A következő adatokra kerestünk:

Cikkek (2985 találat):

1893/december: Programmunk
1893/december: A kör területének kiszámítása
1893/december: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. Isk. év végén
1894/január: A másodfokú egyenlet diszkussziója
1894/január: Valódi törtnek növekedő egész kitevős hatványai fogyó számsort, áltörtéi növekedő számsort adnak
1894/január: Pythagoras tételének logarithmikus alakra hozatala
1894/február: Csonka kúp köbtartalma
1894/február: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/február: Tréfás feladatok
1894/március: Köbre emelés és köbgyökvonás a tízes számrendszerben
1894/március: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/április: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 1.
1894/április: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/április: Tréfás feladatok
1894/május: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 2.
1894/május: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/június: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 3.
1894/június: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/július: Metresis
1895/január: Ifjú olvasóinkhoz
1895/január: 1894. A Mathematikai és Physikai Társulat I. versenye
1895/január: Még egyszer a "sinus" eredete és jelentéséről
1895/február: A Ceva-féle tétel és alkalmazása
1895/március: Megjegyzés a 99. feladathoz
1895/április: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalak egyenleteiből
1895/szeptember: A viszonylagos hibák meghatározásáról a korlátolt pontosságú számításoknál
1895/október: Cardan formulájának Cayley által módosított alakja
1895/november: A helymeghatározásról a síkban 1.
1895/december: A helymeghatározásról a síkban 2.
1896/január: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 1.
1896/január: Búcsúzásul
1896/január: Olvasóinkhoz
1896/február: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 2.
1896/április: A görög számjegyek
1896/május: 1895. A Mathematikai és Physikai Társulat II. tanuló versenye
1896/október: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Az egyiptomiak)
1896/október: Egy érdekes geometriai tétel s néhány alkalmazása
1896/október: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 1. közlemény
1896/október: Hol a hiba? (1896. október)
1896/október: Archimedes sírjának felfedezése
1896/november: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (A babyloniak)
1896/november: Maksay Zsigmond (nekrológ)
1896/november: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 2. közlemény
1896/november: Két szög összegének sinusa
1896/december: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (A görögök, Thales)
1896/december: A talpponti háromszög
1896/december: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 3. közlemény
1897/január: Vázlatok a mathematika történetéből 4. ( Pythagoras)
1897/január: Pontcsoportokra vonatkozó planimetriai feladatok
1897/február: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Pythagoras)
1897/március: 329. Mennyiségtani játékok (1897. március)
1897/március: A természetes számok négyzeteinek összege
1897/április: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Pythagoras)
1897/június: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Pythagoras)
1897/június: A Menelaos-féle tétel és alkalmazása
1897/június: Apróságok (1897. június)
1897/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Hippias)
1897/szeptember: Néhány számtani sor összegezése
1897/szeptember: Mennyiségtani játékok (1897. szeptember)
1897/szeptember: 1897. A IV. Mathematikai és physikai verseny
1897/szeptember: Pythagoras tétele
1897/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Hippokrates)
1897/október: Logarithmusok kiszámítása
1897/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Plato)
1897/november: Kant Immanuel és a pythagorasi számok
1897/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Plato)
1897/december: A szorzás distributív elve
1897/december: 1897. A IV. Mathematikai és physikai verseny 2. közlemény
1898/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Archytas)
1898/március: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Eudoxus)
1898/április: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Menaechmos)
1898/június: Vázlatok a mathematika történetéből 8. (Dinostratos)
1898/június: Egy síkgeometriai tételről
1898/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 1.
1898/szeptember: A háromszög ötödik nevezetes pontja
1898/október: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 2.
1898/október: Hol a hiba? (1898. október)
1898/november: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 3.
1898/november: Tréfás feladatok (1898. november)
1898/november: 1898. Az V. mathematikai tanulóverseny tételei
1898/december: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 4.
1898/december: Bűvös négyzetek 1.
1898/december: 1898. Az V. mathematikai tanulóverseny
1899/január: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 5.
1899/február: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 6.
1899/március: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 7.
1899/március: A Simson-féle egyenes (1899. március)
1899/március: A hányados előjele
1899/március: Jegyzet az 537. számú feladathoz
1899/április: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 8.
1899/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 1.
1899/szeptember: Bűvös négyzetek 2.
1899/szeptember: Az Euler-féle egyenes
1899/november: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 2.
1899/november: 1899. A VI. mathematikai tanulóverseny
1899/december: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 3.
1899/december: A kör derékszögű projekcziója
1899/december: Tréfás feladatok (1899. december)
1900/január: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 4.
1900/január: Pascal tétele egyenes pár esetében
1900/február: Eulerről és algebrájáról 1.
1900/március: Eulerről és algebrájáról 2.
1900/április: Eulerről és algebrájáról 3.
1900/június: Eulerről és algebrájáról 4.
1900/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok jutalomdíjai -1900.
1900/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok Jutalomdíjai - 1900
1900/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Eratosthenes)
1900/szeptember: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 1.
1900/szeptember: Ábrázoló és constructív geometria
1900/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Apollonius)
1900/október: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 2.
1900/október: Sorok összegzése
1900/október: Sorok összegezése
1900/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Apollonius)
1900/november: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 3.
1900/november: A Desargues-féle tétel és néhány alkalmazása
1900/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Apollonius)
1900/december: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 4.
1900/december: Coordináta rendszerekről 1.: A coordináta elv történeti fejlődése
1900/december: A kúpszeletek elemi tulajdonságai (1. a parabola)
1900/december: Kornis Ödön (nekrológ)
1900/december: 1900. A VII. mathematikai tanulóverseny
1900/december: Mathematikai Kör - 1900.
1901/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Nikomedes)
1901/január: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 5.
1901/január: A Guldin-féle szabály
1901/február: Coordináta rendszerekről 2.: Coordináta rendszerek a síkban 1.
1901/március: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 6.
1901/március: Coordináta rendszerekről 3.: Coordináta rendszerek a síkban 2.
1901/április: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 7.
1901/április: A kúpszeletek elemi tulajdonságai 2. (Középpontos kúpszeletek)
1901/április: Az egész számok két tulajdonságáról
1901/június: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 8.
1901/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok jutalomdíjai - 1901.
1901/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Diokles)
1901/szeptember: A hozzáférhetetlenségi feladatokról
1901/szeptember: A gömb köbtartalma
1901/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Zenodorus, Hypsikles)
1901/október: Variáczió, permutáczió, kombináczió 1.
1901/október: A tangens tétel
1901/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Hipparchos)
1901/november: A körvonal kiegyenesítése
1901/november: A számokról
1901/november: 1901. A VIII. mathematikai tanulóverseny
1901/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Hero)
1901/december: A mértan alapigazságairól
1901/december: Variáczió, permutáczió, kombináczió 2.
1901/december: A polynomiális tétel
1901/december: A felületek síkmetszési idomának meghatározása
1901/december: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 1. rész
1902/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Hero)
1902/január: Megjegyzések a talpponti háromszögről
1902/február: A képzetes számokról 1.
1902/március: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Geminus, Serenus)
1902/március: A determinánsokról
1902/április: A képzetes számokról 2.
1902/április: A kúpnak metszése az alappal nem párhuzamos síkokkal
1902/június: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Menelaos)
1902/június: A körbe írt szabályos tizennégyszög oldalának megszerkesztése
1902/június: Szorzási előnyök
1902/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 2. rész
1902/szeptember: A számírás története
1902/szeptember: A háromszög magassági pontja
1902/szeptember: Érdekes számok (1902. szeptember)
1902/november: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 1.
1902/november: Mathematikai szünórák (Phönix-számok)
1902/november: 1902. A IX. mathematikai tanulóverseny
1902/december: Bolyai János (1902. december)
1902/december: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 2.
1902/december: A polyederekről 1.
1903/január: A polyederekről 2.
1903/február: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 3.
1903/február: Mathematikai mulatságok (Nagy számok)
1903/március: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 4.
1903/március: Adalék a szabályos sokszögek geometriájához
1903/április: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 5.
1903/április: Transzformácziók
1903/november: 1903. A X. mathematikai tanulóverseny
1903/december: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 1.
1903/december: Constructiv és ábrázoló geometriai jelölések
1904/február: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 2.
1904/április: A trieder
1904/szeptember: Az Apollonius-féle érintési feladatok 1.
1904/szeptember: A dodekaéder lapjainak hajlásszöge
1904/november: Az Apollonius-féle érintési feladatok 2.
1904/november: 1904. A XI. mathematikai tanulóverseny
1904/december: A Poinsot-féle polyéderekről 1.
1904/december: A háromszög területének egyik képletéről
1904/december: A konkáv húrnégyszög területe
1904/december: A Simson-féle egyenes tárgyalása Menelaosz tételével
1905/január: A Poinsot-féle polyéderekről 2.
1905/február: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalakból
1905/március: Goniometriai és trigonometriai alaptételek
1905/március: Közös párhuzamos érintőkkel biró kör és ellipszis között fennálló kettős affinitás
1905/április: Fokozatosan közelítő módszer a másodfokú egyenletek megfejtésére
1905/április: Játékkülömbözetek meghatározásáról
1905/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Nikomachus)
1905/szeptember: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 1.
1905/október: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 1.
1905/október: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 2.
1905/november: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 2.
1905/november: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 3.
1905/november: 1905. A XII. mathematikai tanulóverseny
1905/december: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Szmirnai Theon, Sextus Julius Africanus, Pappus)
1905/december: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 3.
1905/december: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 4.
1905/december: Két arithmetikai feladat megoldásáról
1906/január: Ujabb eljárás a térelemek és téralakzatok vetett árnyékának meghatározásához
1906/február: Sakk
1906/február: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 4.
1906/február: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 5.
1906/február: Sakk
1906/március: Sakk
1906/március: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Pappus)
1906/március: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 5.
1906/március: Sakk
1906/április: Sakk
1906/április: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Pappus)
1906/április: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 6.
1906/április: Sakk
1906/június: Sakk
1906/június: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 7.
1906/június: Sakk
1906/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Jamblichus)
1906/október: Sakk
1906/október: Sakk
1906/november: Sakk
1906/november: Sakk
1906/december: Sakk
1906/december: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Diophantus)
1906/december: A totalizatőrről
1906/december: A Simson-féle egyenesek burkoló görbéje
1906/december: 1906. A XIII. mathematikai tanulóverseny
1906/december: Sakk
1907/január: Sakk
1907/február: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Diophantus)
1907/március: Sakk
1907/március: Sakk
1907/március: Phythagoras tételének bizonyítása és általánosítása
1907/április: Sakk
1907/április: Sakk
1907/április: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Diophantus)
1907/április: Sakk
1907/június: Sakk
1907/június: Kúpszeletek és ezek tengelyeinek meghatározása
1907/június: Sakk
1907/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből (Az arithmetikai epigrammák) 1.
1907/szeptember: Egyazon síkban fekvő rendszerek affin rokonsága
1907/szeptember: Reformtörekvések 1.
1907/szeptember: Különfélék (1907. szeptember)
1907/október: Az ellipszis mint a kör affin rokona 1.
1907/október: Különfélék (1907. október)
1907/november: Differenciál és integrálszámítás ford. dr. Molnár Evelin
1907/november: Különfélék (1907. november)
1907/december: Vázlatok a mathematika történetéből (Az arithmetikai epigrammák) 2.
1907/december: A logarithmusos csigavonal ívhossza
1907/december: 1907. A XIV. mathematikai tanulóverseny
1908/január: Reformtörekvések 2.
1908/január: A differenciálhányados elemi tárgyalása (fordította Molnár Evelin)
1908/február: A mértani haladványról
1908/március: Az ellipszis mint a kör affin rokona 2.
1908/március: Könnyen megfejthető harmad és negyedfokú egyenletek
1908/március: Reformtörekvések 3.
1908/június: A harmadfokú egész függvény néhány tulajdonsága
1908/szeptember: A számtani sor grafikai vizsgálata
1908/szeptember: A Feuerbach-féle kör
1908/szeptember: A Horner-féle osztási módszer
1908/szeptember: "Az a*cos ""fí"" + b*sin ""fí"" + c=0 goniometriai egyenlet grafikai megoldása"
1908/november: Az arithmetikai epigrammák
1908/november: A másod- és harmadfokú egyenletek valós gyökeinek közelítő meghatározása parabola segítségével
1908/november: L'Hospital szabályának egyszerű bizonyítása
1908/november: A függvények ábrázolása és változásának tanulmányozása
1908/november: Kombinációs szorzatok összege
1908/december: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 1.
1908/december: 1908. A XV. mathematikai tanulóverseny
1909/január: A számtani sor összegező tagjának grafikai kiszámítása
1909/január: A másodfokú egyenlet gyökeinek megszerkesztése
1909/február: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 2.
1909/február: A gúla köbtartalmának és a parabola területének kiszámítása
1909/március: Kúpfelületek síkmetszései kongruens vonalakban
1909/április: Oszthatósági kérdések
1909/április: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/április: Kölcsöntörlesztések
1909/június: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 3.
1909/szeptember: A középiskolai mathematika tanítás reformja
1909/szeptember: Az oszthatóság ismertető jelei
1909/szeptember: A hatványmennyiség differenciálhányadosának kiszámítása Newton binomi tételének alkalmazása nélkül
1909/október: A geometriai kutatás módszereiről 1.
1909/november: A geometriai kutatás módszereiről 2.
1909/november: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/november: A szögfüggvények differenciálhányadosának kiszámítása mértani úton
1909/december: A geometriai kutatás módszereiről 3.
1909/december: 1909. A XVI. mathematikai tanulóverseny
1909/december: A ciklometrikus függvények differenciálhányadosának kiszámítása mértani úton
1910/január: A geometriai kutatás módszereiről 4.
1910/január: A háromszög területe
1910/január: A forgási ellipszoid köbtartalma
1910/január: A szorzat előjelének grafikai megállapítása
1910/február: A térmértan Euler-féle tétele
1910/február: A másodfokú egyenlet gyökrendszerének vizsgálata
1910/február: A két és háromjegyű számok négyzetre emeléséről
1910/március: A parabola módszeres tárgyalása 1.
1910/március: Egyszerűsítések a trigonometria bizonyításaiban
1910/március: A másodfokú egyenlet grafikai vizsgálata
1910/április: A geometriai kutatás módszereiről 5.
1910/április: A forgásparaboloid
1910/szeptember: Egyszerűsítések a háromszögmértan bizonyításaiban
1910/október: Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában
1910/október: Segédeszköz az ábrázoló mértan kezdőfokon való tanításához
1910/november: A parabola módszeres tárgyalása 2.
1910/december: Bolyai János (1910. december)
1910/december: A kombinációs együtthatókról
1910/december: A kockajátékról
1910/december: A középértékekről (1910. december)
1910/december: Dr. Beke M.: Differenciál- és integrálszámítás
1910/december: A Simson-féle egyenes (1910. december)
1910/december: Newton binomi tételének bizonyítása
1910/december: 1910. A XVII. mathematikai tanulóverseny
1911/január: Egy trigonometriai képlet egyszerű és általános bizonyítása
1911/január: A kúpszeletek egységes definiciója
1911/február: A parabola módszeres tárgyalása 3.
1911/március: A parabola módszeres tárgyalása 4.
1911/április: A hiperbola aszimptotái
1911/április: Néhány kombinációs összefüggés harmadrendű egységgyökök alapján
1911/szeptember: A parabola módszeres tárgyalása 5.
1911/szeptember: A tangens-tétel közvetlen bizonyítása (1911. szeptember)
1911/október: A ciclois ívhossza és területe
1911/október: Pythagoras tételének bizonyítása
1911/november: Centrál-parallel projekció
1911/november: 1911. A XVIII. mathematikai tanulóverseny
1911/december: A maximum és minimum a természetben
1911/december: A tangens-tétel közvetlen bizonyítása (1911. december)
1911/december: Frankl fejszámolónak egy felvetett problémája
1912/január: A parabola módszeres tárgyalása 6.
1912/március: Centrál-parallel projekció rendszer kialakulása
1912/április: A parabola módszeres tárgyalása 7.
1912/április: Cournot feladatának két egyszerűbb esete
1912/szeptember: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 1.
1912/szeptember: A mozgások tárgyalásáról
1912/október: A kétismeretlenű határozatlan egyenletek megoldása és szerkezete 1.
1912/október: Menelaos tételének általánosítása
1912/november: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 2.
1912/december: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 3.
1912/december: A diszkrimináns geometriai jelentése
1912/december: A kör evolvensének hossza és területe
1912/december: Ceva tételének általánosítása
1912/december: 1912. A XIX. Mathematikai tanulóverseny
1913/január: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 4.
1913/január: Az V. ker. Állami főreál versenytételei (mathematikai pályázat)
1913/január: 1912. A XIX. Mathematikai tanulóverseny tételei és megoldásuk
1913/február: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 5.
1913/február: Különfélék (1913. február)
1913/március: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 6.
1913/április: A kétismeretlenű határozatlan egyenletek megoldása és szerkezete 2.
1913/június: Kőnig Gyula
1913/június: Az V. ker. Állami főreál mathematikai verseny eredményei
1913/szeptember: Ciklografia 1.
1913/október: Egy kongruenciáról
1913/október: Mathematikai modellek I. A pantograph
1913/november: Ciklografia 2.
1913/november: Egy geometriai tétel kapcsolata a Simson egyenessel
1913/december: A határozatlan egyenlet megoldásainak száma
1913/december: Könyvismertetés (1913. december)
1913/december: 1913. A XX. mathematikai tanulóverseny
1914/január: Mathematikai modellek III. - Görbevonalak rajzolása
1914/február: 1913. A mathematikai tanulóverseny eddigi feladatai és nyerteseinek névsora
1914/február: A bpesti V. ker. magy. kir. áll. főreáliskola mathematikai körének pályázata - 1914.
1914/március: Hatványszámok felbontása hatványszámok összegére
1914/április: Mathematikai modellek
1914/április: Fizikai kérdés
1914/június: Racionális háromszögek
1925/február: A mathematika történetéből (Mathematikusok lelkessége)
1925/február: Egy minimum probléma elemi megoldása
1925/február: Mathematikai szórakozások - Leonardo da Pisa súlyproblémája (1925. február)
1925/február: Az 1924.évi II. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei
1925/február: Kisebb közlemények az Algebra köréből (1925. február)
1925/március: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 1. közlemény)
1925/március: A másodfokú függvényről
1925/március: Mathematikai szórakozások (1925. március)
1925/április: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 2. közlemény)
1925/április: Az 1925.évi III. országos középiskolai tanulmányi versenyről
1925/április: A budapesti tanulmányi verseny mennyiségtani tételei - 1925.
1925/május: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 3. közlemény)
1925/május: Mathematikai szórakozások (1925. május)
1925/szeptember: Az 1925. évi III. országos középiskolai tanulmányi verseny - 1. rész
1925/szeptember: A folytatólagos osztásról
1925/szeptember: A törtegységekre való bontás alkalmazása numerikus számításoknál
1925/szeptember: Többjegyű számok négyzetének kiszámítása
1925/szeptember: Az 1925. szegedi tankerületi verseny 1.
1925/szeptember: Anekdoták (1925. szeptember)
1925/október: A középértékekről (1925. október)
1925/október: Megjegyzések az 56. feladathoz
1925/október: "1924. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny tételeiből 1."
1925/október: Anekdoták (1925. október)
1925/november: "1925. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny 1."
1925/november: Az 1925. évi III. országos középiskolai tanulmányi verseny - 2. rész
1925/november: Az 1925. évi szegedi tankerületi verseny 2.
1925/december: A tetraéderről 1.
1926/január: Determinánsok kiszámítása
1926/január: A tetraéderről 2.
1926/január: "1925. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny 2."
1926/február: A másodfokú függvény számtáblázatának számításáról
1926/február: A tetraéderről 3.
1926/február: Pályázat.
1926/február: Szerkesztő postája.
1926/április: Aránylatok alkalmazása
1926/április: Megjegyzések a 124. sz. feladathoz
1926/május: A graphokról
1926/május: Az irracionális egyenletekről
1926/május: Anekdoták (1926. május)
1926/szeptember: Az 1926. évi IV. országos középiskolai tanulmányi verseny
1926/szeptember: Pályázat az Apollonius-féle érintési feladatokról 1. - 1926.
1926/október: A természetes számok négyzetösszege geometriai megvilágításban
1926/október: Vegyesek (1926. október)
1926/november: Az inverzió alaptételei
1926/november: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 1.
1926/november: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 2.
1926/november: Anekdoták
1926/december: Egy megoldható n-ed fokú egyenlet
1926/december: Aforizmák (1926. december)
1927/január: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 2.
1927/február: Egyenlőtlenségek tárgyalása
1927/február: Pályázat: Négy gömböt érintő gömb 1. - 1927.
1927/március: Pályázat az Apollonius-féle érintési feladatokról 2. - 1927.
1927/április: Az egyenlőszárú hiperboláról
1927/április: Euler és a Fermat-féle probléma
1927/május: A szögnek három egyenlő részre való osztásáról
1927/május: Pályázat: Négy gömböt érintő gömb 2. - 1927.
1927/május: Pályázat: A szabályos testek szabályos síkmetszetei - 1927.
1927/május: Pályázat: Egy síkgeometriai tétel bizonyítása - 1927.
1927/szeptember: Az ötödik orsz. középiskolai tanulmányi verseny.
1927/szeptember: A háromszög alkotórészeinek szimmetrikus függvényei
1927/szeptember: Az 1927. évi V. országos középiskolai tanulmányi verseny feladatai
1927/október: Inverzió a térben
1927/november: Az 1927. évi V. országos középiskolai tanulmányi verseny -- feladatmegoldás
1927/november: Pályatétel: Az öt szabályos test síkmetszetei. A pályázat eredménye - 1927.
1927/november: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1927/november: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1927/december: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. A pályázat eredménye - 1927.
1928/január: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1928/január: Kitűzött pályatétel: Egy ellipszist vagy hiperbolát kettősen érintő kúpszeletekről
1928/február: A cosinus- és tangenstétel rövid levezetése
1928/március: Goniometrikus többtagú kifejezések tárgyalása
1928/március: Aforizmák (1928. március)
1928/április: A Klug-féle tétel megoldása
1928/május: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. Fillinger Vida pályamunkája. - 1927.
1928/május: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. Hajós György pályamunkája. - 1927.
1928/május: A 354. feladat általánosítása
1928/szeptember: Az 1928. évi VI. országos középiskolai tanulmányi verseny -1.
1928/szeptember: Az 1928. évi OKTV-n Schossberger György első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1928/szeptember: Pályatétel: A triéder elmélete és szerkesztése. -1928.
1928/szeptember: Anekdoták (1928. szeptember)
1928/október: A IV. évf., 8.számában kitűzött pályatétel igazolása hegyesszögű háromszögre
1928/október: Matematikai különösségek (1928. október)
1928/november: Csebisev-féle polinomok
1928/december: Descartes a logikáról és matematikáról
1928/december: Egy aritmetikai feladatról
1928/december: Matematikai különösségek (1928. december)
1928/december: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1928/december: Anekdoták (1928.december)
1929/január: Geometriai egyenlőtlenségek
1929/január: A 419. feladat tételeinek alkalmazása és általánosítása
1929/január: Anekdoták (1929. január)
1929/január: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1929/február: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1929/február: A magasabb rendű számtani sorokról
1929/március: A triéder elmélete és szerkesztése. A pályázat eredménye -1928.
1929/április: Pályatétel: Egy ellipszist vagy hiperbolát kettősen érintő kúpszeletek. -1929.
1929/május: Kitűzött pályatétel: Három kört megadott feltételek mellett metsző körökről. -1929.
1929/május: Kitűzött pályatétel: A körbe írt két négyszög oldalainak metszőpontjairól. -1929.
1929/szeptember: Az 1929.évi VII. országos középiskolai tanulmányi verseny -1.
1929/szeptember: Az 1929. évi OKTV-n Hajós György első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1929/szeptember: Megjegyzések a VII. országos Középiskolai tanulmányi verseny algebra tételéhez
1929/október: A matematika reménységről
1929/november: Egyenlő nagyságú vektorok összegének és különbségének meghatározása
1929/november: A gömb és az ellipszoid köbtartalma
1929/december: Adalékok a Csebisev-polinomokhoz
1929/december: Megjegyzés a 230. sz. fizikai feladathoz.
1929/december: 1929. A XXXIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1930/január: A valószínűségszámítás néhány fontos tételéről
1930/február: 1929. A XXXIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1930/február: Könyvszemle
1930/március: Goniometrikus polinomokról
1930/április: Helyreigazítás
1930/május: A Csebisev-polinomok egy speciális esete
1930/május: Az V. évf. 9-10. számában kitűzött pályatétel megoldása
1930/szeptember: Az 1930. évi VIII. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny - 1.
1930/szeptember: 1930. évi OKTV-n Hapka István első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1930/szeptember: A másodfokú egyenlet gyökeinek helyzete
1930/október: Euler poliédertételéről
1930/november: Rátz László (megemlékezés)
1930/november: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1930/december: Megjegyzés a "Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok" 598. számu valószínűségszámítási feladatához.
1930/december: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1931/január: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1931/február: Megjegyzések a 650. feladathoz
1931/március: Megjegyzések a 650. feladathoz
1931/március: Megjegyzések az 589. gyakorlathoz
1931/április: A számok előállítása quadratikus formákkal
1931/május: A hiperbolikus függvények 1.
1931/szeptember: Az 1931. évi IX. országos középiskolai tanulmányi verseny
1931/november: A hiperbolikus függvények 2.
1931/november: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1931/december: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1931/december: A hiperbolikus függvények 3.
1931/december: Kúpszeletek szemléltetése
1932/január: Egy minimum-probléma elemi megoldása
1932/január: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1932/szeptember: Az 1932. évi X. országos középiskolai tanulmányi verseny eredménye
1932/szeptember: Az 1932. évi OKTV-n Gál Imre pályanyertes dolgozata a mennyiségtanból
1932/október: Az egyenes forgatása által keletkező felületről
1932/november: A kúpszeletek egy tulajdonságáról
1932/november: 1932. A XXXVI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1932/november: A tanulóversenyek eredménye
1932/december: Az egyenlőtlenségről
1932/december: Megjegyzés a 815. feladathoz
1933/január: Aritmetikai közepekre vonatkozó egyenlőtlenségekről
1933/január: 1932. A XXXVI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - megoldások - 2.
1933/február: Az érintő- és húrháromszög kapcsolata
1933/március: A binominális tétel bizonyításához
1933/március: Pythagorasi számok gyors kiszámítása
1933/április: Kürschák József (nekrológ)
1933/április: A CCLVI. és CCLVII. megoldásához
1933/május: A kúpszeletek és részeik területe
1933/május: Egy kombinatorikus összefüggésről
1933/május: A CCLXII. megoldásához
1933/május: Pályatétel
1933/szeptember: Az 1933. évi XI. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1933/november: Eljárás a logaritmusok kiszámítására
1933/november: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1933/november: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1933/december: A IX. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályatétel és megoldása
1933/december: A IX. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályázat eredménye
1934/január: "Egy elfelejtett magyar matematikusról (Woyciechowsky József ""Sipos Pál élete és munkássága"" c. könyvének rövid foglalatja)"
1934/január: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1934/január: Szerkesztő postája
1934/február: A másodfokú görbék osztályozása
1934/március: Ptolemäus tétele a húrötszögben
1934/április: Az 1933-34. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
1934/május: Egy versenytétel általánosítása
1934/május: Pályázat
1934/szeptember: Az 1934. évi XII. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1934/szeptember: A matematikáról (Közli Dr. Jelitai József)
1934/október: A pythagorasi számok elméletéhez
1934/november: A X. évfolyam 10. számában kitűzött pályázat eredménye
1934/november: Szele Tibor pályanyertes dolgozata -1934.
1934/november: 1934. A XXXVIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1934/december: Megjegyzés az 1029. feladathoz
1935/február: Egy geometriai probléma megoldása
1935/február: Megjegyzések a 1053. feladathoz
1935/március: A szög meghatározása cosinusának értékéből
1935/április: Megjegyzés a XXXVIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny második tételéhez
1935/május: Az ellipszis
1935/május: Az 1102. feladat megoldásához
1935/május: Az 1102. feladat megoldásához
1935/szeptember: Az 1935. évi XIII. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1935/október: A harmadfokú egyenlet komplex gyökeinek grafikus meghatározásáról
1935/november: Egy Jensen tétel egyszerű bizonyítása
1935/november: 1935. A XXXIX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1935/december: A matematikai és fizikai tanulóversenyek eredménye
1936/január: 1935. A XXXIX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1936/február: A Naptól vett árnyékok elméletéhez
1936/március: A binominális tétel alkalmazása a természetes számok hatványösszegének kiszámítására
1936/április: Kontinuáns determináns három elemből
1936/május: Harmadfokú racionális egész függvény
1936/május: Pályázat
1936/szeptember: Az 1936. évi XIV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1936/október: Planimetriai egyenlőtlenségek
1936/november: A Dandelin-féle hatszögről
1936/november: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1936/november: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1936/december: A négyzetgyökvonásról
1936/december: Az 1258. feladat megoldása
1936/december: Az 1936. évi XIV. országos középiskolai tanulmányi verseny II. mennyiségtani tétele
1937/január: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1937/február: A XII. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályatételek megoldása
1937/március: A Stewart-tétel és alkalmazása
1937/április: Sokszögekre vonatkozó szélső érték feladatokról
1937/május: A Winkler-féle szögharmadolási módszerről
1937/május: Pályázat
1937/szeptember: Az 1937. évi XV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1937/október: A tetraéderről 1. (1937. október)
1937/november: Az 1937. évi XV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételeinek megoldása
1937/november: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1937/december: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1938/január: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1938/január: Az 1937. évi Megjegyzések a tanulóverseny II. feladatához
1938/február: Binominális együtthatók közti két összefüggés kombinatorikus értelmezéséről
1938/március: A tetraéderről 2. (1938. március)
1938/április: Néhány szélsőérték tulajdonságú sokszög az ellipszisnél
1938/szeptember: Az 1938. évi XVI. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1938/november: 1938. A XLII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1938/december: A háromszög oldalát arányosan osztó transzverzálisok hajlásszöge
1938/december: 1938. A XLII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1939/január: 1938. A XLII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1939/május: Az ismétléses variációkról
1939/május: A számtani és harmonikus átlagolás egybevetése
1939/május: A parabola néhány metrikus tulajdonságáról
1947/november: A számok hatványainak összegéről 1.
1947/november: Az 1947. évi I. országos középiskolai matematikai verseny eredménye
1947/november: A pesti tankerület tanulmányi versenyének eredménye - 1947.
1947/december: A számok hatványainak összegéről 2.
1947/december: 1947. A Bolyai János tanulóversenyről
1948/február: Ismerkedjünk a komplex számokkal 1.
1948/február: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 1.
1948/május: Ismerkedjünk a komplex számokkal 2.
1948/május: Játék a véletlennel 1.
1948/május: 1947. Beszámoló a Bolyai János tanulóversenyről
1948/május: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 2.
1948/szeptember: Ismerkedjünk a komplex számokkal 3.
1948/szeptember: Játék a véletlennel 2.
1948/szeptember: A számok hatványainak összegéről 3.
1948/szeptember: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 3.
1950/február: Olvasóinkhoz
1950/február: Tanulmányi versenyek
1950/február: A középiskolai matematikai lapok és a matematikai versenyek multjáról
1950/február: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 1.
1950/február: A körsorokról 1.
1950/február: Mi is a teljes indukció?
1950/február: Matematikai olimpiász Moszkvában
1950/március: 1949. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről (az 1. és a 3. feladat elemzése)
1950/március: Síkgörbék fonalas szerkesztése 1.
1950/március: A körsorokról 2.
1950/március: Simson egyenesek és a 168. feladat megoldása
1950/március: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 2.
1950/május: 1949. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1950/május: Síkgeometriai tételek bizonyítása térgeometriai meggondolások közvetítésével
1950/május: Síkgörbék fonalas szerkesztése 2.
1950/május: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 3.
1950/május: Feladatmegoldások
1950/május: Matematikai olimpiász Moszkvában
1950/október: Az 1950. évi Középiskolai Matematikai Lapok országos tanulóversenye
1950/október: Csuklós négyszögek
1950/október: A prímszámok egy tulajdonságáról
1950/október: Síkgörbék fonalas szerkesztése 3.
1950/október: Magasabbrendű számtani sorozatokról
1950/október: A 181. feladat egy érdekes megoldása
1950/október: Feladatmegoldások
1951/március: Az 1950. évi Középiskolai Matematikai Lapok országos matematikai tanulóversenye
1951/március: Középiskolai matematikai délutánok- 1951.
1951/március: A prímszámok számáról
1951/március: Az ellipszis és hiperbola egyenletének egy szimmetrikus levezetése
1951/március: Egy érdekes feladat megoldása
1951/május: Kossuth-díjasaink (1951. május)
1951/május: 1950. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1951/május: Egyenlőtlenségek (1.)
1951/május: Az olvasó hozzászól (1951. május)
1951/augusztus: Az 1951. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny
1951/augusztus: A számolás eredete és a számrendszerek
1951/augusztus: Egyenlőtlenségek (2.)
1951/november: Az 1951. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyről beszámoló
1951/november: Egyenlőtlenségek (3.)
1951/november: A debreceni Telkes Sándor matematikai tanulóverseny -1951.
1951/november: Hibaigazítás és pótlás (1951. november)
1951/december: Beszámoló az Arany Dániel matematikai tanulóversenyről - II. forduló feladatainak megoldása
1951/december: A geometria tanítása a Szovjetunióban
1951/december: Matematikai Olympiászok a Szovjetunióban - 1951.
1951/december: Egyenlőtlenségek (4)
1952/február: Olvasóinkhoz! (1952. február)
1952/február: 1951. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1952/február: Híradó (1952. február)
1952/március: A kombinatorika elemei
1952/március: Kossuth-díjasaink (1952.)
1952/március: Híradó (1952. március)
1952/március: Egyenlőtlenségek (A közlemény feladatainak megoldása 1. rész)
1952/május: Fiatal matematikusokról
1952/május: A szabályos ötszög szerkesztéséhez
1952/május: Kéttagúak hatványai
1952/május: Az 1951. évi pontverseny eredménye
1952/május: Híradó (1952. május)
1952/szeptember: Az 1952. évi Rákosi Mátyás matematikai verseny
1952/október: Az 1952. évi Arany Dániel matematikai verseny
1952/október: A matematikai versenyek győzteseinek nyilatkozata
1952/október: Híradó (1952. október)
1952/november: Bolyai János (1952. november)
1952/november: Azonos átalakítások és egyenletek függvénytani tárgyalása (oroszból fordította Varga Tamás)
1952/december: Az 1951-52. II. félévi pontverseny végeredménye
1952/december: Egy geometriai transzformáció
1952/december: Híradó (1952. december)
1952/december: Olvasóinkhoz (1952. december)
1953/január: 1952. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1953/január: Pi-versek (1. közl.)
1953/február: A valószínűség elemei (1. közl.)
1953/február: Néhány tanács a matematikai tanulóversenyek résztvevőinek (1953.)
1953/március: Képek a magyar matematika múltjából 1. (az úttörők)
1953/március: Pi-versek (2. közl.)
1953/március: Híradó (1953. március)
1953/április: A valószínűség elemei (2. közl.)
1953/április: Kossuth-díjasaink (1953. április)
1953/május: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny I. fordulója
1953/május: Híradó (1953. május)
1953/szeptember: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1953/szeptember: Az 1953. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közl.)
1953/szeptember: Híradó (1953. szeptember)
1953/szeptember: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny közgazdasági technikumok részére
1953/október: Az 1953. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közl.)
1953/november: Elsőfokú egyenletek egész megoldása (Diofantoszi egyenletek)
1953/december: Az 1952-53. tanévi, 3. pontverseny végeredménye
1954/január: Képek a magyar matematika múltjából 2. (Geöcze Zoárd 1873-1916)
1954/január: 1953. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1954/január: Híradó (1954. január)
1954/február: Az egész számok bizonyos számsorozatairól
1954/március: 1953. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1954/április: Képek a magyar matematika múltjából 3. ( Kürschák József 1864-1933)
1954/április: Kossuth-díjasok (1954. április)
1954/május: Az 1954. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny I. fordulója
1954/május: Egy megjegyzés a harmadfokú egyenletről
1954/szeptember: Az 1954. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1954/szeptember: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1954/október: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1954/október: Híradó (1954. október)
1954/október: Szerkesztői üzenetek (1954. október)
1954/november: Képek a magyar matematika múltjából 4. Arany Dániel (1863-1944)
1954/november: Egy különös geometria
1954/november: A várható érték
1954/november: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1954/december: Az 1953-54. évi, 4. pontverseny végeredménye
1955/január: Egy geometriai rokonságról
1955/január: 1954. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1955/február: Képek a magyar matematika múltjából 5. -Beke Manó (1862 ápr.24-1946 jún. 27)
1955/február: Híradó (1955. február)
1955/április: Carl Friedrich Gauss
1955/április: Kossuth-díj (1955. április)
1955/április: 1954. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1955/április: Szerkesztői üzenetek (1955. április)
1955/május: Szele Tibor
1955/május: Az 1955. évi Rákosi Mátyás tanulmányi verseny I. fordulója
1955/május: Érdekes geometriai játék (1955. május)
1955/szeptember: Az 1955. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1955/szeptember: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1955/szeptember: Híradó (1955. szeptember)
1955/október: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1955/október: Híradó (1955. október)
1955/november: Peter Gustav Lejeune Dirichlet 1805-1859
1955/november: A Menelaos- és a Ceva-féle tétel
1955/november: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1955/november: Érdekes geometriai játék (2. közlemény)
1955/december: Az 1954-55. évi 5. pontverseny végeredménye
1955/december: Szerkesztői üzenetek (1955. december)
1956/január: Képek a magyar matematika múltjából VI.
1956/január: Az 1955. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1956/február: Az 1955. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1956/március: Riesz Frigyes
1956/március: A talpponti háromszögről
1956/április: Súlyozott számtani közepekről
1956/április: Áprilisi tréfás feladatok
1956/május: Az 1956. évi Rákosi Mátyás Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulója
1956/szeptember: Az 1956. évi Rákosi Mátyás matematikai verseny II. (döntő) fordulója
1956/szeptember: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1956/szeptember: Híradó (1956. szeptember)
1956/szeptember: Az áprilisi tréfás feladatok megoldása
1956/október: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1956/október: Híradó (1956. október)
1956/november: Egyszerű nomogramok
1956/november: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1956/november: Szerkesztői üzenetek (1956. november)
1956/december: Az 1955-56. évi 6. pontverseny eredménye
1956/december: Fogas kérdések
1957/január: Képek a magyar matematika múltjából, 7.- Bolyai Farkas
1957/január: Egy görbe származtatása két különböző módon
1957/január: Híradó (1957. január)
1957/január: Szerkesztői üzenetek (1957. január)
1957/február: Képek a magyar matematika múltjából, 8.- Rados Gusztáv (1862. febr. 22-1942. nov. 1.) 1. közlemény
1957/február: Kossuth díj (1957. február)
1957/március: Képek a magyar matematika múltjából, 8.- Rados Gusztáv (1862. febr. 22-1942. nov. 1.) 2., befejező közlemény
1957/március: Néhány elemi úton megoldható szélsőértékfeladat
1957/március: Híradó (1957. március)
1957/április: A szögharmadolás kérdéséről.- 1. közlemény
1957/április: Szerkesztői üzenetek (1957. április)
1957/május: A szögharmadolás kérdéséről.- 2., befejező közlemény
1957/május: Az 1957. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulója
1957/május: Feleletek a fogas kérdésekre (1957. május)
1957/szeptember: Az 1957. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny II. (döntő) fordulója
1957/szeptember: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (1. közlemény)
1957/október: A determinánsokról (1. közlemény)
1957/október: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (2. közlemény)
1957/november: Leonhard Euler
1957/november: A determinánsokról (2., befejező közlemény)
1957/november: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (3., befejező közlemény)
1957/december: Neukomm Gyula
1957/december: Az 1956-57. évi 7. pontverseny eredménye
1958/január: A tetraéder nevezetes pontjairól (1. közlemény)
1958/január: Jelentés az 1957. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1958/február: A tetraéder nevezetes pontjairól (2. befejező közlemény)
1958/február: 1957.évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1958/március: Bizonyos típusú szélsőértékfeladatokról (1. közlemény)
1958/április: Bizonyos típusú szélsőértékfeladatokról (2. befejező közlemény)
1958/április: Áprilisi feladatok
1958/szeptember: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny: 1. közlemény: az I. forduló és az ott kitűzött feladatok megoldása
1958/október: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny: 2. közlemény: a II. forduló eredménye
1958/október: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny
1958/október: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: az I. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny: a II. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: a II. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az ,,áprilisi tréfás feladatok'' megoldása
1958/december: Megjegyzések egy versenyfeladathoz
1958/december: Az 1958. évi 8. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1959/január: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok (1. közlemény)
1959/január: Az 1957-58.évi 8.pontverseny eredménye, 2. közlemény
1959/január: Fogas kérdések
1959/február: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok (2. közlemény)
1959/március: 1958. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1959/március: Az 1958.évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1959/szeptember: Az 1959. évi Országos Középiskolai Verseny beszámolója
1959/szeptember: Az 1959. évi Országos Verseny I. fordulójának feladatai és megoldásuk
1959/szeptember: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny beszámolója
1959/szeptember: 1959. Az I. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiász (Diákolimpia)
1959/október: Fejér Lipót (1880-1959)
1959/október: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny I. fordulójának feladatai és megoldásuk
1959/október: A "Fogas kérdések" meoldása a XVIII. kötet 1. számából
1959/november: Fejér Lipót
1959/november: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny II. fordulójának feladatai és megoldásuk 1.
1959/december: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny II. fordulójának feladatai és megoldásuk 2.
1959/december: Az 1958-59. évi 9. pontverseny eredménye ( 2. közlemény )
1960/január: Bolyai János (halálának 100. évfordulóján)
1960/január: Az 1959. évi Országos Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk
1960/január: Az 1958-59. évi 9. pontverseny eredménye (3. közlemény)
1960/február: 1959. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1960/február: 1959. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1960/április: Egyenesek mértani helye
1960/április: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1960/szeptember: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1960/szeptember: 1960. A II. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiász (Diákolimpia)
1960/szeptember: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek
1960/szeptember: A közgazdasági technikumok 1960. évi matematikai tanulmányi versenyeinek eredménye
1960/szeptember: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk
1960/október: Az 1960. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk: A kezdők versenyének feladatai
1960/október: Az 1960. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk: A haladók versenyének feladatai
1960/november: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1960/november: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, I. közlemény: A kezdők versenyének feladatai
1960/november: Megjegyzés az 596. gyakorlathoz
1960/december: Az 1959-60. évi 10. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1961/január: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (2. közlemény) Haladók (II. osztályosok) versenye
1961/január: Az 1959-60. évi, 10. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1961/február: A sík lefedése egybevágó konvex sokszögekkel 1.
1961/március: 1960. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1961/március: 1960. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1961/május: A sík lefedése egybevágó konvex sokszögekkel 2.
