A következő adatokra kerestünk:

Cikkek (3132 találat):

1893/december: Programmunk
1893/december: A kör területének kiszámítása
1893/december: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. Isk. év végén
1894/január: A másodfokú egyenlet diszkussziója
1894/január: Valódi törtnek növekedő egész kitevős hatványai fogyó számsort, áltörtéi növekedő számsort adnak
1894/január: Pythagoras tételének logarithmikus alakra hozatala
1894/február: Csonka kúp köbtartalma
1894/február: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/február: Tréfás feladatok
1894/március: Köbre emelés és köbgyökvonás a tízes számrendszerben
1894/március: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/április: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 1.
1894/április: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/április: Tréfás feladatok
1894/május: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 2.
1894/május: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/június: Maximum és minimumproblémák elemi tárgyalása 3.
1894/június: Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei az 1892-93. isk. év végén
1894/július: Metresis
1895/január: Ifjú olvasóinkhoz
1895/január: 1894. A Mathematikai és Physikai Társulat I. versenye
1895/január: Még egyszer a "sinus" eredete és jelentéséről
1895/február: A Ceva-féle tétel és alkalmazása
1895/március: Megjegyzés a 99. feladathoz
1895/április: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalak egyenleteiből
1895/szeptember: A viszonylagos hibák meghatározásáról a korlátolt pontosságú számításoknál
1895/október: Cardan formulájának Cayley által módosított alakja
1895/november: A helymeghatározásról a síkban 1.
1895/december: A helymeghatározásról a síkban 2.
1896/január: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 1.
1896/január: Búcsúzásul
1896/január: Olvasóinkhoz
1896/február: A tetraeder köré írható gömb sugarának meghatározása 2.
1896/április: A görög számjegyek
1896/május: 1895. A Mathematikai és Physikai Társulat II. tanuló versenye
1896/október: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Az egyiptomiak)
1896/október: Egy érdekes geometriai tétel s néhány alkalmazása
1896/október: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 1. közlemény
1896/október: Hol a hiba? (1896. október)
1896/október: Archimedes sírjának felfedezése
1896/november: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (A babyloniak)
1896/november: Maksay Zsigmond (nekrológ)
1896/november: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 2. közlemény
1896/november: Két szög összegének sinusa
1896/december: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (A görögök, Thales)
1896/december: A talpponti háromszög
1896/december: 1896. A III. mathematikai és physikai tanulóverseny 3. közlemény
1897/január: Vázlatok a mathematika történetéből 4. ( Pythagoras)
1897/január: Pontcsoportokra vonatkozó planimetriai feladatok
1897/február: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Pythagoras)
1897/március: 329. Mennyiségtani játékok (1897. március)
1897/március: A természetes számok négyzeteinek összege
1897/április: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Pythagoras)
1897/június: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Pythagoras)
1897/június: A Menelaos-féle tétel és alkalmazása
1897/június: Apróságok (1897. június)
1897/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Hippias)
1897/szeptember: Néhány számtani sor összegezése
1897/szeptember: Mennyiségtani játékok (1897. szeptember)
1897/szeptember: 1897. A IV. Mathematikai és physikai verseny
1897/szeptember: Pythagoras tétele
1897/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Hippokrates)
1897/október: Logarithmusok kiszámítása
1897/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Plato)
1897/november: Kant Immanuel és a pythagorasi számok
1897/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Plato)
1897/december: A szorzás distributív elve
1897/december: 1897. A IV. Mathematikai és physikai verseny 2. közlemény
1898/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Archytas)
1898/március: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Eudoxus)
1898/április: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Menaechmos)
1898/június: Vázlatok a mathematika történetéből 8. (Dinostratos)
1898/június: Egy síkgeometriai tételről
1898/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 1.
1898/szeptember: A háromszög ötödik nevezetes pontja
1898/október: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 2.
1898/október: Hol a hiba? (1898. október)
1898/november: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 3.
1898/november: Tréfás feladatok (1898. november)
1898/november: 1898. Az V. mathematikai tanulóverseny tételei
1898/december: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 4.
1898/december: Bűvös négyzetek 1.
1898/december: 1898. Az V. mathematikai tanulóverseny
1899/január: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 5.
1899/február: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 6.
1899/március: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 7.
1899/március: A Simson-féle egyenes (1899. március)
1899/március: A hányados előjele
1899/március: Jegyzet az 537. számú feladathoz
1899/április: Vázlatok a mathematika történetéből: Euklides 8.
1899/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 1.
1899/szeptember: Bűvös négyzetek 2.
1899/szeptember: Az Euler-féle egyenes
1899/november: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 2.
1899/november: 1899. A VI. mathematikai tanulóverseny
1899/december: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 3.
1899/december: A kör derékszögű projekcziója
1899/december: Tréfás feladatok (1899. december)
1900/január: Vázlatok a mathematika történetéből: Archimedes 4.
1900/január: Pascal tétele egyenes pár esetében
1900/február: Eulerről és algebrájáról 1.
1900/március: Eulerről és algebrájáról 2.
1900/április: Eulerről és algebrájáról 3.
1900/június: Eulerről és algebrájáról 4.
1900/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok jutalomdíjai -1900.
1900/június: Előfizetési felhívás a VIII. évfolyamra
1900/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Eratosthenes)
1900/szeptember: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 1.
1900/szeptember: Adva van két kör: keressünk olyan harmadikat, mely az adottakat érintse
1900/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Apollonius)
1900/október: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 2.
1900/október: Sorok összegzése
1900/október: Sorok összegezése
1900/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Apollonius)
1900/november: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 3.
1900/november: A Desargues-féle tétel és néhány alkalmazása
1900/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Apollonius)
1900/december: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 4.
1900/december: Coordináta rendszerekről 1.: A coordináta elv történeti fejlődése
1900/december: A kúpszeletek elemi tulajdonságai (1. a parabola)
1900/december: Kornis Ödön (nekrológ)
1900/december: 1900. A VII. mathematikai tanulóverseny
1900/december: Mathematikai Kör - 1900.
1901/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Nikomedes)
1901/január: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 5.
1901/január: A Guldin-féle szabály
1901/február: Coordináta rendszerekről 2.: Coordináta rendszerek a síkban 1.
1901/március: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 6.
1901/március: Coordináta rendszerekről 3.: Coordináta rendszerek a síkban 2.
1901/április: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 7.
1901/április: A kúpszeletek elemi tulajdonságai 2. (Középpontos kúpszeletek)
1901/április: Az egész számok két tulajdonságáról
1901/június: Az algebrai függvényekről és az elemi úton megfejthető maximum-minimum feladatokról 8.
1901/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok jutalomdíjai - 1901.
1901/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Diokles)
1901/szeptember: A hozzáférhetetlenségi feladatokról
1901/szeptember: A gömb köbtartalma
1901/október: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Zenodorus, Hypsikles)
1901/október: Variáczió, permutáczió, kombináczió 1.
1901/október: A tangens tétel
1901/november: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Hipparchos)
1901/november: A körvonal kiegyenesítése
1901/november: A számokról
1901/november: 1901. A VIII. mathematikai tanulóverseny
1901/december: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Hero)
1901/december: A mértan alapigazságairól
1901/december: Variáczió, permutáczió, kombináczió 2.
1901/december: A polynomiális tétel
1901/december: A felületek síkmetszési idomának meghatározása
1901/december: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 1. rész
1902/január: Vázlatok a mathematika történetéből 5. (Hero)
1902/január: Megjegyzések a talpponti háromszögről
1902/február: A képzetes számokról 1.
1902/március: Vázlatok a mathematika történetéből 6. (Geminus, Serenus)
1902/március: A determinánsokról
1902/április: A képzetes számokról 2.
1902/április: A kúpnak metszése az alappal nem párhuzamos síkokkal
1902/június: Vázlatok a mathematika történetéből 7. (Menelaos)
1902/június: A körbe írt szabályos tizennégyszög oldalának megszerkesztése
1902/június: Szorzási előnyök
1902/június: A Középiskolai Mathematikai Lapok versenyfeladatai - 1901. - 2. rész
1902/szeptember: A számírás története
1902/szeptember: A háromszög magassági pontja
1902/szeptember: Érdekes számok (1902. szeptember)
1902/november: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 1.
1902/november: Mathematikai szünórák (Phoenix-számok)
1902/november: 1902. A IX. mathematikai tanulóverseny
1902/december: Bolyai János (1902. december)
1902/december: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 2.
1902/december: A polyederekről 1.
1903/január: A polyederekről 2.
1903/február: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 3.
1903/február: Mathematikai mulatságok (Nagy számok)
1903/március: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 4.
1903/március: Adalék a szabályos sokszögek geometriájához
1903/április: Vázlatok a mathematika történetéből (Ptolemaios) 5.
1903/április: Transzformácziók
1903/november: 1903. A X. mathematikai tanulóverseny
1903/december: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 1.
1903/december: Constructiv és ábrázoló geometriai jelölések
1904/február: A sík és a gömb geometriájának megegyeztetése 2.
1904/április: A trieder
1904/szeptember: Az Apollonius-féle érintési feladatok 1.
1904/szeptember: A dodekaéder lapjainak hajlásszöge
1904/november: Az Apollonius-féle érintési feladatok 2.
1904/november: 1904. A XI. mathematikai tanulóverseny
1904/december: A Poinsot-féle polyéderekről 1.
1904/december: A háromszög területének egyik képletéről
1904/december: A konkáv húrnégyszög területe
1904/december: A Simson-féle egyenes tárgyalása Menelaosz tételével
1905/január: A Poinsot-féle polyéderekről 2.
1905/február: A háromszög szögeinek meghatározása az oldalakból
1905/március: Goniometriai és trigonometriai alaptételek
1905/március: Közös párhuzamos érintőkkel biró kör és ellipszis között fennálló kettős affinitás
1905/április: Fokozatosan közelítő módszer a másodfokú egyenletek megfejtésére
1905/április: Játékkülömbözetek meghatározásáról
1905/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Nikomachus)
1905/szeptember: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 1.
1905/október: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 1.
1905/október: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 2.
1905/november: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 2.
1905/november: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 3.
1905/november: 1905. A XII. mathematikai tanulóverseny
1905/december: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Szmirnai Theon, Sextus Julius Africanus, Pappus)
1905/december: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 3.
1905/december: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 4.
1905/december: Két arithmetikai feladat megoldásáról
1906/január: Ujabb eljárás a térelemek és téralakzatok vetett árnyékának meghatározásához
1906/február: Sakk
1906/február: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 4.
1906/február: Mértani szerkesztések bizonyos megszorításokkal 5.
1906/február: Sakk
1906/március: Sakk
1906/március: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Pappus)
1906/március: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 5.
1906/március: Sakk
1906/április: Sakk
1906/április: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Pappus)
1906/április: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 6.
1906/április: Sakk
1906/június: Sakk
1906/június: Tételek és feladatok a vectorgeometriából 7.
1906/június: Sakk
1906/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből 1. (Jamblichus)
1906/október: Sakk
1906/október: Sakk
1906/november: Sakk
1906/november: Sakk
1906/december: Sakk
1906/december: Vázlatok a mathematika történetéből 2. (Diophantus)
1906/december: A totalizatőrről
1906/december: A Simson-féle egyenesek burkoló görbéje
1906/december: 1906. A XIII. mathematikai tanulóverseny
1906/december: Sakk
1907/január: Sakk
1907/február: Vázlatok a mathematika történetéből 3. (Diophantus)
1907/március: Sakk
1907/március: Sakk
1907/március: Phythagoras tételének bizonyítása és általánosítása
1907/április: Sakk
1907/április: Sakk
1907/április: Vázlatok a mathematika történetéből 4. (Diophantus)
1907/április: Sakk
1907/június: Sakk
1907/június: Kúpszeletek és ezek tengelyeinek meghatározása
1907/június: Sakk
1907/szeptember: Vázlatok a mathematika történetéből (Az arithmetikai epigrammák) 1.
1907/szeptember: Egyazon síkban fekvő rendszerek affin rokonsága
1907/szeptember: Reformtörekvések 1.
1907/szeptember: Különfélék (1907. szeptember)
1907/október: Az ellipszis mint a kör affin rokona 1.
1907/október: Különfélék (1907. október)
1907/november: Differenciál és integrálszámítás ford. dr. Molnár Evelin
1907/november: Különfélék (1907. november)
1907/december: Vázlatok a mathematika történetéből (Az arithmetikai epigrammák) 2.
1907/december: A logarithmusos csigavonal ívhossza
1907/december: 1907. A XIV. mathematikai tanulóverseny
1908/január: Reformtörekvések 2.
1908/január: A differenciálhányados elemi tárgyalása (fordította Molnár Evelin)
1908/február: A mértani haladványról
1908/március: Az ellipszis mint a kör affin rokona 2.
1908/március: Könnyen megfejthető harmad és negyedfokú egyenletek
1908/március: Reformtörekvések 3.
1908/június: A harmadfokú egész függvény néhány tulajdonsága
1908/szeptember: A számtani sor grafikai vizsgálata
1908/szeptember: A Feuerbach-féle kör
1908/szeptember: A Horner-féle osztási módszer
1908/szeptember: "Az a*cos ""fí"" + b*sin ""fí"" + c=0 goniometriai egyenlet grafikai megoldása"
1908/november: Az arithmetikai epigrammák
1908/november: A másod- és harmadfokú egyenletek valós gyökeinek közelítő meghatározása parabola segítségével
1908/november: L'Hospital szabályának egyszerű bizonyítása
1908/november: A függvények ábrázolása és változásának tanulmányozása
1908/november: Kombinációs szorzatok összege
1908/december: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 1.
1908/december: 1908. A XV. mathematikai tanulóverseny
1909/január: A számtani sor összegező tagjának grafikai kiszámítása
1909/január: A másodfokú egyenlet gyökeinek megszerkesztése
1909/február: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 2.
1909/február: A gúla köbtartalmának és a parabola területének kiszámítása
1909/március: Kúpfelületek síkmetszései kongruens vonalakban
1909/április: Oszthatósági kérdések
1909/április: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/április: Kölcsöntörlesztések
1909/június: Tételek és feladatok a valószínűségi számítás köréből 3.
1909/szeptember: A középiskolai mathematika tanítás reformja
1909/szeptember: Az oszthatóság ismertető jelei
1909/szeptember: A hatványmennyiség differenciálhányadosának kiszámítása Newton binomi tételének alkalmazása nélkül
1909/október: A geometriai kutatás módszereiről 1.
1909/november: A geometriai kutatás módszereiről 2.
1909/november: A mértani sor grafikai vizsgálata
1909/november: A szögfüggvények differenciálhányadosának kiszámítása mértani úton
1909/december: A geometriai kutatás módszereiről 3.
1909/december: 1909. A XVI. mathematikai tanulóverseny
1909/december: A ciklometrikus függvények differenciálhányadosának kiszámítása mértani úton
1910/január: A geometriai kutatás módszereiről 4.
1910/január: A háromszög területe
1910/január: A forgási ellipszoid köbtartalma
1910/január: A szorzat előjelének grafikai megállapítása
1910/február: A térmértan Euler-féle tétele
1910/február: A másodfokú egyenlet gyökrendszerének vizsgálata
1910/február: A két és háromjegyű számok négyzetre emeléséről
1910/március: A parabola módszeres tárgyalása 1.
1910/március: Egyszerűsítések a trigonometria bizonyításaiban
1910/március: A másodfokú egyenlet grafikai vizsgálata
1910/április: A geometriai kutatás módszereiről 5.
1910/április: A forgásparaboloid
1910/szeptember: Egyszerűsítések a háromszögmértan bizonyításaiban
1910/október: Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában
1910/október: Segédeszköz az ábrázoló mértan kezdőfokon való tanításához
1910/november: A parabola módszeres tárgyalása 2.
1910/december: Bolyai János (1910. december)
1910/december: A kombinációs együtthatókról
1910/december: A kockajátékról
1910/december: A középértékekről (1910. december)
1910/december: Dr. Beke M.: Differenciál- és integrálszámítás
1910/december: A Simson-féle egyenes (1910. december)
1910/december: Newton binomi tételének bizonyítása
1910/december: 1910. A XVII. mathematikai tanulóverseny
1911/január: Egy trigonometriai képlet egyszerű és általános bizonyítása
1911/január: A kúpszeletek egységes definiciója
1911/február: A parabola módszeres tárgyalása 3.
1911/március: A parabola módszeres tárgyalása 4.
1911/április: A hiperbola aszimptotái
1911/április: Néhány kombinációs összefüggés harmadrendű egységgyökök alapján
1911/szeptember: A parabola módszeres tárgyalása 5.
1911/szeptember: A tangens-tétel közvetlen bizonyítása (1911. szeptember)
1911/október: A ciclois ívhossza és területe
1911/október: Pythagoras tételének bizonyítása
1911/november: Centrál-parallel projekció
1911/november: 1911. A XVIII. mathematikai tanulóverseny
1911/december: A maximum és minimum a természetben
1911/december: A tangens-tétel közvetlen bizonyítása (1911. december)
1911/december: Frankl fejszámolónak egy felvetett problémája
1912/január: A parabola módszeres tárgyalása 6.
1912/március: Centrál-parallel projekció rendszer kialakulása
1912/április: A parabola módszeres tárgyalása 7.
1912/április: Cournot feladatának két egyszerűbb esete
1912/szeptember: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 1.
1912/szeptember: A mozgások tárgyalásáról
1912/október: A kétismeretlenű határozatlan egyenletek megoldása és szerkezete 1.
1912/október: Menelaos tételének általánosítása
1912/november: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 2.
1912/december: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 3.
1912/december: A diszkrimináns geometriai jelentése
1912/december: A kör evolvensének hossza és területe
1912/december: Ceva tételének általánosítása
1912/december: 1912. A XIX. Mathematikai tanulóverseny
1913/január: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 4.
1913/január: Az V. ker. Állami főreál versenytételei (mathematikai pályázat)
1913/január: 1912. A XIX. Mathematikai tanulóverseny tételei és megoldásuk
1913/február: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 5.
1913/február: Különfélék (1913. február)
1913/március: Magister Georgius De Hungaria Arithmetikája 6.
1913/április: A kétismeretlenű határozatlan egyenletek megoldása és szerkezete 2.
1913/június: Kőnig Gyula
1913/június: Az V. ker. Állami főreál mathematikai verseny eredményei
1913/szeptember: Ciklografia 1.
1913/október: Egy kongruenciáról
1913/október: Mathematikai modellek I. A pantograph
1913/november: Ciklografia 2.
1913/november: Egy geometriai tétel kapcsolata a Simson egyenessel
1913/december: A határozatlan egyenlet megoldásainak száma
1913/december: Könyvismertetés (1913. december)
1913/december: 1913. A XX. mathematikai tanulóverseny
1914/január: Mathematikai modellek III. - Görbevonalak rajzolása
1914/február: 1913. A mathematikai tanulóverseny eddigi feladatai és nyerteseinek névsora
1914/február: A bpesti V. ker. magy. kir. áll. főreáliskola mathematikai körének pályázata - 1914.
1914/március: Hatványszámok felbontása hatványszámok összegére
1914/április: Mathematikai modellek
1914/április: Fizikai kérdés
1914/június: Racionális háromszögek
1925/február: A mathematika történetéből (Mathematikusok lelkessége)
1925/február: Egy minimum probléma elemi megoldása
1925/február: Mathematikai szórakozások - Leonardo da Pisa súlyproblémája (1925. február)
1925/február: Az 1924.évi II. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei
1925/február: Kisebb közlemények az Algebra köréből (1925. február)
1925/március: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 1. közlemény)
1925/március: A másodfokú függvényről
1925/március: Mathematikai szórakozások (1925. március)
1925/április: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 2. közlemény)
1925/április: Az 1925.évi III. országos középiskolai tanulmányi versenyről
1925/április: A budapesti tanulmányi verseny mennyiségtani tételei - 1925.
1925/május: A mathematika történetéből (Leonardo da Pisa, 3. közlemény)
1925/május: Mathematikai szórakozások (1925. május)
1925/szeptember: Az 1925. évi III. országos középiskolai tanulmányi verseny - 1. rész
1925/szeptember: A folytatólagos osztásról
1925/szeptember: A törtegységekre való bontás alkalmazása numerikus számításoknál
1925/szeptember: Többjegyű számok négyzetének kiszámítása
1925/szeptember: Az 1925. szegedi tankerületi verseny 1.
1925/szeptember: Anekdoták (1925. szeptember)
1925/október: A középértékekről (1925. október)
1925/október: Megjegyzések az 56. feladathoz
1925/október: "1924. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny tételeiből 1."
1925/október: Anekdoták (1925. október)
1925/november: "1925. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny 1."
1925/november: Az 1925. évi III. országos középiskolai tanulmányi verseny - 2. rész
1925/november: Az 1925. évi szegedi tankerületi verseny 2.
1925/december: A tetraéderről 1.
1926/január: Determinánsok kiszámítása
1926/január: A tetraéderről 2.
1926/január: "1925. évi ""Eötvös Loránd"" mathematikai tanulóverseny 2."
1926/február: A másodfokú függvény számtáblázatának számításáról
1926/február: A tetraéderről 3.
1926/február: Pályázat.
1926/február: Szerkesztő postája.
1926/április: Aránylatok alkalmazása
1926/április: Megjegyzések a 124. sz. feladathoz
1926/május: A graphokról
1926/május: Az irracionális egyenletekről
1926/május: Anekdoták (1926. május)
1926/szeptember: Az 1926. évi IV. országos középiskolai tanulmányi verseny
1926/szeptember: Pályázat az Apollonius-féle érintési feladatokról 1. - 1926.
1926/október: A természetes számok négyzetösszege geometriai megvilágításban
1926/október: Vegyesek (1926. október)
1926/november: Az inverzió alaptételei
1926/november: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 1.
1926/november: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 2.
1926/november: Anekdoták
1926/december: Egy megoldható n-ed fokú egyenlet
1926/december: Aforizmák (1926. december)
1927/január: 1926. A XXX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny 2.
1927/február: Egyenlőtlenségek tárgyalása
1927/február: Pályázat: Négy gömböt érintő gömb 1. - 1927.
1927/március: Pályázat az Apollonius-féle érintési feladatokról 2. - 1927.
1927/április: Az egyenlőszárú hiperboláról
1927/április: Euler és a Fermat-féle probléma
1927/május: A szögnek három egyenlő részre való osztásáról
1927/május: Pályázat: Négy gömböt érintő gömb 2. - 1927.
1927/május: Pályázat: A szabályos testek szabályos síkmetszetei - 1927.
1927/május: Pályázat: Egy síkgeometriai tétel bizonyítása - 1927.
1927/szeptember: Az ötödik orsz. középiskolai tanulmányi verseny.
1927/szeptember: A háromszög alkotórészeinek szimmetrikus függvényei
1927/szeptember: Az 1927. évi V. országos középiskolai tanulmányi verseny feladatai
1927/október: Inverzió a térben
1927/november: Az 1927. évi V. országos középiskolai tanulmányi verseny -- feladatmegoldás
1927/november: Pályatétel: Az öt szabályos test síkmetszetei. A pályázat eredménye - 1927.
1927/november: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1927/november: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1927/december: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. A pályázat eredménye - 1927.
1928/január: 1927. A XXXI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1928/január: Kitűzött pályatétel: Egy ellipszist vagy hiperbolát kettősen érintő kúpszeletekről
1928/február: A cosinus- és tangenstétel rövid levezetése
1928/március: Goniometrikus többtagú kifejezések tárgyalása
1928/március: Aforizmák (1928. március)
1928/április: A Klug-féle tétel megoldása
1928/május: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. Fillinger Vida pályamunkája. - 1927.
1928/május: Pályatétel: Az Euler-egyenes egy nevezetes pontjáról. Hajós György pályamunkája. - 1927.
1928/május: A 354. feladat általánosítása
1928/szeptember: Az 1928. évi VI. országos középiskolai tanulmányi verseny -1.
1928/szeptember: Az 1928. évi OKTV-n Schossberger György első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1928/szeptember: Pályatétel: A triéder elmélete és szerkesztése. -1928.
1928/szeptember: Anekdoták (1928. szeptember)
1928/október: A IV. évf., 8.számában kitűzött pályatétel igazolása hegyesszögű háromszögre
1928/október: Matematikai különösségek (1928. október)
1928/november: Csebisev-féle polinomok
1928/december: Descartes a logikáról és matematikáról
1928/december: Egy aritmetikai feladatról
1928/december: Matematikai különösségek (1928. december)
1928/december: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1928/december: Anekdoták (1928.december)
1929/január: Geometriai egyenlőtlenségek
1929/január: A 419. feladat tételeinek alkalmazása és általánosítása
1929/január: Anekdoták (1929. január)
1929/január: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1929/február: 1928. A XXXII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1929/február: A magasabb rendű számtani sorokról
1929/március: A triéder elmélete és szerkesztése. A pályázat eredménye -1928.
1929/április: Pályatétel: Egy ellipszist vagy hiperbolát kettősen érintő kúpszeletek. -1929.
1929/május: Kitűzött pályatétel: Három kört megadott feltételek mellett metsző körökről. -1929.
1929/május: Kitűzött pályatétel: A körbe írt két négyszög oldalainak metszőpontjairól. -1929.
1929/szeptember: Az 1929.évi VII. országos középiskolai tanulmányi verseny -1.
1929/szeptember: Az 1929. évi OKTV-n Hajós György első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1929/szeptember: Megjegyzések a VII. országos Középiskolai tanulmányi verseny algebra tételéhez
1929/október: A matematikai reménységről
1929/november: Egyenlő nagyságú vektorok összegének és különbségének meghatározása
1929/november: A gömb és az ellipszoid köbtartalma
1929/december: Adalékok a Csebisev-polinomokhoz
1929/december: Megjegyzés a 230. sz. fizikai feladathoz.
1929/december: 1929. A XXXIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1930/január: A valószínűségszámítás néhány fontos tételéről
1930/február: 1929. A XXXIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1930/február: Könyvszemle
1930/március: Goniometrikus polinomokról
1930/április: Helyreigazítás
1930/május: A Csebisev-polinomok egy speciális esete
1930/május: Az V. évf. 9-10. számában kitűzött pályatétel megoldása
1930/szeptember: Az 1930. évi VIII. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny - 1.
1930/szeptember: 1930. évi OKTV-n Hapka István első díjat nyert dolgozata a mennyiségtanból
1930/szeptember: A másodfokú egyenlet gyökeinek helyzete
1930/október: Euler poliédertételéről
1930/november: Rátz László (megemlékezés)
1930/november: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1930/december: Megjegyzés a "Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok" 598. számu valószínűségszámítási feladatához.
1930/december: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1931/január: 1930. A XXXIV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1931/február: Megjegyzések a 650. feladathoz
1931/március: Megjegyzések a 650. feladathoz
1931/március: Megjegyzések az 589. gyakorlathoz
1931/április: A számok előállítása quadratikus formákkal
1931/május: A hiperbolikus függvények 1.
1931/szeptember: Az 1931. évi IX. országos középiskolai tanulmányi verseny
1931/november: A hiperbolikus függvények 2.
1931/november: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 1.
1931/december: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 2.
1931/december: A hiperbolikus függvények 3.
1931/december: Kúpszeletek szemléltetése
1932/január: Egy minimum-probléma elemi megoldása
1932/január: 1931. A XXXV. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - 3.
1932/szeptember: Az 1932. évi X. országos középiskolai tanulmányi verseny eredménye
1932/szeptember: Az 1932. évi OKTV-n Gál Imre pályanyertes dolgozata a mennyiségtanból
1932/október: Az egyenes forgatása által keletkező felületről
1932/november: A kúpszeletek egy tulajdonságáról
1932/november: 1932. A XXXVI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1932/november: A tanulóversenyek eredménye
1932/december: Az egyenlőtlenségről
1932/december: Megjegyzés a 815. feladathoz
1933/január: Aritmetikai közepekre vonatkozó egyenlőtlenségekről
1933/január: 1932. A XXXVI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny - megoldások - 2.
1933/február: Az érintő- és húrháromszög kapcsolata
1933/március: A binominális tétel bizonyításához
1933/március: Pythagorasi számok gyors kiszámítása
1933/április: Kürschák József (nekrológ)
1933/április: A CCLVI. és CCLVII. megoldásához
1933/május: A kúpszeletek és részeik területe
1933/május: Egy kombinatorikus összefüggésről
1933/május: A CCLXII. megoldásához
1933/május: Pályatétel
1933/szeptember: Az 1933. évi XI. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1933/november: Eljárás a logaritmusok kiszámítására
1933/november: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1933/november: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1933/december: A IX. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályatétel és megoldása
1933/december: A IX. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályázat eredménye
1934/január: "Egy elfelejtett magyar matematikusról (Woyciechowsky József ""Sipos Pál élete és munkássága"" c. könyvének rövid foglalatja)"
1934/január: 1933. A XXXVII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1934/január: Szerkesztő postája
1934/február: A másodfokú görbék osztályozása
1934/március: Ptolemäus tétele a húrötszögben
1934/április: Az 1933-34. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
1934/május: Egy versenytétel általánosítása
1934/május: Pályázat
1934/szeptember: Az 1934. évi XII. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1934/szeptember: A matematikáról (Közli Dr. Jelitai József)
1934/október: A pythagorasi számok elméletéhez
1934/november: A X. évfolyam 10. számában kitűzött pályázat eredménye
1934/november: Szele Tibor pályanyertes dolgozata -1934.
1934/november: 1934. A XXXVIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1934/december: Megjegyzés az 1029. feladathoz
1935/február: Egy geometriai probléma megoldása
1935/február: Megjegyzések a 1053. feladathoz
1935/március: A szög meghatározása cosinusának értékéből
1935/április: Megjegyzés a XXXVIII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny második tételéhez
1935/május: Az ellipszis
1935/május: Az 1102. feladat megoldásához
1935/május: Az 1102. feladat megoldásához
1935/szeptember: Az 1935. évi XIII. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani feladatai és eredménye
1935/október: A harmadfokú egyenlet komplex gyökeinek grafikus meghatározásáról
1935/november: Egy Jensen tétel egyszerű bizonyítása
1935/november: 1935. A XXXIX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1935/december: A matematikai és fizikai tanulóversenyek eredménye
1936/január: 1935. A XXXIX. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1936/február: A Naptól vett árnyékok elméletéhez
1936/március: A binominális tétel alkalmazása a természetes számok hatványösszegének kiszámítására
1936/április: Kontinuáns determináns három elemből
1936/május: Harmadfokú racionális egész függvény
1936/május: Pályázat
1936/szeptember: Az 1936. évi XIV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1936/október: Planimetriai egyenlőtlenségek
1936/november: A Dandelin-féle hatszögről
1936/november: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1936/november: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1936/december: A négyzetgyökvonásról
1936/december: Az 1258. feladat megoldása
1936/december: Az 1936. évi XIV. országos középiskolai tanulmányi verseny II. mennyiségtani tétele
1937/január: 1936. A XL. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1937/február: A XII. évfolyam 9-10. számában kitűzött pályatételek megoldása
1937/március: A Stewart-tétel és alkalmazása
1937/április: Sokszögekre vonatkozó szélső érték feladatokról
1937/május: A Winkler-féle szögharmadolási módszerről
1937/május: Pályázat
1937/szeptember: Az 1937. évi XV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1937/október: A tetraéderről 1. (1937. október)
1937/november: Az 1937. évi XV. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételeinek megoldása
1937/november: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1937/december: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny eredménye
1938/január: 1937. A XLI. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1938/január: Megjegyzések a tanulóverseny II. feladatához
1938/február: Binominális együtthatók közti két összefüggés kombinatorikus értelmezéséről
1938/március: A tetraéderről 2. (1938. március)
1938/április: Néhány szélsőérték tulajdonságú sokszög az ellipszisnél
1938/szeptember: Az 1938. évi XVI. országos középiskolai tanulmányi verseny mennyiségtani tételei és eredménye
1938/november: 1938. A XLII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 1.
1938/december: A háromszög oldalát arányosan osztó transzverzálisok hajlásszöge
1939/január: 1938. A XLII. Eötvös Loránd matematikai tanulóverseny tételei - 2.
1939/május: Az ismétléses variációkról
1939/május: A számtani és harmonikus átlagolás egybevetése
1939/május: A parabola néhány metrikus tulajdonságáról
1947/november: A számok hatványainak összegéről 1.
1947/november: Jelentés Az 1947. évi Első Országos Középiskolai Matematikaversenyről
1947/november: A budapesti tankerület tanulmányi verseny. - 1947.
1947/december: 1947. A Bolyai János tanulóversenyről
1947/december: A számok hatványainak összegéről 2.
1948/február: Ismerkedjünk a komplex számokkal 1.
1948/február: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 1.
1948/május: Ismerkedjünk a komplex számokkal 2.
1948/május: Játék a véletlennel 1.
1948/május: 1947. Beszámoló a Bolyai János tanulóversenyről
1948/május: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 2.
1948/szeptember: Ismerkedjünk a komplex számokkal 3.
1948/szeptember: Játék a véletlennel 2.
1948/szeptember: A számok hatványainak összegéről 3.
1948/szeptember: Gyertek bizonyítsuk be Csebisev tételét 3.
1950/február: Olvasóinkhoz
1950/február: Tanulmányi versenyek
1950/február: A középiskolai matematikai lapok és a matematikai versenyek multjáról
1950/február: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 1.
1950/február: A körsorokról 1.
1950/február: Mi is a teljes indukció?
1950/február: Matematikai olimpiász Moszkvában
1950/március: 1949. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről (az 1. és a 3. feladat elemzése)
1950/március: Síkgörbék fonalas szerkesztése 1.
1950/március: A körsorokról 2.
1950/március: Simson egyenesek és a 168. feladat megoldása
1950/március: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 2.
1950/május: 1949. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1950/május: Síkgeometriai tételek bizonyítása térgeometriai meggondolások közvetítésével
1950/május: Síkgörbék fonalas szerkesztése 2.
1950/május: Bizonyítsuk be Csebisev tételét 3.
1950/május: A körsorokra vonatkozó feladatok megoldásai I.
1950/május: Matematikai olimpiász Moszkvában
1950/október: Az 1950. évi Középiskolai Matematikai Lapok országos tanulóversenye
1950/október: Csuklós négyszögek
1950/október: A prímszámok egy tulajdonságáról
1950/október: Síkgörbék fonalas szerkesztése 3.
1950/október: Magasabbrendű számtani sorozatokról
1950/október: A 181. feladat egy érdekes megoldása
1950/október: ,,A körsorokról" az 1950. évi 2. és 3. számban megjelent cikksorozathoz kapcsolódó feladatok megoldásai 2.
1951/március: Az 1950. évi Középiskolai Matematikai Lapok országos matematikai tanulóversenye
1951/március: Középiskolai matematikai délutánok- 1951.
1951/március: A prímszámok számáról
1951/március: Az ellipszis és hiperbola egyenletének egy szimmetrikus levezetése
1951/március: Egy érdekes feladat megoldása
1951/május: Kossuth-díjasaink (1951. május)
1951/május: 1950. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1951/május: Egyenlőtlenségek (1.)
1951/május: Az olvasó hozzászól (1951. május)
1951/augusztus: Az 1951. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny
1951/augusztus: A számolás eredete és a számrendszerek
1951/augusztus: Egyenlőtlenségek (2.)
1951/november: Az 1951. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyről beszámoló
1951/november: Egyenlőtlenségek (3.)
1951/november: A debreceni Telkes Sándor matematikai tanulóverseny -1951.
1951/november: Hibaigazítás és pótlás (1951. november)
1951/december: Beszámoló az Arany Dániel matematikai tanulóversenyről - II. forduló feladatainak megoldása
1951/december: A geometria tanítása a Szovjetunióban
1951/december: Matematikai Olympiászok a Szovjetunióban - 1951.
1951/december: Egyenlőtlenségek (4)
1952/február: Olvasóinkhoz! (1952. február)
1952/február: 1951. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1952/február: Híradó (1952. február)
1952/március: Kossuth-díjasaink (1952.)
1952/március: A kombinatorika elemei
1952/március: Híradó (1952. március)
1952/március: Egyenlőtlenségek (A közlemény feladatainak megoldása 1. rész)
1952/május: Fiatal matematikusokról
1952/május: A szabályos ötszög szerkesztéséhez
1952/május: Kéttagúak hatványai
1952/május: Az 1951. évi pontverseny eredménye
1952/május: Híradó (1952. május)
1952/szeptember: Az 1952. évi Rákosi Mátyás matematikai verseny
1952/október: Az 1952. évi Arany Dániel matematikai verseny
1952/október: A matematikai versenyek győzteseinek nyilatkozata
1952/október: Híradó (1952. október)
1952/november: Bolyai János (1952. november)
1952/november: Azonos átalakítások és egyenletek függvénytani tárgyalása (oroszból fordította Varga Tamás)
1952/december: Az 1951-52. II. félévi pontverseny végeredménye
1952/december: Egy geometriai transzformáció
1952/december: Híradó (1952. december)
1952/december: Olvasóinkhoz (1952. december)
1953/január: 1952. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1953/január: Pi-versek (1. közl.)
1953/február: A valószínűség elemei (1. közl.)
1953/február: Néhány tanács a matematikai tanulóversenyek résztvevőinek (1953.)
1953/március: Képek a magyar matematika múltjából 1. (az úttörők)
1953/március: Pi-versek (2. közl.)
1953/március: Híradó (1953. március)
1953/április: Kossuth-díjasaink (1953. április)
1953/április: A valószínűség elemei (2. közl.)
1953/május: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny I. fordulója
1953/május: Híradó (1953. május)
1953/szeptember: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1953/szeptember: Az 1953. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közl.)
1953/szeptember: Az 1953. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny közgazdasági technikumok részére
1953/szeptember: Híradó (1953. szeptember)
1953/október: Az 1953. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közl.)
1953/november: Elsőfokú egyenletek egész megoldása (Diofantoszi egyenletek)
1953/december: Az 1952-53. tanévi, 3. pontverseny végeredménye
1954/január: Képek a magyar matematika múltjából 2. (Geöcze Zoárd 1873-1916)
1954/január: 1953. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1954/január: Híradó (1954. január)
1954/február: Az egész számok bizonyos számsorozatairól
1954/március: 1953. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1954/április: Képek a magyar matematika múltjából 3. ( Kürschák József 1864-1933)
1954/április: Kossuth-díjasok (1954. április)
1954/május: Az 1954. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny I. fordulója
1954/május: Egy megjegyzés a harmadfokú egyenletről
1954/szeptember: Az 1954. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1954/szeptember: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1954/október: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1954/október: Híradó (1954. október)
1954/október: Szerkesztői üzenetek (1954. október)
1954/november: Képek a magyar matematika múltjából 4. Arany Dániel (1863-1944)
1954/november: Egy különös geometria
1954/november: A várható érték
1954/november: Az 1954. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1954/december: Az 1953-54. évi, 4. pontverseny végeredménye
1955/január: Egy geometriai rokonságról
1955/január: 1954. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1955/február: Képek a magyar matematika múltjából 5. -Beke Manó (1862 ápr.24-1946 jún. 27)
1955/február: Híradó (1955. február)
1955/április: Carl Friedrich Gauss
1955/április: Kossuth-díj (1955. április)
1955/április: 1954. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1955/április: Szerkesztői üzenetek (1955. április)
1955/május: Szele Tibor
1955/május: Az 1955. évi Rákosi Mátyás tanulmányi verseny I. fordulója
1955/május: Érdekes geometriai játék (1955. május)
1955/szeptember: Az 1955. évi Rákosi Mátyás matematikai tanulmányi verseny II. (döntő) fordulója
1955/szeptember: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1955/szeptember: Híradó (1955. szeptember)
1955/október: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1955/október: Híradó (1955. október)
1955/november: Peter Gustav Lejeune Dirichlet 1805-1859
1955/november: A Menelaos- és a Ceva-féle tétel
1955/november: Az 1955. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1955/november: Érdekes geometriai játék (2. közlemény)
1955/december: Az 1954-55. évi 5. pontverseny végeredménye
1955/december: Szerkesztői üzenetek (1955. december)
1956/január: Képek a magyar matematika múltjából VI.
1956/január: Az 1955. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1956/február: Az 1955. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1956/március: Riesz Frigyes
1956/március: A talpponti háromszögről
1956/április: Súlyozott számtani közepekről
1956/április: Áprilisi tréfás feladatok
1956/május: Az 1956. évi Rákosi Mátyás Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulója
1956/szeptember: Az 1956. évi Rákosi Mátyás matematikai verseny II. (döntő) fordulója
1956/szeptember: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (1. közlemény)
1956/szeptember: Híradó (1956. szeptember)
1956/szeptember: Az áprilisi tréfás feladatok megoldása
1956/október: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (2. közlemény)
1956/október: Híradó (1956. október)
1956/november: Egyszerű nomogramok
1956/november: Az 1956. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny (3., befejező közlemény)
1956/november: Szerkesztői üzenetek (1956. november)
1956/december: Az 1955-56. évi 6. pontverseny eredménye
1956/december: Fogas kérdések
1957/január: Képek a magyar matematika múltjából, 7.- Bolyai Farkas
1957/január: Egy görbe származtatása két különböző módon
1957/január: Híradó (1957. január)
1957/január: Szerkesztői üzenetek (1957. január)
1957/február: Kossuth díj (1957. február)
1957/február: Képek a magyar matematika múltjából, 8.- Rados Gusztáv (1862. febr. 22-1942. nov. 1.) 1. közlemény
1957/március: Képek a magyar matematika múltjából, 8.- Rados Gusztáv (1862. febr. 22-1942. nov. 1.) 2., befejező közlemény
1957/március: Néhány elemi úton megoldható szélsőértékfeladat
1957/március: Híradó (1957. március)
1957/április: A szögharmadolás kérdéséről.- 1. közlemény
1957/április: Szerkesztői üzenetek (1957. április)
1957/május: A szögharmadolás kérdéséről.- 2., befejező közlemény
1957/május: Az 1957. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulója
1957/május: Feleletek a fogas kérdésekre (1957. május)
1957/szeptember: Az 1957. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny II. (döntő) fordulója
1957/szeptember: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (1. közlemény)
1957/október: A determinánsokról (1. közlemény)
1957/október: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (2. közlemény)
1957/november: Leonhard Euler
1957/november: A determinánsokról (2., befejező közlemény)
1957/november: Az 1957. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: (3., befejező közlemény)
1957/december: Neukomm Gyula
1957/december: Az 1956-57. évi 7. pontverseny eredménye
1958/január: A tetraéder nevezetes pontjairól (1. közlemény)
1958/január: Jelentés az 1957. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1958/február: A tetraéder nevezetes pontjairól (2. befejező közlemény)
1958/február: 1957.évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1958/március: Bizonyos típusú szélsőértékfeladatokról (1. közlemény)
1958/április: Bizonyos típusú szélsőértékfeladatokról (2. befejező közlemény)
1958/április: Áprilisi feladatok
1958/szeptember: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny: 1. közlemény: az I. forduló és az ott kitűzött feladatok megoldása
1958/október: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny (2. közlemény)
1958/október: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny
1958/október: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: az I. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az 1958. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny: a II. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az 1958. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny: a II. fordulón kitűzött feladatok megoldása
1958/november: Az ,,áprilisi tréfás feladatok'' megoldása
1958/december: Megjegyzések egy versenyfeladathoz
1958/december: Az 1958. évi 8. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1959/január: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok (1. közlemény)
1959/január: Az 1957-58.évi 8.pontverseny eredménye, 2. közlemény
1959/január: Fogas kérdések
1959/február: Négyzetekkel burkolt konvex alakzatok (2. közlemény)
1959/március: 1958. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1959/március: Az 1958.évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1959/május: Híradó
1959/szeptember: Az 1959. évi Országos Középiskolai Verseny beszámolója
1959/szeptember: Az 1959. évi Országos Verseny I. fordulójának feladatai és megoldásuk
1959/szeptember: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny beszámolója
1959/szeptember: 1959. Az I. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiász (Diákolimpia)
1959/október: Fejér Lipót (1880-1959)
1959/október: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny I. fordulójának feladatai és megoldásuk
1959/október: A "Fogas kérdések" meoldása a XVIII. kötet 1. számából
1959/november: Fejér Lipót
1959/november: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny II. fordulójának feladatai és megoldásuk 1.
1959/december: Az 1959. évi Arany Dániel Verseny II. fordulójának feladatai és megoldásuk 2.
