A következő adatokra kerestünk:

Cikkek (377 találat):

1897/március: Hogyan mérik az esőt?
1900/december: A rezgések
1901/június: Köd,- felhő- és esőképződés
1901/szeptember: A légnemű testek folyósításáról
1902/február: A hő fizikai elmélete
1902/október: Az egyensúly a lejtőn
1903/szeptember: Az energia átalakulása és Maxwell démonja
1904/december: A többfolyadékos gőzgépek hatásfoka
1905/december: A gőzturbinák
1906/szeptember: Középiskolai fizikai gyakorlatok
1906/október: A léggépek és explóziós mótorok 1.
1906/november: A léggépek és explóziós mótorok 2.
1906/december: Az emelő törvényéről
1907/január: A fény fizikai elmélete
1907/január: Csillagászati számítások
1908/október: Becquerel és a rádióaktivitás
1908/december: A henger és a gömb tehetetlenségi momentumának elemi úton való meghatározása
1909/január: Mai felfogásunk a rádióaktív jelenségek mibenlétéről
1909/január: A hűtő és fagyasztó gépek
1909/március: Az elektromosság fizikai elmélete (II.)
1909/április: Az elektromosság fizikai elmélete (I.)
1909/szeptember: A mathematikai inga lengési idejének egy új képlete az amplitudo tekintetbe vételével
1909/december: Egy fizikai probléma
1910/február: A forgó test szöggyorsulásának és a fizikai inga lengési idejének kiszámítása
1910/április: Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai
1910/december: Az elektromágneses fényelmélet
1911/március: A deformáció tovaterjedési sebessége rugalmas közegben
1911/június: A torziós lengések ideje
1911/december: A hatás és ellenhatás elve
1912/június: A folyadékoszlop helyzeti energiája
1912/december: Feladatok a földrajzi hely- és csillagászati időmeghatározások köréből 1.
1912/december: Melde-féle barometer
1913/január: Feladatok a földrajzi hely- és csillagászati időmeghatározások köréből 2.
1913/március: Feladatok a földrajzi hely- és csillagászati időmeghatározások köréből 3.
1913/június: Feladatok a földrajzi hely- és csillagászati időmeghatározások köréből 4.
1913/szeptember: Az újabb sugarakról 1.
1913/november: Az újabb sugarakról 2.
1914/január: Gömbi lencsék görbületeinek meghatározása
1914/február: Feladatok a földrajzi hely- és csillagászati időmeghatározás köréből
1914/március: Az első léggömb kisérletek Magyarországon
1914/április: A tengervíz sűrűségének változása a mélységgel
1925/március: Az elektroncső 1.
1925/április: Az elektroncső 2.
1925/április: A ,,helyéről kiszorított folyadék" Archimedesi törvényéről
1925/május: Az elektroncső 3.
1925/május: Az elnyelési színkép
1925/szeptember: Az atomok világában 2.
1925/október: Az atomok világában 3.
1925/október: Egyszerű eljárás a megtörött fénysugár megszerkesztésére
1925/november: Az atomok világában 4.
1925/december: Az atomok világában 5.
1926/február: Rádió-hallgatókról
1926/március: Önindukció kiszámítása és mérése.
1926/május: Elektromos vezetők igen alacsony hőmérsékleten
1926/október: Hőskálák
1926/december: A lejtőn való esés problémáiból
1927/január: Az elektronlökések módszere
1927/március: A röntgenszpektrográfiáról
1927/szeptember: Piero Bianchi: Alessandro Volta.
1927/november: Az időmérés egyszerű elve és végrehajtása 1.
1927/december: Az időmérés egyszerű elve és végrehajtása 2.
1928/január: Az időmérés egyszerű elve és végrehajtása 3. (Befejező közlemény)
1928/február: A hintázás mechanikája
1928/május: A diatonikus hangskála a hegedűn
1928/október: Kitérő egyenesekben ható két erő összetétele
1928/december: A kerékpározásról
1929/április: Drótvastagságmérés fényinterferencia segítségével
1929/október: Az izokrón utak törvénye a hajításnál.
1930/április: A biztosítékok működése
1932/február: Elektromos mértékrendszerek 1.
1932/március: Elektromos mértékrendszerek 2.
