A következő adatokra kerestünk:

Cikkek (908 találat):

1893/december: A kör területének kiszámítása
1894/január: A másodfokú egyenlet diszkussziója
1894/január: Valódi törtnek növekedő egész kitevős hatványai fogyó számsort, áltörtéi növekedő számsort adnak
1894/január: Pythagoras tételének logarithmikus alakra hozatala
1894/február: Csonka kúp köbtartalma
1894/március: Köbre emelés és köbgyökvonás a tízes számrendszerben
1894/április: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 1.
1894/május: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 2.
1894/június: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 3.
1895/február: A Ceva-féle tétel és alkalmazása
1895/március: Megjegyzés a 99. feladathoz
1895/április: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalak egyenleteiből
1895/szeptember: A viszonylagos hibák meghatározásáról a korlátolt pontosságú számításoknál
1895/október: Cardan formulájának Cayley által módosított alakja
1895/november: A helymeghatározásról a síkban 1.
1895/december: A helymeghatározásról a síkban 2.
1896/január: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 1.
1896/február: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 2.
1896/október: Egy érdekes geometriai tétel s néhány alkalmazása
1896/október: Hol a hiba? (1896. október)
1896/november: Két szög összegének sinusa
1896/december: A talpponti háromszög
1897/január: Pontcsoportokra vonatkozó planimetriai feladatok
1897/március: 329. Mennyiségtani játékok (1897. március)
1897/március: A természetes számok négyzeteinek összege
1897/június: A Menelaos-féle tétel és alkalmazása
1897/szeptember: Néhány számtani sor összegezése
1897/szeptember: Mennyiségtani játékok (1897. szeptember)
1897/szeptember: Pythagoras tétele
1897/október: Logarithmusok kiszámítása
1897/november: Kant Immanuel és a pythagorasi számok
1897/december: A szorzás distributív elve
1898/június: Egy síkgeometriai tételről
1898/szeptember: A háromszög ötödik nevezetes pontja
1898/október: Hol a hiba? (1898. október)
1898/december: Bűvös négyzetek 1.
1899/március: A Simson-féle egyenes (1899. március)
1899/március: A hányados előjele
1899/március: Jegyzet az 537. számú feladathoz
1899/szeptember: Bűvös négyzetek 2.
1899/szeptember: Az Euler-féle egyenes
1899/december: A kör derékszögű projekcziója
1900/január: Pascal tétele egyenes pár esetében
1900/szeptember: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 1.
1900/szeptember: Adva van két kör: keressünk olyan harmadikat, mely az adottakat érintse
1900/október: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 2.
1900/október: Sorok összegzése
1900/október: Sorok összegezése
1900/november: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 3.
1900/november: A Desargues-féle tétel és néhány alkalmazása
1900/december: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 4.
1900/december: Coordináta rendszerekről 1.: A coordináta elv történeti fejlődése
1900/december: A kúpszeletek elemi tulajdonságai (1. a parabola)
1901/január: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 5.
1901/január: A Guldin-féle szabály
1901/február: Coordináta rendszerekről 2.: Coordináta rendszerek a síkban 1.
1901/március: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 6.
1901/március: Coordináta rendszerekről 3.: Coordináta rendszerek a síkban 2.
1901/április: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 7.
1901/április: A kúpszeletek elemi tulajdonságai 2. (Középpontos kúpszeletek)
1901/április: Az egész számok két tulajdonságáról
1901/június: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 8.
1901/szeptember: A hozzáférhetetlenségi feladatokról
1901/szeptember: A gömb köbtartalma
1901/október: Variáczió, permutáczió, kombináczió 1.
1901/október: A tangens tétel
1901/november: A körvonal kiegyenesítése
1901/november: A számokról
1901/december: A mértan alapigazságairól
1901/december: Variáczió, permutáczió, kombináczió 2.
1901/december: A polynomiális tétel
1901/december: A felületek síkmetszési idomának meghatározása
1901/december: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 1. rész
1902/január: Megjegyzések a talpponti háromszögről
1902/február: A képzetes számokról 1.
1902/március: A determinánsokról
1902/április: A képzetes számokról 2.
1902/április: A kúpnak metszése az alappal nem párhuzamos síkokkal
1902/június: A körbe írt szabályos tizennégyszög oldalának megszerkesztése
1902/június: Szorzási előnyök
1902/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 2. rész
1902/szeptember: A háromszög magassági pontja
1902/szeptember: Érdekes számok (1902. szeptember)
1902/november: Mathematikai szünórák (Phoenix-számok)
1902/december: A polyederekről 1.
1903/január: A polyederekről 2.
1903/február: Mathematikai mulatságok (Nagy számok)
1903/március: Adalék a szabályos sokszögek geometriájához
1903/április: Transzformácziók
1903/december: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 1.
1903/december: Constructiv és ábrázoló geometriai jelölések
1904/február: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 2.
1904/április: A trieder
1904/szeptember: Az Apollonius-féle érintési feladatok 1.
1904/szeptember: A dodekaéder lapjainak hajlásszöge
1904/november: Az Apollonius-féle érintési feladatok 2.
1904/december: A Poinsot-féle polyéderekről 1.
1904/december: A háromszög területének egyik képletéről
1904/december: A konkáv húrnégyszög területe
1904/december: A Simson-féle egyenes tárgyalása Menelaosz tételével
1905/január: A Poinsot-féle polyéderekről 2.
1905/február: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalakból
1905/március: Goniometriai és trigonometriai alaptételek
1905/március: Közös párhuzamos érintőkkel biró kör és ellipszis között fennálló kettős affinitás
1905/április: Fokozatosan közelítő módszer a másodfokú egyenletek megfejtésére
1905/április: Játékkülömbözetek meghatározásáról
1905/szeptember: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 1.
1905/október: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 1.
1905/október: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 2.
1905/november: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 2.
1905/november: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 3.
1905/december: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 3.
1905/december: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 4.
1905/december: Két arithmetikai feladat megoldásáról
1906/január: Ujabb eljárás a térelemek és téralakzatok vetett árnyékának meghatározásához
1906/február: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 4.
1906/február: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 5.
1906/március: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 5.
1906/április: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 6.
1906/június: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 7.
1906/december: A totalizatőrről
1906/december: A Simson-féle egyenesek burkoló görbéje
1907/március: Phythagoras tételének bizonyítása és általánosítása
1907/június: Kúpszeletek és ezek tengelyeinek meghatározása
1907/szeptember: Egyazon síkban fekvő rendszerek affin rokonsága
1907/szeptember: Különfélék (1907. szeptember)
1907/október: Az ellipszis mint a kör affin rokona 1.
