A következő adatokra kerestünk:

Cikkek (2949 találat):

1893/december: Programmunk
1893/december: A kör területének kiszámítása
1893/december: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. Isk. év végén
1894/január: A másodfokú egyenlet diszkussziója
1894/január: Valódi törtnek növekedő egész kitevős hatványai fogyó számsort, áltörtéi növekedő számsort adnak
1894/január: Pythagoras tételének logarithmikus alakra hozatala
1894/február: Csonka kúp köbtartalma
1894/február: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/február: Tréfás feladatok
1894/március: Köbre emelés és köbgyökvonás a tízes számrendszerben
1894/március: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/április: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 1.
1894/április: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/április: Tréfás feladatok
1894/május: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 2.
1894/május: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/június: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 3.
1894/június: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/július: Metresis
1895/január: Ifjú olvasóinkhoz
1895/január: 1894. A Mathematikai és Physikai Társulat I. versenye
1895/január: Még egyszer a "sinus" eredete és jelentéséről
1895/február: A Ceva-féle tétel és alkalmazása
1895/március: Megjegyzés a 99. feladathoz
1895/április: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalak egyenleteiből
1895/szeptember: A viszonylagos hibák meghatározásáról a korlátolt pontosságú számításoknál
1895/október: Cardan formulájának Cayley által módosított alakja
1895/november: A helymeghatározásról a síkban 1.
1895/december: A helymeghatározásról a síkban 2.
1896/január: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 1.
1896/január: Búcsúzásul
1896/január: Olvasóinkhoz
1896/február: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 2.
1896/április: A görög számjegyek
1896/május: 1895. A Mathematikai és Physikai Társulat II. tanuló versenye
1896/október: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Az egyiptomiak)
1896/október: Egy érdekes geometriai tétel s néhány alkalmazása
1896/október: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 1. közlemény
1896/október: Hol a hiba? (1896. október)
1896/október: Archimedes sírjának felfedezése
1896/november: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (A babyloniak)
1896/november: Maksay Zsigmond (nekrológ)
1896/november: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 2. közlemény
1896/november: Két szög összegének sinusa
1896/december: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (A görögök, Thales)
1896/december: A talpponti háromszög
1896/december: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 3. közlemény
1897/január: Vázlatok a mathematika történetéből 4. ( Pythagoras)
1897/január: Pontcsoportokra vonatkozó planimetriai feladatok
1897/február: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Pythagoras)
1897/március: 329. Mennyiségtani játékok (1897. március)
1897/március: A természetes számok négyzeteinek összege
1897/április: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Pythagoras)
1897/június: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Pythagoras)
1897/június: A Menelaos-féle tétel és alkalmazása
1897/június: Apróságok (1897. június)
1897/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Hippias)
1897/szeptember: Néhány számtani sor összegezése
1897/szeptember: Mennyiségtani játékok (1897. szeptember)
1897/szeptember: 1897. A IV. Mathematikai és physikai verseny
1897/szeptember: Pythagoras tétele
1897/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Hippokrates)
1897/október: Logarithmusok kiszámítása
1897/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Plato)
1897/november: Kant Immanuel és a pythagorasi számok
1897/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Plato)
1897/december: A szorzás distributív elve
1897/december: 1897. A IV. Mathematikai és physikai verseny 2. közlemény
1898/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Archytas)
1898/március: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Eudoxus)
1898/április: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Menaechmos)
1898/június: Vázlatok a mathematika történetéből 8. (Dinostratos)
1898/június: Egy síkgeometriai tételről
1898/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 1.
1898/szeptember: A háromszög ötödik nevezetes pontja
1898/október: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 2.
1898/október: Hol a hiba? (1898. október)
1898/november: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 3.
1898/november: Tréfás feladatok (1898. november)
1898/november: 1898. Az V. mathematikai tanulóverseny tételei
1898/december: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 4.
1898/december: Bűvös négyzetek 1.
1898/december: 1898. Az V. mathematikai tanulóverseny
1899/január: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 5.
1899/február: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 6.
1899/március: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 7.
1899/március: A Simson-féle egyenes (1899. március)
1899/március: A hányados előjele
1899/március: Jegyzet az 537. számú feladathoz
1899/április: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 8.
1899/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 1.
1899/szeptember: Bűvös négyzetek 2.
1899/szeptember: Az Euler-féle egyenes
1899/november: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 2.
1899/november: 1899. A VI. mathematikai tanulóverseny
1899/december: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 3.
1899/december: A kör derékszögű projekcziója
1899/december: Tréfás feladatok (1899. december)
1900/január: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 4.
1900/január: Pascal tétele egyenes pár esetében
1900/február: Eulerről és algebrájáról 1.
1900/március: Eulerről és algebrájáról 2.
1900/április: Eulerről és algebrájáról 3.
1900/június: Eulerről és algebrájáról 4.
1900/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok jutalomdíjai -1900.
1900/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok Jutalomdíjai - 1900
1900/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Eratosthenes)
1900/szeptember: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 1.
1900/szeptember: Ábrázoló és constructív geometria
1900/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Apollonius)
1900/október: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 2.
1900/október: Sorok összegzése
1900/október: Sorok összegezése
1900/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Apollonius)
1900/november: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 3.
1900/november: A Desargues-féle tétel és néhány alkalmazása
1900/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Apollonius)
1900/december: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 4.
1900/december: Coordináta rendszerekről 1.: A coordináta elv történeti fejlődése
1900/december: A kúpszeletek elemi tulajdonságai (1. a parabola)
1900/december: Kornis Ödön (nekrológ)
1900/december: 1900. A VII. mathematikai tanulóverseny
1900/december: Mathematikai Kör - 1900.
1901/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Nikomedes)
1901/január: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 5.
1901/január: A Guldin-féle szabály
1901/február: Coordináta rendszerekről 2.: Coordináta rendszerek a síkban 1.
1901/március: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 6.
1901/március: Coordináta rendszerekről 3.: Coordináta rendszerek a síkban 2.
1901/április: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 7.
1901/április: A kúpszeletek elemi tulajdonságai 2. (Középpontos kúpszeletek)
1901/április: Az egész számok két tulajdonságáról
1901/június: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 8.
1901/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok jutalomdíjai - 1901.
1901/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Diokles)
1901/szeptember: A hozzáférhetetlenségi feladatokról
1901/szeptember: A gömb köbtartalma
1901/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Zenodorus, Hypsikles)
1901/október: Variáczió, permutáczió, kombináczió 1.
1901/október: A tangens tétel
1901/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Hipparchos)
1901/november: A körvonal kiegyenesítése
1901/november: A számokról
1901/november: 1901. A VIII. mathematikai tanulóverseny
1901/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Hero)
1901/december: A mértan alapigazságairól
1901/december: Variáczió, permutáczió, kombináczió 2.
1901/december: A polynomiális tétel
1901/december: A felületek síkmetszési idomának meghatározása
1901/december: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 1. rész
1902/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Hero)
1902/január: Megjegyzések a talpponti háromszögről
1902/február: A képzetes számokról 1.
1902/március: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Geminus, Serenus)
1902/március: A determinánsokról
1902/április: A képzetes számokról 2.
1902/április: A kúpnak metszése az alappal nem párhuzamos síkokkal
1902/június: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Menelaos)
1902/június: A körbe írt szabályos tizennégyszög oldalának megszerkesztése
1902/június: Szorzási előnyök
1902/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 2. rész
1902/szeptember: A számírás története
1902/szeptember: A háromszög magassági pontja
1902/szeptember: Érdekes számok (1902. szeptember)
1902/november: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 1.
1902/november: Mathematikai szünórák (Phönix-számok)
1902/november: 1902. A IX. mathematikai tanulóverseny
1902/december: Bolyai János (1902. december)
1902/december: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 2.
1902/december: A polyederekről 1.
1903/január: A polyederekről 2.
1903/február: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 3.
1903/február: Mathematikai mulatságok (Nagy számok)
1903/március: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 4.
1903/március: Adalék a szabályos sokszögek geometriájához
1903/április: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 5.
1903/április: Transzformácziók
1903/november: 1903. A X. mathematikai tanulóverseny
1903/december: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 1.
1903/december: Constructiv és ábrázoló geometriai jelölések
1904/február: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 2.
1904/április: A trieder
1904/szeptember: Az Apollonius-féle érintési feladatok 1.
1904/szeptember: A dodekaéder lapjainak hajlásszöge
1904/november: Az Apollonius-féle érintési feladatok 2.
1904/november: 1904. A XI. mathematikai tanulóverseny
1904/december: A Poinsot-féle polyéderekről 1.
1904/december: A háromszög területének egyik képletéről
1904/december: A konkáv húrnégyszög területe
1904/december: A Simson-féle egyenes tárgyalása Menelaosz tételével
1905/január: A Poinsot-féle polyéderekről 2.
1905/február: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalakból
1905/március: Goniometriai és trigonometriai alaptételek
1905/március: Közös párhuzamos érintőkkel biró kör és ellipszis között fennálló kettős affinitás
1905/április: Fokozatosan közelítő módszer a másodfokú egyenletek megfejtésére
1905/április: Játékkülömbözetek meghatározásáról
1905/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Nikomachus)
1905/szeptember: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 1.
1905/október: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 1.
1905/október: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 2.
1905/november: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 2.
1905/november: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 3.
1905/november: 1905. A XII. mathematikai tanulóverseny
1905/december: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Szmirnai Theon, Sextus Julius Africanus, Pappus)
1905/december: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 3.
1905/december: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 4.
1905/december: Két arithmetikai feladat megoldásáról
1906/január: Ujabb eljárás a térelemek és téralakzatok vetett árnyékának meghatározásához
1906/február: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 4.
1906/február: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 5.
1906/március: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Pappus)
1906/március: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 5.
1906/április: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Pappus)
1906/április: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 6.
1906/június: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 7.
1906/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Jamblichus)
1906/december: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Diophantus)
1906/december: A totalizatőrről
1906/december: A Simson-féle egyenesek burkoló görbéje
1906/december: 1906. A XIII. mathematikai tanulóverseny
1907/február: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Diophantus)
1907/március: Phythagoras tételének bizonyítása és általánosítása
1907/április: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Diophantus)
1907/június: Kúpszeletek és ezek tengelyeinek meghatározása
1907/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből (Az arithmetikai epigrammák) 1.
1907/szeptember: Egyazon síkban fekvő rendszerek affin rokonsága
1907/szeptember: Reformtörekvések 1.
1907/szeptember: Különfélék (1907. szeptember)
1907/október: Az ellipszis mint a kör affin rokona 1.
1907/október: Különfélék (1907. október)
1907/november: Differenciál és integrálszámítás ford. dr. Molnár Evelin
1907/november: Különfélék (1907. november)
1907/december: Vázlatok a mathematika történetéből (Az arithmetikai epigrammák) 2.
1907/december: A logarithmusos csigavonal ívhossza
1907/december: 1907. A XIV. mathematikai tanulóverseny
1908/január: Reformtörekvések 2.
1908/január: A differenciálhányados elemi tárgyalása (fordította Molnár Evelin)
1908/február: A mértani haladványról
1908/március: Az ellipszis mint a kör affin rokona 2.
1908/március: Könnyen megfejthető harmad és negyedfokú egyenletek
1908/március: Reformtörekvések 3.
1908/június: A harmadfokú egész függvény néhány tulajdonsága
1908/szeptember: A számtani sor grafikai vizsgálata
1908/szeptember: A Feuerbach-féle kör
1908/szeptember: A Horner-féle osztási módszer
1908/szeptember: "Az a*cos ""fí"" + b*sin ""fí"" + c=0 goniometriai egyenlet grafikai megoldása"
1908/november: Az arithmetikai epigrammák
1908/november: A másod- és harmadfokú egyenletek valós gyökeinek közelítő meghatározása parabola segítségével
1908/november: L'Hospital szabályának egyszerű bizonyítása
1908/november: A függvények ábrázolása és változásának tanulmányozása
1908/november: Kombinációs szorzatok összege
1908/december: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 1.
1908/december: 1908. A XV. mathematikai tanulóverseny
1909/január: A számtani sor összegező tagjának grafikai kiszámítása
1909/január: A másodfokú egyenlet gyökeinek megszerkesztése
1909/február: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 2.
1909/február: A gúla köbtartalmának és a parabola területének kiszámítása
1909/március: Kúpfelületek síkmetszései kongruens vonalakban
1909/április: Oszthatósági kérdések
1909/április: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/április: Kölcsöntörlesztések
1909/június: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 3.
1909/szeptember: A középiskolai mathematika tanítás reformja
1909/szeptember: Az oszthatóság ismertető jelei
1909/szeptember: A hatványmennyiség differenciálhányadosának kiszámítása Newton binomi tételének alkalmazása nélkül
1909/október: A geometriai kutatás módszereiről 1.
1909/november: A geometriai kutatás módszereiről 2.
1909/november: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/november: A szögfüggvények differenciálhányadosának kiszámítása mértani úton
1909/december: A geometriai kutatás módszereiről 3.
1909/december: 1909. A XVI. mathematikai tanulóverseny
1909/december: A ciklometrikus függvények differenciálhányadosának kiszámítása mértani úton
1910/január: A geometriai kutatás módszereiről 4.
1910/január: A háromszög területe
1910/január: A forgási ellipszoid köbtartalma
1910/január: A szorzat előjelének grafikai megállapítása
1910/február: A térmértan Euler-féle tétele
1910/február: A másodfokú egyenlet gyökrendszerének vizsgálata
1910/február: A két és háromjegyű számok négyzetre emeléséről
1910/március: A parabola módszeres tárgyalása 1.
1910/március: Egyszerűsítések a trigonometria bizonyításaiban
1910/március: A másodfokú egyenlet grafikai vizsgálata
1910/április: A geometriai kutatás módszereiről 5.
1910/április: A forgásparaboloid
1910/szeptember: Egyszerűsítések a háromszögmértan bizonyításaiban
1910/október: Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában
1910/október: Segédeszköz az ábrázoló mértan kezdőfokon való tanításához
1910/november: A parabola módszeres tárgyalása 2.
1910/december: Bolyai János (1910. december)
1910/december: A kombinációs együtthatókról
1910/december: A kockajátékról
1910/december: A középértékekről (1910. december)
1910/december: Dr. Beke M.: Differenciál- és integrálszámítás
1910/december: A Simson-féle egyenes (1910. december)
1910/december: Newton binomi tételének bizonyítása
1910/december: 1910. A XVII. mathematikai tanulóverseny
1911/január: Egy trigonometriai képlet egyszerű és általános bizonyítása
1911/január: A kúpszeletek egységes definiciója
1911/február: A parabola módszeres tárgyalása 3.
1911/március: A parabola módszeres tárgyalása 4.
1911/április: Néhány kombinációs összefüggés harmadrendű egységgyökök alapján
1911/szeptember: A parabola módszeres tárgyalása 5.
1911/szeptember: A tangens-tétel közvetlen bizonyítása (1911. szeptember)
1911/október: A ciclois ívhossza és területe
1911/október: Pythagoras tételének bizonyítása
1911/november: Centrál-parallel projekció
1911/november: 1911. A XVIII. mathematikai tanulóverseny
1911/december: A maximum és minimum a természetben
1911/december: A tangens-tétel közvetlen bizonyítása (1911. december)
1911/december: Frankl fejszámolónak egy felvetett problémája
1912/január: A parabola módszeres tárgyalása 6.
1912/március: Centrál-parallel projekció rendszer kialakulása
1912/április: A parabola módszeres tárgyalása 7.
1912/április: Cournot feladatának két egyszerűbb esete
1912/szeptember: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 1.
1912/október: A kétismeretlenű határozatlan egyenletek megoldása és szerkezete 1.
1912/október: Menelaos tételének általánosítása
1912/november: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 2.
1912/december: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 3.
1912/december: A diszkrimináns geometriai jelentése
1912/december: A kör evolvensének hossza és területe
1912/december: Ceva tételének általánosítása
1912/december: 1912. A XIX. Mathematikai tanulóverseny
1913/január: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 4.
1913/január: Az V. ker. Állami főreál versenytételei (mathematikai pályázat)
1913/január: 1912. A XIX. Mathematikai tanulóverseny tételei és megoldásuk
1913/február: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 5.
1913/február: Különfélék (1913. február)
1913/március: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 6.
1913/április: A kétismeretlenű határozatlan egyenletek megoldása és szerkezete 2.
1913/június: Kőnig Gyula
1913/június: Az V. ker. Állami főreál mathematikai verseny eredményei
1913/szeptember: Ciklografia 1.
1913/október: Egy kongruenciáról
1913/október: Mathematikai modellek I. A pantograph
1913/november: Ciklografia 2.
1913/november: Egy geometriai tétel kapcsolata a Simson egyenessel
1913/december: A határozatlan egyenlet megoldásainak száma
1913/december: Könyvismertetés (1913. december)
1913/december: 1913. A XX. mathematikai tanulóverseny
1914/január: Mathematikai modellek III. - Görbevonalak rajzolása
1914/február: 1913. A mathematikai tanulóverseny eddigi feladatai és nyerteseinek névsora
1914/február: A bpesti V. ker. magy. kir. áll. főreáliskola mathematikai körének pályázata - 1914.
1914/március: Hatványszámok felbontása hatványszámok összegére
1914/június: Racionális háromszögek
1925/február: A mathematika történetéből (Mathematikusok lelkessége)
1925/február: Egy minimum probléma elemi megoldása
1925/február: Mathematikai szórakozások - Leonardo da Pisa súlyproblémája (1925. február)
1925/február: Az 1924.évi II. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei
1925/február: Kisebb közlemények az Algebra köréből (1925. február)
1925/március: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 1. közlemény)
1925/március: A másodfokú függvényről
1925/március: Mathematikai szórakozások (1925. március)
1925/április: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 2. közlemény)
1925/április: Az 1925.évi III. országos középiskolai tanulmányi versenyről
1925/április: A budapesti tanulmányi verseny mennyiségtani tételei - 1925.
1925/május: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 3. közlemény)
1925/május: Mathematikai szórakozások (1925. május)
1925/szeptember: Az 1925. évi III. országos középiskolai tanulmányi verseny - 1. rész
1925/szeptember: A folytatólagos osztásról
1925/szeptember: A törtegységekre való bontás alkalmazása numerikus számításoknál
1925/szeptember: Többjegyű számok négyzetének kiszámítása
1925/szeptember: Az 1925. szegedi tankerületi verseny 1.
1925/szeptember: Anekdoták (1925. szeptember)
1925/október: A középértékekről (1925. október)
1925/október: Megjegyzések az 56. feladathoz
1925/október: "1924. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny tételeiből 1."
1925/október: Anekdoták (1925. október)
1925/november: "1925. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny 1."
1925/november: Az 1925. évi III. országos középiskolai tanulmányi verseny - 2. rész
1925/november: Az 1925. évi szegedi tankerületi verseny 2.
1925/december: A tetraéderről 1.
1926/január: Determinánsok kiszámítása
1926/január: A tetraéderről 2.
1926/január: "1925. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny 2."
1926/február: A másodfokú függvény számtáblázatának számításáról
1926/február: A tetraéderről 3.
1926/február: Pályázat.
1926/február: Szerkesztő postája.
1926/április: Aránylatok alkalmazása
1926/április: Megjegyzések a 124. sz. feladathoz
1926/május: A graphokról
1926/május: Az irracionális egyenletekről
1926/május: Anekdoták (1926. május)
1926/szeptember: Az 1926. évi IV. országos középiskolai tanulmányi verseny
1926/szeptember: Pályázat az Apollonius-féle érintési feladatokról 1. - 1926.
1926/október: A természetes számok négyzetösszege geometriai megvilágításban
1926/október: Vegyesek (1926. október)
1926/november: Az inverzió alaptételei
1926/november: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 1.
1926/november: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 2.
1926/november: Anekdoták
1926/december: Egy megoldható n-ed fokú egyenlet
1926/december: Aforizmák (1926. december)
1927/január: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 2.
1927/február: Egyenlőtlenségek tárgyalása
1927/február: Pályázat: Négy gömböt érintő gömb 1. - 1927.
1927/március: Pályázat az Apollonius-féle érintési feladatokról 2. - 1927.
1927/április: Az egyenlőszárú hiperboláról
1927/április: Euler és a Fermat-féle probléma
1927/május: A szögnek három egyenlő részre való osztásáról
1927/május: Pályázat: Négy gömböt érintő gömb 2. - 1927.
1927/május: Pályázat: A szabályos testek szabályos síkmetszetei - 1927.
1927/május: Pályázat: Egy síkgeometriai tétel bizonyítása - 1927.
1927/szeptember: Az ötödik orsz. középiskolai tanulmányi verseny.
1927/szeptember: A háromszög alkotórészeinek szimmetrikus függvényei
1927/szeptember: Az 1927. évi V. országos középiskolai tanulmányi verseny feladatai
1927/október: Inverzió a térben
1927/november: Az 1927. évi V. országos középiskolai tanulmányi verseny -- feladatmegoldás
1927/november: Pályatétel: Az öt szabályos test síkmetszetei. A pályázat eredménye - 1927.
1927/november: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1927/november: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1927/december: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. A pályázat eredménye - 1927.
1928/január: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1928/január: Kitűzött pályatétel: Egy ellipszist vagy hiperbolát kettősen érintő kúpszeletekről
1928/február: A cosinus- és tangenstétel rövid levezetése
1928/március: Goniometrikus többtagú kifejezések tárgyalása
1928/március: Aforizmák (1928. március)
1928/április: A Klug-féle tétel megoldása
1928/május: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. Fillinger Vida pályamunkája. - 1927.
1928/május: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. Hajós György pályamunkája. - 1927.
1928/május: A 354. feladat általánosítása
1928/szeptember: Az 1928. évi VI. országos középiskolai tanulmányi verseny -1.
1928/szeptember: Az 1928. évi OKTV-n Schossberger György első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1928/szeptember: Pályatétel: A triéder elmélete és szerkesztése. -1928.
1928/szeptember: Anekdoták (1928. szeptember)
1928/október: A IV. évf., 8.számában kitűzött pályatétel igazolása hegyesszögű háromszögre
1928/október: Matematikai különösségek (1928. október)
1928/november: Csebisev-féle polinomok
1928/december: Descartes a logikáról és matematikáról
1928/december: Egy aritmetikai feladatról
1928/december: Matematikai különösségek (1928. december)
1928/december: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1928/december: Anekdoták (1928.december)
1929/január: Geometriai egyenlőtlenségek
1929/január: A 419. feladat tételeinek alkalmazása és általánosítása
1929/január: Anekdoták (1929. január)
1929/január: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1929/február: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1929/február: A magasabb rendű számtani sorokról
1929/március: A triéder elmélete és szerkesztése. A pályázat eredménye -1928.
1929/április: Pályatétel: Egy ellipszist vagy hiperbolát kettősen érintő kúpszeletek. -1929.
1929/május: Kitűzött pályatétel: Három kört megadott feltételek mellett metsző körökről. -1929.
1929/május: Kitűzött pályatétel: A körbe írt két négyszög oldalainak metszőpontjairól. -1929.
1929/szeptember: Az 1929.évi VII. országos középiskolai tanulmányi verseny -1.
1929/szeptember: Az 1929. évi OKTV-n Hajós György első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1929/szeptember: Megjegyzések a VII. országos Középiskolai tanulmányi verseny algebra tételéhez
1929/október: A matematika reménységről
1929/november: Egyenlő nagyságú vektorok összegének és különbségének meghatározása
1929/november: A gömb és az ellipszoid köbtartalma
1929/december: Adalékok a Csebisev-polinomokhoz
1929/december: 1929. A XXXIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1930/január: A valószínűségszámítás néhány fontos tételéről
1930/február: 1929. A XXXIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1930/február: Könyvszemle
1930/március: Goniometrikus polinomokról
1930/április: Helyreigazítás
1930/május: A Csebisev-polinomok egy speciális esete
1930/május: Az V. évf. 9-10. számában kitűzött pályatétel megoldása
1930/szeptember: Az 1930. évi VIII. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny - 1.
1930/szeptember: 1930. évi OKTV-n Hapka István első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1930/szeptember: A másodfokú egyenlet gyökeinek helyzete
1930/október: Euler poliédertételéről
1930/november: Rátz László (megemlékezés)
1930/november: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1930/december: Megjegyzés a "Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok" 598. számu valószínűségszámítási feladatához.
1930/december: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1931/január: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1931/február: Megjegyzések a 650. feladathoz
1931/március: Megjegyzések a 650. feladathoz
1931/március: Megjegyzések az 589. gyakorlathoz
1931/április: A számok előállítása quadratikus formákkal
1931/május: A hiperbolikus függvények 1.
1931/szeptember: Az 1931. évi IX. országos középiskolai tanulmányi verseny
1931/november: A hiperbolikus függvények 2.
1931/november: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1931/december: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1931/december: A hiperbolikus függvények 3.
1931/december: Kúpszeletek szemléltetése
1932/január: Egy minimum-probléma elemi megoldása
1932/január: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1932/szeptember: Az 1932. évi X. országos középiskolai tanulmányi verseny eredménye
1932/szeptember: Az 1932. évi OKTV-n Gál Imre pályanyertes dolgozata a mennyiségtanból
1932/október: Az egyenes forgatása által keletkező felületről
1932/november: A kúpszeletek egy tulajdonságáról
1932/november: 1932. A XXXVI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1932/november: A tanulóversenyek eredménye
1932/december: Az egyenlőtlenségről
1932/december: Megjegyzés a 815. feladathoz
1933/január: Aritmetikai közepekre vonatkozó egyenlőtlenségekről
1933/január: 1932. A XXXVI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - megoldások - 2.
1933/február: Az érintő- és húrháromszög kapcsolata
1933/március: A binominális tétel bizonyításához
1933/március: Pythagorasi számok gyors kiszámítása
1933/április: Kürschák József (nekrológ)
1933/április: A CCLVI. és CCLVII. megoldásához
1933/május: A kúpszeletek és részeik területe
1933/május: Egy kombinatorikus összefüggésről
1933/május: A CCLXII. megoldásához
1933/május: Pályatétel
1933/szeptember: Az 1933. évi XI. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1933/november: Eljárás a logaritmusok kiszámítására
1933/november: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1933/november: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1933/december: A IX. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályatétel és megoldása
1933/december: A IX. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályázat eredménye
1934/január: "Egy elfelejtett magyar matematikusról (Woyciechowsky József ""Sipos Pál élete és munkássága"" c. könyvének rövid foglalatja)"
1934/január: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1934/január: Szerkesztő postája
1934/február: A másodfokú görbék osztályozása
1934/március: Ptolemäus tétele a húrötszögben
1934/április: Az 1933-34. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
1934/május: Egy versenytétel általánosítása
1934/május: Pályázat
1934/szeptember: Az 1934. évi XII. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1934/szeptember: A matematikáról (Közli Dr. Jelitai József)
1934/október: A pythagorasi számok elméletéhez
1934/november: A X. évfolyam 10. számában kitűzött pályázat eredménye
1934/november: Szele Tibor pályanyertes dolgozata -1934.
1934/november: 1934. A XXXVIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1934/december: Megjegyzés az 1029. feladathoz
1935/február: Egy geometriai probléma megoldása
1935/február: Megjegyzések a 1053. feladathoz
1935/március: A szög meghatározása cosinusának értékéből
1935/április: Megjegyzés a XXXVIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny második tételéhez
1935/május: Az ellipszis
1935/május: Az 1102. feladat megoldásához
1935/május: Az 1102. feladat megoldásához
1935/szeptember: Az 1935. évi XIII. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1935/október: A harmadfokú egyenlet komplex gyökeinek grafikus meghatározásáról
1935/november: Egy Jensen tétel egyszerű bizonyítása
1935/november: 1935. A XXXIX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1935/december: A matematikai és fizikai tanulóversenyek eredménye
1936/január: 1935. A XXXIX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1936/február: A Naptól vett árnyékok elméletéhez
1936/március: A binominális tétel alkalmazása a természetes számok hatványösszegének kiszámítására
1936/április: Kontinuáns determináns három elemből
1936/május: Harmadfokú racionális egész függvény
1936/május: Pályázat
1936/szeptember: Az 1936. évi XIV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1936/október: Planimetriai egyenlőtlenségek
1936/november: A Dandelin-féle hatszögről
1936/november: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1936/november: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1936/december: A négyzetgyökvonásról
1936/december: Az 1258. feladat megoldása
1936/december: Az 1936. évi XIV. országos középiskolai tanulmányi verseny II. mennyiségtani tétele
1937/január: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1937/február: A XII. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályatételek megoldása
1937/március: A Stewart-tétel és alkalmazása
1937/április: Sokszögekre vonatkozó szélső érték feladatokról
1937/május: A Winkler-féle szögharmadolási módszerről
1937/május: Pályázat
1937/szeptember: Az 1937. évi XV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1937/október: A tetraéderről 1. (1937. október)
1937/november: Az 1937. évi XV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételeinek megoldása
1937/november: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1937/december: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1938/január: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1938/január: Az 1937. évi Megjegyzések a tanulóverseny II. feladatához
1938/február: Binominális együtthatók közti két összefüggés kombinatorikus értelmezéséről
1938/március: A tetraéderről 2. (1938. március)
1938/április: Néhány szélsőérték tulajdonságú sokszög az ellipszisnél
1938/szeptember: Az 1938. évi XVI. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1938/november: 1938. A XLII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1938/december: A háromszög oldalát arányosan osztó transzverzálisok hajlásszöge
1938/december: 1938. A XLII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1939/január: 1938. A XLII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1939/május: Az ismétléses variációkról
1939/május: A számtani és harmonikus átlagolás egybevetése
1939/május: A parabola néhány metrikus tulajdonságáról
1947/november: A számok hatványainak összegéről 1.
1947/november: Az 1947. évi I. országos középiskolai matematikai verseny eredménye
1947/november: A pesti tankerület tanulmányi versenyének eredménye - 1947.
1947/december: A számok hatványainak összegéről 2.
1947/december: 1947. A Bolyai János tanulóversenyről
1948/február: Ismerkedjünk a komplex számokkal 1.
1948/február: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 1.
1948/május: Ismerkedjünk a komplex számokkal 2.
1948/május: Játék a véletlennel 1.
1948/május: 1947. Beszámoló a Bolyai János tanulóversenyről
1948/május: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 2.
1948/szeptember: Ismerkedjünk a komplex számokkal 3.
1948/szeptember: Játék a véletlennel 2.
1948/szeptember: A számok hatványainak összegéről 3.
1948/szeptember: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 3.
1950/február: Olvasóinkhoz
1950/február: Tanulmányi versenyek
1950/február: A középiskolai matematikai lapok és a matematikai versenyek multjáról
1950/február: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 1.
1950/február: A körsorokról 1.
1950/február: Mi is a teljes indukció?
1950/február: Matematikai olimpiász Moszkvában
1950/március: 1949. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről (az 1. és a 3. feladat elemzése)
1950/március: Síkgörbék fonalas szerkesztése 1.
1950/március: A körsorokról 2.
1950/március: Simson egyenesek és a 168. feladat megoldása
1950/március: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 2.
1950/május: 1949. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1950/május: Síkgeometriai tételek bizonyítása térgeometriai meggondolások közvetítésével
1950/május: Síkgörbék fonalas szerkesztése 2.
1950/május: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 3.
1950/október: Az 1950. évi Középiskolai Matematikai Lapok országos tanulóversenye
1950/október: Csuklós négyszögek
1950/október: A prímszámok egy tulajdonságáról
1950/október: Síkgörbék fonalas szerkesztése 3.
1950/október: Magasabbrendű számtani sorozatokról
1950/október: A 181. feladat egy érdekes megoldása
1950/október: Feladatmegoldások
1951/március: Az 1950. évi Középiskolai Matematikai Lapok országos matematikai tanulóversenye
1951/március: Középiskolai matematikai délutánok- 1951.
1951/március: A prímszámok számáról
1951/március: Az ellipszis és hiperbola egyenletének egy szimmetrikus levezetése
1951/március: Egy érdekes feladat megoldása
1951/május: Kossuth-díjasaink (1951. május)
1951/május: 1950. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1951/május: Egyenlőtlenségek (1.)
1951/május: Az olvasó hozzászól (1951. május)
1951/augusztus: Az 1951. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny
1951/augusztus: A számolás eredete és a számrendszerek
1951/augusztus: Egyenlőtlenségek (2.)
1951/november: Az 1951. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyről beszámoló
1951/november: Egyenlőtlenségek (3.)
1951/november: A debreceni Telkes Sándor matematikai tanulóverseny -1951.
1951/november: Hibaigazítás és pótlás (1951. november)
1951/december: Beszámoló az Arany Dániel matematikai tanulóversenyről - II. forduló feladatainak megoldása
1951/december: A geometria tanítása a Szovjetunióban
1951/december: Matematikai Olympiászok a Szovjetunióban - 1951.
1951/december: Egyenlőtlenségek (4)
1952/február: Olvasóinkhoz! (1952. február)
1952/február: 1951. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1952/február: Híradó (1952. február)
1952/március: A kombinatorika elemei
1952/március: Kossuth-díjasaink (1952.)
1952/március: Híradó (1952. március)
1952/március: Egyenlőtlenségek (A közlemény feladatainak megoldása 1. rész)
1952/május: Fiatal matematikusokról
1952/május: A szabályos ötszög szerkesztéséhez
1952/május: Kéttagúak hatványai
1952/május: Az 1951. évi pontverseny eredménye
1952/május: Híradó (1952. május)
1952/szeptember: Az 1952. évi Rákosi Mátyás matematikai verseny
1952/október: Az 1952. évi Arany Dániel matematikai verseny
1952/október: A matematikai versenyek győzteseinek nyilatkozata
1952/október: Híradó (1952. október)
1952/november: Bolyai János (1952. november)
1952/november: Azonos átalakítások és egyenletek függvénytani tárgyalása (oroszból fordította Varga Tamás)
1952/december: Az 1951-52. II. félévi pontverseny végeredménye
1952/december: Egy geometriai transzformáció
1952/december: Híradó (1952. december)
1952/december: Olvasóinkhoz (1952. december)
1953/január: 1952. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1953/január: Pi-versek (1. közl.)
1953/február: A valószínűség elemei (1. közl.)
1953/február: Néhány tanács a matematikai tanulóversenyek résztvevőinek (1953.)
1953/március: Képek a magyar matematika múltjából 1. (az úttörők)
1953/március: Pi-versek (2. közl.)
1953/március: Híradó (1953. március)
1953/április: A valószínűség elemei (2. közl.)
1953/április: Kossuth-díjasaink (1953. április)
1953/május: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny I. fordulója
1953/május: Híradó (1953. május)
1953/szeptember: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1953/szeptember: Az 1953. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közl.)
1953/szeptember: Híradó (1953. szeptember)
1953/szeptember: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny közgazdasági technikumok részére
1953/október: Az 1953. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közl.)
1953/november: Elsőfokú egyenletek egész megoldása (Diofantoszi egyenletek)
1953/december: Az 1952-53. tanévi, 3. pontverseny végeredménye
1954/január: Képek a magyar matematika múltjából 2. (Geöcze Zoárd 1873-1916)
1954/január: 1953. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1954/január: Híradó (1954. január)
1954/február: Az egész számok bizonyos számsorozatairól
1954/március: 1953. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1954/április: Képek a magyar matematika múltjából 3. ( Kürschák József 1864-1933)
1954/április: Kossuth-díjasok (1954. április)
1954/május: Az 1954. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny I. fordulója
1954/május: Egy megjegyzés a harmadfokú egyenletről
1954/szeptember: Az 1954. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1954/szeptember: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1954/október: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1954/október: Híradó (1954. október)
1954/október: Szerkesztői üzenetek (1954. október)
1954/november: Képek a magyar matematika múltjából 4. Arany Dániel (1863-1944)
1954/november: Egy különös geometria
1954/november: A várható érték
1954/november: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1954/december: Az 1953-54. évi, 4. pontverseny végeredménye
1955/január: Egy geometriai rokonságról
1955/január: 1954. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1955/február: Képek a magyar matematika múltjából 5. -Beke Manó (1862 ápr.24-1946 jún. 27)
1955/február: Híradó (1955. február)
1955/április: Carl Friedrich Gauss
1955/április: Kossuth-díj (1955. április)
1955/április: 1954. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1955/április: Szerkesztői üzenetek (1955. április)
1955/május: Szele Tibor
1955/május: Az 1955. évi Rákosi Mátyás tanulmányi verseny I. fordulója
1955/május: Érdekes geometriai játék (1955. május)
1955/szeptember: Az 1955. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1955/szeptember: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1955/szeptember: Híradó (1955. szeptember)
1955/október: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1955/október: Híradó (1955. október)
1955/november: Peter Gustav Lejeune Dirichlet 1805-1859
1955/november: A Menelaos- és a Ceva-féle tétel
1955/november: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1955/november: Érdekes geometriai játék (2. közlemény)
1955/december: Az 1954-55. évi 5. pontverseny végeredménye
1955/december: Szerkesztői üzenetek (1955. december)
1956/január: Képek a magyar matematika múltjából VI.
1956/január: Az 1955. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1956/március: Riesz Frigyes
1956/március: A talpponti háromszögről
1956/április: Súlyozott számtani közepekről
1956/április: Áprilisi tréfás feladatok
1956/május: Az 1956. évi Rákosi Mátyás Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulója
1956/szeptember: Az 1956. évi Rákosi Mátyás matematikai verseny II. (döntő) fordulója
1956/szeptember: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1956/szeptember: Híradó (1956. szeptember)
1956/szeptember: Az áprilisi tréfás feladatok megoldása
1956/október: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1956/október: Híradó (1956. október)
1956/november: Egyszerű nomogramok
1956/november: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1956/november: Szerkesztői üzenetek (1956. november)
1956/december: Az 1955-56. évi 6. pontverseny eredménye
1956/december: Fogas kérdések
1957/január: Képek a magyar matematika múltjából, 7.- Bolyai Farkas
1957/január: Egy görbe származtatása két különböző módon
1957/január: Híradó (1957. január)
1957/január: Szerkesztői üzenetek (1957. január)
1957/február: Képek a magyar matematika múltjából, 8.- Rados Gusztáv (1862. febr. 22-1942. nov. 1.) 1. közlemény
1957/február: Kossuth díj (1957. február)
1957/március: Képek a magyar matematika múltjából, 8.- Rados Gusztáv (1862. febr. 22-1942. nov. 1.) 2., befejező közlemény
1957/március: Néhány elemi úton megoldható szélsőértékfeladat
1957/március: Híradó (1957. március)
1957/április: A szögharmadolás kérdéséről.- 1. közlemény
1957/április: Szerkesztői üzenetek (1957. április)
1957/május: A szögharmadolás kérdéséről.- 2., befejező közlemény
1957/május: Az 1957. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulója
1957/május: Feleletek a fogas kérdésekre (1957. május)
1957/szeptember: Az 1957. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny II. (döntő) fordulója
1957/szeptember: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (1. közlemény)
1957/október: A determinánsokról (1. közlemény)
1957/október: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (2. közlemény)
1957/november: Leonhard Euler
1957/november: A determinánsokról (2., befejező közlemény)
1957/november: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (3., befejező közlemény)
1957/december: Neukomm Gyula
1957/december: Az 1956-57. évi 7. pontverseny eredménye
1958/január: A tetraéder nevezetes pontjairól (1. közlemény)
1958/január: Jelentés az 1957. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1958/február: A tetraéder nevezetes pontjairól (2. befejező közlemény)
1958/február: 1957.évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1958/március: Bizonyos típusú szélsőértékfeladatokról (1. közlemény)
1958/április: Bizonyos típusú szélsőértékfeladatokról (2. befejező közlemény)
1958/április: Áprilisi feladatok
1958/szeptember: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny: 1. közlemény: az I. forduló és az ott kitűzött feladatok megoldása
1958/október: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny: 2. közlemény: a II. forduló eredménye
1958/október: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny
1958/október: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: az I. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny: a II. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: a II. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az ,,áprilisi tréfás feladatok'' megoldása
1958/december: Megjegyzések egy versenyfeladathoz
1958/december: Az 1958. évi 8. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1959/január: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok (1. közlemény)
1959/január: Az 1957-58.évi 8.pontverseny eredménye, 2. közlemény
1959/február: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok (2. közlemény)
1959/március: 1958. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1959/március: Az 1958.évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1959/szeptember: Az 1959. évi Országos Középiskolai Verseny beszámolója
1959/szeptember: Az 1959. évi Országos Verseny I. fordulójának feladatai és megoldásuk
1959/szeptember: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny beszámolója
1959/szeptember: 1959. Az I. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiász (Diákolimpia)
1959/október: Fejér Lipót (1880-1959)
1959/október: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny I. fordulójának feladatai és megoldásuk
1959/november: Fejér Lipót
1959/november: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny II. fordulójának feladatai és megoldásuk 1.
1959/december: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny II. fordulójának feladatai és megoldásuk 2.
1959/december: Az 1958-59. évi 9. pontverseny eredménye ( 2. közlemény )
1960/január: Bolyai János (halálának 100. évfordulóján)
1960/január: Az 1959. évi Országos Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk
1960/január: Az 1958-59. évi 9. pontverseny eredménye (3. közlemény)
1960/február: 1959. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1960/február: 1959. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1960/április: Egyenesek mértani helye
1960/április: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1960/szeptember: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1960/szeptember: 1960. A II. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiász (Diákolimpia)
1960/szeptember: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek
1960/szeptember: A közgazdasági technikumok 1960. évi matematikai tanulmányi versenyeinek eredménye
1960/szeptember: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk
1960/október: Az 1960. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk: A kezdők versenyének feladatai
1960/október: Az 1960. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk: A haladók versenyének feladatai
1960/november: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1960/november: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, I. közlemény: A kezdők versenyének feladatai
1960/november: Megjegyzés az 596. gyakorlathoz
1960/december: Az 1959-60. évi 10. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1961/január: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (2. közlemény) Haladók (II. osztályosok) versenye
1961/január: Az 1959-60. évi, 10. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1961/február: A sík lefedése egybevágó konvex sokszögekkel 1.
1961/március: 1960. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1961/március: 1960. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1961/május: A sík lefedése egybevágó konvex sokszögekkel 2.
