizika feladat
1993/május: 2738. fizika feladat
1993/május: 2739. fizika feladat
1993/május: 2740. fizika feladat
1993/május: 2741. fizika feladat
1993/szeptember: 154. fizika mérési feladat
1993/szeptember: 2742. fizika feladat
1993/szeptember: 2743. fizika feladat
1993/szeptember: 2744. fizika feladat
1993/szeptember: 2745. fizika feladat
1993/szeptember: 2746. fizika feladat
1993/szeptember: 2747. fizika feladat
1993/szeptember: 2748. fizika feladat
1993/szeptember: 2749. fizika feladat
1993/október: 155. fizika mérési feladat
1993/október: 2750. fizika feladat
1993/október: 2751. fizika feladat
1993/október: 2752. fizika feladat
1993/október: 2753. fizika feladat
1993/október: 2754. fizika feladat
1993/október: 2755. fizika feladat
1993/október: 2756. fizika feladat
1993/október: 2757. fizika feladat
1993/október: 2758. fizika feladat
1993/november: 156. fizika mérési feladat
1993/november: 2759. fizika feladat
1993/november: 2760. fizika feladat
1993/november: 2761. fizika feladat
1993/november: 2762. fizika feladat
1993/november: 2763. fizika feladat
1993/november: 2764. fizika feladat
1993/november: 2765. fizika feladat
1993/november: 2766. fizika feladat
1993/november: 2767. fizika feladat
1993/december: 157. fizika mérési feladat
1993/december: 2768. fizika feladat
1993/december: 2769. fizika feladat
1993/december: 2770. fizika feladat
1993/december: 2771. fizika feladat
1993/december: 2772. fizika feladat
1993/december: 2773. fizika feladat
1993/december: 2774. fizika feladat
1993/december: 2775. fizika feladat
1993/december: 2776. fizika feladat
1994/január: 158. fizika mérési feladat
1994/január: 2777. fizika feladat
1994/január: 2778. fizika feladat
1994/január: 2779. fizika feladat
1994/január: 2780. fizika feladat
1994/január: 2781. fizika feladat
1994/január: 2782. fizika feladat
1994/január: 2783. fizika feladat
1994/január: 2784. fizika feladat
1994/február: 159. fizika mérési feladat
1994/február: 2785. fizika feladat
1994/február: 2786. fizika feladat
1994/február: 2787. fizika feladat
1994/február: 2788. fizika feladat
1994/február: 2789. fizika feladat
1994/február: 2790. fizika feladat
1994/február: 2791. fizika feladat
1994/február: 2792. fizika feladat
1994/március: 160. fizika mérési feladat
1994/március: 2793. fizika feladat
1994/március: 2794. fizika feladat
1994/március: 2795. fizika feladat
1994/március: 2796. fizika feladat
1994/március: 2797. fizika feladat
1994/március: 2798. fizika feladat
1994/március: 2799. fizika feladat
1994/március: 2800. fizika feladat
1994/március: 2801. fizika feladat
1994/április: 161. fizika mérési feladat
1994/április: 2802. fizika feladat
1994/április: 2803. fizika feladat
1994/április: 2804. fizika feladat
1994/április: 2805. fizika feladat
1994/április: 2806. fizika feladat
1994/április: 2807. fizika feladat
1994/április: 2808. fizika feladat
1994/április: 2809. fizika feladat
1994/május: 162. fizika mérési feladat
1994/május: 2810. fizika feladat
1994/május: 2811. fizika feladat
1994/május: 2812. fizika feladat
1994/május: 2813. fizika feladat
1994/május: 2814. fizika feladat
1994/május: 2815. fizika feladat
1994/május: 2816. fizika feladat
1994/május: 2817. fizika feladat
1994/szeptember: 163. fizika mérési feladat
1994/szeptember: 2818. fizika feladat
1994/szeptember: 2819. fizika feladat
1994/szeptember: 2820. fizika feladat
1994/szeptember: 2821. fizika feladat
1994/szeptember: 2823. fizika feladat
1994/szeptember: 2824. fizika feladat
1994/szeptember: 2825. fizika feladat
1994/szeptember: 2822. fizika feladat
1994/október: 164. fizika mérési feladat
1994/október: 2826. fizika feladat
1994/október: 2827. fizika feladat
1994/október: 2828. fizika feladat
1994/október: 2829. fizika feladat
1994/október: 2830. fizika feladat
1994/október: 2831. fizika feladat
1994/október: 2832. fizika feladat
1994/október: 2833. fizika feladat
1994/október: 2834. fizika feladat
1994/november: 165. fizika mérési feladat
1994/november: 2835. fizika feladat
1994/november: 2836. fizika feladat
1994/november: 2837. fizika feladat
1994/november: 2838. fizika feladat
1994/november: 2839. fizika feladat
1994/november: 2840. fizika feladat
1994/november: 2843. fizika nehezebb feladat
1994/november: 2841. fizika feladat
1994/november: 2842. fizika feladat
1994/december: 166. fizika mérési feladat
1994/december: 2844. fizika feladat
1994/december: 2845. fizika feladat
1994/december: 2846. fizika feladat
1994/december: 2847. fizika feladat
1994/december: 2848. fizika feladat
1994/december: 2849. fizika feladat
1994/december: 2850. fizika feladat
1994/december: 2851. fizika feladat
1994/december: 2852. fizika feladat
1995/január: 167. fizika mérési feladat
1995/január: 2853. fizika feladat
1995/január: 2854. fizika feladat
1995/január: 2855. fizika feladat
1995/január: 2856. fizika feladat
1995/január: 2857. fizika feladat
1995/január: 2858. fizika feladat
1995/január: 2859. fizika feladat
1995/január: 2860. fizika feladat
1995/január: 2861. fizika feladat
1995/január: 2862. fizika feladat
1995/február: 168. fizika mérési feladat
1995/február: 2863. fizika feladat
1995/február: 2864. fizika feladat
1995/február: 2865. fizika feladat
1995/február: 2866. fizika feladat
1995/február: 2867. fizika feladat
1995/február: 2868. fizika feladat
1995/február: 2869. fizika feladat
1995/február: 2870. fizika feladat
1995/február: 2871. fizika feladat
1995/február: 2872. fizika feladat
1995/március: 169. fizika mérési feladat
1995/március: 2873. fizika feladat
1995/március: 2874. fizika feladat
1995/március: 2875. fizika feladat
1995/március: 2876. fizika feladat
1995/március: 2877. fizika feladat
1995/március: 2878. fizika feladat
1995/március: 2879. fizika feladat
1995/március: 2880. fizika feladat
1995/március: 2881. fizika feladat
1995/március: 2882. fizika feladat
1995/április: 170. fizika mérési feladat
1995/április: 2883. fizika feladat
1995/április: 2884. fizika feladat
1995/április: 2885. fizika feladat
1995/április: 2886. fizika feladat
1995/április: 2887. fizika feladat
1995/április: 2888. fizika feladat
1995/április: 2889. fizika feladat
1995/április: 2890. fizika feladat
1995/április: 2891. fizika feladat
1995/április: 2892. fizika feladat
1995/április: 2893. fizika feladat
1995/május: 171. fizika mérési feladat
1995/május: 2894. fizika feladat
1995/május: 2895. fizika feladat
1995/május: 2896. fizika feladat
1995/május: 2897. fizika feladat
1995/május: 2898. fizika feladat
1995/május: 2899. fizika feladat
1995/május: 2900. fizika feladat
1995/május: 2901. fizika feladat
1995/május: 2902. fizika feladat
1995/május: 2903. fizika feladat
1995/szeptember: 172. fizika mérési feladat
1995/szeptember: 2904. fizika feladat
1995/szeptember: 2905. fizika feladat
1995/szeptember: 2906. fizika feladat
1995/szeptember: 2907. fizika feladat
1995/szeptember: 2908. fizika feladat
1995/szeptember: 2909. fizika feladat
1995/szeptember: 2910. fizika feladat
1995/szeptember: 2911. fizika feladat
1995/szeptember: 2912. fizika feladat
1995/szeptember: 2913. fizika feladat
1995/október: 173. fizika mérési feladat
1995/október: 2914. fizika feladat
1995/október: 2915. fizika feladat
1995/október: 2916. fizika feladat
1995/október: 2917. fizika feladat
1995/október: 2918. fizika feladat
1995/október: 2919. fizika feladat
1995/október: 2920. fizika feladat
1995/október: 2921. fizika feladat
1995/október: 2922. fizika feladat
1995/október: 2923. fizika feladat
1995/november: 174. fizika mérési feladat
1995/november: 2924. fizika feladat
1995/november: 2925. fizika feladat
1995/november: 2926. fizika feladat
1995/november: 2927. fizika feladat
1995/november: 2928. fizika feladat
1995/november: 2929. fizika feladat
1995/november: 2930. fizika feladat
1995/november: 2931. fizika feladat
1995/november: 2932. fizika feladat
1995/november: 2933. fizika feladat
1995/december: 175. fizika mérési feladat
1995/december: 2934. fizika feladat
1995/december: 2935. fizika feladat
1995/december: 2936. fizika feladat
1995/december: 2937. fizika feladat
1995/december: 2938. fizika feladat
1995/december: 2939. fizika feladat
1995/december: 2940. fizika feladat
1995/december: 2941. fizika feladat
1995/december: 2942. fizika feladat
1995/december: 2943. fizika feladat
1996/január: 176. fizika mérési feladat
1996/január: 2944. fizika feladat
1996/január: 2945. fizika feladat
1996/január: 2946. fizika feladat
1996/január: 2947. fizika feladat
1996/január: 2948. fizika feladat
1996/január: 2949. fizika feladat
1996/január: 2950. fizika feladat
1996/január: 2951. fizika feladat
1996/január: 2952. fizika feladat
1996/február: 177. fizika mérési feladat
1996/február: 2953. fizika feladat
1996/február: 2954. fizika feladat
1996/február: 2955. fizika feladat
1996/február: 2956. fizika feladat
1996/február: 2957. fizika feladat
1996/február: 2958. fizika feladat
1996/február: 2959. fizika feladat
1996/február: 2960. fizika feladat
1996/február: 2961. fizika feladat
1996/február: 2962. fizika feladat
1996/március: 178. fizika mérési feladat
1996/március: 2963. fizika feladat
1996/március: 2964. fizika feladat
1996/március: 2965. fizika feladat
1996/március: 2966. fizika feladat
1996/március: 2967. fizika feladat
1996/március: 2968. fizika feladat
1996/március: 2969. fizika feladat
1996/március: 2970. fizika feladat
1996/március: 2971. fizika feladat
1996/március: 2972. fizika feladat
1996/április: 179. fizika mérési feladat
1996/április: 2973. fizika feladat
1996/április: 2974. fizika feladat
1996/április: 2975. fizika feladat
1996/április: 2976. fizika feladat
1996/április: 2977. fizika feladat
1996/április: 2978. fizika feladat
1996/április: 2979. fizika feladat
1996/április: 2980. fizika feladat
1996/április: 2981. fizika feladat
1996/május: 180. fizika mérési feladat
1996/május: 2982. fizika feladat
1996/május: 2983. fizika feladat
1996/május: 2984. fizika feladat
1996/május: 2985. fizika feladat
1996/május: 2986. fizika feladat
1996/május: 2987. fizika feladat
1996/május: 2988. fizika feladat
1996/május: 2989. fizika feladat
1996/május: 2990. fizika feladat
1996/május: 2991. fizika feladat
1996/szeptember: 181. fizika mérési feladat
1996/szeptember: 2992. fizika feladat
1996/szeptember: 2993. fizika feladat
1996/szeptember: 2994. fizika feladat
1996/szeptember: 2995. fizika feladat
1996/szeptember: 2996. fizika feladat
1996/szeptember: 2997. fizika feladat
1996/szeptember: 2998. fizika feladat
1996/szeptember: 2999. fizika feladat
1996/szeptember: 3000. fizika feladat
1996/szeptember: 3001. fizika feladat
1996/október: 182. fizika mérési feladat
1996/október: 3002. fizika feladat
1996/október: 3003. fizika feladat
1996/október: 3004. fizika feladat
1996/október: 3005. fizika feladat
1996/október: 3006. fizika feladat
1996/október: 3007. fizika feladat
1996/október: 3008. fizika feladat
1996/október: 3009. fizika feladat
1996/október: 3010. fizika feladat
1996/november: 183. fizika mérési feladat
1996/november: 3011. fizika feladat
1996/november: 3012. fizika feladat
1996/november: 3013. fizika feladat
1996/november: 3014. fizika feladat
1996/november: 3015. fizika feladat
1996/november: 3016. fizika feladat
1996/november: 3017. fizika feladat
1996/november: 3018. fizika feladat
1996/november: 3019. fizika feladat
1996/december: 184. fizika mérési feladat
1996/december: 3020. fizika feladat
1996/december: 3021. fizika feladat
1996/december: 3022. fizika feladat
1996/december: 3023. fizika feladat
1996/december: 3024. fizika feladat
1996/december: 3025. fizika feladat
1996/december: 3026. fizika feladat
1996/december: 3027. fizika feladat
1996/december: 3028. fizika feladat
1996/december: 3029. fizika feladat
1997/január: 185. fizika mérési feladat
1997/január: 3030. fizika feladat
1997/január: 3031. fizika feladat
1997/január: 3032. fizika feladat
1997/január: 3033. fizika feladat
1997/január: 3034. fizika feladat
1997/január: 3035. fizika feladat
1997/január: 3036. fizika feladat
1997/január: 3037. fizika feladat
1997/január: 3038. fizika feladat
1997/február: 186. fizika mérési feladat
1997/február: 3039. fizika feladat
1997/február: 3040. fizika feladat
1997/február: 3041. fizika feladat
1997/február: 3042. fizika feladat
1997/február: 3043. fizika feladat
1997/február: 3044. fizika feladat
1997/február: 3045. fizika feladat
1997/február: 3046. fizika feladat
1997/február: 3047. fizika feladat
1997/február: 3048. fizika feladat
1997/március: 187. fizika mérési feladat
1997/március: 3049. fizika feladat
1997/március: 3050. fizika feladat
1997/március: 3051. fizika feladat
1997/március: 3052. fizika feladat
1997/március: 3053. fizika feladat
1997/március: 3054. fizika feladat
1997/március: 3055. fizika feladat
1997/március: 3056. fizika feladat
1997/március: 3057. fizika feladat
1997/március: 3058. fizika feladat
1997/március: 3059. fizika feladat
1997/április: 188. fizika mérési feladat
1997/április: 3060. fizika feladat
1997/április: 3061. fizika feladat
1997/április: 3062. fizika feladat
1997/április: 3063. fizika feladat
1997/április: 3064. fizika feladat
1997/április: 3065. fizika feladat
1997/április: 3066. fizika feladat
1997/április: 3067. fizika feladat
1997/április: 3068. fizika feladat
1997/április: 3068. fizika feladat
1997/május: 189. fizika mérési feladat
1997/május: 3069. fizika feladat
1997/május: 3070. fizika feladat
1997/május: 3071. fizika feladat
1997/május: 3072. fizika feladat
1997/május: 3073. fizika feladat
1997/május: 3074. fizika feladat
1997/május: 3075. fizika feladat
1997/május: 3076. fizika feladat
1997/május: 3077. fizika feladat
1997/május: 3078. fizika feladat
1997/szeptember: 190. fizika mérési feladat
1997/szeptember: 3079. fizika feladat
1997/szeptember: 3080. fizika feladat
1997/szeptember: 3081. fizika feladat
1997/szeptember: 3082. fizika feladat
1997/szeptember: 3083. fizika feladat
1997/szeptember: 3084. fizika feladat
1997/szeptember: 3085. fizika feladat
1997/szeptember: 3086. fizika feladat
1997/szeptember: 3087. fizika feladat
1997/szeptember: 3088. fizika feladat
1997/október: 191. fizika mérési feladat
1997/október: 3089. fizika feladat
1997/október: 3090. fizika feladat
1997/október: 3091. fizika feladat
1997/október: 3092. fizika feladat
1997/október: 3093. fizika feladat
1997/október: 3094. fizika feladat
1997/október: 3095. fizika feladat
1997/október: 3096. fizika feladat
1997/október: 3097. fizika feladat
1997/október: 3098. fizika feladat
1997/november: 192. fizika mérési feladat
1997/november: 3099. fizika feladat
1997/november: 3100. fizika feladat
1997/november: 3101. fizika feladat
1997/november: 3102. fizika feladat
1997/november: 3103. fizika feladat
1997/november: 3104. fizika feladat
1997/november: 3105. fizika feladat
1997/november: 3106. fizika feladat
1997/november: 3107. fizika feladat
1997/november: 3108. fizika feladat
1997/november: 3109. fizika feladat
1997/december: 193. fizika mérési feladat
1997/december: 3110. fizika feladat
1997/december: 3111. fizika feladat
1997/december: 3112. fizika feladat
1997/december: 3113. fizika feladat
1997/december: 3114. fizika feladat
1997/december: 3115. fizika feladat
1997/december: 3116. fizika feladat
1997/december: 3117. fizika feladat
1997/december: 3118. fizika feladat
1998/január: 194. fizika mérési feladat
1998/január: 3119. fizika feladat
1998/január: 3120. fizika feladat
1998/január: 3121. fizika feladat
1998/január: 3122. fizika feladat
1998/január: 3123. fizika feladat
1998/január: 3124. fizika feladat
1998/január: 3125. fizika feladat
1998/január: 3126. fizika feladat
1998/január: 3127. fizika feladat
1998/január: 3128. fizika feladat
1998/február: 195. fizika mérési feladat
1998/február: 3129. fizika feladat
1998/február: 3130. fizika feladat
1998/február: 3131. fizika feladat
1998/február: 3132. fizika feladat
1998/február: 3133. fizika feladat
1998/február: 3134. fizika feladat
1998/február: 3135. fizika feladat
1998/február: 3136. fizika feladat
1998/február: 3137. fizika feladat
1998/február: 3138. fizika feladat
1998/február: 3139. fizika feladat
1998/március: 196. fizika mérési feladat
1998/március: 3140. fizika feladat
1998/március: 3141. fizika feladat
1998/március: 3142. fizika feladat
1998/március: 3143. fizika feladat
1998/március: 3144. fizika feladat
1998/március: 3145. fizika feladat
1998/március: 3146. fizika feladat
1998/március: 3147. fizika feladat
1998/március: 3148. fizika feladat
1998/március: 3149. fizika feladat