1907/október: Különfélék (1907. október)
1907/november: Differenciál és integrálszámítás ford. dr. Molnár Evelin
1907/november: Különfélék (1907. november)
1907/december: A logarithmusos csigavonal ívhossza
1908/január: A differenciálhányados elemi tárgyalása (fordította Molnár Evelin)
1908/február: A mértani haladványról
1908/március: Az ellipszis mint a kör affin rokona 2.
1908/március: Könnyen megfejthető harmad és negyedfokú egyenletek
1908/június: A harmadfokú egész függvény néhány tulajdonsága
1908/szeptember: A számtani sor grafikai vizsgálata
1908/szeptember: A Feuerbach-féle kör
1908/szeptember: A Horner-féle osztási módszer
1908/szeptember: "Az a*cos ""fí"" + b*sin ""fí"" + c=0 goniometriai egyenlet grafikai megoldása"
1908/november: A másod- és harmadfokú egyenletek valós gyökeinek közelítő meghatározása parabola segítségével
1908/november: L'Hospital szabályának egyszerű bizonyítása
1908/november: A függvények ábrázolása és változásának tanulmányozása
1908/november: Kombinációs szorzatok összege
1908/december: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 1.
1909/január: A számtani sor összegező tagjának grafikai kiszámítása
1909/január: A másodfokú egyenlet gyökeinek megszerkesztése
1909/február: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 2.
1909/február: A gúla köbtartalmának és a parabola területének kiszámítása
1909/március: Kúpfelületek síkmetszései kongruens vonalakban
1909/április: Oszthatósági kérdések
1909/április: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/április: Kölcsöntörlesztések
1909/június: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 3.
1909/szeptember: Az oszthatóság ismertető jelei
1909/szeptember: A hatványmennyiség differenciálhányadosának kiszámítása Newton binomi tételének alkalmazása nélkül
1909/november: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/november: A szögfüggvények differenciálhányadosának kiszámítása mértani úton
1909/december: A ciklometrikus függvények differenciálhányadosának kiszámítása mértani úton
1910/január: A háromszög területe
1910/január: A forgási ellipszoid köbtartalma
1910/január: A szorzat előjelének grafikai megállapítása
1910/február: A térmértan Euler-féle tétele
1910/február: A másodfokú egyenlet gyökrendszerének vizsgálata
1910/február: A két és háromjegyű számok négyzetre emeléséről
1910/március: A parabola módszeres tárgyalása 1.
1910/március: Egyszerűsítések a trigonometria bizonyításaiban
1910/március: A másodfokú egyenlet grafikai vizsgálata
1910/április: A forgásparaboloid
1910/szeptember: Egyszerűsítések a háromszögmértan bizonyításaiban
1910/október: Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában
1910/november: A parabola módszeres tárgyalása 2.
1910/december: A kombinációs együtthatókról
1910/december: A kockajátékról
1910/december: A középértékekről (1910. december)
1910/december: A Simson-féle egyenes (1910. december)
1910/december: Newton binomi tételének bizonyítása
1911/január: Egy trigonometriai képlet egyszerű és általános bizonyítása
1911/január: A kúpszeletek egységes definiciója
1911/február: A parabola módszeres tárgyalása 3.
1911/március: A parabola módszeres tárgyalása 4.
1911/április: Néhány kombinációs összefüggés harmadrendű egységgyökök alapján
1911/szeptember: A parabola módszeres tárgyalása 5.
1911/szeptember: A tangens-tétel közvetlen bizonyítása (1911. szeptember)
1911/október: A ciclois ívhossza és területe
1911/október: Pythagoras tételének bizonyítása
1911/november: Centrál-parallel projekció
1911/december: A maximum és minimum a természetben
1911/december: A tangens-tétel közvetlen bizonyítása (1911. december)
1911/december: Frankl fejszámolónak egy felvetett problémája
1912/január: A parabola módszeres tárgyalása 6.
1912/március: Centrál-parallel projekció rendszer kialakulása
1912/április: A parabola módszeres tárgyalása 7.
1912/április: Cournot feladatának két egyszerűbb esete
1912/szeptember: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 1.
1912/október: A kétismeretlenű határozatlan egyenletek megoldása és szerkezete 1.
1912/október: Menelaos tételének általánosítása
1912/november: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 2.
1912/december: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 3.
1912/december: A diszkrimináns geometriai jelentése
1912/december: A kör evolvensének hossza és területe
1912/december: Ceva tételének általánosítása
1913/január: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 4.
1913/február: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 5.
1913/február: Különfélék (1913. február)
1913/március: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 6.
1913/április: A kétismeretlenű határozatlan egyenletek megoldása és szerkezete 2.
1913/szeptember: Ciklografia 1.
1913/október: Egy kongruenciáról
1913/október: Mathematikai modellek I. A pantograph
1913/november: Ciklografia 2.
1913/november: Egy geometriai tétel kapcsolata a Simson egyenessel
1913/december: A határozatlan egyenlet megoldásainak száma
1914/január: Mathematikai modellek III. - Görbevonalak rajzolása
1914/március: Hatványszámok felbontása hatványszámok összegére
1914/június: Racionális háromszögek
1925/február: Egy minimum probléma elemi megoldása
1925/február: Mathematikai szórakozások - Leonardo da Pisa súlyproblémája (1925. február)
1925/február: Kisebb közlemények az Algebra köréből (1925. február)
1925/március: A másodfokú függvényről
1925/szeptember: A folytatólagos osztásról
1925/szeptember: A törtegységekre való bontás alkalmazása numerikus számításoknál
1925/szeptember: Többjegyű számok négyzetének kiszámítása
1925/október: A középértékekről (1925. október)
1925/október: Megjegyzések az 56. feladathoz
1925/december: A tetraéderről 1.
1926/január: Determinánsok kiszámítása
1926/január: A tetraéderről 2.
1926/február: A másodfokú függvény számtáblázatának számításáról
1926/február: A tetraéderről 3.
1926/február: Pályázat.
1926/április: Aránylatok alkalmazása
1926/április: Megjegyzések a 124. sz. feladathoz
1926/május: A graphokról
1926/május: Az irracionális egyenletekről
1926/szeptember: Pályázat az Apollonius-féle érintési feladatokról 1. - 1926.
1926/október: A természetes számok négyzetösszege geometriai megvilágításban
1926/november: Az inverzió alaptételei
1926/december: Egy megoldható n-ed fokú egyenlet
1927/február: Egyenlőtlenségek tárgyalása
1927/február: Pályázat: Négy gömböt érintő gömb 1. - 1927.
1927/március: Pályázat az Apollonius-féle érintési feladatokról 2. - 1927.