1932/április: A munka egységei
1932/május: A prizmatoidokról
1933/október: Galilei a dinamika alapelveiről
1935/január: A mágneses tér hatása a fényre. Fordította Elek Tibor
1935/december: Egy fizikai kísérlet
1936/február: Az 546. és 547. fizikai feladatok megoldásához
1936/szeptember: Megjegyzések egy hajítási problémához
1938/május: A vonalas villámok
1959/szeptember: A hajlításról
1959/október: Az impulzusról
1959/november: Emlékezés Károly Irénre
1959/november: Sebességfeladatok megoldása vektorösszegzés segítségével
1959/november: Határfelületek vizsgálatának nyomában
1959/november: A bolygómozgás területi elvének egyszerű levezetése
1960/február: Tömeg és súly
1960/április: A forgómozgásról. Impulzusnyomaték
1960/szeptember: Súrlódásmentesen érintkező testekről
1960/szeptember: Valószínűségszámítási feladat csillólámpával
1960/november: A forgómozgásról. Centrifugális és Coriolis-erők
1960/november: Zene és matematika I. A pythagorasi skála keletkezése
1960/december: A burkológörbékről
1961/január: Súlypont, első- és másodrendű nyomatékok I.
1961/február: Súlypont, első- és másodrendű nyomatékok II.
1961/február: Kísérletezzünk jelfogókkal
1961/március: Áramlástani feladatok
1961/április: Bonyolultabb áramköri problémák megoldása a Kirchhoff-tételek segítségével
1961/április: Kísérletek szignálgenerátorral
1961/április: Kérdezz - felelek!
1961/május: Az elektrolit oldatok elektromos vezetőképessége
1961/szeptember: Tanulmányozzunk mozgásokat!
1961/szeptember: A vízhullámokról
1961/október: Lineáris hálózatokról
1961/november: A rugó rezgésidejének meghatározása
1961/november: Zene és matematika II. A harmonikus dur-skála keletkezése
1961/december: Pontrendszer szabad mozgása nehézségi erőtérben
1961/december: Kérdezz - felelek!
1962/január: Egyenáramú villamos motorokról
1962/január: Kérdezz - felelek!
1962/január: Szappanhártyák minimálfelületei
1962/január: Merev test forgómozgása
1962/március: Fizikai rendszerek mozgása
1962/március: Rövid időközök mérése
1962/április: A nemzetközi gyakorlati hőskála
1962/április: Mégis vannak nemesgáz-vegyületek
1962/május: A fizika törvényeiről
1962/május: Erőterek szemléletes ábrázolása
1962/május: Kérdezz - felelek!
1962/szeptember: Hajítási feladatok megoldása szerkesztéssel
1962/szeptember: Megjegyzések az elektromágneses indukció kérdéséhez
1962/október: Statikailag határozatlan feladatok megoldása
1962/november: Mesterséges égitestek mozgásával kapcsolatos problémák és feladatok
1962/november: Zene és matematika III. A temperálás
1962/december: Analóg számológépek
1963/január: Mesterséges holdak megfigyelése szabad szemmel
1963/február: Változó sebességű körmozgás
1963/március: Hullámok interferenciája. Koherencia
1963/május: Gép és energia
1963/május: Ultranagyfrekvenciás csillapítatlan rezgések előállításáról
1963/szeptember: Kérdezz - felelek!
1963/november: Váltóáramú ellenállások tárgyalása komplex számokkal
1964/január: Kérdezz - felelek!
1964/március: A görbületi sugárról
1964/március: Megjegyzés a 318. fizika feladat megoldásához
1964/április: Helyesbítés a 365. fizika feladathoz
1964/szeptember: Térbeli látás és térláttató kép
1964/november: Néhány szó a reális gázokról
1964/december: Torziós jelenségek és méréstechnikai alkalmazásaik
1965/január: Az elektronoptika alapjai és néhány alkalmazása
1965/január: Megjegyzés az 1964. évi OKTV I. fordulójának 3. feladatához
1965/február: A dinamikai példák megoldásáról
1965/március: Súlyozott átlagok a fizikában
1965/május: Egyszerű kísérleti berendezés egyenletesen gyorsuló mozgások vizsgálata
1965/május: Megjegyzés a 479. fizika feladathoz
1965/szeptember: A belső súrlódás
1965/szeptember: Megjegyzés a 77. fizika gyakorlathoz
1965/november: A Brown-mozgás
1965/november: Megjegyzés a 469. fizika feladat megoldásához
1965/december: A tehetetlenségi nyomaték és mérése
1966/január: Termoelektromos jelenségek I.
