A következő adatokra kerestünk:

Cikkek (3186 találat):

1893/december: Programmunk
1893/december: A kör területének kiszámítása
1893/december: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. Isk. év végén
1894/január: A másodfokú egyenlet diszkussziója
1894/január: Valódi törtnek növekedő egész kitevős hatványai fogyó számsort, áltörtéi növekedő számsort adnak
1894/január: Pythagoras tételének logarithmikus alakra hozatala
1894/február: Csonka kúp köbtartalma
1894/február: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/február: Tréfás feladatok
1894/március: Köbre emelés és köbgyökvonás a tízes számrendszerben
1894/március: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/április: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 1.
1894/április: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/április: Tréfás feladatok
1894/május: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 2.
1894/május: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/június: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 3.
1894/június: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/július: Metresis
1895/január: Ifjú olvasóinkhoz
1895/január: 1894. A Mathematikai és Physikai Társulat I. versenye
1895/január: Még egyszer a "sinus" eredete és jelentéséről
1895/február: A Ceva-féle tétel és alkalmazása
1895/március: Megjegyzés a 99. feladathoz
1895/április: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalak egyenleteiből
1895/szeptember: A viszonylagos hibák meghatározásáról a korlátolt pontosságú számításoknál
1895/október: Cardan formulájának Cayley által módosított alakja
1895/november: A helymeghatározásról a síkban 1.
1895/december: A helymeghatározásról a síkban 2.
1896/január: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 1.
1896/január: Búcsúzásul
1896/január: Olvasóinkhoz
1896/február: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 2.
1896/április: A görög számjegyek
1896/május: 1895. A Mathematikai és Physikai Társulat II. tanuló versenye
1896/október: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Az egyiptomiak)
1896/október: Egy érdekes geometriai tétel s néhány alkalmazása
1896/október: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 1. közlemény
1896/október: Hol a hiba? (1896. október)
1896/október: Archimedes sírjának felfedezése
1896/november: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (A babyloniak)
1896/november: Maksay Zsigmond (nekrológ)
1896/november: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 2. közlemény
1896/november: Két szög összegének sinusa
1896/december: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (A görögök, Thales)
1896/december: A talpponti háromszög
1896/december: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 3. közlemény
1897/január: Vázlatok a mathematika történetéből 4. ( Pythagoras)
1897/január: Pontcsoportokra vonatkozó planimetriai feladatok
1897/február: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Pythagoras)
1897/március: 329. Mennyiségtani játékok (1897. március)
1897/március: A természetes számok négyzeteinek összege
1897/április: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Pythagoras)
1897/június: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Pythagoras)
1897/június: A Menelaos-féle tétel és alkalmazása
1897/június: Apróságok (1897. június)
1897/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Hippias)
1897/szeptember: Néhány számtani sor összegezése
1897/szeptember: Mennyiségtani játékok (1897. szeptember)
1897/szeptember: 1897. A IV. Mathematikai és physikai verseny
1897/szeptember: Pythagoras tétele
1897/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Hippokrates)
1897/október: Logarithmusok kiszámítása
1897/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Plato)
1897/november: Kant Immanuel és a pythagorasi számok
1897/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Plato)
1897/december: A szorzás distributív elve
1897/december: 1897. A IV. Mathematikai és physikai verseny 2. közlemény
1898/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Archytas)
1898/március: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Eudoxus)
1898/április: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Menaechmos)
1898/június: Vázlatok a mathematika történetéből 8. (Dinostratos)
1898/június: Egy síkgeometriai tételről
1898/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 1.
1898/szeptember: A háromszög ötödik nevezetes pontja
1898/október: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 2.
1898/október: Hol a hiba? (1898. október)
1898/november: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 3.
1898/november: Tréfás feladatok (1898. november)
1898/november: 1898. Az V. mathematikai tanulóverseny tételei
1898/december: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 4.
1898/december: Bűvös négyzetek 1.
1898/december: 1898. Az V. mathematikai tanulóverseny
1899/január: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 5.
1899/február: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 6.
1899/március: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 7.
1899/március: A Simson-féle egyenes (1899. március)
1899/március: A hányados előjele
1899/március: Jegyzet az 537. számú feladathoz
1899/április: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 8.
1899/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 1.
1899/szeptember: Bűvös négyzetek 2.
1899/szeptember: Az Euler-féle egyenes
1899/november: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 2.
1899/november: 1899. A VI. mathematikai tanulóverseny
1899/december: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 3.
1899/december: A kör derékszögű projekcziója
1899/december: Tréfás feladatok (1899. december)
1900/január: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 4.
1900/január: Pascal tétele egyenes pár esetében
1900/február: Eulerről és algebrájáról 1.
1900/március: Eulerről és algebrájáról 2.
1900/április: Eulerről és algebrájáról 3.
1900/június: Eulerről és algebrájáról 4.
1900/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok jutalomdíjai -1900.
1900/június: Előfizetési felhívás a VIII. évfolyamra
1900/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Eratosthenes)
1900/szeptember: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 1.
1900/szeptember: Adva van két kör: keressünk olyan harmadikat, mely az adottakat érintse
1900/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Apollonius)
1900/október: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 2.
1900/október: Sorok összegzése
1900/október: Sorok összegezése
1900/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Apollonius)
1900/november: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 3.
1900/november: A Desargues-féle tétel és néhány alkalmazása
1900/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Apollonius)
1900/december: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 4.
1900/december: Coordináta rendszerekről 1.: A coordináta elv történeti fejlődése
1900/december: A kúpszeletek elemi tulajdonságai (1. a parabola)
1900/december: Kornis Ödön (nekrológ)
1900/december: 1900. A VII. mathematikai tanulóverseny
1900/december: Mathematikai Kör - 1900.
1901/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Nikomedes)
1901/január: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 5.
1901/január: A Guldin-féle szabály
1901/február: Coordináta rendszerekről 2.: Coordináta rendszerek a síkban 1.
1901/március: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 6.
1901/március: Coordináta rendszerekről 3.: Coordináta rendszerek a síkban 2.
1901/április: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 7.
1901/április: A kúpszeletek elemi tulajdonságai 2. (Középpontos kúpszeletek)
1901/április: Az egész számok két tulajdonságáról
1901/június: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 8.
1901/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok jutalomdíjai - 1901.
1901/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Diokles)
1901/szeptember: A hozzáférhetetlenségi feladatokról
1901/szeptember: A gömb köbtartalma
1901/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Zenodorus, Hypsikles)
1901/október: Variáczió, permutáczió, kombináczió 1.
1901/október: A tangens tétel
1901/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Hipparchos)
1901/november: A körvonal kiegyenesítése
1901/november: A számokról
1901/november: 1901. A VIII. mathematikai tanulóverseny
1901/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Hero)
1901/december: A mértan alapigazságairól
1901/december: Variáczió, permutáczió, kombináczió 2.
1901/december: A polynomiális tétel
1901/december: A felületek síkmetszési idomának meghatározása
1901/december: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 1. rész
1902/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Hero)
1902/január: Megjegyzések a talpponti háromszögről
1902/február: A képzetes számokról 1.
1902/március: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Geminus, Serenus)
1902/március: A determinánsokról
1902/április: A képzetes számokról 2.
1902/április: A kúpnak metszése az alappal nem párhuzamos síkokkal
1902/június: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Menelaos)
1902/június: A körbe írt szabályos tizennégyszög oldalának megszerkesztése
1902/június: Szorzási előnyök
1902/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 2. rész
1902/szeptember: A számírás története
1902/szeptember: A háromszög magassági pontja
1902/szeptember: Érdekes számok (1902. szeptember)
1902/november: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 1.
1902/november: Mathematikai szünórák (Phoenix-számok)
1902/november: 1902. A IX. mathematikai tanulóverseny
1902/december: Bolyai János (1902. december)
1902/december: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 2.
1902/december: A polyederekről 1.
1903/január: A polyederekről 2.
1903/február: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 3.
1903/február: Mathematikai mulatságok (Nagy számok)
1903/március: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 4.
1903/március: Adalék a szabályos sokszögek geometriájához
1903/április: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 5.
1903/április: Transzformácziók
1903/november: 1903. A X. mathematikai tanulóverseny
1903/december: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 1.
1903/december: Constructiv és ábrázoló geometriai jelölések
1904/február: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 2.
1904/április: A trieder
1904/szeptember: Az Apollonius-féle érintési feladatok 1.
1904/szeptember: A dodekaéder lapjainak hajlásszöge
1904/november: Az Apollonius-féle érintési feladatok 2.
1904/november: 1904. A XI. mathematikai tanulóverseny
1904/december: A Poinsot-féle polyéderekről 1.
1904/december: A háromszög területének egyik képletéről
1904/december: A konkáv húrnégyszög területe
1904/december: A Simson-féle egyenes tárgyalása Menelaosz tételével
1905/január: A Poinsot-féle polyéderekről 2.
1905/február: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalakból
1905/március: Goniometriai és trigonometriai alaptételek
1905/március: Közös párhuzamos érintőkkel biró kör és ellipszis között fennálló kettős affinitás
1905/április: Fokozatosan közelítő módszer a másodfokú egyenletek megfejtésére
1905/április: Játékkülömbözetek meghatározásáról
1905/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Nikomachus)
1905/szeptember: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 1.
1905/október: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 1.
1905/október: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 2.
1905/november: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 2.
1905/november: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 3.
1905/november: 1905. A XII. mathematikai tanulóverseny
1905/december: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Szmirnai Theon, Sextus Julius Africanus, Pappus)
1905/december: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 3.
1905/december: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 4.
1905/december: Két arithmetikai feladat megoldásáról
1906/január: Ujabb eljárás a térelemek és téralakzatok vetett árnyékának meghatározásához
1906/február: Sakk
1906/február: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 4.
1906/február: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 5.
1906/február: Sakk
1906/március: Sakk
1906/március: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Pappus)
1906/március: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 5.
1906/március: Sakk (folytatás.)
1906/április: Sakk
1906/április: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Pappus)
1906/április: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 6.
1906/április: Sakk
1906/június: Sakk
1906/június: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 7.
1906/június: Sakk
1906/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Jamblichus)
1906/október: Sakk
1906/október: Sakk
1906/november: Sakk
1906/november: Sakk
1906/december: Sakk
1906/december: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Diophantus)
1906/december: A totalizatőrről
1906/december: A Simson-féle egyenesek burkoló görbéje
1906/december: 1906. A XIII. mathematikai tanulóverseny
1906/december: Sakk
1907/január: Sakk
1907/február: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Diophantus)
1907/március: Sakk
1907/március: Sakk
1907/március: Phythagoras tételének bizonyítása és általánosítása
1907/április: Sakk
1907/április: Sakk
1907/április: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Diophantus)
1907/április: Sakk
1907/június: Sakk
1907/június: Kúpszeletek és ezek tengelyeinek meghatározása
1907/június: Sakk
1907/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből (Az arithmetikai epigrammák) 1.
1907/szeptember: Egyazon síkban fekvő rendszerek affin rokonsága
1907/szeptember: Reformtörekvések 1.
1907/szeptember: Különfélék (1907. szeptember)
1907/október: Az ellipszis mint a kör affin rokona 1.
1907/október: Különfélék (1907. október)
1907/november: Differenciál és integrálszámítás ford. dr. Molnár Evelin
1907/november: Különfélék (1907. november)
1907/december: Vázlatok a mathematika történetéből (Az arithmetikai epigrammák) 2.
1907/december: A logarithmusos csigavonal ívhossza
1907/december: 1907. A XIV. mathematikai tanulóverseny
1908/január: Reformtörekvések 2.
1908/január: A differenciálhányados elemi tárgyalása (fordította Molnár Evelin)
1908/február: A mértani haladványról
1908/március: Az ellipszis mint a kör affin rokona 2.
1908/március: Könnyen megfejthető harmad és negyedfokú egyenletek
1908/március: Reformtörekvések 3.
1908/június: A harmadfokú egész függvény néhány tulajdonsága
1908/szeptember: A számtani sor grafikai vizsgálata
1908/szeptember: A Feuerbach-féle kör
1908/szeptember: A Horner-féle osztási módszer
1908/szeptember: "Az a*cos ""fí"" + b*sin ""fí"" + c=0 goniometriai egyenlet grafikai megoldása"
1908/november: Az arithmetikai epigrammák
1908/november: A másod- és harmadfokú egyenletek valós gyökeinek közelítő meghatározása parabola segítségével
1908/november: L'Hospital szabályának egyszerű bizonyítása
1908/november: A függvények ábrázolása és változásának tanulmányozása
1908/november: Kombinációs szorzatok összege
1908/december: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 1.
1908/december: 1908. A XV. mathematikai tanulóverseny
1909/január: A számtani sor összegező tagjának grafikai kiszámítása
1909/január: A másodfokú egyenlet gyökeinek megszerkesztése
1909/február: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 2.
1909/február: A gúla köbtartalmának és a parabola területének kiszámítása
1909/március: Kúpfelületek síkmetszései kongruens vonalakban
1909/április: Oszthatósági kérdések
1909/április: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/április: Kölcsöntörlesztések
1909/június: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 3.
1909/szeptember: A középiskolai mathematika tanítás reformja
1909/szeptember: Az oszthatóság ismertető jelei
1909/szeptember: A hatványmennyiség differenciálhányadosának kiszámítása Newton binomi tételének alkalmazása nélkül
1909/október: A geometriai kutatás módszereiről 1.
1909/november: A geometriai kutatás módszereiről 2.
1909/november: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/november: A szögfüggvények differenciálhányadosának kiszámítása mértani úton
1909/december: A geometriai kutatás módszereiről 3.
1909/december: 1909. A XVI. mathematikai tanulóverseny
1909/december: A ciklometrikus függvények differenciálhányadosának kiszámítása mértani úton
1910/január: A geometriai kutatás módszereiről 4.
1910/január: A háromszög területe
1910/január: A forgási ellipszoid köbtartalma
1910/január: A szorzat előjelének grafikai megállapítása
1910/február: A térmértan Euler-féle tétele
1910/február: A másodfokú egyenlet gyökrendszerének vizsgálata
1910/február: A két és háromjegyű számok négyzetre emeléséről
1910/március: A parabola módszeres tárgyalása 1.
1910/március: Egyszerűsítések a trigonometria bizonyításaiban
1910/március: A másodfokú egyenlet grafikai vizsgálata
1910/április: A geometriai kutatás módszereiről 5.
1910/április: A forgásparaboloid
1910/szeptember: Egyszerűsítések a háromszögmértan bizonyításaiban
1910/október: Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában
1910/október: Segédeszköz az ábrázoló mértan kezdőfokon való tanításához
1910/november: A parabola módszeres tárgyalása 2.
1910/december: Bolyai János (1910. december)
1910/december: A kombinációs együtthatókról
1910/december: A kockajátékról
1910/december: A középértékekről (1910. december)
1910/december: Dr. Beke M.: Differenciál- és integrálszámítás
1910/december: A Simson-féle egyenes (1910. december)
1910/december: Newton binomi tételének bizonyítása
1910/december: 1910. A XVII. mathematikai tanulóverseny
1911/január: Egy trigonometriai képlet egyszerű és általános bizonyítása
1911/január: A kúpszeletek egységes definiciója
1911/február: A parabola módszeres tárgyalása 3.
1911/március: A parabola módszeres tárgyalása 4.
1911/április: A hiperbola aszimptotái
1911/április: Néhány kombinációs összefüggés harmadrendű egységgyökök alapján
1911/szeptember: A parabola módszeres tárgyalása 5.
1911/szeptember: A tangens-tétel közvetlen bizonyítása (1911. szeptember)
1911/október: A ciclois ívhossza és területe
1911/október: Pythagoras tételének bizonyítása
1911/november: Centrál-parallel projekció
1911/november: 1911. A XVIII. mathematikai tanulóverseny
1911/december: A maximum és minimum a természetben
1911/december: A tangens-tétel közvetlen bizonyítása (1911. december)
1911/december: Frankl fejszámolónak egy felvetett problémája
1912/január: A parabola módszeres tárgyalása 6.
1912/március: Centrál-parallel projekció rendszer kialakulása
1912/április: A parabola módszeres tárgyalása 7.
1912/április: Cournot feladatának két egyszerűbb esete
1912/szeptember: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 1.
1912/szeptember: A mozgások tárgyalásáról
1912/október: A kétismeretlenű határozatlan egyenletek megoldása és szerkezete 1.
1912/október: Menelaos tételének általánosítása
1912/november: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 2.
1912/december: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 3.
1912/december: A diszkrimináns geometriai jelentése
1912/december: A kör evolvensének hossza és területe
1912/december: Ceva tételének általánosítása
1912/december: 1912. A XIX. Mathematikai tanulóverseny
1913/január: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 4.
1913/január: Az V. ker. Állami főreál versenytételei (mathematikai pályázat)
1913/január: 1912. A XIX. Mathematikai tanulóverseny tételei és megoldásuk
1913/február: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 5.
1913/február: Különfélék (1913. február)
1913/március: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 6.
1913/április: A kétismeretlenű határozatlan egyenletek megoldása és szerkezete 2.
1913/június: Kőnig Gyula
1913/június: Az V. ker. Állami főreál mathematikai verseny eredményei
1913/szeptember: Ciklografia 1.
1913/október: Egy kongruenciáról
1913/október: Mathematikai modellek I. A pantograph
1913/november: Ciklografia 2.
1913/november: Egy geometriai tétel kapcsolata a Simson egyenessel
1913/december: A határozatlan egyenlet megoldásainak száma
1913/december: Könyvismertetés (1913. december)
1913/december: 1913. A XX. mathematikai tanulóverseny
1914/január: Mathematikai modellek III. - Görbevonalak rajzolása
1914/február: 1913. A mathematikai tanulóverseny eddigi feladatai és nyerteseinek névsora
1914/február: A bpesti V. ker. magy. kir. áll. főreáliskola mathematikai körének pályázata - 1914.
1914/március: Hatványszámok felbontása hatványszámok összegére
1914/április: Mathematikai modellek
1914/április: Fizikai kérdés
1914/június: Racionális háromszögek
1925/február: A mathematika történetéből (Mathematikusok lelkessége)
1925/február: Egy minimum probléma elemi megoldása
1925/február: Mathematikai szórakozások - Leonardo da Pisa súlyproblémája (1925. február)
1925/február: Az 1924.évi II. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei
1925/február: Kisebb közlemények az Algebra köréből (1925. február)
1925/március: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 1. közlemény)
1925/március: A másodfokú függvényről
1925/március: Mathematikai szórakozások (1925. március)
1925/április: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 2. közlemény)
1925/április: Az 1925.évi III. országos középiskolai tanulmányi versenyről
1925/április: A budapesti tanulmányi verseny mennyiségtani tételei - 1923.
1925/május: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 3. közlemény)
1925/május: Mathematikai szórakozások (1925. május)
1925/szeptember: Az 1925. évi III. országos középiskolai tanulmányi verseny - 1. rész
1925/szeptember: A folytatólagos osztásról
1925/szeptember: A törtegységekre való bontás alkalmazása numerikus számításoknál
1925/szeptember: Többjegyű számok négyzetének kiszámítása
1925/szeptember: Az 1925. szegedi tankerületi verseny 1.
1925/szeptember: Anekdoták (1925. szeptember)
1925/szeptember: Szerkesztő postája.
1925/október: A középértékekről (1925. október)
1925/október: Megjegyzések az 56. feladathoz
1925/október: "1924. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny tételeiből 1."
1925/október: Anekdoták (1925. október)
1925/november: "1925. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny feladatai"
1925/november: Az 1925. évi III. országos középiskolai tanulmányi verseny - megoldások - 2. rész
1925/november: Az 1925. évi szegedi tankerületi verseny 2.
1925/december: A tetraéderről 1.
1926/január: Determinánsok kiszámítása
1926/január: A tetraéderről 2.
1926/január: "1925. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny 2."
1926/február: A másodfokú függvény számtáblázatának számításáról
1926/február: A tetraéderről 3.
1926/február: Pályázat.
1926/február: Szerkesztő postája.
1926/április: Aránylatok alkalmazása
1926/április: Megjegyzések a 124. sz. feladathoz
1926/május: A graphokról
1926/május: Az irracionális egyenletekről
1926/május: Anekdoták (1926. május)
1926/szeptember: Az 1926. évi IV. országos középiskolai tanulmányi verseny és Bakos Tibor dolgozata
1926/szeptember: Pályázat az Apollonius-féle érintési feladatokról 1. - 1926.
1926/október: A természetes számok négyzetösszege geometriai megvilágításban
1926/október: Vegyesek (1926. október)
1926/november: Az inverzió alaptételei
1926/november: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 1.
1926/november: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 2.
1926/november: Anekdoták
1926/december: Egy megoldható n-ed fokú egyenlet
1926/december: Aforizmák (1926. december)
1927/január: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 2.
1927/január: Tájékoztató.
1927/január: Előfizetési felhívás.
1927/február: Egyenlőtlenségek tárgyalása
1927/február: Pályázat: Négy gömböt érintő gömb 1. - 1927.
1927/március: Pályázat az Apollonius-féle érintési feladatokról 2. - 1927.
1927/április: Az egyenlőszárú hiperboláról
1927/április: Az ötödik orsz. középiskolai tanulmányi versenyről.
1927/április: Euler és a Fermat-féle probléma
1927/április: Tájékoztató.
1927/május: A szögnek három egyenlő részre való osztásáról
1927/május: Pályázat: Négy gömböt érintő gömb 2. - 1927.
1927/május: Pályázat: A szabályos testek szabályos síkmetszetei - 1927.
1927/május: Pályázat: Egy síkgeometriai tétel bizonyítása - 1927.
1927/május: Tájékoztató.
1927/szeptember: Az ötödik orsz. középiskolai tanulmányi verseny.
1927/szeptember: A háromszög alkotórészeinek szimmetrikus függvényei
1927/szeptember: Az 1927. évi V. országos középiskolai tanulmányi verseny feladatai
1927/október: Inverzió a térben
1927/november: Az 1927. évi V. országos középiskolai tanulmányi verseny -- feladatmegoldás
1927/november: Pályatétel: Az öt szabályos test síkmetszetei. A pályázat eredménye - 1927.
1927/november: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1927/november: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1927/december: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. A pályázat eredménye - 1927.
1928/január: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1928/január: Kitűzött pályatétel: Egy ellipszist vagy hiperbolát kettősen érintő kúpszeletekről
1928/február: A cosinus- és tangenstétel rövid levezetése
1928/március: Goniometrikus többtagú kifejezések tárgyalása
1928/március: Aforizmák (1928. március)
1928/április: A Klug-féle tétel megoldása
1928/május: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. Fillinger Vida pályamunkája. - 1927.
1928/május: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. Hajós György pályamunkája. - 1927.
1928/május: A 354. feladat általánosítása
1928/szeptember: Az 1928. évi VI. országos középiskolai tanulmányi verseny -1.
1928/szeptember: Az 1928. évi OKTV-n Schossberger György első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1928/szeptember: Pályatétel: A triéder elmélete és szerkesztése. -1928.
1928/szeptember: Anekdoták (1928. szeptember)
1928/október: A IV. évf., 8.számában kitűzött pályatétel igazolása hegyesszögű háromszögre
1928/október: Matematikai különösségek (1928. október)
1928/november: Csebisev-féle polinomok
1928/december: Descartes a logikáról és matematikáról
1928/december: Egy aritmetikai feladatról
1928/december: Matematikai különösségek (1928. december)
1928/december: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1928/december: Anekdoták (1928.december)
1929/január: Geometriai egyenlőtlenségek
1929/január: A 419. feladat tételeinek alkalmazása és általánosítása
1929/január: Anekdoták (1929. január)
1929/január: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1929/február: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1929/február: A magasabb rendű számtani sorokról
1929/március: A triéder elmélete és szerkesztése. A pályázat eredménye -1928.
1929/április: Pályatétel: Egy ellipszist vagy hiperbolát kettősen érintő kúpszeletek. -1929.
1929/május: Kitűzött pályatétel: Három kört megadott feltételek mellett metsző körökről. -1929.
1929/május: Kitűzött pályatétel: A körbe írt két négyszög oldalainak metszőpontjairól. -1929.
1929/szeptember: Az 1929.évi VII. országos középiskolai tanulmányi verseny -1.
1929/szeptember: Az 1929. évi OKTV-n Hajós György első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1929/szeptember: Megjegyzések a VII. országos Középiskolai tanulmányi verseny algebra tételéhez
1929/október: A matematikai reménységről
1929/november: Egyenlő nagyságú vektorok összegének és különbségének meghatározása
1929/november: A gömb és az ellipszoid köbtartalma
1929/december: Adalékok a Csebisev-polinomokhoz
1929/december: Megjegyzés a 230. sz. fizikai feladathoz.
1929/december: 1929. A XXXIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1930/január: A valószínűségszámítás néhány fontos tételéről
1930/február: 1929. A XXXIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1930/február: Könyvszemle
1930/március: Goniometrikus polinomokról
1930/április: Helyreigazítás
1930/május: A Csebisev-polinomok egy speciális esete
1930/május: Az V. évf. 9-10. számában kitűzött pályatétel megoldása
1930/szeptember: Az 1930. évi VIII. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny - 1.
1930/szeptember: 1930. évi OKTV-n Hapka István első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1930/szeptember: A másodfokú egyenlet gyökeinek helyzete
1930/október: Euler poliédertételéről
1930/november: Rátz László (megemlékezés)
1930/november: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1930/december: Megjegyzés a "Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok" 598. számu valószínűségszámítási feladatához.
1930/december: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1931/január: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1931/február: Megjegyzések a 650. feladathoz
1931/március: Megjegyzések a 650. feladathoz
1931/március: Megjegyzések az 589. gyakorlathoz
1931/április: A számok előállítása quadratikus formákkal
1931/május: A hiperbolikus függvények 1.
1931/szeptember: Az 1931. évi IX. országos középiskolai tanulmányi verseny
1931/november: A hiperbolikus függvények 2.
1931/november: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1931/december: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1931/december: A hiperbolikus függvények 3.
1931/december: Kúpszeletek szemléltetése
1932/január: Egy minimum-probléma elemi megoldása
1932/január: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1932/szeptember: Az 1932. évi X. országos középiskolai tanulmányi verseny eredménye
1932/szeptember: Az 1932. évi OKTV-n Gál Imre pályanyertes dolgozata a mennyiségtanból
1932/október: Az egyenes forgatása által keletkező felületről
1932/november: A kúpszeletek egy tulajdonságáról
1932/november: 1932. A XXXVI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1932/november: A tanulóversenyek eredménye
1932/december: Az egyenlőtlenségről
1932/december: Megjegyzés a 815. feladathoz
1933/január: Aritmetikai közepekre vonatkozó egyenlőtlenségekről
1933/január: 1932. A XXXVI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - megoldások - 2.
1933/február: Az érintő- és húrháromszög kapcsolata
1933/március: A binominális tétel bizonyításához
1933/március: Pythagorasi számok gyors kiszámítása
1933/április: Kürschák József (nekrológ)
1933/április: A CCLVI. és CCLVII. megoldásához
1933/május: A kúpszeletek és részeik területe
1933/május: Egy kombinatorikus összefüggésről
1933/május: A CCLXII. megoldásához
1933/május: Pályatétel
1933/szeptember: Az 1933. évi XI. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1933/november: Eljárás a logaritmusok kiszámítására
1933/november: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1933/november: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1933/december: A IX. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályatétel és megoldása
1933/december: A IX. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályázat eredménye
1934/január: "Egy elfelejtett magyar matematikusról (Woyciechowsky József ""Sipos Pál élete és munkássága"" c. könyvének rövid foglalatja)"
1934/január: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1934/január: Szerkesztő postája
1934/február: A másodfokú görbék osztályozása
1934/március: Ptolemäus tétele a húrötszögben
1934/április: Az 1933-34. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
1934/május: Egy versenytétel általánosítása
1934/május: Pályázat
1934/szeptember: Az 1934. évi XII. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1934/szeptember: A matematikáról (Közli Dr. Jelitai József)
1934/október: A pythagorasi számok elméletéhez
1934/november: A X. évfolyam 10. számában kitűzött pályázat eredménye
1934/november: Szele Tibor pályanyertes dolgozata -1934.
1934/november: 1934. A XXXVIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1934/december: Megjegyzés az 1029. feladathoz
1935/február: Egy geometriai probléma megoldása
1935/február: Megjegyzések a 1053. feladathoz
1935/március: A szög meghatározása cosinusának értékéből
1935/április: Megjegyzés a XXXVIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny második tételéhez
1935/május: Az ellipszis
1935/május: Az 1102. feladat megoldásához
1935/május: Az 1102. feladat megoldásához
1935/szeptember: Az 1935. évi XIII. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1935/október: A harmadfokú egyenlet komplex gyökeinek grafikus meghatározásáról
1935/november: Egy Jensen tétel egyszerű bizonyítása
1935/november: 1935. A XXXIX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1935/december: A matematikai és fizikai tanulóversenyek eredménye
1936/január: 1935. A XXXIX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1936/február: A Naptól vett árnyékok elméletéhez
1936/március: A binominális tétel alkalmazása a természetes számok hatványösszegének kiszámítására
1936/április: Kontinuáns determináns három elemből
1936/május: Harmadfokú racionális egész függvény
1936/május: Pályázat
1936/szeptember: Az 1936. évi XIV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1936/október: Planimetriai egyenlőtlenségek
1936/november: A Dandelin-féle hatszögről
1936/november: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1936/november: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1936/december: A négyzetgyökvonásról
1936/december: Az 1258. feladat megoldása
1936/december: Az 1936. évi XIV. országos középiskolai tanulmányi verseny II. mennyiségtani tétele
1937/január: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1937/február: A XII. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályatételek megoldása
1937/március: A Stewart-tétel és alkalmazása
1937/április: Sokszögekre vonatkozó szélső érték feladatokról
1937/május: A Winkler-féle szögharmadolási módszerről
1937/május: Pályázat
1937/szeptember: Az 1937. évi XV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1937/október: A tetraéderről 1. (1937. október)
1937/november: Az 1937. évi XV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételeinek megoldása
1937/november: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1938/január: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1938/január: Megjegyzések a tanulóverseny II. feladatához
1938/február: Binominális együtthatók közti két összefüggés kombinatorikus értelmezéséről
1938/március: A tetraéderről 2. (1938. március)
1938/április: Néhány szélsőérték tulajdonságú sokszög az ellipszisnél
1938/szeptember: Az 1938. évi XVI. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1938/november: 1938. A XLII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1938/december: A háromszög oldalát arányosan osztó transzverzálisok hajlásszöge
1939/január: 1938. A XLII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1939/május: Az ismétléses variációkról
1939/május: A számtani és harmonikus átlagolás egybevetése
1939/május: A parabola néhány metrikus tulajdonságáról
1947/november: A számok hatványainak összegéről 1.
1947/november: Jelentés Az 1947. évi Első Országos Középiskolai Matematikaversenyről
1947/november: A budapesti tankerület tanulmányi verseny. - 1947.
1947/december: 1947. A Bolyai János tanulóversenyről
1947/december: A számok hatványainak összegéről 2.
1948/február: Ismerkedjünk a komplex számokkal 1.
1948/február: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 1.
1948/május: Ismerkedjünk a komplex számokkal 2.
1948/május: Játék a véletlennel 1.
1948/május: 1947. Beszámoló a Bolyai János tanulóversenyről
1948/május: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 2.
1948/szeptember: Ismerkedjünk a komplex számokkal 3.
1948/szeptember: Játék a véletlennel 2.
1948/szeptember: A számok hatványainak összegéről 3.
1948/szeptember: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 3.
1950/február: Olvasóinkhoz
1950/február: Tanulmányi versenyek
1950/február: A középiskolai matematikai lapok és a matematikai versenyek multjáról
1950/február: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 1.
1950/február: A körsorokról 1.
1950/február: Mi is a teljes indukció?
1950/február: Matematikai olimpiász Moszkvában
1950/március: 1949. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről (az 1. és a 3. feladat elemzése)
1950/március: Síkgörbék fonalas szerkesztése 1.
1950/március: A körsorokról 2.
1950/március: Simson egyenesek és a 168. feladat megoldása
1950/március: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 2.
1950/május: 1949. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1950/május: Síkgeometriai tételek bizonyítása térgeometriai meggondolások közvetítésével
1950/május: Síkgörbék fonalas szerkesztése 2.
1950/május: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 3.
1950/május: A körsorokra vonatkozó feladatok megoldásai I.
1950/május: Matematikai olimpiász Moszkvában
1950/október: Az 1950. évi Középiskolai Matematikai Lapok országos tanulóversenye
1950/október: Csuklós négyszögek
1950/október: A prímszámok egy tulajdonságáról
1950/október: Síkgörbék fonalas szerkesztése 3.
1950/október: Magasabbrendű számtani sorozatokról
1950/október: A 181. feladat egy érdekes megoldása
1950/október: ,,A körsorokról" az 1950. évi 2. és 3. számban megjelent cikksorozathoz kapcsolódó feladatok megoldásai 2.
1951/március: Az 1950. évi Középiskolai Matematikai Lapok országos matematikai tanulóversenye
1951/március: Középiskolai matematikai délutánok- 1951.
1951/március: A prímszámok számáról
1951/március: Az ellipszis és hiperbola egyenletének egy szimmetrikus levezetése
1951/március: Egy érdekes feladat megoldása
1951/május: Kossuth-díjasaink (1951. május)
1951/május: 1950. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1951/május: Egyenlőtlenségek (1.)
1951/május: Az olvasó hozzászól (1951. május)
1951/augusztus: Az 1951. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny
1951/augusztus: A számolás eredete és a számrendszerek
1951/augusztus: Egyenlőtlenségek (2.)
1951/november: Az 1951. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyről beszámoló
1951/november: Egyenlőtlenségek (3.)
1951/november: A debreceni Telkes Sándor matematikai tanulóverseny -1951.
1951/november: Hibaigazítás és pótlás (1951. november)
1951/december: Beszámoló az Arany Dániel matematikai tanulóversenyről - II. forduló feladatainak megoldása
1951/december: A geometria tanítása a Szovjetunióban
1951/december: Matematikai Olympiászok a Szovjetunióban - 1951.
1951/december: Egyenlőtlenségek (4)
1952/február: Olvasóinkhoz! (1952. február)
1952/február: 1951. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1952/február: Híradó (1952. február)
1952/március: Kossuth-díjasaink (1952.)
1952/március: A kombinatorika elemei
1952/március: Híradó (1952. március)
1952/március: Egyenlőtlenségek (A közlemény feladatainak megoldása 1. rész)
1952/május: Fiatal matematikusokról
1952/május: A szabályos ötszög szerkesztéséhez
1952/május: Kéttagúak hatványai
1952/május: Az 1951. évi pontverseny eredménye
1952/május: Híradó (1952. május)
1952/szeptember: Az 1952. évi Rákosi Mátyás matematikai verseny
1952/október: Az 1952. évi Arany Dániel matematikai verseny
1952/október: A matematikai versenyek győzteseinek nyilatkozata
1952/október: Híradó (1952. október)
1952/november: Bolyai János (1952. november)
1952/november: Azonos átalakítások és egyenletek függvénytani tárgyalása (oroszból fordította Varga Tamás)
1952/december: Az 1951-52. II. félévi pontverseny végeredménye
1952/december: Egy geometriai transzformáció
1952/december: Híradó (1952. december)
1952/december: Olvasóinkhoz (1952. december)
1953/január: 1952. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1953/január: Pi-versek (1. közl.)
1953/február: A valószínűség elemei (1. közl.)
1953/február: Néhány tanács a matematikai tanulóversenyek résztvevőinek (1953.)
1953/március: Képek a magyar matematika múltjából 1. (az úttörők)
1953/március: Pi-versek (2. közl.)
1953/március: Híradó (1953. március)
1953/április: Kossuth-díjasaink (1953. április)
1953/április: A valószínűség elemei (2. közl.)
1953/május: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny I. fordulója
1953/május: Híradó (1953. május)
1953/szeptember: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1953/szeptember: Az 1953. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közl.)
1953/szeptember: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny közgazdasági technikumok részére
1953/szeptember: Híradó (1953. szeptember)
1953/október: Az 1953. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közl.)
1953/november: Elsőfokú egyenletek egész megoldása (Diofantoszi egyenletek)
1953/december: Az 1952-53. tanévi, 3. pontverseny végeredménye
1954/január: Képek a magyar matematika múltjából 2. (Geöcze Zoárd 1873-1916)
1954/január: 1953. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1954/január: Híradó (1954. január)
1954/február: Az egész számok bizonyos számsorozatairól
1954/március: 1953. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1954/április: Kossuth-díjasok (1954. április)
1954/április: Képek a magyar matematika múltjából 3. ( Kürschák József 1864-1933)
1954/május: Az 1954. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny I. fordulója
1954/május: Egy megjegyzés a harmadfokú egyenletről
1954/szeptember: Az 1954. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1954/szeptember: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1954/október: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1954/október: Híradó (1954. október); Kürschák József matematikai tanulóverseny felhívás
1954/október: Szerkesztői üzenetek (1954. október)
1954/november: Képek a magyar matematika múltjából 4. Arany Dániel (1863-1944)
1954/november: Egy különös geometria
1954/november: A várható érték
1954/november: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1954/december: Az 1953-54. évi, 4. pontverseny végeredménye
1955/január: Egy geometriai rokonságról
1955/január: 1954. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1955/február: Képek a magyar matematika múltjából 5. -Beke Manó (1862 ápr.24-1946 jún. 27)
1955/február: Híradó (1955. február)
1955/április: Kossuth-díj (1955. április)
1955/április: Carl Friedrich Gauss
1955/április: 1954. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1955/április: Szerkesztői üzenetek (1955. április)
1955/május: Szele Tibor
1955/május: Az 1955. évi Rákosi Mátyás tanulmányi verseny I. fordulója
1955/május: Érdekes geometriai játék (1955. május)
1955/szeptember: Az 1955. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1955/szeptember: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1955/szeptember: Híradó (1955. szeptember)
1955/október: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1955/október: Híradó (1955. október):Az 1955. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1955/november: Peter Gustav Lejeune Dirichlet 1805-1859
1955/november: A Menelaos- és a Ceva-féle tétel
1955/november: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1955/november: Érdekes geometriai játék (2. közlemény)
1955/december: Az 1954-55. évi 5. pontverseny végeredménye
1955/december: Szerkesztői üzenetek (1955. december)
1956/január: Képek a magyar matematika múltjából VI.
1956/január: Az 1955. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1956/február: Az 1955. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1956/március: Riesz Frigyes
1956/március: A talpponti háromszögről
1956/április: Súlyozott számtani közepekről
1956/április: Áprilisi tréfás feladatok
1956/május: Az 1956. évi Rákosi Mátyás Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulója
1956/szeptember: Az 1956. évi Rákosi Mátyás matematikai verseny II. (döntő) fordulója
1956/szeptember: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1956/szeptember: Híradó (1956. szeptember)
1956/szeptember: Az áprilisi tréfás feladatok megoldása
1956/október: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1956/október: Híradó (1956. október)
1956/november: Egyszerű nomogramok
1956/november: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1956/november: Szerkesztői üzenetek (1956. november)
1956/december: Az 1955-56. évi 6. pontverseny eredménye
1956/december: Fogas kérdések
1957/január: Képek a magyar matematika múltjából, 7.- Bolyai Farkas
1957/január: Egy görbe származtatása két különböző módon
1957/január: Híradó (1957. január)
1957/január: Szerkesztői üzenetek (1957. január)
1957/február: Kossuth díj (1957. február)
1957/február: Képek a magyar matematika múltjából, 8.- Rados Gusztáv (1862. febr. 22-1942. nov. 1.) 1. közlemény
1957/március: Képek a magyar matematika múltjából, 8.- Rados Gusztáv (1862. febr. 22-1942. nov. 1.) 2., befejező közlemény
1957/március: Néhány elemi úton megoldható szélsőértékfeladat
1957/március: Híradó (1957. március)
1957/április: A szögharmadolás kérdéséről.- 1. közlemény
1957/április: Szerkesztői üzenetek (1957. április)
1957/május: A szögharmadolás kérdéséről.- 2., befejező közlemény
1957/május: Az 1957. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulója
1957/május: Feleletek a fogas kérdésekre (1957. május)
1957/szeptember: Az 1957. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny II. (döntő) fordulója
1957/szeptember: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (1. közlemény)
1957/október: A determinánsokról (1. közlemény)
1957/október: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (2. közlemény)
1957/november: Leonhard Euler
1957/november: A determinánsokról (2., befejező közlemény)
1957/november: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (3., befejező közlemény)
1957/december: Neukomm Gyula
1957/december: Az 1956-57. évi 7. pontverseny eredménye
1958/január: A tetraéder nevezetes pontjairól (1. közlemény)
1958/január: Jelentés az 1957. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1958/február: A tetraéder nevezetes pontjairól (2. befejező közlemény)
1958/február: 1957.évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1958/március: Bizonyos típusú szélsőértékfeladatokról (1. közlemény)
1958/április: Bizonyos típusú szélsőértékfeladatokról (2. befejező közlemény)
1958/április: Áprilisi feladatok
1958/szeptember: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny: 1. közlemény: az I. forduló és az ott kitűzött feladatok megoldása
1958/október: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny (2. közlemény)
1958/október: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny
1958/október: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: az I. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny: a II. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: a II. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az ,,áprilisi tréfás feladatok'' megoldása
1958/december: Megjegyzések egy versenyfeladathoz
1958/december: Az 1958. évi 8. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1959/január: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok (1. közlemény)
1959/január: Az 1957-58.évi 8.pontverseny eredménye, 2. közlemény
1959/január: Fogas kérdések
1959/február: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok (2. közlemény)
1959/március: 1958. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1959/március: Az 1958.évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1959/május: Híradó
1959/szeptember: Az 1959. évi Országos Középiskolai Verseny beszámolója
1959/szeptember: Az 1959. évi Országos Verseny I. fordulójának feladatai és megoldásuk
1959/szeptember: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny beszámolója
1959/szeptember: 1959. Az I. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiász (Diákolimpia)
1959/október: Fejér Lipót (1880-1959)
1959/október: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny I. fordulójának feladatai és megoldásuk
1959/október: A "Fogas kérdések" meoldása a XVIII. kötet 1. számából
1959/november: Fejér Lipót
1959/november: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny II. fordulójának feladatai és megoldásuk 1.
1959/december: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny II. fordulójának feladatai és megoldásuk 2.
1959/december: Az 1958-59. évi 9. pontverseny eredménye ( 2. közlemény )
1960/január: Bolyai János (halálának 100. évfordulóján)
1960/január: Az 1959. évi Országos Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk
1960/január: Az 1958-59. évi 9. pontverseny eredménye (3. közlemény)
1960/február: 1959. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1960/február: 1959. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1960/április: Egyenesek mértani helye
1960/április: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1960/szeptember: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1960/szeptember: 1960. A II. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiász (Diákolimpia)
1960/szeptember: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek
1960/szeptember: A közgazdasági technikumok 1960. évi matematikai tanulmányi versenyeinek eredménye
1960/szeptember: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk
1960/október: Az 1960. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk: A kezdők versenyének feladatai
1960/október: Az 1960. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk: A haladók versenyének feladatai
1960/november: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1960/november: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, I. közlemény: A kezdők versenyének feladatai
1960/november: Megjegyzés az 596. gyakorlathoz
1960/december: Az 1959-60. évi 10. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1961/január: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (2. közlemény) Haladók (II. osztályosok) versenye
1961/január: Az 1959-60. évi, 10. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1961/február: A sík lefedése egybevágó konvex sokszögekkel 1.
1961/március: 1960. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1961/március: 1960. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1961/május: A sík lefedése egybevágó konvex sokszögekkel 2.