1998/április: 197. fizika mérési feladat
1998/április: 3150. fizika feladat
1998/április: 3151. fizika feladat
1998/április: 3152. fizika feladat
1998/április: 3153. fizika feladat
1998/április: 3154. fizika feladat
1998/április: 3155. fizika feladat
1998/április: 3156. fizika feladat
1998/április: 3157. fizika feladat
1998/április: 3158. fizika feladat
1998/április: 3159. fizika feladat
1998/május: 198. fizika mérési feladat
1998/május: 3160. fizika feladat
1998/május: 3161. fizika feladat
1998/május: 3162. fizika feladat
1998/május: 3163. fizika feladat
1998/május: 3164. fizika feladat
1998/május: 3165. fizika feladat
1998/május: 3166. fizika feladat
1998/május: 3167. fizika feladat
1998/május: 3168. fizika feladat
1998/május: 3169. fizika feladat
1998/május: 3170. fizika feladat
1998/szeptember: 199. fizika mérési feladat
1998/szeptember: 3171. fizika feladat
1998/szeptember: 3172. fizika feladat
1998/szeptember: 3173. fizika feladat
1998/szeptember: 3174. fizika feladat
1998/szeptember: 3175. fizika feladat
1998/szeptember: 3176. fizika feladat
1998/szeptember: 3177. fizika feladat
1998/szeptember: 3178. fizika feladat
1998/szeptember: 3179. fizika feladat
1998/szeptember: 3181. fizika feladat
1998/szeptember: 3180. fizika feladat
1998/szeptember: 3182. fizika feladat
1998/szeptember: 3183. fizika feladat
1998/október: 200. fizika mérési feladat
1998/október: 3184. fizika feladat
1998/október: 3185. fizika feladat
1998/október: 3186. fizika feladat
1998/október: 3187. fizika feladat
1998/október: 3188. fizika feladat
1998/október: 3189. fizika feladat
1998/október: 3190. fizika feladat
1998/október: 3191. fizika feladat
1998/október: 3192. fizika feladat
1998/október: 3193. fizika feladat
1998/október: 3194. fizika feladat
1998/november: 201. fizika mérési feladat
1998/november: 3195. fizika feladat
1998/november: 3196. fizika feladat
1998/november: 3197. fizika feladat
1998/november: 3198. fizika feladat
1998/november: 3199. fizika feladat
1998/november: 3200. fizika feladat
1998/november: 3201. fizika feladat
1998/november: 3202. fizika feladat
1998/november: 3203. fizika feladat
1998/december: 202. fizika mérési feladat
1998/december: 3204. fizika feladat
1998/december: 3205. fizika feladat
1998/december: 3206. fizika feladat
1998/december: 3207. fizika feladat
1998/december: 3208. fizika feladat
1998/december: 3209. fizika feladat
1998/december: 3210. fizika feladat
1998/december: 3211. fizika feladat
1998/december: 3212. fizika feladat
1998/december: 3213. fizika feladat
1999/január: 203. fizika mérési feladat
1999/január: 3214. fizika feladat
1999/január: 3215. fizika feladat
1999/január: 3216. fizika feladat
1999/január: 3217. fizika feladat
1999/január: 3218. fizika feladat
1999/január: 3219. fizika feladat
1999/január: 3220. fizika feladat
1999/január: 3221. fizika feladat
1999/január: 3223. fizika feladat
1999/január: 3222. fizika feladat
1999/február: 204. fizika mérési feladat
1999/február: 3224. fizika feladat
1999/február: 3225. fizika feladat
1999/február: 3226. fizika feladat
1999/február: 3227. fizika feladat
1999/február: 3228. fizika feladat
1999/február: 3229. fizika feladat
1999/február: 3230. fizika feladat
1999/február: 3231. fizika feladat
1999/február: 3232. fizika feladat
1999/március: 205. fizika mérési feladat
1999/március: 3233. fizika feladat
1999/március: 3234. fizika feladat
1999/március: 3235. fizika feladat
1999/március: 3236. fizika feladat
1999/március: 3237. fizika feladat
1999/március: 3238. fizika feladat
1999/március: 3239. fizika feladat
1999/március: 3240. fizika feladat
1999/március: 3241. fizika feladat
1999/március: 3242. fizika feladat
1999/március: 3243. fizika feladat
1999/április: 206. fizika mérési feladat
1999/április: 3244. fizika feladat
1999/április: 3245. fizika feladat
1999/április: 3246. fizika feladat
1999/április: 3247. fizika feladat
1999/április: 3248. fizika feladat
1999/április: 3249. fizika feladat
1999/április: 3250. fizika feladat
1999/április: 3251. fizika feladat
1999/április: 3252. fizika feladat
1999/április: 3253. fizika feladat
1999/május: 207. fizika mérési feladat
1999/május: 3254. fizika feladat
1999/május: 3255. fizika feladat
1999/május: 3256. fizika feladat
1999/május: 3257. fizika feladat
1999/május: 3258. fizika feladat
1999/május: 3259. fizika feladat
1999/május: 3260. fizika feladat
1999/május: 3261. fizika feladat
1999/május: 3262. fizika feladat
1999/május: 3263. fizika feladat
1999/szeptember: 208. fizika mérési feladat
1999/szeptember: 3264. fizika feladat
1999/szeptember: 3265. fizika feladat
1999/szeptember: 3266. fizika feladat
1999/szeptember: 3267. fizika feladat
1999/szeptember: 3268. fizika feladat
1999/szeptember: 3269. fizika feladat
1999/szeptember: 3270. fizika feladat
1999/szeptember: 3271. fizika feladat
1999/szeptember: 3272. fizika feladat
1999/szeptember: 3273. fizika feladat
1999/október: 209. fizika mérési feladat
1999/október: 3274. fizika feladat
1999/október: 3275. fizika feladat
1999/október: 3276. fizika feladat
1999/október: 3277. fizika feladat
1999/október: 3278. fizika feladat
1999/október: 3279. fizika feladat
1999/október: 3281. fizika feladat
1999/október: 3282. fizika feladat
1999/október: 3283. fizika feladat
1999/október: 3280. fizika feladat
1999/november: 210. fizika mérési feladat
1999/november: 3284. fizika feladat
1999/november: 3285. fizika feladat
1999/november: 3286. fizika feladat
1999/november: 3288. fizika feladat
1999/november: 3287. fizika feladat
1999/november: 3289. fizika feladat
1999/november: 3290. fizika feladat
1999/november: 3291. fizika feladat
1999/november: 3292. fizika feladat
1999/november: 3293. fizika feladat
1999/december: 211. fizika mérési feladat
1999/december: 3294. fizika feladat
1999/december: 3296. fizika feladat
1999/december: 3295. fizika feladat
1999/december: 3297. fizika feladat
1999/december: 3298. fizika feladat
1999/december: 3299. fizika feladat
1999/december: 3300. fizika feladat
1999/december: 3301. fizika feladat
1999/december: 3302. fizika feladat
1999/december: 3303. fizika feladat
2000/január: 212. fizika mérési feladat
2000/január: 3304. fizika feladat
2000/január: 3305. fizika feladat
2000/január: 3306. fizika feladat
2000/január: 3307. fizika feladat
2000/január: 3308. fizika feladat
2000/január: 3309. fizika feladat
2000/január: 3310. fizika feladat
2000/január: 3311. fizika feladat
2000/január: 3312. fizika feladat
2000/január: 3313. fizika feladat
2000/január: 3314. fizika feladat
2000/február: 213. fizika mérési feladat
2000/február: 3315. fizika feladat
2000/február: 3316. fizika feladat
2000/február: 3317. fizika feladat
2000/február: 3318. fizika feladat
2000/február: 3319. fizika feladat
2000/február: 3320. fizika feladat
2000/február: 3321. fizika feladat
2000/február: 3322. fizika feladat
2000/február: 3323. fizika feladat
2000/március: 214. fizika mérési feladat
2000/március: 3324. fizika feladat
2000/március: 3325. fizika feladat
2000/március: 3326. fizika feladat
2000/március: 3327. fizika feladat
2000/március: 3328. fizika feladat
2000/március: 3329. fizika feladat
2000/március: 3330. fizika feladat
2000/március: 3331. fizika feladat
2000/március: 3332. fizika feladat
2000/március: 3333. fizika feladat
2000/április: 215. fizika mérési feladat
2000/április: 3334. fizika feladat
2000/április: 3335. fizika feladat
2000/április: 3336. fizika feladat
2000/április: 3337. fizika feladat
2000/április: 3338. fizika feladat
2000/április: 3339. fizika feladat
2000/április: 3340. fizika feladat
2000/április: 3341. fizika feladat
2000/április: 3342. fizika feladat
2000/április: 3343. fizika feladat
2000/április: 3343. fizika feladat
2000/május: 216. fizika mérési feladat
2000/május: 3344. fizika feladat
2000/május: 3345. fizika feladat
2000/május: 3346. fizika feladat
2000/május: 3347. fizika feladat
2000/május: 3348. fizika feladat
2000/május: 3349. fizika feladat
2000/május: 3350. fizika feladat
2000/május: 3351. fizika feladat
2000/szeptember: 217. fizika mérési feladat
2000/szeptember: 3353. fizika feladat
2000/szeptember: 3354. fizika feladat
2000/szeptember: 3355. fizika feladat
2000/szeptember: 3356. fizika feladat
2000/szeptember: 3357. fizika feladat
2000/szeptember: 3358. fizika feladat
2000/szeptember: 3360. fizika feladat
2000/szeptember: 3359. fizika feladat
2000/szeptember: 3361. fizika feladat
2000/szeptember: 3362. fizika feladat
2000/szeptember: 3363. fizika feladat
2000/október: 218. fizika mérési feladat
2000/október: 3364. fizika feladat
2000/október: 3365. fizika feladat
2000/október: 3366. fizika feladat
2000/október: 3367. fizika feladat
2000/október: 3368. fizika feladat
2000/október: 3369. fizika feladat
2000/október: 3370. fizika feladat
2000/október: 3371. fizika feladat
2000/október: 3372. fizika feladat
2000/október: 3373. fizika feladat
2000/november: 219. fizika mérési feladat
2000/november: 3374. fizika feladat
2000/november: 3375. fizika feladat
2000/november: 3376. fizika feladat
2000/november: 3377. fizika feladat
2000/november: 3378. fizika feladat
2000/november: 3379. fizika feladat
2000/november: 3380. fizika feladat
2000/november: 3381. fizika feladat
2000/november: 3382. fizika feladat
2000/november: 3383. fizika feladat
2000/december: 220. fizika mérési feladat
2000/december: 3384. fizika feladat
2000/december: 3385. fizika feladat
2000/december: 3386. fizika feladat
2000/december: 3387. fizika feladat
2000/december: 3388. fizika feladat
2000/december: 3389. fizika feladat
2000/december: 3390. fizika feladat
2000/december: 3391. fizika feladat
2000/december: 3392. fizika feladat
2000/december: 3393. fizika feladat
2001/január: 221. fizika mérési feladat
2001/január: 3394. fizika feladat
2001/január: 3395. fizika feladat
2001/január: 3396. fizika feladat
2001/január: 3397. fizika feladat
2001/január: 3398. fizika feladat
2001/január: 3399. fizika feladat
2001/január: 3400. fizika feladat
2001/január: 3401. fizika feladat
2001/január: 3402. fizika feladat
2001/január: 3403. fizika feladat
2001/február: 222. fizika mérési feladat
2001/február: 3404. fizika feladat
2001/február: 3405. fizika feladat
2001/február: 3406. fizika feladat
2001/február: 3407. fizika feladat
2001/február: 3408. fizika feladat
2001/február: 3409. fizika feladat
2001/február: 3410. fizika feladat
2001/február: 3411. fizika feladat
2001/február: 3412. fizika feladat
2001/február: 3413. fizika feladat
2001/február: 3414. fizika feladat
2001/február: 3415. fizika feladat
2001/március: 2000. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2001/március: 2000. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2001/március: 2000. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2001/március: 3416. fizika feladat
2001/március: 223. fizika mérési feladat
2001/március: 3417. fizika feladat
2001/március: 3418. fizika feladat
2001/március: 3419. fizika feladat
2001/március: 3420. fizika feladat
2001/március: 3421. fizika feladat
2001/március: 3423. fizika feladat
2001/március: 3424. fizika feladat
2001/március: 3425. fizika feladat
2001/március: 3422. fizika feladat
2001/április: 224. fizika mérési feladat
2001/április: 3426. fizika feladat
2001/április: 3427. fizika feladat
2001/április: 3428. fizika feladat
2001/április: 3429. fizika feladat
2001/április: 3430. fizika feladat
2001/április: 3431. fizika feladat
2001/április: 3432. fizika feladat
2001/április: 3433. fizika feladat
2001/április: 3434. fizika feladat
2001/április: 3435. fizika feladat
2001/április: 3436. fizika feladat
2001/május: 225. fizika mérési feladat
2001/május: 3437. fizika feladat
2001/május: 3438. fizika feladat
2001/május: 3439. fizika feladat
2001/május: 3440. fizika feladat
2001/május: 3441. fizika feladat
2001/május: 3442. fizika feladat
2001/május: 3443. fizika feladat
2001/május: 3444. fizika feladat
2001/szeptember: 226. fizika mérési feladat
2001/szeptember: 3445. fizika feladat
2001/szeptember: 3446. fizika feladat
2001/szeptember: 3447. fizika feladat
2001/szeptember: 3448. fizika feladat
2001/szeptember: 3449. fizika feladat
2001/szeptember: 3450. fizika feladat
2001/szeptember: 3451. fizika feladat
2001/szeptember: 3452. fizika feladat
2001/szeptember: 3453. fizika feladat
2001/szeptember: 3454. fizika feladat
2001/szeptember: 3455. fizika feladat
2001/október: 2001. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2001/október: 2001. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2001/október: 2001. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2001/október: 2001. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2001/október: 227. fizika mérési feladat
2001/október: 3456. fizika feladat
2001/október: 3457. fizika feladat
2001/október: 3458. fizika feladat
2001/október: 3459. fizika feladat
2001/október: 3460. fizika feladat
2001/október: 3461. fizika feladat
2001/október: 3462. fizika feladat
2001/október: 3463. fizika feladat
2001/október: 3464. fizika feladat
2001/október: 3465. fizika feladat
2001/november: 228. fizika mérési feladat
2001/november: 3466. fizika feladat
2001/november: 3467. fizika feladat
2001/november: 3468. fizika feladat
2001/november: 3469. fizika feladat
2001/november: 3470. fizika feladat
2001/november: 3471. fizika feladat
2001/november: 3472. fizika feladat
2001/november: 3473. fizika feladat
2001/november: 3474. fizika feladat
2001/november: 3475. fizika feladat
2001/november: 3476. fizika feladat
2001/november: 3477. fizika feladat
2001/december: 229. fizika mérési feladat
2001/december: 3478. fizika feladat
2001/december: 3479. fizika feladat
2001/december: 3480. fizika feladat
2001/december: 3481. fizika feladat
2001/december: 3482. fizika feladat
2001/december: 3483. fizika feladat
2001/december: 3484. fizika feladat
2001/december: 3485. fizika feladat
2001/december: 3486. fizika feladat
2001/december: 3487. fizika feladat
2002/január: 230. fizika mérési feladat
2002/január: 3488. fizika feladat
2002/január: 3489. fizika feladat
2002/január: 3490. fizika feladat
2002/január: 3491. fizika feladat
2002/január: 3492. fizika feladat
2002/január: 3493. fizika feladat
2002/január: 3494. fizika feladat
2002/január: 3495. fizika feladat
2002/január: 3496. fizika feladat
2002/január: 3497. fizika feladat
2002/február: 231. fizika mérési feladat
2002/február: 3498. fizika feladat
2002/február: 3499. fizika feladat
2002/február: 3500. fizika feladat
2002/február: 3501. fizika feladat
2002/február: 3502. fizika feladat
2002/február: 3503. fizika feladat
2002/február: 3504. fizika feladat
2002/február: 3505. fizika feladat
2002/február: 3506. fizika feladat
2002/február: 3507. fizika feladat
2002/február: 3508. fizika feladat
2002/március: 2001. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2002/március: 2001. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2002/március: 2001. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2002/március: 232. fizika mérési feladat
2002/március: 3509. fizika feladat
2002/március: 3510. fizika feladat
2002/március: 3511. fizika feladat
2002/március: 3512. fizika feladat
2002/március: 3513. fizika feladat
2002/március: 3514. fizika feladat
2002/március: 3515. fizika feladat
2002/március: 3516. fizika feladat
2002/március: 3517. fizika feladat
2002/március: 3518. fizika feladat
2002/március: 3519. fizika feladat
2002/április: 233. fizika mérési feladat
2002/április: 3520. fizika feladat
2002/április: 3521. fizika feladat
2002/április: 3522. fizika feladat
2002/április: 3523. fizika feladat
2002/április: 3524. fizika feladat
2002/április: 3525. fizika feladat
2002/április: 3526. fizika feladat
2002/április: 3527. fizika feladat
2002/április: 3528. fizika feladat
2002/április: 3529. fizika feladat
2002/április: 3530. fizika feladat
2002/május: 234. fizika mérési feladat
2002/május: 3531. fizika feladat
2002/május: 3532. fizika feladat
2002/május: 3533. fizika feladat
2002/május: 3534. fizika feladat
2002/május: 3535. fizika feladat
2002/május: 3536. fizika feladat
2002/május: 3537. fizika feladat
2002/május: 3538. fizika feladat
2002/május: 3539. fizika feladat
2002/május: 3540. fizika feladat
2002/szeptember: 235. fizika mérési feladat
2002/szeptember: 3541. fizika feladat
2002/szeptember: 3542. fizika feladat
2002/szeptember: 3543. fizika feladat
2002/szeptember: 3544. fizika feladat
2002/szeptember: 3545. fizika feladat
2002/szeptember: 3546. fizika feladat