1961/szeptember: Az 1961. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1961/szeptember: 1961. A III. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1961/szeptember: Az 1961. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1961/október: Az 1961. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1961/november: Az 1961. évi Arany Dániel Matematikai Versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása:A kezdők versenye
1961/november: Az 1961. évi Arany Dániel Matematikai Versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók versenye
1961/november: Polinomok azonossága
1961/december: Az 1960-61. évi 11. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1962/január: Az 1961.évi Orsz. Középisk. Matematikai Tanulm. Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/január: Az 1961. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A kezdők versenye
1962/január: Az 1961. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók versenye
1962/január: Az oszthatóság egy általános ismertető jeléről
1962/január: Tanácsok a matematikai versenyek résztvevőinek
1962/január: Az 1960-61. évi, 11. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1962/március: 1961. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1962/március: 1961. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1962/május: Néhány elemi geometriai problémáról
1962/szeptember: Az 1962. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1962/szeptember: 1962. A IV.Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1962/szeptember: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1962/szeptember: Az 1962. évi Orsz. Középisk. Matem. Tanulm. Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/szeptember: Számoljunk ügyesen
1962/október: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A kezdők (I. osztályosok) versenye
1962/november: A lineáris programozásról
1962/november: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók (II. osztályosok) versenye
1962/december: Az 1962. évi Orsz. Középisk. Matem. Tanulm. Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/december: Az 1961-62. évi, 12. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1963/január: Megjegyzések a "Néhány elemi geometriai problémáról" című cikkhez
1963/január: Sylvester egy tételéről és Erdős egy sejtéséről
1963/január: Az 1962. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók versenye
1963/január: Az 1961-62. évi, 12. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1963/február: Az 1962. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1963/március: 1962. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1963/március: 1962. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1963/szeptember: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1963/szeptember: 1963. Az V. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1963/szeptember: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1963/október: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1963/november: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1963/november: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1963/november: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1963/december: Az 1962-63. évi, 13. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1963/december: Híradó (az Olimpia nyerteseinek jutalmazása) (1963. december)
1964/január: Az 1963. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1964/január: Az 1962-63. évi, 13. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1964/február: Az 1963. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1964/április: 1963. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1964/április: 1963. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1964/május: A nim-játék stratégiájáról, a nyerő stratégia felkutatása
1964/szeptember: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1964/szeptember: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1964/szeptember: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában, 1. közlemény
1964/október: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában, 2., befejező közlemény
1964/október: 1964. A VI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1964/november: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1964/november: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1964/november: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1964/november: Helyesbítés az 1228. feladatra a 28. kötet (1964) 7. oldalán közölt megoldáshoz
1964/november: Új megoldóinknak
1964/december: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1964/december: Az 1963-64. évi, 14. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1965/január: Az 1964. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye
1965/február: Az 1964. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye
1965/február: Az 1963-64. évi, 14. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1965/március: 1964. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1965/március: 1964. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1965/április: Egy egyenlőtlenség geometriai igazolása
1965/május: Az 1261. feladat egy megoldása
1965/május: Egy trigonometriai szélsőérték feladat elemi megoldása és általánosítása
1965/szeptember: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1965/szeptember: Az 1965. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1965/szeptember: 1965. A VII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1965/november: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1965/november: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1965/november: Megjegyzés az 1378. feladathoz (Interpolációs polinomok előállítása)
1965/december: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (kezdők versenye)
1965/december: Az 1964-65. évi, 15. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1966/január: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, az általános verseny feladatai
1966/február: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye, az általános verseny feladatai
1966/február: Az 1964-65. évi, 15. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1966/február: Előzetes jelentés az 1965/5. számban hirdetett pályázatról
1966/március: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, a speciális matematikai osztályok feladatai
1966/április: Jelentés a Középiskolai Matematikai Lapok 30. kötetének 5. számában hirdetett pályázatról
1966/május: 1965. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1966/május: 1965. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1966/május: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye, a speciális matematikai osztályok feladatai
1966/május: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1966/május: Megjegyzés egy 1965. évi versenyfeladathoz
1966/május: Jelentés a Középiskolai Matematikai Lapok 30. kötetének 5. számában hirdetett pályázatról, kiegészítés
1966/szeptember: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1966/szeptember: Az 1966. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1966/október: 1966. A VIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1966/november: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye, az általános verseny és a speciális osztályok feladatai
1966/november: Megjegyzés az 1432. feladathoz, Forgatások összetétele tükrözésekre bontással
1966/november: Megjegyzés az 1434. feladathoz, Racionális együtthatós egyenletek gyökjelekkel felírt megoldásairól
1966/december: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1966/december: Az 1965-66. évi, 16. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1967/január: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (kezdők versenye)
1967/február: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1967/február: Térbeli távolság valódi nagyságának meghatározása két vetületéből. Megjegyzés a 1056. gyakorlathoz
1967/március: Az 1965-66. évi, 16. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1967/április: 1966. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1967/április: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása. Haladók versenye, a speciális matematikai osztályok versenyének feladatai
1967/április: Előzetes jelentés pályázat eredményéről
1967/május: 1966. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1967/május: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, az általános verseny feladatai
1967/május: Jelentés a Középiskolai Matematikai Lapok 32. kötetének 5. számában közzétett pályázatról
1967/szeptember: Az 1967. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1967/szeptember: Az 1967. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1967/szeptember: Kiegészítés az 1965. és 1966. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek jelentéseihez
1967/szeptember: 1967. A IX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1967/október: A "Szovjet Tudomány és Technika 50 éve" kiállítás -1967.
1967/október: Az általános iskolai tanulók első országos matematikai versenye - 1967.
1967/november: A négyzetgyökvonásról ( megjegyzések a 1029. és 1109. gyakorlatokhoz)
1967/november: Egy geometriai kérdés megoldásainak számáról (megjegyzés a 1079. gyakorlathoz)
1967/december: Az 1966-67. évi, 17. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1968/február: 1967. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1968/február: Az 1966-67. évi, 17. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1968/május: 1967. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1968/május: Egy számelrendezés szomszédos számpárjainak különbségeiről. Megjegyzések az 1147. gyakorlathoz
1968/szeptember: Az 1968. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1968/szeptember: Az 1968. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1968/szeptember: 1968. A X. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1968/szeptember: Az általános iskolások II. országos matematikai versenye -1968.
1968/október: Az 1169. gyakorlat megoldása vektorok segítségével
1968/november: Az inverzióról
1968/november: Megjegyzések az 1583. feladat megoldásához
1968/december: Az 1967-68. évi, 18. pontverseny eredménye ( 1. közlemény)
1969/január: 75 éve indult útjára a Középiskolai Mathematikai Lapok
1969/január: 1968. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1969/március: Az 1967-68. évi, 18. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1969/május: Megjegyzés az 1224. gyakorlathoz
1969/szeptember: Az 1969. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1969/szeptember: Az 1969. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1969/szeptember: 1969. A XI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1969/szeptember: Az általános iskolások III. országos matematikai versenye -1969.
1969/november: 1968. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1969/december: Az 1968-69. évi, 19. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1970/január: 1969. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1970/január: A 4 x k méretű sakktábla bejárása lóugrással (Megjegyzés a P.26. sz. problémához)
1970/március: Rényi Alfréd (1921--1970 )
1970/március: Az 1968-69. évi, 19. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1970/május: Egy töröttvonal tulajdonságairól
1970/május: Megjegyzés az 1214. gyakorlathoz
1970/szeptember: Az 1970. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1970/szeptember: Az 1970. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1970/szeptember: 1970. A XII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1970/szeptember: Az általános iskolások 1970. évi országos matematikai versenye
1970/november: Az 1645. feladat projektív geometriai megoldása
1970/november: Egy elliptikus kúpról
1970/december: Az 1969-70. évi, 20. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1971/január: Pályázat az inverzióról
1971/február: Jelentés az 1970. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1971/március: Vektorok felhasználása egy bizonyos típusú bűvös kövezetek vizsgálatában (megjegyzések az 1572. számú feladathoz)
1971/április: Megjegyzések az 1723. feladathoz
1971/április: A 1723. feladat keletkezéséről
1971/május: 1970. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1971/május: A törzstényezős felbontási táblázat használata (lásd a borítólap 3. oldalát)
1971/május: Az 1969-70. évi 20. pontverseny eredménye (2. befejező közlemény)
1971/május: A 21. pontverseny állása
1971/szeptember: 1971. A XIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1971/szeptember: Jelentés az inverzióval kapcsolatos pályázatról
1971/október: Az 1971. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1971/október: Az 1971. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1971/november: Egy hozzárendelési problémáról
1971/november: Az 1971. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1971/november: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1971/november: A méhek lépsejtjeiről - matematikus szemmel
1971/december: Pályázat az inverzióról (befejező közlemény)
1971/december: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1972/január: Az 1971. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. fordulójának feladatai
1972/január: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (3., befejező közlemény)
1972/február: 25 éve... Egy csendben megünnepelt évfordulóra
1972/február: 1971. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1972/február: 1971. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1972/február: Az 1971. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójának feladatai
1972/március: Egy versenyfeladattal kapcsolatos problémák
1972/május: "Helyesbítés az ""Egy versenyfeladattal kapcsolatos problémák"" c. cikkhez"
1972/szeptember: Hajós György (1912 -- 1972 )
1972/szeptember: 1972. A XIV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1972/november: Gauss-féle binomiális együtthatók, I. rész (fordította Surányi János)
1972/november: "Mohr ""Euclides Danicus""-a"
1972/november: Polinomok és végtelen polinomok, I. rész
1972/november: Az 1972. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1972/november: Az 1972. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1972/november: Az általános iskolások 1972. évi matematikai versenye
1972/november: Az 1972. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek feladatai
1972/november: Az 1972. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1972/november: Az 1971-72. évi, 22. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1972/december: Polinomok és végtelen polinomok, II. rész
1972/december: Fejér Lipót emlékére
1972/december: Az 1971-72. évi, 22. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1973/január: Jelentés az 1972. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1973/január: Gauss-féle binomiális együtthatók, II.rész (fordította Surányi János)
1973/január: Polinomok és végtelen polinomok, III. rész
1973/január: Az Ifjú Természettudósok 2. Európai Találkozója
1973/január: 1973-74. ATOMKI pályázat
1973/február: Az 1972. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1973/március: Az 1971-72. évi 22. pontverseny eredménye (3., befejező közlemény)
1973/április: Végtelen egész számok, I. rész
1973/május: Végtelen egész számok, II. rész
1973/szeptember: 1973. A XV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1973/november: A három dobókocka
1973/november: Az 1972-73. évi, 23. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1973/november: Az 1973. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1973/november: Az 1973. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1973/november: Az 1973. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek feladatai
1973/november: Az 1973. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1973/december: Az 1972-73. iskolai évi, 23. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1974/január: 1973. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1974/január: Polinomok négyzetösszegéről
1974/január: Az 1972-73. évi, 23. pontverseny eredménye, 3. befejező közlemény
1974/február: 1973. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1974/március: A 24. pontverseny állása az 1973. évi 7. szám megoldásai után
1974/május: A 24. pontverseny állása az 1973/10. szám beküldött megoldásai után
1974/szeptember: 1974. A XVI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1974/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei középiskolások 1974. évi matematikai versenyéről
1974/szeptember: Az állami tankönyvkiadás jubileumára -1974.
1974/szeptember: Emléküket őrizzük - Bauer Mihály (1974. szeptember)
1974/szeptember: A 24. pontverseny állása az 1974/3. szám beküldött megoldásai után
1974/október: A magyar-szovjet tudományos-műszaki együttműködés aláírásának 25. évfordulójára
1974/október: Pillantás a moszkvai topológiai iskolára
1974/október: Otto J. Smidt csoportelméleti problémája
1974/október: A matematikusi hivatásról (Fordította: Lempert László)
1974/november: Az 1974. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1974/november: Az 1974. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredményei
1974/november: Az 1974. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1974/november: Az 1974. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1974/december: Az 1973-74. iskolai évi, 24. pontverseny eredménye
1974/december: Emléküket őrizzük (1974. december)
1975/január: Megjegyzések az 1973. évi Kürschák József-verseny 3. feladatához
1975/február: 50 éve
1975/február: 1974. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1975/február: 1974. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1975/március: Ünnepi szavak hétköznapi dolgainkról
1975/március: A csonthéjas ikergyümölcs mértani alakzatáról
1975/március: Ellipszis és kör metszéspontjainak megszerkesztése, speciális helyzetben
1975/március: Az 1973-74. évi, 24. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1975/március: Pályázat (1975. március)
1975/április: Bolyai Farkas (arckép, születésének 200. évfordulójára)
1975/április: Hírek (Fejér, Pest és Veszprém megyék közös versenye) (1975. április)
1975/május: Egy tévedésből kitűzött feladatról (Megjegyzések az 1521. gyakorlathoz)
1975/május: Emléküket őrizzük (1975. május)
1975/május: Hírek (Fejér megyei verseny) (1975. május)
1975/szeptember: A Pascal tetraéder
1975/október: 1975. A XVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1975/október: A nemzetközi matematikai diákolimpiák 17 éve
1975/október: Nagyon szimmetrikus kombinatorikai struktúrák
1975/november: Az 1975. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1975/november: Az 1975. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1975/november: Az általános iskolai 8. osztályos tanulók országos matematikai versenyeinek eredményei -1975.
1975/november: "A TIT által szervezett ""Kis Matematikusok Baráti Köre"" IV. országos versenyének eredménye -1975."
1975/november: Az 1974-75. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1975/november: Az 1975. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1975/december: Az 1974-75. iskolai évi, 25. pontverseny eredménye
1975/december: Könyvekről
1976/január: OKTOTÓ
1976/február: 1975. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1976/február: 1975. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1976/február: KÖMAL klubdélután
1976/március: A 25. pontverseny iskolák szerinti végeredménye
1976/április: Készítsünk feladatokat!
1976/április: A KÖMAL klubdélutánon javasolt feladatok (Folytatás)
1976/május: Az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat megalakulásának 25. évfordulójára
1976/május: Ellentmondásos-e a matematika?
1976/május: Beszámoló a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1976. évi matematika-versenyéről
1976/május: A Fejér megyei középiskolások 1976. évi versenye
1976/május: Emléküket őrizzük (1976. május)
1976/szeptember: Kalmár László (1905-1976) (Nekrológ)
1976/szeptember: Az 1975-76. iskolai évi 26. pontverseny eredménye (1-2. közlemény)
1976/szeptember: 1976. A XVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1976/szeptember: Beszámoló az Ifjúsági Matematikai Kör tavaszi ankétjáról -1976.
1976/október: A Pell-féle egyenletek megoldása I. rész
1976/október: Oktotó
1976/október: Az 1975-76. iskolai évi 26. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1976/október: Az Iskolarádió matematika szakköre
1976/november: Az 1976. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1976/november: Az 1976. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1976/november: Az 1976. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1976/november: Az 1976. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1976/november: 1976. Élménybeszámoló a XVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1976/december: Turán Pál (1910-1976) (Nekrológ)
1976/december: 10 éves az Alpha
1976/december: Háromszögvonal súlypontjának meghatározása (fordította Márki László)
1976/december: Cikkek az Alpha eddig megjelent számaiból (fordította és összeállította Bakos Tibor)
1977/január: A Pell-féle egyenletek megoldása II. rész
1977/január: OKTOTÓ
1977/január: Ki mit tud, ki mit nem tud a prímszámokról?
1977/január: Az iskolarádió matematika szakköre
1977/február: 1976. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1977/február: 1976. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1977/február: Hol a hiba?
1977/február: Az Iskolarádió Matematika Szakköre
1977/március: Mire használható a matematika a telefonközpontok vezérlésében?
1977/március: Iskolarádió matematika szakköre
1977/március: A 27. pontverseny állása az 1976. évi 8-9. szám megoldásai után
1977/március: Megjegyzések a 1365. feladat megoldásához
1977/április: Péter Rózsa (1905-1977) (Nekrológ)
1977/április: Mit tudhat egy számolóléc?
1977/április: Hogyan készítsünk sormintát?
1977/május: A Pell-féle egyenletek megoldása III. rész
1977/május: Barangolás a fák közt
1977/május: Emléküket őrizzük (Lázár Dezső, 1913-1942)
1977/május: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1977. évi matematikai versenyéről
1977/szeptember: Bolyai Farkastól származó matematikai feladat
1977/szeptember: 1977. A XIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1977/szeptember: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny eredménye 1. rész
1977/október: Egy különös életút, Ramanujan I. rész
1977/október: A Pell-féle egyenletek megoldása IV. rész
1977/október: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny eredménye 2. rész
1977/október: Hol volt a hiba? (Megjegyzés a 2050.-es feladathoz)
1977/november: Egy különös életút, Ramanujan II. rész
1977/november: Az 1977. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1977/november: Az 1977. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredményei
1977/november: Az 1976-1977. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1977/november: Az 1976-1977. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredményei
1977/november: 1977. Még néhány szó a XIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1977/november: Az Iskolarádió matematikai szakköre
1977/november: Olimpiai előkészítő feladatok
1977/december: 175 éve született Bolyai János
1977/december: Problémák és eredmények a prímszám-elméletben
1977/december: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny iskolák szerinti végeredménye
1977/december: Az Iskolarádió matematikai szakköre
1977/december: Tél van
1978/január: A Pell-féle egyenletek megoldása V. rész
1978/január: Olimpiai előkészítő feladatok 4. -1978.
1978/február: 1977. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1978/február: 1977. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1978/február: Olimpiai előkészítő feladatok 5. -1978.
1978/március: Oktotó (Rejtvényfeladatok 3/2)
1978/március: A Brown-mogzás
1978/március: Olimpiai előkészítő feladatok 6. -1978.
1978/április: Egy Eulertől származó feladat és annak hazai vonatkozásai
1978/április: Számítástechnika 14. rész
1978/április: Olimpiai előkészítő feladatok 7. -1978.
1978/május: A Pell-féle egyenletek megoldása VI., befejező rész
1978/május: Euler prímek
1978/szeptember: 1978. A XX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1978/szeptember: Az 1977-78. évi pontverseny erdeménye (1. közlemény)
1978/szeptember: A Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1978. évi matematika versenye
1978/szeptember: Az iskolarádió matematika szakköre
1978/október: 1978. A XX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1978/október: Az 1977-78. évi pontverseny erdménye (2. közlemény)
1978/október: A bűvös hatszög
1978/október: Hírek
1978/október: Könyvekről
1978/november: Egy érdekes és egyszerű geometriai transzformációval származtatott affin sík
1978/november: Oktotó (Rejtvényfeladatok IV/1)
1978/november: Matematikus volt-e M.C. Escher grafikusművész?
1978/november: Az 1977-78. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1978/november: Az 1977-78. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1978/november: Az 1978. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1978/november: Az 1978. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1978/december: 1969. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1978/december: Mit tudunk az amőbákról?
1978/december: Néhány szó a hálókról
1978/december: Labirintusok I.
1978/december: Az 1977-78. évi pontverseny iskolák szerinti eredményei
1979/január: Labirintusok II.
1979/január: Olimpiai előkészítő feladatok (Kúpszeletek)
1979/február: 1978. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1979/február: 1978. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1979/február: Egy bűvös számtáblázat nyomában
1979/február: A sárkánygörbe I.
1979/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - II.
1979/február: Olimpiai előkészítő feladatok
1979/február: Zala megyei középiskolások 1978-79-es tanévi matematikai versenye
1979/február: Az Ifjúsági Matematikai Kör feladatai
1979/március: A sárkánygörbe II.
1979/március: Mérőlapok felvételire III
1979/március: A 29. pontverseny állása az 1978. évi 8-9. szám megoldásai után
1979/március: Olimpiai előkészítő feladatok
1979/április: Lineáris programozás I.
1979/május: Lineáris programozás II.
1979/szeptember: 1979. Beszámoló a XXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1979/szeptember: 1979. A XXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1979/szeptember: Az 1978-79-es iskolai évi, 29. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1979/szeptember: A sivatag törvénye, vagy: ne bántsd a hazugot
1979/szeptember: A Sivatag törvénye c. cikk feladatának megfejtése
1979/szeptember: Az Iskolarádió Matematika Szakkörének programja az 1979-80-as iskolai évre
1979/szeptember: A gondolkodás iskolája
1979/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1979.
1979/szeptember: Fejér megyei középiskolák 1978-79-es tanévi matematikai versenyének eredményei
1979/szeptember: Fejér, Pest, Veszprém megye középiskoláinak 1979. évi matematikai versenyeredményei
1979/október: A nagyon tökéletes számokról
1979/október: Az 1978-79-es iskolai évi, 29. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1979/október: Autóverseny
1979/november: Hány testőre volt Arthur királynak?
1979/november: Az 1979. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1979/november: Az 1979. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredményei
1979/november: Az 1978-79. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulóverseny feladatai
1979/november: Az 1978-79. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulóverseny eredményei
1979/november: Kalkulátor problémák
1979/november: Mozoghat-e valaki, akit síklapokkal határolt páncélba öltöztettünk?
1979/december: Szabályos és félig szabályos (platoni és arkhimedészi) testek periódusos rendszere
1979/december: A sík és tér színezései
1979/december: Megjegyzés az F.2194. feladat megoldásához
1979/december: Az 1978-79. évi, 29. pontverseny eredményei
1980/január: Hogyan keressük ki a hamis érmét? (fordította Csirmaz László)
1980/február: Emléküket őrizzük ... Fejér Lipót, Riesz Frigyes
1980/február: 1979. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1980/február: 1979. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1980/február: Mi is kapcsoltunk (megjegyzések Vitray Tamás tévéműsorához)
1980/február: Egy csillagtest
1980/március: A bűvös kocka matematikája I. rész
1980/március: Megjegyzés az F.2218-as feladathoz (függvények gráfja)
1980/április: Játékok, feladatok egyszerű kalkulátorokra
1980/április: Bűvésztrükkök szalaggal
1980/április: Áprilisi fejtörő (1980.)
1980/május: "A bűvös kocka matematikája II. rész "
1980/május: A bűvös kocka egy gyors rendezése
1980/május: Jelentés a Fejér, Pest és veszprém megyei középiskolások 1980. évi matematikai versenyéről
1980/május: A 30. pontverseny állása az 1980. évi 1. szám megoldásai után
1980/május: EMLÉKÜKET ŐRIZZÜK ( Lázár Dezső, 1913-1942)
1980/szeptember: EMLÉKÜKET ŐRIZZÜK ( Rátz László, 1862-1930)
1980/szeptember: EMLÉKÜKET ŐRIZZÜK (Antal Márk, 1880-1942)
1980/szeptember: Nemzetközi Matematikai Verseny Finnországban -1980.
1980/szeptember: Az 1979-80. iskolai évi, 30. pontverseny eredménye 1. közlemény
1980/szeptember: A műszaki főiskolák Hajós György Matematikai Versenye - 1980.
1980/október: Néhány elemi geometriai problémáról
1980/október: Az 1979-80. iskolai évi, 30. pontverseny eredménye 2. közlemény
1980/október: A luxemburgi Nemzetközi Matematikai Verseny feladatai -1980.
1980/október: Hány négyzetből
1980/október: Az Egyesült Államok IX. Olimpiájának feladatai - 1980.
1980/november: Egy ausztráliai matematikus visszaemlékezései a régi Matematikai Lapokra
1980/november: A négy-szín tétel (fordította Csirmaz László)
1980/november: Az 1980. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1980/november: Az 1980. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredménye
1980/november: Az 1979-80-as tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1980/november: Az 1979-80-as tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1980/december: Játékok és Grundy számaik
1980/december: Az 1979-90. évi, 30. pontverseny iskolák szerinti eredményei
1980/december: Morley háromszögei
1981/január: A finnországi Nemzetközi Matematikai Verseny feladatainak megoldása- 1980.
1981/január: Öveges József Emlékverseny (Emléküket őrizzük) - 1981.
1981/január: Felvételi mérőlapok - 1981. - I.
1981/január: Hogyan készítsünk érdekes geometriai ábrákat?
1981/január: Táblázat az 1979-80-as tanévben kitűzött gyakorlatokról és feladatokról
1981/február: 1980. évi Kürschák József Matematikai tanulóverseny eredménye
1981/február: 1980. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1981/február: Helly tételéről
1981/február: Felvételi mérőlapok - 1981. - II.
1981/február: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - I.
1981/március: Vigassy Lajos (Megemlékezés)
1981/március: Egy rózsaablak geometriájáról
1981/április: Az igazmondó, a hazug és a kiismerhetetlen emberekről
1981/április: Az igazmondó, a hazug és a kiismerhetetlen emberekről
1981/április: Felvételi mérőlapok - 1981. - III.
1981/április: Áprilisi fejtörő (1981.)
1981/április: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - II.
1981/április: Csillagötszögek
1981/április: Helyesbítés (1981. április)
1981/május: Lázár Dezső (Emléküket őrizzük)
1981/május: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - III.
1981/május: Az áprilisi fejtörő megoldása (1981.)
1981/május: A körnégyszögesítés - egy rosszul sikerült fordítás
1981/szeptember: 1981. Beszámoló a XXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1981/szeptember: 1981. A XXII. Nemzetközi Diákolimpia feladatai
1981/szeptember: Az 1980/81. iskolai évi, 31. pontverseny eredménye
1981/szeptember: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1981. évi matematikai versenyéről
1981/szeptember: Jelentés az 1981. évi Fejér megyei matematikai versenyről
1981/szeptember: A Bolyai Társulat Rátz László Vándorgyűlése - 1981.
1981/október: Az 1980/81-es tanévi pontverseny eredménye
1981/október: Megjegyzések az F.2307. feladathoz
1981/november: Az 1981. évi Arany Dániel matematikai tanulmányi verseny feladatai
1981/november: Az 1981. évi Arany Dániel matematikai tanulmányi verseny eredményei
1981/november: Az 1980-81-es tanévi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1981/november: Az 1980-81-es tanévi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1981/november: Fixpont tételek (Fordította:Pataki János)
1981/november: Az "a" n-dik hatványa és a "b" n-dik hatványa összegének előállítása a + b és ab polinomjaként
1981/november: Az 1980-81-es tanévi 31. pontverseny összesített eredménye
1981/november: Pályázat (1981. november)
1981/december: Mérőlapok felvételire - 1981. - I.
1981/december: Felvételi vizsgák a Kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolán - 1981.
1982/január: Mérőlapok felvételire -1982. -III. (1.)
1982/január: Néhány megjegyzés az ELTE szóbeli matematika felvételi vizsgáiról -1982.
1982/február: 1981. Jelentés a Kürschák József Matematikai tanulóversenyről
1982/február: 1981. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1982/február: Mérőlapok felvételire - 1982. -III. (2.)
1982/február: Öveges József Emlékverseny Tatán -1982.
1982/február: Közlemény (1982. február)
1982/március: Számítógépek, algoritmus, matematika
1982/március: Tíz éve halt meg Hajós György
1982/március: Az ikozi-dodekaéder pályázat eredménye
1982/április: Hány nevezetes pontja legyen a háromszögnek? (Fordította Láng Hugó)
1982/április: Logikus, nem?
1982/május: Bástyaelhelyezések sokszínű sakktáblán
1982/május: Lázár Dezső emlékünnepély - 1982.
1982/május: Főiskolások Hajós György matematikai versenye - 1982.
1982/május: 1982. Előzetes a XXIII. Nemzetközi Matematiaki Diákolimpiáról
1982/május: A 32. pontverseny állása az 1982. évi 1. szám megoldásai után
1982/szeptember: 1982. Beszámoló a XXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1982/szeptember: 1982. Vélemények, tapasztalatok a XXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1982/szeptember: Az 1981-82-es iskolai évi, 32. pontverseny eredménye I. közlemény
1982/szeptember: Fejér megyei középiskolások 1982. évi matematikai versenye
1982/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés
1982/szeptember: A TIT Szabadegyetem 1982-83-as évi programjai
1982/október: Az 1981-82-es iskolai évi, 32. pontverseny eredménye II. közlemény
1982/október: Bellmann feladata
1982/október: Kedvenc problémáim (1982. október)
1982/október: Megjegyzés a 2348. feladathoz
1982/november: Az 1981-82-es évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1982/november: Az 1981-82-es évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1982/november: Az 1982. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1982/november: Az 1982. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1982/november: Kedvenc problémáim (1982. november)
1982/november: Egy különleges poliéder
1982/december: Kedvenc problémáim (1982. december)
1982/december: Mérőlapok felvételire I.
1982/december: Kifordítható test
1983/január: Kedvenc problémáim (1983. január)
1983/január: Mérőlapok felvételire - 1983. - II.
1983/január: Az 1981-82. évi 32. pontverseny összesített eredménye
1983/február: 1982. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1983/február: 1982. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1983/február: Kedvenc problémáim (1983. február)
1983/február: Mérőlapok felvételire - 1983. - III.
1983/március: Ötven éve halt meg Kürschák József (1864-1933)
1983/március: Osztók és rácspontok
1983/március: Kedvenc problémáim (1983. március)
1983/március: Mérőlapok felvételire - 1983. - IV.
1983/április: Kedvenc problémáim (1983. április)
1983/április: Megjegyzések az F. 2355. feladathoz
1983/április: Beszámoló a Bács-Kiskun megyei matematikai versenyről - 1983.
1983/május: Az irigy törpe és a Bölcsesség köve (Fordította Klukovits Lajos)
1983/május: Egy feladat végleges megoldása
1983/május: Kedvenc problémáim (1983. május)
1983/május: A 33. pontverseny állása az 1983. évi 1. szám megoldásai után
1983/szeptember: 1983. Beszámoló a XXIV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1983/szeptember: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny eredménye, I. közlemény
1983/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Versenyről - 1983.
1983/szeptember: Beszámoló a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1983. évi matematikai versenyéről
1983/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés
1983/október: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny eredménye, II. közlemény
1983/november: Szabályos toroidok
1983/november: Konvex háromszögtestek
1983/november: Az 1983. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredménye
1983/november: Az 1983. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1983/november: Az 1982-83. tanévi Országos Középiskolai Matematikai Verseny eredménye
1983/november: Az 1982-83. tanévi Országos Középiskolai Matematikai Verseny feladatai
1983/december: Tapasztalatok a felvételi vizsgákról a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán
1983/december: Mérőlapok felvételire - 1983. - I.
1983/december: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny összesített eredménye
1984/január: A felvilágosodás matematikusa -200 éve halt meg Leonhard Euler
1984/január: Szélsőértékek a körben
1984/január: Mérőlapok felvételire II.
1984/január: 1982. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpia két feladatának megoldása
1984/február: 1983. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1984/február: 1983. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1984/február: Mérőlapok felvételire
1984/február: Öveges József Emlékverseny Tatán
1984/március: A Rock játék
1984/március: Egy olimpiai feladat általánosítása (1984. március)
1984/április: Paraboláról, hiperboláról elemi geometriai eszközökkel I. rész
1984/április: Egy sorozat és a "Hanoi tornyai"
1984/május: Paraboláról, hiperboláról elemi geometriai eszközökkel II. rész
1984/május: Ki miben tudós? - matematikai vetélkedő
1984/május: A 34. pontverseny állása az 1984. évi 10. szám megoldásai után
1984/szeptember: 1984. Beszámoló a XXV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1984/szeptember: Az 1983-84-es iskolai évi 34. pontverseny eredménye. I. közlemény
1984/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Tanulmányi versenyről (1984)
1984/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés Tatabányán
1984/szeptember: A Fejér megyei középiskolások 1984. évi matematikai versenye
1984/október: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól I. rész
1984/október: Az 1983-84-es iskolai évi 34. pontverseny eredménye. II. közlemény
1984/október: Olimpiai előkészítő feladatok
1984/október: Náncsi néni gereblyéje (Fordítás)
1984/november: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól II. rész
1984/november: Egyes diofantikus egyenletek megoldásáról
1984/november: Az 1983-84. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1984/november: Az 1983-84. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1984/november: Az 1984. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1984/november: Az 1984. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladata
1984/november: Olimpiai előkészítő feladatok
1984/december: Hány nevezetes pontja van a háromszögnek?
1984/december: Mérőlapok felvételire I.
1984/december: Az 1983-84. tanévi, 34. pontverseny összesített eredménye
1984/december: Olimpiai előkészítő feladatok (Geometria II.)
1985/január: Kapcsolatok húr- és érintőnégyszögek között
1985/január: Mérőlapok felvételire - 1984. - II.
1985/január: Fizikai mozgások
1985/január: Egy bűvös számkocka
1985/január: Felvételire előkészítő feladatok
1985/február: 1984. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1985/február: 1984. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1985/február: Olimpiai előkészítő feladatok (Számelmélet) -1985. I.
1985/február: Öveges József Emlékverseny Tatán -1985.
1985/február: Az őrült autós
1985/február: Problems of the Kürschák József mathematical competition
1985/február: Az I. felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/február: Felvételire előkészítő feladatok
1985/március: Prímhatványok egy jellemzéséről
1985/március: A felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/március: Felvételire előkészítő feladatok
1985/április: Kártya telefon: avagy tanuljunk nyelveket!
1985/április: Egy geometriai feladatról (Az 1722. feladathoz kapcs.)
1985/április: Olimpiai előkészítő feladatok (Számelmélet) -1985. II.
1985/április: A felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/május: Még mindig kártyajáték telefonon, avagy fő a diszkréció
1985/május: Újra a fogoly paradoxonról (Fordította Fried Katalin)
1985/május: A "C" gyakorlatok pontversenyének állása az 1985. évi 1. szám megoldásai után
1985/május: A 35. pontverseny állása az 1984. évi 10. szám megoldásai után
1985/szeptember: 1985. Beszámoló a XXVI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1985/szeptember: 1985. Élménybeszámoló a finnországi olimpiáról
1985/szeptember: Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1985. évi matematikai tanulóversenye
1985/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei középiskolások 1984-85. tanévi matematikai versenyéről
1985/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenyről
1985/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1985.
1985/szeptember: Az 1984-85-ös tanév C pontversenyének végeredménye
1985/szeptember: A C gyakorlatok versenyére benevezettek iskolák szerinti megoszlása (1985.)
1985/október: Az 1984-85-ös tanév 35. pontversenyének végeredménye
1985/november: A szögharmadolásról
1985/november: Összerakós játékok
1985/november: Az 1984-85. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1985/november: Az 1984-85. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1985/november: Az 1985. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1985/november: Az 1985. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1985/november: A harmincadik Mersenne prím
1985/november: Mérőlapok felvételire - 1985. - I.
1985/november: Hogyan bizonyítható be?
1985/november: Miről ír a Tudomány?
1985/december: Pólya György
1985/december: A számok fizikusa (Riportrészlet Persi Diaconisszal, a Mathematical People c. könyvből. Fordította: Szabó Márta)
1985/december: Mérőlapok felvételire - 1985. - II.
1985/december: Pályázat (Ez nem véletlen)
1985/december: Az 1984--85. tanévi, 35. pontverseny összesített eredménye iskolánként
1986/január: Ez nem véletlen (2. közlemény)
1986/január: Mérőlapok felvételire - 1986. - III.
1986/február: 1985. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1986/február: 1985. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1986/február: Ez nem véletlen (3. közlemény)
1986/február: Mérőlapok felvételire - 1986. - IV.
1986/február: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1986.
1986/február: Válogatás a Kvant feladataiból (1986. február)
1986/március: A kínai maradéktétel polinomokra
1986/március: Mérőlapok felvételire - 1986. - V.
1986/március: Könyvismertetés
1986/április: A lámpácskás játékról
1986/április: Hogyan vágott vissza a teknős Achillesnek? (Fordította Szabó Márta)
1986/április: Mérőlapok felvételire - 1986. - VI.
1986/május: A 2-hatványok számjegyeiről
1986/május: Ez nem véletlen! Az 1-2. fordulók eredménye
1986/május: Az 1984-85. évi C-verseny legjobbjainak tanárai
1986/szeptember: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye (gyakorlatok)
1986/szeptember: 1986. Beszámoló a XXVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1986/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei matematikai versenyről - 1986.
1986/szeptember: A műszaki főiskolák 1986. évi Hajós György matematikai versenye
1986/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1986.
1986/szeptember: A címlapon látható testről
1986/szeptember: Műszaki főiskolák felvételi feladatai - 1986.
1986/október: Egy feladat 1931-ből (1986. október)
1986/október: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye (feladatok)
1986/október: Hogyan menekült meg az oroszlánszelidítő? (Fordította Friedl Katalin)
1986/október: Közgazdasági jellegű felvételi feladatok - 1986.
1986/október: Az 1984-85. évi C-verseny végeredménye
1986/november: Kvaterniók (Fordította Sapsál Anna)
1986/november: Az 1985-86. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (matematika) eredménye
1986/november: Az 1985-86. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (matematika) feladatai
1986/november: Az 1986. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1986/november: Az 1986. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1986/november: 1986. Az XXVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1986/november: A külföldre pályázók felvételi feladatai - 1986.
1986/december: Milyen szabályos rács-sokszögek léteznek?
1986/december: Mérőlapok felvételire - 1986. - I.
1986/december: Válogatás a Kvant feladataiból (1986. december)
1986/december: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye iskolánként
1987/január: Taktikai utasítások rablóknak és detektíveknek
1987/január: Pólus és poláris körben (fordította Kós Géza)
1987/január: Öveges József Emlékverseny Tatán -1987.
1987/január: Mérőlapok felvételire - 1987. - II.
1987/február: 1986. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1987/február: 1986. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1987/február: Mérőlapok felvételire - 1987. - III.
1987/február: Problems of the 1986 Kürschák József Competition
1987/március: A számítógépről, avagy a matematikusok bal kezéről
1987/március: A szerkesztő megjegyzése (1987. március)
1987/március: Mérőlapok felvételire - 1987. - IV.
1987/április: Számok a valóson innen és túl (1) (fordította Virágh János)
1987/április: Sokszögek a gömbön
1987/április: Mérőlapok felvételire - 1987. - V.
1987/május: Számok a valóson innen és túl (2) (fordította Virágh János)
1987/május: Emléküket őrizzük (1987. május)
1987/május: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1987/május: Az 1985-86. évi C-versenyünkön legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1987/szeptember: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny eredménye (gyakorlatok)
1987/szeptember: 1987. Beszámoló a XXVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1987/szeptember: Fejér megyei középiskolai verseny - 1987.
1987/szeptember: A műszaki főiskolák 1987. évi Hajós György matematikai versenye
1987/szeptember: A külföldi egyetemekre pályázók felvételi feladatai - 1987.
1987/szeptember: Rátz László vándorgyűlés
1987/október: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny eredménye (feladatok)
1987/október: Műszaki egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1987.
1987/október: Az 1986-87. évi C verseny eredménye
1987/október: Az 1986-87. évi C verseny legjobbjainak tanárai
1987/október: PASCAL tétele (1)
1987/november: Az Euler-féle összegképlet és néhány alkalmazása
1987/november: Az 1986-87. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1987/november: Az 1986-87. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1987/november: Az 1987. évi Arany Dániel Matematikai Verseny eredménye
1987/november: Az 1987. évi Arany Dániel Matematikai Verseny feladatai
1987/november: Egy olimpiai feladat általánosítása (1987. november)
1987/november: Közgazdasági egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1987.
1987/november: Pascal tétele (2)
1987/december: Háromjegyű kódok és irányított gráfok (fordította Kende Gábor)
1987/december: Mérőlapok felvételire I.
1987/december: Kiegészítés az F. 2611. feladathoz
1987/december: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny összesített eredménye
1987/december: Pascal tétele (3)
1988/január: Varga Tamás ( 1919 -- 1987)
1988/január: Osztójátékok
1988/január: Válogatás a Kvant feladataiból (1988. január)
1988/január: Mérőlapok felvételire - 1988. - II.
1988/január: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1988.
1988/február: 1987. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1988/február: 1987. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldásai
1988/február: Mérőlapok felvételire - 1988. - III.
1988/március: Hamis zsákok nyomában
1988/március: Mérőlapok felvételire - 1988. - IV.
1988/március: A 38. pontverseny állása...
1988/április: Egy Kürschák-feladat általánosítása
1988/április: Mérőlapok felvételire - 1988. - V.
1988/május: Hogyan közelítsünk az irracionális számokhoz?
1988/május: Egy számelméleti feladat
1988/szeptember: Az 1987-88. évi, 38. pontverseny eredménye I. közlemény
1988/szeptember: 1988. Beszámoló a XXIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1988/szeptember: Írásbeli érettségi - Felvételi feladatok - 1988.
1988/szeptember: Műszaki egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1988.
1988/szeptember: A műszaki főiskolák 1987-88-as tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1988/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1988.
1988/október: Az 1987-88. évi, 38. pontverseny eredménye II. közlemény
1988/október: 1988. A XXIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1988/október: ICME 6
1988/október: Közgazdasági egyetemek felvételi feladatai - 1988.
1988/november: Megjegyzések az 1987. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny 3. feladatához
1988/november: Relációk, függvények, morfizmusok
1988/november: Az 1987-88. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1988/november: Az 1987-88. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1988/november: Az 1988. évi Arany Dániel Matematiaki Verseny feladatai
1988/november: Az 1988. évi Arany Dániel Matematiaki Verseny eredménye
1988/november: Mérőlap felvételire - 1988. - I.
1988/november: Az 1987-88. évi C pontverseny eredménye
1988/november: Az 1987-88. évi C pontverseny legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1988/december: Talpponti háromszögek és konvergens sorozatok
1988/december: Mérőlap felvételire - 1988. - II.
1988/december: Megjegyzések a "Mérőlap felvételire - 1988. - I." megoldásához
1988/december: Szabályos háromszög felosztása: egy megoldatlan probléma
1988/december: Az 1986-87. évi, 38. pontverseny összesített eredménye
1989/január: Néhány bűvös négyzet a XX. századból
1989/január: Olimpiára előkészítő feladatok - 1989.
1989/január: 1988. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny
1989/január: Mérőlap felvételire - 1989. - III.
1989/január: Beszámoló az Öveges József Emlékversenyről- 1989.
1989/február: 1988. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1989/február: 1988. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
1989/február: Egy közelítő egyenletmegoldás
1989/február: Mérőlap felvételire - 1989. - IV.
1989/február: A múlt havi (1989. január) mérőlap feladatok megoldásának vázlata
1989/március: Változatok egy geometriai egyenlőtlenségre
1989/március: Egy kétdimenziós rácsgeometriai feladat
1989/március: A 39. pontverseny állása az 1988. évi 6-7. szám megoldásainak elbírálása után
1989/április: Téli Ankét (feladatok és megoldásaik)- 1989.
1989/április: Euréka! Megtalálták! (Megoldások az 1988. decemberi számban kitűzött megoldatlan problémára
1989/április: Áprilisi mindenféle (1989.)
1989/május: Az arányos képviselet matematikája I. rész
1989/május: A legnagyobb elem kiválasztása
1989/május: A C gyakorlatok pontversenyének állása...
1989/május: Az 1988-89. évi pontverseny állása ...
1989/szeptember: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny eredménye I. közlemény
1989/szeptember: Szabályos ötszög szerkesztése vonalzóval és hosszátvivővel
1989/szeptember: Kárteszi Ferenc (1907-1989)
1989/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1989.
1989/szeptember: A műszaki főiskolák 1988-89. tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1989/szeptember: 1989. Beszámoló a XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1989/szeptember: Matematika felvételire előkészítő feladatok- 1989.
1989/október: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny eredménye II. közlemény
1989/október: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - II.
1989/október: Az 1989. szeptemberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/október: Megjegyzések a 2535. gyakorlat kapcsán
1989/október: Megjegyzés a C.175. gyakorlat megoldásához
1989/október: Az 1988/89-es tanévi C pontversenyen legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1989/november: Nehéz-e kommunikálni?
1989/november: 1989. A XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia egy versenyző szemével
1989/november: 1989. A XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
1989/november: Az 1988-89. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1989/november: Az 1988-89. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1989/november: Az 1989. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1989/november: Az 1989. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1989/november: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - II.
1989/november: Az 1989. októberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/november: Megjegyzések a borító ábrájához
1989/december: Hogyan csináljunk aranyat, avagy a Banach-Tarski paradoxonról
1989/december: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - IV.
1989/december: Az 1989. novemberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/december: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny összesített eredménye
1990/január: A számjegyátlagok sorozata
1990/január: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1990.
1990/január: Gyakorló feladatok egyetemi felvételire - 1990. - V.
1990/január: Megoldási vázlatok az 1989. decemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/január: A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára előkészítő verseny - 1990.
1990/január: Kalandozások egy olimpiai feladat körül
1990/január: Az 1988-89-es tanévi C pontverseny végeredménye
1990/január: Az 1988-89-es tanévi C pontversenyen legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1990/február: 1989. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1990/február: 1989. Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
1990/február: Mely természetes számok állíthatók elő négyzetszámok összegeként? I. rész
1990/február: Az 1990. januári számban kitűzött egyetemi felvételi gyakorló feladatok megoldásai
1990/március: Mely természetes számok állíthatók elő négyzetszámok összegeként? II. rész
1990/március: A Téli Ankét feladatai (1990.)