1961/szeptember: Az 1961. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1961/szeptember: 1961. A III. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1961/szeptember: Az 1961. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1961/október: Az 1961. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1961/november: Az 1961. évi Arany Dániel Matematikai Versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása:A kezdők versenye
1961/november: Az 1961. évi Arany Dániel Matematikai Versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók versenye
1961/november: Polinomok azonossága
1961/december: Az 1960-61. évi 11. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1962/január: Az 1961.évi Orsz. Középisk. Matematikai Tanulm. Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/január: Az 1961. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A kezdők versenye
1962/január: Az 1961. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók versenye
1962/január: Az oszthatóság egy általános ismertető jeléről
1962/január: Tanácsok a matematikai versenyek résztvevőinek
1962/január: Az 1960-61. évi, 11. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1962/március: 1961. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1962/március: 1961. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1962/május: Néhány elemi geometriai problémáról
1962/szeptember: Az 1962. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1962/szeptember: 1962. A IV.Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1962/szeptember: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1962/szeptember: Az 1962. évi Orsz. Középisk. Matem. Tanulm. Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/szeptember: Számoljunk ügyesen
1962/október: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A kezdők (I. osztályosok) versenye
1962/november: A lineáris programozásról
1962/november: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók (II. osztályosok) versenye
1962/december: Az 1962. évi Orsz. Középisk. Matem. Tanulm. Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/december: Az 1961-62. évi, 12. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1963/január: Megjegyzések a "Néhány elemi geometriai problémáról" című cikkhez
1963/január: Sylvester egy tételéről és Erdős egy sejtéséről
1963/január: Az 1962. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók versenye
1963/január: Az 1961-62. évi, 12. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1963/február: Az 1962. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1963/március: 1962. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1963/március: 1962. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1963/szeptember: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1963/szeptember: 1963. Az V. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1963/szeptember: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1963/október: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1963/november: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1963/november: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1963/november: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1963/december: Az 1962-63. évi, 13. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1963/december: Híradó (az Olimpia nyerteseinek jutalmazása) (1963. december)
1964/január: Az 1963. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1964/január: Az 1962-63. évi, 13. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1964/február: Az 1963. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1964/április: 1963. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1964/április: 1963. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1964/május: A nim-játék stratégiájáról, a nyerő stratégia felkutatása
1964/szeptember: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1964/szeptember: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1964/szeptember: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában, 1. közlemény
1964/október: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában, 2., befejező közlemény
1964/október: 1964. A VI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1964/november: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1964/november: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1964/november: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1964/november: Helyesbítés az 1228. feladatra a 28. kötet (1964/1) 7. oldalán közölt megoldáshoz
1964/november: Új megoldóinknak
1964/december: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1964/december: 917838Az 1963-64. évi, 14. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1965/január: Az 1964. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye
1965/február: Az 1964. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye
1965/február: Az 1963-64. évi, 14. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1965/március: 1964. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1965/március: 1964. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1965/április: Egy egyenlőtlenség geometriai igazolása
1965/május: Az 1261. feladat egy megoldása
1965/május: Egy trigonometriai szélsőérték feladat elemi megoldása és általánosítása
1965/szeptember: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1965/szeptember: Az 1965. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1965/szeptember: 1965. A VII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1965/november: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1965/november: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1965/november: Megjegyzés az 1378. feladathoz (Interpolációs polinomok előállítása)
1965/december: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (kezdők versenye)
1965/december: Az 1964-65. évi, 15. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1966/január: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, az általános verseny feladatai
1966/február: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye, az általános verseny feladatai
1966/február: Az 1964-65. évi, 15. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1966/február: Előzetes jelentés az 1965/5. számban hirdetett pályázatról
1966/március: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, a speciális matematikai osztályok feladatai
1966/április: Jelentés a Középiskolai Matematikai Lapok 30. kötetének 5. számában hirdetett pályázatról
1966/május: 1965. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1966/május: 1965. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1966/május: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1966/május: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1966/május: Megjegyzés egy 1965. évi versenyfeladathoz
1966/május: Híradó
1966/szeptember: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1966/szeptember: Az 1966. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1966/október: 1966. A VIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1966/november: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye, az általános verseny és a speciális osztályok feladatai
1966/november: Megjegyzés az 1432. feladathoz. Forgatások összetétele tükrözésekre bontással
1966/november: Megjegyzés az 1434. feladathoz, Racionális együtthatós egyenletek gyökjelekkel felírt megoldásairól
1966/december: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1966/december: Az 1965-66. évi, 16. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1967/január: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (kezdők versenye)
1967/február: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1967/február: Térbeli távolság valódi nagyságának meghatározása két vetületéből. Megjegyzés a 1056. gyakorlathoz
1967/március: Az 1965-66. évi, 16. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1967/április: 1966. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1967/április: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása. Haladók versenye, a speciális matematikai osztályok versenyének feladatai
1967/április: Előzetes jelentés pályázat eredményéről
1967/május: 1966. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1967/május: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, az általános verseny feladatai
1967/május: Jelentés a Középiskolai Matematikai Lapok 32. kötetének 5. számában közzétett pályázatról
1967/szeptember: Az 1967. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1967/szeptember: Az 1967. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1967/szeptember: Kiegészítés az 1965. és 1966. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek jelentéseihez
1967/szeptember: 1967. A IX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1967/szeptember: Csavarási inga: forgási rezgése
1967/október: A "Szovjet Tudomány és Technika 50 éve" kiállítás -1967.
1967/október: Az általános iskolai tanulók első országos matematikai versenye - 1967.
1967/november: A négyzetgyökvonásról ( megjegyzések a 1029. és 1109. gyakorlatokhoz)
1967/november: Egy geometriai kérdés megoldásainak számáról (megjegyzés a 1079. gyakorlathoz)
1967/december: Az 1966-67. évi, 17. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1968/február: 1967. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1968/február: Az 1966-67. évi, 17. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1968/május: 1967. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1968/május: Egy számelrendezés szomszédos számpárjainak különbségeiről. Megjegyzések az 1147. gyakorlathoz
1968/szeptember: Az 1968. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1968/szeptember: Az 1968. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1968/szeptember: 1968. A X. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1968/szeptember: Az általános iskolások II. országos matematikai versenye -1968.
1968/október: Az 1169. gyakorlat megoldása vektorok segítségével
1968/november: Az inverzióról
1968/november: Megjegyzések az 1583. feladat megoldásához
1968/december: Az 1967-68. évi, 18. pontverseny eredménye ( 1. közlemény)
1969/január: 75 éve indult útjára a Középiskolai Mathematikai Lapok
1969/január: 1968. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1969/március: Az 1967-68. évi, 18. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1969/május: Megjegyzés az 1224. gyakorlathoz
1969/szeptember: Az 1969. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1969/szeptember: Az 1969. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1969/szeptember: 1969. A XI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1969/szeptember: Az általános iskolások III. országos matematikai versenye -1969.
1969/szeptember: ,,A GONDOLKODÁS ISKOLÁJA"
1969/november: 1968. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1969/december: Az 1968-69. évi, 19. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1970/január: 1969. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1970/január: A 4 x k méretű sakktábla bejárása lóugrással (Megjegyzés a P.26. sz. problémához)
1970/március: Rényi Alfréd (1921--1970 )
1970/március: Az 1968-69. évi, 19. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1970/május: Egy töröttvonal tulajdonságairól
1970/május: Megjegyzés az 1214. gyakorlathoz
1970/szeptember: Az 1970. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1970/szeptember: Az 1970. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1970/szeptember: 1970. A XII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1970/szeptember: Az általános iskolások 1970. évi országos matematikai versenye
1970/november: Az 1645. feladat projektív geometriai megoldása
1970/november: Egy elliptikus kúpról
1970/december: Az 1969-70. évi, 20. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1971/január: Pályázat az inverzióról
1971/február: Jelentés az 1970. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1971/március: Vektorok felhasználása egy bizonyos típusú bűvös kövezetek vizsgálatában (megjegyzések az 1572. számú feladathoz)
1971/április: Megjegyzések az 1723. feladathoz
1971/április: A 1723. feladat keletkezéséről
1971/május: 1970. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1971/május: A törzstényezős felbontási táblázat használata (lásd a borítólap 3. oldalát)
1971/május: Az 1969-70. évi 20. pontverseny eredménye (2. befejező közlemény)
1971/május: A 21. pontverseny állása
1971/szeptember: 1971. A XIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1971/szeptember: Jelentés az inverzióval kapcsolatos pályázatról
1971/október: Az 1971. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1971/október: Az 1971. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1971/november: Egy hozzárendelési problémáról
1971/november: Az 1971. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1971/november: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1971/november: A méhek lépsejtjeiről - matematikus szemmel
1971/december: Pályázat az inverzióról (befejező közlemény)
1971/december: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1972/január: Az 1971. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. fordulójának feladatai
1972/január: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (3., befejező közlemény)
1972/február: 25 éve... Egy csendben megünnepelt évfordulóra
1972/február: 1971. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1972/február: 1971. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1972/február: Az 1971. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójának feladatai
1972/március: Egy versenyfeladattal kapcsolatos problémák
1972/május: "Helyesbítés az ""Egy versenyfeladattal kapcsolatos problémák"" c. cikkhez"
1972/szeptember: Hajós György (1912 -- 1972 )
1972/szeptember: 1972. A XIV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1972/november: Gauss-féle binomiális együtthatók, I. rész (fordította Surányi János)
1972/november: "Mohr ""Euclides Danicus""-a"
1972/november: Polinomok és végtelen polinomok, I. rész
1972/november: Az 1972. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1972/november: Az 1972. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1972/november: Az általános iskolások 1972. évi matematikai versenye
1972/november: Az 1972. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek feladatai
1972/november: Az 1972. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1972/november: Az 1971-72. évi, 22. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1972/december: Polinomok és végtelen polinomok, II. rész
1972/december: Fejér Lipót emlékére
1972/december: Az 1971-72. évi, 22. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1973/január: Jelentés az 1972. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1973/január: Gauss-féle binomiális együtthatók, II.rész (fordította Surányi János)
1973/január: Polinomok és végtelen polinomok, III. rész
1973/január: Az Ifjú Természettudósok 2. Európai Találkozója
1973/január: 1973-74. ATOMKI pályázat
1973/február: Az 1972. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1973/március: Az 1971-72. évi 22. pontverseny eredménye (3., befejező közlemény)
1973/április: Végtelen egész számok, I. rész
1973/május: Végtelen egész számok, II. rész
1973/szeptember: 1973. A XV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1973/november: A három dobókocka
1973/november: Az 1972-73. évi, 23. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1973/november: Az 1973. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1973/november: Az 1973. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1973/november: Az 1973. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek feladatai
1973/november: Az 1973. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1973/december: Az 1972-73. iskolai évi, 23. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1974/január: 1973. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1974/január: Polinomok négyzetösszegéről
1974/január: Az 1972-73. évi, 23. pontverseny eredménye, 3. befejező közlemény
1974/február: 1973. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1974/március: A 24. pontverseny állása az 1973. évi 7. szám megoldásai után
1974/május: A 24. pontverseny állása az 1973/10. szám beküldött megoldásai után
1974/szeptember: 1974. A XVI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1974/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei középiskolások 1974. évi matematikai versenyéről
1974/szeptember: Az állami tankönyvkiadás jubileumára -1974.
1974/szeptember: Emléküket őrizzük - Bauer Mihály (1974. szeptember)
1974/szeptember: A 24. pontverseny állása az 1974/3. szám beküldött megoldásai után
1974/október: A magyar-szovjet tudományos-műszaki együttműködés aláírásának 25. évfordulójára
1974/október: Pillantás a moszkvai topológiai iskolára
1974/október: Otto J. Smidt csoportelméleti problémája
1974/október: A matematikusi hivatásról (Fordította: Lempert László)
1974/november: Az 1974. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1974/november: Az 1974. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredményei
1974/november: Az 1974. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1974/november: Az 1974. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1974/december: Az 1973-74. iskolai évi, 24. pontverseny eredménye
1974/december: Emléküket őrizzük (1974. december)
1975/január: Megjegyzések az 1973. évi Kürschák József-verseny 3. feladatához
1975/február: 50 éve
1975/február: 1974. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1975/február: 1974. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1975/március: Ünnepi szavak hétköznapi dolgainkról
1975/március: A csonthéjas ikergyümölcs mértani alakzatáról
1975/március: Ellipszis és kör metszéspontjainak megszerkesztése, speciális helyzetben
1975/március: Az 1973-74. évi, 24. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1975/március: Pályázat (1975. március)
1975/április: Bolyai Farkas (arckép, születésének 200. évfordulójára)
1975/április: Hírek (Fejér, Pest és Veszprém megyék közös versenye) (1975. április)
1975/május: Egy tévedésből kitűzött feladatról (Megjegyzések az 1521. gyakorlathoz)
1975/május: Emléküket őrizzük (1975. május)
1975/május: Hírek (Fejér megyei verseny) (1975. május)
1975/szeptember: A Pascal tetraéder
1975/október: 1975. A XVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1975/október: A nemzetközi matematikai diákolimpiák 17 éve
1975/október: Nagyon szimmetrikus kombinatorikai struktúrák
1975/november: Az 1975. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1975/november: Az 1975. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1975/november: Az általános iskolai 8. osztályos tanulók országos matematikai versenyeinek eredményei -1975.
1975/november: "A TIT által szervezett ""Kis Matematikusok Baráti Köre"" IV. országos versenyének eredménye -1975."
1975/november: Az 1974-75. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1975/november: Az 1975. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1975/december: Az 1974-75. iskolai évi, 25. pontverseny eredménye
1975/december: Könyvekről
1976/január: OKTOTÓ
1976/február: 1975. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1976/február: 1975. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1976/február: KÖMAL klubdélután
1976/március: A 25. pontverseny iskolák szerinti végeredménye
1976/április: Készítsünk feladatokat!
1976/április: A KÖMAL klubdélutánon javasolt feladatok (Folytatás)
1976/május: Az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat megalakulásának 25. évfordulójára
1976/május: Ellentmondásos-e a matematika?
1976/május: Beszámoló a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1976. évi matematika-versenyéről
1976/május: A Fejér megyei középiskolások 1976. évi versenye
1976/május: Emléküket őrizzük (1976. május)
1976/szeptember: Kalmár László (1905-1976) (Nekrológ)
1976/szeptember: Az 1975-76. iskolai évi 26. pontverseny eredménye (1-2. közlemény)
1976/szeptember: 1976. A XVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1976/szeptember: Beszámoló az Ifjúsági Matematikai Kör tavaszi ankétjáról -1976.
1976/október: A Pell-féle egyenletek megoldása I. rész
1976/október: Oktotó
1976/október: Az 1975-76. iskolai évi 26. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1976/október: Az Iskolarádió matematika szakköre
1976/november: Az 1976. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1976/november: Az 1976. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1976/november: Az 1976. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1976/november: Az 1976. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1976/november: 1976. Élménybeszámoló a XVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1976/december: Turán Pál (1910-1976) (Nekrológ)
1976/december: 10 éves az Alpha
1976/december: Háromszögvonal súlypontjának meghatározása (fordította Márki László)
1976/december: Cikkek az Alpha eddig megjelent számaiból (fordította és összeállította Bakos Tibor)
1977/január: A Pell-féle egyenletek megoldása II. rész
1977/január: OKTOTÓ
1977/január: Ki mit tud, ki mit nem tud a prímszámokról?
1977/január: Az iskolarádió matematika szakköre
1977/február: 1976. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1977/február: 1976. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1977/február: Hol a hiba?
1977/február: Az Iskolarádió Matematika Szakköre
1977/március: Mire használható a matematika a telefonközpontok vezérlésében?
1977/március: Iskolarádió matematika szakköre
1977/március: A 27. pontverseny állása az 1976. évi 8-9. szám megoldásai után
1977/március: Megjegyzések a 1365. feladat megoldásához
1977/április: Péter Rózsa (1905-1977) (Nekrológ)
1977/április: Mit tudhat egy számolóléc?
1977/április: Hogyan készítsünk sormintát?
1977/május: A Pell-féle egyenletek megoldása III. rész
1977/május: Barangolás a fák közt
1977/május: Emléküket őrizzük (Lázár Dezső, 1913-1942)
1977/május: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1977. évi matematikai versenyéről
1977/szeptember: Híres matematikai feladatok, Bolyai Farkastól származó matematikai feladat
1977/szeptember: 1977. A XIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1977/szeptember: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny eredménye 1. rész
1977/október: Egy különös életút, Ramanujan I. rész
1977/október: A Pell-féle egyenletek megoldása IV. rész
1977/október: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny eredménye 2. rész
1977/október: Hol volt a hiba? (Megjegyzés a 2050.-es feladathoz)
1977/november: Egy különös életút, Ramanujan II. rész
1977/november: Az 1977. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1977/november: Az 1977. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredményei
1977/november: Az 1976-1977. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1977/november: Az 1976-1977. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredményei
1977/november: 1977. Még néhány szó a XIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1977/november: Az Iskolarádió matematikai szakköre
1977/november: Olimpiai előkészítő feladatok
1977/december: 175 éve született Bolyai János
1977/december: Problémák és eredmények a prímszám-elméletben
1977/december: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny iskolák szerinti végeredménye
1977/december: Az Iskolarádió matematikai szakköre
1977/december: Tél van
1978/január: A Pell-féle egyenletek megoldása V. rész
1978/január: Olimpiai előkészítő feladatok 4. -1978.
1978/február: 1977. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1978/február: 1977. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1978/február: Olimpiai előkészítő feladatok 5. -1978.
1978/március: Oktotó (Rejtvényfeladatok 3/2)
1978/március: A Brown-mogzás
1978/március: Olimpiai előkészítő feladatok 6. -1978.
1978/április: Egy Eulertől származó feladat és annak hazai vonatkozásai
1978/április: Számítástechnika 14. rész
1978/április: Olimpiai előkészítő feladatok 7. -1978.
1978/május: A Pell-féle egyenletek megoldása VI., befejező rész
1978/május: Euler prímek
1978/szeptember: 1978. A XX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1978/szeptember: Az 1977-78. évi pontverseny erdeménye (1. közlemény)
1978/szeptember: A Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1978. évi matematika versenye
1978/szeptember: Az iskolarádió matematika szakköre
1978/október: 1978. A XX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1978/október: Az 1977-78. évi pontverseny erdménye (2. közlemény)
1978/október: A bűvös hatszög
1978/október: Hírek
1978/október: Könyvekről
1978/november: Egy érdekes és egyszerű geometriai transzformációval származtatott affin sík
1978/november: Oktotó (Rejtvényfeladatok IV/1)
1978/november: Matematikus volt-e M.C. Escher grafikusművész?
1978/november: Az 1977-78. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1978/november: Az 1977-78. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1978/november: Az 1978. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1978/november: Az 1978. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1978/december: 1969. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1978/december: Mit tudunk az amőbákról?
1978/december: Néhány szó a hálókról
1978/december: Labirintusok I.
1978/december: Az 1977-78. évi pontverseny iskolák szerinti eredményei
1979/január: Labirintusok II.
1979/január: Olimpiai előkészítő feladatok (Kúpszeletek)
1979/február: 1978. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1979/február: 1978. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1979/február: Egy bűvös számtáblázat nyomában
1979/február: A sárkánygörbe I.
1979/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - II.
1979/február: Olimpiai előkészítő feladatok
1979/február: Zala megyei középiskolások 1978-79-es tanévi matematikai versenye
1979/február: Az Ifjúsági Matematikai Kör feladatai
1979/március: A sárkánygörbe II.
1979/március: Mérőlapok felvételire III
1979/március: A 29. pontverseny állása az 1978. évi 8-9. szám megoldásai után
1979/március: Olimpiai előkészítő feladatok
1979/április: Lineáris programozás I.
1979/május: Lineáris programozás II.
1979/szeptember: 1979. Beszámoló a XXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1979/szeptember: 1979. A XXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1979/szeptember: Az 1978-79-es iskolai évi, 29. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1979/szeptember: A sivatag törvénye, vagy: ne bántsd a hazugot
1979/szeptember: A Sivatag törvénye c. cikk feladatának megfejtése
1979/szeptember: Az Iskolarádió Matematika Szakkörének programja az 1979-80-as iskolai évre
1979/szeptember: A gondolkodás iskolája
1979/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1979.
1979/szeptember: Fejér megyei középiskolák 1978-79-es tanévi matematikai versenyének eredményei
1979/szeptember: Fejér, Pest, Veszprém megye középiskoláinak 1979. évi matematikai versenyeredményei
1979/október: A nagyon tökéletes számokról
1979/október: Az 1978-79-es iskolai évi, 29. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1979/október: Autóverseny
1979/november: Hány testőre volt Arthur királynak?
1979/november: Az 1979. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1979/november: Az 1979. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredményei
1979/november: Az 1978-79. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulóverseny feladatai
1979/november: Az 1978-79. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulóverseny eredményei
1979/november: Kalkulátor problémák
1979/november: Mozoghat-e valaki, akit síklapokkal határolt páncélba öltöztettünk?
1979/december: Szabályos és félig szabályos (platoni és arkhimedészi) testek periódusos rendszere
1979/december: A sík és tér színezései
1979/december: Megjegyzés az F.2194. feladat megoldásához
1979/december: Az 1978-79. évi, 29. pontverseny eredményei
1980/január: Hogyan keressük ki a hamis érmét? (fordította Csirmaz László)
1980/február: Emléküket őrizzük ... Fejér Lipót, Riesz Frigyes
1980/február: 1979. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1980/február: 1979. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1980/február: Mi is kapcsoltunk (megjegyzések Vitray Tamás tévéműsorához)
1980/február: Egy csillagtest
1980/március: A bűvös kocka matematikája I. rész
1980/március: Megjegyzés az F.2218-as feladathoz (függvények gráfja)
1980/április: Játékok, feladatok egyszerű kalkulátorokra
1980/április: Bűvésztrükkök szalaggal
1980/április: Áprilisi fejtörő (1980.)
1980/május: "A bűvös kocka matematikája II. rész "
1980/május: A bűvös kocka egy gyors rendezése
1980/május: Jelentés a Fejér, Pest és veszprém megyei középiskolások 1980. évi matematikai versenyéről
1980/május: A 30. pontverseny állása az 1980. évi 1. szám megoldásai után
1980/május: EMLÉKÜKET ŐRIZZÜK ( Lázár Dezső, 1913-1942)
1980/szeptember: EMLÉKÜKET ŐRIZZÜK ( Rátz László, 1862-1930)
1980/szeptember: EMLÉKÜKET ŐRIZZÜK (Antal Márk, 1880-1942)
1980/szeptember: Nemzetközi Matematikai Verseny Finnországban -1980.
1980/szeptember: Az 1979-80. iskolai évi, 30. pontverseny eredménye 1. közlemény
1980/szeptember: A műszaki főiskolák Hajós György Matematikai Versenye - 1980.
1980/október: Néhány elemi geometriai problémáról
1980/október: Az 1979-80. iskolai évi, 30. pontverseny eredménye 2. közlemény
1980/október: A luxemburgi Nemzetközi Matematikai Verseny feladatai -1980.
1980/október: Hány négyzetből
1980/október: Az Egyesült Államok IX. Olimpiájának feladatai - 1980.
1980/november: Egy ausztráliai matematikus visszaemlékezései a régi Matematikai Lapokra
1980/november: A négy-szín tétel (fordította Csirmaz László)
1980/november: Az 1980. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1980/november: Az 1980. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredménye
1980/november: Az 1979-80-as tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1980/november: Az 1979-80-as tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1980/december: Játékok és Grundy számaik
1980/december: Az 1979-90. évi, 30. pontverseny iskolák szerinti eredményei
1980/december: Morley háromszögei
1981/január: A finnországi Nemzetközi Matematikai Verseny feladatainak megoldása- 1980.
1981/január: Öveges József Emlékverseny (Emléküket őrizzük) - 1981.
1981/január: Felvételi mérőlapok - 1981. - I.
1981/január: Hogyan készítsünk érdekes geometriai ábrákat?
1981/január: Táblázat az 1979-80-as tanévben kitűzött gyakorlatokról és feladatokról
1981/február: 1980. évi Kürschák József Matematikai tanulóverseny eredménye
1981/február: 1980. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1981/február: Helly tételéről
1981/február: Felvételi mérőlapok - 1981. - II.
1981/február: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - I.
1981/március: Vigassy Lajos (Megemlékezés)
1981/március: Egy rózsaablak geometriájáról
1981/április: Az igazmondó, a hazug és a kiismerhetetlen emberekről
1981/április: Az igazmondó, a hazug és a kiismerhetetlen emberekről
1981/április: Felvételi mérőlapok - 1981. - III.
1981/április: Áprilisi fejtörő (1981.)
1981/április: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - II.
1981/április: Csillagötszögek
1981/április: Helyesbítés (1981. április)
1981/május: Lázár Dezső (Emléküket őrizzük)
1981/május: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - III.
1981/május: Az áprilisi fejtörő megoldása (1981.)
1981/május: A körnégyszögesítés - egy rosszul sikerült fordítás
1981/szeptember: 1981. Beszámoló a XXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1981/szeptember: 1981. A XXII. Nemzetközi Diákolimpia feladatai
1981/szeptember: Az 1980/81. iskolai évi, 31. pontverseny eredménye
1981/szeptember: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1981. évi matematikai versenyéről
1981/szeptember: Jelentés az 1981. évi Fejér megyei matematikai versenyről
1981/szeptember: A Bolyai Társulat Rátz László Vándorgyűlése - 1981.
1981/október: Az 1980/81-es tanévi pontverseny eredménye
1981/október: Megjegyzések az F.2307. feladathoz
1981/november: Az 1981. évi Arany Dániel matematikai tanulmányi verseny feladatai
1981/november: Az 1981. évi Arany Dániel matematikai tanulmányi verseny eredményei
1981/november: Az 1980-81-es tanévi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1981/november: Az 1980-81-es tanévi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1981/november: Fixpont tételek (Fordította:Pataki János)
1981/november: Az "a" n-dik hatványa és a "b" n-dik hatványa összegének előállítása a + b és ab polinomjaként
1981/november: Az 1980-81-es tanévi 31. pontverseny összesített eredménye
1981/november: Pályázat (1981. november)
1981/december: Mérőlapok felvételire - 1981. - I.
1981/december: Felvételi vizsgák a Kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolán - 1981.
1982/január: Mérőlapok felvételire -1982. -III. (1.)
1982/január: Néhány megjegyzés az ELTE szóbeli matematika felvételi vizsgáiról -1982.
1982/február: 1981. Jelentés a Kürschák József Matematikai tanulóversenyről
1982/február: 1981. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1982/február: Mérőlapok felvételire - 1982. -III. (2.)
1982/február: Öveges József Emlékverseny Tatán -1982.
1982/február: Közlemény (1982. február)
1982/március: Számítógépek, algoritmus, matematika
1982/március: Tíz éve halt meg Hajós György
1982/március: Az ikozi-dodekaéder pályázat eredménye
1982/április: Hány nevezetes pontja legyen a háromszögnek? (Fordította Láng Hugó)
1982/április: Logikus, nem?
1982/május: Bástyaelhelyezések sokszínű sakktáblán
1982/május: Lázár Dezső emlékünnepély - 1982.
1982/május: Főiskolások Hajós György matematikai versenye - 1982.
1982/május: 1982. Előzetes a XXIII. Nemzetközi Matematiaki Diákolimpiáról
1982/május: A 32. pontverseny állása az 1982. évi 1. szám megoldásai után
1982/szeptember: 1982. Beszámoló a XXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1982/szeptember: 1982. Vélemények, tapasztalatok a XXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1982/szeptember: Az 1981-82-es iskolai évi, 32. pontverseny eredménye I. közlemény
1982/szeptember: Fejér megyei középiskolások 1982. évi matematikai versenye
1982/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés
1982/szeptember: A TIT Szabadegyetem 1982-83-as évi programjai
1982/október: Az 1981-82-es iskolai évi, 32. pontverseny eredménye II. közlemény
1982/október: Bellmann feladata
1982/október: Kedvenc problémáim (1982. október)
1982/október: Megjegyzés a 2348. feladathoz
1982/november: Az 1981-82-es évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1982/november: Az 1981-82-es évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1982/november: Az 1982. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1982/november: Az 1982. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1982/november: Kedvenc problémáim (1982. november)
1982/november: Egy különleges poliéder
1982/december: Kedvenc problémáim (1982. december)
1982/december: Mérőlapok felvételire I.
1982/december: Kifordítható test
1983/január: Kedvenc problémáim (1983. január)
1983/január: Mérőlapok felvételire - 1983. - II.
1983/január: Az 1981-82. évi 32. pontverseny összesített eredménye
1983/február: 1982. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1983/február: 1982. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1983/február: Kedvenc problémáim (1983. február)
1983/február: Mérőlapok felvételire - 1983. - III.
1983/március: Ötven éve halt meg Kürschák József (1864-1933)
1983/március: Osztók és rácspontok
1983/március: Kedvenc problémáim (1983. március)
1983/március: Mérőlapok felvételire - 1983. - IV.
1983/április: Kedvenc problémáim (1983. április)
1983/április: Megjegyzések az F. 2355. feladathoz
1983/április: Beszámoló a Bács-Kiskun megyei matematikai versenyről - 1983.
1983/május: Az irigy törpe és a Bölcsesség köve (Fordította Klukovits Lajos)
1983/május: Egy feladat végleges megoldása
1983/május: Kedvenc problémáim (1983. május)
1983/május: A 33. pontverseny állása az 1983. évi 1. szám megoldásai után
1983/szeptember: 1983. Beszámoló a XXIV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1983/szeptember: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny eredménye, I. közlemény
1983/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Versenyről - 1983.
1983/szeptember: Beszámoló a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1983. évi matematikai versenyéről
1983/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés
1983/október: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny eredménye, II. közlemény
1983/november: Szabályos toroidok
1983/november: Konvex háromszögtestek
1983/november: Az 1983. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredménye
1983/november: Az 1983. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1983/november: Az 1982-83. tanévi Országos Középiskolai Matematikai Verseny eredménye
1983/november: Az 1982-83. tanévi Országos Középiskolai Matematikai Verseny feladatai
1983/december: Tapasztalatok a felvételi vizsgákról a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán
1983/december: Mérőlapok felvételire - 1983. - I.
1983/december: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny összesített eredménye
1984/január: A felvilágosodás matematikusa -200 éve halt meg Leonhard Euler
1984/január: Szélsőértékek a körben
1984/január: Mérőlapok felvételire II.
1984/január: 1982. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpia két feladatának megoldása
1984/február: 1983. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1984/február: 1983. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1984/február: Mérőlapok felvételire
1984/február: Öveges József Emlékverseny Tatán
1984/március: A Rock játék
1984/március: Egy olimpiai feladat általánosítása (1984. március)
1984/április: Paraboláról, hiperboláról elemi geometriai eszközökkel I. rész
1984/április: Egy sorozat és a "Hanoi tornyai"
1984/május: Paraboláról, hiperboláról elemi geometriai eszközökkel II. rész
1984/május: Ki miben tudós? - matematikai vetélkedő
1984/május: A 34. pontverseny állása az 1984. évi 10. szám megoldásai után
1984/szeptember: 1984. Beszámoló a XXV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1984/szeptember: Az 1983-84-es iskolai évi 34. pontverseny eredménye. I. közlemény
1984/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Tanulmányi versenyről (1984)
1984/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés Tatabányán
1984/szeptember: A Fejér megyei középiskolások 1984. évi matematikai versenye
1984/október: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól I. rész
1984/október: Az 1983-84-es iskolai évi 34. pontverseny eredménye. II. közlemény
1984/október: Olimpiai előkészítő feladatok
1984/október: Náncsi néni gereblyéje (Fordítás)
1984/november: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól II. rész
1984/november: Egyes diofantikus egyenletek megoldásáról
1984/november: Az 1983-84. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1984/november: Az 1983-84. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1984/november: Az 1984. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1984/november: Az 1984. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladata
1984/november: Olimpiai előkészítő feladatok
1984/december: Hány nevezetes pontja van a háromszögnek?
1984/december: Mérőlapok felvételire I.
1984/december: Az 1983-84. tanévi, 34. pontverseny összesített eredménye
1984/december: Olimpiai előkészítő feladatok (Geometria II.)
1985/január: Kapcsolatok húr- és érintőnégyszögek között
1985/január: Mérőlapok felvételire - 1984. - II.
1985/január: Fizikai mozgások
1985/január: Egy bűvös számkocka
1985/január: Felvételire előkészítő feladatok
1985/február: 1984. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1985/február: 1984. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1985/február: Olimpiai előkészítő feladatok (Számelmélet) -1985. I.
1985/február: Öveges József Emlékverseny Tatán -1985.
1985/február: Az őrült autós
1985/február: Problems of the Kürschák József mathematical competition
1985/február: Az I. felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/február: Felvételire előkészítő feladatok
1985/március: Prímhatványok egy jellemzéséről
1985/március: A felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/március: Felvételire előkészítő feladatok
1985/április: Kártya telefon: avagy tanuljunk nyelveket!
1985/április: Egy geometriai feladatról (Az 1722. feladathoz kapcs.)
1985/április: Olimpiai előkészítő feladatok (Számelmélet) -1985. II.
1985/április: A felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/május: Még mindig kártyajáték telefonon, avagy fő a diszkréció
1985/május: Újra a fogoly paradoxonról (Fordította Fried Katalin)
1985/május: A "C" gyakorlatok pontversenyének állása az 1985. évi 1. szám megoldásai után
1985/május: A 35. pontverseny állása az 1984. évi 10. szám megoldásai után
1985/szeptember: 1985. Beszámoló a XXVI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1985/szeptember: 1985. Élménybeszámoló a finnországi olimpiáról
1985/szeptember: Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1985. évi matematikai tanulóversenye
1985/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei középiskolások 1984-85. tanévi matematikai versenyéről
1985/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenyről
1985/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1985.
1985/szeptember: Az 1984-85-ös tanév C pontversenyének végeredménye
1985/szeptember: A C gyakorlatok versenyére benevezettek iskolák szerinti megoszlása (1985.)
1985/október: Az 1984-85-ös tanév 35. pontversenyének végeredménye
1985/november: A szögharmadolásról
1985/november: Összerakós játékok
1985/november: Az 1984-85. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1985/november: Az 1984-85. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1985/november: Az 1985. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1985/november: Az 1985. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1985/november: A harmincadik Mersenne prím
1985/november: Mérőlapok felvételire - 1985. - I.
1985/november: Hogyan bizonyítható be?
1985/november: Miről ír a Tudomány?
1985/december: Pólya György
1985/december: A számok fizikusa (Riportrészlet Persi Diaconisszal, a Mathematical People c. könyvből. Fordította: Szabó Márta)
1985/december: Mérőlapok felvételire - 1985. - II.
1985/december: Pályázat (Ez nem véletlen)
1985/december: Az 1984--85. tanévi, 35. pontverseny összesített eredménye iskolánként
1986/január: Ez nem véletlen (2. közlemény)
1986/január: Mérőlapok felvételire - 1986. - III.
1986/február: 1985. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1986/február: 1985. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1986/február: Ez nem véletlen (3. közlemény)
1986/február: Mérőlapok felvételire - 1986. - IV.
1986/február: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1986.
1986/február: Válogatás a Kvant feladataiból (1986. február)
1986/március: A kínai maradéktétel polinomokra
1986/március: Mérőlapok felvételire - 1986. - V.
1986/március: Könyvismertetés
1986/április: A lámpácskás játékról
1986/április: Hogyan vágott vissza a teknős Achillesnek? (Fordította Szabó Márta)
1986/április: Mérőlapok felvételire - 1986. - VI.
1986/május: A 2-hatványok számjegyeiről
1986/május: Ez nem véletlen! Az 1-2. fordulók eredménye
1986/május: Az 1984-85. évi C-verseny legjobbjainak tanárai
1986/szeptember: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye (gyakorlatok)
1986/szeptember: 1986. Beszámoló a XXVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1986/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei matematikai versenyről - 1986.
1986/szeptember: A műszaki főiskolák 1986. évi Hajós György matematikai versenye
1986/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1986.
1986/szeptember: A címlapon látható testről
1986/szeptember: Műszaki főiskolák felvételi feladatai - 1986.
1986/október: Egy feladat 1931-ből (1986. október)
1986/október: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye (feladatok)
1986/október: Hogyan menekült meg az oroszlánszelidítő? (Fordította Friedl Katalin)
1986/október: Közgazdasági jellegű felvételi feladatok - 1986.
1986/október: Az 1984-85. évi C-verseny végeredménye
1986/november: Kvaterniók (Fordította Sapsál Anna)
1986/november: Az 1985-86. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (matematika) eredménye
1986/november: Az 1985-86. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (matematika) feladatai
1986/november: Az 1986. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1986/november: Az 1986. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1986/november: 1986. Az XXVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1986/november: A külföldre pályázók felvételi feladatai - 1986.
1986/december: Milyen szabályos rács-sokszögek léteznek?
1986/december: Mérőlapok felvételire - 1986. - I.
1986/december: Válogatás a Kvant feladataiból (1986. december)
1986/december: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye iskolánként
1987/január: Taktikai utasítások rablóknak és detektíveknek
1987/január: Pólus és poláris körben (fordította Kós Géza)
1987/január: Öveges József Emlékverseny Tatán -1987.
1987/január: Mérőlapok felvételire - 1987. - II.
1987/február: 1986. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1987/február: 1986. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1987/február: Mérőlapok felvételire - 1987. - III.
1987/február: Problems of the 1986 Kürschák József Competition
1987/március: A számítógépről, avagy a matematikusok bal kezéről
1987/március: A szerkesztő megjegyzése (1987. március)
1987/március: Mérőlapok felvételire - 1987. - IV.
1987/április: Számok a valóson innen és túl (1) (fordította Virágh János)
1987/április: Sokszögek a gömbön
1987/április: Mérőlapok felvételire - 1987. - V.
1987/május: Számok a valóson innen és túl (2) (fordította Virágh János)
1987/május: Emléküket őrizzük (1987. május)
1987/május: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1987/május: Az 1985-86. évi C-versenyünkön legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1987/szeptember: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny eredménye (gyakorlatok)
1987/szeptember: 1987. Beszámoló a XXVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1987/szeptember: Fejér megyei középiskolai verseny - 1987.
1987/szeptember: A műszaki főiskolák 1987. évi Hajós György matematikai versenye
1987/szeptember: A külföldi egyetemekre pályázók felvételi feladatai - 1987.
1987/szeptember: Rátz László vándorgyűlés
1987/október: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny eredménye (feladatok)
1987/október: Műszaki egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1987.
1987/október: Az 1986-87. évi C verseny eredménye
1987/október: Az 1986-87. évi C verseny legjobbjainak tanárai
1987/október: PASCAL tétele (1)
1987/november: Az Euler-féle összegképlet és néhány alkalmazása
1987/november: Az 1986-87. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1987/november: Az 1986-87. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1987/november: Az 1987. évi Arany Dániel Matematikai Verseny eredménye
1987/november: Az 1987. évi Arany Dániel Matematikai Verseny feladatai
1987/november: Egy olimpiai feladat általánosítása (1987. november)
1987/november: Közgazdasági egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1987.
1987/november: Pascal tétele (2)
1987/december: Háromjegyű kódok és irányított gráfok (fordította Kende Gábor)
1987/december: Mérőlapok felvételire I.
1987/december: Kiegészítés az F. 2611. feladathoz
1987/december: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny összesített eredménye
1987/december: Pascal tétele (3)
1988/január: Varga Tamás ( 1919 -- 1987)
1988/január: Osztójátékok
1988/január: Válogatás a Kvant feladataiból (1988. január)
1988/január: Mérőlapok felvételire - 1988. - II.
1988/január: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1988.
1988/február: 1987. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1988/február: 1987. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldásai
1988/február: Mérőlapok felvételire - 1988. - III.
1988/március: Hamis zsákok nyomában
1988/március: Mérőlapok felvételire - 1988. - IV.
1988/március: A 38. pontverseny állása...
1988/április: Egy Kürschák-feladat általánosítása
1988/április: Mérőlapok felvételire - 1988. - V.
1988/május: Hogyan közelítsünk az irracionális számokhoz?
1988/május: Egy számelméleti feladat
1988/szeptember: Az 1987-88. évi, 38. pontverseny eredménye I. közlemény
1988/szeptember: 1988. Beszámoló a XXIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1988/szeptember: Írásbeli érettségi - Felvételi feladatok - 1988.
1988/szeptember: Műszaki egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1988.
1988/szeptember: A műszaki főiskolák 1987-88-as tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1988/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1988.
1988/október: Az 1987-88. évi, 38. pontverseny eredménye II. közlemény
1988/október: 1988. A XXIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1988/október: ICME 6
1988/október: Közgazdasági egyetemek felvételi feladatai - 1988.
1988/november: Megjegyzések az 1987. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny 3. feladatához
1988/november: Relációk, függvények, morfizmusok
1988/november: Az 1987-88. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1988/november: Az 1987-88. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1988/november: Az 1988. évi Arany Dániel Matematiaki Verseny feladatai
1988/november: Az 1988. évi Arany Dániel Matematiaki Verseny eredménye
1988/november: Mérőlap felvételire - 1988. - I.
1988/november: Az 1987-88. évi C pontverseny eredménye
1988/november: Az 1987-88. évi C pontverseny legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1988/december: Talpponti háromszögek és konvergens sorozatok
1988/december: Mérőlap felvételire - 1988. - II.
1988/december: Megjegyzések a "Mérőlap felvételire - 1988. - I." megoldásához
1988/december: Szabályos háromszög felosztása: egy megoldatlan probléma
1988/december: Az 1986-87. évi, 38. pontverseny összesített eredménye
1989/január: Néhány bűvös négyzet a XX. századból
1989/január: Olimpiára előkészítő feladatok - 1989.
1989/január: 1988. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny
1989/január: Mérőlap felvételire - 1989. - III.
1989/január: Beszámoló az Öveges József Emlékversenyről- 1989.
1989/február: 1988. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1989/február: 1988. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
1989/február: Egy közelítő egyenletmegoldás
1989/február: Mérőlap felvételire - 1989. - IV.
1989/február: A múlt havi (1989. január) mérőlap feladatok megoldásának vázlata
1989/március: Változatok egy geometriai egyenlőtlenségre
1989/március: Egy kétdimenziós rácsgeometriai feladat
1989/március: A 39. pontverseny állása az 1988. évi 6-7. szám megoldásainak elbírálása után
1989/április: Téli Ankét (feladatok és megoldásaik)- 1989.
1989/április: Euréka! Megtalálták! (Megoldások az 1988. decemberi számban kitűzött megoldatlan problémára
1989/április: Áprilisi mindenféle (1989.)
1989/május: Az arányos képviselet matematikája I. rész
1989/május: A legnagyobb elem kiválasztása
1989/május: A C gyakorlatok pontversenyének állása...
1989/május: Az 1988-89. évi pontverseny állása ...
1989/szeptember: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny eredménye I. közlemény
1989/szeptember: Szabályos ötszög szerkesztése vonalzóval és hosszátvivővel
1989/szeptember: Kárteszi Ferenc (1907-1989)
1989/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1989.
1989/szeptember: A műszaki főiskolák 1988-89. tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1989/szeptember: 1989. Beszámoló a XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1989/szeptember: Matematika felvételire előkészítő feladatok- 1989.
1989/október: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny eredménye II. közlemény
1989/október: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - II.
1989/október: Az 1989. szeptemberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/október: Megjegyzések a 2535. gyakorlat kapcsán
1989/október: Megjegyzés a C.175. gyakorlat megoldásához
1989/október: Az 1988/89-es tanévi C pontversenyen legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1989/november: Nehéz-e kommunikálni?