1959/december: Az 1958-59. évi 9. pontverseny eredménye ( 2. közlemény )
1960/január: Bolyai János (halálának 100. évfordulóján)
1960/január: Az 1959. évi Országos Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk
1960/január: Az 1958-59. évi 9. pontverseny eredménye (3. közlemény)
1960/február: 1959. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1960/február: 1959. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1960/április: Egyenesek mértani helye
1960/április: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1960/szeptember: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1960/szeptember: 1960. A II. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiász (Diákolimpia)
1960/szeptember: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek
1960/szeptember: A közgazdasági technikumok 1960. évi matematikai tanulmányi versenyeinek eredménye
1960/szeptember: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk
1960/október: Az 1960. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk: A kezdők versenyének feladatai
1960/október: Az 1960. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok és megoldásuk: A haladók versenyének feladatai
1960/november: Az 1960. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1960/november: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, I. közlemény: A kezdők versenyének feladatai
1960/november: Megjegyzés az 596. gyakorlathoz
1960/december: Az 1959-60. évi 10. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1961/január: Az 1960. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (2. közlemény) Haladók (II. osztályosok) versenye
1961/január: Az 1959-60. évi, 10. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1961/február: A sík lefedése egybevágó konvex sokszögekkel 1.
1961/március: 1960. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1961/március: 1960. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1961/május: A sík lefedése egybevágó konvex sokszögekkel 2.
1961/szeptember: Az 1961. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1961/szeptember: 1961. A III. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1961/szeptember: Az 1961. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1961/október: Az 1961. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1961/november: Az 1961. évi Arany Dániel Matematikai Versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása:A kezdők versenye
1961/november: Az 1961. évi Arany Dániel Matematikai Versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók versenye
1961/november: Polinomok azonossága
1961/december: Az 1960-61. évi 11. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1962/január: Az 1961.évi Orsz. Középisk. Matematikai Tanulm. Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/január: Az 1961. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A kezdők versenye
1962/január: Az 1961. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók versenye
1962/január: Az oszthatóság egy általános ismertető jeléről
1962/január: Tanácsok a matematikai versenyek résztvevőinek
1962/január: Az 1960-61. évi, 11. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1962/március: 1961. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1962/március: 1961. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1962/május: Néhány elemi geometriai problémáról
1962/szeptember: Az 1962. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1962/szeptember: 1962. A IV.Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1962/szeptember: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1962/szeptember: Az 1962. évi Orsz. Középisk. Matem. Tanulm. Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/szeptember: Számoljunk ügyesen
1962/október: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A kezdők (I. osztályosok) versenye
1962/november: A lineáris programozásról
1962/november: Az 1962. évi Arany Dániel matematikai versenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: A haladók (II. osztályosok) versenye
1962/december: Az 1962. évi Orsz. Középisk. Matem. Tanulm. Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1962/december: Az 1961-62. évi, 12. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1963/január: Megjegyzések a "Néhány elemi geometriai problémáról" című cikkhez
1963/január: Sylvester egy tételéről és Erdős egy sejtéséről
1963/január: Az 1962. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók versenye
1963/január: Az 1961-62. évi, 12. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1963/február: Az 1962. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1963/március: 1962. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1963/március: 1962. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1963/szeptember: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1963/szeptember: 1963. Az V. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1963/szeptember: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1963/október: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1963/november: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1963/november: Az 1963. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1963/november: Az 1963. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1963/december: Az 1962-63. évi, 13. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1963/december: Híradó (az Olimpia nyerteseinek jutalmazása) (1963. december)
1964/január: Az 1963. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1964/január: Az 1962-63. évi, 13. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1964/február: Az 1963. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1964/április: 1963. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1964/április: 1963. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1964/május: A nim-játék stratégiájáról, a nyerő stratégia felkutatása
1964/szeptember: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1964/szeptember: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1964/szeptember: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában, 1. közlemény
1964/október: Kombinatorika a geometriában, geometria a kombinatorikában, 2., befejező közlemény
1964/október: 1964. A VI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1964/november: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1964/november: Az 1964. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1964/november: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Kezdők (I. osztályosok) versenye
1964/november: Helyesbítés az 1228. feladatra a 28. kötet (1964/1) 7. oldalán közölt megoldáshoz
1964/november: Új megoldóinknak
1964/december: Az 1964. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása: Haladók (II. osztályosok) versenye
1964/december: 917838Az 1963-64. évi, 14. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1965/január: Az 1964. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye
1965/február: Az 1964. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye
1965/február: Az 1963-64. évi, 14. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1965/március: 1964. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1965/március: 1964. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1965/április: Egy egyenlőtlenség geometriai igazolása
1965/május: Az 1261. feladat egy megoldása
1965/május: Egy trigonometriai szélsőérték feladat elemi megoldása és általánosítása
1965/szeptember: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1965/szeptember: Az 1965. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1965/szeptember: 1965. A VII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1965/november: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1965/november: Az 1965. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1965/november: Megjegyzés az 1378. feladathoz (Interpolációs polinomok előállítása)
1965/december: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (kezdők versenye)
1965/december: Az 1964-65. évi, 15. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1966/január: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, az általános verseny feladatai
1966/február: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye, az általános verseny feladatai
1966/február: Az 1964-65. évi, 15. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1966/február: Előzetes jelentés az 1965/5. számban hirdetett pályázatról
1966/március: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, a speciális matematikai osztályok feladatai
1966/április: Jelentés a Középiskolai Matematikai Lapok 30. kötetének 5. számában hirdetett pályázatról
1966/május: 1965. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1966/május: 1965. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1966/május: Az 1965. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1966/május: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1966/május: Megjegyzés egy 1965. évi versenyfeladathoz
1966/május: Híradó
1966/szeptember: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny
1966/szeptember: Az 1966. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1966/október: 1966. A VIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1966/november: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, kezdők versenye, az általános verseny és a speciális osztályok feladatai
1966/november: Megjegyzés az 1432. feladathoz. Forgatások összetétele tükrözésekre bontással
1966/november: Megjegyzés az 1434. feladathoz, Racionális együtthatós egyenletek gyökjelekkel felírt megoldásairól
1966/december: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1966/december: Az 1965-66. évi, 16. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1967/január: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek I. fordulóján kitűzött feladatok megoldása (kezdők versenye)
1967/február: Az 1966. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi verseny II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása
1967/február: Térbeli távolság valódi nagyságának meghatározása két vetületéből. Megjegyzés a 1056. gyakorlathoz
1967/március: Az 1965-66. évi, 16. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1967/április: 1966. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1967/április: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása. Haladók versenye, a speciális matematikai osztályok versenyének feladatai
1967/április: Előzetes jelentés pályázat eredményéről
1967/május: 1966. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1967/május: Az 1966. évi Arany Dániel tanulóversenyek II. fordulóján kitűzött feladatok megoldása, haladók versenye, az általános verseny feladatai
1967/május: Jelentés a Középiskolai Matematikai Lapok 32. kötetének 5. számában közzétett pályázatról
1967/szeptember: Az 1967. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1967/szeptember: Az 1967. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1967/szeptember: Kiegészítés az 1965. és 1966. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek jelentéseihez
1967/szeptember: 1967. A IX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1967/szeptember: Csavarási inga: forgási rezgése
1967/október: A "Szovjet Tudomány és Technika 50 éve" kiállítás -1967.
1967/október: Az általános iskolai tanulók első országos matematikai versenye - 1967.
1967/november: A négyzetgyökvonásról ( megjegyzések a 1029. és 1109. gyakorlatokhoz)
1967/november: Egy geometriai kérdés megoldásainak számáról (megjegyzés a 1079. gyakorlathoz)
1967/december: Az 1966-67. évi, 17. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1968/február: 1967. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1968/február: Az 1966-67. évi, 17. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1968/május: 1967. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1968/május: Egy számelrendezés szomszédos számpárjainak különbségeiről. Megjegyzések az 1147. gyakorlathoz
1968/szeptember: Az 1968. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1968/szeptember: Az 1968. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1968/szeptember: 1968. A X. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1968/szeptember: Az általános iskolások II. országos matematikai versenye -1968.
1968/október: Az 1169. gyakorlat megoldása vektorok segítségével
1968/november: Az inverzióról
1968/november: Megjegyzések az 1583. feladat megoldásához
1968/december: Az 1967-68. évi, 18. pontverseny eredménye ( 1. közlemény)
1969/január: 75 éve indult útjára a Középiskolai Mathematikai Lapok
1969/január: 1968. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1969/március: Az 1967-68. évi, 18. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1969/május: Megjegyzés az 1224. gyakorlathoz
1969/szeptember: Az 1969. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1969/szeptember: Az 1969. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1969/szeptember: 1969. A XI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1969/szeptember: Az általános iskolások III. országos matematikai versenye -1969.
1969/szeptember: ,,A GONDOLKODÁS ISKOLÁJA"
1969/november: 1968. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1969/december: Az 1968-69. évi, 19. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1970/január: 1969. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1970/január: A 4 x k méretű sakktábla bejárása lóugrással (Megjegyzés a P.26. sz. problémához)
1970/március: Rényi Alfréd (1921--1970 )
1970/március: Az 1968-69. évi, 19. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1970/május: Egy töröttvonal tulajdonságairól
1970/május: Megjegyzés az 1214. gyakorlathoz
1970/szeptember: Az 1970. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek
1970/szeptember: Az 1970. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek
1970/szeptember: 1970. A XII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1970/szeptember: Az általános iskolások 1970. évi országos matematikai versenye
1970/november: Az 1645. feladat projektív geometriai megoldása
1970/november: Egy elliptikus kúpról
1970/december: Az 1969-70. évi, 20. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1971/január: Pályázat az inverzióról
1971/február: Jelentés az 1970. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1971/március: Vektorok felhasználása egy bizonyos típusú bűvös kövezetek vizsgálatában (megjegyzések az 1572. számú feladathoz)
1971/április: Megjegyzések az 1723. feladathoz
1971/április: A 1723. feladat keletkezéséről
1971/május: 1970. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1971/május: A törzstényezős felbontási táblázat használata (lásd a borítólap 3. oldalát)
1971/május: Az 1969-70. évi 20. pontverseny eredménye (2. befejező közlemény)
1971/május: A 21. pontverseny állása
1971/szeptember: 1971. A XIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1971/szeptember: Jelentés az inverzióval kapcsolatos pályázatról
1971/október: Az 1971. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1971/október: Az 1971. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1971/november: Egy hozzárendelési problémáról
1971/november: Az 1971. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1971/november: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1971/november: A méhek lépsejtjeiről - matematikus szemmel
1971/december: Pályázat az inverzióról (befejező közlemény)
1971/december: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1972/január: Az 1971. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. fordulójának feladatai
1972/január: Az 1970-71. évi, 21. pontverseny eredménye (3., befejező közlemény)
1972/február: 25 éve... Egy csendben megünnepelt évfordulóra
1972/február: 1971. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1972/február: 1971. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1972/február: Az 1971. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójának feladatai
1972/március: Egy versenyfeladattal kapcsolatos problémák
1972/május: "Helyesbítés az ""Egy versenyfeladattal kapcsolatos problémák"" c. cikkhez"
1972/szeptember: Hajós György (1912 -- 1972 )
1972/szeptember: 1972. A XIV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1972/november: Gauss-féle binomiális együtthatók, I. rész (fordította Surányi János)
1972/november: "Mohr ""Euclides Danicus""-a"
1972/november: Polinomok és végtelen polinomok, I. rész
1972/november: Az 1972. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1972/november: Az 1972. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1972/november: Az általános iskolások 1972. évi matematikai versenye
1972/november: Az 1972. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek feladatai
1972/november: Az 1972. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1972/november: Az 1971-72. évi, 22. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1972/december: Polinomok és végtelen polinomok, II. rész
1972/december: Fejér Lipót emlékére
1972/december: Az 1971-72. évi, 22. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1973/január: Jelentés az 1972. évi Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1973/január: Gauss-féle binomiális együtthatók, II.rész (fordította Surányi János)
1973/január: Polinomok és végtelen polinomok, III. rész
1973/január: Az Ifjú Természettudósok 2. Európai Találkozója
1973/január: 1973-74. ATOMKI pályázat
1973/február: Az 1972. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1973/március: Az 1971-72. évi 22. pontverseny eredménye (3., befejező közlemény)
1973/április: Végtelen egész számok, I. rész
1973/május: Végtelen egész számok, II. rész
1973/szeptember: 1973. A XV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1973/november: A három dobókocka
1973/november: Az 1972-73. évi, 23. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1973/november: Az 1973. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1973/november: Az 1973. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredménye
1973/november: Az 1973. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek feladatai
1973/november: Az 1973. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1973/december: Az 1972-73. iskolai évi, 23. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1974/január: 1973. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1974/január: Polinomok négyzetösszegéről
1974/január: Az 1972-73. évi, 23. pontverseny eredménye, 3. befejező közlemény
1974/február: 1973. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1974/március: A 24. pontverseny állása az 1973. évi 7. szám megoldásai után
1974/május: A 24. pontverseny állása az 1973/10. szám beküldött megoldásai után
1974/szeptember: 1974. A XVI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1974/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei középiskolások 1974. évi matematikai versenyéről
1974/szeptember: Az állami tankönyvkiadás jubileumára -1974.
1974/szeptember: Emléküket őrizzük - Bauer Mihály (1974. szeptember)
1974/szeptember: A 24. pontverseny állása az 1974/3. szám beküldött megoldásai után
1974/október: A magyar-szovjet tudományos-műszaki együttműködés aláírásának 25. évfordulójára
1974/október: Pillantás a moszkvai topológiai iskolára
1974/október: Otto J. Smidt csoportelméleti problémája
1974/október: A matematikusi hivatásról (Fordította: Lempert László)
1974/november: Az 1974. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1974/november: Az 1974. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek eredményei
1974/november: Az 1974. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1974/november: Az 1974. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1974/december: Az 1973-74. iskolai évi, 24. pontverseny eredménye
1974/december: Emléküket őrizzük (1974. december)
1975/január: Megjegyzések az 1973. évi Kürschák József-verseny 3. feladatához
1975/február: 50 éve
1975/február: 1974. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1975/február: 1974. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1975/március: Ünnepi szavak hétköznapi dolgainkról
1975/március: A csonthéjas ikergyümölcs mértani alakzatáról
1975/március: Ellipszis és kör metszéspontjainak megszerkesztése, speciális helyzetben
1975/március: Az 1973-74. évi, 24. pontverseny eredménye (2., befejező közlemény)
1975/március: Pályázat (1975. március)
1975/április: Bolyai Farkas (arckép, születésének 200. évfordulójára)
1975/április: Hírek (Fejér, Pest és Veszprém megyék közös versenye) (1975. április)
1975/május: Egy tévedésből kitűzött feladatról (Megjegyzések az 1521. gyakorlathoz)
1975/május: Emléküket őrizzük (1975. május)
1975/május: Hírek (Fejér megyei verseny) (1975. május)
1975/szeptember: A Pascal tetraéder
1975/október: 1975. A XVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1975/október: A nemzetközi matematikai diákolimpiák 17 éve
1975/október: Nagyon szimmetrikus kombinatorikai struktúrák
1975/november: Az 1975. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1975/november: Az 1975. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Versenyek eredményei
1975/november: Az általános iskolai 8. osztályos tanulók országos matematikai versenyeinek eredményei -1975.
1975/november: "A TIT által szervezett ""Kis Matematikusok Baráti Köre"" IV. országos versenyének eredménye -1975."
1975/november: Az 1974-75. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1975/november: Az 1975. évi Arany Dániel matematikai tanulóversenyek feladatai
1975/december: Az 1974-75. iskolai évi, 25. pontverseny eredménye
1975/december: Könyvekről
1976/január: OKTOTÓ
1976/február: 1975. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1976/február: 1975. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1976/február: KÖMAL klubdélután
1976/március: A 25. pontverseny iskolák szerinti végeredménye
1976/április: Készítsünk feladatokat!
1976/április: A KÖMAL klubdélutánon javasolt feladatok (Folytatás)
1976/május: Az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat megalakulásának 25. évfordulójára
1976/május: Ellentmondásos-e a matematika?
1976/május: Beszámoló a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1976. évi matematika-versenyéről
1976/május: A Fejér megyei középiskolások 1976. évi versenye
1976/május: Emléküket őrizzük (1976. május)
1976/szeptember: Kalmár László (1905-1976) (Nekrológ)
1976/szeptember: Az 1975-76. iskolai évi 26. pontverseny eredménye (1-2. közlemény)
1976/szeptember: 1976. A XVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1976/szeptember: Beszámoló az Ifjúsági Matematikai Kör tavaszi ankétjáról -1976.
1976/október: A Pell-féle egyenletek megoldása I. rész
1976/október: Oktotó
1976/október: Az 1975-76. iskolai évi 26. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1976/október: Az Iskolarádió matematika szakköre
1976/november: Az 1976. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek eredménye
1976/november: Az 1976. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1976/november: Az 1976. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Versenyek feladatai
1976/november: Az 1976. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1976/november: 1976. Élménybeszámoló a XVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1976/december: Turán Pál (1910-1976) (Nekrológ)
1976/december: 10 éves az Alpha
1976/december: Háromszögvonal súlypontjának meghatározása (fordította Márki László)
1976/december: Cikkek az Alpha eddig megjelent számaiból (fordította és összeállította Bakos Tibor)
1977/január: A Pell-féle egyenletek megoldása II. rész
1977/január: OKTOTÓ
1977/január: Ki mit tud, ki mit nem tud a prímszámokról?
1977/január: Az iskolarádió matematika szakköre
1977/február: 1976. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1977/február: 1976. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1977/február: Hol a hiba?
1977/február: Az Iskolarádió Matematika Szakköre
1977/március: Mire használható a matematika a telefonközpontok vezérlésében?
1977/március: Iskolarádió matematika szakköre
1977/március: A 27. pontverseny állása az 1976. évi 8-9. szám megoldásai után
1977/március: Megjegyzések a 1365. feladat megoldásához
1977/április: Péter Rózsa (1905-1977) (Nekrológ)
1977/április: Mit tudhat egy számolóléc?
1977/április: Hogyan készítsünk sormintát?
1977/május: A Pell-féle egyenletek megoldása III. rész
1977/május: Barangolás a fák közt
1977/május: Emléküket őrizzük (Lázár Dezső, 1913-1942)
1977/május: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1977. évi matematikai versenyéről
1977/szeptember: Híres matematikai feladatok, Bolyai Farkastól származó matematikai feladat
1977/szeptember: 1977. A XIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1977/szeptember: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny eredménye 1. rész
1977/október: Egy különös életút, Ramanujan I. rész
1977/október: A Pell-féle egyenletek megoldása IV. rész
1977/október: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny eredménye 2. rész
1977/október: Hol volt a hiba? (Megjegyzés a 2050.-es feladathoz)
1977/november: Egy különös életút, Ramanujan II. rész
1977/november: Az 1977. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1977/november: Az 1977. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredményei
1977/november: Az 1976-1977. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1977/november: Az 1976-1977. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredményei
1977/november: 1977. Még néhány szó a XIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1977/november: Az Iskolarádió matematikai szakköre
1977/november: Olimpiai előkészítő feladatok
1977/december: 175 éve született Bolyai János
1977/december: Problémák és eredmények a prímszám-elméletben
1977/december: Az 1976-1977. évi 27. pontverseny iskolák szerinti végeredménye
1977/december: Az Iskolarádió matematikai szakköre
1977/december: Tél van
1978/január: A Pell-féle egyenletek megoldása V. rész
1978/január: Olimpiai előkészítő feladatok 4. -1978.
1978/február: 1977. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1978/február: 1977. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1978/február: Olimpiai előkészítő feladatok 5. -1978.
1978/március: Oktotó (Rejtvényfeladatok 3/2)
1978/március: A Brown-mogzás
1978/március: Olimpiai előkészítő feladatok 6. -1978.
1978/április: Egy Eulertől származó feladat és annak hazai vonatkozásai
1978/április: Számítástechnika 14. rész
1978/április: Olimpiai előkészítő feladatok 7. -1978.
1978/május: A Pell-féle egyenletek megoldása VI., befejező rész
1978/május: Euler prímek
1978/szeptember: 1978. A XX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
1978/szeptember: Az 1977-78. évi pontverseny erdeménye (1. közlemény)
1978/szeptember: A Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1978. évi matematika versenye
1978/szeptember: Az iskolarádió matematika szakköre
1978/október: 1978. A XX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1978/október: Az 1977-78. évi pontverseny erdménye (2. közlemény)
1978/október: A bűvös hatszög
1978/október: Hírek
1978/október: Könyvekről
1978/november: Egy érdekes és egyszerű geometriai transzformációval származtatott affin sík
1978/november: Oktotó (Rejtvényfeladatok IV/1)
1978/november: Matematikus volt-e M.C. Escher grafikusművész?
1978/november: Az 1977-78. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1978/november: Az 1977-78. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1978/november: Az 1978. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1978/november: Az 1978. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1978/december: 1969. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1978/december: Mit tudunk az amőbákról?
1978/december: Néhány szó a hálókról
1978/december: Labirintusok I.
1978/december: Az 1977-78. évi pontverseny iskolák szerinti eredményei
1979/január: Labirintusok II.
1979/január: Olimpiai előkészítő feladatok (Kúpszeletek)
1979/február: 1978. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1979/február: 1978. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1979/február: Egy bűvös számtáblázat nyomában
1979/február: A sárkánygörbe I.
1979/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - II.
1979/február: Olimpiai előkészítő feladatok
1979/február: Zala megyei középiskolások 1978-79-es tanévi matematikai versenye
1979/február: Az Ifjúsági Matematikai Kör feladatai
1979/március: A sárkánygörbe II.
1979/március: Mérőlapok felvételire III
1979/március: A 29. pontverseny állása az 1978. évi 8-9. szám megoldásai után
1979/március: Olimpiai előkészítő feladatok
1979/április: Lineáris programozás I.
1979/május: Lineáris programozás II.
1979/szeptember: 1979. Beszámoló a XXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1979/szeptember: 1979. A XXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1979/szeptember: Az 1978-79-es iskolai évi, 29. pontverseny eredménye (1. közlemény)
1979/szeptember: A sivatag törvénye, vagy: ne bántsd a hazugot
1979/szeptember: A Sivatag törvénye c. cikk feladatának megfejtése
1979/szeptember: Az Iskolarádió Matematika Szakkörének programja az 1979-80-as iskolai évre
1979/szeptember: A gondolkodás iskolája
1979/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1979.
1979/szeptember: Fejér megyei középiskolák 1978-79-es tanévi matematikai versenyének eredményei
1979/szeptember: Fejér, Pest, Veszprém megye középiskoláinak 1979. évi matematikai versenyeredményei
1979/október: A nagyon tökéletes számokról
1979/október: Az 1978-79-es iskolai évi, 29. pontverseny eredménye (2. közlemény)
1979/október: Autóverseny
1979/november: Hány testőre volt Arthur királynak?
1979/november: Az 1979. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1979/november: Az 1979. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredményei
1979/november: Az 1978-79. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulóverseny feladatai
1979/november: Az 1978-79. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulóverseny eredményei
1979/november: Kalkulátor problémák
1979/november: Mozoghat-e valaki, akit síklapokkal határolt páncélba öltöztettünk?
1979/december: Szabályos és félig szabályos (platoni és arkhimedészi) testek periódusos rendszere
1979/december: A sík és tér színezései
1979/december: Megjegyzés az F.2194. feladat megoldásához
1979/december: Az 1978-79. évi, 29. pontverseny eredményei
1980/január: Hogyan keressük ki a hamis érmét? (fordította Csirmaz László)
1980/február: Emléküket őrizzük ... Fejér Lipót, Riesz Frigyes
1980/február: 1979. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1980/február: 1979. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1980/február: Mi is kapcsoltunk (megjegyzések Vitray Tamás tévéműsorához)
1980/február: Egy csillagtest
1980/március: A bűvös kocka matematikája I. rész
1980/március: Megjegyzés az F.2218-as feladathoz (függvények gráfja)
1980/április: Játékok, feladatok egyszerű kalkulátorokra
1980/április: Bűvésztrükkök szalaggal
1980/április: Áprilisi fejtörő (1980.)
1980/május: "A bűvös kocka matematikája II. rész "
1980/május: A bűvös kocka egy gyors rendezése
1980/május: Jelentés a Fejér, Pest és veszprém megyei középiskolások 1980. évi matematikai versenyéről
1980/május: A 30. pontverseny állása az 1980. évi 1. szám megoldásai után
1980/május: EMLÉKÜKET ŐRIZZÜK ( Lázár Dezső, 1913-1942)
1980/szeptember: EMLÉKÜKET ŐRIZZÜK ( Rátz László, 1862-1930)
1980/szeptember: EMLÉKÜKET ŐRIZZÜK (Antal Márk, 1880-1942)
1980/szeptember: Nemzetközi Matematikai Verseny Finnországban -1980.
1980/szeptember: Az 1979-80. iskolai évi, 30. pontverseny eredménye 1. közlemény
1980/szeptember: A műszaki főiskolák Hajós György Matematikai Versenye - 1980.
1980/október: Néhány elemi geometriai problémáról
1980/október: Az 1979-80. iskolai évi, 30. pontverseny eredménye 2. közlemény
1980/október: A luxemburgi Nemzetközi Matematikai Verseny feladatai -1980.
1980/október: Hány négyzetből
1980/október: Az Egyesült Államok IX. Olimpiájának feladatai - 1980.
1980/november: Egy ausztráliai matematikus visszaemlékezései a régi Matematikai Lapokra
1980/november: A négy-szín tétel (fordította Csirmaz László)
1980/november: Az 1980. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1980/november: Az 1980. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredménye
1980/november: Az 1979-80-as tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1980/november: Az 1979-80-as tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1980/december: Játékok és Grundy számaik
1980/december: Az 1979-90. évi, 30. pontverseny iskolák szerinti eredményei
1980/december: Morley háromszögei
1981/január: A finnországi Nemzetközi Matematikai Verseny feladatainak megoldása- 1980.
1981/január: Öveges József Emlékverseny (Emléküket őrizzük) - 1981.
1981/január: Felvételi mérőlapok - 1981. - I.
1981/január: Hogyan készítsünk érdekes geometriai ábrákat?
1981/január: Táblázat az 1979-80-as tanévben kitűzött gyakorlatokról és feladatokról
1981/február: 1980. évi Kürschák József Matematikai tanulóverseny eredménye
1981/február: 1980. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1981/február: Helly tételéről
1981/február: Felvételi mérőlapok - 1981. - II.
1981/február: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - I.
1981/március: Vigassy Lajos (Megemlékezés)
1981/március: Egy rózsaablak geometriájáról
1981/április: Az igazmondó, a hazug és a kiismerhetetlen emberekről
1981/április: Az igazmondó, a hazug és a kiismerhetetlen emberekről
1981/április: Felvételi mérőlapok - 1981. - III.
1981/április: Áprilisi fejtörő (1981.)
1981/április: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - II.
1981/április: Csillagötszögek
1981/április: Helyesbítés (1981. április)
1981/május: Lázár Dezső (Emléküket őrizzük)
1981/május: Olimpiai előkészítő feladatok - 1981. - III.
1981/május: Az áprilisi fejtörő megoldása (1981.)
1981/május: A körnégyszögesítés - egy rosszul sikerült fordítás
1981/szeptember: 1981. Beszámoló a XXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1981/szeptember: 1981. A XXII. Nemzetközi Diákolimpia feladatai
1981/szeptember: Az 1980/81. iskolai évi, 31. pontverseny eredménye
1981/szeptember: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1981. évi matematikai versenyéről
1981/szeptember: Jelentés az 1981. évi Fejér megyei matematikai versenyről
1981/szeptember: A Bolyai Társulat Rátz László Vándorgyűlése - 1981.
1981/október: Az 1980/81-es tanévi pontverseny eredménye
1981/október: Megjegyzések az F.2307. feladathoz
1981/november: Az 1981. évi Arany Dániel matematikai tanulmányi verseny feladatai
1981/november: Az 1981. évi Arany Dániel matematikai tanulmányi verseny eredményei
1981/november: Az 1980-81-es tanévi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1981/november: Az 1980-81-es tanévi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1981/november: Fixpont tételek (Fordította:Pataki János)
1981/november: Az "a" n-dik hatványa és a "b" n-dik hatványa összegének előállítása a + b és ab polinomjaként
1981/november: Az 1980-81-es tanévi 31. pontverseny összesített eredménye
1981/november: Pályázat (1981. november)
1981/december: Mérőlapok felvételire - 1981. - I.
1981/december: Felvételi vizsgák a Kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolán - 1981.
1982/január: Mérőlapok felvételire -1982. -III. (1.)
1982/január: Néhány megjegyzés az ELTE szóbeli matematika felvételi vizsgáiról -1982.
1982/február: 1981. Jelentés a Kürschák József Matematikai tanulóversenyről
1982/február: 1981. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1982/február: Mérőlapok felvételire - 1982. -III. (2.)
1982/február: Öveges József Emlékverseny Tatán -1982.
1982/február: Közlemény (1982. február)
1982/március: Számítógépek, algoritmus, matematika
1982/március: Tíz éve halt meg Hajós György
1982/március: Az ikozi-dodekaéder pályázat eredménye
1982/április: Hány nevezetes pontja legyen a háromszögnek? (Fordította Láng Hugó)
1982/április: Logikus, nem?
1982/május: Bástyaelhelyezések sokszínű sakktáblán
1982/május: Lázár Dezső emlékünnepély - 1982.
1982/május: Főiskolások Hajós György matematikai versenye - 1982.
1982/május: 1982. Előzetes a XXIII. Nemzetközi Matematiaki Diákolimpiáról
1982/május: A 32. pontverseny állása az 1982. évi 1. szám megoldásai után
1982/szeptember: 1982. Beszámoló a XXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1982/szeptember: 1982. Vélemények, tapasztalatok a XXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1982/szeptember: Az 1981-82-es iskolai évi, 32. pontverseny eredménye I. közlemény
1982/szeptember: Fejér megyei középiskolások 1982. évi matematikai versenye
1982/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés
1982/szeptember: A TIT Szabadegyetem 1982-83-as évi programjai
1982/október: Az 1981-82-es iskolai évi, 32. pontverseny eredménye II. közlemény
1982/október: Bellmann feladata
1982/október: Kedvenc problémáim (1982. október)
1982/október: Megjegyzés a 2348. feladathoz
1982/november: Az 1981-82-es évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1982/november: Az 1981-82-es évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1982/november: Az 1982. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1982/november: Az 1982. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1982/november: Kedvenc problémáim (1982. november)
1982/november: Egy különleges poliéder
1982/december: Kedvenc problémáim (1982. december)
1982/december: Mérőlapok felvételire I.
1982/december: Kifordítható test
1983/január: Kedvenc problémáim (1983. január)
1983/január: Mérőlapok felvételire - 1983. - II.
1983/január: Az 1981-82. évi 32. pontverseny összesített eredménye
1983/február: 1982. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1983/február: 1982. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1983/február: Kedvenc problémáim (1983. február)
1983/február: Mérőlapok felvételire - 1983. - III.
1983/március: Ötven éve halt meg Kürschák József (1864-1933)
1983/március: Osztók és rácspontok
1983/március: Kedvenc problémáim (1983. március)
1983/március: Mérőlapok felvételire - 1983. - IV.
1983/április: Kedvenc problémáim (1983. április)
1983/április: Megjegyzések az F. 2355. feladathoz
1983/április: Beszámoló a Bács-Kiskun megyei matematikai versenyről - 1983.
1983/május: Az irigy törpe és a Bölcsesség köve (Fordította Klukovits Lajos)
1983/május: Egy feladat végleges megoldása
1983/május: Kedvenc problémáim (1983. május)
1983/május: A 33. pontverseny állása az 1983. évi 1. szám megoldásai után
1983/szeptember: 1983. Beszámoló a XXIV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1983/szeptember: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny eredménye, I. közlemény
1983/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Versenyről - 1983.
1983/szeptember: Beszámoló a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1983. évi matematikai versenyéről
1983/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés
1983/október: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny eredménye, II. közlemény
1983/november: Szabályos toroidok
1983/november: Konvex háromszögtestek
1983/november: Az 1983. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny eredménye
1983/november: Az 1983. évi Arany Dániel matematikai tanulóverseny feladatai
1983/november: Az 1982-83. tanévi Országos Középiskolai Matematikai Verseny eredménye
1983/november: Az 1982-83. tanévi Országos Középiskolai Matematikai Verseny feladatai
1983/december: Tapasztalatok a felvételi vizsgákról a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán
1983/december: Mérőlapok felvételire - 1983. - I.
1983/december: Az 1982-83-as iskolai évi, 33. pontverseny összesített eredménye
1984/január: A felvilágosodás matematikusa -200 éve halt meg Leonhard Euler
1984/január: Szélsőértékek a körben
1984/január: Mérőlapok felvételire II.
1984/január: 1982. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpia két feladatának megoldása
1984/február: 1983. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1984/február: 1983. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1984/február: Mérőlapok felvételire
1984/február: Öveges József Emlékverseny Tatán
1984/március: A Rock játék
1984/március: Egy olimpiai feladat általánosítása (1984. március)
1984/április: Paraboláról, hiperboláról elemi geometriai eszközökkel I. rész
1984/április: Egy sorozat és a "Hanoi tornyai"
1984/május: Paraboláról, hiperboláról elemi geometriai eszközökkel II. rész
1984/május: Ki miben tudós? - matematikai vetélkedő
1984/május: A 34. pontverseny állása az 1984. évi 10. szám megoldásai után
1984/szeptember: 1984. Beszámoló a XXV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1984/szeptember: Az 1983-84-es iskolai évi 34. pontverseny eredménye. I. közlemény
1984/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Tanulmányi versenyről (1984)
1984/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés Tatabányán
1984/szeptember: A Fejér megyei középiskolások 1984. évi matematikai versenye
1984/október: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól I. rész
1984/október: Az 1983-84-es iskolai évi 34. pontverseny eredménye. II. közlemény
1984/október: Olimpiai előkészítő feladatok
1984/október: Náncsi néni gereblyéje (Fordítás)
1984/november: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól II. rész
1984/november: Egyes diofantikus egyenletek megoldásáról
1984/november: Az 1983-84. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1984/november: Az 1983-84. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1984/november: Az 1984. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1984/november: Az 1984. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladata
1984/november: Olimpiai előkészítő feladatok
1984/december: Hány nevezetes pontja van a háromszögnek?
1984/december: Mérőlapok felvételire I.
1984/december: Az 1983-84. tanévi, 34. pontverseny összesített eredménye
1984/december: Olimpiai előkészítő feladatok (Geometria II.)
1985/január: Kapcsolatok húr- és érintőnégyszögek között
1985/január: Mérőlapok felvételire - 1984. - II.
1985/január: Fizikai mozgások
1985/január: Egy bűvös számkocka
1985/január: Felvételire előkészítő feladatok
1985/február: 1984. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1985/február: 1984. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1985/február: Olimpiai előkészítő feladatok (Számelmélet) -1985. I.
1985/február: Öveges József Emlékverseny Tatán -1985.
1985/február: Az őrült autós
1985/február: Problems of the Kürschák József mathematical competition
1985/február: Az I. felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/február: Felvételire előkészítő feladatok
1985/március: Prímhatványok egy jellemzéséről
1985/március: A felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/március: Felvételire előkészítő feladatok
1985/április: Kártya telefon: avagy tanuljunk nyelveket!
1985/április: Egy geometriai feladatról (Az 1722. feladathoz kapcs.)
1985/április: Olimpiai előkészítő feladatok (Számelmélet) -1985. II.
1985/április: A felvételire előkészítő feladatsor megoldása
1985/május: Még mindig kártyajáték telefonon, avagy fő a diszkréció
1985/május: Újra a fogoly paradoxonról (Fordította Fried Katalin)
1985/május: A "C" gyakorlatok pontversenyének állása az 1985. évi 1. szám megoldásai után
1985/május: A 35. pontverseny állása az 1984. évi 10. szám megoldásai után
1985/szeptember: 1985. Beszámoló a XXVI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1985/szeptember: 1985. Élménybeszámoló a finnországi olimpiáról
1985/szeptember: Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1985. évi matematikai tanulóversenye
1985/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei középiskolások 1984-85. tanévi matematikai versenyéről
1985/szeptember: Beszámoló a Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenyről
1985/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1985.
1985/szeptember: Az 1984-85-ös tanév C pontversenyének végeredménye
1985/szeptember: A C gyakorlatok versenyére benevezettek iskolák szerinti megoszlása (1985.)
1985/október: Az 1984-85-ös tanév 35. pontversenyének végeredménye
1985/november: A szögharmadolásról
1985/november: Összerakós játékok
1985/november: Az 1984-85. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1985/november: Az 1984-85. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1985/november: Az 1985. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1985/november: Az 1985. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1985/november: A harmincadik Mersenne prím
1985/november: Mérőlapok felvételire - 1985. - I.
1985/november: Hogyan bizonyítható be?
1985/november: Miről ír a Tudomány?
1985/december: Pólya György
1985/december: A számok fizikusa (Riportrészlet Persi Diaconisszal, a Mathematical People c. könyvből. Fordította: Szabó Márta)
1985/december: Mérőlapok felvételire - 1985. - II.
1985/december: Pályázat (Ez nem véletlen)
1985/december: Az 1984--85. tanévi, 35. pontverseny összesített eredménye iskolánként
1986/január: Ez nem véletlen (2. közlemény)
1986/január: Mérőlapok felvételire - 1986. - III.
1986/február: 1985. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
1986/február: 1985. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1986/február: Ez nem véletlen (3. közlemény)
1986/február: Mérőlapok felvételire - 1986. - IV.
1986/február: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1986.
1986/február: Válogatás a Kvant feladataiból (1986. február)
1986/március: A kínai maradéktétel polinomokra
1986/március: Mérőlapok felvételire - 1986. - V.
1986/március: Könyvismertetés
1986/április: A lámpácskás játékról
1986/április: Hogyan vágott vissza a teknős Achillesnek? (Fordította Szabó Márta)
1986/április: Mérőlapok felvételire - 1986. - VI.
1986/május: A 2-hatványok számjegyeiről
1986/május: Ez nem véletlen! Az 1-2. fordulók eredménye
1986/május: Az 1984-85. évi C-verseny legjobbjainak tanárai
1986/szeptember: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye (gyakorlatok)
1986/szeptember: 1986. Beszámoló a XXVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1986/szeptember: Beszámoló a Fejér megyei matematikai versenyről - 1986.
1986/szeptember: A műszaki főiskolák 1986. évi Hajós György matematikai versenye
1986/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1986.
1986/szeptember: A címlapon látható testről
1986/szeptember: Műszaki főiskolák felvételi feladatai - 1986.
1986/október: Egy feladat 1931-ből (1986. október)
1986/október: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye (feladatok)
1986/október: Hogyan menekült meg az oroszlánszelidítő? (Fordította Friedl Katalin)
1986/október: Közgazdasági jellegű felvételi feladatok - 1986.
1986/október: Az 1984-85. évi C-verseny végeredménye
1986/november: Kvaterniók (Fordította Sapsál Anna)
1986/november: Az 1985-86. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (matematika) eredménye
1986/november: Az 1985-86. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (matematika) feladatai
1986/november: Az 1986. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny eredménye
1986/november: Az 1986. évi Arany Dániel Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1986/november: 1986. Az XXVII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1986/november: A külföldre pályázók felvételi feladatai - 1986.
1986/december: Milyen szabályos rács-sokszögek léteznek?
1986/december: Mérőlapok felvételire - 1986. - I.
1986/december: Válogatás a Kvant feladataiból (1986. december)
1986/december: Az 1985-86.-os, 36. pontverseny végeredménye iskolánként
1987/január: Taktikai utasítások rablóknak és detektíveknek
1987/január: Pólus és poláris körben (fordította Kós Géza)
1987/január: Öveges József Emlékverseny Tatán -1987.
1987/január: Mérőlapok felvételire - 1987. - II.
1987/február: 1986. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1987/február: 1986. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldása
1987/február: Mérőlapok felvételire - 1987. - III.
1987/február: Problems of the 1986 Kürschák József Competition
1987/március: A számítógépről, avagy a matematikusok bal kezéről
1987/március: A szerkesztő megjegyzése (1987. március)
1987/március: Mérőlapok felvételire - 1987. - IV.
1987/április: Számok a valóson innen és túl (1) (fordította Virágh János)
1987/április: Sokszögek a gömbön
1987/április: Mérőlapok felvételire - 1987. - V.
1987/május: Számok a valóson innen és túl (2) (fordította Virágh János)
1987/május: Emléküket őrizzük (1987. május)
1987/május: Megjegyzés egy versenyfeladathoz
1987/május: Az 1985-86. évi C-versenyünkön legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1987/szeptember: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny eredménye (gyakorlatok)
1987/szeptember: 1987. Beszámoló a XXVIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1987/szeptember: Fejér megyei középiskolai verseny - 1987.
1987/szeptember: A műszaki főiskolák 1987. évi Hajós György matematikai versenye
1987/szeptember: A külföldi egyetemekre pályázók felvételi feladatai - 1987.
1987/szeptember: Rátz László vándorgyűlés
1987/október: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny eredménye (feladatok)
1987/október: Műszaki egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1987.
1987/október: Az 1986-87. évi C verseny eredménye
1987/október: Az 1986-87. évi C verseny legjobbjainak tanárai
1987/október: PASCAL tétele (1)
1987/november: Az Euler-féle összegképlet és néhány alkalmazása
1987/november: Az 1986-87. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1987/november: Az 1986-87. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1987/november: Az 1987. évi Arany Dániel Matematikai Verseny eredménye
1987/november: Az 1987. évi Arany Dániel Matematikai Verseny feladatai
1987/november: Egy olimpiai feladat általánosítása (1987. november)
1987/november: Közgazdasági egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1987.
1987/november: Pascal tétele (2)
1987/december: Háromjegyű kódok és irányított gráfok (fordította Kende Gábor)
1987/december: Mérőlapok felvételire I.
1987/december: Kiegészítés az F. 2611. feladathoz
1987/december: Az 1986-87. évi, 37. pontverseny összesített eredménye
1987/december: Pascal tétele (3)
1988/január: Varga Tamás ( 1919 -- 1987)
1988/január: Osztójátékok
1988/január: Válogatás a Kvant feladataiból (1988. január)
1988/január: Mérőlapok felvételire - 1988. - II.
1988/január: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1988.
1988/február: 1987. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1988/február: 1987. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny feladatainak megoldásai
1988/február: Mérőlapok felvételire - 1988. - III.
1988/március: Hamis zsákok nyomában
1988/március: Mérőlapok felvételire - 1988. - IV.
1988/március: A 38. pontverseny állása...
1988/április: Egy Kürschák-feladat általánosítása
1988/április: Mérőlapok felvételire - 1988. - V.
1988/május: Hogyan közelítsünk az irracionális számokhoz?
1988/május: Egy számelméleti feladat
1988/szeptember: Az 1987-88. évi, 38. pontverseny eredménye I. közlemény
1988/szeptember: 1988. Beszámoló a XXIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1988/szeptember: Írásbeli érettségi - Felvételi feladatok - 1988.
1988/szeptember: Műszaki egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1988.
1988/szeptember: A műszaki főiskolák 1987-88-as tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1988/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1988.
1988/október: Az 1987-88. évi, 38. pontverseny eredménye II. közlemény
1988/október: 1988. A XXIX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1988/október: ICME 6
1988/október: Közgazdasági egyetemek felvételi feladatai - 1988.
1988/november: Megjegyzések az 1987. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny 3. feladatához
1988/november: Relációk, függvények, morfizmusok
1988/november: Az 1987-88. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1988/november: Az 1987-88. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1988/november: Az 1988. évi Arany Dániel Matematiaki Verseny feladatai
1988/november: Az 1988. évi Arany Dániel Matematiaki Verseny eredménye
1988/november: Mérőlap felvételire - 1988. - I.
1988/november: Az 1987-88. évi C pontverseny eredménye
1988/november: Az 1987-88. évi C pontverseny legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1988/december: Talpponti háromszögek és konvergens sorozatok
1988/december: Mérőlap felvételire - 1988. - II.
1988/december: Megjegyzések a "Mérőlap felvételire - 1988. - I." megoldásához
1988/december: Szabályos háromszög felosztása: egy megoldatlan probléma
1988/december: Az 1986-87. évi, 38. pontverseny összesített eredménye
1989/január: Néhány bűvös négyzet a XX. századból
1989/január: Olimpiára előkészítő feladatok - 1989.
1989/január: 1988. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny
1989/január: Mérőlap felvételire - 1989. - III.