1927/április: Az egyenlőszárú hiperboláról
1927/április: Euler és a Fermat-féle probléma
1927/május: A szögnek három egyenlő részre való osztásáról
1927/május: Pályázat: Négy gömböt érintő gömb 2. - 1927.
1927/május: Pályázat: A szabályos testek szabályos síkmetszetei - 1927.
1927/május: Pályázat: Egy síkgeometriai tétel bizonyítása - 1927.
1927/szeptember: A háromszög alkotórészeinek szimmetrikus függvényei
1927/október: Inverzió a térben
1928/február: A cosinus- és tangenstétel rövid levezetése
1928/március: Goniometrikus többtagú kifejezések tárgyalása
1928/április: A Klug-féle tétel megoldása
1928/május: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. Fillinger Vida pályamunkája. - 1927.
1928/május: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. Hajós György pályamunkája. - 1927.
1928/május: A 354. feladat általánosítása
1928/október: A IV. évf., 8.számában kitűzött pályatétel igazolása hegyesszögű háromszögre
1928/november: Csebisev-féle polinomok
1928/december: Egy aritmetikai feladatról
1929/január: Geometriai egyenlőtlenségek
1929/január: A 419. feladat tételeinek alkalmazása és általánosítása
1929/február: A magasabb rendű számtani sorokról
1929/szeptember: Megjegyzések a VII. országos Középiskolai tanulmányi verseny algebra tételéhez
1929/október: A matematikai reménységről
1929/november: Egyenlő nagyságú vektorok összegének és különbségének meghatározása
1929/november: A gömb és az ellipszoid köbtartalma
1929/december: Adalékok a Csebisev-polinomokhoz
1930/január: A valószínűségszámítás néhány fontos tételéről
1930/március: Goniometrikus polinomokról
1930/április: Helyreigazítás
1930/május: A Csebisev-polinomok egy speciális esete
1930/szeptember: A másodfokú egyenlet gyökeinek helyzete
1930/október: Euler poliédertételéről
1930/december: Megjegyzés a "Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok" 598. számu valószínűségszámítási feladatához.
1931/február: Megjegyzések a 650. feladathoz
1931/március: Megjegyzések a 650. feladathoz
1931/március: Megjegyzések az 589. gyakorlathoz
1931/április: A számok előállítása quadratikus formákkal
1931/május: A hiperbolikus függvények 1.
1931/november: A hiperbolikus függvények 2.
1931/december: A hiperbolikus függvények 3.
1931/december: Kúpszeletek szemléltetése
1932/január: Egy minimum-probléma elemi megoldása
1932/október: Az egyenes forgatása által keletkező felületről
1932/november: A kúpszeletek egy tulajdonságáról
1932/december: Az egyenlőtlenségről
1932/december: Megjegyzés a 815. feladathoz
1933/január: Aritmetikai közepekre vonatkozó egyenlőtlenségekről
1933/február: Az érintő- és húrháromszög kapcsolata
1933/március: A binominális tétel bizonyításához
1933/március: Pythagorasi számok gyors kiszámítása
1933/április: A CCLVI. és CCLVII. megoldásához
1933/május: A kúpszeletek és részeik területe
1933/május: Egy kombinatorikus összefüggésről
1933/május: A CCLXII. megoldásához
1933/november: Eljárás a logaritmusok kiszámítására
1934/február: A másodfokú görbék osztályozása
1934/március: Ptolemäus tétele a húrötszögben
1934/május: Egy versenytétel általánosítása
1934/október: A pythagorasi számok elméletéhez
1934/december: Megjegyzés az 1029. feladathoz
1935/február: Egy geometriai probléma megoldása
1935/február: Megjegyzések a 1053. feladathoz
1935/március: A szög meghatározása cosinusának értékéből
1935/április: Megjegyzés a XXXVIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny második tételéhez
1935/május: Az ellipszis
1935/május: Az 1102. feladat megoldásához
1935/május: Az 1102. feladat megoldásához
1935/október: A harmadfokú egyenlet komplex gyökeinek grafikus meghatározásáról
1935/november: Egy Jensen tétel egyszerű bizonyítása
1936/február: A Naptól vett árnyékok elméletéhez
1936/március: A binominális tétel alkalmazása a természetes számok hatványösszegének kiszámítására
1936/április: Kontinuáns determináns három elemből
1936/május: Harmadfokú racionális egész függvény
1936/október: Planimetriai egyenlőtlenségek
1936/november: A Dandelin-féle hatszögről
1936/december: A négyzetgyökvonásról
1936/december: Az 1258. feladat megoldása
1937/március: A Stewart-tétel és alkalmazása
1937/április: Sokszögekre vonatkozó szélső érték feladatokról
1937/május: A Winkler-féle szögharmadolási módszerről
1937/október: A tetraéderről 1. (1937. október)
1938/február: Binominális együtthatók közti két összefüggés kombinatorikus értelmezéséről
1938/március: A tetraéderről 2. (1938. március)
1938/április: Néhány szélsőérték tulajdonságú sokszög az ellipszisnél
1938/december: A háromszög oldalát arányosan osztó transzverzálisok hajlásszöge
1939/május: Az ismétléses variációkról
1939/május: A számtani és harmonikus átlagolás egybevetése
1939/május: A parabola néhány metrikus tulajdonságáról
1947/november: A számok hatványainak összegéről 1.
1947/december: A számok hatványainak összegéről 2.
1948/február: Ismerkedjünk a komplex számokkal 1.
1948/február: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 1.
1948/május: Ismerkedjünk a komplex számokkal 2.
1948/május: Játék a véletlennel 1.
1948/május: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 2.
1948/szeptember: Ismerkedjünk a komplex számokkal 3.
1948/szeptember: Játék a véletlennel 2.
1948/szeptember: A számok hatványainak összegéről 3.
1948/szeptember: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 3.
1950/február: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 1.
1950/február: A körsorokról 1.
1950/február: Mi is a teljes indukció?
1950/március: Síkgörbék fonalas szerkesztése 1.
1950/március: A körsorokról 2.
1950/március: Simson egyenesek és a 168. feladat megoldása
1950/március: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 2.
1950/május: Síkgeometriai tételek bizonyítása térgeometriai meggondolások közvetítésével
1950/május: Síkgörbék fonalas szerkesztése 2.
1950/május: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 3.
1950/október: Csuklós négyszögek
1950/október: A prímszámok egy tulajdonságáról
1950/október: Síkgörbék fonalas szerkesztése 3.
1950/október: Magasabbrendű számtani sorozatokról
1950/október: A 181. feladat egy érdekes megoldása
1950/október: ,,A körsorokról" az 1950. évi 2. és 3. számban megjelent cikksorozathoz kapcsolódó feladatok megoldásai 2.