1989/november: 1989. A XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia egy versenyző szemével
1989/november: 1989. A XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
1989/november: Az 1988-89. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1989/november: Az 1988-89. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1989/november: Az 1989. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1989/november: Az 1989. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1989/november: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - II.
1989/november: Az 1989. októberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/november: Megjegyzések a borító ábrájához
1989/december: Hogyan csináljunk aranyat, avagy a Banach-Tarski paradoxonról
1989/december: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - IV.
1989/december: Az 1989. novemberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/december: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny összesített eredménye
1990/január: A számjegyátlagok sorozata
1990/január: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1990.
1990/január: Gyakorló feladatok egyetemi felvételire - 1990. - V.
1990/január: Megoldási vázlatok az 1989. decemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/január: A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára előkészítő verseny - 1990.
1990/január: Kalandozások egy olimpiai feladat körül
1990/január: Az 1988-89-es tanévi C pontverseny végeredménye
1990/január: Az 1988-89-es tanévi C pontversenyen legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1990/február: 1989. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1990/február: 1989. Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
1990/február: Mely természetes számok állíthatók elő négyzetszámok összegeként? I. rész
1990/február: Az 1990. januári számban kitűzött egyetemi felvételi gyakorló feladatok megoldásai
1990/március: Mely természetes számok állíthatók elő négyzetszámok összegeként? II. rész
1990/március: A Téli Ankét feladatai (1990.)
1990/március: A Téli Ankét 2., 4., 7., és 8. feladatának megoldása (1990.)
1990/április: Az Abel-féle átrendezésről
1990/április: A Téli Ankét 1. és 6. feladatának megoldása (1990.)
1990/május: Sokszögek átdarabolása
1990/május: A C pontverseny állása...
1990/május: Az 1989-90. évi pontverseny állása...
1990/szeptember: 1990. Beszámoló a XXXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1990/szeptember: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny eredménye I. közlemény
1990/szeptember: Lázár Dezső Emlékdíj - 1990.
1990/szeptember: A műszaki főiskolák 1989-90. tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1990/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1990.
1990/szeptember: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - I.
1990/október: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny eredménye II. közlemény
1990/október: Az 1989-90. tanévi C pontverseny végeredménye
1990/október: Az 1989-90. tanévi C pontversenyen jó eredményt elért tanulók tanárai
1990/október: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - II. (gyakorló feladatok egyetemi felvételire)
1990/október: Megoldási vázlatok az 1990. szeptemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/november: 1990. A XXXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1990/november: Az 1989-90. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1990/november: Az 1989-90. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1990/november: Az 1990. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1990/november: Az 1990. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1990/november: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - III.
1990/november: Megoldási vázlatok az 1990. októberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/november: Ponthalmazok varázsszámairól
1990/december: Egy feladat 1931-ből (1990. december)
1990/december: Pontszámsejtés a véges geometriákban
1990/december: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - IV.
1990/december: Megoldási vázlatok az 1990. novemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/december: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny összesített eredménye
1991/január: A kontinuumsejtés
1991/január: Matematikai felvételire előkészítő feladatok - 1991. - V.
1991/január: Megoldási vázlat az 1990. decemberi gyakorló felvételi feladatokhoz
1991/január: Izraeli-magyar matematika verseny - 1991.
1991/január: Fiatal Matematikusok V. Csapatversenye Litvániában - 1991.
1991/február: 1990. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1991/február: 1990. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1991/február: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1991.
1991/február: Matematikai felvételire előkészítő feladatok - 1991. - VI.
1991/február: Megoldási vázlat az 1991. januári gyakorló felvételi feladatokhoz
1991/március: A februári felvételi feladatok végeredményei - 1991.
1991/március: Olimpia'91 (1.)
1991/március: Az 1990-91-es tanév pontversenyének állása
1991/március: Az olimpiai előkészítő verseny válaszai
1991/április: Permutációcsoportok
1991/április: Parabola-e a parabola?
1991/április: Olimpia'91 (2.)
1991/május: Az $a^n \pm b^n$ számok osztóiról két számelméleti feladat kapcsán
1991/május: Olimpia'91 (3.)
1991/szeptember: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny végeredménye I.
1991/szeptember: 1991. Beszámoló a XXXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1991/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1991.
1991/szeptember: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1991. évi matematikai versenyéről
1991/szeptember: Közgazdasági jellegű egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1991
1991/október: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny végeredménye II.
1991/október: Érdekes kombinatorikus geometriai problémák
1991/november: 1991. A XXXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1991/november: Megjegyzések az olimpia 6. feladatához
1991/november: Az 1990-91. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
1991/november: Az 1991. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny
1991/november: A műszaki főiskolák 1990-91. tanévi Hajós György - Matematikai Tanulóversenye
1991/november: Jólrendezett halmazok
1991/november: A négydimenziós horrortól az n-dimenziós Euler tételig, avagy kalandozás a sokdimenziós terekben I. rész
1991/november: Műszaki jellegű egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1991.
1991/november: Mérőlapok felvételire készülőknek (1991. november)
1991/december: A négydimenziós horrortól az n-dimenziós Euler tételig, avagy kalandozás a sokdimenziós terekben II. rész
1991/december: Szabályos tizenhétszög szerkesztése
1991/december: Mérőlapok felvételire készülőknek (1991. december)
1991/december: Megoldásvázlatok, eredmények az 1991. novemberi szám mérőlapjához
1991/december: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny összesített eredménye
1992/január: Algoritmikus vagy véletlen? I. rész
1992/január: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - III.
1992/január: Megoldásvázlatok, eredmények az 1991. decemberi szám mérőlapjához
1992/január: Beszámoló a nagykanizsai diszkrét geometria konferenciáról - 1992.
1992/február: Algoritmikus vagy véletlen? II. rész
1992/február: Az exponenciális függvények
1992/február: 1991. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1992/február: 1991. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1992/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - IV.
1992/február: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. januári szám mérőlapjához
1992/március: "Mely valós számok esnek ""legtávolabbra"" az összes racionális számtól?"
1992/március: Megoldásvázlatok, eredmények a februári szám mérőlapjához
1992/március: Az 1991-92-es tanév pontversenyének állása...
1992/március: Megjegyzés az Algoritmikus vagy véletlen című cikkhez
1992/április: Száz éve született Neukomm Gyula
1992/április: Neukomm Gyula - ahogy bennem él
1992/április: Irracionális szögek
1992/április: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - V.
1992/április: Olimpia'92
1992/május: Szélsőérték feladatokkal kapcsolatos problémák (A 2660. gyakorlat ürügyén)
1992/május: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. áprilisi szám mérőlapjához
1992/május: Neukomm Gyula egy feladatmegoldása a régi Középiskolai Matematikai Lapokból
1992/május: Olimpia'92 feladatainak megoldása
1992/szeptember: Az 1991-92-es iskolai év matematikai pontverseny eredménye
1992/szeptember: Matematika és irodalom
1992/október: 1992. Beszámoló a XXXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1992/október: Az 1991-92-es tanévi C pontverseny végeredménye
1992/október: Beszámoló az 1992. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1992/november: Lovagok és lókötők a gödeli szigeteken
1992/november: Az 1992. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1992/november: Az 1992. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1992/november: Az 1991-92. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1992/november: Az 1991-92. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1992/november: Rátz László Vándorgyűlés - 1992.
1992/november: Az I. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny - 1992.
1992/november: III. magyar-izraeli matematika verseny - 1992.
1992/november: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. -I.
1992/december: A tetraéder köré írt gömbről
1992/december: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. -II.
1992/december: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. novemberi szám mérőlapjához
1992/december: Az 1991-92. tanévi, 42. matematika pontverseny összesített eredménye
1993/január: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - III.
1993/január: Megoldásvázlatok az 1992. decemberi szám mérőlapjához
1993/február: 1992. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1993/február: 1992. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1993/február: XIII. Öveges József Emlékverseny Tatán - 1993.
1993/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - IV.
1993/február: Megoldásvázlatok az 1993. januári szám mérőlapjához
1993/március: Egy fontos kapcsolat
1993/március: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny állása a szeptember-novemberi számok feladatinak értékelése után
1993/március: Beszámoló egy tanulmányi versenyről
1993/március: Megoldásvázlatok az 1993. februári szám mérőlapjához
1993/április: Sorminták és egybevágósági transzformációk
1993/április: Emlékülés és megyei fizikaverseny Lánczos Kornél születésének 100-adik évfordulóján
1993/április: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - V.
1993/május: Algebrai kódelmélet
1993/május: A geometriatanítás új eszköze: CAD iskola
1993/május: Megoldásvázlatok az 1993. áprilisi szám mérőlapjához
1993/május: Beszámoló az 1993. évi Hajós György Matematika Versenyről
1993/május: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny állása...
1993/szeptember: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny végeredménye
1993/szeptember: 1993. Beszámoló a 34. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1993/szeptember: IV. magyar-izraeli matematika verseny - 1993.
1993/szeptember: A II. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny -1993.
1993/szeptember: Református Gimnáziumok I. Országos Matematika Versenye
1993/október: Axiómarendszerekről
1993/október: Felvételire előkészítő feladatok - 1993.
1993/október: Az 1992-93-as tanév C pontverseny eredménye
1993/október: 1993. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny
1993/október: Rátz László Vándorgyűlés - 1993.
1993/október: Szolnoki mozaikok
1993/november: Az algebrai számokról
1993/november: Háromszögszerkesztés szögfelező szakaszokból
1993/november: Érdekességek a négyzetgyök 2-ről
1993/november: Az 1992-93-as tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1993/november: Az 1993. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1993/november: Az 1993. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1993/november: Az 1992-93. tanévi Országos Matematikai Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1993/november: Az 1992-93. tanévi Országos Matematikai Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1993/november: Mérőlap felvételire készülőknek - 1993.
1993/november: Megoldásvázlatok az 1993. októberi szám mérőlapjához
1993/december: Emlékezünk
1993/december: Jubileumi szám: Az elindulás (1894-1914)
1993/december: A lap első megoldóiról
1993/december: Riesz Frigyes és a fizika
1993/december: Interjú a 77 évvel ezelőtti matematika tanulóverseny győztesével: dr. Korodi (Kornfeld) Alberttel
1993/december: Jubileumi szám: Az újrakezdés (1925-1939)
1993/december: Évfordulós gondolatok: hogy ment régen a lap - és vajon hogy megy 50 év múlva?
1993/december: Erdős Pál feladatai
1993/december: Arcképcsarnok: Bakos Tibor
1993/december: Arcképcsarnok: Erdős Pál
1993/december: Arcképcsarnok: Hajós György
1993/december: Arcképcsarnok: Hódi Endre
1993/december: Arcképcsarnok: Kárteszi Ferenc
1993/december: Arcképcsarnok: Klein Eszter
1993/december: Arcképcsarnok: Surányi János
1993/december: Arcképcsarnok: Szekeres György
1993/december: Arcképcsarnok: Turán Pál
1993/december: Arcképcsarnok: Weiszfeld (Vázsonyi) Endre
1993/december: Jubileumi szám: Az új sorozat (1947-től)
1993/december: Emlékeimből
1993/december: Ki volt Neukomm Gyula?
1993/december: Egy a tanítványok közül
1993/december: A Középiskolai Matematikai Lapok a sztálinista időkben
1993/december: Akik külföldön folytatták... (Gutay László, Gergely Péter)
1993/december: A szerkesztőbizottság vezetői (Tusnády Gábor, Csirmaz László)
1993/december: Ketten a "Fazekas" első matematika tagozatos osztályából (Pelikán József, Lovász László)
1993/december: A Lap és három generáció
1993/december: Jubileumi szám: Időrendi táblázat
1993/december: Mérőlap felvételire készülőknek - 1993.
1993/december: Megoldásvázlatok az 1993. novemberi szám mérőlapjához
1994/január: Fermat utolsó tétele
1994/január: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 1. rész
1994/február: Az 1993-94-es tanévi matematikai pontverseny állása
1994/február: 1993. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1994/február: 1993. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1994/február: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/február: Megoldásvázlatok, eredmények a decemberi mérőlap feladataihoz
1994/március: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 2.rész
1994/március: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból?
1994/március: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/március: Megoldásvázlatok, eredmények a februári szám mérőlapjához
1994/március: Beszámoló a nagykanizsai geometriai konferenciáról
1994/március: Tudósítás az Izsák Imre Gyula természettudományos versenyről
1994/március: Jubilál a Természet Világa
1994/március: Játék mindenkinek
1994/április: Jubileum
1994/április: Ha fülelünk
1994/április: Bollobás Béla visszaemlékezése
1994/április: Graetzer György visszaemlékezése
1994/április: Nők a matematikusok között
1994/április: Fischer Rózsa visszaemlékezése
1994/április: Tegnap, ma, holnap
1994/április: Lugosi Erzsébet visszaemlékezése
1994/április: König Dénes levele Neumann Jánoshoz
1994/április: Szülők és gyermekek (fényképtabló)
1994/április: Surányi Péter visszaemlékezése
1994/április: Beszámoló a tanítóképző főiskolák 1993. évi matematikaversenyéről
1994/április: Középiskolás matematikaverseny Bács-Kiskun megyében
1994/április: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból? 2. rész
1994/április: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/április: Megoldásvázlatok, erdmények a februári szám mérőlapjához
1994/április: Játék mindenkinek - Ki nevet a végén?
1994/május: Az 1993-94-es tanévi matematika pontverseny állása
1994/május: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból? 3.rész
1994/május: 5. magyar-izraeli matematikaverseny
1994/május: Megoldások, eredmények az áprilisi szám mérőlapjához
1994/augusztus: János Bolyai Mathematical Society
1994/augusztus: Chapters from the History of Mathematics and Physics in Hungary
1994/augusztus: Distribution of Prizes in 32 IMO's
1994/augusztus: Distribution of Prizes in 24 IPhO's
1994/szeptember: Az 1993-94-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1994/szeptember: 1994. Beszámoló a 35. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1994/szeptember: 3. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1994/szeptember: Beszámoló az 1994. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1994/szeptember: Polygon folyóirat és könyvtár sorozat
1994/szeptember: Új pontverseny kiírása az 1994-95-ös tanévre
1994/október: Az 1993-94-es tanévi C pontverseny végeredménye
1994/október: Beszámoló az 1994. évi KENGURU versenyről
1994/október: Az 1994. évi KENGURU verseny feladatai
1994/október: Rátz László Vándorgyűlés 1994.
1994/október: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/november: Legkisebb abszolút értékű polinomokról
1994/november: A Pitagorasz-tétel egy megfordításáról -- függvényelméleti szemmel
1994/november: Az 1993-94-es tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1994/november: Az 1993-94. tanévi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai, erdeményei
1994/november: Az 1993-94. tanévi OKTV feladatai, eredményei
1994/november: Az 1993-94. tanévi Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny feladatai és eredményei
1994/november: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/november: Megoldásvázlatok, erdmények az októberi szám mérőlapjához
1994/november: Még néhány szó a KENGURU versenyről
1994/november: Játék mindenkinek
1994/december: Mire jó (időnként) a dolgok elbonyolítása? 1. rész
1995/január: Mire jó (időnként) a dolgok elbonyolítása? 2. rész
1995/január: Mérőlap felvételire készülőknek 95/I.
1995/január: Megoldásvázlatok, eredmények a novemberi szám mérőlapjához
1995/január: Megjegyzés a címlap ábrájához és az F.3036. feladathoz
1995/február: 1994. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1995/február: 1994. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1995/február: Ifjúsági Matematikai Kongresszus - '96 Miskolc
1995/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 95/I mérőlaphoz
1995/március: Az 1994-95-ös tanévi matematika pontverseny állása a szeptember--novemberi feladatok feldolgozása után
1995/március: A Mandelbrot-féle halmazok szimmetriája
1995/március: Mérőlap felvételire készülőknek 1995/3.
1995/április: Bevezetés a "lóelméletbe"
1995/április: Megoldásvázlatok, eredmények az 1995/3. mérőlaphoz
1995/április: Tudósítás az Izsák Imre Gyula versenyről
1995/május: Tanévzáró
1995/május: Az 1994-95-ös tanév matematika pontverseny állása
1995/május: 1995. VI. magyar-izraeli matematikaverseny
1995/május: PROBLEMS OF THE KÜRSCHÁK JÓZSEF MATHEMATICAL COMPETITION
1995/szeptember: Az 1994-95. tanévi matematika pontverseny végeredménye
1995/szeptember: Pólya György - az ifjúság barátja
1995/szeptember: Királyok körei
1995/szeptember: 1995. Beszámoló a 36. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1995/szeptember: Beszámoló az 1995. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1995/szeptember: 1995. A IV. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1995/szeptember: Új pontversenyek kiírása az 1995-96-os tanévre
1995/október: 60 éve jelent meg a KöMaL-ban az Erdős-Mordell tétel
1995/október: 1995. A IV. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1995/október: Rátz László Vándorgyűlés 1995.
1995/október: MAT-KAPOCS
1995/október: Matematikai tábor Erdélyben
1995/november: Figurák a sakktáblán
1995/november: Az 1994-95-ös tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1995/november: Az 1994-95. évi Arany Dániel Matematika Verseny feladatai és eredménye
1995/november: Az 1994-95. évi OKTV feladatai és eredménye
1995/november: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1995/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '96
1995/december: Szegő Gáborra emlékezünk
1995/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1995/december: Megoldásvázlatok, eredmények a I. mérőlap feladataihoz
1996/január: Ló és lovasa, avagy a párbaállítás módszere
1996/január: Megjegyzés az Erdős-Mordell tételhez
1996/január: Matematikai Konferencia Nagykanizsán
1996/február: 1995. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1996/február: 1995. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1996/február: A pitagoraszi számhármasokról
1996/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1996/február: Megoldások és eredmények a II. mérőlap feladataihoz
1996/március: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny eredménye
1996/március: A Fermat-sejtés ürügyén
1996/március: Ismét egy egyszerű sejtautomatáról, avagy kutyák a Marsról
1996/március: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1996/március: Megoldásvázlatok és erdmények a III. mérőlap feladataihoz
1996/április: Ló és lovasa, avagy a párbaállítás módszere II. rész
1996/április: Dr. Soós Paula (1903 - 1996)
1996/április: Megjegyzés az F. 2946. feladathoz
1996/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
1996/április: Megoldásvázlatok és eredmények a IV. mérőlap feladataihoz
1996/május: A tanév végére
1996/május: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny eredménye
1996/május: Egyenlőtlenségek egy háromszög oldalaival
1996/május: Focilabda
1996/május: 1996. Beszámoló a 7. magyar-izraeli matematikaversenyről
1996/május: Megoldásvázlatok, erdmények a V. mérőlap feladataihoz
1996/szeptember: 1996. Beszámoló a 37. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1996/szeptember: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny végeredménye
1996/szeptember: 1996. Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Vereseny
1996/szeptember: Beszámoló az 1996. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1996/szeptember: Dr. Szénássy Barna (1913 - 1995)
1996/szeptember: A Cavalieri-elv
1996/szeptember: CD ROM-on a KöMaL
1996/szeptember: Új pontverseny kiírása az 1996-97-es tanévre
1996/október: 250 000 Ft-os adomány KÖMAL versenyzők és tanáraik részére
1996/október: Mit rakjunk a hátizsákba, hogyan váltsunk fel pénzt ? I. rész
1996/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1996/október: Nyári matematikai tábor Balatonberényben
1996/október: Matematikatanárok vándorgyűlése Sopronban
1996/október: MAT-KAPOCS konferencia
1996/október: 1996. Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1996/október: Beszámoló az 1996-os KENGURU matematika versenyről
1996/október: KENGURU-tábor Zakopanéban
1996/november: Erdős Pál (1913 - 1996)
1996/november: Beszámoló az Ifjúsági Matematikai Kongresszus - '96 eseményeiről
1996/november: Mit rakjunk a hátizsákba, hogyan váltsunk fel pénzt ? II.rész
1996/november: Az 1995-96-os tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1996/november: Az 1995-96. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai és eredménye
1996/november: Az 1995-96. évi OKTV verseny feladatai és eredménye
1996/november: KENGURU '97 matematika verseny
1996/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '97
1996/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap feladataihoz
1996/november: 100 év matematika CD-ROM-on
1996/december: Beszámoló a 8. Nemzetközi Matematikaoktatási Kongresszusról
1996/december: 20. Felvidéki Magyar Matematikaverseny
1996/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1997/január: A valószínűségszámítás meg az újságárusítás művészete
1997/január: Matematikai Diáktalálkozó Komáromban
1997/január: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1997/január: Megoldásvázlatok,erdmények a II.mérőlap feladataihoz
1997/február: 1996. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1997/február: 1996. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatai és megoldásai
1997/február: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1997/február: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap feladataihoz
1997/március: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny állása
1997/március: Gráfmodellek
1997/március: Beszámoló a Heves megyei matematikaversenyekről
1997/március: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap feladataihoz
1997/március: MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
1997/április: Néhány egészen általános konstrukció
1997/április: A Bács-Kiskun megyei Középiskolások 1996-97-es tanévi Matematika Versenye
1997/május: RISK - egy társasjáték kockázata
1997/május: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny állása
1997/május: Beszámoló az országos Gordiusz Matekversenyről
1997/május: Tanárképző főiskolák Péter Rózsa matematikaversenye
1997/szeptember: 1997. Beszámoló a 38. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1997/szeptember: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1997/szeptember: Beszámoló a VIII. magyar-izraeli matematikaversenyről
1997/szeptember: Beszámoló a VI. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyről
1997/szeptember: Hajós György Matematika Verseny
1997/szeptember: Az 1997-98-as tanév pontversenyeinek feltételei
1997/október: Prímképletek
1997/október: A VI. Horvátországi Országos Matematika Verseny
1997/október: A VI. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1997/október: Mérőlap felvételire készükőknek I.
1997/november: Az 1996-97. tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1997/november: Az 1996-97. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai, eredményei
1997/november: Az 1996-97-es OKTV feladatai, eredményei
1997/november: Novemberi szakköri feladatok
1997/november: Megoldásvázlatok, eredmények a I. mérőlap feladataihoz
1997/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '98
1997/november: Megjegyzések a C.461. gyakorlat ürügyén
1997/december: Néhány kombinatorikus geometriai feladat
1997/december: 1997. Kiegészítés az olimpiai beszámolóhoz
1997/december: Gordiusz Matekverseny 1998
1997/december: Peák István Matematikai Verseny
1997/december: Valószínűségszámítási konferencia
1997/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1997/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1997/december: Találd fel magad! Innovációs verseny 1997-98
1998/január: Line{\'a}ris programoz{\'a}s
1998/január: Egy érdekes számelméleti tétel
1998/január: Januári szakköri feladatok
1998/január: Megoldásvázlatok, eredmények az 1997/9. sz. II. mérőlap feladataihoz
1998/január: Matematikai Diáktalálkozó Komáromban
1998/február: 1997. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1998/február: 1997. évi Kürschák József Matemetikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1998/február: Rúd-csukló szerkezetek
1998/február: Optimalizálási feladatok dualitása
1998/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1998/február: "Nemzetközi ""Kenguru"" találkozó Budapesten"
1998/február: Matematika és fizika totó az 1997. évi Téli Ankéton
1998/február: Téli Ifjúsági Ankét, 1997. december 19-21.
1998/március: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny állása
1998/március: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1998/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III.sz. mérőlap (1998/2.sz.) feladataihoz
1998/április: A sorbanállás elmélete
1998/április: Arkhimédész és a parabola
1998/április: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1998/április: Egy hagyományos amerikai matematikaverseny (PUTNAM)
1998/április: Tudósítás az Izsák Imre Gyula versenyről
1998/április: A középiskolák sorrendje a matematika tárgyban elért eredmények tükrében
1998/április: Az 1997/8 és az 1998/1 KöMaL számok hátsó borítóinak ábráiról
1998/május: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny állása
1998/május: Beszámoló a IX. magyar-izraeli matematikaversenyről
1998/május: A Református Iskolák VI. Országos Matematika Versenye
1998/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztversenyről
1998/május: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (1998/3. sz.) feladataihoz
1998/május: Megjegyzés a C.485. gyakorlathoz
1998/szeptember: Beszámoló a 39. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1998/szeptember: A 39. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1998/szeptember: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny végeredménye
1998/szeptember: Surányi János 80 éves
1998/szeptember: A VII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1998/szeptember: Beszámoló a Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyről
1998/szeptember: Könyvismertető
1998/szeptember: KöMal 1998-99 matematika-fizika pontverseny, versenykiírás
1998/október: Escher egy tétele
1998/október: Mérőlap felvételire készülőknek
1998/október: A VII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1998/október: A VII. Horváthországi Országos Matematika Verseny
1998/november: Meglepetés előfizetőinknek (Bakos Tibor: Ki tud többet a bűvös négyzetekről)
1998/november: Kutatási lehetőségek középiskolásoknak
1998/november: A körre vonatkozó polaritás
1998/november: Az 1998. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpián ...Kiegészítés az olimpiai beszámolóhoz
1998/november: Az 1997-98-as tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1998/november: Az 1997/98. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1998/november: Az 1997/98. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1998/november: Az 1997/98. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1998/november: Az 1997/98. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1998/november: Matematika Határok Nélkül versenyfelhívás '99
1998/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (1998/7.sz.) feladataihoz
1998/november: Novemberi szakköri feladatok
1998/december: Rátz László Vándorgyűlés 1997-1998
1998/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1998/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1998/december: Néhányan az 1997-98-as tanév legszorgalmasabb megoldói közül
1998/december: A matematika és fizika Téli Ifjúsági Ankét előzetes programja
1999/január: Rácspontok a körben
1999/január: Binomiális együtthatók és teljes hatványok
1999/január: A Riemann függvényről
1999/január: Januári szakköri feladatok
1999/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (1998/9.sz.) feladataihoz
1999/január: Matematika és fizika totó az 1998. évi Téli Ifjúsági Ankéton
1999/január: A MATFUND Alapítvány...
1999/február: Bakos Tibor 1909-1998 (Nekrológ)
1999/február: A körnégyszögesítés - egy rosszul sikerült fordítás
1999/február: 1998. Jelentés a Kürschák József Matemaikai Tanulóversenyről
1999/február: 1998. évi Kürschák József Matemaikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1999/február: Nagy Károly Matemaikai Diáktalálkozó
1999/február: Nagy Károly
1999/február: Hogyan fogjunk oroszlánt
1999/február: Helyesbítés
1999/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1999/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1999/február: A Természet Világa MATEMATIKA különszáma
1999/február: Téli Ifjúsági Ankét '98
1999/február: A matematika és fizika totó eredménye
1999/február: Hogyan rajzoljunk n-dimenziós kockát?
1999/március: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny állása
1999/március: Szőkefalvi-Nagy Béla (1913-1998)
1999/március: Az 1998. évi William Lowell Putnam Emlékverseny feladatai
1999/március: Matematikai önképzőkörök az országban
1999/március: TI 83 grafikus kalkulátor
1999/március: Mérőlapok felvételire készülőknek IV.
1999/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (1999/2. sz.) feladataihoz
1999/április: A matematika tagozattól a Wolf-díjig
1999/április: Számítógépek, algoritmus, matematika
1999/április: Könyvismertetés
1999/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
1999/április: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (1999/3. sz.) feladataihoz
1999/április: Ifjusági Matematikai Konferencia '99
1999/május: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny állása
1999/május: Az 1999. évi magyar-izraeli matematikaverseny
1999/május: Református Iskolák VII. Országos Matematika Versenye
1999/május: A református Iskolák VII. Országos Matematika Versenyének feladatai
1999/május: Beszámoló a Tanárképző Főiskolák Matematikaversenyéről
1999/május: VII. Székely Mikó Matematika Verseny
1999/május: Megoldásvázlatok, eredmények az V. mérőlap (1999/4. sz.) feladataihoz
1999/szeptember: Ericsson-díj tanároknak
1999/szeptember: Beszámoló a 40. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1999/szeptember: A 40. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1999/szeptember: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1999/szeptember: A VIII. Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny
1999/szeptember: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
1999/szeptember: Pályázati felhívás
1999/szeptember: KöMal 1999-2000 matematika-fizika pontverseny - versenykiírás
1999/október: Rátz László Vándorgyűlés '99
1999/október: Az 1999. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
1999/október: A VIII. Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny feladatai
1999/október: Könyvismertetés
1999/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1999/november: Egy meglepő bizonyítás
1999/november: Geometriai bizonyítás a 4k+1 alakú prímszámok két négyzettszám összegére bontásának egyértelműségére
1999/november: Az 1998-99-es tanév pontversenyének összesített eredménye
1999/november: Az 1998/99. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1999/november: Az 1998/99. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1999/november: Az 1998/99. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1999/november: AZ 1998/99. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1999/november: Az 1999. évi Hajnal Imre Matematika Tesztverseny
1999/november: Versenyfelhívás, Matematika Határok Nélkül
1999/november: Ismét lehet jelentkezni középiskolás kutatónak!
1999/november: Könyvajánló
1999/november: Szakköri feladatok I.
1999/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (1999/7. sz.) feladataihoz
1999/november: Tájékoztató az 1999. évi Ericsson-díjakról
1999/december: Könyvajánló
1999/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1999/december: Megoldásvázlatok, eredmények az I. szakköri feladatokhoz (1999/8. sz.)
1999/december: Megjegyzés a Gy.3278-as feladathoz
1999/december: Néhányan az 1998-99-es tanév feladatainak legszorgalmasabb megoldói közül
1999/december: A matematika és fizika Téli Ifjúsági Ankét előzetes programja
2000/január: Jelentés az Ericsson-díjak odaítéléséről
2000/január: Mikor kommutatív, illetve asszociatív a hatványozás?
2000/január: Szakköri feladatok II.
2000/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (1999/9. sz.) feladataihoz
2000/január: Sajtóhiba 1999/9
2000/január: Kedvcsináló 3 CD-hez
2000/január: Miskolci beszámoló
2000/január: Ifjusági matematikai kongresszus 2000
2000/január: Matematikusképzés a BME-n
2000/január: Negyedikesek figyelem (Szegedi Tudományegyetem)
2000/január: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány beszámolója
2000/február: 1999. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2000/február: 1999. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2000/február: Megjegyzés a B. 3295. feladathoz - alakzatok súlypontjáról
2000/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
2000/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2000/február: Tájékoztató az IMK-2000-ről
2000/február: Matematikatörténet és Matematikatanítás Konferencia
2000/február: Octogon 1999
2000/február: A minszki csirke
2000/február: MATEMATIKAI és FIZIKAI TOTÓ az 1999. évi Téli Ankéton
2000/március: Az 1999/2000. tanévi matematika pontverseny állása
2000/március: A Carmichael-számokról
2000/március: A Hajdú-Bihar megyei Matematikai Versenyről
2000/március: Beszámoló a III. Hegyi Lajos Matematikai Emlékversenyről
2000/március: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
2000/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (2000/2.sz.) feladataihoz
2000/április: Harmadrendű görbék
2000/április: Az 1999. évi Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny
2000/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
2000/április: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (2000/3.sz.) feladataihoz
2000/április: Ericsson-díj tanároknak
2000/május: Az 1999/2000. tanévi matematika pontverseny állása a decemberi feldolgozott feladatok alapján
2000/május: Harmadrendű görbék II. Poncelet tétele
2000/május: Olimpiai válogatóverseny
2000/május: XI. magyar-izraeli matematika verseny
2000/május: Bács-Kiskun Megyei Középiskolai Matematika Verseny, 1999/2000 tanév
2000/május: A Székely Mikó Matematikaverseny feladatai
2000/május: Beszámoló a Református Iskolák VIII. Országos Matematika Versenyéről
2000/május: Könyvismertetés
2000/május: Megoldásvázlatok, eredmények az V. mérőlap (2000/4.sz.) feladataihoz
2000/május: Problems of the Hungary-Israel Binational Mathematical Team Competition
2000/május: Matek az óceánon túl
2000/szeptember: Ericsson-díj tanároknak
2000/szeptember: Erdős Pál díjat kapott Surányi János és Reiman István
2000/szeptember: Beszámoló a 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2000/szeptember: A 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2000/szeptember: Az 1999-2000-es tanév matematikai pontverseny végeredménye
2000/szeptember: KöMaL 2000-2001 matematika-fizika pontverseny versenykiírás
2000/október: Az 1999/2000-es tanévi matematika pontverseny különdíjas versenyzői
2000/október: A 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2000/október: A IX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
2000/október: Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny 2000
2000/október: Hajós György Verseny
2000/október: Zipernowsky Matematika Kupa
2000/október: Rátz László Vándorgyűlés
2000/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
2000/november: Az 1999-2000-es tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
2000/november: (Tan)könyvajánló középiskolásoknak is - felsőfokon
2000/november: Az 1999-2000. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2000/november: Az 1999-2000. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2000/november: Az 1999-2000. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2000/november: Az 1999-2000. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2000/november: Matematika Határok Nélkül, versenyfelhívás
2000/november: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre I.
2000/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (2000/7. sz.) feladataihoz
2000/december: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében - I. rész
2000/december: Néhány érdekesség a Fibonacci- és a Fibonacci-típusú sorozatokról
2000/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
2000/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2000/december: Szimultán háromszög-egyenlőtlenségekről
2001/január: Ericsson-díj 2000
2001/január: Néhány érdekesség a Fibonacci- és a Fibonacci-típusú sorozatokról II. rész
2001/január: A zsák meg a foltjai
2001/január: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre II.
2001/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (2000/9. sz.) feladataihoz
2001/január: Megjegyzés a B. 3343. feladathoz
2001/január: Matematika tréning (Balatonberény, 2001. június)
2001/január: Érettségizők figyelem! Megújult matematikus-képzés a Szegedi Tudományegyetemen
2001/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2001/február: 2000. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2001/február: 2000. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2001/február: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében II. rész
2001/február: Szerkesztések vonalzóval
2001/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
2001/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2001/február: A Hajdú-Bihar Megyei Középiskolai Versenyről
2001/február: Képek a 2000. évi Téli Ifjúsági Ankétról
2001/február: Matematikai és fizikai TOTÓ a 2000. évi Téli Ankéton
2001/március: A 2000/2001. tanévi matematika pontverseny állása a februárig feldolgozott feladatok alapján
2001/március: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében III. rész
2001/március: Pontok és nézőpontok - megjegyzések egy Kürschák feladathoz
2001/március: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre III.
2001/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (2001/2. sz.) feladataihoz
2001/március: Matematika hírek Brassóból
2001/március: A matematika és fizika totó eredménye
2001/április: Léteznek-e transzcendens számok?
2001/április: William Lowell PUTNAM Matematikaverseny 2000. december 2.
2001/április: Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny
2001/április: IX. Székely Mikó Matematikaverseny 2001. február 17.
2001/április: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
2001/április: A márciusi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2001/május: Ericsson-díj tanároknak
2001/május: Ifjúsági Bolyai Pályázat
2001/május: Díjkiosztó ünnepség lapunk többszáz megoldójával
2001/május: Hírek - Sulineten a KöMal archívuma
2001/május: Hírek - Számítástechnika, informatika, internet - a KöMaL jövő évi tervei
2001/május: Pályázat
2001/május: A 2000/2001. tanévi matematika pontverseny állása
2001/május: Niccolo Fontana (más néven Tartaglia) számolómester egy versenyfeladatáról
2001/május: Beszámoló a 12. Gillis-Turán matematikaversenyről
2001/május: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (2001/4. sz.) feladataihoz
2001/szeptember: Változás a KöMal-nál
2001/szeptember: Beszámoló a 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2001/szeptember: A 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2001/szeptember: Cardano és a kriptográfia - A rejtjelező-rácsok matematikája
2001/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés (Miskolc, 2001. július 4-7.)
2001/szeptember: Beszámoló a X. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyről
2001/szeptember: Beszámoló a Gordius Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2001/szeptember: A tanáképző főiskolák 2001. évi Péter Rózsa matematikaversenye
2001/szeptember: A Műszaki Főiskolák 23. Országos Hajós György Matematikai Versenye
2001/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/szeptember: A Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó egy évtizede (1991-2000) dokumentumokban
2001/szeptember: KöMal 2001-2002 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny - Versenykiírás
2001/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2001/október: Sangaku, matematikai fatáblák japán templomokban
2001/október: A 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2001/október: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2001/november: Pierre Fermat és a nyilvános kulcsú rejtjelezés
2001/november: Olimpiai megjegyzések I.
2001/november: A 2000-2001. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2001/november: A 2000-2001. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2001/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/7. sz. feladataihoz
2001/november: Versenyfelhívás
2001/december: Olimpiai megjegyzések II.
2001/december: Kis megjegyzés a kis Fermat-tételhez
2001/december: Matematika és Fizika totó a 2001. évi KöMaL Ankéton
2001/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/8. sz. feladataihoz
2001/december: Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Matematika Tanszékének felhívása végzősöknek
2001/december: Könyvajánló
2001/december: Szoftver-kalauz Az Euklides geometriai szerkesztőprogram ismertetése
2001/szeptemberi melléklet: A KöMal szeptemberi melléklete a 2000-2001-es tanévi pontversenyek végeredményével
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001-es évi matematika pontversenyének összesített eredménye
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001-es tanév fizika pontversenyének összesített eredménye
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2001/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 51. évfolyamának tartalomjegyzéke (2001)
2001/decemberi melléklet: Néhányan a 2000-2001-es tanév feladatainak legszorgalmasabb megoldói közül
2001/decemberi melléklet: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2001/decemberi melléklet: Végzős középiskolások figyelem!
2002/január: Megjegyzés egy versenyfeladathoz: Számelméleti függvények egy osztályáról
2002/január: Lucas-sorozat modulo n
2002/január: Október végén Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét
2002/január: A matematika és fizika totó eredménye
2002/január: Egyszer volt... a Tanár
2002/január: Jelentés a 2001. évi Ericsson-díjazottakról
2002/január: Milyen volt Bolyai János, avagy van-e kép Bolyai Jánosról
2002/január: Helyesbítések
2002/január: Dinnyék rendezése
2002/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/január: MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2001
2002/február: 2001. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2002/február: 2001. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2002/február: William Lowell PUTNAM Matematikaverseny 2001
2002/február: Mérőlapok felvételire
2002/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/1. sz. feladataihoz
2002/február: Megjegyzés a C. 640. feladathoz
2002/március: Amit jó tudni a háromszögekről
2002/március: Még egyszer a B. 3438. feladatról
2002/március: Helyesbítés
2002/március: A Hajdú-Bihar megyei Középiskolai Matematikai versenyekről
2002/március: Mérőlapok felvételire
2002/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/2. sz. feladataihoz
2002/április: Ericsson-díj 2002
2002/április: A faktoriális alsó- és felső becslései
2002/április: Mérőlapok felvételire
2002/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/3. sz. feladataihoz
2002/május: Beszámoló a XI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2002/május: Beszámoló a 13. Gillis-Turán matematikaversenyről
2002/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2002/május: A tanárképző főiskolások 2002. évi Péter Rózsa matematikaversenye
2002/május: Hány olyan permutáció van, amely adott számú elemet rögzít?
2002/május: Az n! becslése elemi eszközökkel
2002/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2002/május: Ericsson-díj 2002
2002/szeptember: Beszámoló a 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2002/szeptember: A 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2002/szeptember: XLII. Rátz László Vándorgyűlés
2002/szeptember: Jelentés a Beke Bizottság döntéséről
2002/szeptember: Egy csodálatos elmélet - a Nash-egyensúly
2002/szeptember: A 2002/2003. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja
2002/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/szeptember: KöMaL 2002-2003 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny - Versenykiírás
2002/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2002/október: A 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2002/október: Játékelmélet az Álomgyárban
2002/október: A Műszaki Főiskolák 2002. évi (24.) Országos Hajós György Versenye
2002/október: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/október: Közlemények
2002/november: A Fields-éremről
2002/november: Kétszáz éve született Bolyai János
2002/november: A 2001-2002. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2002/november: A 2001-2002. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2002/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/7. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/december: Bolyai János forradalma
2002/december: ERICSSON - széles sávon az oktatásért
2002/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/8. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/márciusi melléklet: 2002/3. szám melléklete: A 2001/2002. tanévi matematika, informatika, fizika pontverseny állása
2002/szeptemberi melléklet: A 2001-2002-es tanévi pontversenyek végeredménye, MATEMATIKA
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002-es tanév matematika és informatika pontversenyeinek összesített eredménye
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002. évi Arany Dániel Matematika Tanulóverseny eredményei
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi verseny eredményei
2002/novemberi melléklet: Matematika Határok Nélkül Versenyfelhívás
2002/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 52. évfolyamának tartalomjegyzéke (2002)
2002/decemberi melléklet: Néhányan a 2001-2002-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2002/decemberi melléklet: What is KöMaL?
2002/decemberi melléklet: On János Bolyai's Bicentennial
2002/decemberi melléklet: Cardan and cryptography
2002/decemberi melléklet: Poncelet's theorem
2002/decemberi melléklet: Remarks to the Olympiad
2002/decemberi melléklet: Solutions to the problems of the Kürschák Competition, 2001
2002/decemberi melléklet: Mathematics and physics quiz
2002/decemberi melléklet: Preparatory problems for the entrance exam of high school
2002/decemberi melléklet: Problem Solving Competition: 2002/2003
2002/decemberi melléklet: KöMaL
2003/január: Beszélgetés Reiman Istvánnal (Az oktatói munka sikere kettőn múlik)
2003/január: A. M. Turing különös világa: A Turing-géptől a rejtjelfejtő Bombe-ig
2003/január: Megjegyzések egy versenyfeladat kapcsán
2003/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/január: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/9. számú felvételi előkészítő feladataihoz
2003/február: 2002. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2003/február: 2002. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2003/február: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2002-2003
2003/február: KöMaL Ifjúsági Ankét 2002
2003/február: Matematika és fizika TOTÓ 2002.
2003/február: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/1. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/március: Ericsson-díj 2003
2003/március: Egy reklámfogás, és ami mögötte van
2003/március: 63. William Lowell Putnam Matematika verseny 2002
2003/március: Matematikusok és teremtett világuk - Staar Gyula könyve
2003/március: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/2. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/április: Kőváry Károly (1923-2003)
2003/április: A Peano-görbe
2003/április: A 2002/2003. tanévi pontverseny állása, matematika
2003/április: Felvételire előkészítő feladatsor
2003/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/3.sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/május: Miért természetes az e?
2003/május: Miért lesz valakiből matematikus?
2003/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2003/május: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2003/május: Egy dugómodell
2003/szeptember: Beszámoló a 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2003/szeptember: A 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2003/szeptember: A 2003/2004. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye és időpontja
2003/szeptember: 43. Rátz László Vándorgyűlés
2003/szeptember: A 2003. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2003/szeptember: Egy boldog ember (riport Pálmay Lóránttal)
2003/szeptember: Természet Világa: Bolyai-emlékszám
2003/szeptember: Scharnitzky Viktor 1930-2003
2003/szeptember: Hódi Endre 1923-2003
2003/szeptember: A Műszaki Főiskolák 2003. évi (25.) Országos Hajós György Versenye
2003/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/szeptember: A 2002-2003-as tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2003/szeptember: KöMaL 2003-2004. évi matematika-fizika-számítástechnika pontverseny, versenykiírás
2003/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2003/október: Lesz-e olyan pillanat, amikor minden táncos "halott"?
2003/október: A 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2003/október: Beszámoló a 12. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2003/október: A tanárképző főiskolák 2003. évi Péter Rózsa Matematikaversenye
2003/október: Könyvismertető: Száva István: A szirakuzai óriás
2003/október: Felvételi előkészítő feladatsor 2003/7
2003/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/november: Mikor keletkezik "jó" csillag?