1990/március: A Téli Ankét 2., 4., 7., és 8. feladatának megoldása (1990.)
1990/április: Az Abel-féle átrendezésről
1990/április: A Téli Ankét 1. és 6. feladatának megoldása (1990.)
1990/május: Sokszögek átdarabolása
1990/május: A C pontverseny állása...
1990/május: Az 1989-90. évi pontverseny állása...
1990/szeptember: 1990. Beszámoló a XXXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1990/szeptember: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny eredménye I. közlemény
1990/szeptember: Lázár Dezső Emlékdíj - 1990.
1990/szeptember: A műszaki főiskolák 1989-90. tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1990/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1990.
1990/szeptember: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - I.
1990/október: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny eredménye II. közlemény
1990/október: Az 1989-90. tanévi C pontverseny végeredménye
1990/október: Az 1989-90. tanévi C pontversenyen jó eredményt elért tanulók tanárai
1990/október: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - II. (gyakorló feladatok egyetemi felvételire)
1990/október: Megoldási vázlatok az 1990. szeptemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/november: 1990. A XXXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1990/november: Az 1989-90. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1990/november: Az 1989-90. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1990/november: Az 1990. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1990/november: Az 1990. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1990/november: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - III.
1990/november: Megoldási vázlatok az 1990. októberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/november: Ponthalmazok varázsszámairól
1990/december: Egy feladat 1931-ből (1990. december)
1990/december: Pontszámsejtés a véges geometriákban
1990/december: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - IV.
1990/december: Megoldási vázlatok az 1990. novemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/december: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny összesített eredménye
1991/január: A kontinuumsejtés
1991/január: Matematikai felvételire előkészítő feladatok - 1991. - V.
1991/január: Megoldási vázlat az 1990. decemberi gyakorló felvételi feladatokhoz
1991/január: Izraeli-magyar matematika verseny - 1991.
1991/január: Fiatal Matematikusok V. Csapatversenye Litvániában - 1991.
1991/február: 1990. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1991/február: 1990. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1991/február: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1991.
1991/február: Matematikai felvételire előkészítő feladatok - 1991. - VI.
1991/február: Megoldási vázlat az 1991. januári gyakorló felvételi feladatokhoz
1991/március: A februári felvételi feladatok végeredményei - 1991.
1991/március: Olimpia'91 (1.)
1991/március: Az 1990-91-es tanév pontversenyének állása
1991/március: Az olimpiai előkészítő verseny válaszai
1991/április: Permutációcsoportok
1991/április: Parabola-e a parabola?
1991/április: Olimpia'91 (2.)
1991/május: Az $a^n \pm b^n$ számok osztóiról két számelméleti feladat kapcsán
1991/május: Olimpia'91 (3.)
1991/szeptember: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny végeredménye I.
1991/szeptember: 1991. Beszámoló a XXXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1991/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1991.
1991/szeptember: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1991. évi matematikai versenyéről
1991/szeptember: Közgazdasági jellegű egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1991
1991/október: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny végeredménye II.
1991/október: Érdekes kombinatorikus geometriai problémák
1991/november: 1991. A XXXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1991/november: Megjegyzések az olimpia 6. feladatához
1991/november: Az 1990-91. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
1991/november: Az 1991. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny
1991/november: A műszaki főiskolák 1990-91. tanévi Hajós György - Matematikai Tanulóversenye
1991/november: Jólrendezett halmazok
1991/november: A négydimenziós horrortól az n-dimenziós Euler tételig, avagy kalandozás a sokdimenziós terekben I. rész
1991/november: Műszaki jellegű egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1991.
1991/november: Mérőlapok felvételire készülőknek (1991. november)
1991/december: A négydimenziós horrortól az n-dimenziós Euler tételig, avagy kalandozás a sokdimenziós terekben II. rész
1991/december: Szabályos tizenhétszög szerkesztése
1991/december: Mérőlapok felvételire készülőknek (1991. december)
1991/december: Megoldásvázlatok, eredmények az 1991. novemberi szám mérőlapjához
1991/december: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny összesített eredménye
1992/január: Algoritmikus vagy véletlen? I. rész
1992/január: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - III.
1992/január: Megoldásvázlatok, eredmények az 1991. decemberi szám mérőlapjához
1992/január: Beszámoló a nagykanizsai diszkrét geometria konferenciáról - 1992.
1992/február: Algoritmikus vagy véletlen? II. rész
1992/február: Az exponenciális függvények
1992/február: 1991. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1992/február: 1991. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1992/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - IV.
1992/február: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. januári szám mérőlapjához
1992/március: "Mely valós számok esnek ""legtávolabbra"" az összes racionális számtól?"
1992/március: Megoldásvázlatok, eredmények a februári szám mérőlapjához
1992/március: Az 1991-92-es tanév pontversenyének állása...
1992/március: Megjegyzés az Algoritmikus vagy véletlen című cikkhez
1992/április: Száz éve született Neukomm Gyula
1992/április: Neukomm Gyula - ahogy bennem él
1992/április: Irracionális szögek
1992/április: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - V.
1992/április: Olimpia'92
1992/május: Szélsőérték feladatokkal kapcsolatos problémák (A 2660. gyakorlat ürügyén)
1992/május: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. áprilisi szám mérőlapjához
1992/május: Neukomm Gyula egy feladatmegoldása a régi Középiskolai Matematikai Lapokból
1992/május: Olimpia'92 feladatainak megoldása
1992/szeptember: Az 1991-92-es iskolai év matematikai pontverseny eredménye
1992/szeptember: Matematika és irodalom
1992/október: 1992. Beszámoló a XXXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1992/október: Az 1991-92-es tanévi C pontverseny végeredménye
1992/október: Beszámoló az 1992. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1992/november: Lovagok és lókötők a gödeli szigeteken
1992/november: Az 1992. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1992/november: Az 1992. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1992/november: Az 1991-92. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1992/november: Az 1991-92. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1992/november: Rátz László Vándorgyűlés - 1992.
1992/november: Az I. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny - 1992.
1992/november: III. magyar-izraeli matematika verseny - 1992.
1992/november: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. -I.
1992/december: A tetraéder köré írt gömbről
1992/december: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. -II.
1992/december: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. novemberi szám mérőlapjához
1992/december: Az 1991-92. tanévi, 42. matematika pontverseny összesített eredménye
1993/január: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - III.
1993/január: Megoldásvázlatok az 1992. decemberi szám mérőlapjához
1993/február: 1992. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1993/február: 1992. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1993/február: XIII. Öveges József Emlékverseny Tatán - 1993.
1993/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - IV.
1993/február: Megoldásvázlatok az 1993. januári szám mérőlapjához
1993/március: Egy fontos kapcsolat
1993/március: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny állása a szeptember-novemberi számok feladatinak értékelése után
1993/március: Beszámoló egy tanulmányi versenyről
1993/március: Megoldásvázlatok az 1993. februári szám mérőlapjához
1993/április: Sorminták és egybevágósági transzformációk
1993/április: Emlékülés és megyei fizikaverseny Lánczos Kornél születésének 100-adik évfordulóján
1993/április: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - V.
1993/május: Algebrai kódelmélet
1993/május: A geometriatanítás új eszköze: CAD iskola
1993/május: Megoldásvázlatok az 1993. áprilisi szám mérőlapjához
1993/május: Beszámoló az 1993. évi Hajós György Matematika Versenyről
1993/május: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny állása...
1993/szeptember: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny végeredménye
1993/szeptember: 1993. Beszámoló a 34. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1993/szeptember: IV. magyar-izraeli matematika verseny - 1993.
1993/szeptember: A II. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny -1993.
1993/szeptember: Református Gimnáziumok I. Országos Matematika Versenye
1993/október: Axiómarendszerekről
1993/október: Felvételire előkészítő feladatok - 1993.
1993/október: Az 1992-93-as tanév C pontverseny eredménye
1993/október: 1993. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny
1993/október: Rátz László Vándorgyűlés - 1993.
1993/október: Szolnoki mozaikok
1993/november: Az algebrai számokról
1993/november: Háromszögszerkesztés szögfelező szakaszokból
1993/november: Érdekességek a négyzetgyök 2-ről
1993/november: Az 1992-93-as tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1993/november: Az 1993. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1993/november: Az 1993. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1993/november: Az 1992-93. tanévi Országos Matematikai Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1993/november: Az 1992-93. tanévi Országos Matematikai Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1993/november: Mérőlap felvételire készülőknek - 1993.
1993/november: Megoldásvázlatok az 1993. októberi szám mérőlapjához
1993/december: Emlékezünk
1993/december: Jubileumi szám: Az elindulás (1894-1914)
1993/december: A lap első megoldóiról
1993/december: Riesz Frigyes és a fizika
1993/december: Interjú a 77 évvel ezelőtti matematika tanulóverseny győztesével: dr. Korodi (Kornfeld) Alberttel
1993/december: Jubileumi szám: Az újrakezdés (1925-1939)
1993/december: Évfordulós gondolatok: hogy ment régen a lap - és vajon hogy megy 50 év múlva?
1993/december: Erdős Pál feladatai
1993/december: Arcképcsarnok: Bakos Tibor
1993/december: Arcképcsarnok: Erdős Pál
1993/december: Arcképcsarnok: Hajós György
1993/december: Arcképcsarnok: Hódi Endre
1993/december: Arcképcsarnok: Kárteszi Ferenc
1993/december: Arcképcsarnok: Klein Eszter
1993/december: Arcképcsarnok: Surányi János
1993/december: Arcképcsarnok: Szekeres György
1993/december: Arcképcsarnok: Turán Pál
1993/december: Arcképcsarnok: Weiszfeld (Vázsonyi) Endre
1993/december: Jubileumi szám: Az új sorozat (1947-től)
1993/december: Emlékeimből
1993/december: Ki volt Neukomm Gyula?
1993/december: Egy a tanítványok közül
1993/december: A Középiskolai Matematikai Lapok a sztálinista időkben
1993/december: Akik külföldön folytatták... (Gutay László, Gergely Péter)
1993/december: A szerkesztőbizottság vezetői (Tusnády Gábor, Csirmaz László)
1993/december: Ketten a "Fazekas" első matematika tagozatos osztályából (Pelikán József, Lovász László)
1993/december: A Lap és három generáció
1993/december: Jubileumi szám: Időrendi táblázat
1993/december: Mérőlap felvételire készülőknek - 1993.
1993/december: Megoldásvázlatok az 1993. novemberi szám mérőlapjához
1994/január: Fermat utolsó tétele
1994/január: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 1. rész
1994/február: Az 1993-94-es tanévi matematikai pontverseny állása
1994/február: 1993. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1994/február: 1993. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1994/február: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/február: Megoldásvázlatok, eredmények a decemberi mérőlap feladataihoz
1994/március: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 2.rész
1994/március: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból?
1994/március: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/március: Megoldásvázlatok, eredmények a februári szám mérőlapjához
1994/március: Beszámoló a nagykanizsai geometriai konferenciáról
1994/március: Tudósítás az Izsák Imre Gyula természettudományos versenyről
1994/március: Jubilál a Természet Világa
1994/március: Játék mindenkinek
1994/április: Jubileum
1994/április: Ha fülelünk
1994/április: Bollobás Béla visszaemlékezése
1994/április: Graetzer György visszaemlékezése
1994/április: Nők a matematikusok között
1994/április: Fischer Rózsa visszaemlékezése
1994/április: Tegnap, ma, holnap
1994/április: Lugosi Erzsébet visszaemlékezése
1994/április: König Dénes levele Neumann Jánoshoz
1994/április: Szülők és gyermekek (fényképtabló)
1994/április: Surányi Péter visszaemlékezése
1994/április: Beszámoló a tanítóképző főiskolák 1993. évi matematikaversenyéről
1994/április: Középiskolás matematikaverseny Bács-Kiskun megyében
1994/április: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból? 2. rész
1994/április: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/április: Megoldásvázlatok, erdmények a februári szám mérőlapjához
1994/április: Játék mindenkinek - Ki nevet a végén?
1994/május: Az 1993-94-es tanévi matematika pontverseny állása
1994/május: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból? 3.rész
1994/május: 5. magyar-izraeli matematikaverseny
1994/május: Megoldások, eredmények az áprilisi szám mérőlapjához
1994/augusztus: János Bolyai Mathematical Society
1994/augusztus: Chapters from the History of Mathematics and Physics in Hungary
1994/augusztus: Distribution of Prizes in 32 IMO's
1994/szeptember: Az 1993-94-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1994/szeptember: 1994. Beszámoló a 35. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1994/szeptember: 3. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1994/szeptember: Beszámoló az 1994. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1994/szeptember: Polygon folyóirat és könyvtár sorozat
1994/szeptember: Új pontverseny kiírása az 1994-95-ös tanévre
1994/október: Az 1993-94-es tanévi C pontverseny végeredménye
1994/október: Beszámoló az 1994. évi KENGURU versenyről
1994/október: Az 1994. évi KENGURU verseny feladatai
1994/október: Rátz László Vándorgyűlés 1994.
1994/október: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/november: Legkisebb abszolút értékű polinomokról
1994/november: A Pitagorasz-tétel egy megfordításáról -- függvényelméleti szemmel
1994/november: Az 1993-94-es tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1994/november: Az 1993-94. tanévi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai, erdeményei
1994/november: Az 1993-94. tanévi OKTV feladatai, eredményei
1994/november: Az 1993-94. tanévi Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny feladatai és eredményei
1994/november: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/november: Megoldásvázlatok, erdmények az októberi szám mérőlapjához
1994/november: Még néhány szó a KENGURU versenyről
1994/november: Játék mindenkinek
1994/december: Mire jó (időnként) a dolgok elbonyolítása? 1. rész
1995/január: Mire jó (időnként) a dolgok elbonyolítása? 2. rész
1995/január: Mérőlap felvételire készülőknek 95/I.
1995/január: Megoldásvázlatok, eredmények a novemberi szám mérőlapjához
1995/január: Megjegyzés a címlap ábrájához és az F.3036. feladathoz
1995/február: 1994. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1995/február: 1994. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1995/február: Ifjúsági Matematikai Kongresszus - '96 Miskolc
1995/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 95/I mérőlaphoz
1995/március: Az 1994-95-ös tanévi matematika pontverseny állása a szeptember--novemberi feladatok feldolgozása után
1995/március: A Mandelbrot-féle halmazok szimmetriája
1995/március: Mérőlap felvételire készülőknek 1995/3.
1995/április: Bevezetés a "lóelméletbe"
1995/április: Megoldásvázlatok, eredmények az 1995/3. mérőlaphoz
1995/április: Tudósítás az Izsák Imre Gyula versenyről
1995/május: Tanévzáró
1995/május: Az 1994-95-ös tanév matematika pontverseny állása
1995/május: 1995. VI. magyar-izraeli matematikaverseny
1995/május: PROBLEMS OF THE KÜRSCHÁK JÓZSEF MATHEMATICAL COMPETITION
1995/szeptember: Az 1994-95. tanévi matematika pontverseny végeredménye
1995/szeptember: Pólya György - az ifjúság barátja
1995/szeptember: Királyok körei
1995/szeptember: 1995. Beszámoló a 36. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1995/szeptember: Beszámoló az 1995. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1995/szeptember: 1995. A IV. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1995/szeptember: Új pontversenyek kiírása az 1995-96-os tanévre
1995/október: 60 éve jelent meg a KöMaL-ban az Erdős-Mordell tétel
1995/október: 1995. A IV. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1995/október: Rátz László Vándorgyűlés 1995.
1995/október: MAT-KAPOCS
1995/október: Matematikai tábor Erdélyben
1995/november: Figurák a sakktáblán
1995/november: Az 1994-95-ös tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1995/november: Az 1994-95. évi Arany Dániel Matematika Verseny feladatai és eredménye
1995/november: Az 1994-95. évi OKTV feladatai és eredménye
1995/november: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1995/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '96
1995/december: Szegő Gáborra emlékezünk
1995/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1995/december: Megoldásvázlatok, eredmények a I. mérőlap feladataihoz
1996/január: Ló és lovasa, avagy a párbaállítás módszere
1996/január: Megjegyzés az Erdős-Mordell tételhez
1996/január: Matematikai Konferencia Nagykanizsán
1996/február: 1995. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1996/február: 1995. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1996/február: A pitagoraszi számhármasokról
1996/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1996/február: Megoldások és eredmények a II. mérőlap feladataihoz
1996/március: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny eredménye
1996/március: A Fermat-sejtés ürügyén
1996/március: Ismét egy egyszerű sejtautomatáról, avagy kutyák a Marsról
1996/március: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1996/március: Megoldásvázlatok és erdmények a III. mérőlap feladataihoz
1996/április: Ló és lovasa, avagy a párbaállítás módszere II. rész
1996/április: Dr. Soós Paula (1903 - 1996)
1996/április: Megjegyzés az F. 2946. feladathoz
1996/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
1996/április: Megoldásvázlatok és eredmények a IV. mérőlap feladataihoz
1996/május: A tanév végére
1996/május: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny eredménye
1996/május: Egyenlőtlenségek egy háromszög oldalaival
1996/május: Focilabda
1996/május: 1996. Beszámoló a 7. magyar-izraeli matematikaversenyről
1996/május: Megoldásvázlatok, erdmények a V. mérőlap feladataihoz
1996/szeptember: 1996. Beszámoló a 37. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1996/szeptember: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny végeredménye
1996/szeptember: 1996. Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Vereseny
1996/szeptember: Beszámoló az 1996. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1996/szeptember: Dr. Szénássy Barna (1913 - 1995)
1996/szeptember: A Cavalieri-elv
1996/szeptember: CD ROM-on a KöMaL
1996/szeptember: Új pontverseny kiírása az 1996-97-es tanévre
1996/október: 250 000 Ft-os adomány KÖMAL versenyzők és tanáraik részére
1996/október: Mit rakjunk a hátizsákba, hogyan váltsunk fel pénzt ? I. rész
1996/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1996/október: Nyári matematikai tábor Balatonberényben
1996/október: Matematikatanárok vándorgyűlése Sopronban
1996/október: MAT-KAPOCS konferencia
1996/október: 1996. Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1996/október: Beszámoló az 1996-os KENGURU matematika versenyről
1996/október: KENGURU-tábor Zakopanéban
1996/november: Erdős Pál (1913 - 1996)
1996/november: Beszámoló az Ifjúsági Matematikai Kongresszus - '96 eseményeiről
1996/november: Mit rakjunk a hátizsákba, hogyan váltsunk fel pénzt ? II.rész
1996/november: Az 1995-96-os tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1996/november: Az 1995-96. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai és eredménye
1996/november: Az 1995-96. évi OKTV verseny feladatai és eredménye
1996/november: KENGURU '97 matematika verseny
1996/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '97
1996/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap feladataihoz
1996/november: 100 év matematika CD-ROM-on
1996/december: Beszámoló a 8. Nemzetközi Matematikaoktatási Kongresszusról
1996/december: 20. Felvidéki Magyar Matematikaverseny
1996/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1997/január: A valószínűségszámítás meg az újságárusítás művészete
1997/január: Matematikai Diáktalálkozó Komáromban
1997/január: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1997/január: Megoldásvázlatok,erdmények a II.mérőlap feladataihoz
1997/február: 1996. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1997/február: 1996. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatai és megoldásai
1997/február: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1997/február: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap feladataihoz
1997/március: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny állása
1997/március: Gráfmodellek
1997/március: Beszámoló a Heves megyei matematikaversenyekről
1997/március: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap feladataihoz
1997/március: MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
1997/április: Néhány egészen általános konstrukció
1997/április: A Bács-Kiskun megyei Középiskolások 1996-97-es tanévi Matematika Versenye
1997/május: RISK - egy társasjáték kockázata
1997/május: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny állása
1997/május: Beszámoló az országos Gordiusz Matekversenyről
1997/május: Tanárképző főiskolák Péter Rózsa matematikaversenye
1997/szeptember: 1997. Beszámoló a 38. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1997/szeptember: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1997/szeptember: Beszámoló a VIII. magyar-izraeli matematikaversenyről
1997/szeptember: Beszámoló a VI. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyről
1997/szeptember: Hajós György Matematika Verseny
1997/szeptember: Az 1997-98-as tanév pontversenyeinek feltételei
1997/október: Prímképletek
1997/október: A VI. Horvátországi Országos Matematika Verseny
1997/október: A VI. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1997/október: Mérőlap felvételire készükőknek I.
1997/november: Az 1996-97. tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1997/november: Az 1996-97. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai, eredményei
1997/november: Az 1996-97-es OKTV feladatai, eredményei
1997/november: Novemberi szakköri feladatok
1997/november: Megoldásvázlatok, eredmények a I. mérőlap feladataihoz
1997/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '98
1997/november: Megjegyzések a C.461. gyakorlat ürügyén
1997/december: Néhány kombinatorikus geometriai feladat
1997/december: 1997. Kiegészítés az olimpiai beszámolóhoz
1997/december: Gordiusz Matekverseny 1998
1997/december: Peák István Matematikai Verseny
1997/december: Valószínűségszámítási konferencia
1997/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1997/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1997/december: Találd fel magad! Innovációs verseny 1997-98
1998/január: Line{\'a}ris programoz{\'a}s
1998/január: Egy érdekes számelméleti tétel
1998/január: Januári szakköri feladatok
1998/január: Megoldásvázlatok, eredmények az 1997/9. sz. II. mérőlap feladataihoz
1998/január: Matematikai Diáktalálkozó Komáromban
1998/február: 1997. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1998/február: 1997. évi Kürschák József Matemetikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1998/február: Rúd-csukló szerkezetek
1998/február: Optimalizálási feladatok dualitása
1998/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1998/február: "Nemzetközi ""Kenguru"" találkozó Budapesten"
1998/február: Matematika és fizika totó az 1997. évi Téli Ankéton
1998/február: Téli Ifjúsági Ankét, 1997. december 19-21.
1998/március: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny állása
1998/március: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1998/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III.sz. mérőlap (1998/2.sz.) feladataihoz
1998/április: A sorbanállás elmélete
1998/április: Arkhimédész és a parabola
1998/április: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1998/április: Egy hagyományos amerikai matematikaverseny (PUTNAM)
1998/április: Tudósítás az Izsák Imre Gyula versenyről
1998/április: A középiskolák sorrendje a matematika tárgyban elért eredmények tükrében
1998/április: Az 1997/8 és az 1998/1 KöMaL számok hátsó borítóinak ábráiról
1998/május: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny állása
1998/május: Beszámoló a IX. magyar-izraeli matematikaversenyről
1998/május: A Református Iskolák VI. Országos Matematika Versenye
1998/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztversenyről
1998/május: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (1998/3. sz.) feladataihoz
1998/május: Megjegyzés a C.485. gyakorlathoz
1998/szeptember: Beszámoló a 39. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1998/szeptember: A 39. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1998/szeptember: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny végeredménye
1998/szeptember: Surányi János 80 éves
1998/szeptember: A VII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1998/szeptember: Beszámoló a Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyről
1998/szeptember: Könyvismertető
1998/szeptember: KöMal 1998-99 matematika-fizika pontverseny, versenykiírás
1998/október: Escher egy tétele
1998/október: Mérőlap felvételire készülőknek
1998/október: A VII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1998/október: A VII. Horváthországi Országos Matematika Verseny
1998/november: Meglepetés előfizetőinknek (Bakos Tibor: Ki tud többet a bűvös négyzetekről)
1998/november: Kutatási lehetőségek középiskolásoknak
1998/november: A körre vonatkozó polaritás
1998/november: Az 1998. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpián ...Kiegészítés az olimpiai beszámolóhoz
1998/november: Az 1997-98-as tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1998/november: Az 1997/98. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1998/november: Az 1997/98. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1998/november: Az 1997/98. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1998/november: Az 1997/98. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1998/november: Matematika Határok Nélkül versenyfelhívás '99
1998/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (1998/7.sz.) feladataihoz
1998/november: Novemberi szakköri feladatok
1998/december: Rátz László Vándorgyűlés 1997-1998
1998/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1998/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1998/december: Néhányan az 1997-98-as tanév legszorgalmasabb megoldói közül
1998/december: A matematika és fizika Téli Ifjúsági Ankét előzetes programja
1999/január: Rácspontok a körben
1999/január: Binomiális együtthatók és teljes hatványok
1999/január: A Riemann függvényről
1999/január: Januári szakköri feladatok
1999/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (1998/9.sz.) feladataihoz
1999/január: Matematika és fizika totó az 1998. évi Téli Ifjúsági Ankéton
1999/január: A MATFUND Alapítvány...
1999/február: Bakos Tibor 1909-1998 (Nekrológ)
1999/február: A körnégyszögesítés - egy rosszul sikerült fordítás
1999/február: 1998. Jelentés a Kürschák József Matemaikai Tanulóversenyről
1999/február: 1998. évi Kürschák József Matemaikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1999/február: Nagy Károly Matemaikai Diáktalálkozó
1999/február: Nagy Károly
1999/február: Hogyan fogjunk oroszlánt
1999/február: Helyesbítés
1999/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1999/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1999/február: A Természet Világa MATEMATIKA különszáma
1999/február: Téli Ifjúsági Ankét '98
1999/február: A matematika és fizika totó eredménye
1999/február: Hogyan rajzoljunk n-dimenziós kockát?
1999/március: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny állása
1999/március: Szőkefalvi-Nagy Béla (1913-1998)
1999/március: Az 1998. évi William Lowell Putnam Emlékverseny feladatai
1999/március: Matematikai önképzőkörök az országban
1999/március: TI 83 grafikus kalkulátor
1999/március: Mérőlapok felvételire készülőknek IV.
1999/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (1999/2. sz.) feladataihoz
1999/április: A matematika tagozattól a Wolf-díjig
1999/április: Számítógépek, algoritmus, matematika
1999/április: Könyvismertetés
1999/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
1999/április: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (1999/3. sz.) feladataihoz
1999/április: Ifjusági Matematikai Konferencia '99
1999/május: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny állása
1999/május: Az 1999. évi magyar-izraeli matematikaverseny
1999/május: Református Iskolák VII. Országos Matematika Versenye
1999/május: A református Iskolák VII. Országos Matematika Versenyének feladatai
1999/május: Beszámoló a Tanárképző Főiskolák Matematikaversenyéről
1999/május: VII. Székely Mikó Matematika Verseny
1999/május: Megoldásvázlatok, eredmények az V. mérőlap (1999/4. sz.) feladataihoz
1999/szeptember: Ericsson-díj tanároknak
1999/szeptember: Beszámoló a 40. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1999/szeptember: A 40. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1999/szeptember: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1999/szeptember: A VIII. Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny
1999/szeptember: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
1999/szeptember: Pályázati felhívás
1999/szeptember: KöMal 1999-2000 matematika-fizika pontverseny - versenykiírás
1999/október: Rátz László Vándorgyűlés '99
1999/október: Az 1999. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
1999/október: A VIII. Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny feladatai
1999/október: Könyvismertetés
1999/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1999/november: Egy meglepő bizonyítás
1999/november: Geometriai bizonyítás a 4k+1 alakú prímszámok két négyzettszám összegére bontásának egyértelműségére
1999/november: Az 1998-99-es tanév pontversenyének összesített eredménye
1999/november: Az 1998/99. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1999/november: Az 1998/99. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1999/november: Az 1998/99. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1999/november: AZ 1998/99. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1999/november: Az 1999. évi Hajnal Imre Matematika Tesztverseny
1999/november: Versenyfelhívás, Matematika Határok Nélkül
1999/november: Ismét lehet jelentkezni középiskolás kutatónak!
1999/november: Könyvajánló
1999/november: Szakköri feladatok I.
1999/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (1999/7. sz.) feladataihoz
1999/november: Tájékoztató az 1999. évi Ericsson-díjakról
1999/december: Könyvajánló
1999/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1999/december: Megoldásvázlatok, eredmények az I. szakköri feladatokhoz (1999/8. sz.)
1999/december: Megjegyzés a Gy.3278-as feladathoz
1999/december: Néhányan az 1998-99-es tanév feladatainak legszorgalmasabb megoldói közül
1999/december: A matematika és fizika Téli Ifjúsági Ankét előzetes programja
2000/január: Jelentés az Ericsson-díjak odaítéléséről
2000/január: Mikor kommutatív, illetve asszociatív a hatványozás?
2000/január: Szakköri feladatok II.
2000/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (1999/9. sz.) feladataihoz
2000/január: Sajtóhiba 1999/9
2000/január: Kedvcsináló 3 CD-hez
2000/január: Miskolci beszámoló
2000/január: Ifjusági matematikai kongresszus 2000
2000/január: Matematikusképzés a BME-n
2000/január: Negyedikesek figyelem (Szegedi Tudományegyetem)
2000/január: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány beszámolója
2000/február: 1999. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2000/február: 1999. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2000/február: Megjegyzés a B. 3295. feladathoz - alakzatok súlypontjáról
2000/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
2000/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2000/február: Tájékoztató az IMK-2000-ről
2000/február: Matematikatörténet és Matematikatanítás Konferencia
2000/február: Octogon 1999
2000/február: A minszki csirke
2000/február: MATEMATIKAI és FIZIKAI TOTÓ az 1999. évi Téli Ankéton
2000/március: Az 1999/2000. tanévi matematika pontverseny állása
2000/március: A Carmichael-számokról
2000/március: A Hajdú-Bihar megyei Matematikai Versenyről
2000/március: Beszámoló a III. Hegyi Lajos Matematikai Emlékversenyről
2000/március: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
2000/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (2000/2.sz.) feladataihoz
2000/április: Harmadrendű görbék
2000/április: Az 1999. évi Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny
2000/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
2000/április: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (2000/3.sz.) feladataihoz
2000/április: Ericsson-díj tanároknak
2000/május: Az 1999/2000. tanévi matematika pontverseny állása a decemberi feldolgozott feladatok alapján
2000/május: Harmadrendű görbék II. Poncelet tétele
2000/május: Olimpiai válogatóverseny
2000/május: XI. magyar-izraeli matematika verseny
2000/május: Bács-Kiskun Megyei Középiskolai Matematika Verseny, 1999/2000 tanév
2000/május: A Székely Mikó Matematikaverseny feladatai
2000/május: Beszámoló a Református Iskolák VIII. Országos Matematika Versenyéről
2000/május: Könyvismertetés
2000/május: Megoldásvázlatok, eredmények az V. mérőlap (2000/4.sz.) feladataihoz
2000/május: Problems of the Hungary-Israel Binational Mathematical Team Competition
2000/május: Matek az óceánon túl
2000/szeptember: Ericsson-díj tanároknak
2000/szeptember: Erdős Pál díjat kapott Surányi János és Reiman István
2000/szeptember: Beszámoló a 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2000/szeptember: A 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2000/szeptember: Az 1999-2000-es tanév matematikai pontverseny végeredménye
2000/szeptember: KöMaL 2000-2001 matematika-fizika pontverseny versenykiírás
2000/október: Az 1999/2000-es tanévi matematika pontverseny különdíjas versenyzői
2000/október: A 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2000/október: A IX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
2000/október: Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny 2000
2000/október: Hajós György Verseny
2000/október: Zipernowsky Matematika Kupa
2000/október: Rátz László Vándorgyűlés
2000/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
2000/november: Az 1999-2000-es tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
2000/november: (Tan)könyvajánló középiskolásoknak is - felsőfokon
2000/november: Az 1999-2000. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2000/november: Az 1999-2000. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2000/november: Az 1999-2000. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2000/november: Az 1999-2000. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2000/november: Matematika Határok Nélkül, versenyfelhívás
2000/november: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre I.
2000/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (2000/7. sz.) feladataihoz
2000/december: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében - I. rész
2000/december: Néhány érdekesség a Fibonacci- és a Fibonacci-típusú sorozatokról
2000/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
2000/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2000/december: Szimultán háromszög-egyenlőtlenségekről
2001/január: Ericsson-díj 2000
2001/január: Néhány érdekesség a Fibonacci- és a Fibonacci-típusú sorozatokról II. rész
2001/január: A zsák meg a foltjai
2001/január: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre II.
2001/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (2000/9. sz.) feladataihoz
2001/január: Megjegyzés a B. 3343. feladathoz
2001/január: Matematika tréning (Balatonberény, 2001. június)
2001/január: Érettségizők figyelem! Megújult matematikus-képzés a Szegedi Tudományegyetemen
2001/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2001/február: 2000. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2001/február: 2000. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2001/február: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében II. rész
2001/február: Szerkesztések vonalzóval
2001/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
2001/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2001/február: A Hajdú-Bihar Megyei Középiskolai Versenyről
2001/február: Képek a 2000. évi Téli Ifjúsági Ankétról
2001/február: Matematikai és fizikai TOTÓ a 2000. évi Téli Ankéton
2001/március: A 2000/2001. tanévi matematika pontverseny állása a februárig feldolgozott feladatok alapján
2001/március: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében III. rész
2001/március: Pontok és nézőpontok - megjegyzések egy Kürschák feladathoz
2001/március: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre III.
2001/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (2001/2. sz.) feladataihoz
2001/március: Matematika hírek Brassóból
2001/március: A matematika és fizika totó eredménye
2001/április: Léteznek-e transzcendens számok?
2001/április: William Lowell PUTNAM Matematikaverseny 2000. december 2.
2001/április: Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny
2001/április: IX. Székely Mikó Matematikaverseny 2001. február 17.
2001/április: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
2001/április: A márciusi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2001/május: Ericsson-díj tanároknak
2001/május: Ifjúsági Bolyai Pályázat
2001/május: Díjkiosztó ünnepség lapunk többszáz megoldójával
2001/május: Hírek - Sulineten a KöMal archívuma
2001/május: Hírek - Számítástechnika, informatika, internet - a KöMaL jövő évi tervei
2001/május: Pályázat
2001/május: A 2000/2001. tanévi matematika pontverseny állása
2001/május: Niccolo Fontana (más néven Tartaglia) számolómester egy versenyfeladatáról
2001/május: Beszámoló a 12. Gillis-Turán matematikaversenyről
2001/május: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (2001/4. sz.) feladataihoz
2001/szeptember: Változás a KöMal-nál
2001/szeptember: Beszámoló a 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2001/szeptember: A 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2001/szeptember: Cardano és a kriptográfia - A rejtjelező-rácsok matematikája
2001/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés (Miskolc, 2001. július 4-7.)
2001/szeptember: Beszámoló a X. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyről
2001/szeptember: Beszámoló a Gordius Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2001/szeptember: A tanáképző főiskolák 2001. évi Péter Rózsa matematikaversenye
2001/szeptember: A Műszaki Főiskolák 23. Országos Hajós György Matematikai Versenye
2001/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/szeptember: A Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó egy évtizede (1991-2000) dokumentumokban
2001/szeptember: KöMal 2001-2002 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny - Versenykiírás
2001/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2001/október: Sangaku, matematikai fatáblák japán templomokban
2001/október: A 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2001/október: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2001/november: Pierre Fermat és a nyilvános kulcsú rejtjelezés
2001/november: Olimpiai megjegyzések I.
2001/november: A 2000-2001. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2001/november: A 2000-2001. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2001/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/7. sz. feladataihoz
2001/november: Versenyfelhívás
2001/december: Olimpiai megjegyzések II.
2001/december: Kis megjegyzés a kis Fermat-tételhez
2001/december: Matematika és Fizika totó a 2001. évi KöMaL Ankéton
2001/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/8. sz. feladataihoz
2001/december: Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Matematika Tanszékének felhívása végzősöknek
2001/december: Könyvajánló
2001/december: Szoftver-kalauz Az Euklides geometriai szerkesztőprogram ismertetése
2001/szeptemberi melléklet: A KöMal szeptemberi melléklete a 2000-2001-es tanévi pontversenyek végeredményével
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001-es évi matematika pontversenyének összesített eredménye
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001-es tanév fizika pontversenyének összesített eredménye
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2001/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 51. évfolyamának tartalomjegyzéke (2001)
2001/decemberi melléklet: Néhányan a 2000-2001-es tanév feladatainak legszorgalmasabb megoldói közül
2001/decemberi melléklet: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2001/decemberi melléklet: Végzős középiskolások figyelem!
2002/január: Megjegyzés egy versenyfeladathoz: Számelméleti függvények egy osztályáról
2002/január: Lucas-sorozat modulo n
2002/január: Október végén Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét
2002/január: A matematika és fizika totó eredménye
2002/január: Egyszer volt... a Tanár
2002/január: Jelentés a 2001. évi Ericsson-díjazottakról
2002/január: Milyen volt Bolyai János, avagy van-e kép Bolyai Jánosról
2002/január: Helyesbítések
2002/január: Dinnyék rendezése
2002/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/január: MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2001
2002/február: 2001. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2002/február: 2001. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2002/február: William Lowell PUTNAM Matematikaverseny 2001
2002/február: Mérőlapok felvételire
2002/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/1. sz. feladataihoz
2002/február: Megjegyzés a C. 640. feladathoz
2002/március: Amit jó tudni a háromszögekről
2002/március: Még egyszer a B. 3438. feladatról
2002/március: Helyesbítés
2002/március: A Hajdú-Bihar megyei Középiskolai Matematikai versenyekről
2002/március: Mérőlapok felvételire
2002/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/2. sz. feladataihoz
2002/április: Ericsson-díj 2002
2002/április: A faktoriális alsó- és felső becslései
2002/április: Mérőlapok felvételire
2002/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/3. sz. feladataihoz
2002/május: Beszámoló a XI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2002/május: Beszámoló a 13. Gillis-Turán matematikaversenyről
2002/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2002/május: A tanárképző főiskolások 2002. évi Péter Rózsa matematikaversenye
2002/május: Hány olyan permutáció van, amely adott számú elemet rögzít?
2002/május: Az n! becslése elemi eszközökkel
2002/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2002/május: Ericsson-díj 2002
2002/szeptember: Beszámoló a 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2002/szeptember: A 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2002/szeptember: XLII. Rátz László Vándorgyűlés
2002/szeptember: Jelentés a Beke Bizottság döntéséről
2002/szeptember: Egy csodálatos elmélet - a Nash-egyensúly
2002/szeptember: A 2002/2003. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja
2002/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/szeptember: KöMaL 2002-2003 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny - Versenykiírás
2002/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2002/október: A 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2002/október: Játékelmélet az Álomgyárban
2002/október: A Műszaki Főiskolák 2002. évi (24.) Országos Hajós György Versenye
2002/október: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/október: Közlemények
2002/november: A Fields-éremről
2002/november: Kétszáz éve született Bolyai János
2002/november: A 2001-2002. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2002/november: A 2001-2002. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2002/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/7. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/december: Bolyai János forradalma
2002/december: ERICSSON - széles sávon az oktatásért
2002/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/8. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/márciusi melléklet: 2002/3. szám melléklete: A 2001/2002. tanévi matematika, informatika, fizika pontverseny állása
2002/szeptemberi melléklet: A 2001-2002-es tanévi pontversenyek végeredménye, MATEMATIKA
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002-es tanév matematika és informatika pontversenyeinek összesített eredménye
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002. évi Arany Dániel Matematika Tanulóverseny eredményei
2002/novemberi melléklet: Matematika Határok Nélkül Versenyfelhívás
2002/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 52. évfolyamának tartalomjegyzéke (2002)
2002/decemberi melléklet: Néhányan a 2001-2002-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2002/decemberi melléklet: What is KöMaL?
2002/decemberi melléklet: On János Bolyai's Bicentennial
2002/decemberi melléklet: Cardan and cryptography
2002/decemberi melléklet: Poncelet's theorem
2002/decemberi melléklet: Remarks to the Olympiad
2002/decemberi melléklet: Solutions to the problems of the Kürschák Competition, 2001
2002/decemberi melléklet: Mathematics and physics quiz
2002/decemberi melléklet: Preparatory problems for the entrance exam of high school
2002/decemberi melléklet: Problem Solving Competition: 2002/2003
2002/decemberi melléklet: KöMaL
2003/január: Beszélgetés Reiman Istvánnal (Az oktatói munka sikere kettőn múlik)
2003/január: A. M. Turing különös világa: A Turing-géptől a rejtjelfejtő Bombe-ig
2003/január: Megjegyzések egy versenyfeladat kapcsán
2003/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/január: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/9. számú felvételi előkészítő feladataihoz
2003/február: 2002. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2003/február: 2002. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2003/február: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2002-2003
2003/február: KöMaL Ifjúsági Ankét 2002
2003/február: Matematika és fizika TOTÓ 2002.
2003/február: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/1. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/március: Ericsson-díj 2003
2003/március: Egy reklámfogás, és ami mögötte van
2003/március: 63. William Lowell Putnam Matematika verseny 2002
2003/március: Matematikusok és teremtett világuk - Staar Gyula könyve
2003/március: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/2. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/április: Kőváry Károly (1923-2003)
2003/április: A Peano-görbe
2003/április: A 2002/2003. tanévi pontverseny állása, matematika
2003/április: Felvételire előkészítő feladatsor
2003/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/3.sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/május: Miért természetes az e?
2003/május: Miért lesz valakiből matematikus?
2003/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2003/május: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2003/május: Egy dugómodell
2003/szeptember: Beszámoló a 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2003/szeptember: A 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2003/szeptember: A 2003/2004. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye és időpontja
2003/szeptember: 43. Rátz László Vándorgyűlés
2003/szeptember: A 2003. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2003/szeptember: Egy boldog ember (riport Pálmay Lóránttal)
2003/szeptember: Természet Világa: Bolyai-emlékszám
2003/szeptember: Scharnitzky Viktor 1930-2003
2003/szeptember: Hódi Endre 1923-2003
2003/szeptember: A Műszaki Főiskolák 2003. évi (25.) Országos Hajós György Versenye
2003/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/szeptember: A 2002-2003-as tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2003/szeptember: KöMaL 2003-2004. évi matematika-fizika-számítástechnika pontverseny, versenykiírás
2003/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2003/október: Lesz-e olyan pillanat, amikor minden táncos "halott"?
2003/október: A 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2003/október: Beszámoló a 12. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2003/október: A tanárképző főiskolák 2003. évi Péter Rózsa Matematikaversenye
2003/október: Könyvismertető: Száva István: A szirakuzai óriás
2003/október: Felvételi előkészítő feladatsor 2003/7
2003/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/november: Mikor keletkezik "jó" csillag?
2003/november: A 2002-2003. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2003/november: A 2002-2003. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2003/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/7. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/november: A 2002-2003-as tanév matematika és informatika pontversenyének összesített eredménye
2003/november: Matematika Határok Nélkül (versenyfelhívás)
2003/november: Zseni csak egy volt közöttünk:...