1961/szeptember: Az 1961. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1961/szeptember: 1961. A III. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1961/szeptember: Az 1961. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1961/október: Az 1961. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1961/november: Az 1961. évi Arany Dániel Matematikai Versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása:A kezdők versenye
1961/november: Az 1961. évi Arany Dániel Matematikai Versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók versenye
1961/november: Polinomok azonossága
1961/december: Az 1960-61. évi 11. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1962/január: Az 1961.évi Orsz. Középisk. Matematikai Tanulm. Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/január: Az 1961. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A kezdők versenye
1962/január: Az 1961. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók versenye
1962/január: Az oszthatóság egy általános ismertető jeléről
1962/január: Tanácsok a matematikai versenyek résztvevőinek
1962/január: Az 1960-61. évi, 11. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1962/március: 1961. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1962/március: 1961. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1962/május: Néhány elemi geometriai problémáról
1962/szeptember: Az 1962. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1962/szeptember: 1962. A IV.Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1962/szeptember: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1962/szeptember: Az 1962. évi Orsz. Középisk. Matem. Tanulm. Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/szeptember: Számoljunk ügyesen
1962/október: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A kezdők (I. osztályosok) versenye
1962/november: A lineáris programozásról
1962/november: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók (II. osztályosok) versenye
1962/december: Az 1962. évi Orsz. Középisk. Matem. Tanulm. Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/december: Az 1961-62. évi, 12. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1963/január: Megjegyzések a "Néhány elemi geometriai problémáról" című cikkhez
1963/január: Sylvester egy tételéről és Erdős egy sejtéséről
1963/január: Az 1962. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók versenye
1963/január: Az 1961-62. évi, 12. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1963/február: Az 1962. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1963/március: 1962. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1963/március: 1962. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1963/szeptember: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1963/szeptember: 1963. Az V. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1963/szeptember: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1963/október: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1963/november: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1963/november: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1963/november: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1963/december: Az 1962-63. évi, 13. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1963/december: Híradó (az Olimpia nyerteseinek jutalmazása) (1963. december)
1964/január: Az 1963. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1964/január: Az 1962-63. évi, 13. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1964/február: Az 1963. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1964/április: 1963. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1964/április: 1963. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1964/május: A nim-játék stratégiájáról, a nyerő stratégia felkutatása
1964/szeptember: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1964/szeptember: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1964/szeptember: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában, 1. közlemény
1964/október: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában, 2., befejező közlemény
1964/október: 1964. A VI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1964/november: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1964/november: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1964/november: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1964/november: Helyesbítés az 1228. feladatra a 28. kötet (1964) 7. oldalán közölt megoldáshoz
1964/november: Új megoldóinknak
1964/december: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1964/december: Az 1963-64. évi, 14. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1965/január: Az 1964. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye
1965/február: Az 1964. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye
1965/február: Az 1963-64. évi, 14. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1965/március: 1964. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1965/március: 1964. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1965/április: Egy egyenlőtlenség geometriai igazolása
1965/május: Az 1261. feladat egy megoldása
1965/május: Egy trigonometriai szélsőérték feladat elemi megoldása és általánosítása
1965/szeptember: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1965/szeptember: Az 1965. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1965/szeptember: 1965. A VII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1965/november: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1965/november: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1965/november: Megjegyzés az 1378. feladathoz (Interpolációs polinomok előállítása)
1965/december: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (kezdők versenye)
1965/december: Az 1964-65. évi, 15. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1966/január: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, az általános verseny feladatai
1966/február: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye, az általános verseny feladatai
1966/február: Az 1964-65. évi, 15. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1966/február: Előzetes jelentés az 1965/5. számban hirdetett pályázatról
1966/március: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, a speciális matematikai osztályok feladatai
1966/április: Jelentés a Középiskolai Matematikai Lapok 30. kötetének 5. számában hirdetett pályázatról
1966/május: 1965. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1966/május: 1965. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1966/május: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye, a speciális matematikai osztályok feladatai
1966/május: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1966/május: Megjegyzés egy 1965. évi versenyfeladathoz
1966/május: Jelentés a Középiskolai Matematikai Lapok 30. kötetének 5. számában hirdetett pályázatról, kiegészítés
1966/szeptember: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1966/szeptember: Az 1966. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1966/október: 1966. A VIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1966/november: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye, az általános verseny és a speciális osztályok feladatai
1966/november: Megjegyzés az 1432. feladathoz, Forgatások összetétele tükrözésekre bontással
1966/november: Megjegyzés az 1434. feladathoz, Racionális együtthatós egyenletek gyökjelekkel felírt megoldásairól
1966/december: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1966/december: Az 1965-66. évi, 16. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1967/január: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (kezdők versenye)
1967/február: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1967/február: Térbeli távolság valódi nagyságának meghatározása két vetületéből. Megjegyzés a 1056. gyakorlathoz
1967/február: Az 1966 évi Eötvös Loránd fizikaverseny
1967/március: Az 1965-66. évi, 16. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1967/április: 1966. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1967/április: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása. Haladók versenye, a speciális matematikai osztályok versenyének feladatai
1967/április: Előzetes jelentés pályázat eredményéről
1967/május: 1966. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1967/május: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, az általános verseny feladatai
1967/május: Jelentés a Középiskolai Matematikai Lapok 32. kötetének 5. számában közzétett pályázatról
1967/szeptember: Az 1967. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1967/szeptember: Az 1967. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1967/szeptember: Kiegészítés az 1965. és 1966. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek jelentéseihez
1967/szeptember: 1967. A IX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1967/szeptember: Csavarási inga: forgási rezgése
1967/október: A "Szovjet Tudomány és Technika 50 éve" kiállítás -1967.
1967/október: Az általános iskolai tanulók első országos matematikai versenye - 1967.
1967/november: A négyzetgyökvonásról ( megjegyzések a 1029. és 1109. gyakorlatokhoz)
1967/november: Egy geometriai kérdés megoldásainak számáról (megjegyzés a 1079. gyakorlathoz)
1967/december: Az 1966-67. évi, 17. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1968/február: 1967. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1968/február: Az 1966-67. évi, 17. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1968/május: 1967. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1968/május: Egy számelrendezés szomszédos számpárjainak különbségeiről. Megjegyzések az 1147. gyakorlathoz
1968/szeptember: Az 1968. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1968/szeptember: Az 1968. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1968/szeptember: 1968. A X. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1968/szeptember: Az általános iskolások II. országos matematikai versenye -1968.
1968/október: Az 1169. gyakorlat megoldása vektorok segítségével
1968/november: Az inverzióról
1968/november: Megjegyzések az 1583. feladat megoldásához
1968/december: Az 1967-68. évi, 18. pontverseny eredménye ( 1. közlemény)
1969/január: 75 éve indult útjára a Középiskolai Mathematikai Lapok
1969/január: 1968. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1969/március: Az 1967-68. évi, 18. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1969/május: Megjegyzés az 1224. gyakorlathoz
1969/szeptember: Az 1969. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1969/szeptember: Az 1969. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1969/szeptember: 1969. A XI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1969/szeptember: Az általános iskolások III. országos matematikai versenye -1969.
1969/november: 1968. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1969/december: Az 1968-69. évi, 19. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1970/január: 1969. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1970/január: A 4 x k méretű sakktábla bejárása lóugrással (Megjegyzés a P.26. sz. problémához)
1970/március: Rényi Alfréd (1921--1970 )
1970/március: Az 1968-69. évi, 19. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1970/május: Egy töröttvonal tulajdonságairól
1970/május: Megjegyzés az 1214. gyakorlathoz
1970/szeptember: Az 1970. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1970/szeptember: Az 1970. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1970/szeptember: 1970. A XII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1970/szeptember: Az általános iskolások 1970. évi országos matematikai versenye
1970/november: Az 1645. feladat projektív geometriai megoldása
1970/november: Egy elliptikus kúpról
1970/december: Az 1969-70. évi, 20. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1971/január: Pályázat az inverzióról
1971/február: Jelentés az 1970. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1971/március: Vektorok felhasználása egy bizonyos típusú bűvös kövezetek vizsgálatában (megjegyzések az 1572. számú feladathoz)
1971/április: Megjegyzések az 1723. feladathoz
1971/április: A 1723. feladat keletkezéséről
1971/május: 1970. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1971/május: A törzstényezős felbontási táblázat használata (lásd a borítólap 3. oldalát)
1971/május: Az 1969-70. évi 20. pontverseny eredménye (2. befejező közlemény)
1971/május: A 21. pontverseny állása
1971/szeptember: 1971. A XIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1971/szeptember: Jelentés az inverzióval kapcsolatos pályázatról
1971/október: Az 1971. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1971/október: Az 1971. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1971/november: Egy hozzárendelési problémáról
1971/november: Az 1971. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1971/november: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1971/november: A méhek lépsejtjeiről - matematikus szemmel
1971/december: Pályázat az inverzióról (befejező közlemény)
1971/december: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1972/január: Az 1971. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. fordulójának feladatai
1972/január: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (3., befejező közlemény)
1972/február: 25 éve... Egy csendben megünnepelt évfordulóra
1972/február: 1971. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1972/február: 1971. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1972/február: Az 1971. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójának feladatai
1972/március: Egy versenyfeladattal kapcsolatos problémák
1972/május: "Helyesbítés az ""Egy versenyfeladattal kapcsolatos problémák"" c. cikkhez"
1972/szeptember: Hajós György (1912 -- 1972 )
1972/szeptember: 1972. A XIV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1972/november: Gauss-féle binomiális együtthatók, I. rész (fordította Surányi János)
1972/november: "Mohr ""Euclides Danicus""-a"
1972/november: Polinomok és végtelen polinomok, I. rész
1972/november: Az 1972. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1972/november: Az 1972. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1972/november: Az általános iskolások 1972. évi matematikai versenye
1972/november: Az 1972. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek feladatai
1972/november: Az 1972. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1972/november: Az 1971-72. évi, 22. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1972/december: Polinomok és végtelen polinomok, II. rész
1972/december: Fejér Lipót emlékére
1972/december: Az 1971-72. évi, 22. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1973/január: Jelentés az 1972. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1973/január: Gauss-féle binomiális együtthatók, II.rész (fordította Surányi János)
1973/január: Polinomok és végtelen polinomok, III. rész
1973/január: Az Ifjú Természettudósok 2. Európai Találkozója
1973/január: 1973-74. ATOMKI pályázat
1973/február: Az 1972. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1973/március: Az 1971-72. évi 22. pontverseny eredménye (3., befejező közlemény)
1973/április: Végtelen egész számok, I. rész
1973/május: Végtelen egész számok, II. rész
1973/szeptember: 1973. A XV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1973/november: A három dobókocka
1973/november: Az 1972-73. évi, 23. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1973/november: Az 1973. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1973/november: Az 1973. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1973/november: Az 1973. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek feladatai
1973/november: Az 1973. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1973/december: Az 1972-73. iskolai évi, 23. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1974/január: 1973. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1974/január: Polinomok négyzetösszegéről
1974/január: Az 1972-73. évi, 23. pontverseny eredménye, 3. befejező közlemény
1974/február: 1973. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1974/március: A 24. pontverseny állása az 1973. évi 7. szám megoldásai után
1974/május: A 24. pontverseny állása az 1973/10. szám beküldött megoldásai után
1974/szeptember: 1974. A XVI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1974/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei középiskolások 1974. évi matematikai versenyéről
1974/szeptember: Az állami tankönyvkiadás jubileumára -1974.
1974/szeptember: Emléküket őrizzük - Bauer Mihály (1974. szeptember)
1974/szeptember: A 24. pontverseny állása az 1974/3. szám beküldött megoldásai után
1974/október: A magyar-szovjet tudományos-műszaki együttműködés aláírásának 25. évfordulójára
1974/október: Pillantás a moszkvai topológiai iskolára
1974/október: Otto J. Smidt csoportelméleti problémája
1974/október: A matematikusi hivatásról (Fordította: Lempert László)
1974/november: Az 1974. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1974/november: Az 1974. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredményei
1974/november: Az 1974. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1974/november: Az 1974. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1974/december: Az 1973-74. iskolai évi, 24. pontverseny eredménye
1974/december: Emléküket őrizzük (1974. december)
1975/január: Megjegyzések az 1973. évi Kürschák József-verseny 3. feladatához
1975/február: 50 éve
1975/február: 1974. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1975/február: 1974. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1975/március: Ünnepi szavak hétköznapi dolgainkról
1975/március: A csonthéjas ikergyümölcs mértani alakzatáról
1975/március: Ellipszis és kör metszéspontjainak megszerkesztése, speciális helyzetben
1975/március: Az 1973-74. évi, 24. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1975/március: Pályázat (1975. március)
1975/április: Bolyai Farkas (arckép, születésének 200. évfordulójára)
1975/április: Hírek (Fejér, Pest és Veszprém megyék közös versenye) (1975. április)
1975/május: Egy tévedésből kitűzött feladatról (Megjegyzések az 1521. gyakorlathoz)
1975/május: Emléküket őrizzük (1975. május)
1975/május: Hírek (Fejér megyei verseny) (1975. május)
1975/szeptember: A Pascal tetraéder
1975/október: 1975. A XVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1975/október: A nemzetközi matematikai diákolimpiák 17 éve
1975/október: Nagyon szimmetrikus kombinatorikai struktúrák
1975/november: Az 1975. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1975/november: Az 1975. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1975/november: Az általános iskolai 8. osztályos tanulók országos matematikai versenyeinek eredményei -1975.
1975/november: "A TIT által szervezett ""Kis Matematikusok Baráti Köre"" IV. országos versenyének eredménye -1975."
1975/november: Az 1974-75. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1975/november: Az 1975. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1975/december: Az 1974-75. iskolai évi, 25. pontverseny eredménye
1975/december: Könyvekről
1976/január: OKTOTÓ
1976/február: 1975. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1976/február: 1975. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1976/február: KÖMAL klubdélután
1976/március: A 25. pontverseny iskolák szerinti végeredménye
1976/április: Készítsünk feladatokat!
1976/április: A KÖMAL klubdélutánon javasolt feladatok (Folytatás)
1976/május: Az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat megalakulásának 25. évfordulójára
1976/május: Ellentmondásos-e a matematika?
1976/május: Beszámoló a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1976. évi matematika-versenyéről
1976/május: A Fejér megyei középiskolások 1976. évi versenye
1976/május: Emléküket őrizzük (1976. május)
1976/szeptember: Kalmár László (1905-1976) (Nekrológ)
1976/szeptember: Az 1975-76. iskolai évi 26. pontverseny eredménye (1-2. közlemény)
1976/szeptember: 1976. A XVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1976/szeptember: Beszámoló az Ifjúsági Matematikai Kör tavaszi ankétjáról -1976.
1976/október: A Pell-féle egyenletek megoldása I. rész
1976/október: Oktotó
1976/október: Az 1975-76. iskolai évi 26. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1976/október: Az Iskolarádió matematika szakköre
1976/november: Az 1976. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1976/november: Az 1976. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1976/november: Az 1976. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1976/november: Az 1976. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1976/november: 1976. Élménybeszámoló a XVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1976/december: Turán Pál (1910-1976) (Nekrológ)
1976/december: 10 éves az Alpha
1976/december: Háromszögvonal súlypontjának meghatározása (fordította Márki László)
1976/december: Cikkek az Alpha eddig megjelent számaiból (fordította és összeállította Bakos Tibor)
1977/január: A Pell-féle egyenletek megoldása II. rész
1977/január: OKTOTÓ
1977/január: Ki mit tud, ki mit nem tud a prímszámokról?
1977/január: Az iskolarádió matematika szakköre
1977/február: 1976. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1977/február: 1976. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1977/február: Hol a hiba?
1977/február: Az Iskolarádió Matematika Szakköre
1977/március: Mire használható a matematika a telefonközpontok vezérlésében?
1977/március: Iskolarádió matematika szakköre
1977/március: A 27. pontverseny állása az 1976. évi 8-9. szám megoldásai után
1977/március: Megjegyzések a 1365. feladat megoldásához
1977/április: Péter Rózsa (1905-1977) (Nekrológ)
1977/április: Mit tudhat egy számolóléc?
1977/április: Hogyan készítsünk sormintát?
1977/május: A Pell-féle egyenletek megoldása III. rész
1977/május: Barangolás a fák közt
1977/május: Emléküket őrizzük (Lázár Dezső, 1913-1942)
1977/május: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1977. évi matematikai versenyéről
1977/szeptember: Bolyai Farkastól származó matematikai feladat
1977/szeptember: 1977. A XIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1977/szeptember: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny eredménye 1. rész
1977/október: Egy különös életút, Ramanujan I. rész
1977/október: A Pell-féle egyenletek megoldása IV. rész
1977/október: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny eredménye 2. rész
1977/október: Hol volt a hiba? (Megjegyzés a 2050.-es feladathoz)
1977/november: Egy különös életút, Ramanujan II. rész
1977/november: Az 1977. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1977/november: Az 1977. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredményei
1977/november: Az 1976-1977. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1977/november: Az 1976-1977. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredményei
1977/november: 1977. Még néhány szó a XIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1977/november: Az Iskolarádió matematikai szakköre
1977/november: Olimpiai előkészítő feladatok
1977/december: 175 éve született Bolyai János
1977/december: Problémák és eredmények a prímszám-elméletben
1977/december: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny iskolák szerinti végeredménye
1977/december: Az Iskolarádió matematikai szakköre
1977/december: Tél van
1978/január: A Pell-féle egyenletek megoldása V. rész
1978/január: Olimpiai előkészítő feladatok 4. -1978.
1978/február: 1977. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1978/február: 1977. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1978/február: Olimpiai előkészítő feladatok 5. -1978.
1978/március: Oktotó (Rejtvényfeladatok 3/2)
1978/március: A Brown-mogzás
1978/március: Olimpiai előkészítő feladatok 6. -1978.
1978/április: Egy Eulertől származó feladat és annak hazai vonatkozásai
1978/április: Számítástechnika 14. rész
1978/április: Olimpiai előkészítő feladatok 7. -1978.
1978/május: A Pell-féle egyenletek megoldása VI., befejező rész
1978/május: Euler prímek
1978/szeptember: 1978. A XX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1978/szeptember: Az 1977-78. évi pontverseny erdeménye (1. közlemény)
1978/szeptember: A Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1978. évi matematika versenye
1978/szeptember: Az iskolarádió matematika szakköre
1978/október: 1978. A XX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1978/október: Az 1977-78. évi pontverseny erdménye (2. közlemény)
1978/október: A bűvös hatszög
1978/október: Hírek
1978/október: Könyvekről
1978/november: Egy érdekes és egyszerű geometriai transzformációval származtatott affin sík
1978/november: Oktotó (Rejtvényfeladatok IV/1)
1978/november: Matematikus volt-e M.C. Escher grafikusművész?
1978/november: Az 1977-78. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1978/november: Az 1977-78. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1978/november: Az 1978. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1978/november: Az 1978. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1978/december: 1969. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1978/december: Mit tudunk az amőbákról?
1978/december: Néhány szó a hálókról
1978/december: Labirintusok I.
1978/december: Az 1977-78. évi pontverseny iskolák szerinti eredményei
1979/január: Labirintusok II.
1979/január: Olimpiai előkészítő feladatok (Kúpszeletek)
1979/február: 1978. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1979/február: 1978. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1979/február: Egy bűvös számtáblázat nyomában
1979/február: A sárkánygörbe I.
1979/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - II.
1979/február: Olimpiai előkészítő feladatok
1979/február: Zala megyei középiskolások 1978-79-es tanévi matematikai versenye
1979/február: Az Ifjúsági Matematikai Kör feladatai
1979/március: A sárkánygörbe II.
1979/március: Mérőlapok felvételire III
1979/március: A 29. pontverseny állása az 1978. évi 8-9. szám megoldásai után
1979/március: Olimpiai előkészítő feladatok
1979/április: Lineáris programozás I.
1979/május: Lineáris programozás II.
1979/szeptember: 1979. Beszámoló a XXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1979/szeptember: 1979. A XXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1979/szeptember: Az 1978-79-es iskolai évi, 29. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1979/szeptember: A sivatag törvénye, vagy: ne bántsd a hazugot
1979/szeptember: A Sivatag törvénye c. cikk feladatának megfejtése
1979/szeptember: Az Iskolarádió Matematika Szakkörének programja az 1979-80-as iskolai évre
1979/szeptember: A gondolkodás iskolája
1979/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1979.
1979/szeptember: Fejér megyei középiskolák 1978-79-es tanévi matematikai versenyének eredményei
1979/szeptember: Fejér, Pest, Veszprém megye középiskoláinak 1979. évi matematikai versenyeredményei
1979/október: A nagyon tökéletes számokról
1979/október: Az 1978-79-es iskolai évi, 29. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1979/október: Autóverseny
1979/november: Hány testőre volt Arthur királynak?
1979/november: Az 1979. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1979/november: Az 1979. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredményei
1979/november: Az 1978-79. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulóverseny feladatai
1979/november: Az 1978-79. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulóverseny eredményei
1979/november: Kalkulátor problémák
1979/november: Mozoghat-e valaki, akit síklapokkal határolt páncélba öltöztettünk?
1979/december: Szabályos és félig szabályos (platoni és arkhimedészi) testek periódusos rendszere
1979/december: A sík és tér színezései
1979/december: Megjegyzés az F.2194. feladat megoldásához
1979/december: Az 1978-79. évi, 29. pontverseny eredményei
1980/január: Hogyan keressük ki a hamis érmét? (fordította Csirmaz László)
1980/február: Fejér Lipót (1880-1959)
1980/február: Riesz Frigyes (1880-1956)
1980/február: 1979. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1980/február: 1979. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1980/február: Mi is kapcsoltunk (megjegyzések Vitray Tamás tévéműsorához)
1980/február: Egy csillagtest
1980/március: A bűvös kocka matematikája I. rész
1980/március: Megjegyzés az F.2218-as feladathoz
1980/április: Játékos feladatok egyszerű kalkulátorokra
1980/április: Bűvésztrükkök szalaggal
1980/április: Áprilisi fejtörő (1980.)
1980/május: "A bűvös kocka matematikája II. rész "
1980/május: A bűvös kocka egy gyors rendezése
1980/május: Jelentés a Fejér, Pest és veszprém megyei középiskolások 1980. évi matematikai versenyéről
1980/május: A 30. pontverseny állása az 1980. évi 1. szám megoldásai után
1980/május: Lázár Dezső (1913-1942)
1980/szeptember: Rátz László (1862-1930)
1980/szeptember: Antal Márk (1880-1942)
1980/szeptember: Nemzetközi Matematikai Verseny Finnországban -1980.
1980/szeptember: Az 1979-80. iskolai évi, 30. pontverseny eredménye 1. közlemény
1980/szeptember: A műszaki főiskolák Hajós György Matematikai Versenye - 1980.
1980/október: Néhány elemi geometriai problémáról
1980/október: Az 1979-80. iskolai évi, 30. pontverseny eredménye 2. közlemény
1980/október: A luxemburgi Nemzetközi Matematikai Verseny feladatai -1980.
1980/október: Hány négyzetből
1980/október: Az Egyesült Államok IX. Olimpiájának feladatai - 1980.
1980/november: Egy ausztráliai matematikus visszaemlékezései a régi Matematikai Lapokra
1980/november: A négy-szín tétel (fordította Csirmaz László)
1980/november: Az 1980. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1980/november: Az 1980. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredménye
1980/november: Az 1979-80-as tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1980/november: Az 1979-80-as tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1980/november: Helyesbítés
1980/december: Játékok és Grundy számaik
1980/december: Az 1979-90. évi, 30. pontverseny iskolák szerinti eredményei
1980/december: Morley háromszögei
1981/január: A finnországi Nemzetközi Matematikai Verseny feladatainak megoldása- 1980.
1981/január: Öveges József Emlékverseny (Emléküket őrizzük) - 1981.
1981/január: Felvételi mérőlapok - 1981. - I.
1981/január: Hogyan készítsünk érdekes geometriai ábrákat?
1981/január: Táblázat az 1979-80-as tanévben kitűzött gyakorlatokról és feladatokról
1981/február: 1980. évi Kürschák József Matematikai tanulóverseny eredménye
1981/február: 1980. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1981/február: Helly tételéről
1981/február: Felvételi mérőlapok - 1981. - II.
1981/február: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - I.
1981/március: Vigassy Lajos (Megemlékezés)
1981/március: Egy rózsaablak geometriájáról
1981/április: Az igazmondó, a hazug és a kiismerhetetlen emberekről
1981/április: Az igazmondó, a hazug és a kiismerhetetlen emberekről
1981/április: Felvételi mérőlapok - 1981. - III.
1981/április: Áprilisi fejtörő (1981.)
1981/április: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - II.
1981/április: Csillagötszögek
1981/április: Helyesbítés (1981. április)
1981/május: Lázár Dezső (Emléküket őrizzük)
1981/május: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - III.
1981/május: Az áprilisi fejtörő megoldása (1981.)
1981/május: A körnégyszögesítés - egy rosszul sikerült fordítás
1981/szeptember: 1981. Beszámoló a XXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1981/szeptember: 1981. A XXII. Nemzetközi Diákolimpia feladatai
1981/szeptember: Az 1980/81. iskolai évi, 31. pontverseny eredménye
1981/szeptember: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1981. évi matematikai versenyéről
1981/szeptember: Jelentés az 1981. évi Fejér megyei matematikai versenyről
1981/szeptember: A Bolyai Társulat Rátz László Vándorgyűlése - 1981.
1981/október: Az 1980/81-es tanévi pontverseny eredménye
1981/október: Megjegyzések az F.2307. feladathoz
1981/november: Az 1981. évi Arany Dániel matematikai tanulmányi verseny feladatai
1981/november: Az 1981. évi Arany Dániel matematikai tanulmányi verseny eredményei
1981/november: Az 1980-81-es tanévi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1981/november: Az 1980-81-es tanévi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1981/november: Fixpont tételek (Fordította:Pataki János)
1981/november: Az "a" n-dik hatványa és a "b" n-dik hatványa összegének előállítása a + b és ab polinomjaként
1981/november: Az 1980-81-es tanévi 31. pontverseny összesített eredménye
1981/november: Pályázat (1981. november)
1981/december: Mérőlapok felvételire - 1981. - I.
1981/december: Felvételi vizsgák a Kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolán - 1981.
1982/január: Mérőlapok felvételire -1982. -III. (1.)
1982/január: Néhány megjegyzés az ELTE szóbeli matematika felvételi vizsgáiról -1982.
1982/február: 1981. Jelentés a Kürschák József Matematikai tanulóversenyről
1982/február: 1981. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1982/február: Mérőlapok felvételire - 1982. -III. (2.)
1982/február: Öveges József Emlékverseny Tatán -1982.
1982/február: Közlemények (1982. február)
1982/március: Számítógépek, algoritmus, matematika
1982/március: Tíz éve halt meg Hajós György
1982/március: Az ikozi-dodekaéder pályázat eredménye
1982/április: Hány nevezetes pontja legyen a háromszögnek? (Fordította Láng Hugó)
1982/április: Logikus, nem?
1982/május: Bástyaelhelyezések sokszínű sakktáblán
1982/május: Lázár Dezső emlékünnepély - 1982.
1982/május: Főiskolások Hajós György matematikai versenye - 1982.
1982/május: 1982. Előzetes a XXIII. Nemzetközi Matematiaki Diákolimpiáról
1982/május: A 32. pontverseny állása az 1982. évi 1. szám megoldásai után
1982/szeptember: 1982. Beszámoló a XXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1982/szeptember: 1982. Vélemények, tapasztalatok a XXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1982/szeptember: Az 1981-82-es iskolai évi, 32. pontverseny eredménye I. közlemény
1982/szeptember: Fejér megyei középiskolások 1982. évi matematikai versenye
1982/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés
1982/szeptember: A TIT Szabadegyetem 1982-83-as évi programjai
1982/október: Az 1981-82-es iskolai évi, 32. pontverseny eredménye II. közlemény
1982/október: Bellmann feladata
1982/október: Kedvenc problémáim (1982. október)
1982/október: Megjegyzés a 2348. feladathoz
1982/november: Az 1981-82-es évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1982/november: Az 1981-82-es évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1982/november: Az 1982. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1982/november: Az 1982. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1982/november: Kedvenc problémáim (1982. november)
1982/november: Egy különleges poliéder
1982/december: Kedvenc problémáim (1982. december)
1982/december: Mérőlapok felvételire I.
1982/december: Kifordítható test
1983/január: Kedvenc problémáim (1983. január)
1983/január: Mérőlapok felvételire - 1983. - II.
1983/január: Az 1981-82. évi 32. pontverseny összesített eredménye
1983/február: 1982. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1983/február: 1982. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1983/február: Kedvenc problémáim (1983. február)
1983/február: Mérőlapok felvételire - 1983. - III.
1983/március: Ötven éve halt meg Kürschák József (1864-1933)
1983/március: Osztók és rácspontok
1983/március: Kedvenc problémáim (1983. március)
1983/március: Mérőlapok felvételire - 1983. - IV.
1983/április: Kedvenc problémáim (1983. április)
1983/április: Megjegyzések az F. 2355. feladathoz
1983/április: Beszámoló a Bács-Kiskun megyei matematikai versenyről - 1983.
1983/május: Az irigy törpe és a Bölcsesség köve (Fordította Klukovits Lajos)
1983/május: Egy feladat végleges megoldása
1983/május: Kedvenc problémáim (1983. május)
1983/május: A 33. pontverseny állása az 1983. évi 1. szám megoldásai után
1983/szeptember: 1983. Beszámoló a XXIV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1983/szeptember: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny eredménye, I. közlemény
1983/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Versenyről - 1983.
1983/szeptember: Beszámoló a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1983. évi matematikai versenyéről
1983/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés
1983/október: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny eredménye, II. közlemény
1983/november: Szabályos toroidok
1983/november: Konvex háromszögtestek
1983/november: Az 1983. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredménye
1983/november: Az 1983. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1983/november: Az 1982-83. tanévi Országos Középiskolai Matematikai Verseny eredménye
1983/november: Az 1982-83. tanévi Országos Középiskolai Matematikai Verseny feladatai
1983/december: Tapasztalatok a felvételi vizsgákról a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán
1983/december: Mérőlapok felvételire - 1983. - I.
1983/december: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny összesített eredménye
1984/január: A felvilágosodás matematikusa -200 éve halt meg Leonhard Euler
1984/január: Szélsőértékek a körben
1984/január: Mérőlapok felvételire II.
1984/január: 1982. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpia két feladatának megoldása
1984/február: 1983. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1984/február: 1983. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1984/február: Mérőlapok felvételire
1984/február: Öveges József Emlékverseny Tatán
1984/március: A Rock játék
1984/március: Egy olimpiai feladat általánosítása (1984. március)
1984/április: Paraboláról, hiperboláról elemi geometriai eszközökkel I. rész
1984/április: Egy sorozat és a "Hanoi tornyai"
1984/május: Paraboláról, hiperboláról elemi geometriai eszközökkel II. rész
1984/május: Ki miben tudós? - matematikai vetélkedő
1984/május: A 34. pontverseny állása az 1984. évi 10. szám megoldásai után
1984/szeptember: 1984. Beszámoló a XXV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1984/szeptember: Az 1983-84-es iskolai évi 34. pontverseny eredménye. I. közlemény
1984/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Tanulmányi versenyről (1984)
1984/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés Tatabányán
1984/szeptember: A Fejér megyei középiskolások 1984. évi matematikai versenye
1984/október: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól I. rész
1984/október: Az 1983-84-es iskolai évi 34. pontverseny eredménye. II. közlemény
1984/október: Olimpiai előkészítő feladatok
1984/október: Náncsi néni gereblyéje (Fordítás)
1984/november: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól II. rész
1984/november: Egyes diofantikus egyenletek megoldásáról
1984/november: Az 1983-84. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1984/november: Az 1983-84. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1984/november: Az 1984. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1984/november: Az 1984. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladata
1984/november: Olimpiai előkészítő feladatok
1984/december: Hány nevezetes pontja van a háromszögnek?
1984/december: Mérőlapok felvételire I.
1984/december: Az 1983-84. tanévi, 34. pontverseny összesített eredménye
1984/december: Olimpiai előkészítő feladatok (Geometria II.)
1985/január: Kapcsolatok húr- és érintőnégyszögek között
1985/január: Mérőlapok felvételire - 1984. - II.
1985/január: Fizikai mozgások
1985/január: Egy bűvös számkocka
1985/január: Felvételire előkészítő feladatok
1985/február: 1984. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1985/február: 1984. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1985/február: Olimpiai előkészítő feladatok (Számelmélet) -1985. I.
1985/február: Öveges József Emlékverseny Tatán -1985.
1985/február: Az őrült autós
1985/február: Problems of the Kürschák József mathematical competition
1985/február: Az I. felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/február: Felvételire előkészítő feladatok
1985/március: Prímhatványok egy jellemzéséről
1985/március: A felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/március: Felvételire előkészítő feladatok
1985/április: Kártya telefon: avagy tanuljunk nyelveket!
1985/április: Egy geometriai feladatról (Az 1722. feladathoz kapcs.)
1985/április: Olimpiai előkészítő feladatok (Számelmélet) -1985. II.
1985/április: A felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/május: Még mindig kártyajáték telefonon, avagy fő a diszkréció
1985/május: Újra a fogoly paradoxonról (Fordította Fried Katalin)
1985/május: A "C" gyakorlatok pontversenyének állása az 1985. évi 1. szám megoldásai után
1985/május: A 35. pontverseny állása az 1984. évi 10. szám megoldásai után
1985/szeptember: 1985. Beszámoló a XXVI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1985/szeptember: 1985. Élménybeszámoló a finnországi olimpiáról
1985/szeptember: Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1985. évi matematikai tanulóversenye
1985/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei középiskolások 1984-85. tanévi matematikai versenyéről
1985/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenyről
1985/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1985.
1985/szeptember: Az 1984-85-ös tanév C pontversenyének végeredménye
1985/szeptember: A C gyakorlatok versenyére benevezettek iskolák szerinti megoszlása (1985.)
1985/október: Az 1984-85-ös tanév 35. pontversenyének végeredménye
1985/november: A szögharmadolásról
1985/november: Összerakós játékok
1985/november: Az 1984-85. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1985/november: Az 1984-85. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1985/november: Az 1985. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1985/november: Az 1985. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1985/november: A harmincadik Mersenne prím
1985/november: Mérőlapok felvételire - 1985. - I.
1985/november: Hogyan bizonyítható be?
1985/november: Miről ír a Tudomány?
1985/december: Pólya György
1985/december: A számok fizikusa (Riportrészlet Persi Diaconisszal, a Mathematical People c. könyvből. Fordította: Szabó Márta)
1985/december: Mérőlapok felvételire - 1985. - II.
1985/december: Pályázat (Ez nem véletlen)
1985/december: Az 1984--85. tanévi, 35. pontverseny összesített eredménye iskolánként
1986/január: Ez nem véletlen (2. közlemény)
1986/január: Mérőlapok felvételire - 1986. - III.
1986/február: 1985. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1986/február: 1985. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1986/február: Ez nem véletlen (3. közlemény)
1986/február: Mérőlapok felvételire - 1986. - IV.
1986/február: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1986.
1986/február: Válogatás a Kvant feladataiból (1986. február)
1986/március: A kínai maradéktétel polinomokra
1986/március: Mérőlapok felvételire - 1986. - V.
1986/március: Könyvismertetés
1986/április: A lámpácskás játékról
1986/április: Hogyan vágott vissza a teknős Achillesnek? (Fordította Szabó Márta)
1986/április: Mérőlapok felvételire - 1986. - VI.
1986/május: A 2-hatványok számjegyeiről
1986/május: Ez nem véletlen! Az 1-2. fordulók eredménye
1986/május: Az 1984-85. évi C-verseny legjobbjainak tanárai
1986/szeptember: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye (gyakorlatok)
1986/szeptember: 1986. Beszámoló a XXVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1986/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei matematikai versenyről - 1986.
1986/szeptember: A műszaki főiskolák 1986. évi Hajós György matematikai versenye
1986/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1986.
1986/szeptember: A címlapon látható testről
1986/szeptember: Műszaki főiskolák felvételi feladatai - 1986.
1986/október: Egy feladat 1931-ből (1986. október)
1986/október: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye (feladatok)
1986/október: Hogyan menekült meg az oroszlánszelidítő? (Fordította Friedl Katalin)
1986/október: Közgazdasági jellegű felvételi feladatok - 1986.
1986/október: Az 1984-85. évi C-verseny végeredménye
1986/november: Kvaterniók (Fordította Sapsál Anna)
1986/november: Az 1985-86. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (matematika) eredménye
1986/november: Az 1985-86. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (matematika) feladatai
1986/november: Az 1986. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1986/november: Az 1986. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1986/november: 1986. Az XXVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1986/november: A külföldre pályázók felvételi feladatai - 1986.
1986/december: Milyen szabályos rács-sokszögek léteznek?
1986/december: Mérőlapok felvételire - 1986. - I.
1986/december: Válogatás a Kvant feladataiból (1986. december)
1986/december: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye iskolánként
1987/január: Taktikai utasítások rablóknak és detektíveknek
1987/január: Pólus és poláris körben (fordította Kós Géza)
1987/január: Öveges József Emlékverseny Tatán -1987.
1987/január: Mérőlapok felvételire - 1987. - II.
1987/február: 1986. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1987/február: 1986. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1987/február: Mérőlapok felvételire - 1987. - III.
1987/február: Problems of the 1986 Kürschák József Competition
1987/március: A számítógépről, avagy a matematikusok bal kezéről
1987/március: A szerkesztő megjegyzése (1987. március)
1987/március: Mérőlapok felvételire - 1987. - IV.
1987/április: Számok a valóson innen és túl (1) (fordította Virágh János)
1987/április: Sokszögek a gömbön
1987/április: Mérőlapok felvételire - 1987. - V.
1987/május: Számok a valóson innen és túl (2) (fordította Virágh János)
1987/május: Emléküket őrizzük (1987. május)
1987/május: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1987/május: Az 1985-86. évi C-versenyünkön legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1987/szeptember: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny eredménye (gyakorlatok)
1987/szeptember: 1987. Beszámoló a XXVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1987/szeptember: Fejér megyei középiskolai verseny - 1987.
1987/szeptember: A műszaki főiskolák 1987. évi Hajós György matematikai versenye
1987/szeptember: A külföldi egyetemekre pályázók felvételi feladatai - 1987.
1987/szeptember: Rátz László vándorgyűlés
1987/október: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny eredménye (feladatok)
1987/október: Műszaki egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1987.
1987/október: Az 1986-87. évi C verseny eredménye
1987/október: Az 1986-87. évi C verseny legjobbjainak tanárai
1987/október: PASCAL tétele (1)
1987/november: Az Euler-féle összegképlet és néhány alkalmazása
1987/november: Az 1986-87. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1987/november: Az 1986-87. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1987/november: Az 1987. évi Arany Dániel Matematikai Verseny eredménye
1987/november: Az 1987. évi Arany Dániel Matematikai Verseny feladatai
1987/november: Egy olimpiai feladat általánosítása (1987. november)
1987/november: Közgazdasági egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1987.
1987/november: Pascal tétele (2)
1987/december: Háromjegyű kódok és irányított gráfok (fordította Kende Gábor)
1987/december: Mérőlapok felvételire I.
1987/december: Kiegészítés az F. 2611. feladathoz
1987/december: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny összesített eredménye
1987/december: Pascal tétele (3)
1988/január: Varga Tamás ( 1919 -- 1987)
1988/január: Osztójátékok
1988/január: Válogatás a Kvant feladataiból (1988. január)
1988/január: Mérőlapok felvételire - 1988. - II.
1988/január: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1988.
1988/február: 1987. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1988/február: 1987. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldásai
1988/február: Mérőlapok felvételire - 1988. - III.
1988/március: Hamis zsákok nyomában
1988/március: Mérőlapok felvételire - 1988. - IV.
1988/március: A 38. pontverseny állása...
1988/április: Egy Kürschák-feladat általánosítása
1988/április: Mérőlapok felvételire - 1988. - V.
1988/május: Hogyan közelítsünk az irracionális számokhoz?
1988/május: Egy számelméleti feladat
1988/szeptember: Az 1987-88. évi, 38. pontverseny eredménye I. közlemény
1988/szeptember: 1988. Beszámoló a XXIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1988/szeptember: Írásbeli érettségi - Felvételi feladatok - 1988.
1988/szeptember: Műszaki egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1988.
1988/szeptember: A műszaki főiskolák 1987-88-as tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1988/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1988.
1988/október: Az 1987-88. évi, 38. pontverseny eredménye II. közlemény
1988/október: 1988. A XXIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1988/október: ICME 6
1988/október: Közgazdasági egyetemek felvételi feladatai - 1988.
1988/november: Megjegyzések az 1987. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny 3. feladatához
1988/november: Relációk, függvények, morfizmusok
1988/november: Az 1987-88. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1988/november: Az 1987-88. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1988/november: Az 1988. évi Arany Dániel Matematiaki Verseny feladatai
1988/november: Az 1988. évi Arany Dániel Matematiaki Verseny eredménye
1988/november: Mérőlap felvételire - 1988. - I.
1988/november: Az 1987-88. évi C pontverseny eredménye
1988/november: Az 1987-88. évi C pontverseny legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1988/december: Talpponti háromszögek és konvergens sorozatok
1988/december: Mérőlap felvételire - 1988. - II.
1988/december: Megjegyzések a "Mérőlap felvételire - 1988. - I." megoldásához
1988/december: Szabályos háromszög felosztása: egy megoldatlan probléma
1988/december: Az 1986-87. évi, 38. pontverseny összesített eredménye
1989/január: Néhány bűvös négyzet a XX. századból
1989/január: Olimpiára előkészítő feladatok - 1989.
1989/január: 1988. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny
1989/január: Mérőlap felvételire - 1989. - III.
1989/január: Beszámoló az Öveges József Emlékversenyről- 1989.
1989/február: 1988. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1989/február: 1988. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
1989/február: Egy közelítő egyenletmegoldás
1989/február: Mérőlap felvételire - 1989. - IV.
1989/február: A múlt havi (1989. január) mérőlap feladatok megoldásának vázlata
1989/március: Változatok egy geometriai egyenlőtlenségre
1989/március: Egy kétdimenziós rácsgeometriai feladat
1989/március: A 39. pontverseny állása az 1988. évi 6-7. szám megoldásainak elbírálása után
1989/április: Téli Ankét (feladatok és megoldásaik)- 1989.
1989/április: Euréka! Megtalálták! (Megoldások az 1988. decemberi számban kitűzött megoldatlan problémára
1989/április: Áprilisi mindenféle (1989.)
1989/május: Az arányos képviselet matematikája I. rész
1989/május: A legnagyobb elem kiválasztása
1989/május: A C gyakorlatok pontversenyének állása...
1989/május: Az 1988-89. évi pontverseny állása ...
1989/szeptember: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny eredménye I. közlemény
1989/szeptember: Szabályos ötszög szerkesztése vonalzóval és hosszátvivővel
1989/szeptember: Kárteszi Ferenc (1907-1989)
1989/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1989.
1989/szeptember: A műszaki főiskolák 1988-89. tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1989/szeptember: 1989. Beszámoló a XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1989/szeptember: Matematika felvételire előkészítő feladatok- 1989.
1989/október: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny eredménye II. közlemény
1989/október: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - II.
1989/október: Az 1989. szeptemberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/október: Megjegyzések a 2535. gyakorlat kapcsán
1989/október: Megjegyzés a C.175. gyakorlat megoldásához
1989/október: Az 1988/89-es tanévi C pontversenyen legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1989/november: Nehéz-e kommunikálni?
1989/november: 1989. A XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia egy versenyző szemével
1989/november: 1989. A XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
1989/november: Az 1988-89. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1989/november: Az 1988-89. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1989/november: Az 1989. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1989/november: Az 1989. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1989/november: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - II.