2003/november: A 2002-2003. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2003/november: A 2002-2003. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2003/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/7. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/november: A 2002-2003-as tanév matematika és informatika pontversenyének összesített eredménye
2003/november: Matematika Határok Nélkül (versenyfelhívás)
2003/november: Zseni csak egy volt közöttünk:...
2003/november: A Nobel-díjasok tanárára emlékeztek (Rátz László)
2003/december: Beszélgetés Surányi Jánossal
2003/december: Száz éve született Neumann János
2003/december: A Neumann-féle játékelmélet
2003/december: Karácsonyi könyvajánló (Mankiewicz: A matematika históriája)
2003/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/8 sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/december: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 53. évfolyamának tartalomjegyzéke 2003
2003/december: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2003/december: Néhányan a 2002-2003-as tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2003/december: Matematika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
2003/december: Matematikusképzés a BME-n
2003/szeptemberi melléklet: A matematika érettségi vizsga
2003/szeptemberi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/5 sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/szeptemberi melléklet: Felvételi előkészítő feladatok
2003/szeptemberi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatokhoz
2003/októberi melléklet: The 11th International Hungarian Mathematics competition
2003/októberi melléklet: Solution to a problem of the 43rd International Mathematical Olympiad
2003/októberi melléklet: Game Theory in the "Dream Factory"
2003/októberi melléklet: On the Fields Medal
2003/októberi melléklet: Ordering watermelons
2003/októberi melléklet: Dániel Arany Competition in Mathematics, 2001/2002
2003/októberi melléklet: Hungarian National Competition in Mathematics, 2001/2002
2003/októberi melléklet: Practice problems for the entrance exam
2004/január: Síkbeli ponthalmazok erős szimmetriatulajdonsággal (megjegyzések egy OKTV-feladathoz)
2004/január: Új prímrekord
2004/január: Két híres paradoxon
2004/január: ERICSSON-díjak
2004/január: PÁLYÁZAT Kőváry Károly Tanár Úr emlékére
2004/január: KöMaL Fórum
2004/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/január: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/9. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/január: Matematika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
2004/január: A Budapesti Műszaki Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2004/január: Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét
2004/január: Matematika és Fizika Totó a 2003. évi KöMaL Ifjúsági Ankéton
2004/február: Jelentés a 2003. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2004/február: A 2003. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2004/február: Százezer dolláros prímek
2004/február: Könyvismertető : Lovász László - Pelikán József - Vesztergombi Katalin: Kombinatorika
2004/február: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/1.sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/február: Egy KöMaL-javító tapasztalatai - a B. 3652. feladat tanulságai
2004/február: Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola
2004/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2004/február: A matematika és fizika totó eredménye
2004/március: Matematikai fogalomtár az interneten
2004/március: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2003/2004
2004/március: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/2. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/március: Könyvismertető : Dr. Kántor Sándorné - Dr. Kántor Sándor: Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyek 1992-2003
2004/március: B. 3667. -- a javító tapasztalatai
2004/április: Beszégetés a Rátz Tanár Úr Életműdíjas Urbán Jánossal
2004/április: Állami kitüntetések március 15. alkalmából
2004/április: Geometriai terek az algebra szemszögéből
2004/április: Berzsenyi György matematika-könyvtára
2004/április: Rátz Tanár Úr Életműdíj hat középiskolai tanárnak
2004/április: A csapóajtón túl
2004/április: 64. William Lowell Putnam Matematika Verseny - 2003
2004/április: A 2002-2003. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2004/április: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/3.sz felvételi előkészítő feladataihoz
2004/május: A Feuerbach-kör érinti az érintő köröket
2004/május: Beszámoló a XIII. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2004/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2004/május: Octogon
2004/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/május: Egy KöMaL-javító tapasztalatai - a B. 3684. feladat tanulságai
2004/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól 2003-ban
2004/május: ERICSSON-DÍJ 2004 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2004/május: Bemutatkozik a Bolyai Kollégium
2004/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rátz Tanár Úr Életműdíj - 2004 Matematika-, fizika-, kémiatnárok elismerése
2004/szeptember: Beszámoló a 45. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2004/szeptember: A 2004/2005. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja:
2004/szeptember: XXXXIV. Rátz László Vándorgyűlés
2004/szeptember: A 2004. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2004/szeptember: A Műszaki Főiskolák 2004. évi (26.) Országos Hajós György Versenye
2004/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/szeptember: Az ABACUS és a KöMaL közös pontversenye
2004/szeptember: KöMaL 2004-2005 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny Versenykiírás
2004/október: A 45. Nemzetközi Matematika Diákolimpia feladatainak megoldásai
2004/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/október: Megoldásvázlatok a 2004/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/november: Amit jó tudni a kúpszeletekről
2004/november: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematika Tanulmányi Verseny feladatai
2004/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/november: Megoldásvázlatok a 2004/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/november: A 2003-2004-es tanév matematika és informatika pontversenyeinek összesített eredménye
2004/november: Versenyfelhívás
2004/november: Külföldi ösztöndíjak a világ hat országába
2004/december: Amit jó tudni a kúpszeletekről - II. rész
2004/december: A 2003-2004. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2004/december: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2004/december: A 2003-2004. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2004/december: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2004/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/december: Megoldásvázlatok a 2004/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/december: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közleményei pályaválasztóknak
2004/december: Néhányan a 2003-2004-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2004/december: KöMaL Ifjúsági Ankét - 2004
2004/áprilisi melléklet: Módszerek és elvárások az érettségi-felvételi feladatok megoldásáhozre
2004/áprilisi melléklet: Kislexikon
2004/áprilisi melléklet: Felvételi előkészítő feladatsor I.
2004/áprilisi melléklet: Felvételi előkészítő feladatsor II.
2004/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatsorhoz I.
2004/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatsorhoz II.
2004/áprilisi melléklet: A 2003/2004. tanévi pontverseny állása
2004/szeptemberi melléklet: A 2003-2004-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
2004/szeptemberi melléklet: Középszintű írásbeli matematika érettségi gyakorló feladatsor
2004/szeptemberi melléklet: Emeltszintű írásbeli matematika érettségi gyakorló feladatsor
2004/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 54. évfolyamának tartalomjegyzéke
2004/februári melléklet: Report on the 2002 Kürschák Competition
2004/februári melléklet: The mathematics behind a commercial trick
2004/februári melléklet: Multilingual Mathematics Knowledge Base --- MMKB Hungarian mathematics in the EU
2004/februári melléklet: What makes e natural?
2004/januári melléklet: Planar point sets with strong properties of symmetry
2005/január: Hiperbolikus Escher-grafikák
2005/január: Részletek a KöMaL 2004. évi Ifjúsági Ankétjáról
2005/január: ERICSSON-díjak
2005/január: Rátz Tanár Úr Életműdíj 2004
2005/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/január: Megoldásvázlatok a 2004/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2005/február: Jelentés a 2004. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2005/február: A 2004. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2005/február: 65. William Lowell Putnam Matematika Verseny - 2004
2005/február: Emeltszintű gyakorló feladatsor
2005/február: Megoldásvázlatok a 2005/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/február: A matematika és fizika totó eredménye (2004)
2005/február: Problems of the 2004 Kürschák Competition
2005/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2005/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/március: Megoldásvázlatok a 2005/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/április: Rácz János 1919 - 2005
2005/április: Latin négyzetek I.
2005/április: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2004-2005
2005/április: Megoldásvázlatok a 2005/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/május: A geometriai elrendezések diszkrét bája
2005/május: Millenniumi Díjak a Szellemi Tulajdon Világnapján
2005/május: Latin négyzetek II.
2005/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÁTZ TANÁR ÚR - 2005 biológia-, matematika-, fizika-, kémiatanárok elismerésére
2005/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2005/május: ERICCSON-DÍJ 2005 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2005/szeptember: Beszámoló a 46. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2005/szeptember: A 46. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2005/szeptember: A 2005/2006.évi olimpiai előkészítő szakörök helye, időpontjai:
2005/szeptember: Szalonpóker: kártyakeverés és kongruenciák
2005/szeptember: Megjegyzések a felkészítő és az igazi érettségi feladatokhoz
2005/szeptember: Matematika Határok Nélkül A 2004-2005. tanév eredményei
2005/szeptember: XLV. Rátz László Vándorgyűlés
2005/szeptember: A 2005. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2005/szeptember: Irány a Nobel-díj
2005/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2005/szeptember: KöMaL 2005-2006 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny Versenykiírás
2005/szeptember: Eötvös-verseny
2005/október: A 46. Nemzetközi Matematikai Diákolipmia feladatainak megoldásai
2005/október: Változatok a szimmetriára: így működik a Muirhead-egyenlőtlenség
2005/október: Számhármasok I.
2005/október: Közlemény
2005/november: Olimpiai megjegyzések
2005/november: Számhármasok II.
2005/november: A 2004-2005. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2005/november: A 2004-2005. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2005/november: A 2004-2005. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2005/november: A 2004-2005. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2005/november: Jelentés a 2005. évi Ericsson-díjazottakról
2005/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2005/november: Versenyfelhívás
2005/december: A Ceva-tétel trigonometrikus alakja és néhány alkalmazása
2005/december: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2005/december: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematik Intézetének Közleménye pályaválasztóknak
2005/áprilisi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor I.
2005/áprilisi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor II.
2005/áprilisi melléklet: Középszintű gyakorló feladatsor I.
2005/áprilisi melléklet: Középszintű gyakorló feladatsor II.
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. I. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4, sz. II. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. I. középszintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. II. középszintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: A 2004/2005. tanévi pontverseny állása, matematika
2005/szeptemberi melléklet: A 2004-2005-ös pontversenyek végeredménye
2005/szeptemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/októberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/októberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/novemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/novemberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/novemberi melléklet: A 2004-2005-ös pontversenyek összesített eredménye
2005/decemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/decemberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/decemberi melléklet: A KöMaL 55. évfolyamának tartalomjegyzéke
2006/január: Az algebra alaptétele I.
2006/január: Matematika az ELTE TTK-n - a bolognai rendszerben
2006/január: Perfektség és normalitás
2006/január: A 2005. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatia
2006/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/január: Megoldásvázlatok a 2005/9. sz.emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közleményei pályaválasztóknak
2006/január: Fizika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Információ pályaválasztóknak
2006/január: 2005. évi Őszi Ankét
2006/január: Matematika és fizika TOTÓ
2006/február: Jelentés a 2005. évi Kürschák József Matemetikai Tanulóversenyről
2006/február: A 2005. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2006/február: Az algebra alaptétele II.
2006/február: Pólya György Díj
2006/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/február: Megoldásvázlatok a 2006/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/február: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2006/február: A matematika és fizika totó eredménye
2006/március: Számtani közép, mértani közép, meg ilyenek
2006/március: Variációk egy versenyfeladatra
2006/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/március: Megoldásvázlatok a 2006/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/április: Hogyan született az analízis?
2006/április: Közepek
2006/április: Emelt szintű gyakorló feladatok
2006/április: Megoldásvázlatok a 2006/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/május: Mátrixok
2006/május: Beszélgetés az Abel-díjas Lax Péterrel
2006/május: Megoldásvázlatok a 2006/4.sz emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/május: ERICSSON-DÍJ 2006 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2006/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ - 2006 biológia-, matematika-, fizika-, kémiatanárok elismerésére
2006/május: CABRI TANFOLYAM
2006/szeptember: Beszámoló a 47. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2006/szeptember: A 47. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2006/szeptember: A 2006/2007. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja
2006/szeptember: XLVI. Rátz László Vándorgyűlés
2006/szeptember: A középiskolás tanárverseny feladatai
2006/szeptember: A tanárverseny eredménye
2006/szeptember: A 2006. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2006/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/szeptember: Lovász László a Nemzetközi Matematikai Unió új elnöke
2006/szeptember: Megjegyzések a B. 3849. feladat megoldásához
2006/szeptember: Pályázati felhívás
2006/szeptember: KöMaL Tesztverseny - Versenykiírás
2006/szeptember: KöMaL 2006-2007 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny
2006/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/október: A 47. Nemzetközi Matematikai Diákolinpia feladatainak megoldásai
2006/október: Egy koordinátor kalandjai
2006/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/október: Megoldásvázlatok a 2006/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/október: Közlemény
2006/november: Erdős Pál emlékére
2006/november: A 2005-2006. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2006/november: A 2005-2006. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2006/november: A 2005-2006. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2006/november: A 2005-2006. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2006/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/november: Megoldásvázlatok a 2006/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/december: Hogyan szervezzünk körmérkőzéses focibajnokságot?
2006/december: Olimpiai megjegyzések
2006/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/december: Megoldásvázlatok a 2006/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/december: Jelentés a 2006. évi Ericsson-díjazottakról
2006/szeptemberi melléklet: A 2005-2006-os tanévi pontversenyek végeredménye
2006/novemberi melléklet: A 2005-2006-os tanév pontversenyeinek összesítet eredménye
2006/decemberi melléklet: Matematikus képzés a BME-n
2007/január: Surányi János
2007/január: Miért lettem matematikus - részletek
2007/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/január: Megoldásvázlatok a 2006/9. sz. emelt szintű gyakorló feladatokhoz
2007/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/január: Matematikus továbbtanulási problémák megoldásai
2007/január: Matematika és fizika totó
2007/január: Matematika és fizika totó megoldása
2007/február: Jelentés a 2006. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2007/február: A 2006. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatinak megoldásai
2007/február: A 2006. évi William Lowell Putnam verseny feladatai
2007/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/február: Megoldásvázlatok a 2007/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/március: Desargues tétele
2007/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/március: Megoldásvázlatok a 2007/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2007/április: Nők a matematikában
2007/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/április: Megoldásvázlatok a 2007/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/május: Egy érdekes és egyszerű transzformációval származtatott nem-desargues-i affin sík
2007/május: Hogyan nyerjünk a TOTÓn?
2007/május: Megoldásvázlatok a 2007/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/május: Ericsson-díj 2007 - felhívás
2007/szeptember: Beszámoló a 48. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2007/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök
2007/szeptember: Ötven éve halt meg Neukomm Gyula
2007/szeptember: Az új felvételi pontszámítási rendszer I.
2007/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/szeptember: KöMaL Tesztverseny -- Versenykiírás
2007/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2007/szeptember: KöMaL 2007--2008 matematika--fizika--számítástechnika pontverseny, versenykiírás
2007/szeptember: Pólya György-díj
2007/szeptember: Figyelem!
2007/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/október: A 48. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2007/október: A végtelen sorok felfedezése. I
2007/október: XLVII. Rátz László Vándorgyűlés
2007/október: A 2007. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2007/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/október: Megoldásvázlatok a 2007/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/október: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/november: A végtelen sorok felfedezése. II
2007/november: Egyetemisták matematikaversenyen
2007/november: A 2006-2007. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2007/november: A 2006-2007. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2007/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/november: Megoldásvázlatok a 2007/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/december: Az új felvételi pontszámítási rendszer II.
2007/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/december: Megoldásvázlatok a 2007/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/december: Matematikaképzések az ELTE TTK-n
2007/december: Matematikus képzés a BME-n
2007/december: Néhányan a 2006-2007-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2007/szeptemberi melléklet: A 2006-2007-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2007/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 57. évfolyamának tartalomjegyzéke
2007/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2008/január: Újabb ismereteink a szabályos toroidokról
2008/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/január: Megoldásvázlatok a 2007/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/január: Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért és a tehetséggondozásért
2008/január: Rátz Tanár Úr Életműdíj
2008/január: Matematikus továbbtanulási problémák megoldásai
2008/február: Jelentés a 2007. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2008/február: A 2007. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2008/február: Variációk a SET témájára
2008/február: A 2007. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatai
2008/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/február: Megoldásvázlatok a 2008/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/március: Megoldásvázlatok a 2008/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/március: Medvetélkedő
2008/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2008/április: Ízelítő a Fermat--Torricelli problémakörből
2008/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/április: Megoldásvázlatok a 2008/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/április: Pályázati felhívás Rátz Tanár Úr Életműdíj 2008
2008/május: A Baire-tételről egy KöMaL-feladat kapcsán
2008/május: Megoldásvázlatok a 2008/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/május: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti a 4. Ifjúsági Bolyai Pályázatot
2008/május: Ericsson-díj 2008
2008/szeptember: Beszámoló a 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2008/szeptember: A 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2008/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök
2008/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2008/szeptember: KöMaL 2008--2009 matematika--fizika--informatika pontverseny - Versenykiírás
2008/szeptember: Figyelem!
2008/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/október: A 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2008/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2008/október: 48. Rátz László Vándorgyűlés
2008/október: A középiskolás tanárverseny feladatai
2008/október: A 2008. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2008/október: Új prímek
2008/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/október: Megoldásvázlatok a 2008/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/október: KöMaL Tesztverseny -- Versenykiírás
2008/október: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/november: XVIII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny
2008/november: A 2007--2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2008/november: A 2007--2008. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2008/november: A 2007--2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2008/november: A 2007--2008. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2008/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/november: Megoldásvázlatok a 2008/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/december: Kombinatorikai problémák egy egyszemélyes játék kapcsán I.
2008/december: Könyvismertető: Gál Péter: Ördöglakatok, pentominók és társaik
2008/december: Új lehetőségek a matematikus hallgatóknak a Debreceni Egyetemen
2008/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/december: Megoldásvázlatok a 2008/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/december: Matematikus képzés a BME-n
2008/szeptemberi melléklet: A 2007--2008-as tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2008/szeptemberi melléklet: A 2007--2008-as tanévi pontversenyek megyénkénti helyezettjei
2008/novemberi melléklet: A 2007--2008-as tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2008/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 58. évfolyamának tartalomjegyzéke
2008/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2009/január: Kombinatorikai problémák egy egyszemélyes játék kapcsán II.
2009/január: Jelentés a 2008. évi Ericsson-díjazottakról
2009/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/január: Megoldásvázlatok a 2008/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/január: Matematika és fizika totó
2009/január: Matematika és fizika totó megoldása
2009/február: Jelentés a 2008. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2009/február: A 2008. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2009/február: A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek I.
2009/február: A 2008. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatai
2009/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/február: Megoldásvázlatok a 2009/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/március: A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek II.
2009/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2008. évi beszámolója
2009/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/március: Megoldásvázlatok a 2009/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/április: Megoldásvázlatok a 2009/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/május: Száz éve született...
2009/május: Delta-kommandó, avagy rekurziók és differencia-egyenletek
2009/május: A centrálaxonometriáról az A. 456. feladat kapcsán
2009/május: Tetraéderek közös belső ponttal, avagy egy Kürschák-feladat utóélete
2009/május: Megoldásvázlatok a 2009/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/szeptember: Salát Máté
2009/szeptember: Beszámoló az 50. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2009/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/október: Az 50. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2009/október: 49. Rátz László Vándorgyűlés
2009/október: A középiskolás tanárverseny feladatai
2009/október: A 2009. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2009/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/október: Megoldásvázlatok a 2009. szeptemberi emelt szintű gyakorló feladatokhoz
2009/október: A 2008--2009-es tesztverseny díjazottjai
2009/november: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2009/november: A 2008--2009. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2009/november: A 2008--2009. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2009/november: A 2008--2009. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2009/november: A 2008--2009. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2009/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/november: Megoldásvázlatok a 2009/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/december: Megoldásvázlatok a 2009/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/december: Matematika és fizika totó
2009/december: Matematika és fizika totó megoldása
2009/szeptemberi melléklet: A 2008--2009-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2009/szeptemberi melléklet: A 2008--2009-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2009/novemberi melléklet: A 2008--2009-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2009/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 59. évfolyamának tartalomjegyzéke
2009/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2010/január: A 2009. évi Ericsson-díjazottak
2010/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2010/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/január: Megoldásvázlatok a 2009/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/február: Jelentés a 2009. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2010/február: A 2009. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2010/február: A 2009. évi William Lowell Putnam verseny feladatai
2010/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/február: Megoldásvázlatok a 2010/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2009. évi beszámolója
2010/február: Átadták a 2009. évi Rátz Tanár Úr Életműdíjakat
2010/március: Latin négyzetek, szép sudoku megoldások és véges geometriák I.
2010/március: Gauss-egészek és Dirichlet tétele I.
2010/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/március: Megoldásvázlatok a 2010/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/április: Latin négyzetek, szép sudoku megoldások és véges geometriák II.
2010/április: Gauss-egészek és Dirichlet tétele II.
2010/április: Barátságok a matematikán keresztül, országhatárokon át
2010/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/április: Megoldásvázlatok a 2010/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/május: Egy kártyatrükk és ami mögötte van
2010/május: Megoldásvázlatok a 2010/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2010/szeptemberi melléklet: A 2009-2010-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2010/szeptemberi melléklet: A 2009-2010-es taanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2010/novemberi melléklet: A 2009--2010-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2010/decemberi melléklet: A KöMaL 60. évfolyamának tartalomjegyzéke (2010)
2010/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2011/február: Jelentés a 2010. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2011/február: A 2010. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2011/szeptember: Beszámoló az 52. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2011/szeptember: Nemzetközi GeoGebra Konferencia
2011/szeptember: 51. Rátz László Vándorgyűlés
2011/szeptember: A 2011. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2011/szeptember: Konferenciaközpont építése avagy felületek háromszögelése
2011/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2011/október: Az 52. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2011/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2011/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/október: Megoldásvázlatok a 2011/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/november: A 2010--2011. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2011/november: A 2010--2011. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2011/november: A 2010--2011. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2011/november: A 2010--2011. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2011/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/november: Megoldásvázlatok a 2011/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/november: Közlemény
2011/november: Közlemény
2011/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2011/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/december: Megoldásvázlatok a 2011/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tesztverseny díjazottjai
2011/decemberi melléklet: A KöMaL 61. évfolyamának tartalomjegyzéke (2011)
2011/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2012/február: Jelentés a 2011. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2012/február: A 2011. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásairől
2012/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2012/szeptemberi melléklet: A 2011-2012-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2012/szeptemberi melléklet: A 2011-2012-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2012/novemberi melléklet: A 2011--2012-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2012/decemberi melléklet: A KöMaL 62. évfolyamának tartalomjegyzéke (2012)
2012/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2013/február: Jelentés a 2012. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2013/február: A 2012. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2013/szeptemberi melléklet: A 2012-2013-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2013/szeptemberi melléklet: A 2012-2013-as tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2013/novemberi melléklet: A 2012--2013-as tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2013/decemberi melléklet: A KöMaL 63. évfolyamának tartalomjegyzéke (2013)
2013/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2014/február: Jelentés a 2013. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2014/február: A 2013. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2014/május: Megoldásvázlatok a 2014/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2014/szeptemberi melléklet: A 2013--2014-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2014/szeptemberi melléklet: A 2013-2014-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2014/novemberi melléklet: A 2013--2014-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2014/decemberi melléklet: A KöMaL 64. évfolyamának tartalomjegyzéke (2014)
2014/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2015/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2015/január: Megoldásvázlatok a 2014/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2015/február: Jelentés a 2014. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2015/február: A 2014. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2015/február: ERICSSON-DÍJ 2015 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2015/február: Tizennegyedik Rátz Tanár Úr Életműdíj átadó
2015/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2015/december: A Milne-egyenlőtlenség és társai, avagy ellenállások álruhában I.
2015/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2015/december: Megoldásvázlatok a 2015/8. sz. emelt szintű matematika gyakorló feladatsorhoz
2015/december: Jelentés a 2015. évi Ericsson-díjazottakról
2016/február: Jelentés a 2015. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2016/február: A 2015. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2017/február: Jelentés a 2016. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2017/február: A 2016. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2018/február: Jelentés a 2017. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2018/február: A 2017. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2018/február: Ericsson-díj 2018
2018/március: Rácsok és csoportok 2.
2018/szeptember: Barangolás kockás papíron
2018/október: Az 59. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2018/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2018. Dombóvár
2018/november: Segner János András, a turbina atyja
2018/december: Akik a nagy teljesítmény mögött állnak
2019/február: Jelentés a 2018. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2019/február: A 2018. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2019/február: ERICSSON-DÍJ, 2019
2019/szeptember: Az RSA kulcsgenerálás és a~Carmichael-számok kapcsolata 2.
2019/október: A 60. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
2019/október: Térbe kilépő bizonyítások I.
2019/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2019/november: Jelentés a 2019. évi Ericsson-díjazottakról
2019/november: Nyári matematika- és fizikatábor 2019. Dombóvár
2020/január: Megoldásvázlatok a 2019/98. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2020/február: Jelentés a 2019. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2020/február: A 2019. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2020/február: Rátz Tanár Úr Életműdíjak átadása 2019 decemberében
2020/március: Térbe kilépő bizonyítások VI.
2020/március: Monoton leképezések fixpontjai I.
2020/szeptember: IMO felkészülés a koronavírus árnyékában, 2020
2020/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök a 2020/2021. tanévben
2020/szeptember: EGMO beszámoló
2020/szeptember: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia
2020/szeptember: Monoton leképezések fixpontjai II:
2020/szeptember: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2020/október: Az elfeledett közép
2020/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2020/október: Megoldásvázlatok a 2020/9. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2020/november: Beszámoló a 61. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2020/november: A 61. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2020/november: Egy különös életút Ramanujan I. rész
2020/november: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2020/november: Megoldásvázlatok a 2020/7. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2020/december: A 61. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
2021/január: A 61. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása II.
2021/január: Egy különös életút Ramanujan II. rész
2021/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2021/január: Megoldásvázlatok a 2020/12. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/január: Matematikai képzések az ELTE TTK-n
2021/február: Jelentés a 2020. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2021/február: A 2020. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2021/február: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2021/február: Megoldásvázlatok a 2021/1. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/március: A háromszög belső szögfelelzőjének hosszáról
2021/március: Lineáris ciklusmodellek
2021/március: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2021/március: Megoldásvázlatok a 2021/2. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/április: Lovász László az Abel-díj idei egyik kitüntetettje
2021/április: Bizonyítsunk sokféleképpen - egy érettségi feladat továbbgondolása
2021/április: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2021/április: Megoldásvázlatok a 2021/3. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/május: Fraktálok és dimenziószámok
2021/május: Megoldásvázlatok a 2021/4. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/május: Önhasonló frakatálok ábrázolása LATEX-ben
2021/szeptember: Beszámoló a 62. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2021/szeptember: A 62. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2021/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök a 2021/2022. tanévben
2021/szeptember: EGMO 2021/2022 felhívás
2021/szeptember: A matekes pedagógus - Eigel Ernő emlékére
2021/szeptember: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2021/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2021/október: A 62. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
2021/október: EGMO beszámoló
2021/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2021/október: Megoldásvázlatok a 2021/9. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2021. Dombóvár
2021/november: A 62. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása II.
2021/november: A háromszög-egyenlőtlenség alkalmazásai I.
2021/november: KöMaL Ifjúsági Ankét 2021.
2021/november: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2021/november: Megoldásvázlatok a 2021/7. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/december: A háromszög-egyenlőtlenség alkalmazásai II.
2021/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2021/december: Megoldásvázlatok a 2021/8. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/január: Számelmélet és valószínűségszámítás
2022/január: Kedvcsináló a ,,Geometriafeladatok megoldása színusztétellel" című íráshoz
2022/január: 60. Rátz László Vándorgyűlés 2021. július 1-3.
2022/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/január: Megoldásvázlatok a 2021/12. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/január: Matematikai képzések az ELTE TTK-n
2022/február: Jelentés a 2021. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2022/február: A 2021. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2022/február: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/február: Megoldásvázlatok a 2022/1. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/február: Ifjú olvasóinkhoz régen és most
2022/február: A matematikai logika logikusabb, mint gondolnánk I.
2022/február: Rátz Tanár Úr Életműdíjak átadása 2021 decemberében
2022/március: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/március: Megoldásvázlatok a 2022/2. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/április: Mennyi a téglalap területe?
2022/április: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/április: Megoldásvázlatok a 2022/3. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/április: Áprilisi fejtörő
2022/május: Kiadói közlemény
2022/május: Ericsson-díj tájékoztató
2022/május: Konvex testbe írható tetraéder d-dimenzióban
2022/május: EGMO 2022
2022/május: Az EGMO 2022 feladatai
2022/május: EGMO beszámoló
2022/május: Megoldásvázlatok a 2022/4. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/május: Könyvismertetés. John D. Barrow: 100 alapvető dolog a matematikáról és a művészetekről, AMIRŐL NEM TUDTUK, hogy nem tudjuk)
2022/szeptember: Beszámoló a 63. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2022/szeptember: A 63. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2022/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök a 2022/2023. tanévben
2022/szeptember: EGMO 2022/2023 felhívás
2022/szeptember: Négyszín-sejtés I.: A sejtés születése és egy bizonyítási kísérlet
2022/szeptember: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2022/október: A 63. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
2022/október: Négyszín-sejtés II.: Hol a hiba Kempe bizonyításában?
2022/október: 61. Rátz László Vándorgyűlés, Eger 2022. július 5--8.
2022/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/október: Megoldásvázlatok a 2022/6. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2022. Dombóvár
2022/november: A 63. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása II.
2022/november: Négyszín-sejtés III: A színezési polinom, avagy miért olyan nehéz a négyszín-tétel
2022/november: Helyesbítés és közlemény
2022/november: 61. Rátz László Vándorgyűlés, Eger 2022. július 5--8. Az általános iskolai tanárok versenye
2022/november: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/november: Megoldásvázlatok a 2022/7. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/december: Nyakláncok, lyukas négyzetek és oszthatóság
2022/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/december: Megoldásvázlatok a 2022/8. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/december: Matematikai képzések az ELTE TTK-n
2023/január: Holló-Szabó Ferenc (1965-2022)
2023/január: Projektív geometria és társai - avagy hogyan birkózzunk meg egy feladattal 1.
2023/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/január: Megoldásvázlatok a 2022/9. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2023/január: Projektív geometria és társai -- avagy hogyan birkózzunk meg egy feladattal 1. első három gyakorlófeladatának megoldásvázlata
2023/január: Sikeres KöMaL-rendezvény az ELTE-n
2023/február: Jelentés a 2022. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2023/február: A 2022. évi Kürschák József Tanulóverseny feladatainak megoldása
2023/február: Egy matematikai diákolimpiai feladatról
2023/február: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/február: Megoldásvázlatok a 2023/1. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2023/február: Rátz Tanár Úr Életműdíjak átadása 2022 decemberében
2023/március: Pelikán József (1947 - 2023)
2023/március: A d-dimenziós tér fedése konvex test eltoltjaival
2023/március: Könyvajánló -- Bártfai Pál: A háromszög
2023/március: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/március: Megoldásvázlatok a 2023/2. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2023/április: Szenvedély és kötelesség -- 400 éve született Blaise Pascal
2023/április: Hol él a kvantumbit? Utazás a dimenziók között
2023/április: Ilyen volt az első magyarországi ,,Matek az Utcán"
2023/április: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/április: Megoldásvázlatok a 2023/3. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2023/május: Rátz tanár úr
2023/május: Stabil házasságok, avagy hogyan működik a felvételi ponthatárok meghatározása
2023/május: Beszámoló a 2023-as EGMO versenyről
2023/május: Az EGMO 2023 feladatai
2023/május: Megoldásvázlatok a 2023/4. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2023/szeptember: Beszámoló a 64. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2023/szeptember: A 64. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2023/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök a 2023/2024. tanévben
2023/szeptember: EGMO 2023/2024 felhívás
2023/szeptember: Kézzel fogható logika -- az ördöglakatok csodálatos világa
2023/szeptember: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2023/szeptember: Rejtvények, ördöglakatok
2023/szeptember: Kürschák József Matematikai Tanulóvrseny 2023. Felhívás
2023/október: A 64. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
2023/október: 62. Rátz László Vándorgyűlés, Budapest, 2023. július 4-7.
2023/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/október: Megoldásvázlatok a 2023/6. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2023/október: Rejtvények, ördöglakatok -- Pálcika a gomblyukban
2023/november: A 64. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása II.
2023/november: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/november: Megoldásvázlatok a 2023/7. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2023/november: Rejtvények, ördöglakatok - Doboz a dobozban
2023/december: Egy közel 110 éves érettségi feladat a 150 éves Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium múltjából
2023/december: Héttusára fel!
2023/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/december: Megoldásvázlatok a 2023/8. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2023/december: Rejtvények, ördöglakatok - Köss csomót összekötött kézzel!
2024/január: Matematika és informatika -- kéz a kézben, avagy egy 2023-as Schweitzer példa előzménye
2024/január: Rátz Tanár Úr Életműdíj 2023
2024/január: Rejtvények, ördöglakatok -- Ördöglakat az erdőből
2024/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2024/január: Megoldásvázlatok a 2023/9. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2024/január: Matematika képzések az ELTE TTK-n
2024/február: Jelentés a 2023. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2024/február: A 2023. évi Kürschák József Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2024/február: Rejtvények, ördöglakatok -- Képek és szögek
2024/február: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2024/február: Megoldásvázlatok a 2024/1. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2024/március: Rejtvények, ördöglakatok -- Átbújtatás a köbön: a Meleda játék
2024/március: Rejtvények, ördöglakatok -- Képakasztó játék
2024/március: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2024/március: Megoldásvázlatok a 2024/2. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2024/március: Két nő az elsők között -- Nők a KöMaL-ban -- Klein Eszter és Wachsberger Márta

Feladatok (21091 találat):

SCMF0675 feladat dekódolása nem sikerült.
1CMG0416 feladat dekódolása nem sikerült.
1CMG0699 feladat dekódolása nem sikerült.
2CMV6121 feladat dekódolása nem sikerült.
1CMG1164 feladat dekódolása nem sikerült.
2CMF2078 feladat dekódolása nem sikerült.