1966/március: Termoelektromos jelenségek II.
1966/április: Kérdezz - felelek!
1966/május: A Poison-féle számról
1966/szeptember: Kérdezz - felelek!
1966/november: Vektorok szorzása
1966/november: Kérdezz - felelek!
1966/december: Kérdezz - felelek!
1966/december: A hő atomjai
1967/január: A sport fizikai alapjai I.
1967/február: Az ütközési együtthatóról
1967/március: A sport fizikai alapjai II.
1967/április: Munkadiagramok
1967/április: Kiegészítés a 606. fizika feladat megoldásához
1967/május: Fizikai mérésekről
1967/szeptember: Megjegyzés a 635. fizika feladathoz
1967/október: Megjegyzés az inga lengésidejéről a 645. fizika feladattal kapcsolatban
1967/november: A vastag lencsék
1967/december: Kérdezz -felelek!
1968/január: Kérdezz - felelek!
1968/május: Testek gördülése, haladó és forgómozgás együttes fellépése I.
1968/szeptember: Testek gördülése, haladó és forgómozgás együttes fellépése II. Dinamikai jellemzés
1968/november: Váltóáramú áramkörök számítása
1969/január: Testek gördülése, a haladó és forgómozgás együttes fellépése III. Energetikai jellemzés
1969/március: Az izotermális változás
1969/május: Az I. és II. főtétel
1969/május: A Reynolds-szám I.
1969/szeptember: Félvezetők és automatizálás I.
1969/november: Félvezetők és automatizálás II.
1969/november: A Reynolds-szám II.
1970/február: Félvezetők és automatizálás III.
1970/február: Kísérletek termisztorokkal
1970/április: Fényelektromos jelenségek félvezetőkben
1970/szeptember: Megmaradási tételek a klasszikus mechanikában
1970/szeptember: Félvezető pályázatunkról
1971/november: Sztatikai feladatok megoldása II.
1971/november: A fizikai kísérletezés műhelytitkaiból
1971/december: A hologram
1972/szeptember: A súrlódásról
1972/november: Kepler-mozgás -- Gravitációs törvény
1972/december: Integrált áramkörök
1973/március: Archimedes törvénye
1973/március: Még egy gondolat az úszó testekről
1973/május: Kísérleti pályázatok eredménye
1973/szeptember: A relativisztikus időskála
1973/október: Megjegyzés az 1076. fizika feladat megoldásához
1973/november: A relativisztikus távolságmérés
1973/november: A fényképezés alapfolyamata
1973/december: A téridő
1974/október: A részecskefizika mai problémái
1974/november: A tömeg fogalma a relativitáselméletben
1974/december: Tömeg és energia
1975/szeptember: Sztatikailag határozatlan feladatok
1976/december: A nemzetközi mértékegységrendszer (SI)
1977/január: A termodinamika alapjai
1977/április: Megjegyzés egy megjegyzéshez
1978/szeptember: Fizikafeladatok megoldása zsebszámológéppel
1981/április: Áprilisi tallózás
1981/május: Megjegyzés a 1679. fizika feladathoz
1981/december: Az ozmózisnyomás (Megjegyzés a 39. mérési feladathoz)
1982/január: Az optikai feladatok megoldásáról
1982/március: Megjegyzés a Snellius--Descartes-törvény levezetéséhez
1982/szeptember: Hogyan lettem (kísérleti) fizikus?
1983/október: A természet játékai - Tenyésztőreaktor
1983/november: A természet játékai - Szaporodás
1983/november: Budapesten járt Wigner Jenő
1983/december: A természet játékai - Káosz
1984/február: Szivárványgyűrűk
1984/május: A fizika TOTÓ megoldása
1984/október: Néhány szempont fizika feladatok megoldásához
1984/november: Néhány szempont kísérleti feladatok megoldásához
1984/december: A gravitáció I.
1985/január: A gravitáció II.
1985/január: Milyenek a hópelyhek?
1985/március: Hogyan fog egy fizikus oroszlánt?