1989/január: Beszámoló az Öveges József Emlékversenyről- 1989.
1989/február: 1988. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1989/február: 1988. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
1989/február: Egy közelítő egyenletmegoldás
1989/február: Mérőlap felvételire - 1989. - IV.
1989/február: A múlt havi (1989. január) mérőlap feladatok megoldásának vázlata
1989/március: Változatok egy geometriai egyenlőtlenségre
1989/március: Egy kétdimenziós rácsgeometriai feladat
1989/március: A 39. pontverseny állása az 1988. évi 6-7. szám megoldásainak elbírálása után
1989/április: Téli Ankét (feladatok és megoldásaik)- 1989.
1989/április: Euréka! Megtalálták! (Megoldások az 1988. decemberi számban kitűzött megoldatlan problémára
1989/április: Áprilisi mindenféle (1989.)
1989/május: Az arányos képviselet matematikája I. rész
1989/május: A legnagyobb elem kiválasztása
1989/május: A C gyakorlatok pontversenyének állása...
1989/május: Az 1988-89. évi pontverseny állása ...
1989/szeptember: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny eredménye I. közlemény
1989/szeptember: Szabályos ötszög szerkesztése vonalzóval és hosszátvivővel
1989/szeptember: Kárteszi Ferenc (1907-1989)
1989/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1989.
1989/szeptember: A műszaki főiskolák 1988-89. tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1989/szeptember: 1989. Beszámoló a XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1989/szeptember: Matematika felvételire előkészítő feladatok- 1989.
1989/október: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny eredménye II. közlemény
1989/október: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - II.
1989/október: Az 1989. szeptemberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/október: Megjegyzések a 2535. gyakorlat kapcsán
1989/október: Megjegyzés a C.175. gyakorlat megoldásához
1989/október: Az 1988/89-es tanévi C pontversenyen legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1989/november: Nehéz-e kommunikálni?
1989/november: 1989. A XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia egy versenyző szemével
1989/november: 1989. A XXX. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
1989/november: Az 1988-89. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1989/november: Az 1988-89. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1989/november: Az 1989. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1989/november: Az 1989. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1989/november: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - II.
1989/november: Az 1989. októberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/november: Megjegyzések a borító ábrájához
1989/december: Hogyan csináljunk aranyat, avagy a Banach-Tarski paradoxonról
1989/december: Egyetemi felvételire gyakorló feladatok - 1989. - IV.
1989/december: Az 1989. novemberben közölt felvételire gyakorló feladatok megoldásai
1989/december: Az 1988-89-es iskolai évi 39. pontverseny összesített eredménye
1990/január: A számjegyátlagok sorozata
1990/január: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1990.
1990/január: Gyakorló feladatok egyetemi felvételire - 1990. - V.
1990/január: Megoldási vázlatok az 1989. decemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/január: A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára előkészítő verseny - 1990.
1990/január: Kalandozások egy olimpiai feladat körül
1990/január: Az 1988-89-es tanévi C pontverseny végeredménye
1990/január: Az 1988-89-es tanévi C pontversenyen legjobb eredményt elért tanulók tanárainak névsora
1990/február: 1989. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1990/február: 1989. Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
1990/február: Mely természetes számok állíthatók elő négyzetszámok összegeként? I. rész
1990/február: Az 1990. januári számban kitűzött egyetemi felvételi gyakorló feladatok megoldásai
1990/március: Mely természetes számok állíthatók elő négyzetszámok összegeként? II. rész
1990/március: A Téli Ankét feladatai (1990.)
1990/március: A Téli Ankét 2., 4., 7., és 8. feladatának megoldása (1990.)
1990/április: Az Abel-féle átrendezésről
1990/április: A Téli Ankét 1. és 6. feladatának megoldása (1990.)
1990/május: Sokszögek átdarabolása
1990/május: A C pontverseny állása...
1990/május: Az 1989-90. évi pontverseny állása...
1990/szeptember: 1990. Beszámoló a XXXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1990/szeptember: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny eredménye I. közlemény
1990/szeptember: Lázár Dezső Emlékdíj - 1990.
1990/szeptember: A műszaki főiskolák 1989-90. tanévi Hajós György Matematikai Tanulmányi Versenye
1990/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1990.
1990/szeptember: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - I.
1990/október: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny eredménye II. közlemény
1990/október: Az 1989-90. tanévi C pontverseny végeredménye
1990/október: Az 1989-90. tanévi C pontversenyen jó eredményt elért tanulók tanárai
1990/október: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - II. (gyakorló feladatok egyetemi felvételire)
1990/október: Megoldási vázlatok az 1990. szeptemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/november: 1990. A XXXI. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1990/november: Az 1989-90. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1990/november: Az 1989-90. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1990/november: Az 1990. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1990/november: Az 1990. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1990/november: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - III.
1990/november: Megoldási vázlatok az 1990. októberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/november: Ponthalmazok varázsszámairól
1990/december: Egy feladat 1931-ből (1990. december)
1990/december: Pontszámsejtés a véges geometriákban
1990/december: Matematika felvételire előkészítő feladatok - 1990. - IV.
1990/december: Megoldási vázlatok az 1990. novemberi felvételi gyakorló feladatokhoz
1990/december: Az 1989-90. tanévi, 40. pontverseny összesített eredménye
1991/január: A kontinuumsejtés
1991/január: Matematikai felvételire előkészítő feladatok - 1991. - V.
1991/január: Megoldási vázlat az 1990. decemberi gyakorló felvételi feladatokhoz
1991/január: Izraeli-magyar matematika verseny - 1991.
1991/január: Fiatal Matematikusok V. Csapatversenye Litvániában - 1991.
1991/február: 1990. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1991/február: 1990. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1991/február: Öveges József Emlékverseny Tatán - 1991.
1991/február: Matematikai felvételire előkészítő feladatok - 1991. - VI.
1991/február: Megoldási vázlat az 1991. januári gyakorló felvételi feladatokhoz
1991/március: A februári felvételi feladatok végeredményei - 1991.
1991/március: Olimpia'91 (1.)
1991/március: Az 1990-91-es tanév pontversenyének állása
1991/március: Az olimpiai előkészítő verseny válaszai
1991/április: Permutációcsoportok
1991/április: Parabola-e a parabola?
1991/április: Olimpia'91 (2.)
1991/május: Az $a^n \pm b^n$ számok osztóiról két számelméleti feladat kapcsán
1991/május: Olimpia'91 (3.)
1991/szeptember: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny végeredménye I.
1991/szeptember: 1991. Beszámoló a XXXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1991/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés - 1991.
1991/szeptember: Jelentés a Fejér, Pest és Veszprém megyei középiskolások 1991. évi matematikai versenyéről
1991/szeptember: Közgazdasági jellegű egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1991
1991/október: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny végeredménye II.
1991/október: Érdekes kombinatorikus geometriai problémák
1991/november: 1991. A XXXII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
1991/november: Megjegyzések az olimpia 6. feladatához
1991/november: Az 1990-91. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
1991/november: Az 1991. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny
1991/november: A műszaki főiskolák 1990-91. tanévi Hajós György - Matematikai Tanulóversenye
1991/november: Jólrendezett halmazok
1991/november: A négydimenziós horrortól az n-dimenziós Euler tételig, avagy kalandozás a sokdimenziós terekben I. rész
1991/november: Műszaki jellegű egyetemek és főiskolák felvételi feladatai - 1991.
1991/november: Mérőlapok felvételire készülőknek (1991. november)
1991/december: A négydimenziós horrortól az n-dimenziós Euler tételig, avagy kalandozás a sokdimenziós terekben II. rész
1991/december: Szabályos tizenhétszög szerkesztése
1991/december: Mérőlapok felvételire készülőknek (1991. december)
1991/december: Megoldásvázlatok, eredmények az 1991. novemberi szám mérőlapjához
1991/december: Az 1990-91. tanévi, 41. pontverseny összesített eredménye
1992/január: Algoritmikus vagy véletlen? I. rész
1992/január: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - III.
1992/január: Megoldásvázlatok, eredmények az 1991. decemberi szám mérőlapjához
1992/január: Beszámoló a nagykanizsai diszkrét geometria konferenciáról - 1992.
1992/február: Algoritmikus vagy véletlen? II. rész
1992/február: Az exponenciális függvények
1992/február: 1991. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1992/február: 1991. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1992/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - IV.
1992/február: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. januári szám mérőlapjához
1992/március: "Mely valós számok esnek ""legtávolabbra"" az összes racionális számtól?"
1992/március: Megoldásvázlatok, eredmények a februári szám mérőlapjához
1992/március: Az 1991-92-es tanév pontversenyének állása...
1992/március: Megjegyzés az Algoritmikus vagy véletlen című cikkhez
1992/április: Száz éve született Neukomm Gyula
1992/április: Neukomm Gyula - ahogy bennem él
1992/április: Irracionális szögek
1992/április: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1992. - V.
1992/április: Olimpia'92
1992/május: Szélsőérték feladatokkal kapcsolatos problémák (A 2660. gyakorlat ürügyén)
1992/május: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. áprilisi szám mérőlapjához
1992/május: Neukomm Gyula egy feladatmegoldása a régi Középiskolai Matematikai Lapokból
1992/május: Olimpia'92 feladatainak megoldása
1992/szeptember: Az 1991-92-es iskolai év matematikai pontverseny eredménye
1992/szeptember: Matematika és irodalom
1992/október: 1992. Beszámoló a XXXIII. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1992/október: Az 1991-92-es tanévi C pontverseny végeredménye
1992/október: Beszámoló az 1992. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1992/november: Lovagok és lókötők a gödeli szigeteken
1992/november: Az 1992. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1992/november: Az 1992. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1992/november: Az 1991-92. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1992/november: Az 1991-92. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1992/november: Rátz László Vándorgyűlés - 1992.
1992/november: Az I. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny - 1992.
1992/november: III. magyar-izraeli matematika verseny - 1992.
1992/november: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. -I.
1992/december: A tetraéder köré írt gömbről
1992/december: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. -II.
1992/december: Megoldásvázlatok, eredmények az 1992. novemberi szám mérőlapjához
1992/december: Az 1991-92. tanévi, 42. matematika pontverseny összesített eredménye
1993/január: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - III.
1993/január: Megoldásvázlatok az 1992. decemberi szám mérőlapjához
1993/február: 1992. Jelentés a Kürschák József matematikai tanulóversenyről
1993/február: 1992. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1993/február: XIII. Öveges József Emlékverseny Tatán - 1993.
1993/február: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - IV.
1993/február: Megoldásvázlatok az 1993. januári szám mérőlapjához
1993/március: Egy fontos kapcsolat
1993/március: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny állása a szeptember-novemberi számok feladatinak értékelése után
1993/március: Beszámoló egy tanulmányi versenyről
1993/március: Megoldásvázlatok az 1993. februári szám mérőlapjához
1993/április: Sorminták és egybevágósági transzformációk
1993/április: Emlékülés és megyei fizikaverseny Lánczos Kornél születésének 100-adik évfordulóján
1993/április: Mérőlapok felvételire készülőknek - 1993. - V.
1993/május: Algebrai kódelmélet
1993/május: A geometriatanítás új eszköze: CAD iskola
1993/május: Megoldásvázlatok az 1993. áprilisi szám mérőlapjához
1993/május: Beszámoló az 1993. évi Hajós György Matematika Versenyről
1993/május: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny állása...
1993/szeptember: Az 1992-93-as tanévi matematika pontverseny végeredménye
1993/szeptember: 1993. Beszámoló a 34. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1993/szeptember: IV. magyar-izraeli matematika verseny - 1993.
1993/szeptember: A II. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny -1993.
1993/szeptember: Református Gimnáziumok I. Országos Matematika Versenye
1993/október: Axiómarendszerekről
1993/október: Felvételire előkészítő feladatok - 1993.
1993/október: Az 1992-93-as tanév C pontverseny eredménye
1993/október: 1993. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny
1993/október: Rátz László Vándorgyűlés - 1993.
1993/október: Szolnoki mozaikok
1993/november: Az algebrai számokról
1993/november: Háromszögszerkesztés szögfelező szakaszokból
1993/november: Érdekességek a négyzetgyök 2-ről
1993/november: Az 1992-93-as tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1993/november: Az 1993. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1993/november: Az 1993. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredménye
1993/november: Az 1992-93. tanévi Országos Matematikai Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatai
1993/november: Az 1992-93. tanévi Országos Matematikai Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
1993/november: Mérőlap felvételire készülőknek - 1993.
1993/november: Megoldásvázlatok az 1993. októberi szám mérőlapjához
1993/december: Emlékezünk
1993/december: Jubileumi szám: Az elindulás (1894-1914)
1993/december: A lap első megoldóiról
1993/december: Riesz Frigyes és a fizika
1993/december: Interjú a 77 évvel ezelőtti matematika tanulóverseny győztesével: dr. Korodi (Kornfeld) Alberttel
1993/december: Jubileumi szám: Az újrakezdés (1925-1939)
1993/december: Évfordulós gondolatok: hogy ment régen a lap - és vajon hogy megy 50 év múlva?
1993/december: Erdős Pál feladatai
1993/december: Arcképcsarnok: Bakos Tibor
1993/december: Arcképcsarnok: Erdős Pál
1993/december: Arcképcsarnok: Hajós György
1993/december: Arcképcsarnok: Hódi Endre
1993/december: Arcképcsarnok: Kárteszi Ferenc
1993/december: Arcképcsarnok: Klein Eszter
1993/december: Arcképcsarnok: Surányi János
1993/december: Arcképcsarnok: Szekeres György
1993/december: Arcképcsarnok: Turán Pál
1993/december: Arcképcsarnok: Weiszfeld (Vázsonyi) Endre
1993/december: Jubileumi szám: Az új sorozat (1947-től)
1993/december: Emlékeimből
1993/december: Ki volt Neukomm Gyula?
1993/december: Egy a tanítványok közül
1993/december: A Középiskolai Matematikai Lapok a sztálinista időkben
1993/december: Akik külföldön folytatták... (Gutay László, Gergely Péter)
1993/december: A szerkesztőbizottság vezetői (Tusnády Gábor, Csirmaz László)
1993/december: Ketten a "Fazekas" első matematika tagozatos osztályából (Pelikán József, Lovász László)
1993/december: A Lap és három generáció
1993/december: Jubileumi szám: Időrendi táblázat
1993/december: Mérőlap felvételire készülőknek - 1993.
1993/december: Megoldásvázlatok az 1993. novemberi szám mérőlapjához
1994/január: Fermat utolsó tétele
1994/január: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 1. rész
1994/február: Az 1993-94-es tanévi matematikai pontverseny állása
1994/február: 1993. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1994/február: 1993. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1994/február: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/február: Megoldásvázlatok, eredmények a decemberi mérőlap feladataihoz
1994/március: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 2.rész
1994/március: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból?
1994/március: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/március: Megoldásvázlatok, eredmények a februári szám mérőlapjához
1994/március: Beszámoló a nagykanizsai geometriai konferenciáról
1994/március: Tudósítás az Izsák Imre Gyula természettudományos versenyről
1994/március: Jubilál a Természet Világa
1994/március: Játék mindenkinek
1994/április: Jubileum
1994/április: Ha fülelünk
1994/április: Bollobás Béla visszaemlékezése
1994/április: Graetzer György visszaemlékezése
1994/április: Nők a matematikusok között
1994/április: Fischer Rózsa visszaemlékezése
1994/április: Tegnap, ma, holnap
1994/április: Lugosi Erzsébet visszaemlékezése
1994/április: König Dénes levele Neumann Jánoshoz
1994/április: Szülők és gyermekek (fényképtabló)
1994/április: Surányi Péter visszaemlékezése
1994/április: Beszámoló a tanítóképző főiskolák 1993. évi matematikaversenyéről
1994/április: Középiskolás matematikaverseny Bács-Kiskun megyében
1994/április: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból? 2. rész
1994/április: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/április: Megoldásvázlatok, erdmények a februári szám mérőlapjához
1994/április: Játék mindenkinek - Ki nevet a végén?
1994/május: Az 1993-94-es tanévi matematika pontverseny állása
1994/május: Mit lehet nyerni, ha egy kicsit engedünk a biztosból? 3.rész
1994/május: 5. magyar-izraeli matematikaverseny
1994/május: Megoldások, eredmények az áprilisi szám mérőlapjához
1994/augusztus: János Bolyai Mathematical Society
1994/augusztus: Chapters from the History of Mathematics and Physics in Hungary
1994/augusztus: Distribution of Prizes in 32 IMO's
1994/augusztus: Distribution of Prizes in 24 IPhO's
1994/szeptember: Az 1993-94-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1994/szeptember: 1994. Beszámoló a 35. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1994/szeptember: 3. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1994/szeptember: Beszámoló az 1994. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1994/szeptember: Polygon folyóirat és könyvtár sorozat
1994/szeptember: Új pontverseny kiírása az 1994-95-ös tanévre
1994/október: Az 1993-94-es tanévi C pontverseny végeredménye
1994/október: Beszámoló az 1994. évi KENGURU versenyről
1994/október: Az 1994. évi KENGURU verseny feladatai
1994/október: Rátz László Vándorgyűlés 1994.
1994/október: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/november: Legkisebb abszolút értékű polinomokról
1994/november: A Pitagorasz-tétel egy megfordításáról -- függvényelméleti szemmel
1994/november: Az 1993-94-es tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1994/november: Az 1993-94. tanévi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai, erdeményei
1994/november: Az 1993-94. tanévi OKTV feladatai, eredményei
1994/november: Az 1993-94. tanévi Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny feladatai és eredményei
1994/november: Mérőlap felvételire készülőknek
1994/november: Megoldásvázlatok, erdmények az októberi szám mérőlapjához
1994/november: Még néhány szó a KENGURU versenyről
1994/november: Játék mindenkinek
1994/december: Mire jó (időnként) a dolgok elbonyolítása? 1. rész
1995/január: Mire jó (időnként) a dolgok elbonyolítása? 2. rész
1995/január: Mérőlap felvételire készülőknek 95/I.
1995/január: Megoldásvázlatok, eredmények a novemberi szám mérőlapjához
1995/január: Megjegyzés a címlap ábrájához és az F.3036. feladathoz
1995/február: 1994. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1995/február: 1994. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1995/február: Ifjúsági Matematikai Kongresszus - '96 Miskolc
1995/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 95/I mérőlaphoz
1995/március: Az 1994-95-ös tanévi matematika pontverseny állása a szeptember--novemberi feladatok feldolgozása után
1995/március: A Mandelbrot-féle halmazok szimmetriája
1995/március: Mérőlap felvételire készülőknek 1995/3.
1995/április: Bevezetés a "lóelméletbe"
1995/április: Megoldásvázlatok, eredmények az 1995/3. mérőlaphoz
1995/április: Tudósítás az Izsák Imre Gyula versenyről
1995/május: Tanévzáró
1995/május: Az 1994-95-ös tanév matematika pontverseny állása
1995/május: 1995. VI. magyar-izraeli matematikaverseny
1995/május: PROBLEMS OF THE KÜRSCHÁK JÓZSEF MATHEMATICAL COMPETITION
1995/szeptember: Az 1994-95. tanévi matematika pontverseny végeredménye
1995/szeptember: Pólya György - az ifjúság barátja
1995/szeptember: Királyok körei
1995/szeptember: 1995. Beszámoló a 36. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1995/szeptember: Beszámoló az 1995. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1995/szeptember: 1995. A IV. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1995/szeptember: Új pontversenyek kiírása az 1995-96-os tanévre
1995/október: 60 éve jelent meg a KöMaL-ban az Erdős-Mordell tétel
1995/október: 1995. A IV. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1995/október: Rátz László Vándorgyűlés 1995.
1995/október: MAT-KAPOCS
1995/október: Matematikai tábor Erdélyben
1995/november: Figurák a sakktáblán
1995/november: Az 1994-95-ös tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1995/november: Az 1994-95. évi Arany Dániel Matematika Verseny feladatai és eredménye
1995/november: Az 1994-95. évi OKTV feladatai és eredménye
1995/november: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1995/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '96
1995/december: Szegő Gáborra emlékezünk
1995/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1995/december: Megoldásvázlatok, eredmények a I. mérőlap feladataihoz
1996/január: Ló és lovasa, avagy a párbaállítás módszere
1996/január: Megjegyzés az Erdős-Mordell tételhez
1996/január: Matematikai Konferencia Nagykanizsán
1996/február: 1995. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1996/február: 1995. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1996/február: A pitagoraszi számhármasokról
1996/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1996/február: Megoldások és eredmények a II. mérőlap feladataihoz
1996/március: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny eredménye
1996/március: A Fermat-sejtés ürügyén
1996/március: Ismét egy egyszerű sejtautomatáról, avagy kutyák a Marsról
1996/március: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1996/március: Megoldásvázlatok és erdmények a III. mérőlap feladataihoz
1996/április: Ló és lovasa, avagy a párbaállítás módszere II. rész
1996/április: Dr. Soós Paula (1903 - 1996)
1996/április: Megjegyzés az F. 2946. feladathoz
1996/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
1996/április: Megoldásvázlatok és eredmények a IV. mérőlap feladataihoz
1996/május: A tanév végére
1996/május: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny eredménye
1996/május: Egyenlőtlenségek egy háromszög oldalaival
1996/május: Focilabda
1996/május: 1996. Beszámoló a 7. magyar-izraeli matematikaversenyről
1996/május: Megoldásvázlatok, erdmények a V. mérőlap feladataihoz
1996/szeptember: 1996. Beszámoló a 37. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1996/szeptember: Az 1995-96-os tanévi matematika pontverseny végeredménye
1996/szeptember: 1996. Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Vereseny
1996/szeptember: Beszámoló az 1996. évi Hajós György Matematikai Versenyről
1996/szeptember: Dr. Szénássy Barna (1913 - 1995)
1996/szeptember: A Cavalieri-elv
1996/szeptember: CD ROM-on a KöMaL
1996/szeptember: Új pontverseny kiírása az 1996-97-es tanévre
1996/október: 250 000 Ft-os adomány KÖMAL versenyzők és tanáraik részére
1996/október: Mit rakjunk a hátizsákba, hogyan váltsunk fel pénzt ? I. rész
1996/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1996/október: Nyári matematikai tábor Balatonberényben
1996/október: Matematikatanárok vándorgyűlése Sopronban
1996/október: MAT-KAPOCS konferencia
1996/október: 1996. Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1996/október: Beszámoló az 1996-os KENGURU matematika versenyről
1996/október: KENGURU-tábor Zakopanéban
1996/november: Erdős Pál (1913 - 1996)
1996/november: Beszámoló az Ifjúsági Matematikai Kongresszus - '96 eseményeiről
1996/november: Mit rakjunk a hátizsákba, hogyan váltsunk fel pénzt ? II.rész
1996/november: Az 1995-96-os tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1996/november: Az 1995-96. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai és eredménye
1996/november: Az 1995-96. évi OKTV verseny feladatai és eredménye
1996/november: KENGURU '97 matematika verseny
1996/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '97
1996/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap feladataihoz
1996/november: 100 év matematika CD-ROM-on
1996/december: Beszámoló a 8. Nemzetközi Matematikaoktatási Kongresszusról
1996/december: 20. Felvidéki Magyar Matematikaverseny
1996/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1997/január: A valószínűségszámítás meg az újságárusítás művészete
1997/január: Matematikai Diáktalálkozó Komáromban
1997/január: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1997/január: Megoldásvázlatok,erdmények a II.mérőlap feladataihoz
1997/február: 1996. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1997/február: 1996. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatai és megoldásai
1997/február: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1997/február: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap feladataihoz
1997/március: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny állása
1997/március: Gráfmodellek
1997/március: Beszámoló a Heves megyei matematikaversenyekről
1997/március: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap feladataihoz
1997/március: MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
1997/április: Néhány egészen általános konstrukció
1997/április: A Bács-Kiskun megyei Középiskolások 1996-97-es tanévi Matematika Versenye
1997/május: RISK - egy társasjáték kockázata
1997/május: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny állása
1997/május: Beszámoló az országos Gordiusz Matekversenyről
1997/május: Tanárképző főiskolák Péter Rózsa matematikaversenye
1997/szeptember: 1997. Beszámoló a 38. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1997/szeptember: Az 1996-97-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1997/szeptember: Beszámoló a VIII. magyar-izraeli matematikaversenyről
1997/szeptember: Beszámoló a VI. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyről
1997/szeptember: Hajós György Matematika Verseny
1997/szeptember: Az 1997-98-as tanév pontversenyeinek feltételei
1997/október: Prímképletek
1997/október: A VI. Horvátországi Országos Matematika Verseny
1997/október: A VI. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1997/október: Mérőlap felvételire készükőknek I.
1997/november: Az 1996-97. tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1997/november: Az 1996-97. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai, eredményei
1997/november: Az 1996-97-es OKTV feladatai, eredményei
1997/november: Novemberi szakköri feladatok
1997/november: Megoldásvázlatok, eredmények a I. mérőlap feladataihoz
1997/november: Matematika Határok Nélkül - Versenyfelhívás '98
1997/november: Megjegyzések a C.461. gyakorlat ürügyén
1997/december: Néhány kombinatorikus geometriai feladat
1997/december: 1997. Kiegészítés az olimpiai beszámolóhoz
1997/december: Gordiusz Matekverseny 1998
1997/december: Peák István Matematikai Verseny
1997/december: Valószínűségszámítási konferencia
1997/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1997/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1997/december: Találd fel magad! Innovációs verseny 1997-98
1998/január: Line{\'a}ris programoz{\'a}s
1998/január: Egy érdekes számelméleti tétel
1998/január: Januári szakköri feladatok
1998/január: Megoldásvázlatok, eredmények az 1997/9. sz. II. mérőlap feladataihoz
1998/január: Matematikai Diáktalálkozó Komáromban
1998/február: 1997. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
1998/február: 1997. évi Kürschák József Matemetikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1998/február: Rúd-csukló szerkezetek
1998/február: Optimalizálási feladatok dualitása
1998/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1998/február: "Nemzetközi ""Kenguru"" találkozó Budapesten"
1998/február: Matematika és fizika totó az 1997. évi Téli Ankéton
1998/február: Téli Ifjúsági Ankét, 1997. december 19-21.
1998/március: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny állása
1998/március: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1998/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III.sz. mérőlap (1998/2.sz.) feladataihoz
1998/április: A sorbanállás elmélete
1998/április: Arkhimédész és a parabola
1998/április: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
1998/április: Egy hagyományos amerikai matematikaverseny (PUTNAM)
1998/április: Tudósítás az Izsák Imre Gyula versenyről
1998/április: A középiskolák sorrendje a matematika tárgyban elért eredmények tükrében
1998/április: Az 1997/8 és az 1998/1 KöMaL számok hátsó borítóinak ábráiról
1998/május: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny állása
1998/május: Beszámoló a IX. magyar-izraeli matematikaversenyről
1998/május: A Református Iskolák VI. Országos Matematika Versenye
1998/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztversenyről
1998/május: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (1998/3. sz.) feladataihoz
1998/május: Megjegyzés a C.485. gyakorlathoz
1998/szeptember: Beszámoló a 39. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1998/szeptember: A 39. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1998/szeptember: Az 1997-98-as tanévi matematika pontverseny végeredménye
1998/szeptember: Surányi János 80 éves
1998/szeptember: A VII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
1998/szeptember: Beszámoló a Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyről
1998/szeptember: Könyvismertető
1998/szeptember: KöMal 1998-99 matematika-fizika pontverseny, versenykiírás
1998/október: Escher egy tétele
1998/október: Mérőlap felvételire készülőknek
1998/október: A VII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny feladatai
1998/október: A VII. Horváthországi Országos Matematika Verseny
1998/november: Meglepetés előfizetőinknek (Bakos Tibor: Ki tud többet a bűvös négyzetekről)
1998/november: Kutatási lehetőségek középiskolásoknak
1998/november: A körre vonatkozó polaritás
1998/november: Az 1998. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpián ...Kiegészítés az olimpiai beszámolóhoz
1998/november: Az 1997-98-as tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
1998/november: Az 1997/98. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1998/november: Az 1997/98. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1998/november: Az 1997/98. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1998/november: Az 1997/98. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1998/november: Matematika Határok Nélkül versenyfelhívás '99
1998/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (1998/7.sz.) feladataihoz
1998/november: Novemberi szakköri feladatok
1998/december: Rátz László Vándorgyűlés 1997-1998
1998/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1998/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1998/december: Néhányan az 1997-98-as tanév legszorgalmasabb megoldói közül
1998/december: A matematika és fizika Téli Ifjúsági Ankét előzetes programja
1999/január: Rácspontok a körben
1999/január: Binomiális együtthatók és teljes hatványok
1999/január: A Riemann függvényről
1999/január: Januári szakköri feladatok
1999/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (1998/9.sz.) feladataihoz
1999/január: Matematika és fizika totó az 1998. évi Téli Ifjúsági Ankéton
1999/január: A MATFUND Alapítvány...
1999/február: Bakos Tibor 1909-1998 (Nekrológ)
1999/február: A körnégyszögesítés - egy rosszul sikerült fordítás
1999/február: 1998. Jelentés a Kürschák József Matemaikai Tanulóversenyről
1999/február: 1998. évi Kürschák József Matemaikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
1999/február: Nagy Károly Matemaikai Diáktalálkozó
1999/február: Nagy Károly
1999/február: Hogyan fogjunk oroszlánt
1999/február: Helyesbítés
1999/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
1999/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
1999/február: A Természet Világa MATEMATIKA különszáma
1999/február: Téli Ifjúsági Ankét '98
1999/február: A matematika és fizika totó eredménye
1999/február: Hogyan rajzoljunk n-dimenziós kockát?
1999/március: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny állása
1999/március: Szőkefalvi-Nagy Béla (1913-1998)
1999/március: Az 1998. évi William Lowell Putnam Emlékverseny feladatai
1999/március: Matematikai önképzőkörök az országban
1999/március: TI 83 grafikus kalkulátor
1999/március: Mérőlapok felvételire készülőknek IV.
1999/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (1999/2. sz.) feladataihoz
1999/április: A matematika tagozattól a Wolf-díjig
1999/április: Számítógépek, algoritmus, matematika
1999/április: Könyvismertetés
1999/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
1999/április: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (1999/3. sz.) feladataihoz
1999/április: Ifjusági Matematikai Konferencia '99
1999/május: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny állása
1999/május: Az 1999. évi magyar-izraeli matematikaverseny
1999/május: Református Iskolák VII. Országos Matematika Versenye
1999/május: A református Iskolák VII. Országos Matematika Versenyének feladatai
1999/május: Beszámoló a Tanárképző Főiskolák Matematikaversenyéről
1999/május: VII. Székely Mikó Matematika Verseny
1999/május: Megoldásvázlatok, eredmények az V. mérőlap (1999/4. sz.) feladataihoz
1999/szeptember: Ericsson-díj tanároknak
1999/szeptember: Beszámoló a 40. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
1999/szeptember: A 40. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
1999/szeptember: Az 1998-99-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
1999/szeptember: A VIII. Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny
1999/szeptember: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
1999/szeptember: Pályázati felhívás
1999/szeptember: KöMal 1999-2000 matematika-fizika pontverseny - versenykiírás
1999/október: Rátz László Vándorgyűlés '99
1999/október: Az 1999. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
1999/október: A VIII. Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny feladatai
1999/október: Könyvismertetés
1999/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
1999/november: Egy meglepő bizonyítás
1999/november: Geometriai bizonyítás a 4k+1 alakú prímszámok két négyzettszám összegére bontásának egyértelműségére
1999/november: Az 1998-99-es tanév pontversenyének összesített eredménye
1999/november: Az 1998/99. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
1999/november: Az 1998/99. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
1999/november: Az 1998/99. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
1999/november: AZ 1998/99. évi Országos Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
1999/november: Az 1999. évi Hajnal Imre Matematika Tesztverseny
1999/november: Versenyfelhívás, Matematika Határok Nélkül
1999/november: Ismét lehet jelentkezni középiskolás kutatónak!
1999/november: Könyvajánló
1999/november: Szakköri feladatok I.
1999/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (1999/7. sz.) feladataihoz
1999/november: Tájékoztató az 1999. évi Ericsson-díjakról
1999/december: Könyvajánló
1999/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
1999/december: Megoldásvázlatok, eredmények az I. szakköri feladatokhoz (1999/8. sz.)
1999/december: Megjegyzés a Gy.3278-as feladathoz
1999/december: Néhányan az 1998-99-es tanév feladatainak legszorgalmasabb megoldói közül
1999/december: A matematika és fizika Téli Ifjúsági Ankét előzetes programja
2000/január: Jelentés az Ericsson-díjak odaítéléséről
2000/január: Mikor kommutatív, illetve asszociatív a hatványozás?
2000/január: Szakköri feladatok II.
2000/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (1999/9. sz.) feladataihoz
2000/január: Sajtóhiba 1999/9
2000/január: Kedvcsináló 3 CD-hez
2000/január: Miskolci beszámoló
2000/január: Ifjusági matematikai kongresszus 2000
2000/január: Matematikusképzés a BME-n
2000/január: Negyedikesek figyelem (Szegedi Tudományegyetem)
2000/január: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány beszámolója
2000/február: 1999. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2000/február: 1999. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2000/február: Megjegyzés a B. 3295. feladathoz - alakzatok súlypontjáról
2000/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
2000/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2000/február: Tájékoztató az IMK-2000-ről
2000/február: Matematikatörténet és Matematikatanítás Konferencia
2000/február: Octogon 1999
2000/február: A minszki csirke
2000/február: MATEMATIKAI és FIZIKAI TOTÓ az 1999. évi Téli Ankéton
2000/március: Az 1999/2000. tanévi matematika pontverseny állása
2000/március: A Carmichael-számokról
2000/március: A Hajdú-Bihar megyei Matematikai Versenyről
2000/március: Beszámoló a III. Hegyi Lajos Matematikai Emlékversenyről
2000/március: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
2000/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (2000/2.sz.) feladataihoz
2000/április: Harmadrendű görbék
2000/április: Az 1999. évi Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny
2000/április: Mérőlap felvételire készülőknek V.
2000/április: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (2000/3.sz.) feladataihoz
2000/április: Ericsson-díj tanároknak
2000/május: Az 1999/2000. tanévi matematika pontverseny állása a decemberi feldolgozott feladatok alapján
2000/május: Harmadrendű görbék II. Poncelet tétele
2000/május: Olimpiai válogatóverseny
2000/május: XI. magyar-izraeli matematika verseny
2000/május: Bács-Kiskun Megyei Középiskolai Matematika Verseny, 1999/2000 tanév
2000/május: A Székely Mikó Matematikaverseny feladatai
2000/május: Beszámoló a Református Iskolák VIII. Országos Matematika Versenyéről
2000/május: Könyvismertetés
2000/május: Megoldásvázlatok, eredmények az V. mérőlap (2000/4.sz.) feladataihoz
2000/május: Problems of the Hungary-Israel Binational Mathematical Team Competition
2000/május: Matek az óceánon túl
2000/szeptember: Ericsson-díj tanároknak
2000/szeptember: Erdős Pál díjat kapott Surányi János és Reiman István
2000/szeptember: Beszámoló a 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2000/szeptember: A 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2000/szeptember: Az 1999-2000-es tanév matematikai pontverseny végeredménye
2000/szeptember: KöMaL 2000-2001 matematika-fizika pontverseny versenykiírás
2000/október: Az 1999/2000-es tanévi matematika pontverseny különdíjas versenyzői
2000/október: A 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2000/október: A IX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
2000/október: Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny 2000
2000/október: Hajós György Verseny
2000/október: Zipernowsky Matematika Kupa
2000/október: Rátz László Vándorgyűlés
2000/október: Mérőlap felvételire készülőknek I.
2000/november: Az 1999-2000-es tanév matematika pontversenyének összesített eredménye
2000/november: (Tan)könyvajánló középiskolásoknak is - felsőfokon
2000/november: Az 1999-2000. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2000/november: Az 1999-2000. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2000/november: Az 1999-2000. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2000/november: Az 1999-2000. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2000/november: Matematika Határok Nélkül, versenyfelhívás
2000/november: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre I.
2000/november: Megoldásvázlatok, eredmények az I. mérőlap (2000/7. sz.) feladataihoz
2000/december: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében - I. rész
2000/december: Néhány érdekesség a Fibonacci- és a Fibonacci-típusú sorozatokról
2000/december: Mérőlap felvételire készülőknek II.
2000/december: A novemberi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2000/december: Szimultán háromszög-egyenlőtlenségekről
2001/január: Ericsson-díj 2000
2001/január: Néhány érdekesség a Fibonacci- és a Fibonacci-típusú sorozatokról II. rész
2001/január: A zsák meg a foltjai
2001/január: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre II.
2001/január: Megoldásvázlatok, eredmények a II. mérőlap (2000/9. sz.) feladataihoz
2001/január: Megjegyzés a B. 3343. feladathoz
2001/január: Matematika tréning (Balatonberény, 2001. június)
2001/január: Érettségizők figyelem! Megújult matematikus-képzés a Szegedi Tudományegyetemen
2001/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2001/február: 2000. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2001/február: 2000. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2001/február: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében II. rész
2001/február: Szerkesztések vonalzóval
2001/február: Mérőlap felvételire készülőknek III.
2001/február: A januári szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2001/február: A Hajdú-Bihar Megyei Középiskolai Versenyről
2001/február: Képek a 2000. évi Téli Ifjúsági Ankétról
2001/február: Matematikai és fizikai TOTÓ a 2000. évi Téli Ankéton
2001/március: A 2000/2001. tanévi matematika pontverseny állása a februárig feldolgozott feladatok alapján
2001/március: Számelmélet az x^2+dy^2 alakú számok körében III. rész
2001/március: Pontok és nézőpontok - megjegyzések egy Kürschák feladathoz
2001/március: Feladatok felvételi előkészítő szakkörre III.
2001/március: Megoldásvázlatok, eredmények a III. mérőlap (2001/2. sz.) feladataihoz
2001/március: Matematika hírek Brassóból
2001/március: A matematika és fizika totó eredménye
2001/április: Léteznek-e transzcendens számok?
2001/április: William Lowell PUTNAM Matematikaverseny 2000. december 2.
2001/április: Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny
2001/április: IX. Székely Mikó Matematikaverseny 2001. február 17.
2001/április: Mérőlap felvételire készülőknek IV.
2001/április: A márciusi szakköri feladatok megoldásvázlatai, eredményei
2001/május: Ericsson-díj tanároknak
2001/május: Ifjúsági Bolyai Pályázat
2001/május: Díjkiosztó ünnepség lapunk többszáz megoldójával
2001/május: Hírek - Sulineten a KöMal archívuma
2001/május: Hírek - Számítástechnika, informatika, internet - a KöMaL jövő évi tervei
2001/május: Pályázat
2001/május: A 2000/2001. tanévi matematika pontverseny állása
2001/május: Niccolo Fontana (más néven Tartaglia) számolómester egy versenyfeladatáról
2001/május: Beszámoló a 12. Gillis-Turán matematikaversenyről
2001/május: Megoldásvázlatok, eredmények a IV. mérőlap (2001/4. sz.) feladataihoz
2001/szeptember: Változás a KöMal-nál
2001/szeptember: Beszámoló a 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2001/szeptember: A 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2001/szeptember: Cardano és a kriptográfia - A rejtjelező-rácsok matematikája
2001/szeptember: Rátz László Vándorgyűlés (Miskolc, 2001. július 4-7.)
2001/szeptember: Beszámoló a X. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyről
2001/szeptember: Beszámoló a Gordius Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2001/szeptember: A tanáképző főiskolák 2001. évi Péter Rózsa matematikaversenye
2001/szeptember: A Műszaki Főiskolák 23. Országos Hajós György Matematikai Versenye
2001/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/szeptember: A Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó egy évtizede (1991-2000) dokumentumokban
2001/szeptember: KöMal 2001-2002 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny - Versenykiírás
2001/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2001/október: Sangaku, matematikai fatáblák japán templomokban
2001/október: A 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2001/október: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2001/november: Pierre Fermat és a nyilvános kulcsú rejtjelezés
2001/november: Olimpiai megjegyzések I.
2001/november: A 2000-2001. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2001/november: A 2000-2001. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2001/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/7. sz. feladataihoz
2001/november: Versenyfelhívás
2001/december: Olimpiai megjegyzések II.
2001/december: Kis megjegyzés a kis Fermat-tételhez
2001/december: Matematika és Fizika totó a 2001. évi KöMaL Ankéton
2001/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2001/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2001/8. sz. feladataihoz
2001/december: Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Matematika Tanszékének felhívása végzősöknek
2001/december: Könyvajánló
2001/december: Szoftver-kalauz Az Euklides geometriai szerkesztőprogram ismertetése
2001/szeptemberi melléklet: A KöMal szeptemberi melléklete a 2000-2001-es tanévi pontversenyek végeredményével
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001-es évi matematika pontversenyének összesített eredménye
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001-es tanév fizika pontversenyének összesített eredménye
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2001/novemberi melléklet: A 2000-2001. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2001/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 51. évfolyamának tartalomjegyzéke (2001)
2001/decemberi melléklet: Néhányan a 2000-2001-es tanév feladatainak legszorgalmasabb megoldói közül
2001/decemberi melléklet: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2001/decemberi melléklet: Végzős középiskolások figyelem!
2002/január: Megjegyzés egy versenyfeladathoz: Számelméleti függvények egy osztályáról
2002/január: Lucas-sorozat modulo n
2002/január: Október végén Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét
2002/január: A matematika és fizika totó eredménye
2002/január: Egyszer volt... a Tanár
2002/január: Jelentés a 2001. évi Ericsson-díjazottakról
2002/január: Milyen volt Bolyai János, avagy van-e kép Bolyai Jánosról
2002/január: Helyesbítések
2002/január: Dinnyék rendezése
2002/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/január: MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2001
2002/február: 2001. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2002/február: 2001. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2002/február: William Lowell PUTNAM Matematikaverseny 2001
2002/február: Mérőlapok felvételire
2002/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/1. sz. feladataihoz
2002/február: Megjegyzés a C. 640. feladathoz
2002/március: Amit jó tudni a háromszögekről
2002/március: Még egyszer a B. 3438. feladatról
2002/március: Helyesbítés
2002/március: A Hajdú-Bihar megyei Középiskolai Matematikai versenyekről
2002/március: Mérőlapok felvételire
2002/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/2. sz. feladataihoz
2002/április: Ericsson-díj 2002
2002/április: A faktoriális alsó- és felső becslései
2002/április: Mérőlapok felvételire
2002/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/3. sz. feladataihoz
2002/május: Beszámoló a XI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2002/május: Beszámoló a 13. Gillis-Turán matematikaversenyről
2002/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2002/május: A tanárképző főiskolások 2002. évi Péter Rózsa matematikaversenye
2002/május: Hány olyan permutáció van, amely adott számú elemet rögzít?
2002/május: Az n! becslése elemi eszközökkel
2002/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2002/május: Ericsson-díj 2002
2002/szeptember: Beszámoló a 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2002/szeptember: A 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2002/szeptember: XLII. Rátz László Vándorgyűlés
2002/szeptember: Jelentés a Beke Bizottság döntéséről
2002/szeptember: Egy csodálatos elmélet - a Nash-egyensúly
2002/szeptember: A 2002/2003. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja
2002/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/szeptember: KöMaL 2002-2003 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny - Versenykiírás
2002/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2002/október: A 43. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2002/október: Játékelmélet az Álomgyárban
2002/október: A Műszaki Főiskolák 2002. évi (24.) Országos Hajós György Versenye
2002/október: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/október: Közlemények
2002/november: A Fields-éremről
2002/november: Kétszáz éve született Bolyai János
2002/november: A 2001-2002. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2002/november: A 2001-2002. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2002/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/7. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/december: Bolyai János forradalma
2002/december: ERICSSON - széles sávon az oktatásért
2002/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2002/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/8. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2002/márciusi melléklet: 2002/3. szám melléklete: A 2001/2002. tanévi matematika, informatika, fizika pontverseny állása
2002/szeptemberi melléklet: A 2001-2002-es tanévi pontversenyek végeredménye, MATEMATIKA
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002-es tanév matematika és informatika pontversenyeinek összesített eredménye
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002. évi Arany Dániel Matematika Tanulóverseny eredményei
2002/novemberi melléklet: A 2001-2002. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi verseny eredményei
2002/novemberi melléklet: Matematika Határok Nélkül Versenyfelhívás
2002/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 52. évfolyamának tartalomjegyzéke (2002)
2002/decemberi melléklet: Néhányan a 2001-2002-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2002/decemberi melléklet: What is KöMaL?