1955/március: SCMF06751957/április: 1CMG04161961/április: 1CMG06991961/szeptember: 2CMV6121
1967/december: 1CMG11641968/szeptember: F.16171968/szeptember: F.16181968/szeptember: F.1619
1968/szeptember: F.16201968/szeptember: F.16211968/szeptember: F.16221968/október: F.1623
1968/október: F.16261968/október: F.16241968/október: F.16251968/október: F.1627
1968/október: F.16281968/november: F.16311968/november: F.16291968/november: F.1630
1968/november: F.16321968/november: F.16331968/november: F.16341968/december: F.1636
1968/december: F.16371968/december: F.16351968/december: F.16381968/december: F.1639
1968/december: F.16401969/január: F.16431969/január: F.16441969/január: F.1645
1969/január: F.16461969/január: F.16411969/január: F.16421969/február: F.1647
1969/február: F.16481969/február: F.16491969/február: F.16501969/február: F.1651
1969/február: F.16521969/március: F.16531969/március: F.16571969/március: F.1654
1969/március: F.16551969/március: F.16561969/március: F.16581969/április: F.1662
1969/április: F.16591969/április: F.16601969/április: F.16611969/április: F.1663
1969/április: F.16641969/május: F.16671969/május: F.16681969/május: F.1665
1969/május: F.16661969/május: F.16691969/május: F.16701969/szeptember: F.1671
1969/szeptember: F.16721969/szeptember: F.16731969/szeptember: F.16741969/szeptember: F.1675
1969/szeptember: F.16761969/október: F.16771969/október: F.16781969/október: F.1679
1969/október: F.16801969/október: F.16811969/október: F.16821969/november: F.1683
1969/november: F.16841969/november: F.16851969/november: F.16861969/november: F.1687
1969/november: F.16881969/december: F.16891969/december: F.16901969/december: F.1691
1969/december: F.16921969/december: F.16931969/december: F.16941970/január: F.1695
1970/január: F.16961970/január: F.16971970/január: F.16981970/január: F.1699
1970/január: F.17001970/február: F.17011970/február: F.17021970/február: F.1706
1970/február: F.17031970/február: F.17041970/február: F.17051970/március: F.1707
1970/március: F.17091970/március: F.17081970/március: F.17101970/március: F.1711
1970/március: F.17121970/április: F.17131970/április: F.17151970/április: F.1714
1970/április: F.17161970/április: F.17171970/április: F.17181970/május: F.1719
1970/május: F.17201970/május: F.17211970/május: F.17221970/május: F.1723
1970/május: F.17241970/szeptember: F.17301970/szeptember: F.17251970/szeptember: F.1726
1970/szeptember: F.17271970/szeptember: F.17281970/szeptember: F.17291970/október: F.1731
1970/október: F.17321970/október: F.17331970/október: F.17341970/október: F.1735
1970/október: F.17361970/november: F.17371970/november: F.17381970/november: F.1739
1970/november: F.17401970/november: F.17411970/november: F.17421970/december: F.1743
1970/december: F.17441970/december: F.17451970/december: F.17471970/december: F.1746
1970/december: F.17481971/január: F.17491971/január: F.17501971/január: F.1751
1971/január: F.17521971/január: F.17531971/január: F.17541971/február: F.1755
1971/február: F.17561971/február: F.17571971/február: F.17581971/február: F.1759
1971/február: F.17601971/március: F.17611971/március: F.17621971/március: F.1763
1971/március: F.17641971/március: F.17651971/március: F.17661971/április: F.1767
1971/április: F.17681971/április: F.17691971/április: F.17701971/április: F.1771
1971/április: F.17721971/május: F.17731971/május: F.17741971/május: F.1775
1971/május: F.17761971/május: F.17771971/május: F.17781971/szeptember: F.1779
1971/szeptember: F.17801971/szeptember: F.17811971/szeptember: F.17831971/szeptember: F.1782
1971/szeptember: F.17841971/október: F.17851971/október: F.17861971/október: F.1787
1971/október: F.17901971/október: F.17881971/október: F.17891971/november: F.1791
1971/november: F.17921971/november: F.17941971/november: F.17951971/november: F.1793
1971/november: F.17961971/december: F.17971971/december: F.17991971/december: F.1798
1971/december: F.18001971/december: F.18011971/december: F.18021972/január: F.1806
1972/január: F.18071972/január: F.18031972/január: F.18041972/január: F.1805
1972/január: F.18081972/február: F.18101972/február: F.18111972/február: F.1809
1972/február: F.18131972/február: F.18121972/február: F.18141972/március: F.1815
1972/március: F.18161972/március: F.18171972/március: F.18191972/március: F.1820
1972/március: F.18181972/április: F.18211972/április: F.18221972/április: F.1823
1972/április: F.18251972/április: F.18261972/április: F.18241972/május: F.1827
1972/május: F.18321972/május: F.18281972/május: F.18291972/május: F.1830
1972/május: F.18311972/szeptember: F.18331972/szeptember: F.18341972/szeptember: F.1837
1972/szeptember: F.18381972/szeptember: F.18351972/szeptember: F.18361972/október: F.1839
1972/október: F.18431972/október: F.18401972/október: F.18421972/október: F.1844
1972/október: F.18411972/november: F.18451972/november: F.18491972/november: F.1848
1972/november: F.18461972/november: F.18471972/november: F.18501972/december: F.1851
1972/december: F.18521972/december: F.18531972/december: F.18541972/december: F.1855
1972/december: F.18561973/január: F.18571973/január: F.18581973/január: F.1859
1973/január: F.18601973/január: F.18611973/január: F.18621973/február: F.1863
1973/február: F.18641973/február: F.18651973/február: F.18661973/február: F.1867
1973/február: F.18681973/március: F.18701973/március: F.18711973/március: F.1874
1973/március: F.18691973/március: F.18721973/március: F.18731973/április: F.1876
1973/április: F.18751973/április: F.18771973/április: F.18781973/április: F.1880
1973/április: F.18791973/május: F.18811973/május: F.18821973/május: F.1883
1973/május: F.18841973/május: F.18861973/május: F.18851973/szeptember: F.1887
1973/szeptember: F.18881973/szeptember: F.18891973/szeptember: F.18911973/szeptember: F.1892
1973/szeptember: F.18901973/október: F.18931973/október: F.18941973/október: F.1895
1973/október: F.18971973/október: F.18981973/október: F.18961973/november: F.1899
1973/november: F.19001973/november: F.19011973/november: F.19031973/november: F.1904
1973/november: F.19021973/december: F.19051973/december: F.19071973/december: F.1909
1973/december: F.19101973/december: F.19061973/december: F.19081974/január: F.1911
1974/január: F.19121974/január: F.19131974/január: F.19141974/január: F.1915
1974/január: F.19161974/február: F.19171974/február: F.19181974/február: F.1920
1974/február: F.19211974/február: F.19191974/február: F.19221974/március: F.1924
1974/március: F.19231974/március: F.19251974/március: F.19271974/március: F.1926
1974/március: F.19281974/április: F.19321974/április: F.19331974/április: F.1929
1974/április: F.19301974/április: F.19311974/április: F.19341974/május: F.1935
1974/május: F.19361974/május: F.19371974/május: F.19381974/május: F.1939
1974/május: F.19401974/szeptember: F.19411974/szeptember: F.19421974/szeptember: F.1943
1974/szeptember: F.19441974/szeptember: F.19451974/szeptember: F.19461974/október: F.1947
1974/október: F.19481974/október: F.19491974/október: F.19501974/október: F.1951
1974/október: F.19521974/november: F.19531974/november: F.19541974/november: F.1955
1974/november: F.19561974/november: F.19571974/november: F.19581974/december: F.1959
1974/december: F.19601974/december: F.19611974/december: F.19621974/december: F.1963
1974/december: F.19641975/január: F.19651975/január: F.19661975/január: F.1968
1975/január: F.19691975/január: F.19701975/január: F.19671975/február: F.1971
1975/február: F.19721975/február: F.19731975/február: F.19741975/február: F.1975
1975/február: F.19761975/március: F.19771975/március: F.19791975/március: F.1980
1975/március: F.19811975/március: F.19781975/március: F.19821975/április: F.1983
1975/április: F.19851975/április: F.19881975/április: F.19841975/április: F.1986
1975/április: F.19871975/május: F.19921975/május: F.19891975/május: F.1990
1975/május: F.19911975/május: F.19931975/május: F.19941975/szeptember: F.1996
1975/szeptember: F.19951975/szeptember: F.19971975/szeptember: F.19981975/szeptember: F.1999
1975/szeptember: F.20001975/október: F.20011975/október: F.20021975/október: F.2003
1975/október: F.20041975/október: F.20051975/október: F.20061975/november: F.2007
1975/november: F.20081975/november: F.20091975/november: F.20101975/november: F.2011
1975/november: F.20121975/december: F.20131975/december: F.20141975/december: F.2015
1975/december: F.20161975/december: F.20171975/december: F.20181976/január: Gy.1617
1976/január: F.20191976/január: F.20201976/január: F.20211976/január: F.2022
1976/január: F.20231976/január: F.20241976/február: Gy.16181976/február: Gy.1619
1976/február: Gy.16201976/február: Gy.16211976/február: F.20251976/február: F.2026
1976/február: F.20271976/február: F.20281976/február: Gy.16221976/február: Gy.1623
1976/február: F.20291976/február: F.20301976/március: Gy.16271976/március: Gy.1625
1976/március: Gy.16261976/március: Gy.16281976/március: Gy.16291976/március: F.2031
1976/március: F.20321976/március: F.20331976/március: F.20341976/március: Gy.1630
1976/március: F.20351976/március: F.20361976/április: Gy.16311976/április: Gy.1632
1976/április: Gy.16331976/április: Gy.16341976/április: Gy.16351976/április: Gy.1630
1976/április: F.20371976/április: F.20381976/április: F.20391976/április: F.2040
1976/április: F.20411976/április: F.20421976/május: Gy.16371976/május: Gy.1638
1976/május: Gy.16391976/május: Gy.16401976/május: Gy.16411976/május: Gy.1642
1976/május: F.20431976/május: F.20441976/május: F.20451976/május: F.2046
1976/május: F.20471976/május: F.20481976/szeptember: Gy.16431976/szeptember: Gy.1644
1976/szeptember: Gy.16451976/szeptember: Gy.16461976/szeptember: Gy.16471976/szeptember: Gy.1648
1976/szeptember: F.20491976/szeptember: F.20501976/szeptember: F.20511976/szeptember: F.2052
1976/szeptember: F.20531976/szeptember: F.20541976/október: Gy.16491976/október: F.2055
1976/október: F.20561976/október: Gy.16501976/október: Gy.16511976/október: Gy.1652
1976/október: Gy.16531976/október: Gy.16541976/október: F.20571976/október: F.2058
1976/október: F.20591976/október: F.20601976/november: Gy.16551976/november: Gy.1656
1976/november: Gy.16571976/november: Gy.16581976/november: F.20611976/november: F.2062
1976/november: F.20631976/november: F.20641976/november: F.20651976/november: F.2066
1976/november: Gy.16591976/november: Gy.16601976/december: Gy.16611976/december: Gy.1662
1976/december: Gy.16631976/december: Gy.16641976/december: Gy.16651976/december: Gy.1666
1976/december: F.20671976/december: F.20681976/december: F.20691976/december: F.2070
1976/december: F.20711976/december: F.20721977/január: Gy.16671977/január: F.2073
1977/január: F.20741977/január: F.20751977/január: F.20761977/január: Gy.1668
1977/január: Gy.16691977/január: Gy.16701977/január: Gy.16711977/január: Gy.1672
1977/január: F.20771977/január: 2CMF20781977/február: Gy.16781977/február: Gy.1679
1977/február: Gy.16801977/február: Gy.16811977/február: F.20791977/február: F.2080
1977/február: F.20811977/február: F.20821977/február: F.20831977/február: F.2084
1977/február: Gy.16821977/február: Gy.16831977/március: Gy.16841977/március: Gy.1685
1977/március: Gy.16861977/március: Gy.16871977/március: Gy.16891977/március: F.2085
1977/március: F.20861977/március: F.20871977/március: F.20881977/március: Gy.1688
1977/március: F.20891977/március: F.20901977/április: Gy.16921977/április: Gy.1693
1977/április: F.20911977/április: Gy.16901977/április: Gy.16911977/április: Gy.1694
1977/április: Gy.16951977/április: F.20921977/április: F.20931977/április: F.2094
1977/április: F.20961977/április: F.20951977/május: F.20991977/május: Gy.1696
1977/május: Gy.16981977/május: Gy.17001977/május: Gy.17011977/május: F.2097
1977/május: F.20981977/május: Gy.16971977/május: Gy.16991977/május: F.2100
1977/május: F.21011977/május: F.21021977/szeptember: Gy.17021977/szeptember: Gy.1703
1977/szeptember: Gy.17041977/szeptember: Gy.17051977/szeptember: Gy.17061977/szeptember: F.2103
1977/szeptember: F.21041977/szeptember: F.21051977/szeptember: F.21061977/szeptember: F.2107
1977/szeptember: F.21081977/szeptember: Gy.17071977/szeptember: Gy.17081977/szeptember: Gy.1709
1977/október: F.21091977/október: Gy.17101977/október: Gy.17111977/október: Gy.1712
1977/október: Gy.17131977/október: Gy.17141977/október: Gy.17151977/október: Gy.1716
1977/október: Gy.17171977/október: F.21101977/október: F.21111977/október: F.2112
1977/október: F.21131977/október: F.21141977/november: Gy.17181977/november: Gy.1719
1977/november: Gy.17201977/november: Gy.17211977/november: Gy.17221977/november: Gy.1723
1977/november: Gy.17241977/november: Gy.17251977/november: F.21151977/november: F.2116
1977/november: F.21171977/november: F.21181977/november: F.21191977/november: F.2120
1977/december: Gy.17261977/december: Gy.17271977/december: Gy.17281977/december: Gy.1729
1977/december: F.21211977/december: F.21221977/december: F.21231977/december: Gy.1730
1977/december: Gy.17311977/december: Gy.17321977/december: Gy.17331977/december: F.2124
1977/december: F.21251977/december: F.21261978/január: Gy.17341978/január: Gy.1735
1978/január: F.21271978/január: Gy.17361978/január: Gy.17371978/január: Gy.1738
1978/január: Gy.17391978/január: Gy.17401978/január: Gy.17411978/január: F.2128
1978/január: F.21291978/január: F.21301978/január: F.21311978/január: F.2132
1978/február: Gy.17421978/február: Gy.17431978/február: Gy.17441978/február: Gy.1745
1978/február: Gy.17461978/február: Gy.17471978/február: F.21331978/február: F.2134
1978/február: F.21351978/február: F.21361978/február: F.21371978/február: Gy.1748
1978/február: Gy.17491978/február: F.21381978/március: Gy.17501978/március: Gy.1751
1978/március: Gy.17521978/március: Gy.17531978/március: Gy.17541978/március: Gy.1755
1978/március: Gy.17561978/március: Gy.17571978/március: F.21391978/március: F.2140
1978/március: F.21411978/március: F.21421978/március: F.21431978/március: F.2144
1978/április: Gy.17591978/április: Gy.17581978/április: Gy.17601978/április: Gy.1761
1978/április: Gy.17621978/április: F.21461978/április: F.21451978/április: F.2147
1978/április: F.21481978/április: F.21491978/április: F.21501978/április: Gy.1763
1978/április: Gy.17641978/április: Gy.17651978/május: Gy.17661978/május: F.2151
1978/május: F.21521978/május: Gy.17671978/május: Gy.17681978/május: Gy.1769
1978/május: Gy.17701978/május: Gy.17711978/május: Gy.17721978/május: Gy.1773
1978/május: F.21531978/május: F.21541978/május: F.21551978/május: F.2156
1978/szeptember: Gy.17741978/szeptember: Gy.17751978/szeptember: Gy.17761978/szeptember: Gy.1777
1978/szeptember: Gy.17781978/szeptember: F.21571978/szeptember: F.21581978/szeptember: F.2159
1978/szeptember: F.21601978/szeptember: F.21611978/szeptember: Gy.17791978/szeptember: Gy.1780
1978/szeptember: Gy.17811978/szeptember: F.21621978/október: Gy.17821978/október: Gy.1783
1978/október: Gy.17841978/október: Gy.17851978/október: Gy.17861978/október: F.2163
1978/október: F.21641978/október: F.21651978/október: F.21661978/október: F.2167
1978/október: Gy.17871978/október: Gy.17881978/október: Gy.17891978/október: F.2168
1978/november: Gy.17901978/november: Gy.17911978/november: Gy.17921978/november: Gy.1793
1978/november: Gy.17941978/november: Gy.17951978/november: Gy.17961978/november: Gy.1797
1978/november: F.21691978/november: F.21701978/november: F.21711978/november: F.2172
1978/november: F.21731978/november: F.21741978/december: Gy.17981978/december: Gy.1799
1978/december: Gy.18001978/december: Gy.18011978/december: F.21751978/december: F.2176
1978/december: F.21771978/december: F.21781978/december: Gy.18021978/december: Gy.1803
1978/december: Gy.18041978/december: Gy.18051978/december: F.21791978/december: F.2180
1979/január: Gy.18061979/január: Gy.18071979/január: Gy.18081979/január: Gy.1809
1979/január: Gy.18101979/január: Gy.18111979/január: Gy.18121979/január: F.2181
1979/január: F.21821979/január: F.21831979/január: F.21841979/január: F.2185
1979/január: Gy.18131979/január: F.21861979/február: Gy.18141979/február: Gy.1815
1979/február: Gy.18161979/február: Gy.18171979/február: Gy.18181979/február: Gy.1819
1979/február: Gy.18201979/február: Gy.18211979/február: F.21871979/február: F.2188
1979/február: F.21891979/február: F.21901979/február: F.21911979/február: F.2192
1979/március: Gy.18221979/március: Gy.18231979/március: F.21931979/március: Gy.1824
1979/március: Gy.18251979/március: Gy.18261979/március: Gy.18271979/március: Gy.1828
1979/március: Gy.18291979/március: F.21981979/március: F.21941979/március: F.2195
1979/március: F.21961979/március: F.21971979/április: Gy.18301979/április: Gy.1831
1979/április: Gy.18321979/április: Gy.18331979/április: Gy.18341979/április: Gy.1835
1979/április: Gy.18361979/április: F.21991979/április: F.22001979/április: F.2201
1979/április: F.22021979/április: F.22031979/április: Gy.18371979/április: F.2204
1979/május: Gy.18381979/május: Gy.18391979/május: Gy.18401979/május: Gy.1841
1979/május: Gy.18421979/május: Gy.18431979/május: Gy.18441979/május: F.2205
1979/május: F.22061979/május: F.22071979/május: F.22081979/május: F.2209
1979/május: Gy.18451979/május: F.22101979/szeptember: Gy.18461979/szeptember: Gy.1847
1979/szeptember: Gy.18481979/szeptember: Gy.18491979/szeptember: Gy.18501979/szeptember: Gy.1851
1979/szeptember: Gy.18521979/szeptember: Gy.18531979/szeptember: F.22111979/szeptember: F.2212
1979/szeptember: F.22131979/szeptember: F.22141979/szeptember: F.22151979/szeptember: F.2216
1979/október: Gy.18541979/október: Gy.18551979/október: Gy.18561979/október: Gy.1857
1979/október: Gy.18581979/október: Gy.18591979/október: Gy.18601979/október: Gy.1861
1979/október: F.22211979/október: F.22171979/október: F.22181979/október: F.2219
1979/október: F.22201979/október: F.22221979/november: Gy.18621979/november: Gy.1863
1979/november: Gy.18641979/november: Gy.18651979/november: Gy.18661979/november: Gy.1869
1979/november: Gy.18671979/november: Gy.18681979/november: F.22241979/november: F.2227
1979/november: F.22231979/november: F.22251979/november: F.22261979/november: F.2228
1979/december: Gy.18701979/december: Gy.18711979/december: Gy.18721979/december: Gy.1873
1979/december: Gy.18741979/december: F.22291979/december: F.22301979/december: F.2232
1979/december: Gy.18751979/december: Gy.18761979/december: Gy.18771979/december: F.2231
1979/december: F.22331979/december: F.22341980/január: F.22311980/január: Gy.1878
1980/január: Gy.18791980/január: Gy.18801980/január: Gy.18811980/január: Gy.1882
1980/január: F.22351980/január: F.22361980/január: F.22371980/január: F.2238
1980/január: F.22391980/január: Gy.18831980/január: Gy.18841980/január: Gy.1885
1980/január: F.22401980/február: Gy.18861980/február: Gy.18871980/február: Gy.1888
1980/február: Gy.18891980/február: F.22411980/február: F.22431980/február: Gy.1890
1980/február: Gy.18911980/február: Gy.18921980/február: Gy.18931980/február: F.2242
1980/február: F.22441980/február: F.22451980/február: F.22461980/március: Gy.1894
1980/március: Gy.18951980/március: Gy.18961980/március: Gy.18971980/március: Gy.1898
1980/március: Gy.18991980/március: Gy.19001980/március: Gy.19011980/március: F.2247
1980/március: F.22481980/március: F.22491980/március: F.22501980/március: F.2251
1980/március: F.22521980/április: Gy.19021980/április: Gy.19031980/április: Gy.1904
1980/április: Gy.19051980/április: Gy.19061980/április: F.22531980/április: F.2254
1980/április: F.22551980/április: F.22561980/április: F.22571980/április: Gy.1907
1980/április: Gy.19081980/április: Gy.19091980/április: F.22581980/május: Gy.1910
1980/május: Gy.19111980/május: Gy.19121980/május: Gy.19131980/május: Gy.1914
1980/május: Gy.19151980/május: Gy.19161980/május: Gy.19171980/május: F.2259
1980/május: F.22601980/május: F.22611980/május: F.22621980/május: F.2263
1980/május: F.22641980/május: F.22651980/szeptember: Gy.19181980/szeptember: Gy.1919
1980/szeptember: Gy.19201980/szeptember: Gy.19211980/szeptember: F.22661980/szeptember: F.2267
1980/szeptember: Gy.19221980/szeptember: Gy.19231980/szeptember: Gy.19241980/szeptember: Gy.1925
1980/szeptember: F.22681980/szeptember: F.22691980/szeptember: F.22701980/szeptember: F.2271
1980/október: Gy.19261980/október: Gy.19271980/október: Gy.19281980/október: Gy.1929
1980/október: Gy.19301980/október: Gy.19311980/október: Gy.19321980/október: Gy.1933
1980/október: F.22721980/október: F.22731980/október: F.22741980/október: F.2275
1980/október: F.22761980/október: F.22771980/november: Gy.19341980/november: Gy.1935
1980/november: Gy.19361980/november: Gy.19371980/november: Gy.19381980/november: Gy.1939
1980/november: Gy.19401980/november: Gy.19411980/november: F.22781980/november: F.2279
1980/november: F.22801980/november: F.22811980/november: F.22821980/november: F.2283
1980/december: Gy.19421980/december: Gy.19431980/december: Gy.19441980/december: Gy.1945
1980/december: Gy.19461980/december: Gy.19471980/december: Gy.19481980/december: Gy.1949
1980/december: F.22841980/december: F.22851980/december: F.22861980/december: F.2287
1980/december: F.22881980/december: F.22891981/január: Gy.19501981/január: Gy.1951
1981/január: Gy.19521981/január: Gy.19531981/január: F.22901981/január: F.2291
1981/január: F.22921981/január: F.22931981/január: Gy.19541981/január: Gy.1955
1981/január: Gy.19561981/január: Gy.19571981/január: F.22941981/január: F.2295
1981/február: Gy.19581981/február: Gy.19591981/február: Gy.19601981/február: Gy.1961
1981/február: Gy.19621981/február: F.22961981/február: F.22971981/február: F.2298
1981/február: F.22991981/február: F.23001981/február: F.23011981/február: Gy.1963
1981/február: Gy.19641981/február: Gy.19651981/március: Gy.19661981/március: Gy.1967
1981/március: Gy.19681981/március: Gy.19691981/március: Gy.19701981/március: Gy.1971
1981/március: F.23021981/március: F.23031981/március: F.23041981/március: Gy.1972
1981/március: Gy.19731981/március: F.23051981/március: F.23061981/március: F.2307
1981/április: Gy.19741981/április: Gy.19751981/április: Gy.19761981/április: F.2308
1981/április: F.23091981/április: F.23101981/április: F.23111981/április: Gy.1977
1981/április: Gy.19781981/április: Gy.19791981/április: Gy.19801981/április: Gy.1981
1981/április: F.23121981/április: F.23131981/május: Gy.19821981/május: Gy.1983
1981/május: Gy.19841981/május: Gy.19851981/május: F.23141981/május: F.2315
1981/május: F.23161981/május: F.23171981/május: Gy.19861981/május: Gy.1987
1981/május: Gy.19881981/május: Gy.19891981/május: F.23181981/május: F.2319
1981/szeptember: Gy.19901981/szeptember: Gy.19911981/szeptember: Gy.19921981/szeptember: Gy.1993
1981/szeptember: F.23201981/szeptember: F.23211981/szeptember: F.23221981/szeptember: F.2323
1981/szeptember: F.23241981/szeptember: Gy.19941981/szeptember: Gy.19951981/szeptember: Gy.1996
1981/szeptember: Gy.19971981/szeptember: F.23251981/október: Sz.11981/október: Gy.1998
1981/október: Gy.19991981/október: Gy.20001981/október: Gy.20011981/október: Sz.2
1981/október: F.23261981/október: F.23271981/október: Gy.20021981/október: Gy.2003
1981/október: Gy.20041981/október: Gy.20051981/október: F.23281981/október: F.2329
1981/október: F.23301981/október: F.23311981/november: Sz.31981/november: Sz.4
1981/november: Gy.20061981/november: Gy.20071981/november: Gy.20081981/november: Gy.2009
1981/november: F.23321981/november: F.23331981/november: F.23341981/november: F.2335
1981/november: Gy.20101981/november: Gy.20111981/november: Gy.20121981/november: Gy.2013
1981/november: F.23361981/november: F.23371981/december: F.23381981/december: Gy.2014
1981/december: Gy.20151981/december: Gy.20161981/december: Gy.20171981/december: Gy.2018
1981/december: Gy.20191981/december: Gy.20201981/december: Gy.20211981/december: F.2339
1981/december: F.23401981/december: F.23411981/december: F.23421981/december: F.2343
1982/január: Gy.20221982/január: Gy.20231982/január: F.23441982/január: F.2345
1982/január: F.23461982/január: F.23471982/január: Gy.20241982/január: Gy.2025
1982/január: Gy.20261982/január: Gy.20271982/január: Gy.20281982/január: Gy.2029
1982/január: F.23481982/január: F.23491982/február: Gy.20301982/február: F.2350
1982/február: Gy.20311982/február: Gy.20321982/február: Gy.20331982/február: Gy.2034
1982/február: Gy.20351982/február: Gy.20361982/február: Gy.20371982/február: F.2351
1982/február: F.23521982/február: F.23531982/február: F.23541982/február: F.2355
1982/március: Gy.20381982/március: Gy.20391982/március: Gy.20401982/március: Gy.2041
1982/március: Gy.20421982/március: F.23561982/március: F.23571982/március: F.2358
1982/március: F.23591982/március: F.23601982/március: F.23611982/március: Gy.2043
1982/március: Gy.20441982/március: Gy.20451982/április: Gy.20461982/április: Gy.2047
1982/április: Gy.20481982/április: Gy.20491982/április: F.23621982/április: F.2363
1982/április: F.23641982/április: F.23651982/április: Gy.20501982/április: Gy.2051
1982/április: Gy.20521982/április: Gy.20531982/április: F.23661982/április: F.2367
1982/május: Gy.20541982/május: Gy.20551982/május: Gy.20561982/május: Gy.2057
1982/május: Gy.20581982/május: F.23681982/május: F.23691982/május: F.2370
1982/május: F.23711982/május: F.23721982/május: Gy.20591982/május: Gy.2060
1982/május: Gy.20611982/május: F.23731982/szeptember: KSz.11982/szeptember: Gy.2062
1982/szeptember: Gy.20631982/szeptember: Gy.20641982/szeptember: F.23741982/szeptember: F.2375
1982/szeptember: F.23761982/szeptember: Gy.20651982/szeptember: Gy.20661982/szeptember: Gy.2067
1982/szeptember: Gy.20681982/szeptember: Gy.20691982/szeptember: F.23771982/szeptember: F.2378
1982/szeptember: F.23791982/október: KSz.21982/október: Gy.20701982/október: Gy.2071
1982/október: Gy.20721982/október: Gy.20731982/október: Gy.20741982/október: Gy.2075
1982/október: Gy.20761982/október: Gy.20771982/október: F.23801982/október: F.2381
1982/október: F.23821982/október: F.23831982/október: F.23841982/október: F.2385
1982/november: KSz.31982/november: Gy.20781982/november: Gy.20791982/november: Gy.2080
1982/november: Gy.20811982/november: Gy.20821982/november: Gy.20831982/november: F.2386
1982/november: F.23871982/november: F.23881982/november: F.23891982/november: F.2390
1982/november: Gy.20841982/november: Gy.20851982/november: F.23911982/december: KSz.4
1982/december: Sz.201982/december: Gy.20861982/december: F.23921982/december: F.2393
1982/december: Gy.20871982/december: Gy.20881982/december: Gy.20891982/december: Gy.2090
1982/december: Gy.20911982/december: Gy.20921982/december: Gy.20931982/december: F.2394
1982/december: F.23951982/december: F.23961982/december: F.23971983/január: KSz.5
1983/január: Sz.211983/január: Gy.20941983/január: Gy.20951983/január: Gy.2096
1983/január: Gy.20971983/január: Gy.20981983/január: F.23981983/január: F.2399
1983/január: F.24001983/január: Gy.20991983/január: Gy.21001983/január: Gy.2101
1983/január: F.24011983/január: F.24021983/január: F.24031983/február: Gy.2102
1983/február: Gy.21031983/február: Gy.21041983/február: Gy.21051983/február: KSz.6
1983/február: Gy.21061983/február: Gy.21071983/február: Gy.21081983/február: Gy.2109
1983/február: F.24041983/február: F.24051983/február: F.24061983/február: F.2407
1983/február: F.24081983/február: F.24091983/március: KSz.71983/március: Gy.2110
1983/március: Gy.21111983/március: Gy.21121983/március: Gy.21131983/március: Gy.2114
1983/március: Gy.21151983/március: Gy.21161983/március: Gy.21171983/március: F.2410
1983/március: F.24111983/március: F.24121983/március: F.24131983/március: F.2414
1983/március: F.24151983/április: KSz.81983/április: Gy.21181983/április: Gy.2119
1983/április: Gy.21201983/április: Gy.21211983/április: Gy.21221983/április: Gy.2123
1983/április: Gy.21241983/április: Gy.21251983/április: F.24161983/április: F.2417
1983/április: F.24181983/április: F.24191983/április: F.24201983/április: F.2421
1983/május: Gy.21261983/május: KSz.91983/május: Sz.251983/május: Gy.2127
1983/május: Gy.21281983/május: Gy.21291983/május: Gy.21301983/május: Gy.2131
1983/május: Gy.21321983/május: Gy.21331983/május: F.24221983/május: F.2423
1983/május: F.24241983/május: F.24251983/május: F.24261983/május: F.2427
1983/szeptember: Gy.21341983/szeptember: KSz.101983/szeptember: Gy.21351983/szeptember: Gy.2136
1983/szeptember: Gy.21371983/szeptember: Gy.21381983/szeptember: Gy.21391983/szeptember: Gy.2140
1983/szeptember: Gy.21411983/szeptember: F.24281983/szeptember: F.24291983/szeptember: F.2430
1983/szeptember: F.24311983/szeptember: F.24321983/szeptember: F.24331983/október: KSz.11
1983/október: Gy.21421983/október: Gy.21431983/október: Gy.21441983/október: Gy.2145
1983/október: Gy.21461983/október: Gy.21471983/október: F.24341983/október: F.2435
1983/október: F.24361983/október: F.24371983/október: F.24381983/október: Gy.2148
1983/október: Gy.21491983/október: F.24391983/november: KSz.121983/november: Gy.2150
1983/november: Gy.21511983/november: Gy.21521983/november: Gy.21531983/november: Gy.2154
1983/november: Gy.21551983/november: F.24401983/november: F.24411983/november: F.2442
1983/november: F.24431983/november: Gy.21561983/november: Gy.21571983/november: F.2444
1983/november: F.24451983/december: KSz.131983/december: Gy.21581983/december: Gy.2159
1983/december: Gy.21601983/december: Gy.21611983/december: Gy.21621983/december: Gy.2163
1983/december: Gy.21641983/december: F.24461983/december: F.24471983/december: F.2448
1983/december: F.24491983/december: F.24501983/december: F.24511983/december: Gy.2165
1984/január: KSz.141984/január: Gy.21661984/január: Gy.21671984/január: Gy.2168
1984/január: Gy.21691984/január: Gy.21711984/január: Gy.21721984/január: Gy.2170
1984/január: Gy.21731984/január: F.24521984/január: F.24541984/január: F.2455
1984/január: F.24561984/január: F.24571984/január: F.24531984/február: Gy.2174
1984/február: Gy.21751984/február: Gy.21761984/február: Gy.21771984/február: Gy.2178
1984/február: Gy.21791984/február: Gy.21801984/február: F.24581984/február: F.2459
1984/február: F.24611984/február: F.24621984/február: Gy.21811984/február: F.2460
1984/február: F.24631984/március: Gy.21821984/március: Gy.21831984/március: F.2465
1984/március: F.24661984/március: Gy.21851984/március: Gy.21861984/március: F.2464
1984/március: Gy.21841984/március: Gy.21871984/március: Gy.21881984/március: Gy.2189
1984/március: F.24671984/március: F.24681984/március: F.24691984/április: Sz.33
1984/április: Gy.21941984/április: Gy.21951984/április: Gy.21901984/április: Gy.2191
1984/április: Gy.21921984/április: Gy.21931984/április: F.24711984/április: F.2472
1984/április: F.24731984/április: F.24741984/április: Gy.21961984/április: F.2470
1984/április: F.24751984/április: Gy.21971984/május: Gy.21981984/május: Gy.2199
1984/május: Gy.22001984/május: Gy.22011984/május: Sz.341984/május: F.2477
1984/május: F.24811984/május: F.24761984/május: F.24781984/május: F.2479
1984/május: F.24801984/május: Gy.22021984/május: Gy.22031984/május: Gy.2204
1984/május: Gy.22051984/szeptember: C.11984/szeptember: C.21984/szeptember: C.3
1984/szeptember: C.41984/szeptember: Gy.22061984/szeptember: Gy.22071984/szeptember: Gy.2208
1984/szeptember: Gy.22091984/szeptember: Gy.22101984/szeptember: Gy.22111984/szeptember: Gy.2212
1984/szeptember: Gy.22131984/szeptember: F.24821984/szeptember: F.24831984/szeptember: F.2484
1984/szeptember: F.24851984/szeptember: F.24861984/szeptember: F.24871984/október: KSz.20
1984/október: C.51984/október: C.61984/október: C.71984/október: C.8
1984/október: Gy.22141984/október: Gy.22151984/október: Gy.22161984/október: Gy.2217
1984/október: Gy.22181984/október: Gy.22191984/október: Gy.22201984/október: Gy.2221
1984/október: F.24881984/október: F.24891984/október: F.24901984/október: F.2491
1984/október: F.24921984/október: F.24931984/november: C.121984/november: C.9
1984/november: C.101984/november: C.111984/november: Gy.22221984/november: Gy.2223
1984/november: Gy.22241984/november: Gy.22251984/november: F.24941984/november: F.2495
1984/november: F.24961984/november: Gy.22261984/november: Gy.22271984/november: Gy.2228
1984/november: Gy.22291984/november: F.24971984/november: F.24981984/november: F.2499
1984/december: C.131984/december: C.141984/december: C.151984/december: C.16
1984/december: Gy.22301984/december: Gy.22311984/december: Gy.22321984/december: Gy.2233
1984/december: Gy.22341984/december: F.25001984/december: F.25011984/december: F.2502
1984/december: F.25031984/december: Gy.22351984/december: Gy.22361984/december: Gy.2237
1984/december: F.25041984/december: F.25051985/január: C.171985/január: C.18
1985/január: C.191985/január: C.201985/január: Gy.22381985/január: Gy.2241
1985/január: Gy.22431985/január: Gy.22391985/január: Gy.22401985/január: Gy.2242
1985/január: Gy.22441985/január: F.25071985/január: F.25061985/január: F.2508
1985/január: F.25091985/január: F.25101985/január: F.25111985/január: Gy.2245
1985/február: C.211985/február: C.221985/február: C.231985/február: C.24
1985/február: Gy.22461985/február: Gy.22471985/február: Gy.22481985/február: Gy.2249
1985/február: Gy.22501985/február: Gy.22511985/február: Gy.22521985/február: F.2512
1985/február: F.25131985/február: F.25141985/február: F.25151985/február: F.2516
1985/február: Gy.22531985/február: F.25171985/március: C.251985/március: C.26
1985/március: C.271985/március: C.281985/március: Gy.22541985/március: F.2518
1985/március: Gy.22561985/március: Gy.22581985/március: Gy.22591985/március: Gy.2261
1985/március: Gy.22551985/március: Gy.22571985/március: Gy.22601985/március: F.2519
1985/március: F.25201985/március: F.25211985/március: F.25221985/március: F.2523
1985/április: C.291985/április: Gy.22621985/április: Gy.22641985/április: C.30
1985/április: C.311985/április: C.321985/április: Gy.22631985/április: F.2526
1985/április: Gy.22661985/április: Gy.22671985/április: Gy.22691985/április: F.2524
1985/április: F.25251985/április: F.25271985/április: F.25281985/április: Gy.2265
1985/április: Gy.22681985/április: F.25291985/május: C.331985/május: C.34
1985/május: C.351985/május: C.361985/május: Gy.22711985/május: Gy.2270
1985/május: Gy.22721985/május: Gy.22731985/május: F.25301985/május: F.2531
1985/május: Gy.22741985/május: Gy.22751985/május: Gy.22761985/május: Gy.2277
1985/május: F.25341985/május: F.25351985/május: F.25321985/május: F.2533
1985/szeptember: C.371985/szeptember: C.381985/szeptember: C.391985/szeptember: C.40
1985/szeptember: Gy.22791985/szeptember: Gy.22801985/szeptember: Gy.22811985/szeptember: Gy.2278
1985/szeptember: F.25371985/szeptember: Gy.22841985/szeptember: Gy.22851985/szeptember: F.2536
1985/szeptember: Gy.22821985/szeptember: Gy.22831985/szeptember: F.25381985/szeptember: F.2539
1985/szeptember: F.25401985/szeptember: F.25411985/október: C.411985/október: Gy.2286
1985/október: C.421985/október: C.431985/október: C.441985/október: F.2543
1985/október: Gy.22871985/október: Gy.22901985/október: Gy.22911985/október: F.2542
1985/október: Gy.22881985/október: Gy.22891985/október: Gy.22921985/október: Gy.2293
1985/október: F.25441985/október: F.25451985/október: F.25461985/október: F.2547
1985/november: C.451985/november: C.461985/november: C.471985/november: C.48
1985/november: Gy.22941985/november: Gy.22951985/november: Gy.22991985/november: Gy.2296
1985/november: Gy.22971985/november: Gy.22981985/november: Gy.23001985/november: Gy.2301
1985/november: F.25481985/november: F.25491985/november: F.25501985/november: F.2551
1985/november: F.25521985/november: F.25531985/december: C.491985/december: Gy.2302
1985/december: Gy.23031985/december: Gy.23061985/december: C.501985/december: C.51
1985/december: C.521985/december: Gy.23041985/december: Gy.23051985/december: Gy.2307
1985/december: Gy.23081985/december: F.25541985/december: F.25561985/december: Gy.2309
1985/december: F.25551985/december: F.25571985/december: F.25581985/december: F.2559
1986/január: Gy.23101986/január: C.531986/január: C.541986/január: C.55
1986/január: C.561986/január: KSz.321986/január: Gy.23111986/január: F.2560
1986/január: Gy.23131986/január: Gy.23141986/január: F.25611986/január: Gy.2312
1986/január: Gy.23151986/január: Gy.23161986/január: Gy.23171986/január: F.2562
1986/január: F.25631986/január: F.25641986/január: F.25651986/február: Gy.2319
1986/február: Gy.23211986/február: Gy.23221986/február: C.571986/február: C.58
1986/február: C.591986/február: C.601986/február: Gy.23181986/február: Gy.2320
1986/február: Gy.23231986/február: F.25701986/február: Gy.23241986/február: Gy.2325
1986/február: F.25661986/február: F.25671986/február: F.25681986/február: F.2569
1986/február: F.25711986/március: C.611986/március: C.621986/március: C.63
1986/március: C.641986/március: Gy.23271986/március: Gy.23291986/március: Gy.2330
1986/március: Gy.23311986/március: Gy.23261986/március: Gy.23281986/március: Gy.2332
1986/március: Gy.23331986/március: F.25721986/március: F.25731986/március: F.2574
1986/március: F.25751986/március: F.25761986/március: F.25771986/április: C.65
1986/április: C.661986/április: C.671986/április: C.681986/április: Gy.2334
1986/április: Gy.23351986/április: Gy.23361986/április: Gy.23371986/április: Gy.2338
1986/április: Gy.23391986/április: Gy.23401986/április: Gy.23411986/április: F.2578
1986/április: F.25791986/április: F.25801986/április: F.25811986/április: F.2582
1986/április: F.25831986/május: C.691986/május: KSz.361986/május: C.70
1986/május: C.711986/május: C.721986/május: Gy.23421986/május: Gy.2343
1986/május: Gy.23441986/május: Gy.23451986/május: Gy.23461986/május: Gy.2347
1986/május: Gy.23481986/május: Gy.23491986/május: F.25871986/május: F.2584
1986/május: F.25851986/május: F.25861986/május: F.25881986/május: F.2589
1986/szeptember: C.731986/szeptember: C.741986/szeptember: C.751986/szeptember: C.76
1986/szeptember: Gy.23501986/szeptember: Gy.23511986/szeptember: Gy.23571986/szeptember: F.2590
1986/szeptember: Gy.23521986/szeptember: Gy.23531986/szeptember: Gy.23541986/szeptember: Gy.2355
1986/szeptember: Gy.23561986/szeptember: F.25911986/szeptember: F.25921986/szeptember: F.2593
1986/szeptember: F.25941986/szeptember: F.25951986/október: C.801986/október: C.77
1986/október: C.781986/október: C.791986/október: Gy.23581986/október: Gy.2359
1986/október: Gy.23601986/október: Gy.23611986/október: Gy.23621986/október: Gy.2363
1986/október: Gy.23641986/október: Gy.23651986/október: F.25961986/október: F.2597
1986/október: F.25981986/október: F.25991986/október: F.26001986/október: F.2601
1986/november: C.811986/november: C.821986/november: C.841986/november: C.83
1986/november: Gy.23661986/november: Gy.23671986/november: Gy.23681986/november: Gy.2369
1986/november: Gy.23701986/november: Gy.23711986/november: Gy.23721986/november: F.2602
1986/november: F.26031986/november: F.26041986/november: F.26051986/november: F.2606
1986/november: F.26071986/november: Gy.23731986/december: C.851986/december: C.86
1986/december: C.871986/december: C.881986/december: Gy.23761986/december: Gy.2374
1986/december: Gy.23751986/december: Gy.23771986/december: Gy.23781986/december: F.2608
1986/december: F.26091986/december: F.26101986/december: Gy.23791986/december: Gy.2380
1986/december: Gy.23811986/december: F.26111986/december: F.26121986/december: F.2613
1987/január: C.901987/január: C.891987/január: C.911987/január: C.92
1987/január: Gy.23821987/január: Gy.23831987/január: Gy.23841987/január: Gy.2385
1987/január: Gy.23861987/január: Gy.23871987/január: Gy.23881987/január: Gy.2389
1987/január: F.26141987/január: F.26151987/január: F.26161987/január: F.2617
1987/január: F.26181987/január: F.26191987/február: C.931987/február: C.94
1987/február: C.961987/február: C.951987/február: Gy.23901987/február: Gy.2391
1987/február: F.26201987/február: Gy.23921987/február: Gy.23931987/február: Gy.2394
1987/február: Gy.23951987/február: Gy.23961987/február: Gy.23971987/február: F.2625
1987/február: F.26211987/február: F.26221987/február: F.26231987/február: F.2624
1987/március: C.971987/március: C.981987/március: C.991987/március: C.100
1987/március: Gy.23991987/március: Gy.24001987/március: Gy.23981987/március: F.2626
1987/március: F.26271987/március: Gy.24011987/március: Gy.24031987/március: Gy.2404
1987/március: Gy.24051987/március: Gy.24021987/március: F.26281987/március: F.2629
1987/március: F.26301987/március: F.26311987/április: C.1031987/április: C.104
1987/április: C.1011987/április: C.1021987/április: Gy.24101987/április: Gy.2406
1987/április: Gy.24071987/április: Gy.24081987/április: Gy.24091987/április: Gy.2411
1987/április: F.26321987/április: F.26331987/április: F.26341987/április: Gy.2412
1987/április: Gy.24131987/április: F.26351987/április: F.26361987/április: F.2637
1987/május: C.1051987/május: C.1071987/május: C.1061987/május: C.108
1987/május: Gy.24141987/május: Gy.24151987/május: Gy.24161987/május: Gy.2417
1987/május: Gy.24181987/május: Gy.24191987/május: Gy.24201987/május: Gy.2421
1987/május: F.26381987/május: F.26391987/május: F.26401987/május: F.2641
1987/május: F.26421987/május: F.26431987/szeptember: C.1091987/szeptember: C.110
1987/szeptember: C.1111987/szeptember: C.1121987/szeptember: Gy.24221987/szeptember: Gy.2424
1987/szeptember: Gy.24231987/szeptember: Gy.24251987/szeptember: Gy.24261987/szeptember: Gy.2427
1987/szeptember: Gy.24281987/szeptember: Gy.24291987/szeptember: F.26451987/szeptember: F.2644
1987/szeptember: F.26461987/szeptember: F.26471987/szeptember: F.26481987/szeptember: F.2649
1987/október: C.1131987/október: C.1141987/október: C.1151987/október: C.116
1987/október: Gy.24301987/október: Gy.24311987/október: Gy.24321987/október: Gy.2433
1987/október: F.26551987/október: F.26501987/október: F.26511987/október: F.2652
1987/október: F.26531987/október: F.26541987/október: Gy.24341987/október: Gy.2435
1987/október: Gy.24361987/október: Gy.24371987/november: C.1171987/november: C.118
1987/november: C.1191987/november: C.1201987/november: Gy.24391987/november: Gy.2438
1987/november: Gy.24401987/november: Gy.24411987/november: Gy.24421987/november: Gy.2443
1987/november: F.26561987/november: F.26571987/november: F.26581987/november: F.2659
1987/november: Gy.24441987/november: Gy.24451987/november: F.26611987/november: F.2660
1987/december: C.1211987/december: C.1221987/december: Gy.24461987/december: C.123
1987/december: C.1241987/december: Gy.24471987/december: Gy.24531987/december: Gy.2448
1987/december: F.26621987/december: F.26631987/december: Gy.24491987/december: Gy.2450
1987/december: Gy.24511987/december: Gy.24521987/december: F.26661987/december: F.2667
1987/december: F.26641987/december: F.26651988/január: C.1251988/január: C.126
1988/január: C.1271988/január: C.1281988/január: Gy.24541988/január: F.2671
1988/január: Gy.24611988/január: F.26681988/január: F.26691988/január: F.2670