1951/március: A prímszámok számáról
1951/március: Az ellipszis és hiperbola egyenletének egy szimmetrikus levezetése
1951/március: Egy érdekes feladat megoldása
1951/május: Egyenlőtlenségek (1.)
1951/augusztus: A számolás eredete és a számrendszerek
1951/augusztus: Egyenlőtlenségek (2.)
1951/november: Egyenlőtlenségek (3.)
1951/december: Egyenlőtlenségek (4)
1952/március: A kombinatorika elemei
1952/március: Egyenlőtlenségek (A közlemény feladatainak megoldása 1. rész)
1952/május: A szabályos ötszög szerkesztéséhez
1952/május: Kéttagúak hatványai
1952/november: Azonos átalakítások és egyenletek függvénytani tárgyalása (oroszból fordította Varga Tamás)
1952/december: Egy geometriai transzformáció
1953/február: A valószínűség elemei (1. közl.)
1953/április: A valószínűség elemei (2. közl.)
1953/november: Elsőfokú egyenletek egész megoldása (Diofantoszi egyenletek)
1954/február: Az egész számok bizonyos számsorozatairól
1954/május: Egy megjegyzés a harmadfokú egyenletről
1954/november: Egy különös geometria
1954/november: A várható érték
1955/január: Egy geometriai rokonságról
1955/május: Érdekes geometriai játék (1955. május)
1955/november: A Menelaos- és a Ceva-féle tétel
1955/november: Érdekes geometriai játék (2. közlemény)
1956/január: Képek a magyar matematika múltjából VI.
1956/március: A talpponti háromszögről
1956/április: Súlyozott számtani közepekről
1956/április: Áprilisi tréfás feladatok
1956/szeptember: Az áprilisi tréfás feladatok megoldása
1956/november: Egyszerű nomogramok
1956/december: Fogas kérdések
1957/január: Egy görbe származtatása két különböző módon
1957/március: Néhány elemi úton megoldható szélsőértékfeladat
1957/április: A szögharmadolás kérdéséről.- 1. közlemény
1957/május: A szögharmadolás kérdéséről.- 2., befejező közlemény
1957/május: Feleletek a fogas kérdésekre (1957. május)
1957/október: A determinánsokról (1. közlemény)
1957/november: A determinánsokról (2., befejező közlemény)
1958/január: A tetraéder nevezetes pontjairól (1. közlemény)
1958/február: A tetraéder nevezetes pontjairól (2. befejező közlemény)
1958/március: Bizonyos típusú szélsőértékfeladatokról (1. közlemény)
1958/április: Bizonyos típusú szélsőértékfeladatokról (2. befejező közlemény)
1958/április: Áprilisi feladatok
1958/november: Az ,,áprilisi tréfás feladatok'' megoldása
1958/december: Megjegyzések egy versenyfeladathoz
1959/január: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok (1. közlemény)
1959/február: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok (2. közlemény)
1960/április: Egyenesek mértani helye
1960/április: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1960/november: Megjegyzés az 596. gyakorlathoz
1961/február: A sík lefedése egybevágó konvex sokszögekkel 1.
1961/május: A sík lefedése egybevágó konvex sokszögekkel 2.
1961/november: Polinomok azonossága
1962/január: Az oszthatóság egy általános ismertető jeléről
1962/május: Néhány elemi geometriai problémáról
1962/szeptember: Számoljunk ügyesen
1962/november: A lineáris programozásról
1963/január: Megjegyzések a "Néhány elemi geometriai problémáról" című cikkhez
1963/január: Sylvester egy tételéről és Erdős egy sejtéséről
1964/május: A nim-játék stratégiájáról, a nyerő stratégia felkutatása
1964/szeptember: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában, 1. közlemény
1964/október: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában, 2., befejező közlemény
1965/április: Egy egyenlőtlenség geometriai igazolása
1965/május: Az 1261. feladat egy megoldása
1965/május: Egy trigonometriai szélsőérték feladat elemi megoldása és általánosítása
1965/november: Megjegyzés az 1378. feladathoz (Interpolációs polinomok előállítása)
1966/május: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1966/május: Megjegyzés egy 1965. évi versenyfeladathoz
1966/november: Megjegyzés az 1432. feladathoz. Forgatások összetétele tükrözésekre bontással
1966/november: Megjegyzés az 1434. feladathoz, Racionális együtthatós egyenletek gyökjelekkel felírt megoldásairól
1967/február: Térbeli távolság valódi nagyságának meghatározása két vetületéből. Megjegyzés a 1056. gyakorlathoz
1967/november: A négyzetgyökvonásról ( megjegyzések a 1029. és 1109. gyakorlatokhoz)
1967/november: Egy geometriai kérdés megoldásainak számáról (megjegyzés a 1079. gyakorlathoz)
1968/május: Egy számelrendezés szomszédos számpárjainak különbségeiről. Megjegyzések az 1147. gyakorlathoz
1968/október: Az 1169. gyakorlat megoldása vektorok segítségével
1968/november: Az inverzióról
1968/november: Megjegyzések az 1583. feladat megoldásához
1969/május: Megjegyzés az 1224. gyakorlathoz
1970/január: A 4 x k méretű sakktábla bejárása lóugrással (Megjegyzés a P.26. sz. problémához)
1970/május: Egy töröttvonal tulajdonságairól
1970/május: Megjegyzés az 1214. gyakorlathoz
1970/november: Az 1645. feladat projektív geometriai megoldása
1970/november: Egy elliptikus kúpról
1971/március: Vektorok felhasználása egy bizonyos típusú bűvös kövezetek vizsgálatában (megjegyzések az 1572. számú feladathoz)
1971/április: Megjegyzések az 1723. feladathoz
1971/április: A 1723. feladat keletkezéséről
1971/november: Egy hozzárendelési problémáról
1971/november: A méhek lépsejtjeiről - matematikus szemmel
1972/március: Egy versenyfeladattal kapcsolatos problémák
1972/május: "Helyesbítés az ""Egy versenyfeladattal kapcsolatos problémák"" c. cikkhez"
1972/november: Gauss-féle binomiális együtthatók, I. rész (fordította Surányi János)
1972/november: "Mohr ""Euclides Danicus""-a"
1972/november: Polinomok és végtelen polinomok, I. rész
1972/december: Polinomok és végtelen polinomok, II. rész
1973/január: Gauss-féle binomiális együtthatók, II.rész (fordította Surányi János)
1973/január: Polinomok és végtelen polinomok, III. rész
1973/április: Végtelen egész számok, I. rész
1973/május: Végtelen egész számok, II. rész
1973/november: A három dobókocka
1974/január: Polinomok négyzetösszegéről
1974/október: Pillantás a moszkvai topológiai iskolára
1974/október: Otto J. Smidt csoportelméleti problémája
1975/január: Megjegyzések az 1973. évi Kürschák József-verseny 3. feladatához
1975/március: A csonthéjas ikergyümölcs mértani alakzatáról
1975/március: Ellipszis és kör metszéspontjainak megszerkesztése, speciális helyzetben
1975/május: Egy tévedésből kitűzött feladatról (Megjegyzések az 1521. gyakorlathoz)
1975/szeptember: A Pascal tetraéder
1975/október: Nagyon szimmetrikus kombinatorikai struktúrák
1976/április: Készítsünk feladatokat!
