A következő adatokra kerestünk:

Cikkek (146 találat):

1893/december: A kör területének kiszámítása
1894/január: A másodfokú egyenlet diszkussziója
1894/január: Valódi törtnek növekedő egész kitevős hatványai fogyó számsort, áltörtéi növekedő számsort adnak
1894/január: Pythagoras tételének logarithmikus alakra hozatala
1894/február: Csonka kúp köbtartalma
1894/március: Köbre emelés és köbgyökvonás a tízes számrendszerben
1894/április: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 1.
1894/május: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 2.
1894/június: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 3.
1895/február: A Ceva-féle tétel és alkalmazása
1895/március: Megjegyzés a 99. feladathoz
1895/április: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalak egyenleteiből
1895/szeptember: A viszonylagos hibák meghatározásáról a korlátolt pontosságú számításoknál
1895/október: Cardan formulájának Cayley által módosított alakja
1895/november: A függvények szélső értékeinek meghatározása
1895/november: A helymeghatározásról a síkban 1.
1895/december: A helymeghatározásról a síkban 2.
1896/január: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 1.
1896/február: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 2.
1896/október: Egy érdekes geometriai tétel s néhány alkalmazása
1896/október: Hol a hiba? (1896. október)
1896/november: Két szög összegének sinusa
1896/december: A talpponti háromszög
1897/január: Pontcsoportokra vonatkozó planimetriai feladatok
1897/március: Mennyiségtani játékok (1897. március)
1897/március: A természetes számok négyzeteinek összege
1897/június: A Menelaos-féle tétel és alkalmazása
1897/szeptember: Néhány számtani sor összegezése
1897/szeptember: Mennyiségtani játékok (1897. szeptember)
1897/szeptember: Pythagoras tétele
1897/október: Logarithmusok kiszámítása
1897/november: Kant Immanuel és a pythagorasi számok
1897/december: A szorzás distributív elve
1898/június: Egy síkgeometriai tételről
1898/szeptember: A háromszög ötödik nevezetes pontja
1898/október: Hol a hiba? (1898. október)
1898/december: Bűvös négyzetek 1.
1899/március: A Simson-féle egyenes (1899. március)
1899/március: A hányados előjele
1899/március: Jegyzet az 537. számú feladathoz
1899/szeptember: Bűvös négyzetek 2.
1899/szeptember: Az Euler-féle egyenes
1899/december: A kör derékszögű projekcziója
1900/január: Pascal tétele egyenes pár esetében
1900/szeptember: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 1.
1900/szeptember: Ábrázoló és constructív geometria
1900/október: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 2.
1900/október: Sorok összegzése
1900/október: Sorok összegezése
1900/november: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 3.
1900/november: A Desargues-féle tétel és néhány alkalmazása
1900/december: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 4.
1900/december: Coordináta rendszerekről 1.: A coordináta elv történeti fejlődése
1900/december: A kúpszeletek elemi tulajdonságai (1. a parabola)
1901/január: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 5.
1901/január: A Guldin-féle szabály
1901/február: Coordináta rendszerekről 2.: Coordináta rendszerek a síkban 1.
1901/március: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 6.
1901/március: Coordináta rendszerekről 3.: Coordináta rendszerek a síkban 2.
1901/április: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 7.
1901/április: A kúpszeletek elemi tulajdonságai 2. (Középpontos kúpszeletek)
1901/április: Az egész számok két tulajdonságáról
1901/június: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 8.
1901/szeptember: A hozzáférhetetlenségi feladatokról
1901/szeptember: A gömb köbtartalma
1901/október: Variáczió, permutáczió, kombináczió 1.
1901/október: A tangens tétel
1901/november: A körvonal kiegyenesítése
1901/november: A számokról
1901/december: A mértan alapigazságairól
1901/december: Variáczió, permutáczió, kombináczió 2.
1901/december: A polynomiális tétel
1901/december: A felületek síkmetszési idomának meghatározása
1901/december: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 1. rész
1902/január: Megjegyzések a talpponti háromszögről
1902/február: A képzetes számokról 1.