2003/november: A Nobel-díjasok tanárára emlékeztek (Rátz László)
2003/december: Beszélgetés Surányi Jánossal
2003/december: Száz éve született Neumann János
2003/december: A Neumann-féle játékelmélet
2003/december: Karácsonyi könyvajánló (Mankiewicz: A matematika históriája)
2003/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/8 sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/december: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 53. évfolyamának tartalomjegyzéke 2003
2003/december: Néhányan a 2002-2003-as tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2003/december: Matematika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
2003/december: Matematikusképzés a BME-n
2003/szeptemberi melléklet: A matematika érettségi vizsga
2003/szeptemberi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/5 sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/szeptemberi melléklet: Felvételi előkészítő feladatok
2003/szeptemberi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatokhoz
2003/októberi melléklet: The 11th International Hungarian Mathematics competition
2003/októberi melléklet: Solution to a problem of the 43rd International Mathematical Olympiad
2003/októberi melléklet: Game Theory in the "Dream Factory"
2003/októberi melléklet: On the Fields Medal
2003/októberi melléklet: Ordering watermelons
2003/októberi melléklet: Dániel Arany Competition in Mathematics, 2001/2002
2003/októberi melléklet: Hungarian National Competition in Mathematics, 2001/2002
2003/októberi melléklet: Practice problems for the entrance exam
2004/január: Síkbeli ponthalmazok erős szimmetriatulajdonsággal (megjegyzések egy OKTV-feladathoz)
2004/január: Új prímrekord
2004/január: Két híres paradoxon
2004/január: ERICSSON-díjak
2004/január: PÁLYÁZAT Kőváry Károly Tanár Úr emlékére
2004/január: KöMaL Fórum
2004/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/január: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/9. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/január: Matematika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
2004/január: A Budapesti Műszaki Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2004/január: Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét
2004/január: Matematika és Fizika Totó a 2003. évi KöMaL Ifjúsági Ankéton
2004/február: Jelentés a 2003. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2004/február: A 2003. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2004/február: Százezer dolláros prímek
2004/február: Könyvismertető : Lovász László - Pelikán József - Vesztergombi Katalin: Kombinatorika
2004/február: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/1.sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/február: Egy KöMaL-javító tapasztalatai - a B. 3652. feladat tanulságai
2004/február: Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola
2004/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2004/február: A matematika és fizika totó eredménye
2004/március: Matematikai fogalomtár az interneten
2004/március: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2003/2004
2004/március: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/2. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/március: Könyvismertető : Dr. Kántor Sándorné - Dr. Kántor Sándor: Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyek 1992-2003
2004/március: B. 3667. -- a javító tapasztalatai
2004/április: Beszégetés a Rátz Tanár Úr Életműdíjas Urbán Jánossal
2004/április: Állami kitüntetések március 15. alkalmából
2004/április: Geometriai terek az algebra szemszögéből
2004/április: Berzsenyi György matematika-könyvtára
2004/április: Rátz Tanár Úr Életműdíj hat középiskolai tanárnak
2004/április: A csapóajtón túl
2004/április: 64. William Lowell Putnam Matematika Verseny - 2003
2004/április: A 2002-2003. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2004/április: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/3.sz felvételi előkészítő feladataihoz
2004/május: A Feuerbach-kör érinti az érintő köröket
2004/május: Beszámoló a XIII. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2004/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2004/május: Octogon
2004/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/május: Egy KöMaL-javító tapasztalatai - a B. 3684. feladat tanulságai
2004/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól 2003-ban
2004/május: ERICSSON-DÍJ 2004 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2004/május: Bemutatkozik a Bolyai Kollégium
2004/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rátz Tanár Úr Életműdíj - 2004 Matematika-, fizika-, kémiatnárok elismerése
2004/szeptember: Beszámoló a 45. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2004/szeptember: A 2004/2005. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja:
2004/szeptember: XXXXIV. Rátz László Vándorgyűlés
2004/szeptember: A 2004. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2004/szeptember: A Műszaki Főiskolák 2004. évi (26.) Országos Hajós György Versenye
2004/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/szeptember: Az ABACUS és a KöMaL közös pontversenye
2004/szeptember: KöMaL 2004-2005 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny Versenykiírás
2004/október: A 45. Nemzetközi Matematika Diákolimpia feladatainak megoldásai
2004/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/október: Megoldásvázlatok a 2004/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/november: Amit jó tudni a kúpszeletekről
2004/november: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematika Tanulmányi Verseny feladatai
2004/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/november: Megoldásvázlatok a 2004/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/november: A 2003-2004-es tanév matematika és informatika pontversenyeinek összesített eredménye
2004/november: Versenyfelhívás
2004/november: Külföldi ösztöndíjak a világ hat országába
2004/december: Amit jó tudni a kúpszeletekről - II. rész
2004/december: A 2003-2004. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2004/december: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2004/december: A 2003-2004. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2004/december: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2004/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/december: Megoldásvázlatok a 2004/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/december: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közleményei pályaválasztóknak
2004/december: Néhányan a 2003-2004-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2004/december: KöMaL Ifjúsági Ankét - 2004
2004/áprilisi melléklet: Módszerek és elvárások az érettségi-felvételi feladatok megoldásáhozre
2004/áprilisi melléklet: Kislexikon
2004/áprilisi melléklet: Felvételi előkészítő feladatsor I.
2004/áprilisi melléklet: Felvételi előkészítő feladatsor II.
2004/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatsorhoz I.
2004/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatsorhoz II.
2004/áprilisi melléklet: A 2003/2004. tanévi pontverseny állása
2004/szeptemberi melléklet: A 2003-2004-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
2004/szeptemberi melléklet: Középszintű írásbeli matematika érettségi gyakorló feladatsor
2004/szeptemberi melléklet: Emeltszintű írásbeli matematika érettségi gyakorló feladatsor
2004/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 54. évfolyamának tartalomjegyzéke
2004/februári melléklet: Report on the 2002 Kürschák Competition
2004/februári melléklet: The mathematics behind a commercial trick
2004/februári melléklet: Multilingual Mathematics Knowledge Base --- MMKB Hungarian mathematics in the EU
2004/februári melléklet: What makes e natural?
2005/január: Hiperbolikus Escher-grafikák
2005/január: Részletek a KöMaL 2004. évi Ifjúsági Ankétjáról
2005/január: ERICSSON-díjak
2005/január: Rátz Tanár Úr Életműdíj 2004
2005/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/január: Megoldásvázlatok a 2004/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2005/február: Jelentés a 2004. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2005/február: A 2004. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2005/február: 65. William Lowell Putnam Matematika Verseny - 2004
2005/február: Emeltszintű gyakorló feladatsor
2005/február: Megoldásvázlatok a 2005/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/február: A matematika és fizika totó eredménye (2004)
2005/február: Problems of the 2004 Kürschák Competition
2005/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2005/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/március: Megoldásvázlatok a 2005/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/április: Rácz János 1919 - 2005
2005/április: Latin négyzetek I.
2005/április: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2004-2005
2005/április: Megoldásvázlatok a 2005/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/május: A geometriai elrendezések diszkrét bája
2005/május: Millenniumi Díjak a Szellemi Tulajdon Világnapján
2005/május: Latin négyzetek II.
2005/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÁTZ TANÁR ÚR - 2005 biológia-, matematika-, fizika-, kémiatanárok elismerésére
2005/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2005/május: ERICCSON-DÍJ 2005 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2005/szeptember: Beszámoló a 46. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2005/szeptember: A 46. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2005/szeptember: A 2005/2006.évi olimpiai előkészítő szakörök helye, időpontjai:
2005/szeptember: Szalonpóker: kártyakeverés és kongruenciák
2005/szeptember: Megjegyzések a felkészítő és az igazi érettségi feladatokhoz
2005/szeptember: Matematika Határok Nélkül A 2004-2005. tanév eredményei
2005/szeptember: XLV. Rátz László Vándorgyűlés
2005/szeptember: A 2005. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2005/szeptember: Irány a Nobel-díj
2005/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2005/szeptember: KöMaL 2005-2006 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny Versenykiírás
2005/október: A 46. Nemzetközi Matematikai Diákolipmia feladatainak megoldásai
2005/október: Változatok a szimmetriára: így működik a Muirhead-egyenlőtlenség
2005/október: Számhármasok I.
2005/október: Közlemény
2005/november: Olimpiai megjegyzések
2005/november: Számhármasok II.
2005/november: A 2004-2005. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2005/november: A 2004-2005. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2005/november: A 2004-2005. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2005/november: A 2004-2005. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2005/november: Jelentés a 2005. évi Ericsson-díjazottakról
2005/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2005/november: Versenyfelhívás
2005/december: A Ceva-tétel trigonometrikus alakja és néhány alkalmazása
2005/december: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2005/december: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematik Intézetének Közleménye pályaválasztóknak
2005/áprilisi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor I.
2005/áprilisi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor II.
2005/áprilisi melléklet: Középszintű gyakorló feladatsor I.
2005/áprilisi melléklet: Középszintű gyakorló feladatsor II.
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. I. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4, sz. II. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. I. középszintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: A 2004/2005. tanévi pontverseny állása, matematika
2005/szeptemberi melléklet: A 2004-2005-ös pontversenyek végeredménye
2005/szeptemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/októberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/októberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/novemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/novemberi melléklet: A 2004-2005-ös pontversenyek összesített eredménye
2005/decemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/decemberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/decemberi melléklet: A KöMaL 55. évfolyamának tartalomjegyzéke
2006/január: Az algebra alaptétele I.
2006/január: Matematika az ELTE TTK-n - a bolognai rendszerben
2006/január: Perfektség és normalitás
2006/január: A 2005. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatia
2006/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/január: Megoldásvázlatok a 2005/9. sz.emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közleményei pályaválasztóknak
2006/január: Fizika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Információ pályaválasztóknak
2006/január: 2005. évi Őszi Ankét
2006/január: Matematika és fizika TOTÓ
2006/február: Jelentés a 2005. évi Kürschák József Matemetikai Tanulóversenyről
2006/február: A 2005. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2006/február: Az algebra alaptétele II.
2006/február: Pólya György Díj
2006/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/február: Megoldásvázlatok a 2006/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/február: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2006/február: A matematika és fizika totó eredménye
2006/március: Számtani közép, mértani közép, meg ilyenek
2006/március: Variációk egy versenyfeladatra
2006/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/március: Megoldásvázlatok a 2006/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/április: Hogyan született az analízis?
2006/április: Közepek
2006/április: Emelt szintű gyakorló feladatok
2006/április: Megoldásvázlatok a 2006/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/május: Mátrixok
2006/május: Beszélgetés az Abel-díjas Lax Péterrel
2006/május: Megoldásvázlatok a 2006/4.sz emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/május: ERICSSON-DÍJ 2006 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2006/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ - 2006 biológia-, matematika-, fizika-, kémiatanárok elismerésére
2006/május: CABRI TANFOLYAM
2006/szeptember: Beszámoló a 47. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2006/szeptember: A 47. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2006/szeptember: A 2006/2007. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja
2006/szeptember: XLVI. Rátz László Vándorgyűlés
2006/szeptember: A középiskolás tanárverseny feladatai
2006/szeptember: A tanárverseny eredménye
2006/szeptember: A 2006. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2006/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/szeptember: Lovász László a Nemzetközi Matematikai Unió új elnöke
2006/szeptember: Megjegyzések a B. 3849. feladat megoldásához
2006/szeptember: Pályázati felhívás
2006/szeptember: KöMaL Tesztverseny - Versenykiírás
2006/szeptember: KöMaL 2006-2007 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny
2006/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/október: A 47. Nemzetközi Matematikai Diákolinpia feladatainak megoldásai
2006/október: Egy koordinátor kalandjai
2006/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/október: Megoldásvázlatok a 2006/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/október: Közlemény
2006/november: Erdős Pál emlékére
2006/november: A 2005-2006. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2006/november: A 2005-2006. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2006/november: A 2005-2006. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2006/november: A 2005-2006. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2006/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/november: Megoldásvázlatok a 2006/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/december: Hogyan szervezzünk körmérkőzéses focibajnokságot?
2006/december: Olimpiai megjegyzések
2006/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/december: Megoldásvázlatok a 2006/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/december: Jelentés a 2006. évi Ericsson-díjazottakról
2006/szeptemberi melléklet: A 2005-2006-os tanévi pontversenyek végeredménye
2006/novemberi melléklet: A 2005-2006-os tanév pontversenyeinek összesítet eredménye
2006/decemberi melléklet: Matematikus képzés a BME-n
2007/január: Surányi János
2007/január: Miért lettem matematikus - részletek
2007/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/január: Megoldásvázlatok a 2006/9. sz. emelt szintű gyakorló feladatokhoz
2007/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/január: Matematikus továbbtanulási problémák megoldásai
2007/január: Matematika és fizika totó
2007/január: Matematika és fizika totó megoldása
2007/február: Jelentés a 2006. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2007/február: A 2006. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatinak megoldásai
2007/február: A 2006. évi William Lowell Putnam verseny feladatai
2007/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/február: Megoldásvázlatok a 2007/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/március: Desargues tétele
2007/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/március: Megoldásvázlatok a 2007/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2007/április: Nők a matematikában
2007/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/április: Megoldásvázlatok a 2007/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/május: Egy érdekes és egyszerű transzformációval származtatott nem-desargues-i affin sík
2007/május: Hogyan nyerjünk a TOTÓn?
2007/május: Megoldásvázlatok a 2007/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/május: Ericsson-díj 2007 - felhívás
2007/szeptember: Beszámoló a 48. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2007/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök
2007/szeptember: Ötven éve halt meg Neukomm Gyula
2007/szeptember: Az új felvételi pontszámítási rendszer I.
2007/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/szeptember: KöMaL Tesztverseny -- Versenykiírás
2007/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2007/szeptember: KöMaL 2007--2008 matematika--fizika--számítástechnika pontverseny, versenykiírás
2007/szeptember: Pólya György-díj
2007/szeptember: Figyelem!
2007/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/október: A 48. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2007/október: A végtelen sorok felfedezése. I
2007/október: XLVII. Rátz László Vándorgyűlés
2007/október: A 2007. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2007/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/október: Megoldásvázlatok a 2007/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/október: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/november: A végtelen sorok felfedezése. II
2007/november: A 2006-2007. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2007/november: A 2006-2007. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2007/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/november: Megoldásvázlatok a 2007/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/december: Az új felvételi pontszámítási rendszer II.
2007/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/december: Megoldásvázlatok a 2007/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/december: Matematikaképzések az ELTE TTK-n
2007/december: Matematikus képzés a BME-n
2007/december: Néhányan a 2006-2007-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2007/szeptemberi melléklet: A 2006-2007-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2007/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 57. évfolyamának tartalomjegyzéke
2007/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2008/január: Újabb ismereteink a szabályos toroidokról
2008/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/január: Megoldásvázlatok a 2007/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/január: Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért és a tehetséggondozásért
2008/január: Rátz Tanár Úr Életműdíj
2008/január: Matematikus továbbtanulási problémák megoldásai
2008/február: Jelentés a 2007. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2008/február: A 2007. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2008/február: Variációk a SET témájára
2008/február: A 2007. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatai
2008/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/február: Megoldásvázlatok a 2008/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/március: Megoldásvázlatok a 2008/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/március: Medvetélkedő
2008/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2008/április: Ízelítő a Fermat--Torricelli problémakörből
2008/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/április: Megoldásvázlatok a 2008/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/április: Pályázati felhívás Rátz Tanár Úr Életműdíj 2008
2008/május: A Baire-tételről egy KöMaL-feladat kapcsán
2008/május: Megoldásvázlatok a 2008/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/május: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti a 4. Ifjúsági Bolyai Pályázatot
2008/május: Ericsson-díj 2008
2008/szeptember: Beszámoló a 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2008/szeptember: A 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2008/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök
2008/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2008/szeptember: KöMaL 2008--2009 matematika--fizika--informatika pontverseny - Versenykiírás
2008/szeptember: Figyelem!
2008/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/október: A 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2008/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2008/október: 48. Rátz László Vándorgyűlés
2008/október: A középiskolás tanárverseny feladatai
2008/október: A 2008. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2008/október: Új prímek
2008/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/október: Megoldásvázlatok a 2008/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/október: KöMaL Tesztverseny -- Versenykiírás
2008/október: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/november: XVIII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny
2008/november: A 2007--2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2008/november: A 2007--2008. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2008/november: A 2007--2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2008/november: A 2007--2008. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2008/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/november: Megoldásvázlatok a 2008/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/december: Kombinatorikai problémák egy egyszemélyes játék kapcsán I.
2008/december: Könyvismertető: Gál Péter: Ördöglakatok, pentominók és társaik
2008/december: Új lehetőségek a matematikus hallgatóknak a Debreceni Egyetemen
2008/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/december: Megoldásvázlatok a 2008/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/december: Matematikus képzés a BME-n
2008/szeptemberi melléklet: A 2007--2008-as tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2008/szeptemberi melléklet: A 2007--2008-as tanévi pontversenyek megyénkénti helyezettjei
2008/novemberi melléklet: A 2007--2008-as tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2008/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 58. évfolyamának tartalomjegyzéke
2008/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2009/január: Kombinatorikai problémák egy egyszemélyes játék kapcsán II.
2009/január: Jelentés a 2008. évi Ericsson-díjazottakról
2009/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/január: Megoldásvázlatok a 2008/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/január: Matematika és fizika totó
2009/január: Matematika és fizika totó megoldása
2009/február: Jelentés a 2008. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2009/február: A 2008. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2009/február: A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek I.
2009/február: A 2008. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatai
2009/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/február: Megoldásvázlatok a 2009/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/március: A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek II.
2009/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2008. évi beszámolója
2009/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/március: Megoldásvázlatok a 2009/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/április: Megoldásvázlatok a 2009/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/május: Száz éve született...
2009/május: Delta-kommandó, avagy rekurziók és differencia-egyenletek
2009/május: A centrálaxonometriáról az A. 456. feladat kapcsán
2009/május: Tetraéderek közös belső ponttal, avagy egy Kürschák-feladat utóélete
2009/május: Megoldásvázlatok a 2009/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/szeptember: Salát Máté
2009/szeptember: Beszámoló az 50. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2009/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/október: Az 50. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2009/október: 49. Rátz László Vándorgyűlés
2009/október: A középiskolás tanárverseny feladatai
2009/október: A 2009. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2009/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/október: Megoldásvázlatok a 2009. szeptemberi emelt szintű gyakorló feladatokhoz
2009/október: A 2008--2009-es tesztverseny díjazottjai
2009/november: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2009/november: A 2008--2009. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2009/november: A 2008--2009. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2009/november: A 2008--2009. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2009/november: A 2008--2009. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2009/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/november: Megoldásvázlatok a 2009/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/december: Megoldásvázlatok a 2009/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/december: Matematika és fizika totó
2009/december: Matematika és fizika totó megoldása
2009/szeptemberi melléklet: A 2008--2009-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2009/szeptemberi melléklet: A 2008--2009-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2009/novemberi melléklet: A 2008--2009-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2009/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 59. évfolyamának tartalomjegyzéke
2009/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2010/január: A 2009. évi Ericsson-díjazottak
2010/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2010/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/január: Megoldásvázlatok a 2009/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/február: Jelentés a 2009. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2010/február: A 2009. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2010/február: A 2009. évi William Lowell Putnam verseny feladatai
2010/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/február: Megoldásvázlatok a 2010/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2009. évi beszámolója
2010/február: Átadták a 2009. évi Rátz Tanár Úr Életműdíjakat
2010/március: Latin négyzetek, szép sudoku megoldások és véges geometriák I.
2010/március: Gauss-egészek és Dirichlet tétele I.
2010/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/március: Megoldásvázlatok a 2010/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/április: Latin négyzetek, szép sudoku megoldások és véges geometriák II.
2010/április: Gauss-egészek és Dirichlet tétele II.
2010/április: Barátságok a matematikán keresztül, országhatárokon át
2010/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/április: Megoldásvázlatok a 2010/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/május: Egy kártyatrükk és ami mögötte van
2010/május: Megoldásvázlatok a 2010/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2010/szeptemberi melléklet: A 2009-2010-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2010/szeptemberi melléklet: A 2009-2010-es taanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2010/novemberi melléklet: A 2009--2010-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2010/decemberi melléklet: A KöMaL 60. évfolyamának tartalomjegyzéke (2010)
2010/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2011/szeptember: Beszámoló az 52. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2011/szeptember: Nemzetközi GeoGebra Konferencia
2011/szeptember: 51. Rátz László Vándorgyűlés
2011/szeptember: A 2011. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2011/szeptember: Konferenciaközpont építése avagy felületek háromszögelése
2011/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2011/október: Az 52. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2011/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2011/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/október: Megoldásvázlatok a 2011/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/november: A 2010--2011. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2011/november: A 2010--2011. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2011/november: A 2010--2011. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2011/november: A 2010--2011. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2011/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/november: Megoldásvázlatok a 2011/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/november: Közlemény
2011/november: Közlemény
2011/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2011/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/december: Megoldásvázlatok a 2011/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tesztverseny díjazottjai
2011/decemberi melléklet: A KöMaL 61. évfolyamának tartalomjegyzéke (2011)
2011/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2012/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2012/szeptemberi melléklet: A 2011-2012-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2012/szeptemberi melléklet: A 2011-2012-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2012/novemberi melléklet: A 2011--2012-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2012/decemberi melléklet: A KöMaL 62. évfolyamának tartalomjegyzéke (2012)
2012/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2013/szeptemberi melléklet: A 2012-2013-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2013/szeptemberi melléklet: A 2012-2013-as tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2013/novemberi melléklet: A 2012--2013-as tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2013/decemberi melléklet: A KöMaL 63. évfolyamának tartalomjegyzéke (2013)
2013/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2014/május: Megoldásvázlatok a 2014/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2014/szeptemberi melléklet: A 2013--2014-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2014/szeptemberi melléklet: A 2013-2014-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2014/novemberi melléklet: A 2013--2014-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2014/decemberi melléklet: A KöMaL 64. évfolyamának tartalomjegyzéke (2014)
2014/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2015/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2015/január: Megoldásvázlatok a 2014/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2015/február: Jelentés a 2014. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2015/február: A 2014. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2015/február: ERICSSON-DÍJ 2015 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2015/február: Tizennegyedik Rátz Tanár Úr Életműdíj átadó
2015/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2015/december: A Milne-egyenlőtlenség és társai, avagy ellenállások álruhában I.
2015/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2015/december: Megoldásvázlatok a 2015/8. sz. emelt szintű matematika gyakorló feladatsorhoz
2015/december: Jelentés a 2015. évi Ericsson-díjazottakról
2018/február: Ericsson-díj 2018
2018/március: Rácsok és csoportok 2.
2018/szeptember: Barangolás kockás papíron
2018/október: Az 59. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2018/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2018. Dombóvár
2018/november: Segner János András, a turbina atyja
2018/december: Akik a nagy teljesítmény mögött állnak
2019/február: ERICSSON-DÍJ, 2019
2019/október: A 60. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
2019/október: Térbe kilépő bizonyítások I.
2019/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2019/november: Jelentés a 2019. évi Ericsson-díjazottakról
2019/november: Nyári matematika- és fizikatábor 2019. Dombóvár
2020/január: Megoldásvázlatok a 2019/98. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2020/február: Rátz Tanár Úr Életműdíjak átadása 2019 decemberében
2020/március: Térbe kilépő bizonyítások VI.
2020/március: Monoton leképezések fixpontjai I.

Feladatok (19430 találat):

1968/szeptember: F.16171968/szeptember: F.16181968/szeptember: F.16191968/szeptember: F.1620
1968/szeptember: F.16211968/szeptember: F.16221968/október: F.16231968/október: F.1626
1968/október: F.16241968/október: F.16251968/október: F.16271968/október: F.1628
1968/november: F.16311968/november: F.16291968/november: F.16301968/november: F.1632
1968/november: F.16331968/november: F.16341968/december: F.16361968/december: F.1637
1968/december: F.16351968/december: F.16381968/december: F.16391968/december: F.1640
1969/január: F.16431969/január: F.16441969/január: F.16451969/január: F.1646
1969/január: F.16411969/január: F.16421969/február: F.16471969/február: F.1648
1969/február: F.16491969/február: F.16501969/február: F.16511969/február: F.1652
1969/március: F.16531969/március: F.16571969/március: F.16541969/március: F.1655
1969/március: F.16561969/március: F.16581969/április: F.16621969/április: F.1659
1969/április: F.16601969/április: F.16611969/április: F.16631969/április: F.1664
1969/május: F.16671969/május: F.16681969/május: F.16651969/május: F.1666
1969/május: F.16691969/május: F.16701969/szeptember: F.16711969/szeptember: F.1672
1969/szeptember: F.16731969/szeptember: F.16741969/szeptember: F.16751969/szeptember: F.1676
1969/október: F.16771969/október: F.16781969/október: F.16791969/október: F.1680
1969/október: F.16811969/október: F.16821969/november: F.16831969/november: F.1684
1969/november: F.16851969/november: F.16861969/november: F.16871969/november: F.1688
1969/december: F.16891969/december: F.16901969/december: F.16911969/december: F.1692
1969/december: F.16931969/december: F.16941970/január: F.16951970/január: F.1696
1970/január: F.16971970/január: F.16981970/január: F.16991970/január: F.1700
1970/február: F.17011970/február: F.17021970/február: F.17061970/február: F.1703
1970/február: F.17041970/február: F.17051970/március: F.17071970/március: F.1709
1970/március: F.17081970/március: F.17101970/március: F.17111970/március: F.1712
1970/április: F.17131970/április: F.17151970/április: F.17141970/április: F.1716
1970/április: F.17171970/április: F.17181970/május: F.17191970/május: F.1720
1970/május: F.17211970/május: F.17221970/május: F.17231970/május: F.1724
1970/szeptember: F.17301970/szeptember: F.17251970/szeptember: F.17261970/szeptember: F.1727
1970/szeptember: F.17281970/szeptember: F.17291970/október: F.17311970/október: F.1732
1970/október: F.17331970/október: F.17341970/október: F.17351970/október: F.1736
1970/november: F.17371970/november: F.17381970/november: F.17391970/november: F.1740
1970/november: F.17411970/november: F.17421970/december: F.17431970/december: F.1744
1970/december: F.17451970/december: F.17471970/december: F.17461970/december: F.1748
1971/január: F.17491971/január: F.17501971/január: F.17511971/január: F.1752
1971/január: F.17531971/január: F.17541971/február: F.17551971/február: F.1756
1971/február: F.17571971/február: F.17581971/február: F.17591971/február: F.1760
1971/március: F.17611971/március: F.17621971/március: F.17631971/március: F.1764
1971/március: F.17651971/március: F.17661971/április: F.17671971/április: F.1768
1971/április: F.17691971/április: F.17701971/április: F.17721971/április: F.1771
1971/május: F.17731971/május: F.17741971/május: F.17751971/május: F.1776
1971/május: F.17771971/május: F.17781971/szeptember: F.17791971/szeptember: F.1780
1971/szeptember: F.17811971/szeptember: F.17831971/szeptember: F.17821971/szeptember: F.1784
1971/október: F.17851971/október: F.17861971/október: F.17871971/október: F.1790
1971/október: F.17881971/október: F.17891971/november: F.17911971/november: F.1792
1971/november: F.17941971/november: F.17951971/november: F.17931971/november: F.1796
1971/december: F.17971971/december: F.17991971/december: F.17981971/december: F.1800
1971/december: F.18011971/december: F.18021972/január: F.18061972/január: F.1807
1972/január: F.18031972/január: F.18041972/január: F.18051972/január: F.1808
1972/február: F.18101972/február: F.18111972/február: F.18091972/február: F.1813
1972/február: F.18121972/február: F.18141972/március: F.18151972/március: F.1816
1972/március: F.18171972/március: F.18191972/március: F.18201972/március: F.1818
1972/április: F.18211972/április: F.18221972/április: F.18231972/április: F.1825
1972/április: F.18261972/április: F.18241972/május: F.18271972/május: F.1832
1972/május: F.18281972/május: F.18291972/május: F.18301972/május: F.1831
1972/szeptember: F.18331972/szeptember: F.18341972/szeptember: F.18371972/szeptember: F.1838
1972/szeptember: F.18351972/szeptember: F.18361972/október: F.18391972/október: F.1843
1972/október: F.18401972/október: F.18421972/október: F.18441972/október: F.1841
1972/november: F.18451972/november: F.18491972/november: F.18481972/november: F.1846
1972/november: F.18471972/november: F.18501972/december: F.18511972/december: F.1852
1972/december: F.18531972/december: F.18541972/december: F.18551972/december: F.1856
1973/január: F.18571973/január: F.18581973/január: F.18591973/január: F.1860
1973/január: F.18611973/január: F.18621973/február: F.18631973/február: F.1864
1973/február: F.18651973/február: F.18661973/február: F.18671973/február: F.1868
1973/március: F.18701973/március: F.18711973/március: F.18741973/március: F.1869
1973/március: F.18721973/március: F.18731973/április: F.18761973/április: F.1875
1973/április: F.18771973/április: F.18781973/április: F.18801973/április: F.1879
1973/május: F.18811973/május: F.18821973/május: F.18831973/május: F.1884
1973/május: F.18861973/május: F.18851973/szeptember: F.18871973/szeptember: F.1888
1973/szeptember: F.18891973/szeptember: F.18911973/szeptember: F.18921973/szeptember: F.1890
1973/október: F.18931973/október: F.18941973/október: F.18951973/október: F.1897
1973/október: F.18981973/október: F.18961973/november: F.18991973/november: F.1900
1973/november: F.19011973/november: F.19031973/november: F.19041973/november: F.1902
1973/december: F.19051973/december: F.19071973/december: F.19091973/december: F.1910
1973/december: F.19061973/december: F.19081974/január: F.19111974/január: F.1912
1974/január: F.19131974/január: F.19141974/január: F.19151974/január: F.1916
1974/február: F.19171974/február: F.19181974/február: F.19201974/február: F.1921
1974/február: F.19191974/február: F.19221974/március: F.19241974/március: F.1923
1974/március: F.19251974/március: F.19271974/március: F.19261974/március: F.1928
1974/április: F.19321974/április: F.19331974/április: F.19291974/április: F.1930
1974/április: F.19311974/április: F.19341974/május: F.19351974/május: F.1936
1974/május: F.19371974/május: F.19381974/május: F.19391974/május: F.1940
1974/szeptember: F.19411974/szeptember: F.19421974/szeptember: F.19431974/szeptember: F.1944
1974/szeptember: F.19451974/szeptember: F.19461974/október: F.19471974/október: F.1948
1974/október: F.19491974/október: F.19501974/október: F.19511974/október: F.1952
1974/november: F.19531974/november: F.19541974/november: F.19551974/november: F.1956
1974/november: F.19571974/november: F.19581974/december: F.19591974/december: F.1960
1974/december: F.19611974/december: F.19621974/december: F.19631974/december: F.1964
1975/január: F.19651975/január: F.19661975/január: F.19681975/január: F.1969
1975/január: F.19701975/január: F.19671975/február: F.19711975/február: F.1972
1975/február: F.19731975/február: F.19741975/február: F.19751975/február: F.1976
1975/március: F.19771975/március: F.19791975/március: F.19801975/március: F.1981
1975/március: F.19781975/március: F.19821975/április: F.19831975/április: F.1985
1975/április: F.19881975/április: F.19841975/április: F.19861975/április: F.1987
1975/május: F.19921975/május: F.19891975/május: F.19901975/május: F.1991
1975/május: F.19931975/május: F.19941975/szeptember: F.19961975/szeptember: F.1995
1975/szeptember: F.19971975/szeptember: F.19981975/szeptember: F.19991975/szeptember: F.2000
1975/október: F.20011975/október: F.20021975/október: F.20031975/október: F.2004
1975/október: F.20051975/október: F.20061975/november: F.20071975/november: F.2008
1975/november: F.20091975/november: F.20101975/november: F.20111975/november: F.2012
1975/december: F.20131975/december: F.20141975/december: F.20151975/december: F.2016
1975/december: F.20171975/december: F.20181976/január: Gy.16171976/január: F.2019
1976/január: F.20201976/január: F.20211976/január: F.20221976/január: F.2023
1976/január: F.20241976/február: Gy.16181976/február: Gy.16191976/február: Gy.1620
1976/február: Gy.16211976/február: F.20251976/február: F.20261976/február: F.2027
1976/február: F.20281976/február: Gy.16221976/február: Gy.16231976/február: F.2029
1976/február: F.20301976/március: Gy.16271976/március: Gy.16251976/március: Gy.1626
1976/március: Gy.16281976/március: Gy.16291976/március: F.20311976/március: F.2032
1976/március: F.20331976/március: F.20341976/március: Gy.16301976/március: F.2035
1976/március: F.20361976/április: Gy.16311976/április: Gy.16321976/április: Gy.1633
1976/április: Gy.16341976/április: Gy.16351976/április: Gy.16301976/április: F.2037
1976/április: F.20381976/április: F.20391976/április: F.20401976/április: F.2041
1976/április: F.20421976/május: Gy.16371976/május: Gy.16381976/május: Gy.1639