1989/november: Az 1989. októberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/november: Megjegyzések a borító ábrájához
1989/december: Hogyan csináljunk aranyat, avagy a Banach-Tarski paradoxonról
1989/december: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - IV.
1989/december: Az 1989. novemberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/december: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny összesített eredménye
1990/január: A számjegyátlagok sorozata
1990/január: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1990.
1990/január: Gyakorló feladatok egyetemi felvételire - 1990. - V.
1990/január: Megoldási vázlatok az 1989. decemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/január: A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára előkészítő verseny - 1990.
1990/január: Kalandozások egy olimpiai feladat körül
1990/január: Az 1988-89-es tanévi C pontverseny végeredménye
1990/január: Az 1988-89-es tanévi C pontversenyen legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1990/február: 1989. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1990/február: 1989. Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
1990/február: Mely természetes számok állíthatók elő négyzetszámok összegeként? I. rész
1990/február: Az 1990. januári számban kitűzött egyetemi felvételi gyakorló feladatok megoldásai
1990/március: Mely természetes számok állíthatók elő négyzetszámok összegeként? II. rész
1990/március: A Téli Ankét feladatai (1990.)
1990/március: A Téli Ankét 2., 4., 7., és 8. feladatának megoldása (1990.)
1990/április: Az Abel-féle átrendezésről
1990/április: A Téli Ankét 1. és 6. feladatának megoldása (1990.)
1990/május: Sokszögek átdarabolása
1990/május: A C pontverseny állása...
1990/május: Az 1989-90. évi pontverseny állása...
1990/szeptember: 1990. Beszámoló a XXXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1990/szeptember: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny eredménye I. közlemény
1990/szeptember: Lázár Dezső Emlékdíj - 1990.
1990/szeptember: A műszaki főiskolák 1989-90. tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1990/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1990.
1990/szeptember: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - I.
1990/október: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny eredménye II. közlemény
1990/október: Az 1989-90. tanévi C pontverseny végeredménye
1990/október: Az 1989-90. tanévi C pontversenyen jó eredményt elért tanulók tanárai
1990/október: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - II. (gyakorló feladatok egyetemi felvételire)
1990/október: Megoldási vázlatok az 1990. szeptemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/november: 1990. A XXXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1990/november: Az 1989-90. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1990/november: Az 1989-90. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1990/november: Az 1990. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1990/november: Az 1990. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1990/november: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - III.
1990/november: Megoldási vázlatok az 1990. októberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/november: Ponthalmazok varázsszámairól
1990/december: Egy feladat 1931-ből (1990. december)
1990/december: Pontszámsejtés a véges geometriákban
1990/december: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - IV.
1990/december: Megoldási vázlatok az 1990. novemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/december: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny összesített eredménye
1991/január: A kontinuumsejtés
1991/január: Matematikai felvételire előkészítő feladatok - 1991. - V.
1991/január: Megoldási vázlat az 1990. decemberi gyakorló felvételi feladatokhoz
1991/január: Izraeli-magyar matematika verseny - 1991.
1991/január: Fiatal Matematikusok V. Csapatversenye Litvániában - 1991.
1991/február: 1990. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1991/február: 1990. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1991/február: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1991.
1991/február: Matematikai felvételire előkészítő feladatok - 1991. - VI.
1991/február: Megoldási vázlat az 1991. januári gyakorló felvételi feladatokhoz
1991/március: A februári felvételi feladatok végeredményei - 1991.
1991/március: Olimpia'91 (1.)
1991/március: Az 1990-91-es tanév pontversenyének állása
1991/március: Az olimpiai előkészítő verseny válaszai
1991/április: Permutációcsoportok
1991/április: Parabola-e a parabola?
1991/április: Olimpia'91 (2.)
1991/május: Az $a^n \pm b^n$ számok osztóiról két számelméleti feladat kapcsán
1991/május: Olimpia'91 (3.)
1991/szeptember: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny végeredménye I.
1991/szeptember: 1991. Beszámoló a XXXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1991/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1991.
1991/szeptember: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1991. évi matematikai versenyéről
1991/szeptember: Közgazdasági jellegű egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1991
1991/október: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny végeredménye II.
1991/október: Érdekes kombinatorikus geometriai problémák
1991/november: 1991. A XXXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1991/november: Megjegyzések az olimpia 6. feladatához
1991/november: Az 1990-91. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
1991/november: Az 1991. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny
1991/november: A műszaki főiskolák 1990-91. tanévi Hajós György - Matematikai Tanulóversenye
1991/november: Jólrendezett halmazok
1991/november: A négydimenziós horrortól az n-dimenziós Euler tételig, avagy kalandozás a sokdimenziós terekben I. rész
1991/november: Műszaki jellegű egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1991.
1991/november: Mérőlapok felvételire készülőknek (1991. november)
1991/december: A négydimenziós horrortól az n-dimenziós Euler tételig, avagy kalandozás a sokdimenziós terekben II. rész
1991/december: Szabályos tizenhétszög szerkesztése
1991/december: Mérőlapok felvételire készülőknek (1991. december)
1991/december: Megoldásvázlatok, eredmények az 1991. novemberi szám mérőlapjához
1991/december: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny összesített eredménye
1992/január: Algoritmikus vagy véletlen? I. rész
1992/január: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - III.
1992/január: Megoldásvázlatok, eredmények az 1991. decemberi szám mérőlapjához
1992/január: Beszámoló a nagykanizsai diszkrét geometria konferenciáról - 1992.
1992/február: Algoritmikus vagy véletlen? II. rész
1992/február: Az exponenciális függvények
1992/február: 1991. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1992/február: 1991. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1992/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - IV.
1992/február: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. januári szám mérőlapjához
1992/március: "Mely valós számok esnek ""legtávolabbra"" az összes racionális számtól?"
1992/március: Megoldásvázlatok, eredmények a februári szám mérőlapjához
1992/március: Az 1991-92-es tanév pontversenyének állása...
1992/március: Megjegyzés az Algoritmikus vagy véletlen című cikkhez
1992/április: Száz éve született Neukomm Gyula
1992/április: Neukomm Gyula - ahogy bennem él
1992/április: Irracionális szögek
1992/április: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - V.
1992/április: Olimpia'92
1992/május: Szélsőérték feladatokkal kapcsolatos problémák (A 2660. gyakorlat ürügyén)
1992/május: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. áprilisi szám mérőlapjához
1992/május: Neukomm Gyula egy feladatmegoldása a régi Középiskolai Matematikai Lapokból
1992/május: Olimpia'92 feladatainak megoldása
1992/szeptember: Az 1991-92-es iskolai év matematikai pontverseny eredménye
1992/szeptember: Matematika és irodalom
1992/október: 1992. Beszámoló a XXXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1992/október: Az 1991-92-es tanévi C pontverseny végeredménye
1992/október: Beszámoló az 1992. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1992/november: Lovagok és lókötők a gödeli szigeteken
1992/november: Az 1992. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1992/november: Az 1992. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1992/november: Az 1991-92. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1992/november: Az 1991-92. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1992/november: Rátz László Vándorgyűlés - 1992.
1992/november: Az I. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny - 1992.
1992/november: III. magyar-izraeli matematika verseny - 1992.
1992/november: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. -I.
1992/december: A tetraéder köré írt gömbről
1992/december: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. -II.
1992/december: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. novemberi szám mérőlapjához
1992/december: Az 1991-92. tanévi, 42. matematika pontverseny összesített eredménye
1993/január: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - III.
1993/január: Megoldásvázlatok az 1992. decemberi szám mérőlapjához
1993/február: 1992. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1993/február: 1992. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1993/február: XIII. Öveges József Emlékverseny Tatán - 1993.
1993/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - IV.
1993/február: Megoldásvázlatok az 1993. januári szám mérőlapjához
1993/március: Egy fontos kapcsolat
1993/március: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny állása a szeptember-novemberi számok feladatinak értékelése után
1993/március: Beszámoló egy tanulmányi versenyről
1993/március: Megoldásvázlatok az 1993. februári szám mérőlapjához
1993/április: Sorminták és egybevágósági transzformációk
1993/április: Emlékülés és megyei fizikaverseny Lánczos Kornél születésének 100-adik évfordulóján
1993/április: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - V.
1993/május: Algebrai kódelmélet
1993/május: A geometriatanítás új eszköze: CAD iskola
1993/május: Megoldásvázlatok az 1993. áprilisi szám mérőlapjához
1993/május: Beszámoló az 1993. évi Hajós György Matematika Versenyről
1993/május: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny állása...
1993/szeptember: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny végeredménye
1993/szeptember: 1993. Beszámoló a 34. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1993/szeptember: IV. magyar-izraeli matematika verseny - 1993.
1993/szeptember: A II. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny -1993.
1993/szeptember: Református Gimnáziumok I. Országos Matematika Versenye
1993/október: Axiómarendszerekről
1993/október: Felvételire előkészítő feladatok - 1993.
1993/október: Az 1992-93-as tanév C pontverseny eredménye
1993/október: 1993. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny
1993/október: Rátz László Vándorgyűlés - 1993.
1993/október: Szolnoki mozaikok
1993/november: Az algebrai számokról
1993/november: Háromszögszerkesztés szögfelező szakaszokból
1993/november: Érdekességek a négyzetgyök 2-ről
1993/november: Az 1992-93-as tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1993/november: Az 1993. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1993/november: Az 1993. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1993/november: Az 1992-93. tanévi Országos Matematikai Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1993/november: Az 1992-93. tanévi Országos Matematikai Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1993/november: Mérőlap felvételire készülőknek - 1993.
1993/november: Megoldásvázlatok az 1993. októberi szám mérőlapjához
1993/december: Emlékezünk
1993/december: Jubileumi szám: Az elindulás (1894-1914)
1993/december: A lap első megoldóiról
1993/december: Riesz Frigyes és a fizika
1993/december: Interjú a 77 évvel ezelőtti matematika tanulóverseny győztesével: dr. Korodi (Kornfeld) Alberttel
1993/december: Jubileumi szám: Az újrakezdés (1925-1939)
1993/december: Évfordulós gondolatok: hogy ment régen a lap - és vajon hogy megy 50 év múlva?
1993/december: Erdős Pál feladatai
1993/december: Arcképcsarnok: Bakos Tibor
1993/december: Arcképcsarnok: Erdős Pál
1993/december: Arcképcsarnok: Hajós György
1993/december: Arcképcsarnok: Hódi Endre
1993/december: Arcképcsarnok: Kárteszi Ferenc
1993/december: Arcképcsarnok: Klein Eszter
1993/december: Arcképcsarnok: Surányi János
1993/december: Arcképcsarnok: Szekeres György
1993/december: Arcképcsarnok: Turán Pál
1993/december: Arcképcsarnok: Weiszfeld (Vázsonyi) Endre
1993/december: Jubileumi szám: Az új sorozat (1947-től)
1993/december: Emlékeimből
1993/december: Ki volt Neukomm Gyula?
1993/december: Egy a tanítványok közül
1993/december: A Középiskolai Matematikai Lapok a sztálinista időkben
1993/december: Akik külföldön folytatták... (Gutay László, Gergely Péter)
1993/december: A szerkesztőbizottság vezetői (Tusnády Gábor, Csirmaz László)
1993/december: Ketten a "Fazekas" első matematika tagozatos osztályából (Pelikán József, Lovász László)
1993/december: A Lap és három generáció
1993/december: Jubileumi szám: Időrendi táblázat
1993/december: Mérőlap felvételire készülőknek - 1993.
1993/december: Megoldásvázlatok az 1993. novemberi szám mérőlapjához
1994/január: Fermat utolsó tétele
1994/január: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 1. rész
1994/február: Az 1993-94-es tanévi matematikai pontverseny állása
1994/február: 1993. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1994/február: 1993. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1994/február: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/február: Megoldásvázlatok, eredmények a decemberi mérőlap feladataihoz
1994/március: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 2.rész
1994/március: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból?
1994/március: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/március: Megoldásvázlatok, eredmények a februári szám mérőlapjához
1994/március: Beszámoló a nagykanizsai geometriai konferenciáról
1994/március: Tudósítás az Izsák Imre Gyula természettudományos versenyről
1994/március: Jubilál a Természet Világa
1994/március: Játék mindenkinek
1994/április: Jubileum
1994/április: Ha fülelünk
1994/április: Bollobás Béla visszaemlékezése
1994/április: Graetzer György visszaemlékezése
1994/április: Nők a matematikusok között
1994/április: Fischer Rózsa visszaemlékezése
1994/április: Tegnap, ma, holnap
1994/április: Lugosi Erzsébet visszaemlékezése
1994/április: König Dénes levele Neumann Jánoshoz
1994/április: Szülők és gyermekek (fényképtabló)
1994/április: Surányi Péter visszaemlékezése
1994/április: Beszámoló a tanítóképző főiskolák 1993. évi matematikaversenyéről
1994/április: Középiskolás matematikaverseny Bács-Kiskun megyében
1994/április: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból? 2. rész
1994/április: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/április: Megoldásvázlatok, erdmények a februári szám mérőlapjához
1994/április: Játék mindenkinek - Ki nevet a végén?
1994/május: Az 1993-94-es tanévi matematika pontverseny állása
1994/május: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból? 3.rész
1994/május: 5. magyar-izraeli matematikaverseny
1994/május: Megoldások, eredmények az áprilisi szám mérőlapjához
1994/augusztus: János Bolyai Mathematical Society
1994/augusztus: Chapters from the History of Mathematics and Physics in Hungary
1994/augusztus: Distribution of Prizes in 32 IMO's
1994/augusztus: Distribution of Prizes in 24 IPhO's
1994/szeptember: Az 1993-94-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1994/szeptember: 1994. Beszámoló a 35. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1994/szeptember: 3. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1994/szeptember: Beszámoló az 1994. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1994/szeptember: Polygon folyóirat és könyvtár sorozat
1994/szeptember: Új pontverseny kiírása az 1994-95-ös tanévre
1994/október: Az 1993-94-es tanévi C pontverseny végeredménye
1994/október: Beszámoló az 1994. évi KENGURU versenyről
1994/október: Az 1994. évi KENGURU verseny feladatai
1994/október: Rátz László Vándorgyűlés 1994.
1994/október: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/november: Legkisebb abszolút értékű polinomokról
1994/november: A Pitagorasz-tétel egy megfordításáról -- függvényelméleti szemmel
1994/november: Az 1993-94-es tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1994/november: Az 1993-94. tanévi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai, erdeményei
1994/november: Az 1993-94. tanévi OKTV feladatai, eredményei
1994/november: Az 1993-94. tanévi Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny feladatai és eredményei
1994/november: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/november: Megoldásvázlatok, erdmények az októberi szám mérőlapjához
1994/november: Még néhány szó a KENGURU versenyről
1994/november: Játék mindenkinek
1994/december: Mire jó (időnként) a dolgok elbonyolítása? 1. rész
1995/január: Mire jó (időnként) a dolgok elbonyolítása? 2. rész
1995/január: Mérőlap felvételire készülőknek 95/I.
1995/január: Megoldásvázlatok, eredmények a novemberi szám mérőlapjához
1995/január: Megjegyzés a címlap ábrájához és az F.3036. feladathoz
1995/február: 1994. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1995/február: 1994. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1995/február: Ifjúsági Matematikai Kongresszus - '96 Miskolc
1995/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 95/I mérőlaphoz
1995/március: Az 1994-95-ös tanévi matematika pontverseny állása a szeptember--novemberi feladatok feldolgozása után
1995/március: A Mandelbrot-féle halmazok szimmetriája
1995/március: Mérőlap felvételire készülőknek 1995/3.
1995/április: Bevezetés a "lóelméletbe"
1995/április: Megoldásvázlatok, eredmények az 1995/3. mérőlaphoz
1995/április: Tudósítás az Izsák Imre Gyula versenyről
1995/május: Tanévzáró
1995/május: Az 1994-95-ös tanév matematika pontverseny állása
1995/május: 1995. VI. magyar-izraeli matematikaverseny
1995/május: PROBLEMS OF THE KÜRSCHÁK JÓZSEF MATHEMATICAL COMPETITION
1995/szeptember: Az 1994-95. tanévi matematika pontverseny végeredménye
1995/szeptember: Pólya György - az ifjúság barátja
1995/szeptember: Királyok körei
1995/szeptember: 1995. Beszámoló a 36. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1995/szeptember: Beszámoló az 1995. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1995/szeptember: 1995. A IV. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1995/szeptember: Új pontversenyek kiírása az 1995-96-os tanévre
1995/október: 60 éve jelent meg a KöMaL-ban az Erdős-Mordell tétel
1995/október: 1995. A IV. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1995/október: Rátz László Vándorgyűlés 1995.
1995/október: MAT-KAPOCS
1995/október: Matematikai tábor Erdélyben
1995/november: Figurák a sakktáblán
1995/november: Az 1994-95-ös tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1995/november: Az 1994-95. évi Arany Dániel Matematika Verseny feladatai és eredménye
1995/november: Az 1994-95. évi OKTV feladatai és eredménye
1995/november: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1995/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '96
1995/december: Szegő Gáborra emlékezünk
1995/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1995/december: Megoldásvázlatok, eredmények a I. mérőlap feladataihoz
1996/január: Ló és lovasa, avagy a párbaállítás módszere
1996/január: Megjegyzés az Erdős-Mordell tételhez
1996/január: Matematikai Konferencia Nagykanizsán
1996/február: 1995. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1996/február: 1995. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1996/február: A pitagoraszi számhármasokról
1996/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1996/február: Megoldások és eredmények a II. mérőlap feladataihoz
1996/március: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny eredménye
1996/március: A Fermat-sejtés ürügyén
1996/március: Ismét egy egyszerű sejtautomatáról, avagy kutyák a Marsról
1996/március: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1996/március: Megoldásvázlatok és erdmények a III. mérőlap feladataihoz
1996/április: Ló és lovasa, avagy a párbaállítás módszere II. rész
1996/április: Dr. Soós Paula (1903 - 1996)
1996/április: Megjegyzés az F. 2946. feladathoz
1996/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
1996/április: Megoldásvázlatok és eredmények a IV. mérőlap feladataihoz
1996/május: A tanév végére
1996/május: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny eredménye
1996/május: Egyenlőtlenségek egy háromszög oldalaival
1996/május: Focilabda
1996/május: 1996. Beszámoló a 7. magyar-izraeli matematikaversenyről
1996/május: Megoldásvázlatok, erdmények a V. mérőlap feladataihoz
1996/szeptember: 1996. Beszámoló a 37. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1996/szeptember: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny végeredménye
1996/szeptember: 1996. Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Vereseny
1996/szeptember: Beszámoló az 1996. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1996/szeptember: Dr. Szénássy Barna (1913 - 1995)
1996/szeptember: A Cavalieri-elv
1996/szeptember: CD ROM-on a KöMaL
1996/szeptember: Új pontverseny kiírása az 1996-97-es tanévre
1996/október: 250 000 Ft-os adomány KÖMAL versenyzők és tanáraik részére
1996/október: Mit rakjunk a hátizsákba, hogyan váltsunk fel pénzt ? I. rész
1996/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1996/október: Nyári matematikai tábor Balatonberényben
1996/október: Matematikatanárok vándorgyűlése Sopronban
1996/október: MAT-KAPOCS konferencia
1996/október: 1996. Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1996/október: Beszámoló az 1996-os KENGURU matematika versenyről
1996/október: KENGURU-tábor Zakopanéban
1996/november: Erdős Pál (1913 - 1996)
1996/november: Beszámoló az Ifjúsági Matematikai Kongresszus - '96 eseményeiről
1996/november: Mit rakjunk a hátizsákba, hogyan váltsunk fel pénzt ? II.rész
1996/november: Az 1995-96-os tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1996/november: Az 1995-96. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai és eredménye
1996/november: Az 1995-96. évi OKTV verseny feladatai és eredménye
1996/november: KENGURU '97 matematika verseny
1996/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '97
1996/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap feladataihoz
1996/november: 100 év matematika CD-ROM-on
1996/december: Beszámoló a 8. Nemzetközi Matematikaoktatási Kongresszusról
1996/december: 20. Felvidéki Magyar Matematikaverseny
1996/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1997/január: A valószínűségszámítás meg az újságárusítás művészete
1997/január: Matematikai Diáktalálkozó Komáromban
1997/január: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1997/január: Megoldásvázlatok,erdmények a II.mérőlap feladataihoz
1997/február: 1996. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1997/február: 1996. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatai és megoldásai
1997/február: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1997/február: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap feladataihoz
1997/március: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny állása
1997/március: Gráfmodellek
1997/március: Beszámoló a Heves megyei matematikaversenyekről
1997/március: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap feladataihoz
1997/március: MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
1997/április: Néhány egészen általános konstrukció
1997/április: A Bács-Kiskun megyei Középiskolások 1996-97-es tanévi Matematika Versenye
1997/május: RISK - egy társasjáték kockázata
1997/május: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny állása
1997/május: Beszámoló az országos Gordiusz Matekversenyről
1997/május: Tanárképző főiskolák Péter Rózsa matematikaversenye
1997/szeptember: 1997. Beszámoló a 38. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1997/szeptember: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1997/szeptember: Beszámoló a VIII. magyar-izraeli matematikaversenyről
1997/szeptember: Beszámoló a VI. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyről
1997/szeptember: Hajós György Matematika Verseny
1997/szeptember: Az 1997-98-as tanév pontversenyeinek feltételei
1997/október: Prímképletek
1997/október: A VI. Horvátországi Országos Matematika Verseny
1997/október: A VI. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1997/október: Mérőlap felvételire készükőknek I.
1997/november: Az 1996-97. tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1997/november: Az 1996-97. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai, eredményei
1997/november: Az 1996-97-es OKTV feladatai, eredményei
1997/november: Novemberi szakköri feladatok
1997/november: Megoldásvázlatok, eredmények a I. mérőlap feladataihoz
1997/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '98
1997/november: Megjegyzések a C.461. gyakorlat ürügyén
1997/december: Néhány kombinatorikus geometriai feladat
1997/december: 1997. Kiegészítés az olimpiai beszámolóhoz
1997/december: Gordiusz Matekverseny 1998
1997/december: Peák István Matematikai Verseny
1997/december: Valószínűségszámítási konferencia
1997/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1997/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1997/december: Találd fel magad! Innovációs verseny 1997-98
1998/január: Line{\'a}ris programoz{\'a}s
1998/január: Egy érdekes számelméleti tétel
1998/január: Januári szakköri feladatok
1998/január: Megoldásvázlatok, eredmények az 1997/9. sz. II. mérőlap feladataihoz
1998/január: Matematikai Diáktalálkozó Komáromban
1998/február: 1997. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1998/február: 1997. évi Kürschák József Matemetikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1998/február: Rúd-csukló szerkezetek
1998/február: Optimalizálási feladatok dualitása
1998/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1998/február: "Nemzetközi ""Kenguru"" találkozó Budapesten"
1998/február: Matematika és fizika totó az 1997. évi Téli Ankéton
1998/február: Téli Ifjúsági Ankét, 1997. december 19-21.
1998/március: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny állása
1998/március: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1998/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III.sz. mérőlap (1998/2.sz.) feladataihoz
1998/április: A sorbanállás elmélete
1998/április: Arkhimédész és a parabola
1998/április: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1998/április: Egy hagyományos amerikai matematikaverseny (PUTNAM)
1998/április: Tudósítás az Izsák Imre Gyula versenyről
1998/április: A középiskolák sorrendje a matematika tárgyban elért eredmények tükrében
1998/április: Az 1997/8 és az 1998/1 KöMaL számok hátsó borítóinak ábráiról
1998/május: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny állása
1998/május: Beszámoló a IX. magyar-izraeli matematikaversenyről
1998/május: A Református Iskolák VI. Országos Matematika Versenye
1998/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztversenyről
1998/május: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (1998/3. sz.) feladataihoz
1998/május: Megjegyzés a C.485. gyakorlathoz
1998/szeptember: Beszámoló a 39. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1998/szeptember: A 39. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1998/szeptember: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny végeredménye
1998/szeptember: Surányi János 80 éves
1998/szeptember: A VII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1998/szeptember: Beszámoló a Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyről
1998/szeptember: Könyvismertető
1998/szeptember: KöMal 1998-99 matematika-fizika pontverseny, versenykiírás
1998/október: Escher egy tétele
1998/október: Mérőlap felvételire készülőknek
1998/október: A VII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1998/október: A VII. Horváthországi Országos Matematika Verseny
1998/november: Meglepetés előfizetőinknek (Bakos Tibor: Ki tud többet a bűvös négyzetekről)
1998/november: Kutatási lehetőségek középiskolásoknak
1998/november: A körre vonatkozó polaritás
1998/november: Az 1998. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpián ...Kiegészítés az olimpiai beszámolóhoz
1998/november: Az 1997-98-as tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1998/november: Az 1997/98. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1998/november: Az 1997/98. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1998/november: Az 1997/98. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1998/november: Az 1997/98. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1998/november: Matematika Határok Nélkül versenyfelhívás '99
1998/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (1998/7.sz.) feladataihoz
1998/november: Novemberi szakköri feladatok
1998/december: Rátz László Vándorgyűlés 1997-1998
1998/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1998/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1998/december: Néhányan az 1997-98-as tanév legszorgalmasabb megoldói közül
1998/december: A matematika és fizika Téli Ifjúsági Ankét előzetes programja
1999/január: Rácspontok a körben
1999/január: Binomiális együtthatók és teljes hatványok
1999/január: A Riemann függvényről
1999/január: Januári szakköri feladatok
1999/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (1998/9.sz.) feladataihoz
1999/január: Matematika és fizika totó az 1998. évi Téli Ifjúsági Ankéton
1999/január: A MATFUND Alapítvány...
1999/február: Bakos Tibor 1909-1998 (Nekrológ)
1999/február: A körnégyszögesítés - egy rosszul sikerült fordítás
1999/február: 1998. Jelentés a Kürschák József Matemaikai Tanulóversenyről
1999/február: 1998. évi Kürschák József Matemaikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1999/február: Nagy Károly Matemaikai Diáktalálkozó
1999/február: Nagy Károly
1999/február: Hogyan fogjunk oroszlánt
1999/február: Helyesbítés
1999/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1999/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1999/február: A Természet Világa MATEMATIKA különszáma
1999/február: Téli Ifjúsági Ankét '98
1999/február: A matematika és fizika totó eredménye
1999/február: Hogyan rajzoljunk n-dimenziós kockát?
1999/március: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny állása
1999/március: Szőkefalvi-Nagy Béla (1913-1998)
1999/március: Az 1998. évi William Lowell Putnam Emlékverseny feladatai
1999/március: Matematikai önképzőkörök az országban
1999/március: TI 83 grafikus kalkulátor
1999/március: Mérőlapok felvételire készülőknek IV.
1999/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (1999/2. sz.) feladataihoz
1999/április: A matematika tagozattól a Wolf-díjig
1999/április: Számítógépek, algoritmus, matematika
1999/április: Könyvismertetés
1999/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
1999/április: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (1999/3. sz.) feladataihoz
1999/április: Ifjusági Matematikai Konferencia '99
1999/május: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny állása
1999/május: Az 1999. évi magyar-izraeli matematikaverseny
1999/május: Református Iskolák VII. Országos Matematika Versenye
1999/május: A református Iskolák VII. Országos Matematika Versenyének feladatai
1999/május: Beszámoló a Tanárképző Főiskolák Matematikaversenyéről
1999/május: VII. Székely Mikó Matematika Verseny
1999/május: Megoldásvázlatok, eredmények az V. mérőlap (1999/4. sz.) feladataihoz
1999/szeptember: Ericsson-díj tanároknak
1999/szeptember: Beszámoló a 40. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1999/szeptember: A 40. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1999/szeptember: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1999/szeptember: A VIII. Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny
1999/szeptember: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
1999/szeptember: Pályázati felhívás
1999/szeptember: KöMal 1999-2000 matematika-fizika pontverseny - versenykiírás
1999/október: Rátz László Vándorgyűlés '99
1999/október: Az 1999. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
1999/október: A VIII. Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny feladatai
1999/október: Könyvismertetés
1999/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1999/november: Egy meglepő bizonyítás
1999/november: Geometriai bizonyítás a 4k+1 alakú prímszámok két négyzettszám összegére bontásának egyértelműségére
1999/november: Az 1998-99-es tanév pontversenyének összesített eredménye
1999/november: Az 1998/99. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1999/november: Az 1998/99. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1999/november: Az 1998/99. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1999/november: AZ 1998/99. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1999/november: Az 1999. évi Hajnal Imre Matematika Tesztverseny
1999/november: Versenyfelhívás, Matematika Határok Nélkül
1999/november: Ismét lehet jelentkezni középiskolás kutatónak!
1999/november: Könyvajánló
1999/november: Szakköri feladatok I.
1999/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (1999/7. sz.) feladataihoz
1999/november: Tájékoztató az 1999. évi Ericsson-díjakról
1999/december: Könyvajánló
1999/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1999/december: Megoldásvázlatok, eredmények az I. szakköri feladatokhoz (1999/8. sz.)
1999/december: Megjegyzés a Gy.3278-as feladathoz
1999/december: Néhányan az 1998-99-es tanév feladatainak legszorgalmasabb megoldói közül
1999/december: A matematika és fizika Téli Ifjúsági Ankét előzetes programja
2000/január: Jelentés az Ericsson-díjak odaítéléséről
2000/január: Mikor kommutatív, illetve asszociatív a hatványozás?
2000/január: Szakköri feladatok II.
2000/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (1999/9. sz.) feladataihoz
2000/január: Sajtóhiba 1999/9
2000/január: Kedvcsináló 3 CD-hez
2000/január: Miskolci beszámoló
2000/január: Ifjusági matematikai kongresszus 2000
2000/január: Matematikusképzés a BME-n
2000/január: Negyedikesek figyelem (Szegedi Tudományegyetem)
2000/január: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány beszámolója
2000/február: 1999. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2000/február: 1999. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2000/február: Megjegyzés a B. 3295. feladathoz - alakzatok súlypontjáról
2000/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
2000/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2000/február: Tájékoztató az IMK-2000-ről
2000/február: Matematikatörténet és Matematikatanítás Konferencia
2000/február: Octogon 1999
2000/február: A minszki csirke
2000/február: MATEMATIKAI és FIZIKAI TOTÓ az 1999. évi Téli Ankéton
2000/március: Az 1999/2000. tanévi matematika pontverseny állása
2000/március: A Carmichael-számokról
2000/március: A Hajdú-Bihar megyei Matematikai Versenyről
2000/március: Beszámoló a III. Hegyi Lajos Matematikai Emlékversenyről
2000/március: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
2000/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (2000/2.sz.) feladataihoz
2000/április: Harmadrendű görbék
2000/április: Az 1999. évi Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny
2000/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
2000/április: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (2000/3.sz.) feladataihoz
2000/április: Ericsson-díj tanároknak
2000/május: Az 1999/2000. tanévi matematika pontverseny állása a decemberi feldolgozott feladatok alapján
2000/május: Harmadrendű görbék II. Poncelet tétele
2000/május: Olimpiai válogatóverseny
2000/május: XI. magyar-izraeli matematika verseny
2000/május: Bács-Kiskun Megyei Középiskolai Matematika Verseny, 1999/2000 tanév
2000/május: A Székely Mikó Matematikaverseny feladatai
2000/május: Beszámoló a Református Iskolák VIII. Országos Matematika Versenyéről
2000/május: Könyvismertetés
2000/május: Megoldásvázlatok, eredmények az V. mérőlap (2000/4.sz.) feladataihoz
2000/május: Problems of the Hungary-Israel Binational Mathematical Team Competition
2000/május: Matek az óceánon túl
2000/szeptember: Ericsson-díj tanároknak
2000/szeptember: Erdős Pál díjat kapott Surányi János és Reiman István
2000/szeptember: Beszámoló a 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2000/szeptember: A 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2000/szeptember: Az 1999-2000-es tanév matematikai pontverseny végeredménye
2000/szeptember: KöMaL 2000-2001 matematika-fizika pontverseny versenykiírás
2000/október: Az 1999/2000-es tanévi matematika pontverseny különdíjas versenyzői
2000/október: A 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2000/október: A IX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
2000/október: Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny 2000
2000/október: Hajós György Verseny
2000/október: Zipernowsky Matematika Kupa
2000/október: Rátz László Vándorgyűlés
2000/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
2000/november: Az 1999-2000-es tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
2000/november: (Tan)könyvajánló középiskolásoknak is - felsőfokon
2000/november: Az 1999-2000. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2000/november: Az 1999-2000. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2000/november: Az 1999-2000. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2000/november: Az 1999-2000. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2000/november: Matematika Határok Nélkül, versenyfelhívás
2000/november: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre I.
2000/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (2000/7. sz.) feladataihoz
2000/december: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében - I. rész
2000/december: Néhány érdekesség a Fibonacci- és a Fibonacci-típusú sorozatokról
2000/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
2000/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2000/december: Szimultán háromszög-egyenlőtlenségekről
2001/január: Ericsson-díj 2000
2001/január: Néhány érdekesség a Fibonacci- és a Fibonacci-típusú sorozatokról II. rész
2001/január: A zsák meg a foltjai
2001/január: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre II.
2001/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (2000/9. sz.) feladataihoz
2001/január: Megjegyzés a B. 3343. feladathoz
2001/január: Matematika tréning (Balatonberény, 2001. június)
2001/január: Érettségizők figyelem! Megújult matematikus-képzés a Szegedi Tudományegyetemen
2001/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2001/február: 2000. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2001/február: 2000. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2001/február: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében II. rész
2001/február: Szerkesztések vonalzóval
2001/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
2001/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2001/február: A Hajdú-Bihar Megyei Középiskolai Versenyről
2001/február: Képek a 2000. évi Téli Ifjúsági Ankétról
2001/február: Matematikai és fizikai TOTÓ a 2000. évi Téli Ankéton
2001/március: A 2000/2001. tanévi matematika pontverseny állása a februárig feldolgozott feladatok alapján
2001/március: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében III. rész
2001/március: Pontok és nézőpontok - megjegyzések egy Kürschák feladathoz
2001/március: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre III.
2001/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (2001/2. sz.) feladataihoz
2001/március: Matematika hírek Brassóból
2001/március: A matematika és fizika totó eredménye
2001/április: Léteznek-e transzcendens számok?
2001/április: William Lowell PUTNAM Matematikaverseny 2000. december 2.
2001/április: Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny
2001/április: IX. Székely Mikó Matematikaverseny 2001. február 17.
2001/április: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
2001/április: A márciusi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2001/május: Ericsson-díj tanároknak
2001/május: Ifjúsági Bolyai Pályázat
2001/május: Díjkiosztó ünnepség lapunk többszáz megoldójával
2001/május: Hírek - Sulineten a KöMal archívuma
2001/május: Hírek - Számítástechnika, informatika, internet - a KöMaL jövő évi tervei
2001/május: Pályázat
2001/május: A 2000/2001. tanévi matematika pontverseny állása
2001/május: Niccolo Fontana (más néven Tartaglia) számolómester egy versenyfeladatáról
2001/május: Beszámoló a 12. Gillis-Turán matematikaversenyről
2001/május: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (2001/4. sz.) feladataihoz
2001/szeptember: Változás a KöMal-nál
2001/szeptember: Beszámoló a 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2001/szeptember: A 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2001/szeptember: Cardano és a kriptográfia - A rejtjelező-rácsok matematikája
2001/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés (Miskolc, 2001. július 4-7.)
2001/szeptember: Beszámoló a X. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyről
2001/szeptember: Beszámoló a Gordius Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2001/szeptember: A tanáképző főiskolák 2001. évi Péter Rózsa matematikaversenye
2001/szeptember: A Műszaki Főiskolák 23. Országos Hajós György Matematikai Versenye
2001/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/szeptember: A Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó egy évtizede (1991-2000) dokumentumokban
2001/szeptember: KöMal 2001-2002 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny - Versenykiírás
2001/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2001/október: Sangaku, matematikai fatáblák japán templomokban
2001/október: A 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2001/október: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2001/november: Pierre Fermat és a nyilvános kulcsú rejtjelezés
2001/november: Olimpiai megjegyzések I.
2001/november: A 2000-2001. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2001/november: A 2000-2001. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2001/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/7. sz. feladataihoz
2001/november: Versenyfelhívás
2001/december: Olimpiai megjegyzések II.
2001/december: Kis megjegyzés a kis Fermat-tételhez
2001/december: Matematika és Fizika totó a 2001. évi KöMaL Ankéton
2001/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/8. sz. feladataihoz
2001/december: Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Matematika Tanszékének felhívása végzősöknek
2001/december: Könyvajánló
2001/december: Szoftver-kalauz Az Euklides geometriai szerkesztőprogram ismertetése
2001/szeptemberi melléklet: A KöMal szeptemberi melléklete a 2000-2001-es tanévi pontversenyek végeredményével
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001-es évi matematika pontversenyének összesített eredménye
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001-es tanév fizika pontversenyének összesített eredménye
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2001/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 51. évfolyamának tartalomjegyzéke (2001)
2001/decemberi melléklet: Néhányan a 2000-2001-es tanév feladatainak legszorgalmasabb megoldói közül
2001/decemberi melléklet: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2001/decemberi melléklet: Végzős középiskolások figyelem!
2002/január: Megjegyzés egy versenyfeladathoz: Számelméleti függvények egy osztályáról
2002/január: Lucas-sorozat modulo n
2002/január: Október végén Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét
2002/január: A matematika és fizika totó eredménye
2002/január: Egyszer volt... a Tanár
2002/január: Jelentés a 2001. évi Ericsson-díjazottakról
2002/január: Milyen volt Bolyai János, avagy van-e kép Bolyai Jánosról
2002/január: Helyesbítések
2002/január: Dinnyék rendezése
2002/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/január: MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2001
2002/február: 2001. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2002/február: 2001. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2002/február: William Lowell PUTNAM Matematikaverseny 2001
2002/február: Mérőlapok felvételire
2002/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/1. sz. feladataihoz
2002/február: Megjegyzés a C. 640. feladathoz
2002/március: Amit jó tudni a háromszögekről
2002/március: Még egyszer a B. 3438. feladatról
2002/március: Helyesbítés
2002/március: A Hajdú-Bihar megyei Középiskolai Matematikai versenyekről
2002/március: Mérőlapok felvételire
2002/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/2. sz. feladataihoz
2002/április: Ericsson-díj 2002
2002/április: A faktoriális alsó- és felső becslései
2002/április: Mérőlapok felvételire
2002/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/3. sz. feladataihoz
2002/május: Beszámoló a XI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2002/május: Beszámoló a 13. Gillis-Turán matematikaversenyről
2002/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2002/május: A tanárképző főiskolások 2002. évi Péter Rózsa matematikaversenye
2002/május: Hány olyan permutáció van, amely adott számú elemet rögzít?
2002/május: Az n! becslése elemi eszközökkel
2002/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2002/május: Ericsson-díj 2002
2002/szeptember: Beszámoló a 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2002/szeptember: A 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2002/szeptember: XLII. Rátz László Vándorgyűlés
2002/szeptember: Jelentés a Beke Bizottság döntéséről
2002/szeptember: Egy csodálatos elmélet - a Nash-egyensúly
2002/szeptember: A 2002/2003. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja
2002/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/szeptember: KöMaL 2002-2003 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny - Versenykiírás
2002/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2002/október: A 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2002/október: Játékelmélet az Álomgyárban
2002/október: A Műszaki Főiskolák 2002. évi (24.) Országos Hajós György Versenye
2002/október: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/október: Közlemények
2002/november: A Fields-éremről
2002/november: Kétszáz éve született Bolyai János
2002/november: A 2001-2002. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2002/november: A 2001-2002. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2002/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/7. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/december: Bolyai János forradalma
2002/december: ERICSSON - széles sávon az oktatásért
2002/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/8. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/márciusi melléklet: 2002/3. szám melléklete: A 2001/2002. tanévi matematika, informatika, fizika pontverseny állása
2002/szeptemberi melléklet: A 2001-2002-es tanévi pontversenyek végeredménye, MATEMATIKA
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002-es tanév matematika és informatika pontversenyeinek összesített eredménye
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002. évi Arany Dániel Matematika Tanulóverseny eredményei
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi verseny eredményei
2002/novemberi melléklet: Matematika Határok Nélkül Versenyfelhívás
2002/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 52. évfolyamának tartalomjegyzéke (2002)
2002/decemberi melléklet: Néhányan a 2001-2002-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2002/decemberi melléklet: What is KöMaL?
2002/decemberi melléklet: On János Bolyai's Bicentennial
2002/decemberi melléklet: Cardan and cryptography
2002/decemberi melléklet: Poncelet's theorem
2002/decemberi melléklet: Remarks to the Olympiad
2002/decemberi melléklet: Solutions to the problems of the Kürschák Competition, 2001
2002/decemberi melléklet: Mathematics and physics quiz
2002/decemberi melléklet: Preparatory problems for the entrance exam of high school
2002/decemberi melléklet: Problem Solving Competition: 2002/2003
2002/decemberi melléklet: KöMaL
2003/január: Beszélgetés Reiman Istvánnal (Az oktatói munka sikere kettőn múlik)
2003/január: A. M. Turing különös világa: A Turing-géptől a rejtjelfejtő Bombe-ig
2003/január: Megjegyzések egy versenyfeladat kapcsán
2003/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/január: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/9. számú felvételi előkészítő feladataihoz
2003/február: 2002. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2003/február: 2002. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2003/február: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2002-2003
2003/február: KöMaL Ifjúsági Ankét 2002
2003/február: Matematika és fizika TOTÓ 2002.
2003/február: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/1. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/március: Ericsson-díj 2003
2003/március: Egy reklámfogás, és ami mögötte van
2003/március: 63. William Lowell Putnam Matematika verseny 2002
2003/március: Matematikusok és teremtett világuk - Staar Gyula könyve
2003/március: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/2. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/április: Kőváry Károly (1923-2003)
2003/április: A Peano-görbe
2003/április: A 2002/2003. tanévi pontverseny állása, matematika
2003/április: Felvételire előkészítő feladatsor
2003/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/3.sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/május: Miért természetes az e?
2003/május: Miért lesz valakiből matematikus?
2003/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2003/május: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2003/május: Egy dugómodell
2003/szeptember: Beszámoló a 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2003/szeptember: A 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2003/szeptember: A 2003/2004. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye és időpontja
2003/szeptember: 43. Rátz László Vándorgyűlés
2003/szeptember: A 2003. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2003/szeptember: Egy boldog ember (riport Pálmay Lóránttal)
2003/szeptember: Természet Világa: Bolyai-emlékszám
2003/szeptember: Scharnitzky Viktor 1930-2003
2003/szeptember: Hódi Endre 1923-2003
2003/szeptember: A Műszaki Főiskolák 2003. évi (25.) Országos Hajós György Versenye
2003/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/szeptember: A 2002-2003-as tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2003/szeptember: KöMaL 2003-2004. évi matematika-fizika-számítástechnika pontverseny, versenykiírás
2003/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2003/október: Lesz-e olyan pillanat, amikor minden táncos "halott"?
2003/október: A 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2003/október: Beszámoló a 12. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2003/október: A tanárképző főiskolák 2003. évi Péter Rózsa Matematikaversenye
2003/október: Könyvismertető: Száva István: A szirakuzai óriás
2003/október: Felvételi előkészítő feladatsor 2003/7
2003/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/november: Mikor keletkezik "jó" csillag?
2003/november: A 2002-2003. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2003/november: A 2002-2003. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2003/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/7. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/november: A 2002-2003-as tanév matematika és informatika pontversenyének összesített eredménye
2003/november: Matematika Határok Nélkül (versenyfelhívás)
2003/november: Zseni csak egy volt közöttünk:...