1976/április: A KÖMAL klubdélutánon javasolt feladatok (Folytatás)
1976/május: Ellentmondásos-e a matematika?
1976/október: A Pell-féle egyenletek megoldása I. rész
1976/december: Háromszögvonal súlypontjának meghatározása (fordította Márki László)
1976/december: Cikkek az Alpha eddig megjelent számaiból (fordította és összeállította Bakos Tibor)
1977/január: A Pell-féle egyenletek megoldása II. rész
1977/január: Ki mit tud, ki mit nem tud a prímszámokról?
1977/március: Mire használható a matematika a telefonközpontok vezérlésében?
1977/március: Megjegyzések a 1365. feladat megoldásához
1977/április: Mit tudhat egy számolóléc?
1977/április: Hogyan készítsünk sormintát?
1977/május: A Pell-féle egyenletek megoldása III. rész
1977/május: Barangolás a fák közt
1977/szeptember: Híres matematikai feladatok, Bolyai Farkastól származó matematikai feladat
1977/október: Egy különös életút, Ramanujan I. rész
1977/október: A Pell-féle egyenletek megoldása IV. rész
1977/november: Egy különös életút, Ramanujan II. rész
1977/november: Az Iskolarádió matematikai szakköre
1977/november: Olimpiai előkészítő feladatok
1977/december: Az Iskolarádió matematikai szakköre
1977/december: Tél van
1978/január: A Pell-féle egyenletek megoldása V. rész
1978/január: Olimpiai előkészítő feladatok 4. -1978.
1978/február: Olimpiai előkészítő feladatok 5. -1978.
1978/március: Oktotó (Rejtvényfeladatok 3/2)
1978/március: A Brown-mogzás
1978/március: Olimpiai előkészítő feladatok 6. -1978.
1978/április: Egy Eulertől származó feladat és annak hazai vonatkozásai
1978/április: Olimpiai előkészítő feladatok 7. -1978.
1978/május: A Pell-féle egyenletek megoldása VI., befejező rész
1978/május: Euler prímek
1978/október: A bűvös hatszög
1978/november: Egy érdekes és egyszerű geometriai transzformációval származtatott affin sík
1978/november: Oktotó (Rejtvényfeladatok IV/1)
1978/december: Mit tudunk az amőbákról?
1978/december: Néhány szó a hálókról
1978/december: Labirintusok I.
1979/január: Labirintusok II.
1979/január: Olimpiai előkészítő feladatok (Kúpszeletek)
1979/február: Egy bűvös számtáblázat nyomában
1979/február: A sárkánygörbe I.
1979/február: Olimpiai előkészítő feladatok
1979/február: Az Ifjúsági Matematikai Kör feladatai
1979/március: A sárkánygörbe II.
1979/április: Lineáris programozás I.
1979/május: Lineáris programozás II.
1979/szeptember: A sivatag törvénye, vagy: ne bántsd a hazugot
1979/szeptember: A Sivatag törvénye c. cikk feladatának megfejtése
1979/október: A nagyon tökéletes számokról
1979/október: Autóverseny
1979/november: Hány testőre volt Arthur királynak?
1979/november: Mozoghat-e valaki, akit síklapokkal határolt páncélba öltöztettünk?
1979/december: Szabályos és félig szabályos (platoni és arkhimedészi) testek periódusos rendszere
1979/december: A sík és tér színezései
1979/december: Megjegyzés az F.2194. feladat megoldásához
1980/január: Hogyan keressük ki a hamis érmét? (fordította Csirmaz László)
1980/február: Egy csillagtest
1980/március: A bűvös kocka matematikája I. rész
1980/március: Megjegyzés az F.2218-as feladathoz (függvények gráfja)
1980/április: Bűvésztrükkök szalaggal
1980/április: Áprilisi fejtörő (1980.)
1980/május: "A bűvös kocka matematikája II. rész "
1980/május: A bűvös kocka egy gyors rendezése
1980/október: Néhány elemi geometriai problémáról
1980/október: Hány négyzetből
1980/november: A négy-szín tétel (fordította Csirmaz László)
1980/december: Játékok és Grundy számaik
1980/december: Morley háromszögei
1981/január: Hogyan készítsünk érdekes geometriai ábrákat?
1981/február: Helly tételéről
1981/február: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - I.
1981/március: Egy rózsaablak geometriájáról
1981/április: Az igazmondó, a hazug és a kiismerhetetlen emberekről
1981/április: Az igazmondó, a hazug és a kiismerhetetlen emberekről
1981/április: Áprilisi fejtörő (1981.)
1981/április: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - II.
1981/április: Csillagötszögek
1981/április: Helyesbítés (1981. április)
1981/május: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - III.
1981/május: Az áprilisi fejtörő megoldása (1981.)
1981/május: A körnégyszögesítés - egy rosszul sikerült fordítás
1981/október: Megjegyzések az F.2307. feladathoz
1981/november: Fixpont tételek (Fordította:Pataki János)
1981/november: Az "a" n-dik hatványa és a "b" n-dik hatványa összegének előállítása a + b és ab polinomjaként
1982/március: Számítógépek, algoritmus, matematika
1982/április: Hány nevezetes pontja legyen a háromszögnek? (Fordította Láng Hugó)
1982/április: Logikus, nem?
1982/május: Bástyaelhelyezések sokszínű sakktáblán
1982/október: Bellmann feladata
1982/október: Kedvenc problémáim (1982. október)
1982/október: Megjegyzés a 2348. feladathoz
1982/november: Kedvenc problémáim (1982. november)
1982/november: Egy különleges poliéder
1982/december: Kedvenc problémáim (1982. december)
1982/december: Kifordítható test
1983/január: Kedvenc problémáim (1983. január)
1983/február: Kedvenc problémáim (1983. február)
1983/március: Osztók és rácspontok
1983/március: Kedvenc problémáim (1983. március)
1983/április: Kedvenc problémáim (1983. április)
1983/április: Megjegyzések az F. 2355. feladathoz
1983/május: Az irigy törpe és a Bölcsesség köve (Fordította Klukovits Lajos)
1983/május: Egy feladat végleges megoldása
1983/május: Kedvenc problémáim (1983. május)
1983/november: Szabályos toroidok
1983/november: Konvex háromszögtestek
1984/január: Szélsőértékek a körben
1984/március: A Rock játék
1984/március: Egy olimpiai feladat általánosítása (1984. március)
1984/április: Paraboláról, hiperboláról elemi geometriai eszközökkel I. rész
1984/április: Egy sorozat és a "Hanoi tornyai"
1984/május: Paraboláról, hiperboláról elemi geometriai eszközökkel II. rész
1984/október: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól I. rész
1984/november: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól II. rész
1984/november: Egyes diofantikus egyenletek megoldásáról
1984/december: Hány nevezetes pontja van a háromszögnek?