2002/szeptember: 3547. fizika feladat
2002/szeptember: 3548. fizika feladat
2002/szeptember: 3549. fizika feladat
2002/szeptember: 3550. fizika feladat
2002/október: 2002. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2002/október: 2002. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2002/október: 2002. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2002/október: 2002. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2002/október: 2002. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 5. feladata
2002/október: 236. fizika mérési feladat
2002/október: 3551. fizika feladat
2002/október: 3552. fizika feladat
2002/október: 3553. fizika feladat
2002/október: 3555. fizika feladat
2002/október: 3556. fizika feladat
2002/október: 3557. fizika feladat
2002/október: 3558. fizika feladat
2002/október: 3554. fizika feladat
2002/október: 3559. fizika feladat
2002/október: 3560. fizika feladat
2002/november: 237. fizika mérési feladat
2002/november: 3561. fizika feladat
2002/november: 3562. fizika feladat
2002/november: 3563. fizika feladat
2002/november: 3564. fizika feladat
2002/november: 3565. fizika feladat
2002/november: 3566. fizika feladat
2002/november: 3567. fizika feladat
2002/november: 3568. fizika feladat
2002/november: 3569. fizika feladat
2002/november: 3570. fizika feladat
2002/december: 238. fizika mérési feladat
2002/december: 3571. fizika feladat
2002/december: 3572. fizika feladat
2002/december: 3573. fizika feladat
2002/december: 3574. fizika feladat
2002/december: 3575. fizika feladat
2002/december: 3576. fizika feladat
2002/december: 3577. fizika feladat
2002/december: 3578. fizika feladat
2002/december: 3579. fizika feladat
2002/december: 3580. fizika feladat
2003/január: 3581. fizika feladat
2003/január: 239. fizika mérési feladat
2003/január: 3582. fizika feladat
2003/január: 3583. fizika feladat
2003/január: 3584. fizika feladat
2003/január: 3585. fizika feladat
2003/január: 3586. fizika feladat
2003/január: 3587. fizika feladat
2003/január: 3588. fizika feladat
2003/január: 3589. fizika feladat
2003/január: 3590. fizika feladat
2003/február: 240. fizika mérési feladat
2003/február: 3591. fizika feladat
2003/február: 3592. fizika feladat
2003/február: 3593. fizika feladat
2003/február: 3594. fizika feladat
2003/február: 3595. fizika feladat
2003/február: 3596. fizika feladat
2003/február: 3597. fizika feladat
2003/február: 3598. fizika feladat
2003/február: 3599. fizika feladat
2003/február: 3600. fizika feladat
2003/március: 2002. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2003/március: 2002. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2003/március: 2002. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2003/március: 241. fizika mérési feladat
2003/március: 3601. fizika feladat
2003/március: 3602. fizika feladat
2003/március: 3603. fizika feladat
2003/március: 3604. fizika feladat
2003/március: 3605. fizika feladat
2003/március: 3606. fizika feladat
2003/március: 3607. fizika feladat
2003/március: 3608. fizika feladat
2003/március: 3609. fizika feladat
2003/március: 3610. fizika feladat
2003/április: 2002. évi Fizika OKTV I. forduló 1. feladata
2003/április: 2002. évi Fizika OKTV I. forduló 2. feladata
2003/április: 2002. évi Fizika OKTV I. forduló 3. feladata
2003/április: 2002. évi Fizika OKTV II. forduló 1. feladata
2003/április: 2002. évi Fizika OKTV II. forduló 2. feladata
2003/április: 2002. évi Fizika OKTV II. forduló 3. feladata
2003/április: 2002. évi Fizika OKTV III. forduló 2. feladata
2003/április: 242. fizika mérési feladat
2003/április: 3611. fizika feladat
2003/április: 3612. fizika feladat
2003/április: 3613. fizika feladat
2003/április: 3614. fizika feladat
2003/április: 3615. fizika feladat
2003/április: 3616. fizika feladat
2003/április: 3617. fizika feladat
2003/április: 3618. fizika feladat
2003/április: 3619. fizika feladat
2003/április: 3620. fizika feladat
2003/április: 3621. fizika feladat
2003/május: 243. fizika mérési feladat
2003/május: 3622. fizika feladat
2003/május: 3623. fizika feladat
2003/május: 3624. fizika feladat
2003/május: 3625. fizika feladat
2003/május: 3626. fizika feladat
2003/május: 3627. fizika feladat
2003/május: 3628. fizika feladat
2003/május: 3629. fizika feladat
2003/május: 3630. fizika feladat
2003/május: 3631. fizika feladat
2003/szeptember: 244. fizika mérési feladat
2003/szeptember: 3632. fizika feladat
2003/szeptember: 3633. fizika feladat
2003/szeptember: 3634. fizika feladat
2003/szeptember: 3635. fizika feladat
2003/szeptember: 3636. fizika feladat
2003/szeptember: 3637. fizika feladat
2003/szeptember: 3638. fizika feladat
2003/szeptember: 3639. fizika feladat
2003/szeptember: 3640. fizika feladat
2003/szeptember: 3641. fizika feladat
2003/október: 2003. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2003/október: 2003. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2003/október: 2003. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2003/október: 245. fizika mérési feladat
2003/október: 3642. fizika feladat
2003/október: 3643. fizika feladat
2003/október: 3644. fizika feladat
2003/október: 3645. fizika feladat
2003/október: 3646. fizika feladat
2003/október: 3647. fizika feladat
2003/október: 3648. fizika feladat
2003/október: 3649. fizika feladat
2003/október: 3650. fizika feladat
2003/október: 3651. fizika feladat
2003/november: 246. fizika mérési feladat
2003/november: 3652. fizika feladat
2003/november: 3653. fizika feladat
2003/november: 3654. fizika feladat
2003/november: 3655. fizika feladat
2003/november: 3656. fizika feladat
2003/november: 3657. fizika feladat
2003/november: 3658. fizika feladat
2003/november: 3660. fizika feladat
2003/november: 3659. fizika feladat
2003/november: 3661. fizika feladat
2003/december: 2003. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2003/december: 247. fizika mérési feladat
2003/december: 3662. fizika feladat
2003/december: 3663. fizika feladat
2003/december: 3664. fizika feladat
2003/december: 3665. fizika feladat
2003/december: 3666. fizika feladat
2003/december: 3667. fizika feladat
2003/december: 3668. fizika feladat
2003/december: 3669. fizika feladat
2003/december: 3670. fizika feladat
2003/december: 3671. fizika feladat
2004/január: 248. fizika mérési feladat
2004/január: 3672. fizika feladat
2004/január: 3673. fizika feladat
2004/január: 3674. fizika feladat
2004/január: 3675. fizika feladat
2004/január: 3676. fizika feladat
2004/január: 3677. fizika feladat
2004/január: 3678. fizika feladat
2004/január: 3679. fizika feladat
2004/január: 3680. fizika feladat
2004/január: 3681. fizika feladat
2004/február: 249. fizika mérési feladat
2004/február: 3682. fizika feladat
2004/február: 3683. fizika feladat
2004/február: 3684. fizika feladat
2004/február: 3685. fizika feladat
2004/február: 3686. fizika feladat
2004/február: 3687. fizika feladat
2004/február: 3688. fizika feladat
2004/február: 3689. fizika feladat
2004/február: 3690. fizika feladat
2004/február: 3691. fizika feladat
2004/március: 2003. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2004/március: 2003. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2004/március: 2003. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2004/március: 250. fizika mérési feladat
2004/március: 3692. fizika feladat
2004/március: 3693. fizika feladat
2004/március: 3694. fizika feladat
2004/március: 3695. fizika feladat
2004/március: 3696. fizika feladat
2004/március: 3697. fizika feladat
2004/március: 3698. fizika feladat
2004/március: 3699. fizika feladat
2004/március: 3700. fizika feladat
2004/március: 3701. fizika feladat
2004/április: 251. fizika mérési feladat
2004/április: 3702. fizika feladat
2004/április: 3703. fizika feladat
2004/április: 3704. fizika feladat
2004/április: 3705. fizika feladat
2004/április: 3706. fizika feladat
2004/április: 3707. fizika feladat
2004/április: 3708. fizika feladat
2004/április: 3709. fizika feladat
2004/április: 3710. fizika feladat
2004/április: 3711. fizika feladat
2004/április: 3711. fizika feladat
2004/május: 252. fizika mérési feladat
2004/május: 3712. fizika feladat
2004/május: 3713. fizika feladat
2004/május: 3714. fizika feladat
2004/május: 3715. fizika feladat
2004/május: 3716. fizika feladat
2004/május: 3717. fizika feladat
2004/május: 3718. fizika feladat
2004/május: 3719. fizika feladat
2004/május: 3720. fizika feladat
2004/május: 3721. fizika feladat
2004/szeptember: 253. fizika mérési feladat
2004/szeptember: 3722. fizika feladat
2004/szeptember: 3723. fizika feladat
2004/szeptember: 3724. fizika feladat
2004/szeptember: 3725. fizika feladat
2004/szeptember: 3726. fizika feladat
2004/szeptember: 3727. fizika feladat
2004/szeptember: 3728. fizika feladat
2004/szeptember: 3729. fizika feladat
2004/szeptember: 3730. fizika feladat
2004/szeptember: 3731. fizika feladat
2004/október: 2004. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2004/október: 2004. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2004/október: 2004. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2004/október: 254. fizika mérési feladat
2004/október: 3732. fizika feladat
2004/október: 3733. fizika feladat
2004/október: 3734. fizika feladat
2004/október: 3735. fizika feladat
2004/október: 3736. fizika feladat
2004/október: 3737. fizika feladat
2004/október: 3738. fizika feladat
2004/október: 3739. fizika feladat
2004/október: 3740. fizika feladat
2004/október: 3741. fizika feladat
2004/október: 3742. fizika feladat
2004/november: 2004. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2004/november: 255. fizika mérési feladat
2004/november: 3743. fizika feladat
2004/november: 3744. fizika feladat
2004/november: 3745. fizika feladat
2004/november: 3746. fizika feladat
2004/november: 3747. fizika feladat
2004/november: 3749. fizika feladat
2004/november: 3748. fizika feladat
2004/november: 3750. fizika feladat
2004/november: 3751. fizika feladat
2004/november: 3752. fizika feladat
2004/december: 256. fizika mérési feladat
2004/december: 3753. fizika feladat
2004/december: 3754. fizika feladat
2004/december: 3755. fizika feladat
2004/december: 3756. fizika feladat
2004/december: 3757. fizika feladat
2004/december: 3758. fizika feladat
2004/december: 3759. fizika feladat
2004/december: 3760. fizika feladat
2004/december: 3761. fizika feladat
2004/december: 3762. fizika feladat
2005/január: 257. fizika mérési feladat
2005/január: 3763. fizika feladat
2005/január: 3764. fizika feladat
2005/január: 3765. fizika feladat
2005/január: 3766. fizika feladat
2005/január: 3767. fizika feladat
2005/január: 3768. fizika feladat
2005/január: 3769. fizika feladat
2005/január: 3770. fizika feladat
2005/január: 3771. fizika feladat
2005/február: 258. fizika mérési feladat
2005/február: 3772. fizika feladat
2005/február: 3773. fizika feladat
2005/február: 3774. fizika feladat
2005/február: 3775. fizika feladat
2005/február: 3776. fizika feladat
2005/február: 3777. fizika feladat
2005/február: 3778. fizika feladat
2005/február: 3779. fizika feladat
2005/február: 3780. fizika feladat
2005/február: 3781. fizika feladat
2005/március: 2004. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2005/március: 2004. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2005/március: 2004. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2005/március: 259. fizika mérési feladat
2005/március: 3782. fizika feladat
2005/március: 3783. fizika feladat
2005/március: 3784. fizika feladat
2005/március: 3785. fizika feladat
2005/március: 3786. fizika feladat
2005/március: 3787. fizika feladat
2005/március: 3788. fizika feladat
2005/március: 3789. fizika feladat
2005/március: 3790. fizika feladat
2005/március: 3791. fizika feladat
2005/április: 260. fizika mérési feladat
2005/április: 3792. fizika feladat
2005/április: 3793. fizika feladat
2005/április: 3794. fizika feladat
2005/április: 3795. fizika feladat
2005/április: 3796. fizika feladat
2005/április: 3797. fizika feladat
2005/április: 3798. fizika feladat
2005/április: 3799. fizika feladat
2005/április: 3800. fizika feladat
2005/április: 3801. fizika feladat
2005/április: 3802. fizika feladat
2005/május: 3803. fizika feladat
2005/május: 261. fizika mérési feladat
2005/május: 3804. fizika feladat
2005/május: 3805. fizika feladat
2005/május: 3806. fizika feladat
2005/május: 3807. fizika feladat
2005/május: 3809. fizika feladat
2005/május: 3808. fizika feladat
2005/május: 3810. fizika feladat
2005/május: 3811. fizika feladat
2005/május: 3812. fizika feladat
2005/szeptember: 262. fizika mérési feladat
2005/szeptember: 3813. fizika feladat
2005/szeptember: 3814. fizika feladat
2005/szeptember: 3815. fizika feladat
2005/szeptember: 3816. fizika feladat
2005/szeptember: 3817. fizika feladat
2005/szeptember: 3818. fizika feladat
2005/szeptember: 3819. fizika feladat
2005/szeptember: 3820. fizika feladat
2005/szeptember: 3821. fizika feladat
2005/szeptember: 3822. fizika feladat
2005/szeptember: 3823. fizika feladat
2005/október: 2005. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2005/október: 2005. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2005/október: 2005. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2005/október: 263. fizika mérési feladat
2005/október: 3824. fizika feladat
2005/október: 3826. fizika feladat
2005/október: 3825. fizika feladat
2005/október: 3827. fizika feladat
2005/október: 3828. fizika feladat
2005/október: 3829. fizika feladat
2005/október: 3830. fizika feladat
2005/október: 3831. fizika feladat
2005/október: 3832. fizika feladat
2005/október: 3833. fizika feladat
2005/november: 2005. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2005/november: 264. fizika mérési feladat
2005/november: 3834. fizika feladat
2005/november: 3835. fizika feladat
2005/november: 3836. fizika feladat
2005/november: 3837. fizika feladat
2005/november: 3838. fizika feladat
2005/november: 3839. fizika feladat
2005/november: 3840. fizika feladat
2005/november: 3841. fizika feladat
2005/november: 3842. fizika feladat
2005/november: 3843. fizika feladat
2005/december: 265. fizika mérési feladat
2005/december: 3844. fizika feladat
2005/december: 3845. fizika feladat
2005/december: 3846. fizika feladat
2005/december: 3847. fizika feladat
2005/december: 3848. fizika feladat
2005/december: 3849. fizika feladat
2005/december: 3850. fizika feladat
2005/december: 3851. fizika feladat
2005/december: 3852. fizika feladat
2005/december: 3853. fizika feladat
2006/január: 266. fizika mérési feladat
2006/január: 3854. fizika feladat
2006/január: 3855. fizika feladat
2006/január: 3856. fizika feladat
2006/január: 3857. fizika feladat
2006/január: 3858. fizika feladat
2006/január: 3859. fizika feladat
2006/január: 3861. fizika feladat
2006/január: 3860. fizika feladat
2006/január: 3862. fizika feladat
2006/január: 3863. fizika feladat
2006/február: 267. fizika mérési feladat
2006/február: 3864. fizika feladat
2006/február: 3865. fizika feladat
2006/február: 3866. fizika feladat
2006/február: 3867. fizika feladat
2006/február: 3868. fizika feladat
2006/február: 3869. fizika feladat
2006/február: 3870. fizika feladat
2006/február: 3871. fizika feladat
2006/február: 3872. fizika feladat
2006/február: 3873. fizika feladat
2006/március: 2005. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2006/március: 2005. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2006/március: 2005. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2006/március: 268. fizika mérési feladat
2006/március: 3874. fizika feladat
2006/március: 3875. fizika feladat
2006/március: 3876. fizika feladat
2006/március: 3877. fizika feladat
2006/március: 3878. fizika feladat
2006/március: 3879. fizika feladat
2006/március: 3880. fizika feladat
2006/március: 3881. fizika feladat
2006/március: 3882. fizika feladat
2006/március: 3883. fizika feladat
2006/április: 269. fizika mérési feladat
2006/április: 3884. fizika feladat
2006/április: 3885. fizika feladat
2006/április: 3886. fizika feladat
2006/április: 3887. fizika feladat
2006/április: 3888. fizika feladat
2006/április: 3889. fizika feladat
2006/április: 3890. fizika feladat
2006/április: 3891. fizika feladat
2006/április: 3892. fizika feladat
2006/április: 3893. fizika feladat
2006/május: 270. fizika mérési feladat
2006/május: 3894. fizika feladat
2006/május: 3895. fizika feladat
2006/május: 3896. fizika feladat
2006/május: 3897. fizika feladat