2003/november: A Nobel-díjasok tanárára emlékeztek (Rátz László)
2003/december: Beszélgetés Surányi Jánossal
2003/december: Száz éve született Neumann János
2003/december: A Neumann-féle játékelmélet
2003/december: Karácsonyi könyvajánló (Mankiewicz: A matematika históriája)
2003/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/8 sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/december: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 53. évfolyamának tartalomjegyzéke 2003
2003/december: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2003/december: Néhányan a 2002-2003-as tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2003/december: Matematika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
2003/december: Matematikusképzés a BME-n
2003/szeptemberi melléklet: A matematika érettségi vizsga
2003/szeptemberi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/5 sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/szeptemberi melléklet: Felvételi előkészítő feladatok
2003/szeptemberi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatokhoz
2003/októberi melléklet: The 11th International Hungarian Mathematics competition
2003/októberi melléklet: Solution to a problem of the 43rd International Mathematical Olympiad
2003/októberi melléklet: Game Theory in the "Dream Factory"
2003/októberi melléklet: On the Fields Medal
2003/októberi melléklet: Ordering watermelons
2003/októberi melléklet: Dániel Arany Competition in Mathematics, 2001/2002
2003/októberi melléklet: Hungarian National Competition in Mathematics, 2001/2002
2003/októberi melléklet: Practice problems for the entrance exam
2004/január: Síkbeli ponthalmazok erős szimmetriatulajdonsággal (megjegyzések egy OKTV-feladathoz)
2004/január: Új prímrekord
2004/január: Két híres paradoxon
2004/január: ERICSSON-díjak
2004/január: PÁLYÁZAT Kőváry Károly Tanár Úr emlékére
2004/január: KöMaL Fórum
2004/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/január: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/9. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/január: Matematika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
2004/január: A Budapesti Műszaki Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2004/január: Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét
2004/január: Matematika és Fizika Totó a 2003. évi KöMaL Ifjúsági Ankéton
2004/február: Jelentés a 2003. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2004/február: A 2003. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2004/február: Százezer dolláros prímek
2004/február: Könyvismertető : Lovász László - Pelikán József - Vesztergombi Katalin: Kombinatorika
2004/február: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/1.sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/február: Egy KöMaL-javító tapasztalatai - a B. 3652. feladat tanulságai
2004/február: Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola
2004/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2004/február: A matematika és fizika totó eredménye
2004/március: Matematikai fogalomtár az interneten
2004/március: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2003/2004
2004/március: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/2. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/március: Könyvismertető : Dr. Kántor Sándorné - Dr. Kántor Sándor: Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyek 1992-2003
2004/március: B. 3667. -- a javító tapasztalatai
2004/április: Beszégetés a Rátz Tanár Úr Életműdíjas Urbán Jánossal
2004/április: Állami kitüntetések március 15. alkalmából
2004/április: Geometriai terek az algebra szemszögéből
2004/április: Berzsenyi György matematika-könyvtára
2004/április: Rátz Tanár Úr Életműdíj hat középiskolai tanárnak
2004/április: A csapóajtón túl
2004/április: 64. William Lowell Putnam Matematika Verseny - 2003
2004/április: A 2002-2003. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2004/április: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/3.sz felvételi előkészítő feladataihoz
2004/május: A Feuerbach-kör érinti az érintő köröket
2004/május: Beszámoló a XIII. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2004/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2004/május: Octogon
2004/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/május: Egy KöMaL-javító tapasztalatai - a B. 3684. feladat tanulságai
2004/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól 2003-ban
2004/május: ERICSSON-DÍJ 2004 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2004/május: Bemutatkozik a Bolyai Kollégium
2004/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rátz Tanár Úr Életműdíj - 2004 Matematika-, fizika-, kémiatnárok elismerése
2004/szeptember: Beszámoló a 45. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2004/szeptember: A 2004/2005. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja:
2004/szeptember: XXXXIV. Rátz László Vándorgyűlés
2004/szeptember: A 2004. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2004/szeptember: A Műszaki Főiskolák 2004. évi (26.) Országos Hajós György Versenye
2004/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/szeptember: Az ABACUS és a KöMaL közös pontversenye
2004/szeptember: KöMaL 2004-2005 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny Versenykiírás
2004/október: A 45. Nemzetközi Matematika Diákolimpia feladatainak megoldásai
2004/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/október: Megoldásvázlatok a 2004/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/november: Amit jó tudni a kúpszeletekről
2004/november: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematika Tanulmányi Verseny feladatai
2004/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/november: Megoldásvázlatok a 2004/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/november: A 2003-2004-es tanév matematika és informatika pontversenyeinek összesített eredménye
2004/november: Versenyfelhívás
2004/november: Külföldi ösztöndíjak a világ hat országába
2004/december: Amit jó tudni a kúpszeletekről - II. rész
2004/december: A 2003-2004. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2004/december: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2004/december: A 2003-2004. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2004/december: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2004/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/december: Megoldásvázlatok a 2004/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/december: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közleményei pályaválasztóknak
2004/december: Néhányan a 2003-2004-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2004/december: KöMaL Ifjúsági Ankét - 2004
2004/áprilisi melléklet: Módszerek és elvárások az érettségi-felvételi feladatok megoldásáhozre
2004/áprilisi melléklet: Kislexikon
2004/áprilisi melléklet: Felvételi előkészítő feladatsor I.
2004/áprilisi melléklet: Felvételi előkészítő feladatsor II.
2004/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatsorhoz I.
2004/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatsorhoz II.
2004/áprilisi melléklet: A 2003/2004. tanévi pontverseny állása
2004/szeptemberi melléklet: A 2003-2004-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
2004/szeptemberi melléklet: Középszintű írásbeli matematika érettségi gyakorló feladatsor
2004/szeptemberi melléklet: Emeltszintű írásbeli matematika érettségi gyakorló feladatsor
2004/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 54. évfolyamának tartalomjegyzéke
2004/februári melléklet: Report on the 2002 Kürschák Competition
2004/februári melléklet: The mathematics behind a commercial trick
2004/februári melléklet: Multilingual Mathematics Knowledge Base --- MMKB Hungarian mathematics in the EU
2004/februári melléklet: What makes e natural?
2004/januári melléklet: Planar point sets with strong properties of symmetry
2005/január: Hiperbolikus Escher-grafikák
2005/január: Részletek a KöMaL 2004. évi Ifjúsági Ankétjáról
2005/január: ERICSSON-díjak
2005/január: Rátz Tanár Úr Életműdíj 2004
2005/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/január: Megoldásvázlatok a 2004/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2005/február: Jelentés a 2004. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2005/február: A 2004. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2005/február: 65. William Lowell Putnam Matematika Verseny - 2004
2005/február: Emeltszintű gyakorló feladatsor
2005/február: Megoldásvázlatok a 2005/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/február: A matematika és fizika totó eredménye (2004)
2005/február: Problems of the 2004 Kürschák Competition
2005/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2005/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/március: Megoldásvázlatok a 2005/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/április: Rácz János 1919 - 2005
2005/április: Latin négyzetek I.
2005/április: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2004-2005
2005/április: Megoldásvázlatok a 2005/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/május: A geometriai elrendezések diszkrét bája
2005/május: Millenniumi Díjak a Szellemi Tulajdon Világnapján
2005/május: Latin négyzetek II.
2005/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÁTZ TANÁR ÚR - 2005 biológia-, matematika-, fizika-, kémiatanárok elismerésére
2005/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2005/május: ERICCSON-DÍJ 2005 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2005/szeptember: Beszámoló a 46. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2005/szeptember: A 46. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2005/szeptember: A 2005/2006.évi olimpiai előkészítő szakörök helye, időpontjai:
2005/szeptember: Szalonpóker: kártyakeverés és kongruenciák
2005/szeptember: Megjegyzések a felkészítő és az igazi érettségi feladatokhoz
2005/szeptember: Matematika Határok Nélkül A 2004-2005. tanév eredményei
2005/szeptember: XLV. Rátz László Vándorgyűlés
2005/szeptember: A 2005. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2005/szeptember: Irány a Nobel-díj
2005/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2005/szeptember: KöMaL 2005-2006 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny Versenykiírás
2005/szeptember: Eötvös-verseny
2005/október: A 46. Nemzetközi Matematikai Diákolipmia feladatainak megoldásai
2005/október: Változatok a szimmetriára: így működik a Muirhead-egyenlőtlenség
2005/október: Számhármasok I.
2005/október: Közlemény
2005/november: Olimpiai megjegyzések
2005/november: Számhármasok II.
2005/november: A 2004-2005. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2005/november: A 2004-2005. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2005/november: A 2004-2005. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2005/november: A 2004-2005. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2005/november: Jelentés a 2005. évi Ericsson-díjazottakról
2005/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2005/november: Versenyfelhívás
2005/december: A Ceva-tétel trigonometrikus alakja és néhány alkalmazása
2005/december: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2005/december: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematik Intézetének Közleménye pályaválasztóknak
2005/áprilisi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor I.
2005/áprilisi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor II.
2005/áprilisi melléklet: Középszintű gyakorló feladatsor I.
2005/áprilisi melléklet: Középszintű gyakorló feladatsor II.
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. I. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4, sz. II. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. I. középszintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. II. középszintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: A 2004/2005. tanévi pontverseny állása, matematika
2005/szeptemberi melléklet: A 2004-2005-ös pontversenyek végeredménye
2005/szeptemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/októberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/októberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/novemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/novemberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/novemberi melléklet: A 2004-2005-ös pontversenyek összesített eredménye
2005/decemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/decemberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/decemberi melléklet: A KöMaL 55. évfolyamának tartalomjegyzéke
2006/január: Az algebra alaptétele I.
2006/január: Matematika az ELTE TTK-n - a bolognai rendszerben
2006/január: Perfektség és normalitás
2006/január: A 2005. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatia
2006/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/január: Megoldásvázlatok a 2005/9. sz.emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közleményei pályaválasztóknak
2006/január: Fizika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Információ pályaválasztóknak
2006/január: 2005. évi Őszi Ankét
2006/január: Matematika és fizika TOTÓ
2006/február: Jelentés a 2005. évi Kürschák József Matemetikai Tanulóversenyről
2006/február: A 2005. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2006/február: Az algebra alaptétele II.
2006/február: Pólya György Díj
2006/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/február: Megoldásvázlatok a 2006/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/február: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2006/február: A matematika és fizika totó eredménye
2006/március: Számtani közép, mértani közép, meg ilyenek
2006/március: Variációk egy versenyfeladatra
2006/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/március: Megoldásvázlatok a 2006/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/április: Hogyan született az analízis?
2006/április: Közepek
2006/április: Emelt szintű gyakorló feladatok
2006/április: Megoldásvázlatok a 2006/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/május: Mátrixok
2006/május: Beszélgetés az Abel-díjas Lax Péterrel
2006/május: Megoldásvázlatok a 2006/4.sz emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/május: ERICSSON-DÍJ 2006 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2006/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ - 2006 biológia-, matematika-, fizika-, kémiatanárok elismerésére
2006/május: CABRI TANFOLYAM
2006/szeptember: Beszámoló a 47. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2006/szeptember: A 47. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2006/szeptember: A 2006/2007. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja
2006/szeptember: XLVI. Rátz László Vándorgyűlés
2006/szeptember: A középiskolás tanárverseny feladatai
2006/szeptember: A tanárverseny eredménye
2006/szeptember: A 2006. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2006/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/szeptember: Lovász László a Nemzetközi Matematikai Unió új elnöke
2006/szeptember: Megjegyzések a B. 3849. feladat megoldásához
2006/szeptember: Pályázati felhívás
2006/szeptember: KöMaL Tesztverseny - Versenykiírás
2006/szeptember: KöMaL 2006-2007 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny
2006/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/október: A 47. Nemzetközi Matematikai Diákolinpia feladatainak megoldásai
2006/október: Egy koordinátor kalandjai
2006/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/október: Megoldásvázlatok a 2006/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/október: Közlemény
2006/november: Erdős Pál emlékére
2006/november: A 2005-2006. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2006/november: A 2005-2006. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2006/november: A 2005-2006. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2006/november: A 2005-2006. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2006/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/november: Megoldásvázlatok a 2006/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/december: Hogyan szervezzünk körmérkőzéses focibajnokságot?
2006/december: Olimpiai megjegyzések
2006/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/december: Megoldásvázlatok a 2006/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/december: Jelentés a 2006. évi Ericsson-díjazottakról
2006/szeptemberi melléklet: A 2005-2006-os tanévi pontversenyek végeredménye
2006/novemberi melléklet: A 2005-2006-os tanév pontversenyeinek összesítet eredménye
2006/decemberi melléklet: Matematikus képzés a BME-n
2007/január: Surányi János
2007/január: Miért lettem matematikus - részletek
2007/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/január: Megoldásvázlatok a 2006/9. sz. emelt szintű gyakorló feladatokhoz
2007/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/január: Matematikus továbbtanulási problémák megoldásai
2007/január: Matematika és fizika totó
2007/január: Matematika és fizika totó megoldása
2007/február: Jelentés a 2006. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2007/február: A 2006. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatinak megoldásai
2007/február: A 2006. évi William Lowell Putnam verseny feladatai
2007/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/február: Megoldásvázlatok a 2007/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/március: Desargues tétele
2007/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/március: Megoldásvázlatok a 2007/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2007/április: Nők a matematikában
2007/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/április: Megoldásvázlatok a 2007/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/május: Egy érdekes és egyszerű transzformációval származtatott nem-desargues-i affin sík
2007/május: Hogyan nyerjünk a TOTÓn?
2007/május: Megoldásvázlatok a 2007/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/május: Ericsson-díj 2007 - felhívás
2007/szeptember: Beszámoló a 48. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2007/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök
2007/szeptember: Ötven éve halt meg Neukomm Gyula
2007/szeptember: Az új felvételi pontszámítási rendszer I.
2007/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/szeptember: KöMaL Tesztverseny -- Versenykiírás
2007/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2007/szeptember: KöMaL 2007--2008 matematika--fizika--számítástechnika pontverseny, versenykiírás
2007/szeptember: Pólya György-díj
2007/szeptember: Figyelem!
2007/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/október: A 48. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2007/október: A végtelen sorok felfedezése. I
2007/október: XLVII. Rátz László Vándorgyűlés
2007/október: A 2007. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2007/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/október: Megoldásvázlatok a 2007/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/október: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/november: A végtelen sorok felfedezése. II
2007/november: Egyetemisták matematikaversenyen
2007/november: A 2006-2007. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2007/november: A 2006-2007. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2007/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/november: Megoldásvázlatok a 2007/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/december: Az új felvételi pontszámítási rendszer II.
2007/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/december: Megoldásvázlatok a 2007/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/december: Matematikaképzések az ELTE TTK-n
2007/december: Matematikus képzés a BME-n
2007/december: Néhányan a 2006-2007-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2007/szeptemberi melléklet: A 2006-2007-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2007/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 57. évfolyamának tartalomjegyzéke
2007/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2008/január: Újabb ismereteink a szabályos toroidokról
2008/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/január: Megoldásvázlatok a 2007/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/január: Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért és a tehetséggondozásért
2008/január: Rátz Tanár Úr Életműdíj
2008/január: Matematikus továbbtanulási problémák megoldásai
2008/február: Jelentés a 2007. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2008/február: A 2007. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2008/február: Variációk a SET témájára
2008/február: A 2007. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatai
2008/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/február: Megoldásvázlatok a 2008/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/március: Megoldásvázlatok a 2008/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/március: Medvetélkedő
2008/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2008/április: Ízelítő a Fermat--Torricelli problémakörből
2008/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/április: Megoldásvázlatok a 2008/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/április: Pályázati felhívás Rátz Tanár Úr Életműdíj 2008
2008/május: A Baire-tételről egy KöMaL-feladat kapcsán
2008/május: Megoldásvázlatok a 2008/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/május: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti a 4. Ifjúsági Bolyai Pályázatot
2008/május: Ericsson-díj 2008
2008/szeptember: Beszámoló a 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2008/szeptember: A 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2008/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök
2008/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2008/szeptember: KöMaL 2008--2009 matematika--fizika--informatika pontverseny - Versenykiírás
2008/szeptember: Figyelem!
2008/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/október: A 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2008/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2008/október: 48. Rátz László Vándorgyűlés
2008/október: A középiskolás tanárverseny feladatai
2008/október: A 2008. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2008/október: Új prímek
2008/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/október: Megoldásvázlatok a 2008/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/október: KöMaL Tesztverseny -- Versenykiírás
2008/október: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/november: XVIII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny
2008/november: A 2007--2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2008/november: A 2007--2008. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2008/november: A 2007--2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2008/november: A 2007--2008. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2008/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/november: Megoldásvázlatok a 2008/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/december: Kombinatorikai problémák egy egyszemélyes játék kapcsán I.
2008/december: Könyvismertető: Gál Péter: Ördöglakatok, pentominók és társaik
2008/december: Új lehetőségek a matematikus hallgatóknak a Debreceni Egyetemen
2008/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/december: Megoldásvázlatok a 2008/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/december: Matematikus képzés a BME-n
2008/szeptemberi melléklet: A 2007--2008-as tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2008/szeptemberi melléklet: A 2007--2008-as tanévi pontversenyek megyénkénti helyezettjei
2008/novemberi melléklet: A 2007--2008-as tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2008/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 58. évfolyamának tartalomjegyzéke
2008/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2009/január: Kombinatorikai problémák egy egyszemélyes játék kapcsán II.
2009/január: Jelentés a 2008. évi Ericsson-díjazottakról
2009/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/január: Megoldásvázlatok a 2008/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/január: Matematika és fizika totó
2009/január: Matematika és fizika totó megoldása
2009/február: Jelentés a 2008. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2009/február: A 2008. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2009/február: A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek I.
2009/február: A 2008. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatai
2009/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/február: Megoldásvázlatok a 2009/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/március: A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek II.
2009/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2008. évi beszámolója
2009/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/március: Megoldásvázlatok a 2009/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/április: Megoldásvázlatok a 2009/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/május: Száz éve született...
2009/május: Delta-kommandó, avagy rekurziók és differencia-egyenletek
2009/május: A centrálaxonometriáról az A. 456. feladat kapcsán
2009/május: Tetraéderek közös belső ponttal, avagy egy Kürschák-feladat utóélete
2009/május: Megoldásvázlatok a 2009/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/szeptember: Salát Máté
2009/szeptember: Beszámoló az 50. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2009/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/október: Az 50. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2009/október: 49. Rátz László Vándorgyűlés
2009/október: A középiskolás tanárverseny feladatai
2009/október: A 2009. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2009/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/október: Megoldásvázlatok a 2009. szeptemberi emelt szintű gyakorló feladatokhoz
2009/október: A 2008--2009-es tesztverseny díjazottjai
2009/november: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2009/november: A 2008--2009. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2009/november: A 2008--2009. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2009/november: A 2008--2009. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2009/november: A 2008--2009. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2009/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/november: Megoldásvázlatok a 2009/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/december: Megoldásvázlatok a 2009/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/december: Matematika és fizika totó
2009/december: Matematika és fizika totó megoldása
2009/szeptemberi melléklet: A 2008--2009-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2009/szeptemberi melléklet: A 2008--2009-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2009/novemberi melléklet: A 2008--2009-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2009/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 59. évfolyamának tartalomjegyzéke
2009/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2010/január: A 2009. évi Ericsson-díjazottak
2010/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2010/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/január: Megoldásvázlatok a 2009/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/február: Jelentés a 2009. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2010/február: A 2009. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2010/február: A 2009. évi William Lowell Putnam verseny feladatai
2010/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/február: Megoldásvázlatok a 2010/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2009. évi beszámolója
2010/február: Átadták a 2009. évi Rátz Tanár Úr Életműdíjakat
2010/március: Latin négyzetek, szép sudoku megoldások és véges geometriák I.
2010/március: Gauss-egészek és Dirichlet tétele I.
2010/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/március: Megoldásvázlatok a 2010/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/április: Latin négyzetek, szép sudoku megoldások és véges geometriák II.
2010/április: Gauss-egészek és Dirichlet tétele II.
2010/április: Barátságok a matematikán keresztül, országhatárokon át
2010/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/április: Megoldásvázlatok a 2010/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/május: Egy kártyatrükk és ami mögötte van
2010/május: Megoldásvázlatok a 2010/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2010/szeptemberi melléklet: A 2009-2010-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2010/szeptemberi melléklet: A 2009-2010-es taanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2010/novemberi melléklet: A 2009--2010-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2010/decemberi melléklet: A KöMaL 60. évfolyamának tartalomjegyzéke (2010)
2010/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2011/szeptember: Beszámoló az 52. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2011/szeptember: Nemzetközi GeoGebra Konferencia
2011/szeptember: 51. Rátz László Vándorgyűlés
2011/szeptember: A 2011. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2011/szeptember: Konferenciaközpont építése avagy felületek háromszögelése
2011/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2011/október: Az 52. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2011/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2011/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/október: Megoldásvázlatok a 2011/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/november: A 2010--2011. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2011/november: A 2010--2011. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2011/november: A 2010--2011. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2011/november: A 2010--2011. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2011/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/november: Megoldásvázlatok a 2011/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/november: Közlemény
2011/november: Közlemény
2011/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2011/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/december: Megoldásvázlatok a 2011/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tesztverseny díjazottjai
2011/decemberi melléklet: A KöMaL 61. évfolyamának tartalomjegyzéke (2011)
2011/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2012/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2012/szeptemberi melléklet: A 2011-2012-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2012/szeptemberi melléklet: A 2011-2012-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2012/novemberi melléklet: A 2011--2012-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2012/decemberi melléklet: A KöMaL 62. évfolyamának tartalomjegyzéke (2012)
2012/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2013/szeptemberi melléklet: A 2012-2013-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2013/szeptemberi melléklet: A 2012-2013-as tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2013/novemberi melléklet: A 2012--2013-as tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2013/decemberi melléklet: A KöMaL 63. évfolyamának tartalomjegyzéke (2013)
2013/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2014/május: Megoldásvázlatok a 2014/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2014/szeptemberi melléklet: A 2013--2014-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2014/szeptemberi melléklet: A 2013-2014-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2014/novemberi melléklet: A 2013--2014-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2014/decemberi melléklet: A KöMaL 64. évfolyamának tartalomjegyzéke (2014)
2014/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2015/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2015/január: Megoldásvázlatok a 2014/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2015/február: Jelentés a 2014. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2015/február: A 2014. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2015/február: ERICSSON-DÍJ 2015 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2015/február: Tizennegyedik Rátz Tanár Úr Életműdíj átadó
2015/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2015/december: A Milne-egyenlőtlenség és társai, avagy ellenállások álruhában I.
2015/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2015/december: Megoldásvázlatok a 2015/8. sz. emelt szintű matematika gyakorló feladatsorhoz
2015/december: Jelentés a 2015. évi Ericsson-díjazottakról
2018/február: Ericsson-díj 2018
2018/március: Rácsok és csoportok 2.
2018/szeptember: Barangolás kockás papíron
2018/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2018. Dombóvár
2018/november: Segner János András, a turbina atyja
2018/december: Akik a nagy teljesítmény mögött állnak
2019/február: ERICSSON-DÍJ, 2019
2019/november: Jelentés a 2019. évi Ericsson-díjazottakról
2019/november: Nyári matematika- és fizikatábor 2019. Dombóvár

Feladatok (20114 találat):

1968/szeptember: F.16171968/szeptember: F.16181968/szeptember: F.16191968/szeptember: F.1620
1968/szeptember: F.16211968/szeptember: F.16221968/október: F.16231968/október: F.1626
1968/október: F.16241968/október: F.16251968/október: F.16271968/október: F.1628
1968/november: F.16311968/november: F.16291968/november: F.16301968/november: F.1632
1968/november: F.16331968/november: F.16341968/december: F.16361968/december: F.1637
1968/december: F.16351968/december: F.16381968/december: F.16391968/december: F.1640
1969/január: F.16431969/január: F.16441969/január: F.16451969/január: F.1646
1969/január: F.16411969/január: F.16421969/február: F.16471969/február: F.1648
1969/február: F.16491969/február: F.16501969/február: F.16511969/február: F.1652
1969/március: F.16531969/március: F.16571969/március: F.16541969/március: F.1655
1969/március: F.16561969/március: F.16581969/április: F.16621969/április: F.1659
1969/április: F.16601969/április: F.16611969/április: F.16631969/április: F.1664
1969/május: F.16671969/május: F.16681969/május: F.16651969/május: F.1666
1969/május: F.16691969/május: F.16701969/szeptember: F.16711969/szeptember: F.1672
1969/szeptember: F.16731969/szeptember: F.16741969/szeptember: F.16751969/szeptember: F.1676
1969/október: F.16771969/október: F.16781969/október: F.16791969/október: F.1680
1969/október: F.16811969/október: F.16821969/november: F.16831969/november: F.1684
1969/november: F.16851969/november: F.16861969/november: F.16871969/november: F.1688
1969/december: F.16891969/december: F.16901969/december: F.16911969/december: F.1692
1969/december: F.16931969/december: F.16941970/január: F.16951970/január: F.1696
1970/január: F.16971970/január: F.16981970/január: F.16991970/január: F.1700
1970/február: F.17011970/február: F.17021970/február: F.17061970/február: F.1703
1970/február: F.17041970/február: F.17051970/március: F.17071970/március: F.1709
1970/március: F.17081970/március: F.17101970/március: F.17111970/március: F.1712
1970/április: F.17131970/április: F.17151970/április: F.17141970/április: F.1716
1970/április: F.17171970/április: F.17181970/május: F.17191970/május: F.1720
1970/május: F.17211970/május: F.17221970/május: F.17231970/május: F.1724
1970/szeptember: F.17301970/szeptember: F.17251970/szeptember: F.17261970/szeptember: F.1727
1970/szeptember: F.17281970/szeptember: F.17291970/október: F.17311970/október: F.1732
1970/október: F.17331970/október: F.17341970/október: F.17351970/október: F.1736
1970/november: F.17371970/november: F.17381970/november: F.17391970/november: F.1740
1970/november: F.17411970/november: F.17421970/december: F.17431970/december: F.1744
1970/december: F.17451970/december: F.17471970/december: F.17461970/december: F.1748
1971/január: F.17491971/január: F.17501971/január: F.17511971/január: F.1752
1971/január: F.17531971/január: F.17541971/február: F.17551971/február: F.1756
1971/február: F.17571971/február: F.17581971/február: F.17591971/február: F.1760
1971/március: F.17611971/március: F.17621971/március: F.17631971/március: F.1764
1971/március: F.17651971/március: F.17661971/április: F.17671971/április: F.1768
1971/április: F.17691971/április: F.17701971/április: F.17721971/április: F.1771
1971/május: F.17731971/május: F.17741971/május: F.17751971/május: F.1776
1971/május: F.17771971/május: F.17781971/szeptember: F.17791971/szeptember: F.1780
1971/szeptember: F.17811971/szeptember: F.17831971/szeptember: F.17821971/szeptember: F.1784
1971/október: F.17851971/október: F.17861971/október: F.17871971/október: F.1790
1971/október: F.17881971/október: F.17891971/november: F.17911971/november: F.1792
1971/november: F.17941971/november: F.17951971/november: F.17931971/november: F.1796
1971/december: F.17971971/december: F.17991971/december: F.17981971/december: F.1800
1971/december: F.18011971/december: F.18021972/január: F.18061972/január: F.1807
1972/január: F.18031972/január: F.18041972/január: F.18051972/január: F.1808
1972/február: F.18101972/február: F.18111972/február: F.18091972/február: F.1813
1972/február: F.18121972/február: F.18141972/március: F.18151972/március: F.1816
1972/március: F.18171972/március: F.18191972/március: F.18201972/március: F.1818
1972/április: F.18211972/április: F.18221972/április: F.18231972/április: F.1825
1972/április: F.18261972/április: F.18241972/május: F.18271972/május: F.1832
1972/május: F.18281972/május: F.18291972/május: F.18301972/május: F.1831
1972/szeptember: F.18331972/szeptember: F.18341972/szeptember: F.18371972/szeptember: F.1838
1972/szeptember: F.18351972/szeptember: F.18361972/október: F.18391972/október: F.1843
1972/október: F.18401972/október: F.18421972/október: F.18441972/október: F.1841
1972/november: F.18451972/november: F.18491972/november: F.18481972/november: F.1846
1972/november: F.18471972/november: F.18501972/december: F.18511972/december: F.1852
1972/december: F.18531972/december: F.18541972/december: F.18551972/december: F.1856
1973/január: F.18571973/január: F.18581973/január: F.18591973/január: F.1860
1973/január: F.18611973/január: F.18621973/február: F.18631973/február: F.1864
1973/február: F.18651973/február: F.18661973/február: F.18671973/február: F.1868
1973/március: F.18701973/március: F.18711973/március: F.18741973/március: F.1869
1973/március: F.18721973/március: F.18731973/április: F.18761973/április: F.1875
1973/április: F.18771973/április: F.18781973/április: F.18801973/április: F.1879
1973/május: F.18811973/május: F.18821973/május: F.18831973/május: F.1884
1973/május: F.18861973/május: F.18851973/szeptember: F.18871973/szeptember: F.1888
1973/szeptember: F.18891973/szeptember: F.18911973/szeptember: F.18921973/szeptember: F.1890
1973/október: F.18931973/október: F.18941973/október: F.18951973/október: F.1897
1973/október: F.18981973/október: F.18961973/november: F.18991973/november: F.1900
1973/november: F.19011973/november: F.19031973/november: F.19041973/november: F.1902
1973/december: F.19051973/december: F.19071973/december: F.19091973/december: F.1910
1973/december: F.19061973/december: F.19081974/január: F.19111974/január: F.1912
1974/január: F.19131974/január: F.19141974/január: F.19151974/január: F.1916
1974/február: F.19171974/február: F.19181974/február: F.19201974/február: F.1921
1974/február: F.19191974/február: F.19221974/március: F.19241974/március: F.1923
1974/március: F.19251974/március: F.19271974/március: F.19261974/március: F.1928
1974/április: F.19321974/április: F.19331974/április: F.19291974/április: F.1930
1974/április: F.19311974/április: F.19341974/május: F.19351974/május: F.1936
1974/május: F.19371974/május: F.19381974/május: F.19391974/május: F.1940
1974/szeptember: F.19411974/szeptember: F.19421974/szeptember: F.19431974/szeptember: F.1944
1974/szeptember: F.19451974/szeptember: F.19461974/október: F.19471974/október: F.1948
1974/október: F.19491974/október: F.19501974/október: F.19511974/október: F.1952
1974/november: F.19531974/november: F.19541974/november: F.19551974/november: F.1956
1974/november: F.19571974/november: F.19581974/december: F.19591974/december: F.1960
1974/december: F.19611974/december: F.19621974/december: F.19631974/december: F.1964
1975/január: F.19651975/január: F.19661975/január: F.19681975/január: F.1969
1975/január: F.19701975/január: F.19671975/február: F.19711975/február: F.1972
1975/február: F.19731975/február: F.19741975/február: F.19751975/február: F.1976
1975/március: F.19771975/március: F.19791975/március: F.19801975/március: F.1981
1975/március: F.19781975/március: F.19821975/április: F.19831975/április: F.1985
1975/április: F.19881975/április: F.19841975/április: F.19861975/április: F.1987
1975/május: F.19921975/május: F.19891975/május: F.19901975/május: F.1991
1975/május: F.19931975/május: F.19941975/szeptember: F.19961975/szeptember: F.1995
1975/szeptember: F.19971975/szeptember: F.19981975/szeptember: F.19991975/szeptember: F.2000
1975/október: F.20011975/október: F.20021975/október: F.20031975/október: F.2004
1975/október: F.20051975/október: F.20061975/november: F.20071975/november: F.2008
1975/november: F.20091975/november: F.20101975/november: F.20111975/november: F.2012
1975/december: F.20131975/december: F.20141975/december: F.20151975/december: F.2016
1975/december: F.20171975/december: F.20181976/január: Gy.16171976/január: F.2019
1976/január: F.20201976/január: F.20211976/január: F.20221976/január: F.2023
1976/január: F.20241976/február: Gy.16181976/február: Gy.16191976/február: Gy.1620
1976/február: Gy.16211976/február: F.20251976/február: F.20261976/február: F.2027
1976/február: F.20281976/február: Gy.16221976/február: Gy.16231976/február: F.2029
1976/február: F.20301976/március: Gy.16271976/március: Gy.16251976/március: Gy.1626
1976/március: Gy.16281976/március: Gy.16291976/március: F.20311976/március: F.2032
1976/március: F.20331976/március: F.20341976/március: Gy.16301976/március: F.2035
1976/március: F.20361976/április: Gy.16311976/április: Gy.16321976/április: Gy.1633
1976/április: Gy.16341976/április: Gy.16351976/április: Gy.16301976/április: F.2037
1976/április: F.20381976/április: F.20391976/április: F.20401976/április: F.2041
1976/április: F.20421976/május: Gy.16371976/május: Gy.16381976/május: Gy.1639
1976/május: Gy.16401976/május: Gy.16411976/május: Gy.16421976/május: F.2043
1976/május: F.20441976/május: F.20451976/május: F.20461976/május: F.2047