1985/január: Kapcsolatok húr- és érintőnégyszögek között
1985/január: Fizikai mozgások
1985/január: Egy bűvös számkocka
1985/február: Olimpiai előkészítő feladatok (Számelmélet) -1985. I.
1985/február: Az őrült autós
1985/március: Prímhatványok egy jellemzéséről
1985/április: Kártya telefon: avagy tanuljunk nyelveket!
1985/április: Egy geometriai feladatról (Az 1722. feladathoz kapcs.)
1985/április: Olimpiai előkészítő feladatok (Számelmélet) -1985. II.
1985/május: Még mindig kártyajáték telefonon, avagy fő a diszkréció
1985/május: Újra a fogoly paradoxonról (Fordította Fried Katalin)
1985/november: A szögharmadolásról
1985/november: Összerakós játékok
1985/november: A harmincadik Mersenne prím
1985/november: Hogyan bizonyítható be?
1986/február: Válogatás a Kvant feladataiból (1986. február)
1986/március: A kínai maradéktétel polinomokra
1986/március: Könyvismertetés
1986/április: A lámpácskás játékról
1986/május: A 2-hatványok számjegyeiről
1986/október: Egy feladat 1931-ből (1986. október)
1986/október: Hogyan menekült meg az oroszlánszelidítő? (Fordította Friedl Katalin)
1986/november: Kvaterniók (Fordította Sapsál Anna)
1986/december: Milyen szabályos rács-sokszögek léteznek?
1986/december: Válogatás a Kvant feladataiból (1986. december)
1987/január: Taktikai utasítások rablóknak és detektíveknek
1987/január: Pólus és poláris körben (fordította Kós Géza)
1987/április: Számok a valóson innen és túl (1) (fordította Virágh János)
1987/április: Sokszögek a gömbön
1987/május: Számok a valóson innen és túl (2) (fordította Virágh János)
1987/május: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1987/október: PASCAL tétele (1)
1987/november: Az Euler-féle összegképlet és néhány alkalmazása
1987/november: Egy olimpiai feladat általánosítása (1987. november)
1987/november: Pascal tétele (2)
1987/december: Háromjegyű kódok és irányított gráfok (fordította Kende Gábor)
1987/december: Kiegészítés az F. 2611. feladathoz
1987/december: Pascal tétele (3)
1988/január: Osztójátékok
1988/január: Válogatás a Kvant feladataiból (1988. január)
1988/március: Hamis zsákok nyomában
1988/április: Egy Kürschák-feladat általánosítása
1988/május: Hogyan közelítsünk az irracionális számokhoz?
1988/május: Egy számelméleti feladat
1988/november: Megjegyzések az 1987. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny 3. feladatához
1988/november: Relációk, függvények, morfizmusok
1988/december: Talpponti háromszögek és konvergens sorozatok
1988/december: Szabályos háromszög felosztása: egy megoldatlan probléma
1989/január: Néhány bűvös négyzet a XX. századból
1989/január: Olimpiára előkészítő feladatok - 1989.
1989/február: Egy közelítő egyenletmegoldás
1989/március: Változatok egy geometriai egyenlőtlenségre
1989/március: Egy kétdimenziós rácsgeometriai feladat
1989/április: Téli Ankét (feladatok és megoldásaik)- 1989.
1989/április: Euréka! Megtalálták! (Megoldások az 1988. decemberi számban kitűzött megoldatlan problémára
1989/május: Az arányos képviselet matematikája I. rész
1989/május: A legnagyobb elem kiválasztása
1989/szeptember: Szabályos ötszög szerkesztése vonalzóval és hosszátvivővel
1989/október: Megjegyzések a 2535. gyakorlat kapcsán
1989/október: Megjegyzés a C.175. gyakorlat megoldásához
1989/november: Nehéz-e kommunikálni?
1989/november: Megjegyzések a borító ábrájához
1989/december: Hogyan csináljunk aranyat, avagy a Banach-Tarski paradoxonról
1990/január: A számjegyátlagok sorozata
1990/január: Kalandozások egy olimpiai feladat körül
1990/február: Mely természetes számok állíthatók elő négyzetszámok összegeként? I. rész
1990/március: Mely természetes számok állíthatók elő négyzetszámok összegeként? II. rész
1990/március: A Téli Ankét feladatai (1990.)
1990/március: A Téli Ankét 2., 4., 7., és 8. feladatának megoldása (1990.)
1990/április: Az Abel-féle átrendezésről
1990/április: A Téli Ankét 1. és 6. feladatának megoldása (1990.)
1990/május: Sokszögek átdarabolása
1990/november: Ponthalmazok varázsszámairól
1990/december: Pontszámsejtés a véges geometriákban
1991/január: A kontinuumsejtés
1991/április: Permutációcsoportok
1991/április: Parabola-e a parabola?
1991/május: Az $a^n \pm b^n$ számok osztóiról két számelméleti feladat kapcsán
1991/október: Érdekes kombinatorikus geometriai problémák
1991/november: Jólrendezett halmazok
1991/november: A négydimenziós horrortól az n-dimenziós Euler tételig, avagy kalandozás a sokdimenziós terekben I. rész
1991/december: A négydimenziós horrortól az n-dimenziós Euler tételig, avagy kalandozás a sokdimenziós terekben II. rész
1991/december: Szabályos tizenhétszög szerkesztése
1992/január: Algoritmikus vagy véletlen? I. rész
1992/február: Algoritmikus vagy véletlen? II. rész
1992/február: Az exponenciális függvények
1992/március: "Mely valós számok esnek ""legtávolabbra"" az összes racionális számtól?"