1988/január: F.26721988/január: F.26731988/január: Gy.24551988/január: Gy.2456
1988/január: Gy.24571988/január: Gy.24581988/január: Gy.24591988/január: Gy.2460
1988/február: C.1291988/február: C.1301988/február: C.1311988/február: C.132
1988/február: Gy.24651988/február: Gy.24621988/február: Gy.24631988/február: Gy.2464
1988/február: Gy.24661988/február: Gy.24671988/február: Gy.24681988/február: Gy.2469
1988/február: F.26741988/február: F.26751988/február: F.26761988/február: F.2677
1988/február: F.26781988/február: F.26791988/március: C.1331988/március: C.134
1988/március: C.1351988/március: C.1361988/március: Gy.24701988/március: Gy.2472
1988/március: Gy.24731988/március: Gy.24711988/március: Gy.24741988/március: Gy.2475
1988/március: Gy.24761988/március: Gy.24771988/március: F.26801988/március: F.2681
1988/március: F.26821988/március: F.26831988/március: F.26841988/március: F.2685
1988/április: C.1371988/április: C.1381988/április: C.1391988/április: C.140
1988/április: Gy.24821988/április: Gy.24841988/április: Gy.24851988/április: Gy.2478
1988/április: Gy.24791988/április: Gy.24801988/április: Gy.24811988/április: Gy.2483
1988/április: F.26871988/április: F.26861988/április: F.26881988/április: F.2689
1988/április: F.26901988/április: F.26911988/május: Gy.24871988/május: Gy.2486
1988/május: C.1411988/május: C.1421988/május: C.1431988/május: C.144
1988/május: Gy.24881988/május: F.26921988/május: Gy.24891988/május: Gy.2490
1988/május: Gy.24911988/május: Gy.24921988/május: Gy.24931988/május: F.2693
1988/május: F.26941988/május: F.26951988/május: F.26961988/május: F.2697
1988/szeptember: C.1451988/szeptember: C.1461988/szeptember: Gy.24941988/szeptember: Gy.2495
1988/szeptember: Gy.24961988/szeptember: Gy.24971988/szeptember: Gy.24981988/szeptember: C.147
1988/szeptember: C.1481988/szeptember: F.26981988/szeptember: F.26991988/szeptember: F.2701
1988/szeptember: F.27021988/szeptember: F.27031988/szeptember: Gy.24991988/szeptember: Gy.2500
1988/szeptember: Gy.25011988/szeptember: F.27001988/október: C.1491988/október: C.150
1988/október: C.1511988/október: C.1521988/október: Gy.25021988/október: Gy.2503
1988/október: Gy.25041988/október: Gy.25051988/október: Gy.25061988/október: Gy.2507
1988/október: Gy.25081988/október: F.27041988/október: F.27051988/október: F.2706
1988/október: F.27081988/október: F.27091988/október: Gy.25091988/október: F.2707
1988/november: C.1531988/november: C.1541988/november: C.1551988/november: C.156
1988/november: Gy.25101988/november: Gy.25111988/november: Gy.25121988/november: Gy.2513
1988/november: Gy.25141988/november: Gy.25151988/november: Gy.25161988/november: F.2710
1988/november: F.27111988/november: F.27121988/november: F.27131988/november: F.2714
1988/november: F.27151988/november: Gy.25171988/december: C.1571988/december: C.158
1988/december: C.1591988/december: C.1601988/december: Gy.25181988/december: Gy.2519
1988/december: Gy.25201988/december: F.27161988/december: F.27171988/december: F.2718
1988/december: F.27191988/december: Gy.25211988/december: Gy.25221988/december: Gy.2523
1988/december: Gy.25241988/december: Gy.25251988/december: F.27201988/december: F.2721
1989/január: C.1611989/január: C.1621989/január: C.1631989/január: C.164
1989/január: Gy.25261989/január: Gy.25271989/január: Gy.25281989/január: Gy.2529
1989/január: Gy.25321989/január: F.27221989/január: F.27231989/január: Gy.2530
1989/január: Gy.25311989/január: Gy.25331989/január: F.27241989/január: F.2725
1989/január: F.27261989/január: F.27271989/február: C.1651989/február: C.166
1989/február: C.1671989/február: Gy.25341989/február: Gy.25351989/február: Gy.2536
1989/február: Gy.25371989/február: Gy.25381989/február: C.1681989/február: F.2731
1989/február: Gy.25401989/február: F.27281989/február: F.27291989/február: F.2730
1989/február: F.27321989/február: F.27331989/február: Gy.25391989/február: Gy.2541
1989/március: C.1691989/március: C.1701989/március: C.1711989/március: C.172
1989/március: Gy.25441989/március: Gy.25451989/március: Gy.25471989/március: Gy.2548
1989/március: Gy.25491989/március: Gy.25421989/március: Gy.25431989/március: Gy.2546
1989/március: F.27341989/március: F.27371989/március: F.27391989/március: F.2735
1989/március: F.27361989/március: F.27381989/április: C.1731989/április: C.174
1989/április: C.1751989/április: C.1761989/április: Gy.25501989/április: Gy.2551
1989/április: Gy.25541989/április: Gy.25551989/április: Gy.25561989/április: Gy.2552
1989/április: Gy.25531989/április: Gy.25571989/április: F.27421989/április: F.2745
1989/április: F.27401989/április: F.27411989/április: F.27431989/április: F.2744
1989/május: C.1811989/május: C.1821989/május: C.1831989/május: C.184
1989/május: Gy.25581989/május: F.27461989/május: Gy.25591989/május: Gy.2561
1989/május: Gy.25621989/május: Gy.25631989/május: Gy.25641989/május: Gy.2565
1989/május: Gy.25601989/május: F.27501989/május: F.27471989/május: F.2749
1989/május: F.27511989/május: F.27481989/szeptember: C.1851989/szeptember: C.186
1989/szeptember: C.1871989/szeptember: C.1881989/szeptember: Gy.25661989/szeptember: Gy.2567
1989/szeptember: F.27521989/szeptember: F.27531989/szeptember: Gy.25681989/szeptember: Gy.2569
1989/szeptember: Gy.25701989/szeptember: Gy.25711989/szeptember: Gy.25721989/szeptember: Gy.2573
1989/szeptember: F.27541989/szeptember: F.27551989/szeptember: F.27561989/szeptember: F.2757
1989/október: C.1891989/október: C.1901989/október: C.1921989/október: C.191
1989/október: Gy.25751989/október: Gy.25741989/október: Gy.25761989/október: Gy.2577
1989/október: Gy.25781989/október: Gy.25791989/október: Gy.25801989/október: F.2758
1989/október: F.27591989/október: F.27601989/október: F.27611989/október: F.2762
1989/október: F.27631989/október: Gy.25811989/november: C.1961989/november: C.193
1989/november: C.1941989/november: C.1951989/november: Gy.25851989/november: Gy.2582
1989/november: Gy.25831989/november: Gy.25841989/november: Gy.25861989/november: Gy.2587
1989/november: Gy.25881989/november: Gy.25891989/november: F.27641989/november: F.2765
1989/november: F.27661989/november: F.27671989/november: F.27681989/november: F.2769
1989/december: C.1971989/december: C.1991989/december: C.2001989/december: C.198
1989/december: Gy.25901989/december: Gy.25911989/december: Gy.25921989/december: Gy.2593
1989/december: F.27721989/december: Gy.25941989/december: Gy.25961989/december: Gy.2597
1989/december: F.27701989/december: F.27711989/december: Gy.25951989/december: F.2774
1989/december: F.27751989/december: F.27731990/január: C.2011990/január: C.202
1990/január: C.2031990/január: C.2041990/január: Gy.26041990/január: Gy.2605
1990/január: Gy.25981990/január: Gy.25991990/január: Gy.26001990/január: Gy.2601
1990/január: Gy.26021990/január: Gy.26031990/január: F.27761990/január: F.2777
1990/január: F.27781990/január: F.27791990/január: F.27801990/január: F.2781
1990/február: C.2051990/február: Gy.26081990/február: Gy.26091990/február: C.206
1990/február: C.2071990/február: C.2081990/február: Gy.26061990/február: Gy.2607
1990/február: F.27821990/február: F.27831990/február: Gy.26101990/február: Gy.2612
1990/február: Gy.26131990/február: F.27841990/február: F.27851990/február: Gy.2611
1990/február: F.27861990/február: F.27871990/március: C.2091990/március: C.210
1990/március: C.2111990/március: C.2121990/március: Gy.26141990/március: Gy.2615
1990/március: Gy.26161990/március: Gy.26171990/március: Gy.26181990/március: Gy.2619
1990/március: Gy.26211990/március: F.27881990/március: Gy.26201990/március: F.2789
1990/március: F.27901990/március: F.27931990/március: F.27911990/március: F.2792
1990/április: C.2131990/április: C.2151990/április: C.2161990/április: C.214
1990/április: Gy.26231990/április: Gy.26241990/április: Gy.26251990/április: Gy.2626
1990/április: Gy.26281990/április: Gy.26291990/április: Gy.26301990/április: Gy.2627
1990/április: F.27941990/április: F.27951990/április: F.27981990/április: F.2799
1990/április: F.27961990/április: F.27971990/május: C.2171990/május: C.218
1990/május: C.2191990/május: C.2201990/május: Gy.26331990/május: Gy.2634
1990/május: Gy.26351990/május: Gy.26361990/május: Gy.26311990/május: Gy.2632
1990/május: Gy.26371990/május: Gy.26301990/május: F.28001990/május: F.2801
1990/május: F.28031990/május: F.28051990/május: F.28021990/május: F.2804
1990/szeptember: C.2211990/szeptember: C.2221990/szeptember: C.2231990/szeptember: C.224
1990/szeptember: Gy.26381990/szeptember: Gy.26391990/szeptember: Gy.26401990/szeptember: Gy.2641
1990/szeptember: Gy.26421990/szeptember: Gy.26431990/szeptember: Gy.26441990/szeptember: Gy.2645
1990/szeptember: F.28071990/szeptember: F.28081990/szeptember: F.28091990/szeptember: F.2810
1990/szeptember: F.28111990/szeptember: F.28061990/október: C.2251990/október: C.226
1990/október: C.2271990/október: C.2281990/október: Gy.26461990/október: Gy.2647
1990/október: Gy.26481990/október: Gy.26511990/október: Gy.26521990/október: Gy.2653
1990/október: Gy.26491990/október: Gy.26501990/október: F.28141990/október: F.2815
1990/október: F.28161990/október: F.28171990/október: F.28121990/október: F.2813
1990/november: C.2291990/november: C.2301990/november: C.2311990/november: C.232
1990/november: Gy.26541990/november: Gy.26551990/november: Gy.26561990/november: Gy.2657
1990/november: F.28191990/november: F.28211990/november: F.28221990/november: F.2823
1990/november: Gy.26581990/november: Gy.26591990/november: Gy.26601990/november: Gy.2661
1990/november: F.28181990/november: F.28201990/december: C.2351990/december: C.233
1990/december: C.2341990/december: C.2361990/december: Gy.26621990/december: F.2825
1990/december: Gy.26631990/december: Gy.26641990/december: Gy.26651990/december: Gy.2666
1990/december: Gy.26671990/december: Gy.26691990/december: F.28241990/december: Gy.2668
1990/december: F.28261990/december: F.28271990/december: F.28281990/december: F.2829
1991/január: C.2381991/január: Gy.26701991/január: Gy.26711991/január: C.239
1991/január: C.2371991/január: C.2401991/január: Gy.26721991/január: F.2830
1991/január: F.28311991/január: Gy.26741991/január: Gy.26731991/január: Gy.2675
1991/január: Gy.26761991/január: Gy.26771991/január: F.28321991/január: F.2833
1991/január: F.28341991/január: F.28351991/február: C.2411991/február: C.242
1991/február: C.2431991/február: C.2441991/február: Gy.26781991/február: Gy.2684
1991/február: Gy.26791991/február: Gy.26801991/február: Gy.26811991/február: Gy.2682
1991/február: Gy.26831991/február: Gy.26851991/február: F.28361991/február: F.2837
1991/február: F.28381991/február: F.28391991/február: F.28411991/február: F.2840
1991/március: Gy.26861991/március: Gy.26871991/március: Gy.26881991/március: C.245
1991/március: C.2461991/március: C.2471991/március: C.2481991/március: F.2842
1991/március: F.28431991/március: F.28441991/március: Gy.26891991/március: Gy.2692
1991/március: Gy.26931991/március: Gy.26901991/március: Gy.26911991/március: F.2845
1991/március: F.28461991/március: F.28471991/április: C.2491991/április: Gy.2694
1991/április: Gy.26951991/április: Gy.26961991/április: Gy.26971991/április: C.250
1991/április: C.2511991/április: C.2521991/április: Gy.26981991/április: Gy.2699
1991/április: Gy.27001991/április: Gy.27011991/április: F.28481991/április: F.2849
1991/április: F.28501991/április: F.28511991/április: F.28521991/április: F.2853
1991/május: C.2531991/május: C.2541991/május: C.2551991/május: C.256
1991/május: Gy.27021991/május: Gy.27031991/május: Gy.27041991/május: Gy.2705
1991/május: Gy.27061991/május: Gy.27071991/május: Gy.27081991/május: Gy.2709
1991/május: F.28541991/május: F.28551991/május: F.28561991/május: F.2857
1991/május: F.28581991/május: F.28591991/szeptember: C.2571991/szeptember: C.259
1991/szeptember: C.2601991/szeptember: C.2581991/szeptember: Gy.27101991/szeptember: Gy.2711
1991/szeptember: Gy.27121991/szeptember: Gy.27131991/szeptember: Gy.27141991/szeptember: Gy.2715
1991/szeptember: Gy.27161991/szeptember: F.28651991/szeptember: F.28601991/szeptember: F.2861
1991/szeptember: F.28621991/szeptember: F.28631991/szeptember: F.28641991/szeptember: Gy.2717
1991/október: C.2611991/október: C.2621991/október: C.2631991/október: C.264
1991/október: Gy.27181991/október: Gy.27191991/október: F.28671991/október: Gy.2724
1991/október: F.28661991/október: Gy.27201991/október: Gy.27211991/október: Gy.2722
1991/október: Gy.27231991/október: Gy.27251991/október: F.28681991/október: F.2871
1991/október: F.28691991/október: F.28701991/november: C.2681991/november: C.265
1991/november: C.2661991/november: C.2671991/november: Gy.27321991/november: F.2872
1991/november: Gy.27261991/november: Gy.27271991/november: Gy.27281991/november: Gy.2729
1991/november: Gy.27301991/november: Gy.27311991/november: Gy.27331991/november: F.2873
1991/november: F.28741991/november: F.28751991/november: F.28761991/november: F.2877
1991/december: C.2701991/december: C.2711991/december: C.2721991/december: Gy.2734
1991/december: C.2731991/december: F.28781991/december: F.28791991/december: Gy.2735
1991/december: Gy.27361991/december: Gy.27371991/december: Gy.27381991/december: Gy.2739
1991/december: Gy.27401991/december: Gy.27411991/december: F.28801991/december: F.2881
1991/december: F.28821991/december: F.28831992/január: C.2741992/január: C.273
1992/január: C.2751992/január: C.2761992/január: Gy.27421992/január: Gy.2743
1992/január: Gy.27441992/január: Gy.27451992/január: Gy.27461992/január: Gy.2747
1992/január: Gy.27481992/január: Gy.27491992/január: F.28841992/január: F.2889
1992/január: F.28851992/január: F.28861992/január: F.28871992/január: F.2888
1992/február: C.2771992/február: C.2781992/február: C.2791992/február: C.280
1992/február: F.28901992/február: Gy.27501992/február: Gy.27511992/február: Gy.2752
1992/február: Gy.27531992/február: Gy.27541992/február: Gy.27551992/február: Gy.2756
1992/február: Gy.27571992/február: F.28921992/február: F.28911992/február: F.2893
1992/február: F.28941992/február: F.28951992/március: C.2811992/március: C.284
1992/március: C.2821992/március: C.2831992/március: Gy.27581992/március: Gy.2759
1992/március: Gy.27631992/március: F.28961992/március: F.28971992/március: F.2898
1992/március: F.28991992/március: Gy.27601992/március: Gy.27611992/március: Gy.2762
1992/március: Gy.27641992/március: Gy.27651992/március: F.29001992/március: F.2901
1992/április: C.2851992/április: C.2861992/április: C.2871992/április: C.288
1992/április: Gy.27661992/április: Gy.27671992/április: Gy.27681992/április: Gy.2769
1992/április: F.29051992/április: F.29021992/április: F.29031992/április: F.2904
1992/április: Gy.27701992/április: Gy.27711992/április: Gy.27721992/április: Gy.2773
1992/április: F.29061992/április: F.29071992/május: C.2891992/május: C.290
1992/május: C.2911992/május: C.2921992/május: Gy.27741992/május: Gy.2778
1992/május: Gy.27811992/május: F.29081992/május: F.29091992/május: Gy.2775
1992/május: Gy.27761992/május: Gy.27771992/május: Gy.27791992/május: Gy.2780
1992/május: F.29101992/május: F.29111992/május: F.29121992/május: F.2913
1992/szeptember: C.2931992/szeptember: C.2941992/szeptember: C.2951992/szeptember: C.296
1992/szeptember: Gy.27821992/szeptember: F.29141992/szeptember: F.29151992/szeptember: Gy.2783
1992/szeptember: Gy.27841992/szeptember: Gy.27851992/szeptember: Gy.27861992/szeptember: Gy.2787
1992/szeptember: Gy.27881992/szeptember: Gy.27891992/szeptember: F.29161992/szeptember: F.2917
1992/szeptember: F.29181992/szeptember: F.29191992/október: C.2991992/október: C.297
1992/október: C.2981992/október: C.3001992/október: Gy.27901992/október: Gy.2791
1992/október: Gy.27931992/október: Gy.27961992/október: Gy.27971992/október: Gy.2792
1992/október: Gy.27941992/október: Gy.27951992/október: F.29201992/október: F.2921
1992/október: F.29221992/október: F.29231992/október: F.29241992/október: F.2925
1992/november: C.3021992/november: C.3031992/november: Gy.27981992/november: Gy.2799
1992/november: C.3011992/november: C.3041992/november: F.29261992/november: F.2927
1992/november: F.29281992/november: F.29291992/november: Gy.28001992/november: Gy.2801
1992/november: Gy.28021992/november: Gy.28051992/november: Gy.28031992/november: Gy.2804
1992/november: F.29301992/november: F.29311992/december: Gy.28061992/december: Gy.2807
1992/december: C.3051992/december: C.3061992/december: C.3071992/december: C.308
1992/december: F.29321992/december: F.29331992/december: Gy.28081992/december: Gy.2809
1992/december: Gy.28101992/december: Gy.28131992/december: Gy.28111992/december: Gy.2812
1992/december: F.29341992/december: F.29351992/december: F.29361992/december: F.2937
1993/január: C.3091993/január: C.3101993/január: C.3111993/január: C.312
1993/január: Gy.28181993/január: Gy.28141993/január: Gy.28151993/január: Gy.2816
1993/január: Gy.28171993/január: Gy.28191993/január: Gy.28211993/január: F.2938
1993/január: F.29411993/január: Gy.28201993/január: F.29391993/január: F.2940
1993/január: F.29421993/január: F.29431993/február: C.3131993/február: Gy.2824
1993/február: Gy.28221993/február: Gy.28231993/február: C.3141993/február: C.315
1993/február: C.3161993/február: Gy.28251993/február: F.29451993/február: F.2946
1993/február: Gy.28261993/február: Gy.28281993/február: F.29471993/február: Gy.2827
1993/február: F.29441993/február: Gy.28291993/február: F.29481993/február: F.2949
1993/március: C.3171993/március: C.3191993/március: C.3201993/március: Gy.2834
1993/március: Gy.28301993/március: Gy.28311993/március: Gy.28331993/március: Gy.2835
1993/március: C.3181993/március: Gy.28321993/március: F.29501993/március: F.2951
1993/március: F.29521993/március: Gy.28361993/március: Gy.28371993/március: F.2953
1993/március: F.29541993/március: F.29551993/április: C.3211993/április: C.322
1993/április: C.3231993/április: C.3241993/április: Gy.28381993/április: Gy.2839
1993/április: F.29561993/április: F.29571993/április: F.29581993/április: Gy.2842
1993/április: Gy.28431993/április: Gy.28441993/április: Gy.28451993/április: F.2959
1993/április: Gy.28401993/április: Gy.28411993/április: F.29611993/április: F.2960
1993/május: C.3251993/május: C.3261993/május: C.3271993/május: C.328
1993/május: Gy.28521993/május: Gy.28531993/május: Gy.28461993/május: Gy.2848
1993/május: Gy.28511993/május: Gy.28471993/május: Gy.28491993/május: Gy.2850
1993/május: F.29621993/május: F.29631993/május: F.29641993/május: F.2965
1993/május: F.29661993/május: F.29671993/szeptember: C.3291993/szeptember: C.330
1993/szeptember: C.3311993/szeptember: C.3321993/szeptember: Gy.28581993/szeptember: Gy.2859
1993/szeptember: Gy.28601993/szeptember: Gy.28611993/szeptember: F.29681993/szeptember: Gy.2854
1993/szeptember: Gy.28551993/szeptember: Gy.28561993/szeptember: Gy.28571993/szeptember: N.2
1993/szeptember: F.29691993/szeptember: F.29701993/szeptember: F.29711993/szeptember: F.2972
1993/szeptember: F.29731993/szeptember: N.11993/szeptember: N.31993/szeptember: N.4
1993/október: C.3351993/október: C.3361993/október: C.3331993/október: C.334
1993/október: Gy.28621993/október: Gy.28631993/október: F.29741993/október: F.2975
1993/október: F.29761993/október: Gy.28641993/október: Gy.28651993/október: Gy.2866
1993/október: Gy.28671993/október: Gy.28681993/október: Gy.28691993/október: F.2977
1993/október: F.29781993/október: F.29791993/október: N.51993/október: N.6
1993/október: N.71993/október: N.81993/november: C.3381993/november: C.339
1993/november: Gy.28701993/november: C.3371993/november: C.3401993/november: Gy.2871
1993/november: Gy.28721993/november: F.29801993/november: F.29811993/november: Gy.2873
1993/november: Gy.28741993/november: Gy.28751993/november: Gy.28761993/november: Gy.2877
1993/november: F.29851993/november: N.111993/november: F.29821993/november: F.2983
1993/november: F.29841993/november: N.91993/november: N.101993/november: N.12
1993/december: C.3411993/december: C.3421993/december: C.3431993/december: C.344
1993/december: Gy.28781993/december: Gy.28791993/december: Gy.28821993/december: Gy.2884
1993/december: Gy.28801993/december: Gy.28811993/december: Gy.28831993/december: F.2987
1993/december: F.29881993/december: Gy.28851993/december: F.29861993/december: F.2989
1993/december: F.29901993/december: F.29911993/december: N.131993/december: N.14
1993/december: N.151993/december: N.161994/január: C.3451994/január: C.346
1994/január: C.3471994/január: C.3481994/január: Gy.28861994/január: Gy.2887
1994/január: F.29921994/január: F.29931994/január: Gy.28881994/január: Gy.2889
1994/január: Gy.28901994/január: Gy.28911994/január: Gy.28921994/január: Gy.2893
1994/január: F.29941994/január: F.29951994/január: F.29961994/január: F.2997
1994/január: N.171994/január: N.181994/január: N.191994/január: N.20
1994/február: C.3491994/február: C.3501994/február: C.3511994/február: C.352
1994/február: Gy.28941994/február: Gy.28951994/február: Gy.28961994/február: Gy.2897
1994/február: Gy.28981994/február: F.29981994/február: F.29991994/február: F.3000
1994/február: F.30011994/február: F.30021994/február: F.30031994/február: Gy.2899
1994/február: Gy.29001994/február: Gy.29011994/február: N.211994/február: N.22
1994/február: N.231994/február: N.241994/március: C.3531994/március: C.354
1994/március: C.3551994/március: C.3561994/március: Gy.29021994/március: Gy.2903
1994/március: Gy.29041994/március: Gy.29051994/március: Gy.29061994/március: Gy.2907
1994/március: Gy.29081994/március: Gy.29091994/március: F.30041994/március: F.3005
1994/március: F.30061994/március: F.30071994/március: F.30081994/március: F.3009
1994/március: N.251994/március: N.261994/március: N.271994/március: N.28
1994/április: C.3571994/április: C.3581994/április: C.3591994/április: C.360
1994/április: Gy.29101994/április: Gy.29111994/április: Gy.29121994/április: Gy.2913
1994/április: Gy.29141994/április: Gy.29151994/április: Gy.29161994/április: Gy.2917
1994/április: F.30101994/április: F.30111994/április: F.30121994/április: F.3013
1994/április: F.30141994/április: F.30151994/április: N.291994/április: N.30
1994/április: N.311994/április: N.321994/május: C.3611994/május: C.362
1994/május: C.3631994/május: C.3641994/május: Gy.29181994/május: Gy.2919
1994/május: F.30161994/május: F.30171994/május: Gy.29201994/május: Gy.2921
1994/május: Gy.29221994/május: Gy.29231994/május: Gy.29241994/május: Gy.2925
1994/május: F.30181994/május: F.30191994/május: F.30201994/május: F.3021
1994/május: N.331994/május: N.341994/május: N.351994/május: N.36
1994/szeptember: C.3651994/szeptember: C.3661994/szeptember: C.3671994/szeptember: C.368
1994/szeptember: Gy.29261994/szeptember: Gy.29271994/szeptember: Gy.29281994/szeptember: F.3022
1994/szeptember: F.30231994/szeptember: F.30241994/szeptember: Gy.29291994/szeptember: Gy.2930
1994/szeptember: Gy.29311994/szeptember: Gy.29321994/szeptember: Gy.29331994/szeptember: F.3025
1994/szeptember: F.30261994/szeptember: F.30271994/szeptember: N.371994/szeptember: N.38
1994/szeptember: N.391994/szeptember: N.401994/október: C.3691994/október: C.370
1994/október: C.3711994/október: C.3721994/október: Gy.29341994/október: Gy.2935
1994/október: Gy.29361994/október: F.30281994/október: F.30291994/október: F.3030
1994/október: Gy.29371994/október: Gy.29381994/október: Gy.29391994/október: Gy.2940
1994/október: Gy.29411994/október: F.30311994/október: F.30321994/október: F.3033
1994/október: N.411994/október: N.421994/október: N.431994/október: N.44
1994/november: C.3731994/november: C.3741994/november: C.3751994/november: C.376
1994/november: Gy.29421994/november: Gy.29431994/november: F.30341994/november: F.3035
1994/november: Gy.29441994/november: Gy.29451994/november: Gy.29461994/november: Gy.2947
1994/november: Gy.29481994/november: Gy.29491994/november: F.30361994/november: F.3037
1994/november: F.30381994/november: F.30391994/november: N.451994/november: N.46
1994/november: N.471994/november: N.481994/december: C.3771994/december: C.378
1994/december: C.3791994/december: C.3801994/december: Gy.29501994/december: Gy.2951
1994/december: F.30401994/december: F.30411994/december: Gy.29521994/december: Gy.2953
1994/december: Gy.29541994/december: Gy.29551994/december: Gy.29561994/december: Gy.2957
1994/december: F.30421994/december: F.30431994/december: F.30441994/december: F.3045
1994/december: N.491994/december: N.501994/december: N.511994/december: N.52
1995/január: C.3811995/január: C.3821995/január: C.3831995/január: C.384
1995/január: Gy.29581995/január: Gy.29591995/január: Gy.29601995/január: Gy.2961
1995/január: Gy.29621995/január: F.30461995/január: F.30471995/január: F.3048
1995/január: F.30491995/január: F.30501995/január: Gy.29631995/január: Gy.2964
1995/január: Gy.29651995/január: F.30511995/január: N.531995/január: N.54
1995/január: N.551995/január: N.561995/február: C.3851995/február: C.386
1995/február: C.3871995/február: C.3881995/február: Gy.29661995/február: Gy.2967
1995/február: Gy.29681995/február: Gy.29691995/február: F.30521995/február: F.3053
1995/február: F.30541995/február: F.30551995/február: F.30561995/február: Gy.2970
1995/február: Gy.29711995/február: Gy.29721995/február: Gy.29731995/február: F.3057
1995/február: N.571995/február: N.581995/február: N.591995/február: N.60
1995/március: C.3891995/március: C.3901995/március: C.3911995/március: C.392
1995/március: Gy.29741995/március: Gy.29751995/március: Gy.29761995/március: F.3058
1995/március: F.30591995/március: F.30601995/március: F.30611995/március: Gy.2977
1995/március: Gy.29781995/március: Gy.29791995/március: Gy.29801995/március: Gy.2981
1995/március: F.30621995/március: F.30631995/március: N.611995/március: N.62
1995/március: N.631995/március: N.641995/április: C.3931995/április: C.394
1995/április: C.3951995/április: C.3961995/április: Gy.29821995/április: Gy.2983
1995/április: Gy.29841995/április: F.30641995/április: F.30651995/április: F.3066
1995/április: F.30671995/április: Gy.29851995/április: Gy.29861995/április: Gy.2987
1995/április: Gy.29881995/április: Gy.29891995/április: F.30681995/április: F.3069
1995/április: N.651995/április: N.661995/április: N.671995/április: N.68
1995/május: C.3971995/május: C.3981995/május: C.3991995/május: C.400
1995/május: Gy.29901995/május: Gy.29911995/május: Gy.29921995/május: Gy.2993
1995/május: Gy.29941995/május: Gy.29951995/május: Gy.29961995/május: F.3070
1995/május: F.30711995/május: F.30721995/május: F.30731995/május: F.3074
1995/május: F.30751995/május: Gy.29971995/május: N.691995/május: N.70
1995/május: N.711995/május: N.721995/szeptember: C.4011995/szeptember: C.402
1995/szeptember: C.4031995/szeptember: C.4041995/szeptember: Gy.29981995/szeptember: Gy.2999
1995/szeptember: Gy.30001995/szeptember: Gy.30011995/szeptember: Gy.30021995/szeptember: F.3076
1995/szeptember: F.30771995/szeptember: F.30781995/szeptember: Gy.30031995/szeptember: Gy.3004
1995/szeptember: Gy.30051995/szeptember: F.30791995/szeptember: F.30801995/szeptember: F.3081
1995/szeptember: N.731995/szeptember: N.741995/szeptember: N.751995/szeptember: N.76
1995/október: C.4051995/október: C.4061995/október: C.4071995/október: C.408
1995/október: Gy.30061995/október: Gy.30071995/október: Gy.30081995/október: Gy.3009
1995/október: Gy.30101995/október: Gy.30111995/október: Gy.30121995/október: F.3082
1995/október: F.30831995/október: F.30841995/október: F.30851995/október: F.3086
1995/október: F.30871995/október: Gy.30131995/október: N.771995/október: N.78
1995/október: N.791995/október: N.801995/november: C.4091995/november: C.410
1995/november: C.4111995/november: C.4121995/november: Gy.30141995/november: Gy.3015
1995/november: Gy.30161995/november: Gy.30171995/november: Gy.30181995/november: Gy.3019
1995/november: Gy.30201995/november: Gy.30211995/november: F.30881995/november: F.3089
1995/november: F.30901995/november: F.30911995/november: F.30921995/november: F.3093
1995/november: N.811995/november: N.821995/november: N.831995/november: N.84
1995/december: C.4131995/december: C.4141995/december: C.4151995/december: C.416
1995/december: Gy.30221995/december: Gy.30231995/december: Gy.30241995/december: Gy.3025
1995/december: Gy.30261995/december: Gy.30271995/december: Gy.30281995/december: Gy.3029
1995/december: F.30941995/december: F.30951995/december: F.30961995/december: F.3097
1995/december: F.30981995/december: F.30991995/december: N.851995/december: N.86
1995/december: N.871995/december: N.881996/január: C.4171996/január: C.418
1996/január: C.4191996/január: C.4201996/január: Gy.30301996/január: Gy.3031
1996/január: Gy.30321996/január: Gy.30331996/január: F.31001996/január: F.3101
1996/január: F.31021996/január: F.31031996/január: F.31041996/január: Gy.3034
1996/január: Gy.30351996/január: Gy.30361996/január: Gy.30371996/január: F.3105
1996/január: N.891996/január: N.901996/január: N.911996/január: N.92
1996/február: C.4211996/február: C.4221996/február: C.4231996/február: C.424
1996/február: Gy.30381996/február: Gy.30391996/február: Gy.30401996/február: F.3106
1996/február: F.31071996/február: F.31081996/február: F.31091996/február: Gy.3041
1996/február: Gy.30421996/február: Gy.30431996/február: Gy.30441996/február: Gy.3045
1996/február: F.31101996/február: F.31111996/február: N.931996/február: N.94
1996/február: N.951996/február: N.961996/március: C.4251996/március: C.426
1996/március: C.4271996/március: C.4281996/március: Gy.30461996/március: Gy.3047
1996/március: Gy.30481996/március: Gy.30491996/március: Gy.30501996/március: Gy.3051
1996/március: Gy.30521996/március: Gy.30531996/március: F.31121996/március: F.3113
1996/március: F.31141996/március: F.31151996/március: F.31161996/március: F.3117
1996/március: N.971996/március: N.981996/március: N.991996/március: N.100
1996/április: C.4291996/április: C.4301996/április: C.4311996/április: C.432
1996/április: Gy.30541996/április: Gy.30551996/április: Gy.30561996/április: Gy.3057
1996/április: Gy.30581996/április: F.31181996/április: F.31191996/április: F.3120
1996/április: F.31211996/április: F.31221996/április: Gy.30591996/április: Gy.3060
1996/április: Gy.30611996/április: F.31231996/április: N.1011996/április: N.102
1996/április: N.1031996/április: N.1041996/május: C.4331996/május: C.434
1996/május: C.4351996/május: C.4361996/május: Gy.30621996/május: Gy.3063
1996/május: Gy.30641996/május: Gy.30651996/május: Gy.30661996/május: F.3124
1996/május: F.31251996/május: F.31261996/május: F.31271996/május: F.3128
1996/május: Gy.30671996/május: Gy.30681996/május: Gy.30691996/május: F.3129
1996/május: N.1051996/május: N.1061996/május: N.1071996/május: N.108
1996/szeptember: C.4371996/szeptember: C.4381996/szeptember: C.4391996/szeptember: C.440
1996/szeptember: Gy.30701996/szeptember: Gy.30711996/szeptember: F.31301996/szeptember: F.3131
1996/szeptember: F.31321996/szeptember: F.31331996/szeptember: Gy.30721996/szeptember: Gy.3074
1996/szeptember: Gy.30751996/szeptember: Gy.30761996/szeptember: Gy.30771996/szeptember: Gy.3073
1996/szeptember: F.31341996/szeptember: F.31351996/szeptember: N.1091996/szeptember: N.110
1996/szeptember: N.1111996/október: C.4411996/október: C.4421996/október: C.443
1996/október: C.4441996/október: Gy.30781996/október: Gy.30791996/október: Gy.3080
1996/október: Gy.30811996/október: Gy.30821996/október: Gy.30831996/október: Gy.3084
1996/október: Gy.30851996/október: F.31361996/október: F.31371996/október: F.3138
1996/október: F.31391996/október: F.31401996/október: F.31411996/október: N.112
1996/október: N.1131996/október: N.1141996/október: N.1151996/november: C.445
1996/november: C.4461996/november: C.4471996/november: C.4481996/november: Gy.3086
1996/november: Gy.30871996/november: Gy.30881996/november: Gy.30891996/november: Gy.3090
1996/november: Gy.30911996/november: Gy.30921996/november: Gy.30931996/november: F.3142
1996/november: F.31431996/november: F.31441996/november: F.31451996/november: F.3146
1996/november: F.31471996/november: N.1161996/november: N.1171996/november: N.118
1996/november: N.1191996/december: C.4491996/december: C.4501996/december: C.451
1996/december: C.4521996/december: Gy.30941996/december: Gy.30951996/december: Gy.3096
1996/december: Gy.30971996/december: Gy.30981996/december: F.31481996/december: F.3149
1996/december: F.31501996/december: F.31511996/december: F.31521996/december: F.3153
1996/december: Gy.30991996/december: Gy.31001996/december: Gy.31011996/december: N.120
1996/december: N.1211996/december: N.1221996/december: N.1231997/január: C.453
1997/január: C.4541997/január: C.4551997/január: C.4561997/január: Gy.3102
1997/január: Gy.31031997/január: F.31541997/január: F.31551997/január: F.3156
1997/január: Gy.31041997/január: Gy.31051997/január: Gy.31061997/január: Gy.3107
1997/január: Gy.31081997/január: Gy.31091997/január: F.31571997/január: F.3158
1997/január: F.31591997/január: N.1241997/január: N.1251997/január: N.126
1997/január: N.1271997/február: C.4571997/február: C.4581997/február: C.459
1997/február: C.4601997/február: Gy.31101997/február: Gy.31111997/február: Gy.3112
1997/február: Gy.31131997/február: Gy.31141997/február: Gy.31151997/február: Gy.3116
1997/február: Gy.31171997/február: F.31601997/február: F.31611997/február: F.3162
1997/február: F.31631997/február: F.31641997/február: F.31651997/február: N.128
1997/február: N.1291997/február: N.1301997/február: N.1311997/március: C.461
1997/március: C.4621997/március: C.4631997/március: C.4641997/március: Gy.3118
1997/március: Gy.31191997/március: Gy.31201997/március: Gy.31211997/március: Gy.3122
1997/március: Gy.31231997/március: Gy.31241997/március: Gy.31251997/március: F.3166
1997/március: F.31671997/március: F.31681997/március: F.31691997/március: F.3170
1997/március: F.31711997/március: N.1321997/március: N.1331997/március: N.134
1997/március: N.1351997/április: C.4651997/április: C.4661997/április: C.467
1997/április: C.4681997/április: Gy.31261997/április: Gy.31271997/április: F.3172
1997/április: F.31731997/április: F.31741997/április: Gy.31281997/április: Gy.3129
1997/április: Gy.31301997/április: Gy.31311997/április: Gy.31321997/április: Gy.3133
1997/április: F.31751997/április: F.31761997/április: F.31771997/április: N.136
1997/április: N.1371997/április: N.1381997/április: N.1391997/május: C.469
1997/május: C.4701997/május: C.4711997/május: C.4721997/május: Gy.3134
1997/május: Gy.31351997/május: Gy.31361997/május: Gy.31371997/május: Gy.3138
1997/május: F.31781997/május: F.31791997/május: F.31801997/május: F.3181
1997/május: F.31821997/május: F.31831997/május: Gy.31391997/május: Gy.3140
1997/május: Gy.31411997/május: N.1401997/május: N.1411997/május: N.142
1997/május: N.1431997/szeptember: C.4731997/szeptember: C.4741997/szeptember: C.475
1997/szeptember: C.4761997/szeptember: Gy.31421997/szeptember: Gy.31431997/szeptember: F.3184
1997/szeptember: F.31851997/szeptember: Gy.31441997/szeptember: Gy.31451997/szeptember: Gy.3146
1997/szeptember: Gy.31471997/szeptember: Gy.31481997/szeptember: Gy.31491997/szeptember: F.3186
1997/szeptember: F.31871997/szeptember: F.31881997/szeptember: F.31891997/szeptember: N.144
1997/szeptember: N.1451997/szeptember: N.1471997/szeptember: N.1461997/október: C.477
1997/október: C.4781997/október: C.4791997/október: C.4801997/október: Gy.3150
1997/október: Gy.31511997/október: Gy.31521997/október: F.31901997/október: F.3191
1997/október: F.31921997/október: F.31931997/október: Gy.31531997/október: Gy.3154
1997/október: Gy.31551997/október: Gy.31561997/október: Gy.31571997/október: F.3194
1997/október: F.31951997/október: N.1481997/október: N.1491997/október: N.150
1997/október: N.1511997/november: C.4811997/november: C.4821997/november: C.483
1997/november: C.4841997/november: Gy.31581997/november: Gy.31591997/november: Gy.3160
1997/november: Gy.31611997/november: Gy.31621997/november: Gy.31631997/november: Gy.3164
1997/november: Gy.31651997/november: F.31981997/november: F.31991997/november: F.3200
1997/november: F.32011997/november: N.1461997/november: F.31961997/november: F.3197
1997/november: N.1521997/november: N.1531997/november: N.1541997/december: C.485
1997/december: C.4861997/december: C.4871997/december: C.4881997/december: Gy.3166
1997/december: Gy.31671997/december: Gy.31681997/december: F.32031997/december: F.3204
1997/december: Gy.31691997/december: Gy.31701997/december: Gy.31711997/december: Gy.3172
1997/december: Gy.31731997/december: F.32021997/december: F.32051997/december: F.3206
1997/december: F.32071997/december: N.1551997/december: N.1561997/december: N.157
1997/december: N.1581998/január: C.4891998/január: C.4901998/január: C.491
1998/január: C.4921998/január: Gy.31751998/január: Gy.31771998/január: Gy.3176
1998/január: Gy.31741998/január: Gy.31791998/január: Gy.31801998/január: F.3209
1998/január: F.32111998/január: Gy.31811998/január: F.32101998/január: F.3212
1998/január: Gy.31781998/január: F.32081998/január: N.1591998/január: N.161
1998/január: F.32131998/január: N.1601998/január: N.1621998/február: C.493
1998/február: C.4941998/február: C.4951998/február: C.4961998/február: Gy.3186
1998/február: Gy.31821998/február: Gy.31841998/február: Gy.31851998/február: Gy.3183
1998/február: Gy.31871998/február: Gy.31881998/február: F.32171998/február: F.3218
1998/február: Gy.31891998/február: F.32161998/február: F.32151998/február: F.3214
1998/február: N.1641998/február: N.1651998/február: F.32191998/február: N.163
1998/február: N.1661998/március: C.4971998/március: C.4981998/március: C.499
1998/március: C.5001998/március: Gy.31901998/március: Gy.31911998/március: Gy.3195
1998/március: Gy.31961998/március: Gy.31941998/március: Gy.31971998/március: F.3221
1998/március: Gy.31931998/március: F.32201998/március: Gy.31921998/március: F.3223
1998/március: F.32241998/március: F.32251998/március: F.32221998/március: N.167
1998/március: N.1681998/március: N.1691998/március: N.1701998/április: C.501
1998/április: C.5021998/április: C.5031998/április: C.5041998/április: Gy.3200
1998/április: Gy.32021998/április: Gy.32031998/április: Gy.32041998/április: Gy.3198
1998/április: Gy.31991998/április: Gy.32011998/április: Gy.32051998/április: F.3229
1998/április: F.32301998/április: F.32311998/április: F.32271998/április: N.171
1998/április: F.32261998/április: F.32281998/április: N.1721998/április: N.173
1998/április: N.1741998/május: C.5051998/május: C.5061998/május: C.507
1998/május: C.5081998/május: Gy.32071998/május: Gy.32081998/május: Gy.3209
1998/május: Gy.32061998/május: Gy.32101998/május: Gy.32111998/május: Gy.3212
1998/május: F.32351998/május: F.32361998/május: F.32321998/május: F.3237
1998/május: F.32331998/május: F.32341998/május: Gy.32131998/május: N.178
1998/május: N.1751998/május: N.1761998/május: N.1771998/szeptember: C.509
1998/szeptember: C.5111998/szeptember: C.5121998/szeptember: C.5101998/szeptember: Gy.3216
1998/szeptember: Gy.32171998/szeptember: Gy.32141998/szeptember: Gy.32181998/szeptember: Gy.3215
1998/szeptember: Gy.32191998/szeptember: Gy.32201998/szeptember: Gy.32211998/szeptember: F.3238
1998/szeptember: F.32391998/szeptember: F.32401998/szeptember: F.32421998/szeptember: F.3241
1998/szeptember: N.1791998/szeptember: N.1821998/szeptember: F.32431998/szeptember: N.180
1998/szeptember: N.1811998/október: C.5131998/október: Gy.32251998/október: Gy.3224
1998/október: C.5141998/október: C.5161998/október: Gy.32231998/október: Gy.3222
1998/október: C.5151998/október: Gy.32271998/október: Gy.32261998/október: Gy.3228
1998/október: Gy.32291998/október: F.32451998/október: F.32461998/október: F.3247
1998/október: F.32481998/október: F.32441998/október: N.1841998/október: N.185
1998/október: F.32491998/október: N.1831998/október: N.1861998/november: C.517
1998/november: C.5181998/november: C.5201998/november: Gy.32311998/november: C.519
1998/november: Gy.32341998/november: Gy.32321998/november: Gy.32331998/november: Gy.3230
1998/november: Gy.32361998/november: Gy.32371998/november: F.32501998/november: Gy.3235
1998/november: F.32511998/november: F.32541998/november: F.32551998/november: F.3253
1998/november: F.32521998/november: N.1891998/november: N.1901998/november: N.187
1998/november: N.1881998/december: C.5231998/december: Gy.32381998/december: C.521
1998/december: C.5241998/december: C.5221998/december: Gy.32401998/december: F.3257
1998/december: Gy.32391998/december: Gy.32421998/december: Gy.32431998/december: Gy.3244
1998/december: Gy.32451998/december: F.32561998/december: F.32581998/december: Gy.3241
1998/december: N.1921998/december: N.1931998/december: F.32591998/december: F.3260
1998/december: F.32611998/december: N.1911998/december: N.1941999/január: C.525
1999/január: C.5281999/január: C.5261999/január: C.5271999/január: Gy.3246
1999/január: Gy.32471999/január: Gy.32481999/január: Gy.32511999/január: Gy.3249
1999/január: Gy.32501999/január: Gy.32521999/január: Gy.32531999/január: F.3262
1999/január: F.32631999/január: F.32641999/január: F.32671999/január: F.3265
1999/január: F.32661999/január: N.1951999/január: N.1961999/január: N.197
1999/január: N.1981999/február: C.5291999/február: C.5321999/február: C.530
1999/február: C.5311999/február: Gy.32541999/február: Gy.32591999/február: Gy.3260
1999/február: Gy.32551999/február: Gy.32561999/február: Gy.32611999/február: Gy.3257
1999/február: Gy.32581999/február: F.32681999/február: F.32691999/február: F.3270
1999/február: F.32711999/február: F.32731999/február: F.32721999/február: N.199
1999/február: N.2001999/február: N.2011999/február: N.2021999/március: C.535
1999/március: C.5341999/március: C.5361999/március: Gy.32621999/március: C.533
1999/március: Gy.32641999/március: F.32741999/március: F.32751999/március: F.3276
1999/március: Gy.32651999/március: Gy.32671999/március: Gy.32631999/március: Gy.3266
1999/március: Gy.32681999/március: Gy.32691999/március: F.32771999/március: F.3278
1999/március: F.32791999/március: N.2031999/március: N.2041999/március: N.205
1999/március: N.2061999/április: C.5371999/április: C.5381999/április: C.539
1999/április: C.5401999/április: Gy.32701999/április: Gy.32721999/április: Gy.3273
1999/április: Gy.32741999/április: F.32801999/április: Gy.32711999/április: Gy.3275
1999/április: Gy.32761999/április: Gy.32771999/április: F.32811999/április: F.3282
1999/április: F.32831999/április: F.32841999/április: F.32851999/április: N.207
1999/április: N.2081999/április: N.2091999/április: N.2101999/május: C.541
1999/május: C.5421999/május: C.5441999/május: Gy.32781999/május: Gy.3279
1999/május: Gy.32811999/május: C.5431999/május: Gy.32801999/május: Gy.3283
1999/május: Gy.32841999/május: F.32861999/május: F.32871999/május: F.3288
1999/május: Gy.32821999/május: Gy.32851999/május: F.32891999/május: F.3290
1999/május: F.32911999/május: N.2111999/május: N.2121999/május: N.213