1976/május: F.20481976/szeptember: Gy.16431976/szeptember: Gy.16441976/szeptember: Gy.1645
1976/szeptember: Gy.16461976/szeptember: Gy.16471976/szeptember: Gy.16481976/szeptember: F.2049
1976/szeptember: F.20501976/szeptember: F.20511976/szeptember: F.20521976/szeptember: F.2053
1976/szeptember: F.20541976/október: Gy.16491976/október: F.20551976/október: F.2056
1976/október: Gy.16501976/október: Gy.16511976/október: Gy.16521976/október: Gy.1653
1976/október: Gy.16541976/október: F.20571976/október: F.20581976/október: F.2059
1976/október: F.20601976/november: Gy.16551976/november: Gy.16561976/november: Gy.1657
1976/november: Gy.16581976/november: F.20611976/november: F.20621976/november: F.2063
1976/november: F.20641976/november: F.20651976/november: F.20661976/november: Gy.1659
1976/november: Gy.16601976/december: Gy.16611976/december: Gy.16621976/december: Gy.1663
1976/december: Gy.16641976/december: Gy.16651976/december: Gy.16661976/december: F.2067
1976/december: F.20681976/december: F.20691976/december: F.20701976/december: F.2071
1976/december: F.20721977/január: Gy.16671977/január: F.20731977/január: F.2074
1977/január: F.20751977/január: F.20761977/január: Gy.16681977/január: Gy.1669
1977/január: Gy.16701977/január: Gy.16711977/január: Gy.16721977/január: F.2077
1977/január: F.20781977/február: Gy.16781977/február: Gy.16791977/február: Gy.1680
1977/február: Gy.16811977/február: F.20791977/február: F.20801977/február: F.2081
1977/február: F.20821977/február: F.20831977/február: F.20841977/február: Gy.1682
1977/február: Gy.16831977/március: Gy.16841977/március: Gy.16851977/március: Gy.1686
1977/március: Gy.16871977/március: Gy.16891977/március: F.20851977/március: F.2086
1977/március: F.20871977/március: F.20881977/március: Gy.16881977/március: F.2089
1977/március: F.20901977/április: F.20921977/április: Gy.16921977/április: Gy.1693
1977/április: F.20911977/április: Gy.16901977/április: Gy.16911977/április: Gy.1694
1977/április: Gy.16951977/április: F.20931977/április: F.20941977/április: F.2096
1977/április: F.20951977/május: F.20991977/május: Gy.16961977/május: Gy.1698
1977/május: Gy.17001977/május: Gy.17011977/május: F.20971977/május: F.2098
1977/május: Gy.16971977/május: Gy.16991977/május: F.21001977/május: F.2101
1977/május: F.21021977/szeptember: Gy.17021977/szeptember: Gy.17031977/szeptember: Gy.1704
1977/szeptember: Gy.17051977/szeptember: Gy.17061977/szeptember: F.21031977/szeptember: F.2104
1977/szeptember: F.21051977/szeptember: F.21061977/szeptember: F.21071977/szeptember: F.2108
1977/szeptember: Gy.17071977/szeptember: Gy.17081977/szeptember: Gy.17091977/október: F.2109
1977/október: Gy.17101977/október: Gy.17111977/október: Gy.17121977/október: Gy.1713
1977/október: Gy.17141977/október: Gy.17151977/október: Gy.17161977/október: Gy.1717
1977/október: F.21101977/október: F.21111977/október: F.21121977/október: F.2113
1977/október: F.21141977/november: Gy.17181977/november: Gy.17191977/november: Gy.1720
1977/november: Gy.17211977/november: Gy.17221977/november: Gy.17231977/november: Gy.1724
1977/november: Gy.17251977/november: F.21151977/november: F.21161977/november: F.2117
1977/november: F.21181977/november: F.21191977/november: F.21201977/december: Gy.1726
1977/december: Gy.17271977/december: Gy.17281977/december: Gy.17291977/december: F.2121
1977/december: F.21221977/december: F.21231977/december: Gy.17301977/december: Gy.1731
1977/december: Gy.17321977/december: Gy.17331977/december: F.21241977/december: F.2125
1977/december: F.21261978/január: Gy.17341978/január: Gy.17351978/január: F.2127
1978/január: Gy.17361978/január: Gy.17371978/január: Gy.17381978/január: Gy.1739
1978/január: Gy.17401978/január: Gy.17411978/január: F.21281978/január: F.2129
1978/január: F.21301978/január: F.21311978/január: F.21321978/február: Gy.1742
1978/február: Gy.17431978/február: Gy.17441978/február: Gy.17451978/február: Gy.1746
1978/február: Gy.17471978/február: F.21331978/február: F.21341978/február: F.2135
1978/február: F.21361978/február: F.21371978/február: Gy.17481978/február: Gy.1749
1978/február: F.21381978/március: Gy.17501978/március: Gy.17511978/március: Gy.1752
1978/március: Gy.17531978/március: Gy.17541978/március: Gy.17551978/március: Gy.1756
1978/március: Gy.17571978/március: F.21391978/március: F.21401978/március: F.2141
1978/március: F.21421978/március: F.21431978/március: F.21441978/április: Gy.1759
1978/április: Gy.17581978/április: Gy.17601978/április: Gy.17611978/április: Gy.1762
1978/április: F.21461978/április: F.21451978/április: F.21471978/április: F.2148
1978/április: F.21491978/április: F.21501978/április: Gy.17631978/április: Gy.1764
1978/április: Gy.17651978/május: Gy.17661978/május: F.21511978/május: F.2152
1978/május: Gy.17671978/május: Gy.17681978/május: Gy.17691978/május: Gy.1770
1978/május: Gy.17711978/május: Gy.17721978/május: Gy.17731978/május: F.2153
1978/május: F.21541978/május: F.21551978/május: F.21561978/szeptember: Gy.1774
1978/szeptember: Gy.17751978/szeptember: Gy.17761978/szeptember: Gy.17771978/szeptember: Gy.1778
1978/szeptember: F.21571978/szeptember: F.21581978/szeptember: F.21591978/szeptember: F.2160
1978/szeptember: F.21611978/szeptember: Gy.17791978/szeptember: Gy.17801978/szeptember: Gy.1781
1978/szeptember: F.21621978/október: Gy.17821978/október: Gy.17831978/október: Gy.1784
1978/október: Gy.17851978/október: Gy.17861978/október: F.21631978/október: F.2164
1978/október: F.21651978/október: F.21661978/október: F.21671978/október: Gy.1787
1978/október: Gy.17881978/október: Gy.17891978/október: F.21681978/november: Gy.1790
1978/november: Gy.17911978/november: Gy.17921978/november: Gy.17931978/november: Gy.1794
1978/november: Gy.17951978/november: Gy.17961978/november: Gy.17971978/november: F.2169
1978/november: F.21701978/november: F.21711978/november: F.21721978/november: F.2173
1978/november: F.21741978/december: Gy.17981978/december: Gy.17991978/december: Gy.1800
1978/december: Gy.18011978/december: F.21751978/december: F.21761978/december: F.2177
1978/december: F.21781978/december: Gy.18021978/december: Gy.18031978/december: Gy.1804
1978/december: Gy.18051978/december: F.21791978/december: F.21801979/január: Gy.1806
1979/január: Gy.18071979/január: Gy.18081979/január: Gy.18091979/január: Gy.1810
1979/január: Gy.18111979/január: Gy.18121979/január: Gy.18131979/január: F.2181
1979/január: F.21821979/január: F.21831979/január: F.21841979/január: F.2185
1979/január: F.21861979/február: Gy.18141979/február: Gy.18151979/február: Gy.1816
1979/február: Gy.18171979/február: Gy.18181979/február: Gy.18191979/február: Gy.1820
1979/február: Gy.18211979/február: F.21871979/február: F.21881979/február: F.2189
1979/február: F.21901979/február: F.21911979/február: F.21921979/március: Gy.1822
1979/március: Gy.18231979/március: F.21931979/március: Gy.18241979/március: Gy.1825
1979/március: Gy.18261979/március: Gy.18271979/március: Gy.18281979/március: Gy.1829
1979/március: F.21981979/március: F.21941979/március: F.21951979/március: F.2196
1979/március: F.21971979/április: Gy.18301979/április: Gy.18311979/április: Gy.1832
1979/április: Gy.18331979/április: Gy.18341979/április: Gy.18351979/április: Gy.1836
1979/április: F.21991979/április: F.22001979/április: F.22011979/április: F.2202
1979/április: F.22031979/április: Gy.18371979/április: F.22041979/május: Gy.1838
1979/május: Gy.18391979/május: Gy.18401979/május: Gy.18411979/május: Gy.1842
1979/május: Gy.18431979/május: Gy.18441979/május: F.22051979/május: F.2206
1979/május: F.22071979/május: F.22081979/május: F.22091979/május: Gy.1845
1979/május: F.22101979/szeptember: Gy.18461979/szeptember: Gy.18471979/szeptember: Gy.1848
1979/szeptember: Gy.18491979/szeptember: Gy.18501979/szeptember: Gy.18511979/szeptember: Gy.1852
1979/szeptember: Gy.18531979/szeptember: F.22111979/szeptember: F.22121979/szeptember: F.2213
1979/szeptember: F.22141979/szeptember: F.22151979/szeptember: F.22161979/október: Gy.1854
1979/október: Gy.18551979/október: Gy.18561979/október: Gy.18571979/október: Gy.1858
1979/október: Gy.18591979/október: Gy.18601979/október: Gy.18611979/október: F.2221
1979/október: F.22171979/október: F.22181979/október: F.22191979/október: F.2220
1979/október: F.22221979/november: Gy.18621979/november: Gy.18631979/november: Gy.1864
1979/november: Gy.18651979/november: Gy.18661979/november: Gy.18691979/november: Gy.1867
1979/november: Gy.18681979/november: F.22241979/november: F.22271979/november: F.2223
1979/november: F.22251979/november: F.22261979/november: F.22281979/december: Gy.1870
1979/december: Gy.18711979/december: Gy.18721979/december: Gy.18731979/december: Gy.1874
1979/december: F.22291979/december: F.22301979/december: F.22321979/december: Gy.1875
1979/december: Gy.18761979/december: Gy.18771979/december: F.22331979/december: F.2234
1980/január: F.22311980/január: Gy.18781980/január: Gy.18791980/január: Gy.1880
1980/január: Gy.18811980/január: Gy.18821980/január: F.22351980/január: F.2236
1980/január: F.22371980/január: F.22381980/január: F.22391980/január: Gy.1883
1980/január: Gy.18841980/január: Gy.18851980/január: F.22401980/február: Gy.1886
1980/február: Gy.18871980/február: Gy.18881980/február: Gy.18891980/február: F.2241
1980/február: F.22431980/február: Gy.18901980/február: Gy.18911980/február: Gy.1892
1980/február: Gy.18931980/február: F.22421980/február: F.22441980/február: F.2245
1980/február: F.22461980/március: Gy.18941980/március: Gy.18951980/március: Gy.1896
1980/március: Gy.18971980/március: Gy.18981980/március: Gy.18991980/március: Gy.1900
1980/március: Gy.19011980/március: F.22471980/március: F.22481980/március: F.2249
1980/március: F.22501980/március: F.22511980/március: F.22521980/április: Gy.1902
1980/április: Gy.19031980/április: Gy.19041980/április: Gy.19051980/április: Gy.1906
1980/április: F.22531980/április: F.22541980/április: F.22551980/április: F.2256
1980/április: F.22571980/április: Gy.19071980/április: Gy.19081980/április: Gy.1909
1980/április: F.22581980/május: Gy.19101980/május: Gy.19111980/május: Gy.1912
1980/május: Gy.19131980/május: Gy.19141980/május: Gy.19151980/május: Gy.1916
1980/május: Gy.19171980/május: F.22591980/május: F.22601980/május: F.2261
1980/május: F.22621980/május: F.22631980/május: F.22641980/május: F.2265
1980/szeptember: Gy.19181980/szeptember: Gy.19191980/szeptember: Gy.19201980/szeptember: Gy.1921
1980/szeptember: F.22661980/szeptember: F.22671980/szeptember: Gy.19221980/szeptember: Gy.1923
1980/szeptember: Gy.19241980/szeptember: Gy.19251980/szeptember: F.22681980/szeptember: F.2269
1980/szeptember: F.22701980/szeptember: F.22711980/október: Gy.19261980/október: Gy.1927
1980/október: Gy.19281980/október: Gy.19291980/október: Gy.19301980/október: Gy.1931
1980/október: Gy.19321980/október: Gy.19331980/október: F.22721980/október: F.2273
1980/október: F.22741980/október: F.22751980/október: F.22761980/október: F.2277
1980/november: Gy.19341980/november: Gy.19351980/november: Gy.19361980/november: Gy.1937
1980/november: Gy.19381980/november: Gy.19391980/november: Gy.19401980/november: Gy.1941
1980/november: F.22781980/november: F.22791980/november: F.22801980/november: F.2281
1980/november: F.22831980/november: F.22821980/december: Gy.19421980/december: Gy.1943
1980/december: Gy.19441980/december: Gy.19451980/december: Gy.19461980/december: Gy.1947
1980/december: Gy.19481980/december: Gy.19491980/december: F.22841980/december: F.2285
1980/december: F.22861980/december: F.22871980/december: F.22881980/december: F.2289
1981/január: Gy.19501981/január: Gy.19511981/január: Gy.19521981/január: Gy.1953
1981/január: F.22901981/január: F.22911981/január: F.22921981/január: F.2293
1981/január: Gy.19541981/január: Gy.19551981/január: Gy.19561981/január: Gy.1957
1981/január: F.22941981/január: F.22951981/február: Gy.19581981/február: Gy.1959
1981/február: Gy.19601981/február: Gy.19611981/február: Gy.19621981/február: F.2296
1981/február: F.22971981/február: F.22981981/február: F.22991981/február: F.2300
1981/február: F.23011981/február: Gy.19631981/február: Gy.19641981/február: Gy.1965
1981/március: Gy.19661981/március: Gy.19671981/március: Gy.19681981/március: Gy.1969
1981/március: Gy.19701981/március: Gy.19711981/március: F.23021981/március: F.2303
1981/március: F.23041981/március: Gy.19721981/március: Gy.19731981/március: F.2305
1981/március: F.23061981/március: F.23071981/április: Gy.19741981/április: Gy.1975
1981/április: Gy.19761981/április: F.23081981/április: F.23091981/április: F.2310
1981/április: F.23111981/április: Gy.19771981/április: Gy.19781981/április: Gy.1979
1981/április: Gy.19801981/április: Gy.19811981/április: F.23121981/április: F.2313
1981/május: Gy.19821981/május: Gy.19831981/május: Gy.19841981/május: Gy.1985
1981/május: F.23141981/május: F.23151981/május: F.23161981/május: F.2317
1981/május: Gy.19861981/május: Gy.19871981/május: Gy.19881981/május: Gy.1989
1981/május: F.23181981/május: F.23191981/szeptember: Gy.19901981/szeptember: Gy.1991
1981/szeptember: Gy.19921981/szeptember: Gy.19931981/szeptember: F.23201981/szeptember: F.2321
1981/szeptember: F.23221981/szeptember: F.23231981/szeptember: F.23241981/szeptember: Gy.1994
1981/szeptember: Gy.19951981/szeptember: Gy.19961981/szeptember: Gy.19971981/szeptember: F.2325
1981/október: Sz.11981/október: Gy.19981981/október: Gy.19991981/október: Gy.2000
1981/október: Gy.20011981/október: Sz.21981/október: F.23261981/október: F.2327
1981/október: Gy.20021981/október: Gy.20031981/október: Gy.20041981/október: Gy.2005
1981/október: F.23281981/október: F.23291981/október: F.23301981/október: F.2331
1981/november: Sz.31981/november: Sz.41981/november: Gy.20061981/november: Gy.2007
1981/november: Gy.20081981/november: Gy.20091981/november: F.23321981/november: F.2333
1981/november: F.23341981/november: F.23351981/november: Gy.20101981/november: Gy.2011
1981/november: Gy.20121981/november: Gy.20131981/november: F.23361981/november: F.2337
1981/december: F.23381981/december: Gy.20141981/december: Gy.20151981/december: Gy.2016
1981/december: Gy.20171981/december: Gy.20181981/december: Gy.20191981/december: Gy.2020
1981/december: Gy.20211981/december: F.23391981/december: F.23401981/december: F.2341
1981/december: F.23421981/december: F.23431982/január: Gy.20221982/január: Gy.2023
1982/január: F.23441982/január: F.23451982/január: F.23461982/január: F.2347
1982/január: Gy.20241982/január: Gy.20251982/január: Gy.20261982/január: Gy.2027
1982/január: Gy.20281982/január: Gy.20291982/január: F.23481982/január: F.2349
1982/február: Gy.20301982/február: F.23501982/február: Gy.20311982/február: Gy.2032
1982/február: Gy.20331982/február: Gy.20341982/február: Gy.20351982/február: Gy.2036
1982/február: Gy.20371982/február: F.23511982/február: F.23521982/február: F.2353
1982/február: F.23541982/február: F.23551982/március: Gy.20381982/március: Gy.2039
1982/március: Gy.20401982/március: Gy.20411982/március: Gy.20421982/március: F.2356
1982/március: F.23571982/március: F.23581982/március: F.23591982/március: F.2360
1982/március: F.23611982/március: Gy.20431982/március: Gy.20441982/március: Gy.2045
1982/április: Gy.20461982/április: Gy.20471982/április: Gy.20481982/április: Gy.2049
1982/április: F.23621982/április: F.23631982/április: F.23641982/április: F.2365
1982/április: Gy.20501982/április: Gy.20511982/április: Gy.20521982/április: Gy.2053
1982/április: F.23661982/április: F.23671982/május: Gy.20541982/május: Gy.2055
1982/május: Gy.20561982/május: Gy.20571982/május: Gy.20581982/május: F.2368
1982/május: F.23691982/május: F.23701982/május: F.23711982/május: F.2372
1982/május: Gy.20591982/május: Gy.20601982/május: Gy.20611982/május: F.2373
1982/szeptember: KSz.11982/szeptember: Gy.20621982/szeptember: Gy.20631982/szeptember: Gy.2064
1982/szeptember: F.23741982/szeptember: F.23751982/szeptember: F.23761982/szeptember: Gy.2065
1982/szeptember: Gy.20661982/szeptember: Gy.20671982/szeptember: Gy.20681982/szeptember: Gy.2069
1982/szeptember: F.23771982/szeptember: F.23781982/szeptember: F.23791982/október: KSz.2
1982/október: Gy.20701982/október: Gy.20711982/október: Gy.20721982/október: Gy.2073
1982/október: Gy.20741982/október: Gy.20751982/október: Gy.20761982/október: Gy.2077
1982/október: F.23801982/október: F.23811982/október: F.23821982/október: F.2383
1982/október: F.23841982/október: F.23851982/november: KSz.31982/november: Gy.2078
1982/november: Gy.20791982/november: Gy.20801982/november: Gy.20811982/november: Gy.2082
1982/november: Gy.20831982/november: F.23861982/november: F.23871982/november: F.2388
1982/november: F.23891982/november: F.23901982/november: Gy.20841982/november: Gy.2085
1982/november: F.23911982/december: KSz.41982/december: Sz.201982/december: Gy.2086
1982/december: F.23921982/december: F.23931982/december: Gy.20871982/december: Gy.2088
1982/december: Gy.20891982/december: Gy.20901982/december: Gy.20911982/december: Gy.2092
1982/december: Gy.20931982/december: F.23941982/december: F.23951982/december: F.2396
1982/december: F.23971983/január: KSz.51983/január: Sz.211983/január: Gy.2094
1983/január: Gy.20951983/január: Gy.20961983/január: Gy.20971983/január: Gy.2098
1983/január: F.23981983/január: F.23991983/január: F.24001983/január: Gy.2099
1983/január: Gy.21001983/január: Gy.21011983/január: F.24011983/január: F.2402
1983/január: F.24031983/február: Gy.21021983/február: Gy.21031983/február: Gy.2104
1983/február: Gy.21051983/február: KSz.61983/február: Gy.21061983/február: Gy.2107
1983/február: Gy.21081983/február: Gy.21091983/február: F.24041983/február: F.2405
1983/február: F.24061983/február: F.24071983/február: F.24081983/február: F.2409
1983/március: KSz.71983/március: Gy.21101983/március: Gy.21111983/március: Gy.2112
1983/március: Gy.21131983/március: Gy.21141983/március: Gy.21151983/március: Gy.2116
1983/március: Gy.21171983/március: F.24101983/március: F.24111983/március: F.2412
1983/március: F.24131983/március: F.24141983/március: F.24151983/április: KSz.8
1983/április: Gy.21181983/április: Gy.21191983/április: Gy.21201983/április: Gy.2121
1983/április: Gy.21221983/április: Gy.21231983/április: Gy.21241983/április: Gy.2125
1983/április: F.24161983/április: F.24171983/április: F.24181983/április: F.2419
1983/április: F.24201983/április: F.24211983/május: Gy.21261983/május: KSz.9
1983/május: Sz.251983/május: Gy.21271983/május: Gy.21281983/május: Gy.2129
1983/május: Gy.21301983/május: Gy.21311983/május: Gy.21321983/május: Gy.2133
1983/május: F.24221983/május: F.24231983/május: F.24241983/május: F.2425
1983/május: F.24261983/május: F.24271983/szeptember: Gy.21341983/szeptember: KSz.10
1983/szeptember: Gy.21351983/szeptember: Gy.21361983/szeptember: Gy.21371983/szeptember: Gy.2138
1983/szeptember: Gy.21391983/szeptember: Gy.21401983/szeptember: Gy.21411983/szeptember: F.2428
1983/szeptember: F.24291983/szeptember: F.24301983/szeptember: F.24311983/szeptember: F.2432
1983/szeptember: F.24331983/október: KSz.111983/október: Gy.21421983/október: Gy.2143
1983/október: Gy.21441983/október: Gy.21451983/október: Gy.21461983/október: Gy.2147
1983/október: F.24341983/október: F.24351983/október: F.24361983/október: F.2437
1983/október: F.24381983/október: Gy.21481983/október: Gy.21491983/október: F.2439
1983/november: KSz.121983/november: Gy.21501983/november: Gy.21511983/november: Gy.2152
1983/november: Gy.21531983/november: Gy.21541983/november: Gy.21551983/november: F.2440
1983/november: F.24411983/november: F.24421983/november: F.24431983/november: Gy.2156
1983/november: Gy.21571983/november: F.24441983/november: F.24451983/december: KSz.13
1983/december: Gy.21581983/december: Gy.21591983/december: Gy.21601983/december: Gy.2161
1983/december: Gy.21621983/december: Gy.21631983/december: Gy.21641983/december: F.2446
1983/december: F.24471983/december: F.24481983/december: F.24491983/december: F.2450
1983/december: F.24511983/december: Gy.21651984/január: KSz.141984/január: Gy.2166
1984/január: Gy.21671984/január: Gy.21681984/január: Gy.21691984/január: Gy.2171
1984/január: Gy.21721984/január: Gy.21701984/január: Gy.21731984/január: F.2452
1984/január: F.24541984/január: F.24551984/január: F.24561984/január: F.2457
1984/január: F.24531984/február: Gy.21741984/február: Gy.21751984/február: Gy.2176
1984/február: Gy.21771984/február: Gy.21781984/február: Gy.21791984/február: Gy.2180
1984/február: F.24581984/február: F.24591984/február: F.24611984/február: F.2462
1984/február: Gy.21811984/február: F.24601984/február: F.24631984/március: Gy.2182
1984/március: Gy.21831984/március: F.24651984/március: F.24661984/március: Gy.2185
1984/március: Gy.21861984/március: F.24641984/március: Gy.21841984/március: Gy.2187
1984/március: Gy.21881984/március: Gy.21891984/március: F.24671984/március: F.2468
1984/március: F.24691984/április: Sz.331984/április: Gy.21941984/április: Gy.2195
1984/április: Gy.21901984/április: Gy.21911984/április: Gy.21921984/április: Gy.2193
1984/április: F.24711984/április: F.24721984/április: F.24731984/április: F.2474
1984/április: Gy.21961984/április: F.24701984/április: F.24751984/április: Gy.2197
1984/május: Gy.21981984/május: Gy.21991984/május: Gy.22001984/május: Gy.2201
1984/május: Sz.341984/május: F.24771984/május: F.24811984/május: F.2476
1984/május: F.24781984/május: F.24791984/május: F.24801984/május: Gy.2202
1984/május: Gy.22031984/május: Gy.22041984/május: Gy.22051984/szeptember: C.1
1984/szeptember: C.21984/szeptember: C.31984/szeptember: C.41984/szeptember: Gy.2206
1984/szeptember: Gy.22071984/szeptember: Gy.22081984/szeptember: Gy.22091984/szeptember: Gy.2210
1984/szeptember: Gy.22111984/szeptember: Gy.22121984/szeptember: Gy.22131984/szeptember: F.2482
1984/szeptember: F.24831984/szeptember: F.24841984/szeptember: F.24851984/szeptember: F.2486
1984/szeptember: F.24871984/október: KSz.201984/október: C.51984/október: C.6
1984/október: C.71984/október: C.81984/október: Gy.22141984/október: Gy.2215
1984/október: Gy.22161984/október: Gy.22171984/október: Gy.22181984/október: Gy.2219
1984/október: Gy.22201984/október: Gy.22211984/október: F.24881984/október: F.2489
1984/október: F.24901984/október: F.24911984/október: F.24921984/október: F.2493
1984/november: C.121984/november: C.91984/november: C.101984/november: C.11
1984/november: Gy.22221984/november: Gy.22231984/november: Gy.22241984/november: Gy.2225
1984/november: F.24941984/november: F.24951984/november: F.24961984/november: Gy.2226
1984/november: Gy.22271984/november: Gy.22281984/november: Gy.22291984/november: F.2497
1984/november: F.24981984/november: F.24991984/december: C.131984/december: C.14
1984/december: C.151984/december: C.161984/december: Gy.22301984/december: Gy.2231
1984/december: Gy.22321984/december: Gy.22331984/december: Gy.22341984/december: F.2500
1984/december: F.25011984/december: F.25021984/december: F.25031984/december: Gy.2235
1984/december: Gy.22361984/december: Gy.22371984/december: F.25041984/december: F.2505
1985/január: C.171985/január: C.181985/január: C.191985/január: C.20
1985/január: Gy.22381985/január: Gy.22411985/január: Gy.22431985/január: Gy.2239
1985/január: Gy.22401985/január: Gy.22421985/január: Gy.22441985/január: F.2507
1985/január: F.25061985/január: F.25081985/január: F.25091985/január: F.2510
1985/január: F.25111985/január: Gy.22451985/február: C.211985/február: C.22
1985/február: C.231985/február: C.241985/február: Gy.22461985/február: Gy.2247
1985/február: Gy.22481985/február: Gy.22491985/február: Gy.22501985/február: Gy.2251
1985/február: Gy.22521985/február: F.25121985/február: F.25131985/február: F.2514
1985/február: F.25151985/február: F.25161985/február: Gy.22531985/február: F.2517
1985/március: C.251985/március: C.261985/március: C.271985/március: C.28
1985/március: Gy.22541985/március: F.25181985/március: Gy.22561985/március: Gy.2258
1985/március: Gy.22591985/március: Gy.22611985/március: Gy.22551985/március: Gy.2257
1985/március: Gy.22601985/március: F.25191985/március: F.25201985/március: F.2521
1985/március: F.25221985/március: F.25231985/április: C.291985/április: Gy.2262
1985/április: Gy.22641985/április: C.301985/április: C.311985/április: C.32
1985/április: Gy.22631985/április: F.25261985/április: Gy.22661985/április: Gy.2267
1985/április: Gy.22691985/április: F.25241985/április: F.25251985/április: F.2527
1985/április: F.25281985/április: Gy.22651985/április: Gy.22681985/április: F.2529
1985/május: C.331985/május: C.341985/május: C.351985/május: C.36
1985/május: Gy.22711985/május: Gy.22701985/május: Gy.22721985/május: Gy.2273
1985/május: F.25301985/május: F.25311985/május: Gy.22741985/május: Gy.2275
1985/május: Gy.22761985/május: Gy.22771985/május: F.25341985/május: F.2535
1985/május: F.25321985/május: F.25331985/szeptember: C.371985/szeptember: C.38
1985/szeptember: C.391985/szeptember: C.401985/szeptember: Gy.22791985/szeptember: Gy.2280
1985/szeptember: Gy.22811985/szeptember: Gy.22781985/szeptember: F.25371985/szeptember: Gy.2284
1985/szeptember: Gy.22851985/szeptember: F.25361985/szeptember: Gy.22821985/szeptember: Gy.2283
1985/szeptember: F.25381985/szeptember: F.25391985/szeptember: F.25401985/szeptember: F.2541
1985/október: C.411985/október: Gy.22861985/október: C.421985/október: C.43
1985/október: C.441985/október: F.25431985/október: Gy.22871985/október: Gy.2290
1985/október: Gy.22911985/október: F.25421985/október: Gy.22881985/október: Gy.2289
1985/október: Gy.22921985/október: Gy.22931985/október: F.25441985/október: F.2545
1985/október: F.25461985/október: F.25471985/november: C.451985/november: C.46
1985/november: C.471985/november: C.481985/november: Gy.22941985/november: Gy.2295
1985/november: Gy.22991985/november: Gy.22961985/november: Gy.22971985/november: Gy.2298
1985/november: Gy.23001985/november: Gy.23011985/november: F.25481985/november: F.2549
1985/november: F.25501985/november: F.25511985/november: F.25521985/november: F.2553
1985/december: C.491985/december: Gy.23021985/december: Gy.23031985/december: Gy.2306
1985/december: C.501985/december: C.511985/december: C.521985/december: Gy.2304
1985/december: Gy.23051985/december: Gy.23071985/december: Gy.23081985/december: F.2554
1985/december: F.25561985/december: Gy.23091985/december: F.25551985/december: F.2557
1985/december: F.25581985/december: F.25591986/január: Gy.23101986/január: C.53
1986/január: C.541986/január: C.551986/január: C.561986/január: KSz.32
1986/január: Gy.23111986/január: F.25601986/január: Gy.23131986/január: Gy.2314
1986/január: F.25611986/január: Gy.23121986/január: Gy.23151986/január: Gy.2316
1986/január: Gy.23171986/január: F.25621986/január: F.25631986/január: F.2564
1986/január: F.25651986/február: Gy.23191986/február: Gy.23211986/február: Gy.2322
1986/február: C.571986/február: C.581986/február: C.591986/február: C.60
1986/február: Gy.23181986/február: Gy.23201986/február: Gy.23231986/február: F.2570
1986/február: Gy.23241986/február: Gy.23251986/február: F.25661986/február: F.2567
1986/február: F.25681986/február: F.25691986/február: F.25711986/március: C.61
1986/március: C.621986/március: C.631986/március: C.641986/március: Gy.2327
1986/március: Gy.23291986/március: Gy.23301986/március: Gy.23311986/március: Gy.2326
1986/március: Gy.23281986/március: Gy.23321986/március: Gy.23331986/március: F.2572
1986/március: F.25731986/március: F.25741986/március: F.25751986/március: F.2576
1986/március: F.25771986/április: C.651986/április: C.661986/április: C.67
1986/április: C.681986/április: Gy.23341986/április: Gy.23351986/április: Gy.2336
1986/április: Gy.23371986/április: Gy.23381986/április: Gy.23391986/április: Gy.2340
1986/április: Gy.23411986/április: F.25781986/április: F.25791986/április: F.2580
1986/április: F.25811986/április: F.25821986/április: F.25831986/május: C.69
1986/május: KSz.361986/május: C.701986/május: C.711986/május: C.72
1986/május: Gy.23421986/május: Gy.23431986/május: Gy.23441986/május: Gy.2345
1986/május: Gy.23461986/május: Gy.23471986/május: Gy.23481986/május: Gy.2349
1986/május: F.25871986/május: F.25841986/május: F.25851986/május: F.2586
1986/május: F.25881986/május: F.25891986/szeptember: C.731986/szeptember: C.74
1986/szeptember: C.751986/szeptember: C.761986/szeptember: Gy.23501986/szeptember: Gy.2351
1986/szeptember: Gy.23571986/szeptember: F.25901986/szeptember: Gy.23521986/szeptember: Gy.2353
1986/szeptember: Gy.23541986/szeptember: Gy.23551986/szeptember: Gy.23561986/szeptember: F.2591
1986/szeptember: F.25921986/szeptember: F.25931986/szeptember: F.25941986/szeptember: F.2595
1986/október: C.801986/október: C.771986/október: C.781986/október: C.79
1986/október: Gy.23581986/október: Gy.23591986/október: Gy.23601986/október: Gy.2361
1986/október: Gy.23621986/október: Gy.23631986/október: Gy.23641986/október: Gy.2365
1986/október: F.25961986/október: F.25971986/október: F.25981986/október: F.2599
1986/október: F.26001986/október: F.26011986/november: C.811986/november: C.82
1986/november: C.841986/november: C.831986/november: Gy.23661986/november: Gy.2367
1986/november: Gy.23681986/november: Gy.23691986/november: Gy.23701986/november: Gy.2371
1986/november: Gy.23721986/november: F.26021986/november: F.26031986/november: F.2604
1986/november: F.26051986/november: F.26061986/november: F.26071986/november: Gy.2373
1986/december: C.851986/december: C.861986/december: C.871986/december: C.88
1986/december: Gy.23761986/december: Gy.23741986/december: Gy.23751986/december: Gy.2377
1986/december: Gy.23781986/december: F.26081986/december: F.26091986/december: F.2610
1986/december: Gy.23791986/december: Gy.23801986/december: Gy.23811986/december: F.2611
1986/december: F.26121986/december: F.26131987/január: C.901987/január: C.89
1987/január: C.911987/január: C.921987/január: Gy.23821987/január: Gy.2383
1987/január: Gy.23841987/január: Gy.23851987/január: Gy.23861987/január: Gy.2387
1987/január: Gy.23881987/január: Gy.23891987/január: F.26141987/január: F.2615
1987/január: F.26161987/január: F.26171987/január: F.26181987/január: F.2619
1987/február: C.931987/február: C.941987/február: C.961987/február: C.95
1987/február: Gy.23901987/február: Gy.23911987/február: F.26201987/február: Gy.2392
1987/február: Gy.23931987/február: Gy.23941987/február: Gy.23951987/február: Gy.2396
1987/február: Gy.23971987/február: F.26251987/február: F.26211987/február: F.2622
1987/február: F.26231987/február: F.26241987/március: C.971987/március: C.98
1987/március: C.991987/március: C.1001987/március: Gy.23991987/március: Gy.2400
1987/március: Gy.23981987/március: F.26261987/március: F.26271987/március: Gy.2401
1987/március: Gy.24031987/március: Gy.24041987/március: Gy.24051987/március: Gy.2402
1987/március: F.26281987/március: F.26291987/március: F.26301987/március: F.2631
1987/április: C.1031987/április: C.1041987/április: C.1011987/április: C.102
1987/április: Gy.24101987/április: Gy.24061987/április: Gy.24071987/április: Gy.2408
1987/április: Gy.24091987/április: Gy.24111987/április: F.26321987/április: F.2633
1987/április: F.26341987/április: Gy.24121987/április: Gy.24131987/április: F.2635
1987/április: F.26361987/április: F.26371987/május: C.1051987/május: C.107
1987/május: C.1061987/május: C.1081987/május: Gy.24141987/május: Gy.2415
1987/május: Gy.24161987/május: Gy.24171987/május: Gy.24181987/május: Gy.2419
1987/május: Gy.24201987/május: Gy.24211987/május: F.26381987/május: F.2639
1987/május: F.26401987/május: F.26411987/május: F.26421987/május: F.2643
1987/szeptember: C.1091987/szeptember: C.1101987/szeptember: C.1111987/szeptember: C.112
1987/szeptember: Gy.24221987/szeptember: Gy.24241987/szeptember: Gy.24231987/szeptember: Gy.2425
1987/szeptember: Gy.24261987/szeptember: Gy.24271987/szeptember: Gy.24281987/szeptember: Gy.2429
1987/szeptember: F.26451987/szeptember: F.26441987/szeptember: F.26461987/szeptember: F.2647
1987/szeptember: F.26481987/szeptember: F.26491987/október: C.1131987/október: C.114
1987/október: C.1151987/október: C.1161987/október: Gy.24301987/október: Gy.2431
1987/október: Gy.24321987/október: Gy.24331987/október: F.26551987/október: F.2650
1987/október: F.26511987/október: F.26521987/október: F.26531987/október: F.2654
1987/október: Gy.24341987/október: Gy.24351987/október: Gy.24361987/október: Gy.2437
1987/november: C.1171987/november: C.1181987/november: C.1191987/november: C.120
1987/november: Gy.24391987/november: Gy.24381987/november: Gy.24401987/november: Gy.2441
1987/november: Gy.24421987/november: Gy.24431987/november: F.26561987/november: F.2657
1987/november: F.26581987/november: F.26591987/november: Gy.24441987/november: Gy.2445
1987/november: F.26611987/november: F.26601987/december: C.1211987/december: C.122
1987/december: Gy.24461987/december: C.1231987/december: C.1241987/december: Gy.2447
1987/december: Gy.24531987/december: Gy.24481987/december: F.26621987/december: F.2663
1987/december: Gy.24491987/december: Gy.24501987/december: Gy.24511987/december: Gy.2452
1987/december: F.26661987/december: F.26671987/december: F.26641987/december: F.2665
1988/január: C.1251988/január: C.1261988/január: C.1271988/január: C.128
1988/január: Gy.24541988/január: F.26711988/január: Gy.24611988/január: F.2668
1988/január: F.26691988/január: F.26701988/január: F.26721988/január: F.2673
1988/január: Gy.24551988/január: Gy.24561988/január: Gy.24571988/január: Gy.2458
1988/január: Gy.24591988/január: Gy.24601988/február: C.1291988/február: C.130
1988/február: C.1311988/február: C.1321988/február: Gy.24651988/február: Gy.2462
1988/február: Gy.24631988/február: Gy.24641988/február: Gy.24661988/február: Gy.2467
1988/február: Gy.24681988/február: Gy.24691988/február: F.26741988/február: F.2675
1988/február: F.26761988/február: F.26771988/február: F.26781988/február: F.2679
1988/március: C.1331988/március: C.1341988/március: C.1351988/március: C.136
1988/március: Gy.24701988/március: Gy.24721988/március: Gy.24731988/március: Gy.2471
1988/március: Gy.24741988/március: Gy.24751988/március: Gy.24761988/március: Gy.2477
1988/március: F.26801988/március: F.26811988/március: F.26821988/március: F.2683
1988/március: F.26841988/március: F.26851988/április: C.1371988/április: C.138
1988/április: C.1391988/április: C.1401988/április: Gy.24821988/április: Gy.2484
1988/április: Gy.24851988/április: Gy.24781988/április: Gy.24791988/április: Gy.2480
1988/április: Gy.24811988/április: Gy.24831988/április: F.26871988/április: F.2686
1988/április: F.26881988/április: F.26891988/április: F.26901988/április: F.2691
1988/május: Gy.24871988/május: Gy.24861988/május: C.1411988/május: C.142
1988/május: C.1431988/május: C.1441988/május: Gy.24881988/május: F.2692
1988/május: Gy.24891988/május: Gy.24901988/május: Gy.24911988/május: Gy.2492
1988/május: Gy.24931988/május: F.26931988/május: F.26941988/május: F.2695
1988/május: F.26961988/május: F.26971988/szeptember: C.1451988/szeptember: C.146
1988/szeptember: Gy.24941988/szeptember: Gy.24951988/szeptember: Gy.24961988/szeptember: Gy.2497
1988/szeptember: Gy.24981988/szeptember: C.1471988/szeptember: C.1481988/szeptember: F.2698
1988/szeptember: F.26991988/szeptember: F.27011988/szeptember: F.27021988/szeptember: F.2703
1988/szeptember: Gy.24991988/szeptember: Gy.25001988/szeptember: Gy.25011988/szeptember: F.2700
1988/október: C.1491988/október: C.1501988/október: C.1511988/október: C.152
1988/október: Gy.25021988/október: Gy.25031988/október: Gy.25041988/október: Gy.2505
1988/október: Gy.25061988/október: Gy.25071988/október: Gy.25081988/október: F.2704
1988/október: F.27051988/október: F.27061988/október: F.27081988/október: F.2709
1988/október: Gy.25091988/október: F.27071988/november: C.1531988/november: C.154
1988/november: C.1551988/november: C.1561988/november: Gy.25101988/november: Gy.2511
1988/november: Gy.25121988/november: Gy.25131988/november: Gy.25141988/november: Gy.2515
1988/november: Gy.25161988/november: F.27101988/november: F.27111988/november: F.2712
1988/november: F.27131988/november: F.27141988/november: F.27151988/november: Gy.2517
1988/december: C.1571988/december: C.1581988/december: C.1591988/december: C.160
1988/december: Gy.25181988/december: Gy.25191988/december: Gy.25201988/december: F.2716
1988/december: F.27171988/december: F.27181988/december: F.27191988/december: Gy.2521
1988/december: Gy.25221988/december: Gy.25231988/december: Gy.25241988/december: Gy.2525
1988/december: F.27201988/december: F.27211989/január: C.1611989/január: C.162
1989/január: C.1631989/január: C.1641989/január: Gy.25261989/január: Gy.2527
1989/január: Gy.25281989/január: Gy.25291989/január: Gy.25321989/január: F.2722
1989/január: F.27231989/január: Gy.25301989/január: Gy.25311989/január: Gy.2533
1989/január: F.27241989/január: F.27251989/január: F.27261989/január: F.2727
1989/február: C.1651989/február: C.1661989/február: C.1671989/február: Gy.2534
1989/február: Gy.25351989/február: Gy.25361989/február: Gy.25371989/február: Gy.2538
1989/február: C.1681989/február: F.27311989/február: Gy.25401989/február: F.2728
1989/február: F.27291989/február: F.27301989/február: F.27321989/február: F.2733
1989/február: Gy.25391989/február: Gy.25411989/március: C.1691989/március: C.170
1989/március: C.1711989/március: C.1721989/március: Gy.25441989/március: Gy.2545
1989/március: Gy.25471989/március: Gy.25481989/március: Gy.25491989/március: Gy.2542
1989/március: Gy.25431989/március: Gy.25461989/március: F.27341989/március: F.2737
1989/március: F.27391989/március: F.27351989/március: F.27361989/március: F.2738
1989/április: C.1731989/április: C.1741989/április: C.1751989/április: C.176
1989/április: Gy.25501989/április: Gy.25511989/április: Gy.25541989/április: Gy.2555
1989/április: Gy.25561989/április: Gy.25521989/április: Gy.25531989/április: Gy.2557
1989/április: F.27421989/április: F.27451989/április: F.27401989/április: F.2741
1989/április: F.27431989/április: F.27441989/május: C.1811989/május: C.182
1989/május: C.1831989/május: C.1841989/május: Gy.25581989/május: F.2746
1989/május: Gy.25591989/május: Gy.25611989/május: Gy.25621989/május: Gy.2563
1989/május: Gy.25641989/május: Gy.25651989/május: Gy.25601989/május: F.2750
1989/május: F.27471989/május: F.27491989/május: F.27511989/május: F.2748
1989/szeptember: C.1851989/szeptember: C.1861989/szeptember: C.1871989/szeptember: C.188
1989/szeptember: Gy.25661989/szeptember: Gy.25671989/szeptember: F.27521989/szeptember: F.2753
1989/szeptember: Gy.25681989/szeptember: Gy.25691989/szeptember: Gy.25701989/szeptember: Gy.2571
1989/szeptember: Gy.25721989/szeptember: Gy.25731989/szeptember: F.27541989/szeptember: F.2755
1989/szeptember: F.27561989/szeptember: F.27571989/október: C.1891989/október: C.190
1989/október: C.1921989/október: C.1911989/október: Gy.25751989/október: Gy.2574
1989/október: Gy.25761989/október: Gy.25771989/október: Gy.25781989/október: Gy.2579
1989/október: Gy.25801989/október: F.27581989/október: F.27591989/október: F.2760
1989/október: F.27611989/október: F.27621989/október: F.27631989/október: Gy.2581
1989/november: C.1961989/november: C.1931989/november: C.1941989/november: C.195
1989/november: Gy.25851989/november: Gy.25821989/november: Gy.25831989/november: Gy.2584
1989/november: Gy.25861989/november: Gy.25871989/november: Gy.25881989/november: Gy.2589
1989/november: F.27641989/november: F.27651989/november: F.27661989/november: F.2767
1989/november: F.27681989/november: F.27691989/december: C.1971989/december: C.199
1989/december: C.2001989/december: C.1981989/december: Gy.25901989/december: Gy.2591
1989/december: Gy.25921989/december: Gy.25931989/december: F.27721989/december: Gy.2594
1989/december: Gy.25961989/december: Gy.25971989/december: F.27701989/december: F.2771
1989/december: Gy.25951989/december: F.27741989/december: F.27751989/december: F.2773
1990/január: C.2011990/január: C.2021990/január: C.2031990/január: C.204
1990/január: Gy.26041990/január: Gy.26051990/január: Gy.25981990/január: Gy.2599
1990/január: Gy.26001990/január: Gy.26011990/január: Gy.26021990/január: Gy.2603
1990/január: F.27761990/január: F.27771990/január: F.27781990/január: F.2779
1990/január: F.27801990/január: F.27811990/február: C.2051990/február: Gy.2608
1990/február: Gy.26091990/február: C.2061990/február: C.2071990/február: C.208
1990/február: Gy.26061990/február: Gy.26071990/február: F.27821990/február: F.2783
1990/február: Gy.26101990/február: Gy.26121990/február: Gy.26131990/február: F.2784
1990/február: F.27851990/február: Gy.26111990/február: F.27861990/február: F.2787
1990/március: C.2091990/március: C.2101990/március: C.2111990/március: C.212
1990/március: Gy.26141990/március: Gy.26151990/március: Gy.26161990/március: Gy.2617
1990/március: Gy.26181990/március: Gy.26191990/március: Gy.26211990/március: F.2788
1990/március: Gy.26201990/március: F.27891990/március: F.27901990/március: F.2793
1990/március: F.27911990/március: F.27921990/április: C.2131990/április: C.215
1990/április: C.2161990/április: C.2141990/április: Gy.26231990/április: Gy.2624
1990/április: Gy.26251990/április: Gy.26261990/április: Gy.26281990/április: Gy.2629
1990/április: Gy.26301990/április: Gy.26271990/április: F.27941990/április: F.2795
1990/április: F.27981990/április: F.27991990/április: F.27961990/április: F.2797
1990/május: C.2171990/május: C.2181990/május: C.2191990/május: C.220
1990/május: Gy.26331990/május: Gy.26341990/május: Gy.26351990/május: Gy.2636
1990/május: Gy.26311990/május: Gy.26321990/május: Gy.26371990/május: Gy.2630
1990/május: F.28001990/május: F.28011990/május: F.28031990/május: F.2805
1990/május: F.28021990/május: F.28041990/szeptember: C.2211990/szeptember: C.222
1990/szeptember: C.2231990/szeptember: C.2241990/szeptember: Gy.26381990/szeptember: Gy.2639
1990/szeptember: Gy.26401990/szeptember: Gy.26411990/szeptember: Gy.26421990/szeptember: Gy.2643
1990/szeptember: Gy.26441990/szeptember: Gy.26451990/szeptember: F.28071990/szeptember: F.2808
1990/szeptember: F.28091990/szeptember: F.28101990/szeptember: F.28111990/szeptember: F.2806
1990/október: C.2251990/október: C.2261990/október: C.2271990/október: C.228
1990/október: Gy.26461990/október: Gy.26471990/október: Gy.26481990/október: Gy.2651
1990/október: Gy.26521990/október: Gy.26531990/október: Gy.26491990/október: Gy.2650
1990/október: F.28141990/október: F.28151990/október: F.28161990/október: F.2817
1990/október: F.28121990/október: F.28131990/november: C.2291990/november: C.230
1990/november: C.2311990/november: C.2321990/november: Gy.26541990/november: Gy.2655
1990/november: Gy.26561990/november: Gy.26571990/november: F.28191990/november: F.2821
1990/november: F.28221990/november: F.28231990/november: Gy.26581990/november: Gy.2659
1990/november: Gy.26601990/november: Gy.26611990/november: F.28181990/november: F.2820
1990/december: C.2351990/december: C.2331990/december: C.2341990/december: C.236
1990/december: Gy.26621990/december: F.28251990/december: Gy.26631990/december: Gy.2664
1990/december: Gy.26651990/december: Gy.26661990/december: Gy.26671990/december: Gy.2669
1990/december: F.28241990/december: Gy.26681990/december: F.28261990/december: F.2827