1976/május: Gy.16401976/május: Gy.16411976/május: Gy.16421976/május: F.2043
1976/május: F.20441976/május: F.20451976/május: F.20461976/május: F.2047
1976/május: F.20481976/szeptember: Gy.16431976/szeptember: Gy.16441976/szeptember: Gy.1645
1976/szeptember: Gy.16461976/szeptember: Gy.16471976/szeptember: Gy.16481976/szeptember: F.2049
1976/szeptember: F.20501976/szeptember: F.20511976/szeptember: F.20521976/szeptember: F.2053
1976/szeptember: F.20541976/október: Gy.16491976/október: F.20551976/október: F.2056
1976/október: Gy.16501976/október: Gy.16511976/október: Gy.16521976/október: Gy.1653
1976/október: Gy.16541976/október: F.20571976/október: F.20581976/október: F.2059
1976/október: F.20601976/november: Gy.16551976/november: Gy.16561976/november: Gy.1657
1976/november: Gy.16581976/november: F.20611976/november: F.20621976/november: F.2063
1976/november: F.20641976/november: F.20651976/november: F.20661976/november: Gy.1659
1976/november: Gy.16601976/december: Gy.16611976/december: Gy.16621976/december: Gy.1663
1976/december: Gy.16641976/december: Gy.16651976/december: Gy.16661976/december: F.2067
1976/december: F.20681976/december: F.20691976/december: F.20701976/december: F.2071
1976/december: F.20721977/január: Gy.16671977/január: F.20731977/január: F.2074
1977/január: F.20751977/január: F.20761977/január: Gy.16681977/január: Gy.1669
1977/január: Gy.16701977/január: Gy.16711977/január: Gy.16721977/január: F.2077
1977/január: F.20781977/február: Gy.16781977/február: Gy.16791977/február: Gy.1680
1977/február: Gy.16811977/február: F.20791977/február: F.20801977/február: F.2081
1977/február: F.20821977/február: F.20831977/február: F.20841977/február: Gy.1682
1977/február: Gy.16831977/március: Gy.16841977/március: Gy.16851977/március: Gy.1686
1977/március: Gy.16871977/március: Gy.16891977/március: F.20851977/március: F.2086
1977/március: F.20871977/március: F.20881977/március: Gy.16881977/március: F.2089
1977/március: F.20901977/április: F.20921977/április: Gy.16921977/április: Gy.1693
1977/április: F.20911977/április: Gy.16901977/április: Gy.16911977/április: Gy.1694
1977/április: Gy.16951977/április: F.20931977/április: F.20941977/április: F.2096
1977/április: F.20951977/május: F.20991977/május: Gy.16961977/május: Gy.1698
1977/május: Gy.17001977/május: Gy.17011977/május: F.20971977/május: F.2098
1977/május: Gy.16971977/május: Gy.16991977/május: F.21001977/május: F.2101
1977/május: F.21021977/szeptember: Gy.17021977/szeptember: Gy.17031977/szeptember: Gy.1704
1977/szeptember: Gy.17051977/szeptember: Gy.17061977/szeptember: F.21031977/szeptember: F.2104
1977/szeptember: F.21051977/szeptember: F.21061977/szeptember: F.21071977/szeptember: F.2108
1977/szeptember: Gy.17071977/szeptember: Gy.17081977/szeptember: Gy.17091977/október: F.2109
1977/október: Gy.17101977/október: Gy.17111977/október: Gy.17121977/október: Gy.1713
1977/október: Gy.17141977/október: Gy.17151977/október: Gy.17161977/október: Gy.1717
1977/október: F.21101977/október: F.21111977/október: F.21121977/október: F.2113
1977/október: F.21141977/november: Gy.17181977/november: Gy.17191977/november: Gy.1720
1977/november: Gy.17211977/november: Gy.17221977/november: Gy.17231977/november: Gy.1724
1977/november: Gy.17251977/november: F.21151977/november: F.21161977/november: F.2117
1977/november: F.21181977/november: F.21191977/november: F.21201977/december: Gy.1726
1977/december: Gy.17271977/december: Gy.17281977/december: Gy.17291977/december: F.2121
1977/december: F.21221977/december: F.21231977/december: Gy.17301977/december: Gy.1731
1977/december: Gy.17321977/december: Gy.17331977/december: F.21241977/december: F.2125
1977/december: F.21261978/január: Gy.17341978/január: Gy.17351978/január: F.2127
1978/január: Gy.17361978/január: Gy.17371978/január: Gy.17381978/január: Gy.1739
1978/január: Gy.17401978/január: Gy.17411978/január: F.21281978/január: F.2129
1978/január: F.21301978/január: F.21311978/január: F.21321978/február: Gy.1742
1978/február: Gy.17431978/február: Gy.17441978/február: Gy.17451978/február: Gy.1746
1978/február: Gy.17471978/február: F.21331978/február: F.21341978/február: F.2135
1978/február: F.21361978/február: F.21371978/február: Gy.17481978/február: Gy.1749
1978/február: F.21381978/március: Gy.17501978/március: Gy.17511978/március: Gy.1752
1978/március: Gy.17531978/március: Gy.17541978/március: Gy.17551978/március: Gy.1756
1978/március: Gy.17571978/március: F.21391978/március: F.21401978/március: F.2141
1978/március: F.21421978/március: F.21431978/március: F.21441978/április: Gy.1759
1978/április: Gy.17581978/április: Gy.17601978/április: Gy.17611978/április: Gy.1762
1978/április: F.21461978/április: F.21451978/április: F.21471978/április: F.2148
1978/április: F.21491978/április: F.21501978/április: Gy.17631978/április: Gy.1764
1978/április: Gy.17651978/május: Gy.17661978/május: F.21511978/május: F.2152
1978/május: Gy.17671978/május: Gy.17681978/május: Gy.17691978/május: Gy.1770
1978/május: Gy.17711978/május: Gy.17721978/május: Gy.17731978/május: F.2153
1978/május: F.21541978/május: F.21551978/május: F.21561978/szeptember: Gy.1774
1978/szeptember: Gy.17751978/szeptember: Gy.17761978/szeptember: Gy.17771978/szeptember: Gy.1778
1978/szeptember: F.21571978/szeptember: F.21581978/szeptember: F.21591978/szeptember: F.2160
1978/szeptember: F.21611978/szeptember: Gy.17791978/szeptember: Gy.17801978/szeptember: Gy.1781
1978/szeptember: F.21621978/október: Gy.17821978/október: Gy.17831978/október: Gy.1784
1978/október: Gy.17851978/október: Gy.17861978/október: F.21631978/október: F.2164
1978/október: F.21651978/október: F.21661978/október: F.21671978/október: Gy.1787
1978/október: Gy.17881978/október: Gy.17891978/október: F.21681978/november: Gy.1790
1978/november: Gy.17911978/november: Gy.17921978/november: Gy.17931978/november: Gy.1794
1978/november: Gy.17951978/november: Gy.17961978/november: Gy.17971978/november: F.2169
1978/november: F.21701978/november: F.21711978/november: F.21721978/november: F.2173
1978/november: F.21741978/december: Gy.17981978/december: Gy.17991978/december: Gy.1800
1978/december: Gy.18011978/december: F.21751978/december: F.21761978/december: F.2177
1978/december: F.21781978/december: Gy.18021978/december: Gy.18031978/december: Gy.1804
1978/december: Gy.18051978/december: F.21791978/december: F.21801979/január: Gy.1806
1979/január: Gy.18071979/január: Gy.18081979/január: Gy.18091979/január: Gy.1810
1979/január: Gy.18111979/január: Gy.18121979/január: F.21811979/január: F.2182
1979/január: F.21831979/január: F.21841979/január: F.21851979/január: Gy.1813
1979/január: F.21861979/február: Gy.18141979/február: Gy.18151979/február: Gy.1816
1979/február: Gy.18171979/február: Gy.18181979/február: Gy.18191979/február: Gy.1820
1979/február: Gy.18211979/február: F.21871979/február: F.21881979/február: F.2189
1979/február: F.21901979/február: F.21911979/február: F.21921979/március: Gy.1822
1979/március: Gy.18231979/március: F.21931979/március: Gy.18241979/március: Gy.1825
1979/március: Gy.18261979/március: Gy.18271979/március: Gy.18281979/március: Gy.1829
1979/március: F.21981979/március: F.21941979/március: F.21951979/március: F.2196
1979/március: F.21971979/április: Gy.18301979/április: Gy.18311979/április: Gy.1832
1979/április: Gy.18331979/április: Gy.18341979/április: Gy.18351979/április: Gy.1836
1979/április: F.21991979/április: F.22001979/április: F.22011979/április: F.2202
1979/április: F.22031979/április: Gy.18371979/április: F.22041979/május: Gy.1838
1979/május: Gy.18391979/május: Gy.18401979/május: Gy.18411979/május: Gy.1842
1979/május: Gy.18431979/május: Gy.18441979/május: F.22051979/május: F.2206
1979/május: F.22071979/május: F.22081979/május: F.22091979/május: Gy.1845
1979/május: F.22101979/szeptember: Gy.18461979/szeptember: Gy.18471979/szeptember: Gy.1848
1979/szeptember: Gy.18491979/szeptember: Gy.18501979/szeptember: Gy.18511979/szeptember: Gy.1852
1979/szeptember: Gy.18531979/szeptember: F.22111979/szeptember: F.22121979/szeptember: F.2213
1979/szeptember: F.22141979/szeptember: F.22151979/szeptember: F.22161979/október: Gy.1854
1979/október: Gy.18551979/október: Gy.18561979/október: Gy.18571979/október: Gy.1858
1979/október: Gy.18591979/október: Gy.18601979/október: Gy.18611979/október: F.2221
1979/október: F.22171979/október: F.22181979/október: F.22191979/október: F.2220
1979/október: F.22221979/november: Gy.18621979/november: Gy.18631979/november: Gy.1864
1979/november: Gy.18651979/november: Gy.18661979/november: Gy.18691979/november: Gy.1867
1979/november: Gy.18681979/november: F.22241979/november: F.22271979/november: F.2223
1979/november: F.22251979/november: F.22261979/november: F.22281979/december: Gy.1870
1979/december: Gy.18711979/december: Gy.18721979/december: Gy.18731979/december: Gy.1874
1979/december: F.22291979/december: F.22301979/december: F.22321979/december: Gy.1875
1979/december: Gy.18761979/december: Gy.18771979/december: F.22311979/december: F.2233
1979/december: F.22341980/január: F.22311980/január: Gy.18781980/január: Gy.1879
1980/január: Gy.18801980/január: Gy.18811980/január: Gy.18821980/január: F.2235
1980/január: F.22361980/január: F.22371980/január: F.22381980/január: F.2239
1980/január: Gy.18831980/január: Gy.18841980/január: Gy.18851980/január: F.2240
1980/február: Gy.18861980/február: Gy.18871980/február: Gy.18881980/február: Gy.1889
1980/február: F.22411980/február: F.22431980/február: Gy.18901980/február: Gy.1891
1980/február: Gy.18921980/február: Gy.18931980/február: F.22421980/február: F.2244
1980/február: F.22451980/február: F.22461980/március: Gy.18941980/március: Gy.1895
1980/március: Gy.18961980/március: Gy.18971980/március: Gy.18981980/március: Gy.1899
1980/március: Gy.19001980/március: Gy.19011980/március: F.22471980/március: F.2248
1980/március: F.22491980/március: F.22501980/március: F.22511980/március: F.2252
1980/április: Gy.19021980/április: Gy.19031980/április: Gy.19041980/április: Gy.1905
1980/április: Gy.19061980/április: F.22531980/április: F.22541980/április: F.2255
1980/április: F.22561980/április: F.22571980/április: Gy.19071980/április: Gy.1908
1980/április: Gy.19091980/április: F.22581980/május: Gy.19101980/május: Gy.1911
1980/május: Gy.19121980/május: Gy.19131980/május: Gy.19141980/május: Gy.1915
1980/május: Gy.19161980/május: Gy.19171980/május: F.22591980/május: F.2260
1980/május: F.22611980/május: F.22621980/május: F.22631980/május: F.2264
1980/május: F.22651980/szeptember: Gy.19181980/szeptember: Gy.19191980/szeptember: Gy.1920
1980/szeptember: Gy.19211980/szeptember: F.22661980/szeptember: F.22671980/szeptember: Gy.1922
1980/szeptember: Gy.19231980/szeptember: Gy.19241980/szeptember: Gy.19251980/szeptember: F.2268
1980/szeptember: F.22691980/szeptember: F.22701980/szeptember: F.22711980/október: Gy.1926
1980/október: Gy.19271980/október: Gy.19281980/október: Gy.19291980/október: Gy.1930
1980/október: Gy.19311980/október: Gy.19321980/október: Gy.19331980/október: F.2272
1980/október: F.22731980/október: F.22741980/október: F.22751980/október: F.2276
1980/október: F.22771980/november: Gy.19341980/november: Gy.19351980/november: Gy.1936
1980/november: Gy.19371980/november: Gy.19381980/november: Gy.19391980/november: Gy.1940
1980/november: Gy.19411980/november: F.22781980/november: F.22791980/november: F.2280
1980/november: F.22811980/november: F.22821980/november: F.22831980/december: Gy.1942
1980/december: Gy.19431980/december: Gy.19441980/december: Gy.19451980/december: Gy.1946
1980/december: Gy.19471980/december: Gy.19481980/december: Gy.19491980/december: F.2284
1980/december: F.22851980/december: F.22861980/december: F.22871980/december: F.2288
1980/december: F.22891981/január: Gy.19501981/január: Gy.19511981/január: Gy.1952
1981/január: Gy.19531981/január: F.22901981/január: F.22911981/január: F.2292
1981/január: F.22931981/január: Gy.19541981/január: Gy.19551981/január: Gy.1956
1981/január: Gy.19571981/január: F.22941981/január: F.22951981/február: Gy.1958
1981/február: Gy.19591981/február: Gy.19601981/február: Gy.19611981/február: Gy.1962
1981/február: F.22961981/február: F.22971981/február: F.22981981/február: F.2299
1981/február: F.23001981/február: F.23011981/február: Gy.19631981/február: Gy.1964
1981/február: Gy.19651981/március: Gy.19661981/március: Gy.19671981/március: Gy.1968
1981/március: Gy.19691981/március: Gy.19701981/március: Gy.19711981/március: F.2302
1981/március: F.23031981/március: F.23041981/március: Gy.19721981/március: Gy.1973
1981/március: F.23051981/március: F.23061981/március: F.23071981/április: Gy.1974
1981/április: Gy.19751981/április: Gy.19761981/április: F.23081981/április: F.2309
1981/április: F.23101981/április: F.23111981/április: Gy.19771981/április: Gy.1978
1981/április: Gy.19791981/április: Gy.19801981/április: Gy.19811981/április: F.2312
1981/április: F.23131981/május: Gy.19821981/május: Gy.19831981/május: Gy.1984
1981/május: Gy.19851981/május: F.23141981/május: F.23151981/május: F.2316
1981/május: F.23171981/május: Gy.19861981/május: Gy.19871981/május: Gy.1988
1981/május: Gy.19891981/május: F.23181981/május: F.23191981/szeptember: Gy.1990
1981/szeptember: Gy.19911981/szeptember: Gy.19921981/szeptember: Gy.19931981/szeptember: F.2320
1981/szeptember: F.23211981/szeptember: F.23221981/szeptember: F.23231981/szeptember: F.2324
1981/szeptember: Gy.19941981/szeptember: Gy.19951981/szeptember: Gy.19961981/szeptember: Gy.1997
1981/szeptember: F.23251981/október: Gy.19981981/október: Gy.19991981/október: Gy.2000
1981/október: Gy.20011981/október: F.23261981/október: F.23271981/október: Gy.2002
1981/október: Gy.20031981/október: Gy.20041981/október: Gy.20051981/október: F.2328
1981/október: F.23291981/október: F.23301981/október: F.23311981/november: Gy.2006
1981/november: Gy.20071981/november: Gy.20081981/november: Gy.20091981/november: F.2332
1981/november: F.23331981/november: F.23341981/november: F.23351981/november: Gy.2010
1981/november: Gy.20111981/november: Gy.20121981/november: Gy.20131981/november: F.2336
1981/november: F.23371981/december: F.23381981/december: Gy.20141981/december: Gy.2015
1981/december: Gy.20161981/december: Gy.20171981/december: Gy.20181981/december: Gy.2019
1981/december: Gy.20201981/december: Gy.20211981/december: F.23391981/december: F.2340
1981/december: F.23411981/december: F.23421981/december: F.23431982/január: Gy.2022
1982/január: Gy.20231982/január: F.23441982/január: F.23451982/január: F.2346
1982/január: F.23471982/január: Gy.20241982/január: Gy.20251982/január: Gy.2026
1982/január: Gy.20271982/január: Gy.20281982/január: Gy.20291982/január: F.2348
1982/január: F.23491982/február: Gy.20301982/február: F.23501982/február: Gy.2031
1982/február: Gy.20321982/február: Gy.20331982/február: Gy.20341982/február: Gy.2035
1982/február: Gy.20361982/február: Gy.20371982/február: F.23511982/február: F.2352
1982/február: F.23531982/február: F.23541982/február: F.23551982/március: Gy.2038
1982/március: Gy.20391982/március: Gy.20401982/március: Gy.20411982/március: Gy.2042
1982/március: F.23561982/március: F.23571982/március: F.23581982/március: F.2359
1982/március: F.23601982/március: F.23611982/március: Gy.20431982/március: Gy.2044
1982/március: Gy.20451982/április: Gy.20461982/április: Gy.20471982/április: Gy.2048
1982/április: Gy.20491982/április: F.23621982/április: F.23631982/április: F.2364
1982/április: F.23651982/április: Gy.20501982/április: Gy.20511982/április: Gy.2052
1982/április: Gy.20531982/április: F.23661982/április: F.23671982/május: Gy.2054
1982/május: Gy.20551982/május: Gy.20561982/május: Gy.20571982/május: Gy.2058
1982/május: F.23681982/május: F.23691982/május: F.23701982/május: F.2371
1982/május: F.23721982/május: Gy.20591982/május: Gy.20601982/május: Gy.2061
1982/május: F.23731982/szeptember: Gy.20621982/szeptember: Gy.20631982/szeptember: Gy.2064
1982/szeptember: F.23741982/szeptember: F.23751982/szeptember: F.23761982/szeptember: Gy.2065
1982/szeptember: Gy.20661982/szeptember: Gy.20671982/szeptember: Gy.20681982/szeptember: Gy.2069
1982/szeptember: F.23771982/szeptember: F.23781982/szeptember: F.23791982/október: Gy.2070
1982/október: Gy.20711982/október: Gy.20721982/október: Gy.20731982/október: Gy.2074
1982/október: Gy.20751982/október: Gy.20761982/október: Gy.20771982/október: F.2380
1982/október: F.23811982/október: F.23821982/október: F.23831982/október: F.2384
1982/október: F.23851982/november: Gy.20781982/november: Gy.20791982/november: Gy.2080
1982/november: Gy.20811982/november: Gy.20821982/november: Gy.20831982/november: F.2386
1982/november: F.23871982/november: F.23881982/november: F.23891982/november: F.2390
1982/november: Gy.20841982/november: Gy.20851982/november: F.23911982/december: Gy.2086
1982/december: F.23921982/december: F.23931982/december: Gy.20871982/december: Gy.2088
1982/december: Gy.20891982/december: Gy.20901982/december: Gy.20911982/december: Gy.2092
1982/december: Gy.20931982/december: F.23941982/december: F.23951982/december: F.2396
1982/december: F.23971983/január: Gy.20941983/január: Gy.20951983/január: Gy.2096
1983/január: Gy.20971983/január: Gy.20981983/január: F.23981983/január: F.2399
1983/január: F.24001983/január: Gy.20991983/január: Gy.21001983/január: Gy.2101
1983/január: F.24011983/január: F.24021983/január: F.24031983/február: Gy.2102
1983/február: Gy.21031983/február: Gy.21041983/február: Gy.21051983/február: Gy.2106
1983/február: Gy.21071983/február: Gy.21081983/február: Gy.21091983/február: F.2404
1983/február: F.24051983/február: F.24061983/február: F.24071983/február: F.2408
1983/február: F.24091983/március: Gy.21101983/március: Gy.21111983/március: Gy.2112
1983/március: Gy.21131983/március: Gy.21141983/március: Gy.21151983/március: Gy.2116
1983/március: Gy.21171983/március: F.24101983/március: F.24111983/március: F.2412
1983/március: F.24131983/március: F.24141983/március: F.24151983/április: Gy.2118
1983/április: Gy.21191983/április: Gy.21201983/április: Gy.21211983/április: Gy.2122
1983/április: Gy.21231983/április: Gy.21241983/április: Gy.21251983/április: F.2416
1983/április: F.24171983/április: F.24181983/április: F.24191983/április: F.2420
1983/április: F.24211983/május: Gy.21261983/május: Gy.21271983/május: Gy.2128
1983/május: Gy.21291983/május: Gy.21301983/május: Gy.21311983/május: Gy.2132
1983/május: Gy.21331983/május: F.24221983/május: F.24231983/május: F.2424
1983/május: F.24251983/május: F.24261983/május: F.24271983/szeptember: Gy.2134
1983/szeptember: Gy.21351983/szeptember: Gy.21361983/szeptember: Gy.21371983/szeptember: Gy.2138
1983/szeptember: Gy.21391983/szeptember: Gy.21401983/szeptember: Gy.21411983/szeptember: F.2428
1983/szeptember: F.24291983/szeptember: F.24301983/szeptember: F.24311983/szeptember: F.2432
1983/szeptember: F.24331983/október: Gy.21421983/október: Gy.21431983/október: Gy.2144
1983/október: Gy.21451983/október: Gy.21461983/október: Gy.21471983/október: F.2434
1983/október: F.24351983/október: F.24361983/október: F.24371983/október: F.2438
1983/október: Gy.21481983/október: Gy.21491983/október: F.24391983/november: Gy.2150
1983/november: Gy.21511983/november: Gy.21521983/november: Gy.21531983/november: Gy.2154
1983/november: Gy.21551983/november: F.24401983/november: F.24411983/november: F.2442
1983/november: F.24431983/november: Gy.21561983/november: Gy.21571983/november: F.2444
1983/november: F.24451983/december: Gy.21581983/december: Gy.21591983/december: Gy.2160
1983/december: Gy.21611983/december: Gy.21621983/december: Gy.21631983/december: Gy.2164
1983/december: F.24461983/december: F.24471983/december: F.24481983/december: F.2449
1983/december: F.24501983/december: F.24511983/december: Gy.21651984/január: Gy.2166
1984/január: Gy.21671984/január: Gy.21681984/január: Gy.21691984/január: Gy.2171
1984/január: Gy.21721984/január: Gy.21701984/január: Gy.21731984/január: F.2452
1984/január: F.24541984/január: F.24551984/január: F.24561984/január: F.2457
1984/január: F.24531984/február: Gy.21741984/február: Gy.21751984/február: Gy.2176
1984/február: Gy.21771984/február: Gy.21781984/február: Gy.21791984/február: Gy.2180
1984/február: F.24581984/február: F.24591984/február: F.24611984/február: F.2462
1984/február: Gy.21811984/február: F.24601984/február: F.24631984/március: Gy.2182
1984/március: Gy.21831984/március: F.24651984/március: F.24661984/március: Gy.2185
1984/március: Gy.21861984/március: F.24641984/március: Gy.21841984/március: Gy.2187
1984/március: Gy.21881984/március: Gy.21891984/március: F.24671984/március: F.2468
1984/március: F.24691984/április: Gy.21941984/április: Gy.21951984/április: Gy.2190
1984/április: Gy.21911984/április: Gy.21921984/április: Gy.21931984/április: F.2471
1984/április: F.24721984/április: F.24731984/április: F.24741984/április: Gy.2196
1984/április: F.24701984/április: F.24751984/április: Gy.21971984/május: Gy.2198
1984/május: Gy.21991984/május: Gy.22001984/május: Gy.22011984/május: F.2477
1984/május: F.24811984/május: F.24761984/május: F.24781984/május: F.2479
1984/május: F.24801984/május: Gy.22021984/május: Gy.22031984/május: Gy.2204
1984/május: Gy.22051984/szeptember: C.11984/szeptember: C.21984/szeptember: C.3
1984/szeptember: C.41984/szeptember: Gy.22061984/szeptember: Gy.22071984/szeptember: Gy.2208
1984/szeptember: Gy.22091984/szeptember: Gy.22101984/szeptember: Gy.22111984/szeptember: Gy.2212
1984/szeptember: Gy.22131984/szeptember: F.24821984/szeptember: F.24831984/szeptember: F.2484
1984/szeptember: F.24851984/szeptember: F.24861984/szeptember: F.24871984/október: C.5
1984/október: C.61984/október: C.71984/október: C.81984/október: Gy.2214
1984/október: Gy.22151984/október: Gy.22161984/október: Gy.22171984/október: Gy.2218
1984/október: Gy.22191984/október: Gy.22201984/október: Gy.22211984/október: F.2488
1984/október: F.24891984/október: F.24901984/október: F.24911984/október: F.2492
1984/október: F.24931984/november: C.121984/november: C.91984/november: C.10
1984/november: C.111984/november: Gy.22221984/november: Gy.22231984/november: Gy.2224
1984/november: Gy.22251984/november: F.24941984/november: F.24951984/november: F.2496
1984/november: Gy.22261984/november: Gy.22271984/november: Gy.22281984/november: Gy.2229
1984/november: F.24971984/november: F.24981984/november: F.24991984/december: C.13
1984/december: C.141984/december: C.151984/december: C.161984/december: Gy.2230
1984/december: Gy.22311984/december: Gy.22321984/december: Gy.22331984/december: Gy.2234
1984/december: F.25001984/december: F.25011984/december: F.25021984/december: F.2503
1984/december: Gy.22351984/december: Gy.22361984/december: Gy.22371984/december: F.2504
1984/december: F.25051985/január: C.171985/január: C.181985/január: C.19
1985/január: C.201985/január: Gy.22381985/január: Gy.22411985/január: Gy.2243
1985/január: Gy.22391985/január: Gy.22401985/január: Gy.22421985/január: Gy.2244
1985/január: F.25071985/január: F.25061985/január: F.25081985/január: F.2509
1985/január: F.25101985/január: F.25111985/január: Gy.22451985/február: C.21
1985/február: C.221985/február: C.231985/február: C.241985/február: Gy.2246
1985/február: Gy.22471985/február: Gy.22481985/február: Gy.22491985/február: Gy.2250
1985/február: Gy.22511985/február: Gy.22521985/február: F.25121985/február: F.2513
1985/február: F.25141985/február: F.25151985/február: F.25161985/február: Gy.2253
1985/február: F.25171985/március: C.251985/március: C.261985/március: C.27
1985/március: C.281985/március: Gy.22541985/március: F.25181985/március: Gy.2256
1985/március: Gy.22581985/március: Gy.22591985/március: Gy.22611985/március: Gy.2255
1985/március: Gy.22571985/március: Gy.22601985/március: F.25191985/március: F.2520
1985/március: F.25211985/március: F.25221985/március: F.25231985/április: C.29
1985/április: Gy.22621985/április: Gy.22641985/április: C.301985/április: C.31
1985/április: C.321985/április: Gy.22631985/április: F.25261985/április: Gy.2266
1985/április: Gy.22671985/április: Gy.22691985/április: F.25241985/április: F.2525
1985/április: F.25271985/április: F.25281985/április: Gy.22651985/április: Gy.2268
1985/április: F.25291985/május: C.331985/május: C.341985/május: C.35
1985/május: C.361985/május: Gy.22711985/május: Gy.22701985/május: Gy.2272
1985/május: Gy.22731985/május: F.25301985/május: F.25311985/május: Gy.2274
1985/május: Gy.22751985/május: Gy.22761985/május: Gy.22771985/május: F.2534
1985/május: F.25351985/május: F.25321985/május: F.25331985/szeptember: C.37
1985/szeptember: C.381985/szeptember: C.391985/szeptember: C.401985/szeptember: Gy.2279
1985/szeptember: Gy.22801985/szeptember: Gy.22811985/szeptember: Gy.22781985/szeptember: F.2537
1985/szeptember: Gy.22841985/szeptember: Gy.22851985/szeptember: F.25361985/szeptember: Gy.2282
1985/szeptember: Gy.22831985/szeptember: F.25381985/szeptember: F.25391985/szeptember: F.2540
1985/szeptember: F.25411985/október: C.411985/október: Gy.22861985/október: C.42
1985/október: C.431985/október: C.441985/október: F.25431985/október: Gy.2287
1985/október: Gy.22901985/október: Gy.22911985/október: F.25421985/október: Gy.2288
1985/október: Gy.22891985/október: Gy.22921985/október: Gy.22931985/október: F.2544
1985/október: F.25451985/október: F.25461985/október: F.25471985/november: C.45
1985/november: C.461985/november: C.471985/november: C.481985/november: Gy.2294
1985/november: Gy.22951985/november: Gy.22991985/november: Gy.22961985/november: Gy.2297
1985/november: Gy.22981985/november: Gy.23001985/november: Gy.23011985/november: F.2548
1985/november: F.25491985/november: F.25501985/november: F.25511985/november: F.2552
1985/november: F.25531985/december: C.491985/december: Gy.23021985/december: Gy.2303
1985/december: Gy.23061985/december: C.501985/december: C.511985/december: C.52
1985/december: Gy.23041985/december: Gy.23051985/december: Gy.23071985/december: Gy.2308
1985/december: F.25541985/december: F.25561985/december: Gy.23091985/december: F.2555
1985/december: F.25571985/december: F.25581985/december: F.25591986/január: Gy.2310
1986/január: C.531986/január: C.541986/január: C.551986/január: C.56
1986/január: Gy.23111986/január: F.25601986/január: Gy.23131986/január: Gy.2314
1986/január: F.25611986/január: Gy.23121986/január: Gy.23151986/január: Gy.2316
1986/január: Gy.23171986/január: F.25621986/január: F.25631986/január: F.2564
1986/január: F.25651986/február: Gy.23191986/február: Gy.23211986/február: Gy.2322
1986/február: C.571986/február: C.581986/február: C.591986/február: C.60
1986/február: Gy.23181986/február: Gy.23201986/február: Gy.23231986/február: F.2570
1986/február: Gy.23241986/február: Gy.23251986/február: F.25661986/február: F.2567
1986/február: F.25681986/február: F.25691986/február: F.25711986/március: C.61
1986/március: C.621986/március: C.631986/március: C.641986/március: Gy.2327
1986/március: Gy.23291986/március: Gy.23301986/március: Gy.23311986/március: Gy.2326
1986/március: Gy.23281986/március: Gy.23321986/március: Gy.23331986/március: F.2572
1986/március: F.25731986/március: F.25741986/március: F.25751986/március: F.2576
1986/március: F.25771986/április: C.651986/április: C.661986/április: C.67
1986/április: C.681986/április: Gy.23341986/április: Gy.23351986/április: Gy.2336
1986/április: Gy.23371986/április: Gy.23381986/április: Gy.23391986/április: Gy.2340
1986/április: Gy.23411986/április: F.25781986/április: F.25791986/április: F.2580
1986/április: F.25811986/április: F.25821986/április: F.25831986/május: C.69
1986/május: C.701986/május: C.711986/május: C.721986/május: Gy.2342
1986/május: Gy.23431986/május: Gy.23441986/május: Gy.23451986/május: Gy.2346
1986/május: Gy.23471986/május: Gy.23481986/május: Gy.23491986/május: F.2587
1986/május: F.25841986/május: F.25851986/május: F.25861986/május: F.2588
1986/május: F.25891986/szeptember: C.731986/szeptember: C.741986/szeptember: C.75
1986/szeptember: C.761986/szeptember: Gy.23501986/szeptember: Gy.23511986/szeptember: Gy.2357
1986/szeptember: F.25901986/szeptember: Gy.23521986/szeptember: Gy.23531986/szeptember: Gy.2354
1986/szeptember: Gy.23551986/szeptember: Gy.23561986/szeptember: F.25911986/szeptember: F.2592
1986/szeptember: F.25931986/szeptember: F.25941986/szeptember: F.25951986/október: C.80
1986/október: C.771986/október: C.781986/október: C.791986/október: Gy.2358
1986/október: Gy.23591986/október: Gy.23601986/október: Gy.23611986/október: Gy.2362
1986/október: Gy.23631986/október: Gy.23641986/október: Gy.23651986/október: F.2596
1986/október: F.25971986/október: F.25981986/október: F.25991986/október: F.2600
1986/október: F.26011986/november: C.811986/november: C.821986/november: C.84
1986/november: C.831986/november: Gy.23661986/november: Gy.23671986/november: Gy.2368
1986/november: Gy.23691986/november: Gy.23701986/november: Gy.23711986/november: Gy.2372
1986/november: F.26021986/november: F.26031986/november: F.26041986/november: F.2605
1986/november: F.26061986/november: F.26071986/november: Gy.23731986/december: C.85
1986/december: C.861986/december: C.871986/december: C.881986/december: Gy.2376
1986/december: Gy.23741986/december: Gy.23751986/december: Gy.23771986/december: Gy.2378
1986/december: F.26081986/december: F.26091986/december: F.26101986/december: Gy.2379
1986/december: Gy.23801986/december: Gy.23811986/december: F.26111986/december: F.2612
1986/december: F.26131987/január: C.901987/január: C.891987/január: C.91
1987/január: C.921987/január: Gy.23821987/január: Gy.23831987/január: Gy.2384
1987/január: Gy.23851987/január: Gy.23861987/január: Gy.23871987/január: Gy.2388
1987/január: Gy.23891987/január: F.26141987/január: F.26151987/január: F.2616
1987/január: F.26171987/január: F.26181987/január: F.26191987/február: C.93
1987/február: C.941987/február: C.961987/február: C.951987/február: Gy.2390
1987/február: Gy.23911987/február: F.26201987/február: Gy.23921987/február: Gy.2393
1987/február: Gy.23941987/február: Gy.23951987/február: Gy.23961987/február: Gy.2397
1987/február: F.26251987/február: F.26211987/február: F.26221987/február: F.2623
1987/február: F.26241987/március: C.971987/március: C.981987/március: C.99
1987/március: C.1001987/március: Gy.23991987/március: Gy.24001987/március: Gy.2398
1987/március: F.26261987/március: F.26271987/március: Gy.24011987/március: Gy.2403
1987/március: Gy.24041987/március: Gy.24051987/március: Gy.24021987/március: F.2628
1987/március: F.26291987/március: F.26301987/március: F.26311987/április: C.103
1987/április: C.1041987/április: C.1011987/április: C.1021987/április: Gy.2410
1987/április: Gy.24061987/április: Gy.24071987/április: Gy.24081987/április: Gy.2409
1987/április: Gy.24111987/április: F.26321987/április: F.26331987/április: F.2634
1987/április: Gy.24121987/április: Gy.24131987/április: F.26351987/április: F.2636
1987/április: F.26371987/május: C.1051987/május: C.1071987/május: C.106
1987/május: C.1081987/május: Gy.24141987/május: Gy.24151987/május: Gy.2416
1987/május: Gy.24171987/május: Gy.24181987/május: Gy.24191987/május: Gy.2420
1987/május: Gy.24211987/május: F.26381987/május: F.26391987/május: F.2640
1987/május: F.26411987/május: F.26421987/május: F.26431987/szeptember: C.109
1987/szeptember: C.1101987/szeptember: C.1111987/szeptember: C.1121987/szeptember: Gy.2422
1987/szeptember: Gy.24241987/szeptember: Gy.24231987/szeptember: Gy.24251987/szeptember: Gy.2426
1987/szeptember: Gy.24271987/szeptember: Gy.24281987/szeptember: Gy.24291987/szeptember: F.2645
1987/szeptember: F.26441987/szeptember: F.26461987/szeptember: F.26471987/szeptember: F.2648
1987/szeptember: F.26491987/október: C.1131987/október: C.1141987/október: C.115
1987/október: C.1161987/október: Gy.24301987/október: Gy.24311987/október: Gy.2432
1987/október: Gy.24331987/október: F.26551987/október: F.26501987/október: F.2651
1987/október: F.26521987/október: F.26531987/október: F.26541987/október: Gy.2434
1987/október: Gy.24351987/október: Gy.24361987/október: Gy.24371987/november: C.117
1987/november: C.1181987/november: C.1191987/november: C.1201987/november: Gy.2439
1987/november: Gy.24381987/november: Gy.24401987/november: Gy.24411987/november: Gy.2442
1987/november: Gy.24431987/november: F.26561987/november: F.26571987/november: F.2658
1987/november: F.26591987/november: Gy.24441987/november: Gy.24451987/november: F.2661
1987/november: F.26601987/december: C.1211987/december: C.1221987/december: Gy.2446
1987/december: C.1231987/december: C.1241987/december: Gy.24471987/december: Gy.2453
1987/december: Gy.24481987/december: F.26621987/december: F.26631987/december: Gy.2449
1987/december: Gy.24501987/december: Gy.24511987/december: Gy.24521987/december: F.2666
1987/december: F.26671987/december: F.26641987/december: F.26651988/január: C.125
1988/január: C.1261988/január: C.1271988/január: C.1281988/január: Gy.2454
1988/január: F.26711988/január: Gy.24611988/január: F.26681988/január: F.2669
1988/január: F.26701988/január: F.26721988/január: F.26731988/január: Gy.2455
1988/január: Gy.24561988/január: Gy.24571988/január: Gy.24581988/január: Gy.2459
1988/január: Gy.24601988/február: C.1291988/február: C.1301988/február: C.131
1988/február: C.1321988/február: Gy.24651988/február: Gy.24621988/február: Gy.2463
1988/február: Gy.24641988/február: Gy.24661988/február: Gy.24671988/február: Gy.2468
1988/február: Gy.24691988/február: F.26741988/február: F.26751988/február: F.2676
1988/február: F.26771988/február: F.26781988/február: F.26791988/március: C.133
1988/március: C.1341988/március: C.1351988/március: C.1361988/március: Gy.2470
1988/március: Gy.24721988/március: Gy.24731988/március: Gy.24711988/március: Gy.2474
1988/március: Gy.24751988/március: Gy.24761988/március: Gy.24771988/március: F.2680
1988/március: F.26811988/március: F.26821988/március: F.26831988/március: F.2684
1988/március: F.26851988/április: C.1371988/április: C.1381988/április: C.139
1988/április: C.1401988/április: Gy.24821988/április: Gy.24841988/április: Gy.2485
1988/április: Gy.24781988/április: Gy.24791988/április: Gy.24801988/április: Gy.2481
1988/április: Gy.24831988/április: F.26871988/április: F.26861988/április: F.2688
1988/április: F.26891988/április: F.26901988/április: F.26911988/május: Gy.2487
1988/május: Gy.24861988/május: C.1411988/május: C.1421988/május: C.143
1988/május: C.1441988/május: Gy.24881988/május: F.26921988/május: Gy.2489
1988/május: Gy.24901988/május: Gy.24911988/május: Gy.24921988/május: Gy.2493
1988/május: F.26931988/május: F.26941988/május: F.26951988/május: F.2696
1988/május: F.26971988/szeptember: C.1451988/szeptember: C.1461988/szeptember: Gy.2494
1988/szeptember: Gy.24951988/szeptember: Gy.24961988/szeptember: Gy.24971988/szeptember: Gy.2498
1988/szeptember: C.1471988/szeptember: C.1481988/szeptember: F.26981988/szeptember: F.2699
1988/szeptember: F.27011988/szeptember: F.27021988/szeptember: F.27031988/szeptember: Gy.2499
1988/szeptember: Gy.25001988/szeptember: Gy.25011988/szeptember: F.27001988/október: C.149
1988/október: C.1501988/október: C.1511988/október: C.1521988/október: Gy.2502
1988/október: Gy.25031988/október: Gy.25041988/október: Gy.25051988/október: Gy.2506
1988/október: Gy.25071988/október: Gy.25081988/október: F.27041988/október: F.2705
1988/október: F.27061988/október: F.27081988/október: F.27091988/október: Gy.2509
1988/október: F.27071988/november: C.1531988/november: C.1541988/november: C.155
1988/november: C.1561988/november: Gy.25101988/november: Gy.25111988/november: Gy.2512
1988/november: Gy.25131988/november: Gy.25141988/november: Gy.25151988/november: Gy.2516
1988/november: F.27101988/november: F.27111988/november: F.27121988/november: F.2713
1988/november: F.27141988/november: F.27151988/november: Gy.25171988/december: C.157
1988/december: C.1581988/december: C.1591988/december: C.1601988/december: Gy.2518
1988/december: Gy.25191988/december: Gy.25201988/december: F.27161988/december: F.2717
1988/december: F.27181988/december: F.27191988/december: Gy.25211988/december: Gy.2522
1988/december: Gy.25231988/december: Gy.25241988/december: Gy.25251988/december: F.2720
1988/december: F.27211989/január: C.1611989/január: C.1621989/január: C.163
1989/január: C.1641989/január: Gy.25261989/január: Gy.25271989/január: Gy.2528
1989/január: Gy.25291989/január: Gy.25321989/január: F.27221989/január: F.2723
1989/január: Gy.25301989/január: Gy.25311989/január: Gy.25331989/január: F.2724
1989/január: F.27251989/január: F.27261989/január: F.27271989/február: C.165
1989/február: C.1661989/február: C.1671989/február: Gy.25341989/február: Gy.2535
1989/február: Gy.25361989/február: Gy.25371989/február: Gy.25381989/február: C.168
1989/február: F.27311989/február: Gy.25401989/február: F.27281989/február: F.2729
1989/február: F.27301989/február: F.27321989/február: F.27331989/február: Gy.2539
1989/február: Gy.25411989/március: C.1691989/március: C.1701989/március: C.171
1989/március: C.1721989/március: Gy.25441989/március: Gy.25451989/március: Gy.2547
1989/március: Gy.25481989/március: Gy.25491989/március: Gy.25421989/március: Gy.2543
1989/március: Gy.25461989/március: F.27341989/március: F.27371989/március: F.2739
1989/március: F.27351989/március: F.27361989/március: F.27381989/április: C.173
1989/április: C.1741989/április: C.1751989/április: C.1761989/április: Gy.2550
1989/április: Gy.25511989/április: Gy.25541989/április: Gy.25551989/április: Gy.2556
1989/április: Gy.25521989/április: Gy.25531989/április: Gy.25571989/április: F.2742
1989/április: F.27451989/április: F.27401989/április: F.27411989/április: F.2743
1989/április: F.27441989/május: C.1811989/május: C.1821989/május: C.183
1989/május: C.1841989/május: Gy.25581989/május: F.27461989/május: Gy.2559
1989/május: Gy.25611989/május: Gy.25621989/május: Gy.25631989/május: Gy.2564
1989/május: Gy.25651989/május: Gy.25601989/május: F.27501989/május: F.2747
1989/május: F.27491989/május: F.27511989/május: F.27481989/szeptember: C.185
1989/szeptember: C.1861989/szeptember: C.1871989/szeptember: C.1881989/szeptember: Gy.2566
1989/szeptember: Gy.25671989/szeptember: F.27521989/szeptember: F.27531989/szeptember: Gy.2568
1989/szeptember: Gy.25691989/szeptember: Gy.25701989/szeptember: Gy.25711989/szeptember: Gy.2572
1989/szeptember: Gy.25731989/szeptember: F.27541989/szeptember: F.27551989/szeptember: F.2756
1989/szeptember: F.27571989/október: C.1891989/október: C.1901989/október: C.192
1989/október: C.1911989/október: Gy.25751989/október: Gy.25741989/október: Gy.2576
1989/október: Gy.25771989/október: Gy.25781989/október: Gy.25791989/október: Gy.2580
1989/október: F.27581989/október: F.27591989/október: F.27601989/október: F.2761
1989/október: F.27621989/október: F.27631989/október: Gy.25811989/november: C.196
1989/november: C.1931989/november: C.1941989/november: C.1951989/november: Gy.2585
1989/november: Gy.25821989/november: Gy.25831989/november: Gy.25841989/november: Gy.2586
1989/november: Gy.25871989/november: Gy.25881989/november: Gy.25891989/november: F.2764
1989/november: F.27651989/november: F.27661989/november: F.27671989/november: F.2768
1989/november: F.27691989/december: C.1971989/december: C.1991989/december: C.200
1989/december: C.1981989/december: Gy.25901989/december: Gy.25911989/december: Gy.2592
1989/december: Gy.25931989/december: F.27721989/december: Gy.25941989/december: Gy.2596
1989/december: Gy.25971989/december: F.27701989/december: F.27711989/december: Gy.2595
1989/december: F.27741989/december: F.27751989/december: F.27731990/január: C.201
1990/január: C.2021990/január: C.2031990/január: C.2041990/január: Gy.2604
1990/január: Gy.26051990/január: Gy.25981990/január: Gy.25991990/január: Gy.2600
1990/január: Gy.26011990/január: Gy.26021990/január: Gy.26031990/január: F.2776
1990/január: F.27771990/január: F.27781990/január: F.27791990/január: F.2780
1990/január: F.27811990/február: C.2051990/február: Gy.26081990/február: Gy.2609
1990/február: C.2061990/február: C.2071990/február: C.2081990/február: Gy.2606
1990/február: Gy.26071990/február: F.27821990/február: F.27831990/február: Gy.2610
1990/február: Gy.26121990/február: Gy.26131990/február: F.27841990/február: F.2785
1990/február: Gy.26111990/február: F.27861990/február: F.27871990/március: C.209
1990/március: C.2101990/március: C.2111990/március: C.2121990/március: Gy.2614
1990/március: Gy.26151990/március: Gy.26161990/március: Gy.26171990/március: Gy.2618
1990/március: Gy.26191990/március: Gy.26211990/március: F.27881990/március: Gy.2620
1990/március: F.27891990/március: F.27901990/március: F.27931990/március: F.2791
1990/március: F.27921990/április: C.2131990/április: C.2151990/április: C.216
1990/április: C.2141990/április: Gy.26231990/április: Gy.26241990/április: Gy.2625
1990/április: Gy.26261990/április: Gy.26281990/április: Gy.26291990/április: Gy.2630
1990/április: Gy.26271990/április: F.27941990/április: F.27951990/április: F.2798
1990/április: F.27991990/április: F.27961990/április: F.27971990/május: C.217
1990/május: C.2181990/május: C.2191990/május: C.2201990/május: Gy.2633
1990/május: Gy.26341990/május: Gy.26351990/május: Gy.26361990/május: Gy.2631
1990/május: Gy.26321990/május: Gy.26371990/május: Gy.26301990/május: F.2800
1990/május: F.28011990/május: F.28031990/május: F.28051990/május: F.2802
1990/május: F.28041990/szeptember: C.2211990/szeptember: C.2221990/szeptember: C.223
1990/szeptember: C.2241990/szeptember: Gy.26381990/szeptember: Gy.26391990/szeptember: Gy.2640
1990/szeptember: Gy.26411990/szeptember: Gy.26421990/szeptember: Gy.26431990/szeptember: Gy.2644
1990/szeptember: Gy.26451990/szeptember: F.28071990/szeptember: F.28081990/szeptember: F.2809
1990/szeptember: F.28101990/szeptember: F.28111990/szeptember: F.28061990/október: C.225
1990/október: C.2261990/október: C.2271990/október: C.2281990/október: Gy.2646
1990/október: Gy.26471990/október: Gy.26481990/október: Gy.26511990/október: Gy.2652
1990/október: Gy.26531990/október: Gy.26491990/október: Gy.26501990/október: F.2814
1990/október: F.28151990/október: F.28161990/október: F.28171990/október: F.2812
1990/október: F.28131990/november: C.2291990/november: C.2301990/november: C.231
1990/november: C.2321990/november: Gy.26541990/november: Gy.26551990/november: Gy.2656
1990/november: Gy.26571990/november: F.28191990/november: F.28211990/november: F.2822
1990/november: F.28231990/november: Gy.26581990/november: Gy.26591990/november: Gy.2660
1990/november: Gy.26611990/november: F.28181990/november: F.28201990/december: C.235
1990/december: C.2331990/december: C.2341990/december: C.2361990/december: Gy.2662
1990/december: F.28251990/december: Gy.26631990/december: Gy.26641990/december: Gy.2665
1990/december: Gy.26661990/december: Gy.26671990/december: Gy.26691990/december: F.2824
1990/december: Gy.26681990/december: F.28261990/december: F.28271990/december: F.2828
1990/december: F.28291991/január: C.2381991/január: Gy.26701991/január: Gy.2671
1991/január: C.2391991/január: C.2371991/január: C.2401991/január: Gy.2672
1991/január: F.28301991/január: F.28311991/január: Gy.26741991/január: Gy.2673
1991/január: Gy.26751991/január: Gy.26761991/január: Gy.26771991/január: F.2832