2002/decemberi melléklet: On János Bolyai's Bicentennial
2002/decemberi melléklet: Cardan and cryptography
2002/decemberi melléklet: Poncelet's theorem
2002/decemberi melléklet: Remarks to the Olympiad
2002/decemberi melléklet: Solutions to the problems of the Kürschák Competition, 2001
2002/decemberi melléklet: Mathematics and physics quiz
2002/decemberi melléklet: Preparatory problems for the entrance exam of high school
2002/decemberi melléklet: Problem Solving Competition: 2002/2003
2002/decemberi melléklet: KöMaL
2003/január: Beszélgetés Reiman Istvánnal (Az oktatói munka sikere kettőn múlik)
2003/január: A. M. Turing különös világa: A Turing-géptől a rejtjelfejtő Bombe-ig
2003/január: Megjegyzések egy versenyfeladat kapcsán
2003/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/január: Megoldásvázlatok, eredmények a 2002/9. számú felvételi előkészítő feladataihoz
2003/február: 2002. Jelentés a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2003/február: 2002. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2003/február: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2002-2003
2003/február: KöMaL Ifjúsági Ankét 2002
2003/február: Matematika és fizika TOTÓ 2002.
2003/február: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/1. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/március: Ericsson-díj 2003
2003/március: Egy reklámfogás, és ami mögötte van
2003/március: 63. William Lowell Putnam Matematika verseny 2002
2003/március: Matematikusok és teremtett világuk - Staar Gyula könyve
2003/március: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/2. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/április: Kőváry Károly (1923-2003)
2003/április: A Peano-görbe
2003/április: A 2002/2003. tanévi pontverseny állása, matematika
2003/április: Felvételire előkészítő feladatsor
2003/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/3.sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/május: Miért természetes az e?
2003/május: Miért lesz valakiből matematikus?
2003/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2003/május: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2003/május: Egy dugómodell
2003/szeptember: Beszámoló a 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2003/szeptember: A 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2003/szeptember: A 2003/2004. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye és időpontja
2003/szeptember: 43. Rátz László Vándorgyűlés
2003/szeptember: A 2003. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2003/szeptember: Egy boldog ember (riport Pálmay Lóránttal)
2003/szeptember: Természet Világa: Bolyai-emlékszám
2003/szeptember: Scharnitzky Viktor 1930-2003
2003/szeptember: Hódi Endre 1923-2003
2003/szeptember: A Műszaki Főiskolák 2003. évi (25.) Országos Hajós György Versenye
2003/szeptember: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/szeptember: A 2002-2003-as tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2003/szeptember: KöMaL 2003-2004. évi matematika-fizika-számítástechnika pontverseny, versenykiírás
2003/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2003/október: Lesz-e olyan pillanat, amikor minden táncos "halott"?
2003/október: A 44. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2003/október: Beszámoló a 12. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2003/október: A tanárképző főiskolák 2003. évi Péter Rózsa Matematikaversenye
2003/október: Könyvismertető: Száva István: A szirakuzai óriás
2003/október: Felvételi előkészítő feladatsor 2003/7
2003/október: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/6. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/november: Mikor keletkezik "jó" csillag?
2003/november: A 2002-2003. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2003/november: A 2002-2003. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2003/november: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/november: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/7. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/november: A 2002-2003-as tanév matematika és informatika pontversenyének összesített eredménye
2003/november: Matematika Határok Nélkül (versenyfelhívás)
2003/november: Zseni csak egy volt közöttünk:...
2003/november: A Nobel-díjasok tanárára emlékeztek (Rátz László)
2003/december: Beszélgetés Surányi Jánossal
2003/december: Száz éve született Neumann János
2003/december: A Neumann-féle játékelmélet
2003/december: Karácsonyi könyvajánló (Mankiewicz: A matematika históriája)
2003/december: Felvételi előkészítő feladatsor
2003/december: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/8 sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/december: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 53. évfolyamának tartalomjegyzéke 2003
2003/december: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2003/december: Néhányan a 2002-2003-as tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2003/december: Matematika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
2003/december: Matematikusképzés a BME-n
2003/szeptemberi melléklet: A matematika érettségi vizsga
2003/szeptemberi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/5 sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2003/szeptemberi melléklet: Felvételi előkészítő feladatok
2003/szeptemberi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatokhoz
2003/októberi melléklet: The 11th International Hungarian Mathematics competition
2003/októberi melléklet: Solution to a problem of the 43rd International Mathematical Olympiad
2003/októberi melléklet: Game Theory in the "Dream Factory"
2003/októberi melléklet: On the Fields Medal
2003/októberi melléklet: Ordering watermelons
2003/októberi melléklet: Dániel Arany Competition in Mathematics, 2001/2002
2003/októberi melléklet: Hungarian National Competition in Mathematics, 2001/2002
2003/októberi melléklet: Practice problems for the entrance exam
2004/január: Síkbeli ponthalmazok erős szimmetriatulajdonsággal (megjegyzések egy OKTV-feladathoz)
2004/január: Új prímrekord
2004/január: Két híres paradoxon
2004/január: ERICSSON-díjak
2004/január: PÁLYÁZAT Kőváry Károly Tanár Úr emlékére
2004/január: KöMaL Fórum
2004/január: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/január: Megoldásvázlatok, eredmények a 2003/9. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/január: Matematika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
2004/január: A Budapesti Műszaki Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2004/január: Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét
2004/január: Matematika és Fizika Totó a 2003. évi KöMaL Ifjúsági Ankéton
2004/február: Jelentés a 2003. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2004/február: A 2003. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2004/február: Százezer dolláros prímek
2004/február: Könyvismertető : Lovász László - Pelikán József - Vesztergombi Katalin: Kombinatorika
2004/február: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/február: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/1.sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/február: Egy KöMaL-javító tapasztalatai - a B. 3652. feladat tanulságai
2004/február: Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola
2004/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2004/február: A matematika és fizika totó eredménye
2004/március: Matematikai fogalomtár az interneten
2004/március: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2003/2004
2004/március: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/március: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/2. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/március: Könyvismertető : Dr. Kántor Sándorné - Dr. Kántor Sándor: Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyek 1992-2003
2004/március: B. 3667. -- a javító tapasztalatai
2004/április: Beszégetés a Rátz Tanár Úr Életműdíjas Urbán Jánossal
2004/április: Állami kitüntetések március 15. alkalmából
2004/április: Geometriai terek az algebra szemszögéből
2004/április: Berzsenyi György matematika-könyvtára
2004/április: Rátz Tanár Úr Életműdíj hat középiskolai tanárnak
2004/április: A csapóajtón túl
2004/április: 64. William Lowell Putnam Matematika Verseny - 2003
2004/április: A 2002-2003. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2004/április: Felvételi előkészítő feladatsor
2004/április: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/3.sz felvételi előkészítő feladataihoz
2004/május: A Feuerbach-kör érinti az érintő köröket
2004/május: Beszámoló a XIII. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyről
2004/május: Beszámoló a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntőjéről
2004/május: Octogon
2004/május: Megoldásvázlatok, eredmények a 2004/4. sz. felvételi előkészítő feladataihoz
2004/május: Egy KöMaL-javító tapasztalatai - a B. 3684. feladat tanulságai
2004/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól 2003-ban
2004/május: ERICSSON-DÍJ 2004 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2004/május: Bemutatkozik a Bolyai Kollégium
2004/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rátz Tanár Úr Életműdíj - 2004 Matematika-, fizika-, kémiatnárok elismerése
2004/szeptember: Beszámoló a 45. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2004/szeptember: A 2004/2005. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja:
2004/szeptember: XXXXIV. Rátz László Vándorgyűlés
2004/szeptember: A 2004. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2004/szeptember: A Műszaki Főiskolák 2004. évi (26.) Országos Hajós György Versenye
2004/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/szeptember: Az ABACUS és a KöMaL közös pontversenye
2004/szeptember: KöMaL 2004-2005 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny Versenykiírás
2004/október: A 45. Nemzetközi Matematika Diákolimpia feladatainak megoldásai
2004/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/október: Megoldásvázlatok a 2004/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/november: Amit jó tudni a kúpszeletekről
2004/november: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematika Tanulmányi Verseny feladatai
2004/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/november: Megoldásvázlatok a 2004/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/november: A 2003-2004-es tanév matematika és informatika pontversenyeinek összesített eredménye
2004/november: Versenyfelhívás
2004/november: Külföldi ösztöndíjak a világ hat országába
2004/december: Amit jó tudni a kúpszeletekről - II. rész
2004/december: A 2003-2004. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2004/december: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2004/december: A 2003-2004. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2004/december: A 2003-2004. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2004/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2004/december: Megoldásvázlatok a 2004/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2004/december: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közleményei pályaválasztóknak
2004/december: Néhányan a 2003-2004-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2004/december: KöMaL Ifjúsági Ankét - 2004
2004/áprilisi melléklet: Módszerek és elvárások az érettségi-felvételi feladatok megoldásáhozre
2004/áprilisi melléklet: Kislexikon
2004/áprilisi melléklet: Felvételi előkészítő feladatsor I.
2004/áprilisi melléklet: Felvételi előkészítő feladatsor II.
2004/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatsorhoz I.
2004/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok, eredmények a felvételi előkészítő feladatsorhoz II.
2004/áprilisi melléklet: A 2003/2004. tanévi pontverseny állása
2004/szeptemberi melléklet: A 2003-2004-es tanévi matematika pontverseny végeredménye
2004/szeptemberi melléklet: Középszintű írásbeli matematika érettségi gyakorló feladatsor
2004/szeptemberi melléklet: Emeltszintű írásbeli matematika érettségi gyakorló feladatsor
2004/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 54. évfolyamának tartalomjegyzéke
2004/februári melléklet: Report on the 2002 Kürschák Competition
2004/februári melléklet: The mathematics behind a commercial trick
2004/februári melléklet: Multilingual Mathematics Knowledge Base --- MMKB Hungarian mathematics in the EU
2004/februári melléklet: What makes e natural?
2004/januári melléklet: Planar point sets with strong properties of symmetry
2005/január: Hiperbolikus Escher-grafikák
2005/január: Részletek a KöMaL 2004. évi Ifjúsági Ankétjáról
2005/január: ERICSSON-díjak
2005/január: Rátz Tanár Úr Életműdíj 2004
2005/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/január: Megoldásvázlatok a 2004/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének közleménye pályaválasztóknak
2005/február: Jelentés a 2004. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2005/február: A 2004. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2005/február: 65. William Lowell Putnam Matematika Verseny - 2004
2005/február: Emeltszintű gyakorló feladatsor
2005/február: Megoldásvázlatok a 2005/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/február: A matematika és fizika totó eredménye (2004)
2005/február: Problems of the 2004 Kürschák Competition
2005/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2005/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/március: Megoldásvázlatok a 2005/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/április: Rácz János 1919 - 2005
2005/április: Latin négyzetek I.
2005/április: Hajdú-Bihar megyei középiskolák matematika versenye 2004-2005
2005/április: Megoldásvázlatok a 2005/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/május: A geometriai elrendezések diszkrét bája
2005/május: Millenniumi Díjak a Szellemi Tulajdon Világnapján
2005/május: Latin négyzetek II.
2005/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÁTZ TANÁR ÚR - 2005 biológia-, matematika-, fizika-, kémiatanárok elismerésére
2005/május: Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól
2005/május: ERICCSON-DÍJ 2005 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2005/szeptember: Beszámoló a 46. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2005/szeptember: A 46. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2005/szeptember: A 2005/2006.évi olimpiai előkészítő szakörök helye, időpontjai:
2005/szeptember: Szalonpóker: kártyakeverés és kongruenciák
2005/szeptember: Megjegyzések a felkészítő és az igazi érettségi feladatokhoz
2005/szeptember: Matematika Határok Nélkül A 2004-2005. tanév eredményei
2005/szeptember: XLV. Rátz László Vándorgyűlés
2005/szeptember: A 2005. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2005/szeptember: Irány a Nobel-díj
2005/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2005/szeptember: KöMaL 2005-2006 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny Versenykiírás
2005/szeptember: Eötvös-verseny
2005/október: A 46. Nemzetközi Matematikai Diákolipmia feladatainak megoldásai
2005/október: Változatok a szimmetriára: így működik a Muirhead-egyenlőtlenség
2005/október: Számhármasok I.
2005/október: Közlemény
2005/november: Olimpiai megjegyzések
2005/november: Számhármasok II.
2005/november: A 2004-2005. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2005/november: A 2004-2005. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2005/november: A 2004-2005. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2005/november: A 2004-2005. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2005/november: Jelentés a 2005. évi Ericsson-díjazottakról
2005/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2005/november: Versenyfelhívás
2005/december: A Ceva-tétel trigonometrikus alakja és néhány alkalmazása
2005/december: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2005/december: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematik Intézetének Közleménye pályaválasztóknak
2005/áprilisi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor I.
2005/áprilisi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor II.
2005/áprilisi melléklet: Középszintű gyakorló feladatsor I.
2005/áprilisi melléklet: Középszintű gyakorló feladatsor II.
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. I. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4, sz. II. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. I. középszintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/4. sz. II. középszintű gyakorló feladataihoz
2005/áprilisi melléklet: A 2004/2005. tanévi pontverseny állása, matematika
2005/szeptemberi melléklet: A 2004-2005-ös pontversenyek végeredménye
2005/szeptemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/októberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/októberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/novemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/novemberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/novemberi melléklet: A 2004-2005-ös pontversenyek összesített eredménye
2005/decemberi melléklet: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2005/decemberi melléklet: Megoldásvázlatok a 2005/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2005/decemberi melléklet: A KöMaL 55. évfolyamának tartalomjegyzéke
2006/január: Az algebra alaptétele I.
2006/január: Matematika az ELTE TTK-n - a bolognai rendszerben
2006/január: Perfektség és normalitás
2006/január: A 2005. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatia
2006/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/január: Megoldásvázlatok a 2005/9. sz.emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/január: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közleményei pályaválasztóknak
2006/január: Fizika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Információ pályaválasztóknak
2006/január: 2005. évi Őszi Ankét
2006/január: Matematika és fizika TOTÓ
2006/február: Jelentés a 2005. évi Kürschák József Matemetikai Tanulóversenyről
2006/február: A 2005. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2006/február: Az algebra alaptétele II.
2006/február: Pólya György Díj
2006/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/február: Megoldásvázlatok a 2006/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/február: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2006/február: A matematika és fizika totó eredménye
2006/március: Számtani közép, mértani közép, meg ilyenek
2006/március: Variációk egy versenyfeladatra
2006/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/március: Megoldásvázlatok a 2006/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/április: Hogyan született az analízis?
2006/április: Közepek
2006/április: Emelt szintű gyakorló feladatok
2006/április: Megoldásvázlatok a 2006/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/május: Mátrixok
2006/május: Beszélgetés az Abel-díjas Lax Péterrel
2006/május: Megoldásvázlatok a 2006/4.sz emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/május: ERICSSON-DÍJ 2006 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2006/május: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ - 2006 biológia-, matematika-, fizika-, kémiatanárok elismerésére
2006/május: CABRI TANFOLYAM
2006/szeptember: Beszámoló a 47. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2006/szeptember: A 47. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2006/szeptember: A 2006/2007. évi olimpiai előkészítő szakkörök helye, időpontja
2006/szeptember: XLVI. Rátz László Vándorgyűlés
2006/szeptember: A középiskolás tanárverseny feladatai
2006/szeptember: A tanárverseny eredménye
2006/szeptember: A 2006. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2006/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/szeptember: Lovász László a Nemzetközi Matematikai Unió új elnöke
2006/szeptember: Megjegyzések a B. 3849. feladat megoldásához
2006/szeptember: Pályázati felhívás
2006/szeptember: KöMaL Tesztverseny - Versenykiírás
2006/szeptember: KöMaL 2006-2007 matematika-fizika-számítástechnika pontverseny
2006/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/október: A 47. Nemzetközi Matematikai Diákolinpia feladatainak megoldásai
2006/október: Egy koordinátor kalandjai
2006/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/október: Megoldásvázlatok a 2006/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/október: Közlemény
2006/november: Erdős Pál emlékére
2006/november: A 2005-2006. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2006/november: A 2005-2006. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2006/november: A 2005-2006. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2006/november: A 2005-2006. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2006/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/november: Megoldásvázlatok a 2006/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2006/december: Hogyan szervezzünk körmérkőzéses focibajnokságot?
2006/december: Olimpiai megjegyzések
2006/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2006/december: Megoldásvázlatok a 2006/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2006/december: Jelentés a 2006. évi Ericsson-díjazottakról
2006/szeptemberi melléklet: A 2005-2006-os tanévi pontversenyek végeredménye
2006/novemberi melléklet: A 2005-2006-os tanév pontversenyeinek összesítet eredménye
2006/decemberi melléklet: Matematikus képzés a BME-n
2007/január: Surányi János
2007/január: Miért lettem matematikus - részletek
2007/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/január: Megoldásvázlatok a 2006/9. sz. emelt szintű gyakorló feladatokhoz
2007/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/január: Matematikus továbbtanulási problémák megoldásai
2007/január: Matematika és fizika totó
2007/január: Matematika és fizika totó megoldása
2007/február: Jelentés a 2006. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2007/február: A 2006. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatinak megoldásai
2007/február: A 2006. évi William Lowell Putnam verseny feladatai
2007/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/február: Megoldásvázlatok a 2007/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/március: Desargues tétele
2007/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/március: Megoldásvázlatok a 2007/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2007/április: Nők a matematikában
2007/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/április: Megoldásvázlatok a 2007/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/május: Egy érdekes és egyszerű transzformációval származtatott nem-desargues-i affin sík
2007/május: Hogyan nyerjünk a TOTÓn?
2007/május: Megoldásvázlatok a 2007/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/május: Ericsson-díj 2007 - felhívás
2007/szeptember: Beszámoló a 48. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2007/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök
2007/szeptember: Ötven éve halt meg Neukomm Gyula
2007/szeptember: Az új felvételi pontszámítási rendszer I.
2007/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/szeptember: KöMaL Tesztverseny -- Versenykiírás
2007/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2007/szeptember: KöMaL 2007--2008 matematika--fizika--számítástechnika pontverseny, versenykiírás
2007/szeptember: Pólya György-díj
2007/szeptember: Figyelem!
2007/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/október: A 48. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2007/október: A végtelen sorok felfedezése. I
2007/október: XLVII. Rátz László Vándorgyűlés
2007/október: A 2007. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2007/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/október: Megoldásvázlatok a 2007/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/október: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/november: A végtelen sorok felfedezése. II
2007/november: Egyetemisták matematikaversenyen
2007/november: A 2006-2007. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2007/november: A 2006-2007. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2007/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/november: Megoldásvázlatok a 2007/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2007/december: Az új felvételi pontszámítási rendszer II.
2007/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2007/december: Megoldásvázlatok a 2007/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2007/december: Matematikaképzések az ELTE TTK-n
2007/december: Matematikus képzés a BME-n
2007/december: Néhányan a 2006-2007-es tanév legszorgalmasabb megoldói közül
2007/szeptemberi melléklet: A 2006-2007-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2007/novemberi melléklet: A 2006-2007. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2007/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 57. évfolyamának tartalomjegyzéke
2007/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2008/január: Újabb ismereteink a szabályos toroidokról
2008/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/január: Megoldásvázlatok a 2007/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/január: Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért és a tehetséggondozásért
2008/január: Rátz Tanár Úr Életműdíj
2008/január: Matematikus továbbtanulási problémák megoldásai
2008/február: Jelentés a 2007. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2008/február: A 2007. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2008/február: Variációk a SET témájára
2008/február: A 2007. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatai
2008/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/február: Megoldásvázlatok a 2008/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/március: Megoldásvázlatok a 2008/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/március: Medvetélkedő
2008/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány
2008/április: Ízelítő a Fermat--Torricelli problémakörből
2008/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/április: Megoldásvázlatok a 2008/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/április: Pályázati felhívás Rátz Tanár Úr Életműdíj 2008
2008/május: A Baire-tételről egy KöMaL-feladat kapcsán
2008/május: Megoldásvázlatok a 2008/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/május: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti a 4. Ifjúsági Bolyai Pályázatot
2008/május: Ericsson-díj 2008
2008/szeptember: Beszámoló a 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2008/szeptember: A 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2008/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök
2008/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2008/szeptember: KöMaL 2008--2009 matematika--fizika--informatika pontverseny - Versenykiírás
2008/szeptember: Figyelem!
2008/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/október: A 49. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2008/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2008/október: 48. Rátz László Vándorgyűlés
2008/október: A középiskolás tanárverseny feladatai
2008/október: A 2008. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2008/október: Új prímek
2008/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/október: Megoldásvázlatok a 2008/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/október: KöMaL Tesztverseny -- Versenykiírás
2008/október: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/november: XVIII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny
2008/november: A 2007--2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2008/november: A 2007--2008. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2008/november: A 2007--2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2008/november: A 2007--2008. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2008/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/november: Megoldásvázlatok a 2008/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2008/december: Kombinatorikai problémák egy egyszemélyes játék kapcsán I.
2008/december: Könyvismertető: Gál Péter: Ördöglakatok, pentominók és társaik
2008/december: Új lehetőségek a matematikus hallgatóknak a Debreceni Egyetemen
2008/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2008/december: Megoldásvázlatok a 2008/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2008/december: Matematikus képzés a BME-n
2008/szeptemberi melléklet: A 2007--2008-as tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2008/szeptemberi melléklet: A 2007--2008-as tanévi pontversenyek megyénkénti helyezettjei
2008/novemberi melléklet: A 2007--2008-as tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2008/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 58. évfolyamának tartalomjegyzéke
2008/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása tárgykörök szerint
2009/január: Kombinatorikai problémák egy egyszemélyes játék kapcsán II.
2009/január: Jelentés a 2008. évi Ericsson-díjazottakról
2009/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/január: Megoldásvázlatok a 2008/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/január: Matematika és fizika totó
2009/január: Matematika és fizika totó megoldása
2009/február: Jelentés a 2008. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2009/február: A 2008. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2009/február: A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek I.
2009/február: A 2008. évi WILLIAM LOWELL PUTNAM verseny feladatai
2009/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/február: Megoldásvázlatok a 2009/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/március: A számtani-mértani közép és egyéb érdekességek II.
2009/március: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/március: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2008. évi beszámolója
2009/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/március: Megoldásvázlatok a 2009/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/április: Megoldásvázlatok a 2009/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/május: Száz éve született...
2009/május: Delta-kommandó, avagy rekurziók és differencia-egyenletek
2009/május: A centrálaxonometriáról az A. 456. feladat kapcsán
2009/május: Tetraéderek közös belső ponttal, avagy egy Kürschák-feladat utóélete
2009/május: Megoldásvázlatok a 2009/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/május: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/szeptember: Salát Máté
2009/szeptember: Beszámoló az 50. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2009/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/október: Az 50. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2009/október: 49. Rátz László Vándorgyűlés
2009/október: A középiskolás tanárverseny feladatai
2009/október: A 2009. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2009/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/október: Megoldásvázlatok a 2009. szeptemberi emelt szintű gyakorló feladatokhoz
2009/október: A 2008--2009-es tesztverseny díjazottjai
2009/november: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2009/november: A 2008--2009. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2009/november: A 2008--2009. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2009/november: A 2008--2009. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2009/november: A 2008--2009. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2009/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/november: Megoldásvázlatok a 2009/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2009/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2009/december: Megoldásvázlatok a 2009/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2009/december: Matematika és fizika totó
2009/december: Matematika és fizika totó megoldása
2009/szeptemberi melléklet: A 2008--2009-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2009/szeptemberi melléklet: A 2008--2009-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2009/novemberi melléklet: A 2008--2009-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2009/decemberi melléklet: A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 59. évfolyamának tartalomjegyzéke
2009/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2010/január: A 2009. évi Ericsson-díjazottak
2010/január: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2010/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/január: Megoldásvázlatok a 2009/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/február: Jelentés a 2009. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2010/február: A 2009. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2010/február: A 2009. évi William Lowell Putnam verseny feladatai
2010/február: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/február: Megoldásvázlatok a 2010/1. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/február: A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány 2009. évi beszámolója
2010/február: Átadták a 2009. évi Rátz Tanár Úr Életműdíjakat
2010/március: Latin négyzetek, szép sudoku megoldások és véges geometriák I.
2010/március: Gauss-egészek és Dirichlet tétele I.
2010/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/március: Megoldásvázlatok a 2010/2. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/április: Latin négyzetek, szép sudoku megoldások és véges geometriák II.
2010/április: Gauss-egészek és Dirichlet tétele II.
2010/április: Barátságok a matematikán keresztül, országhatárokon át
2010/április: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2010/április: Megoldásvázlatok a 2010/3. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/május: Egy kártyatrükk és ami mögötte van
2010/május: Megoldásvázlatok a 2010/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2010/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2010/szeptemberi melléklet: A 2009-2010-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2010/szeptemberi melléklet: A 2009-2010-es taanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2010/novemberi melléklet: A 2009--2010-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2010/decemberi melléklet: A KöMaL 60. évfolyamának tartalomjegyzéke (2010)
2010/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2011/február: Jelentés a 2010. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2011/február: A 2010. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2011/szeptember: Beszámoló az 52. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2011/szeptember: Nemzetközi GeoGebra Konferencia
2011/szeptember: 51. Rátz László Vándorgyűlés
2011/szeptember: A 2011. évi Beke Manó Emlékdíjasok
2011/szeptember: Konferenciaközpont építése avagy felületek háromszögelése
2011/szeptember: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/szeptember: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2011/október: Az 52. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldásai
2011/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2011/október: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/október: Megoldásvázlatok a 2011/6. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/november: A 2010--2011. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny feladatai
2011/november: A 2010--2011. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny feladatai
2011/november: A 2010--2011. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny eredményei
2011/november: A 2010--2011. évi Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny eredményei
2011/november: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/november: Megoldásvázlatok a 2011/7. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/november: Közlemény
2011/november: Közlemény
2011/november: Tudományos népszerűsítő előadások a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban
2011/december: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2011/december: Megoldásvázlatok a 2011/8. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2011/szeptemberi melléklet: A 2010--2011-es tesztverseny díjazottjai
2011/decemberi melléklet: A KöMaL 61. évfolyamának tartalomjegyzéke (2011)
2011/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2012/február: Jelentés a 2011. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2012/február: A 2011. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásairől
2012/október: Közép-európai Matematikai Olimpia (MEMO)
2012/szeptemberi melléklet: A 2011-2012-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2012/szeptemberi melléklet: A 2011-2012-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2012/novemberi melléklet: A 2011--2012-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2012/decemberi melléklet: A KöMaL 62. évfolyamának tartalomjegyzéke (2012)
2012/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2013/február: Jelentés a 2012. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2013/február: A 2012. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2013/szeptemberi melléklet: A 2012-2013-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2013/szeptemberi melléklet: A 2012-2013-as tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2013/novemberi melléklet: A 2012--2013-as tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2013/decemberi melléklet: A KöMaL 63. évfolyamának tartalomjegyzéke (2013)
2013/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2014/február: Jelentés a 2013. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2014/február: A 2013. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2014/május: Megoldásvázlatok a 2014/4. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2014/szeptemberi melléklet: A 2013--2014-es tanévi pontversenyek végeredménye, matematika
2014/szeptemberi melléklet: A 2013-2014-es tanév B és P pontversenyeinek megyénkénti helyezettjei
2014/novemberi melléklet: A 2013--2014-es tanév pontversenyeinek összesített eredménye
2014/decemberi melléklet: A KöMaL 64. évfolyamának tartalomjegyzéke (2014)
2014/decemberi melléklet: A pontversenyben megoldott és kitűzött matematika és fizika példák csoportosítása
2015/január: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2015/január: Megoldásvázlatok a 2014/9. sz. emelt szintű gyakorló feladataihoz
2015/február: Jelentés a 2014. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2015/február: A 2014. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2015/február: ERICSSON-DÍJ 2015 Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
2015/február: Tizennegyedik Rátz Tanár Úr Életműdíj átadó
2015/március: Emelt szintű gyakorló feladatsor
2015/december: A Milne-egyenlőtlenség és társai, avagy ellenállások álruhában I.
2015/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2015/december: Megoldásvázlatok a 2015/8. sz. emelt szintű matematika gyakorló feladatsorhoz
2015/december: Jelentés a 2015. évi Ericsson-díjazottakról
2016/február: Jelentés a 2015. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2016/február: A 2015. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2017/február: Jelentés a 2016. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2017/február: A 2016. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2018/február: Jelentés a 2017. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2018/február: A 2017. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2018/február: Ericsson-díj 2018
2018/március: Rácsok és csoportok 2.
2018/szeptember: Barangolás kockás papíron
2018/október: Az 59. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása
2018/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2018. Dombóvár
2018/november: Segner János András, a turbina atyja
2018/december: Akik a nagy teljesítmény mögött állnak
2019/február: Jelentés a 2018. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2019/február: A 2018. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2019/február: ERICSSON-DÍJ, 2019
2019/szeptember: Az RSA kulcsgenerálás és a~Carmichael-számok kapcsolata 2.
2019/október: A 60. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
2019/október: Térbe kilépő bizonyítások I.
2019/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2019/november: Jelentés a 2019. évi Ericsson-díjazottakról
2019/november: Nyári matematika- és fizikatábor 2019. Dombóvár
2020/január: Megoldásvázlatok a 2019/98. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2020/február: Jelentés a 2019. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2020/február: A 2019. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldásai
2020/február: Rátz Tanár Úr Életműdíjak átadása 2019 decemberében
2020/március: Térbe kilépő bizonyítások VI.
2020/március: Monoton leképezések fixpontjai I.
2020/szeptember: IMO felkészülés a koronavírus árnyékában, 2020
2020/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök a 2020/2021. tanévben
2020/szeptember: EGMO beszámoló
2020/szeptember: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia
2020/szeptember: Monoton leképezések fixpontjai II:
2020/szeptember: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2020/október: Az elfeledett közép
2020/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2020/október: Megoldásvázlatok a 2020/9. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2020/november: Beszámoló a 61. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2020/november: A 61. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2020/november: Egy különös életút Ramanujan I. rész
2020/november: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2020/november: Megoldásvázlatok a 2020/7. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2020/december: A 61. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
2021/január: A 61. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása II.
2021/január: Egy különös életút Ramanujan II. rész
2021/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2021/január: Megoldásvázlatok a 2020/12. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/január: Matematikai képzések az ELTE TTK-n
2021/február: Jelentés a 2020. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2021/február: A 2020. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2021/február: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2021/február: Megoldásvázlatok a 2021/1. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/március: A háromszög belső szögfelelzőjének hosszáról
2021/március: Lineáris ciklusmodellek
2021/március: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2021/március: Megoldásvázlatok a 2021/2. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/április: Lovász László az Abel-díj idei egyik kitüntetettje
2021/április: Bizonyítsunk sokféleképpen - egy érettségi feladat továbbgondolása
2021/április: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire
2021/április: Megoldásvázlatok a 2021/3. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/május: Fraktálok és dimenziószámok
2021/május: Megoldásvázlatok a 2021/4. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/május: Önhasonló frakatálok ábrázolása LATEX-ben
2021/szeptember: Beszámoló a 62. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2021/szeptember: A 62. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2021/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök a 2021/2022. tanévben
2021/szeptember: EGMO 2021/2022 felhívás
2021/szeptember: A matekes pedagógus - Eigel Ernő emlékére
2021/szeptember: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2021/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2021/október: A 62. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
2021/október: EGMO beszámoló
2021/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2021/október: Megoldásvázlatok a 2021/9. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2021. Dombóvár
2021/november: A 62. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása II.
2021/november: A háromszög-egyenlőtlenség alkalmazásai I.
2021/november: KöMaL Ifjúsági Ankét 2021.
2021/november: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2021/november: Megoldásvázlatok a 2021/7. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2021/december: A háromszög-egyenlőtlenség alkalmazásai II.
2021/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2021/december: Megoldásvázlatok a 2021/8. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/január: Számelmélet és valószínűségszámítás
2022/január: Kedvcsináló a ,,Geometriafeladatok megoldása színusztétellel" című íráshoz
2022/január: 60. Rátz László Vándorgyűlés 2021. július 1-3.
2022/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/január: Megoldásvázlatok a 2021/12. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/január: Matematikai képzések az ELTE TTK-n
2022/február: Jelentés a 2021. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2022/február: A 2021. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny feladatainak megoldása
2022/február: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/február: Megoldásvázlatok a 2022/1. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/február: Ifjú olvasóinkhoz régen és most
2022/február: A matematikai logika logikusabb, mint gondolnánk I.
2022/február: Rátz Tanár Úr Életműdíjak átadása 2021 decemberében
2022/március: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/március: Megoldásvázlatok a 2022/2. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/április: Mennyi a téglalap területe?
2022/április: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/április: Megoldásvázlatok a 2022/3. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/április: Áprilisi fejtörő
2022/május: Kiadói közlemény
2022/május: Ericsson-díj tájékoztató
2022/május: Konvex testbe írható tetraéder d-dimenzióban
2022/május: EGMO 2022
2022/május: Az EGMO 2022 feladatai
2022/május: EGMO beszámoló
2022/május: Megoldásvázlatok a 2022/4. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/május: Könyvismertetés. John D. Barrow: 100 alapvető dolog a matematikáról és a művészetekről, AMIRŐL NEM TUDTUK, hogy nem tudjuk)
2022/szeptember: Beszámoló a 63. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
2022/szeptember: A 63. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai
2022/szeptember: Olimpiai előkészítő szakkörök a 2022/2023. tanévben
2022/szeptember: EGMO 2022/2023 felhívás
2022/szeptember: Négyszín-sejtés I.: A sejtés születése és egy bizonyítási kísérlet
2022/szeptember: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/szeptember: Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről
2022/október: A 63. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása I.
2022/október: Négyszín-sejtés II.: Hol a hiba Kempe bizonyításában?
2022/október: 61. Rátz László Vándorgyűlés, Eger 2022. július 5--8.
2022/október: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/október: Megoldásvázlatok a 2022/6. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/október: Nyári matematika- és fizikatábor 2022. Dombóvár
2022/november: A 63. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatainak megoldása II.
2022/november: Négyszín-sejtés III: A színezési polinom, avagy miért olyan nehéz a négyszín-tétel
2022/november: Helyesbítés és közlemény
2022/november: 61. Rátz László Vándorgyűlés, Eger 2022. július 5--8. Az általános iskolai tanárok versenye
2022/november: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/november: Megoldásvázlatok a 2022/7. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/december: Nyakláncok, lyukas négyzetek és oszthatóság
2022/december: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2022/december: Megoldásvázlatok a 2022/8. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2022/december: Matematikai képzések az ELTE TTK-n
2023/január: Holló-Szabó Ferenc (1965-2022)
2023/január: Projektív geometria és társai - avagy hogyan birkózzunk meg egy feladattal 1.
2023/január: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/január: Megoldásvázlatok a 2022/9. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2023/január: Projektív geometria és társai --\\ avagy hogyan birkózzunk meg egy feladattal 1. első három gyakorlófeladatának megoldásvázlata
2023/január: Sikeres KöMaL-rendezvény az ELTE-n
2023/február: Jelentés a 2022. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről
2023/február: A 2022. évi Kürschák József Tanulóverseny feladatainak megoldása
2023/február: Egy matematikai diákolimpiai feladatról
2023/február: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/február: Megoldásvázlatok a 2023/1. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához
2023/február: Rátz Tanár Úr Életműdíjak átadása 2022 decemberében
2023/március: Pelikán József (1947 - 2023)
2023/március: A d-dimenziós tér fedése konvex test eltoltjaival
2023/március: Könyvajánló -- Bártfai Pál: A háromszög
2023/március: Gyakorló feladatsor emelt szintű matematikai érettségire
2023/március: Megoldásvázlatok a 2023/2. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához

Feladatok (20881 találat):

1CMG0416 feladat dekódolása nem sikerült.
1CMG0699 feladat dekódolása nem sikerült.
2CMV6121 feladat dekódolása nem sikerült.
1CMG1164 feladat dekódolása nem sikerült.
2CMF2078 feladat dekódolása nem sikerült.