1990/december: F.28281990/december: F.28291991/január: C.2381991/január: Gy.2670
1991/január: Gy.26711991/január: C.2391991/január: C.2371991/január: C.240
1991/január: Gy.26721991/január: F.28301991/január: F.28311991/január: Gy.2674
1991/január: Gy.26731991/január: Gy.26751991/január: Gy.26761991/január: Gy.2677
1991/január: F.28321991/január: F.28331991/január: F.28341991/január: F.2835
1991/február: C.2411991/február: C.2421991/február: C.2431991/február: C.244
1991/február: Gy.26781991/február: Gy.26841991/február: Gy.26791991/február: Gy.2680
1991/február: Gy.26811991/február: Gy.26821991/február: Gy.26831991/február: Gy.2685
1991/február: F.28361991/február: F.28371991/február: F.28381991/február: F.2839
1991/február: F.28411991/február: F.28401991/március: Gy.26861991/március: Gy.2687
1991/március: Gy.26881991/március: C.2451991/március: C.2461991/március: C.247
1991/március: C.2481991/március: F.28421991/március: F.28431991/március: F.2844
1991/március: Gy.26891991/március: Gy.26921991/március: Gy.26931991/március: Gy.2690
1991/március: Gy.26911991/március: F.28451991/március: F.28461991/március: F.2847
1991/április: C.2491991/április: Gy.26941991/április: Gy.26951991/április: Gy.2696
1991/április: Gy.26971991/április: C.2501991/április: C.2511991/április: C.252
1991/április: Gy.26981991/április: Gy.26991991/április: Gy.27001991/április: Gy.2701
1991/április: F.28481991/április: F.28491991/április: F.28501991/április: F.2851
1991/április: F.28521991/április: F.28531991/május: C.2531991/május: C.254
1991/május: C.2551991/május: C.2561991/május: Gy.27021991/május: Gy.2703
1991/május: Gy.27041991/május: Gy.27051991/május: Gy.27061991/május: Gy.2707
1991/május: Gy.27081991/május: Gy.27091991/május: F.28541991/május: F.2855
1991/május: F.28561991/május: F.28571991/május: F.28581991/május: F.2859
1991/szeptember: C.2571991/szeptember: C.2591991/szeptember: C.2601991/szeptember: C.258
1991/szeptember: Gy.27101991/szeptember: Gy.27111991/szeptember: Gy.27121991/szeptember: Gy.2713
1991/szeptember: Gy.27141991/szeptember: Gy.27151991/szeptember: Gy.27161991/szeptember: F.2865
1991/szeptember: F.28601991/szeptember: F.28611991/szeptember: F.28621991/szeptember: F.2863
1991/szeptember: F.28641991/szeptember: Gy.27171991/október: C.2611991/október: C.262
1991/október: C.2631991/október: C.2641991/október: Gy.27181991/október: Gy.2719
1991/október: F.28671991/október: Gy.27241991/október: F.28661991/október: Gy.2720
1991/október: Gy.27211991/október: Gy.27221991/október: Gy.27231991/október: Gy.2725
1991/október: F.28681991/október: F.28711991/október: F.28691991/október: F.2870
1991/november: C.2681991/november: C.2651991/november: C.2661991/november: C.267
1991/november: Gy.27321991/november: F.28721991/november: Gy.27261991/november: Gy.2727
1991/november: Gy.27281991/november: Gy.27291991/november: Gy.27301991/november: Gy.2731
1991/november: Gy.27331991/november: F.28731991/november: F.28741991/november: F.2875
1991/november: F.28761991/november: F.28771991/december: C.2701991/december: C.271
1991/december: C.2721991/december: Gy.27341991/december: C.2731991/december: F.2878
1991/december: F.28791991/december: Gy.27351991/december: Gy.27361991/december: Gy.2737
1991/december: Gy.27381991/december: Gy.27391991/december: Gy.27401991/december: Gy.2741
1991/december: F.28801991/december: F.28811991/december: F.28821991/december: F.2883
1992/január: C.2741992/január: C.2731992/január: C.2751992/január: C.276
1992/január: Gy.27421992/január: Gy.27431992/január: Gy.27441992/január: Gy.2745
1992/január: Gy.27461992/január: Gy.27471992/január: Gy.27481992/január: Gy.2749
1992/január: F.28841992/január: F.28891992/január: F.28851992/január: F.2886
1992/január: F.28871992/január: F.28881992/február: C.2771992/február: C.278
1992/február: C.2791992/február: C.2801992/február: F.28901992/február: Gy.2750
1992/február: Gy.27511992/február: Gy.27521992/február: Gy.27531992/február: Gy.2754
1992/február: Gy.27551992/február: Gy.27561992/február: Gy.27571992/február: F.2892
1992/február: F.28911992/február: F.28931992/február: F.28941992/február: F.2895
1992/március: C.2811992/március: C.2841992/március: C.2821992/március: C.283
1992/március: Gy.27581992/március: Gy.27591992/március: Gy.27631992/március: F.2896
1992/március: F.28971992/március: F.28981992/március: F.28991992/március: Gy.2760
1992/március: Gy.27611992/március: Gy.27621992/március: Gy.27641992/március: Gy.2765
1992/március: F.29001992/március: F.29011992/április: C.2851992/április: C.286
1992/április: C.2871992/április: C.2881992/április: Gy.27661992/április: Gy.2767
1992/április: Gy.27681992/április: Gy.27691992/április: F.29051992/április: F.2902
1992/április: F.29031992/április: F.29041992/április: Gy.27701992/április: Gy.2771
1992/április: Gy.27721992/április: Gy.27731992/április: F.29061992/április: F.2907
1992/május: C.2891992/május: C.2901992/május: C.2911992/május: C.292
1992/május: Gy.27741992/május: Gy.27781992/május: Gy.27811992/május: F.2908
1992/május: F.29091992/május: Gy.27751992/május: Gy.27761992/május: Gy.2777
1992/május: Gy.27791992/május: Gy.27801992/május: F.29101992/május: F.2911
1992/május: F.29121992/május: F.29131992/szeptember: C.2931992/szeptember: C.294
1992/szeptember: C.2951992/szeptember: C.2961992/szeptember: Gy.27821992/szeptember: F.2914
1992/szeptember: F.29151992/szeptember: Gy.27831992/szeptember: Gy.27841992/szeptember: Gy.2785
1992/szeptember: Gy.27861992/szeptember: Gy.27871992/szeptember: Gy.27881992/szeptember: Gy.2789
1992/szeptember: F.29161992/szeptember: F.29171992/szeptember: F.29181992/szeptember: F.2919
1992/október: C.2991992/október: C.2971992/október: C.2981992/október: C.300
1992/október: Gy.27901992/október: Gy.27911992/október: Gy.27931992/október: Gy.2796
1992/október: Gy.27971992/október: Gy.27921992/október: Gy.27941992/október: Gy.2795
1992/október: F.29201992/október: F.29211992/október: F.29221992/október: F.2923
1992/október: F.29241992/október: F.29251992/november: C.3021992/november: C.303
1992/november: Gy.27981992/november: Gy.27991992/november: C.3011992/november: C.304
1992/november: F.29261992/november: F.29271992/november: F.29281992/november: F.2929
1992/november: Gy.28001992/november: Gy.28011992/november: Gy.28021992/november: Gy.2805
1992/november: Gy.28031992/november: Gy.28041992/november: F.29301992/november: F.2931
1992/december: Gy.28061992/december: Gy.28071992/december: C.3051992/december: C.306
1992/december: C.3071992/december: C.3081992/december: F.29321992/december: F.2933
1992/december: Gy.28081992/december: Gy.28091992/december: Gy.28101992/december: Gy.2813
1992/december: Gy.28111992/december: Gy.28121992/december: F.29341992/december: F.2935
1992/december: F.29361992/december: F.29371993/január: C.3091993/január: C.310
1993/január: C.3111993/január: C.3121993/január: Gy.28181993/január: Gy.2814
1993/január: Gy.28151993/január: Gy.28161993/január: Gy.28171993/január: Gy.2819
1993/január: Gy.28211993/január: F.29381993/január: F.29411993/január: Gy.2820
1993/január: F.29391993/január: F.29401993/január: F.29421993/január: F.2943
1993/február: C.3131993/február: Gy.28241993/február: Gy.28221993/február: Gy.2823
1993/február: C.3141993/február: C.3151993/február: C.3161993/február: Gy.2825
1993/február: F.29451993/február: F.29461993/február: Gy.28261993/február: Gy.2828
1993/február: F.29471993/február: Gy.28271993/február: F.29441993/február: Gy.2829
1993/február: F.29481993/február: F.29491993/március: C.3171993/március: C.319
1993/március: C.3201993/március: Gy.28341993/március: Gy.28301993/március: Gy.2831
1993/március: Gy.28331993/március: Gy.28351993/március: C.3181993/március: Gy.2832
1993/március: F.29501993/március: F.29511993/március: F.29521993/március: Gy.2836
1993/március: Gy.28371993/március: F.29531993/március: F.29541993/március: F.2955
1993/április: C.3211993/április: C.3221993/április: C.3231993/április: C.324
1993/április: Gy.28381993/április: Gy.28391993/április: F.29561993/április: F.2957
1993/április: F.29581993/április: Gy.28421993/április: Gy.28431993/április: Gy.2844
1993/április: Gy.28451993/április: F.29591993/április: Gy.28401993/április: Gy.2841
1993/április: F.29611993/április: F.29601993/május: C.3251993/május: C.326
1993/május: C.3271993/május: C.3281993/május: Gy.28521993/május: Gy.2853
1993/május: Gy.28461993/május: Gy.28481993/május: Gy.28511993/május: Gy.2847
1993/május: Gy.28491993/május: Gy.28501993/május: F.29621993/május: F.2963
1993/május: F.29641993/május: F.29651993/május: F.29661993/május: F.2967
1993/szeptember: C.3291993/szeptember: C.3301993/szeptember: C.3311993/szeptember: C.332
1993/szeptember: Gy.28581993/szeptember: Gy.28591993/szeptember: Gy.28601993/szeptember: Gy.2861
1993/szeptember: F.29681993/szeptember: Gy.28541993/szeptember: Gy.28551993/szeptember: Gy.2856
1993/szeptember: Gy.28571993/szeptember: N.21993/szeptember: F.29691993/szeptember: F.2970
1993/szeptember: F.29711993/szeptember: F.29721993/szeptember: F.29731993/szeptember: N.1
1993/szeptember: N.31993/szeptember: N.41993/október: C.3351993/október: C.336
1993/október: C.3331993/október: C.3341993/október: Gy.28621993/október: Gy.2863
1993/október: F.29741993/október: F.29751993/október: F.29761993/október: Gy.2864
1993/október: Gy.28651993/október: Gy.28661993/október: Gy.28671993/október: Gy.2868
1993/október: Gy.28691993/október: F.29771993/október: F.29781993/október: F.2979
1993/október: N.51993/október: N.61993/október: N.71993/október: N.8
1993/november: C.3381993/november: C.3391993/november: Gy.28701993/november: C.337
1993/november: C.3401993/november: Gy.28711993/november: Gy.28721993/november: F.2980
1993/november: F.29811993/november: Gy.28731993/november: Gy.28741993/november: Gy.2875
1993/november: Gy.28761993/november: Gy.28771993/november: F.29851993/november: N.11
1993/november: F.29821993/november: F.29831993/november: F.29841993/november: N.9
1993/november: N.101993/november: N.121993/december: C.3411993/december: C.342
1993/december: C.3431993/december: C.3441993/december: Gy.28781993/december: Gy.2879
1993/december: Gy.28821993/december: Gy.28841993/december: Gy.28801993/december: Gy.2881
1993/december: Gy.28831993/december: F.29871993/december: F.29881993/december: Gy.2885
1993/december: F.29861993/december: F.29891993/december: F.29901993/december: F.2991
1993/december: N.131993/december: N.141993/december: N.151993/december: N.16
1994/január: C.3451994/január: C.3461994/január: C.3471994/január: C.348
1994/január: Gy.28861994/január: Gy.28871994/január: F.29921994/január: F.2993
1994/január: Gy.28881994/január: Gy.28891994/január: Gy.28901994/január: Gy.2891
1994/január: Gy.28921994/január: Gy.28931994/január: F.29941994/január: F.2995
1994/január: F.29961994/január: F.29971994/január: N.171994/január: N.18
1994/január: N.191994/január: N.201994/február: C.3491994/február: C.350
1994/február: C.3511994/február: C.3521994/február: Gy.28941994/február: Gy.2895
1994/február: Gy.28961994/február: Gy.28971994/február: Gy.28981994/február: F.2998
1994/február: F.29991994/február: F.30001994/február: F.30011994/február: F.3002
1994/február: F.30031994/február: Gy.28991994/február: Gy.29001994/február: Gy.2901
1994/február: N.211994/február: N.221994/február: N.231994/február: N.24
1994/március: C.3531994/március: C.3541994/március: C.3551994/március: C.356
1994/március: Gy.29021994/március: Gy.29031994/március: Gy.29041994/március: Gy.2905
1994/március: Gy.29061994/március: Gy.29071994/március: Gy.29081994/március: Gy.2909
1994/március: F.30041994/március: F.30051994/március: F.30061994/március: F.3007
1994/március: F.30081994/március: F.30091994/március: N.251994/március: N.26
1994/március: N.271994/március: N.281994/április: C.3571994/április: C.358
1994/április: C.3591994/április: C.3601994/április: Gy.29101994/április: Gy.2911
1994/április: Gy.29121994/április: Gy.29131994/április: Gy.29141994/április: Gy.2915
1994/április: Gy.29161994/április: Gy.29171994/április: F.30101994/április: F.3011
1994/április: F.30121994/április: F.30131994/április: F.30141994/április: F.3015
1994/április: N.291994/április: N.301994/április: N.311994/április: N.32
1994/május: C.3611994/május: C.3621994/május: C.3631994/május: C.364
1994/május: Gy.29181994/május: Gy.29191994/május: F.30161994/május: F.3017
1994/május: Gy.29201994/május: Gy.29211994/május: Gy.29221994/május: Gy.2923
1994/május: Gy.29241994/május: Gy.29251994/május: F.30181994/május: F.3019
1994/május: F.30201994/május: F.30211994/május: N.331994/május: N.34
1994/május: N.351994/május: N.361994/szeptember: C.3651994/szeptember: C.366
1994/szeptember: C.3671994/szeptember: C.3681994/szeptember: Gy.29261994/szeptember: Gy.2927
1994/szeptember: Gy.29281994/szeptember: F.30221994/szeptember: F.30231994/szeptember: F.3024
1994/szeptember: Gy.29291994/szeptember: Gy.29301994/szeptember: Gy.29311994/szeptember: Gy.2932
1994/szeptember: Gy.29331994/szeptember: F.30251994/szeptember: F.30261994/szeptember: F.3027
1994/szeptember: N.371994/szeptember: N.381994/szeptember: N.391994/szeptember: N.40
1994/október: C.3691994/október: C.3701994/október: C.3711994/október: C.372
1994/október: Gy.29341994/október: Gy.29351994/október: Gy.29361994/október: F.3028
1994/október: F.30291994/október: F.30301994/október: Gy.29371994/október: Gy.2938
1994/október: Gy.29391994/október: Gy.29401994/október: Gy.29411994/október: F.3031
1994/október: F.30321994/október: F.30331994/október: N.411994/október: N.42
1994/október: N.431994/október: N.441994/november: C.3731994/november: C.374
1994/november: C.3751994/november: C.3761994/november: Gy.29421994/november: Gy.2943
1994/november: F.30341994/november: F.30351994/november: Gy.29441994/november: Gy.2945
1994/november: Gy.29461994/november: Gy.29471994/november: Gy.29481994/november: Gy.2949
1994/november: F.30361994/november: F.30371994/november: F.30381994/november: F.3039
1994/november: N.451994/november: N.461994/november: N.471994/november: N.48
1994/december: C.3771994/december: C.3781994/december: C.3791994/december: C.380
1994/december: Gy.29501994/december: Gy.29511994/december: F.30401994/december: F.3041
1994/december: Gy.29521994/december: Gy.29531994/december: Gy.29541994/december: Gy.2955
1994/december: Gy.29561994/december: Gy.29571994/december: F.30421994/december: F.3043
1994/december: F.30441994/december: F.30451994/december: N.491994/december: N.50
1994/december: N.511994/december: N.521995/január: C.3811995/január: C.382
1995/január: C.3831995/január: C.3841995/január: Gy.29581995/január: Gy.2959
1995/január: Gy.29601995/január: Gy.29611995/január: Gy.29621995/január: F.3046
1995/január: F.30471995/január: F.30481995/január: F.30491995/január: F.3050
1995/január: Gy.29631995/január: Gy.29641995/január: Gy.29651995/január: F.3051
1995/január: N.531995/január: N.541995/január: N.551995/január: N.56
1995/február: C.3851995/február: C.3861995/február: C.3871995/február: C.388
1995/február: Gy.29661995/február: Gy.29671995/február: Gy.29681995/február: Gy.2969
1995/február: F.30521995/február: F.30531995/február: F.30541995/február: F.3055
1995/február: F.30561995/február: Gy.29701995/február: Gy.29711995/február: Gy.2972
1995/február: Gy.29731995/február: F.30571995/február: N.571995/február: N.58
1995/február: N.591995/február: N.601995/március: C.3891995/március: C.390
1995/március: C.3911995/március: C.3921995/március: Gy.29741995/március: Gy.2975
1995/március: Gy.29761995/március: F.30581995/március: F.30591995/március: F.3060
1995/március: F.30611995/március: Gy.29771995/március: Gy.29781995/március: Gy.2979
1995/március: Gy.29801995/március: Gy.29811995/március: F.30621995/március: F.3063
1995/március: N.611995/március: N.621995/március: N.631995/március: N.64
1995/április: C.3931995/április: C.3941995/április: C.3951995/április: C.396
1995/április: Gy.29821995/április: Gy.29831995/április: Gy.29841995/április: F.3064
1995/április: F.30651995/április: F.30661995/április: F.30671995/április: Gy.2985
1995/április: Gy.29861995/április: Gy.29871995/április: Gy.29881995/április: Gy.2989
1995/április: F.30681995/április: F.30691995/április: N.651995/április: N.66
1995/április: N.671995/április: N.681995/május: C.3971995/május: C.398
1995/május: C.3991995/május: C.4001995/május: Gy.29901995/május: Gy.2991
1995/május: Gy.29921995/május: Gy.29931995/május: Gy.29941995/május: Gy.2995
1995/május: Gy.29961995/május: F.30701995/május: F.30711995/május: F.3072
1995/május: F.30731995/május: F.30741995/május: F.30751995/május: Gy.2997
1995/május: N.691995/május: N.701995/május: N.711995/május: N.72
1995/szeptember: C.4011995/szeptember: C.4021995/szeptember: C.4031995/szeptember: C.404
1995/szeptember: Gy.29981995/szeptember: Gy.29991995/szeptember: Gy.30001995/szeptember: Gy.3001
1995/szeptember: Gy.30021995/szeptember: F.30761995/szeptember: F.30771995/szeptember: F.3078
1995/szeptember: Gy.30031995/szeptember: Gy.30041995/szeptember: Gy.30051995/szeptember: F.3079
1995/szeptember: F.30801995/szeptember: F.30811995/szeptember: N.731995/szeptember: N.74
1995/szeptember: N.751995/szeptember: N.761995/október: C.4051995/október: C.406
1995/október: C.4071995/október: C.4081995/október: Gy.30061995/október: Gy.3007
1995/október: Gy.30081995/október: Gy.30091995/október: Gy.30101995/október: Gy.3011
1995/október: Gy.30121995/október: F.30821995/október: F.30831995/október: F.3084
1995/október: F.30851995/október: F.30861995/október: F.30871995/október: Gy.3013
1995/október: N.771995/október: N.781995/október: N.791995/október: N.80
1995/november: C.4091995/november: C.4101995/november: C.4111995/november: C.412
1995/november: Gy.30141995/november: Gy.30151995/november: Gy.30161995/november: Gy.3017
1995/november: Gy.30181995/november: Gy.30191995/november: Gy.30201995/november: Gy.3021
1995/november: F.30881995/november: F.30891995/november: F.30901995/november: F.3091
1995/november: F.30921995/november: F.30931995/november: N.811995/november: N.82
1995/november: N.831995/november: N.841995/december: C.4131995/december: C.414
1995/december: C.4151995/december: C.4161995/december: Gy.30221995/december: Gy.3023
1995/december: Gy.30241995/december: Gy.30251995/december: Gy.30261995/december: Gy.3027
1995/december: Gy.30281995/december: Gy.30291995/december: F.30941995/december: F.3095
1995/december: F.30961995/december: F.30971995/december: F.30981995/december: F.3099
1995/december: N.851995/december: N.861995/december: N.871995/december: N.88
1996/január: C.4171996/január: C.4181996/január: C.4191996/január: C.420
1996/január: Gy.30301996/január: Gy.30311996/január: Gy.30321996/január: Gy.3033
1996/január: F.31001996/január: F.31011996/január: F.31021996/január: F.3103
1996/január: F.31041996/január: Gy.30341996/január: Gy.30351996/január: Gy.3036
1996/január: Gy.30371996/január: F.31051996/január: N.891996/január: N.90
1996/január: N.911996/január: N.921996/február: C.4211996/február: C.422
1996/február: C.4231996/február: C.4241996/február: Gy.30381996/február: Gy.3039
1996/február: Gy.30401996/február: F.31061996/február: F.31071996/február: F.3108
1996/február: F.31091996/február: Gy.30411996/február: Gy.30421996/február: Gy.3043
1996/február: Gy.30441996/február: Gy.30451996/február: F.31101996/február: F.3111
1996/február: N.931996/február: N.941996/február: N.951996/február: N.96
1996/március: C.4251996/március: C.4261996/március: C.4271996/március: C.428
1996/március: Gy.30461996/március: Gy.30471996/március: Gy.30481996/március: Gy.3049
1996/március: Gy.30501996/március: Gy.30511996/március: Gy.30521996/március: Gy.3053
1996/március: F.31121996/március: F.31131996/március: F.31141996/március: F.3115
1996/március: F.31161996/március: F.31171996/március: N.971996/március: N.98
1996/március: N.991996/március: N.1001996/április: C.4291996/április: C.430
1996/április: C.4311996/április: C.4321996/április: Gy.30541996/április: Gy.3055
1996/április: Gy.30561996/április: Gy.30571996/április: Gy.30581996/április: F.3118
1996/április: F.31191996/április: F.31201996/április: F.31211996/április: F.3122
1996/április: Gy.30591996/április: Gy.30601996/április: Gy.30611996/április: F.3123
1996/április: N.1011996/április: N.1021996/április: N.1031996/április: N.104
1996/május: C.4331996/május: C.4341996/május: C.4351996/május: C.436
1996/május: Gy.30621996/május: Gy.30631996/május: Gy.30641996/május: Gy.3065
1996/május: Gy.30661996/május: F.31241996/május: F.31251996/május: F.3126
1996/május: F.31271996/május: F.31281996/május: Gy.30671996/május: Gy.3068
1996/május: Gy.30691996/május: F.31291996/május: N.1051996/május: N.106
1996/május: N.1071996/május: N.1081996/szeptember: C.4371996/szeptember: C.438
1996/szeptember: C.4391996/szeptember: C.4401996/szeptember: Gy.30701996/szeptember: Gy.3071
1996/szeptember: F.31301996/szeptember: F.31311996/szeptember: F.31321996/szeptember: F.3133
1996/szeptember: Gy.30721996/szeptember: Gy.30741996/szeptember: Gy.30751996/szeptember: Gy.3076
1996/szeptember: Gy.30771996/szeptember: Gy.30731996/szeptember: F.31341996/szeptember: F.3135
1996/szeptember: N.1091996/szeptember: N.1101996/szeptember: N.1111996/október: C.441
1996/október: C.4421996/október: C.4431996/október: C.4441996/október: Gy.3078
1996/október: Gy.30791996/október: Gy.30801996/október: Gy.30811996/október: Gy.3082
1996/október: Gy.30831996/október: Gy.30841996/október: Gy.30851996/október: F.3136
1996/október: F.31371996/október: F.31381996/október: F.31391996/október: F.3140
1996/október: F.31411996/október: N.1121996/október: N.1131996/október: N.114
1996/október: N.1151996/november: C.4451996/november: C.4461996/november: C.447
1996/november: C.4481996/november: Gy.30861996/november: Gy.30871996/november: Gy.3088
1996/november: Gy.30891996/november: Gy.30901996/november: Gy.30911996/november: Gy.3092
1996/november: Gy.30931996/november: F.31421996/november: F.31431996/november: F.3144
1996/november: F.31451996/november: F.31461996/november: F.31471996/november: N.116
1996/november: N.1171996/november: N.1181996/november: N.1191996/december: C.449
1996/december: C.4501996/december: C.4511996/december: C.4521996/december: Gy.3094
1996/december: Gy.30951996/december: Gy.30961996/december: Gy.30971996/december: Gy.3098
1996/december: F.31481996/december: F.31491996/december: F.31501996/december: F.3151
1996/december: F.31521996/december: F.31531996/december: Gy.30991996/december: Gy.3100
1996/december: Gy.31011996/december: N.1201996/december: N.1211996/december: N.122
1996/december: N.1231997/január: C.4531997/január: C.4541997/január: C.455
1997/január: C.4561997/január: Gy.31021997/január: Gy.31031997/január: F.3154
1997/január: F.31551997/január: F.31561997/január: Gy.31041997/január: Gy.3105
1997/január: Gy.31061997/január: Gy.31071997/január: Gy.31081997/január: Gy.3109
1997/január: F.31571997/január: F.31581997/január: F.31591997/január: N.124
1997/január: N.1251997/január: N.1261997/január: N.1271997/február: C.457
1997/február: C.4581997/február: C.4591997/február: C.4601997/február: Gy.3110
1997/február: Gy.31111997/február: Gy.31121997/február: Gy.31131997/február: Gy.3114
1997/február: Gy.31151997/február: Gy.31161997/február: Gy.31171997/február: F.3160
1997/február: F.31611997/február: F.31621997/február: F.31631997/február: F.3164
1997/február: F.31651997/február: N.1281997/február: N.1291997/február: N.130
1997/február: N.1311997/március: C.4611997/március: C.4621997/március: C.463
1997/március: C.4641997/március: Gy.31181997/március: Gy.31191997/március: Gy.3120
1997/március: Gy.31211997/március: Gy.31221997/március: Gy.31231997/március: Gy.3124
1997/március: Gy.31251997/március: F.31661997/március: F.31671997/március: F.3168
1997/március: F.31691997/március: F.31701997/március: F.31711997/március: N.132
1997/március: N.1331997/március: N.1341997/március: N.1351997/április: C.465
1997/április: C.4661997/április: C.4671997/április: C.4681997/április: Gy.3126
1997/április: Gy.31271997/április: F.31721997/április: F.31731997/április: F.3174
1997/április: Gy.31281997/április: Gy.31291997/április: Gy.31301997/április: Gy.3131
1997/április: Gy.31321997/április: Gy.31331997/április: F.31751997/április: F.3176
1997/április: F.31771997/április: N.1361997/április: N.1371997/április: N.138
1997/április: N.1391997/május: C.4691997/május: C.4701997/május: C.471
1997/május: C.4721997/május: Gy.31341997/május: Gy.31351997/május: Gy.3136
1997/május: Gy.31371997/május: Gy.31381997/május: F.31781997/május: F.3179
1997/május: F.31801997/május: F.31811997/május: F.31821997/május: F.3183
1997/május: Gy.31391997/május: Gy.31401997/május: Gy.31411997/május: N.140
1997/május: N.1411997/május: N.1421997/május: N.1431997/szeptember: C.473
1997/szeptember: C.4741997/szeptember: C.4751997/szeptember: C.4761997/szeptember: Gy.3142
1997/szeptember: Gy.31431997/szeptember: F.31841997/szeptember: F.31851997/szeptember: Gy.3144
1997/szeptember: Gy.31451997/szeptember: Gy.31461997/szeptember: Gy.31471997/szeptember: Gy.3148
1997/szeptember: Gy.31491997/szeptember: F.31861997/szeptember: F.31871997/szeptember: F.3188
1997/szeptember: F.31891997/szeptember: N.1441997/szeptember: N.1451997/szeptember: N.147
1997/szeptember: N.1461997/október: C.4771997/október: C.4781997/október: C.479
1997/október: C.4801997/október: Gy.31501997/október: Gy.31511997/október: Gy.3152
1997/október: F.31901997/október: F.31911997/október: F.31921997/október: F.3193
1997/október: Gy.31531997/október: Gy.31541997/október: Gy.31551997/október: Gy.3156
1997/október: Gy.31571997/október: F.31941997/október: F.31951997/október: N.148
1997/október: N.1491997/október: N.1501997/október: N.1511997/november: C.481
1997/november: C.4821997/november: C.4831997/november: C.4841997/november: Gy.3158
1997/november: Gy.31591997/november: Gy.31601997/november: Gy.31611997/november: Gy.3162
1997/november: Gy.31631997/november: Gy.31641997/november: Gy.31651997/november: F.3198
1997/november: F.31991997/november: F.32001997/november: F.32011997/november: N.146
1997/november: F.31961997/november: F.31971997/november: N.1521997/november: N.153
1997/november: N.1541997/december: C.4851997/december: C.4861997/december: C.487
1997/december: C.4881997/december: Gy.31661997/december: Gy.31671997/december: Gy.3168
1997/december: F.32031997/december: F.32041997/december: Gy.31691997/december: Gy.3170
1997/december: Gy.31711997/december: Gy.31721997/december: Gy.31731997/december: F.3202
1997/december: F.32051997/december: F.32061997/december: F.32071997/december: N.155
1997/december: N.1561997/december: N.1571997/december: N.1581998/január: C.489
1998/január: C.4901998/január: C.4911998/január: C.4921998/január: Gy.3175
1998/január: Gy.31771998/január: Gy.31761998/január: Gy.31741998/január: Gy.3179
1998/január: Gy.31801998/január: F.32091998/január: F.32111998/január: Gy.3181
1998/január: F.32101998/január: F.32121998/január: Gy.31781998/január: F.3208
1998/január: N.1591998/január: N.1611998/január: F.32131998/január: N.160
1998/január: N.1621998/február: C.4931998/február: C.4941998/február: C.495
1998/február: C.4961998/február: Gy.31861998/február: Gy.31821998/február: Gy.3184
1998/február: Gy.31851998/február: Gy.31831998/február: Gy.31871998/február: Gy.3188
1998/február: F.32171998/február: F.32181998/február: Gy.31891998/február: F.3216
1998/február: F.32151998/február: F.32141998/február: N.1641998/február: N.165
1998/február: F.32191998/február: N.1631998/február: N.1661998/március: C.497
1998/március: C.4981998/március: C.4991998/március: C.5001998/március: Gy.3190
1998/március: Gy.31911998/március: Gy.31951998/március: Gy.31961998/március: Gy.3194
1998/március: Gy.31971998/március: F.32211998/március: Gy.31931998/március: F.3220
1998/március: Gy.31921998/március: F.32231998/március: F.32241998/március: F.3225
1998/március: F.32221998/március: N.1671998/március: N.1681998/március: N.169
1998/március: N.1701998/április: C.5011998/április: C.5021998/április: C.503
1998/április: C.5041998/április: Gy.32001998/április: Gy.32021998/április: Gy.3203
1998/április: Gy.32041998/április: Gy.31981998/április: Gy.31991998/április: Gy.3201
1998/április: Gy.32051998/április: F.32291998/április: F.32301998/április: F.3231
1998/április: F.32271998/április: N.1711998/április: F.32261998/április: F.3228
1998/április: N.1721998/április: N.1731998/április: N.1741998/május: C.505
1998/május: C.5061998/május: C.5071998/május: C.5081998/május: Gy.3207
1998/május: Gy.32081998/május: Gy.32091998/május: Gy.32061998/május: Gy.3210
1998/május: Gy.32111998/május: Gy.32121998/május: F.32351998/május: F.3236
1998/május: F.32321998/május: F.32371998/május: F.32331998/május: F.3234
1998/május: Gy.32131998/május: N.1781998/május: N.1751998/május: N.176
1998/május: N.1771998/szeptember: C.5091998/szeptember: C.5111998/szeptember: C.512
1998/szeptember: C.5101998/szeptember: Gy.32161998/szeptember: Gy.32171998/szeptember: Gy.3214
1998/szeptember: Gy.32181998/szeptember: Gy.32151998/szeptember: Gy.32191998/szeptember: Gy.3220
1998/szeptember: Gy.32211998/szeptember: F.32381998/szeptember: F.32391998/szeptember: F.3240
1998/szeptember: F.32421998/szeptember: F.32411998/szeptember: N.1791998/szeptember: N.182
1998/szeptember: F.32431998/szeptember: N.1801998/szeptember: N.1811998/október: C.513
1998/október: Gy.32251998/október: Gy.32241998/október: C.5141998/október: C.516
1998/október: Gy.32231998/október: Gy.32221998/október: C.5151998/október: Gy.3227
1998/október: Gy.32261998/október: Gy.32281998/október: Gy.32291998/október: F.3245
1998/október: F.32461998/október: F.32471998/október: F.32481998/október: F.3244
1998/október: N.1841998/október: N.1851998/október: F.32491998/október: N.183
1998/október: N.1861998/november: C.5171998/november: C.5181998/november: C.520
1998/november: Gy.32311998/november: C.5191998/november: Gy.32341998/november: Gy.3232
1998/november: Gy.32331998/november: Gy.32301998/november: Gy.32361998/november: Gy.3237
1998/november: F.32501998/november: Gy.32351998/november: F.32511998/november: F.3254
1998/november: F.32551998/november: F.32531998/november: F.32521998/november: N.189
1998/november: N.1901998/november: N.1871998/november: N.1881998/december: C.523
1998/december: Gy.32381998/december: C.5211998/december: C.5241998/december: C.522
1998/december: Gy.32401998/december: F.32571998/december: Gy.32391998/december: Gy.3242
1998/december: Gy.32431998/december: Gy.32441998/december: Gy.32451998/december: F.3256
1998/december: F.32581998/december: Gy.32411998/december: N.1921998/december: N.193
1998/december: F.32591998/december: F.32601998/december: F.32611998/december: N.191
1998/december: N.1941999/január: C.5251999/január: C.5281999/január: C.526
1999/január: C.5271999/január: Gy.32461999/január: Gy.32471999/január: Gy.3248
1999/január: Gy.32511999/január: Gy.32491999/január: Gy.32501999/január: Gy.3252
1999/január: Gy.32531999/január: F.32621999/január: F.32631999/január: F.3264
1999/január: F.32671999/január: F.32651999/január: F.32661999/január: N.195
1999/január: N.1961999/január: N.1971999/január: N.1981999/február: C.529
1999/február: C.5321999/február: C.5301999/február: C.5311999/február: Gy.3254
1999/február: Gy.32591999/február: Gy.32601999/február: Gy.32551999/február: Gy.3256
1999/február: Gy.32611999/február: Gy.32571999/február: Gy.32581999/február: F.3268
1999/február: F.32691999/február: F.32701999/február: F.32711999/február: F.3273
1999/február: F.32721999/február: N.1991999/február: N.2001999/február: N.201
1999/február: N.2021999/március: C.5351999/március: C.5341999/március: C.536
1999/március: Gy.32621999/március: C.5331999/március: Gy.32641999/március: F.3274
1999/március: F.32751999/március: F.32761999/március: Gy.32651999/március: Gy.3267
1999/március: Gy.32631999/március: Gy.32661999/március: Gy.32681999/március: Gy.3269
1999/március: F.32771999/március: F.32781999/március: F.32791999/március: N.203
1999/március: N.2041999/március: N.2051999/március: N.2061999/április: C.537
1999/április: C.5381999/április: C.5391999/április: C.5401999/április: Gy.3270
1999/április: Gy.32721999/április: Gy.32731999/április: Gy.32741999/április: F.3280
1999/április: Gy.32711999/április: Gy.32751999/április: Gy.32761999/április: Gy.3277
1999/április: F.32811999/április: F.32821999/április: F.32831999/április: F.3284
1999/április: F.32851999/április: N.2071999/április: N.2081999/április: N.209
1999/április: N.2101999/május: C.5411999/május: C.5421999/május: C.544
1999/május: Gy.32781999/május: Gy.32791999/május: Gy.32811999/május: C.543
1999/május: Gy.32801999/május: Gy.32831999/május: Gy.32841999/május: F.3286
1999/május: F.32871999/május: F.32881999/május: Gy.32821999/május: Gy.3285
1999/május: F.32891999/május: F.32901999/május: F.32911999/május: N.211
1999/május: N.2121999/május: N.2131999/május: N.2141999/szeptember: C.545
1999/szeptember: C.5461999/szeptember: C.5471999/szeptember: C.5481999/szeptember: C.549
1999/szeptember: B.32941999/szeptember: B.32921999/szeptember: B.32931999/szeptember: B.3295
1999/szeptember: B.32961999/szeptember: B.32971999/szeptember: B.32981999/szeptember: B.3299
1999/szeptember: B.33001999/szeptember: B.33011999/szeptember: A.2151999/szeptember: A.217
1999/szeptember: A.2161999/október: C.5501999/október: C.5511999/október: C.552
1999/október: C.5531999/október: C.5541999/október: B.33021999/október: B.3303
1999/október: B.33041999/október: B.33051999/október: B.33061999/október: B.3307
1999/október: B.33081999/október: B.33091999/október: B.33101999/október: B.3311
1999/október: A.2181999/október: A.2191999/október: A.2201999/november: C.555
1999/november: C.5561999/november: C.5571999/november: C.5581999/november: C.559
1999/november: B.33121999/november: B.33131999/november: B.33141999/november: B.3315
1999/november: B.33161999/november: B.33171999/november: B.33181999/november: B.3319
1999/november: B.33201999/november: B.33211999/november: A.2211999/november: A.222
1999/november: A.2231999/december: C.5601999/december: C.5611999/december: C.562
1999/december: C.5631999/december: C.5641999/december: B.33221999/december: B.3323
1999/december: B.33241999/december: B.33251999/december: B.33261999/december: B.3327
1999/december: B.33281999/december: B.33291999/december: B.33301999/december: B.3331
1999/december: A.2241999/december: A.2251999/december: A.2262000/január: C.565
2000/január: C.5662000/január: C.5672000/január: C.5682000/január: C.569
2000/január: B.33322000/január: B.33352000/január: B.33372000/január: B.3336
2000/január: B.33392000/január: B.33332000/január: B.33382000/január: B.3340
2000/január: B.33342000/január: A.2282000/január: A.2292000/január: B.3341
2000/január: A.2272000/február: C.5702000/február: C.5712000/február: B.3343
2000/február: C.5722000/február: C.5732000/február: C.5742000/február: B.3342
2000/február: B.33442000/február: B.33452000/február: B.33482000/február: B.3351
2000/február: B.33462000/február: B.33472000/február: B.33492000/február: B.3350
2000/február: A.2302000/február: A.2312000/február: A.2322000/március: B.3352
2000/március: C.5792000/március: C.5762000/március: C.5772000/március: C.578
2000/március: C.5752000/március: B.33542000/március: B.33572000/március: B.3359
2000/március: B.33602000/március: B.33552000/március: B.33562000/március: B.3353
2000/március: B.33582000/március: B.33612000/március: A.2342000/március: A.233
2000/március: A.2352000/április: C.5812000/április: C.5822000/április: C.583
2000/április: C.5802000/április: C.5842000/április: B.33622000/április: B.3368
2000/április: B.33672000/április: B.33692000/április: B.33632000/április: B.3364
2000/április: B.33652000/április: B.33662000/április: B.33702000/április: B.3371
2000/április: A.2362000/április: A.2372000/április: A.2382000/május: C.588
2000/május: C.5862000/május: C.5872000/május: C.5852000/május: B.3373
2000/május: C.5892000/május: B.33722000/május: B.33742000/május: B.3375
2000/május: B.33762000/május: B.33772000/május: B.33782000/május: B.3379
2000/május: B.33802000/május: B.33812000/május: A.2392000/május: A.240
2000/május: A.2412000/szeptember: C.5902000/szeptember: C.5912000/szeptember: C.592
2000/szeptember: C.5932000/szeptember: C.5942000/szeptember: B.33822000/szeptember: B.3383
2000/szeptember: B.33842000/szeptember: B.33852000/szeptember: B.33862000/szeptember: B.3387
2000/szeptember: B.33882000/szeptember: B.33892000/szeptember: B.33902000/szeptember: B.3391
2000/szeptember: A.2422000/szeptember: A.2432000/szeptember: A.2442000/október: C.595
2000/október: C.5962000/október: C.5972000/október: C.5982000/október: C.599
2000/október: B.33922000/október: B.33932000/október: B.33942000/október: B.3395
2000/október: B.33962000/október: B.33972000/október: B.33982000/október: B.3399
2000/október: B.34002000/október: B.34012000/október: A.2452000/október: A.246
2000/október: A.2472000/november: C.6002000/november: C.6012000/november: C.602
2000/november: C.6032000/november: C.6042000/november: B.34022000/november: B.3403
2000/november: B.34042000/november: B.34052000/november: B.34062000/november: B.3407
2000/november: B.34082000/november: B.34092000/november: B.34102000/november: B.3411
2000/november: A.2482000/november: A.2492000/november: A.2502000/december: C.605
2000/december: C.6062000/december: C.6072000/december: C.6082000/december: C.609
2000/december: B.34122000/december: B.34132000/december: B.34142000/december: B.3416
2000/december: B.34152000/december: B.34172000/december: B.34182000/december: B.3419
2000/december: B.34202000/december: B.34212000/december: A.2512000/december: A.252
2000/december: A.2532001/január: C.6102001/január: C.6112001/január: C.612
2001/január: C.6132001/január: C.6142001/január: B.34222001/január: B.3423
2001/január: B.34242001/január: B.34252001/január: B.34262001/január: B.3427
2001/január: B.34282001/január: B.34292001/január: B.34302001/január: B.3431
2001/január: A.2542001/január: A.2552001/január: A.2562001/február: C.615
2001/február: C.6162001/február: C.6172001/február: C.6182001/február: B.3432
2001/február: C.6192001/február: B.34332001/február: B.34342001/február: B.3435
2001/február: B.34362001/február: B.34372001/február: B.34382001/február: B.3439
2001/február: B.34402001/február: B.34412001/február: A.2572001/február: A.258
2001/február: A.2592001/március: C.6202001/március: C.6212001/március: C.622
2001/március: C.6232001/március: C.6242001/március: B.34422001/március: B.3443
2001/március: B.34442001/március: B.34452001/március: B.34462001/március: B.3447
2001/március: B.34482001/március: B.34492001/március: B.34502001/március: B.3451
2001/március: A.2602001/március: A.2612001/március: A.2622001/április: C.625
2001/április: C.6262001/április: C.6272001/április: C.6282001/április: C.629
2001/április: B.34522001/április: B.34532001/április: B.34542001/április: B.3455
2001/április: B.34562001/április: B.34572001/április: B.34582001/április: B.3459
2001/április: B.34602001/április: B.34612001/április: A.2632001/április: A.264
2001/április: A.2652001/május: C.6302001/május: C.6312001/május: C.633
2001/május: C.6322001/május: C.6342001/május: B.34622001/május: B.3463
2001/május: B.34642001/május: B.34652001/május: B.34662001/május: B.3467
2001/május: B.34682001/május: B.34692001/május: B.34702001/május: B.3471
2001/május: A.2662001/május: A.2672001/május: A.2682001/szeptember: C.635
2001/szeptember: C.6362001/szeptember: C.6372001/szeptember: C.6382001/szeptember: C.639
2001/szeptember: B.34722001/szeptember: B.34732001/szeptember: B.34742001/szeptember: B.3475
2001/szeptember: B.34762001/szeptember: B.34772001/szeptember: B.34782001/szeptember: B.3479
2001/szeptember: B.34802001/szeptember: B.34812001/szeptember: A.2692001/szeptember: A.270
2001/szeptember: A.2712001/október: C.6402001/október: C.6412001/október: C.642
2001/október: C.6432001/október: C.6442001/október: B.34822001/október: B.3483
2001/október: B.34842001/október: B.34852001/október: B.34862001/október: B.3487
2001/október: B.34882001/október: B.34892001/október: B.34902001/október: B.3491
2001/október: A.2722001/október: A.2732001/október: A.2742001/november: C.645
2001/november: C.6462001/november: C.6472001/november: C.6482001/november: C.649
2001/november: B.34922001/november: B.34932001/november: B.34942001/november: B.3495
2001/november: B.34962001/november: B.34972001/november: B.34982001/november: B.3499
2001/november: B.35002001/november: B.35012001/november: A.2752001/november: A.276
2001/november: A.2772001/december: C.6502001/december: C.6512001/december: C.652
2001/december: C.6532001/december: C.6542001/december: B.35022001/december: B.3503
2001/december: B.35042001/december: B.35052001/december: B.35062001/december: B.3507
2001/december: B.35082001/december: B.35092001/december: B.35102001/december: B.3511
2001/december: A.2782001/december: A.2792001/december: A.2802002/január: C.655
2002/január: C.6562002/január: C.6572002/január: C.6582002/január: C.659
2002/január: B.35122002/január: B.35132002/január: B.35142002/január: B.3515
2002/január: B.35162002/január: B.35172002/január: B.35182002/január: B.3519
2002/január: B.35202002/január: B.35212002/január: A.2812002/január: A.282
2002/január: A.2832002/február: C.6602002/február: C.6612002/február: C.662
2002/február: C.6632002/február: C.6642002/február: B.35282002/február: B.3522
2002/február: B.35232002/február: B.35242002/február: B.35252002/február: B.3526
2002/február: B.35272002/február: B.35292002/február: B.35302002/február: B.3531
2002/február: A.2842002/február: A.2852002/február: A.2862002/március: C.665
2002/március: C.6662002/március: C.6672002/március: C.6682002/március: C.669
2002/március: B.35322002/március: B.35342002/március: B.35352002/március: B.3536
2002/március: B.35372002/március: B.35332002/március: B.35382002/március: B.3539
2002/március: B.35402002/március: B.35412002/március: A.2872002/március: A.288
2002/március: A.2892002/április: C.6702002/április: C.6712002/április: C.672
2002/április: C.6732002/április: C.6742002/április: B.35432002/április: B.3546
2002/április: B.35472002/április: B.35422002/április: B.35442002/április: B.3545
2002/április: B.35482002/április: B.35492002/április: B.35502002/április: B.3551
2002/április: A.2902002/április: A.2912002/április: A.2922002/május: C.676
2002/május: C.6752002/május: C.6772002/május: C.6782002/május: B.3553
2002/május: B.35562002/május: C.6792002/május: B.35522002/május: B.3554
2002/május: B.35552002/május: B.35572002/május: B.35592002/május: B.3558
2002/május: B.35602002/május: B.35612002/május: A.2932002/május: A.294
2002/május: A.2952002/szeptember: C.6802002/szeptember: C.6812002/szeptember: C.682
2002/szeptember: C.6832002/szeptember: C.6842002/szeptember: B.35622002/szeptember: B.3563
2002/szeptember: B.35642002/szeptember: B.35652002/szeptember: B.35662002/szeptember: B.3567
2002/szeptember: B.35682002/szeptember: B.35692002/szeptember: B.35702002/szeptember: B.3571