1991/január: F.28331991/január: F.28341991/január: F.28351991/február: C.241
1991/február: C.2421991/február: C.2431991/február: C.2441991/február: Gy.2678
1991/február: Gy.26841991/február: Gy.26791991/február: Gy.26801991/február: Gy.2681
1991/február: Gy.26821991/február: Gy.26831991/február: Gy.26851991/február: F.2836
1991/február: F.28371991/február: F.28381991/február: F.28391991/február: F.2841
1991/február: F.28401991/március: Gy.26861991/március: Gy.26871991/március: Gy.2688
1991/március: C.2451991/március: C.2461991/március: C.2471991/március: C.248
1991/március: F.28421991/március: F.28431991/március: F.28441991/március: Gy.2689
1991/március: Gy.26921991/március: Gy.26931991/március: Gy.26901991/március: Gy.2691
1991/március: F.28451991/március: F.28461991/március: F.28471991/április: C.249
1991/április: Gy.26941991/április: Gy.26951991/április: Gy.26961991/április: Gy.2697
1991/április: C.2501991/április: C.2511991/április: C.2521991/április: Gy.2698
1991/április: Gy.26991991/április: Gy.27001991/április: Gy.27011991/április: F.2848
1991/április: F.28491991/április: F.28501991/április: F.28511991/április: F.2852
1991/április: F.28531991/május: C.2531991/május: C.2541991/május: C.255
1991/május: C.2561991/május: Gy.27021991/május: Gy.27031991/május: Gy.2704
1991/május: Gy.27051991/május: Gy.27061991/május: Gy.27071991/május: Gy.2708
1991/május: Gy.27091991/május: F.28541991/május: F.28551991/május: F.2856
1991/május: F.28571991/május: F.28581991/május: F.28591991/szeptember: C.257
1991/szeptember: C.2591991/szeptember: C.2601991/szeptember: C.2581991/szeptember: Gy.2710
1991/szeptember: Gy.27111991/szeptember: Gy.27121991/szeptember: Gy.27131991/szeptember: Gy.2714
1991/szeptember: Gy.27151991/szeptember: Gy.27161991/szeptember: F.28651991/szeptember: F.2860
1991/szeptember: F.28611991/szeptember: F.28621991/szeptember: F.28631991/szeptember: F.2864
1991/szeptember: Gy.27171991/október: C.2611991/október: C.2621991/október: C.263
1991/október: C.2641991/október: Gy.27181991/október: Gy.27191991/október: F.2867
1991/október: Gy.27241991/október: F.28661991/október: Gy.27201991/október: Gy.2721
1991/október: Gy.27221991/október: Gy.27231991/október: Gy.27251991/október: F.2868
1991/október: F.28711991/október: F.28691991/október: F.28701991/november: C.268
1991/november: C.2651991/november: C.2661991/november: C.2671991/november: Gy.2732
1991/november: F.28721991/november: Gy.27261991/november: Gy.27271991/november: Gy.2728
1991/november: Gy.27291991/november: Gy.27301991/november: Gy.27311991/november: Gy.2733
1991/november: F.28731991/november: F.28741991/november: F.28751991/november: F.2876
1991/november: F.28771991/december: C.2701991/december: C.2711991/december: C.272
1991/december: Gy.27341991/december: C.2731991/december: F.28781991/december: F.2879
1991/december: Gy.27351991/december: Gy.27361991/december: Gy.27371991/december: Gy.2738
1991/december: Gy.27391991/december: Gy.27401991/december: Gy.27411991/december: F.2880
1991/december: F.28811991/december: F.28821991/december: F.28831992/január: C.274
1992/január: C.2731992/január: C.2751992/január: C.2761992/január: Gy.2742
1992/január: Gy.27431992/január: Gy.27441992/január: Gy.27451992/január: Gy.2746
1992/január: Gy.27471992/január: Gy.27481992/január: Gy.27491992/január: F.2884
1992/január: F.28891992/január: F.28851992/január: F.28861992/január: F.2887
1992/január: F.28881992/február: C.2771992/február: C.2781992/február: C.279
1992/február: C.2801992/február: F.28901992/február: Gy.27501992/február: Gy.2751
1992/február: Gy.27521992/február: Gy.27531992/február: Gy.27541992/február: Gy.2755
1992/február: Gy.27561992/február: Gy.27571992/február: F.28921992/február: F.2891
1992/február: F.28931992/február: F.28941992/február: F.28951992/március: C.281
1992/március: C.2841992/március: C.2821992/március: C.2831992/március: Gy.2758
1992/március: Gy.27591992/március: Gy.27631992/március: F.28961992/március: F.2897
1992/március: F.28981992/március: F.28991992/március: Gy.27601992/március: Gy.2761
1992/március: Gy.27621992/március: Gy.27641992/március: Gy.27651992/március: F.2900
1992/március: F.29011992/április: C.2851992/április: C.2861992/április: C.287
1992/április: C.2881992/április: Gy.27661992/április: Gy.27671992/április: Gy.2768
1992/április: Gy.27691992/április: F.29051992/április: F.29021992/április: F.2903
1992/április: F.29041992/április: Gy.27701992/április: Gy.27711992/április: Gy.2772
1992/április: Gy.27731992/április: F.29061992/április: F.29071992/május: C.289
1992/május: C.2901992/május: C.2911992/május: C.2921992/május: Gy.2774
1992/május: Gy.27781992/május: Gy.27811992/május: F.29081992/május: F.2909
1992/május: Gy.27751992/május: Gy.27761992/május: Gy.27771992/május: Gy.2779
1992/május: Gy.27801992/május: F.29101992/május: F.29111992/május: F.2912
1992/május: F.29131992/szeptember: C.2931992/szeptember: C.2941992/szeptember: C.295
1992/szeptember: C.2961992/szeptember: Gy.27821992/szeptember: F.29141992/szeptember: F.2915
1992/szeptember: Gy.27831992/szeptember: Gy.27841992/szeptember: Gy.27851992/szeptember: Gy.2786
1992/szeptember: Gy.27871992/szeptember: Gy.27881992/szeptember: Gy.27891992/szeptember: F.2916
1992/szeptember: F.29171992/szeptember: F.29181992/szeptember: F.29191992/október: C.299
1992/október: C.2971992/október: C.2981992/október: C.3001992/október: Gy.2790
1992/október: Gy.27911992/október: Gy.27931992/október: Gy.27961992/október: Gy.2797
1992/október: Gy.27921992/október: Gy.27941992/október: Gy.27951992/október: F.2920
1992/október: F.29211992/október: F.29221992/október: F.29231992/október: F.2924
1992/október: F.29251992/november: C.3021992/november: C.3031992/november: Gy.2798
1992/november: Gy.27991992/november: C.3011992/november: C.3041992/november: F.2926
1992/november: F.29271992/november: F.29281992/november: F.29291992/november: Gy.2800
1992/november: Gy.28011992/november: Gy.28021992/november: Gy.28051992/november: Gy.2803
1992/november: Gy.28041992/november: F.29301992/november: F.29311992/december: Gy.2806
1992/december: Gy.28071992/december: C.3051992/december: C.3061992/december: C.307
1992/december: C.3081992/december: F.29321992/december: F.29331992/december: Gy.2808
1992/december: Gy.28091992/december: Gy.28101992/december: Gy.28131992/december: Gy.2811
1992/december: Gy.28121992/december: F.29341992/december: F.29351992/december: F.2936
1992/december: F.29371993/január: C.3091993/január: C.3101993/január: C.311
1993/január: C.3121993/január: Gy.28181993/január: Gy.28141993/január: Gy.2815
1993/január: Gy.28161993/január: Gy.28171993/január: Gy.28191993/január: Gy.2821
1993/január: F.29381993/január: F.29411993/január: Gy.28201993/január: F.2939
1993/január: F.29401993/január: F.29421993/január: F.29431993/február: C.313
1993/február: Gy.28241993/február: Gy.28221993/február: Gy.28231993/február: C.314
1993/február: C.3151993/február: C.3161993/február: Gy.28251993/február: F.2945
1993/február: F.29461993/február: Gy.28261993/február: Gy.28281993/február: F.2947
1993/február: Gy.28271993/február: F.29441993/február: Gy.28291993/február: F.2948
1993/február: F.29491993/március: C.3171993/március: C.3191993/március: C.320
1993/március: Gy.28341993/március: Gy.28301993/március: Gy.28311993/március: Gy.2833
1993/március: Gy.28351993/március: C.3181993/március: Gy.28321993/március: F.2950
1993/március: F.29511993/március: F.29521993/március: Gy.28361993/március: Gy.2837
1993/március: F.29531993/március: F.29541993/március: F.29551993/április: C.321
1993/április: C.3221993/április: C.3231993/április: C.3241993/április: Gy.2838
1993/április: Gy.28391993/április: F.29561993/április: F.29571993/április: F.2958
1993/április: Gy.28421993/április: Gy.28431993/április: Gy.28441993/április: Gy.2845
1993/április: F.29591993/április: Gy.28401993/április: Gy.28411993/április: F.2961
1993/április: F.29601993/május: C.3251993/május: C.3261993/május: C.327
1993/május: C.3281993/május: Gy.28521993/május: Gy.28531993/május: Gy.2846
1993/május: Gy.28481993/május: Gy.28511993/május: Gy.28471993/május: Gy.2849
1993/május: Gy.28501993/május: F.29621993/május: F.29631993/május: F.2964
1993/május: F.29651993/május: F.29661993/május: F.29671993/szeptember: C.329
1993/szeptember: C.3301993/szeptember: C.3311993/szeptember: C.3321993/szeptember: Gy.2858
1993/szeptember: Gy.28591993/szeptember: Gy.28601993/szeptember: Gy.28611993/szeptember: F.2968
1993/szeptember: Gy.28541993/szeptember: Gy.28551993/szeptember: Gy.28561993/szeptember: Gy.2857
1993/szeptember: N.21993/szeptember: F.29691993/szeptember: F.29701993/szeptember: F.2971
1993/szeptember: F.29721993/szeptember: F.29731993/szeptember: N.11993/szeptember: N.3
1993/szeptember: N.41993/október: C.3351993/október: C.3361993/október: C.333
1993/október: C.3341993/október: Gy.28621993/október: Gy.28631993/október: F.2974
1993/október: F.29751993/október: F.29761993/október: Gy.28641993/október: Gy.2865
1993/október: Gy.28661993/október: Gy.28671993/október: Gy.28681993/október: Gy.2869
1993/október: F.29771993/október: F.29781993/október: F.29791993/október: N.5
1993/október: N.61993/október: N.71993/október: N.81993/november: C.338
1993/november: C.3391993/november: Gy.28701993/november: C.3371993/november: C.340
1993/november: Gy.28711993/november: Gy.28721993/november: F.29801993/november: F.2981
1993/november: Gy.28731993/november: Gy.28741993/november: Gy.28751993/november: Gy.2876
1993/november: Gy.28771993/november: F.29851993/november: N.111993/november: F.2982
1993/november: F.29831993/november: F.29841993/november: N.91993/november: N.10
1993/november: N.121993/december: C.3411993/december: C.3421993/december: C.343
1993/december: C.3441993/december: Gy.28781993/december: Gy.28791993/december: Gy.2882
1993/december: Gy.28841993/december: Gy.28801993/december: Gy.28811993/december: Gy.2883
1993/december: F.29871993/december: F.29881993/december: Gy.28851993/december: F.2986
1993/december: F.29891993/december: F.29901993/december: F.29911993/december: N.13
1993/december: N.141993/december: N.151993/december: N.161994/január: C.345
1994/január: C.3461994/január: C.3471994/január: C.3481994/január: Gy.2886
1994/január: Gy.28871994/január: F.29921994/január: F.29931994/január: Gy.2888
1994/január: Gy.28891994/január: Gy.28901994/január: Gy.28911994/január: Gy.2892
1994/január: Gy.28931994/január: F.29941994/január: F.29951994/január: F.2996
1994/január: F.29971994/január: N.171994/január: N.181994/január: N.19
1994/január: N.201994/február: C.3491994/február: C.3501994/február: C.351
1994/február: C.3521994/február: Gy.28941994/február: Gy.28951994/február: Gy.2896
1994/február: Gy.28971994/február: Gy.28981994/február: F.29981994/február: F.2999
1994/február: F.30001994/február: F.30011994/február: F.30021994/február: F.3003
1994/február: Gy.28991994/február: Gy.29001994/február: Gy.29011994/február: N.21
1994/február: N.221994/február: N.231994/február: N.241994/március: C.353
1994/március: C.3541994/március: C.3551994/március: C.3561994/március: Gy.2902
1994/március: Gy.29031994/március: Gy.29041994/március: Gy.29051994/március: Gy.2906
1994/március: Gy.29071994/március: Gy.29081994/március: Gy.29091994/március: F.3004
1994/március: F.30051994/március: F.30061994/március: F.30071994/március: F.3008
1994/március: F.30091994/március: N.251994/március: N.261994/március: N.27
1994/március: N.281994/április: C.3571994/április: C.3581994/április: C.359
1994/április: C.3601994/április: Gy.29101994/április: Gy.29111994/április: Gy.2912
1994/április: Gy.29131994/április: Gy.29141994/április: Gy.29151994/április: Gy.2916
1994/április: Gy.29171994/április: F.30101994/április: F.30111994/április: F.3012
1994/április: F.30131994/április: F.30141994/április: F.30151994/április: N.29
1994/április: N.301994/április: N.311994/április: N.321994/május: C.361
1994/május: C.3621994/május: C.3631994/május: C.3641994/május: Gy.2918
1994/május: Gy.29191994/május: F.30161994/május: F.30171994/május: Gy.2920
1994/május: Gy.29211994/május: Gy.29221994/május: Gy.29231994/május: Gy.2924
1994/május: Gy.29251994/május: F.30181994/május: F.30191994/május: F.3020
1994/május: F.30211994/május: N.331994/május: N.341994/május: N.35
1994/május: N.361994/szeptember: C.3651994/szeptember: C.3661994/szeptember: C.367
1994/szeptember: C.3681994/szeptember: Gy.29261994/szeptember: Gy.29271994/szeptember: Gy.2928
1994/szeptember: F.30221994/szeptember: F.30231994/szeptember: F.30241994/szeptember: Gy.2929
1994/szeptember: Gy.29301994/szeptember: Gy.29311994/szeptember: Gy.29321994/szeptember: Gy.2933
1994/szeptember: F.30251994/szeptember: F.30261994/szeptember: F.30271994/szeptember: N.37
1994/szeptember: N.381994/szeptember: N.391994/szeptember: N.401994/október: C.369
1994/október: C.3701994/október: C.3711994/október: C.3721994/október: Gy.2934
1994/október: Gy.29351994/október: Gy.29361994/október: F.30281994/október: F.3029
1994/október: F.30301994/október: Gy.29371994/október: Gy.29381994/október: Gy.2939
1994/október: Gy.29401994/október: Gy.29411994/október: F.30311994/október: F.3032
1994/október: F.30331994/október: N.411994/október: N.421994/október: N.43
1994/október: N.441994/november: C.3731994/november: C.3741994/november: C.375
1994/november: C.3761994/november: Gy.29421994/november: Gy.29431994/november: F.3034
1994/november: F.30351994/november: Gy.29441994/november: Gy.29451994/november: Gy.2946
1994/november: Gy.29471994/november: Gy.29481994/november: Gy.29491994/november: F.3036
1994/november: F.30371994/november: F.30381994/november: F.30391994/november: N.45
1994/november: N.461994/november: N.471994/november: N.481994/december: C.377
1994/december: C.3781994/december: C.3791994/december: C.3801994/december: Gy.2950
1994/december: Gy.29511994/december: F.30401994/december: F.30411994/december: Gy.2952
1994/december: Gy.29531994/december: Gy.29541994/december: Gy.29551994/december: Gy.2956
1994/december: Gy.29571994/december: F.30421994/december: F.30431994/december: F.3044
1994/december: F.30451994/december: N.491994/december: N.501994/december: N.51
1994/december: N.521995/január: C.3811995/január: C.3821995/január: C.383
1995/január: C.3841995/január: Gy.29581995/január: Gy.29591995/január: Gy.2960
1995/január: Gy.29611995/január: Gy.29621995/január: F.30461995/január: F.3047
1995/január: F.30481995/január: F.30491995/január: F.30501995/január: Gy.2963
1995/január: Gy.29641995/január: Gy.29651995/január: F.30511995/január: N.53
1995/január: N.541995/január: N.551995/január: N.561995/február: C.385
1995/február: C.3861995/február: C.3871995/február: C.3881995/február: Gy.2966
1995/február: Gy.29671995/február: Gy.29681995/február: Gy.29691995/február: F.3052
1995/február: F.30531995/február: F.30541995/február: F.30551995/február: F.3056
1995/február: Gy.29701995/február: Gy.29711995/február: Gy.29721995/február: Gy.2973
1995/február: F.30571995/február: N.571995/február: N.581995/február: N.59
1995/február: N.601995/március: C.3891995/március: C.3901995/március: C.391
1995/március: C.3921995/március: Gy.29741995/március: Gy.29751995/március: Gy.2976
1995/március: F.30581995/március: F.30591995/március: F.30601995/március: F.3061
1995/március: Gy.29771995/március: Gy.29781995/március: Gy.29791995/március: Gy.2980
1995/március: Gy.29811995/március: F.30621995/március: F.30631995/március: N.61
1995/március: N.621995/március: N.631995/március: N.641995/április: C.393
1995/április: C.3941995/április: C.3951995/április: C.3961995/április: Gy.2982
1995/április: Gy.29831995/április: Gy.29841995/április: F.30641995/április: F.3065
1995/április: F.30661995/április: F.30671995/április: Gy.29851995/április: Gy.2986
1995/április: Gy.29871995/április: Gy.29881995/április: Gy.29891995/április: F.3068
1995/április: F.30691995/április: N.651995/április: N.661995/április: N.67
1995/április: N.681995/május: C.3971995/május: C.3981995/május: C.399
1995/május: C.4001995/május: Gy.29901995/május: Gy.29911995/május: Gy.2992
1995/május: Gy.29931995/május: Gy.29941995/május: Gy.29951995/május: Gy.2996
1995/május: F.30701995/május: F.30711995/május: F.30721995/május: F.3073
1995/május: F.30741995/május: F.30751995/május: Gy.29971995/május: N.69
1995/május: N.701995/május: N.711995/május: N.721995/szeptember: C.401
1995/szeptember: C.4021995/szeptember: C.4031995/szeptember: C.4041995/szeptember: Gy.2998
1995/szeptember: Gy.29991995/szeptember: Gy.30001995/szeptember: Gy.30011995/szeptember: Gy.3002
1995/szeptember: F.30761995/szeptember: F.30771995/szeptember: F.30781995/szeptember: Gy.3003
1995/szeptember: Gy.30041995/szeptember: Gy.30051995/szeptember: F.30791995/szeptember: F.3080
1995/szeptember: F.30811995/szeptember: N.731995/szeptember: N.741995/szeptember: N.75
1995/szeptember: N.761995/október: C.4051995/október: C.4061995/október: C.407
1995/október: C.4081995/október: Gy.30061995/október: Gy.30071995/október: Gy.3008
1995/október: Gy.30091995/október: Gy.30101995/október: Gy.30111995/október: Gy.3012
1995/október: F.30821995/október: F.30831995/október: F.30841995/október: F.3085
1995/október: F.30861995/október: F.30871995/október: Gy.30131995/október: N.77
1995/október: N.781995/október: N.791995/október: N.801995/november: C.409
1995/november: C.4101995/november: C.4111995/november: C.4121995/november: Gy.3014
1995/november: Gy.30151995/november: Gy.30161995/november: Gy.30171995/november: Gy.3018
1995/november: Gy.30191995/november: Gy.30201995/november: Gy.30211995/november: F.3088
1995/november: F.30891995/november: F.30901995/november: F.30911995/november: F.3092
1995/november: F.30931995/november: N.811995/november: N.821995/november: N.83
1995/november: N.841995/december: C.4131995/december: C.4141995/december: C.415
1995/december: C.4161995/december: Gy.30221995/december: Gy.30231995/december: Gy.3024
1995/december: Gy.30251995/december: Gy.30261995/december: Gy.30271995/december: Gy.3028
1995/december: Gy.30291995/december: F.30941995/december: F.30951995/december: F.3096
1995/december: F.30971995/december: F.30981995/december: F.30991995/december: N.85
1995/december: N.861995/december: N.871995/december: N.881996/január: C.417
1996/január: C.4181996/január: C.4191996/január: C.4201996/január: Gy.3030
1996/január: Gy.30311996/január: Gy.30321996/január: Gy.30331996/január: F.3100
1996/január: F.31011996/január: F.31021996/január: F.31031996/január: F.3104
1996/január: Gy.30341996/január: Gy.30351996/január: Gy.30361996/január: Gy.3037
1996/január: F.31051996/január: N.891996/január: N.901996/január: N.91
1996/január: N.921996/február: C.4211996/február: C.4221996/február: C.423
1996/február: C.4241996/február: Gy.30381996/február: Gy.30391996/február: Gy.3040
1996/február: F.31061996/február: F.31071996/február: F.31081996/február: F.3109
1996/február: Gy.30411996/február: Gy.30421996/február: Gy.30431996/február: Gy.3044
1996/február: Gy.30451996/február: F.31101996/február: F.31111996/február: N.93
1996/február: N.941996/február: N.951996/február: N.961996/március: C.425
1996/március: C.4261996/március: C.4271996/március: C.4281996/március: Gy.3046
1996/március: Gy.30471996/március: Gy.30481996/március: Gy.30491996/március: Gy.3050
1996/március: Gy.30511996/március: Gy.30521996/március: Gy.30531996/március: F.3112
1996/március: F.31131996/március: F.31141996/március: F.31151996/március: F.3116
1996/március: F.31171996/március: N.971996/március: N.981996/március: N.99
1996/március: N.1001996/április: C.4291996/április: C.4301996/április: C.431
1996/április: C.4321996/április: Gy.30541996/április: Gy.30551996/április: Gy.3056
1996/április: Gy.30571996/április: Gy.30581996/április: F.31181996/április: F.3119
1996/április: F.31201996/április: F.31211996/április: F.31221996/április: Gy.3059
1996/április: Gy.30601996/április: Gy.30611996/április: F.31231996/április: N.101
1996/április: N.1021996/április: N.1031996/április: N.1041996/május: C.433
1996/május: C.4341996/május: C.4351996/május: C.4361996/május: Gy.3062
1996/május: Gy.30631996/május: Gy.30641996/május: Gy.30651996/május: Gy.3066
1996/május: F.31241996/május: F.31251996/május: F.31261996/május: F.3127
1996/május: F.31281996/május: Gy.30671996/május: Gy.30681996/május: Gy.3069
1996/május: F.31291996/május: N.1051996/május: N.1061996/május: N.107
1996/május: N.1081996/szeptember: C.4371996/szeptember: C.4381996/szeptember: C.439
1996/szeptember: C.4401996/szeptember: Gy.30701996/szeptember: Gy.30711996/szeptember: F.3130
1996/szeptember: F.31311996/szeptember: F.31321996/szeptember: F.31331996/szeptember: Gy.3072
1996/szeptember: Gy.30741996/szeptember: Gy.30751996/szeptember: Gy.30761996/szeptember: Gy.3077
1996/szeptember: Gy.30731996/szeptember: F.31341996/szeptember: F.31351996/szeptember: N.109
1996/szeptember: N.1101996/szeptember: N.1111996/október: C.4411996/október: C.442
1996/október: C.4431996/október: C.4441996/október: Gy.30781996/október: Gy.3079
1996/október: Gy.30801996/október: Gy.30811996/október: Gy.30821996/október: Gy.3083
1996/október: Gy.30841996/október: Gy.30851996/október: F.31361996/október: F.3137
1996/október: F.31381996/október: F.31391996/október: F.31401996/október: F.3141
1996/október: N.1121996/október: N.1131996/október: N.1141996/október: N.115
1996/november: C.4451996/november: C.4461996/november: C.4471996/november: C.448
1996/november: Gy.30861996/november: Gy.30871996/november: Gy.30881996/november: Gy.3089
1996/november: Gy.30901996/november: Gy.30911996/november: Gy.30921996/november: Gy.3093
1996/november: F.31421996/november: F.31431996/november: F.31441996/november: F.3145
1996/november: F.31461996/november: F.31471996/november: N.1161996/november: N.117
1996/november: N.1181996/november: N.1191996/december: C.4491996/december: C.450
1996/december: C.4511996/december: C.4521996/december: Gy.30941996/december: Gy.3095
1996/december: Gy.30961996/december: Gy.30971996/december: Gy.30981996/december: F.3148
1996/december: F.31491996/december: F.31501996/december: F.31511996/december: F.3152
1996/december: F.31531996/december: Gy.30991996/december: Gy.31001996/december: Gy.3101
1996/december: N.1201996/december: N.1211996/december: N.1221996/december: N.123
1997/január: C.4531997/január: C.4541997/január: C.4551997/január: C.456
1997/január: Gy.31021997/január: Gy.31031997/január: F.31541997/január: F.3155
1997/január: F.31561997/január: Gy.31041997/január: Gy.31051997/január: Gy.3106
1997/január: Gy.31071997/január: Gy.31081997/január: Gy.31091997/január: F.3157
1997/január: F.31581997/január: F.31591997/január: N.1241997/január: N.125
1997/január: N.1261997/január: N.1271997/február: C.4571997/február: C.458
1997/február: C.4591997/február: C.4601997/február: Gy.31101997/február: Gy.3111
1997/február: Gy.31121997/február: Gy.31131997/február: Gy.31141997/február: Gy.3115
1997/február: Gy.31161997/február: Gy.31171997/február: F.31601997/február: F.3161
1997/február: F.31621997/február: F.31631997/február: F.31641997/február: F.3165
1997/február: N.1281997/február: N.1291997/február: N.1301997/február: N.131
1997/március: C.4611997/március: C.4621997/március: C.4631997/március: C.464
1997/március: Gy.31181997/március: Gy.31191997/március: Gy.31201997/március: Gy.3121
1997/március: Gy.31221997/március: Gy.31231997/március: Gy.31241997/március: Gy.3125
1997/március: F.31661997/március: F.31671997/március: F.31681997/március: F.3169
1997/március: F.31701997/március: F.31711997/március: N.1321997/március: N.133
1997/március: N.1341997/március: N.1351997/április: C.4651997/április: C.466
1997/április: C.4671997/április: C.4681997/április: Gy.31261997/április: Gy.3127
1997/április: F.31721997/április: F.31731997/április: F.31741997/április: Gy.3128
1997/április: Gy.31291997/április: Gy.31301997/április: Gy.31311997/április: Gy.3132
1997/április: Gy.31331997/április: F.31751997/április: F.31761997/április: F.3177
1997/április: N.1361997/április: N.1371997/április: N.1381997/április: N.139
1997/május: C.4691997/május: C.4701997/május: C.4711997/május: C.472
1997/május: Gy.31341997/május: Gy.31351997/május: Gy.31361997/május: Gy.3137
1997/május: Gy.31381997/május: F.31781997/május: F.31791997/május: F.3180
1997/május: F.31811997/május: F.31821997/május: F.31831997/május: Gy.3139
1997/május: Gy.31401997/május: Gy.31411997/május: N.1401997/május: N.141
1997/május: N.1421997/május: N.1431997/szeptember: C.4731997/szeptember: C.474
1997/szeptember: C.4751997/szeptember: C.4761997/szeptember: Gy.31421997/szeptember: Gy.3143
1997/szeptember: F.31841997/szeptember: F.31851997/szeptember: Gy.31441997/szeptember: Gy.3145
1997/szeptember: Gy.31461997/szeptember: Gy.31471997/szeptember: Gy.31481997/szeptember: Gy.3149
1997/szeptember: F.31861997/szeptember: F.31871997/szeptember: F.31881997/szeptember: F.3189
1997/szeptember: N.1441997/szeptember: N.1451997/szeptember: N.1471997/szeptember: N.146
1997/október: C.4771997/október: C.4781997/október: C.4791997/október: C.480
1997/október: Gy.31501997/október: Gy.31511997/október: Gy.31521997/október: F.3190
1997/október: F.31911997/október: F.31921997/október: F.31931997/október: Gy.3153
1997/október: Gy.31541997/október: Gy.31551997/október: Gy.31561997/október: Gy.3157
1997/október: F.31941997/október: F.31951997/október: N.1481997/október: N.149
1997/október: N.1501997/október: N.1511997/november: C.4811997/november: C.482
1997/november: C.4831997/november: C.4841997/november: Gy.31581997/november: Gy.3159
1997/november: Gy.31601997/november: Gy.31611997/november: Gy.31621997/november: Gy.3163
1997/november: Gy.31641997/november: Gy.31651997/november: F.31981997/november: F.3199
1997/november: F.32001997/november: F.32011997/november: N.1461997/november: F.3196
1997/november: F.31971997/november: N.1521997/november: N.1531997/november: N.154
1997/december: C.4851997/december: C.4861997/december: C.4871997/december: C.488
1997/december: Gy.31661997/december: Gy.31671997/december: Gy.31681997/december: F.3203
1997/december: F.32041997/december: Gy.31691997/december: Gy.31701997/december: Gy.3171
1997/december: Gy.31721997/december: Gy.31731997/december: F.32021997/december: F.3205
1997/december: F.32061997/december: F.32071997/december: N.1551997/december: N.156
1997/december: N.1571997/december: N.1581998/január: C.4891998/január: C.490
1998/január: C.4911998/január: C.4921998/január: Gy.31751998/január: Gy.3177
1998/január: Gy.31761998/január: Gy.31741998/január: Gy.31791998/január: Gy.3180
1998/január: F.32091998/január: F.32111998/január: Gy.31811998/január: F.3210
1998/január: F.32121998/január: Gy.31781998/január: F.32081998/január: N.159
1998/január: N.1611998/január: F.32131998/január: N.1601998/január: N.162
1998/február: C.4931998/február: C.4941998/február: C.4951998/február: C.496
1998/február: Gy.31861998/február: Gy.31821998/február: Gy.31841998/február: Gy.3185
1998/február: Gy.31831998/február: Gy.31871998/február: Gy.31881998/február: F.3217
1998/február: F.32181998/február: Gy.31891998/február: F.32161998/február: F.3215
1998/február: F.32141998/február: N.1641998/február: N.1651998/február: F.3219
1998/február: N.1631998/február: N.1661998/március: C.4971998/március: C.498
1998/március: C.4991998/március: C.5001998/március: Gy.31901998/március: Gy.3191
1998/március: Gy.31951998/március: Gy.31961998/március: Gy.31941998/március: Gy.3197
1998/március: F.32211998/március: Gy.31931998/március: F.32201998/március: Gy.3192
1998/március: F.32231998/március: F.32241998/március: F.32251998/március: F.3222
1998/március: N.1671998/március: N.1681998/március: N.1691998/március: N.170
1998/április: C.5011998/április: C.5021998/április: C.5031998/április: C.504
1998/április: Gy.32001998/április: Gy.32021998/április: Gy.32031998/április: Gy.3204
1998/április: Gy.31981998/április: Gy.31991998/április: Gy.32011998/április: Gy.3205
1998/április: F.32291998/április: F.32301998/április: F.32311998/április: F.3227
1998/április: N.1711998/április: F.32261998/április: F.32281998/április: N.172
1998/április: N.1731998/április: N.1741998/május: C.5051998/május: C.506
1998/május: C.5071998/május: C.5081998/május: Gy.32071998/május: Gy.3208
1998/május: Gy.32091998/május: Gy.32061998/május: Gy.32101998/május: Gy.3211
1998/május: Gy.32121998/május: F.32351998/május: F.32361998/május: F.3232
1998/május: F.32371998/május: F.32331998/május: F.32341998/május: Gy.3213
1998/május: N.1781998/május: N.1751998/május: N.1761998/május: N.177
1998/szeptember: C.5091998/szeptember: C.5111998/szeptember: C.5121998/szeptember: C.510
1998/szeptember: Gy.32161998/szeptember: Gy.32171998/szeptember: Gy.32141998/szeptember: Gy.3218
1998/szeptember: Gy.32151998/szeptember: Gy.32191998/szeptember: Gy.32201998/szeptember: Gy.3221
1998/szeptember: F.32381998/szeptember: F.32391998/szeptember: F.32401998/szeptember: F.3242
1998/szeptember: F.32411998/szeptember: N.1791998/szeptember: N.1821998/szeptember: F.3243
1998/szeptember: N.1801998/szeptember: N.1811998/október: C.5131998/október: Gy.3225
1998/október: Gy.32241998/október: C.5141998/október: C.5161998/október: Gy.3223
1998/október: Gy.32221998/október: C.5151998/október: Gy.32271998/október: Gy.3226
1998/október: Gy.32281998/október: Gy.32291998/október: F.32451998/október: F.3246
1998/október: F.32471998/október: F.32481998/október: F.32441998/október: N.184
1998/október: N.1851998/október: F.32491998/október: N.1831998/október: N.186
1998/november: C.5171998/november: C.5181998/november: C.5201998/november: Gy.3231
1998/november: C.5191998/november: Gy.32341998/november: Gy.32321998/november: Gy.3233
1998/november: Gy.32301998/november: Gy.32361998/november: Gy.32371998/november: F.3250
1998/november: Gy.32351998/november: F.32511998/november: F.32541998/november: F.3255
1998/november: F.32531998/november: F.32521998/november: N.1891998/november: N.190
1998/november: N.1871998/november: N.1881998/december: C.5231998/december: Gy.3238
1998/december: C.5211998/december: C.5241998/december: C.5221998/december: Gy.3240
1998/december: F.32571998/december: Gy.32391998/december: Gy.32421998/december: Gy.3243
1998/december: Gy.32441998/december: Gy.32451998/december: F.32561998/december: F.3258
1998/december: Gy.32411998/december: N.1921998/december: N.1931998/december: F.3259
1998/december: F.32601998/december: F.32611998/december: N.1911998/december: N.194
1999/január: C.5251999/január: C.5281999/január: C.5261999/január: C.527
1999/január: Gy.32461999/január: Gy.32471999/január: Gy.32481999/január: Gy.3251
1999/január: Gy.32491999/január: Gy.32501999/január: Gy.32521999/január: Gy.3253
1999/január: F.32621999/január: F.32631999/január: F.32641999/január: F.3267
1999/január: F.32651999/január: F.32661999/január: N.1951999/január: N.196
1999/január: N.1971999/január: N.1981999/február: C.5291999/február: C.532
1999/február: C.5301999/február: C.5311999/február: Gy.32541999/február: Gy.3259
1999/február: Gy.32601999/február: Gy.32551999/február: Gy.32561999/február: Gy.3261
1999/február: Gy.32571999/február: Gy.32581999/február: F.32681999/február: F.3269
1999/február: F.32701999/február: F.32711999/február: F.32731999/február: F.3272
1999/február: N.1991999/február: N.2001999/február: N.2011999/február: N.202
1999/március: C.5351999/március: C.5341999/március: C.5361999/március: Gy.3262
1999/március: C.5331999/március: Gy.32641999/március: F.32741999/március: F.3275
1999/március: F.32761999/március: Gy.32651999/március: Gy.32671999/március: Gy.3263
1999/március: Gy.32661999/március: Gy.32681999/március: Gy.32691999/március: F.3277
1999/március: F.32781999/március: F.32791999/március: N.2031999/március: N.204
1999/március: N.2051999/március: N.2061999/április: C.5371999/április: C.538
1999/április: C.5391999/április: C.5401999/április: Gy.32701999/április: Gy.3272
1999/április: Gy.32731999/április: Gy.32741999/április: F.32801999/április: Gy.3271
1999/április: Gy.32751999/április: Gy.32761999/április: Gy.32771999/április: F.3281
1999/április: F.32821999/április: F.32831999/április: F.32841999/április: F.3285
1999/április: N.2071999/április: N.2081999/április: N.2091999/április: N.210
1999/május: C.5411999/május: C.5421999/május: C.5441999/május: Gy.3278
1999/május: Gy.32791999/május: Gy.32811999/május: C.5431999/május: Gy.3280
1999/május: Gy.32831999/május: Gy.32841999/május: F.32861999/május: F.3287
1999/május: F.32881999/május: Gy.32821999/május: Gy.32851999/május: F.3289
1999/május: F.32901999/május: F.32911999/május: N.2111999/május: N.212
1999/május: N.2131999/május: N.2141999/szeptember: C.5451999/szeptember: C.546
1999/szeptember: C.5471999/szeptember: C.5481999/szeptember: C.5491999/szeptember: B.3294
1999/szeptember: B.32921999/szeptember: B.32931999/szeptember: B.32951999/szeptember: B.3296
1999/szeptember: B.32971999/szeptember: B.32981999/szeptember: B.32991999/szeptember: B.3300
1999/szeptember: B.33011999/szeptember: A.2151999/szeptember: A.2171999/szeptember: A.216
1999/október: C.5501999/október: C.5511999/október: C.5521999/október: C.553
1999/október: C.5541999/október: B.33021999/október: B.33031999/október: B.3304
1999/október: B.33051999/október: B.33061999/október: B.33071999/október: B.3308
1999/október: B.33091999/október: B.33101999/október: B.33111999/október: A.218
1999/október: A.2191999/október: A.2201999/november: C.5551999/november: C.556
1999/november: C.5571999/november: C.5581999/november: C.5591999/november: B.3312
1999/november: B.33131999/november: B.33141999/november: B.33151999/november: B.3316
1999/november: B.33171999/november: B.33181999/november: B.33191999/november: B.3320
1999/november: B.33211999/november: A.2211999/november: A.2221999/november: A.223
1999/december: C.5601999/december: C.5611999/december: C.5621999/december: C.563
1999/december: C.5641999/december: B.33221999/december: B.33231999/december: B.3324
1999/december: B.33251999/december: B.33261999/december: B.33271999/december: B.3328
1999/december: B.33291999/december: B.33301999/december: B.33311999/december: A.224
1999/december: A.2251999/december: A.2262000/január: C.5652000/január: C.566
2000/január: C.5672000/január: C.5682000/január: C.5692000/január: B.3332
2000/január: B.33352000/január: B.33372000/január: B.33362000/január: B.3339
2000/január: B.33332000/január: B.33382000/január: B.33402000/január: B.3334
2000/január: A.2282000/január: A.2292000/január: B.33412000/január: A.227
2000/február: C.5702000/február: C.5712000/február: B.33432000/február: C.572
2000/február: C.5732000/február: C.5742000/február: B.33422000/február: B.3344
2000/február: B.33452000/február: B.33482000/február: B.33512000/február: B.3346
2000/február: B.33472000/február: B.33492000/február: B.33502000/február: A.230
2000/február: A.2312000/február: A.2322000/március: B.33522000/március: C.579
2000/március: C.5762000/március: C.5772000/március: C.5782000/március: C.575
2000/március: B.33542000/március: B.33572000/március: B.33592000/március: B.3360
2000/március: B.33552000/március: B.33562000/március: B.33532000/március: B.3358
2000/március: B.33612000/március: A.2342000/március: A.2332000/március: A.235
2000/április: C.5812000/április: C.5822000/április: C.5832000/április: C.580
2000/április: C.5842000/április: B.33622000/április: B.33682000/április: B.3367
2000/április: B.33692000/április: B.33632000/április: B.33642000/április: B.3365
2000/április: B.33662000/április: B.33702000/április: B.33712000/április: A.236
2000/április: A.2372000/április: A.2382000/május: C.5882000/május: C.586
2000/május: C.5872000/május: C.5852000/május: B.33732000/május: C.589
2000/május: B.33722000/május: B.33742000/május: B.33752000/május: B.3376
2000/május: B.33772000/május: B.33782000/május: B.33792000/május: B.3380
2000/május: B.33812000/május: A.2392000/május: A.2402000/május: A.241
2000/szeptember: C.5902000/szeptember: C.5912000/szeptember: C.5922000/szeptember: C.593
2000/szeptember: C.5942000/szeptember: B.33822000/szeptember: B.33832000/szeptember: B.3384
2000/szeptember: B.33852000/szeptember: B.33862000/szeptember: B.33872000/szeptember: B.3388
2000/szeptember: B.33892000/szeptember: B.33902000/szeptember: B.33912000/szeptember: A.242
2000/szeptember: A.2432000/szeptember: A.2442000/október: C.5952000/október: C.596
2000/október: C.5972000/október: C.5982000/október: C.5992000/október: B.3392
2000/október: B.33932000/október: B.33942000/október: B.33952000/október: B.3396
2000/október: B.33972000/október: B.33982000/október: B.33992000/október: B.3400
2000/október: B.34012000/október: A.2452000/október: A.2462000/október: A.247
2000/november: C.6002000/november: C.6012000/november: C.6022000/november: C.603
2000/november: C.6042000/november: B.34022000/november: B.34032000/november: B.3404
2000/november: B.34052000/november: B.34062000/november: B.34072000/november: B.3408
2000/november: B.34092000/november: B.34102000/november: B.34112000/november: A.248
2000/november: A.2492000/november: A.2502000/december: C.6052000/december: C.606
2000/december: C.6072000/december: C.6082000/december: C.6092000/december: B.3412
2000/december: B.34132000/december: B.34142000/december: B.34162000/december: B.3415
2000/december: B.34172000/december: B.34182000/december: B.34192000/december: B.3420
2000/december: B.34212000/december: A.2512000/december: A.2522000/december: A.253
2001/január: C.6102001/január: C.6112001/január: C.6122001/január: C.613
2001/január: C.6142001/január: B.34222001/január: B.34232001/január: B.3424
2001/január: B.34252001/január: B.34262001/január: B.34272001/január: B.3428
2001/január: B.34292001/január: B.34302001/január: B.34312001/január: A.254
2001/január: A.2552001/január: A.2562001/február: C.6152001/február: C.616
2001/február: C.6172001/február: C.6182001/február: B.34322001/február: C.619
2001/február: B.34332001/február: B.34342001/február: B.34352001/február: B.3436
2001/február: B.34372001/február: B.34382001/február: B.34392001/február: B.3440
2001/február: B.34412001/február: A.2572001/február: A.2582001/február: A.259
2001/március: C.6202001/március: C.6212001/március: C.6222001/március: C.623
2001/március: C.6242001/március: B.34422001/március: B.34432001/március: B.3444
2001/március: B.34452001/március: B.34462001/március: B.34472001/március: B.3448
2001/március: B.34492001/március: B.34502001/március: B.34512001/március: A.260
2001/március: A.2612001/március: A.2622001/április: C.6252001/április: C.626
2001/április: C.6272001/április: C.6282001/április: C.6292001/április: B.3452
2001/április: B.34532001/április: B.34542001/április: B.34552001/április: B.3456
2001/április: B.34572001/április: B.34582001/április: B.34592001/április: B.3460
2001/április: B.34612001/április: A.2632001/április: A.2642001/április: A.265
2001/május: C.6302001/május: C.6312001/május: C.6332001/május: C.632
2001/május: C.6342001/május: B.34622001/május: B.34632001/május: B.3464
2001/május: B.34652001/május: B.34662001/május: B.34672001/május: B.3468
2001/május: B.34692001/május: B.34702001/május: B.34712001/május: A.266
2001/május: A.2672001/május: A.2682001/szeptember: C.6352001/szeptember: C.636
2001/szeptember: C.6372001/szeptember: C.6382001/szeptember: C.6392001/szeptember: B.3472
2001/szeptember: B.34732001/szeptember: B.34742001/szeptember: B.34752001/szeptember: B.3476
2001/szeptember: B.34772001/szeptember: B.34782001/szeptember: B.34792001/szeptember: B.3480
2001/szeptember: B.34812001/szeptember: A.2692001/szeptember: A.2702001/szeptember: A.271
2001/október: C.6402001/október: C.6412001/október: C.6422001/október: C.643
2001/október: C.6442001/október: B.34822001/október: B.34832001/október: B.3484
2001/október: B.34852001/október: B.34862001/október: B.34872001/október: B.3488
2001/október: B.34892001/október: B.34902001/október: B.34912001/október: A.272
2001/október: A.2732001/október: A.2742001/november: C.6452001/november: C.646
2001/november: C.6472001/november: C.6482001/november: C.6492001/november: B.3492
2001/november: B.34932001/november: B.34942001/november: B.34952001/november: B.3496
2001/november: B.34972001/november: B.34982001/november: B.34992001/november: B.3500
2001/november: B.35012001/november: A.2752001/november: A.2762001/november: A.277
2001/december: C.6502001/december: C.6512001/december: C.6522001/december: C.653
2001/december: C.6542001/december: B.35022001/december: B.35032001/december: B.3504
2001/december: B.35052001/december: B.35062001/december: B.35072001/december: B.3508
2001/december: B.35092001/december: B.35102001/december: B.35112001/december: A.278
2001/december: A.2792001/december: A.2802002/január: C.6552002/január: C.656
2002/január: C.6572002/január: C.6582002/január: C.6592002/január: B.3512
2002/január: B.35132002/január: B.35142002/január: B.35152002/január: B.3516
2002/január: B.35172002/január: B.35182002/január: B.35192002/január: B.3520
2002/január: B.35212002/január: A.2812002/január: A.2822002/január: A.283
2002/február: C.6602002/február: C.6612002/február: C.6622002/február: C.663
2002/február: C.6642002/február: B.35282002/február: B.35222002/február: B.3523
2002/február: B.35242002/február: B.35252002/február: B.35262002/február: B.3527
2002/február: B.35292002/február: B.35302002/február: B.35312002/február: A.284
2002/február: A.2852002/február: A.2862002/március: C.6652002/március: C.666
2002/március: C.6672002/március: C.6682002/március: C.6692002/március: B.3532
2002/március: B.35342002/március: B.35352002/március: B.35362002/március: B.3537
2002/március: B.35332002/március: B.35382002/március: B.35392002/március: B.3540
2002/március: B.35412002/március: A.2872002/március: A.2882002/március: A.289
2002/április: C.6702002/április: C.6712002/április: C.6722002/április: C.673
2002/április: C.6742002/április: B.35432002/április: B.35462002/április: B.3547
2002/április: B.35422002/április: B.35442002/április: B.35452002/április: B.3548
2002/április: B.35492002/április: B.35502002/április: B.35512002/április: A.290
2002/április: A.2912002/április: A.2922002/május: C.6762002/május: C.675
2002/május: C.6772002/május: C.6782002/május: B.35532002/május: B.3556
2002/május: C.6792002/május: B.35522002/május: B.35542002/május: B.3555
2002/május: B.35572002/május: B.35592002/május: B.35582002/május: B.3560
2002/május: B.35612002/május: A.2932002/május: A.2942002/május: A.295
2002/szeptember: C.6802002/szeptember: C.6812002/szeptember: C.6822002/szeptember: C.683
2002/szeptember: C.6842002/szeptember: B.35622002/szeptember: B.35632002/szeptember: B.3564
2002/szeptember: B.35652002/szeptember: B.35662002/szeptember: B.35672002/szeptember: B.3568
2002/szeptember: B.35692002/szeptember: B.35702002/szeptember: B.35712002/szeptember: A.296
2002/szeptember: A.2972002/szeptember: A.2982002/október: C.6852002/október: C.686
2002/október: C.6872002/október: C.6882002/október: C.6892002/október: B.3572
2002/október: B.35732002/október: B.35742002/október: B.35752002/október: B.3576
2002/október: B.35772002/október: B.35782002/október: B.35792002/október: B.3580