2006/május: 3898. fizika feladat
2006/május: 3899. fizika feladat
2006/május: 3900. fizika feladat
2006/május: 3901. fizika feladat
2006/május: 3902. fizika feladat
2006/május: 3903. fizika feladat
2006/szeptember: 271. fizika mérési feladat
2006/szeptember: 3904. fizika feladat
2006/szeptember: 3905. fizika feladat
2006/szeptember: 3906. fizika feladat
2006/szeptember: 3907. fizika feladat
2006/szeptember: 3908. fizika feladat
2006/szeptember: 3909. fizika feladat
2006/szeptember: 3910. fizika feladat
2006/szeptember: 3911. fizika feladat
2006/szeptember: 3912. fizika feladat
2006/október: 2006. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2006/október: 2006. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2006/október: 2006. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2006/október: 272. fizika mérési feladat
2006/október: 3913. fizika feladat
2006/október: 3914. fizika feladat
2006/október: 3915. fizika feladat
2006/október: 3916. fizika feladat
2006/október: 3917. fizika feladat
2006/október: 3918. fizika feladat
2006/október: 3919. fizika feladat
2006/október: 3920. fizika feladat
2006/október: 3921. fizika feladat
2006/október: 3922. fizika feladat
2006/november: 273. fizika mérési feladat
2006/november: 3923. fizika feladat
2006/november: 3924. fizika feladat
2006/november: 3925. fizika feladat
2006/november: 3926. fizika feladat
2006/november: 3927. fizika feladat
2006/november: 3928. fizika feladat
2006/november: 3929. fizika feladat
2006/november: 3930. fizika feladat
2006/november: 3931. fizika feladat
2006/november: 3932. fizika feladat
2006/december: 274. fizika mérési feladat
2006/december: 3935. fizika feladat
2006/december: 3933. fizika feladat
2006/december: 3934. fizika feladat
2006/december: 3936. fizika feladat
2006/december: 3937. fizika feladat
2006/december: 3938. fizika feladat
2006/december: 3939. fizika feladat
2006/december: 3940. fizika feladat
2006/december: 3941. fizika feladat
2006/december: 3942. fizika feladat
2007/január: 3944. fizika feladat
2007/január: 275. fizika mérési feladat
2007/január: 3943. fizika feladat
2007/január: 3945. fizika feladat
2007/január: 3947. fizika feladat
2007/január: 3946. fizika feladat
2007/január: 3948. fizika feladat
2007/január: 3949. fizika feladat
2007/január: 3950. fizika feladat
2007/január: 3952. fizika feladat
2007/január: 3951. fizika feladat
2007/február: 3954. fizika feladat
2007/február: 3953. fizika feladat
2007/február: 3955. fizika feladat
2007/február: 276. fizika mérési feladat
2007/február: 3956. fizika feladat
2007/február: 3959. fizika feladat
2007/február: 3957. fizika feladat
2007/február: 3958. fizika feladat
2007/február: 3960. fizika feladat
2007/február: 3962. fizika feladat
2007/február: 3961. fizika feladat
2007/március: 2006. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2007/március: 2006. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2007/március: 2006. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2007/március: 3965. fizika feladat
2007/március: 3966. fizika feladat
2007/március: 3964. fizika feladat
2007/március: 277. fizika mérési feladat
2007/március: 3963. fizika feladat
2007/március: 3967. fizika feladat
2007/március: 3968. fizika feladat
2007/március: 3971. fizika feladat
2007/március: 3969. fizika feladat
2007/március: 3970. fizika feladat
2007/március: 3972. fizika feladat
2007/április: 3973. fizika feladat
2007/április: 278. fizika mérési feladat
2007/április: 3974. fizika feladat
2007/április: 3975. fizika feladat
2007/április: 3977. fizika feladat
2007/április: 3976. fizika feladat
2007/április: 3978. fizika feladat
2007/április: 3979. fizika feladat
2007/április: 3980. fizika feladat
2007/április: 3981. fizika feladat
2007/április: 3982. fizika feladat
2007/május: 279. fizika mérési feladat
2007/május: 3983. fizika feladat
2007/május: 3984. fizika feladat
2007/május: 3990. fizika feladat
2007/május: 3985. fizika feladat
2007/május: 3986. fizika feladat
2007/május: 3987. fizika feladat
2007/május: 3988. fizika feladat
2007/május: 3989. fizika feladat
2007/május: 3991. fizika feladat
2007/május: 3992. fizika feladat
2007/szeptember: 3993. fizika feladat
2007/szeptember: 3994. fizika feladat
2007/szeptember: 280. fizika mérési feladat
2007/szeptember: 3996. fizika feladat
2007/szeptember: 4000. fizika feladat
2007/szeptember: 4001. fizika feladat
2007/szeptember: 3995. fizika feladat
2007/szeptember: 3997. fizika feladat
2007/szeptember: 3998. fizika feladat
2007/szeptember: 3999. fizika feladat
2007/szeptember: 4002. fizika feladat
2007/október: 2007. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2007/október: 2007. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2007/október: 2007. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2007/október: 4006. fizika feladat
2007/október: 281. fizika mérési feladat
2007/október: 4003. fizika feladat
2007/október: 4004. fizika feladat
2007/október: 4005. fizika feladat
2007/október: 4011. fizika feladat
2007/október: 4007. fizika feladat
2007/október: 4008. fizika feladat
2007/október: 4009. fizika feladat
2007/október: 4010. fizika feladat
2007/október: 4012. fizika feladat
2007/november: 2007. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2007/november: 282. fizika mérési feladat
2007/november: 4013. fizika feladat
2007/november: 4014. fizika feladat
2007/november: 4015. fizika feladat
2007/november: 4016. fizika feladat
2007/november: 4017. fizika feladat
2007/november: 4018. fizika feladat
2007/november: 4019. fizika feladat
2007/november: 4020. fizika feladat
2007/november: 4021. fizika feladat
2007/november: 4022. fizika feladat
2007/december: 283. fizika mérési feladat
2007/december: 4023. fizika feladat
2007/december: 4024. fizika feladat
2007/december: 4025. fizika feladat
2007/december: 4026. fizika feladat
2007/december: 4027. fizika feladat
2007/december: 4028. fizika feladat
2007/december: 4029. fizika feladat
2007/december: 4030. fizika feladat
2007/december: 4031. fizika feladat
2007/december: 4032. fizika feladat
2008/január: 284. fizika mérési feladat
2008/január: 4033. fizika feladat
2008/január: 4034. fizika feladat
2008/január: 4035. fizika feladat
2008/január: 4036. fizika feladat
2008/január: 4037. fizika feladat
2008/január: 4038. fizika feladat
2008/január: 4039. fizika feladat
2008/január: 4040. fizika feladat
2008/január: 4041. fizika feladat
2008/január: 4042. fizika feladat
2008/február: 285. fizika mérési feladat
2008/február: 4043. fizika feladat
2008/február: 4044. fizika feladat
2008/február: 4045. fizika feladat
2008/február: 4046. fizika feladat
2008/február: 4047. fizika feladat
2008/február: 4048. fizika feladat
2008/február: 4049. fizika feladat
2008/február: 4050. fizika feladat
2008/február: 4051. fizika feladat
2008/február: 4052. fizika feladat
2008/március: 2007. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2008/március: 2007. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2008/március: 2007. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2008/március: 286. fizika mérési feladat
2008/március: 4053. fizika feladat
2008/március: 4054. fizika feladat
2008/március: 4055. fizika feladat
2008/március: 4056. fizika feladat
2008/március: 4057. fizika feladat
2008/március: 4058. fizika feladat
2008/március: 4059. fizika feladat
2008/március: 4060. fizika feladat
2008/március: 4061. fizika feladat
2008/március: 4062. fizika feladat
2008/március: 4063. fizika feladat
2008/április: 287. fizika mérési feladat
2008/április: 4064. fizika feladat
2008/április: 4065. fizika feladat
2008/április: 4066. fizika feladat
2008/április: 4067. fizika feladat
2008/április: 4068. fizika feladat
2008/április: 4069. fizika feladat
2008/április: 4070. fizika feladat
2008/április: 4071. fizika feladat
2008/április: 4072. fizika feladat
2008/április: 4073. fizika feladat
2008/május: 288. fizika mérési feladat
2008/május: 4074. fizika feladat
2008/május: 4075. fizika feladat
2008/május: 4076. fizika feladat
2008/május: 4077. fizika feladat
2008/május: 4078. fizika feladat
2008/május: 4079. fizika feladat
2008/május: 4080. fizika feladat
2008/május: 4081. fizika feladat
2008/május: 4082. fizika feladat
2008/május: 4083. fizika feladat
2008/szeptember: 289. fizika mérési feladat
2008/szeptember: 4084. fizika feladat
2008/szeptember: 4085. fizika feladat
2008/szeptember: 4086. fizika feladat
2008/szeptember: 4087. fizika feladat
2008/szeptember: 4088. fizika feladat
2008/szeptember: 4089. fizika feladat
2008/szeptember: 4090. fizika feladat
2008/szeptember: 4091. fizika feladat
2008/szeptember: 4092. fizika feladat
2008/szeptember: 4093. fizika feladat
2008/október: 2008. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 11. feladata
2008/október: 2008. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 12. feladata
2008/október: 2008. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 13. feladata
2008/október: 290. fizika mérési feladat
2008/október: 4094. fizika feladat
2008/október: 4095. fizika feladat
2008/október: 4096. fizika feladat
2008/október: 4097. fizika feladat
2008/október: 4098. fizika feladat
2008/október: 4099. fizika feladat
2008/október: 4100. fizika feladat
2008/október: 4101. fizika feladat
2008/október: 4102. fizika feladat
2008/október: 4103. fizika feladat
2008/november: 291. fizika mérési feladat
2008/november: 4104. fizika feladat
2008/november: 4105. fizika feladat
2008/november: 4106. fizika feladat
2008/november: 4107. fizika feladat
2008/november: 4108. fizika feladat
2008/november: 4109. fizika feladat
2008/november: 4110. fizika feladat
2008/november: 4111. fizika feladat
2008/november: 4112. fizika feladat
2008/november: 4113. fizika feladat
2008/december: 292. fizika mérési feladat
2008/december: 4114. fizika feladat
2008/december: 4115. fizika feladat
2008/december: 4116. fizika feladat
2008/december: 4117. fizika feladat
2008/december: 4118. fizika feladat
2008/december: 4119. fizika feladat
2008/december: 4120. fizika feladat
2008/december: 4121. fizika feladat
2008/december: 4122. fizika feladat
2008/december: 4123. fizika feladat
2009/január: 293. fizika mérési feladat
2009/január: 4124. fizika feladat
2009/január: 4125. fizika feladat
2009/január: 4126. fizika feladat
2009/január: 4127. fizika feladat
2009/január: 4128. fizika feladat
2009/január: 4129. fizika feladat
2009/január: 4130. fizika feladat
2009/január: 4131. fizika feladat
2009/január: 4132. fizika feladat
2009/január: 4133. fizika feladat
2009/február: 294. fizika mérési feladat
2009/február: 4134. fizika feladat
2009/február: 4135. fizika feladat
2009/február: 4136. fizika feladat
2009/február: 4137. fizika feladat
2009/február: 4138. fizika feladat
2009/február: 4139. fizika feladat
2009/február: 4140. fizika feladat
2009/február: 4141. fizika feladat
2009/február: 4142. fizika feladat
2009/február: 4143. fizika feladat
2009/március: 2008. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2009/március: 2008. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2009/március: 2008. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2009/március: 295. fizika mérési feladat
2009/március: 4144. fizika feladat
2009/március: 4145. fizika feladat
2009/március: 4146. fizika feladat
2009/március: 4147. fizika feladat
2009/március: 4148. fizika feladat
2009/március: 4149. fizika feladat
2009/március: 4150. fizika feladat
2009/március: 4151. fizika feladat
2009/március: 4152. fizika feladat
2009/március: 4153. fizika feladat
2009/április: 296. fizika mérési feladat
2009/április: 4154. fizika feladat
2009/április: 4155. fizika feladat
2009/április: 4156. fizika feladat
2009/április: 4157. fizika feladat
2009/április: 4158. fizika feladat
2009/április: 4159. fizika feladat
2009/április: 4160. fizika feladat
2009/április: 4161. fizika feladat
2009/április: 4162. fizika feladat
2009/április: 4163. fizika feladat
2009/május: 297. fizika mérési feladat
2009/május: 4164. fizika feladat
2009/május: 4165. fizika feladat
2009/május: 4166. fizika feladat
2009/május: 4167. fizika feladat
2009/május: 4168. fizika feladat
2009/május: 4169. fizika feladat
2009/május: 4170. fizika feladat
2009/május: 4171. fizika feladat
2009/május: 4172. fizika feladat
2009/május: 4173. fizika feladat
2009/szeptember: 298. fizika mérési feladat
2009/szeptember: 4174. fizika feladat
2009/szeptember: 4175. fizika feladat
2009/szeptember: 4176. fizika feladat
2009/szeptember: 4177. fizika feladat
2009/szeptember: 4178. fizika feladat
2009/szeptember: 4179. fizika feladat
2009/szeptember: 4180. fizika feladat
2009/szeptember: 4181. fizika feladat
2009/szeptember: 4182. fizika feladat
2009/szeptember: 4183. fizika feladat
2009/október: 2009. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2009/október: 2009. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2009/október: 2009. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2009/október: 299. fizika mérési feladat
2009/október: 4184. fizika feladat
2009/október: 4185. fizika feladat
2009/október: 4186. fizika feladat
2009/október: 4187. fizika feladat
2009/október: 4188. fizika feladat
2009/október: 4189. fizika feladat
2009/október: 4190. fizika feladat
2009/október: 4191. fizika feladat
2009/október: 4192. fizika feladat
2009/október: 4193. fizika feladat
2009/november: 2009. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2009/november: 300. fizika mérési feladat
2009/november: 4194. fizika feladat
2009/november: 4195. fizika feladat
2009/november: 4196. fizika feladat
2009/november: 4197. fizika feladat
2009/november: 4198. fizika feladat
2009/november: 4199. fizika feladat
2009/november: 4200. fizika feladat
2009/november: 4201. fizika feladat
2009/november: 4202. fizika feladat
2009/november: 4203. fizika feladat
2009/december: 301. fizika mérési feladat
2009/december: 4204. fizika feladat
2009/december: 4205. fizika feladat
2009/december: 4206. fizika feladat
2009/december: 4207. fizika feladat
2009/december: 4208. fizika feladat
2009/december: 4209. fizika feladat
2009/december: 4210. fizika feladat
2009/december: 4211. fizika feladat
2009/december: 4212. fizika feladat
2009/december: 4213. fizika feladat
2010/január: 302. fizika mérési feladat
2010/január: 4214. fizika feladat
2010/január: 4215. fizika feladat
2010/január: 4216. fizika feladat
2010/január: 4217. fizika feladat
2010/január: 4218. fizika feladat
2010/január: 4219. fizika feladat
2010/január: 4220. fizika feladat
2010/január: 4221. fizika feladat
2010/január: 4222. fizika feladat
2010/január: 4223. fizika feladat
2010/február: 303. fizika mérési feladat
2010/február: 4224. fizika feladat
2010/február: 4225. fizika feladat
2010/február: 4226. fizika feladat
2010/február: 4227. fizika feladat
2010/február: 4228. fizika feladat
2010/február: 4229. fizika feladat
2010/február: 4230. fizika feladat
2010/február: 4231. fizika feladat
2010/február: 4232. fizika feladat
2010/február: 4233. fizika feladat
2010/március: 2009. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2010/március: 2009. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2010/március: 2009. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2010/március: 304. fizika mérési feladat
2010/március: 4234. fizika feladat
2010/március: 4235. fizika feladat
2010/március: 4236. fizika feladat
2010/március: 4237. fizika feladat
2010/március: 4238. fizika feladat
2010/március: 4239. fizika feladat
2010/március: 4240. fizika feladat
2010/március: 4241. fizika feladat
2010/március: 4242. fizika feladat
2010/március: 4243. fizika feladat
2010/április: 305. fizika mérési feladat
2010/április: 4244. fizika feladat
2010/április: 4245. fizika feladat
2010/április: 4246. fizika feladat
2010/április: 4247. fizika feladat
2010/április: 4248. fizika feladat
2010/április: 4249. fizika feladat
2010/április: 4250. fizika feladat
2010/április: 4251. fizika feladat
2010/április: 4252. fizika feladat
2010/április: 4253. fizika feladat
2010/május: 306. fizika mérési feladat
2010/május: 4254. fizika feladat
2010/május: 4255. fizika feladat
2010/május: 4256. fizika feladat
2010/május: 4257. fizika feladat
2010/május: 4258. fizika feladat
2010/május: 4259. fizika feladat
2010/május: 4260. fizika feladat
2010/május: 4261. fizika feladat
2010/május: 4262. fizika feladat
2010/május: 4263. fizika feladat