1957/április: 1CMG04161961/április: 1CMG06991961/szeptember: 2CMV61211967/december: 1CMG1164
1968/szeptember: F.16171968/szeptember: F.16181968/szeptember: F.16191968/szeptember: F.1620
1968/szeptember: F.16211968/szeptember: F.16221968/október: F.16231968/október: F.1626
1968/október: F.16241968/október: F.16251968/október: F.16271968/október: F.1628
1968/november: F.16311968/november: F.16291968/november: F.16301968/november: F.1632
1968/november: F.16331968/november: F.16341968/december: F.16361968/december: F.1637
1968/december: F.16351968/december: F.16381968/december: F.16391968/december: F.1640
1969/január: F.16431969/január: F.16441969/január: F.16451969/január: F.1646
1969/január: F.16411969/január: F.16421969/február: F.16471969/február: F.1648
1969/február: F.16491969/február: F.16501969/február: F.16511969/február: F.1652
1969/március: F.16531969/március: F.16571969/március: F.16541969/március: F.1655
1969/március: F.16561969/március: F.16581969/április: F.16621969/április: F.1659
1969/április: F.16601969/április: F.16611969/április: F.16631969/április: F.1664
1969/május: F.16671969/május: F.16681969/május: F.16651969/május: F.1666
1969/május: F.16691969/május: F.16701969/szeptember: F.16711969/szeptember: F.1672
1969/szeptember: F.16731969/szeptember: F.16741969/szeptember: F.16751969/szeptember: F.1676
1969/október: F.16771969/október: F.16781969/október: F.16791969/október: F.1680
1969/október: F.16811969/október: F.16821969/november: F.16831969/november: F.1684
1969/november: F.16851969/november: F.16861969/november: F.16871969/november: F.1688
1969/december: F.16891969/december: F.16901969/december: F.16911969/december: F.1692
1969/december: F.16931969/december: F.16941970/január: F.16951970/január: F.1696
1970/január: F.16971970/január: F.16981970/január: F.16991970/január: F.1700
1970/február: F.17011970/február: F.17021970/február: F.17061970/február: F.1703
1970/február: F.17041970/február: F.17051970/március: F.17071970/március: F.1709
1970/március: F.17081970/március: F.17101970/március: F.17111970/március: F.1712
1970/április: F.17131970/április: F.17151970/április: F.17141970/április: F.1716
1970/április: F.17171970/április: F.17181970/május: F.17191970/május: F.1720
1970/május: F.17211970/május: F.17221970/május: F.17231970/május: F.1724
1970/szeptember: F.17301970/szeptember: F.17251970/szeptember: F.17261970/szeptember: F.1727
1970/szeptember: F.17281970/szeptember: F.17291970/október: F.17311970/október: F.1732
1970/október: F.17331970/október: F.17341970/október: F.17351970/október: F.1736
1970/november: F.17371970/november: F.17381970/november: F.17391970/november: F.1740
1970/november: F.17411970/november: F.17421970/december: F.17431970/december: F.1744
1970/december: F.17451970/december: F.17471970/december: F.17461970/december: F.1748
1971/január: F.17491971/január: F.17501971/január: F.17511971/január: F.1752
1971/január: F.17531971/január: F.17541971/február: F.17551971/február: F.1756
1971/február: F.17571971/február: F.17581971/február: F.17591971/február: F.1760
1971/március: F.17611971/március: F.17621971/március: F.17631971/március: F.1764
1971/március: F.17651971/március: F.17661971/április: F.17671971/április: F.1768
1971/április: F.17691971/április: F.17701971/április: F.17711971/április: F.1772
1971/május: F.17731971/május: F.17741971/május: F.17751971/május: F.1776
1971/május: F.17771971/május: F.17781971/szeptember: F.17791971/szeptember: F.1780
1971/szeptember: F.17811971/szeptember: F.17831971/szeptember: F.17821971/szeptember: F.1784
1971/október: F.17851971/október: F.17861971/október: F.17871971/október: F.1790
1971/október: F.17881971/október: F.17891971/november: F.17911971/november: F.1792
1971/november: F.17941971/november: F.17951971/november: F.17931971/november: F.1796
1971/december: F.17971971/december: F.17991971/december: F.17981971/december: F.1800
1971/december: F.18011971/december: F.18021972/január: F.18061972/január: F.1807
1972/január: F.18031972/január: F.18041972/január: F.18051972/január: F.1808
1972/február: F.18101972/február: F.18111972/február: F.18091972/február: F.1813
1972/február: F.18121972/február: F.18141972/március: F.18151972/március: F.1816
1972/március: F.18171972/március: F.18191972/március: F.18201972/március: F.1818
1972/április: F.18211972/április: F.18221972/április: F.18231972/április: F.1825
1972/április: F.18261972/április: F.18241972/május: F.18271972/május: F.1832
1972/május: F.18281972/május: F.18291972/május: F.18301972/május: F.1831
1972/szeptember: F.18331972/szeptember: F.18341972/szeptember: F.18371972/szeptember: F.1838
1972/szeptember: F.18351972/szeptember: F.18361972/október: F.18391972/október: F.1843
1972/október: F.18401972/október: F.18421972/október: F.18441972/október: F.1841
1972/november: F.18451972/november: F.18491972/november: F.18481972/november: F.1846
1972/november: F.18471972/november: F.18501972/december: F.18511972/december: F.1852
1972/december: F.18531972/december: F.18541972/december: F.18551972/december: F.1856
1973/január: F.18571973/január: F.18581973/január: F.18591973/január: F.1860
1973/január: F.18611973/január: F.18621973/február: F.18631973/február: F.1864
1973/február: F.18651973/február: F.18661973/február: F.18671973/február: F.1868
1973/március: F.18701973/március: F.18711973/március: F.18741973/március: F.1869
1973/március: F.18721973/március: F.18731973/április: F.18761973/április: F.1875
1973/április: F.18771973/április: F.18781973/április: F.18801973/április: F.1879
1973/május: F.18811973/május: F.18821973/május: F.18831973/május: F.1884
1973/május: F.18861973/május: F.18851973/szeptember: F.18871973/szeptember: F.1888
1973/szeptember: F.18891973/szeptember: F.18911973/szeptember: F.18921973/szeptember: F.1890
1973/október: F.18931973/október: F.18941973/október: F.18951973/október: F.1897
1973/október: F.18981973/október: F.18961973/november: F.18991973/november: F.1900
1973/november: F.19011973/november: F.19031973/november: F.19041973/november: F.1902
1973/december: F.19051973/december: F.19071973/december: F.19091973/december: F.1910
1973/december: F.19061973/december: F.19081974/január: F.19111974/január: F.1912
1974/január: F.19131974/január: F.19141974/január: F.19151974/január: F.1916
1974/február: F.19171974/február: F.19181974/február: F.19201974/február: F.1921
1974/február: F.19191974/február: F.19221974/március: F.19241974/március: F.1923
1974/március: F.19251974/március: F.19271974/március: F.19261974/március: F.1928
1974/április: F.19321974/április: F.19331974/április: F.19291974/április: F.1930
1974/április: F.19311974/április: F.19341974/május: F.19351974/május: F.1936
1974/május: F.19371974/május: F.19381974/május: F.19391974/május: F.1940
1974/szeptember: F.19411974/szeptember: F.19421974/szeptember: F.19431974/szeptember: F.1944
1974/szeptember: F.19451974/szeptember: F.19461974/október: F.19471974/október: F.1948
1974/október: F.19491974/október: F.19501974/október: F.19511974/október: F.1952
1974/november: F.19531974/november: F.19541974/november: F.19551974/november: F.1956
1974/november: F.19571974/november: F.19581974/december: F.19591974/december: F.1960
1974/december: F.19611974/december: F.19621974/december: F.19631974/december: F.1964
1975/január: F.19651975/január: F.19661975/január: F.19681975/január: F.1969
1975/január: F.19701975/január: F.19671975/február: F.19711975/február: F.1972
1975/február: F.19731975/február: F.19741975/február: F.19751975/február: F.1976
1975/március: F.19771975/március: F.19791975/március: F.19801975/március: F.1981
1975/március: F.19781975/március: F.19821975/április: F.19831975/április: F.1985
1975/április: F.19881975/április: F.19841975/április: F.19861975/április: F.1987
1975/május: F.19921975/május: F.19891975/május: F.19901975/május: F.1991
1975/május: F.19931975/május: F.19941975/szeptember: F.19961975/szeptember: F.1995
1975/szeptember: F.19971975/szeptember: F.19981975/szeptember: F.19991975/szeptember: F.2000
1975/október: F.20011975/október: F.20021975/október: F.20031975/október: F.2004
1975/október: F.20051975/október: F.20061975/november: F.20071975/november: F.2008
1975/november: F.20091975/november: F.20101975/november: F.20111975/november: F.2012
1975/december: F.20131975/december: F.20141975/december: F.20151975/december: F.2016
1975/december: F.20171975/december: F.20181976/január: Gy.16171976/január: F.2019
1976/január: F.20201976/január: F.20211976/január: F.20221976/január: F.2023
1976/január: F.20241976/február: Gy.16181976/február: Gy.16191976/február: Gy.1620
1976/február: Gy.16211976/február: F.20251976/február: F.20261976/február: F.2027
1976/február: F.20281976/február: Gy.16221976/február: Gy.16231976/február: F.2029
1976/február: F.20301976/március: Gy.16271976/március: Gy.16251976/március: Gy.1626
1976/március: Gy.16281976/március: Gy.16291976/március: F.20311976/március: F.2032
1976/március: F.20331976/március: F.20341976/március: Gy.16301976/március: F.2035
1976/március: F.20361976/április: Gy.16311976/április: Gy.16321976/április: Gy.1633
1976/április: Gy.16341976/április: Gy.16351976/április: Gy.16301976/április: F.2037
1976/április: F.20381976/április: F.20391976/április: F.20401976/április: F.2041
1976/április: F.20421976/május: Gy.16371976/május: Gy.16381976/május: Gy.1639
1976/május: Gy.16401976/május: Gy.16411976/május: Gy.16421976/május: F.2043
1976/május: F.20441976/május: F.20451976/május: F.20461976/május: F.2047
1976/május: F.20481976/szeptember: Gy.16431976/szeptember: Gy.16441976/szeptember: Gy.1645
1976/szeptember: Gy.16461976/szeptember: Gy.16471976/szeptember: Gy.16481976/szeptember: F.2049
1976/szeptember: F.20501976/szeptember: F.20511976/szeptember: F.20521976/szeptember: F.2053
1976/szeptember: F.20541976/október: Gy.16491976/október: F.20551976/október: F.2056
1976/október: Gy.16501976/október: Gy.16511976/október: Gy.16521976/október: Gy.1653
1976/október: Gy.16541976/október: F.20571976/október: F.20581976/október: F.2059
1976/október: F.20601976/november: Gy.16551976/november: Gy.16561976/november: Gy.1657
1976/november: Gy.16581976/november: F.20611976/november: F.20621976/november: F.2063
1976/november: F.20641976/november: F.20651976/november: F.20661976/november: Gy.1659
1976/november: Gy.16601976/december: Gy.16611976/december: Gy.16621976/december: Gy.1663
1976/december: Gy.16641976/december: Gy.16651976/december: Gy.16661976/december: F.2067
1976/december: F.20681976/december: F.20691976/december: F.20701976/december: F.2071
1976/december: F.20721977/január: Gy.16671977/január: F.20731977/január: F.2074
1977/január: F.20751977/január: F.20761977/január: Gy.16681977/január: Gy.1669
1977/január: Gy.16701977/január: Gy.16711977/január: Gy.16721977/január: F.2077
1977/január: 2CMF20781977/február: Gy.16781977/február: Gy.16791977/február: Gy.1680
1977/február: Gy.16811977/február: F.20791977/február: F.20801977/február: F.2081
1977/február: F.20821977/február: F.20831977/február: F.20841977/február: Gy.1682
1977/február: Gy.16831977/március: Gy.16841977/március: Gy.16851977/március: Gy.1686
1977/március: Gy.16871977/március: Gy.16891977/március: F.20851977/március: F.2086
1977/március: F.20871977/március: F.20881977/március: Gy.16881977/március: F.2089
1977/március: F.20901977/április: Gy.16921977/április: Gy.16931977/április: F.2091
1977/április: Gy.16901977/április: Gy.16911977/április: Gy.16941977/április: Gy.1695
1977/április: F.20921977/április: F.20931977/április: F.20941977/április: F.2096
1977/április: F.20951977/május: F.20991977/május: Gy.16961977/május: Gy.1698
1977/május: Gy.17001977/május: Gy.17011977/május: F.20971977/május: F.2098
1977/május: Gy.16971977/május: Gy.16991977/május: F.21001977/május: F.2101
1977/május: F.21021977/szeptember: Gy.17021977/szeptember: Gy.17031977/szeptember: Gy.1704
1977/szeptember: Gy.17051977/szeptember: Gy.17061977/szeptember: F.21031977/szeptember: F.2104
1977/szeptember: F.21051977/szeptember: F.21061977/szeptember: F.21071977/szeptember: F.2108
1977/szeptember: Gy.17071977/szeptember: Gy.17081977/szeptember: Gy.17091977/október: F.2109
1977/október: Gy.17101977/október: Gy.17111977/október: Gy.17121977/október: Gy.1713
1977/október: Gy.17141977/október: Gy.17151977/október: Gy.17161977/október: Gy.1717
1977/október: F.21101977/október: F.21111977/október: F.21121977/október: F.2113
1977/október: F.21141977/november: Gy.17181977/november: Gy.17191977/november: Gy.1720
1977/november: Gy.17211977/november: Gy.17221977/november: Gy.17231977/november: Gy.1724
1977/november: Gy.17251977/november: F.21151977/november: F.21161977/november: F.2117
1977/november: F.21181977/november: F.21191977/november: F.21201977/december: Gy.1726
1977/december: Gy.17271977/december: Gy.17281977/december: Gy.17291977/december: F.2121
1977/december: F.21221977/december: F.21231977/december: Gy.17301977/december: Gy.1731
1977/december: Gy.17321977/december: Gy.17331977/december: F.21241977/december: F.2125
1977/december: F.21261978/január: Gy.17341978/január: Gy.17351978/január: F.2127
1978/január: Gy.17361978/január: Gy.17371978/január: Gy.17381978/január: Gy.1739
1978/január: Gy.17401978/január: Gy.17411978/január: F.21281978/január: F.2129
1978/január: F.21301978/január: F.21311978/január: F.21321978/február: Gy.1742
1978/február: Gy.17431978/február: Gy.17441978/február: Gy.17451978/február: Gy.1746
1978/február: Gy.17471978/február: F.21331978/február: F.21341978/február: F.2135
1978/február: F.21361978/február: F.21371978/február: Gy.17481978/február: Gy.1749
1978/február: F.21381978/március: Gy.17501978/március: Gy.17511978/március: Gy.1752
1978/március: Gy.17531978/március: Gy.17541978/március: Gy.17551978/március: Gy.1756
1978/március: Gy.17571978/március: F.21391978/március: F.21401978/március: F.2141
1978/március: F.21421978/március: F.21431978/március: F.21441978/április: Gy.1759
1978/április: Gy.17581978/április: Gy.17601978/április: Gy.17611978/április: Gy.1762
1978/április: F.21461978/április: F.21451978/április: F.21471978/április: F.2148
1978/április: F.21491978/április: F.21501978/április: Gy.17631978/április: Gy.1764
1978/április: Gy.17651978/május: Gy.17661978/május: F.21511978/május: F.2152
1978/május: Gy.17671978/május: Gy.17681978/május: Gy.17691978/május: Gy.1770
1978/május: Gy.17711978/május: Gy.17721978/május: Gy.17731978/május: F.2153
1978/május: F.21541978/május: F.21551978/május: F.21561978/szeptember: Gy.1774
1978/szeptember: Gy.17751978/szeptember: Gy.17761978/szeptember: Gy.17771978/szeptember: Gy.1778
1978/szeptember: F.21571978/szeptember: F.21581978/szeptember: F.21591978/szeptember: F.2160
1978/szeptember: F.21611978/szeptember: Gy.17791978/szeptember: Gy.17801978/szeptember: Gy.1781
1978/szeptember: F.21621978/október: Gy.17821978/október: Gy.17831978/október: Gy.1784
1978/október: Gy.17851978/október: Gy.17861978/október: F.21631978/október: F.2164
1978/október: F.21651978/október: F.21661978/október: F.21671978/október: Gy.1787
1978/október: Gy.17881978/október: Gy.17891978/október: F.21681978/november: Gy.1790
1978/november: Gy.17911978/november: Gy.17921978/november: Gy.17931978/november: Gy.1794
1978/november: Gy.17951978/november: Gy.17961978/november: Gy.17971978/november: F.2169
1978/november: F.21701978/november: F.21711978/november: F.21721978/november: F.2173
1978/november: F.21741978/december: Gy.17981978/december: Gy.17991978/december: Gy.1800
1978/december: Gy.18011978/december: F.21751978/december: F.21761978/december: F.2177
1978/december: F.21781978/december: Gy.18021978/december: Gy.18031978/december: Gy.1804
1978/december: Gy.18051978/december: F.21791978/december: F.21801979/január: Gy.1806
1979/január: Gy.18071979/január: Gy.18081979/január: Gy.18091979/január: Gy.1810
1979/január: Gy.18111979/január: Gy.18121979/január: F.21811979/január: F.2182
1979/január: F.21831979/január: F.21841979/január: F.21851979/január: Gy.1813
1979/január: F.21861979/február: Gy.18141979/február: Gy.18151979/február: Gy.1816
1979/február: Gy.18171979/február: Gy.18181979/február: Gy.18191979/február: Gy.1820
1979/február: Gy.18211979/február: F.21871979/február: F.21881979/február: F.2189
1979/február: F.21901979/február: F.21911979/február: F.21921979/március: Gy.1822
1979/március: Gy.18231979/március: F.21931979/március: Gy.18241979/március: Gy.1825
1979/március: Gy.18261979/március: Gy.18271979/március: Gy.18281979/március: Gy.1829
1979/március: F.21981979/március: F.21941979/március: F.21951979/március: F.2196
1979/március: F.21971979/április: Gy.18301979/április: Gy.18311979/április: Gy.1832
1979/április: Gy.18331979/április: Gy.18341979/április: Gy.18351979/április: Gy.1836
1979/április: F.21991979/április: F.22001979/április: F.22011979/április: F.2202
1979/április: F.22031979/április: Gy.18371979/április: F.22041979/május: Gy.1838
1979/május: Gy.18391979/május: Gy.18401979/május: Gy.18411979/május: Gy.1842
1979/május: Gy.18431979/május: Gy.18441979/május: F.22051979/május: F.2206
1979/május: F.22071979/május: F.22081979/május: F.22091979/május: Gy.1845
1979/május: F.22101979/szeptember: Gy.18461979/szeptember: Gy.18471979/szeptember: Gy.1848
1979/szeptember: Gy.18491979/szeptember: Gy.18501979/szeptember: Gy.18511979/szeptember: Gy.1852
1979/szeptember: Gy.18531979/szeptember: F.22111979/szeptember: F.22121979/szeptember: F.2213
1979/szeptember: F.22141979/szeptember: F.22151979/szeptember: F.22161979/október: Gy.1854
1979/október: Gy.18551979/október: Gy.18561979/október: Gy.18571979/október: Gy.1858
1979/október: Gy.18591979/október: Gy.18601979/október: Gy.18611979/október: F.2221
1979/október: F.22171979/október: F.22181979/október: F.22191979/október: F.2220
1979/október: F.22221979/november: Gy.18621979/november: Gy.18631979/november: Gy.1864
1979/november: Gy.18651979/november: Gy.18661979/november: Gy.18691979/november: Gy.1867
1979/november: Gy.18681979/november: F.22241979/november: F.22271979/november: F.2223
1979/november: F.22251979/november: F.22261979/november: F.22281979/december: Gy.1870
1979/december: Gy.18711979/december: Gy.18721979/december: Gy.18731979/december: Gy.1874
1979/december: F.22291979/december: F.22301979/december: F.22321979/december: Gy.1875
1979/december: Gy.18761979/december: Gy.18771979/december: F.22311979/december: F.2233
1979/december: F.22341980/január: F.22311980/január: Gy.18781980/január: Gy.1879
1980/január: Gy.18801980/január: Gy.18811980/január: Gy.18821980/január: F.2235
1980/január: F.22361980/január: F.22371980/január: F.22381980/január: F.2239
1980/január: Gy.18831980/január: Gy.18841980/január: Gy.18851980/január: F.2240
1980/február: Gy.18861980/február: Gy.18871980/február: Gy.18881980/február: Gy.1889
1980/február: F.22411980/február: F.22431980/február: Gy.18901980/február: Gy.1891
1980/február: Gy.18921980/február: Gy.18931980/február: F.22421980/február: F.2244
1980/február: F.22451980/február: F.22461980/március: Gy.18941980/március: Gy.1895
1980/március: Gy.18961980/március: Gy.18971980/március: Gy.18981980/március: Gy.1899
1980/március: Gy.19001980/március: Gy.19011980/március: F.22471980/március: F.2248
1980/március: F.22491980/március: F.22501980/március: F.22511980/március: F.2252
1980/április: Gy.19021980/április: Gy.19031980/április: Gy.19041980/április: Gy.1905
1980/április: Gy.19061980/április: F.22531980/április: F.22541980/április: F.2255
1980/április: F.22561980/április: F.22571980/április: Gy.19071980/április: Gy.1908
1980/április: Gy.19091980/április: F.22581980/május: Gy.19101980/május: Gy.1911
1980/május: Gy.19121980/május: Gy.19131980/május: Gy.19141980/május: Gy.1915
1980/május: Gy.19161980/május: Gy.19171980/május: F.22591980/május: F.2260
1980/május: F.22611980/május: F.22621980/május: F.22631980/május: F.2264
1980/május: F.22651980/szeptember: Gy.19181980/szeptember: Gy.19191980/szeptember: Gy.1920
1980/szeptember: Gy.19211980/szeptember: F.22661980/szeptember: F.22671980/szeptember: Gy.1922
1980/szeptember: Gy.19231980/szeptember: Gy.19241980/szeptember: Gy.19251980/szeptember: F.2268
1980/szeptember: F.22691980/szeptember: F.22701980/szeptember: F.22711980/október: Gy.1926
1980/október: Gy.19271980/október: Gy.19281980/október: Gy.19291980/október: Gy.1930
1980/október: Gy.19311980/október: Gy.19321980/október: Gy.19331980/október: F.2272
1980/október: F.22731980/október: F.22741980/október: F.22751980/október: F.2276
1980/október: F.22771980/november: Gy.19341980/november: Gy.19351980/november: Gy.1936
1980/november: Gy.19371980/november: Gy.19381980/november: Gy.19391980/november: Gy.1940
1980/november: Gy.19411980/november: F.22781980/november: F.22791980/november: F.2280
1980/november: F.22811980/november: F.22821980/november: F.22831980/december: Gy.1942
1980/december: Gy.19431980/december: Gy.19441980/december: Gy.19451980/december: Gy.1946
1980/december: Gy.19471980/december: Gy.19481980/december: Gy.19491980/december: F.2284
1980/december: F.22851980/december: F.22861980/december: F.22871980/december: F.2288
1980/december: F.22891981/január: Gy.19501981/január: Gy.19511981/január: Gy.1952
1981/január: Gy.19531981/január: F.22901981/január: F.22911981/január: F.2292
1981/január: F.22931981/január: Gy.19541981/január: Gy.19551981/január: Gy.1956
1981/január: Gy.19571981/január: F.22941981/január: F.22951981/február: Gy.1958
1981/február: Gy.19591981/február: Gy.19601981/február: Gy.19611981/február: Gy.1962
1981/február: F.22961981/február: F.22971981/február: F.22981981/február: F.2299
1981/február: F.23001981/február: F.23011981/február: Gy.19631981/február: Gy.1964
1981/február: Gy.19651981/március: Gy.19661981/március: Gy.19671981/március: Gy.1968
1981/március: Gy.19691981/március: Gy.19701981/március: Gy.19711981/március: F.2302
1981/március: F.23031981/március: F.23041981/március: Gy.19721981/március: Gy.1973
1981/március: F.23051981/március: F.23061981/március: F.23071981/április: Gy.1974
1981/április: Gy.19751981/április: Gy.19761981/április: F.23081981/április: F.2309
1981/április: F.23101981/április: F.23111981/április: Gy.19771981/április: Gy.1978
1981/április: Gy.19791981/április: Gy.19801981/április: Gy.19811981/április: F.2312
1981/április: F.23131981/május: Gy.19821981/május: Gy.19831981/május: Gy.1984
1981/május: Gy.19851981/május: F.23141981/május: F.23151981/május: F.2316
1981/május: F.23171981/május: Gy.19861981/május: Gy.19871981/május: Gy.1988
1981/május: Gy.19891981/május: F.23181981/május: F.23191981/szeptember: Gy.1990
1981/szeptember: Gy.19911981/szeptember: Gy.19921981/szeptember: Gy.19931981/szeptember: F.2320
1981/szeptember: F.23211981/szeptember: F.23221981/szeptember: F.23231981/szeptember: F.2324
1981/szeptember: Gy.19941981/szeptember: Gy.19951981/szeptember: Gy.19961981/szeptember: Gy.1997
1981/szeptember: F.23251981/október: Sz.11981/október: Gy.19981981/október: Gy.1999
1981/október: Gy.20001981/október: Gy.20011981/október: Sz.21981/október: F.2326
1981/október: F.23271981/október: Gy.20021981/október: Gy.20031981/október: Gy.2004
1981/október: Gy.20051981/október: F.23281981/október: F.23291981/október: F.2330
1981/október: F.23311981/november: Sz.31981/november: Sz.41981/november: Gy.2006
1981/november: Gy.20071981/november: Gy.20081981/november: Gy.20091981/november: F.2332
1981/november: F.23331981/november: F.23341981/november: F.23351981/november: Gy.2010
1981/november: Gy.20111981/november: Gy.20121981/november: Gy.20131981/november: F.2336
1981/november: F.23371981/december: F.23381981/december: Gy.20141981/december: Gy.2015
1981/december: Gy.20161981/december: Gy.20171981/december: Gy.20181981/december: Gy.2019
1981/december: Gy.20201981/december: Gy.20211981/december: F.23391981/december: F.2340
1981/december: F.23411981/december: F.23421981/december: F.23431982/január: Gy.2022
1982/január: Gy.20231982/január: F.23441982/január: F.23451982/január: F.2346
1982/január: F.23471982/január: Gy.20241982/január: Gy.20251982/január: Gy.2026
1982/január: Gy.20271982/január: Gy.20281982/január: Gy.20291982/január: F.2348
1982/január: F.23491982/február: Gy.20301982/február: F.23501982/február: Gy.2031
1982/február: Gy.20321982/február: Gy.20331982/február: Gy.20341982/február: Gy.2035
1982/február: Gy.20361982/február: Gy.20371982/február: F.23511982/február: F.2352
1982/február: F.23531982/február: F.23541982/február: F.23551982/március: Gy.2038
1982/március: Gy.20391982/március: Gy.20401982/március: Gy.20411982/március: Gy.2042
1982/március: F.23561982/március: F.23571982/március: F.23581982/március: F.2359
1982/március: F.23601982/március: F.23611982/március: Gy.20431982/március: Gy.2044
1982/március: Gy.20451982/április: Gy.20461982/április: Gy.20471982/április: Gy.2048
1982/április: Gy.20491982/április: F.23621982/április: F.23631982/április: F.2364
1982/április: F.23651982/április: Gy.20501982/április: Gy.20511982/április: Gy.2052
1982/április: Gy.20531982/április: F.23661982/április: F.23671982/május: Gy.2054
1982/május: Gy.20551982/május: Gy.20561982/május: Gy.20571982/május: Gy.2058
1982/május: F.23681982/május: F.23691982/május: F.23701982/május: F.2371
1982/május: F.23721982/május: Gy.20591982/május: Gy.20601982/május: Gy.2061
1982/május: F.23731982/szeptember: KSz.11982/szeptember: Gy.20621982/szeptember: Gy.2063
1982/szeptember: Gy.20641982/szeptember: F.23741982/szeptember: F.23751982/szeptember: F.2376
1982/szeptember: Gy.20651982/szeptember: Gy.20661982/szeptember: Gy.20671982/szeptember: Gy.2068
1982/szeptember: Gy.20691982/szeptember: F.23771982/szeptember: F.23781982/szeptember: F.2379
1982/október: KSz.21982/október: Gy.20701982/október: Gy.20711982/október: Gy.2072
1982/október: Gy.20731982/október: Gy.20741982/október: Gy.20751982/október: Gy.2076
1982/október: Gy.20771982/október: F.23801982/október: F.23811982/október: F.2382
1982/október: F.23831982/október: F.23841982/október: F.23851982/november: KSz.3
1982/november: Gy.20781982/november: Gy.20791982/november: Gy.20801982/november: Gy.2081
1982/november: Gy.20821982/november: Gy.20831982/november: F.23861982/november: F.2387
1982/november: F.23881982/november: F.23891982/november: F.23901982/november: Gy.2084
1982/november: Gy.20851982/november: F.23911982/december: KSz.41982/december: Sz.20
1982/december: Gy.20861982/december: F.23921982/december: F.23931982/december: Gy.2087
1982/december: Gy.20881982/december: Gy.20891982/december: Gy.20901982/december: Gy.2091
1982/december: Gy.20921982/december: Gy.20931982/december: F.23941982/december: F.2395
1982/december: F.23961982/december: F.23971983/január: KSz.51983/január: Sz.21
1983/január: Gy.20941983/január: Gy.20951983/január: Gy.20961983/január: Gy.2097
1983/január: Gy.20981983/január: F.23981983/január: F.23991983/január: F.2400
1983/január: Gy.20991983/január: Gy.21001983/január: Gy.21011983/január: F.2401
1983/január: F.24021983/január: F.24031983/február: Gy.21021983/február: Gy.2103
1983/február: Gy.21041983/február: Gy.21051983/február: KSz.61983/február: Gy.2106
1983/február: Gy.21071983/február: Gy.21081983/február: Gy.21091983/február: F.2404
1983/február: F.24051983/február: F.24061983/február: F.24071983/február: F.2408
1983/február: F.24091983/március: KSz.71983/március: Gy.21101983/március: Gy.2111
1983/március: Gy.21121983/március: Gy.21131983/március: Gy.21141983/március: Gy.2115
1983/március: Gy.21161983/március: Gy.21171983/március: F.24101983/március: F.2411
1983/március: F.24121983/március: F.24131983/március: F.24141983/március: F.2415
1983/április: KSz.81983/április: Gy.21181983/április: Gy.21191983/április: Gy.2120
1983/április: Gy.21211983/április: Gy.21221983/április: Gy.21231983/április: Gy.2124
1983/április: Gy.21251983/április: F.24161983/április: F.24171983/április: F.2418
1983/április: F.24191983/április: F.24201983/április: F.24211983/május: Gy.2126
1983/május: KSz.91983/május: Sz.251983/május: Gy.21271983/május: Gy.2128
1983/május: Gy.21291983/május: Gy.21301983/május: Gy.21311983/május: Gy.2132
1983/május: Gy.21331983/május: F.24221983/május: F.24231983/május: F.2424
1983/május: F.24251983/május: F.24261983/május: F.24271983/szeptember: Gy.2134
1983/szeptember: KSz.101983/szeptember: Gy.21351983/szeptember: Gy.21361983/szeptember: Gy.2137
1983/szeptember: Gy.21381983/szeptember: Gy.21391983/szeptember: Gy.21401983/szeptember: Gy.2141
1983/szeptember: F.24281983/szeptember: F.24291983/szeptember: F.24301983/szeptember: F.2431
1983/szeptember: F.24321983/szeptember: F.24331983/október: KSz.111983/október: Gy.2142
1983/október: Gy.21431983/október: Gy.21441983/október: Gy.21451983/október: Gy.2146
1983/október: Gy.21471983/október: F.24341983/október: F.24351983/október: F.2436
1983/október: F.24371983/október: F.24381983/október: Gy.21481983/október: Gy.2149
1983/október: F.24391983/november: KSz.121983/november: Gy.21501983/november: Gy.2151
1983/november: Gy.21521983/november: Gy.21531983/november: Gy.21541983/november: Gy.2155
1983/november: F.24401983/november: F.24411983/november: F.24421983/november: F.2443
1983/november: Gy.21561983/november: Gy.21571983/november: F.24441983/november: F.2445
1983/december: KSz.131983/december: Gy.21581983/december: Gy.21591983/december: Gy.2160
1983/december: Gy.21611983/december: Gy.21621983/december: Gy.21631983/december: Gy.2164
1983/december: F.24461983/december: F.24471983/december: F.24481983/december: F.2449
1983/december: F.24501983/december: F.24511983/december: Gy.21651984/január: KSz.14
1984/január: Gy.21661984/január: Gy.21671984/január: Gy.21681984/január: Gy.2169
1984/január: Gy.21711984/január: Gy.21721984/január: Gy.21701984/január: Gy.2173
1984/január: F.24521984/január: F.24541984/január: F.24551984/január: F.2456
1984/január: F.24571984/január: F.24531984/február: Gy.21741984/február: Gy.2175
1984/február: Gy.21761984/február: Gy.21771984/február: Gy.21781984/február: Gy.2179
1984/február: Gy.21801984/február: F.24581984/február: F.24591984/február: F.2461
1984/február: F.24621984/február: Gy.21811984/február: F.24601984/február: F.2463
1984/március: Gy.21821984/március: Gy.21831984/március: F.24651984/március: F.2466
1984/március: Gy.21851984/március: Gy.21861984/március: F.24641984/március: Gy.2184
1984/március: Gy.21871984/március: Gy.21881984/március: Gy.21891984/március: F.2467
1984/március: F.24681984/március: F.24691984/április: Sz.331984/április: Gy.2194
1984/április: Gy.21951984/április: Gy.21901984/április: Gy.21911984/április: Gy.2192
1984/április: Gy.21931984/április: F.24711984/április: F.24721984/április: F.2473
1984/április: F.24741984/április: Gy.21961984/április: F.24701984/április: F.2475
1984/április: Gy.21971984/május: Gy.21981984/május: Gy.21991984/május: Gy.2200
1984/május: Gy.22011984/május: Sz.341984/május: F.24771984/május: F.2481
1984/május: F.24761984/május: F.24781984/május: F.24791984/május: F.2480
1984/május: Gy.22021984/május: Gy.22031984/május: Gy.22041984/május: Gy.2205
1984/szeptember: C.11984/szeptember: C.21984/szeptember: C.31984/szeptember: C.4
1984/szeptember: Gy.22061984/szeptember: Gy.22071984/szeptember: Gy.22081984/szeptember: Gy.2209
1984/szeptember: Gy.22101984/szeptember: Gy.22111984/szeptember: Gy.22121984/szeptember: Gy.2213
1984/szeptember: F.24821984/szeptember: F.24831984/szeptember: F.24841984/szeptember: F.2485
1984/szeptember: F.24861984/szeptember: F.24871984/október: KSz.201984/október: C.5
1984/október: C.61984/október: C.71984/október: C.81984/október: Gy.2214
1984/október: Gy.22151984/október: Gy.22161984/október: Gy.22171984/október: Gy.2218
1984/október: Gy.22191984/október: Gy.22201984/október: Gy.22211984/október: F.2488
1984/október: F.24891984/október: F.24901984/október: F.24911984/október: F.2492
1984/október: F.24931984/november: C.121984/november: C.91984/november: C.10
1984/november: C.111984/november: Gy.22221984/november: Gy.22231984/november: Gy.2224
1984/november: Gy.22251984/november: F.24941984/november: F.24951984/november: F.2496
1984/november: Gy.22261984/november: Gy.22271984/november: Gy.22281984/november: Gy.2229
1984/november: F.24971984/november: F.24981984/november: F.24991984/december: C.13
1984/december: C.141984/december: C.151984/december: C.161984/december: Gy.2230
1984/december: Gy.22311984/december: Gy.22321984/december: Gy.22331984/december: Gy.2234
1984/december: F.25001984/december: F.25011984/december: F.25021984/december: F.2503
1984/december: Gy.22351984/december: Gy.22361984/december: Gy.22371984/december: F.2504
1984/december: F.25051985/január: C.171985/január: C.181985/január: C.19
1985/január: C.201985/január: Gy.22381985/január: Gy.22411985/január: Gy.2243
1985/január: Gy.22391985/január: Gy.22401985/január: Gy.22421985/január: Gy.2244
1985/január: F.25071985/január: F.25061985/január: F.25081985/január: F.2509
1985/január: F.25101985/január: F.25111985/január: Gy.22451985/február: C.21
1985/február: C.221985/február: C.231985/február: C.241985/február: Gy.2246
1985/február: Gy.22471985/február: Gy.22481985/február: Gy.22491985/február: Gy.2250
1985/február: Gy.22511985/február: Gy.22521985/február: F.25121985/február: F.2513
1985/február: F.25141985/február: F.25151985/február: F.25161985/február: Gy.2253
1985/február: F.25171985/március: C.251985/március: C.261985/március: C.27
1985/március: C.281985/március: Gy.22541985/március: F.25181985/március: Gy.2256
1985/március: Gy.22581985/március: Gy.22591985/március: Gy.22611985/március: Gy.2255
1985/március: Gy.22571985/március: Gy.22601985/március: F.25191985/március: F.2520
1985/március: F.25211985/március: F.25221985/március: F.25231985/április: C.29
1985/április: Gy.22621985/április: Gy.22641985/április: C.301985/április: C.31
1985/április: C.321985/április: Gy.22631985/április: F.25261985/április: Gy.2266
1985/április: Gy.22671985/április: Gy.22691985/április: F.25241985/április: F.2525
1985/április: F.25271985/április: F.25281985/április: Gy.22651985/április: Gy.2268
1985/április: F.25291985/május: C.331985/május: C.341985/május: C.35
1985/május: C.361985/május: Gy.22711985/május: Gy.22701985/május: Gy.2272
1985/május: Gy.22731985/május: F.25301985/május: F.25311985/május: Gy.2274
1985/május: Gy.22751985/május: Gy.22761985/május: Gy.22771985/május: F.2534
1985/május: F.25351985/május: F.25321985/május: F.25331985/szeptember: C.37
1985/szeptember: C.381985/szeptember: C.391985/szeptember: C.401985/szeptember: Gy.2279
1985/szeptember: Gy.22801985/szeptember: Gy.22811985/szeptember: Gy.22781985/szeptember: F.2537
1985/szeptember: Gy.22841985/szeptember: Gy.22851985/szeptember: F.25361985/szeptember: Gy.2282
1985/szeptember: Gy.22831985/szeptember: F.25381985/szeptember: F.25391985/szeptember: F.2540
1985/szeptember: F.25411985/október: C.411985/október: Gy.22861985/október: C.42
1985/október: C.431985/október: C.441985/október: F.25431985/október: Gy.2287
1985/október: Gy.22901985/október: Gy.22911985/október: F.25421985/október: Gy.2288
1985/október: Gy.22891985/október: Gy.22921985/október: Gy.22931985/október: F.2544
1985/október: F.25451985/október: F.25461985/október: F.25471985/november: C.45
1985/november: C.461985/november: C.471985/november: C.481985/november: Gy.2294
1985/november: Gy.22951985/november: Gy.22991985/november: Gy.22961985/november: Gy.2297
1985/november: Gy.22981985/november: Gy.23001985/november: Gy.23011985/november: F.2548
1985/november: F.25491985/november: F.25501985/november: F.25511985/november: F.2552
1985/november: F.25531985/december: C.491985/december: Gy.23021985/december: Gy.2303
1985/december: Gy.23061985/december: C.501985/december: C.511985/december: C.52
1985/december: Gy.23041985/december: Gy.23051985/december: Gy.23071985/december: Gy.2308
1985/december: F.25541985/december: F.25561985/december: Gy.23091985/december: F.2555
1985/december: F.25571985/december: F.25581985/december: F.25591986/január: Gy.2310
1986/január: C.531986/január: C.541986/január: C.551986/január: C.56
1986/január: KSz.321986/január: Gy.23111986/január: F.25601986/január: Gy.2313
1986/január: Gy.23141986/január: F.25611986/január: Gy.23121986/január: Gy.2315
1986/január: Gy.23161986/január: Gy.23171986/január: F.25621986/január: F.2563
1986/január: F.25641986/január: F.25651986/február: Gy.23191986/február: Gy.2321
1986/február: Gy.23221986/február: C.571986/február: C.581986/február: C.59
1986/február: C.601986/február: Gy.23181986/február: Gy.23201986/február: Gy.2323
1986/február: F.25701986/február: Gy.23241986/február: Gy.23251986/február: F.2566
1986/február: F.25671986/február: F.25681986/február: F.25691986/február: F.2571
1986/március: C.611986/március: C.621986/március: C.631986/március: C.64
1986/március: Gy.23271986/március: Gy.23291986/március: Gy.23301986/március: Gy.2331
1986/március: Gy.23261986/március: Gy.23281986/március: Gy.23321986/március: Gy.2333
1986/március: F.25721986/március: F.25731986/március: F.25741986/március: F.2575
1986/március: F.25761986/március: F.25771986/április: C.651986/április: C.66
1986/április: C.671986/április: C.681986/április: Gy.23341986/április: Gy.2335
1986/április: Gy.23361986/április: Gy.23371986/április: Gy.23381986/április: Gy.2339
1986/április: Gy.23401986/április: Gy.23411986/április: F.25781986/április: F.2579
1986/április: F.25801986/április: F.25811986/április: F.25821986/április: F.2583
1986/május: C.691986/május: KSz.361986/május: C.701986/május: C.71
1986/május: C.721986/május: Gy.23421986/május: Gy.23431986/május: Gy.2344
1986/május: Gy.23451986/május: Gy.23461986/május: Gy.23471986/május: Gy.2348
1986/május: Gy.23491986/május: F.25871986/május: F.25841986/május: F.2585
1986/május: F.25861986/május: F.25881986/május: F.25891986/szeptember: C.73
1986/szeptember: C.741986/szeptember: C.751986/szeptember: C.761986/szeptember: Gy.2350
1986/szeptember: Gy.23511986/szeptember: Gy.23571986/szeptember: F.25901986/szeptember: Gy.2352
1986/szeptember: Gy.23531986/szeptember: Gy.23541986/szeptember: Gy.23551986/szeptember: Gy.2356
1986/szeptember: F.25911986/szeptember: F.25921986/szeptember: F.25931986/szeptember: F.2594
1986/szeptember: F.25951986/október: C.801986/október: C.771986/október: C.78
1986/október: C.791986/október: Gy.23581986/október: Gy.23591986/október: Gy.2360
1986/október: Gy.23611986/október: Gy.23621986/október: Gy.23631986/október: Gy.2364
1986/október: Gy.23651986/október: F.25961986/október: F.25971986/október: F.2598
1986/október: F.25991986/október: F.26001986/október: F.26011986/november: C.81
1986/november: C.821986/november: C.841986/november: C.831986/november: Gy.2366
1986/november: Gy.23671986/november: Gy.23681986/november: Gy.23691986/november: Gy.2370
1986/november: Gy.23711986/november: Gy.23721986/november: F.26021986/november: F.2603
1986/november: F.26041986/november: F.26051986/november: F.26061986/november: F.2607
1986/november: Gy.23731986/december: C.851986/december: C.861986/december: C.87
1986/december: C.881986/december: Gy.23761986/december: Gy.23741986/december: Gy.2375
1986/december: Gy.23771986/december: Gy.23781986/december: F.26081986/december: F.2609
1986/december: F.26101986/december: Gy.23791986/december: Gy.23801986/december: Gy.2381
1986/december: F.26111986/december: F.26121986/december: F.26131987/január: C.90
1987/január: C.891987/január: C.911987/január: C.921987/január: Gy.2382
1987/január: Gy.23831987/január: Gy.23841987/január: Gy.23851987/január: Gy.2386
1987/január: Gy.23871987/január: Gy.23881987/január: Gy.23891987/január: F.2614
1987/január: F.26151987/január: F.26161987/január: F.26171987/január: F.2618
1987/január: F.26191987/február: C.931987/február: C.941987/február: C.96
1987/február: C.951987/február: Gy.23901987/február: Gy.23911987/február: F.2620
1987/február: Gy.23921987/február: Gy.23931987/február: Gy.23941987/február: Gy.2395
1987/február: Gy.23961987/február: Gy.23971987/február: F.26251987/február: F.2621
1987/február: F.26221987/február: F.26231987/február: F.26241987/március: C.97
1987/március: C.981987/március: C.991987/március: C.1001987/március: Gy.2399
1987/március: Gy.24001987/március: Gy.23981987/március: F.26261987/március: F.2627
1987/március: Gy.24011987/március: Gy.24031987/március: Gy.24041987/március: Gy.2405
1987/március: Gy.24021987/március: F.26281987/március: F.26291987/március: F.2630
1987/március: F.26311987/április: C.1031987/április: C.1041987/április: C.101
1987/április: C.1021987/április: Gy.24101987/április: Gy.24061987/április: Gy.2407
1987/április: Gy.24081987/április: Gy.24091987/április: Gy.24111987/április: F.2632
1987/április: F.26331987/április: F.26341987/április: Gy.24121987/április: Gy.2413
1987/április: F.26351987/április: F.26361987/április: F.26371987/május: C.105
1987/május: C.1071987/május: C.1061987/május: C.1081987/május: Gy.2414
1987/május: Gy.24151987/május: Gy.24161987/május: Gy.24171987/május: Gy.2418
1987/május: Gy.24191987/május: Gy.24201987/május: Gy.24211987/május: F.2638
1987/május: F.26391987/május: F.26401987/május: F.26411987/május: F.2642
1987/május: F.26431987/szeptember: C.1091987/szeptember: C.1101987/szeptember: C.111
1987/szeptember: C.1121987/szeptember: Gy.24221987/szeptember: Gy.24241987/szeptember: Gy.2423
1987/szeptember: Gy.24251987/szeptember: Gy.24261987/szeptember: Gy.24271987/szeptember: Gy.2428
1987/szeptember: Gy.24291987/szeptember: F.26451987/szeptember: F.26441987/szeptember: F.2646
1987/szeptember: F.26471987/szeptember: F.26481987/szeptember: F.26491987/október: C.113
1987/október: C.1141987/október: C.1151987/október: C.1161987/október: Gy.2430
1987/október: Gy.24311987/október: Gy.24321987/október: Gy.24331987/október: F.2655
1987/október: F.26501987/október: F.26511987/október: F.26521987/október: F.2653
1987/október: F.26541987/október: Gy.24341987/október: Gy.24351987/október: Gy.2436
1987/október: Gy.24371987/november: C.1171987/november: C.1181987/november: C.119
1987/november: C.1201987/november: Gy.24391987/november: Gy.24381987/november: Gy.2440
1987/november: Gy.24411987/november: Gy.24421987/november: Gy.24431987/november: F.2656
1987/november: F.26571987/november: F.26581987/november: F.26591987/november: Gy.2444
1987/november: Gy.24451987/november: F.26611987/november: F.26601987/december: C.121
1987/december: C.1221987/december: Gy.24461987/december: C.1231987/december: C.124
1987/december: Gy.24471987/december: Gy.24531987/december: Gy.24481987/december: F.2662
1987/december: F.26631987/december: Gy.24491987/december: Gy.24501987/december: Gy.2451
1987/december: Gy.24521987/december: F.26661987/december: F.26671987/december: F.2664
1987/december: F.26651988/január: C.1251988/január: C.1261988/január: C.127
1988/január: C.1281988/január: Gy.24541988/január: F.26711988/január: Gy.2461
1988/január: F.26681988/január: F.26691988/január: F.26701988/január: F.2672
1988/január: F.26731988/január: Gy.24551988/január: Gy.24561988/január: Gy.2457
1988/január: Gy.24581988/január: Gy.24591988/január: Gy.24601988/február: C.129
1988/február: C.1301988/február: C.1311988/február: C.1321988/február: Gy.2465
1988/február: Gy.24621988/február: Gy.24631988/február: Gy.24641988/február: Gy.2466
1988/február: Gy.24671988/február: Gy.24681988/február: Gy.24691988/február: F.2674