2002/október: B.35812002/október: A.2992002/október: A.3002002/október: A.301
2002/november: C.6902002/november: C.6912002/november: C.6922002/november: C.693
2002/november: C.6942002/november: B.35822002/november: B.35832002/november: B.3584
2002/november: B.35852002/november: B.35862002/november: B.35872002/november: B.3588
2002/november: B.35892002/november: B.35902002/november: B.35912002/november: A.302
2002/november: A.3032002/november: A.3042002/december: C.6952002/december: C.696
2002/december: C.6972002/december: C.6982002/december: C.6992002/december: B.3592
2002/december: B.35932002/december: B.35942002/december: B.35952002/december: B.3596
2002/december: B.35972002/december: B.35982002/december: B.35992002/december: B.3600
2002/december: B.36012002/december: A.3052002/december: A.3062002/december: A.307
2003/január: C.7002003/január: C.7012003/január: C.7022003/január: C.703
2003/január: C.7042003/január: B.36022003/január: B.36032003/január: B.3604
2003/január: B.36052003/január: B.36062003/január: B.36072003/január: B.3608
2003/január: B.36092003/január: B.36102003/január: B.36112003/január: A.308
2003/január: A.3092003/január: A.3102003/február: C.7052003/február: C.706
2003/február: C.7072003/február: C.7082003/február: C.7092003/február: B.3612
2003/február: B.36132003/február: B.36142003/február: B.36152003/február: B.3616
2003/február: B.36172003/február: B.36182003/február: B.36192003/február: B.3620
2003/február: B.36212003/február: A.3112003/február: A.3122003/február: A.313
2003/március: C.7102003/március: C.7112003/március: C.7122003/március: C.713
2003/március: C.7142003/március: B.36222003/március: B.36232003/március: B.3624
2003/március: B.36252003/március: B.36262003/március: B.36272003/március: B.3628
2003/március: B.36292003/március: B.36302003/március: B.36312003/március: A.314
2003/március: A.3152003/március: A.3162003/április: C.7152003/április: C.716
2003/április: C.7172003/április: C.7182003/április: C.7192003/április: B.3632
2003/április: B.36332003/április: B.36342003/április: B.36352003/április: B.3636
2003/április: B.36372003/április: B.36382003/április: B.36392003/április: B.3640
2003/április: B.36412003/április: A.3172003/április: A.3182003/április: A.319
2003/május: C.7202003/május: C.7212003/május: C.7222003/május: C.723
2003/május: C.7242003/május: B.36422003/május: B.36432003/május: B.3644
2003/május: B.36452003/május: B.36462003/május: B.36472003/május: B.3648
2003/május: B.36492003/május: B.36502003/május: B.36512003/május: A.320
2003/május: A.3212003/május: A.3222003/szeptember: C.7252003/szeptember: C.726
2003/szeptember: C.7272003/szeptember: C.7282003/szeptember: C.7292003/szeptember: B.3652
2003/szeptember: B.36532003/szeptember: B.36542003/szeptember: B.36552003/szeptember: B.3656
2003/szeptember: B.36572003/szeptember: B.36582003/szeptember: B.36592003/szeptember: B.3660
2003/szeptember: B.36612003/szeptember: A.3232003/szeptember: A.3242003/szeptember: A.325
2003/október: C.7302003/október: C.7312003/október: C.7322003/október: C.733
2003/október: C.7342003/október: B.36622003/október: B.36632003/október: B.3664
2003/október: B.36652003/október: B.36662003/október: B.36672003/október: B.3668
2003/október: B.36692003/október: B.36702003/október: B.36712003/október: A.326
2003/október: A.3272003/október: A.3282003/november: C.7352003/november: C.736
2003/november: C.7372003/november: C.7382003/november: C.7392003/november: B.3672
2003/november: B.36732003/november: B.36752003/november: B.36742003/november: B.3676
2003/november: B.36772003/november: B.36782003/november: B.36792003/november: B.3680
2003/november: B.36812003/november: A.3292003/november: A.3302003/november: A.331
2003/december: C.7402003/december: C.7412003/december: C.7422003/december: C.743
2003/december: C.7442003/december: B.36822003/december: B.36832003/december: B.3684
2003/december: B.36852003/december: B.36862003/december: B.36872003/december: B.3688
2003/december: B.36892003/december: B.36902003/december: B.36912003/december: A.332
2003/december: A.3332003/december: A.3342004/január: C.7452004/január: C.746
2004/január: C.7472004/január: C.7482004/január: C.7492004/január: B.3692
2004/január: B.36932004/január: B.36942004/január: B.36952004/január: B.3696
2004/január: B.36972004/január: B.36982004/január: B.36992004/január: B.3700
2004/január: B.37012004/január: A.3352004/január: A.3362004/január: A.337
2004/február: C.7502004/február: C.7512004/február: C.7522004/február: C.753
2004/február: C.7542004/február: B.37022004/február: B.37032004/február: B.3704
2004/február: B.37052004/február: B.37062004/február: B.37072004/február: B.3708
2004/február: B.37092004/február: B.37102004/február: B.37112004/február: A.338
2004/február: A.3392004/február: A.3402004/március: C.7552004/március: C.756
2004/március: C.7572004/március: C.7582004/március: C.7592004/március: B.3712
2004/március: B.37132004/március: B.37142004/március: B.37152004/március: B.3716
2004/március: B.37172004/március: B.37182004/március: B.37192004/március: B.3720
2004/március: B.37212004/március: A.3412004/március: A.3422004/március: A.343
2004/április: C.7612004/április: C.7602004/április: C.7622004/április: C.763
2004/április: C.7642004/április: B.37222004/április: B.37232004/április: B.3724
2004/április: B.37252004/április: B.37282004/április: B.37272004/április: B.3726
2004/április: B.37292004/április: B.37302004/április: B.37312004/április: A.344
2004/április: A.3452004/április: A.3462004/május: C.7652004/május: C.766
2004/május: C.7672004/május: C.7682004/május: C.7692004/május: B.3732
2004/május: B.37332004/május: B.37342004/május: B.37352004/május: B.3736
2004/május: B.37372004/május: B.37382004/május: B.37392004/május: B.3740
2004/május: B.37412004/május: A.3472004/május: A.3482004/szeptember: K.1
2004/szeptember: K.22004/szeptember: K.32004/szeptember: K.42004/szeptember: K.5
2004/szeptember: K.62004/szeptember: C.7702004/szeptember: C.7712004/szeptember: C.772
2004/szeptember: C.7732004/szeptember: C.7742004/szeptember: B.37422004/szeptember: B.3743
2004/szeptember: B.37442004/szeptember: B.37452004/szeptember: B.37462004/szeptember: B.3747
2004/szeptember: B.37482004/szeptember: B.37492004/szeptember: B.37502004/szeptember: B.3751
2004/szeptember: A.3502004/szeptember: A.3512004/szeptember: A.3522004/október: K.7
2004/október: K.82004/október: K.92004/október: K.102004/október: K.11
2004/október: K.122004/október: C.7752004/október: C.7762004/október: C.777
2004/október: C.7782004/október: C.7792004/október: B.37522004/október: B.3753
2004/október: B.37542004/október: B.37552004/október: B.37562004/október: B.3757
2004/október: B.37582004/október: B.37592004/október: B.37602004/október: B.3761
2004/október: A.3532004/október: A.3542004/október: A.3552004/november: K.13
2004/november: K.142004/november: K.152004/november: K.162004/november: K.17
2004/november: K.182004/november: C.7802004/november: C.7812004/november: C.782
2004/november: C.7832004/november: C.7842004/november: B.37622004/november: B.3763
2004/november: B.37642004/november: B.37652004/november: B.37662004/november: B.3767
2004/november: B.37682004/november: B.37692004/november: B.37712004/november: A.356
2004/november: A.3572004/november: A.3582004/december: K.192004/december: K.20
2004/december: K.212004/december: K.222004/december: K.232004/december: K.24
2004/december: C.7852004/december: C.7862004/december: C.7872004/december: C.788
2004/december: C.7892004/december: B.37722004/december: B.37732004/december: B.3774
2004/december: B.37752004/december: B.37762004/december: B.37772004/december: B.3778
2004/december: B.37792004/december: B.37802004/december: B.37812004/december: A.359
2004/december: A.3602004/december: A.3612005/január: K.252005/január: K.26
2005/január: K.272005/január: K.282005/január: K.292005/január: K.30
2005/január: C.7902005/január: C.7912005/január: C.7922005/január: C.793
2005/január: C.7942005/január: B.37822005/január: B.37832005/január: B.3784
2005/január: B.37852005/január: B.37862005/január: B.37872005/január: B.3788
2005/január: B.37892005/január: B.37902005/január: B.37912005/január: A.362
2005/január: A.3632005/január: A.3642005/február: K.312005/február: K.32
2005/február: C.7952005/február: C.7962005/február: C.7972005/február: K.33
2005/február: K.342005/február: K.352005/február: K.362005/február: C.798
2005/február: C.7992005/február: B.37922005/február: B.37932005/február: B.3794
2005/február: B.37952005/február: B.37962005/február: B.37972005/február: B.3798
2005/február: B.37992005/február: B.38002005/február: B.38012005/február: A.365
2005/február: A.3662005/február: A.3672005/március: K.372005/március: K.38
2005/március: K.402005/március: K.412005/március: C.8002005/március: C.801
2005/március: C.8022005/március: C.8032005/március: K.422005/március: C.804
2005/március: B.38022005/március: B.38032005/március: B.38042005/március: B.3806
2005/március: B.38072005/március: B.38052005/március: B.38082005/március: B.3809
2005/március: B.38102005/március: B.38112005/március: A.3682005/március: A.369
2005/március: A.3702005/április: C.8052005/április: C.8062005/április: C.807
2005/április: C.8082005/április: C.8092005/április: B.38122005/április: B.3813
2005/április: B.38142005/április: B.38152005/április: B.38162005/április: B.3817
2005/április: B.38182005/április: B.38192005/április: B.38202005/április: B.3821
2005/április: A.3712005/április: A.3722005/április: A.3732005/május: C.810
2005/május: C.8112005/május: C.8122005/május: C.8132005/május: C.814
2005/május: B.38222005/május: B.38232005/május: B.38242005/május: B.3825
2005/május: B.38262005/május: B.38272005/május: B.38282005/május: B.3829
2005/május: B.38302005/május: B.38312005/május: A.3742005/május: A.375
2005/május: A.3762005/szeptember: K.432005/szeptember: K.442005/szeptember: K.45
2005/szeptember: K.462005/szeptember: K.472005/szeptember: K.482005/szeptember: C.815
2005/szeptember: C.8162005/szeptember: C.8172005/szeptember: C.8182005/szeptember: C.819
2005/szeptember: B.38322005/szeptember: B.38332005/szeptember: B.38342005/szeptember: B.3835
2005/szeptember: B.38362005/szeptember: B.38372005/szeptember: B.38382005/szeptember: B.3839
2005/szeptember: B.38402005/szeptember: B.38412005/szeptember: A.3772005/szeptember: A.378
2005/szeptember: A.3792005/október: K.492005/október: K.502005/október: K.51
2005/október: K.522005/október: K.532005/október: K.542005/október: C.820
2005/október: C.8212005/október: C.8222005/október: C.8232005/október: C.824
2005/október: B.38422005/október: B.38432005/október: B.38442005/október: B.3845
2005/október: B.38462005/október: B.38472005/október: B.38482005/október: B.3849
2005/október: B.38502005/október: B.38512005/október: A.3802005/október: A.381
2005/október: A.3822005/november: K.552005/november: K.562005/november: K.57
2005/november: K.582005/november: K.592005/november: K.602005/november: C.825
2005/november: C.8262005/november: C.8272005/november: C.8282005/november: C.829
2005/november: B.38522005/november: B.38532005/november: B.38542005/november: B.3855
2005/november: B.38562005/november: B.38572005/november: B.38582005/november: B.3859
2005/november: B.38602005/november: B.38612005/november: A.3832005/november: A.384
2005/november: A.3852005/december: K.612005/december: K.622005/december: K.63
2005/december: K.642005/december: K.652005/december: K.662005/december: C.830
2005/december: C.8312005/december: C.8322005/december: C.8332005/december: C.834
2005/december: B.38622005/december: B.38632005/december: B.38642005/december: B.3866
2005/december: B.38672005/december: B.38682005/december: B.38692005/december: B.3870
2005/december: B.38652005/december: B.38712005/december: A.3862005/december: A.387
2005/december: A.3882006/január: K.672006/január: K.682006/január: K.69
2006/január: K.702006/január: K.712006/január: K.722006/január: C.835
2006/január: C.8362006/január: C.8372006/január: C.8382006/január: C.839
2006/január: B.38722006/január: B.38732006/január: B.38742006/január: B.3875
2006/január: B.38762006/január: B.38772006/január: B.38782006/január: B.3879
2006/január: B.38802006/január: B.38812006/január: A.3892006/január: A.390
2006/január: A.3912006/február: K.732006/február: K.742006/február: K.75
2006/február: K.762006/február: K.772006/február: K.782006/február: C.840
2006/február: C.8412006/február: C.8422006/február: C.8432006/február: C.844
2006/február: B.38822006/február: B.38832006/február: B.38842006/február: B.3885
2006/február: B.38862006/február: B.38872006/február: B.38882006/február: B.3889
2006/február: B.38902006/február: B.38912006/február: A.3922006/február: A.393
2006/február: A.3942006/március: K.792006/március: K.802006/március: K.81
2006/március: K.822006/március: K.832006/március: K.842006/március: C.845
2006/március: C.8462006/március: C.8472006/március: C.8482006/március: C.849
2006/március: B.38922006/március: B.38932006/március: B.38942006/március: B.3895
2006/március: B.38962006/március: B.38972006/március: B.38982006/március: B.3899
2006/március: B.39002006/március: B.39012006/március: A.3952006/március: A.396
2006/március: A.3972006/április: C.8502006/április: C.8512006/április: C.852
2006/április: B.39062006/április: C.8532006/április: C.8542006/április: B.3902
2006/április: B.39032006/április: B.39042006/április: B.39052006/április: B.3911
2006/április: B.39072006/április: B.39082006/április: B.39092006/április: B.3910
2006/április: A.3982006/április: A.3992006/április: A.4002006/május: C.855
2006/május: C.8562006/május: C.8572006/május: C.8582006/május: C.859
2006/május: B.39122006/május: B.39132006/május: B.39142006/május: B.3915
2006/május: B.39162006/május: B.39172006/május: B.39182006/május: B.3921
2006/május: B.39192006/május: B.39202006/május: A.4012006/május: A.402
2006/május: A.4032006/szeptember: K.852006/szeptember: K.862006/szeptember: K.87
2006/szeptember: K.882006/szeptember: K.892006/szeptember: K.902006/szeptember: C.860
2006/szeptember: C.8612006/szeptember: C.8622006/szeptember: C.8642006/szeptember: B.3924
2006/szeptember: B.39252006/szeptember: C.8632006/szeptember: B.39222006/szeptember: B.3923
2006/szeptember: B.39312006/szeptember: B.39262006/szeptember: B.39302006/szeptember: B.3927
2006/szeptember: B.39282006/szeptember: B.39292006/szeptember: A.4042006/szeptember: A.405
2006/szeptember: A.4062006/október: K.912006/október: K.922006/október: K.93
2006/október: K.942006/október: K.952006/október: K.962006/október: C.867
2006/október: C.8662006/október: C.8652006/október: C.8682006/október: C.869
2006/október: B.39322006/október: B.39332006/október: B.39362006/október: B.3934
2006/október: B.39372006/október: B.39352006/október: B.39382006/október: B.3939
2006/október: B.39402006/október: B.39412006/október: A.4072006/október: A.408
2006/október: A.4092006/november: K.972006/november: K.982006/november: K.99
2006/november: K.1002006/november: K.1012006/november: K.1022006/november: C.870
2006/november: C.8742006/november: B.39432006/november: B.39442006/november: C.872
2006/november: B.39422006/november: C.8712006/november: C.8732006/november: B.3945
2006/november: B.39482006/november: B.39492006/november: B.39502006/november: B.3946
2006/november: B.39472006/november: B.39512006/november: A.4102006/november: A.411
2006/november: A.4122006/december: K.1032006/december: K.1042006/december: K.105
2006/december: K.1062006/december: K.1072006/december: C.8752006/december: K.108
2006/december: C.8762006/december: C.8772006/december: C.8782006/december: B.3952
2006/december: B.39552006/december: B.39532006/december: B.39542006/december: C.879
2006/december: B.39562006/december: B.39592006/december: B.39582006/december: B.3960
2006/december: B.39572006/december: B.39612006/december: A.4132006/december: A.414
2006/december: A.4152007/január: K.1092007/január: K.1102007/január: C.882
2007/január: C.8832007/január: C.8842007/január: C.8812007/január: C.880
2007/január: K.1112007/január: K.1122007/január: K.1132007/január: K.114
2007/január: B.39632007/január: B.39622007/január: B.39642007/január: B.3965
2007/január: B.39662007/január: B.39682007/január: B.39672007/január: B.3970
2007/január: B.39692007/január: B.39712007/január: A.4162007/január: A.417
2007/január: A.4182007/február: K.1152007/február: K.1162007/február: C.885
2007/február: K.1172007/február: K.1182007/február: K.1192007/február: K.120
2007/február: C.8882007/február: C.8892007/február: B.39722007/február: C.886
2007/február: C.8872007/február: B.39742007/február: B.39732007/február: B.3979
2007/február: B.39782007/február: B.39762007/február: B.39772007/február: B.3980
2007/február: B.39752007/február: B.39812007/február: A.4192007/február: A.420
2007/február: A.4212007/március: K.1212007/március: K.1222007/március: K.123
2007/március: K.1242007/március: K.1252007/március: K.1262007/március: C.890
2007/március: C.8912007/március: C.8942007/március: C.8922007/március: C.893
2007/március: B.39822007/március: B.39832007/március: B.39852007/március: B.3988
2007/március: B.39842007/március: B.39862007/március: B.39872007/március: B.3989
2007/március: B.39902007/március: B.39912007/március: A.4222007/március: A.423
2007/március: A.4242007/április: C.8952007/április: C.8962007/április: C.898
2007/április: C.8972007/április: C.8992007/április: B.39922007/április: B.3996
2007/április: B.39982007/április: B.39942007/április: B.39932007/április: B.3995
2007/április: B.39972007/április: B.39992007/április: B.40002007/április: B.4001
2007/április: A.4252007/április: A.4262007/április: A.4272007/május: C.900
2007/május: C.9012007/május: C.9022007/május: C.9032007/május: C.904
2007/május: B.40022007/május: B.40032007/május: B.40042007/május: B.4005
2007/május: B.40062007/május: B.40082007/május: B.40092007/május: B.4007
2007/május: B.40102007/május: B.40112007/május: A.4282007/május: A.429
2007/május: A.4302007/szeptember: K.1272007/szeptember: K.1282007/szeptember: K.129
2007/szeptember: K.1302007/szeptember: K.1312007/szeptember: K.1322007/szeptember: C.905
2007/szeptember: C.9062007/szeptember: C.9072007/szeptember: C.9082007/szeptember: C.909
2007/szeptember: B.40122007/szeptember: B.40132007/szeptember: B.40142007/szeptember: B.4015
2007/szeptember: B.40162007/szeptember: B.40172007/szeptember: B.40182007/szeptember: B.4019
2007/szeptember: B.40202007/szeptember: B.40212007/szeptember: A.4312007/szeptember: A.432
2007/szeptember: A.4332007/október: K.1332007/október: K.1342007/október: K.135
2007/október: K.1362007/október: K.1372007/október: K.1382007/október: C.910
2007/október: C.9112007/október: C.9122007/október: C.9132007/október: C.914
2007/október: B.40222007/október: B.40232007/október: B.40242007/október: B.4025
2007/október: B.40262007/október: B.40272007/október: B.40282007/október: B.4029
2007/október: B.40302007/október: B.40312007/október: A.4342007/október: A.435
2007/október: A.4362007/november: K.1392007/november: K.1402007/november: K.141
2007/november: K.1422007/november: K.1432007/november: K.1442007/november: C.915
2007/november: C.9162007/november: C.9172007/november: C.9182007/november: C.919
2007/november: B.40322007/november: B.40332007/november: B.40342007/november: B.4035
2007/november: B.40362007/november: B.40372007/november: B.40382007/november: B.4039
2007/november: B.40402007/november: B.40412007/november: A.4372007/november: A.438
2007/november: A.4392007/december: K.1452007/december: K.1462007/december: K.147
2007/december: K.1482007/december: K.1492007/december: K.1502007/december: C.920
2007/december: C.9212007/december: C.9222007/december: C.9232007/december: C.924
2007/december: B.40422007/december: B.40432007/december: B.40442007/december: B.4045
2007/december: B.40462007/december: B.40472007/december: B.40482007/december: B.4049
2007/december: B.40502007/december: B.40512007/december: A.4402007/december: A.441
2007/december: A.4422008/január: K.1512008/január: K.1522008/január: K.153
2008/január: K.1542008/január: K.1552008/január: K.1562008/január: C.925
2008/január: C.9262008/január: C.9272008/január: C.9282008/január: C.929
2008/január: B.40522008/január: B.40532008/január: B.40542008/január: B.4055
2008/január: B.40562008/január: B.40572008/január: B.40582008/január: B.4059
2008/január: B.40602008/január: B.40612008/január: A.4432008/január: A.444
2008/január: A.4452008/február: K.1572008/február: K.1582008/február: K.159
2008/február: K.1602008/február: K.1612008/február: K.1622008/február: C.930
2008/február: C.9312008/február: C.9322008/február: C.9332008/február: C.934
2008/február: B.40622008/február: B.40632008/február: B.40642008/február: B.4065
2008/február: B.40662008/február: B.40672008/február: B.40682008/február: B.4069
2008/február: B.40702008/február: B.40712008/február: A.4462008/február: A.447
2008/február: A.4482008/március: K.1632008/március: K.1642008/március: K.165
2008/március: K.1672008/március: K.1682008/március: C.9352008/március: C.936
2008/március: C.9372008/március: C.9382008/március: C.9392008/március: B.4072
2008/március: B.40732008/március: B.40742008/március: B.40752008/március: B.4076
2008/március: B.40772008/március: B.40782008/március: B.40792008/március: B.4080
2008/március: B.40812008/március: A.4492008/március: A.4502008/március: A.451
2008/április: C.9402008/április: C.9412008/április: C.9422008/április: C.943
2008/április: C.9442008/április: B.40822008/április: B.40832008/április: B.4084
2008/április: B.40852008/április: B.40862008/április: B.40872008/április: B.4088
2008/április: B.40892008/április: B.40902008/április: B.40912008/április: A.452
2008/április: A.4532008/április: A.4542008/május: C.9452008/május: C.946
2008/május: C.9472008/május: C.9482008/május: C.9492008/május: B.4092
2008/május: B.40932008/május: B.40942008/május: B.40952008/május: B.4096
2008/május: B.40972008/május: B.40982008/május: B.40992008/május: B.4100
2008/május: B.41012008/május: A.4552008/május: A.4562008/május: A.457
2008/május: A.4482008/szeptember: K.1692008/szeptember: K.1702008/szeptember: K.171
2008/szeptember: K.1722008/szeptember: K.1732008/szeptember: K.1742008/szeptember: C.950
2008/szeptember: C.9512008/szeptember: C.9522008/szeptember: C.9532008/szeptember: C.954
2008/szeptember: B.41022008/szeptember: B.41032008/szeptember: B.41042008/szeptember: B.4105
2008/szeptember: B.41062008/szeptember: B.41072008/szeptember: B.41082008/szeptember: B.4109
2008/szeptember: B.41102008/szeptember: B.41112008/szeptember: A.4582008/szeptember: A.459
2008/szeptember: A.4602008/október: K.1752008/október: K.1762008/október: K.177
2008/október: K.1782008/október: K.1792008/október: K.1802008/október: C.955
2008/október: C.9562008/október: C.9572008/október: C.9582008/október: C.959
2008/október: B.41122008/október: B.41132008/október: B.41142008/október: B.4115
2008/október: B.41162008/október: B.41172008/október: B.41182008/október: B.4119
2008/október: B.41202008/október: B.41212008/október: A.4612008/október: A.462
2008/október: A.4632008/november: K.1812008/november: K.1822008/november: K.183
2008/november: K.1842008/november: K.1852008/november: K.1862008/november: C.960
2008/november: C.9612008/november: C.9622008/november: C.9632008/november: C.964
2008/november: B.41222008/november: B.41232008/november: B.41242008/november: B.4125
2008/november: B.41262008/november: B.41272008/november: B.41282008/november: B.4129
2008/november: B.41302008/november: B.41312008/november: A.4642008/november: A.465
2008/november: A.4662008/december: K.1872008/december: K.1882008/december: K.189
2008/december: K.1902008/december: K.1912008/december: K.1922008/december: C.965
2008/december: C.9662008/december: C.9672008/december: C.9682008/december: C.969
2008/december: B.41322008/december: B.41332008/december: B.41342008/december: B.4135
2008/december: B.41362008/december: B.41372008/december: B.41382008/december: B.4139
2008/december: B.41402008/december: B.41412008/december: A.4672008/december: A.468
2008/december: A.4692009/január: K.1932009/január: K.1942009/január: K.195
2009/január: K.1962009/január: K.1972009/január: K.1982009/január: C.970
2009/január: C.9712009/január: C.9722009/január: C.9732009/január: C.974
2009/január: B.41422009/január: B.41432009/január: B.41442009/január: B.4145
2009/január: B.41462009/január: B.41472009/január: B.41482009/január: B.4149
2009/január: B.41502009/január: B.41512009/január: A.4702009/január: A.471
2009/január: A.4722009/február: K.1992009/február: K.2002009/február: K.201
2009/február: K.2022009/február: K.2032009/február: K.2042009/február: C.975
2009/február: C.9762009/február: C.9772009/február: C.9782009/február: C.979
2009/február: B.41522009/február: B.41532009/február: B.41542009/február: B.4155
2009/február: B.41562009/február: B.41572009/február: B.41582009/február: B.4159
2009/február: B.41602009/február: B.41612009/február: A.4732009/február: A.474
2009/február: A.4752009/március: K.2052009/március: K.2062009/március: K.207
2009/március: K.2082009/március: K.2092009/március: K.2102009/március: C.980
2009/március: C.9812009/március: C.9822009/március: C.9832009/március: C.984
2009/március: B.41622009/március: B.41632009/március: B.41642009/március: B.4165
2009/március: B.41662009/március: B.41672009/március: B.41682009/március: B.4169
2009/március: B.41702009/március: B.41712009/március: A.4762009/március: A.477
2009/március: A.4782009/április: C.9852009/április: C.9862009/április: C.987
2009/április: C.9882009/április: C.9892009/április: B.41722009/április: B.4173
2009/április: B.41742009/április: B.41752009/április: B.41762009/április: B.4177
2009/április: B.41782009/április: B.41792009/április: B.41802009/április: B.4181
2009/április: A.4792009/április: A.4802009/április: A.4812009/május: C.990
2009/május: C.9912009/május: C.9922009/május: C.9932009/május: C.994
2009/május: B.41822009/május: B.41832009/május: B.41842009/május: B.4185
2009/május: B.41862009/május: B.41872009/május: B.41882009/május: B.4189
2009/május: B.41902009/május: B.41912009/május: A.4822009/május: A.483
2009/május: A.4842009/szeptember: K.2112009/szeptember: K.2122009/szeptember: K.213
2009/szeptember: K.2142009/szeptember: K.2152009/szeptember: K.2162009/szeptember: C.995
2009/szeptember: C.9962009/szeptember: C.9972009/szeptember: C.9982009/szeptember: C.999
2009/szeptember: B.41922009/szeptember: B.41932009/szeptember: B.41942009/szeptember: B.4195
2009/szeptember: B.41962009/szeptember: B.41972009/szeptember: B.41982009/szeptember: B.4199
2009/szeptember: B.42002009/szeptember: B.42012009/szeptember: A.4852009/szeptember: A.486
2009/szeptember: A.4872009/október: K.2172009/október: K.2182009/október: K.219
2009/október: K.2202009/október: K.2212009/október: K.2222009/október: C.1000
2009/október: C.10012009/október: C.10022009/október: C.10032009/október: C.1004
2009/október: B.42022009/október: B.42032009/október: B.42042009/október: B.4205
2009/október: B.42062009/október: B.42072009/október: B.42082009/október: B.4209
2009/október: B.42102009/október: B.42112009/október: A.4882009/október: A.489
2009/október: A.4902009/november: K.2232009/november: K.2242009/november: K.225
2009/november: K.2262009/november: K.2272009/november: K.2282009/november: C.1005
2009/november: C.10062009/november: C.10072009/november: C.10082009/november: C.1009
2009/november: B.42122009/november: B.42132009/november: B.42142009/november: B.4215
2009/november: B.42162009/november: B.42172009/november: B.42182009/november: B.4219
2009/november: B.42202009/november: B.42212009/november: A.4912009/november: A.492
2009/november: A.4932009/december: K.2292009/december: K.2302009/december: K.231
2009/december: K.2322009/december: K.2332009/december: K.2342009/december: C.1010
2009/december: C.10112009/december: C.10122009/december: C.10132009/december: C.1014
2009/december: B.42222009/december: B.42232009/december: B.42242009/december: B.4225
2009/december: B.42262009/december: B.42272009/december: B.42282009/december: B.4229
2009/december: B.42302009/december: B.42312009/december: A.4942009/december: A.495
2009/december: A.4962010/január: K.2352010/január: K.2362010/január: K.237
2010/január: K.2382010/január: K.2392010/január: K.2402010/január: C.1015
2010/január: C.10162010/január: C.10172010/január: C.10182010/január: C.1019
2010/január: B.42322010/január: B.42332010/január: B.42342010/január: B.4235
2010/január: B.42362010/január: B.42372010/január: B.42382010/január: B.4239
2010/január: B.42402010/január: B.42412010/január: A.4972010/január: A.498
2010/január: A.4992010/február: K.2412010/február: K.2422010/február: K.243
2010/február: K.2442010/február: K.2452010/február: K.2462010/február: C.1020
2010/február: C.10212010/február: C.10222010/február: C.10232010/február: C.1024
2010/február: B.42422010/február: B.42432010/február: B.42442010/február: B.4245
2010/február: B.42462010/február: B.42472010/február: B.42482010/február: B.4249
2010/február: B.42502010/február: B.42512010/február: A.5002010/február: A.501
2010/február: A.5022010/március: K.2472010/március: K.2482010/március: K.249
2010/március: K.2502010/március: K.2512010/március: K.2522010/március: C.1025
2010/március: C.10262010/március: C.10272010/március: C.10282010/március: C.1029
2010/március: B.42522010/március: B.42532010/március: B.42542010/március: B.4255
2010/március: B.42562010/március: B.42572010/március: B.42582010/március: B.4259
2010/március: B.42602010/március: B.42612010/március: A.5032010/március: A.504
2010/március: A.5052010/április: C.10302010/április: C.10312010/április: C.1032
2010/április: C.10332010/április: C.10342010/április: B.42622010/április: B.4263
2010/április: B.42642010/április: B.42652010/április: B.42662010/április: B.4267
2010/április: B.42682010/április: B.42692010/április: B.42702010/április: B.4271
2010/április: A.5062010/április: A.5072010/április: A.5082010/május: C.1035
2010/május: C.10362010/május: C.10372010/május: C.10382010/május: C.1039
2010/május: B.42722010/május: B.42732010/május: B.42742010/május: B.4275
2010/május: B.42762010/május: B.42772010/május: B.42782010/május: B.4279
2010/május: B.42802010/május: B.42812010/május: A.5092010/május: A.510
2010/május: A.5112010/szeptember: K.2532010/szeptember: K.2542010/szeptember: K.255
2010/szeptember: K.2562010/szeptember: K.2572010/szeptember: K.2582010/szeptember: C.1040
2010/szeptember: C.10412010/szeptember: C.10422010/szeptember: C.10432010/szeptember: C.1044
2010/szeptember: B.42822010/szeptember: B.42832010/szeptember: B.42842010/szeptember: B.4285
2010/szeptember: B.42862010/szeptember: B.42872010/szeptember: B.42882010/szeptember: B.4289
2010/szeptember: B.42902010/szeptember: B.42912010/szeptember: A.5122010/szeptember: A.513
2010/szeptember: A.5142010/október: K.2592010/október: K.2602010/október: K.261
2010/október: K.2622010/október: K.2632010/október: K.2642010/október: C.1045
2010/október: C.10462010/október: C.10472010/október: C.10482010/október: C.1049
2010/október: B.42922010/október: B.42932010/október: B.42942010/október: B.4295
2010/október: B.42962010/október: B.42972010/október: B.42982010/október: B.4299
2010/október: B.43002010/október: B.43012010/október: A.5152010/október: A.516
2010/október: A.5172010/november: K.2652010/november: K.2662010/november: K.267
2010/november: K.2692010/november: K.2702010/november: K.2682010/november: C.1050
2010/november: C.10512010/november: C.10522010/november: C.10542010/november: C.1053
2010/november: B.43022010/november: B.43032010/november: B.43042010/november: B.4305
2010/november: B.43062010/november: B.43072010/november: B.43082010/november: B.4309
2010/november: B.43102010/november: B.43112010/november: A.5182010/november: A.519
2010/november: A.5202010/december: K.2712010/december: K.2722010/december: K.273
2010/december: K.2742010/december: K.2752010/december: K.2762010/december: C.1055
2010/december: C.10562010/december: C.10572010/december: C.10582010/december: C.1059
2010/december: B.43122010/december: B.43132010/december: B.43142010/december: B.4315
2010/december: B.43162010/december: B.43172010/december: B.43182010/december: B.4319
2010/december: B.43202010/december: B.43212010/december: A.5212010/december: A.522
2010/december: A.5232011/január: K.2772011/január: K.2782011/január: K.279
2011/január: K.2802011/január: K.2812011/január: K.2822011/január: C.1060
2011/január: B.43242011/január: C.10612011/január: C.10622011/január: C.1063
2011/január: C.10642011/január: B.43222011/január: B.43232011/január: B.4325
2011/január: B.43272011/január: B.43282011/január: B.43292011/január: B.4326
2011/január: B.43302011/január: B.43312011/január: A.5242011/január: A.525
2011/január: A.5262011/február: K.2832011/február: K.2842011/február: K.285
2011/február: K.2862011/február: K.2872011/február: K.2882011/február: C.1065
2011/február: C.10662011/február: C.10672011/február: C.10682011/február: B.4332
2011/február: C.10692011/február: B.43332011/február: B.43352011/február: B.4336
2011/február: B.43392011/február: B.43342011/február: B.43372011/február: B.4338
2011/február: B.43402011/február: B.43412011/február: A.5272011/február: A.528
2011/február: A.5292011/március: K.2892011/március: K.2902011/március: K.291
2011/március: K.2922011/március: K.2932011/március: K.2942011/március: C.1070
2011/március: C.10712011/március: C.10722011/március: C.10732011/március: B.4344
2011/március: C.10742011/március: B.43422011/március: B.43432011/március: B.4345
2011/március: B.43462011/március: B.43472011/március: B.43502011/március: B.4348
2011/március: B.43492011/március: B.43512011/március: A.5302011/március: A.531
2011/március: A.5322011/április: C.10752011/április: C.10762011/április: C.1077
2011/április: C.10782011/április: C.10792011/április: B.43522011/április: B.4354
2011/április: B.43532011/április: B.43552011/április: B.43592011/április: B.4356
2011/április: B.43572011/április: B.43582011/április: B.43602011/április: B.4361
2011/április: A.5332011/április: A.5342011/április: A.5352011/május: C.1080
2011/május: C.10812011/május: C.10822011/május: C.10832011/május: C.1084
2011/május: B.43622011/május: B.43632011/május: B.43642011/május: B.4365
2011/május: B.43662011/május: B.43672011/május: B.43682011/május: A.536
2011/május: A.5372011/május: B.43692011/május: B.43702011/május: B.4371
2011/május: A.5382011/szeptember: K.2952011/szeptember: K.2962011/szeptember: K.297
2011/szeptember: K.2982011/szeptember: K.2992011/szeptember: K.3002011/szeptember: C.1085
2011/szeptember: C.10862011/szeptember: C.10872011/szeptember: C.10882011/szeptember: C.1089
2011/szeptember: B.43722011/szeptember: B.43732011/szeptember: B.43742011/szeptember: B.4375
2011/szeptember: B.43762011/szeptember: B.43772011/szeptember: B.43782011/szeptember: B.4379
2011/szeptember: B.43802011/szeptember: B.43812011/szeptember: A.5392011/szeptember: A.540
2011/szeptember: A.5412011/október: K.3012011/október: K.3022011/október: K.303
2011/október: K.3042011/október: K.3052011/október: K.3062011/október: C.1090
2011/október: C.10912011/október: C.10922011/október: C.10932011/október: C.1094
2011/október: B.43822011/október: B.43842011/október: B.43852011/október: B.4386
2011/október: B.43872011/október: B.43882011/október: B.43892011/október: B.4390
2011/október: B.43912011/október: A.5422011/október: A.5432011/október: A.544
2011/november: K.3072011/november: K.3082011/november: K.3092011/november: K.310
2011/november: K.3112011/november: K.3122011/november: C.10952011/november: C.1096
2011/november: C.10972011/november: C.10982011/november: C.10992011/november: B.4392
2011/november: B.43932011/november: B.43942011/november: B.43952011/november: B.4397
2011/november: B.43982011/november: B.43992011/november: B.44002011/november: B.4396
2011/november: B.44012011/november: A.5452011/november: A.5462011/november: A.547
2011/december: K.3132011/december: K.3142011/december: K.3152011/december: K.316
2011/december: K.3172011/december: K.3182011/december: C.11002011/december: B.4396
2011/december: C.11012011/december: C.11022011/december: C.11032011/december: C.1104
2011/december: B.44022011/december: B.44032011/december: B.44042011/december: B.4405
2011/december: B.44062011/december: B.44072011/december: B.44082011/december: B.4409
2011/december: B.44102011/december: B.44112011/december: A.5482011/december: A.549
2011/december: A.5502012/január: K.3192012/január: K.3202012/január: K.321
2012/január: K.3222012/január: K.3232012/január: C.11052012/január: C.1106
2012/január: C.11072012/január: C.11082012/január: C.11092012/január: K.324
2012/január: B.44122012/január: B.44132012/január: B.44142012/január: B.4415
2012/január: B.44162012/január: B.44172012/január: B.44182012/január: B.4419
2012/január: B.44202012/január: B.44212012/január: A.5512012/január: A.552
2012/január: A.5532012/február: K.3252012/február: K.3262012/február: K.327
2012/február: K.3282012/február: K.3302012/február: K.3292012/február: C.1110
2012/február: C.11112012/február: C.11122012/február: C.11132012/február: C.1114
2012/február: B.44222012/február: B.44232012/február: B.44242012/február: B.4425
2012/február: B.44262012/február: B.44272012/február: B.44282012/február: B.4429
2012/február: A.5542012/február: A.5552012/február: B.44302012/február: B.4431
2012/február: A.5562012/március: K.3312012/március: K.3322012/március: K.333
2012/március: K.3342012/március: K.3352012/március: K.3362012/március: C.1115
2012/március: C.11162012/március: C.11172012/március: C.11182012/március: C.1119
2012/március: B.44322012/március: B.44332012/március: B.44342012/március: B.4435
2012/március: B.44362012/március: B.44372012/március: B.44382012/március: A.557
2012/március: A.5582012/március: B.44392012/március: B.44402012/március: B.4441
2012/március: A.5592012/április: C.11202012/április: B.44422012/április: B.4443
2012/április: C.11212012/április: C.11222012/április: C.11232012/április: C.1124
2012/április: B.44442012/április: B.44452012/április: B.44462012/április: B.4447
2012/április: B.44482012/április: B.44492012/április: B.44502012/április: B.4451
2012/április: A.5602012/április: A.5612012/április: A.5622012/május: C.1125
2012/május: B.44522012/május: B.44532012/május: C.11262012/május: C.1127
2012/május: C.11282012/május: C.11292012/május: B.44542012/május: B.4455
2012/május: B.44562012/május: B.44572012/május: B.44582012/május: B.4459
2012/május: B.44602012/május: A.5632012/május: A.5652012/május: A.564
2012/május: B.44612012/szeptember: K.3372012/szeptember: K.3382012/szeptember: K.339
2012/szeptember: K.3402012/szeptember: K.3412012/szeptember: K.3422012/szeptember: C.1130
2012/szeptember: C.11312012/szeptember: C.11322012/szeptember: C.11332012/szeptember: C.1134
2012/szeptember: B.44622012/szeptember: B.44632012/szeptember: B.44642012/szeptember: B.4465
2012/szeptember: B.44662012/szeptember: B.44672012/szeptember: B.44682012/szeptember: B.4469
2012/szeptember: B.44702012/szeptember: B.44712012/szeptember: A.5662012/szeptember: A.567
2012/szeptember: A.5682012/október: K.3432012/október: K.3442012/október: K.345
2012/október: K.3462012/október: K.3472012/október: K.3482012/október: B.4472
2012/október: B.44732012/október: C.11352012/október: C.11362012/október: C.1137
2012/október: C.11382012/október: C.11392012/október: B.44742012/október: B.4475
2012/október: B.44762012/október: B.44772012/október: B.44782012/október: B.4479
2012/október: B.44802012/október: B.44812012/október: A.5692012/október: A.570
2012/október: A.5712012/november: K.3492012/november: K.3502012/november: K.351
2012/november: K.3522012/november: C.11402012/november: C.11412012/november: C.1142
2012/november: C.11432012/november: C.11442012/november: K.3532012/november: K.354
2012/november: B.44822012/november: B.44832012/november: B.44842012/november: B.4485
2012/november: B.44862012/november: B.44872012/november: B.44882012/november: B.4489
2012/november: B.44902012/november: B.44912012/november: A.5722012/november: A.573
2012/november: A.5742012/december: K.3552012/december: K.3562012/december: K.357
2012/december: K.3582012/december: K.3592012/december: K.3602012/december: C.1145
2012/december: C.11462012/december: C.11472012/december: C.11482012/december: C.1149
2012/december: B.44922012/december: B.44932012/december: B.44942012/december: B.4495
2012/december: B.44962012/december: B.44972012/december: A.5752012/december: A.576
2012/december: B.44982012/december: B.44992012/december: B.45002012/december: B.4501
2012/december: A.5772013/január: K.3612013/január: K.3622013/január: K.363
2013/január: K.3642013/január: K.3652013/január: K.3662013/január: C.1150
2013/január: C.11512013/január: C.11522013/január: C.11532013/január: C.1154
2013/január: B.45022013/január: B.45032013/január: B.45042013/január: B.4505
2013/január: B.45062013/január: B.45072013/január: B.45082013/január: B.4509
2013/január: B.45102013/január: B.45112013/január: A.5782013/január: A.579
2013/január: A.5802013/február: K.3672013/február: K.3682013/február: K.369
2013/február: K.3702013/február: K.3712013/február: K.3722013/február: C.1155
2013/február: C.11562013/február: C.11572013/február: C.11592013/február: C.1158
2013/február: B.45122013/február: B.45132013/február: B.45142013/február: B.4515
2013/február: B.45162013/február: B.45172013/február: B.45182013/február: B.4519
2013/február: B.45202013/február: B.45212013/február: A.5812013/február: A.582
2013/február: A.5832013/március: K.3732013/március: K.3742013/március: K.375
2013/március: K.3762013/március: K.3772013/március: K.3782013/március: C.1160
2013/március: C.11612013/március: C.11622013/március: C.11632013/március: C.1164
2013/március: B.45222013/március: B.45232013/március: B.45242013/március: B.4525
2013/március: B.45262013/március: B.45272013/március: B.45282013/március: B.4529
2013/március: B.45302013/március: B.45312013/március: A.5842013/március: A.585
2013/március: A.5862013/április: C.11652013/április: C.11662013/április: C.1167
2013/április: C.11682013/április: C.11692013/április: B.45322013/április: B.4533
2013/április: B.45342013/április: B.45352013/április: B.45362013/április: B.4537
2013/április: B.45382013/április: B.45392013/április: B.45402013/április: B.4541
2013/április: A.5872013/április: A.5882013/április: A.5892013/május: C.1170
2013/május: C.11712013/május: C.11722013/május: C.11732013/május: C.1174
2013/május: B.45422013/május: B.45432013/május: B.45442013/május: B.4545
2013/május: B.45462013/május: B.45472013/május: B.45482013/május: B.4549
2013/május: B.45502013/május: B.45512013/május: A.5902013/május: A.591
2013/május: A.5922013/szeptember: K.3792013/szeptember: K.3802013/szeptember: K.381
2013/szeptember: K.3822013/szeptember: K.3832013/szeptember: K.3842013/szeptember: C.1175
2013/szeptember: C.11762013/szeptember: C.11772013/szeptember: C.11782013/szeptember: C.1179
2013/szeptember: C.11802013/szeptember: C.11812013/szeptember: B.45522013/szeptember: B.4553