1992/április: Irracionális szögek
1992/május: Szélsőérték feladatokkal kapcsolatos problémák (A 2660. gyakorlat ürügyén)
1992/május: Neukomm Gyula egy feladatmegoldása a régi Középiskolai Matematikai Lapokból
1992/november: Lovagok és lókötők a gödeli szigeteken
1992/december: A tetraéder köré írt gömbről
1993/március: Egy fontos kapcsolat
1993/április: Sorminták és egybevágósági transzformációk
1993/május: Algebrai kódelmélet
1993/október: Axiómarendszerekről
1993/november: Az algebrai számokról
1993/november: Háromszögszerkesztés szögfelező szakaszokból
1993/november: Érdekességek a négyzetgyök 2-ről
1993/december: Erdős Pál feladatai
1994/január: Fermat utolsó tétele
1994/január: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 1. rész
1994/március: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 2.rész
1994/március: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból?
1994/március: Játék mindenkinek
1994/április: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból? 2. rész
1994/április: Játék mindenkinek - Ki nevet a végén?
1994/május: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból? 3.rész
1994/november: Legkisebb abszolút értékű polinomokról
1994/november: A Pitagorasz-tétel egy megfordításáról -- függvényelméleti szemmel
1994/december: Mire jó (időnként) a dolgok elbonyolítása? 1. rész
1995/január: Mire jó (időnként) a dolgok elbonyolítása? 2. rész
1995/január: Megjegyzés a címlap ábrájához és az F.3036. feladathoz
1995/március: A Mandelbrot-féle halmazok szimmetriája
1995/április: Bevezetés a "lóelméletbe"
1995/szeptember: Királyok körei
1995/október: 60 éve jelent meg a KöMaL-ban az Erdős-Mordell tétel
1995/november: Figurák a sakktáblán
1996/január: Ló és lovasa, avagy a párbaállítás módszere
1996/január: Megjegyzés az Erdős-Mordell tételhez
1996/február: A pitagoraszi számhármasokról
1996/március: A Fermat-sejtés ürügyén
1996/március: Ismét egy egyszerű sejtautomatáról, avagy kutyák a Marsról
1996/április: Ló és lovasa, avagy a párbaállítás módszere II. rész
1996/április: Megjegyzés az F. 2946. feladathoz
1996/május: Egyenlőtlenségek egy háromszög oldalaival
1996/május: Focilabda
1996/szeptember: A Cavalieri-elv
1996/október: Mit rakjunk a hátizsákba, hogyan váltsunk fel pénzt ? I. rész
1996/november: Mit rakjunk a hátizsákba, hogyan váltsunk fel pénzt ? II.rész
1997/január: A valószínűségszámítás meg az újságárusítás művészete
1997/március: Gráfmodellek
1997/április: Néhány egészen általános konstrukció
1997/május: RISK - egy társasjáték kockázata
1997/október: Prímképletek
1997/november: Megjegyzések a C.461. gyakorlat ürügyén
1997/december: Néhány kombinatorikus geometriai feladat
1998/január: Line{\'a}ris programoz{\'a}s
1998/január: Egy érdekes számelméleti tétel
1998/február: Rúd-csukló szerkezetek
1998/február: Optimalizálási feladatok dualitása
1998/április: A sorbanállás elmélete
1998/április: Arkhimédész és a parabola
1998/május: Megjegyzés a C.485. gyakorlathoz
1998/október: Escher egy tétele
1998/november: A körre vonatkozó polaritás
1999/január: Rácspontok a körben
1999/január: Binomiális együtthatók és teljes hatványok
1999/január: A Riemann függvényről
1999/február: A körnégyszögesítés - egy rosszul sikerült fordítás
1999/február: Hogyan fogjunk oroszlánt
1999/február: Helyesbítés
1999/április: Számítógépek, algoritmus, matematika
1999/november: Egy meglepő bizonyítás
1999/november: Geometriai bizonyítás a 4k+1 alakú prímszámok két négyzettszám összegére bontásának egyértelműségére
1999/december: Megjegyzés a Gy.3278-as feladathoz
2000/január: Mikor kommutatív, illetve asszociatív a hatványozás?
2000/február: 1999. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2000/március: A Carmichael-számokról
2000/április: Harmadrendű görbék
2000/május: Harmadrendű görbék II. Poncelet tétele
2000/december: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében - I. rész
2000/december: Néhány érdekesség a Fibonacci- és a Fibonacci-típusú sorozatokról
2000/december: Szimultán háromszög-egyenlőtlenségekről
2001/január: Néhány érdekesség a Fibonacci- és a Fibonacci-típusú sorozatokról II. rész
2001/január: A zsák meg a foltjai
2001/január: Megjegyzés a B. 3343. feladathoz
2001/február: 2000. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2001/február: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében II. rész
2001/február: Szerkesztések vonalzóval
2001/március: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében III. rész
2001/március: Pontok és nézőpontok - megjegyzések egy Kürschák feladathoz
2001/április: Léteznek-e transzcendens számok?
2001/május: Niccolo Fontana (más néven Tartaglia) számolómester egy versenyfeladatáról
2001/szeptember: Cardano és a kriptográfia - A rejtjelező-rácsok matematikája
2001/október: Sangaku, matematikai fatáblák japán templomokban
2001/november: Pierre Fermat és a nyilvános kulcsú rejtjelezés
2001/december: Kis megjegyzés a kis Fermat-tételhez
2001/december: Szoftver-kalauz Az Euklides geometriai szerkesztőprogram ismertetése
2002/január: Megjegyzés egy versenyfeladathoz: Számelméleti függvények egy osztályáról
2002/január: Lucas-sorozat modulo n
2002/január: Dinnyék rendezése
2002/február: 2001. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2002/február: Megjegyzés a C. 640. feladathoz
2002/március: Amit jó tudni a háromszögekről
2002/március: Még egyszer a B. 3438. feladatról
2002/március: Helyesbítés
2002/április: A faktoriális alsó- és felső becslései
2002/május: Hány olyan permutáció van, amely adott számú elemet rögzít?
2002/május: Az n! becslése elemi eszközökkel
2002/szeptember: Egy csodálatos elmélet - a Nash-egyensúly
2002/október: Játékelmélet az Álomgyárban
2002/november: A Fields-éremről
2002/november: Kétszáz éve született Bolyai János
2002/december: Bolyai János forradalma
2002/decemberi melléklet: Cardan and cryptography
2002/decemberi melléklet: Poncelet's theorem
2002/decemberi melléklet: Remarks to the Olympiad
2003/január: A. M. Turing különös világa: A Turing-géptől a rejtjelfejtő Bombe-ig
2003/január: Megjegyzések egy versenyfeladat kapcsán
2003/február: 2002. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2003/március: Egy reklámfogás, és ami mögötte van
2003/április: A Peano-görbe
2003/május: Miért természetes az e?
2003/május: Egy dugómodell
2003/október: Lesz-e olyan pillanat, amikor minden táncos "halott"?
2003/november: Mikor keletkezik "jó" csillag?