1988/február: F.26751988/február: F.26761988/február: F.26771988/február: F.2678
1988/február: F.26791988/március: C.1331988/március: C.1341988/március: C.135
1988/március: C.1361988/március: Gy.24701988/március: Gy.24721988/március: Gy.2473
1988/március: Gy.24711988/március: Gy.24741988/március: Gy.24751988/március: Gy.2476
1988/március: Gy.24771988/március: F.26801988/március: F.26811988/március: F.2682
1988/március: F.26831988/március: F.26841988/március: F.26851988/április: C.137
1988/április: C.1381988/április: C.1391988/április: C.1401988/április: Gy.2482
1988/április: Gy.24841988/április: Gy.24851988/április: Gy.24781988/április: Gy.2479
1988/április: Gy.24801988/április: Gy.24811988/április: Gy.24831988/április: F.2687
1988/április: F.26861988/április: F.26881988/április: F.26891988/április: F.2690
1988/április: F.26911988/május: Gy.24871988/május: Gy.24861988/május: C.141
1988/május: C.1421988/május: C.1431988/május: C.1441988/május: Gy.2488
1988/május: F.26921988/május: Gy.24891988/május: Gy.24901988/május: Gy.2491
1988/május: Gy.24921988/május: Gy.24931988/május: F.26931988/május: F.2694
1988/május: F.26951988/május: F.26961988/május: F.26971988/szeptember: C.145
1988/szeptember: C.1461988/szeptember: Gy.24941988/szeptember: Gy.24951988/szeptember: Gy.2496
1988/szeptember: Gy.24971988/szeptember: Gy.24981988/szeptember: C.1471988/szeptember: C.148
1988/szeptember: F.26981988/szeptember: F.26991988/szeptember: F.27011988/szeptember: F.2702
1988/szeptember: F.27031988/szeptember: Gy.24991988/szeptember: Gy.25001988/szeptember: Gy.2501
1988/szeptember: F.27001988/október: C.1491988/október: C.1501988/október: C.151
1988/október: C.1521988/október: Gy.25021988/október: Gy.25031988/október: Gy.2504
1988/október: Gy.25051988/október: Gy.25061988/október: Gy.25071988/október: Gy.2508
1988/október: F.27041988/október: F.27051988/október: F.27061988/október: F.2708
1988/október: F.27091988/október: Gy.25091988/október: F.27071988/november: C.153
1988/november: C.1541988/november: C.1551988/november: C.1561988/november: Gy.2510
1988/november: Gy.25111988/november: Gy.25121988/november: Gy.25131988/november: Gy.2514
1988/november: Gy.25151988/november: Gy.25161988/november: F.27101988/november: F.2711
1988/november: F.27121988/november: F.27131988/november: F.27141988/november: F.2715
1988/november: Gy.25171988/december: C.1571988/december: C.1581988/december: C.159
1988/december: C.1601988/december: Gy.25181988/december: Gy.25191988/december: Gy.2520
1988/december: F.27161988/december: F.27171988/december: F.27181988/december: F.2719
1988/december: Gy.25211988/december: Gy.25221988/december: Gy.25231988/december: Gy.2524
1988/december: Gy.25251988/december: F.27201988/december: F.27211989/január: C.161
1989/január: C.1621989/január: C.1631989/január: C.1641989/január: Gy.2526
1989/január: Gy.25271989/január: Gy.25281989/január: Gy.25291989/január: Gy.2532
1989/január: F.27221989/január: F.27231989/január: Gy.25301989/január: Gy.2531
1989/január: Gy.25331989/január: F.27241989/január: F.27251989/január: F.2726
1989/január: F.27271989/február: C.1651989/február: C.1661989/február: C.167
1989/február: Gy.25341989/február: Gy.25351989/február: Gy.25361989/február: Gy.2537
1989/február: Gy.25381989/február: C.1681989/február: F.27311989/február: Gy.2540
1989/február: F.27281989/február: F.27291989/február: F.27301989/február: F.2732
1989/február: F.27331989/február: Gy.25391989/február: Gy.25411989/március: C.169
1989/március: C.1701989/március: C.1711989/március: C.1721989/március: Gy.2544
1989/március: Gy.25451989/március: Gy.25471989/március: Gy.25481989/március: Gy.2549
1989/március: Gy.25421989/március: Gy.25431989/március: Gy.25461989/március: F.2734
1989/március: F.27371989/március: F.27391989/március: F.27351989/március: F.2736
1989/március: F.27381989/április: C.1731989/április: C.1741989/április: C.175
1989/április: C.1761989/április: Gy.25501989/április: Gy.25511989/április: Gy.2554
1989/április: Gy.25551989/április: Gy.25561989/április: Gy.25521989/április: Gy.2553
1989/április: Gy.25571989/április: F.27421989/április: F.27451989/április: F.2740
1989/április: F.27411989/április: F.27431989/április: F.27441989/május: C.181
1989/május: C.1821989/május: C.1831989/május: C.1841989/május: Gy.2558
1989/május: F.27461989/május: Gy.25591989/május: Gy.25611989/május: Gy.2562
1989/május: Gy.25631989/május: Gy.25641989/május: Gy.25651989/május: Gy.2560
1989/május: F.27501989/május: F.27471989/május: F.27491989/május: F.2751
1989/május: F.27481989/szeptember: C.1851989/szeptember: C.1861989/szeptember: C.187
1989/szeptember: C.1881989/szeptember: Gy.25661989/szeptember: Gy.25671989/szeptember: F.2752
1989/szeptember: F.27531989/szeptember: Gy.25681989/szeptember: Gy.25691989/szeptember: Gy.2570
1989/szeptember: Gy.25711989/szeptember: Gy.25721989/szeptember: Gy.25731989/szeptember: F.2754
1989/szeptember: F.27551989/szeptember: F.27561989/szeptember: F.27571989/október: C.189
1989/október: C.1901989/október: C.1921989/október: C.1911989/október: Gy.2575
1989/október: Gy.25741989/október: Gy.25761989/október: Gy.25771989/október: Gy.2578
1989/október: Gy.25791989/október: Gy.25801989/október: F.27581989/október: F.2759
1989/október: F.27601989/október: F.27611989/október: F.27621989/október: F.2763
1989/október: Gy.25811989/november: C.1961989/november: C.1931989/november: C.194
1989/november: C.1951989/november: Gy.25851989/november: Gy.25821989/november: Gy.2583
1989/november: Gy.25841989/november: Gy.25861989/november: Gy.25871989/november: Gy.2588
1989/november: Gy.25891989/november: F.27641989/november: F.27651989/november: F.2766
1989/november: F.27671989/november: F.27681989/november: F.27691989/december: C.197
1989/december: C.1991989/december: C.2001989/december: C.1981989/december: Gy.2590
1989/december: Gy.25911989/december: Gy.25921989/december: Gy.25931989/december: F.2772
1989/december: Gy.25941989/december: Gy.25961989/december: Gy.25971989/december: F.2770
1989/december: F.27711989/december: Gy.25951989/december: F.27741989/december: F.2775
1989/december: F.27731990/január: C.2011990/január: C.2021990/január: C.203
1990/január: C.2041990/január: Gy.26041990/január: Gy.26051990/január: Gy.2598
1990/január: Gy.25991990/január: Gy.26001990/január: Gy.26011990/január: Gy.2602
1990/január: Gy.26031990/január: F.27761990/január: F.27771990/január: F.2778
1990/január: F.27791990/január: F.27801990/január: F.27811990/február: C.205
1990/február: Gy.26081990/február: Gy.26091990/február: C.2061990/február: C.207
1990/február: C.2081990/február: Gy.26061990/február: Gy.26071990/február: F.2782
1990/február: F.27831990/február: Gy.26101990/február: Gy.26121990/február: Gy.2613
1990/február: F.27841990/február: F.27851990/február: Gy.26111990/február: F.2786
1990/február: F.27871990/március: C.2091990/március: C.2101990/március: C.211
1990/március: C.2121990/március: Gy.26141990/március: Gy.26151990/március: Gy.2616
1990/március: Gy.26171990/március: Gy.26181990/március: Gy.26191990/március: Gy.2621
1990/március: F.27881990/március: Gy.26201990/március: F.27891990/március: F.2790
1990/március: F.27931990/március: F.27911990/március: F.27921990/április: C.213
1990/április: C.2151990/április: C.2161990/április: C.2141990/április: Gy.2623
1990/április: Gy.26241990/április: Gy.26251990/április: Gy.26261990/április: Gy.2628
1990/április: Gy.26291990/április: Gy.26301990/április: Gy.26271990/április: F.2794
1990/április: F.27951990/április: F.27981990/április: F.27991990/április: F.2796
1990/április: F.27971990/május: C.2171990/május: C.2181990/május: C.219
1990/május: C.2201990/május: Gy.26331990/május: Gy.26341990/május: Gy.2635
1990/május: Gy.26361990/május: Gy.26311990/május: Gy.26321990/május: Gy.2637
1990/május: Gy.26301990/május: F.28001990/május: F.28011990/május: F.2803
1990/május: F.28051990/május: F.28021990/május: F.28041990/szeptember: C.221
1990/szeptember: C.2221990/szeptember: C.2231990/szeptember: C.2241990/szeptember: Gy.2638
1990/szeptember: Gy.26391990/szeptember: Gy.26401990/szeptember: Gy.26411990/szeptember: Gy.2642
1990/szeptember: Gy.26431990/szeptember: Gy.26441990/szeptember: Gy.26451990/szeptember: F.2807
1990/szeptember: F.28081990/szeptember: F.28091990/szeptember: F.28101990/szeptember: F.2811
1990/szeptember: F.28061990/október: C.2251990/október: C.2261990/október: C.227
1990/október: C.2281990/október: Gy.26461990/október: Gy.26471990/október: Gy.2648
1990/október: Gy.26511990/október: Gy.26521990/október: Gy.26531990/október: Gy.2649
1990/október: Gy.26501990/október: F.28141990/október: F.28151990/október: F.2816
1990/október: F.28171990/október: F.28121990/október: F.28131990/november: C.229
1990/november: C.2301990/november: C.2311990/november: C.2321990/november: Gy.2654
1990/november: Gy.26551990/november: Gy.26561990/november: Gy.26571990/november: F.2819
1990/november: F.28211990/november: F.28221990/november: F.28231990/november: Gy.2658
1990/november: Gy.26591990/november: Gy.26601990/november: Gy.26611990/november: F.2818
1990/november: F.28201990/december: C.2351990/december: C.2331990/december: C.234
1990/december: C.2361990/december: Gy.26621990/december: F.28251990/december: Gy.2663
1990/december: Gy.26641990/december: Gy.26651990/december: Gy.26661990/december: Gy.2667
1990/december: Gy.26691990/december: F.28241990/december: Gy.26681990/december: F.2826
1990/december: F.28271990/december: F.28281990/december: F.28291991/január: C.238
1991/január: Gy.26701991/január: Gy.26711991/január: C.2391991/január: C.237
1991/január: C.2401991/január: Gy.26721991/január: F.28301991/január: F.2831
1991/január: Gy.26741991/január: Gy.26731991/január: Gy.26751991/január: Gy.2676
1991/január: Gy.26771991/január: F.28321991/január: F.28331991/január: F.2834
1991/január: F.28351991/február: C.2411991/február: C.2421991/február: C.243
1991/február: C.2441991/február: Gy.26781991/február: Gy.26841991/február: Gy.2679
1991/február: Gy.26801991/február: Gy.26811991/február: Gy.26821991/február: Gy.2683
1991/február: Gy.26851991/február: F.28361991/február: F.28371991/február: F.2838
1991/február: F.28391991/február: F.28411991/február: F.28401991/március: Gy.2686
1991/március: Gy.26871991/március: Gy.26881991/március: C.2451991/március: C.246
1991/március: C.2471991/március: C.2481991/március: F.28421991/március: F.2843
1991/március: F.28441991/március: Gy.26891991/március: Gy.26921991/március: Gy.2693
1991/március: Gy.26901991/március: Gy.26911991/március: F.28451991/március: F.2846
1991/március: F.28471991/április: C.2491991/április: Gy.26941991/április: Gy.2695
1991/április: Gy.26961991/április: Gy.26971991/április: C.2501991/április: C.251
1991/április: C.2521991/április: Gy.26981991/április: Gy.26991991/április: Gy.2700
1991/április: Gy.27011991/április: F.28481991/április: F.28491991/április: F.2850
1991/április: F.28511991/április: F.28521991/április: F.28531991/május: C.253
1991/május: C.2541991/május: C.2551991/május: C.2561991/május: Gy.2702
1991/május: Gy.27031991/május: Gy.27041991/május: Gy.27051991/május: Gy.2706
1991/május: Gy.27071991/május: Gy.27081991/május: Gy.27091991/május: F.2854
1991/május: F.28551991/május: F.28561991/május: F.28571991/május: F.2858
1991/május: F.28591991/szeptember: C.2571991/szeptember: C.2591991/szeptember: C.260
1991/szeptember: C.2581991/szeptember: Gy.27101991/szeptember: Gy.27111991/szeptember: Gy.2712
1991/szeptember: Gy.27131991/szeptember: Gy.27141991/szeptember: Gy.27151991/szeptember: Gy.2716
1991/szeptember: F.28651991/szeptember: F.28601991/szeptember: F.28611991/szeptember: F.2862
1991/szeptember: F.28631991/szeptember: F.28641991/szeptember: Gy.27171991/október: C.261
1991/október: C.2621991/október: C.2631991/október: C.2641991/október: Gy.2718
1991/október: Gy.27191991/október: F.28671991/október: Gy.27241991/október: F.2866
1991/október: Gy.27201991/október: Gy.27211991/október: Gy.27221991/október: Gy.2723
1991/október: Gy.27251991/október: F.28681991/október: F.28711991/október: F.2869
1991/október: F.28701991/november: C.2681991/november: C.2651991/november: C.266
1991/november: C.2671991/november: Gy.27321991/november: F.28721991/november: Gy.2726
1991/november: Gy.27271991/november: Gy.27281991/november: Gy.27291991/november: Gy.2730
1991/november: Gy.27311991/november: Gy.27331991/november: F.28731991/november: F.2874
1991/november: F.28751991/november: F.28761991/november: F.28771991/december: C.270
1991/december: C.2711991/december: C.2721991/december: Gy.27341991/december: C.273
1991/december: F.28781991/december: F.28791991/december: Gy.27351991/december: Gy.2736
1991/december: Gy.27371991/december: Gy.27381991/december: Gy.27391991/december: Gy.2740
1991/december: Gy.27411991/december: F.28801991/december: F.28811991/december: F.2882
1991/december: F.28831992/január: C.2741992/január: C.2731992/január: C.275
1992/január: C.2761992/január: Gy.27421992/január: Gy.27431992/január: Gy.2744
1992/január: Gy.27451992/január: Gy.27461992/január: Gy.27471992/január: Gy.2748
1992/január: Gy.27491992/január: F.28841992/január: F.28891992/január: F.2885
1992/január: F.28861992/január: F.28871992/január: F.28881992/február: C.277
1992/február: C.2781992/február: C.2791992/február: C.2801992/február: F.2890
1992/február: Gy.27501992/február: Gy.27511992/február: Gy.27521992/február: Gy.2753
1992/február: Gy.27541992/február: Gy.27551992/február: Gy.27561992/február: Gy.2757
1992/február: F.28921992/február: F.28911992/február: F.28931992/február: F.2894
1992/február: F.28951992/március: C.2811992/március: C.2841992/március: C.282
1992/március: C.2831992/március: Gy.27581992/március: Gy.27591992/március: Gy.2763
1992/március: F.28961992/március: F.28971992/március: F.28981992/március: F.2899
1992/március: Gy.27601992/március: Gy.27611992/március: Gy.27621992/március: Gy.2764
1992/március: Gy.27651992/március: F.29001992/március: F.29011992/április: C.285
1992/április: C.2861992/április: C.2871992/április: C.2881992/április: Gy.2766
1992/április: Gy.27671992/április: Gy.27681992/április: Gy.27691992/április: F.2905
1992/április: F.29021992/április: F.29031992/április: F.29041992/április: Gy.2770
1992/április: Gy.27711992/április: Gy.27721992/április: Gy.27731992/április: F.2906
1992/április: F.29071992/május: C.2891992/május: C.2901992/május: C.291
1992/május: C.2921992/május: Gy.27741992/május: Gy.27781992/május: Gy.2781
1992/május: F.29081992/május: F.29091992/május: Gy.27751992/május: Gy.2776
1992/május: Gy.27771992/május: Gy.27791992/május: Gy.27801992/május: F.2910
1992/május: F.29111992/május: F.29121992/május: F.29131992/szeptember: C.293
1992/szeptember: C.2941992/szeptember: C.2951992/szeptember: C.2961992/szeptember: Gy.2782
1992/szeptember: F.29141992/szeptember: F.29151992/szeptember: Gy.27831992/szeptember: Gy.2784
1992/szeptember: Gy.27851992/szeptember: Gy.27861992/szeptember: Gy.27871992/szeptember: Gy.2788
1992/szeptember: Gy.27891992/szeptember: F.29161992/szeptember: F.29171992/szeptember: F.2918
1992/szeptember: F.29191992/október: C.2991992/október: C.2971992/október: C.298
1992/október: C.3001992/október: Gy.27901992/október: Gy.27911992/október: Gy.2793
1992/október: Gy.27961992/október: Gy.27971992/október: Gy.27921992/október: Gy.2794
1992/október: Gy.27951992/október: F.29201992/október: F.29211992/október: F.2922
1992/október: F.29231992/október: F.29241992/október: F.29251992/november: C.302
1992/november: C.3031992/november: Gy.27981992/november: Gy.27991992/november: C.301
1992/november: C.3041992/november: F.29261992/november: F.29271992/november: F.2928
1992/november: F.29291992/november: Gy.28001992/november: Gy.28011992/november: Gy.2802
1992/november: Gy.28051992/november: Gy.28031992/november: Gy.28041992/november: F.2930
1992/november: F.29311992/december: Gy.28061992/december: Gy.28071992/december: C.305
1992/december: C.3061992/december: C.3071992/december: C.3081992/december: F.2932
1992/december: F.29331992/december: Gy.28081992/december: Gy.28091992/december: Gy.2810
1992/december: Gy.28131992/december: Gy.28111992/december: Gy.28121992/december: F.2934
1992/december: F.29351992/december: F.29361992/december: F.29371993/január: C.309
1993/január: C.3101993/január: C.3111993/január: C.3121993/január: Gy.2818
1993/január: Gy.28141993/január: Gy.28151993/január: Gy.28161993/január: Gy.2817
1993/január: Gy.28191993/január: Gy.28211993/január: F.29381993/január: F.2941
1993/január: Gy.28201993/január: F.29391993/január: F.29401993/január: F.2942
1993/január: F.29431993/február: C.3131993/február: Gy.28241993/február: Gy.2822
1993/február: Gy.28231993/február: C.3141993/február: C.3151993/február: C.316
1993/február: Gy.28251993/február: F.29451993/február: F.29461993/február: Gy.2826
1993/február: Gy.28281993/február: F.29471993/február: Gy.28271993/február: F.2944
1993/február: Gy.28291993/február: F.29481993/február: F.29491993/március: C.317
1993/március: C.3191993/március: C.3201993/március: Gy.28341993/március: Gy.2830
1993/március: Gy.28311993/március: Gy.28331993/március: Gy.28351993/március: C.318
1993/március: Gy.28321993/március: F.29501993/március: F.29511993/március: F.2952
1993/március: Gy.28361993/március: Gy.28371993/március: F.29531993/március: F.2954
1993/március: F.29551993/április: C.3211993/április: C.3221993/április: C.323
1993/április: C.3241993/április: Gy.28381993/április: Gy.28391993/április: F.2956
1993/április: F.29571993/április: F.29581993/április: Gy.28421993/április: Gy.2843
1993/április: Gy.28441993/április: Gy.28451993/április: F.29591993/április: Gy.2840
1993/április: Gy.28411993/április: F.29611993/április: F.29601993/május: C.325
1993/május: C.3261993/május: C.3271993/május: C.3281993/május: Gy.2852
1993/május: Gy.28531993/május: Gy.28461993/május: Gy.28481993/május: Gy.2851
1993/május: Gy.28471993/május: Gy.28491993/május: Gy.28501993/május: F.2962
1993/május: F.29631993/május: F.29641993/május: F.29651993/május: F.2966
1993/május: F.29671993/szeptember: C.3291993/szeptember: C.3301993/szeptember: C.331
1993/szeptember: C.3321993/szeptember: Gy.28581993/szeptember: Gy.28591993/szeptember: Gy.2860
1993/szeptember: Gy.28611993/szeptember: F.29681993/szeptember: Gy.28541993/szeptember: Gy.2855
1993/szeptember: Gy.28561993/szeptember: Gy.28571993/szeptember: N.21993/szeptember: F.2969
1993/szeptember: F.29701993/szeptember: F.29711993/szeptember: F.29721993/szeptember: F.2973
1993/szeptember: N.11993/szeptember: N.31993/szeptember: N.41993/október: C.335
1993/október: C.3361993/október: C.3331993/október: C.3341993/október: Gy.2862
1993/október: Gy.28631993/október: F.29741993/október: F.29751993/október: F.2976
1993/október: Gy.28641993/október: Gy.28651993/október: Gy.28661993/október: Gy.2867
1993/október: Gy.28681993/október: Gy.28691993/október: F.29771993/október: F.2978
1993/október: F.29791993/október: N.51993/október: N.61993/október: N.7
1993/október: N.81993/november: C.3381993/november: C.3391993/november: Gy.2870
1993/november: C.3371993/november: C.3401993/november: Gy.28711993/november: Gy.2872
1993/november: F.29801993/november: F.29811993/november: Gy.28731993/november: Gy.2874
1993/november: Gy.28751993/november: Gy.28761993/november: Gy.28771993/november: F.2985
1993/november: N.111993/november: F.29821993/november: F.29831993/november: F.2984
1993/november: N.91993/november: N.101993/november: N.121993/december: C.341
1993/december: C.3421993/december: C.3431993/december: C.3441993/december: Gy.2878
1993/december: Gy.28791993/december: Gy.28821993/december: Gy.28841993/december: Gy.2880
1993/december: Gy.28811993/december: Gy.28831993/december: F.29871993/december: F.2988
1993/december: Gy.28851993/december: F.29861993/december: F.29891993/december: F.2990
1993/december: F.29911993/december: N.131993/december: N.141993/december: N.15
1993/december: N.161994/január: C.3451994/január: C.3461994/január: C.347
1994/január: C.3481994/január: Gy.28861994/január: Gy.28871994/január: F.2992
1994/január: F.29931994/január: Gy.28881994/január: Gy.28891994/január: Gy.2890
1994/január: Gy.28911994/január: Gy.28921994/január: Gy.28931994/január: F.2994
1994/január: F.29951994/január: F.29961994/január: F.29971994/január: N.17
1994/január: N.181994/január: N.191994/január: N.201994/február: C.349
1994/február: C.3501994/február: C.3511994/február: C.3521994/február: Gy.2894
1994/február: Gy.28951994/február: Gy.28961994/február: Gy.28971994/február: Gy.2898
1994/február: F.29981994/február: F.29991994/február: F.30001994/február: F.3001
1994/február: F.30021994/február: F.30031994/február: Gy.28991994/február: Gy.2900
1994/február: Gy.29011994/február: N.211994/február: N.221994/február: N.23
1994/február: N.241994/március: C.3531994/március: C.3541994/március: C.355
1994/március: C.3561994/március: Gy.29021994/március: Gy.29031994/március: Gy.2904
1994/március: Gy.29051994/március: Gy.29061994/március: Gy.29071994/március: Gy.2908
1994/március: Gy.29091994/március: F.30041994/március: F.30051994/március: F.3006
1994/március: F.30071994/március: F.30081994/március: F.30091994/március: N.25
1994/március: N.261994/március: N.271994/március: N.281994/április: C.357
1994/április: C.3581994/április: C.3591994/április: C.3601994/április: Gy.2910
1994/április: Gy.29111994/április: Gy.29121994/április: Gy.29131994/április: Gy.2914
1994/április: Gy.29151994/április: Gy.29161994/április: Gy.29171994/április: F.3010
1994/április: F.30111994/április: F.30121994/április: F.30131994/április: F.3014
1994/április: F.30151994/április: N.291994/április: N.301994/április: N.31
1994/április: N.321994/május: C.3611994/május: C.3621994/május: C.363
1994/május: C.3641994/május: Gy.29181994/május: Gy.29191994/május: F.3016
1994/május: F.30171994/május: Gy.29201994/május: Gy.29211994/május: Gy.2922
1994/május: Gy.29231994/május: Gy.29241994/május: Gy.29251994/május: F.3018
1994/május: F.30191994/május: F.30201994/május: F.30211994/május: N.33
1994/május: N.341994/május: N.351994/május: N.361994/szeptember: C.365
1994/szeptember: C.3661994/szeptember: C.3671994/szeptember: C.3681994/szeptember: Gy.2926
1994/szeptember: Gy.29271994/szeptember: Gy.29281994/szeptember: F.30221994/szeptember: F.3023
1994/szeptember: F.30241994/szeptember: Gy.29291994/szeptember: Gy.29301994/szeptember: Gy.2931
1994/szeptember: Gy.29321994/szeptember: Gy.29331994/szeptember: F.30251994/szeptember: F.3026
1994/szeptember: F.30271994/szeptember: N.371994/szeptember: N.381994/szeptember: N.39
1994/szeptember: N.401994/október: C.3691994/október: C.3701994/október: C.371
1994/október: C.3721994/október: Gy.29341994/október: Gy.29351994/október: Gy.2936
1994/október: F.30281994/október: F.30291994/október: F.30301994/október: Gy.2937
1994/október: Gy.29381994/október: Gy.29391994/október: Gy.29401994/október: Gy.2941
1994/október: F.30311994/október: F.30321994/október: F.30331994/október: N.41
1994/október: N.421994/október: N.431994/október: N.441994/november: C.373
1994/november: C.3741994/november: C.3751994/november: C.3761994/november: Gy.2942
1994/november: Gy.29431994/november: F.30341994/november: F.30351994/november: Gy.2944
1994/november: Gy.29451994/november: Gy.29461994/november: Gy.29471994/november: Gy.2948
1994/november: Gy.29491994/november: F.30361994/november: F.30371994/november: F.3038
1994/november: F.30391994/november: N.451994/november: N.461994/november: N.47
1994/november: N.481994/december: C.3771994/december: C.3781994/december: C.379
1994/december: C.3801994/december: Gy.29501994/december: Gy.29511994/december: F.3040
1994/december: F.30411994/december: Gy.29521994/december: Gy.29531994/december: Gy.2954
1994/december: Gy.29551994/december: Gy.29561994/december: Gy.29571994/december: F.3042
1994/december: F.30431994/december: F.30441994/december: F.30451994/december: N.49
1994/december: N.501994/december: N.511994/december: N.521995/január: C.381
1995/január: C.3821995/január: C.3831995/január: C.3841995/január: Gy.2958
1995/január: Gy.29591995/január: Gy.29601995/január: Gy.29611995/január: Gy.2962
1995/január: F.30461995/január: F.30471995/január: F.30481995/január: F.3049
1995/január: F.30501995/január: Gy.29631995/január: Gy.29641995/január: Gy.2965
1995/január: F.30511995/január: N.531995/január: N.541995/január: N.55
1995/január: N.561995/február: C.3851995/február: C.3861995/február: C.387
1995/február: C.3881995/február: Gy.29661995/február: Gy.29671995/február: Gy.2968
1995/február: Gy.29691995/február: F.30521995/február: F.30531995/február: F.3054
1995/február: F.30551995/február: F.30561995/február: Gy.29701995/február: Gy.2971
1995/február: Gy.29721995/február: Gy.29731995/február: F.30571995/február: N.57
1995/február: N.581995/február: N.591995/február: N.601995/március: C.389
1995/március: C.3901995/március: C.3911995/március: C.3921995/március: Gy.2974
1995/március: Gy.29751995/március: Gy.29761995/március: F.30581995/március: F.3059
1995/március: F.30601995/március: F.30611995/március: Gy.29771995/március: Gy.2978
1995/március: Gy.29791995/március: Gy.29801995/március: Gy.29811995/március: F.3062
1995/március: F.30631995/március: N.611995/március: N.621995/március: N.63
1995/március: N.641995/április: C.3931995/április: C.3941995/április: C.395
1995/április: C.3961995/április: Gy.29821995/április: Gy.29831995/április: Gy.2984
1995/április: F.30641995/április: F.30651995/április: F.30661995/április: F.3067
1995/április: Gy.29851995/április: Gy.29861995/április: Gy.29871995/április: Gy.2988
1995/április: Gy.29891995/április: F.30681995/április: F.30691995/április: N.65
1995/április: N.661995/április: N.671995/április: N.681995/május: C.397
1995/május: C.3981995/május: C.3991995/május: C.4001995/május: Gy.2990
1995/május: Gy.29911995/május: Gy.29921995/május: Gy.29931995/május: Gy.2994
1995/május: Gy.29951995/május: Gy.29961995/május: F.30701995/május: F.3071
1995/május: F.30721995/május: F.30731995/május: F.30741995/május: F.3075
1995/május: Gy.29971995/május: N.691995/május: N.701995/május: N.71
1995/május: N.721995/szeptember: C.4011995/szeptember: C.4021995/szeptember: C.403
1995/szeptember: C.4041995/szeptember: Gy.29981995/szeptember: Gy.29991995/szeptember: Gy.3000
1995/szeptember: Gy.30011995/szeptember: Gy.30021995/szeptember: F.30761995/szeptember: F.3077
1995/szeptember: F.30781995/szeptember: Gy.30031995/szeptember: Gy.30041995/szeptember: Gy.3005
1995/szeptember: F.30791995/szeptember: F.30801995/szeptember: F.30811995/szeptember: N.73
1995/szeptember: N.741995/szeptember: N.751995/szeptember: N.761995/október: C.405
1995/október: C.4061995/október: C.4071995/október: C.4081995/október: Gy.3006
1995/október: Gy.30071995/október: Gy.30081995/október: Gy.30091995/október: Gy.3010
1995/október: Gy.30111995/október: Gy.30121995/október: F.30821995/október: F.3083
1995/október: F.30841995/október: F.30851995/október: F.30861995/október: F.3087
1995/október: Gy.30131995/október: N.771995/október: N.781995/október: N.79
1995/október: N.801995/november: C.4091995/november: C.4101995/november: C.411
1995/november: C.4121995/november: Gy.30141995/november: Gy.30151995/november: Gy.3016
1995/november: Gy.30171995/november: Gy.30181995/november: Gy.30191995/november: Gy.3020
1995/november: Gy.30211995/november: F.30881995/november: F.30891995/november: F.3090
1995/november: F.30911995/november: F.30921995/november: F.30931995/november: N.81
1995/november: N.821995/november: N.831995/november: N.841995/december: C.413
1995/december: C.4141995/december: C.4151995/december: C.4161995/december: Gy.3022
1995/december: Gy.30231995/december: Gy.30241995/december: Gy.30251995/december: Gy.3026
1995/december: Gy.30271995/december: Gy.30281995/december: Gy.30291995/december: F.3094
1995/december: F.30951995/december: F.30961995/december: F.30971995/december: F.3098
1995/december: F.30991995/december: N.851995/december: N.861995/december: N.87
1995/december: N.881996/január: C.4171996/január: C.4181996/január: C.419
1996/január: C.4201996/január: Gy.30301996/január: Gy.30311996/január: Gy.3032
1996/január: Gy.30331996/január: F.31001996/január: F.31011996/január: F.3102
1996/január: F.31031996/január: F.31041996/január: Gy.30341996/január: Gy.3035
1996/január: Gy.30361996/január: Gy.30371996/január: F.31051996/január: N.89
1996/január: N.901996/január: N.911996/január: N.921996/február: C.421
1996/február: C.4221996/február: C.4231996/február: C.4241996/február: Gy.3038
1996/február: Gy.30391996/február: Gy.30401996/február: F.31061996/február: F.3107
1996/február: F.31081996/február: F.31091996/február: Gy.30411996/február: Gy.3042
1996/február: Gy.30431996/február: Gy.30441996/február: Gy.30451996/február: F.3110
1996/február: F.31111996/február: N.931996/február: N.941996/február: N.95
1996/február: N.961996/március: C.4251996/március: C.4261996/március: C.427
1996/március: C.4281996/március: Gy.30461996/március: Gy.30471996/március: Gy.3048
1996/március: Gy.30491996/március: Gy.30501996/március: Gy.30511996/március: Gy.3052
1996/március: Gy.30531996/március: F.31121996/március: F.31131996/március: F.3114
1996/március: F.31151996/március: F.31161996/március: F.31171996/március: N.97
1996/március: N.981996/március: N.991996/március: N.1001996/április: C.429
1996/április: C.4301996/április: C.4311996/április: C.4321996/április: Gy.3054
1996/április: Gy.30551996/április: Gy.30561996/április: Gy.30571996/április: Gy.3058
1996/április: F.31181996/április: F.31191996/április: F.31201996/április: F.3121
1996/április: F.31221996/április: Gy.30591996/április: Gy.30601996/április: Gy.3061
1996/április: F.31231996/április: N.1011996/április: N.1021996/április: N.103
1996/április: N.1041996/május: C.4331996/május: C.4341996/május: C.435
1996/május: C.4361996/május: Gy.30621996/május: Gy.30631996/május: Gy.3064
1996/május: Gy.30651996/május: Gy.30661996/május: F.31241996/május: F.3125
1996/május: F.31261996/május: F.31271996/május: F.31281996/május: Gy.3067
1996/május: Gy.30681996/május: Gy.30691996/május: F.31291996/május: N.105
1996/május: N.1061996/május: N.1071996/május: N.1081996/szeptember: C.437
1996/szeptember: C.4381996/szeptember: C.4391996/szeptember: C.4401996/szeptember: Gy.3070
1996/szeptember: Gy.30711996/szeptember: F.31301996/szeptember: F.31311996/szeptember: F.3132
1996/szeptember: F.31331996/szeptember: Gy.30721996/szeptember: Gy.30741996/szeptember: Gy.3075
1996/szeptember: Gy.30761996/szeptember: Gy.30771996/szeptember: Gy.30731996/szeptember: F.3134
1996/szeptember: F.31351996/szeptember: N.1091996/szeptember: N.1101996/szeptember: N.111
1996/október: C.4411996/október: C.4421996/október: C.4431996/október: C.444
1996/október: Gy.30781996/október: Gy.30791996/október: Gy.30801996/október: Gy.3081
1996/október: Gy.30821996/október: Gy.30831996/október: Gy.30841996/október: Gy.3085
1996/október: F.31361996/október: F.31371996/október: F.31381996/október: F.3139
1996/október: F.31401996/október: F.31411996/október: N.1121996/október: N.113
1996/október: N.1141996/október: N.1151996/november: C.4451996/november: C.446
1996/november: C.4471996/november: C.4481996/november: Gy.30861996/november: Gy.3087
1996/november: Gy.30881996/november: Gy.30891996/november: Gy.30901996/november: Gy.3091
1996/november: Gy.30921996/november: Gy.30931996/november: F.31421996/november: F.3143
1996/november: F.31441996/november: F.31451996/november: F.31461996/november: F.3147
1996/november: N.1161996/november: N.1171996/november: N.1181996/november: N.119
1996/december: C.4491996/december: C.4501996/december: C.4511996/december: C.452
1996/december: Gy.30941996/december: Gy.30951996/december: Gy.30961996/december: Gy.3097
1996/december: Gy.30981996/december: F.31481996/december: F.31491996/december: F.3150
1996/december: F.31511996/december: F.31521996/december: F.31531996/december: Gy.3099
1996/december: Gy.31001996/december: Gy.31011996/december: N.1201996/december: N.121
1996/december: N.1221996/december: N.1231997/január: C.4531997/január: C.454
1997/január: C.4551997/január: C.4561997/január: Gy.31021997/január: Gy.3103
1997/január: F.31541997/január: F.31551997/január: F.31561997/január: Gy.3104
1997/január: Gy.31051997/január: Gy.31061997/január: Gy.31071997/január: Gy.3108
1997/január: Gy.31091997/január: F.31571997/január: F.31581997/január: F.3159
1997/január: N.1241997/január: N.1251997/január: N.1261997/január: N.127
1997/február: C.4571997/február: C.4581997/február: C.4591997/február: C.460
1997/február: Gy.31101997/február: Gy.31111997/február: Gy.31121997/február: Gy.3113
1997/február: Gy.31141997/február: Gy.31151997/február: Gy.31161997/február: Gy.3117
1997/február: F.31601997/február: F.31611997/február: F.31621997/február: F.3163
1997/február: F.31641997/február: F.31651997/február: N.1281997/február: N.129
1997/február: N.1301997/február: N.1311997/március: C.4611997/március: C.462
1997/március: C.4631997/március: C.4641997/március: Gy.31181997/március: Gy.3119
1997/március: Gy.31201997/március: Gy.31211997/március: Gy.31221997/március: Gy.3123
1997/március: Gy.31241997/március: Gy.31251997/március: F.31661997/március: F.3167
1997/március: F.31681997/március: F.31691997/március: F.31701997/március: F.3171
1997/március: N.1321997/március: N.1331997/március: N.1341997/március: N.135
1997/április: C.4651997/április: C.4661997/április: C.4671997/április: C.468
1997/április: Gy.31261997/április: Gy.31271997/április: F.31721997/április: F.3173
1997/április: F.31741997/április: Gy.31281997/április: Gy.31291997/április: Gy.3130
1997/április: Gy.31311997/április: Gy.31321997/április: Gy.31331997/április: F.3175
1997/április: F.31761997/április: F.31771997/április: N.1361997/április: N.137
1997/április: N.1381997/április: N.1391997/május: C.4691997/május: C.470
1997/május: C.4711997/május: C.4721997/május: Gy.31341997/május: Gy.3135
1997/május: Gy.31361997/május: Gy.31371997/május: Gy.31381997/május: F.3178
1997/május: F.31791997/május: F.31801997/május: F.31811997/május: F.3182
1997/május: F.31831997/május: Gy.31391997/május: Gy.31401997/május: Gy.3141
1997/május: N.1401997/május: N.1411997/május: N.1421997/május: N.143
1997/szeptember: C.4731997/szeptember: C.4741997/szeptember: C.4751997/szeptember: C.476
1997/szeptember: Gy.31421997/szeptember: Gy.31431997/szeptember: F.31841997/szeptember: F.3185
1997/szeptember: Gy.31441997/szeptember: Gy.31451997/szeptember: Gy.31461997/szeptember: Gy.3147
1997/szeptember: Gy.31481997/szeptember: Gy.31491997/szeptember: F.31861997/szeptember: F.3187
1997/szeptember: F.31881997/szeptember: F.31891997/szeptember: N.1441997/szeptember: N.145
1997/szeptember: N.1471997/szeptember: N.1461997/október: C.4771997/október: C.478
1997/október: C.4791997/október: C.4801997/október: Gy.31501997/október: Gy.3151
1997/október: Gy.31521997/október: F.31901997/október: F.31911997/október: F.3192
1997/október: F.31931997/október: Gy.31531997/október: Gy.31541997/október: Gy.3155
1997/október: Gy.31561997/október: Gy.31571997/október: F.31941997/október: F.3195
1997/október: N.1481997/október: N.1491997/október: N.1501997/október: N.151
1997/november: C.4811997/november: C.4821997/november: C.4831997/november: C.484
1997/november: Gy.31581997/november: Gy.31591997/november: Gy.31601997/november: Gy.3161
1997/november: Gy.31621997/november: Gy.31631997/november: Gy.31641997/november: Gy.3165
1997/november: F.31981997/november: F.31991997/november: F.32001997/november: F.3201
1997/november: N.1461997/november: F.31961997/november: F.31971997/november: N.152
1997/november: N.1531997/november: N.1541997/december: C.4851997/december: C.486
1997/december: C.4871997/december: C.4881997/december: Gy.31661997/december: Gy.3167
1997/december: Gy.31681997/december: F.32031997/december: F.32041997/december: Gy.3169
1997/december: Gy.31701997/december: Gy.31711997/december: Gy.31721997/december: Gy.3173
1997/december: F.32021997/december: F.32051997/december: F.32061997/december: F.3207
1997/december: N.1551997/december: N.1561997/december: N.1571997/december: N.158
1998/január: C.4891998/január: C.4901998/január: C.4911998/január: C.492
1998/január: Gy.31751998/január: Gy.31771998/január: Gy.31761998/január: Gy.3174
1998/január: Gy.31791998/január: Gy.31801998/január: F.32091998/január: F.3211
1998/január: Gy.31811998/január: F.32101998/január: F.32121998/január: Gy.3178
1998/január: F.32081998/január: N.1591998/január: N.1611998/január: F.3213
1998/január: N.1601998/január: N.1621998/február: C.4931998/február: C.494
1998/február: C.4951998/február: C.4961998/február: Gy.31861998/február: Gy.3182
1998/február: Gy.31841998/február: Gy.31851998/február: Gy.31831998/február: Gy.3187
1998/február: Gy.31881998/február: F.32171998/február: F.32181998/február: Gy.3189
1998/február: F.32161998/február: F.32151998/február: F.32141998/február: N.164
1998/február: N.1651998/február: F.32191998/február: N.1631998/február: N.166
1998/március: C.4971998/március: C.4981998/március: C.4991998/március: C.500
1998/március: Gy.31901998/március: Gy.31911998/március: Gy.31951998/március: Gy.3196
1998/március: Gy.31941998/március: Gy.31971998/március: F.32211998/március: Gy.3193
1998/március: F.32201998/március: Gy.31921998/március: F.32231998/március: F.3224
1998/március: F.32251998/március: F.32221998/március: N.1671998/március: N.168
1998/március: N.1691998/március: N.1701998/április: C.5011998/április: C.502
1998/április: C.5031998/április: C.5041998/április: Gy.32001998/április: Gy.3202
1998/április: Gy.32031998/április: Gy.32041998/április: Gy.31981998/április: Gy.3199
1998/április: Gy.32011998/április: Gy.32051998/április: F.32291998/április: F.3230
1998/április: F.32311998/április: F.32271998/április: N.1711998/április: F.3226
1998/április: F.32281998/április: N.1721998/április: N.1731998/április: N.174
1998/május: C.5051998/május: C.5061998/május: C.5071998/május: C.508
1998/május: Gy.32071998/május: Gy.32081998/május: Gy.32091998/május: Gy.3206
1998/május: Gy.32101998/május: Gy.32111998/május: Gy.32121998/május: F.3235
1998/május: F.32361998/május: F.32321998/május: F.32371998/május: F.3233
1998/május: F.32341998/május: Gy.32131998/május: N.1781998/május: N.175
1998/május: N.1761998/május: N.1771998/szeptember: C.5091998/szeptember: C.511
1998/szeptember: C.5121998/szeptember: C.5101998/szeptember: Gy.32161998/szeptember: Gy.3217
1998/szeptember: Gy.32141998/szeptember: Gy.32181998/szeptember: Gy.32151998/szeptember: Gy.3219
1998/szeptember: Gy.32201998/szeptember: Gy.32211998/szeptember: F.32381998/szeptember: F.3239
1998/szeptember: F.32401998/szeptember: F.32421998/szeptember: F.32411998/szeptember: N.179
1998/szeptember: N.1821998/szeptember: F.32431998/szeptember: N.1801998/szeptember: N.181
1998/október: C.5131998/október: Gy.32251998/október: Gy.32241998/október: C.514
1998/október: C.5161998/október: Gy.32231998/október: Gy.32221998/október: C.515
1998/október: Gy.32271998/október: Gy.32261998/október: Gy.32281998/október: Gy.3229
1998/október: F.32451998/október: F.32461998/október: F.32471998/október: F.3248
1998/október: F.32441998/október: N.1841998/október: N.1851998/október: F.3249
1998/október: N.1831998/október: N.1861998/november: C.5171998/november: C.518
1998/november: C.5201998/november: Gy.32311998/november: C.5191998/november: Gy.3234
1998/november: Gy.32321998/november: Gy.32331998/november: Gy.32301998/november: Gy.3236
1998/november: Gy.32371998/november: F.32501998/november: Gy.32351998/november: F.3251
1998/november: F.32541998/november: F.32551998/november: F.32531998/november: F.3252
1998/november: N.1891998/november: N.1901998/november: N.1871998/november: N.188
1998/december: C.5231998/december: Gy.32381998/december: C.5211998/december: C.524
1998/december: C.5221998/december: Gy.32401998/december: F.32571998/december: Gy.3239
1998/december: Gy.32421998/december: Gy.32431998/december: Gy.32441998/december: Gy.3245
1998/december: F.32561998/december: F.32581998/december: Gy.32411998/december: N.192
1998/december: N.1931998/december: F.32591998/december: F.32601998/december: F.3261
1998/december: N.1911998/december: N.1941999/január: C.5251999/január: C.528
1999/január: C.5261999/január: C.5271999/január: Gy.32461999/január: Gy.3247
1999/január: Gy.32481999/január: Gy.32511999/január: Gy.32491999/január: Gy.3250
1999/január: Gy.32521999/január: Gy.32531999/január: F.32621999/január: F.3263
1999/január: F.32641999/január: F.32671999/január: F.32651999/január: F.3266
1999/január: N.1951999/január: N.1961999/január: N.1971999/január: N.198
1999/február: C.5291999/február: C.5321999/február: C.5301999/február: C.531
1999/február: Gy.32541999/február: Gy.32591999/február: Gy.32601999/február: Gy.3255
1999/február: Gy.32561999/február: Gy.32611999/február: Gy.32571999/február: Gy.3258
1999/február: F.32681999/február: F.32691999/február: F.32701999/február: F.3271
1999/február: F.32731999/február: F.32721999/február: N.1991999/február: N.200
1999/február: N.2011999/február: N.2021999/március: C.5351999/március: C.534
1999/március: C.5361999/március: Gy.32621999/március: C.5331999/március: Gy.3264
1999/március: F.32741999/március: F.32751999/március: F.32761999/március: Gy.3265
1999/március: Gy.32671999/március: Gy.32631999/március: Gy.32661999/március: Gy.3268
1999/március: Gy.32691999/március: F.32771999/március: F.32781999/március: F.3279
1999/március: N.2031999/március: N.2041999/március: N.2051999/március: N.206
1999/április: C.5371999/április: C.5381999/április: C.5391999/április: C.540
1999/április: Gy.32701999/április: Gy.32721999/április: Gy.32731999/április: Gy.3274
1999/április: F.32801999/április: Gy.32711999/április: Gy.32751999/április: Gy.3276
1999/április: Gy.32771999/április: F.32811999/április: F.32821999/április: F.3283
1999/április: F.32841999/április: F.32851999/április: N.2071999/április: N.208
1999/április: N.2091999/április: N.2101999/május: C.5411999/május: C.542
1999/május: C.5441999/május: Gy.32781999/május: Gy.32791999/május: Gy.3281
1999/május: C.5431999/május: Gy.32801999/május: Gy.32831999/május: Gy.3284
1999/május: F.32861999/május: F.32871999/május: F.32881999/május: Gy.3282
1999/május: Gy.32851999/május: F.32891999/május: F.32901999/május: F.3291
1999/május: N.2111999/május: N.2121999/május: N.2131999/május: N.214
1999/szeptember: C.5451999/szeptember: C.5461999/szeptember: C.5471999/szeptember: C.548
1999/szeptember: C.5491999/szeptember: B.32941999/szeptember: B.32921999/szeptember: B.3293
1999/szeptember: B.32951999/szeptember: B.32961999/szeptember: B.32971999/szeptember: B.3298
1999/szeptember: B.32991999/szeptember: B.33001999/szeptember: B.33011999/szeptember: A.215
1999/szeptember: A.2171999/szeptember: A.2161999/október: C.5501999/október: C.551
1999/október: C.5521999/október: C.5531999/október: C.5541999/október: B.3302
1999/október: B.33031999/október: B.33041999/október: B.33051999/október: B.3306
1999/október: B.33071999/október: B.33081999/október: B.33091999/október: B.3310
1999/október: B.33111999/október: A.2181999/október: A.2191999/október: A.220
1999/november: C.5551999/november: C.5561999/november: C.5571999/november: C.558