2010/szeptember: 2010. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2010/szeptember: 2010. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2010/szeptember: 2010. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2010/szeptember: 307. fizika mérési feladat
2010/szeptember: 4264. fizika feladat
2010/szeptember: 4265. fizika feladat
2010/szeptember: 4266. fizika feladat
2010/szeptember: 4267. fizika feladat
2010/szeptember: 4268. fizika feladat
2010/szeptember: 4269. fizika feladat
2010/szeptember: 4270. fizika feladat
2010/szeptember: 4271. fizika feladat
2010/szeptember: 4272. fizika feladat
2010/szeptember: 4273. fizika feladat
2010/október: 2010. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2010/október: 308. fizika mérési feladat
2010/október: 4274. fizika feladat
2010/október: 4275. fizika feladat
2010/október: 4276. fizika feladat
2010/október: 4277. fizika feladat
2010/október: 4278. fizika feladat
2010/október: 4279. fizika feladat
2010/október: 4280. fizika feladat
2010/október: 4281. fizika feladat
2010/október: 4282. fizika feladat
2010/október: 4283. fizika feladat
2010/november: 309. fizika mérési feladat
2010/november: 4284. fizika feladat
2010/november: 4285. fizika feladat
2010/november: 4286. fizika feladat
2010/november: 4287. fizika feladat
2010/november: 4288. fizika feladat
2010/november: 4289. fizika feladat
2010/november: 4290. fizika feladat
2010/november: 4291. fizika feladat
2010/november: 4292. fizika feladat
2010/november: 4293. fizika feladat
2010/november: 4294. fizika feladat
2010/december: 310. fizika mérési feladat
2010/december: 4295. fizika feladat
2010/december: 4296. fizika feladat
2010/december: 4297. fizika feladat
2010/december: 4298. fizika feladat
2010/december: 4299. fizika feladat
2010/december: 4300. fizika feladat
2010/december: 4301. fizika feladat
2010/december: 4302. fizika feladat
2010/december: 4303. fizika feladat
2010/december: 4304. fizika feladat
2011/január: 311. fizika mérési feladat
2011/január: 4305. fizika feladat
2011/január: 4306. fizika feladat
2011/január: 4307. fizika feladat
2011/január: 4308. fizika feladat
2011/január: 4309. fizika feladat
2011/január: 4310. fizika feladat
2011/január: 4311. fizika feladat
2011/január: 4312. fizika feladat
2011/január: 4313. fizika feladat
2011/január: 4314. fizika feladat
2011/február: 312. fizika mérési feladat
2011/február: 4315. fizika feladat
2011/február: 4316. fizika feladat
2011/február: 4317. fizika feladat
2011/február: 4318. fizika feladat
2011/február: 4319. fizika feladat
2011/február: 4320. fizika feladat
2011/február: 4322. fizika feladat
2011/február: 4321. fizika feladat
2011/február: 4323. fizika feladat
2011/február: 4324. fizika feladat
2011/február: 4325. fizika feladat
2011/március: 2010. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2011/március: 2010. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2011/március: 2010. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2011/március: 313. fizika mérési feladat
2011/március: 4326. fizika feladat
2011/március: 4327. fizika feladat
2011/március: 4328. fizika feladat
2011/március: 4329. fizika feladat
2011/március: 4330. fizika feladat
2011/március: 4331. fizika feladat
2011/március: 4332. fizika feladat
2011/március: 4333. fizika feladat
2011/március: 4334. fizika feladat
2011/március: 4335. fizika feladat
2011/március: 4336. fizika feladat
2011/április: 314. fizika mérési feladat
2011/április: 4337. fizika feladat
2011/április: 4338. fizika feladat
2011/április: 4339. fizika feladat
2011/április: 4340. fizika feladat
2011/április: 4341. fizika feladat
2011/április: 4342. fizika feladat
2011/április: 4343. fizika feladat
2011/április: 4344. fizika feladat
2011/április: 4345. fizika feladat
2011/április: 4346. fizika feladat
2011/április: 4347. fizika feladat
2011/május: 315. fizika mérési feladat
2011/május: 4348. fizika feladat
2011/május: 4349. fizika feladat
2011/május: 4350. fizika feladat
2011/május: 4351. fizika feladat
2011/május: 4352. fizika feladat
2011/május: 4353. fizika feladat
2011/május: 4354. fizika feladat
2011/május: 4355. fizika feladat
2011/május: 4356. fizika feladat
2011/május: 4357. fizika feladat
2011/május: 4358. fizika feladat
2011/szeptember: 316. fizika mérési feladat
2011/szeptember: 4359. fizika feladat
2011/szeptember: 4360. fizika feladat
2011/szeptember: 4361. fizika feladat
2011/szeptember: 4362. fizika feladat
2011/szeptember: 4363. fizika feladat
2011/szeptember: 4364. fizika feladat
2011/szeptember: 4365. fizika feladat
2011/szeptember: 4366. fizika feladat
2011/szeptember: 4367. fizika feladat
2011/szeptember: 4368. fizika feladat
2011/szeptember: 4369. fizika feladat
2011/október: 2011. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2011/október: 2011. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2011/október: 2011. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2011/október: 317. fizika mérési feladat
2011/október: 4370. fizika feladat
2011/október: 4371. fizika feladat
2011/október: 4372. fizika feladat
2011/október: 4373. fizika feladat
2011/október: 4374. fizika feladat
2011/október: 4375. fizika feladat
2011/október: 4376. fizika feladat
2011/október: 4377. fizika feladat
2011/október: 4378. fizika feladat
2011/október: 4379. fizika feladat
2011/november: 2011. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2011/november: 2011. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 5. feladata
2011/november: 318. fizika mérési feladat
2011/november: 4380. fizika feladat
2011/november: 4381. fizika feladat
2011/november: 4382. fizika feladat
2011/november: 4383. fizika feladat
2011/november: 4384. fizika feladat
2011/november: 4385. fizika feladat
2011/november: 4386. fizika feladat
2011/november: 4387. fizika feladat
2011/november: 4388. fizika feladat
2011/november: 4389. fizika feladat
2011/november: 4390. fizika feladat
2011/december: 4391. fizika feladat
2011/december: 319. fizika mérési feladat
2011/december: 4392. fizika feladat
2011/december: 4393. fizika feladat
2011/december: 4394. fizika feladat
2011/december: 4395. fizika feladat
2011/december: 4396. fizika feladat
2011/december: 4397. fizika feladat
2011/december: 4398. fizika feladat
2011/december: 4399. fizika feladat
2011/december: 4400. fizika feladat
2011/december: 4401. fizika feladat
2012/január: 320. fizika mérési feladat
2012/január: 4402. fizika feladat
2012/január: 4403. fizika feladat
2012/január: 4404. fizika feladat
2012/január: 4405. fizika feladat
2012/január: 4406. fizika feladat
2012/január: 4407. fizika feladat
2012/január: 4408. fizika feladat
2012/január: 4409. fizika feladat
2012/január: 4410. fizika feladat
2012/január: 4411. fizika feladat
2012/január: 4412. fizika feladat
2012/február: 321. fizika mérési feladat
2012/február: 4413. fizika feladat
2012/február: 4414. fizika feladat
2012/február: 4415. fizika feladat
2012/február: 4416. fizika feladat
2012/február: 4417. fizika feladat
2012/február: 4418. fizika feladat
2012/február: 4419. fizika feladat
2012/február: 4420. fizika feladat
2012/február: 4421. fizika feladat
2012/február: 4422. fizika feladat
2012/március: 2011. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2012/március: 2011. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2012/március: 2011. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2012/március: 322. fizika mérési feladat
2012/március: 4423. fizika feladat
2012/március: 4424. fizika feladat
2012/március: 4425. fizika feladat
2012/március: 4426. fizika feladat
2012/március: 4427. fizika feladat
2012/március: 4428. fizika feladat
2012/március: 4429. fizika feladat
2012/március: 4430. fizika feladat
2012/március: 4431. fizika feladat
2012/március: 4432. fizika feladat
2012/március: 4433. fizika feladat
2012/április: 323. fizika mérési feladat
2012/április: 4434. fizika feladat
2012/április: 4435. fizika feladat
2012/április: 4436. fizika feladat
2012/április: 4437. fizika feladat
2012/április: 4438. fizika feladat
2012/április: 4439. fizika feladat
2012/április: 4440. fizika feladat
2012/április: 4441. fizika feladat
2012/április: 4442. fizika feladat
2012/április: 4443. fizika feladat
2012/május: 324. fizika mérési feladat
2012/május: 4444. fizika feladat
2012/május: 4445. fizika feladat
2012/május: 4446. fizika feladat
2012/május: 4447. fizika feladat
2012/május: 4448. fizika feladat
2012/május: 4449. fizika feladat
2012/május: 4450. fizika feladat
2012/május: 4451. fizika feladat
2012/május: 4452. fizika feladat
2012/május: 4453. fizika feladat
2012/május: 4454. fizika feladat
2012/szeptember: 325. fizika mérési feladat
2012/szeptember: 4455. fizika feladat
2012/szeptember: 4456. fizika feladat
2012/szeptember: 4457. fizika feladat
2012/szeptember: 4458. fizika feladat
2012/szeptember: 4459. fizika feladat
2012/szeptember: 4460. fizika feladat
2012/szeptember: 4461. fizika feladat
2012/szeptember: 4462. fizika feladat
2012/szeptember: 4463. fizika feladat
2012/szeptember: 4464. fizika feladat
2012/október: 2012. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2012/október: 2012. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2012/október: 2012. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2012/október: 326. fizika mérési feladat
2012/október: 4465. fizika feladat
2012/október: 4466. fizika feladat
2012/október: 4467. fizika feladat
2012/október: 4468. fizika feladat
2012/október: 4469. fizika feladat
2012/október: 4470. fizika feladat
2012/október: 4471. fizika feladat
2012/október: 4472. fizika feladat
2012/október: 4473. fizika feladat
2012/október: 4474. fizika feladat
2012/november: 2012. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2012/november: 2012. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 5. feladata
2012/november: 327. fizika mérési feladat
2012/november: 4475. fizika feladat
2012/november: 4476. fizika feladat
2012/november: 4477. fizika feladat
2012/november: 4478. fizika feladat
2012/november: 4479. fizika feladat
2012/november: 4480. fizika feladat
2012/november: 4481. fizika feladat
2012/november: 4482. fizika feladat
2012/november: 4483. fizika feladat
2012/november: 4484. fizika feladat
2012/november: 4485. fizika feladat
2012/december: 328. fizika mérési feladat
2012/december: 4486. fizika feladat
2012/december: 4487. fizika feladat
2012/december: 4488. fizika feladat
2012/december: 4490. fizika feladat
2012/december: 4491. fizika feladat
2012/december: 4492. fizika feladat
2012/december: 4493. fizika feladat
2012/december: 4494. fizika feladat
2012/december: 4495. fizika feladat
2012/december: 4496. fizika feladat
2013/január: 329. fizika mérési feladat
2013/január: 4497. fizika feladat
2013/január: 4498. fizika feladat
2013/január: 4499. fizika feladat
2013/január: 4500. fizika feladat
2013/január: 4501. fizika feladat
2013/január: 4502. fizika feladat
2013/január: 4503. fizika feladat
2013/január: 4504. fizika feladat
2013/január: 4505. fizika feladat
2013/január: 4506. fizika feladat
2013/január: 4507. fizika feladat
2013/február: 330. fizika mérési feladat
2013/február: 4508. fizika feladat
2013/február: 4509. fizika feladat
2013/február: 4510. fizika feladat
2013/február: 4511. fizika feladat
2013/február: 4512. fizika feladat
2013/február: 4513. fizika feladat
2013/február: 4514. fizika feladat
2013/február: 4515. fizika feladat
2013/február: 4516. fizika feladat
2013/február: 4517. fizika feladat
2013/március: 2012. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2013/március: 2012. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2013/március: 2012. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2013/március: 331. fizika mérési feladat
2013/március: 4518. fizika feladat
2013/március: 4519. fizika feladat
2013/március: 4520. fizika feladat
2013/március: 4521. fizika feladat
2013/március: 4522. fizika feladat
2013/március: 4523. fizika feladat
2013/március: 4524. fizika feladat
2013/március: 4525. fizika feladat
2013/március: 4526. fizika feladat
2013/március: 4527. fizika feladat
2013/március: 4528. fizika feladat
2013/április: 332. fizika mérési feladat
2013/április: 4529. fizika feladat
2013/április: 4530. fizika feladat
2013/április: 4531. fizika feladat
2013/április: 4532. fizika feladat
2013/április: 4533. fizika feladat
2013/április: 4534. fizika feladat
2013/április: 4535. fizika feladat
2013/április: 4536. fizika feladat
2013/április: 4537. fizika feladat
2013/április: 4538. fizika feladat
2013/április: 4539. fizika feladat
2013/május: 333. fizika mérési feladat
2013/május: 4540. fizika feladat
2013/május: 4541. fizika feladat
2013/május: 4542. fizika feladat
2013/május: 4543. fizika feladat
2013/május: 4544. fizika feladat
2013/május: 4545. fizika feladat
2013/május: 4546. fizika feladat
2013/május: 4547. fizika feladat
2013/május: 4548. fizika feladat
2013/május: 4549. fizika feladat
2013/május: 4550. fizika feladat
2013/szeptember: 334. fizika mérési feladat
2013/szeptember: 4551. fizika feladat
2013/szeptember: 4552. fizika feladat
2013/szeptember: 4553. fizika feladat
2013/szeptember: 4554. fizika feladat
2013/szeptember: 4555. fizika feladat
2013/szeptember: 4556. fizika feladat
2013/szeptember: 4557. fizika feladat
2013/szeptember: 4558. fizika feladat
2013/szeptember: 4559. fizika feladat
2013/szeptember: 4560. fizika feladat
2013/október: 2013. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2013/október: 2013. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2013/október: 2013. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2013/október: 335. fizika mérési feladat
2013/október: 4561. fizika feladat
2013/október: 4562. fizika feladat
2013/október: 4563. fizika feladat
2013/október: 4564. fizika feladat
2013/október: 4565. fizika feladat
2013/október: 4566. fizika feladat
2013/október: 4567. fizika feladat
2013/október: 4568. fizika feladat
2013/október: 4569. fizika feladat
2013/október: 4570. fizika feladat
2013/október: 4571. fizika feladat
2013/november: 2013. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2013/november: 2013. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 5. feladata
2013/november: 336. fizika mérési feladat
2013/november: 4572. fizika feladat
2013/november: 4573. fizika feladat
2013/november: 4574. fizika feladat
2013/november: 4575. fizika feladat
2013/november: 4576. fizika feladat
2013/november: 4577. fizika feladat
2013/november: 4578. fizika feladat
2013/november: 4579. fizika feladat
2013/november: 4580. fizika feladat
2013/november: 4581. fizika feladat
2013/november: 4582. fizika feladat
2013/december: 337. fizika mérési feladat
2013/december: 4583. fizika feladat
2013/december: 4584. fizika feladat
2013/december: 4585. fizika feladat
2013/december: 4586. fizika feladat
2013/december: 4587. fizika feladat
2013/december: 4588. fizika feladat
2013/december: 4589. fizika feladat
2013/december: 4590. fizika feladat
2013/december: 4591. fizika feladat
2013/december: 4592. fizika feladat
2013/december: 4593. fizika feladat
2014/január: 338. fizika mérési feladat
2014/január: 4594. fizika feladat
2014/január: 4595. fizika feladat
2014/január: 4596. fizika feladat
2014/január: 4597. fizika feladat
2014/január: 4598. fizika feladat
2014/január: 4599. fizika feladat
2014/január: 4600. fizika feladat
2014/január: 4601. fizika feladat
2014/január: 4602. fizika feladat
2014/január: 4603. fizika feladat
2014/január: 4604. fizika feladat
2014/február: 339. fizika mérési feladat
2014/február: 4605. fizika feladat
2014/február: 4606. fizika feladat
2014/február: 4607. fizika feladat
2014/február: 4608. fizika feladat
2014/február: 4609. fizika feladat
2014/február: 4610. fizika feladat
2014/február: 4611. fizika feladat
2014/február: 4612. fizika feladat
2014/február: 4613. fizika feladat
2014/február: 4614. fizika feladat
2014/február: 4615. fizika feladat
2014/március: 2013. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2014/március: 2013. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2014/március: 2013. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2014/március: 340. fizika mérési feladat
2014/március: 4616. fizika feladat
2014/március: 4617. fizika feladat
2014/március: 4618. fizika feladat
2014/március: 4619. fizika feladat
2014/március: 4620. fizika feladat
2014/március: 4621. fizika feladat
2014/március: 4622. fizika feladat
2014/március: 4623. fizika feladat
2014/március: 4624. fizika feladat
2014/március: 4625. fizika feladat