2003/december: A Neumann-féle játékelmélet
2003/októberi melléklet: Game Theory in the "Dream Factory"
2003/októberi melléklet: On the Fields Medal
2003/októberi melléklet: Ordering watermelons
2004/január: Síkbeli ponthalmazok erős szimmetriatulajdonsággal (megjegyzések egy OKTV-feladathoz)
2004/február: A 2003. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2004/február: Százezer dolláros prímek
2004/április: Geometriai terek az algebra szemszögéből
2004/május: A Feuerbach-kör érinti az érintő köröket
2004/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/november: Amit jó tudni a kúpszeletekről
2004/december: Amit jó tudni a kúpszeletekről - II. rész
2004/februári melléklet: The mathematics behind a commercial trick
2004/februári melléklet: What makes e natural?
2005/február: Jelentés a 2004. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2005/február: A 2004. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2005/április: Latin négyzetek I.
2005/május: A geometriai elrendezések diszkrét bája
2005/május: Latin négyzetek II.
2006/január: Az algebra alaptétele I.
2006/február: Jelentés a 2005. évi Kürschák József Matemetikai Tanulóversenyről
2006/február: A 2005. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2006/április: Hogyan született az analízis?
2006/április: Közepek
2006/május: Mátrixok
2006/május: Beszélgetés az Abel-díjas Lax Péterrel
2006/szeptember: Megjegyzések a B. 3849. feladat megoldásához
2006/december: Hogyan szervezzünk körmérkőzéses focibajnokságot?
2006/december: Olimpiai megjegyzések
2007/február: Jelentés a 2006. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2007/február: A 2006. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatinak megoldásai
2007/március: Desargues tétele
2007/május: Egy érdekes és egyszerű transzformációval származtatott nem-desargues-i affin sík
2007/május: Hogyan nyerjünk a TOTÓn?
2007/október: A végtelen sorok felfedezése. I
2007/november: A végtelen sorok felfedezése. II
2007/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/január: Újabb ismereteink a szabályos toroidokról
2008/február: A 2007. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2008/február: Variációk a SET témájára
2008/április: Ízelítő a Fermat--Torricelli problémakörből
2008/május: A Baire-tételről egy KöMaL-feladat kapcsán
2008/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök
2008/október: Új prímek
2008/december: Kombinatorikai problémák egy egyszemélyes játék kapcsán I.
2009/január: Kombinatorikai problémák egy egyszemélyes játék kapcsán II.
2009/február: A 2008. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2009/február: A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek I.
2009/március: A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek II.
2009/május: Delta-kommandó, avagy rekurziók és differencia-egyenletek
2009/május: A centrálaxonometriáról az A. 456. feladat kapcsán
2009/május: Tetraéderek közös belső ponttal, avagy egy Kürschák-feladat utóélete
2010/február: A 2009. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2010/március: Latin négyzetek, szép sudoku megoldások és véges geometriák I.
2010/március: Gauss-egészek és Dirichlet tétele I.
2010/április: Latin négyzetek, szép sudoku megoldások és véges geometriák II.
2010/április: Gauss-egészek és Dirichlet tétele II.
2010/április: Barátságok a matematikán keresztül, országhatárokon át
2010/május: Egy kártyatrükk és ami mögötte van
2011/február: Jelentés a 2010. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2011/február: A 2010. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2011/szeptember: Konferenciaközpont építése avagy felületek háromszögelése
2012/február: Jelentés a 2011. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2012/február: A 2011. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásairől
2013/február: Jelentés a 2012. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2013/február: A 2012. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2014/február: Jelentés a 2013. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2014/február: A 2013. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2014/május: Megoldásvázlatok a 2014/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2015/február: Jelentés a 2014. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2015/február: A 2014. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2015/december: A Milne-egyenlőtlenség és társai, avagy ellenállások álruhában I.
2016/február: Jelentés a 2015. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2016/február: A 2015. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2017/február: Jelentés a 2016. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2017/február: A 2016. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2018/február: Jelentés a 2017. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2018/február: A 2017. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2018/március: Rácsok és csoportok 2.
2019/február: Jelentés a 2018. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2019/február: A 2018. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2019/október: Térbe kilépő bizonyítások I.
2020/február: Jelentés a 2019. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2020/február: A 2019. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2020/március: Térbe kilépő bizonyítások VI.
2020/március: Monoton leképezések fixpontjai I.
2020/szeptember: Monoton leképezések fixpontjai II:
2020/október: Az elfeledett közép
2020/november: Egy különös életút Ramanujan I. rész
2021/január: Egy különös életút Ramanujan II. rész
2021/február: Jelentés a 2020. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2021/február: A 2020. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2021/március: A háromszög belső szögfelelzőjének hosszáról
2021/március: Lineáris ciklusmodellek
2021/április: Bizonyítsunk sokféleképpen - egy érettségi feladat továbbgondolása
2021/május: Fraktálok és dimenziószámok
2021/szeptember: A matekes pedagógus - Eigel Ernő emlékére
2021/november: A 62. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása II.
2021/november: A háromszög-egyenlőtlenség alkalmazásai I.
2021/december: A háromszög-egyenlőtlenség alkalmazásai II.
2022/január: Számelmélet és valószínűségszámítás
2022/január: Kedvcsináló a ,,Geometriafeladatok megoldása színusztétellel" című íráshoz
2022/február: Jelentés a 2021. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2022/február: A 2021. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2022/április: Mennyi a téglalap területe?
2022/október: Négyszín-sejtés II.: Hol a hiba Kempe bizonyításában?
2022/november: Négyszín-sejtés III: A színezési polinom, avagy miért olyan nehéz a négyszín-tétel
2022/december: Nyakláncok, lyukas négyzetek és oszthatóság
2023/január: Projektív geometria és társai - avagy hogyan birkózzunk meg egy feladattal 1.
2023/január: Projektív geometria és társai -- avagy hogyan birkózzunk meg egy feladattal 1. első három gyakorlófeladatának megoldásvázlata
2023/február: A 2022. évi Kürschák József Tanulóverseny feladatainak megoldása
2023/február: Egy matematikai diákolimpiai feladatról
2023/március: A d-dimenziós tér fedése konvex test eltoltjaival
2023/április: Hol él a kvantumbit? Utazás a dimenziók között
2023/május: Stabil házasságok, avagy hogyan működik a felvételi ponthatárok meghatározása
2023/december: Egy közel 110 éves érettségi feladat a 150 éves Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium múltjából
2024/január: Matematika és informatika -- kéz a kézben, avagy egy 2023-as Schweitzer példa előzménye
2024/február: A 2023. évi Kürschák József Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2024/április: A P. 5534. fizika feladat matematikai margójára

Feladatok (1 találat):

2002/április: A.291