2002/szeptember: A.2962002/szeptember: A.2972002/szeptember: A.2982002/október: C.685
2002/október: C.6862002/október: C.6872002/október: C.6882002/október: C.689
2002/október: B.35722002/október: B.35732002/október: B.35742002/október: B.3575
2002/október: B.35762002/október: B.35772002/október: B.35782002/október: B.3579
2002/október: B.35802002/október: B.35812002/október: A.2992002/október: A.300
2002/október: A.3012002/november: C.6902002/november: C.6912002/november: C.692
2002/november: C.6932002/november: C.6942002/november: B.35822002/november: B.3583
2002/november: B.35842002/november: B.35852002/november: B.35862002/november: B.3587
2002/november: B.35882002/november: B.35892002/november: B.35902002/november: B.3591
2002/november: A.3022002/november: A.3032002/november: A.3042002/december: C.695
2002/december: C.6962002/december: C.6972002/december: C.6982002/december: C.699
2002/december: B.35922002/december: B.35932002/december: B.35942002/december: B.3595
2002/december: B.35962002/december: B.35972002/december: B.35982002/december: B.3599
2002/december: B.36002002/december: B.36012002/december: A.3052002/december: A.306
2002/december: A.3072003/január: C.7002003/január: C.7012003/január: C.702
2003/január: C.7032003/január: C.7042003/január: B.36022003/január: B.3603
2003/január: B.36042003/január: B.36052003/január: B.36062003/január: B.3607
2003/január: B.36082003/január: B.36092003/január: B.36102003/január: B.3611
2003/január: A.3082003/január: A.3092003/január: A.3102003/február: C.705
2003/február: C.7062003/február: C.7072003/február: C.7082003/február: C.709
2003/február: B.36122003/február: B.36132003/február: B.36142003/február: B.3615
2003/február: B.36162003/február: B.36172003/február: B.36182003/február: B.3619
2003/február: B.36202003/február: B.36212003/február: A.3112003/február: A.312
2003/február: A.3132003/március: C.7102003/március: C.7112003/március: C.712
2003/március: C.7132003/március: C.7142003/március: B.36222003/március: B.3623
2003/március: B.36242003/március: B.36252003/március: B.36262003/március: B.3627
2003/március: B.36282003/március: B.36292003/március: B.36302003/március: B.3631
2003/március: A.3142003/március: A.3152003/március: A.3162003/április: C.715
2003/április: C.7162003/április: C.7172003/április: C.7182003/április: C.719
2003/április: B.36322003/április: B.36332003/április: B.36342003/április: B.3635
2003/április: B.36362003/április: B.36372003/április: B.36382003/április: B.3639
2003/április: B.36402003/április: B.36412003/április: A.3172003/április: A.318
2003/április: A.3192003/május: C.7202003/május: C.7212003/május: C.722
2003/május: C.7232003/május: C.7242003/május: B.36422003/május: B.3643
2003/május: B.36442003/május: B.36452003/május: B.36462003/május: B.3647
2003/május: B.36482003/május: B.36492003/május: B.36502003/május: B.3651
2003/május: A.3202003/május: A.3212003/május: A.3222003/szeptember: C.725
2003/szeptember: C.7262003/szeptember: C.7272003/szeptember: C.7282003/szeptember: C.729
2003/szeptember: B.36522003/szeptember: B.36532003/szeptember: B.36542003/szeptember: B.3655
2003/szeptember: B.36562003/szeptember: B.36572003/szeptember: B.36582003/szeptember: B.3659
2003/szeptember: B.36602003/szeptember: B.36612003/szeptember: A.3232003/szeptember: A.324
2003/szeptember: A.3252003/október: C.7302003/október: C.7312003/október: C.732
2003/október: C.7332003/október: C.7342003/október: B.36622003/október: B.3663
2003/október: B.36642003/október: B.36652003/október: B.36662003/október: B.3667
2003/október: B.36682003/október: B.36692003/október: B.36702003/október: B.3671
2003/október: A.3262003/október: A.3272003/október: A.3282003/november: C.735
2003/november: C.7362003/november: C.7372003/november: C.7382003/november: C.739
2003/november: B.36722003/november: B.36732003/november: B.36752003/november: B.3674
2003/november: B.36762003/november: B.36772003/november: B.36782003/november: B.3679
2003/november: B.36802003/november: B.36812003/november: A.3292003/november: A.330
2003/november: A.3312003/december: C.7402003/december: C.7412003/december: C.742
2003/december: C.7432003/december: C.7442003/december: B.36822003/december: B.3683
2003/december: B.36842003/december: B.36852003/december: B.36862003/december: B.3687
2003/december: B.36882003/december: B.36892003/december: B.36902003/december: B.3691
2003/december: A.3322003/december: A.3332003/december: A.3342004/január: C.745
2004/január: C.7462004/január: C.7472004/január: C.7482004/január: C.749
2004/január: B.36922004/január: B.36932004/január: B.36942004/január: B.3695
2004/január: B.36962004/január: B.36972004/január: B.36982004/január: B.3699
2004/január: B.37002004/január: B.37012004/január: A.3352004/január: A.336
2004/január: A.3372004/február: C.7502004/február: C.7512004/február: C.752
2004/február: C.7532004/február: C.7542004/február: B.37022004/február: B.3703
2004/február: B.37042004/február: B.37052004/február: B.37062004/február: B.3707
2004/február: B.37082004/február: B.37092004/február: B.37102004/február: B.3711
2004/február: A.3382004/február: A.3392004/február: A.3402004/március: C.755
2004/március: C.7562004/március: C.7572004/március: C.7582004/március: C.759
2004/március: B.37122004/március: B.37132004/március: B.37142004/március: B.3715
2004/március: B.37162004/március: B.37172004/március: B.37182004/március: B.3719
2004/március: B.37202004/március: B.37212004/március: A.3412004/március: A.342
2004/március: A.3432004/április: C.7612004/április: C.7602004/április: C.762
2004/április: C.7632004/április: C.7642004/április: B.37222004/április: B.3723
2004/április: B.37242004/április: B.37252004/április: B.37282004/április: B.3727
2004/április: B.37262004/április: B.37292004/április: B.37302004/április: B.3731
2004/április: A.3442004/április: A.3452004/április: A.3462004/május: C.765
2004/május: C.7662004/május: C.7672004/május: C.7682004/május: C.769
2004/május: B.37322004/május: B.37332004/május: B.37342004/május: B.3735
2004/május: B.37362004/május: B.37372004/május: B.37382004/május: B.3739
2004/május: B.37402004/május: B.37412004/május: A.3472004/május: A.348
2004/május: A.3492004/szeptember: K.12004/szeptember: K.22004/szeptember: K.3
2004/szeptember: K.42004/szeptember: K.52004/szeptember: K.62004/szeptember: C.770
2004/szeptember: C.7712004/szeptember: C.7722004/szeptember: C.7732004/szeptember: C.774
2004/szeptember: B.37422004/szeptember: B.37432004/szeptember: B.37442004/szeptember: B.3745
2004/szeptember: B.37462004/szeptember: B.37472004/szeptember: B.37482004/szeptember: B.3749
2004/szeptember: B.37502004/szeptember: B.37512004/szeptember: A.3502004/szeptember: A.351
2004/szeptember: A.3522004/október: K.72004/október: K.82004/október: K.9
2004/október: K.102004/október: K.112004/október: K.122004/október: C.775
2004/október: C.7762004/október: C.7772004/október: C.7782004/október: C.779
2004/október: B.37522004/október: B.37532004/október: B.37542004/október: B.3755
2004/október: B.37562004/október: B.37572004/október: B.37582004/október: B.3759
2004/október: B.37602004/október: B.37612004/október: A.3532004/október: A.354
2004/október: A.3552004/november: K.132004/november: K.142004/november: K.15
2004/november: K.162004/november: K.172004/november: K.182004/november: C.780
2004/november: C.7812004/november: C.7822004/november: C.7832004/november: C.784
2004/november: B.37622004/november: B.37632004/november: B.37642004/november: B.3765
2004/november: B.37662004/november: B.37672004/november: B.37682004/november: B.3769
2004/november: B.37702004/november: B.37712004/november: A.3562004/november: A.357
2004/november: A.3582004/december: K.192004/december: K.202004/december: K.21
2004/december: K.222004/december: K.232004/december: K.242004/december: C.785
2004/december: C.7862004/december: C.7872004/december: C.7882004/december: C.789
2004/december: B.37722004/december: B.37732004/december: B.37742004/december: B.3775
2004/december: B.37762004/december: B.37772004/december: B.37782004/december: B.3779
2004/december: B.37802004/december: B.37812004/december: A.3592004/december: A.360
2004/december: A.3612005/január: K.252005/január: K.262005/január: K.27
2005/január: K.282005/január: K.292005/január: K.302005/január: C.790
2005/január: C.7912005/január: C.7922005/január: C.7932005/január: C.794
2005/január: B.37822005/január: B.37832005/január: B.37842005/január: B.3785
2005/január: B.37862005/január: B.37872005/január: B.37882005/január: B.3789
2005/január: B.37902005/január: B.37912005/január: A.3622005/január: A.363
2005/január: A.3642005/február: K.312005/február: K.322005/február: C.795
2005/február: C.7962005/február: C.7972005/február: K.332005/február: K.34
2005/február: K.352005/február: K.362005/február: C.7982005/február: C.799
2005/február: B.37922005/február: B.37932005/február: B.37942005/február: B.3795
2005/február: B.37962005/február: B.37972005/február: B.37982005/február: B.3799
2005/február: B.38002005/február: B.38012005/február: A.3652005/február: A.366
2005/február: A.3672005/március: K.372005/március: K.382005/március: K.39
2005/március: K.402005/március: K.412005/március: C.8002005/március: C.801
2005/március: C.8022005/március: C.8032005/március: K.422005/március: C.804
2005/március: B.38022005/március: B.38032005/március: B.38042005/március: B.3806
2005/március: B.38072005/március: B.38052005/március: B.38082005/március: B.3809
2005/március: B.38102005/március: B.38112005/március: A.3682005/március: A.369
2005/március: A.3702005/április: C.8052005/április: C.8062005/április: C.807
2005/április: C.8082005/április: C.8092005/április: B.38122005/április: B.3813
2005/április: B.38142005/április: B.38152005/április: B.38162005/április: B.3817
2005/április: B.38182005/április: B.38192005/április: B.38202005/április: B.3821
2005/április: A.3712005/április: A.3722005/április: A.3732005/május: C.810
2005/május: C.8112005/május: C.8122005/május: C.8132005/május: C.814
2005/május: B.38222005/május: B.38232005/május: B.38242005/május: B.3825
2005/május: B.38262005/május: B.38272005/május: B.38282005/május: B.3829
2005/május: B.38302005/május: B.38312005/május: A.3742005/május: A.375
2005/május: A.3762005/szeptember: K.432005/szeptember: K.442005/szeptember: K.45
2005/szeptember: K.462005/szeptember: K.472005/szeptember: K.482005/szeptember: C.815
2005/szeptember: C.8162005/szeptember: C.8172005/szeptember: C.8182005/szeptember: C.819
2005/szeptember: B.38322005/szeptember: B.38332005/szeptember: B.38342005/szeptember: B.3835
2005/szeptember: B.38362005/szeptember: B.38372005/szeptember: B.38382005/szeptember: B.3839
2005/szeptember: B.38402005/szeptember: B.38412005/szeptember: A.3772005/szeptember: A.378
2005/szeptember: A.3792005/október: K.492005/október: K.502005/október: K.51
2005/október: K.522005/október: K.532005/október: K.542005/október: C.820
2005/október: C.8212005/október: C.8222005/október: C.8232005/október: C.824
2005/október: B.38422005/október: B.38432005/október: B.38442005/október: B.3845
2005/október: B.38462005/október: B.38472005/október: B.38482005/október: B.3849
2005/október: B.38502005/október: B.38512005/október: A.3802005/október: A.381
2005/október: A.3822005/november: K.552005/november: K.562005/november: K.57
2005/november: K.582005/november: K.592005/november: K.602005/november: C.825
2005/november: C.8262005/november: C.8272005/november: C.8282005/november: C.829
2005/november: B.38522005/november: B.38532005/november: B.38542005/november: B.3855
2005/november: B.38562005/november: B.38572005/november: B.38582005/november: B.3859
2005/november: B.38602005/november: B.38612005/november: A.3832005/november: A.384
2005/november: A.3852005/december: K.612005/december: K.622005/december: K.63
2005/december: K.642005/december: K.652005/december: K.662005/december: C.830
2005/december: C.8312005/december: C.8322005/december: C.8332005/december: C.834
2005/december: B.38622005/december: B.38632005/december: B.38642005/december: B.3866
2005/december: B.38672005/december: B.38682005/december: B.38692005/december: B.3870
2005/december: B.38652005/december: B.38712005/december: A.3862005/december: A.387
2005/december: A.3882006/január: K.672006/január: K.682006/január: K.69
2006/január: K.702006/január: K.712006/január: K.722006/január: C.835
2006/január: C.8362006/január: C.8372006/január: C.8382006/január: C.839
2006/január: B.38722006/január: B.38732006/január: B.38742006/január: B.3875
2006/január: B.38762006/január: B.38772006/január: B.38782006/január: B.3879
2006/január: B.38802006/január: B.38812006/január: A.3892006/január: A.390
2006/január: A.3912006/február: K.732006/február: K.742006/február: K.75
2006/február: K.762006/február: K.772006/február: K.782006/február: C.840
2006/február: C.8412006/február: C.8422006/február: C.8432006/február: C.844
2006/február: B.38822006/február: B.38832006/február: B.38842006/február: B.3885
2006/február: B.38862006/február: B.38872006/február: B.38882006/február: B.3889
2006/február: B.38902006/február: B.38912006/február: A.3922006/február: A.393
2006/február: A.3942006/március: K.792006/március: K.802006/március: K.81
2006/március: K.822006/március: K.832006/március: K.842006/március: C.845
2006/március: C.8462006/március: C.8472006/március: C.8482006/március: C.849
2006/március: B.38922006/március: B.38932006/március: B.38942006/március: B.3895
2006/március: B.38962006/március: B.38972006/március: B.38982006/március: B.3899
2006/március: B.39002006/március: B.39012006/március: A.3952006/március: A.396
2006/március: A.3972006/április: C.8502006/április: C.8512006/április: C.852
2006/április: B.39062006/április: C.8532006/április: C.8542006/április: B.3902
2006/április: B.39032006/április: B.39042006/április: B.39052006/április: B.3911
2006/április: B.39072006/április: B.39082006/április: B.39092006/április: B.3910
2006/április: A.3982006/április: A.3992006/április: A.4002006/május: C.855
2006/május: C.8562006/május: C.8572006/május: C.8582006/május: C.859
2006/május: B.39122006/május: B.39132006/május: B.39142006/május: B.3915
2006/május: B.39162006/május: B.39172006/május: B.39182006/május: B.3921
2006/május: B.39192006/május: B.39202006/május: A.4012006/május: A.402
2006/május: A.4032006/szeptember: K.852006/szeptember: K.862006/szeptember: K.87
2006/szeptember: K.882006/szeptember: K.892006/szeptember: K.902006/szeptember: C.860
2006/szeptember: C.8612006/szeptember: C.8622006/szeptember: C.8642006/szeptember: B.3924
2006/szeptember: B.39252006/szeptember: C.8632006/szeptember: B.39222006/szeptember: B.3923
2006/szeptember: B.39312006/szeptember: B.39262006/szeptember: B.39302006/szeptember: B.3927
2006/szeptember: B.39282006/szeptember: B.39292006/szeptember: A.4042006/szeptember: A.405
2006/szeptember: A.4062006/október: K.912006/október: K.922006/október: K.93
2006/október: K.942006/október: K.952006/október: K.962006/október: C.867
2006/október: C.8662006/október: C.8652006/október: C.8682006/október: C.869
2006/október: B.39322006/október: B.39332006/október: B.39362006/október: B.3934
2006/október: B.39372006/október: B.39352006/október: B.39382006/október: B.3939
2006/október: B.39402006/október: B.39412006/október: A.4072006/október: A.408
2006/október: A.4092006/november: K.972006/november: K.982006/november: K.99
2006/november: K.1002006/november: K.1012006/november: K.1022006/november: C.870
2006/november: C.8742006/november: B.39432006/november: B.39442006/november: C.872
2006/november: B.39422006/november: C.8712006/november: C.8732006/november: B.3945
2006/november: B.39482006/november: B.39492006/november: B.39502006/november: B.3946
2006/november: B.39472006/november: B.39512006/november: A.4102006/november: A.411
2006/november: A.4122006/december: K.1032006/december: K.1042006/december: K.105
2006/december: K.1062006/december: K.1072006/december: C.8752006/december: K.108
2006/december: C.8762006/december: C.8772006/december: C.8782006/december: B.3952
2006/december: B.39552006/december: B.39532006/december: B.39542006/december: C.879
2006/december: B.39562006/december: B.39592006/december: B.39582006/december: B.3960
2006/december: B.39572006/december: B.39612006/december: A.4132006/december: A.414
2006/december: A.4152007/január: K.1092007/január: K.1102007/január: C.882
2007/január: C.8832007/január: C.8842007/január: C.8812007/január: C.880
2007/január: K.1112007/január: K.1122007/január: K.1132007/január: K.114
2007/január: B.39632007/január: B.39622007/január: B.39642007/január: B.3965
2007/január: B.39662007/január: B.39682007/január: B.39672007/január: B.3970
2007/január: B.39692007/január: B.39712007/január: A.4162007/január: A.417
2007/január: A.4182007/február: K.1152007/február: K.1162007/február: C.885
2007/február: K.1172007/február: K.1182007/február: K.1192007/február: K.120
2007/február: C.8882007/február: C.8892007/február: B.39722007/február: C.886
2007/február: C.8872007/február: B.39742007/február: B.39732007/február: B.3979
2007/február: B.39782007/február: B.39762007/február: B.39772007/február: B.3980
2007/február: B.39752007/február: B.39812007/február: A.4192007/február: A.420
2007/február: A.4212007/március: K.1212007/március: K.1222007/március: K.123
2007/március: K.1242007/március: K.1252007/március: K.1262007/március: C.890
2007/március: C.8912007/március: C.8942007/március: C.8922007/március: C.893
2007/március: B.39822007/március: B.39832007/március: B.39852007/március: B.3988
2007/március: B.39842007/március: B.39862007/március: B.39872007/március: B.3989
2007/március: B.39902007/március: B.39912007/március: A.4222007/március: A.423
2007/március: A.4242007/április: C.8952007/április: C.8962007/április: C.898
2007/április: C.8972007/április: C.8992007/április: B.39922007/április: B.3996
2007/április: B.39982007/április: B.39942007/április: B.39932007/április: B.3995
2007/április: B.39972007/április: B.39992007/április: B.40002007/április: B.4001
2007/április: A.4252007/április: A.4262007/április: A.4272007/május: C.900
2007/május: C.9012007/május: C.9022007/május: C.9032007/május: C.904
2007/május: B.40022007/május: B.40032007/május: B.40042007/május: B.4005
2007/május: B.40062007/május: B.40082007/május: B.40092007/május: B.4007
2007/május: B.40102007/május: B.40112007/május: A.4282007/május: A.429
2007/május: A.4302007/szeptember: K.1272007/szeptember: K.1282007/szeptember: K.129
2007/szeptember: K.1302007/szeptember: K.1312007/szeptember: K.1322007/szeptember: C.905
2007/szeptember: C.9062007/szeptember: C.9072007/szeptember: C.9082007/szeptember: C.909
2007/szeptember: B.40122007/szeptember: B.40132007/szeptember: B.40142007/szeptember: B.4015
2007/szeptember: B.40162007/szeptember: B.40172007/szeptember: B.40182007/szeptember: B.4019
2007/szeptember: B.40202007/szeptember: B.40212007/szeptember: A.4312007/szeptember: A.432
2007/szeptember: A.4332007/október: K.1332007/október: K.1342007/október: K.135
2007/október: K.1362007/október: K.1372007/október: K.1382007/október: C.910
2007/október: C.9112007/október: C.9122007/október: C.9132007/október: C.914
2007/október: B.40222007/október: B.40232007/október: B.40242007/október: B.4025
2007/október: B.40262007/október: B.40272007/október: B.40282007/október: B.4029
2007/október: B.40302007/október: B.40312007/október: A.4342007/október: A.435
2007/október: A.4362007/november: K.1392007/november: K.1402007/november: K.141
2007/november: K.1422007/november: K.1432007/november: K.1442007/november: C.915
2007/november: C.9162007/november: C.9172007/november: C.9182007/november: C.919
2007/november: B.40322007/november: B.40332007/november: B.40342007/november: B.4035
2007/november: B.40362007/november: B.40372007/november: B.40382007/november: B.4039
2007/november: B.40402007/november: B.40412007/november: A.4372007/november: A.438
2007/november: A.4392007/december: K.1452007/december: K.1462007/december: K.147
2007/december: K.1482007/december: K.1492007/december: K.1502007/december: C.920
2007/december: C.9212007/december: C.9222007/december: C.9232007/december: C.924
2007/december: B.40422007/december: B.40432007/december: B.40442007/december: B.4045
2007/december: B.40462007/december: B.40472007/december: B.40482007/december: B.4049
2007/december: B.40502007/december: B.40512007/december: A.4402007/december: A.441
2007/december: A.4422008/január: K.1512008/január: K.1522008/január: K.153
2008/január: K.1542008/január: K.1552008/január: K.1562008/január: C.925
2008/január: C.9262008/január: C.9272008/január: C.9282008/január: C.929
2008/január: B.40522008/január: B.40532008/január: B.40542008/január: B.4055
2008/január: B.40562008/január: B.40572008/január: B.40582008/január: B.4059
2008/január: B.40602008/január: B.40612008/január: A.4432008/január: A.444
2008/január: A.4452008/február: K.1572008/február: K.1582008/február: K.159
2008/február: K.1602008/február: K.1612008/február: K.1622008/február: C.930
2008/február: C.9312008/február: C.9322008/február: C.9332008/február: C.934
2008/február: B.40622008/február: B.40632008/február: B.40642008/február: B.4065
2008/február: B.40662008/február: B.40672008/február: B.40682008/február: B.4069
2008/február: B.40702008/február: B.40712008/február: A.4462008/február: A.447
2008/február: A.4482008/március: K.1632008/március: K.1642008/március: K.165
2008/március: K.1662008/március: K.1672008/március: K.1682008/március: C.935
2008/március: C.9362008/március: C.9372008/március: C.9382008/március: C.939
2008/március: B.40722008/március: B.40732008/március: B.40742008/március: B.4075
2008/március: B.40762008/március: B.40772008/március: B.40782008/március: B.4079
2008/március: B.40802008/március: B.40812008/március: A.4492008/március: A.450
2008/március: A.4512008/április: C.9402008/április: C.9412008/április: C.942
2008/április: C.9432008/április: C.9442008/április: B.40822008/április: B.4083
2008/április: B.40842008/április: B.40852008/április: B.40862008/április: B.4087
2008/április: B.40882008/április: B.40892008/április: B.40902008/április: B.4091
2008/április: A.4522008/április: A.4532008/április: A.4542008/május: C.945
2008/május: C.9462008/május: C.9472008/május: C.9482008/május: C.949
2008/május: B.40922008/május: B.40932008/május: B.40942008/május: B.4095
2008/május: B.40962008/május: B.40972008/május: B.40982008/május: B.4099
2008/május: B.41002008/május: B.41012008/május: A.4552008/május: A.456
2008/május: A.4572008/május: A.4482008/szeptember: K.1692008/szeptember: K.170
2008/szeptember: K.1712008/szeptember: K.1722008/szeptember: K.1732008/szeptember: K.174
2008/szeptember: C.9502008/szeptember: C.9512008/szeptember: C.9522008/szeptember: C.953
2008/szeptember: C.9542008/szeptember: B.41022008/szeptember: B.41032008/szeptember: B.4104
2008/szeptember: B.41052008/szeptember: B.41062008/szeptember: B.41072008/szeptember: B.4108
2008/szeptember: B.41092008/szeptember: B.41102008/szeptember: B.41112008/szeptember: A.458
2008/szeptember: A.4592008/szeptember: A.4602008/október: K.1752008/október: K.176
2008/október: K.1772008/október: K.1782008/október: K.1792008/október: K.180
2008/október: C.9552008/október: C.9562008/október: C.9572008/október: C.958
2008/október: C.9592008/október: B.41122008/október: B.41132008/október: B.4114
2008/október: B.41152008/október: B.41162008/október: B.41172008/október: B.4118
2008/október: B.41192008/október: B.41202008/október: B.41212008/október: A.461
2008/október: A.4622008/október: A.4632008/november: K.1812008/november: K.182
2008/november: K.1832008/november: K.1842008/november: K.1852008/november: K.186
2008/november: C.9602008/november: C.9612008/november: C.9622008/november: C.963
2008/november: C.9642008/november: B.41222008/november: B.41232008/november: B.4124
2008/november: B.41252008/november: B.41262008/november: B.41272008/november: B.4128
2008/november: B.41292008/november: B.41302008/november: B.41312008/november: A.464
2008/november: A.4652008/november: A.4662008/december: K.1872008/december: K.188
2008/december: K.1892008/december: K.1902008/december: K.1912008/december: K.192
2008/december: C.9652008/december: C.9662008/december: C.9672008/december: C.968
2008/december: C.9692008/december: B.41322008/december: B.41332008/december: B.4134
2008/december: B.41352008/december: B.41362008/december: B.41372008/december: B.4138
2008/december: B.41392008/december: B.41402008/december: B.41412008/december: A.467
2008/december: A.4682008/december: A.4692009/január: K.1932009/január: K.194
2009/január: K.1952009/január: K.1962009/január: K.1972009/január: K.198
2009/január: C.9702009/január: C.9712009/január: C.9722009/január: C.973
2009/január: C.9742009/január: B.41422009/január: B.41432009/január: B.4144
2009/január: B.41452009/január: B.41462009/január: B.41472009/január: B.4148
2009/január: B.41492009/január: B.41502009/január: B.41512009/január: A.470
2009/január: A.4712009/január: A.4722009/február: K.1992009/február: K.200
2009/február: K.2012009/február: K.2022009/február: K.2032009/február: K.204
2009/február: C.9752009/február: C.9762009/február: C.9772009/február: C.978
2009/február: C.9792009/február: B.41522009/február: B.41532009/február: B.4154
2009/február: B.41552009/február: B.41562009/február: B.41572009/február: B.4158
2009/február: B.41592009/február: B.41602009/február: B.41612009/február: A.473
2009/február: A.4742009/február: A.4752009/március: K.2052009/március: K.206
2009/március: K.2072009/március: K.2082009/március: K.2092009/március: K.210
2009/március: C.9802009/március: C.9812009/március: C.9822009/március: C.983
2009/március: C.9842009/március: B.41622009/március: B.41632009/március: B.4164
2009/március: B.41652009/március: B.41662009/március: B.41672009/március: B.4168
2009/március: B.41692009/március: B.41702009/március: B.41712009/március: A.476
2009/március: A.4772009/március: A.4782009/április: C.9852009/április: C.986
2009/április: C.9872009/április: C.9882009/április: C.9892009/április: B.4172
2009/április: B.41732009/április: B.41742009/április: B.41752009/április: B.4176
2009/április: B.41772009/április: B.41782009/április: B.41792009/április: B.4180
2009/április: B.41812009/április: A.4792009/április: A.4802009/április: A.481
2009/május: C.9902009/május: C.9912009/május: C.9922009/május: C.993
2009/május: C.9942009/május: B.41822009/május: B.41832009/május: B.4184
2009/május: B.41852009/május: B.41862009/május: B.41872009/május: B.4188
2009/május: B.41892009/május: B.41902009/május: B.41912009/május: A.482
2009/május: A.4832009/május: A.4842009/szeptember: K.2112009/szeptember: K.212
2009/szeptember: K.2132009/szeptember: K.2142009/szeptember: K.2152009/szeptember: K.216
2009/szeptember: C.9952009/szeptember: C.9962009/szeptember: C.9972009/szeptember: C.998
2009/szeptember: C.9992009/szeptember: B.41922009/szeptember: B.41932009/szeptember: B.4194
2009/szeptember: B.41952009/szeptember: B.41962009/szeptember: B.41972009/szeptember: B.4198
2009/szeptember: B.41992009/szeptember: B.42002009/szeptember: B.42012009/szeptember: A.485
2009/szeptember: A.4862009/szeptember: A.4872009/október: K.2172009/október: K.218
2009/október: K.2192009/október: K.2202009/október: K.2212009/október: K.222
2009/október: C.10002009/október: C.10012009/október: C.10022009/október: C.1003
2009/október: C.10042009/október: B.42022009/október: B.42032009/október: B.4204
2009/október: B.42052009/október: B.42062009/október: B.42072009/október: B.4208
2009/október: B.42092009/október: B.42102009/október: B.42112009/október: A.488
2009/október: A.4892009/október: A.4902009/november: K.2232009/november: K.224
2009/november: K.2252009/november: K.2262009/november: K.2272009/november: K.228
2009/november: C.10052009/november: C.10062009/november: C.10072009/november: C.1008
2009/november: C.10092009/november: B.42122009/november: B.42132009/november: B.4214
2009/november: B.42152009/november: B.42162009/november: B.42172009/november: B.4218
2009/november: B.42192009/november: B.42202009/november: B.42212009/november: A.491
2009/november: A.4922009/november: A.4932009/december: K.2292009/december: K.230
2009/december: K.2312009/december: K.2322009/december: K.2332009/december: K.234
2009/december: C.10102009/december: C.10112009/december: C.10122009/december: C.1013
2009/december: C.10142009/december: B.42222009/december: B.42232009/december: B.4224
2009/december: B.42252009/december: B.42262009/december: B.42272009/december: B.4228
2009/december: B.42292009/december: B.42302009/december: B.42312009/december: A.494
2009/december: A.4952009/december: A.4962010/január: K.2352010/január: K.236
2010/január: K.2372010/január: K.2382010/január: K.2392010/január: K.240
2010/január: C.10152010/január: C.10162010/január: C.10172010/január: C.1018
2010/január: C.10192010/január: B.42322010/január: B.42332010/január: B.4234
2010/január: B.42352010/január: B.42362010/január: B.42372010/január: B.4238
2010/január: B.42392010/január: B.42402010/január: B.42412010/január: A.497
2010/január: A.4982010/január: A.4992010/február: K.2412010/február: K.242
2010/február: K.2432010/február: K.2442010/február: K.2452010/február: K.246
2010/február: C.10202010/február: C.10212010/február: C.10222010/február: C.1023
2010/február: C.10242010/február: B.42422010/február: B.42432010/február: B.4244
2010/február: B.42452010/február: B.42462010/február: B.42472010/február: B.4248
2010/február: B.42492010/február: B.42502010/február: B.42512010/február: A.500
2010/február: A.5012010/február: A.5022010/március: K.2472010/március: K.248
2010/március: K.2492010/március: K.2502010/március: K.2512010/március: K.252
2010/március: C.10252010/március: C.10262010/március: C.10272010/március: C.1028
2010/március: C.10292010/március: B.42522010/március: B.42532010/március: B.4254
2010/március: B.42552010/március: B.42562010/március: B.42572010/március: B.4258
2010/március: B.42592010/március: B.42602010/március: B.42612010/március: A.503
2010/március: A.5042010/március: A.5052010/április: C.10302010/április: C.1031
2010/április: C.10322010/április: C.10332010/április: C.10342010/április: B.4262
2010/április: B.42632010/április: B.42642010/április: B.42652010/április: B.4266
2010/április: B.42672010/április: B.42682010/április: B.42692010/április: B.4270
2010/április: B.42712010/április: A.5062010/április: A.5072010/április: A.508
2010/május: C.10352010/május: C.10362010/május: C.10372010/május: C.1038
2010/május: C.10392010/május: B.42722010/május: B.42732010/május: B.4274
2010/május: B.42752010/május: B.42762010/május: B.42772010/május: B.4278
2010/május: B.42792010/május: B.42802010/május: B.42812010/május: A.509
2010/május: A.5102010/május: A.5112010/szeptember: K.2532010/szeptember: K.254
2010/szeptember: K.2552010/szeptember: K.2562010/szeptember: K.2572010/szeptember: K.258
2010/szeptember: C.10402010/szeptember: C.10412010/szeptember: C.10422010/szeptember: C.1043
2010/szeptember: C.10442010/szeptember: B.42822010/szeptember: B.42832010/szeptember: B.4284
2010/szeptember: B.42852010/szeptember: B.42862010/szeptember: B.42872010/szeptember: B.4288
2010/szeptember: B.42892010/szeptember: B.42902010/szeptember: B.42912010/szeptember: A.512
2010/szeptember: A.5132010/szeptember: A.5142010/október: K.2592010/október: K.260
2010/október: K.2612010/október: K.2622010/október: K.2632010/október: K.264
2010/október: C.10452010/október: C.10462010/október: C.10472010/október: C.1048
2010/október: C.10492010/október: B.42922010/október: B.42932010/október: B.4294
2010/október: B.42952010/október: B.42962010/október: B.42972010/október: B.4298
2010/október: B.42992010/október: B.43002010/október: B.43012010/október: A.515
2010/október: A.5162010/október: A.5172010/november: K.2652010/november: K.266
2010/november: K.2672010/november: K.2692010/november: K.2702010/november: K.268
2010/november: C.10502010/november: C.10512010/november: C.10522010/november: C.1054
2010/november: C.10532010/november: B.43022010/november: B.43032010/november: B.4304
2010/november: B.43052010/november: B.43062010/november: B.43072010/november: B.4308
2010/november: B.43092010/november: B.43102010/november: B.43112010/november: A.518
2010/november: A.5192010/november: A.5202010/december: K.2712010/december: K.272
2010/december: K.2732010/december: K.2742010/december: K.2752010/december: K.276
2010/december: C.10552010/december: C.10562010/december: C.10572010/december: C.1058
2010/december: C.10592010/december: B.43122010/december: B.43132010/december: B.4314
2010/december: B.43152010/december: B.43162010/december: B.43172010/december: B.4318
2010/december: B.43192010/december: B.43202010/december: B.43212010/december: A.521
2010/december: A.5222010/december: A.5232011/január: K.2772011/január: K.278
2011/január: K.2792011/január: K.2802011/január: K.2812011/január: K.282
2011/január: C.10602011/január: B.43242011/január: C.10612011/január: C.1062
2011/január: C.10632011/január: C.10642011/január: B.43222011/január: B.4323
2011/január: B.43252011/január: B.43272011/január: B.43282011/január: B.4329
2011/január: B.43262011/január: B.43302011/január: B.43312011/január: A.524
2011/január: A.5252011/január: A.5262011/február: K.2832011/február: K.284
2011/február: K.2852011/február: K.2862011/február: K.2872011/február: K.288
2011/február: C.10652011/február: C.10662011/február: C.10672011/február: C.1068
2011/február: B.43322011/február: C.10692011/február: B.43332011/február: B.4335
2011/február: B.43362011/február: B.43392011/február: B.43342011/február: B.4337
2011/február: B.43382011/február: B.43402011/február: B.43412011/február: A.527
2011/február: A.5282011/február: A.5292011/március: K.2892011/március: K.290
2011/március: K.2912011/március: K.2922011/március: K.2932011/március: K.294
2011/március: C.10702011/március: C.10712011/március: C.10722011/március: C.1073
2011/március: B.43442011/március: C.10742011/március: B.43422011/március: B.4343
2011/március: B.43452011/március: B.43462011/március: B.43472011/március: B.4350
2011/március: B.43482011/március: B.43492011/március: B.43512011/március: A.530
2011/március: A.5312011/március: A.5322011/április: C.10752011/április: C.1076
2011/április: C.10772011/április: C.10782011/április: C.10792011/április: B.4352
2011/április: B.43542011/április: B.43532011/április: B.43552011/április: B.4359
2011/április: B.43562011/április: B.43572011/április: B.43582011/április: B.4360
2011/április: B.43612011/április: A.5332011/április: A.5342011/április: A.535
2011/május: C.10802011/május: C.10812011/május: C.10822011/május: C.1083
2011/május: C.10842011/május: B.43622011/május: B.43632011/május: B.4364
2011/május: B.43652011/május: B.43662011/május: B.43672011/május: B.4368
2011/május: A.5362011/május: A.5372011/május: B.43692011/május: B.4370
2011/május: B.43712011/május: A.5382011/szeptember: K.2952011/szeptember: K.296
2011/szeptember: K.2972011/szeptember: K.2982011/szeptember: K.2992011/szeptember: K.300
2011/szeptember: C.10852011/szeptember: C.10862011/szeptember: C.10872011/szeptember: C.1088
2011/szeptember: C.10892011/szeptember: B.43722011/szeptember: B.43732011/szeptember: B.4374
2011/szeptember: B.43752011/szeptember: B.43762011/szeptember: B.43772011/szeptember: B.4378
2011/szeptember: B.43792011/szeptember: B.43802011/szeptember: B.43812011/szeptember: A.539
2011/szeptember: A.5402011/szeptember: A.5412011/október: K.3012011/október: K.302
2011/október: K.3032011/október: K.3042011/október: K.3052011/október: K.306
2011/október: C.10902011/október: C.10912011/október: C.10922011/október: C.1093
2011/október: C.10942011/október: B.43822011/október: B.43832011/október: B.4384
2011/október: B.43852011/október: B.43862011/október: B.43872011/október: B.4388
2011/október: B.43892011/október: B.43902011/október: B.43912011/október: A.542
2011/október: A.5432011/október: A.5442011/november: K.3072011/november: K.308
2011/november: K.3092011/november: K.3102011/november: K.3112011/november: K.312
2011/november: C.10952011/november: C.10962011/november: C.10972011/november: C.1098
2011/november: C.10992011/november: B.43922011/november: B.43932011/november: B.4394
2011/november: B.43952011/november: B.43972011/november: B.43982011/november: B.4399
2011/november: B.44002011/november: B.43962011/november: B.44012011/november: A.545
2011/november: A.5462011/november: A.5472011/december: K.3132011/december: K.314
2011/december: K.3152011/december: K.3162011/december: K.3172011/december: K.318
2011/december: C.11002011/december: B.43962011/december: C.11012011/december: C.1102
2011/december: C.11032011/december: C.11042011/december: B.44022011/december: B.4403
2011/december: B.44042011/december: B.44052011/december: B.44062011/december: B.4407
2011/december: B.44082011/december: B.44092011/december: B.44102011/december: B.4411
2011/december: A.5482011/december: A.5492011/december: A.5502012/január: K.319
2012/január: K.3202012/január: K.3212012/január: K.3222012/január: K.323
2012/január: C.11052012/január: C.11062012/január: C.11072012/január: C.1108
2012/január: C.11092012/január: K.3242012/január: B.44122012/január: B.4413
2012/január: B.44142012/január: B.44152012/január: B.44162012/január: B.4417
2012/január: B.44182012/január: B.44192012/január: B.44202012/január: B.4421
2012/január: A.5512012/január: A.5522012/január: A.5532012/február: K.325
2012/február: K.3262012/február: K.3272012/február: K.3282012/február: K.330
2012/február: K.3292012/február: C.11102012/február: C.11112012/február: C.1112
2012/február: C.11132012/február: C.11142012/február: B.44222012/február: B.4423
2012/február: B.44242012/február: B.44252012/február: B.44262012/február: B.4427
2012/február: B.44282012/február: B.44292012/február: A.5542012/február: A.555
2012/február: B.44302012/február: B.44312012/február: A.5562012/március: K.331
2012/március: K.3322012/március: K.3332012/március: K.3342012/március: K.335
2012/március: K.3362012/március: C.11152012/március: C.11162012/március: C.1117
2012/március: C.11182012/március: C.11192012/március: B.44322012/március: B.4433
2012/március: B.44342012/március: B.44352012/március: B.44362012/március: B.4437
2012/március: B.44382012/március: A.5572012/március: A.5582012/március: B.4439
2012/március: B.44402012/március: B.44412012/március: A.5592012/április: C.1120
2012/április: B.44422012/április: B.44432012/április: C.11212012/április: C.1122
2012/április: C.11232012/április: C.11242012/április: B.44442012/április: B.4445
2012/április: B.44462012/április: B.44472012/április: B.44482012/április: B.4449
2012/április: B.44502012/április: B.44512012/április: A.5602012/április: A.561
2012/április: A.5622012/május: C.11252012/május: B.44522012/május: B.4453
2012/május: C.11262012/május: C.11272012/május: C.11282012/május: C.1129
2012/május: B.44542012/május: B.44552012/május: B.44562012/május: B.4457
2012/május: B.44582012/május: B.44592012/május: B.44602012/május: A.563
2012/május: A.5652012/május: A.5642012/május: B.44612012/szeptember: K.337
2012/szeptember: K.3382012/szeptember: K.3392012/szeptember: K.3402012/szeptember: K.341
2012/szeptember: K.3422012/szeptember: C.11302012/szeptember: C.11312012/szeptember: C.1132
2012/szeptember: C.11332012/szeptember: C.11342012/szeptember: B.44622012/szeptember: B.4463
2012/szeptember: B.44642012/szeptember: B.44652012/szeptember: B.44662012/szeptember: B.4467
2012/szeptember: B.44682012/szeptember: B.44692012/szeptember: B.44702012/szeptember: B.4471
2012/szeptember: A.5662012/szeptember: A.5672012/szeptember: A.5682012/október: K.343
2012/október: K.3442012/október: K.3452012/október: K.3462012/október: K.347
2012/október: K.3482012/október: B.44722012/október: B.44732012/október: C.1135
2012/október: C.11362012/október: C.11372012/október: C.11382012/október: C.1139
2012/október: B.44742012/október: B.44752012/október: B.44762012/október: B.4477
2012/október: B.44782012/október: B.44792012/október: B.44802012/október: B.4481
2012/október: A.5692012/október: A.5702012/október: A.5712012/november: K.349
2012/november: K.3502012/november: K.3512012/november: K.3522012/november: C.1140
2012/november: C.11412012/november: C.11422012/november: C.11432012/november: C.1144
2012/november: K.3532012/november: K.3542012/november: B.44822012/november: B.4483
2012/november: B.44842012/november: B.44852012/november: B.44862012/november: B.4487
2012/november: B.44882012/november: B.44892012/november: B.44902012/november: B.4491
2012/november: A.5722012/november: A.5732012/november: A.5742012/december: K.355
2012/december: K.3562012/december: K.3572012/december: K.3582012/december: K.359
2012/december: K.3602012/december: C.11452012/december: C.11462012/december: C.1147
2012/december: C.11482012/december: C.11492012/december: B.44922012/december: B.4493
2012/december: B.44942012/december: B.44952012/december: B.44962012/december: B.4497
2012/december: A.5752012/december: A.5762012/december: B.44982012/december: B.4499
2012/december: B.45002012/december: B.45012012/december: A.5772013/január: K.361
2013/január: K.3622013/január: K.3632013/január: K.3642013/január: K.365
2013/január: K.3662013/január: C.11502013/január: C.11512013/január: C.1152
2013/január: C.11532013/január: C.11542013/január: B.45022013/január: B.4503
2013/január: B.45042013/január: B.45052013/január: B.45062013/január: B.4507
2013/január: B.45082013/január: B.45092013/január: B.45102013/január: B.4511
2013/január: A.5782013/január: A.5792013/január: A.5802013/február: K.367
2013/február: K.3682013/február: K.3692013/február: K.3702013/február: K.371
2013/február: K.3722013/február: C.11552013/február: C.11562013/február: C.1157
2013/február: C.11592013/február: C.11582013/február: B.45122013/február: B.4513
2013/február: B.45142013/február: B.45152013/február: B.45162013/február: B.4517
2013/február: B.45182013/február: B.45192013/február: B.45202013/február: B.4521
2013/február: A.5812013/február: A.5822013/február: A.5832013/március: K.373
2013/március: K.3742013/március: K.3752013/március: K.3762013/március: K.377
2013/március: K.3782013/március: C.11602013/március: C.11612013/március: C.1162
2013/március: C.11632013/március: C.11642013/március: B.45222013/március: B.4523
2013/március: B.45242013/március: B.45252013/március: B.45262013/március: B.4527
2013/március: B.45282013/március: B.45292013/március: B.45302013/március: B.4531
2013/március: A.5842013/március: A.5852013/március: A.5862013/április: C.1165
2013/április: C.11662013/április: C.11672013/április: C.11682013/április: C.1169
2013/április: B.45322013/április: B.45332013/április: B.45342013/április: B.4535
2013/április: B.45362013/április: B.45372013/április: B.45382013/április: B.4539
2013/április: B.45402013/április: B.45412013/április: A.5872013/április: A.588
2013/április: A.5892013/május: C.11702013/május: C.11712013/május: C.1172
2013/május: C.11732013/május: C.11742013/május: B.45422013/május: B.4543
2013/május: B.45442013/május: B.45452013/május: B.45462013/május: B.4547