2014/március: 4626. fizika feladat
2014/április: 341. fizika mérési feladat
2014/április: 4627. fizika feladat
2014/április: 4628. fizika feladat
2014/április: 4629. fizika feladat
2014/április: 4630. fizika feladat
2014/április: 4631. fizika feladat
2014/április: 4632. fizika feladat
2014/április: 4633. fizika feladat
2014/április: 4634. fizika feladat
2014/április: 4635. fizika feladat
2014/április: 4636. fizika feladat
2014/április: 4637. fizika feladat
2014/május: 342. fizika mérési feladat
2014/május: 4638. fizika feladat
2014/május: 4639. fizika feladat
2014/május: 4640. fizika feladat
2014/május: 4641. fizika feladat
2014/május: 4642. fizika feladat
2014/május: 4643. fizika feladat
2014/május: 4644. fizika feladat
2014/május: 4645. fizika feladat
2014/május: 4646. fizika feladat
2014/május: 4647. fizika feladat
2014/május: 4648. fizika feladat
2014/szeptember: 343. fizika mérési feladat
2014/szeptember: 4649. fizika feladat
2014/szeptember: 4650. fizika feladat
2014/szeptember: 4651. fizika feladat
2014/szeptember: 4652. fizika feladat
2014/szeptember: 4653. fizika feladat
2014/szeptember: 4654. fizika feladat
2014/szeptember: 4655. fizika feladat
2014/szeptember: 4656. fizika feladat
2014/szeptember: 4657. fizika feladat
2014/szeptember: 4658. fizika feladat
2014/szeptember: 4659. fizika feladat
2014/október: 2014. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2014/október: 2014. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2014/október: 2014. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2014/október: 344. fizika mérési feladat
2014/október: 4660. fizika feladat
2014/október: 4661. fizika feladat
2014/október: 4662. fizika feladat
2014/október: 4663. fizika feladat
2014/október: 4664. fizika feladat
2014/október: 4665. fizika feladat
2014/október: 4666. fizika feladat
2014/október: 4667. fizika feladat
2014/október: 4668. fizika feladat
2014/október: 4669. fizika feladat
2014/október: 4670. fizika feladat
2014/november: 2014. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2014/november: 345. fizika mérési feladat
2014/november: 4671. fizika feladat
2014/november: 4672. fizika feladat
2014/november: 4673. fizika feladat
2014/november: 4674. fizika feladat
2014/november: 4675. fizika feladat
2014/november: 4676. fizika feladat
2014/november: 4677. fizika feladat
2014/november: 4678. fizika feladat
2014/november: 4679. fizika feladat
2014/november: 4680. fizika feladat
2014/november: 4681. fizika feladat
2014/december: 2014. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2014/december: 2014. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2014/december: 2014. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2014/december: 346. fizika mérési feladat
2014/december: 4682. fizika feladat
2014/december: 4683. fizika feladat
2014/december: 4684. fizika feladat
2014/december: 4685. fizika feladat
2014/december: 4686. fizika feladat
2014/december: 4687. fizika feladat
2014/december: 4688. fizika feladat
2014/december: 4689. fizika feladat
2014/december: 4690. fizika feladat
2014/december: 4691. fizika feladat
2014/december: 4692. fizika feladat
2015/január: 347. fizika mérési feladat
2015/január: 4693. fizika feladat
2015/január: 4694. fizika feladat
2015/január: 4695. fizika feladat
2015/január: 4696. fizika feladat
2015/január: 4697. fizika feladat
2015/január: 4698. fizika feladat
2015/január: 4699. fizika feladat
2015/január: 4700. fizika feladat
2015/január: 4701. fizika feladat
2015/január: 4703. fizika feladat
2015/január: 4702. fizika feladat
2015/február: 348. fizika mérési feladat
2015/február: 4704. fizika feladat
2015/február: 4705. fizika feladat
2015/február: 4706. fizika feladat
2015/február: 4707. fizika feladat
2015/február: 4708. fizika feladat
2015/február: 4709. fizika feladat
2015/február: 4710. fizika feladat
2015/február: 4711. fizika feladat
2015/február: 4712. fizika feladat
2015/február: 4713. fizika feladat
2015/február: 4714. fizika feladat
2015/március: 349. fizika mérési feladat
2015/március: 4715. fizika feladat
2015/március: 4716. fizika feladat
2015/március: 4717. fizika feladat
2015/március: 4718. fizika feladat
2015/március: 4719. fizika feladat
2015/március: 4720. fizika feladat
2015/március: 4721. fizika feladat
2015/március: 4722. fizika feladat
2015/március: 4723. fizika feladat
2015/március: 4724. fizika feladat
2015/április: 350. fizika mérési feladat
2015/április: 4725. fizika feladat
2015/április: 4726. fizika feladat
2015/április: 4727. fizika feladat
2015/április: 4728. fizika feladat
2015/április: 4730. fizika feladat
2015/április: 4731. fizika feladat
2015/április: 4732. fizika feladat
2015/április: 4733. fizika feladat
2015/április: 4734. fizika feladat
2015/április: 4735. fizika feladat
2015/május: 351. fizika mérési feladat
2015/május: 4736. fizika feladat
2015/május: 4737. fizika feladat
2015/május: 4738. fizika feladat
2015/május: 4739. fizika feladat
2015/május: 4740. fizika feladat
2015/május: 4741. fizika feladat
2015/május: 4742. fizika feladat
2015/május: 4743. fizika feladat
2015/május: 4744. fizika feladat
2015/május: 4745. fizika feladat
2015/május: 4746. fizika feladat
2015/május: 4747. fizika feladat
2015/szeptember: 352. fizika mérési feladat
2015/szeptember: 4748. fizika feladat
2015/szeptember: 4750. fizika feladat
2015/szeptember: 4751. fizika feladat
2015/szeptember: 4752. fizika feladat
2015/október: 2015. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2015/október: 2015. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2015/október: 2015. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2015/október: 353. fizika mérési feladat
2015/október: 4758. fizika feladat
2015/október: 4759. fizika feladat
2015/október: 4760. fizika feladat
2015/október: 4761. fizika feladat
2015/október: 4762. fizika feladat
2015/október: 4763. fizika feladat
2015/október: 4764. fizika feladat
2015/október: 4765. fizika feladat
2015/október: 4766. fizika feladat
2015/október: 4767. fizika feladat
2015/november: 2015. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 4. feladata
2015/november: 2015. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 5. feladata
2015/november: 354. fizika mérési feladat
2015/november: 4768. fizika feladat
2015/november: 4769. fizika feladat
2015/november: 4770. fizika feladat
2015/november: 4771. fizika feladat
2015/november: 4772. fizika feladat
2015/november: 4773. fizika feladat
2015/november: 4774. fizika feladat
2015/november: 4775. fizika feladat
2015/november: 4776. fizika feladat
2015/november: 4777. fizika feladat
2015/november: 4778. fizika feladat
2015/november: 4779. fizika feladat
2015/december: 355. fizika mérési feladat
2015/december: 4780. fizika feladat
2015/december: 4781. fizika feladat
2015/december: 4782. fizika feladat
2015/december: 4783. fizika feladat
2015/december: 4784. fizika feladat
2015/december: 4785. fizika feladat
2015/december: 4786. fizika feladat
2015/december: 4787. fizika feladat
2015/december: 4788. fizika feladat
2015/december: 4789. fizika feladat
2015/december: 4790. fizika feladat
2015/december: 4791. fizika feladat
2016/január: 2015. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2016/január: 2015. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2016/január: 2015. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2016/január: 356. fizika mérési feladat
2016/január: 4792. fizika feladat
2016/január: 4793. fizika feladat
2016/január: 4794. fizika feladat
2016/január: 4795. fizika feladat
2016/január: 4796. fizika feladat
2016/január: 4797. fizika feladat
2016/január: 4798. fizika feladat
2016/január: 4799. fizika feladat
2016/január: 4800. fizika feladat
2016/január: 4801. fizika feladat
2016/január: 4802. fizika feladat
2016/január: 4803. fizika feladat
2016/január: 4804. fizika feladat
2016/február: 357. fizika mérési feladat
2016/február: 4805. fizika feladat
2016/február: 4806. fizika feladat
2016/február: 4807. fizika feladat
2016/február: 4808. fizika feladat
2016/február: 4809. fizika feladat
2016/február: 4810. fizika feladat
2016/február: 4811. fizika feladat
2016/február: 4812. fizika feladat
2016/február: 4813. fizika feladat
2016/február: 4814. fizika feladat
2016/február: 4815. fizika feladat
2016/február: 4816. fizika feladat
2016/február: 4817. fizika feladat
2016/március: 358. fizika mérési feladat
2016/március: 4818. fizika feladat
2016/március: 4819. fizika feladat
2016/március: 4820. fizika feladat
2016/március: 4821. fizika feladat
2016/március: 4822. fizika feladat
2016/március: 4823. fizika feladat
2016/március: 4824. fizika feladat
2016/március: 4825. fizika feladat
2016/március: 4826. fizika feladat
2016/március: 4827. fizika feladat
2016/március: 4828. fizika feladat
2016/március: 4829. fizika feladat
2016/április: 359. fizika mérési feladat
2016/április: 4830. fizika feladat
2016/április: 4831. fizika feladat
2016/április: 4832. fizika feladat
2016/április: 4833. fizika feladat
2016/április: 4834. fizika feladat
2016/április: 4835. fizika feladat
2016/április: 4836. fizika feladat
2016/április: 4837. fizika feladat
2016/április: 4838. fizika feladat
2016/április: 4839. fizika feladat
2016/április: 4840. fizika feladat
2016/április: 4841. fizika feladat
2016/április: 4842. fizika feladat
2016/május: 360. fizika mérési feladat
2016/május: 4843. fizika feladat
2016/május: 4844. fizika feladat
2016/május: 4845. fizika feladat
2016/május: 4846. fizika feladat
2016/május: 4847. fizika feladat
2016/május: 4848. fizika feladat
2016/május: 4849. fizika feladat
2016/május: 4850. fizika feladat
2016/május: 4851. fizika feladat
2016/május: 4852. fizika feladat
2016/május: 4853. fizika feladat
2016/május: 4854. fizika feladat
2016/május: 4855. fizika feladat
2016/szeptember: 361. fizika mérési feladat
2016/szeptember: 578. fizika gyakorlat
2016/szeptember: 579. fizika gyakorlat
2016/szeptember: 580. fizika gyakorlat
2016/szeptember: 4856. fizika feladat
2016/szeptember: 4857. fizika feladat
2016/szeptember: 4858. fizika feladat
2016/szeptember: 4859. fizika feladat
2016/szeptember: 4860. fizika feladat
2016/szeptember: 4861. fizika feladat
2016/szeptember: 4862. fizika feladat
2016/szeptember: 4863. fizika feladat
2016/október: 2016. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 1. feladata
2016/október: 2016. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 2. feladata
2016/október: 2016. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata
2016/október: 362. fizika mérési feladat
2016/október: 581. fizika gyakorlat
2016/október: 582. fizika gyakorlat
2016/október: 583. fizika gyakorlat
2016/október: 4864. fizika feladat
2016/október: 4865. fizika feladat
2016/október: 4866. fizika feladat
2016/október: 4867. fizika feladat
2016/október: 4868. fizika feladat
2016/október: 4869. fizika feladat
2016/október: 4870. fizika feladat
2016/október: 4871. fizika feladat
2016/október: 4872. fizika feladat
2016/október: 4873. fizika feladat
2016/november: 363. fizika mérési feladat
2016/november: 584. fizika gyakorlat
2016/november: 585. fizika gyakorlat
2016/november: 586. fizika gyakorlat
2016/november: 4874. fizika feladat
2016/november: 4875. fizika feladat
2016/november: 4876. fizika feladat
2016/november: 4877. fizika feladat
2016/november: 4878. fizika feladat
2016/november: 4879. fizika feladat
2016/november: 4880. fizika feladat
2016/november: 4881. fizika feladat
2016/november: 4882. fizika feladat
2016/november: 4883. fizika feladat
2016/december: 364. fizika mérési feladat
2016/december: 587. fizika gyakorlat
2016/december: 588. fizika gyakorlat
2016/december: 589. fizika gyakorlat
2016/december: 4884. fizika feladat
2016/december: 4885. fizika feladat
2016/december: 4886. fizika feladat
2016/december: 4887. fizika feladat
2016/december: 4888. fizika feladat
2016/december: 4889. fizika feladat
2016/december: 4890. fizika feladat
2016/december: 4891. fizika feladat
2016/december: 4892. fizika feladat
2016/december: 4893. fizika feladat
2017/január: 365. fizika mérési feladat
2017/január: 590. fizika gyakorlat
2017/január: 591. fizika gyakorlat
2017/január: 592. fizika gyakorlat
2017/január: 4894. fizika feladat
2017/január: 4895. fizika feladat
2017/január: 4896. fizika feladat
2017/január: 4897. fizika feladat
2017/január: 4898. fizika feladat
2017/január: 4899. fizika feladat
2017/január: 4900. fizika feladat
2017/január: 4901. fizika feladat
2017/január: 4902. fizika feladat
2017/január: 4903. fizika feladat
2017/január: 4904. fizika feladat
2017/február: 2016. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2017/február: 2016. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2017/február: 2016. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2017/február: 366. fizika mérési feladat
2017/február: 593. fizika gyakorlat
2017/február: 594. fizika gyakorlat
2017/február: 595. fizika gyakorlat
2017/február: 4905. fizika feladat
2017/február: 4906. fizika feladat
2017/február: 4907. fizika feladat
2017/február: 4908. fizika feladat
2017/február: 4909. fizika feladat
2017/február: 4910. fizika feladat
2017/február: 4911. fizika feladat
2017/február: 4912. fizika feladat
2017/február: 4913. fizika feladat
2017/február: 4914. fizika feladat
2017/február: 4915. fizika feladat
2017/március: 367. fizika mérési feladat
2017/március: 596. fizika gyakorlat
2017/március: 597. fizika gyakorlat
2017/március: 598. fizika gyakorlat
2017/március: 4916. fizika feladat
2017/március: 4917. fizika feladat
2017/március: 4918. fizika feladat
2017/március: 4919. fizika feladat
2017/március: 4920. fizika feladat
2017/március: 4921. fizika feladat
2017/március: 4922. fizika feladat
2017/március: 4923. fizika feladat
2017/március: 4924. fizika feladat
2017/március: 4925. fizika feladat
2017/március: 4926. fizika feladat
2017/április: 368. fizika mérési feladat
2017/április: 599. fizika gyakorlat
2017/április: 600. fizika gyakorlat
2017/április: 601. fizika gyakorlat
2017/április: 4927. fizika feladat
2017/április: 4928. fizika feladat
2017/április: 4929. fizika feladat
2017/április: 4930. fizika feladat
2017/április: 4931. fizika feladat
2017/április: 4932. fizika feladat
2017/április: 4933. fizika feladat
2017/április: 4934. fizika feladat
2017/április: 4935. fizika feladat
2017/április: 4936. fizika feladat
2017/április: 4937. fizika feladat
2017/május: 369. fizika mérési feladat
2017/május: 602. fizika gyakorlat
2017/május: 604. fizika gyakorlat
2017/május: 603. fizika gyakorlat
2017/május: 4938. fizika feladat
2017/május: 4939. fizika feladat
2017/május: 4940. fizika feladat
2017/május: 4941. fizika feladat
2017/május: 4942. fizika feladat
2017/május: 4943. fizika feladat
2017/május: 4944. fizika feladat
2017/május: 4945. fizika feladat
2017/május: 4946. fizika feladat
2017/május: 4947. fizika feladat
2017/május: 4948. fizika feladat
2017/szeptember: 370. fizika mérési feladat
2017/szeptember: 605. fizika gyakorlat
2017/szeptember: 606. fizika gyakorlat
2017/szeptember: 607. fizika gyakorlat
2017/szeptember: 608. fizika gyakorlat
2017/szeptember: 4949. fizika feladat
2017/szeptember: 4950. fizika feladat
2017/szeptember: 4951. fizika feladat
2017/szeptember: 4952. fizika feladat
2017/szeptember: 4953. fizika feladat
2017/szeptember: 4954. fizika feladat
2017/szeptember: 4955. fizika feladat
2017/szeptember: 4956. fizika feladat
2017/szeptember: 4957. fizika feladat
2017/szeptember: 4958. fizika feladat
2017/szeptember: 4959. fizika feladat
2017/október: 371. fizika mérési feladat
2017/október: 609. fizika gyakorlat
2017/október: 610. fizika gyakorlat
2017/október: 611. fizika gyakorlat
2017/október: 612. fizika gyakorlat
2017/október: 4960. fizika feladat
2017/október: 4461. fizika feladat
2017/október: 4962. fizika feladat
2017/október: 4963. fizika feladat
2017/október: 4964. fizika feladat
2017/október: 4965. fizika feladat
2017/október: 4966. fizika feladat
2017/október: 4967. fizika feladat
2017/október: 4968. fizika feladat
2017/október: 4969. fizika feladat
2017/november: 372. fizika mérési feladat
2017/november: 613. fizika gyakorlat
2017/november: 614. fizika gyakorlat
2017/november: 615. fizika gyakorlat
2017/november: 616. fizika gyakorlat
2017/november: 4970. fizika feladat
2017/november: 4971. fizika feladat
2017/november: 4972. fizika feladat
2017/november: 4973. fizika feladat
2017/november: 4974. fizika feladat