1985/március: Közelítő számítások a fizikában
1985/május: Az elektromágneses kölcsönhatás
1985/szeptember: Megjegyzés az 1976. fizika feladat megoldásához, avagy Kolumbusz tojása
1985/október: 100 éve született Niels Bohr
1986/március: Kristályok és kvázikristályok
1986/március: Nem megoldható feladatok
1986/április: Itt a Halley!
1986/november: A magyar elméleti fizika megalapítója, Ortvay Rudolf
1986/december: A rendezetlen kapcsolatok fizikája - A perkolációs modell
1987/január: Szingularitások a fizikában
1988/január: A mechanika alkalmazása a geometriában (Részlet)
1988/január: Erők egyensúlya - energia minimuma (Megjegyzések B. J. Kogan cikkéhez)
1988/május: Richard P. Feynman (1918-1988)
1989/január: A gázmolekulák közepes szabad úthossza
1989/április: A fény kettős természete
1989/április: Szilárd testek sűrűségmérése Bakusinszkij-módszerrel
1989/május: Mitől lézer a lézer?
1989/december: Folyadékkristályok
1990/április: Mechanikai kísérletek a gravitációval és a Föld forgásával kapcsolatban
1990/május: A modern optika néhány kérdése
1990/október: Mire használható a Lenz-törvény?
1991/január: A szivárvány
1991/március: A gejzír
1991/április: A pozitron
1991/október: Hetvenöt éve történt
1992/február: A vízhullámok
1992/április: Egy fizikai kísérlet
1992/október: Olimpiai levelezési feladat megoldása
1993/május: Relativisztikus impulzus, relativisztikus mozgási energia
1993/szeptember: A mérési feladatok megoldásáról
1994/március: Fizikaóra a városban
1994/augusztus: Roland Eötvös Physical Society
1995/január: A feszültségi rezonanciáról
1995/március: A kényszerrezgés egyszerű vizsgálata
1995/október: A mérési feladatok megoldásáról I.
1995/november: A mérési feladatok megoldásáról II.
1996/április: Cseppképződés vékony folyadékszálakon
1996/május: Mikor mekkora kalapácsot használjunk?
1997/október: Fejezetek a magyar telefónia történetéből
1997/november: Csillagászati újdonságok, érdekességek
1997/november: Gammakitörések
1997/december: Gravitációs lencsék - egy fontos érv Einstein általános relativitáselmélete mellett
1998/február: Száz éve született Szilárd Leó
1998/március: Forgásfelületek szappanhártyából (Charles Delaunay tételéről)
1998/november: A szferikus csillagászat alapfogalmai I.
1998/december: A szférikus csillagászat alapfogalmai II.
1999/január: Csillagászat. Újdonságok.
1999/január: Új típusú neutroncsillagok: a magnetárok
1999/január: A gyönyörű természet tudománya
1999/február: A gyönyörű természet tudománya
1999/február: Lekéstem a csillaghullást
1999/február: Központban a Nap
1999/március: Csillagászati újdonságok
1999/március: Rádiócsillagászat
2000/február: Kepler egyenlete
2000/április: Az elektromágnes húzóerejéről
2000/május: A refrakció
2000/december: A csillagok tömege
2001/február: A kölcsönös indukció
2001/október: Az Északi Hajnal
2001/november: Plazmahíd - mágnespilléreken
2001/december: Az elektrosztatikus mező újabb érdekes tulajdonságai
2002/január: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/9. sz. feladataihoz
2002/április: Szappanhártyák
2002/május: A háromszögek súlypontjáról
2002/május: Fényelhajlás fraktálon
2002/szeptember: Megoldotta: Kandó Kálmán
2002/november: 100 éve született Wigner Jenő
2002/november: P.A.M. Dirac (1902-1984)
2002/decemberi melléklet: Interesting new characteristics of the electrostatic field
2003/február: Dirac és a kókuszdió
2003/március: A matematika és fizika totó eredménye (2002.évi Téli Ankét)
2003/októberi melléklet: The centre of gravity of a triangle
2004/április: A Chladni-féle porábráktól a nanofizikáig
2004/december: Egy fizika feladat megoldása "a Könyvből"
2005/április: A hajlításról
2005/május: Merre esik az alma a fájától?
2005/november: Mikor ugorjunk ki a hintából, hogy a legmesszebb érjünk a talajra?