1902/március: A determinánsokról
1902/április: A képzetes számokról 2.
1902/április: A kúpnak metszése az alappal nem párhuzamos síkokkal
1902/június: A körbe írt szabályos tizennégyszög oldalának megszerkesztése
1902/június: Szorzási előnyök
1902/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 2. rész
1902/szeptember: A háromszög magassági pontja
1902/szeptember: Érdekes számok (1902. szeptember)
1902/november: Mathematikai szünórák (Phönix-számok)
1902/december: A polyederekről 1.
1903/január: A polyederekről 2.
1903/február: Mathematikai mulatságok (Nagy számok)
1903/március: Adalék a szabályos sokszögek geometriájához
1903/április: Transzformácziók
1903/december: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 1.
1903/december: Constructiv és ábrázoló geometriai jelölések
1904/február: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 2.
1904/április: A trieder
1904/szeptember: Az Apollonius-féle érintési feladatok 1.
1904/szeptember: A dodekaéder lapjainak hajlásszöge
1904/november: Az Apollonius-féle érintési feladatok 2.
1904/december: A Poinsot-féle polyéderekről 1.
1904/december: A háromszög területének egyik képletéről
1904/december: A konkáv húrnégyszög területe
1904/december: A Simson-féle egyenes tárgyalása Menelaosz tételével
1905/január: A Poinsot-féle polyéderekről 2.
1905/február: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalakból
1905/március: Goniometriai és trigonometriai alaptételek
1905/március: Közös párhuzamos érintőkkel biró kör és ellipszis között fennálló kettős affinitás
1905/április: Fokozatosan közelítő módszer a másodfokú egyenletek megfejtésére
1905/április: Játékkülömbözetek meghatározásáról
1905/szeptember: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 1.
1905/október: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 1.
1905/október: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 2.
1905/november: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 2.
1905/november: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 3.
1905/december: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 3.
1905/december: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 4.
1905/december: Két arithmetikai feladat megoldásáról
1906/január: Ujabb eljárás a térelemek és téralakzatok vetett árnyékának meghatározásához
1906/február: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 4.
1906/február: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 5.
1906/március: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 5.
1906/április: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 6.
1906/június: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 7.
1906/december: A totalizatőrről
1906/december: A Simson-féle egyenesek burkoló görbéje
1907/március: Phythagoras tételének bizonyítása és általánosítása
1907/június: Kúpszeletek és ezek tengelyeinek meghatározása
1907/szeptember: Egyazon síkban fekvő rendszerek affin rokonsága
1907/szeptember: Különfélék (1907. szeptember)
1907/október: Az ellipszis mint a kör affin rokona 1.
1907/október: Különfélék (1907. október)
1907/november: Differenciál és integrálszámítás ford. dr. Molnár Evelin
1907/november: Különfélék (1907. november)
1907/december: A logarithmusos csigavonal ívhossza
1908/január: A differenciálhányados elemi tárgyalása (fordította Molnár Evelin)
1908/február: A mértani haladványról
1908/március: Az ellipszis mint a kör affin rokona 2.
1908/március: Könnyen megfejthető harmad és negyedfokú egyenletek
1908/június: A harmadfokú egész függvény néhány tulajdonsága
1908/szeptember: A számtani sor grafikai vizsgálata
1908/november: A másod- és harmadfokú egyenletek valós gyökeinek közelítő meghatározása parabola segítségével
1908/november: A függvények ábrázolása és változásának tanulmányozása
1908/december: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 1.
1909/február: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 2.
1909/február: A gúla köbtartalmának és a parabola területének kiszámítása
1909/április: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/április: Kölcsöntörlesztések
1909/június: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 3.

Feladatok (1 találat):

2002/április: A.291