2017/november: 4975. fizika feladat
2017/november: 4976. fizika feladat
2017/november: 4977. fizika feladat
2017/november: 4978. fizika feladat
2017/november: 4979. fizika feladat
2017/december: 373. fizika mérési feladat
2017/december: 617. fizika gyakorlat
2017/december: 618. fizika gyakorlat
2017/december: 619. fizika gyakorlat
2017/december: 620. fizika gyakorlat
2017/december: 4980. fizika feladat
2017/december: 4981. fizika feladat
2017/december: 4982. fizika feladat
2017/december: 4983. fizika feladat
2017/december: 4984. fizika feladat
2017/december: 4985. fizika feladat
2017/december: 4986. fizika feladat
2017/december: 4987. fizika feladat
2017/december: 4988. fizika feladat
2017/december: 4989. fizika feladat
2017/december: 4990. fizika feladat
2018/január: 374. fizika mérési feladat
2018/január: 621. fizika gyakorlat
2018/január: 622. fizika gyakorlat
2018/január: 623. fizika gyakorlat
2018/január: 624. fizika gyakorlat
2018/január: 4991. fizika feladat
2018/január: 4992. fizika feladat
2018/január: 4993. fizika feladat
2018/január: 4994. fizika feladat
2018/január: 4995. fizika feladat
2018/január: 4996. fizika feladat
2018/január: 4997. fizika feladat
2018/január: 4998. fizika feladat
2018/január: 4999. fizika feladat
2018/január: 5000. fizika feladat
2018/február: 375. fizika mérési feladat
2018/február: 625. fizika gyakorlat
2018/február: 626. fizika gyakorlat
2018/február: 627. fizika gyakorlat
2018/február: 628. fizika gyakorlat
2018/február: 5001. fizika feladat
2018/február: 5002. fizika feladat
2018/február: 5003. fizika feladat
2018/február: 5004. fizika feladat
2018/február: 5005. fizika feladat
2018/február: 5006. fizika feladat
2018/február: 5007. fizika feladat
2018/február: 5008. fizika feladat
2018/február: 5009. fizika feladat
2018/február: 5010. fizika feladat
2018/február: 5011. fizika feladat
2018/március: 2017. évi Eötvös fizikaverseny 1. feladata
2018/március: 2017. évi Eötvös fizikaverseny 2. feladata
2018/március: 2017. évi Eötvös fizikaverseny 3. feladata
2018/március: 376. fizika mérési feladat
2018/március: 629. fizika gyakorlat
2018/március: 630. fizika gyakorlat
2018/március: 632. fizika gyakorlat
2018/március: 631. fizika gyakorlat
2018/március: 5012. fizika feladat
2018/március: 5013. fizika feladat
2018/március: 5014. fizika feladat
2018/március: 5015. fizika feladat
2018/március: 5016. fizika feladat
2018/március: 5017. fizika feladat
2018/március: 5018. fizika feladat
2018/március: 5019. fizika feladat
2018/március: 5020. fizika feladat
2018/március: 5021. fizika feladat
2018/március: 5022. fizika feladat
2018/április: 377. fizika mérési feladat
2018/április: 633. fizika gyakorlat
2018/április: 634. fizika gyakorlat
2018/április: 636. fizika gyakorlat
2018/április: 5023. fizika feladat
2018/április: 5024. fizika feladat
2018/április: 5025. fizika feladat
2018/április: 5026. fizika feladat
2018/április: 5027. fizika feladat
2018/április: 5028. fizika feladat
2018/április: 5029. fizika feladat
2018/április: 5030. fizika feladat
2018/április: 5031. fizika feladat
2018/április: 5032. fizika feladat
2018/április: 5033. fizika feladat
2018/április: 5033. fizika feladat
2018/május: 378. fizika mérési feladat
2018/május: 637. fizika gyakorlat
2018/május: 638. fizika gyakorlat
2018/május: 639. fizika gyakorlat
2018/május: 640. fizika gyakorlat
2018/május: 5034. fizika feladat
2018/május: 5035. fizika feladat
2018/május: 5036. fizika feladat
2018/május: 5037. fizika feladat
2018/május: 5038. fizika feladat
2018/május: 5039. fizika feladat
2018/május: 5040. fizika feladat
2018/május: 5041. fizika feladat
2018/május: 5042. fizika feladat
2018/május: 5043. fizika feladat
2018/május: 5044. fizika feladat
2018/szeptember: 379. fizika mérési feladat
2018/szeptember: 641. fizika gyakorlat
2018/szeptember: 642. fizika gyakorlat
2018/szeptember: 643. fizika gyakorlat
2018/szeptember: 644. fizika gyakorlat
2018/szeptember: 5045. fizika feladat
2018/szeptember: 5046. fizika feladat
2018/szeptember: 5047. fizika feladat
2018/szeptember: 5048. fizika feladat
2018/szeptember: 5049. fizika feladat
2018/szeptember: 5050. fizika feladat
2018/szeptember: 5051. fizika feladat
2018/szeptember: 5052. fizika feladat
2018/szeptember: 5053. fizika feladat
2018/szeptember: 5054. fizika feladat
2018/szeptember: 5055. fizika feladat
2018/október: 380. fizika mérési feladat
2018/október: 645. fizika gyakorlat
2018/október: 646. fizika gyakorlat
2018/október: 647. fizika gyakorlat
2018/október: 648. fizika gyakorlat
2018/október: 5056. fizika feladat
2018/október: 5057. fizika feladat
2018/október: 5058. fizika feladat
2018/október: 5059. fizika feladat
2018/október: 5060. fizika feladat
2018/október: 5061. fizika feladat
2018/október: 5062. fizika feladat
2018/október: 5063. fizika feladat
2018/október: 5064. fizika feladat
2018/október: 5065. fizika feladat
2018/október: 5066. fizika feladat
2018/november: 381. fizika mérési feladat
2018/november: 649. fizika gyakorlat
2018/november: 650. fizika gyakorlat
2018/november: 651. fizika gyakorlat
2018/november: 5067. fizika feladat
2018/november: 5068. fizika feladat
2018/november: 5069. fizika feladat
2018/november: 652. fizika gyakorlat
2018/november: 5070. fizika feladat
2018/november: 5071. fizika feladat
2018/november: 5072. fizika feladat
2018/november: 5073. fizika feladat
2018/november: 5074. fizika feladat
2018/november: 5075. fizika feladat
2018/november: 5076. fizika feladat
2018/november: 5077. fizika feladat
2018/december: 382. fizika mérési feladat
2018/december: 653. fizika gyakorlat
2018/december: 654. fizika gyakorlat
2018/december: 655. fizika gyakorlat
2018/december: 656. fizika gyakorlat
2018/december: 5078. fizika feladat
2018/december: 5079. fizika feladat
2018/december: 5080. fizika feladat
2018/december: 5081. fizika feladat
2018/december: 5082. fizika feladat
2018/december: 5083. fizika feladat
2018/december: 5085. fizika feladat
2018/december: 5086. fizika feladat
2018/december: 5087. fizika feladat
2018/december: 5088. fizika feladat
2019/január: 383. fizika mérési feladat
2019/január: 657. fizika gyakorlat
2019/január: 658. fizika gyakorlat
2019/január: 659. fizika gyakorlat
2019/január: 660. fizika gyakorlat
2019/január: 5089. fizika feladat
2019/január: 5090. fizika feladat
2019/január: 5091. fizika feladat
2019/január: 5092. fizika feladat
2019/január: 5093. fizika feladat
2019/január: 5094. fizika feladat
2019/január: 5095. fizika feladat
2019/január: 5096. fizika feladat
2019/január: 5097. fizika feladat
2019/január: 5098. fizika feladat
2019/január: 5099. fizika feladat
2019/február: 384. fizika mérési feladat
2019/február: 661. fizika gyakorlat
2019/február: 662. fizika gyakorlat
2019/február: 663. fizika gyakorlat
2019/február: 664. fizika gyakorlat
2019/február: 5100. fizika feladat
2019/február: 5101. fizika feladat
2019/február: 5102. fizika feladat
2019/február: 5103. fizika feladat
2019/február: 5104. fizika feladat
2019/február: 5105. fizika feladat
2019/február: 5106. fizika feladat
2019/február: 5107. fizika feladat
2019/február: 5108. fizika feladat
2019/február: 5109. fizika feladat
2019/február: 5110. fizika feladat
2019/március: 385. fizika mérési feladat
2019/március: 665. fizika gyakorlat
2019/március: 666. fizika gyakorlat
2019/március: 667. fizika gyakorlat
2019/március: 668. fizika gyakorlat
2019/március: 5111. fizika feladat
2019/március: 5112. fizika feladat
2019/március: 5113. fizika feladat
2019/március: 5114. fizika feladat
2019/március: 5115. fizika feladat
2019/március: 5116. fizika feladat
2019/március: 5117. fizika feladat
2019/március: 5118. fizika feladat
2019/március: 5119. fizika feladat
2019/március: 5120. fizika feladat
2019/március: 5121. fizika feladat
2019/április: 386. fizika mérési feladat
2019/április: 669. fizika gyakorlat
2019/április: 670. fizika gyakorlat
2019/április: 671. fizika gyakorlat
2019/április: 672. fizika gyakorlat
2019/április: 5122. fizika feladat
2019/április: 5123. fizika feladat
2019/április: 5124. fizika feladat
2019/április: 5125. fizika feladat
2019/április: 5126. fizika feladat
2019/április: 5127. fizika feladat
2019/április: 5128. fizika feladat
2019/április: 5129. fizika feladat
2019/április: 5130. fizika feladat
2019/április: 5131. fizika feladat
2019/április: 5131. fizika feladat
2019/május: 387. fizika mérési feladat
2019/május: 673. fizika gyakorlat
2019/május: 674. fizika gyakorlat
2019/május: 675. fizika gyakorlat
2019/május: 676. fizika gyakorlat
2019/május: 5132. fizika feladat
2019/május: 5133. fizika feladat
2019/május: 5134. fizika feladat
2019/május: 5135. fizika feladat
2019/május: 5136. fizika feladat
2019/május: 5137. fizika feladat
2019/május: 5138. fizika feladat
2019/május: 5139. fizika feladat
2019/május: 5140. fizika feladat
2019/május: 5141. fizika feladat
2019/május: 5142. fizika feladat
2019/szeptember: 388. fizika mérési feladat
2019/szeptember: 677. fizika gyakorlat
2019/szeptember: 678. fizika gyakorlat
2019/szeptember: 679. fizika gyakorlat
2019/szeptember: 680. fizika gyakorlat
2019/szeptember: 5143. fizika feladat
2019/szeptember: 5144. fizika feladat
2019/szeptember: 5145. fizika feladat
2019/szeptember: 5146. fizika feladat
2019/szeptember: 5147. fizika feladat
2019/szeptember: 5148. fizika feladat
2019/szeptember: 5149. fizika feladat
2019/szeptember: 5150. fizika feladat
2019/szeptember: 5151. fizika feladat
2019/szeptember: 5152. fizika feladat
2019/szeptember: 5153. fizika feladat
2019/október: 389. fizika mérési feladat
2019/október: 681. fizika gyakorlat
2019/október: 682. fizika gyakorlat
2019/október: 683. fizika gyakorlat
2019/október: 684. fizika gyakorlat
2019/október: 5154. fizika feladat
2019/október: 5155. fizika feladat
2019/október: 5156. fizika feladat
2019/október: 5157. fizika feladat
2019/október: 5158. fizika feladat
2019/október: 5159. fizika feladat
2019/október: 5160. fizika feladat
2019/október: 5161. fizika feladat
2019/október: 5162. fizika feladat
2019/október: 5163. fizika feladat
2019/november: 390. fizika mérési feladat
2019/november: 685. fizika gyakorlat
2019/november: 686. fizika gyakorlat
2019/november: 687. fizika gyakorlat
2019/november: 688. fizika gyakorlat
2019/november: 5164. fizika feladat
2019/november: 5165. fizika feladat
2019/november: 5166. fizika feladat
2019/november: 5167. fizika feladat
2019/november: 5168. fizika feladat
2019/november: 5169. fizika feladat
2019/november: 5170. fizika feladat
2019/november: 5171. fizika feladat
2019/november: 5172. fizika feladat
2019/november: 5173. fizika feladat
2019/november: 5174. fizika feladat
2019/december: 391. fizika mérési feladat
2019/december: 689. fizika gyakorlat
2019/december: 691. fizika gyakorlat
2019/december: 692. fizika gyakorlat
2019/december: 5175. fizika feladat
2019/december: 5176. fizika feladat
2019/december: 5177. fizika feladat
2019/december: 5178. fizika feladat
2019/december: 5179. fizika feladat
2019/december: 5180. fizika feladat
2019/december: 5181. fizika feladat
2019/december: 5182. fizika feladat
2019/december: 5183. fizika feladat
2019/december: 5184. fizika feladat
2019/december: 5185. fizika feladat
2020/január: 392. fizika mérési feladat
2020/január: 694. fizika gyakorlat
2020/január: 695. fizika gyakorlat
2020/január: 696. fizika gyakorlat
2020/január: 5186. fizika feladat
2020/január: 5187. fizika feladat
2020/január: 5188. fizika feladat
2020/január: 5189. fizika feladat
2020/január: 5190. fizika feladat
2020/január: 5191. fizika feladat
2020/január: 5192. fizika feladat
2020/január: 5193. fizika feladat
2020/január: 5194. fizika feladat
2020/január: 5195. fizika feladat
2020/január: 5196. fizika feladat
2020/február: 393. fizika mérési feladat
2020/február: 697. fizika gyakorlat
2020/február: 698. fizika gyakorlat
2020/február: 699. fizika gyakorlat
2020/február: 700. fizika gyakorlat
2020/február: 5197. fizika feladat
2020/február: 5198. fizika feladat
2020/február: 5199. fizika feladat
2020/február: 5200. fizika feladat
2020/február: 5201. fizika feladat
2020/február: 5202. fizika feladat
2020/február: 5203. fizika feladat
2020/február: 5204. fizika feladat
2020/február: 5205. fizika feladat
2020/február: 5206. fizika feladat
2020/február: 5207. fizika feladat
2020/március: 394. fizika mérési feladat
2020/március: 701. fizika gyakorlat
2020/március: 702. fizika gyakorlat
2020/március: 703. fizika gyakorlat
2020/március: 704. fizika gyakorlat
2020/március: 5208. fizika feladat
2020/március: 5209. fizika feladat
2020/március: 5210. fizika feladat
2020/március: 5211. fizika feladat
2020/március: 5212. fizika feladat
2020/március: 5213. fizika feladat
2020/március: 5214. fizika feladat
2020/március: 5215. fizika feladat
2020/március: 5216. fizika feladat
2020/március: 5217. fizika feladat
2020/március: 5218. fizika feladat
2020/április: 395. fizika mérési feladat
2020/április: 705. fizika gyakorlat
2020/április: 706. fizika gyakorlat
2020/április: 707. fizika gyakorlat
2020/április: 708. fizika gyakorlat
2020/április: 708. fizika gyakorlat
2020/április: 5219. fizika feladat
2020/április: 5220. fizika feladat
2020/április: 5221. fizika feladat
2020/április: 5222. fizika feladat
2020/április: 5223. fizika feladat
2020/április: 5224. fizika feladat
2020/április: 5225. fizika feladat
2020/április: 5226. fizika feladat
2020/április: 5227. fizika feladat
2020/április: 5228. fizika feladat
2020/április: 5229. fizika feladat
2020/április: 5229. fizika feladat
2020/május: 396. fizika mérési feladat
2020/május: 709. fizika gyakorlat
2020/május: 710. fizika gyakorlat
2020/május: 711. fizika gyakorlat
2020/május: 712. fizika gyakorlat
2020/május: 5230. fizika feladat
2020/május: 5231. fizika feladat
2020/május: 5232. fizika feladat
2020/május: 5233. fizika feladat
2020/május: 5234. fizika feladat
2020/május: 5235. fizika feladat
2020/május: 5236. fizika feladat
2020/május: 5237. fizika feladat
2020/május: 5238. fizika feladat
2020/május: 5239. fizika feladat
2020/szeptember: 397. fizika mérési feladat
2020/szeptember: 713. fizika gyakorlat
2020/szeptember: 714. fizika gyakorlat
2020/szeptember: 716. fizika gyakorlat
2020/szeptember: 715. fizika gyakorlat
2020/szeptember: 5240. fizika feladat
2020/szeptember: 5241. fizika feladat
2020/szeptember: 5242. fizika feladat
2020/szeptember: 5243. fizika feladat
2020/szeptember: 5244. fizika feladat
2020/szeptember: 5245. fizika feladat
2020/szeptember: 5246. fizika feladat
2020/szeptember: 5247. fizika feladat
2020/szeptember: 5248. fizika feladat
2020/szeptember: 5249. fizika feladat
2020/október: 398. fizika mérési feladat
2020/október: 717. fizika gyakorlat
2020/október: 718. fizika gyakorlat
2020/október: 719. fizika gyakorlat
2020/október: 720. fizika gyakorlat
2020/október: 5250. fizika feladat
2020/október: 5251. fizika feladat
2020/október: 5252. fizika feladat
2020/október: 5253. fizika feladat
2020/október: 5254. fizika feladat
2020/október: 5255. fizika feladat
2020/október: 5256. fizika feladat
2020/október: 5257. fizika feladat
2020/október: 5259. fizika feladat
2020/október: 5258. fizika feladat
2020/október: 5260. fizika feladat
2020/november: 399. fizika mérési feladat
2020/november: 721. fizika gyakorlat
2020/november: 722. fizika gyakorlat
2020/november: 723. fizika gyakorlat
2020/november: 724. fizika gyakorlat
2020/november: 5261. fizika feladat
2020/november: 5262. fizika feladat
2020/november: 5263. fizika feladat
2020/november: 5264. fizika feladat
2020/november: 5265. fizika feladat
2020/november: 5266. fizika feladat
2020/november: 5267. fizika feladat
2020/november: 5268. fizika feladat
2020/november: 5269. fizika feladat
2020/november: 5270. fizika feladat
2020/november: 5271. fizika feladat
2020/december: 400. fizika mérési feladat
2020/december: 725. fizika gyakorlat
2020/december: 726. fizika gyakorlat
2020/december: 727. fizika gyakorlat
2020/december: 728. fizika gyakorlat
2020/december: 5272. fizika feladat
2020/december: 5273. fizika feladat
2020/december: 5274. fizika feladat
2020/december: 5275. fizika feladat
2020/december: 5276. fizika feladat
2020/december: 5277. fizika feladat
2020/december: 5278. fizika feladat
2020/december: 5279. fizika feladat
2020/december: 5280. fizika feladat
2020/december: 5281. fizika feladat
2020/december: 5282. fizika feladat
2021/január: 401. fizika mérési feladat
2021/január: 729. fizika gyakorlat
2021/január: 730. fizika gyakorlat