1999/november: C.5591999/november: B.33121999/november: B.33131999/november: B.3314
1999/november: B.33151999/november: B.33161999/november: B.33171999/november: B.3318
1999/november: B.33191999/november: B.33201999/november: B.33211999/november: A.221
1999/november: A.2221999/november: A.2231999/december: C.5601999/december: C.561
1999/december: C.5621999/december: C.5631999/december: C.5641999/december: B.3322
1999/december: B.33231999/december: B.33241999/december: B.33251999/december: B.3326
1999/december: B.33271999/december: B.33281999/december: B.33291999/december: B.3330
1999/december: B.33311999/december: A.2241999/december: A.2251999/december: A.226
2000/január: C.5652000/január: C.5662000/január: C.5672000/január: C.568
2000/január: C.5692000/január: B.33322000/január: B.33352000/január: B.3337
2000/január: B.33362000/január: B.33392000/január: B.33332000/január: B.3338
2000/január: B.33402000/január: B.33342000/január: A.2282000/január: A.229
2000/január: B.33412000/január: A.2272000/február: C.5702000/február: C.571
2000/február: B.33432000/február: C.5722000/február: C.5732000/február: C.574
2000/február: B.33422000/február: B.33442000/február: B.33452000/február: B.3348
2000/február: B.33512000/február: B.33462000/február: B.33472000/február: B.3349
2000/február: B.33502000/február: A.2302000/február: A.2312000/február: A.232
2000/március: B.33522000/március: C.5792000/március: C.5762000/március: C.577
2000/március: C.5782000/március: C.5752000/március: B.33542000/március: B.3357
2000/március: B.33592000/március: B.33602000/március: B.33552000/március: B.3356
2000/március: B.33532000/március: B.33582000/március: B.33612000/március: A.234
2000/március: A.2332000/március: A.2352000/április: C.5812000/április: C.582
2000/április: C.5832000/április: C.5802000/április: C.5842000/április: B.3362
2000/április: B.33682000/április: B.33672000/április: B.33692000/április: B.3363
2000/április: B.33642000/április: B.33652000/április: B.33662000/április: B.3370
2000/április: B.33712000/április: A.2362000/április: A.2372000/április: A.238
2000/május: C.5882000/május: C.5862000/május: C.5872000/május: C.585
2000/május: B.33732000/május: C.5892000/május: B.33722000/május: B.3374
2000/május: B.33752000/május: B.33762000/május: B.33772000/május: B.3378
2000/május: B.33792000/május: B.33802000/május: B.33812000/május: A.239
2000/május: A.2402000/május: A.2412000/szeptember: C.5902000/szeptember: C.591
2000/szeptember: C.5922000/szeptember: C.5932000/szeptember: C.5942000/szeptember: B.3382
2000/szeptember: B.33832000/szeptember: B.33842000/szeptember: B.33852000/szeptember: B.3386
2000/szeptember: B.33872000/szeptember: B.33882000/szeptember: B.33892000/szeptember: B.3390
2000/szeptember: B.33912000/szeptember: A.2422000/szeptember: A.2432000/szeptember: A.244
2000/október: C.5952000/október: C.5962000/október: C.5972000/október: C.598
2000/október: C.5992000/október: B.33922000/október: B.33932000/október: B.3394
2000/október: B.33952000/október: B.33962000/október: B.33972000/október: B.3398
2000/október: B.33992000/október: B.34002000/október: B.34012000/október: A.245
2000/október: A.2462000/október: A.2472000/november: C.6002000/november: C.601
2000/november: C.6022000/november: C.6032000/november: C.6042000/november: B.3402
2000/november: B.34032000/november: B.34042000/november: B.34052000/november: B.3406
2000/november: B.34072000/november: B.34082000/november: B.34092000/november: B.3410
2000/november: B.34112000/november: A.2482000/november: A.2492000/november: A.250
2000/december: C.6052000/december: C.6062000/december: C.6072000/december: C.608
2000/december: C.6092000/december: B.34122000/december: B.34132000/december: B.3414
2000/december: B.34162000/december: B.34152000/december: B.34172000/december: B.3418
2000/december: B.34192000/december: B.34202000/december: B.34212000/december: A.251
2000/december: A.2522000/december: A.2532001/január: C.6102001/január: C.611
2001/január: C.6122001/január: C.6132001/január: C.6142001/január: B.3422
2001/január: B.34232001/január: B.34242001/január: B.34252001/január: B.3426
2001/január: B.34272001/január: B.34282001/január: B.34292001/január: B.3430
2001/január: B.34312001/január: A.2542001/január: A.2552001/január: A.256
2001/február: C.6152001/február: C.6162001/február: C.6172001/február: C.618
2001/február: B.34322001/február: C.6192001/február: B.34332001/február: B.3434
2001/február: B.34352001/február: B.34362001/február: B.34372001/február: B.3438
2001/február: B.34392001/február: B.34402001/február: B.34412001/február: A.257
2001/február: A.2582001/február: A.2592001/március: C.6202001/március: C.621
2001/március: C.6222001/március: C.6232001/március: C.6242001/március: B.3442
2001/március: B.34432001/március: B.34442001/március: B.34452001/március: B.3446
2001/március: B.34472001/március: B.34482001/március: B.34492001/március: B.3450
2001/március: B.34512001/március: A.2602001/március: A.2612001/március: A.262
2001/április: C.6252001/április: C.6262001/április: C.6272001/április: C.628
2001/április: C.6292001/április: B.34522001/április: B.34532001/április: B.3454
2001/április: B.34552001/április: B.34562001/április: B.34572001/április: B.3458
2001/április: B.34592001/április: B.34602001/április: B.34612001/április: A.263
2001/április: A.2642001/április: A.2652001/május: C.6302001/május: C.631
2001/május: C.6332001/május: C.6322001/május: C.6342001/május: B.3462
2001/május: B.34632001/május: B.34642001/május: B.34652001/május: B.3466
2001/május: B.34672001/május: B.34682001/május: B.34692001/május: B.3470
2001/május: B.34712001/május: A.2662001/május: A.2672001/május: A.268
2001/szeptember: C.6352001/szeptember: C.6362001/szeptember: C.6372001/szeptember: C.638
2001/szeptember: C.6392001/szeptember: B.34722001/szeptember: B.34732001/szeptember: B.3474
2001/szeptember: B.34752001/szeptember: B.34762001/szeptember: B.34772001/szeptember: B.3478
2001/szeptember: B.34792001/szeptember: B.34802001/szeptember: B.34812001/szeptember: A.269
2001/szeptember: A.2702001/szeptember: A.2712001/október: C.6402001/október: C.641
2001/október: C.6422001/október: C.6432001/október: C.6442001/október: B.3482
2001/október: B.34832001/október: B.34842001/október: B.34852001/október: B.3486
2001/október: B.34872001/október: B.34882001/október: B.34892001/október: B.3490
2001/október: B.34912001/október: A.2722001/október: A.2732001/október: A.274
2001/november: C.6452001/november: C.6462001/november: C.6472001/november: C.648
2001/november: C.6492001/november: B.34922001/november: B.34932001/november: B.3494
2001/november: B.34952001/november: B.34962001/november: B.34972001/november: B.3498
2001/november: B.34992001/november: B.35002001/november: B.35012001/november: A.275
2001/november: A.2762001/november: A.2772001/december: C.6502001/december: C.651
2001/december: C.6522001/december: C.6532001/december: C.6542001/december: B.3502
2001/december: B.35032001/december: B.35042001/december: B.35052001/december: B.3506
2001/december: B.35072001/december: B.35082001/december: B.35092001/december: B.3510
2001/december: B.35112001/december: A.2782001/december: A.2792001/december: A.280
2002/január: C.6552002/január: C.6562002/január: C.6572002/január: C.658
2002/január: C.6592002/január: B.35122002/január: B.35132002/január: B.3514
2002/január: B.35152002/január: B.35162002/január: B.35172002/január: B.3518
2002/január: B.35192002/január: B.35202002/január: B.35212002/január: A.281
2002/január: A.2822002/január: A.2832002/február: C.6602002/február: C.661
2002/február: C.6622002/február: C.6632002/február: C.6642002/február: B.3528
2002/február: B.35222002/február: B.35232002/február: B.35242002/február: B.3525
2002/február: B.35262002/február: B.35272002/február: B.35292002/február: B.3530
2002/február: B.35312002/február: A.2842002/február: A.2852002/február: A.286
2002/március: C.6652002/március: C.6662002/március: C.6672002/március: C.668
2002/március: C.6692002/március: B.35322002/március: B.35342002/március: B.3535
2002/március: B.35362002/március: B.35372002/március: B.35332002/március: B.3538
2002/március: B.35392002/március: B.35402002/március: B.35412002/március: A.287
2002/március: A.2882002/március: A.2892002/április: C.6702002/április: C.671
2002/április: C.6722002/április: C.6732002/április: C.6742002/április: B.3543
2002/április: B.35462002/április: B.35472002/április: B.35422002/április: B.3544
2002/április: B.35452002/április: B.35482002/április: B.35492002/április: B.3550
2002/április: B.35512002/április: A.2902002/április: A.2912002/április: A.292
2002/május: C.6762002/május: C.6752002/május: C.6772002/május: C.678
2002/május: B.35532002/május: B.35562002/május: C.6792002/május: B.3552
2002/május: B.35542002/május: B.35552002/május: B.35572002/május: B.3559
2002/május: B.35582002/május: B.35602002/május: B.35612002/május: A.293
2002/május: A.2942002/május: A.2952002/szeptember: C.6802002/szeptember: C.681
2002/szeptember: C.6822002/szeptember: C.6832002/szeptember: C.6842002/szeptember: B.3562
2002/szeptember: B.35632002/szeptember: B.35642002/szeptember: B.35652002/szeptember: B.3566
2002/szeptember: B.35672002/szeptember: B.35682002/szeptember: B.35692002/szeptember: B.3570
2002/szeptember: B.35712002/szeptember: A.2962002/szeptember: A.2972002/szeptember: A.298
2002/október: C.6852002/október: C.6862002/október: C.6872002/október: C.688
2002/október: C.6892002/október: B.35722002/október: B.35732002/október: B.3574
2002/október: B.35752002/október: B.35762002/október: B.35772002/október: B.3578
2002/október: B.35792002/október: B.35802002/október: B.35812002/október: A.299
2002/október: A.3002002/október: A.3012002/november: C.6902002/november: C.691
2002/november: C.6922002/november: C.6932002/november: C.6942002/november: B.3582
2002/november: B.35832002/november: B.35842002/november: B.35852002/november: B.3586
2002/november: B.35872002/november: B.35882002/november: B.35892002/november: B.3590
2002/november: B.35912002/november: A.3022002/november: A.3032002/november: A.304
2002/december: C.6952002/december: C.6962002/december: C.6972002/december: C.698
2002/december: C.6992002/december: B.35922002/december: B.35932002/december: B.3594
2002/december: B.35952002/december: B.35962002/december: B.35972002/december: B.3598
2002/december: B.35992002/december: B.36002002/december: B.36012002/december: A.305
2002/december: A.3062002/december: A.3072003/január: C.7002003/január: C.701
2003/január: C.7022003/január: C.7032003/január: C.7042003/január: B.3602
2003/január: B.36032003/január: B.36042003/január: B.36052003/január: B.3606
2003/január: B.36072003/január: B.36082003/január: B.36092003/január: B.3610
2003/január: B.36112003/január: A.3082003/január: A.3092003/január: A.310
2003/február: C.7052003/február: C.7062003/február: C.7072003/február: C.708
2003/február: C.7092003/február: B.36122003/február: B.36132003/február: B.3614
2003/február: B.36152003/február: B.36162003/február: B.36172003/február: B.3618
2003/február: B.36192003/február: B.36202003/február: B.36212003/február: A.311
2003/február: A.3122003/február: A.3132003/március: C.7102003/március: C.711
2003/március: C.7122003/március: C.7132003/március: C.7142003/március: B.3622
2003/március: B.36232003/március: B.36242003/március: B.36252003/március: B.3626
2003/március: B.36272003/március: B.36282003/március: B.36292003/március: B.3630
2003/március: B.36312003/március: A.3142003/március: A.3152003/március: A.316
2003/április: C.7152003/április: C.7162003/április: C.7172003/április: C.718
2003/április: C.7192003/április: B.36322003/április: B.36332003/április: B.3634
2003/április: B.36352003/április: B.36362003/április: B.36372003/április: B.3638
2003/április: B.36392003/április: B.36402003/április: B.36412003/április: A.317
2003/április: A.3182003/április: A.3192003/május: C.7202003/május: C.721
2003/május: C.7222003/május: C.7232003/május: C.7242003/május: B.3642
2003/május: B.36432003/május: B.36442003/május: B.36452003/május: B.3646
2003/május: B.36472003/május: B.36482003/május: B.36492003/május: B.3650
2003/május: B.36512003/május: A.3202003/május: A.3212003/május: A.322
2003/szeptember: C.7252003/szeptember: C.7262003/szeptember: C.7272003/szeptember: C.728
2003/szeptember: C.7292003/szeptember: B.36522003/szeptember: B.36532003/szeptember: B.3654
2003/szeptember: B.36552003/szeptember: B.36562003/szeptember: B.36572003/szeptember: B.3658
2003/szeptember: B.36592003/szeptember: B.36602003/szeptember: B.36612003/szeptember: A.323
2003/szeptember: A.3242003/szeptember: A.3252003/október: C.7302003/október: C.731
2003/október: C.7322003/október: C.7332003/október: C.7342003/október: B.3662
2003/október: B.36632003/október: B.36642003/október: B.36652003/október: B.3666
2003/október: B.36672003/október: B.36682003/október: B.36692003/október: B.3670
2003/október: B.36712003/október: A.3262003/október: A.3272003/október: A.328
2003/november: C.7352003/november: C.7362003/november: C.7372003/november: C.738
2003/november: C.7392003/november: B.36722003/november: B.36732003/november: B.3675
2003/november: B.36742003/november: B.36762003/november: B.36772003/november: B.3678
2003/november: B.36792003/november: B.36802003/november: B.36812003/november: A.329
2003/november: A.3302003/november: A.3312003/december: C.7402003/december: C.741
2003/december: C.7422003/december: C.7432003/december: C.7442003/december: B.3682
2003/december: B.36832003/december: B.36842003/december: B.36852003/december: B.3686
2003/december: B.36872003/december: B.36882003/december: B.36892003/december: B.3690
2003/december: B.36912003/december: A.3322003/december: A.3332003/december: A.334
2004/január: C.7452004/január: C.7462004/január: C.7472004/január: C.748
2004/január: C.7492004/január: B.36922004/január: B.36932004/január: B.3694
2004/január: B.36952004/január: B.36962004/január: B.36972004/január: B.3698
2004/január: B.36992004/január: B.37002004/január: B.37012004/január: A.335
2004/január: A.3362004/január: A.3372004/február: C.7502004/február: C.751
2004/február: C.7522004/február: C.7532004/február: C.7542004/február: B.3702
2004/február: B.37032004/február: B.37042004/február: B.37052004/február: B.3706
2004/február: B.37072004/február: B.37082004/február: B.37092004/február: B.3710
2004/február: B.37112004/február: A.3382004/február: A.3392004/február: A.340
2004/március: C.7552004/március: C.7562004/március: C.7572004/március: C.758
2004/március: C.7592004/március: B.37122004/március: B.37132004/március: B.3714
2004/március: B.37152004/március: B.37162004/március: B.37172004/március: B.3718
2004/március: B.37192004/március: B.37202004/március: B.37212004/március: A.341
2004/március: A.3422004/március: A.3432004/április: C.7612004/április: C.760
2004/április: C.7622004/április: C.7632004/április: C.7642004/április: B.3722
2004/április: B.37232004/április: B.37242004/április: B.37252004/április: B.3728
2004/április: B.37272004/április: B.37262004/április: B.37292004/április: B.3730
2004/április: B.37312004/április: A.3442004/április: A.3452004/április: A.346
2004/május: C.7652004/május: C.7662004/május: C.7672004/május: C.768
2004/május: C.7692004/május: B.37322004/május: B.37332004/május: B.3734
2004/május: B.37352004/május: B.37362004/május: B.37372004/május: B.3738
2004/május: B.37392004/május: B.37402004/május: B.37412004/május: A.347
2004/május: A.3482004/május: A.3492004/szeptember: K.12004/szeptember: K.2
2004/szeptember: K.32004/szeptember: K.42004/szeptember: K.52004/szeptember: K.6
2004/szeptember: C.7702004/szeptember: C.7712004/szeptember: C.7722004/szeptember: C.773
2004/szeptember: C.7742004/szeptember: B.37422004/szeptember: B.37432004/szeptember: B.3744
2004/szeptember: B.37452004/szeptember: B.37462004/szeptember: B.37472004/szeptember: B.3748
2004/szeptember: B.37492004/szeptember: B.37502004/szeptember: B.37512004/szeptember: A.350
2004/szeptember: A.3512004/szeptember: A.3522004/október: K.72004/október: K.8
2004/október: K.92004/október: K.102004/október: K.112004/október: K.12
2004/október: C.7752004/október: C.7762004/október: C.7772004/október: C.778
2004/október: C.7792004/október: B.37522004/október: B.37532004/október: B.3754
2004/október: B.37552004/október: B.37562004/október: B.37572004/október: B.3758
2004/október: B.37592004/október: B.37602004/október: B.37612004/október: A.353
2004/október: A.3542004/október: A.3552004/november: K.132004/november: K.14
2004/november: K.152004/november: K.162004/november: K.172004/november: K.18
2004/november: C.7802004/november: C.7812004/november: C.7822004/november: C.783
2004/november: C.7842004/november: B.37622004/november: B.37632004/november: B.3764
2004/november: B.37652004/november: B.37662004/november: B.37672004/november: B.3768
2004/november: B.37692004/november: B.37702004/november: B.37712004/november: A.356
2004/november: A.3572004/november: A.3582004/december: K.192004/december: K.20
2004/december: K.212004/december: K.222004/december: K.232004/december: K.24
2004/december: C.7852004/december: C.7862004/december: C.7872004/december: C.788
2004/december: C.7892004/december: B.37722004/december: B.37732004/december: B.3774
2004/december: B.37752004/december: B.37762004/december: B.37772004/december: B.3778
2004/december: B.37792004/december: B.37802004/december: B.37812004/december: A.359
2004/december: A.3602004/december: A.3612005/január: K.252005/január: K.26
2005/január: K.272005/január: K.282005/január: K.292005/január: K.30
2005/január: C.7902005/január: C.7912005/január: C.7922005/január: C.793
2005/január: C.7942005/január: B.37822005/január: B.37832005/január: B.3784
2005/január: B.37852005/január: B.37862005/január: B.37872005/január: B.3788
2005/január: B.37892005/január: B.37902005/január: B.37912005/január: A.362
2005/január: A.3632005/január: A.3642005/február: K.312005/február: K.32
2005/február: C.7952005/február: C.7962005/február: C.7972005/február: K.33
2005/február: K.342005/február: K.352005/február: K.362005/február: C.798
2005/február: C.7992005/február: B.37922005/február: B.37932005/február: B.3794
2005/február: B.37952005/február: B.37962005/február: B.37972005/február: B.3798
2005/február: B.37992005/február: B.38002005/február: B.38012005/február: A.365
2005/február: A.3662005/február: A.3672005/március: K.372005/március: K.38
2005/március: K.392005/március: K.402005/március: K.412005/március: C.800
2005/március: C.8012005/március: C.8022005/március: C.8032005/március: K.42
2005/március: C.8042005/március: B.38022005/március: B.38032005/március: B.3804
2005/március: B.38062005/március: B.38072005/március: B.38052005/március: B.3808
2005/március: B.38092005/március: B.38102005/március: B.38112005/március: A.368
2005/március: A.3692005/március: A.3702005/április: C.8052005/április: C.806
2005/április: C.8072005/április: C.8082005/április: C.8092005/április: B.3812
2005/április: B.38132005/április: B.38142005/április: B.38152005/április: B.3816
2005/április: B.38172005/április: B.38182005/április: B.38192005/április: B.3820
2005/április: B.38212005/április: A.3712005/április: A.3722005/április: A.373
2005/május: C.8102005/május: C.8112005/május: C.8122005/május: C.813
2005/május: C.8142005/május: B.38222005/május: B.38232005/május: B.3824
2005/május: B.38252005/május: B.38262005/május: B.38272005/május: B.3828
2005/május: B.38292005/május: B.38302005/május: B.38312005/május: A.374
2005/május: A.3752005/május: A.3762005/szeptember: K.432005/szeptember: K.44
2005/szeptember: K.452005/szeptember: K.462005/szeptember: K.472005/szeptember: K.48
2005/szeptember: C.8152005/szeptember: C.8162005/szeptember: C.8172005/szeptember: C.818
2005/szeptember: C.8192005/szeptember: B.38322005/szeptember: B.38332005/szeptember: B.3834
2005/szeptember: B.38352005/szeptember: B.38362005/szeptember: B.38372005/szeptember: B.3838
2005/szeptember: B.38392005/szeptember: B.38402005/szeptember: B.38412005/szeptember: A.377
2005/szeptember: A.3782005/szeptember: A.3792005/október: K.492005/október: K.50
2005/október: K.512005/október: K.522005/október: K.532005/október: K.54
2005/október: C.8202005/október: C.8212005/október: C.8222005/október: C.823
2005/október: C.8242005/október: B.38422005/október: B.38432005/október: B.3844
2005/október: B.38452005/október: B.38462005/október: B.38472005/október: B.3848
2005/október: B.38492005/október: B.38502005/október: B.38512005/október: A.380
2005/október: A.3812005/október: A.3822005/november: K.552005/november: K.56
2005/november: K.572005/november: K.582005/november: K.592005/november: K.60
2005/november: C.8252005/november: C.8262005/november: C.8272005/november: C.828
2005/november: C.8292005/november: B.38522005/november: B.38532005/november: B.3854
2005/november: B.38552005/november: B.38562005/november: B.38572005/november: B.3858
2005/november: B.38592005/november: B.38602005/november: B.38612005/november: A.383
2005/november: A.3842005/november: A.3852005/december: K.612005/december: K.62
2005/december: K.632005/december: K.642005/december: K.652005/december: K.66
2005/december: C.8302005/december: C.8312005/december: C.8322005/december: C.833
2005/december: C.8342005/december: B.38622005/december: B.38632005/december: B.3864
2005/december: B.38662005/december: B.38672005/december: B.38682005/december: B.3869
2005/december: B.38702005/december: B.38652005/december: B.38712005/december: A.386
2005/december: A.3872005/december: A.3882006/január: K.672006/január: K.68
2006/január: K.692006/január: K.702006/január: K.712006/január: K.72
2006/január: C.8352006/január: C.8362006/január: C.8372006/január: C.838
2006/január: C.8392006/január: B.38722006/január: B.38732006/január: B.3874
2006/január: B.38752006/január: B.38762006/január: B.38772006/január: B.3878
2006/január: B.38792006/január: B.38802006/január: B.38812006/január: A.389
2006/január: A.3902006/január: A.3912006/február: K.732006/február: K.74
2006/február: K.752006/február: K.762006/február: K.772006/február: K.78
2006/február: C.8402006/február: C.8412006/február: C.8422006/február: C.843
2006/február: C.8442006/február: B.38822006/február: B.38832006/február: B.3884
2006/február: B.38852006/február: B.38862006/február: B.38872006/február: B.3888
2006/február: B.38892006/február: B.38902006/február: B.38912006/február: A.392
2006/február: A.3932006/február: A.3942006/március: K.792006/március: K.80
2006/március: K.812006/március: K.822006/március: K.832006/március: K.84
2006/március: C.8452006/március: C.8462006/március: C.8472006/március: C.848
2006/március: C.8492006/március: B.38922006/március: B.38932006/március: B.3894
2006/március: B.38952006/március: B.38962006/március: B.38972006/március: B.3898
2006/március: B.38992006/március: B.39002006/március: B.39012006/március: A.395
2006/március: A.3962006/március: A.3972006/április: C.8502006/április: C.851
2006/április: C.8522006/április: B.39062006/április: C.8532006/április: C.854
2006/április: B.39022006/április: B.39032006/április: B.39042006/április: B.3905
2006/április: B.39112006/április: B.39072006/április: B.39082006/április: B.3909
2006/április: B.39102006/április: A.3982006/április: A.3992006/április: A.400
2006/május: C.8552006/május: C.8562006/május: C.8572006/május: C.858
2006/május: C.8592006/május: B.39122006/május: B.39132006/május: B.3914
2006/május: B.39152006/május: B.39162006/május: B.39172006/május: B.3918
2006/május: B.39212006/május: B.39192006/május: B.39202006/május: A.401
2006/május: A.4022006/május: A.4032006/szeptember: K.852006/szeptember: K.86
2006/szeptember: K.872006/szeptember: K.882006/szeptember: K.892006/szeptember: K.90
2006/szeptember: C.8602006/szeptember: C.8612006/szeptember: C.8622006/szeptember: C.864
2006/szeptember: B.39242006/szeptember: B.39252006/szeptember: C.8632006/szeptember: B.3922
2006/szeptember: B.39232006/szeptember: B.39312006/szeptember: B.39262006/szeptember: B.3930
2006/szeptember: B.39272006/szeptember: B.39282006/szeptember: B.39292006/szeptember: A.404
2006/szeptember: A.4052006/szeptember: A.4062006/október: K.912006/október: K.92
2006/október: K.932006/október: K.942006/október: K.952006/október: K.96
2006/október: C.8672006/október: C.8662006/október: C.8652006/október: C.868
2006/október: C.8692006/október: B.39322006/október: B.39332006/október: B.3936
2006/október: B.39342006/október: B.39372006/október: B.39352006/október: B.3938
2006/október: B.39392006/október: B.39402006/október: B.39412006/október: A.407
2006/október: A.4082006/október: A.4092006/november: K.972006/november: K.98
2006/november: K.992006/november: K.1002006/november: K.1012006/november: K.102
2006/november: C.8702006/november: C.8742006/november: B.39432006/november: B.3944
2006/november: C.8722006/november: B.39422006/november: C.8712006/november: C.873
2006/november: B.39452006/november: B.39482006/november: B.39492006/november: B.3950
2006/november: B.39462006/november: B.39472006/november: B.39512006/november: A.410
2006/november: A.4112006/november: A.4122006/december: K.1032006/december: K.104
2006/december: K.1052006/december: K.1062006/december: K.1072006/december: C.875
2006/december: K.1082006/december: C.8762006/december: C.8772006/december: C.878
2006/december: B.39522006/december: B.39552006/december: B.39532006/december: B.3954
2006/december: C.8792006/december: B.39562006/december: B.39592006/december: B.3958
2006/december: B.39602006/december: B.39572006/december: B.39612006/december: A.413
2006/december: A.4142006/december: A.4152007/január: K.1092007/január: K.110
2007/január: C.8822007/január: C.8832007/január: C.8842007/január: C.881
2007/január: C.8802007/január: K.1112007/január: K.1122007/január: K.113
2007/január: K.1142007/január: B.39632007/január: B.39622007/január: B.3964
2007/január: B.39652007/január: B.39662007/január: B.39682007/január: B.3967
2007/január: B.39702007/január: B.39692007/január: B.39712007/január: A.416
2007/január: A.4172007/január: A.4182007/február: K.1152007/február: K.116
2007/február: C.8852007/február: K.1172007/február: K.1182007/február: K.119
2007/február: K.1202007/február: C.8882007/február: C.8892007/február: B.3972
2007/február: C.8862007/február: C.8872007/február: B.39742007/február: B.3973
2007/február: B.39792007/február: B.39782007/február: B.39762007/február: B.3977
2007/február: B.39802007/február: B.39752007/február: B.39812007/február: A.419
2007/február: A.4202007/február: A.4212007/március: K.1212007/március: K.122
2007/március: K.1232007/március: K.1242007/március: K.1252007/március: K.126
2007/március: C.8902007/március: C.8912007/március: C.8942007/március: C.892
2007/március: C.8932007/március: B.39822007/március: B.39832007/március: B.3985
2007/március: B.39882007/március: B.39842007/március: B.39862007/március: B.3987
2007/március: B.39892007/március: B.39902007/március: B.39912007/március: A.422
2007/március: A.4232007/március: A.4242007/április: C.8952007/április: C.896
2007/április: C.8982007/április: C.8972007/április: C.8992007/április: B.3992
2007/április: B.39962007/április: B.39982007/április: B.39942007/április: B.3993
2007/április: B.39952007/április: B.39972007/április: B.39992007/április: B.4000
2007/április: B.40012007/április: A.4252007/április: A.4262007/április: A.427
2007/május: C.9002007/május: C.9012007/május: C.9022007/május: C.903
2007/május: C.9042007/május: B.40022007/május: B.40032007/május: B.4004
2007/május: B.40052007/május: B.40062007/május: B.40082007/május: B.4009
2007/május: B.40072007/május: B.40102007/május: B.40112007/május: A.428
2007/május: A.4292007/május: A.4302007/szeptember: K.1272007/szeptember: K.128
2007/szeptember: K.1292007/szeptember: K.1302007/szeptember: K.1312007/szeptember: K.132
2007/szeptember: C.9052007/szeptember: C.9062007/szeptember: C.9072007/szeptember: C.908
2007/szeptember: C.9092007/szeptember: B.40122007/szeptember: B.40132007/szeptember: B.4014
2007/szeptember: B.40152007/szeptember: B.40162007/szeptember: B.40172007/szeptember: B.4018
2007/szeptember: B.40192007/szeptember: B.40202007/szeptember: B.40212007/szeptember: A.431
2007/szeptember: A.4322007/szeptember: A.4332007/október: K.1332007/október: K.134
2007/október: K.1352007/október: K.1362007/október: K.1372007/október: K.138
2007/október: C.9102007/október: C.9112007/október: C.9122007/október: C.913
2007/október: C.9142007/október: B.40222007/október: B.40232007/október: B.4024
2007/október: B.40252007/október: B.40262007/október: B.40272007/október: B.4028
2007/október: B.40292007/október: B.40302007/október: B.40312007/október: A.434
2007/október: A.4352007/október: A.4362007/november: K.1392007/november: K.140
2007/november: K.1412007/november: K.1422007/november: K.1432007/november: K.144
2007/november: C.9152007/november: C.9162007/november: C.9172007/november: C.918
2007/november: C.9192007/november: B.40322007/november: B.40332007/november: B.4034
2007/november: B.40352007/november: B.40362007/november: B.40372007/november: B.4038
2007/november: B.40392007/november: B.40402007/november: B.40412007/november: A.437
2007/november: A.4382007/november: A.4392007/december: K.1452007/december: K.146
2007/december: K.1472007/december: K.1482007/december: K.1492007/december: K.150
2007/december: C.9202007/december: C.9212007/december: C.9222007/december: C.923
2007/december: C.9242007/december: B.40422007/december: B.40432007/december: B.4044
2007/december: B.40452007/december: B.40462007/december: B.40472007/december: B.4048
2007/december: B.40492007/december: B.40502007/december: B.40512007/december: A.440
2007/december: A.4412007/december: A.4422008/január: K.1512008/január: K.152
2008/január: K.1532008/január: K.1542008/január: K.1552008/január: K.156
2008/január: C.9252008/január: C.9262008/január: C.9272008/január: C.928
2008/január: C.9292008/január: B.40522008/január: B.40532008/január: B.4054
2008/január: B.40552008/január: B.40562008/január: B.40572008/január: B.4058
2008/január: B.40592008/január: B.40602008/január: B.40612008/január: A.443
2008/január: A.4442008/január: A.4452008/február: K.1572008/február: K.158
2008/február: K.1592008/február: K.1602008/február: K.1612008/február: K.162
2008/február: C.9302008/február: C.9312008/február: C.9322008/február: C.933
2008/február: C.9342008/február: B.40622008/február: B.40632008/február: B.4064
2008/február: B.40652008/február: B.40662008/február: B.40672008/február: B.4068
2008/február: B.40692008/február: B.40702008/február: B.40712008/február: A.446
2008/február: A.4472008/február: A.4482008/március: K.1632008/március: K.164
2008/március: K.1652008/március: K.1662008/március: K.1672008/március: K.168
2008/március: C.9352008/március: C.9362008/március: C.9372008/március: C.938
2008/március: C.9392008/március: B.40722008/március: B.40732008/március: B.4074
2008/március: B.40752008/március: B.40762008/március: B.40772008/március: B.4078
2008/március: B.40792008/március: B.40802008/március: B.40812008/március: A.449
2008/március: A.4502008/március: A.4512008/április: C.9402008/április: C.941
2008/április: C.9422008/április: C.9432008/április: C.9442008/április: B.4082
2008/április: B.40832008/április: B.40842008/április: B.40852008/április: B.4086
2008/április: B.40872008/április: B.40882008/április: B.40892008/április: B.4090
2008/április: B.40912008/április: A.4522008/április: A.4532008/április: A.454
2008/május: C.9452008/május: C.9462008/május: C.9472008/május: C.948
2008/május: C.9492008/május: B.40922008/május: B.40932008/május: B.4094
2008/május: B.40952008/május: B.40962008/május: B.40972008/május: B.4098
2008/május: B.40992008/május: B.41002008/május: B.41012008/május: A.455
2008/május: A.4562008/május: A.4572008/május: A.4482008/szeptember: K.169
2008/szeptember: K.1702008/szeptember: K.1712008/szeptember: K.1722008/szeptember: K.173
2008/szeptember: K.1742008/szeptember: C.9502008/szeptember: C.9512008/szeptember: C.952
2008/szeptember: C.9532008/szeptember: C.9542008/szeptember: B.41022008/szeptember: B.4103
2008/szeptember: B.41042008/szeptember: B.41052008/szeptember: B.41062008/szeptember: B.4107
2008/szeptember: B.41082008/szeptember: B.41092008/szeptember: B.41102008/szeptember: B.4111
2008/szeptember: A.4582008/szeptember: A.4592008/szeptember: A.4602008/október: K.175
2008/október: K.1762008/október: K.1772008/október: K.1782008/október: K.179
2008/október: K.1802008/október: C.9552008/október: C.9562008/október: C.957
2008/október: C.9582008/október: C.9592008/október: B.41122008/október: B.4113
2008/október: B.41142008/október: B.41152008/október: B.41162008/október: B.4117
2008/október: B.41182008/október: B.41192008/október: B.41202008/október: B.4121
2008/október: A.4612008/október: A.4622008/október: A.4632008/november: K.181
2008/november: K.1822008/november: K.1832008/november: K.1842008/november: K.185
2008/november: K.1862008/november: C.9602008/november: C.9612008/november: C.962
2008/november: C.9632008/november: C.9642008/november: B.41222008/november: B.4123
2008/november: B.41242008/november: B.41252008/november: B.41262008/november: B.4127
2008/november: B.41282008/november: B.41292008/november: B.41302008/november: B.4131
2008/november: A.4642008/november: A.4652008/november: A.4662008/december: K.187
2008/december: K.1882008/december: K.1892008/december: K.1902008/december: K.191
2008/december: K.1922008/december: C.9652008/december: C.9662008/december: C.967
2008/december: C.9682008/december: C.9692008/december: B.41322008/december: B.4133
2008/december: B.41342008/december: B.41352008/december: B.41362008/december: B.4137
2008/december: B.41382008/december: B.41392008/december: B.41402008/december: B.4141
2008/december: A.4672008/december: A.4682008/december: A.4692009/január: K.193
2009/január: K.1942009/január: K.1952009/január: K.1962009/január: K.197
2009/január: K.1982009/január: C.9702009/január: C.9712009/január: C.972
2009/január: C.9732009/január: C.9742009/január: B.41422009/január: B.4143
2009/január: B.41442009/január: B.41452009/január: B.41462009/január: B.4147
2009/január: B.41482009/január: B.41492009/január: B.41502009/január: B.4151
2009/január: A.4702009/január: A.4712009/január: A.4722009/február: K.199
2009/február: K.2002009/február: K.2012009/február: K.2022009/február: K.203
2009/február: K.2042009/február: C.9752009/február: C.9762009/február: C.977
2009/február: C.9782009/február: C.9792009/február: B.41522009/február: B.4153
2009/február: B.41542009/február: B.41552009/február: B.41562009/február: B.4157
2009/február: B.41582009/február: B.41592009/február: B.41602009/február: B.4161
2009/február: A.4732009/február: A.4742009/február: A.4752009/március: K.205
2009/március: K.2062009/március: K.2072009/március: K.2082009/március: K.209
2009/március: K.2102009/március: C.9802009/március: C.9812009/március: C.982
2009/március: C.9832009/március: C.9842009/március: B.41622009/március: B.4163
2009/március: B.41642009/március: B.41652009/március: B.41662009/március: B.4167
2009/március: B.41682009/március: B.41692009/március: B.41702009/március: B.4171
2009/március: A.4762009/március: A.4772009/március: A.4782009/április: C.985
2009/április: C.9862009/április: C.9872009/április: C.9882009/április: C.989
2009/április: B.41722009/április: B.41732009/április: B.41742009/április: B.4175
2009/április: B.41762009/április: B.41772009/április: B.41782009/április: B.4179
2009/április: B.41802009/április: B.41812009/április: A.4792009/április: A.480
2009/április: A.4812009/május: C.9902009/május: C.9912009/május: C.992
2009/május: C.9932009/május: C.9942009/május: B.41822009/május: B.4183
2009/május: B.41842009/május: B.41852009/május: B.41862009/május: B.4187
2009/május: B.41882009/május: B.41892009/május: B.41902009/május: B.4191
2009/május: A.4822009/május: A.4832009/május: A.4842009/szeptember: K.211
2009/szeptember: K.2122009/szeptember: K.2132009/szeptember: K.2142009/szeptember: K.215
2009/szeptember: K.2162009/szeptember: C.9952009/szeptember: C.9962009/szeptember: C.997
2009/szeptember: C.9982009/szeptember: C.9992009/szeptember: B.41922009/szeptember: B.4193
2009/szeptember: B.41942009/szeptember: B.41952009/szeptember: B.41962009/szeptember: B.4197
2009/szeptember: B.41982009/szeptember: B.41992009/szeptember: B.42002009/szeptember: B.4201
2009/szeptember: A.4852009/szeptember: A.4862009/szeptember: A.4872009/október: K.217
2009/október: K.2182009/október: K.2192009/október: K.2202009/október: K.221
2009/október: K.2222009/október: C.10002009/október: C.10012009/október: C.1002
2009/október: C.10032009/október: C.10042009/október: B.42022009/október: B.4203
2009/október: B.42042009/október: B.42052009/október: B.42062009/október: B.4207
2009/október: B.42082009/október: B.42092009/október: B.42102009/október: B.4211
2009/október: A.4882009/október: A.4892009/október: A.4902009/november: K.223
2009/november: K.2242009/november: K.2252009/november: K.2262009/november: K.227
2009/november: K.2282009/november: C.10052009/november: C.10062009/november: C.1007
2009/november: C.10082009/november: C.10092009/november: B.42122009/november: B.4213
2009/november: B.42142009/november: B.42152009/november: B.42162009/november: B.4217
2009/november: B.42182009/november: B.42192009/november: B.42202009/november: B.4221
2009/november: A.4912009/november: A.4922009/november: A.4932009/december: K.229
2009/december: K.2302009/december: K.2312009/december: K.2322009/december: K.233
2009/december: K.2342009/december: C.10102009/december: C.10112009/december: C.1012
2009/december: C.10132009/december: C.10142009/december: B.42222009/december: B.4223
2009/december: B.42242009/december: B.42252009/december: B.42262009/december: B.4227
2009/december: B.42282009/december: B.42292009/december: B.42302009/december: B.4231
2009/december: A.4942009/december: A.4952009/december: A.4962010/január: K.235
2010/január: K.2362010/január: K.2372010/január: K.2382010/január: K.239
2010/január: K.2402010/január: C.10152010/január: C.10162010/január: C.1017
2010/január: C.10182010/január: C.10192010/január: B.42322010/január: B.4233
2010/január: B.42342010/január: B.42352010/január: B.42362010/január: B.4237
2010/január: B.42382010/január: B.42392010/január: B.42402010/január: B.4241
2010/január: A.4972010/január: A.4982010/január: A.4992010/február: K.241
2010/február: K.2422010/február: K.2432010/február: K.2442010/február: K.245
2010/február: K.2462010/február: C.10202010/február: C.10212010/február: C.1022
2010/február: C.10232010/február: C.10242010/február: B.42422010/február: B.4243
2010/február: B.42442010/február: B.42452010/február: B.42462010/február: B.4247
2010/február: B.42482010/február: B.42492010/február: B.42502010/február: B.4251
2010/február: A.5002010/február: A.5012010/február: A.5022010/március: K.247
2010/március: K.2482010/március: K.2492010/március: K.2502010/március: K.251
2010/március: K.2522010/március: C.10252010/március: C.10262010/március: C.1027
2010/március: C.10282010/március: C.10292010/március: B.42522010/március: B.4253
2010/március: B.42542010/március: B.42552010/március: B.42562010/március: B.4257
2010/március: B.42582010/március: B.42592010/március: B.42602010/március: B.4261
2010/március: A.5032010/március: A.5042010/március: A.5052010/április: C.1030
2010/április: C.10312010/április: C.10322010/április: C.10332010/április: C.1034
2010/április: B.42622010/április: B.42632010/április: B.42642010/április: B.4265
2010/április: B.42662010/április: B.42672010/április: B.42682010/április: B.4269
2010/április: B.42702010/április: B.42712010/április: A.5062010/április: A.507
2010/április: A.5082010/május: C.10352010/május: C.10362010/május: C.1037
2010/május: C.10382010/május: C.10392010/május: B.42722010/május: B.4273
2010/május: B.42742010/május: B.42752010/május: B.42762010/május: B.4277
2010/május: B.42782010/május: B.42792010/május: B.42802010/május: B.4281
2010/május: A.5092010/május: A.5102010/május: A.5112010/szeptember: K.253
2010/szeptember: K.2542010/szeptember: K.2552010/szeptember: K.2562010/szeptember: K.257
2010/szeptember: K.2582010/szeptember: C.10402010/szeptember: C.10412010/szeptember: C.1042
2010/szeptember: C.10432010/szeptember: C.10442010/szeptember: B.42822010/szeptember: B.4283
2010/szeptember: B.42842010/szeptember: B.42852010/szeptember: B.42862010/szeptember: B.4287
2010/szeptember: B.42882010/szeptember: B.42892010/szeptember: B.42902010/szeptember: B.4291
2010/szeptember: A.5122010/szeptember: A.5132010/szeptember: A.5142010/október: K.259
2010/október: K.2602010/október: K.2612010/október: K.2622010/október: K.263
2010/október: K.2642010/október: C.10452010/október: C.10462010/október: C.1047
2010/október: C.10482010/október: C.10492010/október: B.42922010/október: B.4293
2010/október: B.42942010/október: B.42952010/október: B.42962010/október: B.4297
2010/október: B.42982010/október: B.42992010/október: B.43002010/október: B.4301
2010/október: A.5152010/október: A.5162010/október: A.5172010/november: K.265
2010/november: K.2662010/november: K.2672010/november: K.2692010/november: K.270
2010/november: K.2682010/november: C.10502010/november: C.10512010/november: C.1052
2010/november: C.10542010/november: C.10532010/november: B.43022010/november: B.4303
2010/november: B.43042010/november: B.43052010/november: B.43062010/november: B.4307
2010/november: B.43082010/november: B.43092010/november: B.43102010/november: B.4311
2010/november: A.5182010/november: A.5192010/november: A.5202010/december: K.271
2010/december: K.2722010/december: K.2732010/december: K.2742010/december: K.275
2010/december: K.2762010/december: C.10552010/december: C.10562010/december: C.1057
2010/december: C.10582010/december: C.10592010/december: B.43122010/december: B.4313
2010/december: B.43142010/december: B.43152010/december: B.43162010/december: B.4317
2010/december: B.43182010/december: B.43192010/december: B.43202010/december: B.4321
2010/december: A.5212010/december: A.5222010/december: A.5232011/január: K.277
2011/január: K.2782011/január: K.2792011/január: K.2802011/január: K.281
2011/január: K.2822011/január: C.10602011/január: B.43242011/január: C.1061
2011/január: C.10622011/január: C.10632011/január: C.10642011/január: B.4322
2011/január: B.43232011/január: B.43252011/január: B.43272011/január: B.4328
2011/január: B.43292011/január: B.43262011/január: B.43302011/január: B.4331
2011/január: A.5242011/január: A.5252011/január: A.5262011/február: K.283
2011/február: K.2842011/február: K.2852011/február: K.2862011/február: K.287
2011/február: K.2882011/február: C.10652011/február: C.10662011/február: C.1067
2011/február: C.10682011/február: B.43322011/február: C.10692011/február: B.4333
2011/február: B.43352011/február: B.43362011/február: B.43392011/február: B.4334
2011/február: B.43372011/február: B.43382011/február: B.43402011/február: B.4341
2011/február: A.5272011/február: A.5282011/február: A.5292011/március: K.289
2011/március: K.2902011/március: K.2912011/március: K.2922011/március: K.293
2011/március: K.2942011/március: C.10702011/március: C.10712011/március: C.1072
2011/március: C.10732011/március: B.43442011/március: C.10742011/március: B.4342