1999/május: N.2141999/szeptember: C.5451999/szeptember: C.5461999/szeptember: C.547
1999/szeptember: C.5481999/szeptember: C.5491999/szeptember: B.32941999/szeptember: B.3292
1999/szeptember: B.32931999/szeptember: B.32951999/szeptember: B.32961999/szeptember: B.3297
1999/szeptember: B.32981999/szeptember: B.32991999/szeptember: B.33001999/szeptember: B.3301
1999/szeptember: A.2151999/szeptember: A.2171999/szeptember: A.2161999/október: C.550
1999/október: C.5511999/október: C.5521999/október: C.5531999/október: C.554
1999/október: B.33021999/október: B.33031999/október: B.33041999/október: B.3305
1999/október: B.33061999/október: B.33071999/október: B.33081999/október: B.3309
1999/október: B.33101999/október: B.33111999/október: A.2181999/október: A.219
1999/október: A.2201999/november: C.5551999/november: C.5561999/november: C.557
1999/november: C.5581999/november: C.5591999/november: B.33121999/november: B.3313
1999/november: B.33141999/november: B.33151999/november: B.33161999/november: B.3317
1999/november: B.33181999/november: B.33191999/november: B.33201999/november: B.3321
1999/november: A.2211999/november: A.2221999/november: A.2231999/december: C.560
1999/december: C.5611999/december: C.5621999/december: C.5631999/december: C.564
1999/december: B.33221999/december: B.33231999/december: B.33241999/december: B.3325
1999/december: B.33261999/december: B.33271999/december: B.33281999/december: B.3329
1999/december: B.33301999/december: B.33311999/december: A.2241999/december: A.225
1999/december: A.2262000/január: C.5652000/január: C.5662000/január: C.567
2000/január: C.5682000/január: C.5692000/január: B.33322000/január: B.3335
2000/január: B.33372000/január: B.33362000/január: B.33392000/január: B.3333
2000/január: B.33382000/január: B.33402000/január: B.33342000/január: A.228
2000/január: A.2292000/január: B.33412000/január: A.2272000/február: C.570
2000/február: C.5712000/február: B.33432000/február: C.5722000/február: C.573
2000/február: C.5742000/február: B.33422000/február: B.33442000/február: B.3345
2000/február: B.33482000/február: B.33512000/február: B.33462000/február: B.3347
2000/február: B.33492000/február: B.33502000/február: A.2302000/február: A.231
2000/február: A.2322000/március: B.33522000/március: C.5792000/március: C.576
2000/március: C.5772000/március: C.5782000/március: C.5752000/március: B.3354
2000/március: B.33572000/március: B.33592000/március: B.33602000/március: B.3355
2000/március: B.33562000/március: B.33532000/március: B.33582000/március: B.3361
2000/március: A.2342000/március: A.2332000/március: A.2352000/április: C.581
2000/április: C.5822000/április: C.5832000/április: C.5802000/április: C.584
2000/április: B.33622000/április: B.33682000/április: B.33672000/április: B.3369
2000/április: B.33632000/április: B.33642000/április: B.33652000/április: B.3366
2000/április: B.33702000/április: B.33712000/április: A.2362000/április: A.237
2000/április: A.2382000/május: C.5882000/május: C.5862000/május: C.587
2000/május: C.5852000/május: B.33732000/május: C.5892000/május: B.3372
2000/május: B.33742000/május: B.33752000/május: B.33762000/május: B.3377
2000/május: B.33782000/május: B.33792000/május: B.33802000/május: B.3381
2000/május: A.2392000/május: A.2402000/május: A.2412000/szeptember: C.590
2000/szeptember: C.5912000/szeptember: C.5922000/szeptember: C.5932000/szeptember: C.594
2000/szeptember: B.33822000/szeptember: B.33832000/szeptember: B.33842000/szeptember: B.3385
2000/szeptember: B.33862000/szeptember: B.33872000/szeptember: B.33882000/szeptember: B.3389
2000/szeptember: B.33902000/szeptember: B.33912000/szeptember: A.2422000/szeptember: A.243
2000/szeptember: A.2442000/október: C.5952000/október: C.5962000/október: C.597
2000/október: C.5982000/október: C.5992000/október: B.33922000/október: B.3393
2000/október: B.33942000/október: B.33952000/október: B.33962000/október: B.3397
2000/október: B.33982000/október: B.33992000/október: B.34002000/október: B.3401
2000/október: A.2452000/október: A.2462000/október: A.2472000/november: C.600
2000/november: C.6012000/november: C.6022000/november: C.6032000/november: C.604
2000/november: B.34022000/november: B.34032000/november: B.34042000/november: B.3405
2000/november: B.34062000/november: B.34072000/november: B.34082000/november: B.3409
2000/november: B.34102000/november: B.34112000/november: A.2482000/november: A.249
2000/november: A.2502000/december: C.6052000/december: C.6062000/december: C.607
2000/december: C.6082000/december: C.6092000/december: B.34122000/december: B.3413
2000/december: B.34142000/december: B.34162000/december: B.34152000/december: B.3417
2000/december: B.34182000/december: B.34192000/december: B.34202000/december: B.3421
2000/december: A.2512000/december: A.2522000/december: A.2532001/január: C.610
2001/január: C.6112001/január: C.6122001/január: C.6132001/január: C.614
2001/január: B.34222001/január: B.34232001/január: B.34242001/január: B.3425
2001/január: B.34262001/január: B.34272001/január: B.34282001/január: B.3429
2001/január: B.34302001/január: B.34312001/január: A.2542001/január: A.255
2001/január: A.2562001/február: C.6152001/február: C.6162001/február: C.617
2001/február: C.6182001/február: B.34322001/február: C.6192001/február: B.3433
2001/február: B.34342001/február: B.34352001/február: B.34362001/február: B.3437
2001/február: B.34382001/február: B.34392001/február: B.34402001/február: B.3441
2001/február: A.2572001/február: A.2582001/február: A.2592001/március: C.620
2001/március: C.6212001/március: C.6222001/március: C.6232001/március: C.624
2001/március: B.34422001/március: B.34432001/március: B.34442001/március: B.3445
2001/március: B.34462001/március: B.34472001/március: B.34482001/március: B.3449
2001/március: B.34502001/március: B.34512001/március: A.2602001/március: A.261
2001/március: A.2622001/április: C.6252001/április: C.6262001/április: C.627
2001/április: C.6282001/április: C.6292001/április: B.34522001/április: B.3453
2001/április: B.34542001/április: B.34552001/április: B.34562001/április: B.3457
2001/április: B.34582001/április: B.34592001/április: B.34602001/április: B.3461
2001/április: A.2632001/április: A.2642001/április: A.2652001/május: C.630
2001/május: C.6312001/május: C.6332001/május: C.6322001/május: C.634
2001/május: B.34622001/május: B.34632001/május: B.34642001/május: B.3465
2001/május: B.34662001/május: B.34672001/május: B.34682001/május: B.3469
2001/május: B.34702001/május: B.34712001/május: A.2662001/május: A.267
2001/május: A.2682001/szeptember: C.6352001/szeptember: C.6362001/szeptember: C.637
2001/szeptember: C.6382001/szeptember: C.6392001/szeptember: B.34722001/szeptember: B.3473
2001/szeptember: B.34742001/szeptember: B.34752001/szeptember: B.34762001/szeptember: B.3477
2001/szeptember: B.34782001/szeptember: B.34792001/szeptember: B.34802001/szeptember: B.3481
2001/szeptember: A.2692001/szeptember: A.2702001/szeptember: A.2712001/október: C.640
2001/október: C.6412001/október: C.6422001/október: C.6432001/október: C.644
2001/október: B.34822001/október: B.34832001/október: B.34842001/október: B.3485
2001/október: B.34862001/október: B.34872001/október: B.34882001/október: B.3489
2001/október: B.34902001/október: B.34912001/október: A.2722001/október: A.273
2001/október: A.2742001/november: C.6452001/november: C.6462001/november: C.647
2001/november: C.6482001/november: C.6492001/november: B.34922001/november: B.3493
2001/november: B.34942001/november: B.34952001/november: B.34962001/november: B.3497
2001/november: B.34982001/november: B.34992001/november: B.35002001/november: B.3501
2001/november: A.2752001/november: A.2762001/november: A.2772001/december: C.650
2001/december: C.6512001/december: C.6522001/december: C.6532001/december: C.654
2001/december: B.35022001/december: B.35032001/december: B.35042001/december: B.3505
2001/december: B.35062001/december: B.35072001/december: B.35082001/december: B.3509
2001/december: B.35102001/december: B.35112001/december: A.2782001/december: A.279
2001/december: A.2802002/január: C.6552002/január: C.6562002/január: C.657
2002/január: C.6582002/január: C.6592002/január: B.35122002/január: B.3513
2002/január: B.35142002/január: B.35152002/január: B.35162002/január: B.3517
2002/január: B.35182002/január: B.35192002/január: B.35202002/január: B.3521
2002/január: A.2812002/január: A.2822002/január: A.2832002/február: C.660
2002/február: C.6612002/február: C.6622002/február: C.6632002/február: C.664
2002/február: B.35282002/február: B.35222002/február: B.35232002/február: B.3524
2002/február: B.35252002/február: B.35262002/február: B.35272002/február: B.3529
2002/február: B.35302002/február: B.35312002/február: A.2842002/február: A.285
2002/február: A.2862002/március: C.6652002/március: C.6662002/március: C.667
2002/március: C.6682002/március: C.6692002/március: B.35322002/március: B.3534
2002/március: B.35352002/március: B.35362002/március: B.35372002/március: B.3533
2002/március: B.35382002/március: B.35392002/március: B.35402002/március: B.3541
2002/március: A.2872002/március: A.2882002/március: A.2892002/április: C.670
2002/április: C.6712002/április: C.6722002/április: C.6732002/április: C.674
2002/április: B.35432002/április: B.35462002/április: B.35472002/április: B.3542
2002/április: B.35442002/április: B.35452002/április: B.35482002/április: B.3549
2002/április: B.35502002/április: B.35512002/április: A.2902002/április: A.291
2002/április: A.2922002/május: C.6762002/május: C.6752002/május: C.677
2002/május: C.6782002/május: B.35532002/május: B.35562002/május: C.679
2002/május: B.35522002/május: B.35542002/május: B.35552002/május: B.3557
2002/május: B.35592002/május: B.35582002/május: B.35602002/május: B.3561
2002/május: A.2932002/május: A.2942002/május: A.2952002/szeptember: C.680
2002/szeptember: C.6812002/szeptember: C.6822002/szeptember: C.6832002/szeptember: C.684
2002/szeptember: B.35622002/szeptember: B.35632002/szeptember: B.35642002/szeptember: B.3565
2002/szeptember: B.35662002/szeptember: B.35672002/szeptember: B.35682002/szeptember: B.3569
2002/szeptember: B.35702002/szeptember: B.35712002/szeptember: A.2962002/szeptember: A.297
2002/szeptember: A.2982002/október: C.6852002/október: C.6862002/október: C.687
2002/október: C.6882002/október: C.6892002/október: B.35722002/október: B.3573
2002/október: B.35742002/október: B.35752002/október: B.35762002/október: B.3577
2002/október: B.35782002/október: B.35792002/október: B.35802002/október: B.3581
2002/október: A.2992002/október: A.3002002/október: A.3012002/november: C.690
2002/november: C.6912002/november: C.6922002/november: C.6932002/november: C.694
2002/november: B.35822002/november: B.35832002/november: B.35842002/november: B.3585
2002/november: B.35862002/november: B.35872002/november: B.35882002/november: B.3589
2002/november: B.35902002/november: B.35912002/november: A.3022002/november: A.303
2002/november: A.3042002/december: C.6952002/december: C.6962002/december: C.697
2002/december: C.6982002/december: C.6992002/december: B.35922002/december: B.3593
2002/december: B.35942002/december: B.35952002/december: B.35962002/december: B.3597
2002/december: B.35982002/december: B.35992002/december: B.36002002/december: B.3601
2002/december: A.3052002/december: A.3062002/december: A.3072003/január: C.700
2003/január: C.7012003/január: C.7022003/január: C.7032003/január: C.704
2003/január: B.36022003/január: B.36032003/január: B.36042003/január: B.3605
2003/január: B.36062003/január: B.36072003/január: B.36082003/január: B.3609
2003/január: B.36102003/január: B.36112003/január: A.3082003/január: A.309
2003/január: A.3102003/február: C.7052003/február: C.7062003/február: C.707
2003/február: C.7082003/február: C.7092003/február: B.36122003/február: B.3613
2003/február: B.36142003/február: B.36152003/február: B.36162003/február: B.3617
2003/február: B.36182003/február: B.36192003/február: B.36202003/február: B.3621
2003/február: A.3112003/február: A.3122003/február: A.3132003/március: C.710
2003/március: C.7112003/március: C.7122003/március: C.7132003/március: C.714
2003/március: B.36222003/március: B.36232003/március: B.36242003/március: B.3625
2003/március: B.36262003/március: B.36272003/március: B.36282003/március: B.3629
2003/március: B.36302003/március: B.36312003/március: A.3142003/március: A.315
2003/március: A.3162003/április: C.7152003/április: C.7162003/április: C.717
2003/április: C.7182003/április: C.7192003/április: B.36322003/április: B.3633
2003/április: B.36342003/április: B.36352003/április: B.36362003/április: B.3637
2003/április: B.36382003/április: B.36392003/április: B.36402003/április: B.3641
2003/április: A.3172003/április: A.3182003/április: A.3192003/május: C.720
2003/május: C.7212003/május: C.7222003/május: C.7232003/május: C.724
2003/május: B.36422003/május: B.36432003/május: B.36442003/május: B.3645
2003/május: B.36462003/május: B.36472003/május: B.36482003/május: B.3649
2003/május: B.36502003/május: B.36512003/május: A.3202003/május: A.321
2003/május: A.3222003/szeptember: C.7252003/szeptember: C.7262003/szeptember: C.727
2003/szeptember: C.7282003/szeptember: C.7292003/szeptember: B.36522003/szeptember: B.3653
2003/szeptember: B.36542003/szeptember: B.36552003/szeptember: B.36562003/szeptember: B.3657
2003/szeptember: B.36582003/szeptember: B.36592003/szeptember: B.36602003/szeptember: B.3661
2003/szeptember: A.3232003/szeptember: A.3242003/szeptember: A.3252003/október: C.730
2003/október: C.7312003/október: C.7322003/október: C.7332003/október: C.734
2003/október: B.36622003/október: B.36632003/október: B.36642003/október: B.3665
2003/október: B.36662003/október: B.36672003/október: B.36682003/október: B.3669
2003/október: B.36702003/október: B.36712003/október: A.3262003/október: A.327
2003/október: A.3282003/november: C.7352003/november: C.7362003/november: C.737
2003/november: C.7382003/november: C.7392003/november: B.36722003/november: B.3673
2003/november: B.36752003/november: B.36742003/november: B.36762003/november: B.3677
2003/november: B.36782003/november: B.36792003/november: B.36802003/november: B.3681
2003/november: A.3292003/november: A.3302003/november: A.3312003/december: C.740
2003/december: C.7412003/december: C.7422003/december: C.7432003/december: C.744
2003/december: B.36822003/december: B.36832003/december: B.36842003/december: B.3685
2003/december: B.36862003/december: B.36872003/december: B.36882003/december: B.3689
2003/december: B.36902003/december: B.36912003/december: A.3322003/december: A.333
2003/december: A.3342004/január: C.7452004/január: C.7462004/január: C.747
2004/január: C.7482004/január: C.7492004/január: B.36922004/január: B.3693
2004/január: B.36942004/január: B.36952004/január: B.36962004/január: B.3697
2004/január: B.36982004/január: B.36992004/január: B.37002004/január: B.3701
2004/január: A.3352004/január: A.3362004/január: A.3372004/február: C.750
2004/február: C.7512004/február: C.7522004/február: C.7532004/február: C.754
2004/február: B.37022004/február: B.37032004/február: B.37042004/február: B.3705
2004/február: B.37062004/február: B.37072004/február: B.37082004/február: B.3709
2004/február: B.37102004/február: B.37112004/február: A.3382004/február: A.339
2004/február: A.3402004/március: C.7552004/március: C.7562004/március: C.757
2004/március: C.7582004/március: C.7592004/március: B.37122004/március: B.3713
2004/március: B.37142004/március: B.37152004/március: B.37162004/március: B.3717
2004/március: B.37182004/március: B.37192004/március: B.37202004/március: B.3721
2004/március: A.3412004/március: A.3422004/március: A.3432004/április: C.761
2004/április: C.7602004/április: C.7622004/április: C.7632004/április: C.764
2004/április: B.37222004/április: B.37232004/április: B.37242004/április: B.3725
2004/április: B.37282004/április: B.37272004/április: B.37262004/április: B.3729
2004/április: B.37302004/április: B.37312004/április: A.3442004/április: A.345
2004/április: A.3462004/május: C.7652004/május: C.7662004/május: C.767
2004/május: C.7682004/május: C.7692004/május: B.37322004/május: B.3733
2004/május: B.37342004/május: B.37352004/május: B.37362004/május: B.3737
2004/május: B.37382004/május: B.37392004/május: B.37402004/május: B.3741
2004/május: A.3472004/május: A.3482004/május: A.3492004/szeptember: K.1
2004/szeptember: K.22004/szeptember: K.32004/szeptember: K.42004/szeptember: K.5
2004/szeptember: K.62004/szeptember: C.7702004/szeptember: C.7712004/szeptember: C.772
2004/szeptember: C.7732004/szeptember: C.7742004/szeptember: B.37422004/szeptember: B.3743
2004/szeptember: B.37442004/szeptember: B.37452004/szeptember: B.37462004/szeptember: B.3747
2004/szeptember: B.37482004/szeptember: B.37492004/szeptember: B.37502004/szeptember: B.3751
2004/szeptember: A.3502004/szeptember: A.3512004/szeptember: A.3522004/október: K.7
2004/október: K.82004/október: K.92004/október: K.102004/október: K.11
2004/október: K.122004/október: C.7752004/október: C.7762004/október: C.777
2004/október: C.7782004/október: C.7792004/október: B.37522004/október: B.3753
2004/október: B.37542004/október: B.37552004/október: B.37562004/október: B.3757
2004/október: B.37582004/október: B.37592004/október: B.37602004/október: B.3761
2004/október: A.3532004/október: A.3542004/október: A.3552004/november: K.13
2004/november: K.142004/november: K.152004/november: K.162004/november: K.17
2004/november: K.182004/november: C.7802004/november: C.7812004/november: C.782
2004/november: C.7832004/november: C.7842004/november: B.37622004/november: B.3763
2004/november: B.37642004/november: B.37652004/november: B.37662004/november: B.3767
2004/november: B.37682004/november: B.37692004/november: B.37702004/november: B.3771
2004/november: A.3562004/november: A.3572004/november: A.3582004/december: K.19
2004/december: K.202004/december: K.212004/december: K.222004/december: K.23
2004/december: K.242004/december: C.7852004/december: C.7862004/december: C.787
2004/december: C.7882004/december: C.7892004/december: B.37722004/december: B.3773
2004/december: B.37742004/december: B.37752004/december: B.37762004/december: B.3777
2004/december: B.37782004/december: B.37792004/december: B.37802004/december: B.3781
2004/december: A.3592004/december: A.3602004/december: A.3612005/január: K.25
2005/január: K.262005/január: K.272005/január: K.282005/január: K.29
2005/január: K.302005/január: C.7902005/január: C.7912005/január: C.792
2005/január: C.7932005/január: C.7942005/január: B.37822005/január: B.3783
2005/január: B.37842005/január: B.37852005/január: B.37862005/január: B.3787
2005/január: B.37882005/január: B.37892005/január: B.37902005/január: B.3791
2005/január: A.3622005/január: A.3632005/január: A.3642005/február: K.31
2005/február: K.322005/február: C.7952005/február: C.7962005/február: C.797
2005/február: K.332005/február: K.342005/február: K.352005/február: K.36
2005/február: C.7982005/február: C.7992005/február: B.37922005/február: B.3793
2005/február: B.37942005/február: B.37952005/február: B.37962005/február: B.3797
2005/február: B.37982005/február: B.37992005/február: B.38002005/február: B.3801
2005/február: A.3652005/február: A.3662005/február: A.3672005/március: K.37
2005/március: K.382005/március: K.392005/március: K.402005/március: K.41
2005/március: C.8002005/március: C.8012005/március: C.8022005/március: C.803
2005/március: K.422005/március: C.8042005/március: B.38022005/március: B.3803
2005/március: B.38042005/március: B.38062005/március: B.38072005/március: B.3805
2005/március: B.38082005/március: B.38092005/március: B.38102005/március: B.3811
2005/március: A.3682005/március: A.3692005/március: A.3702005/április: C.805
2005/április: C.8062005/április: C.8072005/április: C.8082005/április: C.809
2005/április: B.38122005/április: B.38132005/április: B.38142005/április: B.3815
2005/április: B.38162005/április: B.38172005/április: B.38182005/április: B.3819
2005/április: B.38202005/április: B.38212005/április: A.3712005/április: A.372
2005/április: A.3732005/május: C.8102005/május: C.8112005/május: C.812
2005/május: C.8132005/május: C.8142005/május: B.38222005/május: B.3823
2005/május: B.38242005/május: B.38252005/május: B.38262005/május: B.3827
2005/május: B.38282005/május: B.38292005/május: B.38302005/május: B.3831
2005/május: A.3742005/május: A.3752005/május: A.3762005/szeptember: K.43
2005/szeptember: K.442005/szeptember: K.452005/szeptember: K.462005/szeptember: K.47
2005/szeptember: K.482005/szeptember: C.8152005/szeptember: C.8162005/szeptember: C.817
2005/szeptember: C.8182005/szeptember: C.8192005/szeptember: B.38322005/szeptember: B.3833
2005/szeptember: B.38342005/szeptember: B.38352005/szeptember: B.38362005/szeptember: B.3837
2005/szeptember: B.38382005/szeptember: B.38392005/szeptember: B.38402005/szeptember: B.3841
2005/szeptember: A.3772005/szeptember: A.3782005/szeptember: A.3792005/október: K.49
2005/október: K.502005/október: K.512005/október: K.522005/október: K.53
2005/október: K.542005/október: C.8202005/október: C.8212005/október: C.822
2005/október: C.8232005/október: C.8242005/október: B.38422005/október: B.3843
2005/október: B.38442005/október: B.38452005/október: B.38462005/október: B.3847
2005/október: B.38482005/október: B.38492005/október: B.38502005/október: B.3851
2005/október: A.3802005/október: A.3812005/október: A.3822005/november: K.55
2005/november: K.562005/november: K.572005/november: K.582005/november: K.59
2005/november: K.602005/november: C.8252005/november: C.8262005/november: C.827
2005/november: C.8282005/november: C.8292005/november: B.38522005/november: B.3853
2005/november: B.38542005/november: B.38552005/november: B.38562005/november: B.3857
2005/november: B.38582005/november: B.38592005/november: B.38602005/november: B.3861
2005/november: A.3832005/november: A.3842005/november: A.3852005/december: K.61
2005/december: K.622005/december: K.632005/december: K.642005/december: K.65
2005/december: K.662005/december: C.8302005/december: C.8312005/december: C.832
2005/december: C.8332005/december: C.8342005/december: B.38622005/december: B.3863
2005/december: B.38642005/december: B.38662005/december: B.38672005/december: B.3868
2005/december: B.38692005/december: B.38702005/december: B.38652005/december: B.3871
2005/december: A.3862005/december: A.3872005/december: A.3882006/január: K.67
2006/január: K.682006/január: K.692006/január: K.702006/január: K.71
2006/január: K.722006/január: C.8352006/január: C.8362006/január: C.837
2006/január: C.8382006/január: C.8392006/január: B.38722006/január: B.3873
2006/január: B.38742006/január: B.38752006/január: B.38762006/január: B.3877
2006/január: B.38782006/január: B.38792006/január: B.38802006/január: B.3881
2006/január: A.3892006/január: A.3902006/január: A.3912006/február: K.73
2006/február: K.742006/február: K.752006/február: K.762006/február: K.77
2006/február: K.782006/február: C.8402006/február: C.8412006/február: C.842
2006/február: C.8432006/február: C.8442006/február: B.38822006/február: B.3883
2006/február: B.38842006/február: B.38852006/február: B.38862006/február: B.3887
2006/február: B.38882006/február: B.38892006/február: B.38902006/február: B.3891
2006/február: A.3922006/február: A.3932006/február: A.3942006/március: K.79
2006/március: K.802006/március: K.812006/március: K.822006/március: K.83
2006/március: K.842006/március: C.8452006/március: C.8462006/március: C.847
2006/március: C.8482006/március: C.8492006/március: B.38922006/március: B.3893
2006/március: B.38942006/március: B.38952006/március: B.38962006/március: B.3897
2006/március: B.38982006/március: B.38992006/március: B.39002006/március: B.3901
2006/március: A.3952006/március: A.3962006/március: A.3972006/április: C.850
2006/április: C.8512006/április: C.8522006/április: B.39062006/április: C.853
2006/április: C.8542006/április: B.39022006/április: B.39032006/április: B.3904
2006/április: B.39052006/április: B.39112006/április: B.39072006/április: B.3908
2006/április: B.39092006/április: B.39102006/április: A.3982006/április: A.399
2006/április: A.4002006/május: C.8552006/május: C.8562006/május: C.857
2006/május: C.8582006/május: C.8592006/május: B.39122006/május: B.3913
2006/május: B.39142006/május: B.39152006/május: B.39162006/május: B.3917
2006/május: B.39182006/május: B.39212006/május: B.39192006/május: B.3920
2006/május: A.4012006/május: A.4022006/május: A.4032006/szeptember: K.85
2006/szeptember: K.862006/szeptember: K.872006/szeptember: K.882006/szeptember: K.89
2006/szeptember: K.902006/szeptember: C.8602006/szeptember: C.8612006/szeptember: C.862
2006/szeptember: C.8642006/szeptember: B.39242006/szeptember: B.39252006/szeptember: C.863
2006/szeptember: B.39222006/szeptember: B.39232006/szeptember: B.39312006/szeptember: B.3926
2006/szeptember: B.39302006/szeptember: B.39272006/szeptember: B.39282006/szeptember: B.3929
2006/szeptember: A.4042006/szeptember: A.4052006/szeptember: A.4062006/október: K.91
2006/október: K.922006/október: K.932006/október: K.942006/október: K.95
2006/október: K.962006/október: C.8672006/október: C.8662006/október: C.865
2006/október: C.8682006/október: C.8692006/október: B.39322006/október: B.3933
2006/október: B.39362006/október: B.39342006/október: B.39372006/október: B.3935
2006/október: B.39382006/október: B.39392006/október: B.39402006/október: B.3941
2006/október: A.4072006/október: A.4082006/október: A.4092006/november: K.97
2006/november: K.982006/november: K.992006/november: K.1002006/november: K.101
2006/november: K.1022006/november: C.8702006/november: C.8742006/november: B.3943
2006/november: B.39442006/november: C.8722006/november: B.39422006/november: C.871
2006/november: C.8732006/november: B.39452006/november: B.39482006/november: B.3949
2006/november: B.39502006/november: B.39462006/november: B.39472006/november: B.3951
2006/november: A.4102006/november: A.4112006/november: A.4122006/december: K.103
2006/december: K.1042006/december: K.1052006/december: K.1062006/december: K.107
2006/december: C.8752006/december: K.1082006/december: C.8762006/december: C.877
2006/december: C.8782006/december: B.39522006/december: B.39552006/december: B.3953
2006/december: B.39542006/december: C.8792006/december: B.39562006/december: B.3959
2006/december: B.39582006/december: B.39602006/december: B.39572006/december: B.3961
2006/december: A.4132006/december: A.4142006/december: A.4152007/január: K.109
2007/január: K.1102007/január: C.8822007/január: C.8832007/január: C.884
2007/január: C.8812007/január: C.8802007/január: K.1112007/január: K.112
2007/január: K.1132007/január: K.1142007/január: B.39632007/január: B.3962
2007/január: B.39642007/január: B.39652007/január: B.39662007/január: B.3968
2007/január: B.39672007/január: B.39702007/január: B.39692007/január: B.3971
2007/január: A.4162007/január: A.4172007/január: A.4182007/február: K.115
2007/február: K.1162007/február: C.8852007/február: K.1172007/február: K.118
2007/február: K.1192007/február: K.1202007/február: C.8882007/február: C.889
2007/február: B.39722007/február: C.8862007/február: C.8872007/február: B.3974
2007/február: B.39732007/február: B.39792007/február: B.39782007/február: B.3976
2007/február: B.39772007/február: B.39802007/február: B.39752007/február: B.3981
2007/február: A.4192007/február: A.4202007/február: A.4212007/március: K.121
2007/március: K.1222007/március: K.1232007/március: K.1242007/március: K.125
2007/március: K.1262007/március: C.8902007/március: C.8912007/március: C.894
2007/március: C.8922007/március: C.8932007/március: B.39822007/március: B.3983
2007/március: B.39852007/március: B.39882007/március: B.39842007/március: B.3986
2007/március: B.39872007/március: B.39892007/március: B.39902007/március: B.3991
2007/március: A.4222007/március: A.4232007/március: A.4242007/április: C.895
2007/április: C.8962007/április: C.8982007/április: C.8972007/április: C.899
2007/április: B.39922007/április: B.39962007/április: B.39982007/április: B.3994
2007/április: B.39932007/április: B.39952007/április: B.39972007/április: B.3999
2007/április: B.40002007/április: B.40012007/április: A.4252007/április: A.426
2007/április: A.4272007/május: C.9002007/május: C.9012007/május: C.902
2007/május: C.9032007/május: C.9042007/május: B.40022007/május: B.4003
2007/május: B.40042007/május: B.40052007/május: B.40062007/május: B.4008
2007/május: B.40092007/május: B.40072007/május: B.40102007/május: B.4011
2007/május: A.4282007/május: A.4292007/május: A.4302007/szeptember: K.127
2007/szeptember: K.1282007/szeptember: K.1292007/szeptember: K.1302007/szeptember: K.131
2007/szeptember: K.1322007/szeptember: C.9052007/szeptember: C.9062007/szeptember: C.907
2007/szeptember: C.9082007/szeptember: C.9092007/szeptember: B.40122007/szeptember: B.4013
2007/szeptember: B.40142007/szeptember: B.40152007/szeptember: B.40162007/szeptember: B.4017
2007/szeptember: B.40182007/szeptember: B.40192007/szeptember: B.40202007/szeptember: B.4021
2007/szeptember: A.4312007/szeptember: A.4322007/szeptember: A.4332007/október: K.133
2007/október: K.1342007/október: K.1352007/október: K.1362007/október: K.137
2007/október: K.1382007/október: C.9102007/október: C.9112007/október: C.912
2007/október: C.9132007/október: C.9142007/október: B.40222007/október: B.4023
2007/október: B.40242007/október: B.40252007/október: B.40262007/október: B.4027
2007/október: B.40282007/október: B.40292007/október: B.40302007/október: B.4031
2007/október: A.4342007/október: A.4352007/október: A.4362007/november: K.139
2007/november: K.1402007/november: K.1412007/november: K.1422007/november: K.143
2007/november: K.1442007/november: C.9152007/november: C.9162007/november: C.917
2007/november: C.9182007/november: C.9192007/november: B.40322007/november: B.4033
2007/november: B.40342007/november: B.40352007/november: B.40362007/november: B.4037
2007/november: B.40382007/november: B.40392007/november: B.40402007/november: B.4041
2007/november: A.4372007/november: A.4382007/november: A.4392007/december: K.145
2007/december: K.1462007/december: K.1472007/december: K.1482007/december: K.149
2007/december: K.1502007/december: C.9202007/december: C.9212007/december: C.922
2007/december: C.9232007/december: C.9242007/december: B.40422007/december: B.4043
2007/december: B.40442007/december: B.40452007/december: B.40462007/december: B.4047
2007/december: B.40482007/december: B.40492007/december: B.40502007/december: B.4051
2007/december: A.4402007/december: A.4412007/december: A.4422008/január: K.151
2008/január: K.1522008/január: K.1532008/január: K.1542008/január: K.155
2008/január: K.1562008/január: C.9252008/január: C.9262008/január: C.927
2008/január: C.9282008/január: C.9292008/január: B.40522008/január: B.4053
2008/január: B.40542008/január: B.40552008/január: B.40562008/január: B.4057
2008/január: B.40582008/január: B.40592008/január: B.40602008/január: B.4061
2008/január: A.4432008/január: A.4442008/január: A.4452008/február: K.157
2008/február: K.1582008/február: K.1592008/február: K.1602008/február: K.161
2008/február: K.1622008/február: C.9302008/február: C.9312008/február: C.932
2008/február: C.9332008/február: C.9342008/február: B.40622008/február: B.4063
2008/február: B.40642008/február: B.40652008/február: B.40662008/február: B.4067
2008/február: B.40682008/február: B.40692008/február: B.40702008/február: B.4071
2008/február: A.4462008/február: A.4472008/február: A.4482008/március: K.163
2008/március: K.1642008/március: K.1652008/március: K.1662008/március: K.167
2008/március: K.1682008/március: C.9352008/március: C.9362008/március: C.937
2008/március: C.9382008/március: C.9392008/március: B.40722008/március: B.4073
2008/március: B.40742008/március: B.40752008/március: B.40762008/március: B.4077
2008/március: B.40782008/március: B.40792008/március: B.40802008/március: B.4081
2008/március: A.4492008/március: A.4502008/március: A.4512008/április: C.940
2008/április: C.9412008/április: C.9422008/április: C.9432008/április: C.944
2008/április: B.40822008/április: B.40832008/április: B.40842008/április: B.4085
2008/április: B.40862008/április: B.40872008/április: B.40882008/április: B.4089
2008/április: B.40902008/április: B.40912008/április: A.4522008/április: A.453
2008/április: A.4542008/május: C.9452008/május: C.9462008/május: C.947
2008/május: C.9482008/május: C.9492008/május: B.40922008/május: B.4093
2008/május: B.40942008/május: B.40952008/május: B.40962008/május: B.4097
2008/május: B.40982008/május: B.40992008/május: B.41002008/május: B.4101
2008/május: A.4552008/május: A.4562008/május: A.4572008/május: A.448
2008/szeptember: K.1692008/szeptember: K.1702008/szeptember: K.1712008/szeptember: K.172
2008/szeptember: K.1732008/szeptember: K.1742008/szeptember: C.9502008/szeptember: C.951
2008/szeptember: C.9522008/szeptember: C.9532008/szeptember: C.9542008/szeptember: B.4102
2008/szeptember: B.41032008/szeptember: B.41042008/szeptember: B.41052008/szeptember: B.4106
2008/szeptember: B.41072008/szeptember: B.41082008/szeptember: B.41092008/szeptember: B.4110
2008/szeptember: B.41112008/szeptember: A.4582008/szeptember: A.4592008/szeptember: A.460
2008/október: K.1752008/október: K.1762008/október: K.1772008/október: K.178
2008/október: K.1792008/október: K.1802008/október: C.9552008/október: C.956
2008/október: C.9572008/október: C.9582008/október: C.9592008/október: B.4112
2008/október: B.41132008/október: B.41142008/október: B.41152008/október: B.4116
2008/október: B.41172008/október: B.41182008/október: B.41192008/október: B.4120
2008/október: B.41212008/október: A.4612008/október: A.4622008/október: A.463
2008/november: K.1812008/november: K.1822008/november: K.1832008/november: K.184
2008/november: K.1852008/november: K.1862008/november: C.9602008/november: C.961
2008/november: C.9622008/november: C.9632008/november: C.9642008/november: B.4122
2008/november: B.41232008/november: B.41242008/november: B.41252008/november: B.4126
2008/november: B.41272008/november: B.41282008/november: B.41292008/november: B.4130
2008/november: B.41312008/november: A.4642008/november: A.4652008/november: A.466
2008/december: K.1872008/december: K.1882008/december: K.1892008/december: K.190
2008/december: K.1912008/december: K.1922008/december: C.9652008/december: C.966
2008/december: C.9672008/december: C.9682008/december: C.9692008/december: B.4132
2008/december: B.41332008/december: B.41342008/december: B.41352008/december: B.4136
2008/december: B.41372008/december: B.41382008/december: B.41392008/december: B.4140
2008/december: B.41412008/december: A.4672008/december: A.4682008/december: A.469
2009/január: K.1932009/január: K.1942009/január: K.1952009/január: K.196
2009/január: K.1972009/január: K.1982009/január: C.9702009/január: C.971
2009/január: C.9722009/január: C.9732009/január: C.9742009/január: B.4142
2009/január: B.41432009/január: B.41442009/január: B.41452009/január: B.4146
2009/január: B.41472009/január: B.41482009/január: B.41492009/január: B.4150
2009/január: B.41512009/január: A.4702009/január: A.4712009/január: A.472
2009/február: K.1992009/február: K.2002009/február: K.2012009/február: K.202
2009/február: K.2032009/február: K.2042009/február: C.9752009/február: C.976
2009/február: C.9772009/február: C.9782009/február: C.9792009/február: B.4152
2009/február: B.41532009/február: B.41542009/február: B.41552009/február: B.4156
2009/február: B.41572009/február: B.41582009/február: B.41592009/február: B.4160
2009/február: B.41612009/február: A.4732009/február: A.4742009/február: A.475
2009/március: K.2052009/március: K.2062009/március: K.2072009/március: K.208
2009/március: K.2092009/március: K.2102009/március: C.9802009/március: C.981
2009/március: C.9822009/március: C.9832009/március: C.9842009/március: B.4162
2009/március: B.41632009/március: B.41642009/március: B.41652009/március: B.4166
2009/március: B.41672009/március: B.41682009/március: B.41692009/március: B.4170
2009/március: B.41712009/március: A.4762009/március: A.4772009/március: A.478
2009/április: C.9852009/április: C.9862009/április: C.9872009/április: C.988
2009/április: C.9892009/április: B.41722009/április: B.41732009/április: B.4174
2009/április: B.41752009/április: B.41762009/április: B.41772009/április: B.4178
2009/április: B.41792009/április: B.41802009/április: B.41812009/április: A.479
2009/április: A.4802009/április: A.4812009/május: C.9902009/május: C.991
2009/május: C.9922009/május: C.9932009/május: C.9942009/május: B.4182
2009/május: B.41832009/május: B.41842009/május: B.41852009/május: B.4186
2009/május: B.41872009/május: B.41882009/május: B.41892009/május: B.4190
2009/május: B.41912009/május: A.4822009/május: A.4832009/május: A.484
2009/szeptember: K.2112009/szeptember: K.2122009/szeptember: K.2132009/szeptember: K.214
2009/szeptember: K.2152009/szeptember: K.2162009/szeptember: C.9952009/szeptember: C.996
2009/szeptember: C.9972009/szeptember: C.9982009/szeptember: C.9992009/szeptember: B.4192
2009/szeptember: B.41932009/szeptember: B.41942009/szeptember: B.41952009/szeptember: B.4196
2009/szeptember: B.41972009/szeptember: B.41982009/szeptember: B.41992009/szeptember: B.4200
2009/szeptember: B.42012009/szeptember: A.4852009/szeptember: A.4862009/szeptember: A.487
2009/október: K.2172009/október: K.2182009/október: K.2192009/október: K.220
2009/október: K.2212009/október: K.2222009/október: C.10002009/október: C.1001
2009/október: C.10022009/október: C.10032009/október: C.10042009/október: B.4202
2009/október: B.42032009/október: B.42042009/október: B.42052009/október: B.4206
2009/október: B.42072009/október: B.42082009/október: B.42092009/október: B.4210
2009/október: B.42112009/október: A.4882009/október: A.4892009/október: A.490
2009/november: K.2232009/november: K.2242009/november: K.2252009/november: K.226
2009/november: K.2272009/november: K.2282009/november: C.10052009/november: C.1006
2009/november: C.10072009/november: C.10082009/november: C.10092009/november: B.4212
2009/november: B.42132009/november: B.42142009/november: B.42152009/november: B.4216
2009/november: B.42172009/november: B.42182009/november: B.42192009/november: B.4220
2009/november: B.42212009/november: A.4912009/november: A.4922009/november: A.493
2009/december: K.2292009/december: K.2302009/december: K.2312009/december: K.232
2009/december: K.2332009/december: K.2342009/december: C.10102009/december: C.1011
2009/december: C.10122009/december: C.10132009/december: C.10142009/december: B.4222
2009/december: B.42232009/december: B.42242009/december: B.42252009/december: B.4226
2009/december: B.42272009/december: B.42282009/december: B.42292009/december: B.4230
2009/december: B.42312009/december: A.4942009/december: A.4952009/december: A.496
2010/január: K.2352010/január: K.2362010/január: K.2372010/január: K.238
2010/január: K.2392010/január: K.2402010/január: C.10152010/január: C.1016
2010/január: C.10172010/január: C.10182010/január: C.10192010/január: B.4232
2010/január: B.42332010/január: B.42342010/január: B.42352010/január: B.4236
2010/január: B.42372010/január: B.42382010/január: B.42392010/január: B.4240
2010/január: B.42412010/január: A.4972010/január: A.4982010/január: A.499
2010/február: K.2412010/február: K.2422010/február: K.2432010/február: K.244
2010/február: K.2452010/február: K.2462010/február: C.10202010/február: C.1021
2010/február: C.10222010/február: C.10232010/február: C.10242010/február: B.4242
2010/február: B.42432010/február: B.42442010/február: B.42452010/február: B.4246
2010/február: B.42472010/február: B.42482010/február: B.42492010/február: B.4250
2010/február: B.42512010/február: A.5002010/február: A.5012010/február: A.502
2010/március: K.2472010/március: K.2482010/március: K.2492010/március: K.250
2010/március: K.2512010/március: K.2522010/március: C.10252010/március: C.1026
2010/március: C.10272010/március: C.10282010/március: C.10292010/március: B.4252
2010/március: B.42532010/március: B.42542010/március: B.42552010/március: B.4256
2010/március: B.42572010/március: B.42582010/március: B.42592010/március: B.4260
2010/március: B.42612010/március: A.5032010/március: A.5042010/március: A.505
2010/április: C.10302010/április: C.10312010/április: C.10322010/április: C.1033
2010/április: C.10342010/április: B.42622010/április: B.42632010/április: B.4264
2010/április: B.42652010/április: B.42662010/április: B.42672010/április: B.4268
2010/április: B.42692010/április: B.42702010/április: B.42712010/április: A.506
2010/április: A.5072010/április: A.5082010/május: C.10352010/május: C.1036
2010/május: C.10372010/május: C.10382010/május: C.10392010/május: B.4272
2010/május: B.42732010/május: B.42742010/május: B.42752010/május: B.4276
2010/május: B.42772010/május: B.42782010/május: B.42792010/május: B.4280
2010/május: B.42812010/május: A.5092010/május: A.5102010/május: A.511
2010/szeptember: K.2532010/szeptember: K.2542010/szeptember: K.2552010/szeptember: K.256
2010/szeptember: K.2572010/szeptember: K.2582010/szeptember: C.10402010/szeptember: C.1041
2010/szeptember: C.10422010/szeptember: C.10432010/szeptember: C.10442010/szeptember: B.4282
2010/szeptember: B.42832010/szeptember: B.42842010/szeptember: B.42852010/szeptember: B.4286
2010/szeptember: B.42872010/szeptember: B.42882010/szeptember: B.42892010/szeptember: B.4290
2010/szeptember: B.42912010/szeptember: A.5122010/szeptember: A.5132010/szeptember: A.514
2010/október: K.2592010/október: K.2602010/október: K.2612010/október: K.262
2010/október: K.2632010/október: K.2642010/október: C.10452010/október: C.1046
2010/október: C.10472010/október: C.10482010/október: C.10492010/október: B.4292
2010/október: B.42932010/október: B.42942010/október: B.42952010/október: B.4296
2010/október: B.42972010/október: B.42982010/október: B.42992010/október: B.4300
2010/október: B.43012010/október: A.5152010/október: A.5162010/október: A.517
2010/november: K.2652010/november: K.2662010/november: K.2672010/november: K.269
2010/november: K.2702010/november: K.2682010/november: C.10502010/november: C.1051
2010/november: C.10522010/november: C.10542010/november: C.10532010/november: B.4302
2010/november: B.43032010/november: B.43042010/november: B.43052010/november: B.4306
2010/november: B.43072010/november: B.43082010/november: B.43092010/november: B.4310
2010/november: B.43112010/november: A.5182010/november: A.5192010/november: A.520
2010/december: K.2712010/december: K.2722010/december: K.2732010/december: K.274
2010/december: K.2752010/december: K.2762010/december: C.10552010/december: C.1056
2010/december: C.10572010/december: C.10582010/december: C.10592010/december: B.4312
2010/december: B.43132010/december: B.43142010/december: B.43152010/december: B.4316
2010/december: B.43172010/december: B.43182010/december: B.43192010/december: B.4320