2021/január: 731. fizika gyakorlat
2021/január: 5283. fizika feladat
2021/január: 732. fizika gyakorlat
2021/január: 5284. fizika feladat
2021/január: 5286. fizika feladat
2021/január: 5287. fizika feladat
2021/január: 5285. fizika feladat
2021/január: 5288. fizika feladat
2021/január: 5289. fizika feladat
2021/január: 5290. fizika feladat
2021/január: 5291. fizika feladat
2021/január: 5292. fizika feladat
2021/január: 5293. fizika feladat
2021/február: 402. fizika mérési feladat
2021/február: 733. fizika gyakorlat
2021/február: 734. fizika gyakorlat
2021/február: 735. fizika gyakorlat
2021/február: 736. fizika gyakorlat
2021/február: 5294. fizika feladat
2021/február: 5295. fizika feladat
2021/február: 5296. fizika feladat
2021/február: 5297. fizika feladat
2021/február: 5298. fizika feladat
2021/február: 5299. fizika feladat
2021/február: 5300. fizika feladat
2021/február: 5301. fizika feladat
2021/február: 5302. fizika feladat
2021/február: 5303. fizika feladat
2021/február: 5304. fizika feladat
2021/március: 403. fizika mérési feladat
2021/március: 737. fizika gyakorlat
2021/március: 738. fizika gyakorlat
2021/március: 739. fizika gyakorlat
2021/március: 740. fizika gyakorlat
2021/március: 5305. fizika feladat
2021/március: 5306. fizika feladat
2021/március: 5307. fizika feladat
2021/március: 5308. fizika feladat
2021/március: 5309. fizika feladat
2021/március: 5310. fizika feladat
2021/március: 5311. fizika feladat
2021/március: 5312. fizika feladat
2021/március: 5313. fizika feladat
2021/március: 5314. fizika feladat
2021/április: 404. fizika mérési feladat
2021/április: 741. fizika gyakorlat
2021/április: 742. fizika gyakorlat
2021/április: 743. fizika gyakorlat
2021/április: 744. fizika gyakorlat
2021/április: 5315. fizika feladat
2021/április: 5316. fizika feladat
2021/április: 5317. fizika feladat
2021/április: 5318. fizika feladat
2021/április: 5319. fizika feladat
2021/április: 5320. fizika feladat
2021/április: 5321. fizika feladat
2021/április: 5322. fizika feladat
2021/április: 5323. fizika feladat
2021/április: 5324. fizika feladat
2021/április: 5325. fizika feladat
2021/április: 5325. fizika feladat
2021/május: 405. fizika mérési feladat
2021/május: 745. fizika gyakorlat
2021/május: 746. fizika gyakorlat
2021/május: 747. fizika gyakorlat
2021/május: 748. fizika gyakorlat
2021/május: 5326. fizika feladat
2021/május: 5327. fizika feladat
2021/május: 5328. fizika feladat
2021/május: 5329. fizika feladat
2021/május: 5330. fizika feladat
2021/május: 5331. fizika feladat
2021/május: 5332. fizika feladat
2021/május: 5333. fizika feladat
2021/május: 5334. fizika feladat
2021/május: 5335. fizika feladat
2021/május: 5336. fizika feladat
2021/szeptember: 406. fizika mérési feladat
2021/szeptember: 749. fizika gyakorlat
2021/szeptember: 750. fizika gyakorlat
2021/szeptember: 751. fizika gyakorlat
2021/szeptember: 5337. fizika feladat
2021/szeptember: 5338. fizika feladat
2021/szeptember: 5339. fizika feladat
2021/szeptember: 5340. fizika feladat
2021/szeptember: 5341. fizika feladat
2021/szeptember: 5342. fizika feladat
2021/szeptember: 5343. fizika feladat
2021/szeptember: 5344. fizika feladat
2021/szeptember: 5345. fizika feladat
2021/október: 407. fizika mérési feladat
2021/október: 753. fizika gyakorlat
2021/október: 754. fizika gyakorlat
2021/október: 755. fizika gyakorlat
2021/október: 756. fizika gyakorlat
2021/október: 5346. fizika feladat
2021/október: 5347. fizika feladat
2021/október: 5348. fizika feladat
2021/október: 5349. fizika feladat
2021/október: 5350. fizika feladat
2021/október: 5351. fizika feladat
2021/október: 5352. fizika feladat
2021/október: 5353. fizika feladat
2021/október: 5354. fizika feladat
2021/november: 408. fizika mérési feladat
2021/november: 757. fizika gyakorlat
2021/november: 758. fizika gyakorlat
2021/november: 759. fizika gyakorlat
2021/november: 760. fizika gyakorlat
2021/november: 5355. fizika feladat
2021/november: 5356. fizika feladat
2021/november: 5357. fizika feladat
2021/november: 5358. fizika feladat
2021/november: 5359. fizika feladat
2021/november: 5360. fizika feladat
2021/november: 5361. fizika feladat
2021/november: 5362. fizika feladat
2021/november: 5363. fizika feladat
2021/december: 409. fizika mérési feladat
2021/december: 761. fizika gyakorlat
2021/december: 762. fizika gyakorlat
2021/december: 763. fizika gyakorlat
2021/december: 764. fizika gyakorlat
2021/december: 5364. fizika feladat
2021/december: 5364. fizika feladat
2021/december: 5365. fizika feladat
2021/december: 5366. fizika feladat
2021/december: 5367. fizika feladat
2021/december: 5368. fizika feladat
2021/december: 5369. fizika feladat
2021/december: 5370. fizika feladat
2021/december: 5371. fizika feladat
2021/december: 5372. fizika feladat
2022/január: 410. fizika mérési feladat
2022/január: 766. fizika gyakorlat
2022/január: 767. fizika gyakorlat
2022/január: 768. fizika gyakorlat
2022/január: 5373. fizika feladat
2022/január: 5374. fizika feladat
2022/január: 5375. fizika feladat
2022/január: 5376. fizika feladat
2022/január: 5377. fizika feladat
2022/január: 5378. fizika feladat
2022/január: 5379. fizika feladat
2022/január: 5380. fizika feladat
2022/január: 5381. fizika feladat
2022/február: 411. fizika mérési feladat
2022/február: 769. fizika gyakorlat
2022/február: 770. fizika gyakorlat
2022/február: 771. fizika gyakorlat
2022/február: 772. fizika gyakorlat
2022/február: 5382. fizika feladat
2022/február: 5383. fizika feladat
2022/február: 5384. fizika feladat
2022/február: 5385. fizika feladat
2022/február: 5386. fizika feladat
2022/február: 5387. fizika feladat
2022/február: 5388. fizika feladat
2022/február: 5389. fizika feladat
2022/február: 5390. fizika feladat
2022/március: 412. fizika mérési feladat
2022/március: 773. fizika gyakorlat
2022/március: 774. fizika gyakorlat
2022/március: 775. fizika gyakorlat
2022/március: 776. fizika gyakorlat
2022/március: 5391. fizika feladat
2022/március: 5392. fizika feladat
2022/március: 5393. fizika feladat
2022/március: 5394. fizika feladat
2022/március: 5395. fizika feladat
2022/március: 5396. fizika feladat
2022/március: 5397. fizika feladat
2022/március: 5398. fizika feladat
2022/március: 5399. fizika feladat
2022/április: 413. fizika mérési feladat
2022/április: 777. fizika gyakorlat
2022/április: 778. fizika gyakorlat
2022/április: 779. fizika gyakorlat
2022/április: 780. fizika gyakorlat
2022/április: 5401. fizika feladat
2022/április: 5400. fizika feladat
2022/április: 5402. fizika feladat
2022/április: 5403. fizika feladat
2022/április: 5404. fizika feladat
2022/április: 5405. fizika feladat
2022/április: 5406. fizika feladat
2022/április: 5407. fizika feladat
2022/április: 5408. fizika feladat
2022/április: 5408. fizika feladat
2022/május: 414. fizika mérési feladat
2022/május: 781. fizika gyakorlat
2022/május: 782. fizika gyakorlat
2022/május: 783. fizika gyakorlat
2022/május: 784. fizika gyakorlat
2022/május: 5409. fizika feladat
2022/május: 5410. fizika feladat
2022/május: 5411. fizika feladat
2022/május: 5412. fizika feladat
2022/május: 5413. fizika feladat
2022/május: 5414. fizika feladat
2022/május: 5415. fizika feladat
2022/május: 5416. fizika feladat
2022/május: 5417. fizika feladat
2022/szeptember: 415. fizika mérési feladat
2022/szeptember: 785. fizika gyakorlat
2022/szeptember: 786. fizika gyakorlat
2022/szeptember: 787. fizika gyakorlat
2022/szeptember: 788. fizika gyakorlat
2022/szeptember: 5418. fizika feladat
2022/szeptember: 5419. fizika feladat
2022/szeptember: 5420. fizika feladat
2022/szeptember: 5421. fizika feladat
2022/szeptember: 5422. fizika feladat
2022/szeptember: 5423. fizika feladat
2022/szeptember: 5424. fizika feladat
2022/szeptember: 5425. fizika feladat
2022/szeptember: 5426. fizika feladat
2022/október: 416. fizika mérési feladat
2022/október: 789. fizika gyakorlat
2022/október: 790. fizika gyakorlat
2022/október: 791. fizika gyakorlat
2022/október: 5427. fizika feladat
2022/október: 5428. fizika feladat
2022/október: 792. fizika gyakorlat
2022/október: 5429. fizika feladat
2022/október: 5430. fizika feladat
2022/október: 5431. fizika feladat
2022/október: 5432. fizika feladat
2022/október: 5433. fizika feladat
2022/október: 5434. fizika feladat
2022/október: 5435. fizika feladat
2022/november: 417. fizika mérési feladat
2022/november: 793. fizika gyakorlat
2022/november: 794. fizika gyakorlat
2022/november: 795. fizika gyakorlat
2022/november: 796. fizika gyakorlat
2022/november: 5436. fizika feladat
2022/november: 5437. fizika feladat
2022/november: 5438. fizika feladat
2022/november: 5439. fizika feladat
2022/november: 5440. fizika feladat
2022/november: 5441. fizika feladat
2022/november: 5442. fizika feladat
2022/november: 5443. fizika feladat
2022/november: 5444. fizika feladat
2022/december: 418. fizika mérési feladat
2022/december: 797. fizika gyakorlat
2022/december: 798. fizika gyakorlat
2022/december: 799. fizika gyakorlat
2022/december: 800. fizika gyakorlat
2022/december: 5445. fizika feladat
2022/december: 5446. fizika feladat
2022/december: 5447. fizika feladat
2022/december: 5448. fizika feladat
2022/december: 5449. fizika feladat
2022/december: 5450. fizika feladat
2022/december: 5451. fizika feladat
2022/december: 5452. fizika feladat
2022/december: 5453. fizika feladat
2023/január: 419. fizika mérési feladat
2023/január: 801. fizika gyakorlat
2023/január: 802. fizika gyakorlat
2023/január: 803. fizika gyakorlat
2023/január: 804. fizika gyakorlat
2023/január: 5454. fizika feladat
2023/január: 5455. fizika feladat
2023/január: 5456. fizika feladat
2023/január: 5457. fizika feladat
2023/január: 5458. fizika feladat
2023/január: 5459. fizika feladat
2023/január: 5460. fizika feladat
2023/január: 5461. fizika feladat
2023/január: 5462. fizika feladat
2023/február: 420. fizika mérési feladat
2023/február: 805. fizika gyakorlat
2023/február: 806. fizika gyakorlat
2023/február: 807. fizika gyakorlat
2023/február: 808. fizika gyakorlat
2023/február: 5463. fizika feladat
2023/február: 5464. fizika feladat
2023/február: 5465. fizika feladat
2023/február: 5466. fizika feladat
2023/február: 5467. fizika feladat
2023/február: 5468. fizika feladat
2023/február: 5469. fizika feladat
2023/február: 5470. fizika feladat
2023/február: 5471. fizika feladat
2023/március: 421. fizika mérési feladat
2023/március: 809. fizika gyakorlat
2023/március: 810. fizika gyakorlat
2023/március: 811. fizika gyakorlat
2023/március: 812. fizika gyakorlat
2023/március: 5472. fizika feladat
2023/március: 5473. fizika feladat
2023/március: 5474. fizika feladat
2023/március: 5475. fizika feladat
2023/március: 5476. fizika feladat
2023/március: 5477. fizika feladat
2023/március: 5478. fizika feladat
2023/március: 5479. fizika feladat
2023/március: 5480. fizika feladat
2023/április: 422. fizika mérési feladat
2023/április: 813. fizika gyakorlat
2023/április: 814. fizika gyakorlat
2023/április: 815. fizika gyakorlat
2023/április: 816. fizika gyakorlat
2023/április: 5481. fizika feladat
2023/április: 5482. fizika feladat
2023/április: 5483. fizika feladat
2023/április: 5484. fizika feladat
2023/április: 5485. fizika feladat
2023/április: 5486. fizika feladat
2023/április: 5487. fizika feladat
2023/április: 5488. fizika feladat
2023/április: 5489. fizika feladat
2023/április: 5489. fizika feladat
2023/május: 423. fizika mérési feladat
2023/május: 817. fizika gyakorlat
2023/május: 818. fizika gyakorlat
2023/május: 819. fizika gyakorlat
2023/május: 820. fizika gyakorlat
2023/május: 5490. fizika feladat
2023/május: 5491. fizika feladat
2023/május: 5492. fizika feladat
2023/május: 5493. fizika feladat
2023/május: 5494. fizika feladat
2023/május: 5495. fizika feladat
2023/május: 5496. fizika feladat
2023/május: 5497. fizika feladat
2023/május: 5498. fizika feladat
2023/szeptember: 424. fizika mérési feladat
2023/szeptember: 821. fizika gyakorlat
2023/szeptember: 822. fizika gyakorlat
2023/szeptember: 823. fizika gyakorlat
2023/szeptember: 824. fizika gyakorlat
2023/szeptember: 5499. fizika feladat
2023/szeptember: 5500. fizika feladat
2023/szeptember: 5501. fizika feladat
2023/szeptember: 5502. fizika feladat
2023/szeptember: 5503. fizika feladat
2023/szeptember: 5504. fizika feladat
2023/szeptember: 5505. fizika feladat
2023/szeptember: 5506. fizika feladat
2023/szeptember: 5507. fizika feladat
2023/október: 425. fizika mérési feladat
2023/október: 825. fizika gyakorlat
2023/október: 826. fizika gyakorlat
2023/október: 427. fizika gyakorlat
2023/október: 828. fizika gyakorlat
2023/október: 5508. fizika feladat
2023/október: 5509. fizika feladat
2023/október: 5510. fizika feladat
2023/október: 5511. fizika feladat
2023/október: 5512. fizika feladat
2023/október: 5513. fizika feladat
2023/október: 5514. fizika feladat
2023/október: 5515. fizika feladat
2023/október: 5516. fizika feladat
2023/november: 426. fizika mérési feladat
2023/november: 829. fizika gyakorlat
2023/november: 830. fizika gyakorlat
2023/november: 831. fizika gyakorlat
2023/november: 832. fizika gyakorlat
2023/november: 5517. fizika feladat
2023/november: 5518. fizika feladat
2023/november: 5519. fizika feladat
2023/november: 5520. fizika feladat
2023/november: 5521. fizika feladat
2023/november: 5522. fizika feladat
2023/november: 5523. fizika feladat
2023/november: 5524. fizika feladat
2023/november: 5525. fizika feladat
2023/december: 427. fizika mérési feladat
2023/december: 833. fizika gyakorlat
2023/december: 834. fizika gyakorlat
2023/december: 835. fizika gyakorlat
2023/december: 836. fizika gyakorlat
2023/december: 5526. fizika feladat
2023/december: 5527. fizika feladat
2023/december: 5528. fizika feladat
2023/december: 5529. fizika feladat
2023/december: 5530. fizika feladat
2023/december: 5531. fizika feladat
2023/december: 5532. fizika feladat
2023/december: 5533. fizika feladat
2023/december: 5534. fizika feladat
2024/január: 428. fizika mérési feladat
2024/január: 837. fizika gyakorlat
2024/január: 838. fizika gyakorlat
2024/január: 839. fizika gyakorlat
2024/január: 840. fizika gyakorlat
2024/január: 5535. fizika feladat
2024/január: 5536. fizika gyakorlat
2024/január: 5537. fizika feladat
2024/január: 5538. fizika feladat
2024/január: 5539. fizika feladat
2024/január: 5540. fizika feladat
2024/január: 5541. fizika feladat
2024/január: 5542. fizika feladat
2024/január: 5543. fizika feladat
2024/február: 429. fizika mérési feladat
2024/február: 841. fizika gyakorlat
2024/február: 842. fizika gyakorlat
2024/február: 843. fizika gyakorlat
2024/február: 844. fizika gyakorlat
2024/február: 5544. fizika feladat
2024/február: 5545. fizika feladat
2024/február: 5546. fizika feladat
2024/február: 5547. fizika feladat
2024/február: 5548. fizika feladat
2024/február: 5549. fizika feladat
2024/február: 5550. fizika feladat
2024/február: 5551. fizika feladat
2024/február: 5552. fizika feladat
2024/március: 430. fizika mérési feladat
2024/március: 845. fizika gyakorlat
2024/március: 846. fizika gyakorlat
2024/március: 847. fizika gyakorlat
2024/március: 848. fizika gyakorlat
2024/március: 5553. fizika feladat
2024/március: 5554. fizika feladat
2024/március: 5555. fizika feladat
2024/március: 5556. fizika feladat
2024/március: 5557. fizika feladat
2024/március: 5558. fizika feladat
2024/március: 5559. fizika feladat
2024/március: 5560. fizika feladat
2024/március: 5561. fizika feladat
2024/április: 431. fizika mérési feladat
2024/április: 849. fizika gyakorlat
2024/április: 850. fizika gyakorlat
2024/április: 851. fizika gyakorlat
2024/április: 852. fizika gyakorlat
2024/április: 5563. fizika feladat
2024/április: 5562. fizika feladat
2024/április: 5564. fizika feladat
2024/április: 5565. fizika feladat
2024/április: 5566. fizika feladat
2024/április: 5567. fizika feladat
2024/április: 5568. fizika feladat
2024/április: 5569. fizika feladat
2024/április: 5570. fizika feladat
2024/április: 5570. fizika feladat
2024/május: 432. fizika mérési feladat
2024/május: 853. fizika gyakorlat
2024/május: 854. fizika gyakorlat
2024/május: 855. fizika gyakorlat
2024/május: 856. fizika gyakorlat
2024/május: 5571. fizika feladat
2024/május: 5572. fizika feladat
2024/május: 5573. fizika feladat
2024/május: 5574. fizika feladat
2024/május: 5575. fizika feladat
2024/május: 5576. fizika feladat
2024/május: 5577. fizika feladat
2024/május: 5578. fizika feladat
2024/május: 5579. fizika feladat