2013/május: B.45482013/május: B.45492013/május: B.45502013/május: B.4551
2013/május: A.5902013/május: A.5912013/május: A.5922013/szeptember: K.379
2013/szeptember: K.3802013/szeptember: K.3812013/szeptember: K.3822013/szeptember: K.383
2013/szeptember: K.3842013/szeptember: C.11752013/szeptember: C.11762013/szeptember: C.1177
2013/szeptember: C.11782013/szeptember: C.11792013/szeptember: C.11802013/szeptember: C.1181
2013/szeptember: B.45522013/szeptember: B.45532013/szeptember: B.45542013/szeptember: B.4555
2013/szeptember: B.45562013/szeptember: B.45572013/szeptember: B.45582013/szeptember: B.4559
2013/szeptember: B.45602013/szeptember: B.45612013/szeptember: A.5932013/szeptember: A.594
2013/szeptember: A.5952013/október: K.3852013/október: K.3862013/október: K.387
2013/október: K.3882013/október: K.3892013/október: K.3902013/október: C.1182
2013/október: C.11832013/október: C.11842013/október: C.11852013/október: C.1186
2013/október: C.11872013/október: C.11882013/október: B.45622013/október: B.4563
2013/október: B.45642013/október: B.45652013/október: B.45662013/október: B.4567
2013/október: B.45682013/október: B.45692013/október: B.45702013/október: B.4571
2013/október: A.5962013/október: A.5972013/október: A.5982013/november: K.391
2013/november: K.3922013/november: K.3932013/november: K.3942013/november: K.395
2013/november: K.3962013/november: C.11892013/november: C.11912013/november: C.1192
2013/november: C.11932013/november: C.11942013/november: C.11952013/november: C.1190
2013/november: B.45722013/november: B.45732013/november: B.45742013/november: B.4575
2013/november: B.45762013/november: B.45772013/november: B.45782013/november: B.4579
2013/november: B.45802013/november: B.45812013/november: A.5992013/november: A.600
2013/november: A.6012013/december: K.3972013/december: K.3992013/december: K.398
2013/december: K.4002013/december: K.4012013/december: K.4022013/december: C.1196
2013/december: C.11972013/december: C.11982013/december: C.11992013/december: C.1200
2013/december: C.12012013/december: C.12022013/december: B.45822013/december: B.4583
2013/december: B.45842013/december: B.45852013/december: B.45862013/december: B.4587
2013/december: B.45882013/december: B.45892013/december: B.45902013/december: B.4591
2013/december: A.6022013/december: A.6032013/december: A.6042014/január: K.403
2014/január: K.4042014/január: K.4052014/január: K.4062014/január: K.407
2014/január: K.4082014/január: C.12032014/január: C.12042014/január: C.1205
2014/január: C.12062014/január: C.12072014/január: C.12082014/január: C.1209
2014/január: B.45922014/január: B.45932014/január: B.45942014/január: B.4595
2014/január: B.45962014/január: B.45972014/január: B.45982014/január: B.4599
2014/január: B.46002014/január: B.46012014/január: A.6052014/január: A.606
2014/január: A.6072014/február: K.4092014/február: K.4102014/február: K.411
2014/február: K.4122014/február: K.4132014/február: K.4142014/február: C.1210
2014/február: C.12112014/február: C.12122014/február: C.12132014/február: C.1214
2014/február: C.12152014/február: C.12162014/február: B.46022014/február: B.4603
2014/február: B.46042014/február: B.46052014/február: B.46062014/február: B.4607
2014/február: B.46082014/február: B.46092014/február: B.46102014/február: B.4611
2014/február: A.6082014/február: A.6092014/február: A.6102014/március: K.415
2014/március: K.4162014/március: K.4172014/március: K.4182014/március: K.419
2014/március: K.4202014/március: C.12172014/március: C.12182014/március: C.1219
2014/március: C.12202014/március: C.12212014/március: C.12222014/március: C.1223
2014/március: B.46122014/március: B.46132014/március: B.46142014/március: B.4615
2014/március: B.46162014/március: B.46172014/március: B.46182014/március: B.4619
2014/március: B.46202014/március: B.46212014/március: A.6112014/március: A.612
2014/március: A.6132014/április: C.12242014/április: C.12252014/április: C.1226
2014/április: C.12272014/április: C.12282014/április: C.12292014/április: C.1230
2014/április: B.46222014/április: B.46232014/április: B.46242014/április: B.4625
2014/április: B.46262014/április: B.46272014/április: B.46282014/április: B.4629
2014/április: B.46302014/április: B.46312014/április: A.6142014/április: A.615
2014/április: A.6162014/május: C.12312014/május: C.12322014/május: C.1233
2014/május: C.12342014/május: C.12352014/május: C.12362014/május: C.1237
2014/május: B.46322014/május: B.46332014/május: B.46342014/május: B.4635
2014/május: B.46362014/május: B.46372014/május: B.46382014/május: B.4639
2014/május: B.46402014/május: B.46412014/május: A.6172014/május: A.618
2014/május: A.6192014/szeptember: K.4212014/szeptember: K.4222014/szeptember: K.423
2014/szeptember: K.4242014/szeptember: K.4252014/szeptember: K.4262014/szeptember: C.1238
2014/szeptember: C.12392014/szeptember: C.12402014/szeptember: C.12412014/szeptember: C.1242
2014/szeptember: C.12432014/szeptember: C.12442014/szeptember: B.46422014/szeptember: B.4643
2014/szeptember: B.46442014/szeptember: B.46452014/szeptember: B.46462014/szeptember: B.4647
2014/szeptember: B.46482014/szeptember: B.46492014/szeptember: B.46502014/szeptember: A.620
2014/szeptember: A.6212014/szeptember: A.6222014/október: K.4272014/október: K.428
2014/október: K.4292014/október: K.4302014/október: K.4312014/október: K.432
2014/október: C.12452014/október: C.12462014/október: C.12472014/október: C.1248
2014/október: C.12492014/október: C.12502014/október: C.12512014/október: B.4651
2014/október: B.46522014/október: B.46532014/október: B.46542014/október: B.4655
2014/október: B.46562014/október: B.46572014/október: B.46582014/október: B.4659
2014/október: A.6232014/október: A.6242014/október: A.6252014/november: K.433
2014/november: K.4342014/november: K.4352014/november: K.4362014/november: K.437
2014/november: K.4382014/november: C.12522014/november: C.12532014/november: C.1254
2014/november: C.12552014/november: C.12562014/november: C.12572014/november: C.1258
2014/november: B.46602014/november: B.46612014/november: B.46622014/november: B.4663
2014/november: B.46642014/november: B.46652014/november: B.46662014/november: B.4667
2014/november: B.46682014/november: A.6262014/november: A.6272014/november: A.628
2014/december: K.4392014/december: K.4402014/december: K.4412014/december: K.442
2014/december: K.4432014/december: K.4442014/december: C.12592014/december: C.1260
2014/december: C.12612014/december: C.12622014/december: C.12632014/december: C.1264
2014/december: B.46692014/december: C.12652014/december: B.46702014/december: B.4671
2014/december: B.46722014/december: B.46732014/december: B.46742014/december: B.4675
2014/december: B.46762014/december: B.46772014/december: A.6292014/december: A.630
2014/december: A.6312015/január: K.4452015/január: K.4462015/január: K.447
2015/január: K.4482015/január: K.4492015/január: K.4502015/január: C.1266
2015/január: C.12672015/január: C.12682015/január: C.12692015/január: C.1270
2015/január: C.12712015/január: C.12722015/január: B.46782015/január: B.4679
2015/január: B.46802015/január: B.46812015/január: B.46822015/január: B.4683
2015/január: B.46842015/január: B.46852015/január: B.46862015/január: A.632
2015/január: A.6332015/január: A.6342015/február: K.4512015/február: K.452
2015/február: K.4532015/február: K.4542015/február: K.4552015/február: K.456
2015/február: C.12732015/február: C.12742015/február: C.12752015/február: C.1276
2015/február: C.12772015/február: C.12782015/február: C.12792015/február: B.4687
2015/február: B.46882015/február: B.46892015/február: B.46902015/február: B.4692
2015/február: B.46912015/február: B.46932015/február: B.46942015/február: B.4695
2015/február: A.6352015/február: A.6362015/február: A.6372015/március: K.457
2015/március: K.4582015/március: K.4592015/március: K.4602015/március: K.461
2015/március: K.4622015/március: C.12802015/március: C.12812015/március: C.1282
2015/március: C.12862015/március: C.12832015/március: C.12842015/március: C.1285
2015/március: B.46962015/március: B.46972015/március: B.46982015/március: B.4699
2015/március: B.47002015/március: B.47012015/március: B.47022015/március: B.4703
2015/március: B.47042015/március: A.6382015/március: A.6392015/március: A.640
2015/április: C.12872015/április: C.12882015/április: C.12892015/április: C.1290
2015/április: C.12912015/április: C.12922015/április: C.12932015/április: B.4705
2015/április: B.47062015/április: B.47072015/április: B.47082015/április: B.4709
2015/április: B.47102015/április: B.47112015/április: B.47122015/április: B.4713
2015/április: A.6412015/április: A.6422015/április: A.6432015/május: C.1294
2015/május: C.12952015/május: C.12962015/május: C.12972015/május: C.1298
2015/május: C.12992015/május: C.13002015/május: B.47142015/május: B.4715
2015/május: B.47162015/május: B.47172015/május: B.47182015/május: B.4719
2015/május: B.47202015/május: B.47212015/május: B.47222015/május: A.644
2015/május: A.6452015/május: A.6462015/szeptember: K.4632015/szeptember: K.464
2015/szeptember: K.4652015/szeptember: K.4662015/szeptember: K.4672015/szeptember: K.468
2015/szeptember: C.13012015/szeptember: C.13022015/szeptember: C.13032015/szeptember: C.1304
2015/szeptember: C.13052015/szeptember: C.13062015/szeptember: C.13072015/szeptember: B.4723
2015/szeptember: B.47242015/szeptember: B.47252015/szeptember: B.47262015/szeptember: B.4727
2015/szeptember: B.47282015/szeptember: B.47292015/szeptember: B.47302015/szeptember: B.4731
2015/szeptember: A.6472015/szeptember: A.6482015/szeptember: A.6492015/október: K.469
2015/október: K.4702015/október: K.4712015/október: K.4722015/október: K.473
2015/október: K.4742015/október: C.13082015/október: C.13092015/október: C.1310
2015/október: C.13112015/október: C.13122015/október: C.13132015/október: C.1314
2015/október: B.47322015/október: B.47332015/október: B.47342015/október: B.4735
2015/október: B.47362015/október: B.47372015/október: B.47382015/október: B.4739
2015/október: B.47402015/október: A.6502015/október: A.6512015/október: A.652
2015/november: K.4752015/november: K.4762015/november: K.4772015/november: K.478
2015/november: K.4792015/november: K.4802015/november: C.13152015/november: C.1316
2015/november: C.13172015/november: C.13182015/november: C.13192015/november: C.1320
2015/november: C.13212015/november: B.47412015/november: B.47422015/november: B.4743
2015/november: B.47442015/november: B.47452015/november: B.47462015/november: B.4747
2015/november: B.47482015/november: B.47492015/november: A.6532015/november: A.654
2015/november: A.6552015/december: K.4812015/december: K.4822015/december: K.483
2015/december: K.4842015/december: K.4852015/december: K.4862015/december: C.1322
2015/december: C.13232015/december: C.13242015/december: C.13252015/december: C.1326
2015/december: C.13272015/december: C.13282015/december: B.47502015/december: B.4751
2015/december: B.47522015/december: B.47532015/december: B.47542015/december: B.4755
2015/december: B.47562015/december: B.47572015/december: B.47582015/december: A.656
2015/december: A.6572015/december: A.6582016/január: K.4872016/január: K.488
2016/január: K.4892016/január: K.4902016/január: K.4912016/január: K.492
2016/január: C.13292016/január: C.13302016/január: C.13312016/január: C.1332
2016/január: C.13332016/január: C.13342016/január: C.13352016/január: B.4759
2016/január: B.47602016/január: B.47612016/január: B.47622016/január: B.4763
2016/január: B.47642016/január: B.47652016/január: B.47662016/január: B.4767
2016/január: A.6592016/január: A.6602016/január: A.6612016/február: K.493
2016/február: K.4942016/február: K.4952016/február: K.4962016/február: K.497
2016/február: K.4982016/február: C.13362016/február: C.13372016/február: C.1338
2016/február: C.13392016/február: C.13402016/február: C.13412016/február: C.1342
2016/február: B.47682016/február: B.47692016/február: B.47702016/február: B.4771
2016/február: B.47722016/február: B.47732016/február: B.47742016/február: B.4775
2016/február: B.47762016/február: A.6622016/február: A.6632016/február: A.664
2016/március: K.4992016/március: K.5002016/március: K.5012016/március: K.502
2016/március: K.5032016/március: K.5042016/március: C.13432016/március: C.1344
2016/március: C.13452016/március: C.13462016/március: C.13472016/március: C.1348
2016/március: C.13492016/március: B.47772016/március: B.47782016/március: B.4779
2016/március: B.47802016/március: B.47812016/március: B.47822016/március: B.4783
2016/március: B.47842016/március: B.47852016/március: A.6652016/március: A.666
2016/március: A.6672016/április: C.13502016/április: C.13512016/április: C.1352
2016/április: C.13532016/április: C.13542016/április: C.13552016/április: C.1356
2016/április: B.47862016/április: B.47872016/április: B.47882016/április: B.4789
2016/április: B.47902016/április: B.47912016/április: B.47922016/április: B.4793
2016/április: B.47942016/április: A.6682016/április: A.6692016/április: A.670
2016/május: C.13572016/május: C.13582016/május: C.13592016/május: C.1360
2016/május: C.13612016/május: C.13622016/május: C.13632016/május: B.4795
2016/május: B.47962016/május: B.47972016/május: B.47982016/május: B.4799
2016/május: B.48002016/május: B.48012016/május: B.48022016/május: B.4803
2016/május: A.6712016/május: A.6722016/május: A.6732016/szeptember: K.505
2016/szeptember: K.5062016/szeptember: K.5072016/szeptember: K.5082016/szeptember: C.1366
2016/szeptember: K.5092016/szeptember: K.5102016/szeptember: C.13642016/szeptember: C.1365
2016/szeptember: C.13672016/szeptember: C.13682016/szeptember: C.13692016/szeptember: C.1370
2016/szeptember: B.48042016/szeptember: B.48052016/szeptember: B.48062016/szeptember: B.4807
2016/szeptember: B.48082016/szeptember: B.48092016/szeptember: B.48102016/szeptember: B.4811
2016/szeptember: B.48122016/szeptember: A.6742016/szeptember: A.6752016/szeptember: A.676
2016/október: K.5112016/október: K.5122016/október: K.5132016/október: K.514
2016/október: K.5152016/október: K.5162016/október: C.13712016/október: C.1372
2016/október: C.13732016/október: C.13742016/október: C.13752016/október: C.1376
2016/október: C.13772016/október: B.48132016/október: B.48142016/október: B.4815
2016/október: B.48162016/október: B.48172016/október: B.48182016/október: B.4819
2016/október: B.48202016/október: B.48212016/október: A.6772016/október: A.678
2016/október: A.6792016/november: K.5172016/november: K.5182016/november: K.519
2016/november: K.5202016/november: K.5212016/november: K.5222016/november: C.1378
2016/november: C.13792016/november: C.13802016/november: C.13812016/november: C.1382
2016/november: C.13832016/november: C.13842016/november: B.48222016/november: B.4823
2016/november: B.48242016/november: B.48252016/november: B.48262016/november: B.4827
2016/november: B.48282016/november: B.48292016/november: B.48302016/november: A.680
2016/november: A.6812016/november: A.6822016/december: K.5232016/december: K.524
2016/december: K.5252016/december: K.5262016/december: K.5272016/december: K.528
2016/december: C.13852016/december: C.13862016/december: C.13872016/december: C.1388
2016/december: C.13892016/december: C.13902016/december: C.13912016/december: B.4831
2016/december: B.48322016/december: B.48332016/december: B.48342016/december: B.4835
2016/december: B.48362016/december: B.48372016/december: B.48382016/december: B.4839
2016/december: A.6832016/december: A.6842016/december: A.6852017/január: K.529
2017/január: K.5302017/január: K.5312017/január: K.5322017/január: K.533
2017/január: K.5342017/január: C.13922017/január: C.13932017/január: C.1394
2017/január: C.13952017/január: C.13962017/január: C.13972017/január: C.1398
2017/január: B.48402017/január: B.48412017/január: B.48422017/január: B.4843
2017/január: B.48442017/január: B.48452017/január: B.48462017/január: B.4847
2017/január: B.48482017/január: A.6862017/január: A.6872017/január: A.688
2017/február: K.5352017/február: K.5362017/február: K.5372017/február: K.538
2017/február: K.5392017/február: K.5402017/február: C.13992017/február: C.1400
2017/február: C.14012017/február: C.14022017/február: C.14032017/február: C.1404
2017/február: C.14052017/február: B.48492017/február: B.48502017/február: B.4851
2017/február: B.48522017/február: B.48532017/február: B.48542017/február: B.4855
2017/február: B.48562017/február: B.48572017/február: A.6892017/február: A.690
2017/február: A.6912017/március: K.5412017/március: K.5422017/március: K.543
2017/március: K.5442017/március: K.5452017/március: K.5462017/március: C.1406
2017/március: C.14072017/március: C.14082017/március: C.14092017/március: C.1410
2017/március: C.14112017/március: C.14122017/március: B.48582017/március: B.4859
2017/március: B.48602017/március: B.48612017/március: B.48622017/március: B.4863
2017/március: B.48642017/március: B.48652017/március: B.48662017/március: A.692
2017/március: A.6932017/március: A.6942017/április: C.14132017/április: C.1414
2017/április: C.14152017/április: C.14162017/április: C.14172017/április: C.1418
2017/április: C.14192017/április: B.48672017/április: B.48682017/április: B.4869
2017/április: B.48702017/április: B.48712017/április: B.48722017/április: B.4873
2017/április: B.48742017/április: B.48752017/április: A.6952017/április: A.696
2017/április: A.6972017/május: C.14202017/május: C.14212017/május: C.1422
2017/május: C.14232017/május: C.14242017/május: C.14252017/május: C.1426
2017/május: B.48762017/május: B.48772017/május: B.48782017/május: B.4879
2017/május: B.48802017/május: B.48812017/május: B.48822017/május: B.4883
2017/május: B.48842017/május: A.6982017/május: A.6992017/május: A.700
2017/szeptember: K.5472017/szeptember: K.5482017/szeptember: K.5492017/szeptember: K.550
2017/szeptember: K.5512017/szeptember: K.5522017/szeptember: C.14272017/szeptember: C.1428
2017/szeptember: C.14292017/szeptember: C.14302017/szeptember: C.14312017/szeptember: C.1432
2017/szeptember: C.14332017/szeptember: B.48852017/szeptember: B.48862017/szeptember: B.4887
2017/szeptember: B.48882017/szeptember: B.48892017/szeptember: B.48902017/szeptember: B.4891
2017/szeptember: B.48922017/szeptember: B.48932017/szeptember: A.7012017/szeptember: A.702
2017/szeptember: A.7032017/október: K.5532017/október: K.5542017/október: K.555
2017/október: K.5562017/október: K.5572017/október: K.5582017/október: C.1434
2017/október: C.14352017/október: C.14362017/október: C.14372017/október: C.1438
2017/október: C.14392017/október: C.14402017/október: B.48942017/október: B.4895
2017/október: B.48962017/október: B.48972017/október: B.48982017/október: B.4899
2017/október: B.49002017/október: B.49012017/október: B.49022017/október: A.704
2017/október: A.7052017/október: A.7062017/november: K.5592017/november: K.560
2017/november: K.5612017/november: K.5622017/november: K.5632017/november: K.564
2017/november: C.14412017/november: C.14422017/november: C.14432017/november: C.1444
2017/november: C.14452017/november: C.14462017/november: C.14472017/november: B.4903
2017/november: B.49042017/november: B.49052017/november: B.49062017/november: B.4907
2017/november: B.49082017/november: B.49092017/november: B.49102017/november: B.4911
2017/november: A.7072017/november: A.7082017/november: A.7092017/december: K.565
2017/december: K.5662017/december: K.5672017/december: K.5682017/december: K.569
2017/december: K.5702017/december: C.14482017/december: C.14492017/december: C.1450
2017/december: C.14512017/december: C.14522017/december: C.14532017/december: C.1454
2017/december: B.49122017/december: B.49132017/december: B.49142017/december: B.4915
2017/december: B.49162017/december: B.49172017/december: B.49182017/december: B.4919
2017/december: B.49202017/december: A.7102017/december: A.7112017/december: A.712
2018/január: K.5712018/január: K.5722018/január: K.5732018/január: K.574
2018/január: K.5752018/január: K.5762018/január: C.14552018/január: C.1456
2018/január: C.14572018/január: C.14582018/január: C.14592018/január: C.1460
2018/január: C.14612018/január: B.49212018/január: B.49222018/január: B.4923
2018/január: B.49242018/január: B.49252018/január: B.49262018/január: B.4927
2018/január: B.49282018/január: B.49292018/január: A.7132018/január: A.714
2018/január: A.7152018/február: K.5772018/február: K.5782018/február: K.579
2018/február: K.5802018/február: K.5812018/február: K.5822018/február: C.1462
2018/február: C.14632018/február: C.14642018/február: C.14652018/február: C.1466
2018/február: C.14672018/február: C.14682018/február: B.49302018/február: B.4931
2018/február: B.49322018/február: B.49332018/február: B.49342018/február: B.4935
2018/február: B.49362018/február: B.49372018/február: B.49382018/február: A.716
2018/február: A.7172018/február: A.7182018/március: K.5832018/március: K.584
2018/március: K.5852018/március: K.5862018/március: K.5872018/március: K.588
2018/március: C.14692018/március: C.14702018/március: C.14712018/március: C.1472
2018/március: C.14732018/március: C.14742018/március: C.14752018/március: B.4939
2018/március: B.49402018/március: B.49412018/március: B.49422018/március: B.4943
2018/március: B.49442018/március: B.49452018/március: B.49462018/március: B.4947
2018/március: A.7192018/március: A.7202018/március: A.7212018/április: C.1476
2018/április: C.14772018/április: C.14782018/április: C.14792018/április: C.1480
2018/április: C.14812018/április: C.14822018/április: B.49482018/április: B.4949
2018/április: B.49502018/április: B.49512018/április: B.49522018/április: B.4953
2018/április: B.49542018/április: B.49552018/április: B.49562018/április: A.722
2018/április: A.7232018/április: A.7242018/május: C.14832018/május: C.1484
2018/május: C.14852018/május: C.14862018/május: C.14872018/május: C.1488
2018/május: C.14892018/május: B.49572018/május: B.49582018/május: B.4959
2018/május: B.49602018/május: B.49612018/május: B.49622018/május: B.4963
2018/május: B.49642018/május: B.49652018/május: A.7252018/május: A.726
2018/május: A.7272018/szeptember: K.5892018/szeptember: K.5902018/szeptember: K.591
2018/szeptember: K.5922018/szeptember: K.5932018/szeptember: C.14902018/szeptember: C.1491
2018/szeptember: C.14922018/szeptember: C.14932018/szeptember: C.14942018/szeptember: C.1495
2018/szeptember: C.14962018/szeptember: B.49662018/szeptember: B.49672018/szeptember: B.4968
2018/szeptember: B.49692018/szeptember: B.49702018/szeptember: B.49712018/szeptember: B.4972
2018/szeptember: B.49732018/szeptember: A.7282018/szeptember: A.7292018/szeptember: A.730
2018/október: K.5942018/október: K.5952018/október: K.5962018/október: K.597
2018/október: K.5982018/október: C.14972018/október: C.14982018/október: C.1499
2018/október: C.15002018/október: C.15012018/október: C.15022018/október: C.1503
2018/október: B.49742018/október: B.49752018/október: B.49762018/október: B.4977
2018/október: B.49782018/október: B.49792018/október: B.49802018/október: B.4981
2018/október: A.7342018/október: A.7352018/október: A.7362018/november: K.599
2018/november: K.6002018/november: K.6012018/november: K.6022018/november: K.603
2018/november: C.15042018/november: C.15052018/november: C.15062018/november: C.1507
2018/november: C.15082018/november: C.15092018/november: C.15102018/november: B.4982
2018/november: B.49832018/november: B.49842018/november: B.49852018/november: B.4986
2018/november: B.49872018/november: B.49882018/november: B.49892018/november: A.734
2018/november: A.7352018/november: A.7362018/december: K.6042018/december: K.605
2018/december: K.6062018/december: K.6072018/december: K.6082018/december: C.1511
2018/december: C.15122018/december: C.15132018/december: C.15142018/december: C.1515
2018/december: C.15162018/december: C.15172018/december: B.49902018/december: B.4991
2018/december: B.49922018/december: B.49932018/december: B.49942018/december: B.4995
2018/december: B.49962018/december: B.49972018/december: A.7372018/december: A.738
2018/december: A.7392019/január: K.6092019/január: K.6102019/január: K.611
2019/január: K.6122019/január: K.6132019/január: C.15182019/január: C.1519
2019/január: C.15202019/január: C.15212019/január: C.15222019/január: C.1523
2019/január: C.15242019/január: B.49982019/január: B.49992019/január: B.5000
2019/január: B.50012019/január: B.50022019/január: B.50032019/január: B.5004
2019/január: B.50052019/január: A.7382019/január: A.7402019/január: A.741
2019/január: A.7422019/február: K.6142019/február: K.6152019/február: K.616
2019/február: K.6172019/február: K.6182019/február: C.15252019/február: C.1526
2019/február: C.15272019/február: C.15282019/február: C.15292019/február: C.1530
2019/február: C.15312019/február: B.50062019/február: B.50072019/február: B.5008
2019/február: B.50092019/február: B.50102019/február: B.50112019/február: B.5012
2019/február: A.7432019/február: A.7442019/február: A.7452019/március: K.619
2019/március: K.6202019/március: K.6212019/március: K.6222019/március: K.623
2019/március: C.15322019/március: C.15332019/március: C.15342019/március: C.1535
2019/március: C.15362019/március: C.15372019/március: C.15382019/március: B.5014
2019/március: B.50152019/március: B.50162019/március: B.50172019/március: B.5018
2019/március: B.50192019/március: B.50202019/március: B.50212019/március: A.746
2019/március: A.7472019/március: A.7482019/április: C.15392019/április: C.1540
2019/április: C.15412019/április: C.15422019/április: C.15432019/április: C.1544
2019/április: C.15452019/április: B.50222019/április: B.50232019/április: B.5024
2019/április: B.50252019/április: B.50262019/április: B.50272019/április: B.5028
2019/április: B.50292019/április: A.7492019/április: A.7502019/április: A.751
2019/május: C.15462019/május: C.15472019/május: C.15482019/május: C.1549
2019/május: C.15502019/május: C.15512019/május: C.15522019/május: B.5030
2019/május: B.50312019/május: B.50322019/május: B.50332019/május: B.5034
2019/május: B.50352019/május: B.50362019/május: B.50372019/május: A.752
2019/május: A.7532019/május: A.754
1893/december: 1. matematika feladat
1893/december: 2. matematika feladat
1893/december: 3. matematika feladat
1893/december: 4. matematika feladat
1893/december: 5. matematika feladat
1893/december: 6. matematika feladat
1893/december: 7. matematika feladat
1893/december: 8. matematika feladat
1893/december: 9. matematika feladat
1893/december: 10. matematika feladat
1893/december: 11. matematika feladat
1893/december: 12. matematika feladat
1893/december: 13. matematika feladat
1893/december: 14. matematika feladat
1893/december: 15. matematika feladat
1893/december: 16. matematika feladat
1893/december: 17. matematika feladat
1893/december: 18. matematika feladat
1893/december: 19. matematika feladat
1893/december: 20. matematika feladat
1893/december: 21. matematika feladat
1893/december: 22. matematika feladat
1894/január: 23. matematika feladat
1894/január: 24. matematika feladat
1894/január: 25. matematika feladat
1894/január: 26. matematika feladat
1894/január: 27. matematika feladat
1894/január: 28. matematika feladat
1894/január: 29. matematika feladat
1894/január: 30. matematika feladat
1894/január: 31. matematika feladat
1894/január: 32. matematika feladat
1894/január: 33. matematika feladat
1894/január: 34. matematika feladat
1894/február: 35. matematika feladat
1894/február: 36. matematika feladat
1894/február: 37. matematika feladat
1894/február: 38. matematika feladat
1894/február: 39. matematika feladat
1894/február: 40. matematika feladat
1894/február: 41. matematika feladat
1894/március: 42. matematika feladat
1894/március: 43. matematika feladat
1894/március: 44. matematika feladat
1894/március: 45. matematika feladat
1894/március: 46. matematika feladat
1894/március: 47. matematika feladat
1894/március: 48. matematika feladat
1894/március: 49. matematika feladat
1894/március: 50. matematika feladat
1894/március: 51. matematika feladat
1894/március: 52. matematika feladat
1894/március: 53. matematika feladat
1894/március: 54. matematika feladat
1894/március: 55. matematika feladat
1894/március: 56. matematika feladat
1894/március: 57. matematika feladat
1894/április: 58. matematika feladat
1894/április: 59. matematika feladat
1894/április: 60. matematika feladat
1894/április: 61. matematika feladat
1894/május: 62. matematika feladat
1894/május: 63. matematika feladat
1894/május: 64. matematika feladat
1894/június: 65. matematika feladat
1894/június: 66. matematika feladat
1894/június: 67. matematika feladat
1894/június: 68. matematika feladat
1894/június: 69. matematika feladat
1894/június: 70. matematika feladat
1894/június: 71. matematika feladat
1894/június: 72. matematika feladat
1894/június: 73. matematika feladat
1894/június: 74. matematika feladat
1894/június: 75. matematika feladat
1894/június: 76. matematika feladat
1894/július: Metresis 1. feladata
1894/július: Metresis 2. feladata
1894/július: Metresis 3. feladata
1894/július: Metresis 4. feladata
1894/július: Metresis 5. feladata
1894/július: Metresis 6. feladata
1894/július: Metresis 7. feladata
1894/július: Metresis 8. feladata
1894/július: Metresis 9. feladata
1894/július: Metresis 10. feladata
1894/július: Metresis 11. feladata
1894/július: Metresis 12. feladata
1894/július: Metresis 13. feladata
1894/július: Metresis 14. feladata
1894/július: Metresis 15. feladata
1894/július: Metresis 16. feladata
1894/július: Metresis 17. feladata
1894/július: Metresis 18. feladata
1894/július: Metresis 19. feladata
1894/július: Metresis 20. feladata
1894/július: Metresis 21. feladata
1894/július: Metresis 22. feladata
1894/július: Metresis 23. feladata
1894/július: Metresis 24. feladata
1894/július: Metresis 25. feladata
1894/július: Metresis 26. feladata
1894/július: Metresis 27. feladata
1894/július: Metresis 28. feladata
1894/július: Metresis 29. feladata
1894/július: Metresis 30. feladata
1894/július: Metresis 31. feladata
1894/július: Metresis 32. feladata
1894/július: Metresis 33. feladata
1894/július: Metresis 34. feladata
1894/július: Metresis 35. feladata
1894/szeptember: 77. matematika feladat
1894/szeptember: 78. matematika feladat
1894/szeptember: 79. matematika feladat
1894/szeptember: 80. matematika feladat
1894/szeptember: 81. matematika feladat
1894/szeptember: 82. matematika feladat
1894/szeptember: 83. matematika feladat
1894/szeptember: 84. matematika feladat
1894/szeptember: 85. matematika feladat
1894/október: 86. matematika feladat
1894/október: 87. matematika feladat
1894/október: 88. matematika feladat
1894/október: 89. matematika feladat
1894/október: 90. matematika feladat
1894/október: 91. matematika feladat
1894/október: 92. matematika feladat
1894/október: 93. matematika feladat
1894/október: 94. matematika feladat
1894/december: 95. matematika feladat
1894/december: 96. matematika feladat
1894/december: 97. matematika feladat
1894/december: 98. matematika feladat
1894/december: 99. matematika feladat
1894/december: 100. matematika feladat
1894/december: 101. matematika feladat
1894/december: 1894. évi (később Kürschák) matematikaverseny 1. feladata
1894/december: 1894. évi (később Kürschák) matematikaverseny 2. feladata
1894/december: 1894. évi (később Kürschák) matematikaverseny 3. feladata
1895/január: 102. matematika feladat
1895/január: 103. matematika feladat
1895/január: 104. matematika feladat
1895/január: 105. matematika feladat
1895/január: 106. matematika feladat
1895/február: 107. matematika feladat
1895/február: 108. matematika feladat
1895/február: 109. matematika feladat
1895/február: 110. matematika feladat
1895/február: 111. matematika feladat
1895/február: 112. matematika feladat
1895/február: 113. matematika feladat
1895/február: 114. matematika feladat
1895/március: 115. matematika feladat
1895/március: 116. matematika feladat
1895/március: 117. matematika feladat
1895/március: 118. matematika feladat
1895/március: 119. matematika feladat
1895/március: 120. matematika feladat
1895/március: 121. matematika feladat
1895/március: 122. matematika feladat
1895/március: 123. matematika feladat
1895/március: 124. matematika feladat
1895/március: 125. matematika feladat
1895/március: 126. matematika feladat
1895/március: 127. matematika feladat
1895/március: 128. matematika feladat
1895/április: 129. matematika feladat
1895/április: 130. matematika feladat
1895/április: 131. matematika feladat
1895/április: 132. matematika feladat
1895/április: 133. matematika feladat
1895/április: 134. matematika feladat
1895/április: 135. matematika feladat
1895/április: 136. matematika feladat
1895/április: 137. matematika feladat
1895/április: 138. matematika feladat
1895/április: 139. matematika feladat
1895/június: 140. matematika feladat
1895/június: 141. matematika feladat
1895/június: 142. matematika feladat
1895/június: 143. matematika feladat
1895/június: 144. matematika feladat
1895/június: 145. matematika feladat
1895/június: 146. matematika feladat
1895/június: 147. matematika feladat
1895/június: 148. matematika feladat
1895/június: 149. matematika feladat
1895/június: 150. matematika feladat
1895/szeptember: 151. matematika feladat
1895/szeptember: 152. matematika feladat
1895/szeptember: 153. matematika feladat
1895/szeptember: 154. matematika feladat
1895/szeptember: 155. matematika feladat
1895/október: 156. matematika feladat
1895/október: 157. matematika feladat
1895/október: 158. matematika feladat
1895/október: 159. matematika feladat
1895/október: 160. matematika feladat
1895/október: 161. matematika feladat
1895/október: 162. matematika feladat
1895/október: 163. matematika feladat
1895/november: 164. matematika feladat
1895/november: 165. matematika feladat
1895/november: 166. matematika feladat
1895/november: 167. matematika feladat
1895/november: 168. matematika feladat
1895/november: 169. matematika feladat
1895/november: 170. matematika feladat
1895/november: 1895. évi (később Kürschák) matematikaverseny 1. feladata
1895/november: 1895. évi (később Kürschák) matematikaverseny 2. feladata
1895/november: 1895. évi (később Kürschák) matematikaverseny 3. feladata
1895/december: 171. matematika feladat
1895/december: 172. matematika feladat
1895/december: 173. matematika feladat
1895/december: 174. matematika feladat
1896/január: 175. matematika feladat
1896/január: 176. matematika feladat
1896/január: 177. matematika feladat
1896/január: 178. matematika feladat
1896/január: 179. matematika feladat
1896/január: 180. matematika feladat
1896/január: 181. matematika feladat
1896/január: 182. matematika feladat
1896/január: 183. matematika feladat
1896/január: 184. matematika feladat
1896/január: 185. matematika feladat
1896/január: 186. matematika feladat
1896/február: 187. matematika feladat
1896/február: 188. matematika feladat
1896/február: 189. matematika feladat
1896/február: 190. matematika feladat
1896/február: 191. matematika feladat
1896/február: 192. matematika feladat
1896/február: 193. matematika feladat
1896/február: 194. matematika feladat
1896/február: 195. matematika feladat
1896/február: 196. matematika feladat
1896/február: 197. matematika feladat
1896/február: 198. matematika feladat
1896/február: 199. matematika feladat
1896/február: 200. matematika feladat
1896/április: 201. matematika feladat
1896/április: 202. matematika feladat
1896/április: 203. matematika feladat
1896/április: 204. matematika feladat
1896/április: 205. matematika feladat
1896/április: 206. matematika feladat
1896/április: 207. matematika feladat
1896/április: 208. matematika feladat
1896/május: 209. matematika feladat
1896/május: 210. matematika feladat
1896/május: 211. matematika feladat
1896/május: 212. matematika feladat
1896/május: 213. matematika feladat
1896/május: 214. matematika feladat
1896/május: 215. matematika feladat
1896/május: 216. matematika feladat
1896/május: 217. matematika feladat
1896/május: 218. matematika feladat
1896/május: 219. matematika feladat
1896/május: 220. matematika feladat
1896/május: 221. matematika feladat
1896/május: 222. matematika feladat
1896/május: 223. matematika feladat
1896/május: 224. matematika feladat
1896/május: 225. matematika feladat
1896/június: 226. matematika feladat
1896/június: 227. matematika feladat
1896/június: 228. matematika feladat
1896/június: 229. matematika feladat
1896/június: 230. matematika feladat
1896/június: 231. matematika feladat
1896/június: 232. matematika feladat
1896/június: 233. matematika feladat
1896/június: 234. matematika feladat
1896/június: 235. matematika feladat
1896/június: 236. matematika feladat
1896/június: 237. matematika feladat
1896/június: 238. matematika feladat
1896/június: 239. matematika feladat
1896/október: 240. matematika feladat
1896/október: 241. matematika feladat
1896/október: 242. matematika feladat
1896/október: 243. matematika feladat
1896/október: 244. matematika feladat
1896/október: 245. matematika feladat
1896/október: 246. matematika feladat
1896/október: 247. matematika feladat
1896/október: 248. matematika feladat
1896/október: 249. matematika feladat
1896/október: 250. matematika feladat
1896/október: 251. matematika feladat
1896/október: 252. matematika feladat
1896/október: 253. matematika feladat
1896/október: 254. matematika feladat
1896/október: 255. matematika feladat
1896/október: 256. matematika feladat
1896/október: 257. matematika feladat
1896/október: 258. matematika feladat
1896/október: 259. matematika feladat
1896/október: 260. matematika feladat
1896/október: 261. matematika feladat
1896/október: 262. matematika feladat
1896/október: 263. matematika feladat
1896/november: 264. matematika feladat
1896/november: 265. matematika feladat
1896/november: 266. matematika feladat
1896/november: 267. matematika feladat
1896/november: 268. matematika feladat
1896/november: 269. matematika feladat
1896/november: 270. matematika feladat
1896/november: 271. matematika feladat
1896/november: 272. matematika feladat
1896/november: 273. matematika feladat
1896/november: 274. matematika feladat
1896/november: 275. matematika feladat
1896/november: 276. matematika feladat
1896/november: 277. matematika feladat
1896/november: 278. matematika feladat
1896/november: 279. matematika feladat
1896/november: 280. matematika feladat
1896/november: 281. matematika feladat
1896/november: 1896. évi (később Kürschák) matematikaverseny 1. feladata
1896/november: 1896. évi (később Kürschák) matematikaverseny 2. feladata
1896/november: 1896. évi (később Kürschák) matematikaverseny 3. feladata
1896/december: 282. matematika feladat
1896/december: 283. matematika feladat
1896/december: 284. matematika feladat
1896/december: 285. matematika feladat
1896/december: 286. matematika feladat
1896/december: 287. matematika feladat
1896/december: 288. matematika feladat
1896/december: 289. matematika feladat
1896/december: 290. matematika feladat
1896/december: 291. matematika feladat
1896/december: 292. matematika feladat
1896/december: 293. matematika feladat
1896/december: 294. matematika feladat
1896/december: 295. matematika feladat
1896/december: 296. matematika feladat
1896/december: 297. matematika feladat
1896/december: 298. matematika feladat
1897/január: 299. matematika feladat
1897/január: 300. matematika feladat
1897/január: 301. matematika feladat
1897/január: 302. matematika feladat
1897/január: 303. matematika feladat
1897/január: 304. matematika feladat
1897/január: 305. matematika feladat
1897/január: 306. matematika feladat
1897/január: 307. matematika feladat
1897/január: 308. matematika feladat
1897/január: 309. matematika feladat
1897/január: 310. matematika feladat
1897/január: 311. matematika feladat
1897/január: 312. matematika feladat
1897/január: 313. matematika feladat
1897/február: 314. matematika feladat
1897/február: 315. matematika feladat
1897/február: 316. matematika feladat
1897/február: 317. matematika feladat
1897/február: 318. matematika feladat
1897/február: 319. matematika feladat
1897/február: 320. matematika feladat
1897/február: 321. matematika feladat
1897/február: 322. matematika feladat
1897/február: 323. matematika feladat
1897/február: 324. matematika feladat
1897/február: 325. matematika feladat
1897/február: 326. matematika feladat
1897/február: 327. matematika feladat
1897/február: 328. matematika feladat
1897/március: 329. matematika feladat
1897/március: 330. matematika feladat
1897/március: 331. matematika feladat
1897/március: 332. matematika feladat
1897/március: 333. matematika feladat
1897/március: 334. matematika feladat
1897/március: 335. matematika feladat
1897/március: 336. matematika feladat
1897/március: 337. matematika feladat
1897/március: 338. matematika feladat
1897/március: 339. matematika feladat
1897/március: 340. matematika feladat
1897/március: 341. matematika feladat
1897/március: 342. matematika feladat
1897/március: 343. matematika feladat
1897/április: 344. matematika feladat
1897/április: 345. matematika feladat
1897/április: 346. matematika feladat
1897/április: 347. matematika feladat
1897/április: 348. matematika feladat
1897/április: 349. matematika feladat
1897/április: 350. matematika feladat
1897/április: 351. matematika feladat
1897/április: 352. matematika feladat
1897/április: 353. matematika feladat
1897/április: 354. matematika feladat
1897/április: 355. matematika feladat
1897/április: 356. matematika feladat
1897/április: 357. matematika feladat
1897/június: 358. matematika feladat
1897/június: 359. matematika feladat
1897/június: 360. matematika feladat
1897/június: 361. matematika feladat
1897/június: 362. matematika feladat
1897/június: 363. matematika feladat
1897/június: 364. matematika feladat
1897/június: 365. matematika feladat
1897/június: 366. matematika feladat
1897/június: 367. matematika feladat
1897/június: 368. matematika feladat
1897/június: 369. matematika feladat
1897/június: 370. matematika feladat
1897/június: 371. matematika feladat
1897/június: 372. matematika feladat
1897/június: 373. matematika feladat
1897/június: 374. matematika feladat
1897/június: 375. matematika feladat
1897/június: 376. matematika feladat
1897/június: 377. matematika feladat
1897/június: 378. matematika feladat
1897/június: 379. matematika feladat
1897/június: 380. matematika feladat
1897/június: 381. matematika feladat
1897/szeptember: 397. matematika feladat
1897/szeptember: 382. matematika feladat
1897/szeptember: 383. matematika feladat
1897/szeptember: 384. matematika feladat
1897/szeptember: 385. matematika feladat
1897/szeptember: 386. matematika feladat
1897/szeptember: 387. matematika feladat
1897/szeptember: 388. matematika feladat
1897/szeptember: 389. matematika feladat
1897/szeptember: 390. matematika feladat
1897/szeptember: 391. matematika feladat
1897/szeptember: 392. matematika feladat
1897/szeptember: 393. matematika feladat
1897/szeptember: 394. matematika feladat
1897/szeptember: 395. matematika feladat
1897/szeptember: 396. matematika feladat
1897/szeptember: 398. matematika feladat
1897/szeptember: 399. matematika feladat
1897/szeptember: 400. matematika feladat
1897/szeptember: 401. matematika feladat
1897/szeptember: 402.