2010/december: B.43212010/december: A.5212010/december: A.5222010/december: A.523
2011/január: K.2772011/január: K.2782011/január: K.2792011/január: K.280
2011/január: K.2812011/január: K.2822011/január: C.10602011/január: B.4324
2011/január: C.10612011/január: C.10622011/január: C.10632011/január: C.1064
2011/január: B.43222011/január: B.43232011/január: B.43252011/január: B.4327
2011/január: B.43282011/január: B.43292011/január: B.43262011/január: B.4330
2011/január: B.43312011/január: A.5242011/január: A.5252011/január: A.526
2011/február: K.2832011/február: K.2842011/február: K.2852011/február: K.286
2011/február: K.2872011/február: K.2882011/február: C.10652011/február: C.1066
2011/február: C.10672011/február: C.10682011/február: B.43322011/február: C.1069
2011/február: B.43332011/február: B.43352011/február: B.43362011/február: B.4339
2011/február: B.43342011/február: B.43372011/február: B.43382011/február: B.4340
2011/február: B.43412011/február: A.5272011/február: A.5282011/február: A.529
2011/március: K.2892011/március: K.2902011/március: K.2912011/március: K.292
2011/március: K.2932011/március: K.2942011/március: C.10702011/március: C.1071
2011/március: C.10722011/március: C.10732011/március: B.43442011/március: C.1074
2011/március: B.43422011/március: B.43432011/március: B.43452011/március: B.4346
2011/március: B.43472011/március: B.43502011/március: B.43482011/március: B.4349
2011/március: B.43512011/március: A.5302011/március: A.5312011/március: A.532
2011/április: C.10752011/április: C.10762011/április: C.10772011/április: C.1078
2011/április: C.10792011/április: B.43522011/április: B.43542011/április: B.4353
2011/április: B.43552011/április: B.43592011/április: B.43562011/április: B.4357
2011/április: B.43582011/április: B.43602011/április: B.43612011/április: A.533
2011/április: A.5342011/április: A.5352011/május: C.10802011/május: C.1081
2011/május: C.10822011/május: C.10832011/május: C.10842011/május: B.4362
2011/május: B.43632011/május: B.43642011/május: B.43652011/május: B.4366
2011/május: B.43672011/május: B.43682011/május: A.5362011/május: A.537
2011/május: B.43692011/május: B.43702011/május: B.43712011/május: A.538
2011/szeptember: K.2952011/szeptember: K.2962011/szeptember: K.2972011/szeptember: K.298
2011/szeptember: K.2992011/szeptember: K.3002011/szeptember: C.10852011/szeptember: C.1086
2011/szeptember: C.10872011/szeptember: C.10882011/szeptember: C.10892011/szeptember: B.4372
2011/szeptember: B.43732011/szeptember: B.43742011/szeptember: B.43752011/szeptember: B.4376
2011/szeptember: B.43772011/szeptember: B.43782011/szeptember: B.43792011/szeptember: B.4380
2011/szeptember: B.43812011/szeptember: A.5392011/szeptember: A.5402011/szeptember: A.541
2011/október: K.3012011/október: K.3022011/október: K.3032011/október: K.304
2011/október: K.3052011/október: K.3062011/október: C.10902011/október: C.1091
2011/október: C.10922011/október: C.10932011/október: C.10942011/október: B.4382
2011/október: B.43832011/október: B.43842011/október: B.43852011/október: B.4386
2011/október: B.43872011/október: B.43882011/október: B.43892011/október: B.4390
2011/október: B.43912011/október: A.5422011/október: A.5432011/október: A.544
2011/november: K.3072011/november: K.3082011/november: K.3092011/november: K.310
2011/november: K.3112011/november: K.3122011/november: C.10952011/november: C.1096
2011/november: C.10972011/november: C.10982011/november: C.10992011/november: B.4392
2011/november: B.43932011/november: B.43942011/november: B.43952011/november: B.4397
2011/november: B.43982011/november: B.43992011/november: B.44002011/november: B.4396
2011/november: B.44012011/november: A.5452011/november: A.5462011/november: A.547
2011/december: K.3132011/december: K.3142011/december: K.3152011/december: K.316
2011/december: K.3172011/december: K.3182011/december: C.11002011/december: B.4396
2011/december: C.11012011/december: C.11022011/december: C.11032011/december: C.1104
2011/december: B.44022011/december: B.44032011/december: B.44042011/december: B.4405
2011/december: B.44062011/december: B.44072011/december: B.44082011/december: B.4409
2011/december: B.44102011/december: B.44112011/december: A.5482011/december: A.549
2011/december: A.5502012/január: K.3192012/január: K.3202012/január: K.321
2012/január: K.3222012/január: K.3232012/január: C.11052012/január: C.1106
2012/január: C.11072012/január: C.11082012/január: C.11092012/január: K.324
2012/január: B.44122012/január: B.44132012/január: B.44142012/január: B.4415
2012/január: B.44162012/január: B.44172012/január: B.44182012/január: B.4419
2012/január: B.44202012/január: B.44212012/január: A.5512012/január: A.552
2012/január: A.5532012/február: K.3252012/február: K.3262012/február: K.327
2012/február: K.3282012/február: K.3302012/február: K.3292012/február: C.1110
2012/február: C.11112012/február: C.11122012/február: C.11132012/február: C.1114
2012/február: B.44222012/február: B.44232012/február: B.44242012/február: B.4425
2012/február: B.44262012/február: B.44272012/február: B.44282012/február: B.4429
2012/február: A.5542012/február: A.5552012/február: B.44302012/február: B.4431
2012/február: A.5562012/március: K.3312012/március: K.3322012/március: K.333
2012/március: K.3342012/március: K.3352012/március: K.3362012/március: C.1115
2012/március: C.11162012/március: C.11172012/március: C.11182012/március: C.1119
2012/március: B.44322012/március: B.44332012/március: B.44342012/március: B.4435
2012/március: B.44362012/március: B.44372012/március: B.44382012/március: A.557
2012/március: A.5582012/március: B.44392012/március: B.44402012/március: B.4441
2012/március: A.5592012/április: C.11202012/április: B.44422012/április: B.4443
2012/április: C.11212012/április: C.11222012/április: C.11232012/április: C.1124
2012/április: B.44442012/április: B.44452012/április: B.44462012/április: B.4447
2012/április: B.44482012/április: B.44492012/április: B.44502012/április: B.4451
2012/április: A.5602012/április: A.5612012/április: A.5622012/május: C.1125
2012/május: B.44522012/május: B.44532012/május: C.11262012/május: C.1127
2012/május: C.11282012/május: C.11292012/május: B.44542012/május: B.4455
2012/május: B.44562012/május: B.44572012/május: B.44582012/május: B.4459
2012/május: B.44602012/május: A.5632012/május: A.5652012/május: A.564
2012/május: B.44612012/szeptember: K.3372012/szeptember: K.3382012/szeptember: K.339
2012/szeptember: K.3402012/szeptember: K.3412012/szeptember: K.3422012/szeptember: C.1130
2012/szeptember: C.11312012/szeptember: C.11322012/szeptember: C.11332012/szeptember: C.1134
2012/szeptember: B.44622012/szeptember: B.44632012/szeptember: B.44642012/szeptember: B.4465
2012/szeptember: B.44662012/szeptember: B.44672012/szeptember: B.44682012/szeptember: B.4469
2012/szeptember: B.44702012/szeptember: B.44712012/szeptember: A.5662012/szeptember: A.567
2012/szeptember: A.5682012/október: K.3432012/október: K.3442012/október: K.345
2012/október: K.3462012/október: K.3472012/október: K.3482012/október: B.4472
2012/október: B.44732012/október: C.11352012/október: C.11362012/október: C.1137
2012/október: C.11382012/október: C.11392012/október: B.44742012/október: B.4475
2012/október: B.44762012/október: B.44772012/október: B.44782012/október: B.4479
2012/október: B.44802012/október: B.44812012/október: A.5692012/október: A.570
2012/október: A.5712012/november: K.3492012/november: K.3502012/november: K.351
2012/november: K.3522012/november: C.11402012/november: C.11412012/november: C.1142
2012/november: C.11432012/november: C.11442012/november: K.3532012/november: K.354
2012/november: B.44822012/november: B.44832012/november: B.44842012/november: B.4485
2012/november: B.44862012/november: B.44872012/november: B.44882012/november: B.4489
2012/november: B.44902012/november: B.44912012/november: A.5722012/november: A.573
2012/november: A.5742012/december: K.3552012/december: K.3562012/december: K.357
2012/december: K.3582012/december: K.3592012/december: K.3602012/december: C.1145
2012/december: C.11462012/december: C.11472012/december: C.11482012/december: C.1149
2012/december: B.44922012/december: B.44932012/december: B.44942012/december: B.4495
2012/december: B.44962012/december: B.44972012/december: A.5752012/december: A.576
2012/december: B.44982012/december: B.44992012/december: B.45002012/december: B.4501
2012/december: A.5772013/január: K.3612013/január: K.3622013/január: K.363
2013/január: K.3642013/január: K.3652013/január: K.3662013/január: C.1150
2013/január: C.11512013/január: C.11522013/január: C.11532013/január: C.1154
2013/január: B.45022013/január: B.45032013/január: B.45042013/január: B.4505
2013/január: B.45062013/január: B.45072013/január: B.45082013/január: B.4509
2013/január: B.45102013/január: B.45112013/január: A.5782013/január: A.579
2013/január: A.5802013/február: K.3672013/február: K.3682013/február: K.369
2013/február: K.3702013/február: K.3712013/február: K.3722013/február: C.1155
2013/február: C.11562013/február: C.11572013/február: C.11592013/február: C.1158
2013/február: B.45122013/február: B.45132013/február: B.45142013/február: B.4515
2013/február: B.45162013/február: B.45172013/február: B.45182013/február: B.4519
2013/február: B.45202013/február: B.45212013/február: A.5812013/február: A.582
2013/február: A.5832013/március: K.3732013/március: K.3742013/március: K.375
2013/március: K.3762013/március: K.3772013/március: K.3782013/március: C.1160
2013/március: C.11612013/március: C.11622013/március: C.11632013/március: C.1164
2013/március: B.45222013/március: B.45232013/március: B.45242013/március: B.4525
2013/március: B.45262013/március: B.45272013/március: B.45282013/március: B.4529
2013/március: B.45302013/március: B.45312013/március: A.5842013/március: A.585
2013/március: A.5862013/április: C.11652013/április: C.11662013/április: C.1167
2013/április: C.11682013/április: C.11692013/április: B.45322013/április: B.4533
2013/április: B.45342013/április: B.45352013/április: B.45362013/április: B.4537
2013/április: B.45382013/április: B.45392013/április: B.45402013/április: B.4541
2013/április: A.5872013/április: A.5882013/április: A.5892013/május: C.1170
2013/május: C.11712013/május: C.11722013/május: C.11732013/május: C.1174
2013/május: B.45422013/május: B.45432013/május: B.45442013/május: B.4545
2013/május: B.45462013/május: B.45472013/május: B.45482013/május: B.4549
2013/május: B.45502013/május: B.45512013/május: A.5902013/május: A.591
2013/május: A.5922013/szeptember: K.3792013/szeptember: K.3802013/szeptember: K.381
2013/szeptember: K.3822013/szeptember: K.3832013/szeptember: K.3842013/szeptember: C.1175
2013/szeptember: C.11762013/szeptember: C.11772013/szeptember: C.11782013/szeptember: C.1179
2013/szeptember: C.11802013/szeptember: C.11812013/szeptember: B.45522013/szeptember: B.4553
2013/szeptember: B.45542013/szeptember: B.45552013/szeptember: B.45562013/szeptember: B.4557
2013/szeptember: B.45582013/szeptember: B.45592013/szeptember: B.45602013/szeptember: B.4561
2013/szeptember: A.5932013/szeptember: A.5942013/szeptember: A.5952013/október: K.385
2013/október: K.3862013/október: K.3872013/október: K.3882013/október: K.389
2013/október: K.3902013/október: C.11822013/október: C.11832013/október: C.1184
2013/október: C.11852013/október: C.11862013/október: C.11872013/október: C.1188
2013/október: B.45622013/október: B.45632013/október: B.45642013/október: B.4565
2013/október: B.45662013/október: B.45672013/október: B.45682013/október: B.4569
2013/október: B.45702013/október: B.45712013/október: A.5962013/október: A.597
2013/október: A.5982013/november: K.3912013/november: K.3922013/november: K.393
2013/november: K.3942013/november: K.3952013/november: K.3962013/november: C.1189
2013/november: C.11912013/november: C.11922013/november: C.11932013/november: C.1194
2013/november: C.11952013/november: C.11902013/november: B.45722013/november: B.4573
2013/november: B.45742013/november: B.45752013/november: B.45762013/november: B.4577
2013/november: B.45782013/november: B.45792013/november: B.45802013/november: B.4581
2013/november: A.5992013/november: A.6002013/november: A.6012013/december: K.397
2013/december: K.3992013/december: K.3982013/december: K.4002013/december: K.401
2013/december: K.4022013/december: C.11962013/december: C.11972013/december: C.1198
2013/december: C.11992013/december: C.12002013/december: C.12012013/december: C.1202
2013/december: B.45822013/december: B.45832013/december: B.45842013/december: B.4585
2013/december: B.45862013/december: B.45872013/december: B.45882013/december: B.4589
2013/december: B.45902013/december: B.45912013/december: A.6022013/december: A.603
2013/december: A.6042014/január: K.4032014/január: K.4042014/január: K.405
2014/január: K.4062014/január: K.4072014/január: K.4082014/január: C.1203
2014/január: C.12042014/január: C.12052014/január: C.12062014/január: C.1207
2014/január: C.12082014/január: C.12092014/január: B.45922014/január: B.4593
2014/január: B.45942014/január: B.45952014/január: B.45962014/január: B.4597
2014/január: B.45982014/január: B.45992014/január: B.46002014/január: B.4601
2014/január: A.6052014/január: A.6062014/január: A.6072014/február: K.409
2014/február: K.4102014/február: K.4112014/február: K.4122014/február: K.413
2014/február: K.4142014/február: C.12102014/február: C.12112014/február: C.1212
2014/február: C.12132014/február: C.12142014/február: C.12152014/február: C.1216
2014/február: B.46022014/február: B.46032014/február: B.46042014/február: B.4605
2014/február: B.46062014/február: B.46072014/február: B.46082014/február: B.4609
2014/február: B.46102014/február: B.46112014/február: A.6082014/február: A.609
2014/február: A.6102014/március: K.4152014/március: K.4162014/március: K.417
2014/március: K.4182014/március: K.4192014/március: K.4202014/március: C.1217
2014/március: C.12182014/március: C.12192014/március: C.12202014/március: C.1221
2014/március: C.12222014/március: C.12232014/március: B.46122014/március: B.4613
2014/március: B.46142014/március: B.46152014/március: B.46162014/március: B.4617
2014/március: B.46182014/március: B.46192014/március: B.46202014/március: B.4621
2014/március: A.6112014/március: A.6122014/március: A.6132014/április: C.1224
2014/április: C.12252014/április: C.12262014/április: C.12272014/április: C.1228
2014/április: C.12292014/április: C.12302014/április: B.46222014/április: B.4623
2014/április: B.46242014/április: B.46252014/április: B.46262014/április: B.4627
2014/április: B.46282014/április: B.46292014/április: B.46302014/április: B.4631
2014/április: A.6142014/április: A.6152014/április: A.6162014/május: C.1231
2014/május: C.12322014/május: C.12332014/május: C.12342014/május: C.1235
2014/május: C.12362014/május: C.12372014/május: B.46322014/május: B.4633
2014/május: B.46342014/május: B.46352014/május: B.46362014/május: B.4637
2014/május: B.46382014/május: B.46392014/május: B.46402014/május: B.4641
2014/május: A.6172014/május: A.6182014/május: A.6192014/szeptember: K.421
2014/szeptember: K.4222014/szeptember: K.4232014/szeptember: K.4242014/szeptember: K.425
2014/szeptember: K.4262014/szeptember: C.12382014/szeptember: C.12392014/szeptember: C.1240
2014/szeptember: C.12412014/szeptember: C.12422014/szeptember: C.12432014/szeptember: C.1244
2014/szeptember: B.46422014/szeptember: B.46432014/szeptember: B.46442014/szeptember: B.4645
2014/szeptember: B.46462014/szeptember: B.46472014/szeptember: B.46482014/szeptember: B.4649
2014/szeptember: B.46502014/szeptember: A.6202014/szeptember: A.6212014/szeptember: A.622
2014/október: K.4272014/október: K.4282014/október: K.4292014/október: K.430
2014/október: K.4312014/október: K.4322014/október: C.12452014/október: C.1246
2014/október: C.12472014/október: C.12482014/október: C.12492014/október: C.1250
2014/október: C.12512014/október: B.46512014/október: B.46522014/október: B.4653
2014/október: B.46542014/október: B.46552014/október: B.46562014/október: B.4657
2014/október: B.46582014/október: B.46592014/október: A.6232014/október: A.624
2014/október: A.6252014/november: K.4332014/november: K.4342014/november: K.435
2014/november: K.4362014/november: K.4372014/november: K.4382014/november: C.1252
2014/november: C.12532014/november: C.12542014/november: C.12552014/november: C.1256
2014/november: C.12572014/november: C.12582014/november: B.46602014/november: B.4661
2014/november: B.46622014/november: B.46632014/november: B.46642014/november: B.4665
2014/november: B.46662014/november: B.46672014/november: B.46682014/november: A.626
2014/november: A.6272014/november: A.6282014/december: K.4392014/december: K.440
2014/december: K.4412014/december: K.4422014/december: K.4432014/december: K.444
2014/december: C.12592014/december: C.12602014/december: C.12612014/december: C.1262
2014/december: C.12632014/december: C.12642014/december: B.46692014/december: C.1265
2014/december: B.46702014/december: B.46712014/december: B.46722014/december: B.4673
2014/december: B.46742014/december: B.46752014/december: B.46762014/december: B.4677
2014/december: A.6292014/december: A.6302014/december: A.6312015/január: K.445
2015/január: K.4462015/január: K.4472015/január: K.4482015/január: K.449
2015/január: K.4502015/január: C.12662015/január: C.12672015/január: C.1268
2015/január: C.12692015/január: C.12702015/január: C.12712015/január: C.1272
2015/január: B.46782015/január: B.46792015/január: B.46802015/január: B.4681
2015/január: B.46822015/január: B.46832015/január: B.46842015/január: B.4685
2015/január: B.46862015/január: A.6322015/január: A.6332015/január: A.634
2015/február: K.4512015/február: K.4522015/február: K.4532015/február: K.454
2015/február: K.4552015/február: K.4562015/február: C.12732015/február: C.1274
2015/február: C.12752015/február: C.12762015/február: C.12772015/február: C.1278
2015/február: C.12792015/február: B.46872015/február: B.46882015/február: B.4689
2015/február: B.46902015/február: B.46922015/február: B.46912015/február: B.4693
2015/február: B.46942015/február: B.46952015/február: A.6352015/február: A.636
2015/február: A.6372015/március: K.4572015/március: K.4582015/március: K.459
2015/március: K.4602015/március: K.4612015/március: K.4622015/március: C.1280
2015/március: C.12812015/március: C.12822015/március: C.12862015/március: C.1283
2015/március: C.12842015/március: C.12852015/március: B.46962015/március: B.4697
2015/március: B.46982015/március: B.46992015/március: B.47002015/március: B.4701
2015/március: B.47022015/március: B.47032015/március: B.47042015/március: A.638
2015/március: A.6392015/március: A.6402015/április: C.12872015/április: C.1288
2015/április: C.12892015/április: C.12902015/április: C.12912015/április: C.1292
2015/április: C.12932015/április: B.47052015/április: B.47062015/április: B.4707
2015/április: B.47082015/április: B.47092015/április: B.47102015/április: B.4711
2015/április: B.47122015/április: B.47132015/április: A.6412015/április: A.642
2015/április: A.6432015/május: C.12942015/május: C.12952015/május: C.1296
2015/május: C.12972015/május: C.12982015/május: C.12992015/május: C.1300
2015/május: B.47142015/május: B.47152015/május: B.47162015/május: B.4717
2015/május: B.47182015/május: B.47192015/május: B.47202015/május: B.4721
2015/május: B.47222015/május: A.6442015/május: A.6452015/május: A.646
2015/szeptember: K.4632015/szeptember: K.4642015/szeptember: K.4652015/szeptember: K.466
2015/szeptember: K.4672015/szeptember: K.4682015/szeptember: C.13012015/szeptember: C.1302
2015/szeptember: C.13032015/szeptember: C.13042015/szeptember: C.13052015/szeptember: C.1306
2015/szeptember: C.13072015/szeptember: B.47232015/szeptember: B.47242015/szeptember: B.4725
2015/szeptember: B.47262015/szeptember: B.47272015/szeptember: B.47282015/szeptember: B.4729
2015/szeptember: B.47302015/szeptember: B.47312015/szeptember: A.6472015/szeptember: A.648
2015/szeptember: A.6492015/október: K.4692015/október: K.4702015/október: K.471
2015/október: K.4722015/október: K.4732015/október: K.4742015/október: C.1308
2015/október: C.13092015/október: C.13102015/október: C.13112015/október: C.1312
2015/október: C.13132015/október: C.13142015/október: B.47322015/október: B.4733
2015/október: B.47342015/október: B.47352015/október: B.47362015/október: B.4737
2015/október: B.47382015/október: B.47392015/október: B.47402015/október: A.650
2015/október: A.6512015/október: A.6522015/november: K.4752015/november: K.476
2015/november: K.4772015/november: K.4782015/november: K.4792015/november: K.480
2015/november: C.13152015/november: C.13162015/november: C.13172015/november: C.1318
2015/november: C.13192015/november: C.13202015/november: C.13212015/november: B.4741
2015/november: B.47422015/november: B.47432015/november: B.47442015/november: B.4745
2015/november: B.47462015/november: B.47472015/november: B.47482015/november: B.4749
2015/november: A.6532015/november: A.6542015/november: A.6552015/december: K.481
2015/december: K.4822015/december: K.4832015/december: K.4842015/december: K.485
2015/december: K.4862015/december: C.13222015/december: C.13232015/december: C.1324
2015/december: C.13252015/december: C.13262015/december: C.13272015/december: C.1328
2015/december: B.47502015/december: B.47512015/december: B.47522015/december: B.4753
2015/december: B.47542015/december: B.47552015/december: B.47562015/december: B.4757
2015/december: B.47582015/december: A.6562015/december: A.6572015/december: A.658
2016/január: K.4872016/január: K.4882016/január: K.4892016/január: K.490
2016/január: K.4912016/január: K.4922016/január: C.13292016/január: C.1330
2016/január: C.13312016/január: C.13322016/január: C.13332016/január: C.1334
2016/január: C.13352016/január: B.47592016/január: B.47602016/január: B.4761
2016/január: B.47622016/január: B.47632016/január: B.47642016/január: B.4765
2016/január: B.47662016/január: B.47672016/január: A.6592016/január: A.660
2016/január: A.6612016/február: K.4932016/február: K.4942016/február: K.495
2016/február: K.4962016/február: K.4972016/február: K.4982016/február: C.1336
2016/február: C.13372016/február: C.13382016/február: C.13392016/február: C.1340
2016/február: C.13412016/február: C.13422016/február: B.47682016/február: B.4769
2016/február: B.47702016/február: B.47712016/február: B.47722016/február: B.4773
2016/február: B.47742016/február: B.47752016/február: B.47762016/február: A.662
2016/február: A.6632016/február: A.6642016/március: K.4992016/március: K.500
2016/március: K.5012016/március: K.5022016/március: K.5032016/március: K.504
2016/március: C.13432016/március: C.13442016/március: C.13452016/március: C.1346
2016/március: C.13472016/március: C.13482016/március: C.13492016/március: B.4777
2016/március: B.47782016/március: B.47792016/március: B.47802016/március: B.4781
2016/március: B.47822016/március: B.47832016/március: B.47842016/március: B.4785
2016/március: A.6652016/március: A.6662016/március: A.6672016/április: C.1350
2016/április: C.13512016/április: C.13522016/április: C.13532016/április: C.1354
2016/április: C.13552016/április: C.13562016/április: B.47862016/április: B.4787
2016/április: B.47882016/április: B.47892016/április: B.47902016/április: B.4791
2016/április: B.47922016/április: B.47932016/április: B.47942016/április: A.668
2016/április: A.6692016/április: A.6702016/május: C.13572016/május: C.1358
2016/május: C.13592016/május: C.13602016/május: C.13612016/május: C.1362
2016/május: C.13632016/május: B.47952016/május: B.47962016/május: B.4797
2016/május: B.47982016/május: B.47992016/május: B.48002016/május: B.4801
2016/május: B.48022016/május: B.48032016/május: A.6712016/május: A.672
2016/május: A.6732016/szeptember: K.5052016/szeptember: K.5062016/szeptember: K.507
2016/szeptember: K.5082016/szeptember: C.13662016/szeptember: K.5092016/szeptember: K.510
2016/szeptember: C.13642016/szeptember: C.13652016/szeptember: C.13672016/szeptember: C.1368
2016/szeptember: C.13692016/szeptember: C.13702016/szeptember: B.48042016/szeptember: B.4805
2016/szeptember: B.48062016/szeptember: B.48072016/szeptember: B.48082016/szeptember: B.4809
2016/szeptember: B.48102016/szeptember: B.48112016/szeptember: B.48122016/szeptember: A.674
2016/szeptember: A.6752016/szeptember: A.6762016/október: K.5112016/október: K.512
2016/október: K.5132016/október: K.5142016/október: K.5152016/október: K.516
2016/október: C.13712016/október: C.13722016/október: C.13732016/október: C.1374
2016/október: C.13752016/október: C.13762016/október: C.13772016/október: B.4813
2016/október: B.48142016/október: B.48152016/október: B.48162016/október: B.4817
2016/október: B.48182016/október: B.48192016/október: B.48202016/október: B.4821
2016/október: A.6772016/október: A.6782016/október: A.6792016/november: K.517
2016/november: K.5182016/november: K.5192016/november: K.5202016/november: K.521
2016/november: K.5222016/november: C.13782016/november: C.13792016/november: C.1380
2016/november: C.13812016/november: C.13822016/november: C.13832016/november: C.1384
2016/november: B.48222016/november: B.48232016/november: B.48242016/november: B.4825
2016/november: B.48262016/november: B.48272016/november: B.48282016/november: B.4829
2016/november: B.48302016/november: A.6802016/november: A.6812016/november: A.682
2016/december: K.5232016/december: K.5242016/december: K.5252016/december: K.526
2016/december: K.5272016/december: K.5282016/december: C.13852016/december: C.1386
2016/december: C.13872016/december: C.13882016/december: C.13892016/december: C.1390
2016/december: C.13912016/december: B.48312016/december: B.48322016/december: B.4833
2016/december: B.48342016/december: B.48352016/december: B.48362016/december: B.4837
2016/december: B.48382016/december: B.48392016/december: A.6832016/december: A.684
2016/december: A.6852017/január: K.5292017/január: K.5302017/január: K.531
2017/január: K.5322017/január: K.5332017/január: K.5342017/január: C.1392
2017/január: C.13932017/január: C.13942017/január: C.13952017/január: C.1396
2017/január: C.13972017/január: C.13982017/január: B.48402017/január: B.4841
2017/január: B.48422017/január: B.48432017/január: B.48442017/január: B.4845
2017/január: B.48462017/január: B.48472017/január: B.48482017/január: A.686
2017/január: A.6872017/január: A.6882017/február: K.5352017/február: K.536
2017/február: K.5372017/február: K.5382017/február: K.5392017/február: K.540
2017/február: C.13992017/február: C.14002017/február: C.14012017/február: C.1402
2017/február: C.14032017/február: C.14042017/február: C.14052017/február: B.4849
2017/február: B.48502017/február: B.48512017/február: B.48522017/február: B.4853
2017/február: B.48542017/február: B.48552017/február: B.48562017/február: B.4857
2017/február: A.6892017/február: A.6902017/február: A.6912017/március: K.541
2017/március: K.5422017/március: K.5432017/március: K.5442017/március: K.545
2017/március: K.5462017/március: C.14062017/március: C.14072017/március: C.1408
2017/március: C.14092017/március: C.14102017/március: C.14112017/március: C.1412
2017/március: B.48582017/március: B.48592017/március: B.48602017/március: B.4861
2017/március: B.48622017/március: B.48632017/március: B.48642017/március: B.4865
2017/március: B.48662017/március: A.6922017/március: A.6932017/március: A.694
2017/április: C.14132017/április: C.14142017/április: C.14152017/április: C.1416
2017/április: C.14172017/április: C.14182017/április: C.14192017/április: B.4867
2017/április: B.48682017/április: B.48692017/április: B.48702017/április: B.4871
2017/április: B.48722017/április: B.48732017/április: B.48742017/április: B.4875
2017/április: A.6952017/április: A.6962017/április: A.6972017/május: C.1420
2017/május: C.14212017/május: C.14222017/május: C.14232017/május: C.1424
2017/május: C.14252017/május: C.14262017/május: B.48762017/május: B.4877
2017/május: B.48782017/május: B.48792017/május: B.48802017/május: B.4881
2017/május: B.48822017/május: B.48832017/május: B.48842017/május: A.698
2017/május: A.6992017/május: A.7002017/szeptember: K.5472017/szeptember: K.548
2017/szeptember: K.5492017/szeptember: K.5502017/szeptember: K.5512017/szeptember: K.552
2017/szeptember: C.14272017/szeptember: C.14282017/szeptember: C.14292017/szeptember: C.1430
2017/szeptember: C.14312017/szeptember: C.14322017/szeptember: C.14332017/szeptember: B.4885
2017/szeptember: B.48862017/szeptember: B.48872017/szeptember: B.48882017/szeptember: B.4889
2017/szeptember: B.48902017/szeptember: B.48912017/szeptember: B.48922017/szeptember: B.4893
2017/szeptember: A.7012017/szeptember: A.7022017/szeptember: A.7032017/október: K.553
2017/október: K.5542017/október: K.5552017/október: K.5562017/október: K.557
2017/október: K.5582017/október: C.14342017/október: C.14352017/október: C.1436
2017/október: C.14372017/október: C.14382017/október: C.14392017/október: C.1440
2017/október: B.48942017/október: B.48952017/október: B.48962017/október: B.4897
2017/október: B.48982017/október: B.48992017/október: B.49002017/október: B.4901
2017/október: B.49022017/október: A.7042017/október: A.7052017/október: A.706
2017/november: K.5592017/november: K.5602017/november: K.5612017/november: K.562
2017/november: K.5632017/november: K.5642017/november: C.14412017/november: C.1442
2017/november: C.14432017/november: C.14442017/november: C.14452017/november: C.1446
2017/november: C.14472017/november: B.49032017/november: B.49042017/november: B.4905
2017/november: B.49062017/november: B.49072017/november: B.49082017/november: B.4909
2017/november: B.49102017/november: B.49112017/november: A.7072017/november: A.708
2017/november: A.7092017/december: K.5652017/december: K.5662017/december: K.567
2017/december: K.5682017/december: K.5692017/december: K.5702017/december: C.1448
2017/december: C.14492017/december: C.14502017/december: C.14512017/december: C.1452
2017/december: C.14532017/december: C.14542017/december: B.49122017/december: B.4913
2017/december: B.49142017/december: B.49152017/december: B.49162017/december: B.4917
2017/december: B.49182017/december: B.49192017/december: B.49202017/december: A.710
2017/december: A.7112017/december: A.7122018/január: K.5712018/január: K.572
2018/január: K.5732018/január: K.5742018/január: K.5752018/január: K.576
2018/január: C.14552018/január: C.14562018/január: C.14572018/január: C.1458
2018/január: C.14592018/január: C.14602018/január: C.14612018/január: B.4921
2018/január: B.49222018/január: B.49232018/január: B.49242018/január: B.4925
2018/január: B.49262018/január: B.49272018/január: B.49282018/január: B.4929
2018/január: A.7132018/január: A.7142018/január: A.7152018/február: K.577
2018/február: K.5782018/február: K.5792018/február: K.5802018/február: K.581
2018/február: K.5822018/február: C.14622018/február: C.14632018/február: C.1464
2018/február: C.14652018/február: C.14662018/február: C.14672018/február: C.1468
2018/február: B.49302018/február: B.49312018/február: B.49322018/február: B.4933
2018/február: B.49342018/február: B.49352018/február: B.49362018/február: B.4937
2018/február: B.49382018/február: A.7162018/február: A.7172018/február: A.718
2018/március: K.5832018/március: K.5842018/március: K.5852018/március: K.586
2018/március: K.5872018/március: K.5882018/március: C.14692018/március: C.1470
2018/március: C.14712018/március: C.14722018/március: C.14732018/március: C.1474
2018/március: C.14752018/március: B.49392018/március: B.49402018/március: B.4941
2018/március: B.49422018/március: B.49432018/március: B.49442018/március: B.4945
2018/március: B.49462018/március: B.49472018/március: A.7192018/március: A.720
2018/március: A.7212018/április: C.14762018/április: C.14772018/április: C.1478
2018/április: C.14792018/április: C.14802018/április: C.14812018/április: C.1482
2018/április: B.49482018/április: B.49492018/április: B.49502018/április: B.4951
2018/április: B.49522018/április: B.49532018/április: B.49542018/április: B.4955
2018/április: B.49562018/április: A.7222018/április: A.7232018/április: A.724
2018/május: C.14832018/május: C.14842018/május: C.14852018/május: C.1486
2018/május: C.14872018/május: C.14882018/május: C.14892018/május: B.4957
2018/május: B.49582018/május: B.49592018/május: B.49602018/május: B.4961
2018/május: B.49622018/május: B.49632018/május: B.49642018/május: B.4965
2018/május: A.7252018/május: A.7262018/május: A.7272018/szeptember: K.589
2018/szeptember: K.5902018/szeptember: K.5912018/szeptember: K.5922018/szeptember: K.593
2018/szeptember: C.14902018/szeptember: C.14912018/szeptember: C.14922018/szeptember: C.1493
2018/szeptember: C.14942018/szeptember: C.14952018/szeptember: C.14962018/szeptember: B.4966
2018/szeptember: B.49672018/szeptember: B.49682018/szeptember: B.49692018/szeptember: B.4970
2018/szeptember: B.49712018/szeptember: B.49722018/szeptember: B.49732018/szeptember: A.728
2018/szeptember: A.7292018/szeptember: A.7302018/október: K.5942018/október: K.595
2018/október: K.5962018/október: K.5972018/október: K.5982018/október: C.1497
2018/október: C.14982018/október: C.14992018/október: C.15002018/október: C.1501
2018/október: C.15022018/október: C.15032018/október: B.49742018/október: B.4975
2018/október: B.49762018/október: B.49772018/október: B.49782018/október: B.4979
2018/október: B.49802018/október: B.49812018/október: A.7342018/október: A.735
2018/október: A.7362018/november: K.5992018/november: K.6002018/november: K.601
2018/november: K.6022018/november: K.6032018/november: C.15042018/november: C.1505
2018/november: C.15062018/november: C.15072018/november: C.15082018/november: C.1509
2018/november: C.15102018/november: B.49822018/november: B.49832018/november: B.4984
2018/november: B.49852018/november: B.49862018/november: B.49872018/november: B.4988
2018/november: B.49892018/november: A.7342018/november: A.7352018/november: A.736
2018/december: K.6042018/december: K.6052018/december: K.6062018/december: K.607
2018/december: K.6082018/december: C.15112018/december: C.15122018/december: C.1513
2018/december: C.15142018/december: C.15152018/december: C.15162018/december: C.1517
2018/december: B.49902018/december: B.49912018/december: B.49922018/december: B.4993
2018/december: B.49942018/december: B.49952018/december: B.49962018/december: B.4997
2018/december: A.7372018/december: A.7382018/december: A.7392019/január: K.609
2019/január: K.6102019/január: K.6112019/január: K.6122019/január: K.613
2019/január: C.15182019/január: C.15192019/január: C.15202019/január: C.1521
2019/január: C.15222019/január: C.15232019/január: C.15242019/január: B.4998
2019/január: B.49992019/január: B.50002019/január: B.50012019/január: B.5002
2019/január: B.50032019/január: B.50042019/január: B.50052019/január: A.738
2019/január: A.7402019/január: A.7412019/január: A.7422019/február: K.614
2019/február: K.6152019/február: K.6162019/február: K.6172019/február: K.618
2019/február: C.15252019/február: C.15262019/február: C.15272019/február: C.1528
2019/február: C.15292019/február: C.15302019/február: C.15312019/február: B.5006
2019/február: B.50072019/február: B.50082019/február: B.50092019/február: B.5010
2019/február: B.50112019/február: B.50122019/február: B.50132019/február: A.743
2019/február: A.7442019/február: A.7452019/március: K.6192019/március: K.620
2019/március: K.6212019/március: K.6222019/március: K.6232019/március: C.1532
2019/március: C.15332019/március: C.15342019/március: C.15352019/március: C.1536
2019/március: C.15372019/március: C.15382019/március: B.50142019/március: B.5015
2019/március: B.50162019/március: B.50172019/március: B.50182019/március: B.5019
2019/március: B.50202019/március: B.50212019/március: A.7462019/március: A.747
2019/március: A.7482019/április: C.15392019/április: C.15402019/április: C.1541
2019/április: C.15422019/április: C.15432019/április: C.15442019/április: C.1545
2019/április: B.50222019/április: B.50232019/április: B.50242019/április: B.5025
2019/április: B.50262019/április: B.50272019/április: B.50282019/április: B.5029
2019/április: A.7492019/április: A.7502019/április: A.7512019/május: C.1546
2019/május: C.15472019/május: C.15482019/május: C.15492019/május: C.1550
2019/május: C.15512019/május: C.15522019/május: B.50302019/május: B.5031
2019/május: B.50322019/május: B.50332019/május: B.50342019/május: B.5035
2019/május: B.50362019/május: B.50372019/május: A.7522019/május: A.753
2019/május: A.7542019/szeptember: K.6242019/szeptember: K.6252019/szeptember: K.626
2019/szeptember: K.6272019/szeptember: K.6282019/szeptember: C.15532019/szeptember: C.1554
2019/szeptember: C.15552019/szeptember: C.15562019/szeptember: C.15572019/szeptember: C.1558
2019/szeptember: C.15592019/szeptember: B.50382019/szeptember: B.50392019/szeptember: B.5040
2019/szeptember: B.50412019/szeptember: B.50422019/szeptember: B.50432019/szeptember: B.5044
2019/szeptember: B.50452019/szeptember: A.7552019/szeptember: A.7562019/szeptember: A.757
2019/október: K.6292019/október: K.6302019/október: K.6312019/október: K.632
2019/október: K.6332019/október: C.15602019/október: C.15612019/október: C.1562
2019/október: C.15632019/október: C.15642019/október: C.15652019/október: C.1566
2019/október: B.50462019/október: B.50472019/október: B.50482019/október: B.5049
2019/október: B.50502019/október: B.50512019/október: B.50522019/október: B.5053
2019/október: A.7582019/október: A.7592019/október: A.7602019/november: K.634
2019/november: K.6352019/november: K.6362019/november: K.6372019/november: K.638
2019/november: C.15672019/november: C.15682019/november: C.15692019/november: C.1570
2019/november: C.15712019/november: C.15722019/november: C.15732019/november: B.5054
2019/november: B.50552019/november: B.50562019/november: B.50572019/november: B.5058
2019/november: B.50592019/november: B.50602019/november: B.50612019/november: A.761
2019/november: A.7622019/november: A.7632019/december: K.6392019/december: K.640
2019/december: K.6412019/december: K.6422019/december: K.6432019/december: C.1574
2019/december: C.15752019/december: C.15762019/december: C.15772019/december: C.1578
2019/december: C.15792019/december: C.15802019/december: B.50622019/december: B.5063
2019/december: B.50642019/december: B.50652019/december: B.50662019/december: B.5067
2019/december: B.50682019/december: B.50692019/december: A.7642019/december: A.765
2019/december: A.7662020/január: K.6442020/január: K.6452020/január: K.646
2020/január: K.6472020/január: K.6482020/január: C.15812020/január: C.1582
2020/január: C.15832020/január: C.15842020/január: C.15852020/január: C.1586
2020/január: C.15872020/január: B.50702020/január: B.50712020/január: B.5072
2020/január: B.50732020/január: B.50742020/január: B.50752020/január: B.5076
2020/január: B.50772020/január: A.7672020/január: A.7682020/február: K.649
2020/február: K.6502020/február: K.6512020/február: K.6522020/február: K.653
2020/február: C.15882020/február: C.15892020/február: C.15902020/február: C.1591
2020/február: C.15922020/február: C.15932020/február: C.15942020/február: B.5078
2020/február: B.50792020/február: B.50802020/február: B.50812020/február: B.5082
2020/február: B.50832020/február: B.50842020/február: B.50852020/február: A.769
2020/február: A.7702020/február: A.7712020/március: K.6542020/március: K.655
2020/március: K.6562020/március: K.6572020/március: K.6582020/március: C.1595
2020/március: C.15962020/március: C.15972020/március: C.15982020/március: C.1599
2020/március: C.16002020/március: C.16012020/március: B.50862020/március: B.5087
2020/március: B.50882020/március: B.50892020/március: B.50902020/március: B.5091
2020/március: B.50922020/március: B.50932020/március: A.7722020/március: A.773
2020/március: A.7742020/április: C.16022020/április: C.16032020/április: C.1604
2020/április: C.16052020/április: C.16062020/április: C.16072020/április: C.1608
2020/április: B.50942020/április: B.50952020/április: B.50962020/április: B.5097
2020/április: B.50982020/április: B.50992020/április: B.51002020/április: B.5101
2020/április: A.7752020/április: A.7762020/május: C.16092020/május: C.1610
2020/május: C.16112020/május: C.16122020/május: C.16132020/május: C.1614
2020/május: C.16152020/május: B.51022020/május: B.51032020/május: B.5104
2020/május: B.51052020/május: B.51062020/május: B.51072020/május: B.5108
2020/május: B.51092020/május: A.7772020/május: A.7782020/május: A.779
2020/szeptember: K.6592020/szeptember: K.6602020/szeptember: K.6612020/szeptember: K.662
2020/szeptember: K.6632020/szeptember: C.16162020/szeptember: C.16172020/szeptember: C.1618
2020/szeptember: C.16192020/szeptember: C.16202020/szeptember: C.16212020/szeptember: C.1622
2020/szeptember: B.51102020/szeptember: B.51112020/szeptember: B.51122020/szeptember: B.5113
2020/szeptember: B.51142020/szeptember: B.51152020/szeptember: B.51162020/szeptember: B.5117
2020/szeptember: A.7802020/szeptember: A.7812020/szeptember: A.7822020/október: K.664
2020/október: K.6652020/október: K.6662020/október: K.6672020/október: K.668
2020/október: C.16232020/október: C.16242020/október: C.16252020/október: C.1626
2020/október: C.16272020/október: C.16282020/október: C.16292020/október: B.5118
2020/október: B.51192020/október: B.51202020/október: B.51212020/október: B.5122
2020/október: B.51232020/október: B.51242020/október: B.51252020/október: A.783
2020/október: A.7842020/október: A.7852020/november: K.6692020/november: K.670
2020/november: K.6712020/november: K.6722020/november: K.6732020/november: C.1630
2020/november: C.16312020/november: C.16322020/november: C.16332020/november: C.1634
2020/november: C.16352020/november: C.16362020/november: B.51262020/november: B.5127
2020/november: B.51282020/november: B.51292020/november: B.51302020/november: B.5131
2020/november: B.51322020/november: B.51332020/november: A.7862020/november: A.787
2020/november: A.7882020/december: K.6742020/december: K.6752020/december: K.676
2020/december: K.6772020/december: K.6782020/december: C.16372020/december: C.1638
2020/december: C.16392020/december: C.16402020/december: C.16412020/december: C.1642
2020/december: C.16432020/december: B.51342020/december: B.51352020/december: B.5136
2020/december: B.51372020/december: B.51382020/december: B.51392020/december: B.5140
2020/december: B.51412020/december: A.7892020/december: A.7902021/január: K.679
2021/január: K.6802021/január: K.6812021/január: K.6822021/január: K.683
2021/január: C.16442021/január: C.16452021/január: C.16462021/január: C.1647
2021/január: C.16482021/január: C.16492021/január: C.16502021/január: B.5142
2021/január: B.51432021/január: B.51442021/január: B.51452021/január: B.5146
2021/január: B.51472021/január: B.51482021/január: B.51492021/február: K.684
2021/február: K.6852021/február: K.6862021/február: K.6872021/február: K.688