2013/szeptember: B.45542013/szeptember: B.45552013/szeptember: B.45562013/szeptember: B.4557
2013/szeptember: B.45582013/szeptember: B.45592013/szeptember: B.45602013/szeptember: B.4561
2013/szeptember: A.5932013/szeptember: A.5942013/szeptember: A.5952013/október: K.385
2013/október: K.3862013/október: K.3872013/október: K.3882013/október: K.389
2013/október: K.3902013/október: C.11822013/október: C.11832013/október: C.1184
2013/október: C.11852013/október: C.11862013/október: C.11872013/október: C.1188
2013/október: B.45622013/október: B.45632013/október: B.45642013/október: B.4565
2013/október: B.45662013/október: B.45672013/október: B.45682013/október: B.4569
2013/október: B.45702013/október: B.45712013/október: A.5962013/október: A.597
2013/október: A.5982013/november: K.3912013/november: K.3922013/november: K.393
2013/november: K.3942013/november: K.3952013/november: K.3962013/november: C.1189
2013/november: C.11912013/november: C.11922013/november: C.11932013/november: C.1194
2013/november: C.11952013/november: C.11902013/november: B.45722013/november: B.4573
2013/november: B.45742013/november: B.45752013/november: B.45762013/november: B.4577
2013/november: B.45782013/november: B.45792013/november: B.45802013/november: B.4581
2013/november: A.5992013/november: A.6002013/november: A.6012013/december: K.397
2013/december: K.3992013/december: K.3982013/december: K.4002013/december: K.401
2013/december: K.4022013/december: C.11962013/december: C.11972013/december: C.1198
2013/december: C.11992013/december: C.12002013/december: C.12012013/december: C.1202
2013/december: B.45822013/december: B.45832013/december: B.45842013/december: B.4585
2013/december: B.45862013/december: B.45872013/december: B.45882013/december: B.4589
2013/december: B.45902013/december: B.45912013/december: A.6022013/december: A.603
2013/december: A.6042014/január: K.4032014/január: K.4042014/január: K.405
2014/január: K.4062014/január: K.4072014/január: K.4082014/január: C.1203
2014/január: C.12042014/január: C.12052014/január: C.12062014/január: C.1207
2014/január: C.12082014/január: B.45922014/január: B.45932014/január: B.4594
2014/január: B.45952014/január: B.45962014/január: B.45972014/január: B.4598
2014/január: B.45992014/január: B.46002014/január: B.46012014/január: A.605
2014/január: A.6062014/január: A.6072014/február: K.4092014/február: K.410
2014/február: K.4112014/február: K.4122014/február: K.4132014/február: K.414
2014/február: C.12102014/február: C.12112014/február: C.12122014/február: C.1213
2014/február: C.12142014/február: C.12152014/február: C.12162014/február: B.4602
2014/február: B.46032014/február: B.46042014/február: B.46052014/február: B.4606
2014/február: B.46072014/február: B.46082014/február: B.46092014/február: B.4610
2014/február: B.46112014/február: A.6082014/február: A.6092014/február: A.610
2014/március: K.4152014/március: K.4162014/március: K.4172014/március: K.418
2014/március: K.4192014/március: K.4202014/március: C.12172014/március: C.1218
2014/március: C.12192014/március: C.12202014/március: C.12212014/március: C.1222
2014/március: C.12232014/március: B.46122014/március: B.46132014/március: B.4614
2014/március: B.46152014/március: B.46162014/március: B.46172014/március: B.4618
2014/március: B.46192014/március: B.46202014/március: B.46212014/március: A.611
2014/március: A.6122014/március: A.6132014/április: C.12242014/április: C.1225
2014/április: C.12262014/április: C.12272014/április: C.12282014/április: C.1229
2014/április: C.12302014/április: B.46222014/április: B.46232014/április: B.4624
2014/április: B.46252014/április: B.46262014/április: B.46272014/április: B.4628
2014/április: B.46292014/április: B.46302014/április: B.46312014/április: A.614
2014/április: A.6152014/április: A.6162014/május: C.12312014/május: C.1232
2014/május: C.12332014/május: C.12342014/május: C.12352014/május: C.1236
2014/május: C.12372014/május: B.46322014/május: B.46332014/május: B.4634
2014/május: B.46352014/május: B.46362014/május: B.46372014/május: B.4638
2014/május: B.46392014/május: B.46402014/május: B.46412014/május: A.617
2014/május: A.6182014/május: A.6192014/szeptember: K.4212014/szeptember: K.422
2014/szeptember: K.4232014/szeptember: K.4242014/szeptember: K.4252014/szeptember: K.426
2014/szeptember: C.12382014/szeptember: C.12392014/szeptember: C.12402014/szeptember: C.1241
2014/szeptember: C.12422014/szeptember: C.12432014/szeptember: C.12442014/szeptember: B.4642
2014/szeptember: B.46432014/szeptember: B.46442014/szeptember: B.46452014/szeptember: B.4646
2014/szeptember: B.46472014/szeptember: B.46482014/szeptember: B.46492014/szeptember: B.4650
2014/szeptember: A.6202014/szeptember: A.6212014/szeptember: A.6222014/október: K.427
2014/október: K.4282014/október: K.4292014/október: K.4302014/október: K.431
2014/október: K.4322014/október: C.12452014/október: C.12462014/október: C.1247
2014/október: C.12482014/október: C.12492014/október: C.12502014/október: C.1251
2014/október: B.46512014/október: B.46522014/október: B.46532014/október: B.4654
2014/október: B.46552014/október: B.46562014/október: B.46572014/október: B.4658
2014/október: B.46592014/október: A.6232014/október: A.6242014/október: A.625
2014/november: K.4332014/november: K.4342014/november: K.4352014/november: K.436
2014/november: K.4372014/november: K.4382014/november: C.12522014/november: C.1253
2014/november: C.12542014/november: C.12552014/november: C.12562014/november: C.1257
2014/november: C.12582014/november: B.46602014/november: B.46612014/november: B.4662
2014/november: B.46632014/november: B.46642014/november: B.46652014/november: B.4666
2014/november: B.46672014/november: B.46682014/november: A.6262014/november: A.627
2014/november: A.6282014/december: K.4392014/december: K.4402014/december: K.441
2014/december: K.4422014/december: K.4432014/december: K.4442014/december: C.1259
2014/december: C.12602014/december: C.12612014/december: C.12622014/december: C.1263
2014/december: C.12642014/december: B.46692014/december: C.12652014/december: B.4670
2014/december: B.46712014/december: B.46722014/december: B.46732014/december: B.4674
2014/december: B.46752014/december: B.46762014/december: B.46772014/december: A.629
2014/december: A.6302014/december: A.6312015/január: K.4452015/január: K.446
2015/január: K.4472015/január: K.4482015/január: K.4492015/január: K.450
2015/január: C.12662015/január: C.12672015/január: C.12682015/január: C.1269
2015/január: C.12702015/január: C.12712015/január: C.12722015/január: B.4678
2015/január: B.46792015/január: B.46802015/január: B.46812015/január: B.4682
2015/január: B.46832015/január: B.46842015/január: B.46852015/január: B.4686
2015/január: A.6322015/január: A.6332015/január: A.6342015/február: K.451
2015/február: K.4522015/február: K.4532015/február: K.4542015/február: K.455
2015/február: K.4562015/február: C.12732015/február: C.12742015/február: C.1275
2015/február: C.12762015/február: C.12772015/február: C.12782015/február: C.1279
2015/február: B.46872015/február: B.46882015/február: B.46892015/február: B.4690
2015/február: B.46922015/február: B.46912015/február: B.46932015/február: B.4694
2015/február: B.46952015/február: A.6352015/február: A.6362015/február: A.637
2015/március: K.4572015/március: K.4582015/március: K.4592015/március: K.460
2015/március: K.4622015/március: C.12802015/március: C.12812015/március: C.1282
2015/március: C.12862015/március: C.12832015/március: C.12842015/március: C.1285
2015/március: B.46962015/március: B.46972015/március: B.46982015/március: B.4699
2015/március: B.47002015/március: B.47012015/március: B.47022015/március: B.4703
2015/március: B.47042015/március: A.6382015/március: A.6392015/március: A.640
2015/április: C.12872015/április: C.12892015/április: C.12902015/április: C.1291
2015/április: C.12922015/április: C.12932015/április: B.47062015/április: B.4707
2015/április: B.47082015/április: B.47092015/április: B.47102015/április: B.4711
2015/április: B.47122015/április: B.47132015/április: A.6412015/április: A.642
2015/április: A.6432015/május: C.12942015/május: C.12952015/május: C.1296
2015/május: C.12972015/május: C.12982015/május: C.12992015/május: C.1300
2015/május: B.47142015/május: B.47152015/május: B.47162015/május: B.4717
2015/május: B.47182015/május: B.47192015/május: B.47202015/május: B.4721
2015/május: B.47222015/május: A.6442015/május: A.6452015/május: A.646
2015/szeptember: K.4632015/szeptember: K.4642015/szeptember: K.4652015/szeptember: K.466
2015/szeptember: K.4672015/szeptember: K.4682015/szeptember: C.13012015/szeptember: C.1302
2015/szeptember: C.13032015/szeptember: C.13042015/szeptember: C.13052015/szeptember: C.1306
2015/szeptember: C.13072015/szeptember: B.47232015/szeptember: B.47242015/szeptember: B.4725
2015/szeptember: B.47262015/szeptember: B.47272015/szeptember: B.47282015/szeptember: B.4729
2015/szeptember: B.47302015/szeptember: B.47312015/szeptember: A.6472015/szeptember: A.648
2015/szeptember: A.6492015/október: K.4692015/október: K.4702015/október: K.471
2015/október: K.4722015/október: K.4732015/október: K.4742015/október: C.1308
2015/október: C.13092015/október: C.13102015/október: C.13112015/október: C.1312
2015/október: C.13132015/október: C.13142015/október: B.47322015/október: B.4733
2015/október: B.47342015/október: B.47352015/október: B.47362015/október: B.4737
2015/október: B.47382015/október: B.47392015/október: B.47402015/október: A.650
2015/október: A.6512015/október: A.6522015/november: K.4752015/november: K.476
2015/november: K.4772015/november: K.4782015/november: K.4792015/november: K.480
2015/november: C.13152015/november: C.13162015/november: C.13172015/november: C.1318
2015/november: C.13192015/november: C.13202015/november: C.13212015/november: B.4741
2015/november: B.47422015/november: B.47432015/november: B.47442015/november: B.4745
2015/november: B.47462015/november: B.47472015/november: B.47482015/november: B.4749
2015/november: A.6532015/november: A.6542015/november: A.6552015/december: K.481
2015/december: K.4822015/december: K.4832015/december: K.4842015/december: K.485
2015/december: K.4862015/december: C.13222015/december: C.13232015/december: C.1324
2015/december: C.13252015/december: C.13262015/december: C.13272015/december: C.1328
2015/december: B.47502015/december: B.47512015/december: B.47522015/december: B.4753
2015/december: B.47542015/december: B.47552015/december: B.47562015/december: B.4757
2015/december: B.47582015/december: A.6562015/december: A.6572015/december: A.658
2016/január: K.4872016/január: K.4882016/január: K.4892016/január: K.490
2016/január: K.4912016/január: K.4922016/január: C.13292016/január: C.1330
2016/január: C.13312016/január: C.13322016/január: C.13332016/január: C.1334
2016/január: C.13352016/január: B.47592016/január: B.47602016/január: B.4761
2016/január: B.47622016/január: B.47632016/január: B.47642016/január: B.4765
2016/január: B.47662016/január: B.47672016/január: A.6592016/január: A.660
2016/január: A.6612016/február: K.4932016/február: K.4942016/február: K.495
2016/február: K.4962016/február: K.4972016/február: K.4982016/február: C.1336
2016/február: C.13372016/február: C.13382016/február: C.13392016/február: C.1340
2016/február: C.13412016/február: C.13422016/február: B.47682016/február: B.4769
2016/február: B.47702016/február: B.47712016/február: B.47722016/február: B.4773
2016/február: B.47742016/február: B.47752016/február: B.47762016/február: A.662
2016/február: A.6632016/február: A.6642016/március: K.4992016/március: K.500
2016/március: K.5012016/március: K.5022016/március: K.5032016/március: K.504
2016/március: C.13432016/március: C.13442016/március: C.13452016/március: C.1346
2016/március: C.13472016/március: C.13482016/március: C.13492016/március: B.4777
2016/március: B.47782016/március: B.47792016/március: B.47802016/március: B.4781
2016/március: B.47822016/március: B.47832016/március: B.47842016/március: A.665
2016/március: A.6662016/március: A.6672016/április: C.13502016/április: C.1351
2016/április: C.13522016/április: C.13532016/április: C.13542016/április: C.1355
2016/április: C.13562016/április: B.47862016/április: B.47872016/április: B.4788
2016/április: B.47892016/április: B.47902016/április: B.47912016/április: B.4792
2016/április: B.47932016/április: B.47942016/április: A.6682016/április: A.669
2016/április: A.6702016/május: C.13572016/május: C.13582016/május: C.1359
2016/május: C.13602016/május: C.13612016/május: C.13622016/május: C.1363
2016/május: B.47952016/május: B.47962016/május: B.47972016/május: B.4798
2016/május: B.47992016/május: B.48002016/május: B.48012016/május: B.4802
2016/május: B.48032016/május: A.6712016/május: A.6722016/május: A.673
2016/szeptember: K.5052016/szeptember: K.5062016/szeptember: K.5072016/szeptember: K.508
2016/szeptember: C.13662016/szeptember: K.5092016/szeptember: K.5102016/szeptember: C.1364
2016/szeptember: C.13652016/szeptember: C.13672016/szeptember: C.13682016/szeptember: C.1369
2016/szeptember: C.13702016/szeptember: B.48042016/szeptember: B.48052016/szeptember: B.4806
2016/szeptember: B.48072016/szeptember: B.48082016/szeptember: B.48092016/szeptember: B.4810
2016/szeptember: B.48112016/szeptember: B.48122016/szeptember: A.6742016/szeptember: A.675
2016/szeptember: A.6762016/október: K.5112016/október: K.5122016/október: K.513
2016/október: K.5142016/október: K.5152016/október: K.5162016/október: C.1371
2016/október: C.13722016/október: C.13732016/október: C.13742016/október: C.1375
2016/október: C.13762016/október: C.13772016/október: B.48142016/október: B.4815
2016/október: B.48162016/október: B.48172016/október: B.48182016/október: B.4819
2016/október: B.48202016/október: B.48212016/október: A.6772016/október: A.678
2016/október: A.6792016/november: K.5172016/november: K.5182016/november: K.519
2016/november: K.5202016/november: K.5212016/november: K.5222016/november: C.1378
2016/november: C.13792016/november: C.13802016/november: C.13812016/november: C.1382
2016/november: C.13832016/november: C.13842016/november: B.48222016/november: B.4823
2016/november: B.48242016/november: B.48252016/november: B.48262016/november: B.4827
2016/november: B.48282016/november: B.48292016/november: B.48302016/november: A.680
2016/november: A.6812016/november: A.6822016/december: K.5232016/december: K.524
2016/december: K.5252016/december: K.5262016/december: K.5272016/december: K.528
2016/december: C.13852016/december: C.13862016/december: C.13872016/december: C.1388
2016/december: C.13892016/december: C.13902016/december: C.13912016/december: B.4831
2016/december: B.48322016/december: B.48332016/december: B.48342016/december: B.4835
2016/december: B.48362016/december: B.48372016/december: B.48382016/december: B.4839
2016/december: A.6832016/december: A.6842016/december: A.6852017/január: K.529
2017/január: K.5302017/január: K.5312017/január: K.5322017/január: K.533
2017/január: K.5342017/január: C.13922017/január: C.13932017/január: C.1394
2017/január: C.13952017/január: C.13962017/január: C.13972017/január: C.1398
2017/január: B.48402017/január: B.48412017/január: B.48422017/január: B.4843
2017/január: B.48442017/január: B.48452017/január: B.48462017/január: B.4847
2017/január: B.48482017/január: A.6862017/január: A.6872017/január: A.688
2017/február: K.5352017/február: K.5362017/február: K.5372017/február: K.538
2017/február: K.5392017/február: K.5402017/február: C.13992017/február: C.1400
2017/február: C.14012017/február: C.14022017/február: C.14032017/február: C.1404
2017/február: C.14052017/február: B.48492017/február: B.48502017/február: B.4851
2017/február: B.48522017/február: B.48532017/február: B.48542017/február: B.4855
2017/február: B.48562017/február: B.48572017/február: A.6892017/február: A.690
2017/február: A.6912017/március: K.5412017/március: K.5422017/március: K.543
2017/március: K.5442017/március: K.5452017/március: K.5462017/március: C.1406
2017/március: C.14072017/március: C.14082017/március: C.14092017/március: C.1410
2017/március: C.14112017/március: C.14122017/március: B.48582017/március: B.4859
2017/március: B.48602017/március: B.48612017/március: B.48622017/március: B.4863
2017/március: B.48642017/március: B.48652017/március: B.48662017/március: A.692
2017/március: A.6932017/március: A.6942017/április: C.14132017/április: C.1414
2017/április: C.14152017/április: C.14162017/április: C.14172017/április: C.1418
2017/április: C.14192017/április: B.48672017/április: B.48682017/április: B.4869
2017/április: B.48702017/április: B.48712017/április: B.48722017/április: B.4873
2017/április: B.48742017/április: B.48752017/április: A.6952017/április: A.696
2017/április: A.6972017/május: C.14202017/május: C.14212017/május: C.1422
2017/május: C.14232017/május: C.14242017/május: C.14252017/május: C.1426
2017/május: B.48762017/május: B.48772017/május: B.48782017/május: B.4879
2017/május: B.48802017/május: B.48812017/május: B.48822017/május: B.4883
2017/május: B.48842017/május: A.6982017/május: A.6992017/május: A.700
2017/szeptember: K.5472017/szeptember: K.5482017/szeptember: K.5492017/szeptember: K.550
2017/szeptember: K.5512017/szeptember: K.5522017/szeptember: C.14272017/szeptember: C.1428
2017/szeptember: C.14292017/szeptember: C.14302017/szeptember: C.14312017/szeptember: C.1432
2017/szeptember: C.14332017/szeptember: B.48852017/szeptember: B.48862017/szeptember: B.4887
2017/szeptember: B.48882017/szeptember: B.48892017/szeptember: B.48902017/szeptember: B.4891
2017/szeptember: B.48922017/szeptember: B.48932017/szeptember: A.7012017/szeptember: A.702
2017/szeptember: A.7032017/október: K.5532017/október: K.5542017/október: K.555
2017/október: K.5562017/október: K.5572017/október: K.5582017/október: C.1434
2017/október: C.14352017/október: C.14362017/október: C.14372017/október: C.1438
2017/október: C.14392017/október: C.14402017/október: B.48942017/október: B.4895
2017/október: B.48962017/október: B.48972017/október: B.48982017/október: B.4899
2017/október: B.49002017/október: B.49012017/október: B.49022017/október: A.704
2017/október: A.7052017/október: A.7062017/november: K.5592017/november: K.560
2017/november: K.5612017/november: K.5622017/november: K.5632017/november: K.564
2017/november: C.14412017/november: C.14422017/november: C.14432017/november: C.1444
2017/november: C.14452017/november: C.14462017/november: C.14472017/november: B.4903
2017/november: B.49042017/november: B.49052017/november: B.49062017/november: B.4907
2017/november: B.49082017/november: B.49092017/november: B.49102017/november: B.4911
2017/november: A.7072017/november: A.7082017/november: A.7092017/december: K.565
2017/december: K.5662017/december: K.5672017/december: K.5682017/december: K.569
2017/december: K.5702017/december: C.14482017/december: C.14492017/december: C.1450
2017/december: C.14512017/december: C.14522017/december: C.14532017/december: C.1454
2017/december: B.49122017/december: B.49132017/december: B.49142017/december: B.4915
2017/december: B.49162017/december: B.49172017/december: B.49182017/december: B.4919
2017/december: B.49202017/december: A.7102017/december: A.7112017/december: A.712
2018/január: K.5712018/január: K.5722018/január: K.5732018/január: K.574
2018/január: K.5752018/január: K.5762018/január: C.14552018/január: C.1456
2018/január: C.14572018/január: C.14582018/január: C.14592018/január: C.1460
2018/január: C.14612018/január: B.49212018/január: B.49222018/január: B.4923
2018/január: B.49242018/január: B.49252018/január: B.49262018/január: B.4927
2018/január: B.49282018/január: B.49292018/január: A.7132018/január: A.714
2018/január: A.7152018/február: K.5772018/február: K.5782018/február: K.579
2018/február: K.5802018/február: K.5812018/február: K.5822018/február: C.1462
2018/február: C.14632018/február: C.14642018/február: C.14652018/február: C.1466
2018/február: C.14672018/február: C.14682018/február: B.49302018/február: B.4931
2018/február: B.49322018/február: B.49332018/február: B.49342018/február: B.4935
2018/február: B.49362018/február: B.49372018/február: B.49382018/február: A.716
2018/február: A.7172018/február: A.7182018/március: K.5832018/március: K.584
2018/március: K.5852018/március: K.5862018/március: K.5872018/március: K.588
2018/március: C.14692018/március: C.14702018/március: C.14712018/március: C.1472
2018/március: C.14732018/március: C.14742018/március: C.14752018/március: B.4939
2018/március: B.49402018/március: B.49412018/március: B.49422018/március: B.4943
2018/március: B.49442018/március: B.49452018/március: B.49462018/március: B.4947
2018/március: A.7192018/március: A.7202018/március: A.7212018/április: C.1476
2018/április: C.14772018/április: C.14782018/április: C.14792018/április: C.1480
2018/április: C.14812018/április: C.14822018/április: B.49482018/április: B.4949
2018/április: B.49502018/április: B.49512018/április: B.49522018/április: B.4953
2018/április: B.49542018/április: B.49552018/április: B.49562018/április: A.722
2018/április: A.7232018/április: A.7242018/május: C.14832018/május: C.1484
2018/május: C.14852018/május: C.14862018/május: C.14872018/május: C.1488
2018/május: C.14892018/május: B.49572018/május: B.49582018/május: B.4959
2018/május: B.49602018/május: B.49612018/május: B.49622018/május: B.4963
2018/május: B.49642018/május: B.49652018/május: A.7252018/május: A.726
2018/május: A.7272018/szeptember: K.5892018/szeptember: K.5902018/szeptember: K.591
2018/szeptember: K.5922018/szeptember: K.5932018/szeptember: C.14902018/szeptember: C.1491
2018/szeptember: C.14922018/szeptember: C.14932018/szeptember: C.14942018/szeptember: C.1495
2018/szeptember: C.14962018/szeptember: B.49662018/szeptember: B.49672018/szeptember: B.4968
2018/szeptember: B.49692018/szeptember: B.49702018/szeptember: B.49712018/szeptember: B.4972
2018/szeptember: B.49732018/szeptember: A.7282018/szeptember: A.7292018/szeptember: A.730
2018/október: K.5942018/október: K.5952018/október: K.5962018/október: K.597
2018/október: K.5982018/október: C.14972018/október: C.14982018/október: C.1499
2018/október: C.15002018/október: C.15012018/október: C.15022018/október: C.1503
2018/október: B.49742018/október: B.49752018/október: B.49762018/október: B.4977
2018/október: B.49782018/október: B.49792018/október: B.49802018/október: B.4981
2018/október: A.7342018/október: A.7352018/október: A.7362018/november: K.599
2018/november: K.6002018/november: K.6012018/november: K.6022018/november: K.603
2018/november: C.15042018/november: C.15052018/november: C.15062018/november: C.1507
2018/november: C.15082018/november: C.15092018/november: C.15102018/november: B.4982
2018/november: B.49832018/november: B.49842018/november: B.49852018/november: B.4986
2018/november: B.49872018/november: B.49882018/november: B.49892018/november: A.734
2018/november: A.7352018/november: A.7362018/december: K.6042018/december: K.605
2018/december: K.6062018/december: K.6072018/december: K.6082018/december: C.1511
2018/december: C.15122018/december: C.15132018/december: C.15142018/december: C.1515
2018/december: C.15162018/december: C.15172018/december: B.49902018/december: B.4991
2018/december: B.49922018/december: B.49932018/december: B.49942018/december: B.4995
2018/december: B.49962018/december: B.49972018/december: A.7372018/december: A.738
2018/december: A.7392019/január: K.6092019/január: K.6102019/január: K.611
2019/január: K.6122019/január: K.6132019/január: C.15182019/január: C.1519
2019/január: C.15202019/január: C.15212019/január: C.15222019/január: C.1523
2019/január: C.15242019/január: B.49982019/január: B.49992019/január: B.5000
2019/január: B.50012019/január: B.50022019/január: B.50032019/január: B.5004
2019/január: B.50052019/január: A.7382019/január: A.7402019/január: A.741
2019/január: A.7422019/február: K.6142019/február: K.6152019/február: K.616
2019/február: K.6172019/február: K.6182019/február: C.15252019/február: C.1526
2019/február: C.15272019/február: C.15282019/február: C.15292019/február: C.1530
2019/február: C.15312019/február: B.50062019/február: B.50072019/február: B.5008
2019/február: B.50092019/február: B.50102019/február: B.50112019/február: B.5012
2019/február: B.50132019/február: A.7432019/február: A.7442019/február: A.745
2019/március: K.6192019/március: K.6202019/március: K.6212019/március: K.622
2019/március: K.6232019/március: C.15322019/március: C.15332019/március: C.1534
2019/március: C.15352019/március: C.15362019/március: C.15372019/március: C.1538
2019/március: B.50142019/március: B.50152019/március: B.50162019/március: B.5017
2019/március: B.50182019/március: B.50192019/március: B.50202019/március: B.5021
2019/március: A.7462019/március: A.7472019/március: A.7482019/április: C.1539
2019/április: C.15402019/április: C.15412019/április: C.15422019/április: C.1543
2019/április: C.15442019/április: C.15452019/április: B.50222019/április: B.5023
2019/április: B.50242019/április: B.50252019/április: B.50262019/április: B.5027
2019/április: B.50282019/április: B.50292019/április: A.7492019/április: A.750
2019/április: A.7512019/május: C.15462019/május: C.15472019/május: C.1548
2019/május: C.15492019/május: C.15502019/május: C.15512019/május: C.1552
2019/május: B.50302019/május: B.50312019/május: B.50322019/május: B.5033
2019/május: B.50342019/május: B.50352019/május: B.50362019/május: B.5037
2019/május: A.7522019/május: A.7532019/május: A.7542019/szeptember: K.624
2019/szeptember: K.6252019/szeptember: K.6262019/szeptember: K.6272019/szeptember: K.628
2019/szeptember: C.15532019/szeptember: C.15542019/szeptember: C.15552019/szeptember: C.1556
2019/szeptember: C.15572019/szeptember: C.15582019/szeptember: C.15592019/szeptember: B.5038
2019/szeptember: B.50392019/szeptember: B.50402019/szeptember: B.50412019/szeptember: B.5042
2019/szeptember: B.50432019/szeptember: B.50442019/szeptember: B.50452019/szeptember: A.755
2019/szeptember: A.7562019/szeptember: A.7572019/október: K.6292019/október: K.630
2019/október: K.6312019/október: K.6322019/október: K.6332019/október: C.1560
2019/október: C.15612019/október: C.15622019/október: C.15632019/október: C.1564
2019/október: C.15652019/október: C.15662019/október: B.50462019/október: B.5047
2019/október: B.50482019/október: B.50492019/október: B.50502019/október: B.5051
2019/október: B.50522019/október: B.50532019/október: A.7582019/október: A.759
2019/október: A.7602019/november: K.6342019/november: K.6352019/november: K.636
2019/november: K.6372019/november: K.6382019/november: C.15672019/november: C.1568
2019/november: C.15692019/november: C.15702019/november: C.15712019/november: C.1572
2019/november: C.15732019/november: B.50542019/november: B.50552019/november: B.5056
2019/november: B.50572019/november: B.50582019/november: B.50592019/november: B.5060
2019/november: B.50612019/november: A.7612019/november: A.7622019/november: A.763
2019/december: K.6392019/december: K.6402019/december: K.6412019/december: K.642
2019/december: K.6432019/december: C.15742019/december: C.15752019/december: C.1576
2019/december: C.15772019/december: C.15782019/december: C.15792019/december: C.1580
2019/december: B.50622019/december: B.50632019/december: B.50642019/december: B.5065
2019/december: B.50662019/december: B.50672019/december: B.50682019/december: B.5069
2019/december: A.7642019/december: A.7652019/december: A.7662020/január: K.644
2020/január: K.6452020/január: K.6462020/január: K.6472020/január: K.648
2020/január: C.15812020/január: C.15822020/január: C.15832020/január: C.1584
2020/január: C.15852020/január: C.15862020/január: C.15872020/január: B.5070
2020/január: B.50712020/január: B.50722020/január: B.50732020/január: B.5074
2020/január: B.50752020/január: B.50762020/január: B.50772020/január: A.767
2020/január: A.7682020/február: K.6492020/február: K.6502020/február: K.651
2020/február: K.6522020/február: K.6532020/február: C.15882020/február: C.1589
2020/február: C.15902020/február: C.15912020/február: C.15922020/február: C.1593
2020/február: C.15942020/február: B.50782020/február: B.50792020/február: B.5080
2020/február: B.50812020/február: B.50822020/február: B.50832020/február: B.5084
2020/február: B.50852020/február: A.7692020/február: A.7702020/február: A.771
2020/március: K.6542020/március: K.6552020/március: K.6562020/március: K.657
2020/március: K.6582020/március: C.15952020/március: C.15962020/március: C.1597
2020/március: C.15982020/március: C.15992020/március: C.16002020/március: C.1601
2020/március: B.50862020/március: B.50872020/március: B.50882020/március: B.5089
2020/március: B.50902020/március: B.50912020/március: B.50922020/március: B.5093
2020/március: A.7722020/március: A.7732020/március: A.7742020/április: C.1602
2020/április: C.16032020/április: C.16042020/április: C.16052020/április: C.1606
2020/április: C.16072020/április: C.16082020/április: B.50942020/április: B.5095
2020/április: B.50962020/április: B.50972020/április: B.50982020/április: B.5099
2020/április: B.51002020/április: B.51012020/április: A.7752020/április: A.776
2020/május: C.16092020/május: C.16102020/május: C.16112020/május: C.1612
2020/május: C.16132020/május: C.16142020/május: C.16152020/május: B.5102
2020/május: B.51032020/május: B.51042020/május: B.51052020/május: B.5106
2020/május: B.51072020/május: B.51082020/május: B.51092020/május: A.777
2020/május: A.7782020/május: A.779
1893/december: 1. matematika feladat
1893/december: 2. matematika feladat
1893/december: 3. matematika feladat
1893/december: 4. matematika feladat
1893/december: 5. matematika feladat
1893/december: 6. matematika feladat
1893/december: 7. matematika feladat
1893/december: 8. matematika feladat
1893/december: 9. matematika feladat
1893/december: 10. matematika feladat
1893/december: 11. matematika feladat
1893/december: 12. matematika feladat
1893/december: 13. matematika feladat
1893/december: 14. matematika feladat
1893/december: 15. matematika feladat
1893/december: 16. matematika feladat
1893/december: 17. matematika feladat
1893/december: 18. matematika feladat
1893/december: 19. matematika feladat
1893/december: 20. matematika feladat
1893/december: 21. matematika feladat
1893/december: 22. matematika feladat
1894/január: 23. matematika feladat
1894/január: 24. matematika feladat
1894/január: 25. matematika feladat
1894/január: 26. matematika feladat
1894/január: 27. matematika feladat
1894/január: 28. matematika feladat
1894/január: 29. matematika feladat
1894/január: 30. matematika feladat
1894/január: 31. matematika feladat
1894/január: 32. matematika feladat
1894/január: 33. matematika feladat
1894/január: 34. matematika feladat
1894/február: 35. matematika feladat
1894/február: 36. matematika feladat
1894/február: 37. matematika feladat
1894/február: 38. matematika feladat
1894/február: 39. matematika feladat
1894/február: 40. matematika feladat
1894/február: 41. matematika feladat
1894/március: 42. matematika feladat
1894/március: 43. matematika feladat
1894/március: 44. matematika feladat
1894/március: 45. matematika feladat
1894/március: 46. matematika feladat
1894/március: 47. matematika feladat
1894/március: 48. matematika feladat
1894/március: 49. matematika feladat
1894/március: 50. matematika feladat
1894/március: 51. matematika feladat
1894/március: 52. matematika feladat
1894/március: 53. matematika feladat
1894/március: 54. matematika feladat
1894/március: 55. matematika feladat
1894/március: 56. matematika feladat
1894/március: 57. matematika feladat
1894/április: 58. matematika feladat
1894/április: 59. matematika feladat
1894/április: 60. matematika feladat
1894/április: 61. matematika feladat
1894/május: 62. matematika feladat
1894/május: 63. matematika feladat
1894/május: 64. matematika feladat
1894/június: 65. matematika feladat
1894/június: 66. matematika feladat
1894/június: 67. matematika feladat
1894/június: 68. matematika feladat
1894/június: 69. matematika feladat
1894/június: 70. matematika feladat
1894/június: 71. matematika feladat
1894/június: 72. matematika feladat
1894/június: 73. matematika feladat
1894/június: 74. matematika feladat
1894/június: 75. matematika feladat
1894/június: 76. matematika feladat
1894/július: Metresis 1. feladata
1894/július: Metresis 2. feladata
1894/július: Metresis 3. feladata
1894/július: Metresis 4. feladata
1894/július: Metresis 5. feladata
1894/július: Metresis 6. feladata
1894/július: Metresis 7. feladata
1894/július: Metresis 8. feladata
1894/július: Metresis 9. feladata
1894/július: Metresis 10. feladata
1894/július: Metresis 11. feladata
1894/július: Metresis 12. feladata
1894/július: Metresis 13. feladata
1894/július: Metresis 14. feladata
1894/július: Metresis 15. feladata
1894/július: Metresis 16. feladata
1894/július: Metresis 17. feladata
1894/július: Metresis 18. feladata
1894/július: Metresis 19. feladata
1894/július: Metresis 20. feladata
1894/július: Metresis 21. feladata
1894/július: Metresis 22. feladata
1894/július: Metresis 23. feladata
1894/július: Metresis 24. feladata
1894/július: Metresis 25. feladata
1894/július: Metresis 26. feladata
1894/július: Metresis 27. feladata
1894/július: Metresis 28. feladata
1894/július: Metresis 29. feladata
1894/július: Metresis 30. feladata
1894/július: Metresis 31. feladata
1894/július: Metresis 32. feladata
1894/július: Metresis 33. feladata
1894/július: Metresis 34. feladata
1894/július: Metresis 35. feladata
1894/szeptember: 77. matematika feladat
1894/szeptember: 78. matematika feladat
1894/szeptember: 79. matematika feladat
1894/szeptember: 80. matematika feladat
1894/szeptember: 81. matematika feladat
1894/szeptember: 82. matematika feladat
1894/szeptember: 83. matematika feladat
1894/szeptember: 84. matematika feladat
1894/szeptember: 85. matematika feladat
1894/október: 86. matematika feladat
1894/október: 87. matematika feladat
1894/október: 88. matematika feladat
1894/október: 89. matematika feladat
1894/október: 90. matematika feladat
1894/október: 91. matematika feladat
1894/október: 92. matematika feladat
1894/október: 93. matematika feladat
1894/október: 94. matematika feladat
1894/december: 95. matematika feladat
1894/december: 96. matematika feladat
1894/december: 97. matematika feladat
1894/december: 98. matematika feladat
1894/december: 99. matematika feladat
1894/december: 100. matematika feladat
1894/december: 101. matematika feladat
1894/december: 1894. évi (később Kürschák) matematikaverseny 1. feladata
1894/december: 1894. évi (később Kürschák) matematikaverseny 2. feladata
1894/december: 1894. évi (később Kürschák) matematikaverseny 3. feladata
1895/január: 102. matematika feladat
1895/január: 103. matematika feladat
1895/január: 104. matematika feladat
1895/január: 105. matematika feladat
1895/január: 106. matematika feladat
1895/február: 107. matematika feladat
1895/február: 108. matematika feladat
1895/február: 109. matematika feladat
1895/február: 110. matematika feladat
1895/február: 111. matematika feladat
1895/február: 112. matematika feladat
1895/február: 113. matematika feladat
1895/február: 114. matematika feladat
1895/március: 115. matematika feladat
1895/március: 116. matematika feladat
1895/március: 117. matematika feladat
1895/március: 118. matematika feladat
1895/március: 119. matematika feladat
1895/március: 120. matematika feladat
1895/március: 121. matematika feladat
1895/március: 122. matematika feladat
1895/március: 123. matematika feladat
1895/március: 124. matematika feladat
1895/március: 125. matematika feladat
1895/március: 126. matematika feladat
1895/március: 127. matematika feladat
1895/március: 128. matematika feladat
1895/április: 129. matematika feladat
1895/április: 130. matematika feladat
1895/április: 131. matematika feladat
1895/április: 132. matematika feladat
1895/április: 133. matematika feladat
1895/április: 134. matematika feladat
1895/április: 135. matematika feladat
1895/április: 136. matematika feladat
1895/április: 137. matematika feladat
1895/április: 138. matematika feladat
1895/április: 139. matematika feladat
1895/június: 140. matematika feladat
1895/június: 141. matematika feladat
1895/június: 142. matematika feladat
1895/június: 143. matematika feladat
1895/június: 144. matematika feladat
1895/június: 145. matematika feladat
1895/június: 146. matematika feladat
1895/június: 147. matematika feladat
1895/június: 148. matematika feladat
1895/június: 149. matematika feladat
1895/június: 150. matematika feladat
1895/szeptember: 151. matematika feladat
1895/szeptember: 152. matematika feladat
1895/szeptember: 153. matematika feladat
1895/szeptember: 154. matematika feladat
1895/szeptember: 155. matematika feladat
1895/október: 156. matematika feladat
1895/október: 157. matematika feladat
1895/október: 158. matematika feladat
1895/október: 159. matematika feladat
1895/október: 160. matematika feladat
1895/október: 161. matematika feladat
1895/október: 162. matematika feladat
1895/október: 163. matematika feladat
1895/november: 164. matematika feladat
1895/november: 165. matematika feladat
1895/november: 166. matematika feladat
1895/november: 167. matematika feladat
1895/november: 168. matematika feladat
1895/november: 169. matematika feladat
1895/november: 170. matematika feladat
1895/november: 1895. évi (később Kürschák) matematikaverseny 1. feladata
1895/november: 1895. évi (később Kürschák) matematikaverseny 2. feladata
1895/november: 1895. évi (később Kürschák) matematikaverseny 3. feladata
1895/december: 171. matematika feladat
1895/december: 172. matematika feladat
1895/december: 173. matematika feladat
1895/december: 174. matematika feladat
1896/január: 175. matematika feladat
1896/január: 176. matematika feladat
1896/január: 177. matematika feladat
1896/január: 178. matematika feladat
1896/január: 179. matematika feladat
1896/január: 180. matematika feladat
1896/január: 181. matematika feladat
1896/január: 182. matematika feladat
1896/január: 183. matematika feladat
1896/január: 184. matematika feladat
1896/január: 185. matematika feladat
1896/január: 186. matematika feladat
1896/február: 187. matematika feladat
1896/február: 188. matematika feladat
1896/február: 189. matematika feladat
1896/február: 190. matematika feladat
1896/február: 191. matematika feladat
1896/február: 192. matematika feladat
1896/február: 193. matematika feladat
1896/február: 194. matematika feladat
1896/február: 195. matematika feladat
1896/február: 196. matematika feladat
1896/február: 197. matematika feladat
1896/február: 198. matematika feladat
1896/február: 199. matematika feladat
1896/február: 200. matematika feladat
1896/április: 201. matematika feladat
1896/április: 202. matematika feladat
1896/április: 203. matematika feladat
1896/április: 204. matematika feladat
1896/április: 205. matematika feladat
1896/április: 206. matematika feladat
1896/április: 207. matematika feladat
1896/április: 208. matematika feladat
1896/május: 209. matematika feladat
1896/május: 210. matematika feladat
1896/május: 211. matematika feladat
1896/május: 212. matematika feladat
1896/május: 213. matematika feladat
1896/május: 214. matematika feladat
1896/május: 215. matematika feladat
1896/május: 216. matematika feladat
1896/május: 217. matematika feladat
1896/május: 218. matematika feladat
1896/május: 219. matematika feladat
1896/május: 220. matematika feladat
1896/május: 221. matematika feladat
1896/május: 222. matematika feladat
1896/május: 223. matematika feladat
1896/május: 224. matematika feladat
1896/május: 225. matematika feladat
1896/június: 226. matematika feladat
1896/június: 227. matematika feladat
1896/június: 228. matematika feladat
1896/június: 229. matematika feladat
1896/június: 230. matematika feladat
1896/június: 231. matematika feladat
1896/június: 232. matematika feladat
1896/június: 233. matematika feladat
1896/június: 234. matematika feladat
1896/június: 235. matematika feladat
1896/június: 236. matematika feladat
1896/június: 237. matematika feladat
1896/június: 238. matematika feladat
1896/június: 239. matematika feladat
1896/október: 240. matematika feladat
1896/október: 241. matematika feladat
1896/október: 242. matematika feladat
1896/október: 243. matematika feladat
1896/október: 244. matematika feladat
1896/október: 245. matematika feladat
1896/október: 246. matematika feladat
1896/október: 247. matematika feladat
1896/október: 248. matematika feladat
1896/október: 249. matematika feladat
1896/október: 250. matematika feladat
1896/október: 251. matematika feladat
1896/október: 252. matematika feladat
1896/október: 253. matematika feladat
1896/október: 254. matematika feladat
1896/október: 255. matematika feladat
1896/október: 256. matematika feladat
1896/október: 257. matematika feladat
1896/október: 258. matematika feladat
1896/október: 259. matematika feladat
1896/október: 260. matematika feladat
1896/október: 261. matematika feladat
1896/október: 262. matematika feladat
1896/október: 263. matematika feladat
1896/november: 264. matematika feladat
1896/november: 265. matematika feladat
1896/november: 266. matematika feladat
1896/november: 267. matematika feladat
1896/november: 268. matematika feladat
1896/november: 269. matematika feladat
1896/november: 270. matematika feladat
1896/november: 271. matematika feladat
1896/november: 272. matematika feladat
1896/november: 273. matematika feladat
1896/november: 274. matematika feladat
1896/november: 275. matematika feladat
1896/november: 276. matematika feladat
1896/november: 277. matematika feladat
1896/november: 278. matematika feladat
1896/november: 279. matematika feladat
1896/november: 280. matematika feladat
1896/november: 281. matematika feladat
1896/november: 1896. évi (később Kürschák) matematikaverseny 1. feladata
1896/november: 1896. évi (később Kürschák) matematikaverseny 2. feladata
1896/november: 1896. évi (később Kürschák) matematikaverseny 3. feladata
1896/december: 282. matematika feladat
1896/december: 283. matematika feladat
1896/december: 284. matematika feladat
1896/december: 285. matematika feladat
1896/december: 286. matematika feladat
1896/december: 287. matematika feladat
1896/december: 288. matematika feladat
1896/december: 289. matematika feladat
1896/december: 290. matematika feladat
1896/december: 291. matematika feladat
1896/december: 292. matematika feladat
1896/december: 293. matematika feladat
1896/december: 294. matematika feladat
1896/december: 295. matematika feladat
1896/december: 296. matematika feladat
1896/december: 297. matematika feladat
1896/december: 298. matematika feladat
1897/január: 299. matematika feladat
1897/január: 300. matematika feladat
1897/január: 301. matematika feladat
1897/január: 302. matematika feladat
1897/január: 303. matematika feladat
1897/január: 304. matematika feladat
1897/január: 305. matematika feladat
1897/január: 306. matematika feladat
1897/január: 307. matematika feladat
1897/január: 308. matematika feladat
1897/január: 309. matematika feladat
1897/január: 310. matematika feladat
1897/január: 311. matematika feladat
1897/január: 312. matematika feladat
1897/január: 313. matematika feladat
1897/február: 314. matematika feladat