2011/március: B.43432011/március: B.43452011/március: B.43462011/március: B.4347
2011/március: B.43502011/március: B.43482011/március: B.43492011/március: B.4351
2011/március: A.5302011/március: A.5312011/március: A.5322011/április: C.1075
2011/április: C.10762011/április: C.10772011/április: C.10782011/április: C.1079
2011/április: B.43522011/április: B.43542011/április: B.43532011/április: B.4355
2011/április: B.43592011/április: B.43562011/április: B.43572011/április: B.4358
2011/április: B.43602011/április: B.43612011/április: A.5332011/április: A.534
2011/április: A.5352011/május: C.10802011/május: C.10812011/május: C.1082
2011/május: C.10832011/május: C.10842011/május: B.43622011/május: B.4363
2011/május: B.43642011/május: B.43652011/május: B.43662011/május: B.4367
2011/május: B.43682011/május: A.5362011/május: A.5372011/május: B.4369
2011/május: B.43702011/május: B.43712011/május: A.5382011/szeptember: K.295
2011/szeptember: K.2962011/szeptember: K.2972011/szeptember: K.2982011/szeptember: K.299
2011/szeptember: K.3002011/szeptember: C.10852011/szeptember: C.10862011/szeptember: C.1087
2011/szeptember: C.10882011/szeptember: C.10892011/szeptember: B.43722011/szeptember: B.4373
2011/szeptember: B.43742011/szeptember: B.43752011/szeptember: B.43762011/szeptember: B.4377
2011/szeptember: B.43782011/szeptember: B.43792011/szeptember: B.43802011/szeptember: B.4381
2011/szeptember: A.5392011/szeptember: A.5402011/szeptember: A.5412011/október: K.301
2011/október: K.3022011/október: K.3032011/október: K.3042011/október: K.305
2011/október: K.3062011/október: C.10902011/október: C.10912011/október: C.1092
2011/október: C.10932011/október: C.10942011/október: B.43822011/október: B.4383
2011/október: B.43842011/október: B.43852011/október: B.43862011/október: B.4387
2011/október: B.43882011/október: B.43892011/október: B.43902011/október: B.4391
2011/október: A.5422011/október: A.5432011/október: A.5442011/november: K.307
2011/november: K.3082011/november: K.3092011/november: K.3102011/november: K.311
2011/november: K.3122011/november: C.10952011/november: C.10962011/november: C.1097
2011/november: C.10982011/november: C.10992011/november: B.43922011/november: B.4393
2011/november: B.43942011/november: B.43952011/november: B.43972011/november: B.4398
2011/november: B.43992011/november: B.44002011/november: B.43962011/november: B.4401
2011/november: A.5452011/november: A.5462011/november: A.5472011/december: K.313
2011/december: K.3142011/december: K.3152011/december: K.3162011/december: K.317
2011/december: K.3182011/december: C.11002011/december: B.43962011/december: C.1101
2011/december: C.11022011/december: C.11032011/december: C.11042011/december: B.4402
2011/december: B.44032011/december: B.44042011/december: B.44052011/december: B.4406
2011/december: B.44072011/december: B.44082011/december: B.44092011/december: B.4410
2011/december: B.44112011/december: A.5482011/december: A.5492011/december: A.550
2012/január: K.3192012/január: K.3202012/január: K.3212012/január: K.322
2012/január: K.3232012/január: C.11052012/január: C.11062012/január: C.1107
2012/január: C.11082012/január: C.11092012/január: K.3242012/január: B.4412
2012/január: B.44132012/január: B.44142012/január: B.44152012/január: B.4416
2012/január: B.44172012/január: B.44182012/január: B.44192012/január: B.4420
2012/január: B.44212012/január: A.5512012/január: A.5522012/január: A.553
2012/február: K.3252012/február: K.3262012/február: K.3272012/február: K.328
2012/február: K.3302012/február: K.3292012/február: C.11102012/február: C.1111
2012/február: C.11122012/február: C.11132012/február: C.11142012/február: B.4422
2012/február: B.44232012/február: B.44242012/február: B.44252012/február: B.4426
2012/február: B.44272012/február: B.44282012/február: B.44292012/február: A.554
2012/február: A.5552012/február: B.44302012/február: B.44312012/február: A.556
2012/március: K.3312012/március: K.3322012/március: K.3332012/március: K.334
2012/március: K.3352012/március: K.3362012/március: C.11152012/március: C.1116
2012/március: C.11172012/március: C.11182012/március: C.11192012/március: B.4432
2012/március: B.44332012/március: B.44342012/március: B.44352012/március: B.4436
2012/március: B.44372012/március: B.44382012/március: A.5572012/március: A.558
2012/március: B.44392012/március: B.44402012/március: B.44412012/március: A.559
2012/április: C.11202012/április: B.44422012/április: B.44432012/április: C.1121
2012/április: C.11222012/április: C.11232012/április: C.11242012/április: B.4444
2012/április: B.44452012/április: B.44462012/április: B.44472012/április: B.4448
2012/április: B.44492012/április: B.44502012/április: B.44512012/április: A.560
2012/április: A.5612012/április: A.5622012/május: C.11252012/május: B.4452
2012/május: B.44532012/május: C.11262012/május: C.11272012/május: C.1128
2012/május: C.11292012/május: B.44542012/május: B.44552012/május: B.4456
2012/május: B.44572012/május: B.44582012/május: B.44592012/május: B.4460
2012/május: A.5632012/május: A.5652012/május: A.5642012/május: B.4461
2012/szeptember: K.3372012/szeptember: K.3382012/szeptember: K.3392012/szeptember: K.340
2012/szeptember: K.3412012/szeptember: K.3422012/szeptember: C.11302012/szeptember: C.1131
2012/szeptember: C.11322012/szeptember: C.11332012/szeptember: C.11342012/szeptember: B.4462
2012/szeptember: B.44632012/szeptember: B.44642012/szeptember: B.44652012/szeptember: B.4466
2012/szeptember: B.44672012/szeptember: B.44682012/szeptember: B.44692012/szeptember: B.4470
2012/szeptember: B.44712012/szeptember: A.5662012/szeptember: A.5672012/szeptember: A.568
2012/október: K.3432012/október: K.3442012/október: K.3452012/október: K.346
2012/október: K.3472012/október: K.3482012/október: B.44722012/október: B.4473
2012/október: C.11352012/október: C.11362012/október: C.11372012/október: C.1138
2012/október: C.11392012/október: B.44742012/október: B.44752012/október: B.4476
2012/október: B.44772012/október: B.44782012/október: B.44792012/október: B.4480
2012/október: B.44812012/október: A.5692012/október: A.5702012/október: A.571
2012/november: K.3492012/november: K.3502012/november: K.3512012/november: K.352
2012/november: C.11402012/november: C.11412012/november: C.11422012/november: C.1143
2012/november: C.11442012/november: K.3532012/november: K.3542012/november: B.4482
2012/november: B.44832012/november: B.44842012/november: B.44852012/november: B.4486
2012/november: B.44872012/november: B.44882012/november: B.44892012/november: B.4490
2012/november: B.44912012/november: A.5722012/november: A.5732012/november: A.574
2012/december: K.3552012/december: K.3562012/december: K.3572012/december: K.358
2012/december: K.3592012/december: K.3602012/december: C.11452012/december: C.1146
2012/december: C.11472012/december: C.11482012/december: C.11492012/december: B.4492
2012/december: B.44932012/december: B.44942012/december: B.44952012/december: B.4496
2012/december: B.44972012/december: A.5752012/december: A.5762012/december: B.4498
2012/december: B.44992012/december: B.45002012/december: B.45012012/december: A.577
2013/január: K.3612013/január: K.3622013/január: K.3632013/január: K.364
2013/január: K.3652013/január: K.3662013/január: C.11502013/január: C.1151
2013/január: C.11522013/január: C.11532013/január: C.11542013/január: B.4502
2013/január: B.45032013/január: B.45042013/január: B.45052013/január: B.4506
2013/január: B.45072013/január: B.45082013/január: B.45092013/január: B.4510
2013/január: B.45112013/január: A.5782013/január: A.5792013/január: A.580
2013/február: K.3672013/február: K.3682013/február: K.3692013/február: K.370
2013/február: K.3712013/február: K.3722013/február: C.11552013/február: C.1156
2013/február: C.11572013/február: C.11592013/február: C.11582013/február: B.4512
2013/február: B.45132013/február: B.45142013/február: B.45152013/február: B.4516
2013/február: B.45172013/február: B.45182013/február: B.45192013/február: B.4520
2013/február: B.45212013/február: A.5812013/február: A.5822013/február: A.583
2013/március: K.3732013/március: K.3742013/március: K.3752013/március: K.376
2013/március: K.3772013/március: K.3782013/március: C.11602013/március: C.1161
2013/március: C.11622013/március: C.11632013/március: C.11642013/március: B.4522
2013/március: B.45232013/március: B.45242013/március: B.45252013/március: B.4526
2013/március: B.45272013/március: B.45282013/március: B.45292013/március: B.4530
2013/március: B.45312013/március: A.5842013/március: A.5852013/március: A.586
2013/április: C.11652013/április: C.11662013/április: C.11672013/április: C.1168
2013/április: C.11692013/április: B.45322013/április: B.45332013/április: B.4534
2013/április: B.45352013/április: B.45362013/április: B.45372013/április: B.4538
2013/április: B.45392013/április: B.45402013/április: B.45412013/április: A.587
2013/április: A.5882013/április: A.5892013/május: C.11702013/május: C.1171
2013/május: C.11722013/május: C.11732013/május: C.11742013/május: B.4542
2013/május: B.45432013/május: B.45442013/május: B.45452013/május: B.4546
2013/május: B.45472013/május: B.45482013/május: B.45492013/május: B.4550
2013/május: B.45512013/május: A.5902013/május: A.5912013/május: A.592
2013/szeptember: K.3792013/szeptember: K.3802013/szeptember: K.3812013/szeptember: K.382
2013/szeptember: K.3832013/szeptember: K.3842013/szeptember: C.11752013/szeptember: C.1176
2013/szeptember: C.11772013/szeptember: C.11782013/szeptember: C.11792013/szeptember: C.1180
2013/szeptember: C.11812013/szeptember: B.45522013/szeptember: B.45532013/szeptember: B.4554
2013/szeptember: B.45552013/szeptember: B.45562013/szeptember: B.45572013/szeptember: B.4558
2013/szeptember: B.45592013/szeptember: B.45602013/szeptember: B.45612013/szeptember: A.593
2013/szeptember: A.5942013/szeptember: A.5952013/október: K.3852013/október: K.386
2013/október: K.3872013/október: K.3882013/október: K.3892013/október: K.390
2013/október: C.11822013/október: C.11832013/október: C.11842013/október: C.1185
2013/október: C.11862013/október: C.11872013/október: C.11882013/október: B.4562
2013/október: B.45632013/október: B.45642013/október: B.45652013/október: B.4566
2013/október: B.45672013/október: B.45682013/október: B.45692013/október: B.4570
2013/október: B.45712013/október: A.5962013/október: A.5972013/október: A.598
2013/november: K.3912013/november: K.3922013/november: K.3932013/november: K.394
2013/november: K.3952013/november: K.3962013/november: C.11892013/november: C.1191
2013/november: C.11922013/november: C.11932013/november: C.11942013/november: C.1195
2013/november: C.11902013/november: B.45722013/november: B.45732013/november: B.4574
2013/november: B.45752013/november: B.45762013/november: B.45772013/november: B.4578
2013/november: B.45792013/november: B.45802013/november: B.45812013/november: A.599
2013/november: A.6002013/november: A.6012013/december: K.3972013/december: K.399
2013/december: K.3982013/december: K.4002013/december: K.4012013/december: K.402
2013/december: C.11962013/december: C.11972013/december: C.11982013/december: C.1199
2013/december: C.12002013/december: C.12012013/december: C.12022013/december: B.4582
2013/december: B.45832013/december: B.45842013/december: B.45852013/december: B.4586
2013/december: B.45872013/december: B.45882013/december: B.45892013/december: B.4590
2013/december: B.45912013/december: A.6022013/december: A.6032013/december: A.604
2014/január: K.4032014/január: K.4042014/január: K.4052014/január: K.406
2014/január: K.4072014/január: K.4082014/január: C.12032014/január: C.1204
2014/január: C.12052014/január: C.12062014/január: C.12072014/január: C.1208
2014/január: C.12092014/január: B.45922014/január: B.45932014/január: B.4594
2014/január: B.45952014/január: B.45962014/január: B.45972014/január: B.4598
2014/január: B.45992014/január: B.46002014/január: B.46012014/január: A.605
2014/január: A.6062014/január: A.6072014/február: K.4092014/február: K.410
2014/február: K.4112014/február: K.4122014/február: K.4132014/február: K.414
2014/február: C.12102014/február: C.12112014/február: C.12122014/február: C.1213
2014/február: C.12142014/február: C.12152014/február: C.12162014/február: B.4602
2014/február: B.46032014/február: B.46042014/február: B.46052014/február: B.4606
2014/február: B.46072014/február: B.46082014/február: B.46092014/február: B.4610
2014/február: B.46112014/február: A.6082014/február: A.6092014/február: A.610
2014/március: K.4152014/március: K.4162014/március: K.4172014/március: K.418
2014/március: K.4192014/március: K.4202014/március: C.12172014/március: C.1218
2014/március: C.12192014/március: C.12202014/március: C.12212014/március: C.1222
2014/március: C.12232014/március: B.46122014/március: B.46132014/március: B.4614
2014/március: B.46152014/március: B.46162014/március: B.46172014/március: B.4618
2014/március: B.46192014/március: B.46202014/március: B.46212014/március: A.611
2014/március: A.6122014/március: A.6132014/április: C.12242014/április: C.1225
2014/április: C.12262014/április: C.12272014/április: C.12282014/április: C.1229
2014/április: C.12302014/április: B.46222014/április: B.46232014/április: B.4624
2014/április: B.46252014/április: B.46262014/április: B.46272014/április: B.4628
2014/április: B.46292014/április: B.46302014/április: B.46312014/április: A.614
2014/április: A.6152014/április: A.6162014/május: C.12312014/május: C.1232
2014/május: C.12332014/május: C.12342014/május: C.12352014/május: C.1236
2014/május: C.12372014/május: B.46322014/május: B.46332014/május: B.4634
2014/május: B.46352014/május: B.46362014/május: B.46372014/május: B.4638
2014/május: B.46392014/május: B.46402014/május: B.46412014/május: A.617
2014/május: A.6182014/május: A.6192014/szeptember: K.4212014/szeptember: K.422
2014/szeptember: K.4232014/szeptember: K.4242014/szeptember: K.4252014/szeptember: K.426
2014/szeptember: C.12382014/szeptember: C.12392014/szeptember: C.12402014/szeptember: C.1241
2014/szeptember: C.12422014/szeptember: C.12432014/szeptember: C.12442014/szeptember: B.4642
2014/szeptember: B.46432014/szeptember: B.46442014/szeptember: B.46452014/szeptember: B.4646
2014/szeptember: B.46472014/szeptember: B.46482014/szeptember: B.46492014/szeptember: B.4650
2014/szeptember: A.6202014/szeptember: A.6212014/szeptember: A.6222014/október: K.427
2014/október: K.4282014/október: K.4292014/október: K.4302014/október: K.431
2014/október: K.4322014/október: C.12452014/október: C.12462014/október: C.1247
2014/október: C.12482014/október: C.12492014/október: C.12502014/október: C.1251
2014/október: B.46512014/október: B.46522014/október: B.46532014/október: B.4654
2014/október: B.46552014/október: B.46562014/október: B.46572014/október: B.4658
2014/október: B.46592014/október: A.6232014/október: A.6242014/október: A.625
2014/november: K.4332014/november: K.4342014/november: K.4352014/november: K.436
2014/november: K.4372014/november: K.4382014/november: C.12522014/november: C.1253
2014/november: C.12542014/november: C.12552014/november: C.12562014/november: C.1257
2014/november: C.12582014/november: B.46602014/november: B.46612014/november: B.4662
2014/november: B.46632014/november: B.46642014/november: B.46652014/november: B.4666
2014/november: B.46672014/november: B.46682014/november: A.6262014/november: A.627
2014/november: A.6282014/december: K.4392014/december: K.4402014/december: K.441
2014/december: K.4422014/december: K.4432014/december: K.4442014/december: C.1259
2014/december: C.12602014/december: C.12612014/december: C.12622014/december: C.1263
2014/december: C.12642014/december: B.46692014/december: C.12652014/december: B.4670
2014/december: B.46712014/december: B.46722014/december: B.46732014/december: B.4674
2014/december: B.46752014/december: B.46762014/december: B.46772014/december: A.629
2014/december: A.6302014/december: A.6312015/január: K.4452015/január: K.446
2015/január: K.4472015/január: K.4482015/január: K.4492015/január: K.450
2015/január: C.12662015/január: C.12672015/január: C.12682015/január: C.1269
2015/január: C.12702015/január: C.12712015/január: C.12722015/január: B.4678
2015/január: B.46792015/január: B.46802015/január: B.46812015/január: B.4682
2015/január: B.46832015/január: B.46842015/január: B.46852015/január: B.4686
2015/január: A.6322015/január: A.6332015/január: A.6342015/február: K.451
2015/február: K.4522015/február: K.4532015/február: K.4542015/február: K.455
2015/február: K.4562015/február: C.12732015/február: C.12742015/február: C.1275
2015/február: C.12762015/február: C.12772015/február: C.12782015/február: C.1279
2015/február: B.46872015/február: B.46882015/február: B.46892015/február: B.4690
2015/február: B.46922015/február: B.46912015/február: B.46932015/február: B.4694
2015/február: B.46952015/február: A.6352015/február: A.6362015/február: A.637
2015/március: K.4572015/március: K.4582015/március: K.4592015/március: K.460
2015/március: K.4612015/március: K.4622015/március: C.12802015/március: C.1281
2015/március: C.12822015/március: C.12862015/március: C.12832015/március: C.1284
2015/március: C.12852015/március: B.46962015/március: B.46972015/március: B.4698
2015/március: B.46992015/március: B.47002015/március: B.47012015/március: B.4702
2015/március: B.47032015/március: B.47042015/március: A.6382015/március: A.639
2015/március: A.6402015/április: C.12872015/április: C.12882015/április: C.1289
2015/április: C.12902015/április: C.12912015/április: C.12922015/április: C.1293
2015/április: B.47052015/április: B.47062015/április: B.47072015/április: B.4708
2015/április: B.47092015/április: B.47102015/április: B.47112015/április: B.4712
2015/április: B.47132015/április: A.6412015/április: A.6422015/április: A.643
2015/május: C.12942015/május: C.12952015/május: C.12962015/május: C.1297
2015/május: C.12982015/május: C.12992015/május: C.13002015/május: B.4714
2015/május: B.47152015/május: B.47162015/május: B.47172015/május: B.4718
2015/május: B.47192015/május: B.47202015/május: B.47212015/május: B.4722
2015/május: A.6442015/május: A.6452015/május: A.6462015/szeptember: K.463
2015/szeptember: K.4642015/szeptember: K.4652015/szeptember: K.4662015/szeptember: K.467
2015/szeptember: K.4682015/szeptember: C.13012015/szeptember: C.13022015/szeptember: C.1303
2015/szeptember: C.13042015/szeptember: C.13052015/szeptember: C.13062015/szeptember: C.1307
2015/szeptember: B.47232015/szeptember: B.47242015/szeptember: B.47252015/szeptember: B.4726
2015/szeptember: B.47272015/szeptember: B.47282015/szeptember: B.47292015/szeptember: B.4730
2015/szeptember: B.47312015/szeptember: A.6472015/szeptember: A.6482015/szeptember: A.649
2015/október: K.4692015/október: K.4702015/október: K.4712015/október: K.472
2015/október: K.4732015/október: K.4742015/október: C.13082015/október: C.1309
2015/október: C.13102015/október: C.13112015/október: C.13122015/október: C.1313
2015/október: C.13142015/október: B.47322015/október: B.47332015/október: B.4734
2015/október: B.47352015/október: B.47362015/október: B.47372015/október: B.4738
2015/október: B.47392015/október: B.47402015/október: A.6502015/október: A.651
2015/október: A.6522015/november: K.4752015/november: K.4762015/november: K.477
2015/november: K.4782015/november: K.4792015/november: K.4802015/november: C.1315
2015/november: C.13162015/november: C.13172015/november: C.13182015/november: C.1319
2015/november: C.13202015/november: C.13212015/november: B.47412015/november: B.4742
2015/november: B.47432015/november: B.47442015/november: B.47452015/november: B.4746
2015/november: B.47472015/november: B.47482015/november: B.47492015/november: A.653
2015/november: A.6542015/november: A.6552015/december: K.4812015/december: K.482
2015/december: K.4832015/december: K.4842015/december: K.4852015/december: K.486
2015/december: C.13222015/december: C.13232015/december: C.13242015/december: C.1325
2015/december: C.13262015/december: C.13272015/december: C.13282015/december: B.4750
2015/december: B.47512015/december: B.47522015/december: B.47532015/december: B.4754
2015/december: B.47552015/december: B.47562015/december: B.47572015/december: B.4758
2015/december: A.6562015/december: A.6572015/december: A.6582016/január: K.487
2016/január: K.4882016/január: K.4892016/január: K.4902016/január: K.491
2016/január: K.4922016/január: C.13292016/január: C.13302016/január: C.1331
2016/január: C.13322016/január: C.13332016/január: C.13342016/január: C.1335
2016/január: B.47592016/január: B.47602016/január: B.47612016/január: B.4762
2016/január: B.47632016/január: B.47642016/január: B.47652016/január: B.4766
2016/január: B.47672016/január: A.6592016/január: A.6602016/január: A.661
2016/február: K.4932016/február: K.4942016/február: K.4952016/február: K.496
2016/február: K.4972016/február: K.4982016/február: C.13362016/február: C.1337
2016/február: C.13382016/február: C.13392016/február: C.13402016/február: C.1341
2016/február: C.13422016/február: B.47682016/február: B.47692016/február: B.4770
2016/február: B.47712016/február: B.47722016/február: B.47732016/február: B.4774
2016/február: B.47752016/február: B.47762016/február: A.6622016/február: A.663
2016/február: A.6642016/március: K.4992016/március: K.5002016/március: K.501
2016/március: K.5022016/március: K.5032016/március: K.5042016/március: C.1343
2016/március: C.13442016/március: C.13452016/március: C.13462016/március: C.1347
2016/március: C.13482016/március: C.13492016/március: B.47772016/március: B.4778
2016/március: B.47792016/március: B.47802016/március: B.47812016/március: B.4782
2016/március: B.47832016/március: B.47842016/március: B.47852016/március: A.665
2016/március: A.6662016/március: A.6672016/április: C.13502016/április: C.1351
2016/április: C.13522016/április: C.13532016/április: C.13542016/április: C.1355
2016/április: C.13562016/április: B.47862016/április: B.47872016/április: B.4788
2016/április: B.47892016/április: B.47902016/április: B.47912016/április: B.4792
2016/április: B.47932016/április: B.47942016/április: A.6682016/április: A.669
2016/április: A.6702016/május: C.13572016/május: C.13582016/május: C.1359
2016/május: C.13602016/május: C.13612016/május: C.13622016/május: C.1363
2016/május: B.47952016/május: B.47962016/május: B.47972016/május: B.4798
2016/május: B.47992016/május: B.48002016/május: B.48012016/május: B.4802
2016/május: B.48032016/május: A.6712016/május: A.6722016/május: A.673
2016/szeptember: K.5052016/szeptember: K.5062016/szeptember: K.5072016/szeptember: K.508
2016/szeptember: C.13662016/szeptember: K.5092016/szeptember: K.5102016/szeptember: C.1364
2016/szeptember: C.13652016/szeptember: C.13672016/szeptember: C.13682016/szeptember: C.1369
2016/szeptember: C.13702016/szeptember: B.48042016/szeptember: B.48052016/szeptember: B.4806
2016/szeptember: B.48072016/szeptember: B.48082016/szeptember: B.48092016/szeptember: B.4810
2016/szeptember: B.48112016/szeptember: B.48122016/szeptember: A.6742016/szeptember: A.675
2016/szeptember: A.6762016/október: K.5112016/október: K.5122016/október: K.513
2016/október: K.5142016/október: K.5152016/október: K.5162016/október: C.1371
2016/október: C.13722016/október: C.13732016/október: C.13742016/október: C.1375
2016/október: C.13762016/október: C.13772016/október: B.48132016/október: B.4814
2016/október: B.48152016/október: B.48162016/október: B.48172016/október: B.4818
2016/október: B.48192016/október: B.48202016/október: B.48212016/október: A.677
2016/október: A.6782016/október: A.6792016/november: K.5172016/november: K.518
2016/november: K.5192016/november: K.5202016/november: K.5212016/november: K.522
2016/november: C.13782016/november: C.13792016/november: C.13802016/november: C.1381
2016/november: C.13822016/november: C.13832016/november: C.13842016/november: B.4822
2016/november: B.48232016/november: B.48242016/november: B.48252016/november: B.4826
2016/november: B.48272016/november: B.48282016/november: B.48292016/november: B.4830
2016/november: A.6802016/november: A.6812016/november: A.6822016/december: K.523
2016/december: K.5242016/december: K.5252016/december: K.5262016/december: K.527
2016/december: K.5282016/december: C.13852016/december: C.13862016/december: C.1387
2016/december: C.13882016/december: C.13892016/december: C.13902016/december: C.1391
2016/december: B.48312016/december: B.48322016/december: B.48332016/december: B.4834
2016/december: B.48352016/december: B.48362016/december: B.48372016/december: B.4838
2016/december: B.48392016/december: A.6832016/december: A.6842016/december: A.685
2017/január: K.5292017/január: K.5302017/január: K.5312017/január: K.532
2017/január: K.5332017/január: K.5342017/január: C.13922017/január: C.1393
2017/január: C.13942017/január: C.13952017/január: C.13962017/január: C.1397
2017/január: C.13982017/január: B.48402017/január: B.48412017/január: B.4842
2017/január: B.48432017/január: B.48442017/január: B.48452017/január: B.4846
2017/január: B.48472017/január: B.48482017/január: A.6862017/január: A.687
2017/január: A.6882017/február: K.5352017/február: K.5362017/február: K.537
2017/február: K.5382017/február: K.5392017/február: K.5402017/február: C.1399
2017/február: C.14002017/február: C.14012017/február: C.14022017/február: C.1403
2017/február: C.14042017/február: C.14052017/február: B.48492017/február: B.4850
2017/február: B.48512017/február: B.48522017/február: B.48532017/február: B.4854
2017/február: B.48552017/február: B.48562017/február: B.48572017/február: A.689
2017/február: A.6902017/február: A.6912017/március: K.5412017/március: K.542
2017/március: K.5432017/március: K.5442017/március: K.5452017/március: K.546
2017/március: C.14062017/március: C.14072017/március: C.14082017/március: C.1409
2017/március: C.14102017/március: C.14112017/március: C.14122017/március: B.4858
2017/március: B.48592017/március: B.48602017/március: B.48612017/március: B.4862
2017/március: B.48632017/március: B.48642017/március: B.48652017/március: B.4866
2017/március: A.6922017/március: A.6932017/március: A.6942017/április: C.1413
2017/április: C.14142017/április: C.14152017/április: C.14162017/április: C.1417
2017/április: C.14182017/április: C.14192017/április: B.48672017/április: B.4868
2017/április: B.48692017/április: B.48702017/április: B.48712017/április: B.4872
2017/április: B.48732017/április: B.48742017/április: B.48752017/április: A.695
2017/április: A.6962017/április: A.6972017/május: C.14202017/május: C.1421
2017/május: C.14222017/május: C.14232017/május: C.14242017/május: C.1425
2017/május: C.14262017/május: B.48762017/május: B.48772017/május: B.4878
2017/május: B.48792017/május: B.48802017/május: B.48812017/május: B.4882
2017/május: B.48832017/május: B.48842017/május: A.6982017/május: A.699
2017/május: A.7002017/szeptember: K.5472017/szeptember: K.5482017/szeptember: K.549
2017/szeptember: K.5502017/szeptember: K.5512017/szeptember: K.5522017/szeptember: C.1427
2017/szeptember: C.14282017/szeptember: C.14292017/szeptember: C.14302017/szeptember: C.1431
2017/szeptember: C.14322017/szeptember: C.14332017/szeptember: B.48852017/szeptember: B.4886
2017/szeptember: B.48872017/szeptember: B.48882017/szeptember: B.48892017/szeptember: B.4890
2017/szeptember: B.48912017/szeptember: B.48922017/szeptember: B.48932017/szeptember: A.701
2017/szeptember: A.7022017/szeptember: A.7032017/október: K.5532017/október: K.554
2017/október: K.5552017/október: K.5562017/október: K.5572017/október: K.558
2017/október: C.14342017/október: C.14352017/október: C.14362017/október: C.1437
2017/október: C.14382017/október: C.14392017/október: C.14402017/október: B.4894
2017/október: B.48952017/október: B.48962017/október: B.48972017/október: B.4898
2017/október: B.48992017/október: B.49002017/október: B.49012017/október: B.4902
2017/október: A.7042017/október: A.7052017/október: A.7062017/november: K.559
2017/november: K.5602017/november: K.5612017/november: K.5622017/november: K.563
2017/november: K.5642017/november: C.14412017/november: C.14422017/november: C.1443
2017/november: C.14442017/november: C.14452017/november: C.14462017/november: C.1447
2017/november: B.49032017/november: B.49042017/november: B.49052017/november: B.4906
2017/november: B.49072017/november: B.49082017/november: B.49092017/november: B.4910
2017/november: B.49112017/november: A.7072017/november: A.7082017/november: A.709
2017/december: K.5652017/december: K.5662017/december: K.5672017/december: K.568
2017/december: K.5692017/december: K.5702017/december: C.14482017/december: C.1449
2017/december: C.14502017/december: C.14512017/december: C.14522017/december: C.1453
2017/december: C.14542017/december: B.49122017/december: B.49132017/december: B.4914
2017/december: B.49152017/december: B.49162017/december: B.49172017/december: B.4918
2017/december: B.49192017/december: B.49202017/december: A.7102017/december: A.711
2017/december: A.7122018/január: K.5712018/január: K.5722018/január: K.573
2018/január: K.5742018/január: K.5752018/január: K.5762018/január: C.1455
2018/január: C.14562018/január: C.14572018/január: C.14582018/január: C.1459
2018/január: C.14602018/január: C.14612018/január: B.49212018/január: B.4922
2018/január: B.49232018/január: B.49242018/január: B.49252018/január: B.4926
2018/január: B.49272018/január: B.49282018/január: B.49292018/január: A.713
2018/január: A.7142018/január: A.7152018/február: K.5772018/február: K.578
2018/február: K.5792018/február: K.5802018/február: K.5812018/február: K.582
2018/február: C.14622018/február: C.14632018/február: C.14642018/február: C.1465
2018/február: C.14662018/február: C.14672018/február: C.14682018/február: B.4930
2018/február: B.49312018/február: B.49322018/február: B.49332018/február: B.4934
2018/február: B.49352018/február: B.49362018/február: B.49372018/február: B.4938
2018/február: A.7162018/február: A.7172018/február: A.7182018/március: K.583
2018/március: K.5842018/március: K.5852018/március: K.5862018/március: K.587
2018/március: K.5882018/március: C.14692018/március: C.14702018/március: C.1471
2018/március: C.14722018/március: C.14732018/március: C.14742018/március: C.1475
2018/március: B.49392018/március: B.49402018/március: B.49412018/március: B.4942
2018/március: B.49432018/március: B.49442018/március: B.49452018/március: B.4946
2018/március: B.49472018/március: A.7192018/március: A.7202018/március: A.721
2018/április: C.14762018/április: C.14772018/április: C.14782018/április: C.1479
2018/április: C.14802018/április: C.14812018/április: C.14822018/április: B.4948
2018/április: B.49492018/április: B.49502018/április: B.49512018/április: B.4952
2018/április: B.49532018/április: B.49542018/április: B.49552018/április: B.4956
2018/április: A.7222018/április: A.7232018/április: A.7242018/május: C.1483
2018/május: C.14842018/május: C.14852018/május: C.14862018/május: C.1487
2018/május: C.14882018/május: C.14892018/május: B.49572018/május: B.4958
2018/május: B.49592018/május: B.49602018/május: B.49612018/május: B.4962
2018/május: B.49632018/május: B.49642018/május: B.49652018/május: A.725
2018/május: A.7262018/május: A.7272018/szeptember: K.5892018/szeptember: K.590
2018/szeptember: K.5912018/szeptember: K.5922018/szeptember: K.5932018/szeptember: C.1490
2018/szeptember: C.14912018/szeptember: C.14922018/szeptember: C.14932018/szeptember: C.1494
2018/szeptember: C.14952018/szeptember: C.14962018/szeptember: B.49662018/szeptember: B.4967
2018/szeptember: B.49682018/szeptember: B.49692018/szeptember: B.49702018/szeptember: B.4971
2018/szeptember: B.49722018/szeptember: B.49732018/szeptember: A.7282018/szeptember: A.729
2018/szeptember: A.7302018/október: K.5942018/október: K.5952018/október: K.596
2018/október: K.5972018/október: K.5982018/október: C.14972018/október: C.1498
2018/október: C.14992018/október: C.15002018/október: C.15012018/október: C.1502
2018/október: C.15032018/október: B.49742018/október: B.49752018/október: B.4976
2018/október: B.49772018/október: B.49782018/október: B.49792018/október: B.4980
2018/október: B.49812018/október: A.7342018/október: A.7352018/október: A.736
2018/november: K.5992018/november: K.6002018/november: K.6012018/november: K.602
2018/november: K.6032018/november: C.15042018/november: C.15052018/november: C.1506
2018/november: C.15072018/november: C.15082018/november: C.15092018/november: C.1510
2018/november: B.49822018/november: B.49832018/november: B.49842018/november: B.4985
2018/november: B.49862018/november: B.49872018/november: B.49882018/november: B.4989
2018/november: A.7342018/november: A.7352018/november: A.7362018/december: K.604
2018/december: K.6052018/december: K.6062018/december: K.6072018/december: K.608
2018/december: C.15112018/december: C.15122018/december: C.15132018/december: C.1514
2018/december: C.15152018/december: C.15162018/december: C.15172018/december: B.4990
2018/december: B.49912018/december: B.49922018/december: B.49932018/december: B.4994
2018/december: B.49952018/december: B.49962018/december: B.49972018/december: A.737
2018/december: A.7382018/december: A.7392019/január: K.6092019/január: K.610
2019/január: K.6112019/január: K.6122019/január: K.6132019/január: C.1518
2019/január: C.15192019/január: C.15202019/január: C.15212019/január: C.1522
2019/január: C.15232019/január: C.15242019/január: B.49982019/január: B.4999
2019/január: B.50002019/január: B.50012019/január: B.50022019/január: B.5003
2019/január: B.50042019/január: B.50052019/január: A.7382019/január: A.740
2019/január: A.7412019/január: A.7422019/február: K.6142019/február: K.615
2019/február: K.6162019/február: K.6172019/február: K.6182019/február: C.1525
2019/február: C.15262019/február: C.15272019/február: C.15282019/február: C.1529
2019/február: C.15302019/február: C.15312019/február: B.50062019/február: B.5007
2019/február: B.50082019/február: B.50092019/február: B.50102019/február: B.5011
2019/február: B.50122019/február: B.50132019/február: A.7432019/február: A.744
2019/február: A.7452019/március: K.6192019/március: K.6202019/március: K.621
2019/március: K.6222019/március: K.6232019/március: C.15322019/március: C.1533
2019/március: C.15342019/március: C.15352019/március: C.15362019/március: C.1537
2019/március: C.15382019/március: B.50142019/március: B.50152019/március: B.5016
2019/március: B.50172019/március: B.50182019/március: B.50192019/március: B.5020
2019/március: B.50212019/március: A.7462019/március: A.7472019/március: A.748
2019/április: C.15392019/április: C.15402019/április: C.15412019/április: C.1542
2019/április: C.15432019/április: C.15442019/április: C.15452019/április: B.5022
2019/április: B.50232019/április: B.50242019/április: B.50252019/április: B.5026
2019/április: B.50272019/április: B.50282019/április: B.50292019/április: A.749
2019/április: A.7502019/április: A.7512019/május: C.15462019/május: C.1547
2019/május: C.15482019/május: C.15492019/május: C.15502019/május: C.1551
2019/május: C.15522019/május: B.50302019/május: B.50312019/május: B.5032
2019/május: B.50332019/május: B.50342019/május: B.50352019/május: B.5036
2019/május: B.50372019/május: A.7522019/május: A.7532019/május: A.754
2019/szeptember: K.6242019/szeptember: K.6252019/szeptember: K.6262019/szeptember: K.627
2019/szeptember: K.6282019/szeptember: C.15532019/szeptember: C.15542019/szeptember: C.1555
2019/szeptember: C.15562019/szeptember: C.15572019/szeptember: C.15582019/szeptember: C.1559
2019/szeptember: B.50382019/szeptember: B.50392019/szeptember: B.50402019/szeptember: B.5041
2019/szeptember: B.50422019/szeptember: B.50432019/szeptember: B.50442019/szeptember: B.5045
2019/szeptember: A.7552019/szeptember: A.7562019/szeptember: A.7572019/október: K.629
2019/október: K.6302019/október: K.6312019/október: K.6322019/október: K.633
2019/október: C.15602019/október: C.15612019/október: C.15622019/október: C.1563
2019/október: C.15642019/október: C.15652019/október: C.15662019/október: B.5046
2019/október: B.50472019/október: B.50482019/október: B.50492019/október: B.5050
2019/október: B.50512019/október: B.50522019/október: B.50532019/október: A.758
2019/október: A.7592019/október: A.7602019/november: K.6342019/november: K.635
2019/november: K.6362019/november: K.6372019/november: K.6382019/november: C.1567
2019/november: C.15682019/november: C.15692019/november: C.15702019/november: C.1571
2019/november: C.15722019/november: C.15732019/november: B.50542019/november: B.5055
2019/november: B.50562019/november: B.50572019/november: B.50582019/november: B.5059
2019/november: B.50602019/november: B.50612019/november: A.7612019/november: A.762
2019/november: A.7632019/december: K.6392019/december: K.6402019/december: K.641
2019/december: K.6422019/december: K.6432019/december: C.15742019/december: C.1575
2019/december: C.15762019/december: C.15772019/december: C.15782019/december: C.1579
2019/december: C.15802019/december: B.50622019/december: B.50632019/december: B.5064
2019/december: B.50652019/december: B.50662019/december: B.50672019/december: B.5068
2019/december: B.50692019/december: A.7642019/december: A.7652019/december: A.766
2020/január: K.6442020/január: K.6452020/január: K.6462020/január: K.647
2020/január: K.6482020/január: C.15812020/január: C.15822020/január: C.1583
2020/január: C.15842020/január: C.15852020/január: C.15862020/január: C.1587
2020/január: B.50702020/január: B.50712020/január: B.50722020/január: B.5073
2020/január: B.50742020/január: B.50752020/január: B.50762020/január: B.5077
2020/január: A.7672020/január: A.7682020/február: K.6492020/február: K.650
2020/február: K.6512020/február: K.6522020/február: K.6532020/február: C.1588
2020/február: C.15892020/február: C.15902020/február: C.15912020/február: C.1592
2020/február: C.15932020/február: C.15942020/február: B.50782020/február: B.5079
2020/február: B.50802020/február: B.50812020/február: B.50822020/február: B.5083
2020/február: B.50842020/február: B.50852020/február: A.7692020/február: A.770
2020/február: A.7712020/március: K.6542020/március: K.6552020/március: K.656
2020/március: K.6572020/március: K.6582020/március: C.15952020/március: C.1596
2020/március: C.15972020/március: C.15982020/március: C.15992020/március: C.1600
2020/március: C.16012020/március: B.50862020/március: B.50872020/március: B.5088
2020/március: B.50892020/március: B.50902020/március: B.50912020/március: B.5092
2020/március: B.50932020/március: A.7722020/március: A.7732020/március: A.774
2020/április: C.16022020/április: C.16032020/április: C.16042020/április: C.1605
2020/április: C.16062020/április: C.16072020/április: C.16082020/április: B.5094
2020/április: B.50952020/április: B.50962020/április: B.50972020/április: B.5098
2020/április: B.50992020/április: B.51002020/április: B.51012020/április: A.775
2020/április: A.7762020/május: C.16092020/május: C.16102020/május: C.1611
2020/május: C.16122020/május: C.16132020/május: C.16142020/május: C.1615
2020/május: B.51022020/május: B.51032020/május: B.51042020/május: B.5105
2020/május: B.51062020/május: B.51072020/május: B.51082020/május: B.5109
2020/május: A.7772020/május: A.7782020/május: A.7792020/szeptember: K.659
2020/szeptember: K.6602020/szeptember: K.6612020/szeptember: K.6622020/szeptember: K.663
2020/szeptember: C.16162020/szeptember: C.16172020/szeptember: C.16182020/szeptember: C.1619
2020/szeptember: C.16202020/szeptember: C.16212020/szeptember: C.16222020/szeptember: B.5110
2020/szeptember: B.51112020/szeptember: B.51122020/szeptember: B.51132020/szeptember: B.5114
2020/szeptember: B.51152020/szeptember: B.51162020/szeptember: B.51172020/szeptember: A.780
2020/szeptember: A.7812020/szeptember: A.7822020/október: K.6642020/október: K.665
2020/október: K.6662020/október: K.6672020/október: K.6682020/október: C.1623
2020/október: C.16242020/október: C.16252020/október: C.16262020/október: C.1627
2020/október: C.16282020/október: C.16292020/október: B.51182020/október: B.5119
2020/október: B.51202020/október: B.51212020/október: B.51222020/október: B.5123
2020/október: B.51242020/október: B.51252020/október: A.7832020/október: A.784
2020/október: A.7852020/november: K.6692020/november: K.6702020/november: K.671
2020/november: K.6722020/november: K.6732020/november: C.16302020/november: C.1631
2020/november: C.16322020/november: C.16332020/november: C.16342020/november: C.1635
2020/november: C.16362020/november: B.51262020/november: B.51272020/november: B.5128
2020/november: B.51292020/november: B.51302020/november: B.51312020/november: B.5132
2020/november: B.51332020/november: A.7862020/november: A.7872020/november: A.788
2020/december: K.6742020/december: K.6752020/december: K.6762020/december: K.677
2020/december: K.6782020/december: C.16372020/december: C.16382020/december: C.1639
2020/december: C.16402020/december: C.16412020/december: C.16422020/december: C.1643
2020/december: B.51342020/december: B.51352020/december: B.51362020/december: B.5137
2020/december: B.51382020/december: B.51392020/december: B.51402020/december: B.5141
2020/december: A.7892020/december: A.7902021/január: K.6792021/január: K.680
2021/január: K.6812021/január: K.6822021/január: K.6832021/január: C.1644
2021/január: C.16452021/január: C.16462021/január: C.16472021/január: C.1648
2021/január: C.16492021/január: C.16502021/január: B.51422021/január: B.5143
2021/január: B.51442021/január: B.51452021/január: B.51462021/január: B.5147
2021/január: B.51482021/január: B.51492021/február: K.6842021/február: K.685
2021/február: K.6862021/február: K.6872021/február: K.6882021/február: C.1651
2021/február: C.16522021/február: C.16532021/február: C.16542021/február: C.1655
2021/február: C.16562021/február: C.16572021/február: B.51502021/február: B.5151
2021/február: B.51522021/február: B.51532021/február: B.51542021/február: B.5155
2021/február: B.51562021/február: B.51572021/február: A.7932021/február: A.794
2021/március: K.6892021/március: K.6902021/március: K.6912021/március: K.692
2021/március: K.6932021/március: C.16582021/március: C.16592021/március: C.1660
2021/március: C.16612021/március: C.16622021/március: C.16632021/március: C.1664
2021/március: B.51582021/március: B.51592021/március: B.51602021/március: B.5161
2021/március: B.51622021/március: B.51632021/március: B.51642021/március: B.5165
2021/március: A.7952021/március: A.7962021/április: C.16652021/április: C.1666
2021/április: C.16672021/április: C.16682021/április: C.16692021/április: C.1670
2021/április: C.16712021/április: B.51662021/április: B.51672021/április: B.5168
2021/április: B.51692021/április: B.51702021/április: B.51712021/április: B.5172
2021/április: B.51732021/április: A.7972021/április: A.7982021/április: A.799
2021/május: C.16722021/május: C.16732021/május: C.16742021/május: C.1675
2021/május: C.16762021/május: C.16772021/május: C.16782021/május: B.5174
2021/május: B.51752021/május: B.51762021/május: B.51772021/május: B.5178
2021/május: B.51792021/május: B.51802021/május: B.51812021/május: A.800
2021/május: A.8012021/május: A.8022021/szeptember: K.6942021/szeptember: K.695
2021/szeptember: K.6962021/szeptember: K.02021/szeptember: K.02021/szeptember: C.1679
2021/szeptember: C.16802021/szeptember: C.16812021/szeptember: C.16822021/szeptember: C.1683