2005/december: Egy érdekes légköri jelenség - a glória
2005/december: Uszodai fényvarázs
2006/február: Diákköri dolgozatok
2006/április: A transzformátor mechanikai hasonmása
2006/április: A csúszókorong (curling) fizikája
2006/május: DIÁKKÖRI DOLGOZATOK
2006/szeptember: Aranyos ezüst csapat a 37. Nemzetközi Fizika Diákolimpián
2007/január: A tehetetlenségi nyomatékról
2007/május: Tornádómodell kísérleti vizsgálata
2008/február: A lécháromszög mint fizikai inga
2008/március: Gondolatok a 2007. évi Eötvös-verseny harmadik feladatával kapcsolatban, avagy mire jó a mátrixoptika?
2008/április: Áprilisi feladatok
2008/május: A lyukas dob hangjai
2008/május: Áprilisi feladatok megoldása
2008/december: Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, alias CERN
2009/április: Hőfelvétel vagy hőleadás?
2009/október: Bolyai Farkas írta egykoron a Holdról
2010/március: Lehet egy közelítéssel kevesebb?
2011/szeptember: A vízgőz adiabatái
2011/szeptember: Akikről a fizikaversenyeket elnevezték
2011/december: Két párhuzamosan kapcsolt ideális tekercs eredő induktivitása
2013/április: Szélerőművek hatásfoka
2014/október: A 45. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia elméleti feladatai
2015/október: Megoldásvázlatok a 2015/6. sz. emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2015/december: A gravitációs többtestprobléma két speciális esetre
2015/december: Megoldásvázlatok a 2015/8. sz. emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2016/január: Beszámoló a 2015. évi Eötvös-versenyről
2016/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2016/február: A hídkapcsolás eredő ellenállása és áramerősségei
2016/február: Megoldásvázlatok a 2016/1. sz. emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2016/március: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2016/május: Hengerlencsék képalkotása és a Fermat-elv
2016/szeptember: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2016/október: A ,,kerékpárdinamó''
2016/október: Megoldásvázlatok a 2016/6. sz. emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2016/november: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2016/december: Megoldásvázlatok a 2016/8. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2017/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2017/február: Megoldásvázlatok a 2017/1. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2017/április: Az impulzusmomentum megmaradásának demonstrálása az ember közreműködésének teljes kiküszöbölésével
2017/április: Megoldásvázlatok a 2017/3. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2017/május: Rugalmas testek ütközése
2017/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2017/november: Megoldásvázlatok a 2017/7. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2017/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2018/január: Megoldásvázlatok a 2017/9. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2018/február: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2018/március: Megoldásvázlatok a 2018/2. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2018/április: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2018/május: Feynman professzor a matematika és a fizika kapcsolatáról
2018/május: Megoldásvázlatok a 2018/94. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához
2018/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2018/november: Feynman és a legkisebb hatás elve
2018/november: Megoldásvázlatok a 2018/7. sz. emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2018/december: Variációs elvek a klasszikus és a kvantumfizikában
2019/január: Síkbeli elektromos vezetési problémák I. rész
2019/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
2019/február: Síkbeli eketromos vezetési problémák II. rész
2019/február: Megoldásvázlatok a 2019/1. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorhoz
2019/március: A Huygens-féle cikloisinga
2019/október: Kapacitások összetett rendszerekben
2020/március: A mérési pontverseny lelkivilága
2020/május: Vezető henger mozgása homogén mágneses térben
2020/szeptember: Anharmonikus rezgések periódusideje
2021/március: Ellenállásszalagok
2021/szeptember: Az ütközés hatásfokának és ütközési számának összefüggése
2021/december: Sokszög alakú keret tehetetlenségi nyomatéka és lengésideje
2022/január: A kúpingáról
2022/november: A röntgenszórás, más néven Bragg-reflexió
2022/december: Térből síkba visszalépés fizikai problémák megoldásánál I. rész (tüköráramok)
2023/január: Térből síkba visszalépés fizikai problémák megoldásánál II. rész (konform leképezések)
2023/december: Tanulságos hibák országos és nemzetközi fizikaversenyeken
2024/április: Komplex számok a fizikában I. rész: A komplex számok mechanikai alkalmazásai
2024/május: Komplex számok a fizikában II. rész: Váltóáramú feladatok megoldása komplex számokkal
2024/május: Matematikai eredmények -- fizikai megfontolásokkal